Wstęp do funkcjonalności systemów MES/EMI Manufacturing Execution Systems Enterprise Manufacturing Intelligence.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp do funkcjonalności systemów MES/EMI Manufacturing Execution Systems Enterprise Manufacturing Intelligence. www.astor.com.pl"

Transkrypt

1 Wstęp do funkcjonalności systemów MES/EMI Manufacturing Execution Systems Enterprise Manufacturing Intelligence

2 Co to jest?

3 Mittal Steel Poland S.A.

4

5 Plan Krótka historia wizualizacji i nie tylko Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie vs. system MES Cele wdrożeń systemów MES Funkcjonalności systemów MES

6

7 Od początków

8 ...po czasy obecne

9 GE Pack lata 70 te Serwery

10 Datapack - ~ 3MB, Średnica - ~45 cm HDD - ~ 100GB

11 Co to jest wizualizacja HMI Human Machine Interface oprogramowanie do obsługi i monitoringu procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym

12 Co było wcześniej?

13 Obsługa i monitoring w przeszłości Operatorzy używali przełączników elektrycznych i monitorowali produkcję przy użyciu mierników wychyłowych.

14 Sterownia lata 50-te i 60-te Do wizualizacji w sterowni używano wielu lampek, przełączników i pokręteł.

15 Alarmowanie Sytuacje awaryjne były sygnalizowane przez migające lampy lub ostre sygnały dźwiękowe tak by operator mógł zareagować na czas.

16 Dokumentowanie procesu Dokumentacją procesu był dziennik operatora lub drogie rejestratory bębnowe

17 Do czego służy interfejs HMI? Bezpieczeństwo Wizualizacja Alarmowanie Operacje Dokumentacja

18 Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie

19 Wyspy automatyki i informatyki przemysłowej SCM ERP EAM PLM MES EMI CRM HMI PAM PLC APC LIMS BATCH DCS SCADA LIMS SIS

20 Słownik pojęć ERP Enterprise Resource Planning / Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa MRP Material Requirements Planning / Planowanie zapotrzebowania materiałowego APS Advanced Planning System / Systemy Planowania i Harmonogramowania Produkcji SCADA Supervisory Control And Data Acquisition system nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego HMI Human Machine Interface / Interfejs Człowiek-Maszyna PLC Programmable Logic Controller / Programowalny Sterownik Logiczny

21 Definicja systemów MES (Manufacturing Execution System) Definicja (1992): Systemy MES stanowią warstwę wykonawczą aplikacji przemysłowych zawartych pomiędzy systemami biznesowymi a systemami sterowania w celu dostarczenia bieżących danych nt. produkcji oraz możliwości sterowania procesem produkcyjnym wyższym warstwom aplikacyjnym [AMR Research 1992]

22 Definicja "System MES (Manufacturing Execution System) ma na celu dostarczanie informacji, która pozwala na optymalizację operacji produkcyjnych począwszy od procesu zamówienia, aż do etapu dostarczenia produktów gotowych. "

23 Aplikacje biznesowe Planowanie i zarządzanie fabryką Poziom 4 Interfejs Kontrola produkcji Poziom 3 Interfejs Nadzór nad procesami Poziom 2 Interfejs Bezpośrednia kontrola procesu Poziom 1 Interfejs Procesy produkcyjne i technologiczne - Poziom 0

24 Model hierarchiczny rozwiązań Informatycznych w przemyśle SYSTEM ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ERP ZARZĄDZANIE FINANSAMI ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI (CRM) ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (HR) HURTOWNIE DANYCH ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW PLANOWANIE SPRZEDAŻY PLANOWANIE PRODUKCJI SYSTEM ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ MES ZARZĄDZANIE PROCESAMI ŚLEDZENIE I GENEALOGIA ZARZĄDZANIE WYDAJNOŚCIĄ ALOKACJA ZASOBÓW ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ UTRZYMANIE RUCHU OBIEG DOKUMENTÓW ZARZĄDZANIE ZASOBAMI GROMADZENIE DANYCH HARMONOGRA MOWANIE ROZSYŁANIE ZADAŃ SYSTEM NADZORU PRODUKCJI HMI / SCADA WIZUALIZACJA PROCESU GROMADZENIE DANYCH PROCESOWYCH MONITORING ALARMÓW MONITORING ZDARZEŃ ŁĄCZNOŚĆ Z URZĄDZENIAMI ŁĄCZNOŚĆ Z SYSTEMAMI STEROWANIA ANALIZA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO SYSTEMY STEROWANIA URZĄDZENIA STEROWANIE PROCESAMI WYKONANIE OPERACJI PRODUKCYJNYCH POMIARY

25 Różne twarze systemów MES

26 Podstawowy przepływ informacji Połączenie celów biznesowych z działaniami operacyjnymi ERP Zrozumienie wpływu działań produkcyjnych na wskaźniki biznesowe Przełożenie celów biznesowych na operacje produkcyjne EMI MES MES = Manufacturing Execution System EMI = Enterprise Manufacturing Intelligence SYSTEMY PRODUKCYJNE Zarządzanie procesami Zarządzanie i koordynacja procesów z systemami real-time

27 Bardziej szczegółowo W tym funkcjonalności m.in. + śledzenia produkcji i efektywności + zarządzania energią i mediami + systemy ANDON ERP MES ( nadzór nad produkcją ) Obszary funkcjonalne SCADA ( nadzór nad procesem ) HMI ( nadzór nad maszynami ) Produkcja

28 Kiedyś Operator Operatorzy: Natychmiastowy dostęp do danych Byli blisko procesu i reagowali HMI Displays Reszta biznesu: Operowała z użyciem papieru PLC Maszyny

29 Poziom 1-2 HMI/SCADA Od typowego nadzoru procesu przez wizualizacje wielkogabarytowe i aplikacje rozproszone.analizy i raporty po aplikacje GEO-SCADA

30 Demo

31 Dzisiaj Biznesowe otoczenie znacznie przyspieszyło Kiedyś Operator Role w fabryce Dziś Operacje Engineering Utrzymanie ruchu Zarządzanie fabryką Interfejsy HMI Informacja w postaci HMI Trendy Raportowanie przez WWW Ekrany KPI Sterowniki PLC Źródła danych PLC Bazy danych Systemy planistyczne LIMS CMMS Maszyny Zasoby Maszyny Linie Fabryki

32 Obieg informacji w systemach SCADA/MES Raportowanie przez WWW Ekrany KPI Szef zakładu, CEO Szef Produkcji HMI Trendy Mistrz HMI Trendy Brygada PLC PLC Bazy danych

33 Na co komu dziś system MES szt. 1?

34 Życie codzienne firmy produkcyjnej Ciągłe balansowanie w codziennych decyzjach pomiędzy: Możliwością dostarczania/ Udziału w rynku vs. Optymalizacji kosztów Koszt wytwarzania Wirtualne Środowisko Produkcyjne pokrywające wszystkie lokacje produkcyjne umożliwiające: analizy, porównania, określenie prawdziwych kosztów i możliwości produkcyjnych. Fabryka Fabryka Fabryka Fabryka

35 Wyzwania dla firm produkcyjnych VP BU CIO Zdolność do bycia zintegrowanym z dostawcami w celu minimalizacji kosztów magazynowych VP Sales VP Manuf. Planners Supplier Plant Manager Zdolność do zrozumienia rzeczywistych mocy produkcyjnych na podstawie analizy kilku fabryk równocześnie Plant Manager Plant Manager Obniżanie kosztów wytwarzania/ redukcja kosztów przez wypracowywanie dobrych praktyk Zdolność do przeniesienia dobrych praktyk na inne fabryki

36 Wyzwania dla firm produkcyjnych Zwiększenie ilości inicjatyw ciągłego doskonalenia procesów skierowanych na redukcję kosztów Utrzymanie marży przy ostrej konkurencji cenowej Zwiększanie efektywności istniejących zasobów Realne OEE Analiza pracy podobnych części procesu (gniazda, linie produkcyjne, maszyny, wydziały) Zwiększanie biznesowej elastyczności oraz produktywności przez doskonalenie zarządzania operacyjnego

37 Z jakimi potrzebami się spotykamy Muszę zredukować liczbę przestojów Potrzebuję traceability Chciałbym zwiększyć Potrzebuję możliwości prod. poprawić jakość Chciałbym lepiej zarządzać magazynami Chciałbym Chciałbym zmniejszyć zredukować czasy koszty produkcji cykli Chciałbym zarządzać recepturami Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Asset Utilization Work Order Execution Track & Trace Full MES

38 Oczekiwanie na informację Chcę widzieć status produkcji Chcę widzieć wydajność Chcę poprawić procesy produkcyjne Alert Informatyka Marketing Produkcja Sprzedaż Logistyka SAP / Page 39

39 7 rodzajów strat gdzie może pomóc oprogramowanie tej klasy? Nadprodukcja Stany magazynowe Transport Błędy Przestoje Ruch Powierzchnia

40 Nadprodukcja Nadprodukcja Ukrywa problemy z procesem Skracanie LeadTime - elastyczność Monitoring zużycia mediów za duże rachunki, nieoptymalnie dobrane taryfy energetyczne

41 Stany magazynowe ukrywanie problemów Przekraczanie terminów przydatności Stany magazynowe Monitoring stanów magazynowych i buforów WIP, wspomaganie mechanizmu KANBAN

42 Błędy Zakłócają proces Przeszkadzają klientom Błędy Dyscyplina i monitoring parametrów technologicznych i jakościowych Śledzenie traceability i genealogia

43 Przestoje Przestoje Zmniejszają elastyczność Wydłużają proces Automatyczna rejestracja przestojów, wizualizacja OEE, szybka informacja o awariach

44 Ruch Przedłuża proces Brak ergonomii pracy Ruch Telefon i konsultacje zawodowe, chodzenie po informację

45

46 Funkcjonalność systemów MES ZARZĄDZANIE PROCESAMI ZARZĄDZANIE WYDAJNOŚCIĄ ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ GROMADZENIE DANYCH MES ŚLEDZENIE I GENEALOGIA ALOKACJA ZASOBÓW OBIEG DOKUMENTÓW UTRZYMANIE RUCHU ROZSYŁANIE ZADAŃ ZARZĄDZANIE ZASOBAMI HARMONOGRA MOWANIE HMI / SCADA SYSTEMY STEROWANIA URZĄDZENIA

47 Funkcjonalność Zarządzanie procesami ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRODUKCYJNYMI Zakres: zarządzanie przepływem operacji marszruty procesowe, zarządzanie materiałami listy materiałowe BOM (Bill of Materials) zarządzanie produkcją w toku (WIP, Work In-Process) śledzenie operacji produkcyjnych i tworzenie genealogii procesu Korzyści: redukcja liczby braków, dyscyplina i stabilność procesu produkcyjnego zmniejszenie kosztów materiałów, zwiększenie elastyczności produkcji i efektywności krótsze przezbrojenia, pewność czasów dostaw śledzenie operacji produkcyjnych i tworzenie genealogii procesu, sprawne dostosowanie do norm i standardów.

48 Funkcjonalność Zarządzanie wydajnością ZARZĄDZANIE WYDAJNOŚCIĄ Zakres: automatyczna rejestracja liczby i czasów przestojów oraz ich przyczyn, wizualizacja oraz raportowanie wskaźnika OEE (Overall Equipment Effectiveness), śledzenie stanu pracy maszyn (utilization) monitorowanie postępu realizacji zleceń produkcyjnych w stosunku do planu (Andon) Korzyści: szybka reakcja na zatrzymania maszyn skracanie czasów przestojów, podnoszenie efektywności urządzeń i maszyn poprzez analizy raportów OEE, poznanie prawdziwych zdolności produkcyjnych urządzeń Czy zdążę na czas? minimalizacja kosztów związanych z nieplanowanymi przestojami i remontami, transfer najlepszych praktyk.

49 OEE Dostępność Wydajność Jakość x x Jedna zmiana Czas dostępności Czas pracy Przestoje Przerwy (Lunch, Spotkania) Dostępność = Czas dostępności Przestoje Czas dostępności Pełna Zdolność Produkcyjna Straty na prędkości Wydajność = Całkowita produkcja _ Czas pracy x Docelowa prędkość prod. Produkcja dobra Produkcja złej jakości Jakość = Całkowita produkcja Braki Całkowita produkcja

50 Funkcjonalność Gromadzenie danych GROMADZENIE I AKWIZYCJA DANYCH Zakres: komunikacja oraz automatyczne zbieranie danych bezpośrednio ze systemów sterowania (PLC, DCS), obrabiarek CNC, czujników, itd., komunikacja oraz wymiana danych z systemami wizualizacja i nadzoru (HMI/SCADA), integracja oraz wymiana danych z systemami biznesowymi klasy ERP udostępnianie interfejsów raportowych i analitycznych. Korzyści: ciągły podgląd bieżącego stanu pracy maszyn, linii produkcyjnych np. przez WWW dostępność narzędzi analitycznych pozwalających na analizę przebiegu parametrów technologicznych w czasie i optymalizację technologii, dostępność kontekstowych raportów dotyczących kosztów produkcji, zużycia materiałów, efektywności pracy maszyn, genealogii.

51 Funkcjonalność Śledzenie i genealogia produkcji ŚLEDZENIE I GENEALOGIA PRODUKCJI Zakres: śledzenie przepływu operacji produkcyjnych: zużycie surowców, receptur, ingerencji operatorów w proces - traceability, zarządzanie recepturami automatyczne ładowanie nastaw do urządzeń sterujących, raportowanie genealogii produkcji wiele poziomów szczegółowości. Korzyści: wiedza nt. zużycia surowców, technologii, jakości produkcji, ingerencji ludzi w proces, łatwość odpowiedzi na reklamacje znalezienie prawdziwej przyczyny spadku jakości, raportowanie genealogii produkcji wiele poziomów szczegółowości, łatwe dostosowanie się do norm, regulacji prawnych w danej branży, transfer dobrych praktyk technologicznych.

52 Funkcjonalność Zarządzanie jakością ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ Zakres: gromadzenie i analizy parametrów technologicznych pracy maszyn, analizy SPC (Statistical Process Control) oraz SQC (Statistical Quality Control), integracja z systemami LIMS (Laboratory Information Management Systems) Korzyści: pewność i powtarzalność produkcji w założonych normach jakościowych, łatwa identyfikacja i optymalizacja operacji generujących spadki jakości, powiązanie analizy parametrów z ciągłym doskonaleniem np. SixSigma

53 Funkcjonalność Alokacja zasobów ZARZĄDZANIE ALOKACJĄ ZASOBÓW Zakres: zarządzanie magazynami kontrola stanów magazynowych w magazynach surowców, magazynach międzyoperacyjnych, magazynach wyrobów gotowych, zarządzanie alokacją urządzeń, maszyn, materiałów potrzebnych do wykonania danej partii produkcyjnej. Korzyści: pełna informacja nt. poziomu stanów magazynowych kontrola ilości gotówki zamrożonej na produkcji, informacja o poziomie surowców w zasobnikach unikanie zatrzymania procesu z powodu braku materiału, produkcja na czas dzięki automatycznej rezerwacja zasobów.

54 Funkcjonalność Utrzymanie ruchu ZARZĄDZANIE UTRZYMANIEM RUCHU Zakres: zarządzanie informacją nt. terminów prac konserwacyjnych, monitoring stanu wykorzystania maszyn poziom zużycia części, szybka diagnostyka w przypadku awarii. Korzyści: minimalizacja kosztów związanych z utrzymaniem ruchu, łatwiejsze planowanie wsparcie dla inicjatyw doskonalenia utrzymania ruchu tj. CBM (Condition Based Management), TPM (Total Productive Maintenance) dostępność raportów diagnostycznych łatwość analizy i podejmowania decyzji inwestycyjnych.

55 Funkcjonalność Zarządzanie zasobami ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Zakres: zarządzanie certyfikatami użytkowników poziomy kompetencji, zarządzanie kosztami pracy Activity Based Costing śledzenie aktywności użytkowników w trakcie procesu. Korzyści: optymalizacja zarządzania personelem podnoszenie kompetencji, łatwość zarządzania system wynagrodzeń opartym o realizację zadań, bezpieczeństwo i stabilność procesu dzięki ograniczaniu dostępu poprzez certyfikację użytkowników.

56 Funkcjonalność Harmonogramowanie HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI Zakres: harmonogramowanie operacji produkcyjnych na podstawie planu i dostępności urządzeń, optymalizacja zarządzania harmonogramami Korzyści: przełożenie planów z poziomu systemu biznesowego na harmonogramy skorelowane z aktualnym stanem urządzeń bądź linii produkcyjnych, automatyczna aktualizacja harmonogramów.

57 Funkcjonalność Obieg dokumentów ZARZĄDZANIE OBIEGIEM DOKUMENTÓW Zakres: zarządzanie dostępnością oraz przepływem dokumentów produkcyjnych tj. instrukcje robocze, raporty, procedury wykonania operacji, receptury, programy obrabiarek CNC, dostarczanie planów produkcyjnych z systemu ERP, dostarczanie instrukcji działań dotyczących np. przezbrojenia. Korzyści: wysoka dostępność informacji na stanowiskach operatorskich skrócenie czasu konsultacji zawodowych, skrócenie czasu oczekiwania na raporty, szybsze podejmowanie decyzji skrócenie czasu wdrażania nowych operatorów, powiązanie informacji produkcyjnych z informacjami finansowymi z systemu ERP.

58 Funkcjonalność ROZSYŁANIE ZADAŃ ROZSYŁANIE ZADAŃ Zakres: zarządzanie przepływem wykonania operacji na maszynach rozdzielanie, rozsyłanie zleceń na urządzenia, maszyny, integracja z modułami planowania bądź harmonogramowania, śledzenie stanów zaawansowania prac. Korzyści: pewność odpowiedniego powiązania zlecenia z zadaniem dla urządzenia, łatwość przeprowadzania operacji powtórnego planowania w przypadku zaburzenia procesu, wiedza dotycząca stanu zaawansowania produkcji na poszczególnych urządzeniach.

59 Dobre praktyki rozwoju systemów IT SYSTEM ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ERP ZARZĄDZANIE FINANSAMI ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI (CRM) ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (HR) HURTOWNIE DANYCH ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW PLANOWANIE SPRZEDAŻY PLANOWANIE PRODUKCJI SYSTEM ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ MES ZARZĄDZANIE PROCESAMI ŚLEDZENIE I GENEALOGIA ZARZĄDZANIE WYDAJNOŚCIĄ ALOKACJA ZASOBÓW ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ UTRZYMANIE RUCHU OBIEG DOKUMENTÓW ZARZĄDZANIE ZASOBAMI GROMADZENIE DANYCH HARMONOGRA MOWANIE ROZSYŁANIE ZADAŃ SYSTEM NADZORU PRODUKCJI HMI / SCADA WIZUALIZACJA PROCESU GROMADZENIE DANYCH PROCESOWYCH MONITORING ALARMÓW MONITORING ZDARZEŃ ŁĄCZNOŚĆ Z URZĄDZENIAMI ŁĄCZNOŚĆ Z SYSTEMAMI STEROWANIA ANALIZA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO SYSTEMY STEROWANIA URZĄDZENIA STEROWANIE PROCESAMI WYKONANIE OPERACJI PRODUKCYJNYCH POMIARY

60 Integracja systemów w obszarze produkcji... nie jest zadaniem łatwym 30 ERP 998 km Objazd Źródło: SAP

61 ZARZĄDZANIE WYDAJNOŚCIĄ

62 Przykładowy interfejs Bieżąca wielkość prod.: - prędkości linii - produkcji - odpadu - założonego celu Całkowita bieżąca (wybrany zakres czasu) wielkość OEE Status realizacji zlecenia - założony target - aktualna prędkość linii Szczegółowe informacje o zarejestrowanych powodach przestojów - całkowity czas trwania - filtrowanie po czasie - ilość zdarzeń Składowe OEE w wybranym zakresie czasu

63 The way it was

64 b

65

66 Information for Anyone

67 Entire Line Details

68 Raportowanie przez WWW Mechanizm drążenia danych (Drill Down)

69 Korzyści Operatorzy posiadają wizualizację pracy maszyn i informacje o przestojach w czasie rzeczywistym co pozwala im na bieżąco monitorować stopień wykorzystania maszyn Wiarygodne i łatwo dostępne raporty pozwalają kierownikom produkcji i liderom zespołów doskonalenia na szybszą detekcję wąskich gardeł i reakcję na obniżenie produktywności pracy maszyn, linii, bądź całej fabryki

70 Podnoszenie świadomości operatorów przez wizualizację informacji o dostępności i przestojach

71 Kontrola stanu realizacji zleceń Używane do kontroli postępów realizacji produkcji w stosunku do założonych wartości decelowych

72 ZARZĄDZANIE PROCESAMI ŚLEDZENIE I GENEALOGIA

73 Zarządzanie Operacjami Genealogia produkcji ERP Plan Należy pobrać plan produkcyjny Na jego podstawie zlecamy operacje produkcyjną rejestrujemy parametry procesu oraz żądanych operacji Monitorujemy postępy realizacji zleceń Weryfikujmy stany magazynów Dostarczajmy dane o stanie zleceń produkcyjnych Dostarczamy informacje do ERP

74 Jakie informacje śledzimy? Co zostało skonsumowa ne? Jakie są wartości zadane? Ile zostało wyprodukowane? Jaki to etap procesu? Co przyjęto? Jakie urządzenie? Co musi zostać skonsumowane? Kto? Które żądanie produkcji zostało wyprodukowane? Jaki materiał został wyproduktowany? Jak długo pracowało urządzenie? Ile zużyto mediów? Jaki Lot został utworzony?

75 Dlaczego

76 Proces produkcyjny Zagadka? Wypalanie Zgniatanie warzenie Fermetacja Magazynowanie Butelkowanie Co miało wpływ na już wyprodukowaną partię produktu i kiedy nasze kłopoty się zaczęły? Specjalista ds.. jakości

77 Klik

78 Klik

79 Klik

80 klik

81 Klik

82

83 AMICA Wronki Śledzenie przestojów i wydajności prasy Kłopoty Problem z wydajnością prasy Brak rzetelnej i wiarygodnej informacji o przestojach Korzyści Zwiększenie wydajności pracy prasy zwiększenie możliwości produkcyjnych Wiarygodne informacje o przestojach gromadzone automatycznie - odciążenie operatorów Elastyczne raporty pozwalające na optymalizację zadań konserwacyjnych i analizę przyczyn przestojów Koszty Zmniejszenie kosztów produkcji poprzez minimalizację kosztów awarii i przestojów Podniesienie wskaźnika OEE o 5-10 % Implementacja w 2 miesiące

84 OSM Piątnica Bieżące śledzenie i analiza efektywności procesu pakowania Kłopoty Nieplanowane przestoje oraz awarie Nieznajomość rzeczywistych mocy produkcyjnych Korzyści Zwiększenie wydajności i efektywności pakowania o 8% Automatyczne zarządzanie zleceniami produkcyjnymi i rejestracja danych o przestojach i zużyciu materiałów Prewencyjne planowanie i przypominanie o konserwacjach maszyny Elastyczne interfejsy raportowe dostosowane do użytkowników Korzyści biznesowe Zwiększenie przychodów firmy poprzez zwiększenie mocy produkcyjnych Zmniejszenie kosztów związanych z nieplanowanymi awariami i przestojami

85 Multilayer Pipe Company System nadzoru i optymalizacji produkcji pasz. Kłopoty Kilka niezależnych wysp automatyki Duża ilość braków w procesie, brak systemu śledzenia i raportowania produkcji Korzyści Podniesienie jakości i powtarzalności produktu końcowego dzięki ciągłej kontroli i śledzeniu parametrów procesowych Szybszy proces odpowiedzi na reklamacje klienta dzięki raportowaniu genealogii procesu, Łatwiejsze podejmowanie decyzji i transfer najlepszych praktyk poprzez analizę porównawczą różnych linii, Wsparcie działań Utrzymania ruchu dzięki natychmiastowemu dostępowi do informacji o awariach, analiz i raportów. Korzyści biznesowe Zmniejszenie kosztów materiałów w koszcie produktu, Podniesienie jakości produktów poprawa wizerunku firmy.

86 Wipasz Sp. z o.o. System nadzoru i optymalizacji produkcji pasz. Kłopoty Mała wydajność produkcji - wysokie koszty Niski poziom automatyzacji - zmienna jakość produktu końcowego Korzyści Zapewnienie powtarzalności i wysokiej jakości produkcji Zapewnienie lepszego wykorzystania parku maszynowego o 60% Integracja systemu automatyki z centralnymi systemami zarządzania pracą wielu paszarni Pełna genealogia produkcji dająca możliwość prowadzenia działań optymalizacyjnych oraz sprawnego informowania klientów o parametrach ich produktu. Korzyści biznesowe Poważne zmniejszenie udziału kosztów stałych w koszcie produktu finalnego. Pełne wdrożenie systemu bez zmarnowania jakiejkolwiek partii produkcyjnej Natychmiastowy zwrot z inwestycji

87 Arcelor Mittal Polska Stalownia Konwertorowa System zarządzania i śledzenia produkcji stali Kłopoty Wiele niezależnych wysp automatyki Brak kontroli i śledzenia produkcji, śledzenia zużycia materiałów, Nieefektywne planowanie i gospodarka magazynowa, Korzyści Wzrost wydajności poprzez optymalizację procesu, Zwiększenie uzysku ciekłej stali, Zmniejszenie zużycia materiałów i kosztów energii elektrycznej, śledzenie i identyfikowalność produktów Poprawa ergonomii stanowisk pracy. Korzyści biznesowe Zmniejszenie kosztów materiałów i energii w koszcie produktu, Zwiększenie zysków poprzez zwiększenie wydajności i jakości produktów,

88

89

90

91

92 Dziękuję za uwagę!

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania producją. Skupia się na osiąganiu jak najmniejszej ilości strat i ograniczaniu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP

SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP Anna LENART Streszczenie: W gospodarce opartej na wiedzy istotną rolę odgrywa szybkości przekazywania informacji potrzebnych do podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Jak produkować lepiej i taniej

Jak produkować lepiej i taniej Raport MSI Polska listopad 2010 www.msipolska.pl Jak produkować lepiej i taniej Systemy wspomagające produkcję i utrzymanie ruchu zakładów przemysłowych typu MES, PLM, PDM, CMMS, SCM Oferta na polskim

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

Kluczowym wskaźnikiem wyznaczanym przez systemy MES na podstawie danych pochodzących wprost z produkcji jest wskaźnik OEE.

Kluczowym wskaźnikiem wyznaczanym przez systemy MES na podstawie danych pochodzących wprost z produkcji jest wskaźnik OEE. Wprowadzenie do MES Systemy MES (Manufacturing Execution System) odpowiadają bezpośrednio za realizację i nadzór nad zadaniami produkcyjnymi i z tego właśnie powodu nakłady ponoszone na wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Aby poprawić szybkość i jakość

Aby poprawić szybkość i jakość Raport MSI Krok do doskonałości Lean manufacturing, kanban, plant intelligence, six sigma... Jak te najnowsze techniki mogą być wykorzystane w sektorze produkcyjnym? Elżbieta Jaworska, MSI Polska Aby poprawić

Bardziej szczegółowo

IT dla produkcji Systemy wspomagające zarządzanie

IT dla produkcji Systemy wspomagające zarządzanie Raport MSI Polska 2011/2012 www.msipolska.pl MES PLM APS EAM/CMMS 2 0 1 1 IT dla produkcji Systemy wspomagające zarządzanie Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń, opinie ekspertów REDAKCJA redaktor

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia NARZĘDZIA Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu Szczupły plan Fotolia 44 KAIZEN nr 4 / listopad 2013 Tekst: Michał Klecha Muda nadprodukcji, zapasów, braków, zbędnego ruchu,

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA MES z ERP CZYLI JAK USPRAWNID PRZEPŁYW INFORMACJI? Arkadiusz Więdłocha QUERIS sp. z o.o

INTEGRACJA MES z ERP CZYLI JAK USPRAWNID PRZEPŁYW INFORMACJI? Arkadiusz Więdłocha QUERIS sp. z o.o INTEGRACJA MES z ERP CZYLI JAK USPRAWNID PRZEPŁYW INFORMACJI? Arkadiusz Więdłocha QUERIS sp. z o.o Firma QUERIS sp. z o.o., to firma z branży IT powstała w 2002 roku. Queris zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem

Bardziej szczegółowo

produkcja, jakość, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

produkcja, jakość, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie Korzyści Przewagi OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umożliwiający bezpośredni monitoring i zarządzanie produkcją z poziomu hali produkcyjnej. OPERA

Bardziej szczegółowo

System MES źródło rzetelnej wiedzy z linii produkcyjnych

System MES źródło rzetelnej wiedzy z linii produkcyjnych PROTECH 2010 System MES źródło rzetelnej wiedzy z linii produkcyjnych Firma Bonair Co to jest MES? Dlaczego GE IP? Funkcjonalność modułów Korzyści z wdrożeń Jak wdrożyć? Prowadzący - Dariusz Pacześny W

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie narzędzi Business Intelligence zintegrowanymi systemami ERP, APS i MES

Wspomaganie narzędzi Business Intelligence zintegrowanymi systemami ERP, APS i MES Wspomaganie narzędzi Business Intelligence zintegrowanymi systemami ERP, APS i MES Katarzyna Grobler-Dębska, Jarosław Gracel AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, WEAIiE, Katedra Automatyki Streszczenie: Celem

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

CHARAKTERYSTYKA AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 3 CHARAKTERYSTYKA AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 3.1 WSTĘP Coraz powszechniejszą praktyką, zwłaszcza w grupie dużych firm produkcyjnych, jest stosowanie

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Raport IT dla produkcji Czas technologii mobilnych Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Elżbieta Jaworska Tytuł raportu zaczerpnięty został z wypowiedzi jednego z naszych

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji SIMPLE systemy informatyczne Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy

Bardziej szczegółowo

FlexNet. Platforma i pakiet aplikacji do adaptacyjnego zarz¹dzania produkcj¹ w przedsiêbiorstwie.

FlexNet. Platforma i pakiet aplikacji do adaptacyjnego zarz¹dzania produkcj¹ w przedsiêbiorstwie. FlexNet Platforma i pakiet aplikacji do adaptacyjnego zarz¹dzania produkcj¹ w przedsiêbiorstwie. Ciągle zmieniające się priorytety, działalność na rynkach międzynarodowych, napięte harmonogramy oraz konieczność

Bardziej szczegółowo

WYZWANIE: PRZYCIĄĆ NIEEFEKTYWNOŚCI W PRODUKCJI

WYZWANIE: PRZYCIĄĆ NIEEFEKTYWNOŚCI W PRODUKCJI WYZWANIE: PRZYCIĄĆ NIEEFEKTYWNOŚCI W PRODUKCJI ROZWIĄZANIE: Oprogramowanie Wonderware. Lepsze narzędzia pozwalają zwiększyć produkcję i efektywność średnio o 35%* Czy Twoje obecne narzędzia informatyczne

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl VENDO.ERP CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl O firmie jest firmą konsultingowo informatyczną. Na rynku działamy od 2004 roku. Od początku

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

SYSTEMY STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Podejmowane decyzje są zawsze najwyżej tak dobre jak dane na których się opierają SYSTEMY STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ 1. Wstęp. Warunkiem efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem jest posiadanie

Bardziej szczegółowo

ANT Factory Portal System do monitorowania i zarządzania produkcją

ANT Factory Portal System do monitorowania i zarządzania produkcją ANT Factory Portal System do monitorowania i zarządzania produkcją System do monitorowania i zarządzania produkcją Monitoring pracy maszyn i linii produkcyjnych Śledzenie partii produkcyjnych, kody kreskowe

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU Monika RYBIŃSKA, Marek SEKIETA Streszczenie: Posiadany przez przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe rzeczowy majątek trwały stanowi o potencjale przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Produkty. i rozwiązania dla poszczególnych branż przemysłowych. Katalog 2011/2012. www.msipolska.pl

Produkty. i rozwiązania dla poszczególnych branż przemysłowych. Katalog 2011/2012. www.msipolska.pl Produkty i rozwiązania dla poszczególnych branż przemysłowych IT Katalog 2011/2012 Budowlana Chemiczna Elektroniczna Energetyczna Farmaceutyczna Maszynowa Metalowa Odzieżowa Papiernicza Samochodowa Spożywcza

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

System MES a wzrost efektywności zarządzania produkcją

System MES a wzrost efektywności zarządzania produkcją System MES a wzrost efektywności zarządzania produkcją Wiele firm w swej codziennej praktyce biznesowej korzysta z systemów klasy ERP. Wspomagają one działania operacyjne, usprawniają funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenie funkcjonalności EDOCS o systemy ciągłego nadzoru obróbki skrawaniem dla przemysłu lotniczego we współpracy z PRz (2013)

Rozszerzenie funkcjonalności EDOCS o systemy ciągłego nadzoru obróbki skrawaniem dla przemysłu lotniczego we współpracy z PRz (2013) ŻBIK Sp. z o.o. istnieje od 2007 roku, powstała poprzez wydzielenie spółki z firmy Bernacki Industrial Services. Główny produkt firmy to autorski system EDOCS przeznaczony do monitorowania zasobów i procesów

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo