Sprzedaż i dystrybucja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprzedaż i dystrybucja"

Transkrypt

1 Wstęp Szybkość zmian zachodzących w otoczeniu wymusza na przedsiębiorstwach ciągłe dostosowywanie się, której alternatywą jest przegrywanie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Zintegrowane systemy wspomagania zarządzania (ERP) stopniowo stają się powszechnością, wprowadzając do przedsiębiorstw standardowe, silnie zoptymalizowane procesy, nie zapewniając już jednak przewagi konkurencyjnej, którą otrzymywali pierwsi ich użytkownicy. Kierunkiem, w którym podążają obecnie organizacje pragnące utrzymać konkurencyjność, jest zacieśnianie współpracy w ramach Zintegrowanych Łańcuchów Logistycznych, w których procesy wychodzą poza granice przedsiębiorstw i rozciągają się od dostawców surowców i podzespołów poprzez producentów i sprzedawców do klienta. Systemy ERP producentów łączą się ze swoimi odpowiednikami u dostawców i sprzedawców, z systemami instytucji finansowych, a poprzez elektroniczne kanały dystrybucyjne bezpośrednio z konsumentami. W niektórych punktach następuje połączenie także z systemami konkurentów. Specjaliści przewidują, że w najbliższym czasie rozwój takich struktur sieciowych doprowadzi do sytuacji, kiedy zaniknie bezpośrednia konkurencja pomiędzy pojedynczymi przedsiębiorstwami, przeradzając się w walkę łańcuchów logistycznych, o to, kto jest w stanie szybciej wychwycić zapotrzebowanie i zrealizować je. Przykładem takiego podejścia jest wirtualna integracja stosowane przez Dell. Ta zajmująca się montażem komputerów firma doszła do wniosku, że przez skoncentrowanie się na potrzebach klientów, przyspieszeniu obrotów zapasami, bliskiej współpracy z dostawcami podzespołów oraz przerzuceniu czynności nie należących do głównego strumienia działalności, można osiągnąć znaczną przewagę konkurencyjną. Dell sprzedaje komputery bezpośrednio poprzez swoich przedstawicieli handlowych, a ostatnio coraz więcej przez Internet. Produkcja jest sterowana składanymi zamówieniami i prognozami sprzedaży w ramach poszczególnych grup docelowych (klienci indywidualni, rząd, przedsiębiorstwa, edukacja itd.). Na podstawie planu produkcji uzupełniane są zapasy podzespołów. Taka procedura pozwoliła skrócić cykl obrotu zapasami do kilkunastu dni, co w przypadku przemysłu komputerowego, napędzanego przez bardzo szybkie zmiany w technologii, pozwala szybciej reagować na rynkowe trendy można wcześniej wprowadzać nowości, oraz zmniejsza ryzyko zamrożenia kapitału w elementach, które bardzo szybko tracą na wartości. Niektóre elementy, jak na przykład monitory, które dla Della produkuje Sony, w ogóle nie trafiają do jego zakładów. Kiedy jednostka centralna jest gotowa, jest przekazywana firmie kurierskiej DHL. W tym samym czasie, Sony wysyła monitor, który DHL łączy z przesyłką od Della i przekazuje dalej. W ciągu 24 godzin gotowy zestaw trafia do odbiorcy. Granice pomiędzy dostawcami, producentami i sprzedawcami zacierają się [Dell]. Następny krok, na który powoli decydują się najodważniejsi, to całkowita rezygnacja z samego procesu wytwarzania i dystrybucji, w zamian za co można się skoncentrować na śledzeniu potrzeb klientów, projektowaniu wyrobów i ich marketingu. Podejście to, zwane wirtualnym wytwarzaniem, polega na powierzeniu wszystkich czynności związanych z produkcją i logistyką wyrobu specjalizowanym przedsiębiorstwom. Więcej na ten temat można przeczytać w rozdziale Trendy na rynku systemów ERP.

2 W niniejszym opracowaniu starałem się przedstawić najpowszechniej obecnie stosowane podejścia do zagadnień logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, z wykorzystaniem komputerowych systemów wspomagania zaopatrzenia, ze szczególnym naciskiem na zdobywający rangę standardu przemysłowego system R/3 firmy SAP. W rozdziałach Podstawowe procesy Zintegrowanego Łańcucha Dostaw, Sprzedaż i Dystrybucja, Gospodarka Materiałowa oraz początkowych, dot. standardom MRP/MRP II, omówiłem przebieg podstawowych procesów, którymi zajmuje się logistyka, starając się wskazać obszary, w których można osiągnąć wyraźną poprawę efektywności. Chciałem także przedstawić trendy, które występują w tej dziedzinie i przyszłość na najbliższe kilka-kilkanaście lat, którą prezentują specjaliści zob. Trendy na rynku systemów ERP oraz Concurrent Logistics System Wspólny System Logistyczny. Rozdziały poświęcone MRP II, definicji MRP, metodom JIT i KANBAN, trendom na rynku systemów ERP oraz rodzącej się specyfikacji Concurrent Logistics System, znajdują się w artykule "Komputerowo wspomagane zarządzanie produkcją - teraźniejszość i tendencje". Po zapoznaniu się z nimi, należy kontynuować lekturę niniejszego dokumentu. [>MRP - elementy] Sprzedaż i dystrybucja Logistyka jest często utożsamiana z zagadnieniami magazynowania i dystrybucji, szczególnie transportu. Powstało wiele modeli mających odzwierciedlać te procesy, które zostały wykorzystane w tworzonych od lat siedemdziesiątych systemach wspomagania zarządzania. Warto zaznaczyć, że pierwszy pakiet firmy SAP R/1, został stworzony właśnie jako narzędzie mające wspomagać sprzedaż i dystrybucję. Dopiero później dodano do niego moduły finansowy i produkcyjny. Poniższy opis dotyczy przede wszystkim zagadnień dystrybucji w systemie SAP R/3, jednak w wielu systemach stosowane rozwiązania są podobne. Gdzie było to możliwe, dodano opisy ogólnych metod i technik. Podstawą opisu procesu S&D jest przedstawienie związanych z nim struktur organizacyjnych. Strukturę taką tworzą jednostki organizacyjne, które w systemie R/3 zostały podzielone na trzy kategorie: 1. związane z orientacją przedsiębiorstwa np. dział sprzedaży, kanał dystrybucji, dziedzina, obszar zbytu 2. służące do opisu struktury wewnętrznej np. biura sprzedaży, grupy sprzedawców, sprzedawcy 3. definiujące organizację wysyłki np. punkty wysyłkowe i załadunkowe Działy sprzedaży odpowiadają za całość operacji sprzedaży, co sprowadza się do odpowiedzialności za produkt w stosunku do klienta, oraz odpowiedzialności z tytułu

3 ewentualnych roszczeń zwrotnych. Poszczególne działy sprzedaży, mogą być za pomocą kryteriów geograficznych lub demograficznych, przypisane do różnych fragmentów rynku. Definicja kanału dystrybucji obejmuje jego rodzaj (np. sprzedaż bezpośrednia, pośrednictwo hurtownika) oraz powiązania z działami sprzedaży i dziedzinami (grupami towarów). Kombinacje działów sprzedaży, kanałów dystrybucji i dziedzin tworzą obszary zbytu. Taka konstrukcja ma na celu ułatwienie zarządzania segmentacją rynku w dwóch głównych wymiarach: rodzajów klientów (działy sprzedaży) i produktów oferowanych przed przedsiębiorstwo (dziedziny). Wewnętrzna organizacja sprzedaży jest definiowania przy pomocy: biur sprzedaży, grup sprzedawców i pojedynczych sprzedawców. Organizację dystrybucji opisuję się używając punktów wysyłkowych (określających rodzaj transportu) oraz punkty załadunkowe, gdzie następuje fizyczne wydanie towarów. Towary do działów sprzedaży przekazywane są z zakładów. Do jednego działu sprzedaży może być przypisanych więcej niż jeden zakład. Istotne znaczenie w zarządzaniu sprzedażą i dystrybucją mają dane o partnerach handlowych, towarach, cenach, upustach itd. przechowywane w centralnej bazie danych podstawowych. Są one aktualizowane na bieżąco, w miarę jak przeprowadzane są związane z nimi operacje np. sprzedaż towarów. Dane te są wykorzystywane do automatyzowania sporządzania dokumentacji dystrybucyjnej przygotowywania umów, faktur, not wysyłkowych, prowadzeniu korespondencji itp. Dostęp do nich mają także inny moduły pakietu, np. finansowo-księgowy (FI). Informacje o sprzedaży są uwzględniane w planowaniu produkcji, a następnie popytu wtórnego potrzeb materiałowych. W systemie R/3, dla każdego towaru, przy na przykład operacjach transportu lub sprzedaży, mogą być stosowane dowolne zdefiniowane wcześniej jednostki miary np. pojedynczy egzemplarz, karton, paleta itd. Przeliczanie pomiędzy jednostkami odbywa się automatycznie, a dział sprzedaży zawsze ma dostęp do informacji o aktualnym stanie zapasów w dowolnej miarze. Towary mogą być grupowane, kiedy np. stosuje się do nich taką samą politykę cenową lub przeznaczone są dla tych samych odbiorców. Ułatwia to operowanie towarami, gdyż nie trzeba za każdym razem powtarzać czynności związanych z wyborem pewnego stałego zestawu towarów wystarczy podać nazwę grupową. Przy definicji grupy towarów związanej z danym odbiorcom można także określić propozycje asortymentowe sugerowane ilości zamówienia. System umożliwia także tworzenie hierarchii produktów, dzięki czemu podobne towary (np. różne typy krzeseł) znajdą się pod wspólnym hasłem. Wygodnym narzędziem wspomagającym pracę działu sprzedaży jest system budowania warunków sprzedaży cen, ilości, upustów, terminów itd. Na podstawie danych zamówienia, system proponuje warunki, określone na pdst. polityk sprzedaży wpisanych do systemu podczas jego konfiguracji i następnie modyfikowanych w czasie pracy lub dotyczących konkretnego klienta, w związku z zawartą umową ramową. W większości przypadków, osoba

4 obsługująca system może zaakceptować taką propozycję, nie tracąc czasu na ręczne obliczanie ceny, która byłaby właściwa. Warunki mogą dotyczyć ilości zamówionych sztuk, wartości zamówienia, terminu dostawy, zakupów skumulowanych, terminu płatności, formy zapłaty itd. Komputerowy system wspomagania zarządzania automatyzuje także obieg dokumentów związanych ze sprzedażą. Wykorzystanie mechanizmów workflow oraz EDI nie tylko przyspiesza cały proces ale także zapewnia jego niezakłócony przebieg, eliminując opóźnienia związane z przetrzymywanie dokumentów w różnych działach przedsiębiorstwa i przetwarzaniem ich papierowych wersji. Informacje mogą być także automatycznie rozsyłane pocztą elektroniczną, faxem, telexem lub wydrukowane i przygotowane do wysyłki pocztą. Rys. Obieg dokumentów Źródło: [SAP-SD, str. 4-2] Dokumenty są przy tym ustandaryzowane, co ułatwia ich obróbkę. Na podstawie zleceń sprzedaży wprowadzonych do systemu, sporządzany jest harmonogram wysyłki. Uwzględniane są przy tym takie czynniki jak: preferowana przez klienta data dostawy, adres odbiorcy, odległość od punktów wysyłki, trasa, rodzaj towaru, niezbędny czas pakowania, czas przygotowania środków transportu itd. System sprawdza także dostępność towaru i w razie stwierdzenia braku, sugeruje działania mające na celu jego wyprodukowanie. Gdyby zapewnienie odpowiedniej ilości towaru na moment określony przez klienta okazało się niemożliwe, system proponuje dostawę częściową lub zmianę terminu dostawy. Procent zamówień, które mogą być natychmiast zrealizowane (np. towarów, które mogą być dostarczone z magazynu) nazywa się poziomem obsługi klienta. Wsparcie dla operacji wysyłki obejmuje następujące funkcje: śledzenie wpływających zleceń nadzorowanie dostępności towarów wspomaganie przygotowania do wysyłki wspieranie operacji związanych z załadunkiem oraz przewozem sporządzanie dokumentów wysyłki zarządzanie wydaniem towarów przy dostawach

5 Na każdym etapie można kontrolować status przetworzenia zlecenia sprzedaży i wprowadzać ewentualne korekty. Na przykład przy przeglądaniu planowanej trasy wysyłki towarów, można zmieniać punkty (np. miasta), przez które ma odbywać się transport. Pozwala to przezwyciężyć trudności, które mogłyby wystąpić na skutek wystąpienia czynników nieprzewidzianych przez system np. zamknięcia danej trasy, remontu, strajku itd. W module SD zawarty jest także rozbudowany system analityczny, pozwalający śledzić przebieg operacji sprzedaży, przeglądać dane statystyczne oraz wskaźniki przedstawiające efektywność sprzedaży. Standardowo dostępnych jest ponad 50 wskaźników zgrupowanych w kilku strukturach informacyjnych i pozwalające analizować: dane dot. danego działu sprzedaży, dziedziny, towaru lub klienta zmiany w obrocie, liczbie zleceń, liczbie zwrotów sytuację w ujęciu dziennym, miesięcznym lub za cały okres obrachunkowy Gospodarka materiałowa Dwa podstawowe powody, skłaniające przedsiębiorstwa do redukowania zapasów to: 1. zaangażowanie kapitału 2. ryzyko zamrożenia kapitału w martwych zapasach Na podstawie doświadczenia przyjmuje się, że każde przedsiębiorstwo, które ma ponad 1500 artykułów na magazynie i nie posiada kompleksowej polityki gospodarki magazynowej (analiza poziomu zapasów i poziomu obsługi klienta ang. Consumer Service Level), może obniżyć poziom zapasów o co najmniej 15%. Podobnie jak w przypadku modułu SD, moduł MM (ang. Material Management), odpowiedzialny w systemie R/3 za gospodarkę materiałową, w tym zarządzanie magazynami, posiada rozbudowane funkcje służące do gromadzenia i zarządzania danymi o materiałach, półproduktach i dostawcach. Moduł ten w ogólności realizuje następujące zadania: planowanie potrzeb materiałowych (MRP) zaopatrzenie materiałowe zarządzanie zapasami, w tym gospodarka magazynowa sprawdzanie faktur i wycena materiałów System informacji logistyki wspomaga podejmowanie decyzji dot. gospodarki materiałowej oferując różnego rodzaju raporty i zestawienia. Każdy materiał może być przypisany do jednej z następujących kategorii: surowiec półfabrykat wyrób gotowy usługa

6 towar usługa opakowanie własne opakowanie obce Rodzaj materiału decyduje m.in. o działach, które mogą obsługiwać dany towar, operacjach z nim związanych (zrób / zakup), wyznacza typ zarządzania zapasami. Dany towar może być także przypisany do branży. Przechowywane przez system informacje o dostawcach obejmują [SAP-MM, str. 3-8]: bieżące i przyszłe ceny oraz warunki numer ostatniego zamówienia zakupu opisowy tekst o materiale, drukowany na zamówieniu zaopatrzeniowym statystykę zamówień dot. materiału historia ceny materiału oferowanego przez różnych dostawców klasyfikacja dostawcy Dane te pozwalają śledzić zachowanie dostawcy oraz automatyzować proces zamawiania, dzięki korzystaniu ze standardowych warunków, wprowadzonych do bazy danych na podstawie wcześniejszych zamówień lub umów ramowych. W systemie przechowywana jest także specyfikacja materiałowa każdego wyrobu, wykorzystywana w przebiegu MRP (por. rozdz. Planowanie Potrzeb Materiałowych MRP). MRP jest zwykle przeprowadzane raz dziennie, pod koniec dnia, przy użyciu procedury planowania zmian netto. Na podstawie obliczonego zapotrzebowania materiałowego, planowane są dostawy surowców i półproduktów. Procedury planowania zamawiania obejmują: planowanie wg punktu zamawiania planowanie wg prognozy Pierwsza procedura opiera się na istnieniu tzw. punktu zamawiania, określającego moment, w którym należy złożyć zamówienie, by, uwzględniając średni czas realizacji zamówienia, móc kontynuować produkcję. Jako zabezpieczenie stosuje się tzw. bufor bezpieczeństwa, czyli pewien minimalny poziom zapasów, który musi być utrzymywany przez cały czas. Planowanie wg punktu zamawiania zaleca się stosować dla materiałów o niewielkim znaczeniu dla przedsiębiorstwa. Jest to procedura najbardziej sztywna, przy której zaangażowanie kapitałowe, związane z utrzymywaniem zapasów, jest stosunkowo wysokie. Bardziej rozbudowane stochastyczne modele gospodarki magazynowej zapewniają wyższą dokładność, jednak i one mogą być niewystarczające. Planowanie wg prognozy oparte jest na przebiegu MRP, określającym przyszłe potrzeby materiałowe.

7 W połączeniu z kontrolą przebiegu produkcji typu JIT/KANBAN (zob. rozdz. KANBAN i JIT czyli Dokładnie Na Czas), modele zapotrzebowaniowe pozwalają obniżyć poziom produkcji niemal do zera. W praktyce możemy się spotkać także z inną klasyfikacją systemów zamawiania: Tab. modele systemów zamówień zmienne terminy składania zamówień stałe okresy między zamówieniami Q stałe zamawianie ilości BQ stały poziom zamawiania B, stała ilość zamówienia Q sq stały poziom zamawiania s, stała zamawiana ilość Q S zmienne zamawianie ilości BS stały poziom zamawiania B, maksymalny poziom zapasów S ss stały poziom zamawiania s, maksymalny poziom zapasów S Źródło: na pdst. [Hogart] Tab. Charakterystyka modeli systemów zamawiania Model BQ BS sq ss stały poziom zamawiania B poziom maksymalny zapasów S czas realizacji zakupu t stały stały stały stały stały okres pomiędzy zamówieniami zamawiana ilość Q stała zależna od S stała zależna od S zastosowanie duża liczba małych zamówień, zamówienie może być złożone w dowolnym czasie mała liczba stosunkowo dużych zamówień okresowe dostawy materiałów Źródło: na pdst. [Hogart] Kolejnym etapem gospodarki materiałowej jest określenie optymalnej wielkości partii zamówienia. W R/3 jest ona obliczana na podstawie następujących kryteriów: partia według wielkości partii zamówienia ( partia na partię )

8 stała wielkość partii uzupełnianie do poziomu zapasu maksymalnego Stosowane procedury obejmują: częściowe zrównoważenie okresowe procedura najmniejszego kosztu jednostkowego utworzenie dynamicznej wielkości partii procedura zamawiania Groffa Dodatkowo, można uwzględnić ograniczenia wynikające z ustalonych minimalnych bądź maksymalnych partii oraz zaokrąglenia wynikające z przeliczenia na jednostki opakowaniowe. Podczas realizacji procedury zamawiania, korzystając z centralnie gromadzonych danych o towarach i dostawcach a następnie elektronicznych środków łączności, można zautomatyzować większość czynności przygotowywania i wystawiania dokumentów, komunikację z dostawcami itd. Dokumenty, które mogą być wymagana to: zgłoszenie zapotrzebowania zapytanie informacyjne (RFI) zapytanie ofertowe (RFP) oferta zamówienie zaopatrzeniowe kontrakt umowa ramowa Szczególne znaczenie dla długookresowej współpracy z dostawcami mają ramowe umowy zaopatrzeniowe, które pozwalają zminimalizować czas potrzebny na przetwarzanie informacji, istotnie zmniejszyć liczbę transakcji papierowych, ograniczyć niemal do zera poziom zapasów (JIT) oraz skrócić czasy realizacji zamówień, gdyż dostawca zna je ze znacznym wyprzedzeniem. Umowy ramowe mogą przybierać postać kontraktów wartościowych lub ilościowych albo umowy terminarzowej. W przypadku dostawcy mającego dostęp do wewnętrznych danych producenta (extranet), można także zawrzeć umowę na automatyczne uzupełnianie zapasów. Każda dostawa materiałów jest ewidencjonowana w systemie. Tak jak to przedstawiono w rozdziale Podstawowe procesy Zintegrowanego Łańcucha Dostaw, sprawdzane są parametry dostawy i dokonywana jest na tej podstawie re-ewaluacja dostawcy. W ogólności, gospodarka zapasami w systemie R/3 obejmuje następujące funkcje [SAP-MM, str. 6-1]: zarządzanie zapasami materiałowymi w ujęciu ilościowym i wartościowym planowanie, wprowadzanie danych i dokumentowanie wszystkich przesunięć materiałowych

9 inwentaryzację W ramach gospodarki magazynowej, wspomagane są następujące czynności (na pdst. [SAP- MM, rozdz. 9]): zarządzanie złożonymi strukturami magazynowymi definiowanie i operowanie miejscami składowania zarządzanie różnymi typami magazynów, takimi jak magazyny wysokiego składowania, magazyny blokowe, magazyny o stałych miejscach składowania tworzenie tzw. zleceń przeniesienia (zleceń transferowych) monitorowanie wszystkich ważnych przesunięć zapasów przeprowadzanie przyjęć i wydań zapasów przy użyciu różnych strategii: następne puste miejsce składowania stałe miejsce składowania wg danych wprowadzonych przez użytkownika dodanie do zapasu już znajdującego się w miejscu składowania magazyny blokowe dla materiałów magazynowanych w dużych ilościach, nie zajmujących dużo miejsca sekcje półek ile opakowań zbiorowych może się znaleźć na danej półce FIFO LIFO ilości częściowe zapas jest rozdzielany stosownie do posiadanych przestrzeni magazynowych duże / małe ilości wydawanie towaru z konkretnych sekcji odbywa się na podstawie ilości jednostek, które mają być wydane przetwarzanie różnic (odchyleń) zarządzanie zapasami niebezpiecznymi przeprowadzanie inwentaryzacji na poziomie miejsc składowania stosowanie kodów kreskowych tworzenie sprawozdań i raportów Zintegrowane systemy wspomagania zarządzania posiadają zwykle rozbudowane moduły analizy danych. W SAP R/3, do analizy zarządzania materiałowego służą PURCHIS System Informacyjny Zaopatrzenia oraz System Controllingu Zapasów, wchodzące w skład Systemu Informacyjnego Logistyki. PURCHIS daje dostęp do ponad 30 standardowych wskaźników charakteryzujących procesy zaopatrzenia, w podziale na grupy zaopatrzeniowe, dostawców, grupy materiałowe i materiały. Można przeprowadzać analizy ABC, tworzyć listy rankingowe, porównywać dane planowane z faktycznymi, klasyfikować itd. Controlling Zapasów udostępnia następujące podstawowe wskaźniki: wartość zużycia analiza ABC zakres pokrycia wartość zapasu pozycje o małej rotacji (nie wykazujące ruchu)

10 martwy zapas rotacja zapasów Literatura 1. [Abt] S. Abt Systemy logistyczne w gospodarowaniu. Teoria i praktyka logistyki, AE Poznań, Poznań [AnJo] E. Andren, C. Jones Manufacturing Applications Strategies Scenario, Computer Integrated Manufacturing (CIM), Strategic Analysis Report R-CIM-125, GartnerGroup, [Blaik] P. Blaik Logistyka, PWE, Warszawa [Business] Raport Programy wspomagające zarządzanie w Businessman Magazine 97/8 (77), str [CBT1] Executive and Management Overview, SAP CBT Course, GartnerGroup Learning & Price Waterhouse, [CBT2] R/3 System Overview, SAP CBT Course, GartnerGroup Learning & Price Waterhouse, [Dell] J. Magretta "The Power of Virtual Integration: An Interview with Dell Computer's Michael Dell", Harvard Business Review, marzec-kwiecień [Durlik] I. Durlik Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych cz. 1 i 2, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa [EnMe] B. Enslow, A. Mesher Concurrent Logistics Strategies: A Five-Year Outlook, Integrated Logistics Strategies (ILS), Strategic Analysis Report R-ILS-102, GartnerGroup, [GołSzy] E. Gołembska, M. Szymczak Informatyzacja w logistyce przedsiębiorstw, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa-Poznań [Hogart] materiały firmy Hogart Ltd., Warszawa 12. [Krusz] J. Kruszewski Po godzinach. Reengineering w ComputerWorld 98/10, , str [Landv] D. V. Landvater, C. D. Gray MRP II Standard System. A Handbook for Manufacturing Software Survival, Oliver Wight Limited Publications Inc., Essex [Lichtar] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie pod red. J. Lichtarskiego, Wyd. AE im. O. Langego, Wrocław [SAP-MM] System R/3. Gospodarka Materiałowa, SAP, [SAP-SD] System R/3. Sprzedaż i Dystrybucja, SAP, [SAPK98] Materiały Kongres SAP 98, SAP Polska, Warszawa [SarWo] Z. Sarjusz-Wolski Strategia zarządzania zaopatrzeniem. Praktyka logistyki biznesu, Agencja Wyd. Placet, Warszawa [Scheer] A. W. Scheer Wstęp do informatyki gospodarczej, Wyd. UW, Warszawa [Szyll] Jerzy Szyller MRP II - kolejny kłopot z nazewnictwem w Informatyka 96/10 (Informatyka OnLine, 21. [ZaProd] Zarządzanie produkcją pod red. Z. Jasiński, AE Wrocław, Wrocław 1992

11 22. [Zintegr] Zintegrowane Systemy Zarządzania, Vogel Publishing, Wrocław 1997

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM,

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, Globalizacja rynku Globalizacja rynku nabiera niespotykanego dotąd rozmachu. Przy wyborze partnera czynnik geograficzny ma już znikome znaczenie. Produkty i usługi są dostępne

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

2014-12-31. Płock, 2014

2014-12-31. Płock, 2014 2014-12-31 Płock, 2014 Współczesne przedsiębiorstwo musi szybko reagować na ciągle zmieniającą się sytuację na rynku. Gdy znikają problemy z zakupami części i materiałów, pojawiają się trudności z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw Zeszyty Naukowe nr 700 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Tomasz Ma kus Katedra Procesu Zarzàdzania Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw 1. Uwagi wst pne Wśród podstawowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistyki zaopatrzenia z zastosowaniem systemu SAP ERP

Realizacja procesów logistyki zaopatrzenia z zastosowaniem systemu SAP ERP SZKODA Maciej 1 Realizacja procesów logistyki zaopatrzenia z zastosowaniem systemu SAP ERP WSTĘP Współcześnie realizowana logistyka opiera się na zintegrowanych systemach informatycznych i bez nich byłaby

Bardziej szczegółowo

ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW mgr Tomasz Sobel Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna mgr Jolanta Pochopień Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Streszczenie: W artykule zwrócono

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo