Prezentacja prac drugiej grupy problemowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja prac drugiej grupy problemowej"

Transkrypt

1 Prezentacja prac drugiej grupy problemowej Temat zadania problemowego: Projekt funkcjonalny aplikacji planowanie i monitorowania świadczonych usług firmy informatycznej w oparciu o teorię ograniczeń (Theory Of Constraints) Janusz Mleczko Akademia Techniczno-Humanistyczna Wydział Budowy Maszyn i Informatyki KATEDRA INŻYNIERII PRODUKCJI Józef Jaśkowiec Rekord Systemy Informatyczne

2 Założenia ogólne W firmie usługowej klienta i personel obsługujący go łączą wzajemne relacje podczas realizacji usługi. Usługodawcy muszą więc skutecznie wchodzić w interakcję z klientami, aby w czasie świadczenia usługi stworzyć wysoką jakość. Z kolei skuteczna interakcja zależy od umiejętności personelu obsługującego tego klienta oraz od realizacji usługi i procesów wspierających ów personel. Firmy usługowe, które odniosły sukces na rynku, skupiają uwagę zarówno na swym personelu, jak i na klientach. Rozumieją łańcuch usługa-zysk łączący zyski firm usługowych z zadowoleniem pracowników i klientów.

3 Core competitions firmy usługowej Core competitions aplikacji dla w/w profilu firm składa się z trzech elementów: Zarządzanie zasobami: Odnawialnymi typu wąskie gardła głównie ludzkie nieodnawialnymi - gospodarka materiałowa Workflow zarządzanie i nadzorowanie przepływu pracy Budżetowanie.

4 Byty występujące w ofercie dla firm usługowych Funkcjonalności i aplikacje kluczowe. Zamówienia obce oś systemu Narzędzia typu workflow budujące procedury postępowania. Interfejs przeglądarkowy do potwierdzania realizacji zadań. Planowanie oparte o wąskie gardła. Budżetowanie Zarządzanie projektem

5 Byty występujące w ofercie dla firm usługowych Funkcjonalności i aplikacje opcjonalne: Gospodarka materiałowa Zamówienia własne, Fakturowanie SKJ Zarządzanie dokumentami Aplikacje analityczne Lider, alerter.

6 Byty występujące w ofercie dla firm usługowych Zamówienia obce oś systemu Jedną z zasadniczych ról zamówień obcych jest kontenetr dla planowania.

7 Modele realizacji planowania w oparciu o wąskie gardła Założenia: Przepływ każdego wyrobu determinuje jedno wąskie gardło Zdolności produkcyjne wąskich gardeł są znane. Znana jest wielkość obciążenia wąskiego gardła przez każdy z produkowanych wyrobów. Wielkość obciążenia pojedynczego wyrobu w stosunku do posiadanych zdolności produkcyjnych wąskiego gardła jest mniejsza od przyjętej jednostki czasowej. Zdolności produkcyjne i obciążenia podawane są dla przyjętej jednostki czasowej (w tym przypadku jeden dzień). Dane dotyczące obciążenia oparte są o zamówienia klienta wprost.

8 Definicja zasobów krytycznych pakiet REKORD.ERP -> moduł TPP Pierwszą czynnością w procesie przygotowania danych jest określenie potencjalnych wąskich gardeł. Mogą to być stanowisk a, brygady montażowe, grupy stanowisk lub inne zasoby determinujące przepływ. W tym przypadku przyjęto, iż będą to brygady montażowe specjalizujące się w produkcji określonych rodzajów wyrobów. Do definicji wąskich gardeł wykorzystuje się w module TPP kartotekę zasobów wytwórczych. Dla każdego wąskiego gardła definiuje się limit dostępności w umownej jednostce czasu (Rys. 4.1). Za jednostkę czasu przyjęto 1 dzień. Można powiedzieć, że danego wyrobu (np. standardowego - prostego) jesteśmy w stanie przepuścić przez wąskie gardło w ilości 800 jednostek dziennie. Można również przyjąć jednostkę miary godzinową. Wtedy definicja wygląda następująco: wąskie gardło ma dostępność na poziomie X godzin w umownej jednostce czasu zasobu. Np. brygada montażowa nr 1 posiada dzienną dostępność na poziomie 14 godzin (2 pracowników x 7 godzin na zmianę)

9 Definicja zasobów krytycznych

10 Definicja przyporządkowania wyrobu do zasobu krytycznego Powyższy krok jest konieczny w celu określenia jaki zasób krytyczny determinuje przepływ wyrobu. Definicja przyporządkowania jest na poziomie wyrobu (Rys. poniżej). Aby powyższą czynność wykonać należy wykorzystać kartotekę indeksów w module TPP.

11 Definicja przyporządkowania wyrobu do zasobu krytycznego

12 Definicja przyporządkowania wyrobu do zasobu krytycznego Oprócz określenia zasobu krytycznego należy podać jednostkowe (w tym przypadku dzienne) obciążenie zasobu krytycznego. W tym przypadku przyjęto, że powyższy wyrób jest wyrobem o średnim stopniu skomplikowania i jego jednostkowe obciążenie wynosi 1. W ramach powyższej rodziny wyrobów rolet wewnętrznych występują wyroby o znaczmy stopniu skomplikowania zajmujące 4 jednostki oraz niskim na poziomie 0,5 obciążenia zasobu. Z danych wejściowych statycznych to już wszystko! W analizowanym przykładzie proces przygotowania danych z ich weryfikacją zajął łącznie 4 godziny. Do obliczenia obciążenia zasobu potrzebne są już tylko zamówienia od klientów. Wprowadzenie zamówienia na produkt w określonej ilości i terminie określa zajętość zasobu krytycznego w układzie czasowym.

13 Potwierdzanie zamówień Potwierdzanie zamówień oparte jest o schemat przedstawiony na Rys.poniżej. Zakłada się, iż działy handlowe mają w układzie on line wgląd w pracę wąskiego gardła. Mogą potwierdzać zamówienia do wysokości limitu określonego w systemie. Zasadniczo stwierdzenie, że działy handlowe mogą potwierdzać zamówienia, jest zbędne. Powyższy proces może odbywać się automatycznie do wysokości limitu wąskiego gardła. Kiedy obciążenie przewyższa limit konieczne jest podejmowanie działań dodatkowych, uzgodnień z produkcją odnośnie zwiększenia dostępności wąskiego gardła np. poprzez uruchamianie nadgodzin itp. W zakresie implementacji potwierdzania zamówień, możemy mieć wówczas do czynienia z układem ręcznym.

14 Potwierdzanie zamówień

15 Potwierdzanie zamówień

16 Monitoring obciążenia

17 Monitoring obciążenia Powyższy ekran w sensie dosłownym stanowi monitor 46 widoczny dla wszystkich pracowników działu handlowego. Przypomina on ekran z hali odlotów terminala lotniczego. Na jednej osi widoczne są wąskie gardła (grupy wytwórcze poszczególnych wyrobów). Drugą oś stanowi oś czasu. W tym przypadku jest ono zagregowana w układ dzienny. Na przecięciu osi czasu i wąskiego gardła widoczne jest obciążenie w umownych jednostkach, tych samych w których ustalane są limity dostępności. Dodatkowo kolorami zaznaczono wykorzystanie dostępności. Kolor czerwony oznacza przekroczenie dostępności, fioletowy od 100 do 90 itd.. Powyższe granice są umowne i można nimi sterować. W dolnym ekranie podano zamówienia dla których zostały przekroczone limity. Kolejność podglądu zamówień nie jest przypadkowa, jest ustawiona wg daty ostatniego żądania (ostatniej zmiany w danych w systemie informatycznym). W związku z takim ustawieniem można szybko znaleźć winnego takiego przekroczenia. W tym przypadku operator handlowiec musi przesunąć terminy zamówienia, rozbić na mniejsze fragmenty lub dokonać uzgodnień z działem produkcyjnym odnośnie zwiększenia limitu. Odrębna kwestią jest sterowanie wytwarzaniem. Szef działu produkcji wykorzysta dokładnie ten sam ekran natomiast dla jego potrzeb wprowadzono informacją o realizacji dotychczas przyjętych zamówień.

18 Monitoring obciążenia

19 Monitoring obciążenia Taki układ konfiguracji parametrów pozwala na kształtowanie wyglądu okna w zależności od potrzeb użytkowników. Rozpatrywane jest ukazanie harmonogramu dla klientów B2B w układzie przeglądarkowym z okrojonym dostępem do informacji. Nie zawsze, przedsiębiorstwo będzie chciało udostępnić informację o swoim aktualnym obciążeniu. Klient mógłby wykorzystać ją jako argument w negocjacjach cenowych. Pokazane mogą zastać tylko te terminy, które mają wolne moce produkcyjne. Blokowany może być również termin przyjęcia zamówienia z data realizacji mniejszą od zadanego bufora czasowego. Oznacza, to że stosowana zasada do 5 dni zrealizujemy każde zamówienie docelowego klienta, może być również odzwierciedlona w systemie informatycznym B2B nie pozwala na przyjęcie poniżej daty today+5.

20 Monitoring obciążenia

21 W branży usługowej Analiza implementacyjności w warunkach firmy usługowej?

22 Na ile założenia metody są do przyjęcia w firmie usługowej Wracając do założeń wymaganych i możliwych w firmie produkcyjnej należy udzielić odpowiedzi na następujące pytania. Czy?: Przepływ każdego wyrobu determinuje jedno wąskie gardło. TAK Zdolności produkcyjne wąskich gardeł są znane. Możliwe do określenia na przyjętym poziomie dokładności dopiero na etapie przyjmowania zamówień. Znana jest wielkość obciążenia wąskiego gardła przez każdy z produkowanych wyrobów. Nie.

23 Na ile założenia metody są do przyjęcia w firmie usługowej Zdolności produkcyjne i obciążenia podawane są dla przyjętej jednostki czasowej (w tym przypadku jeden dzień). Wielkość obciążenia pojedynczego wyrobu w stosunku do posiadanych zdolności produkcyjnych wąskiego gardła jest mniejsza od przyjętej jednostki czasowej. Zależy od charakteru świadczonych usług. Gdy usługi są realizowane poniżej 1 dnia to dokładność dzienna jest możliwa. W przypadku usług realizowanych jako dłuższe kontrakty należy zastosować alternatywne rozwiązanie : Rozpisać kontrakty na dokładność poniżej wizualizacyjnej Zmniejszyć dokładność wizualizacji. Dane dotyczące obciążenia oparte są o zamówienia klienta wprost. W przypadku ogólnym można takie założenie przyjąć.

24 Wnioski Implementacja metodą klonowania rozwiązania z firmie produkcyjnej do firmy usługowej pozostanie marzeniem. Nie znaczy to jednak, że nie da się powyższej metody wdrożyć w firmie usługowej. Konieczne będzie jednak przyjęcie dodatkowych założeń a po ich zaakceptowaniu zmian programowych.

25 CEL wdrożenia w firmie usługowej Oparcie planowania terminów realizacji kontraktów o wiarygodne dane dostępne on line

26 Uzysk Większą wiarygodność potwierdzanych terminów oraz znajomość i lepsze wykorzystanie w firmie wąskich gardeł. Dział handlowy korzysta z harmonogramu (najlepiej z monitora ) przy podejmowaniu decyzji o potwierdzaniu zamówień. Działy merytoryczne widzą obciążenie Swoich zasobów. Płynny przepływ zamówień przez system produkcyjny świadczonych usług. Mniejsza nerwowość pracy działów produkcyjnych i handlowych

27 Zmiany programowe do powyższej modyfikacji Moduł zamówień obcych: Dodatkowa zakładka na poziomie pozycji zamówienia (analogicznie do podpozycji zamówienia) - Możliwość wprowadzenia obciążenia wąskiego gardła. zadań i terminu jest to budżet projektu z punktu widzenia wąskiego gardła. W komponencie harmonogramu dodanie osi miesięcznej, tygodniowej, dziennej W procedurze pokazującej obciążenie zabazowanie na dodatkowej zakładce zamówienia a nie na indeksie usługi. Drobiazgi wynikające z wdrożenia w niestandardowej firmie.

28 Definicja zasobów krytycznych

29 Wartości domyślne wykorzystania zasobów

30 Definicja wykorzystania zasobu dla zamówienia

31 Definicja budżetu zasobu

32 Wizualizacja harmonogramu

33 Parametryzacja

34 Uwagi końcowe Powyższy projekt został przyjęty do realizacji: Wykonano zmiany programowe wewnątrz systemu REKORD.ERP Metoda służy do zarządzania zasobami wewnątrz firmy Rekord SI Powyższe założenia przyjęto jako model bazowy do wykorzystania u klientów z branży usługowej firmy Rekord SI

RAPORT Z PRZEBIEGU BADAŃ DRUGIEJ GRUPY PROBLEMOWEJ

RAPORT Z PRZEBIEGU BADAŃ DRUGIEJ GRUPY PROBLEMOWEJ RAPORT Z PRZEBIEGU BADAŃ DRUGIEJ GRUPY PROBLEMOWEJ Temat zadania problemowego: Projekt funkcjonalny aplikacji planowania i monitorowania świadczonych usług firmy informatycznej w oparciu o teorię ograniczeń

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

Opis produktu - Oracle Agile Product Lifecycle Management

Opis produktu - Oracle Agile Product Lifecycle Management Opis produktu - Oracle Agile Product Lifecycle Management Oracle Agile Product Lifecycle Management Oracle Agile Product Lifecycle Management jest samodzielnym modułem Aplikacji Oracle służącym do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować elastyczny budżet działu produkcji? Ogólne zasady budowy budżetu

Jak przygotować elastyczny budżet działu produkcji? Ogólne zasady budowy budżetu Jak przygotować elastyczny budżet działu produkcji? Ogólne zasady budowy budżetu W obecnych warunkach gospodarczych prognozowanie sprzedaży i budowanie budżetów jest dla firm jednym z najważniejszych elementów

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania

ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania Plan przedmiotu z wykorzystania systemu informatycznego ELSE.ERP dla studentów uczelni wyższych ĆWICZENIA II PROGNOZOWANIE POTRZEB I ZAOPATRZENIE Cel zajęć i poruszane

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia NARZĘDZIA Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu Szczupły plan Fotolia 44 KAIZEN nr 4 / listopad 2013 Tekst: Michał Klecha Muda nadprodukcji, zapasów, braków, zbędnego ruchu,

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING. Zadania. Przykład bankowy

BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING. Zadania. Przykład bankowy ADONIS - Szkolenie Zadania Przykład bankowy BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 109/26 02-011 Warszawa Tel: +48-22-628 00 15 Fax: +48-22-621 66 88 e-mail: boc@boc-pl.com

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo

poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania

poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania Współpraca: Patronat: Zawartość 1 Wstęp 2 2 Charakterystyka badania 4 Grupa docelowa 4 Przyjęta metodyka 4 Cykl zarządzania zmianą 5

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator (wersja 3.0)

Charakterystyka aplikacji Business Navigator (wersja 3.0) Charakterystyka aplikacji Business Navigator (wersja 3.0) Spis treści Spis treści... 2 O programie... 3 Technologia... 4 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Modelowanie procesów (BPM)... 7 Moduł: Rachunek

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z

Bardziej szczegółowo

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM,

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, Globalizacja rynku Globalizacja rynku nabiera niespotykanego dotąd rozmachu. Przy wyborze partnera czynnik geograficzny ma już znikome znaczenie. Produkty i usługi są dostępne

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp...12 Wersja 9.0...12 Uwagi ogólne...12 1. Zmiany w menu...12 1.1. Moduł: Administrator...12

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo