BDGzp-2120B-96/KS/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 O F E R T A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BDGzp-2120B-96/KS/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 O F E R T A"

Transkrypt

1 BDGzp-2120B-96/KS/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 O F E R T A (pieczęć Wykonawcy) Ja niżej podpisany/my niżej podpisani będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy: Nr telefonu...; Nr faksu...; Adres ... w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania prowadzonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowych urządzeń komputerowych do Centrum Monitorowania Rybołówstwa w Gdyni składam/składamy niniejszą ofertę na*: 1) część I zamówienia Zarządzalny przełącznik gigabitowy z okablowaniem -1 szt., Cena brutto oferty wynosi... zł 2) część II zamówienia Macierz dyskowa wyposażona w dyski SATA, SAS, SSD dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi wysuwanie macierzy z szafy oraz prowadnicą kabli - 1 szt., Cena brutto oferty wynosi...zł 3) część III zamówienia Zasilacz awaryjny UPS - 1szt., Cena brutto oferty wynosi...zł

2 4) część IV zamówienia Zarządzalny przełącznik FC z okablowaniem 1 szt., Cena brutto oferty wynosi...zł 5) część V zamówienia Konsola KVM z okablowaniem - 1 szt., Cena brutto oferty wynosi...zł * wypełnić tylko tę część zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę 1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy/ się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr BDGzp-2120B- 96/KS/14, zwanej dalej SIWZ. 2. Oświadczam/y/, że zamówienie będzie realizowane samodzielnie / przy współudziale podwykonawców, którzy będą realizowali następujący zakres zamówienia 1 :.. 3. Oświadczam/y/, że zapoznałem/liśmy/ się z SIWZ, przekazaną przez Zamawiającego i nie wnoszę/imy/ do niej żadnych zastrzeżeń. 4. W razie wybrania mojej/naszej/ oferty zobowiązuję/zobowiązujemy/ się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Uważam/y/ się za związanego/związanych/ niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y/, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu składania ofert (art. 297 k.k.). 7. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 1)... 2)... 3)... 1 niepotrzebne skreślić

3 4)... 5)... 6)......, dn r.... (podpis/y osoby/osób/ uprawnionej/ych/)

4 BDGzp-2120B-96/KS/14 ZAŁĄCZNIK NR 2a Opis ze wskazaniem typów i modeli urządzeń komputerowych Wykonawca musi wskazać producentów oferowanych urządzeń komputerowych wraz ze wskazaniem typów i modeli urządzeń komputerowych oraz opisem parametrów żądanych przez Zamawiającego w projekcie umowy. Opis parametrów dokonany przez Wykonawcę w tabelach znajdujących się w załączniku do formularza oferty (załącznik nr 2a do SIWZ) w kolumnach pn. Parametry techniczne oferowanego sprzętu musi dotyczyć każdego elementu określonego przez Zamawiającego w tym załączniku w kolumnie pn. Wymagania Zamawiającego. 1) część I zamówienia Zarządzalny przełącznik gigabitowy o parametrach (1 szt.) Lp. Oferowany typ, model: Wymagania Zamawiającego 1. Ilość portów 50 Gigabit (1000Mbps RJ- 45) 2. Ilość gniazd nie mniej niż 2 interfejsy, SFP 3. Przepustowość nie mniejsza niż 77 Mpps Producent: Parametry techniczne oferowanego sprzętu 4. Prędkość magistrali wew. 5. Rozmiar tablicy adresów MAC nie mniejsza niż 104 Gb/s proponowane urządzenie musi posiadać możliwość obsługi, co najmniej 8000 adresów MAC 6. Obsługa VLAN proponowane urządzenie musi posiadać możliwość obsługi minimum 4000 VLAN ID, przydzielanych na podstawie adresów MAC 7. Obsługa standardów proponowane urządzenie musi posiadać min. wsparcie protokołów sieciowych zgodnych z: IEEE IEEE 802.3u IEEE 802.3x auto MDI/MDI-X half/full duplex IEEE 802.1x DSCP IEEE 802.3ad IEEE 802.1D IEEE 802.1w IEEE 802.1s IEEE 802.1p IEEE 802.1Q IEEE 802.1x TCP/IP UDP

5 8. Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu: IGMP TFTP Jumbo frame support IP QoS IPv4 IPv6 DHCP Client BOOTP Broadcast Storm Control GVRP IEEE 802.3ab IEEE 802.3z SNTP PVE LLDP LLDP-MED CDP MLDv6 ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu ACL bazujący na adresach MAC ACL bazujący na numerach portów TCP/UDP IEEE 802.1x - Network Login RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System SSL - Secure Socket Layer MD5 ACL bazujący na sieciach VLAN ACL bazujący na Diffserv (DSCP) ACL bazujący na protokole 802.1p SSH v.1 - Secure Shell ver. 1 SSH v.2 - Secure Shell ver Zarządzanie SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1 SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2 SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3 zarządzanie przez przeglądarkę WWW CLI - Command Line Interface Telnet Syslog - Security Issues in Network Event Logging RMON - Remote Monitoring HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure HTTP - Hypertext Transfer Protocol 10. Typ obudowy wysokość proponowanego urządzenia nie powinna przekroczyć 1U, urządzenie przystosowane do montażu w szafie telekomunikacyjnej RACK 19, razem z proponowanym urządzeniem należy dostarczyć komplet wyposażenia montażowego 11. Kable nie mniej niż 50szt. kabli Ethernet, osłonka zalewana, kat. 6, UTP, 5m 12. Gwarancja proponowane urządzenie powinno być objęte minimum 24 miesięczną gwarancją

6 2) część II zamówienia Macierz dyskowa o parametrach (1szt.) Oferowany typ, model: Lp. Wymagania Zamawiającego 1. Pamięć nie mniejsza niż 8 GB DDR3 Producent: Parametry techniczne oferowanego sprzętu 2. Interfejsy sieciowe nie mniej niż 2szt. USB 2.0 nie mniej niż 4 x 8Gb/s Fibre Channel nie mniej niż 2 x 1Gb/s iscsi 3. Pamięć cache 4GB z baterią (72h), max. 16GB 4. Obsługiwane tryby RAID poziomy RAID 0,1,0+1,3,5,6,10,30,50, 60, JBOD, N-way mirror 5. Funkcjonalność automatyczne wyłączanie dysków zaawansowany mechanizm chłodzenia zasilacze o wysokiej efektywności energetycznej 80 PLUS maksymalnie 4096 wolumenów logicznych maksymalnie 64 dyski twarde na grupę wolumenu jeden wolumen logiczny może być współdzielony przez 16 serwerów globalny i dedykowany dysk zapasowy (hot spare) tryby pracy cache: write-through lub write-back powiększanie wolumenu podczas pracy natychmiastowa dostępność wolumenu RAID automatyczna przebudowa wolumenu migracja wolumenów podczas pracy bez przestoju systemu dwa kontrolery RAID pracujące w trybie Active- Active lustrzana kopia cache wykonywana poprzez kanały wysokiej przepustowości elastyczne zarządzanie własnością grup RAID bezprzerwowa dostępność portu zarządzającego aktualizacja oprogramowania wewnętrznego (firmware) podczas pracy macierzy, bez przestoju systemu obsługa wielu ścieżek i równoważenie obciążenia (Microsoft MPIO, MC/S, Trunking, LACP) zdalna replikacja QReplica, kopie migawkowe QSnap, QThin (thin provisioning), obsługa Microsoft Windows Volume Shadow Copy Services (VSS) konfigurowalna kopia na wiele dysków (N-way mirror) przenoszenie dysku między portami i kontrolerami podczas pracy (disk roaming) natychmiastowe odtwarzanie wolumenów podłączany podczas pracy moduł bateryjny

7 6. Zarządzanie oparte o Javę scentralizowane oprogramowanie zarządzające QCentral konsola szeregowa, panel LCD, konsola UPS, SSH, telnet, przeglądarka internetowa (http, https), wskaźniki LED, isns, S.E.S. 7. Powiadamianie ; pułapka SNMP; okna powiadamiania przeglądarki; Syslog; Windows Messenger 8. Obsługiwane systemy operacyjne, wirtualizacja, certyfikaty bezpieczeństwa Windows Server 2003, Windows Server 2003R2, Windows Server 2008 R2, Red Hat Enterprise Linux 5, Linux, Solaris 10; Mac OS X VMware Ready; Hyper-V; Citrix Ready RoHS, CE, FCC, BSMI, UL, cul 9. Dyski twarde nie mniej niż 8 dysków twardych SSD o pojemności min. 480GB, pamięć MLC, format szerkości max. 2,5, interfejs min. SATA 600, szyfrowanie AES 256- bit, gwarancja min. 36 miesięcy nie mniej niż 16 dysków twardych SAS 15000RPM o pojemności nie mniejszej niż 450GB, pamięć cache min. 16MB, format szerokości max. 3,5, gwarancja min. 36 miesięcy 10. Karta sieciowa 8Gb Fibre Channel Fibre Channel: obsługa FCP-2 & FCP-3, kontrola dostępu / Active directory, obsługa do 128 węzłów, obsługa do 128 serwerów, maksymalnie 1024 sesji na kontroler iscsi: obsługa Jumbo frame, Header/Data digest, autentykacja CHAP, VLAN, kontrola dostępu / Active directory, obsługa do 32 węzłów, obsługa do 32 serwerów, maksymalnie 128 sesji na kontroler 11. Zasilanie Redundatne zasilacze min. 3 x 550W 12. Szyny do serwerów rack 4U 13. Obudowa serwerowa do szafy rackowej o wysokości 4U kompatybilne z zakupioną macierzą dyskową razem z proponowanym urządzeniem należy dostarczyć komplet wyposażenia montażowego oraz prowadnicę kabli Wysokość proponowanego urządzenia nie powinna przekroczyć 4U, urządzenie przystosowane do montażu w szafie telekomunikacyjnej RACK Gwarancja proponowane urządzenie powinno być objęte minimum 36 miesięczną gwarancją

8 3) część III zamówienia Zasilacz awaryjny UPS o parametrach (1 szt.) Oferowany typ, model: Lp. Wymagania Zamawiającego 1. Moc wyjściowa nie mniej niż 8000W / 10 kva Producent: Parametry techniczne oferowanego sprzętu 2. Napięcie wyjściowe 3. Zniekształcenia napięcia wyjściowego 4. Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) 5. Typ przebiegu sinusoida 230V ; możliwość konfiguracji znamionowego napięcia wyjściowego 220 : Znamionowe napięcie wyjściowe 230 lub 240 mniej niż 3% 50/60 Hz +/-3 Hz z regulacją w zakresie +/-0, 1 6. Gniazda wyjściowe 7. Nominalne napięcie wejściowe 8. Częstotliwość na wejściu 9. Typ gniazda wejściowego 10. Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 11. Całkowite zniekształcenie harmoniczne na wejściu 12. Zgodność z normami, certyfikaty min. 1x Hard Wire 3-wire (H N + G) min. 4x IEC 320 C13 min. 4x IEC 320 C19 min. 4x IEC Jumpers 230V 50/60 Hz +/-5 Hz (automatyczne wykrywanie) Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) V mniej niż 7% przy pełnym obciążeniu Znak C, CE, EN , EN , EN klasa A, EN 60950, EN , GOST, VDE 13. Akumulatory Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowoołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny Wstępnie zainstalowane baterie max. 4 Typowy czas pełnego ładowania akumulatora 2.20 godziny Zestaw akumulatorów zamiennych min. 2szt

9 14. Komunikacja i zarządzanie Port komunikacyjny RS-232 DB-9, RJ-45 10/100 Base-T, SmartSlot Wstępnie zainstalowane karty do zarządzania sieciowego Wyświetlacz statusu LED z paskiem obciążenia i naładowania akumulatora oraz pracy online: Zasilanie akumulatorowe: Wymień akumulator: Wskaźniki przeciążenia i obejścia Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie Awaryjny wyłącznik zasilania 15. Inne Nieprzerwane filtrowanie zakłóceń na wielu biegunach: Przepuszczanie przepięć 0, 3% wg IEEE: zerowy czas powstrzymywania przepięcia: spełnia wymogi UL Typ obudowy Wysokość proponowanego urządzenia nie powinna przekroczyć 6U, urządzenie przystosowane do montażu w szafie telekomunikacyjnej RACK 19 razem z proponowanym urządzeniem należy dostarczyć komplet wyposażenia montażowego 17. Gwarancja Proponowane urządzenie powinno być objęte minimum 24 miesięczną gwarancją

10 4) część IV zamówienia Zarządzalny przełącznik FC o parametrach (1 szt.) Lp. Oferowany typ, model: Wymagania Zamawiającego 1. Ilość portów Nie mniej niż 20 portów FC w tym 8 aktywnych portów FC 8 Gbit wymagane jest dostarczenie licencji(na pełną funkcjonalność) dla 8 aktywnych portów FC przełącznika Nie mniej niż 4 porty stackowalne 10Gbit/20Gbit 2. Ilość gniazd SFP Nie mniej niż 2 interfejsy, 3. Przepustowość Nie mniejsza niż 544Gbps Producent: Parametry techniczne oferowanego sprzętu 4. Komunikacja i zarządzanie zarządzanie przez zintegrowany port Ethernet, RS232 oraz inband IP-over-FC Zintegrowany interfejs graficzny użytkownika QuickTools (oparty na przeglądarce internetowej)cli API, GS-4 Management Server (w tym FDMI), SNMP, RADIUS, FTP, TFTP, dostawca SMI-S 5. Funkcjonalność kreator konfiguracji upraszczający instalację przełącznika i skalowanie sieci SAN pełna zgodność ze wszystkimi przełącznikami Fibre Channel wykonanymi zgodnie z założeniami FC SW-2obsługa połączeń fullfabric, public-loop, switch-to-switch przy pomocy portów 2Gb/1Gb,obsługa połączeń full-fabric oraz switch- to- switch przy pomocy portów 10 Gb, automatyczne rozpoznawanie szybkości i samokonfigurowanie portów, narzędzie 'Fabric Tracer' umożliwiające tworzenie szerokiej struktury migawek oraz wykrywanie zmian w konfiguracji, nie blokująca się architektura (Non-blocking) przy pełnej przepustowości I/O StreamGuard eliminujące komunikaty RSCN funkcja "No-Wait" routing Wsparcie NPIV dla środowisk wirtualnych20gb ISL bandwidth on demand 6. Zarządzanie system operacyjny Switch Managerzarządzanie przy pomocy połączeń sieci SAN, przeglądarki WWW, Telnetu oraz SNMP 7. Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu: RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników SSL - Secure Socket Layer SSH v.1 - Secure Shell ver. 1 SSH v.2 - Secure Shell ver Certyfikaty FCC Part 15B Class A, VCCI Class A, ICES-03 Issue 3, EN55022 Level A, EN , UL, TUV, CE.

11 9. Typ obudowy Wysokość proponowanego urządzenia nie powinna przekroczyć 1U, urządzenie przystosowane do montażu w szafie telekomunikacyjnej RACK 19, razem z proponowanym urządzeniem należy dostarczyć komplet wyposażenia montażowego 10. Kable Nie mniej niż 20szt. światłowodów krosowych, duplex MM 50/125 OM3, LC-LC, 5m 11. Gwarancja Proponowane urządzenie powinno być objęte minimum 24 miesięczną gwarancją

12 5) część V zamówienia Konsola KVM o parametrach (1 szt.) Lp. Oferowany typ, model: Wymagania Zamawiającego 1. Funkcjonalność Obsługa min. 16 komputerów z wyjściem VGA i 2 x PS/2 lub USB Producent: Parametry techniczne oferowanego sprzętu Funkcja Hot Pluggable Funkcja Auto Scan Automatyczne wyszukiwanie pozycji instalacji kaskadowej - kontrolki LED na frontowym panelu sygnalizują pracę Automatyczne nadawanie nazw portów przy zmianie kolejności PSP - kontrola i autoryzacja użytkowników przez administratora Dwa poziomy logowania - manualny i synchroniczny Przełączanie odbywa się na dwa sposoby: poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy bądź wybór z menu OSD 2. Monitor o parametrach nie gorszych niż: 3. Dodatkowe informacje Przełącznik posiada emulację klawiatury i myszy PS/2 przy bootowaniu komputerów Wyświetlacz 17" LCD z najwyższą rozdzielczością 1280 x 1024 Jasność 250 cd/m2 Kontrast 1000:1 nie mniej niż 16,7 mln kolorów Wbudowana klawiatura i touchpad Zasilanie AC +5V/+12V, 37W - zasilacz w zestawie 4. Typ obudowy Wysokość proponowanego urządzenia nie powinna przekroczyć 1U, urządzenie przystosowane do montażu w szafie telekomunikacyjnej RACK 19, razem z proponowanym urządzeniem należy dostarczyć komplet wyposażenia montażowego 5. Kable Nie mniej niż 10szt. kabli do przełączników KVM o długości 3m i złączach SVGA i USB, Nie mniej niż 6szt. kabli do przełączników KVM o długości 6m i złączach SVGA i USB 6. Gwarancja Proponowane urządzenie powinno być objęte minimum 24 miesięczną gwarancją

13 BDGzp-2120B-96/KS/14 ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (pieczęć Wykonawcy) Ja niżej podpisany/my niżej podpisani będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy: przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowych urządzeń komputerowych do Centrum Monitorowania Rybołówstwa w Gdyni oświadczam/y/ że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.)...., dn r.... (podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)

14 BDGzp-2120B-96/KS/14 ZAŁĄCZNIK NR 4 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA (pieczęć Wykonawcy) Ja niżej podpisany/my niżej podpisani..., będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy: przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowych urządzeń komputerowych do Centrum Monitorowania Rybołówstwa w Gdyni oświadczam/y, że nie ma podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powyższego postępowania z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.)...., dn r.... (podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)

15 BDGzp-2120B-96/KS/14 ZAŁĄCZNIK NR 5 OŚWIADCZENIE wynikające z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) (pieczęć Wykonawcy) Ja niżej podpisany/my niżej podpisani będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy: przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowych urządzeń komputerowych do Centrum Monitorowania Rybołówstwa w Gdyni oświadczam, że* 1) nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.); 2) należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) i poniżej przedstawiam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: L.p. (nazwa, adres firmy) , dn r.... (podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych) * skreślić odpowiednio pkt 1 albo pkt 2

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres umowy

Szczegółowy zakres umowy Załącznik do projektu umowy nr BDGzp-2120B-71/NS/15 Szczegółowy zakres umowy 1. Przełączniki sieciowe 5 szt. Sprzedawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje przełączniki dostępowe będące rozbudową Pośredniczących

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (serwera, zasilacza awaryjnego UPS, przełącznika sieciowego,

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i peryferyjnego ( między innymi serwery, stacje robocze, drukarki, sprzęt sieciowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sieciowej wraz z dostawą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy Łódź: Rozbudowa systemu informatycznego CEM dla potrzeb wirtualizacji oraz szkieletu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 1.1 Serwer Łącznie 2 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Obudowa Typ procesora

Bardziej szczegółowo

A B C D. ... sztuk:..

A B C D. ... sztuk:.. Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Serwer (Ilość: 3 szt.) Lp. : Minimalna wartość: 1. Procesor 2. Pamięć RAM Minimum: 16 GB ECC 3. Płyta główna 4. HDD 5. Napęd optyczny Napęd DVD 6. Komunikacja 7. Obudowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Porty Klawiatura Mysz Napęd optyczny Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego, akcesoriów komputerowych, serwerów, oprogramowania oraz licencji 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Ilość : Pozycja 1 Router sprzętowy/firewall 1 sztuka Minilmalna liczba interfejsów RJ-45 Ethernet 10/100/1000 8 sztuk, każdy z interfejsów musi mieć możliwość konfiguracji osobnej podsieci i strefy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Załącznik Nr 1 1. Opis przedmiotu Zamówienia: 1.1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do modernizacji sieci wewnętrznej Instytutu Chemii Organicznej PAN, tj. CZĘŚĆ 1: przełączniki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY (CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA) Lp. Nazwa Opis wymagań Zamawiającego Oferowany sprzęt: należy podać producenta, oferowany model 1. ZESTAW 1 SERWERY

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Załącznik nr 1. Oświadczenie o braku powiązań Wykonawca/pieczątka:, dn. NIP REGON Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:...(wypełnić zgodnie z zapytaniem)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu

Specyfikacja techniczna Sprzętu Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 1 do wzoru umowy załącznika nr 5 do SIWZ MODULARNA MACIERZ DYSKOWA Specyfikacja techniczna Sprzętu Liczba sztuk: 1 MODULARNA MACIERZ DYSKOWA Nazwa producenta i model

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - CZĘŚĆ I

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - CZĘŚĆ I Nr postępowania: Załącznik nr 7 do SIWZ RAP.272.32.2014 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - CZĘŚĆ I KOMPUTERY STACJONARNE UWAGA: Komputery muszą być jednolite kolorystycznie, dysk musi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: min. procesor dwurdzeniowy; min. 3GHz; Cache 6 MB L2; FSB 1333MHz,

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: min. procesor dwurdzeniowy; min. 3GHz; Cache 6 MB L2; FSB 1333MHz, Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Procesor min. procesor dwurdzeniowy; min. 3GHz; Cache 6 MB L2; FSB 1333MHz, Płyta główna Pamięć RAM HDD Napędy optyczne Obudowa Stacja dyskietek Bezpieczeństwo Inne Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zaktualizowany Załącznik Nr 3 do SIWZ z dnia 23 lipca 2015 r. Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:...

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... PAKIET D 1. Serwer typu RACK 2 szt. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... LP Parametr lub Minimalne wymagania warunek 1 Obudowa -Typu Rack, wysokość 1U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo