Opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konserwacja-serwis wraz z usuwaniem awarii w okresie udzielonej gwarancji, fabrycznie nowego dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa 21 w istniejącym szybie dźwigowym od strony ul. ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (w załączeniu lokalizacja szybu w budynku). W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również zrealizowanie w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności związanych z uzyskaniem decyzji UDT zezwalającej na eksploatacje zamontowanego dźwigu. Zamawiający dysponuje wstępną akceptacją UDT z dnia r. na zainstalowanie dźwigu. Przedmiot zamówienia obejmuje również demontaż istniejącego dźwigu osobowego Zakład Dźwigowy Pyskowice nr fabryczny/rok budowy A-11818/1982/2000. I. Termin wykonania zamówienia 1. Termin wykonania zamówienia wynosi 20 tygodni tj. 140 dni od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem pkt W ramach terminu, o którym mowa w pkt 1 Zamawiający dopuszcza wyłączenie z bieżącej eksploatacji dźwigu Zakład Dźwigowy Pyskowice, (tj. okres realizacji robót związanych z demontażem istniejącego oraz montażem nowego dźwigu wraz z uzyskaniem decyzji UDT zezwalającej na jego eksploatację), na okres maksymalnie 8 tygodni tj. 56 dni od daty przekazania wykonawcy terenu prowadzenia prac. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren prowadzenia prac na pisemny wniosek Wykonawcy potwierdzający gotowość Wykonawcy do realizacji prac demontażowych istniejącego dźwigu i montażowych nowego dźwigu w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powyższego wniosku. 3. Wykonawca będzie realizował czynności konserwacji i serwisu w okresie udzielonej gwarancji. Warunkiem przystąpienie do dokonania odbioru końcowego będzie uzyskanie przez Wykonawcę decyzji UDT zezwalającej na eksploatację urządzenia. II. Stan istniejący 1) klasyfikacja budynku: obiekt średniowysoki (SW) zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, klasa B odporności pożarowej, 2) dźwig osobowy Zakład Dźwigowy Pyskowice nr fabryczny A rok budowy (przeprowadzona modernizacja rok), numer ewidencyjny , 3) udźwig 630 kg, napęd elektryczny linowy, górna maszynownia, 4) liczba przystanków 6 5) liczba drzwi przystankowych 6 6) wysokość podnoszenia mm, 7) wysokość nadszybia 3200 mm, 8) głębokość podszybia 1920 mm, 9) całkowita wysokość szybu mm, 10) wymiary szybu: głębokość 1650 mm szerokość 1950 mm, 11) wymiary kabiny; głębokość 1000 mm, szerokość 1250 mm wysokość 2200 mm, 12) wymiary maszynowni; wysokość (najwyższy punkt) 1934 mm, głębokość 4960 mm, szerokość 5400 mm, 13) sterowanie mikroprocesorowe, zbiorcze góra dół (monitor Polska), 14) kabina nie przelotowa ze stali nierdzewnej, 15) drzwi szybowe automatyczne teleskopowe lewe (750 mm) ze stali nierdzewnej, 16) drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe lewe (750 mm) ze stali nierdzewnej, 17) przełożenie 1:1 18) szyb betonowy-murowany, 19) prędkość dźwigu 1,00 m/s.

2 III. Zakres prac będzie obejmować: 1. Roboty demontażowe demontaż dźwigu osobowego Zakład Dźwigowy Pyskowice wraz z wyposażeniem. Zdemontowane elementy(złom) pozostają własnością Zamawiającego. Wykonawca na własny koszt przekaże zdemontowane elementy do utylizacji i dostarczy Zamawiającemu kartę/karty przekazania odpadów. 2. Dostawę i montaż fabrycznie nowego dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym w istniejącym szybie windowym spełniającego następujące wymagania: 1) UDŹWIG - minimalnie 630 kg. 2) LICZBA PRZYSTANKÓW - 6 3) LICZBA DRZWI PRZYSTANKOWYCH - 6 rozmieszczone jednostronnie. 4) PRĘDKOŚĆ DŹWIGU - min 1,0 m/s regulowana w całym zakresie. 5) PRZEŁOŻENIE 1:1 6) NAPĘD elektryczny, linowy, reduktorowy, synchroniczny silnik z magnesami trwałymi regulowany falownikowo, o mocy maksymalnej nie przekraczającej 10 kw. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wymiana linii/instalacji elektrycznej zasilającej maszynownię dźwigu. Wykonawca zdemontuje istniejący oraz dostarczy i zamontuje nowy przewód zasilający typu YLYŻO 5x25 (ok. 140 mb) w istniejącej trasie kablowej (wskazanej w załączniku). Zamawiający wymaga wykonania instalacji z przewodu w jednym odcinku (bez muf). Odłączenie istniejącej oraz włączenie wykonanej instalacji do RG (Rozdzielni Głównej) budynku Urzędu zostanie zrealizowane przez Zamawiającego w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowości instalacji do uruchomienia zasilania. Ze względów techniczno-organizacyjnych Zamawiający wstępnie przewiduje wykonanie podłączenia nowej linii zasilającej maszynownię windy do RG budynku Urzędu w okresie od dnia do dnia r. z zastrzeżeniem, że ze względu na konieczność utrzymania ciągłości działania i zapewnienia bieżącej obsługi klientów Urzędu, wykonanie prac związanych z przyłączeniem nowej linii zasilającej maszynownię windy do RG może nastąpić wyłącznie w piątek po godzinie i trwać nie dłużej niż do soboty do godziny Wskazany termin może ulec zmianie ze względu na harmonogram prac Wykonawcy, o którym mowa w 3 ust. 3 lit. a) umowy. 7) SZYB ISTNIEJĄCY. 8) MASZYNOWNIA górna (istniejąca). 9) STEROWANIE a) sterowanie mikroprocesorowe z menu w języku polskim, b) zbiorczość dwukierunkowa, c) sterownik dźwigu umożliwiający programowanie różnych funkcji eksploatacyjnych w tym zapis usterek w pamięci mikroprocesora, funkcje specjalne zjazd pożarowy, zjazd specjalny, zjazd awaryjny po zaniku napięcia wraz z otwarciem drzwi, d) dostęp do sterownika bez przenośnych programatorów i innych urządzeń. 10) WYPOSAŻENIE DODATKOWE a) wentylator załączany automatycznie przy ruchu kabiny, b) zjazd awaryjny na najbliższy przystanek wraz z otwarciem drzwi po zaniku napięcia, c) zjazd pożarowy na przystanek ewakuacyjny parter i otwarcie drzwi, d) zjazd specjalny w panelu dyspozycji i kasetach wezwań za pomocą breloka, e) system zapowiedzi stanu dźwigu z możliwością programowania, f) system łączności ze służbami serwisowymi i obsługą (konserwator, ochrona, serwis, itp. zamontowany w panelu kabiny oraz maszynowni), g) zaprogramowanie zjazdu dźwigu (z możliwością dokonania zmiany ustawień przez serwis z poziomu maszynowni lub kabiny dźwigu) do poziomu tylko pierwszego piętra z dyspozycji i wezwań otrzymanych wyłącznie z kondygnacji II, III, IV i V piętra w poszczególnych dniach tygodnia w różnych godzinach jak następuje: w każdy poniedziałek, wtorek, środę; zjazd tylko do poziomu I-go piętra w godzinach od 16:00 do 8:00 dnia następnego,

3 w każdy czwartek zjazd tylko do poziomu I-go piętra w godzinach od 17:00 do 8:00 dnia następnego, w każdy piątek zjazd tylko do poziomu I-go piętra w godzinach od 15:00 do 8:00 w poniedziałek. 11) DRZWI SZYBOWE I KABINOWE - a) automatyczne, teleskopowe dwu panelowe (Zamawiający wymaga posadowienia drzwi w istniejących otworach drzwiowych, po ich uprzednim dostosowaniu), b) napęd otwierania drzwi automatyczny regulowany falownikowo, c) drzwi kabinowe ze stali nierdzewnej fakturowanej (zgodnie z fakturą stali nierdzewnej zamontowanej w dźwigu towarowo osobowym od strony skweru Doncaster) o szerokości minimum 900 mm w świetle na każdej kondygnacji, d) drzwi szybowe i wykończenie otworów drzwiowych tzw. portale wykonane ze stali nierdzewnej fakturowanej (zgodnie z fakturą stali nierdzewnej zamontowanej w dźwigu towarowo osobowym od strony skweru Doncaster) o szerokości minimum 900 mm w świetle na każdej kondygnacji, e) zamontować wyświetlacz LCD nad każdą kasetą wezwań w widocznym kolorze niebieskim (minimalne wymiary wyświetlacza: szerokość 120 mm, wysokość 100 mm) o trzech linijkach informacyjnych na poziomie każdej kondygnacji budynku jak następuje: pierwsza linijka górna; NAJBLIŻSZA WINDA (min. możliwość zapisu 20 znaków), druga linijka środkowa; KIERUNEK PRAWO LEWO z możliwością wyboru kierunku (KIERUNEK LEWO PRAWO lub KIERUNEK LEWO lub KIERUNEK PRAWO - minimum możliwość zapisu 20 znaków), trzecia linijka dolna; dwie strzałki ze zwrotami w lewo i prawo. z możliwością wyboru treści napisu na każdej kondygnacji w linijce drugiej i kierunków w linijce trzeciej oraz możliwości zmiany w razie potrzeby treści napisu przez serwis, minimum z poziomu maszynowni lub kabiny. 12) KABINA DŹWIGU a) nieprzelotowa, b) powierzchnia użytkowa kabiny nie mniejsza niż ; głębokość 1340 mm, szerokość 1000 mm wysokość 2200 mm (po przełożeniu prowadnic), c) kabina metalowa wyłożona laminatem niepalnym, wyposażona w odbojnicę ze stali nierdzewnej, dzielona kolorystycznie, wykonana w następujący sposób: do wysokości 0,37 m od poziomu podłogi wyłożenie kabiny laminatem w kolorze grafitowym, od wysokości ok. 0,37 m należy zamontować odbojnice na trzech ścianach kabiny o wysokości 0,2 m wykonanej ze stali nierdzewnej o tej samej fakturze co drzwi kabinowe, pozostała część kabiny do wysokości sufitu zgodnie z kolorem i fakturą jak w istniejącym dźwigu towarowo osobowym od strony skweru Doncaster. Wykonawca przedstawi zamawiającemu wzornik kolorów laminatu do akceptacji, d) podłoga kabiny metalowa pokryta wykładziną PCV niepalną, trudno ścieralną, antypoślizgową (kolor do uzgodnienia wg wzornika przedstawionego przez Wykonawcę), e) cokoły w kabinie wykonane ze stali nierdzewnej fakturowanej jak drzwi kabinowe, f) lustro w kabinie umocowane na tylnej ścianie kabiny powyżej poręczy o podwyższonej odporność na stłuczenie, szkło bezpieczne, g) poręcze wykonane ze stali nierdzewnej, profil okrągły na trzech ścianach kabiny, h) system zabezpieczeń przed uderzeniem drzwi w pasażera kurtyna świetlna na całej wysokości boku kabiny, łącznik przeciwuderzeniowy. 13) PANEL DYSPOZYCJI a) wykonany na całej wysokość kabiny z prawej strony patrząc od wejścia, ze stali nierdzewnej fakturowanej (do uzgodnienia wg. wzornika przedstawionego przez Wykonawcę), b) elektroniczny cyfrowy piętrowskazywacz LCD w kolorze niebieskim z wyświetlaczem położenia dźwigu oraz kierunku jazdy kabiny, c) wyświetlacz usterek i komunikatów w języku polskim w piętrowskazywaczu,

4 d) podświetlane przyciski dyspozycji w wykonaniu anty wandal opisane cyframi arabskimi oraz grafiką Braille a, potwierdzające zapaleniem się po przyjęciu dyspozycji, panel wykonany ze stali nierdzewnej fakturowanej (do uzgodnienia wg wzornika przedstawionego przez Wykonawcę), e) świetlna i dźwiękowa sygnalizacja przeciążenia kabiny, f) system informacji głosowej. 14) KASETY WEZWAŃ a) piętrowskazywacz LCD w kolorze niebieskim na każdym przystanku w kasecie wezwań z wyświetlaczem położenia dźwigu oraz kierunku jazdy kabiny, b) wyświetlanie usterek i komunikatów w języku polskim w piętrowskazywacze, c) wykonane ze stali nierdzewnej fakturowanej (do uzgodnienia wg. wzornika przedstawionego przez Wykonawcę), antywandal, d) podświetlane przyciski dyspozycji w wykonaniu anty wandal opisane cyframi arabskimi oraz grafiką Braille a, potwierdzające zapaleniem się po przyjęciu dyspozycji wykonane ze stali nierdzewnej fakturowanej (do uzgodnienia wg. wzornika przedstawionego przez Wykonawcę), e) kasety wezwań należy zamontować na wszystkich kondygnacjach budynku z prawej strony w ścianie od strony korytarza przy wykończeniu szpalet stalą nierdzewną. 15) OŚWIETLENIE a) nad drzwiami przystankowymi oświetlenie z modułem awaryjnym na poziomie przystanku, b) oświetlenie kabiny LED (ciepłe) natężenie światła min. 50 lx, (zastosować oprawę hermetyczną o równomiernym rozproszeniu światła na wzór oświetlenia zamontowanego w istniejącym dźwigu osobowo- towarowym od strony skweru Doncaster), z podtrzymaniem oświetlenia awaryjnego na wypadek zaniku napięcia przez okres minimum 60 minut, c) oświetlenie szybu min. 50 lx, maszynowni min. 200 lx, d) dostosować oświetlenie dojścia do maszynowni na poddaszu do wymagań w uzgodnieniu z UDT 16) INNE a) do dalszej eksploatacji po ich przełożeniu pozostają: prowadnice kabinowe, prowadnice przeciwwagi, klocki przeciwwagi (w prowadnicach należy wykonać prostowanie, szlifowanie, przesunięcie i wyciszenie tzn. założenie w ramie kabinowej i przeciwwadze rolek gumowych, oraz zagęszczenie wsporników prowadnic), b) aktywacja wyłącznika ręcznego dźwigu na parterze oraz dostosowania instalacji elektrycznej do wymagań nowego dźwigu wraz z przeprowadzeniem wszelkich wymaganych pomiarów instalacji, c) przy odbiorze dźwigu Wykonawca przekaże Zamawiającemu 6 szt breloków, d) dostarczony i zamontowany fabrycznie nowy dźwig towarowo-osobowy musi spełniać warunki obowiązujących norm: PN-EN A1 (Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów, lub innym równoważnych rozwiązań technicznych, których weryfikacja będzie przeprowadzona w ramach procedury oceny zgodności dźwigu zgodnie z wymaganiami dyrektywy 95/16/WE, PN-EN 81-28:2004 (Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi osobowe i towarowe. Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowych), PN-IEC (Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych). 17) Roboty towarzyszące - a) naprawy tynku oraz roboty malarskie w szybie, maszynowni, przy szpaletach drzwiowych oraz ścian gdzie zamontowane będą kasety wezwań na wszystkich kondygnacjach budynku, b) roboty malarskie w korytarzach należy wykonać z dużą starannością dobierając kolor do istniejącej barwy i odcienia (całe ściany na których będą wykonywane prace o pow. maksymalnie 180 m2

5 c) w razie uszkodzenia tynku mozaikowego na parterze budynku, Wykonawca wykona na własny koszt naprawę uszkodzeń w zakresie ustalonym z Zamawiającym maksymalna powierzchnia tynku mozaikowego 30 m2 d) wykonanie i zabezpieczenie (oszklenie) wyłącznika głównego dźwigu, e) wykonanie wentylacji grawitacyjnej wywiewnej w maszynowni i szybie, kratki wentylacyjne z żaluzją o wym. min. 1% powierzchni szybu, f) wyrównanie - wykończenie szpalet otworów drzwiowych na wszystkich kondygnacjach budynku przez ich pionowanie i wypoziomowanie przed wykonaniem obłożenia stalą nierdzewną fakturowaną na wszystkich kondygnacjach (zgodnie z fakturą stali nierdzewnej zamontowanej w dźwigu towarowo osobowym od strony skweru Doncaster), g) wykonanie podłogi technicznej w maszynowni nad szybem, h) wykonanie systemu monitorowania pomieszczenia kabiny dźwigu za pomocą kamery w systemie anty wandal z obiektywem szerokokątnym oraz rejestratorem obrazu z wejściami dla minimum czterech kamer, umożliwiającego odtwarzanie i zgrywanie zdarzeń minimum z ostatnich 10 dni, umieszczonego w pomieszczeniu nr 1 (pomieszczenie ochrony parter BOI) wraz z monitorem LCD minimum 17 W kabinie należy umieścić napis KABINA MONITOROWANA (projekt wymaga akceptacji Zamawiającego). i) oznakowanie barwami ochronnymi ostrzegawczymi belek nośnych konstrukcji dachowej na odcinku dojścia do maszynowni na poddaszu, j) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wizualizację kabiny wraz z planem modernizacji oświetlenia dojścia do maszynowni przed przystąpieniem do projektowania. IV. Wizja lokalna a) Wykonawca przed sporządzeniem oferty cenowej powinien dokonać wizji lokalnej, i sporządzić pomiary z natury, b) Zamawiający umożliwi wszystkim Wykonawcom, w wyznaczonym przez siebie terminie o którym mowa w lit. d) przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu Urzędu Miejskiego oraz wgląd w dokumentację techniczną istniejącego dźwigu osobowego przeznaczonego do demontażu. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca, c) osobą wyznaczoną do kontaktu z Zamawiającym w przedmiotowej sprawie jest Pan Janusz Pawełek pok. 344, tel , d) termin wizji lokalnej ustala się na dzień r o godzinie; 10:00. V. Wymagania w zakresie konserwacji serwisu oraz usuwania awarii dźwigu w okresie gwarancji. a) Okres gwarancji będzie liczony od daty dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, b) w okresie gwarancji Wykonawca będzie realizował na własny koszt czynności serwisowe, konserwacyjne, ewentualne naprawy i usuwanie powstałych awarii oraz wymiany części eksploatacyjnych. W okresie gwarancji Wykonawca będzie również na własny koszt wykonywał przeglądy i pomiary dźwigu (w tym pomiary elektryczne) w terminach i zakresach określonych przez producenta, wymaganych przez UDT i obowiązujące przepisy prawa, c) w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram konserwacji serwisu dźwigu w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi, d) w zakresie usuwania awarii Zamawiający wymaga: rozpoczęcia usuwania awarii w ciągu 30 minut od jej zgłoszenia (zgłoszenia awarii Zamawiający dokonuje telefonicznie a następnie potwierdza mailem lub faksem), usunięcia awarii wymagających wymiany części zamiennych do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii. VI. Pozostałe wymagania: a) Zamawiający wymaga, aby prowadzone prace w zakresie demontażu istniejącego i montażu nowego dźwigu wraz z robotami towarzyszącymi nie zakłócały bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Z tego powodu Zamawiający wymaga, aby prace te były realizowane poza godzinami urzędowania, tj. w poniedziałki, wtorki i środy od godziny 16:30, w czwartki od godziny 17:30, w piątki od godziny 15.30,

6 b) Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji prac w budynku Urzędu w soboty i niedziele po uprzednim zgłoszeniu i akceptacji przez Zamawiającego, c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na własny koszt dopełnił wszelkich formalności w celu uzyskania decyzji UDT zezwalającej zamawiającemu na eksploatację zamontowanego dźwigu, w tym sporządził niezbędną dokumentację techniczną, wykona wszelkie wymagane przepisami pomiary, uzyska niezbędne certyfikaty i uzgodnienia. Wykonawca ponosi również koszty opłat związanych z badaniem UDT przed dopuszczeniem dźwigu do eksploatacji, d) Zamawiający posiada wstępną akceptację dla dźwigu osobowego wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie w dniu r. Zamawiający przekaże Wykonawcy w/w dokument w dniu podpisania umowy. Wykonawca dołączy go do dokumentacji dźwigu składanej do organu właściwej jednostki dozoru technicznego wraz z wnioskiem o jego zarejestrowanie. e) Zamawiający wymaga również, aby Wykonawca przed dokonaniem odbioru końcowego robót przekazał Zamawiającemu 2 egz. dokumentacji powykonawczej, f) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadzał szkolenia z obsługi zamontowanego dźwigu dla pracowników Zamawiającego, przeprowadzanego w razie potrzeby w czasie miesięcznego serwisu i konserwacji, g) Wykonawca złoży Zamawiającemu do 7 dni od daty zawarcia umowy szczegółowy harmonogram planowanych poszczególnych etapów prac, h) zabezpieczenie miejsc prac na wszystkich kondygnacjach budynku konstrukcją kartonowo-gipsową z drzwiami wejściowymi, która szczelne i trwałe wydzieli teren prowadzenia prac na wszystkich kondygnacjach budynku, i) transport elementów dźwigu odbywał się będzie przez wygrodzoną strefę na parterze, wyłącznie poza godzinami pracy Urzędu, j) zapewnienie codziennego utrzymania czystości obszaru objętego realizowanymi pracami, k) Zamawiający dopuszcza ustawienie kontenera na odpady budowlane oraz składowanie materiałów (elementów) dźwigu w wyznaczonej i uzgodnionej lokalizacji w obrębie budynku. VII. Przepisy prawne Demontaż istniejącego oraz dostawa nowego dźwigu wraz z montażem powinna zostać wykonana zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r., w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1890), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz z późn. zm.), instrukcjami producentów dźwigów, zapewniając niezawodność i bezpieczeństwo funkcjonowania. Załącznik: - rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalizacji szybu dźwigowego. - rzut piwnicy z zaznaczoną trasą ułożenia kabla zasilającego.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W RZESZOWIE UL. MIEDZIANA 4A

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W RZESZOWIE UL. MIEDZIANA 4A PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W RZESZOWIE UL. MIEDZIANA 4A Rodzaj robót : roboty rozbiórkowo montaŝowe CPV 45313100-5 Instalowanie wind 42416100-6

Bardziej szczegółowo

Zamawiający wymaga zamontowania nowych dźwigów o następującej charakterystyce, parametrach technicznych i jakościowych:

Zamawiający wymaga zamontowania nowych dźwigów o następującej charakterystyce, parametrach technicznych i jakościowych: Zamawiający wymaga zamontowania nowych dźwigów o następującej charakterystyce, parametrach technicznych i jakościowych: 1. Typ dźwigu Towarowo - osobowy, samoobsługowy, przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL. WODNA 13 Rodzaj robót : roboty rozbiórkowo montaŝowe CPV 45313100-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7

Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 Załącznik nr... Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 I. Zestawienie parametrów technicznych dla nowych dźwigów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: ZSP5.26.1.2017 ZAŁĄCZNIK NR 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Parametry techniczne istniejącego dźwigu: 1. Udźwig Q-800 kg/10 osób 2. Typ dźwigu LB-OH2/800-2 3. Rodzaj dźwigu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL. WODNA 13 Rodzaj robót : roboty rozbiórkowo montaŝowe CPV 45313100-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KROŚNIE UL. BIESZCZADZKA 1

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KROŚNIE UL. BIESZCZADZKA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KROŚNIE UL. BIESZCZADZKA 1 Rodzaj robót : roboty rozbiórkowo montaŝowe CPV 45313100-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYMIANY WIND W BUDYNKU STAROSTW A POWIATOWEGO W KROSNIE UL. BIESZCZADZKA 1

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYMIANY WIND W BUDYNKU STAROSTW A POWIATOWEGO W KROSNIE UL. BIESZCZADZKA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYMIANY WIND W BUDYNKU STAROSTW A POWIATOWEGO W KROSNIE UL. BIESZCZADZKA 1 Rodzaj robót: roboty rozbiórkowo = montażowe CPV 4SJJJ100-S Data opracowania: maj 2009 Opracował:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA I ADAPTACJA KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA I ADAPTACJA KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA I ADAPTACJA KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOD CPV: - 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nr sprawy: ZP.271.28.2015 Załącznik nr 13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wymiana dźwigu osobowego w istniejącym szybie w budynku przy ulicy Noniewicza 83 w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

Jarosław ul. Racławicka 1a tel. fax. (o 16) 621

Jarosław ul. Racławicka 1a tel. fax. (o 16) 621 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JJ Spółka z o.o. 37 500 Jarosław ul. Pasieka 56 tel. (O - 16) 621 57 39 28 94 Jarosław ul. Racławicka 1a tel. fax. (o 16) 621 Nazwa opracowania : Projekt szybu windowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót dotyczących WYMIANY DŹWIGU SZPITALNEGO DO TRANSPORTU PIONOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU CHIRURGII SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. EDWARDA SZCZEKLIKA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna ST A.09.01 Windy osobowe

Specyfikacja Techniczna ST A.09.01 Windy osobowe Projekt budowy parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Park & Ride), dz. ew. nr 2/13, 2/12, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 i 2/7 z obrębu 2-06-06 w dzielnicy Włochy Specyfikacja Techniczna ST A.09.01 Windy osobowe

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 29 czerwca 2010r. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie realizująca w ramach Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLANOWANEGO WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU. 6.4 infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne

WYKAZ PLANOWANEGO WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU. 6.4 infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne . infrastruktura edukacyjna Poddziałanie.. Szkolnictwo ogólne Szkoła: Zespół Szkół im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach SP PG Sieć bezprzewodowa drogą radiową połączona routerami Szt. 2 2 Okablowanie (od

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE Program Funkcjonalno - Użytkowy dobudowy windy do istniejącego budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zawidowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 należącego do WS-SPZOZ w Zgorzelcu SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE DŹWIGU w budynku Sztabu Generalnego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4A

WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE DŹWIGU w budynku Sztabu Generalnego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4A WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE DŹWIGU w budynku Sztabu Generalnego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4A 1. NORMY. Dźwig powinien spełniać wymagania: a) PN-EN 81-1: 2002 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Adres 80-952 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12 PROGRAM FUNCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia wymiana dźwigów windowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 8 DŹWIGI OSOBOWE

ROZDZIAŁ 8 DŹWIGI OSOBOWE ROZDZIAŁ 8 Strona 1 SPIS TREŚCI D... 3 DA 01 Dźwig osobowy... 5 DA 03 Dźwig osobowy... 6 Strona 2 D UWAGA: Wszystkie podane marki i firmy referencyjne oznaczają standard technologii wykonania. Ewentualne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. montażu dźwigu osobowego

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. montażu dźwigu osobowego Strona1 Załącznik nr 8 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna montażu dźwigu osobowego Strona2 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot specyfikacji. Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. 1. Nazwa zamówienia: Wymiana windy w obiekcie przy ul. Zegadłowicza3

ZMODYFIKOWANY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. 1. Nazwa zamówienia: Wymiana windy w obiekcie przy ul. Zegadłowicza3 ZMODYFIKOWANY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zamówienia: Wymiana windy w obiekcie przy ul. Zegadłowicza3 2. Miejsce realizacji zamówienia: obiekt szpitalny ul. Zegadłowicza 3 41-200 Sosnowiec 3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Wielkopolski Urząd Wojewódzkiego 61-713 Poznań, al. Niepodległości 16/18 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) W budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 61-713 Poznań, ulica Wiśniowa 13 a Kody i nazwy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY Specyfikacja techniczna urządzeń i prac modernizacyjnych

FORMULARZ TECHNICZNY Specyfikacja techniczna urządzeń i prac modernizacyjnych Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr do oferty Załącznik nr do umowy FORMULARZ TECHNICZNY Specyfikacja techniczna urządzeń i prac modernizacyjnych Składając ofertę w postępowaniu przetargowym na (przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B-18. DŹWIGI OSOBOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B-18. DŹWIGI OSOBOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B-18. DŹWIGI OSOBOWE KOD 31720000-9 Urządzenia elektromechaniczne Zawartość: 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

A-Zet BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI

A-Zet BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI A-Zet BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI 83-300 KARTUZY, UL. PROKOWSKA 11B SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTAWY, WYKONANIA ROBÓT I ODBIORU DŹWIGU OSOBWEGO SZPITALNEGO

Bardziej szczegółowo

1 Modernizacja dźwigu MDA przez firmę NTS LIFT- dźwig Q1000 kg po modernizacji

1 Modernizacja dźwigu MDA przez firmę NTS LIFT- dźwig Q1000 kg po modernizacji 1 Modernizacja dźwigu MDA przez firmę NTS LIFT- dźwig Q1000 kg po modernizacji Rys. 21 Wejście do maszynowni dźwigu MDA Rys. 22 Wejście do maszynowni dźwigu Q 1000 kg 2 Modernizacja dźwigu MDA przez firmę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-0101 WYMIANA WINDY

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-0101 WYMIANA WINDY SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DO PROJEKTU PRZEBUDOWY SZYBU WINDOWEGO Z ROZBUDOWĄ ŁĄCZNIKA KOMUNIKACYJNEGO W SZPITALU REHABILITACYJNYM W POKOJU SST-0101 WYMIANA WINDY KOD CPV 45313000-4 STT - 0101

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wymiana dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym przy ul. Hrubieszowskiej 38a w Zamościu. ( pierwsza klatka) Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45313100-5

Bardziej szczegółowo

MODEL: DH (dźwig dla osób niepełnosprawnych i nie tylko) Wer

MODEL: DH (dźwig dla osób niepełnosprawnych i nie tylko) Wer STRONA:1/6 Parametry Techniczne Napęd Udźwig Prędkość Wysokość podnoszenia Głębokość podszybia Wysokość nadszybia Wymiary szybu Szyb Wymiary kabiny Drzwi przystankowe Drzwi kabinowe Moc silnika Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do transportu osób i towarów

Urządzenia do transportu osób i towarów Urządzenia do transportu osób i towarów BRK, BRK-MAT, MyLift - Urządzenie (Dźwig) do podnoszenia osób lub osób i towarów wykonane zgodnie z Dyr. Maszynową 2006/42/EG oraz, posiadające badanie typu nr EG

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne urządzeń:

Parametry techniczne urządzeń: Parametry techniczne urządzeń: ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ Znak sprawy: DAZ.26.042.2014 1.1. Dźwig osobowy, Pawilon A, szt. 1 ZAŁĄCZNIK A1 L.p. Zespoły dźwigowe Parametry techniczne wymagania minimalne 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: Zakup i montaż dźwigu osobowego windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku ŚDS. WYKONAŁ:... - 1 - ROBOTY PODSTAWOWE: DOSTAWA I MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: DOSTAWA I MONTAŻ WINDY PRZYŚCIENNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNODSPRAWNYCH. ADRES: 97-565 KRĘPA, gm. LGOTA WIELKA. INWESTOR: GMINA LGOTA WIELKA.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 5 czerwca 2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 5 czerwca 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 5 czerwca 2012r. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie projekt Przedsiębiorcza Uczelnia, ogłasza postępowanie w formie zapytania ofertowego na:

Bardziej szczegółowo

DŹWIGI SAMOCHODOWE. Model: MCH

DŹWIGI SAMOCHODOWE. Model: MCH DŹWIGI SAMOCHODOWE Model: MCH DŹWIGI SAMOCHODOWE zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu transportu pionowego samochodów. Urządzenia są duże i wytrzymałe i mogą być wykorzystywane, jako dźwigi towarowo

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR:.. WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE CZYNNOŚĆ NR: 74 WINDY TECHNOLOGIA WYKONANIA I WARUNKI ODBIORU

ZAŁĄCZNIK NR:.. WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE CZYNNOŚĆ NR: 74 WINDY TECHNOLOGIA WYKONANIA I WARUNKI ODBIORU ZAŁĄCZNIK NR:.. WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE CZYNNOŚĆ NR: 74 WINDY TECHNOLOGIA WYKONANIA I WARUNKI ODBIORU - Urządzenia windowa musza być wykonane zgodnie ze specyfikacja techniczną; - Dostawa urządzeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DŹWIGÓW. Modernizacja dwóch dźwigów osobowych w bud. DS-2 przy ul. Skarżyńskiego 5 w Krakowie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DŹWIGÓW. Modernizacja dwóch dźwigów osobowych w bud. DS-2 przy ul. Skarżyńskiego 5 w Krakowie. Kraków, dnia 03.06.2009 r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DŹWIGÓW Modernizacja dwóch dźwigów osobowych w bud. DS-2 przy ul. Skarżyńskiego 5 w Krakowie. Kod wg CPV: 45313100-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie Al. Piłsudskiego 12, 35-075 Rzeszów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie Al. Piłsudskiego 12, 35-075 Rzeszów Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie Al. Piłsudskiego 12, 35-075 Rzeszów TZ/350000/271/02-I/2015 Rzeszów, 18-08-2015r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na,,wymianę dźwigu osobowego w budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

NTS LIFT MODERNIZACJA DŹWIGU OSOBOWEGO ODA 500 KG MODERNIZACJA DŹWIGÓW OSOBOWYCH WIND W POLSCE

NTS LIFT MODERNIZACJA DŹWIGU OSOBOWEGO ODA 500 KG MODERNIZACJA DŹWIGÓW OSOBOWYCH WIND W POLSCE MODERNIZACJA DŹWIGÓW OSOBOWYCH WIND W POLSCE W Polsce liczbę wind (urządzeń dźwigowych osobowych zainstalowanych w blokach służących do pionowego transportu ludzi) stanowiących twór poprzedniego systemu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik do SIWZ - CRZP 47/10 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający : Akademia Morska w Gdyni Adres : ul. Morska 81-87 81-225 Gdynia Nazwa zamówienia : Zaprojektowanie i wykonanie remontu dźwigów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) Załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr PN 1/2016. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) Nazwa zamówienia: Budowa dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DŹWIGU

Kraków, dnia r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DŹWIGU Kraków, dnia 14.06.2010 r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DŹWIGU Wymiana istniejącego dźwigu w budynku DS-2 Politechniki Krakowskiej przy ul. SkarŜyńskiego 5 w Krakowie na dźwig przystosowany

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia Siedlec, dnia 11.12.2013 r. Nr GKOŚ.702.39.2.2013 Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA DOMU OPIEKI NA POBYT STAŁY PRZY DPS MYSŁOWICE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA DOMU OPIEKI NA POBYT STAŁY PRZY DPS MYSŁOWICE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA DOMU OPIEKI NA POBYT STAŁY PRZY DPS MYSŁOWICE INSTALOWANIE WIND I PODNOŚNIKÓW MONTAś DŹWIGU KABINOWEGO, PLATFORMOWEGO KOD CPV 45313000-4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat zamówienia 1. Demontaż istniejącej windy osobowej w klatce schodowej bloku łóżkowego o numerze fabrycznym A-1093 i udźwigu 500 kg. Montaż nowej windy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. 1. Nazwa zamówienia: Wymiana windy w obiekcie przy ul. Zegadłowicza3

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. 1. Nazwa zamówienia: Wymiana windy w obiekcie przy ul. Zegadłowicza3 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zamówienia: Wymiana windy w obiekcie przy ul. Zegadłowicza3 2. Miejsce realizacji zamówienia: obiekt szpitalny ul. Zegadłowicza 3 41-200 Sosnowiec 3. Zakres usługi

Bardziej szczegółowo

0,1 m/s. do 1,5 m (max. 2 przystanki) 0 mm. 800 x 1250 mm (przelot 180 ) / 900 x 1250 mm (przelot 90 )

0,1 m/s. do 1,5 m (max. 2 przystanki) 0 mm. 800 x 1250 mm (przelot 180 ) / 900 x 1250 mm (przelot 90 ) STRONA:1/6 Parametry Techniczne Napęd Udźwig Prędkość Wysokości podnoszenia Głębokość podszybia Rodzaj szybu Wymiary Sp x Gp Wymiary bramki Rodzaj bramki Moc silnika Zasilanie Maszynownia hydrauliczny

Bardziej szczegółowo

Zakopane, 2015-03-23. Do uczestników postępowania

Zakopane, 2015-03-23. Do uczestników postępowania Zakopane, 2015-03-23 Do uczestników postępowania Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie wraz z wykonaniem, dostawą i zainstalowaniem dźwigu osobowego

Bardziej szczegółowo

NTS LIFT MODERNIZACJA DŹWIGU OSOBOWEGO MDA 500 KG MODERNIZACJA DŹWIGÓW OSOBOWYCH WIND W POLSCE

NTS LIFT MODERNIZACJA DŹWIGU OSOBOWEGO MDA 500 KG MODERNIZACJA DŹWIGÓW OSOBOWYCH WIND W POLSCE MODERNIZACJA DŹWIGÓW OSOBOWYCH WIND W POLSCE W Polsce liczbę wind (urządzeń dźwigowych osobowych zainstalowanych w blokach służących do pionowego transportu ludzi) stanowiących twór poprzedniego systemu

Bardziej szczegółowo

Winda w hotelu konieczność czy wygoda?

Winda w hotelu konieczność czy wygoda? Winda w hotelu konieczność czy wygoda? Stan prawny Jak zaprojektować windę w obiekcie hotelowym? Rozwiązania techniczne Materiały wykończeniowe: estetyka i trwałość Problemy eksploatacyjne Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY PRAGA- POŁUDNIE M. ST. WARSZAWY Z SIEDZIBĄ 04-022 WARSZAWA UL. WALEWSKA 4 NAZWA ZAMÓWIENIA: WYMIANA DWÓCH DŹWIGÓW

Bardziej szczegółowo

I. PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

I. PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ w postępowaniu K/DZP-362-032/11 I. PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY 1. Nazwa nadana zamówieniu Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie szybu windowego,

Bardziej szczegółowo

FUD. szafa sterowa UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net.

FUD. szafa sterowa UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net. RZUT SZYBU Z KABINĄ I DRZWIAMI szerokość drzwi 900 szerokość kabiny 1100 głębokość szybu 2620 głębokość kabiny 2100 szerokość drzwi 900 kaseta wezwań RZUT SZYBU -SZCZEGÓŁ DRZWI NA NAJWYŻSZYM PRZYSTANKU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2016 Białystok, 25 maja 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2016 I. Dane zamawiającego: Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. B. Lament Ul. Zielna 16 15-339 Białystok II. Przedmiot zamówienia Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

DA/MB/-232-50/15 Załącznik nr 1

DA/MB/-232-50/15 Załącznik nr 1 DA/MB/-232-50/15 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA konserwacja n/w urządzeń dźwigowych od 01.11.2015 r. do 31.12.2017 r. Nazwa urządzenia Typ Producent Miejsce użytkowania DŹWIG OSOBOWY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KONSERWACJĘ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH ORAZ PROWADZENIE POGOTOWIA DŹWIGOWEGO W BUDYNKACH PUM W SZCZECINIE W OKRESIE OD 01.03.2016r. DO 30.06.2017r. Zamawiający: POMORSKI

Bardziej szczegółowo

FUD UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel fax

FUD UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel fax RZUT SZYBU Z KABINĄ I DRZWIAMI WRAZ Z MASZYNOWNIĄ głębokość maszynowni ~2000 szerokość drzwi 1100 szerokość kabiny 1400 szerokość drzwi 1100 szerokość szybu 2000 kaseta wezwań szerokość maszynowni ~10

Bardziej szczegółowo

FUD. Opcjonalne. maszynowni UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net.

FUD. Opcjonalne. maszynowni UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net. RZUT SZYBU Z KABINĄ I DRZWIAMI WRAZ Z MASZYNOWNIĄ głębokość maszynowni ~10 szerokość kabiny 1100 szerokość drzwi 900 szerokość maszynowni ~1500 Opcjonalne położenie maszynowni szerokość szybu 10 kaseta

Bardziej szczegółowo

FUD UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel fax

FUD UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel fax RZUT SZYBU Z KABINĄ I DRZWIAMI WRAZ Z MASZYNOWNIĄ głębokość maszynowni ~2000 szerokość kabiny 1200 szerokość drzwi 1100 szerokość szybu 2000 kaseta wezwań szerokość maszynowni ~10 głębokość kabiny 2300

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbs2.pl Gliwice: Dostawa i montaż 4 dźwigów osobowych dla realizowanego wielorodzinnego budynku

Bardziej szczegółowo

Wymiana dźwigu osobowego w budynku C-2 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Janiszewskiego 11/17 we Wrocławiu

Wymiana dźwigu osobowego w budynku C-2 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Janiszewskiego 11/17 we Wrocławiu INWESTOR Politechnika Wrocławska Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław NAZWA I ADRES INWESTYCJI Budynek c-2 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Janiszewskiego 11/17 we Wrocławiu STADIUM PROGRAM

Bardziej szczegółowo

FUD UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net.pl

FUD UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net.pl RZUT SZYBU Z KABINĄ I DRZWIAMI szerokość kabiny 1200 głębokość kabiny 2300 RZUT SZYBU -SZCZEGÓŁ DRZWI NA NAJWYŻSZYM PRZYSTANKU UWAGI: Możliwe wykonanie szybu w lustrzanym odbiciu. Istnieje możliwość wykonania

Bardziej szczegółowo

FUD UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel fax

FUD UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel fax RZUT SZYBU Z KABINĄ I DRZWIAMI szerokość kabiny 1400 głębokość kabiny 2400 szerokość drzwi 1300 kaseta wezwań RZUT SZYBU -SZCZEGÓŁ DRZWI NA NAJWYŻSZYM PRZYSTANKU szerokość drzwi 1300 kaseta wezwań UWAGI:

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy dla zaprojektowania i wybudowania windy zewnętrznej, z dostępem z zewnątrz i z wewnątrz budynku, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niedosłyszących i niesłyszących,

Bardziej szczegółowo

REKOBA Polska Specyfikacja systemu sterowania Kontakt: Telefon: Nazwa inwestycji: Oferta Zamówienie Termin wykonania:

REKOBA Polska Specyfikacja systemu sterowania Kontakt: Telefon: Nazwa inwestycji: Oferta Zamówienie   Termin wykonania: Informacje kliejenta Nazwa firmy: Data: Kontakt: Telefon: Nazwa inwestycji: Fax: Oferta Zamówienie E-Mail: Termin wykonania: Dane podstawowe Forma sieci: 3x400VAC z przewodem neutralnym Dźwig indiwidualny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT APX ARCHITEKCI GRZEGORZ SIATECKI Dopiewo Dąbrówka Pałacowa 3A lok.2

PRZEDMIAR ROBÓT APX ARCHITEKCI GRZEGORZ SIATECKI Dopiewo Dąbrówka Pałacowa 3A lok.2 APX ARCHITEKCI GRZEGORZ SIATECKI 62-070 Dopiewo Dąbrówka Pałacowa 3A lok.2 PRZEDMIAR ROBÓT 45453000-7 453300-5 NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: Klasyfikacja robót wg

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Znak sprawy: 010000-271/1/2016/ADG

OGŁOSZENIE. Znak sprawy: 010000-271/1/2016/ADG Znak sprawy: 010000-271/1/2016/ADG OGŁOSZENIE o wszczęciu procedury dialogu technicznego poprzedzającego realizację przedsięwzięcia pn.: Wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku Oddziału ZUS w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

ThyssenKrupp. ThyssenKrupp Elevator

ThyssenKrupp. ThyssenKrupp Elevator ThyssenKrupp Elevator ThyssenKrupp Nowa generacja dźwigów: synergy elastyczne, kompaktowe, ekonomiczne Niezależnie od tego czy planują Państwo nową inwestycję czy modernizację dźwigu, synergy to rozwiązanie,

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, r.

Częstochowa, r. NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W CZĘSTOCHOWIE ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel: /034/329-01-00, fax: /034/ 325-57-70, e-mail: us2409@sl.mofnet.gov.pl Dotyczy PN/6/2011 PUS.OL-251/ 5 /2011

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 1 Zamawiający: Adres: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Winda-Warszawa Sp. z o.o.

Winda-Warszawa Sp. z o.o. Winda-Warszawa Sp. z o.o. Firma działa na rynku od 1988 roku i należy do Grupy WINDA. Jest największą polską firmą produkcyjną oraz liderem rynku warszawskiego w świadczeniu usług modernizacji i wymiany

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02 WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka NIP: 7582332286, REGON: 142676434 TEL/FAX: (29) 646 13 51 wdi.obslugainwestycji@interia.pl, www.wdi.ostroleka.pl OPRACOWANIE SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zalacznik nr 2 Warunki techniczne modernizacji dzwigu osobowego w bloku A Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej

Zalacznik nr 2 Warunki techniczne modernizacji dzwigu osobowego w bloku A Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej - -- -- - --- Zalacznik nr 2 Warunki techniczne modernizacji dzwigu osobowego w bloku A Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej Rodzaj elementów lub czesci Ilosc parametry do wymiany Maszynownia Naped

Bardziej szczegółowo

50.53.14.00-0 Usługi w zakresie naprawy i konserwacji dźwigów. 45.30.00.00-0 Roboty Instalacyjne w budynkach

50.53.14.00-0 Usługi w zakresie naprawy i konserwacji dźwigów. 45.30.00.00-0 Roboty Instalacyjne w budynkach SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO POSTĘPOWANIA W RAMACH ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MODERNIZACJI 4 WIND WRAZ Z TOARZYSZĄCYMI ROBOTAMI BUDOWLANO- INSTALACYJNYMI W BUDYNKU NR.24 NA TERENIE INSTYTUTU CHEMII PRZEMYSŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) I. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Roboty modernizacyjno remontowe w dźwigach osobowych w budynku C Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przy ulicy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Informacje o sposobie prowadzenia dialogu technicznego:

OGŁOSZENIE. Informacje o sposobie prowadzenia dialogu technicznego: Znak sprawy: 110000/271/1/2016-ADG OGŁOSZENIE o wszczęciu procedury dialogu technicznego poprzedzającego realizację przedsięwzięcia pn.: Wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku Oddziału ZUS w Gorzowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY I MONTAŻU WINDY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY I MONTAŻU WINDY SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY I MONTAŻU WINDY Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45313100-5 INSTALOWANIE WIND 42300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH Zadanie : Zamawiający

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług urządzeń dźwigowych znajdujących się w obiektach Akademii zgodnie z załączonym opisem zamówienia. OPIS

Bardziej szczegółowo

Założenia techniczne (ZT)

Założenia techniczne (ZT) Załącznik nr... do SIWZ TEATR NARODOWY Plac Teatralny 3 00-077 Warszawa Założenia techniczne (ZT) I. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Modernizacja aparatury sterowania czterech dźwigów osobowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYMIANĘ 6 DŹWIGÓW OSOBOWYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH PRZY UL. GROTA ROWECKIEGO W PUŁAWACH Puławy, marzec 2015 r. I Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4 Szczeciński Park Szczecin, 22.06. 2009 r. Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86/89 70 035Szczecin KRS: Nr 0000116662 Kapitał zakładowy: 8 808 000 PLN NIP: 955-200-02-38 tel. +48 914 892 050

Bardziej szczegółowo

D o s t ę p n o ś ć - p o k o n a m y k a ż d ą b a r i e r ę. S i l ve r

D o s t ę p n o ś ć - p o k o n a m y k a ż d ą b a r i e r ę. S i l ve r D o s t ę p n o ś ć - p o k o n a m y k a ż d ą b a r i e r ę Platformy pionowe S i l ve r Steppy Silver łatwy dostęp dzięki zastosowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości Platforma pionowa

Bardziej szczegółowo

WYMIANA Dźwigu Osobowego

WYMIANA Dźwigu Osobowego Załącznik Nr 11 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANA Dźwigu Osobowego Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45313100-5 INSTALOWANIE WIND 42300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Oferta na wykonanie zamówienia publicznego

Oferta na wykonanie zamówienia publicznego Formularz nr 1 Nr referencyjny : DI-381003 /2012 FORMULARZ OFERTOWY Oferta na wykonanie zamówienia publicznego zamówienie pn. Wymiana 4 dźwigów windowych w budynku E Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE: DIALOG KONKURENCYJNY

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE: DIALOG KONKURENCYJNY Ogłoszenia OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE: DIALOG KONKURENCYJNY ( zamieszczone w BZP w dniu 01/07/2008, nr ogłoszenia: 146479-2008) Kieleckie Centrum Kultury Plac Moniuszki 2b 25-334 Kielce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Załącznik nr 7 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY I. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu wymiany trzech dźwigów osobowych. II. Adres

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dostawa i montaŝ dźwigu osobowego z napędem hydraulicznym wraz z robotami uzupełniajacymi w budynku Gimnazjum w Czarnym Dunajcu

Przedmiar robót. Dostawa i montaŝ dźwigu osobowego z napędem hydraulicznym wraz z robotami uzupełniajacymi w budynku Gimnazjum w Czarnym Dunajcu Przedmiar robót Dostawa i montaŝ dźwigu osobowego z napędem hydraulicznym wraz z robotami uzupełniajacymi w budynku Gimnazjum w Czarnym Dunajcu Data: 2011-05-10 Nr STWiOR: SST05/2011 Kody CPV: 45313100-5

Bardziej szczegółowo

WYMIANA PLATFORMY PODNOŚNIKOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WYMIANA PLATFORMY PODNOŚNIKOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYMIANA PLATFORMY PODNOŚNIKOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROJEKT TECHNICZNY adres inwestycji: Al. B. Krzywoustego 11 działka nr: 77/6 obręb Tysiąclecie inwestor: Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 Al.

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści Spis treści 1. Podstawa opracowania...2 2.Wprowadzenie...2 3. Lokalizacja obiektu...4 4. Stan istniejący...4 5. Cel opracowania...4 6. Opis projektowanej instalacji...4 7. Zastosowane oprawy...6 8. Zakres

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH Dział Administracyjno-Gospodarczy

WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH Dział Administracyjno-Gospodarczy POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH Dział Administracyjno-Gospodarczy ul. Narbulla 84, 02-524 Wars=awa Tel. (22)2348527 Fax (22)8 49 03 08 E-mail.- dag@simrpw.edupl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych

Projekt instalacji elektrycznych Projekt instalacji elektrycznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI BRANŻA Zasilanie elektryczne i montaż kurtyny powietrznej w budynku WZiE PG Elektryczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECH ICZ A

SPECYFIKACJA TECH ICZ A SPECYFIKACJA TECH ICZ A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DŹWIGU TOWAROWEGO OBIEKT: Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni 32-700 Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 67 INWESTOR: Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU USŁUG (STWiOU)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU USŁUG (STWiOU) Załącznik nr 1 do umowy SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU USŁUG (STWiOU) I. Przedmiot robót: Konserwacja oraz usuwanie awarii (w tym naprawy) dźwigu osobowego z napędem elektrycznym w zakresie:

Bardziej szczegółowo

pętlą regulacji wystroju lub opcja Libertà Schindler 3300

pętlą regulacji wystroju lub opcja Libertà Schindler 3300 Udźwig 400-1125 kg 320-1125 kg Liczba osób 5-15 4-15 Wysokość podnoszenia 60 m 60 m Prędkość 1,0 m/s 1,6 m/s 1,0 m/s 1,6 m/s Ilość przystanków 15 20 15 20 Liczba dojść Jedno lub dwa Jedno lub dwa Szerokość

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY (ZEROWY)

KOSZTORYS NAKŁADCZY (ZEROWY) KOSZTORYS NAKŁADCZY (ZEROWY) NAZWA INWESTYCJI : Wymiana dźwigu windowego towarowo-osobowego w istniejącym szybie w Szpitalu Powiatowym w Wieruszowie - od strony ul. Warszawskiej ADRES INWESTYCJI : 98-400

Bardziej szczegółowo

System sterowania RCF1 / RCH1 Do dźwigów elektrycznych z maszynownią i bezmaszynowni oraz hydraulicznych

System sterowania RCF1 / RCH1 Do dźwigów elektrycznych z maszynownią i bezmaszynowni oraz hydraulicznych System sterowania RCF1 / RCH1 Do dźwigów elektrycznych z maszynownią i bezmaszynowni oraz hydraulicznych Zalety sterowania RCF1 / RCH1 Kompletny system Kompletny system kontroli wind z całym wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 C do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia: I. Przedmiotem Zamówienia jest konserwacja następujących urządzeń:

Załącznik nr 1 C do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia: I. Przedmiotem Zamówienia jest konserwacja następujących urządzeń: Załącznik nr 1 C do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia: I. Przedmiotem Zamówienia jest konserwacja następujących urządzeń: 1) nr fabryczny D8NE6633, 2) nr fabryczny D8NE6634, 3) nr fabryczny D8NE6635, 4)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.oke.krakow.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.oke.krakow.pl Kraków: Dostawa montaż i uruchomienie dźwigu towarowo-osobowego dla OKE w Krakowie Numer ogłoszenia: 300522-2010; data zamieszczenia: 21.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

RadoN s.c. 26-600 Radom ul. Żelazna 21 E tel.(048) 332-15-56 fax (48) 367-18-13. Urządzenie do pionowego transportu osób niepełnosprawnych TYP VIP 11

RadoN s.c. 26-600 Radom ul. Żelazna 21 E tel.(048) 332-15-56 fax (48) 367-18-13. Urządzenie do pionowego transportu osób niepełnosprawnych TYP VIP 11 s.c. 26-600 Radom ul. Żelazna 21 E tel. fax (48) 367-18-13 Urządzenie do pionowego transportu osób niepełnosprawnych TYP VIP 11 Rysunki techniczne, wytyczne budowlane str. 2 z14 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo