system do zarządzania procesami etykietowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "system do zarządzania procesami etykietowania"

Transkrypt

1 system do zarządzania procesami etykietowania System jest jednym z produktów z grupy LogicSuite. Grupę produktów LogicSuite kierunkujemy do przedsiębiorstw produkcyjnych. Cel usprawnid procesy produkcyjne i procesy organizacyjne. Jesteśmy ilabo - żeby Twoja organizacja działała lepiej. Grupa produktów LogicSuite to: zarządzanie etykietowaniem. Najlepiej sprawdza się tam gdzie mamy od kilku do n punktów etykietujących zarówno automatycznych maszyn typu print&apply jak również stacjonarnych drukarek etykiet. Chcesz zarządzad szablonami etykiety w całej organizacji i modyfikowad je just-on-time? Chcesz wiedzied co i gdzie i jak jest etykietowane? Chcesz znad statystyki wyprodukowanych etykiet dla produktów? Po to wymyśliliśmy LogicPrint - drukuje etykiety w cyklu synchronicznym. Obsługuje wydruk na urządzeniach automatycznych typu print&apply (aplikatory etykiet) ale również na drukarkach stacjonarnych. Synchronizuje się z linią aby drukowad właściwe etykiety na właściwych produktach które pojawiają się na linii. Obsługuje kolejkowanie produktów na linii. Potrzebujesz prostego i skutecznego rozwiązania do etykietowania na pojedynczym stanowisku? Po to wymyśliliśmy LogicPrint. zapewnia kontrolę ciągłości procesów produkcyjnych. Monitoruje maszyny i całe linie produkcyjne. Na bieżąco liczy moc produkcyjną przedsiębiorstwa i kalkuje koszt jednostkowy produktu. Wdrażając u siebie naszą technogię będziesz znał odpowiedź na pytania: czy działa, z jaką wydajnością, jakie błędy, jakie przestoje i ich przyczyny. Będziesz wiedział co zrobid aby twoja produkcja zawsze działała z pełną mocą. Po to wymyśliliśmy system przetwarzania spraw. Porządkuje procesy organizacyjne. W każdej organizacji są procesu. Cześd z nich realizujesz w systemie ERP. A co z pozostałymi? Z obiegiem akceptacyjnym kosztów (faktur), z obiegiem wniosków urlopowych, ze zgłoszeniami/incydentami serwisowymi. Jeżeli w Twoich procesach powstają sprawy, jeżeli sprawy przechodzą po etapach, jeżeli w każdym etapie masz ludzi którzy muszą wykonad jakieś zadania, jeżeli chcesz stwierdzid na którym etapie sprawa trwa za długo i dlaczego, jeżeli chcesz umieścid w jednym miejscu wszystkie polityki organizacyjne po to wymyśliliśmy

2 Opis System wymyśliliśmy w celu zarządzania etykietowaniem w organizacji w której jest więcej niż jeden punkt etykietowania. Jest to aplikacja www (dostępną przez przeglądarkę) dzięki czemu w każdym miejscu swojej firmy przez zwykły komputer, telefon, czy urządzenie typu ipad będziesz mógł zarządzad etykietowaniem poprostu uruchom przeglądarkę www. ** System dotyczy etykietowania z dynamicznym podstawianiem danych nie zarządzamy urządzeniami do etykietowania z rolki do tego użyj systemu Funkcjonalnośd systemu 1. Zarządzanie szablonami etykiet Do przygotowanie szablonów etykiet wykorzystaj wbudowany prosty graficzny modeler etykiet. W modelerze masz do dyspozycji zestaw pól standardowych zgodnych z normą GS1, możliwośd używania załadowanych do biblioteki znaków graficznych, oraz określania pól do których podstawiane będą dane z bazy produktów i zleceo produkcyjnych. Przeciągasz pola z palety dostępnych pól z bazy produktów i zleceo produkcyjnych. W definicji szablonu etykiety możesz też użyd numeru seryjnego jednostki/produktu/palety tzw. numeru SSCC. Definiowanie szablonu etykiety jest proste. Jak pisanie dokumentu w MS Word. Możesz przygotowad dowolnie dużo szablonów etykiet. Każdą wersję roboczą możesz przetestowad poprzez: wydruk na ekran lub wydruk na wskazany punkt etykietowania. Po zakooczeniu przygotowania szablonu opublikuj go - podając nazwę, wersję, datę od kiedy ma obowiązywad. System dla każdego produktu do którego przywiązałeś dany szablon etykiety użyje od danej daty którą podałeś - nowego szablonu etykiety. Zawsze możesz przejrzed historię wersji i przywrócid z historii starą wersję. 2. Baza produktów i/lub zleceo produkcyjnych W systemie możesz zdefiniowad swoją własną bazę produktów. Każdy produkt opisad dowolnym zestawem atrybutów. Założyliśmy, że bazą produktów będziesz zarządzał bezpośrednio z programu ale jeżeli chcesz zasilad ją okresowo z innych baz da się to zrobid. Możesz też pracowad ze zleceniami produkcyjnymi. Zlecenia jak i produkt opisad dowolnym zestawem atrybutów. Zlecenia będą pochodzid z systemu obsługi produkcji który posiadasz u siebie w firmie (system ERP: SAP, Axapta, itp, lub dedykowany system do produkcji). Oddzielny moduł serwerowy systemu będzie pobierał dane z systemu ERP nt zleceo produkcyjnych. ** Integracja z systemem ERP w zakresie pobierania zleceo produkcyjnych do ustalenia.

3 3. Zarządzanie punktami etykietowania i wydrukiem W systemie możesz zdefiniowad punkty etykietowania. Nadajesz im nazwę, adres IP i port pod jakim są widoczne w sieci. Punktem etykietowania może byd: a) drukarka stacjonarna (aktualnie współpracujemy z drukarkami Zebra) b) urządzenie do etykietowania automatycznego (print&apply) tzw. aplikator etykiet. (współpracujemy z Unilogo nasze oprogramowanie pracuje najlepiej z etykieciarkami Unilogo) Jeżeli pracujesz z numerami seryjnymi etykiet możesz dla każdego punktu etykietowania związad prefiks/wyróżnik w celu identyfikacji linii produkcyjnej z której dana partia numerów seryjnych pochodzi (w szczególności do wykorzystania przy drukowaniu numerów SSCC dla etykiet logistycznych dla opakowao zbiorczych) Możesz określid dwa rodzaje punktów etykietowania: a) punkty etykietowania pracujące ze stałym produktem a1) w cyklu asynchronicznym - gdzie drukowane są etykiety w danym czasie, dla tego samego asortymentu: mogą to byd drukarki lub aplikatory samodzielne. Nie ma kolejki towarów na linii. Nie ma dynamicznej zmiany towarów na linii (naprzemiennie różnego asortymentu). Nie ma synchronizacji podawania etykiet W takim przypadku uzbrojenie drukarki polega na wysłaniu do bufora zapasu etykiet dla określonego/wybranego towaru (asortymentu). Możesz określid, że etykiety mają mied unikalne numery. Wtedy oprogramowanie w określonych interwałach czasowych będzie dosyład do samodzielnego punktu etykietowania paczkę etykiet o unikalnych numerach. Nie można wysład zapasu 1000, ponieważ może dojśd do zablokowania bufora urządzenia. Każda unikalna etykieta może byd wydrukowana w określonej ilości kopii (jeżeli oklejasz np. 2 boki palety). Możesz też określid plan przezbrajania harmonogram z datami i godzinami kiedy do danego urządzenia mają byd wysłane etykiety określonego produktu. System sam będzie automatycznie wymieniał etykiety w buforze drukarki w określonych w harmonogramie datach i godzinach. System daje Ci też możliwośd sprawdzenia ile aktualnie etykiet pozostaje w buforze takiego urządzenia. Podłączając nową drukarkę nie musisz martwic się o ładowanie do niej formatek etykiet. System sam załaduje potrzebne formatki i etykiety w momencie jej uzbrojenia pod konkretny produkt.

4 a2) w cyklu synchronicznym O ile opisany cykl asynchroniczny dobrze się sprawdza przy uzbrajaniu punktów etykietujących w te same etykiety, o tyle trudno jest w nim obsłużyd podawanie etykiet o unikalnych numerach ponieważ nie ma żadnej zwrotnej wiedzy nt utylizacji/wykorzystania przekazanych do bufora drukarki etykiet. Stąd zastosowaliśmy tam koncepcję okresowego dosyłania paczki etykiet z unikalnymi numerami. Nie jest to jednak rozwiązanie w 100% skuteczne. Przy zastosowaniu etykiet z numeracją unikalną najlepszym wariantem jest zastosowanie synchronicznego trybu podawania etykiet. Daje to możliwośd ścisłego zarachowaniu drukowanych etykiet, a więc i etykietowanych towarów. Aby zastosowad pracę synchroniczną nawet przy stałym asortymencie, najlepiej jest zastosowad dodatkowy komputer przy linii z zainstalowanym oprogramowaniem LogicPrint. Oprogramowanie LogicPrint zbiera sygnały z linii i wysyła do synchronicznie żądania wysłania etykiety do drukarki. Cykl synchroniczny daje również możliwośd realizacji funkcjonalności potwierdzenia każdego nadrukowanego towaru do systemu ERP ** Integracja z systemem ERP w zakresie pobierania potwierdzania towarów do ustalenia. Cykl synchroniczny daje dodatkowo możliwośd raportowania z wydajności linii ponieważ mamy informację o każdym żądaniu etykiet i każdej wyprodukowanej jednostce towaru (podlegającej oznaczeniu etykietą) b) punkty etykietowania pracujące w cyklu dynamicznym - to punkty w których: następuje rozpoznanie towaru jadącego na linii, tak aby podawana była właściwa etykieta dla produktu. Dla takich punktów nie następuje uzbrojenie drukarki w konkretny produkt, ale dynamiczne podawanie odpowiednich etykiet. Dla tego punktu etykietowania tworzona jest w systemie kolejka towarów/palet. Rozpoznanie towaru na linii następuje przez bramkę skanującą, lub przez podanie do kolejki danych o produkcie z zewnętrznego systemu. Kolejka towarów w systemie może zawierad towary różnego asortymentu. Etykietowanie w cyklu dynamicznym jest zawsze etykietowaniem synchronicznym! Dla punktów z etykietowaniem dynamicznym zalecamy, zastosowanie dodatkowego komputera PC przy linii z zainstalowanym oprogramowaniem LogicPrint sterującym bezpośrednio pracą bramki skanującej, oraz synchronicznym wydrukiem etykiet na aplikator i/lub drukarkę. W systemie masz możliwośd zbiorczego podglądu wszystkich kolejek wydruku dla punktów etykietowanie ze stałym produktem podgląd buforów etykiet, dla punktów dynamicznych podgląd kolejek towarów czekających na etykietowanie.

5 4. Przegląd logów z etykietowania, kopie etykiet Każde zdarzenie w systemie zapisanie jest w logu w centralnej bazie danych. W cyklu synchronicznym każda wydrukowana etykieta z unikalnym numerem zapisana jest w bazie z dokładną datą i godziną wydruku oraz nadanym jej przez system numerem seryjnym. Umożliwia to wykonanie w dowolnym momencie wydruku kopii tej etykiety. 5. Raporty i statystyki Ponieważ wszystkie zdarzenia w systemie, jak również każda unikalna etykieta zapisana jest w centralnej bazie danych możliwe jest przygotowanie raportów zestawiających jakośd, wydajnośd procesów etykietowania. Jak również przeroby towarów dla zadanego czasu. Wymagania systemowe systemu 1. Wymagania na serwer Serwer klasy HP ProLiant ML150 G6 (Czterordzeniowy procesor Intel Xeon E5540, pamięd operacyjna 2GB, dysk SATA 250GB, napęd optyczny DVD-RW) System operacyjny Windows Web Server 64 bity z wbudowanym IIS 6.0. Baza danych SQL Server Express 2008 R2 2. Wymagania na stację roboczą Przeglądarka www np. Internet Explorer 8.0

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AUREA BPM

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AUREA BPM OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AUREA BPM Wersja 2.5 Warszawa, Sierpieo 2011 TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 55 Wprowadzenie do Aurea BPM... 4 Opis produktu... 4 Funkcjonalnośd systemu... 6 Modelowanie procesów

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

System automatycznej identyfikacji danych - ProTrace

System automatycznej identyfikacji danych - ProTrace System automatycznej identyfikacji danych - ProTrace Proponujemy Państwu nowoczesne oprogramowania stworzone w oparciu o platformę Microsoft.NET i J2EE, które pozwala na doskonalenie wewnętrznych procesy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Oprogramowanie serii MP www.binsoft.pl Marzec 2015!1 Wstęp 6 Jakie funkcje posiadają programy MP? 7 System BSX 12 Moduły 13 Wersje programów 15 Licencjonowanie 16 Aplikacje dedykowane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROGRAMIE

INFORMACJE O PROGRAMIE Użyte narzędzia: Microsoft.Net Framework 2.0, Microsoft Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft InstallShield 12 Proffesional Edition, InstallShield Software Microsoft Office FrontPage XP, Microsoft DemoShield

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Strona 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Wiesław Stachowiak, Dominik Kupisz SPIS TREŚCI O programie... 3 1. Wymagania sprzętowe i niezbędne oprogramowanie systemowe... 3 2. Instalacja programu... 4

Bardziej szczegółowo

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny WMS dla Twojego magazynu

Bezpieczny WMS dla Twojego magazynu Bezpieczny WMS dla Twojego magazynu MaGS1 to system klasy WMS wspomagający procesy magazynowe oraz łańcuchy dostaw. System jest wdrażany w sposób całościowy (oprogramowanie, urządzenia, usługi, serwis),

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Podsumowanie dotyczące zarządzania. Kontrola jakości nadruków CLARiSUITE Przewodnik rozwiązań sieciowych CLARiSUITE TM

Przegląd. Podsumowanie dotyczące zarządzania. Kontrola jakości nadruków CLARiSUITE Przewodnik rozwiązań sieciowych CLARiSUITE TM Pytania techniczne Kontrola jakości nadruków CLARiSUITE Przewodnik rozwiązań sieciowych CLARiSUITE TM Przegląd Bezpieczeństwo, integralność oraz stabilność infrastruktury IT są najważniejszymi priorytetami

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie informatyczne instalacja usługi BlackBerry Enterprise Server (BES)

Wsparcie informatyczne instalacja usługi BlackBerry Enterprise Server (BES) Wsparcie informatyczne instalacja usługi BlackBerry Enterprise Server (BES) Mobilne usługi informatyczne stają się coraz bardziej popularne w przedsiębiorstwach i instytucjach. Firma BlackBerry udostępnia

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Layout, prace wydawnicze: CeDeWu Sp. z o.o., ul. Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa www.cedewu.pl www.4books.pl

Layout, prace wydawnicze: CeDeWu Sp. z o.o., ul. Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa www.cedewu.pl www.4books.pl Microsoft Windows, Microsoft SQL Server to zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation WF-MAG dla Windows, WF-FaKir dla Windows, WF-KaPeR dla Windows, WF-Fakturka to zastrzeżone znaki towarowe Asseco

Bardziej szczegółowo