Instrukcja użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika"

Transkrypt

1 Thecus N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800 Instrukcja użytkownika

2 Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology Corp. Microsoft, Windows a także logo Windows są znakami towarowymi zarejestrowanymi I zastrzeżonymi przez firmę Microsoft Corporation. Apple, itunes oraz Apple OS X są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Apple Computers, Inc. Wszystkie inne nazwy są znakami zastrzeżonymi należącymi do firm trzecich. Wykorzystanie znaków oraz nazw towarów bez zezwolenia ich właścicieli jest niedozwolone. Specyfikacja produktu może ulec zmianie bez wcześniejszych zapowiedzi. Prawa autorskie należą do firmy Thecus Technology Corporation. Instrukcja obsługi. Wszystkie informacje zawarte w poniższej instrukcji zostały dokładnie sprawdzone. W przypadku wykrycia w niej błędów, prosimy o niezwłoczne przekazanie informacji. Thecus Technology Corporation zastrzega prawo do modyfikacji i zmiany zawartości instrukcji bez wcześniejszych informacji. Nazwa produktu: Thecus N2200XXX/N3200XXX/N0503/Seria N4200/N5200XXX/ N5500/1U4200XXX/1U4600/Seria N7700/ Seria N8800/N8200XXX Wersja instrukcji: 6.2 Data wydania: Maj 2011 Ograniczona gwarancja. Firma Thecus Technology Corporation gwarantuje iż wszystkie elementy produktu Thecus NAS zostały dokładnie przetestowane przed opuszczeniem fabryki i powinny pracować zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku problemów z działaniem urządzenia w okresie gwarancji, Thecus Technology Corporation, przedstawiciel lokalny producenta oraz dilerzy zobowiązani są do dokonania naprawy bez dodatkowych kosztów, o ile urządzenie używane było zgodnie z jego przeznaczeniem. Thecus Technology nie ponosi odpowiedzialności za stracone lub zniszczone oraz utracone w wyniku błędów użytkownika dane lub spowodowanych przez urządzenie. Producent zaleca regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa. 2

3 Zasady bezpiecznego użytkowania Dla zachowania zasad bezpieczeństwa, producent zaleca uważne przeczytanie i zapoznanie się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa: Przed uruchomieniem i skonfigurowaniem urządzenia Thecus IP storage należy uważnie i dokładnie zapoznać się z instrukcją użytkowania produktu. Urządzenie Thecus IP storage jest produktem elektronicznym. W przypadku awarii urządzenia zaleca się kontakt z autoryzowanym serwisem celem przeprowadzenia naprawy. Samodzielna naprawa może spowodować trwałe uszkodzenia powodując utratę gwarancji. Używaj urządzenia Thecus IP storage tylko z oryginalnymi kablami zasilającymi. Używanie nieoryginalnych przewodów, może skutkować problemami z zasilaniem. Urządzenie Thecus IP storage przeznaczone jest do pracy w temperaturach w zakresie od 0 C do 40 C przy wilgotności powietrza w zakresie 20% - 80%. Użytkowanie urządzenia w innych warunkach może spowodować uszkodzenie produktu. Upewnij się, że urządzenie Thecus IP storage jest dostarczone z prawidłowym typem zasilania zgodnym ze standardem zasilania w miejscu instalacji (AC 100V ~ 240V, 50/60 Hz, 3A). Podłączenie produktu do sieci o innym napięciu może spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia. Urządzenie Thecus IP storage należy chronić przed kurzem, zalaniem, a także przed działaniem płynów powodujących korozję. Produkt należy ustawić na stabilnej powierzchni. Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, a także innych źródeł wysokich temperatur. Nie należy używać do czyszczenia urządzenia środków chemicznych. Przed czyszczeniem produktu należy wyłączyć urządzenie z zasilania odpinając kabel zasilający. Nie należy kłaść żadnych elementów na oraz w pobliżu slotów wentylujących urządzenie. Zablokowanie dopływu powietrza może spowodować przegrzewanie produktu. Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. 3

4 Spis treści Znaki firmowe oraz prawa autorskie... 2 Instrukcja obsługi Ograniczona gwarancja Zasady bezpiecznego użytkowania... 3 Spis treści... 4 Część 1: Wprowadzenie... 7 Informacje ogólne Właściwości produktu... 7 Zawartość opakowania... 9 Panel czołowy Kieszenie na dyski twarde Panel tylni Część 2: Instalacja produktu Informacje ogólne Informacje niezbędne przed rozpoczęciem instalacji Podłączanie kabli Część 3: Pierwsze uruchomienie Informacje ogólne Thecus Setup Wizard Funkcje LCD (N5200XXX/N5500/1U4200XXX/1U4600/Seria N7700/N8200XXX/Seria N8800) Funkcje OLED ((N3200XXX/N0503) Funkcje OLED (Seria N4200) Typowe procedury ustawień Rozdział 4: Zarządzanie systemem Informacje ogólne Web Administration Interface Moje ulubione...48 Menu główne...50 Podręczne menu...50 Informacje systemowe General Information (Informacje ogólne)...52 Aktualny status systemu i uruchomionych funkcji...52 Logi systemowe...53 Rejestr on-line...55 Syslog Management (Zarządzanie syslog)...56 System zarządzania Date and Time (Data i czas): Ustawienia daty i czasu systemu...57 Ostrzeżenia systemowe...58 Upgrade oprogramowania systemowego...59 Automatyczne włączanie / wyłączanie...59 Hasło administratora...60 Ustawienie fabryczne...62 Restart i wyłączenie systemu...62 System sprawdzenia integralności systemu...62 Włączanie urządzenia poprzez sieć komputerową...64 Wsparcie technologii SNMP...65 Konfiguracja interfejsu użytkownika logowania...65 System Network

5 Konfiguracja ustawień WAN/LAN LAN Konfiguracja serwera DHCP...68 Zarządzanie dyskami Informacje dyskowe...69 RAID Information...71 Alokacja przestrzeni dyskowej...82 iscsi Thin-Provisioning...88 Opcje zaawansowane...91 Stackowanie urządzenia NAS...92 Montowanie obrazu ISO...99 Współdzielenie folderów Foldery i sub-foldery - Access Control List (ACL) Uwierzytelnianie użytkowników oraz grup użytkowników Wsparcie ADS/NT Konfiguracja użytkownika lokalnego Konfiguracja grup lokalnych Import użytkowników i grup użytkowników z pliku txt Quota Network Service (Usługa sieciowa) Serwer Samba (Samba / CIFS) AFP (Apple Network Setup) NFS Setup FTP TFTP HTTP/ Web Disk UPnP Bonjour Setting Serwer aplikacji Serwer itunes Instalacja modułu Automatyczna instalacja modułu Backup Nsync(Nie dotyczy serii 3x) Nsync Target(Nie dotyczy serii 3x) Dual DOM (Niedostępna w N3200XXX/N0503/N4200Eco/N7700/N8800 NAS) Resynchronizacja miejsca docelowego (Dla serii 3x) Rsynchronizacja (Dla serii 3x) Oprogramowanie Thecus Backup Utility Windows XP - Backup Oprogramowanie archiwizacyjne Apple OS X External Device (Urządzenie zewnętrzne) Drukarka - informacje Ustawienia zasilacza awaryjnego UPS Rozdział 5: Praca z urządzeniem Thecus IP Storage Wiadomości podstawowe Ekran logowania Używanie WebDisk(Nie ma zastosowania do funkcji Web Disk serii 3X) Serwer Photo(Nie ma zastosowania do serwera zdjęć serii 3X) Kreator publikacji systemu Windows XP Zarządzanie zdjęciami i albumami Tworzenie albumów Zabezpieczenie albumu hasłem Ładowanie zdjęć do albumu Informacje EXIF

6 Pokaz slajdów (Slide Shows) Mapowanie klienta PC do urządzenia Thecus IP Storage System Windows System Apple OS X Mapowanie urządzenia Thecus IP Storage jako napędu iscsi Windows 2000/XP Windows Vista Rozdział 6: Ułatwienia systemowe Rozszerzenie USB oraz esata Dodawanie dysku Spare do macierzy RAID Zdalna administracja Część I Ustawienie konta z dynamicznym DNS Część II Włączanie funkcji Dynamic DNS w routerze Część III Ustawienie wirtualnych serwerów (HTTPS) Konfiguracja programowego firewalla Wymiana uszkodzonego dysku twardego Uszkodzenie dysku twardego Wymiana uszkodzonego dysku twardego Automatyczna odbudowa macierzy RAID Rozdział 7: Rozwiązywanie problemów Zapomniałem adres IP urządzenia Nie mogę podłączyć dysku sieciowego w Windows XP Odzyskiwanie ustawień fabrycznych Problemy z ustawieniem czasu i daty Podwójne zabezpieczenie danych dzięki funkcji Dual DOM Załącznik A: Obsługa klienta Załącznik B: Podstawy RAID Wiadomości ogólne Zalety Zwiększona wydajność Ochrona danych Poziomy macierzy RAID Rozmiar strip`a Użycie dysków Załącznik C: Podstawy Active Directory Wiadomości podstawowe Czym jest Active Directory? Zalety ADS Załącznik D: Licencjonowanie Wiadomości podstawowe Dostępność kodu źródłowego Warunki licencji CGIC GNU General Public License

7 Część 1: Wprowadzenie Informacje ogólne. Dziękujemy za wybranie serwera pamięci masowej Thecus IP. Pamięć masowa Thecus IP to łatwy w użyciu serwer pamięci masowej, który umożliwia przechowywanie i dystrybucję danych w sieci. Wiarygodność danych jest gwarantowana poprzez funkcję RAID, która zapewnia bezpieczeństwo i możliwość przywrócenia - poprzez udostępnienie terabajtów pamięci z wykorzystaniem RAID 5 i RAID 6 (w zależności od modelu). Porty Gigabit Ethernet zwiększają efektywność sieci, udostępniając serwerowi Thecus IP funkcje zarządzania plikami, zwiększenie możliwości udostępniania danych i aplikacji oraz szybszy transfer danych. Pamięć masowa Thecus IP oferuje mobilność danych z funkcją roamingu dysku, która umożliwia zamianę działających dysków twardych w celu ich wykorzystania w innej pamięci masowej Thecus IP, zabezpieczenie ciągłości danych na wypadek awarii sprzętowej. Pamieć masowa Thecus IP umożliwia konsolidację danych i współdzielenie pomiędzy środowiskami Windows (SMB/CIFS), UNIX/Linux i Apple OS X. Przyjazny dla użytkownika graficzny interfejs Thecus IP obsługuje wiele języków. Właściwości produktu Serwer plików Pierwszą i najważniejszą cehą naszego produktu Thecus IP Storage jest przechowywanie i współdzielenie plików w sieci komputerowej. Urządzenie to spełnia wymogi stawiane urządzeniom klasy Network Attached Storage (NAS), na których można w prosty i bardzo bezpieczny sposób przechowywać duże ilości danych, współdzieląc je z innymi użytkownikami sieci komputerowej. Dzięki niezwykle prostemu interfejsowi użytkownika bazującemu na przeglądarce internetowej, administratorzy mogą w prosty sposób ustawić wszystkie parametry pracy urządzenia, a także przydzielić odpowiednia prawa dla użytkowników. Więcej informacji dotyczących interfejsu użytkownika znajduje się w Części 5: Użytkowanie urządzenia Thecus IP Storage > Używanie WebDisk. Serwer FTP Dzięki wbudowanemu serwerowi FTP, zarówno Twoi klienci, przyjaciele, jak też i użytkownicy, będą mieli możliwość zarówno przechowywania jak też i załadowywania (w zależności od nadanych uprawnień) danych umieszczonych na urządzeniu Thecus IP storage. Przy użyciu prostego programu konfiguracyjnego można niezwykle szybko stworzyć nowych użytkowników nadając im odpowiednie prawa dostępu. Szczegółowe informacje dotyczące ustawień serwera FTP znajduje się w Części 4: Zarządzanie systemem > Usługa sieciowa > FTP. Serwer itunes Dzięki wbudowanemu serwerowi wymiany plików zgodnemu z itunes, urządzenie Thecus IP storage pozwala na współdzielenie i odtwarzanie w sieci cyfrowej muzyki. Szczególowe informacje na temat konfiguracji serwera itunes, znajdują się w Części 4 : Serwer aplikacji> itunes Configuration. 7

8 Serwer kopii zapasowej Dzięki naszemu urządzeniu Thecus IP storage Twoje dane zawsze będą bezpiecznie przechowywane na dyskach. Używając prostego narzędzia do backupu danych, można w prosty i szybki sposób skonfigurować urządzenie tak, aby Twoje najważniejsze dane były regularnie archiwizowane w formie kopii zapasowej. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji backupu danych znajdują się w Części 4: Archiwizacja danych >Nsync. (Nie dotyczy serii 3x) Serwer druku Urządzenie Thecus IP storage posiada budowany serwer plików, dzięki któremu w prosty sposób można współdzielić drukarkę z innymi komputerami pracującymi w sieci komputerowej. Konfiguracja serwer druku znajduje się w Części 4: External Device (Urządzenie zewnętrzne)>drukarki. Macierze RAID Thecus IP storage wspiera technologię wielokrotnych macierzy RAID w jednym systemie. Pozwala ona na równoczesnym ustawieniu odpowiednich poziomów RAID w zależności od potrzeb, np. RAID 0 dla danych wymagających wysokich transferów danych oraz RAID 5 dla przechowywania najważniejszych danych. Sposoby konfiguracji macierzy RAID dla urządzenia Thecus IP storage znajdują się w Części 4: Zarządzanie napędem >RAID. Technologia Dual Mode Urządzenie Thecus IP storage jest nie tylko serwerem plików, lecz także wspiera technologię iscsi. Serwer Thecus IP storage potrafi współpracować nie tylko z urządzeniami NAS znajdującymi się w ramach jednej sieci LAN2, lecz także współpracować zdalnie poprzez sieć internetową. Obecnie nie ma prostszego i szybszego sposobu na zwiększenie pojemności dla serwera aplikacj. Wszystkie urządzenia wymagają centralnego zarządzania, a dzięki użyciu Thecus IP storage staje się to w pełni możliwe. Aby zapoznać się z koniguracją serwera zapraszamy do Części 4:: Zarządzanie dyskami > Alokacja przestrzeni dyskowej > Alokacja przestrzeni dla urządzeń iscsi. Zaawansowane zarządzanie energią Thecus IP storage umożliwia zaawansowane zarządzanie energią poprzez inteligentne systemu włączania i wyłączania zasilania. Dzięki tej funkcji administrator ma możliwość ustawienia w jakich godzinach urządzenie ma dokonywać automatycznego włączania / wyłączania systemu. Funkcja ta ma niezwykle ważne znaczenie dla osób chcących ograniczać koszty energii elektrycznej. Dodatkowo funkcja Wake-On-Lan pozwala administratorowi na zdalne zarządzanie urządzeniem bez opuszczania swojego stanowiska pracy. Informacje dotyczące zarządzaniem energią znajdują się w Części 4: Zarządzanie systemem> Programowanie opcji zasilania 8

9 Zawartość opakowania Serwer plików Thecus IP powinien zawierać następujące elementy: Urządzenie systemu x1 QIG (Skrócona instrukcja obsługi)x1 Dyski CD x3 (Acronics backup CD, Twonky media server CD & Universal CD) Kabel sieciowy x1 Torba na akcesoria x1 Karta kompatybilności z dyskami twardymi x1 Międzynarodowa karta gwarancyjna x1 Kabel zasilający x1 Pakiet N3200XXX powinien zawierać dodatkowe elementy: Szyna dysku twardego 3,5 x6 Adapter zasilania + przewód zasilający x1 Opakowanie urządzenia N0503 powinno zawierać dodatkowe pozycje: Kieszeń montażowa na 3 i 5 dysków twardych x1 (zainstalowana w urządzeniu) Szyna 3.5 HDD x6 Zasilacz zewnętrzny + kabel zasilający x1 Opakowanie urządzenia serii N4200 powinno zawierać dodatkowe pozycje: Zasilacz zewnętrzny + kabel zasilający x1 Opakowanie urządzenia N5500 powinno zawierać dodatkowe pozycje: Kabel USB (A-B Type) x1 Pakiet 1U4200XXX powinien zawierać dodatkowe elementy: Przewod zasilający 1U4200XXXRx1 Opakowanie urządzenia 1U4600 powinno zawierać dodatkowe pozycje: Kabel zasilający 1U4600R x1 Kabel USB (A-B Type) x1 Opakowanie urządzenia serii N8800/N8200XXX powinno zawierać dodatkowe pozycje: Kabel zasilający x1 Prosimy o sprawdzenie zawartości zestawu. Jeżeli stwierdzą Państwo brak jakiegokolwiek elementu zestawu prosimy o kontakt z Państwa sprzedawcą. 9

10 Panel czołowy N2200XXX: Na panelu przednim Thecus N2200XXX znajdują się elementy sterowania urządzenia, wskaźniki i tace dysku twardego: LED HDD1 LED LAN Czytnik kart LED HDD2 LED WAN Przycisk Port USB Dioda LED kopiowania USB Przycisk Dioda LED Panel przedni Element Opis Przycisk zasilania Włączanie/wyłączanie zasilania N2200XXX. Port USB Port USB 2.0 dla urządzeń zgodnych z USB, takich jak aparaty cyfrowe, dyski USB i drukarki USB. Przycisk Kopiowanie zawartoœci pamiêci masowej USB do N2200XXX. kopiowania USB Czytnik kart Obsługa kart SD/SDHC/MMC przez interfejs USB. LED HDD1 Migające białe: Aktywność dysku twardego LED HDD2 Migające białe: Aktywność dysku twardego LED WAN Stałe białe: Łącze kablowe WAN Migające białe: Aktywność sieci LED LAN Stałe białe: Łącze kablowe LAN Miganie: Aktywność sieci Dioda LED Migające białe: Aktywność kopiowania USB kopiowania USB Dioda LED czytnika Migające białe: Aktywność kopiowania czytnika kart kart 10

11 N3200XXX: Na panelu przednim Thecus N3200XXX znajdują się elementy sterowania urządzenia, wskaźniki i tace dysku twardego: Enter Wyświetlacz LCD Escape Zasilanie LAN2 WAN/LA N Przycisk w górę W dół HDD1 HDD3 HDD2 Panel przedni Element Opis LED zasilania Stałe niebieskie: Włączone zasilanie systemu LED WAN/LAN1 Stałe zielone: Połączenie sieciowe Migające pomarańczowe: Aktywność sieci LED LAN2 Stałe zielone: Połączenie sieciowe Migające pomarańczowe: Aktywność sieci LED HDD 1 Stałe czerwone: Awaria dysku twardego Migające pomarańczowe: Aktywność dysku twardego LED HDD 2 Stałe czerwone: Awaria dysku twardego Migające pomarańczowe: Aktywność dysku twardego LED HDD 3 Stałe czerwone: Awaria dysku twardego Migające pomarańczowe: Aktywność dysku twardego Port USB Port USB 2.0 dla urządzeń zgodnych z USB, takich jak aparaty cyfrowe, dyski USB i drukarki USB. Przycisk zasilania Włączanie/wyłączanie zasilania N3200XXX. Stałe niebieskie: Włączone zasilanie systemu Wyświetlacz LCD Wyświetlanie bieżącego stanu systemu i komunikatów (Czas aktualizacji: 60 sekund). Przycisk w dół Naciśnij, aby przewinąć W DÓŁ, podczas używania wyświetlacza LCD. Przycisk w górę Naciśnij, aby przewinąć W GÓRĘ, podczas używania wyświetlacza LCD. Przycisk Enter Naciśnj w celu potwierdzenia informacji wprowadzonej na wyświetlaczu LCD. 11

12 Przycisk Escape ESC Naciśnij, aby opuścić bieżące menu LCD. N0503: Panel przedni urządzenia Thecus N0503 zawiera elementy kontrolne oraz zarządzające urządzeniem, a także kieszenie montażowe dysków twardych: Klawisz LCD Klawisz ON / OFF LAN2 Up Button WAN/LAN1 Down HDD 5 HDD 1 LED HDD 4 HDD 3 LED HDD 2 LED Element Power LED WAN/LAN1 LED LAN2 LED HDD 1 LED HDD 2 LED HDD 3 LED HDD 4 LED HDD 5 LED Panel czołowy Opis Niebieska: system uruchomiony prawidłowo Zielona: nawiązano połączenie sieciowe WAN/LAN1 Pomarańczowa: aktywne połączenie WAN/LAN1 Zielona: nawiązano połączenie sieciowe LAN2 Pomarańczowa: aktywne połączenie LAN2 Czerwona: Błąd dysku Pomarańczowa: dysk w trakcie pracy Czerwona: Błąd dysku Pomarańczowa: dysk w trakcie pracy Czerwona: Błąd dysku Pomarańczowa: dysk w trakcie pracy Czerwona: Błąd dysku Pomarańczowa: dysk w trakcie pracy Czerwona: Błąd dysku Pomarańczowa: dysk w trakcie pracy 12

13 Port USB ON / OFF LCD Down button UP button Enter Przycisk Escape ESC Port USB 2.0 jest kompatybilny z większością urządzeń USB: dyski USB, drukarki a także kontrolery sieci bezprzewodowej podłączane przez USB* Włącznik / wyłącznik zasilania urządzenia Thecus N0503 Niebieska: Urządzenie uruchomione Wyświetla aktualny stan systemu (Zmiana opisu, co: 60 sekund). Przewijanie menu wyświetlacza w dół Przewijanie menu wyświetlacza w górę Przycisk zatwierdzający wybraną operację Opuszczenie aktualnego menu bez zapisu Seria N4200: Panel przedni urządzenia Thecus Seria N4200 zawiera element kontrolne oraz zarządzające urządzeniem, a także kieszenie montażowe dysków twardych: Dioda HDD Dioda WANLAN1 Dioda LAN2 Dioda USB Panel OLED Przycisk W górę Przycisk W dół Przycisk Enter Przycisk Esc Gniazdo USB Przycisk zasilania Panel przedni Element Włącznik zasilania OLED OLED Opis Włącznik/wyłącznika zasilania urządzenia Seria N4200 Wyświetlanie bieżącego stanu systemu i komunikatów Wygaszacz ekranu OLED zostanie włączony, przy bezczynności ekranu dłuższej niż 3 minuty Ekran OLED zostanie wyłączony, przy bezczynności ekranu dłuższej niż 6 minut HDD 1 LED Świecąca na żółto: prawidłowa praca dysku twardego Migająca na czerwono: Uszkodzenie dysku twardego HDD 2 LED Świecąca na żółto: prawidłowa praca dysku twardego Migająca na czerwono: Uszkodzenie dysku twardego HDD 3 LED Świecąca na żółto: prawidłowa praca dysku twardego Migająca na czerwono: Uszkodzenie dysku twardego 13

14 HDD 4 LED WAN/LAN1 LED LAN2 LED Świecąca na żółto: prawidłowa praca dysku twardego Migająca na czerwono: Uszkodzenie dysku twardego Świecąca na zielono: stan aktywności sieci Świecąca na zielono: stan aktywności sieci USB Copy Migający na niebiesko: aktywny try kopiowania poprzez USB Migający na czerwono: błąd kopii USB HDD Tray Szyny montażowe pozwalające na montaż 4x 3.5" lub 4 x 2.5 HDDs Klawisz USB Copy Uruchomienie tworzenia kopii podłączonego urządzenia USB pamięci masowej na Seria N4200 Port USB Gniado USB 2.0 dla urządzeń zgodnych z USB, takich jak dyski USB. N5200XXX/N5500: Panel czołowy Thecus N5500 zawiera elementy sterowania, wskaźniki oraz kieszenie montażowe dysków twardych:

15 Panel czołowy Element Opis 1.Dioda systemowa Dioda migająca na pomarańczowo: system znajduje się w trakcie upgradu lub w trybie rozruchowym; dostęp do danych chwilowo niedostępny 2. Dioda WAN/LAN1 Zielona: nawiązano połączenie WAN/LAN1 Migająca na zielono: aktywne połączenie WAN/LAN1 ( transfer danych w toku) 3. Dioda LAN2 Zielona: nawiązano połączenie LAN2 Migająca na zielono: aktywne połączenie LAN2 (transfer danych w toku) 4. Dioda USB Copy niebieska: aktywne połączenie USB (przenoszenie danych z urządzenia USB w trakcie pracy) 5.Dioda ostrzegawcza Czerwona: błąd systemu. 6.Przycisk RESET Przywrócenie ustawień systemu do wartości fabrycznych (default). 7. Port USB Port USB 2.0 jest kompatybilny z większością urządzeń USB: dyski USB, drukarki a takżę kontrolery sieci bezprzewodowej podłaczane przez USB* 8.Włącznik zasilania / Dioda POWER Zintegrowany włącznik zasilania N5200XXX/N5500 z diodą sygnalizującą działanie. Niebieska: włączone zasilanie urządzenia. 9. Klawisz w górę Przewijanie menu wyświetlacza w górę 10. Klawisz w dół Wciśnij klawisz w celu rozpoczęcia kopiowania danych z urządzenia USB 11. Enter Klawisz zatwierdzający wybraną operację 12. Klawisz Escape ESC Opuszczenie aktualnego menu bez zapisu 13.Wyświetlacz LCD Wyświetla aktualne parametry systemu oraz wiadomości z ostrzeżeniami. 14. Szuflady HDD 5 szuflad montażowych dla dysków twardych. Zamknięcie drzwi zapewni większe zabezpieczenie danych. 15

16 Seria N7700: Panel przedni urządzenia Thecus N7700 zawiera element kontrolne oraz zarządzające urządzeniem, a także kieszenie montażowe dysków twardych Panel czołowy Element Opis 1.Power LED Dioda świecąca na niebiesko: włączone zasilanie urządzenia. 2.Dioda systemu Dioda świecąca na pomarańczowo: system znajduje się w trakcie aktualizacji oprogramowania lub w trybie rozruchowym; dostęp do danych chwilowo niedostępny 3.Dioda WAN/LAN1 Zielona: nawiązano połączenie WAN/LAN1 Migająca na zielono: aktywne połączenie WAN/LAN1 ( transfer danych w toku) 4.LAN2 LED Zielona: nawiązano połączenie LAN2 Migająca na zielono: aktywne połączenie LAN2 (transfer danych w toku) 5.USB Copy LED Świecąca na niebiesko: aktywne połączenie USB (przenoszenie danych z urządzenia USB w trakcie pracy) 6.eSATA link LED Świecąca na niebiesko: nawiązano połączenie z urządzeniem poprzez port esata 7. Port USB Gniazdo USB 2.0 dla urządzeń zgodnych z USB, takich jak dyski USB. 8. Włącznik Włącznik/wyłącznik zasilania urządzenia N7700 zasilania 9. Klawisz w górę Przewijanie menu wyświetlacza w górę 10. Klawisz w dół Wciśnij klawisz w celu rozpoczęcia kopiowania danych z urządzenia USB 11. Enter Klawisz zatwierdzający wybraną operację 12. Klawisz Escape Opuszczenie aktualnego menu bez zapisu ESC 13.Wyświetlacz Wyświetla aktualne parametry systemu oraz wiadomości z LCD ostrzeżeniami. 16

17 14. Szuflady HDD Siedem szuflad montażowych dla dysków twardych 3,5 SATA Zamknięcie drzwi zapewni większe zabezpieczenie danych. 1U4200XXX: Na panelu przednim Thecus 1U4200XXX znajdują się elementy sterowania urządzenia, wskaźniki i tace dysku twardego: Przycisk w Przycisk Przycisk lokalizatora Przycisk Przycisk Reset LED błędu Przycisk W Przycisk Port USB LED Dioda LED zajętości LED LAN Przycisk MUTE (WYCISZENIE) Panel przedni Element Opis Wyświetlacz LCD Wyświetlanie bieżącego stanu systemu i komunikatów ostrzegawczych. Wyświetlanie nazwy hosta, adresów IP WAN/LAN1/LAN2, stanu RAID i bieżącego czasu. Przycisk w górę Naciśnij, aby przewinąć w górę, podczas używania wyświetlacza LCD. Przycisk w dół Naciśnij, aby przewinąć w dół, podczas używania wyświetlacza LCD. Przycisk Enter Naciśnj w celu potwierdzenia informacji wprowadzonej na wyświetlaczu LCD. Przycisk Escape Naciśnij, aby opuścić bieżące menu LCD. ESC Przycisk Włączenie podświetlenia LED. lokalizatora Port USB Port USB 2.0 dla urządzeń zgodnych z USB, takich jak aparaty cyfrowe, dyski USB i drukarki USB. LED zasilania Stałe niebieskie: Włączone zasilanie systemu. Dioda LED zajętości Migające pomarańczowe: uruchamianie systemu lub konserwacja systemu; dane aktualnie niedostępne LED błędu Stałe czerwone: Alarm systemu: Zapasowe zasilanie lub LED LAN Przycisk zasilania Przycisk Reset Przycisk Mute (Wyciszenie) Tace dysku twardego awaria wentylatora systemu Stałe zielone: połączenie sieciowe Migające zielone: aktywność sieci Włączanie/wyłączanie zasilania 1U4200XXX. Resetowanie 1U4200XXX. Wyciszenie alarmu wentylatora systemu (Można również zarządzać przez interfejs użytkownika) Cztery tace dysku twardego 3,5 SATA. Blokada zapewnia dodatkowe zabezpieczenie. 17

18 1U4600: Panel czołowy urządzenia Thecus 1U4600 zawiera elementy sterowania urządzeniem, wskaźniki oraz kieszenie na dyski twarde: Przycisk Esc Dioda PWR (Zasilanie) Przycisk W dół Dioda LAN2 Przycisk zasilania Dioda zajęcia Dioda WAN/LAN1 Przycisk zerowania Przycisk Do góry Gniazdo USB Wyświetlacz LCD Przycisk Enter Dioda zajęcia Panel czołowy Pozycja Opis Dioda WAN/LAN1 Świeci w sposób ciągły na zielono: połączenie z siecią Miga na zielono: aktywność w sieci Dioda LAN2 Świeci w sposób ciągły na zielono: połączenie z siecią Miga na zielono: aktywność w sieci Dioda zajęcia Miga na pomarańczowo: uruchamianie lub konserwacja systemu; aktualnie dane niedostępne Gniazdo USB Gniado USB 2.0 dla urządzeń zgodnych z USB, takich jak aparaty cyfrowe, dyski USB i drukarki USB Przycisk zasilania Wł/wył zasilania 1U4600 Świeci w sposób ciągły na niebiesko: Włączone zasilanie urządzenia Miga na niebiesko: dysk twardy esata jest podłączony i aktywny Przycisk zerowania Zeruje 1U4600 Nacisnąć na pięć sekund w czasie procesu uruchamiania w celu wyzerowania adresu IP i hasła administratora Kieszenie na dyski Cztery kieszenie na dyski twarde 3,5 SATA twarde W celu dodatkowego zabezpieczenia przewidziano zamki Wyświetlacz LCD Wyświetla aktualny stan systemu i komunikaty ostrzegawcze Wyświetla nazwę hosta, adres IP WAN/LAN1/LAN2, status RAID i rzeczywisty czas Przycisk Do góry Nacisnąć w celu przewinięcia do góry podczas korzystania z wyświetlacza LCD Przycisk W dół Nacisnąć w celu przewinięcia w dół podczas korzystania z wyświetlacza LCD Przycisk Enter Nacisnąć w celu potwierdzenia wprowadzonych na wyświetlaczu LCD informacji Przycisk Escape Nacisnąć w celu opuszczenia bieżącego menu LCD ESC 18

19 N8200XXX/Seria N8800: Panel przedni urządzenia Thecus N8200XXX/N8800 zawiera elementy kontrolne oraz zarządzające urządzeniem, a także kieszenie montażowe dysków twardych: Panel czołowy Element Opis 1.Włącznik zasilania Włączanie / wyłączanie zasilania urządzenia N8200XXX/N Power LED Zielona: System w trybie pracy. 3.Klawisz restartu Wciśnij, aby zresetować system systemu 4.Dioda sygnalizacyjna Czerwona: problem z chłodzeniem systemu problemów z chłodzeniem 5. Wyciszenie alarmu Wyciszenie alarmu chłodzenia systemu 6.Port USB Port USB 2.0 jest kompatybilny z większością urządzeń USB: dyski USB, drukarki a także kontrolery sieci bezprzewodowej podłączane przez USB* 7. Klawisz w górę Przewijanie menu wyświetlacza w górę 8. Klawisz w dół Wciśnij klawisz w celu rozpoczęcia kopiowania danych z urządzenia USB 9.Enter Klawisz zatwierdzający wybraną operację 10. Klawisz Escape ESC Opuszczenie aktualnego menu bez zapisu 19

20 Kieszenie na dyski twarde 1U4200XXX/N2200XXX/N8200XXX: Każda ze wspomnianych powyżej modeli tac dysku twardego posiada blokadę, zatrzask i dwa wskaźniki LED: Tace dysku twardego Element Opis 1. Dioda LED dysku Stałe niebieskie: Włączenie zasilania dysku twardego twardego 2. Dioda LED Migające zielone: Dostęp systemu do danych na dysku twardym dostępu do dysku Stałe czerwone: Awaria dysku twardego twardego/błędu 3. Blokada Użyj blokady do fizycznego zabezpieczenia dysku twardego urządzenia. 4. Zatrzask Do otwierania i wyjmowania lub zamykania tacy. 5. Uchwyt Pociągnij, aby wyjąć dysk twardy. 1U4600/Seria N7700 /Seria N8800: Każda kieszeń na dysk twardy w wyżej wymienionych modelach posiada zamek, zapadkę i dwa wskaźniki diodowe: Kieszeń dysku twardego Element Opis 1.HDD Power LED Niebieska: włączone zasilanie dysku 2.HDD Migająca na zielono: system w trakcie odczytu / zapisu danych Access/Error LED na dysku twardym Stałe czerwone: Awaria dysku twardego 3. Zabezpieczenie Fizyczne zabezpieczenie dysku przed fizycznym wyciagnięciem dysku 4. Zatrzask Wciśnij w celu wyciągnięcia napędu z urządzenia 5.Przycisk Wysuń Wciśnij przycisk, aby wysunąć kieszeń z urządzenia 20

21 Seria N4200/ N5200XXX/N5500: Każda kieszeń na dysk twardy N5500 posiada zamek, zapadkę i dwa wskaźniki diodowe: Kieszeń dysku twardego Element Opis 1.HDD Power LED Niebieska: włączone zasilanie dysku 2.HDD Migająca na zielono: system w trakcie odczytu / zapisu danych Access/Error LED na dysku twardym Stałe czerwone: Awaria dysku twardego(brak działania w serii N4200) 3. Zabezpieczenie Fizyczne zabezpieczenie dysku przed fizycznym wyciagnięciem dysku 4. Zatrzask Wciśnij w celu wyciągnięcia napędu z urządzenia N3200XXX: N3200XXX obsługuje włącznie dyski twarde 3,5 Serial ATA (SATA). Do instalacji dysku twardego w N3200XXX, wykonaj następujące czynności: 1. Otwórz przednie drzwi N3200XXX. 2. Dla dysków twardych 3,5 : a. Umieść prowadnice dysku twardego po obu stronach dysku twardego, dopasowując je do odpowiednich rowków. b. Przytrzymując prowadnice dysku twardego, wsuwaj dyski twarde do N3200XXX, aż do zatrzaśnięcia. c. Dokręć śruby skrzydełkowe. 4 21

Thecus. N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800. Instrukcja użytkownika

Thecus. N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800. Instrukcja użytkownika Thecus N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Thecus N5500 FW v3.00.04

Thecus N5500 FW v3.00.04 Thecus N5500 FW v3.00.04 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Spis treści 1. Instalacja...6 1.1 Kroki postępowania...6 1.2 Znaczenia sygnalizacji diodowej (LED)...13 2. Ustawienia...14 2.1Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Podręcznik użytkownika

Synology DiskStation Podręcznik użytkownika ID dokumentu 110302DSMUGPLK Dotyczy modeli DS111 DS110+ DS110j DS211+ DS211 1 DS211j DS710+ DS411+II DS411j DS411slim DS410 DS1511+ RS411 RS810+ RS810RP+ RS2211+ RS2211RP+ Spis treści Rozdział 1: Przegląd

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0)

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0) Instrukcja obsługi Dla Network Attached Storage Wer.1.0.0.0909 (Dla ADM 2.0) Spis treści ASUSTOR NAS User Guide 1. Wstęp... 5 2. Fabrycznie zainstalowane aplikacje... 6 2.1. Ustawienia... 6 2.1.1. Ogólne...

Bardziej szczegółowo

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN INSTRUKCJA OBSŁUGI DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Data

Bardziej szczegółowo

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0 Lenovo Seria Z/P Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputer przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do zestawu.

Bardziej szczegółowo

USB/NAS Storage Server

USB/NAS Storage Server Obudowa dysku sieciowego ULS 3282 USB/NAS Storage Server www.humanmedia.pl Wersja 1.1 02.2010 All rights reserved Human Media Poland Copyright 2010 Powielanie oraz kopiowanie fragmentów lub całości, bez

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja użytkowania

Skrócona instrukcja użytkowania Sieciowy odtwarzacz multimedialny Skrócona instrukcja użytkowania Dune HD Smart H1 Dune HD Smart D1 Dune HD Smart B1 Dune HD Max Dune HD Duo Dune HD Base 3D Dune HD TV-303D www.dunehd.pl Spis treści 1.Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie oraz znak firmowy Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN MANUAL STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika Odtwarzacz Multimedialny Mede8er MED800x3D Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Modele... 5 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 5 1.3. Gwarancja rozszerzona i ograniczenia gwarancji... 6 1.4. Zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik u ytkownika

Podrêcznik u ytkownika Podrêcznik u ytkownika Połączenie z udostępnionymi folderami Najprostszym sposobem na połączenie urządzenia StorCenter z udostępnionymi folderami jest skorzystanie z oprogramowania StorCenter Manager załączonego

Bardziej szczegółowo

TS-209II Turbo NAS Podręcznik Użytkownika Konfiguracja obudowy marki QNAP na przykładzie TS-209II

TS-209II Turbo NAS Podręcznik Użytkownika Konfiguracja obudowy marki QNAP na przykładzie TS-209II TS-209II Turbo NAS Podręcznik Użytkownika Konfiguracja obudowy marki QNAP na przykładzie TS-209II 1 Przedmowa Dziękujemy za używanie produktów QNAP. Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz multimediów HD

Odtwarzacz multimediów HD Odtwarzacz multimediów HD / O!Play HD2 Podręcznik użytkownika PL5763 Pierwsze wydanie Sierpień 2010 Prawa Autorskie 2010 ASUSTEK COMPUTER INC. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Żadna część tego informatora, produkt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0411. (Dla ADM 1.0)

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0411. (Dla ADM 1.0) Instrukcja obsługi Dla Network Attached Storage Wer.1.0.0.0411 (Dla ADM 1.0) Spis treści ASUSTOR NAS User Guide 1. Wstęp... 5 2. Fabrycznie zainstalowane aplikacje... 6 2.1. Ustawienia... 6 2.1.1. Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja użytkowania

Skrócona instrukcja użytkowania Sieciowy odtwarzacz multimedialny Skrócona instrukcja użytkowania www.zappiti.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 1 2. Zestaw... 1 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

Obudowa dysku sieciowego ULS 3585 NAS Storage Instrukcja użytkownika www.humanmedia.pl

Obudowa dysku sieciowego ULS 3585 NAS Storage Instrukcja użytkownika www.humanmedia.pl Obudowa dysku sieciowego ULS 3585 NAS Storage www.humanmedia.pl Wersja 1.1 All rights reserved Human Media Poland Copyright 2008 Powielanie oraz kopiowanie fragmentów lub całości, bez zgody firmy Human

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS i systemu DSM... 8 Logowanie do DSM...

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo