Sprzedaż i dystrybucja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprzedaż i dystrybucja"

Transkrypt

1 Wstęp Szybkość zmian zachodzących w otoczeniu wymusza na przedsiębiorstwach ciągłe dostosowywanie się, której alternatywą jest przegrywanie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Zintegrowane systemy wspomagania zarządzania (ERP) stopniowo stają się powszechnością, wprowadzając do przedsiębiorstw standardowe, silnie zoptymalizowane procesy, nie zapewniając już jednak przewagi konkurencyjnej, którą otrzymywali pierwsi ich użytkownicy. Kierunkiem, w którym podążają obecnie organizacje pragnące utrzymać konkurencyjność, jest zacieśnianie współpracy w ramach Zintegrowanych Łańcuchów Logistycznych, w których procesy wychodzą poza granice przedsiębiorstw i rozciągają się od dostawców surowców i podzespołów poprzez producentów i sprzedawców do klienta. Systemy ERP producentów łączą się ze swoimi odpowiednikami u dostawców i sprzedawców, z systemami instytucji finansowych, a poprzez elektroniczne kanały dystrybucyjne bezpośrednio z konsumentami. W niektórych punktach następuje połączenie także z systemami konkurentów. Specjaliści przewidują, że w najbliższym czasie rozwój takich struktur sieciowych doprowadzi do sytuacji, kiedy zaniknie bezpośrednia konkurencja pomiędzy pojedynczymi przedsiębiorstwami, przeradzając się w walkę łańcuchów logistycznych, o to, kto jest w stanie szybciej wychwycić zapotrzebowanie i zrealizować je. Przykładem takiego podejścia jest wirtualna integracja stosowane przez Dell. Ta zajmująca się montażem komputerów firma doszła do wniosku, że przez skoncentrowanie się na potrzebach klientów, przyspieszeniu obrotów zapasami, bliskiej współpracy z dostawcami podzespołów oraz przerzuceniu czynności nie należących do głównego strumienia działalności, można osiągnąć znaczną przewagę konkurencyjną. Dell sprzedaje komputery bezpośrednio poprzez swoich przedstawicieli handlowych, a ostatnio coraz więcej przez Internet. Produkcja jest sterowana składanymi zamówieniami i prognozami sprzedaży w ramach poszczególnych grup docelowych (klienci indywidualni, rząd, przedsiębiorstwa, edukacja itd.). Na podstawie planu produkcji uzupełniane są zapasy podzespołów. Taka procedura pozwoliła skrócić cykl obrotu zapasami do kilkunastu dni, co w przypadku przemysłu komputerowego, napędzanego przez bardzo szybkie zmiany w technologii, pozwala szybciej reagować na rynkowe trendy można wcześniej wprowadzać nowości, oraz zmniejsza ryzyko zamrożenia kapitału w elementach, które bardzo szybko tracą na wartości. Niektóre elementy, jak na przykład monitory, które dla Della produkuje Sony, w ogóle nie trafiają do jego zakładów. Kiedy jednostka centralna jest gotowa, jest przekazywana firmie kurierskiej DHL. W tym samym czasie, Sony wysyła monitor, który DHL łączy z przesyłką od Della i przekazuje dalej. W ciągu 24 godzin gotowy zestaw trafia do odbiorcy. Granice pomiędzy dostawcami, producentami i sprzedawcami zacierają się [Dell]. Następny krok, na który powoli decydują się najodważniejsi, to całkowita rezygnacja z samego procesu wytwarzania i dystrybucji, w zamian za co można się skoncentrować na śledzeniu potrzeb klientów, projektowaniu wyrobów i ich marketingu. Podejście to, zwane wirtualnym wytwarzaniem, polega na powierzeniu wszystkich czynności związanych z produkcją i logistyką wyrobu specjalizowanym przedsiębiorstwom. Więcej na ten temat można przeczytać w rozdziale Trendy na rynku systemów ERP.

2 W niniejszym opracowaniu starałem się przedstawić najpowszechniej obecnie stosowane podejścia do zagadnień logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, z wykorzystaniem komputerowych systemów wspomagania zaopatrzenia, ze szczególnym naciskiem na zdobywający rangę standardu przemysłowego system R/3 firmy SAP. W rozdziałach Podstawowe procesy Zintegrowanego Łańcucha Dostaw, Sprzedaż i Dystrybucja, Gospodarka Materiałowa oraz początkowych, dot. standardom MRP/MRP II, omówiłem przebieg podstawowych procesów, którymi zajmuje się logistyka, starając się wskazać obszary, w których można osiągnąć wyraźną poprawę efektywności. Chciałem także przedstawić trendy, które występują w tej dziedzinie i przyszłość na najbliższe kilka-kilkanaście lat, którą prezentują specjaliści zob. Trendy na rynku systemów ERP oraz Concurrent Logistics System Wspólny System Logistyczny. Rozdziały poświęcone MRP II, definicji MRP, metodom JIT i KANBAN, trendom na rynku systemów ERP oraz rodzącej się specyfikacji Concurrent Logistics System, znajdują się w artykule "Komputerowo wspomagane zarządzanie produkcją - teraźniejszość i tendencje". Po zapoznaniu się z nimi, należy kontynuować lekturę niniejszego dokumentu. [>MRP - elementy] Sprzedaż i dystrybucja Logistyka jest często utożsamiana z zagadnieniami magazynowania i dystrybucji, szczególnie transportu. Powstało wiele modeli mających odzwierciedlać te procesy, które zostały wykorzystane w tworzonych od lat siedemdziesiątych systemach wspomagania zarządzania. Warto zaznaczyć, że pierwszy pakiet firmy SAP R/1, został stworzony właśnie jako narzędzie mające wspomagać sprzedaż i dystrybucję. Dopiero później dodano do niego moduły finansowy i produkcyjny. Poniższy opis dotyczy przede wszystkim zagadnień dystrybucji w systemie SAP R/3, jednak w wielu systemach stosowane rozwiązania są podobne. Gdzie było to możliwe, dodano opisy ogólnych metod i technik. Podstawą opisu procesu S&D jest przedstawienie związanych z nim struktur organizacyjnych. Strukturę taką tworzą jednostki organizacyjne, które w systemie R/3 zostały podzielone na trzy kategorie: 1. związane z orientacją przedsiębiorstwa np. dział sprzedaży, kanał dystrybucji, dziedzina, obszar zbytu 2. służące do opisu struktury wewnętrznej np. biura sprzedaży, grupy sprzedawców, sprzedawcy 3. definiujące organizację wysyłki np. punkty wysyłkowe i załadunkowe Działy sprzedaży odpowiadają za całość operacji sprzedaży, co sprowadza się do odpowiedzialności za produkt w stosunku do klienta, oraz odpowiedzialności z tytułu

3 ewentualnych roszczeń zwrotnych. Poszczególne działy sprzedaży, mogą być za pomocą kryteriów geograficznych lub demograficznych, przypisane do różnych fragmentów rynku. Definicja kanału dystrybucji obejmuje jego rodzaj (np. sprzedaż bezpośrednia, pośrednictwo hurtownika) oraz powiązania z działami sprzedaży i dziedzinami (grupami towarów). Kombinacje działów sprzedaży, kanałów dystrybucji i dziedzin tworzą obszary zbytu. Taka konstrukcja ma na celu ułatwienie zarządzania segmentacją rynku w dwóch głównych wymiarach: rodzajów klientów (działy sprzedaży) i produktów oferowanych przed przedsiębiorstwo (dziedziny). Wewnętrzna organizacja sprzedaży jest definiowania przy pomocy: biur sprzedaży, grup sprzedawców i pojedynczych sprzedawców. Organizację dystrybucji opisuję się używając punktów wysyłkowych (określających rodzaj transportu) oraz punkty załadunkowe, gdzie następuje fizyczne wydanie towarów. Towary do działów sprzedaży przekazywane są z zakładów. Do jednego działu sprzedaży może być przypisanych więcej niż jeden zakład. Istotne znaczenie w zarządzaniu sprzedażą i dystrybucją mają dane o partnerach handlowych, towarach, cenach, upustach itd. przechowywane w centralnej bazie danych podstawowych. Są one aktualizowane na bieżąco, w miarę jak przeprowadzane są związane z nimi operacje np. sprzedaż towarów. Dane te są wykorzystywane do automatyzowania sporządzania dokumentacji dystrybucyjnej przygotowywania umów, faktur, not wysyłkowych, prowadzeniu korespondencji itp. Dostęp do nich mają także inny moduły pakietu, np. finansowo-księgowy (FI). Informacje o sprzedaży są uwzględniane w planowaniu produkcji, a następnie popytu wtórnego potrzeb materiałowych. W systemie R/3, dla każdego towaru, przy na przykład operacjach transportu lub sprzedaży, mogą być stosowane dowolne zdefiniowane wcześniej jednostki miary np. pojedynczy egzemplarz, karton, paleta itd. Przeliczanie pomiędzy jednostkami odbywa się automatycznie, a dział sprzedaży zawsze ma dostęp do informacji o aktualnym stanie zapasów w dowolnej miarze. Towary mogą być grupowane, kiedy np. stosuje się do nich taką samą politykę cenową lub przeznaczone są dla tych samych odbiorców. Ułatwia to operowanie towarami, gdyż nie trzeba za każdym razem powtarzać czynności związanych z wyborem pewnego stałego zestawu towarów wystarczy podać nazwę grupową. Przy definicji grupy towarów związanej z danym odbiorcom można także określić propozycje asortymentowe sugerowane ilości zamówienia. System umożliwia także tworzenie hierarchii produktów, dzięki czemu podobne towary (np. różne typy krzeseł) znajdą się pod wspólnym hasłem. Wygodnym narzędziem wspomagającym pracę działu sprzedaży jest system budowania warunków sprzedaży cen, ilości, upustów, terminów itd. Na podstawie danych zamówienia, system proponuje warunki, określone na pdst. polityk sprzedaży wpisanych do systemu podczas jego konfiguracji i następnie modyfikowanych w czasie pracy lub dotyczących konkretnego klienta, w związku z zawartą umową ramową. W większości przypadków, osoba

4 obsługująca system może zaakceptować taką propozycję, nie tracąc czasu na ręczne obliczanie ceny, która byłaby właściwa. Warunki mogą dotyczyć ilości zamówionych sztuk, wartości zamówienia, terminu dostawy, zakupów skumulowanych, terminu płatności, formy zapłaty itd. Komputerowy system wspomagania zarządzania automatyzuje także obieg dokumentów związanych ze sprzedażą. Wykorzystanie mechanizmów workflow oraz EDI nie tylko przyspiesza cały proces ale także zapewnia jego niezakłócony przebieg, eliminując opóźnienia związane z przetrzymywanie dokumentów w różnych działach przedsiębiorstwa i przetwarzaniem ich papierowych wersji. Informacje mogą być także automatycznie rozsyłane pocztą elektroniczną, faxem, telexem lub wydrukowane i przygotowane do wysyłki pocztą. Rys. Obieg dokumentów Źródło: [SAP-SD, str. 4-2] Dokumenty są przy tym ustandaryzowane, co ułatwia ich obróbkę. Na podstawie zleceń sprzedaży wprowadzonych do systemu, sporządzany jest harmonogram wysyłki. Uwzględniane są przy tym takie czynniki jak: preferowana przez klienta data dostawy, adres odbiorcy, odległość od punktów wysyłki, trasa, rodzaj towaru, niezbędny czas pakowania, czas przygotowania środków transportu itd. System sprawdza także dostępność towaru i w razie stwierdzenia braku, sugeruje działania mające na celu jego wyprodukowanie. Gdyby zapewnienie odpowiedniej ilości towaru na moment określony przez klienta okazało się niemożliwe, system proponuje dostawę częściową lub zmianę terminu dostawy. Procent zamówień, które mogą być natychmiast zrealizowane (np. towarów, które mogą być dostarczone z magazynu) nazywa się poziomem obsługi klienta. Wsparcie dla operacji wysyłki obejmuje następujące funkcje: śledzenie wpływających zleceń nadzorowanie dostępności towarów wspomaganie przygotowania do wysyłki wspieranie operacji związanych z załadunkiem oraz przewozem sporządzanie dokumentów wysyłki zarządzanie wydaniem towarów przy dostawach

5 Na każdym etapie można kontrolować status przetworzenia zlecenia sprzedaży i wprowadzać ewentualne korekty. Na przykład przy przeglądaniu planowanej trasy wysyłki towarów, można zmieniać punkty (np. miasta), przez które ma odbywać się transport. Pozwala to przezwyciężyć trudności, które mogłyby wystąpić na skutek wystąpienia czynników nieprzewidzianych przez system np. zamknięcia danej trasy, remontu, strajku itd. W module SD zawarty jest także rozbudowany system analityczny, pozwalający śledzić przebieg operacji sprzedaży, przeglądać dane statystyczne oraz wskaźniki przedstawiające efektywność sprzedaży. Standardowo dostępnych jest ponad 50 wskaźników zgrupowanych w kilku strukturach informacyjnych i pozwalające analizować: dane dot. danego działu sprzedaży, dziedziny, towaru lub klienta zmiany w obrocie, liczbie zleceń, liczbie zwrotów sytuację w ujęciu dziennym, miesięcznym lub za cały okres obrachunkowy Gospodarka materiałowa Dwa podstawowe powody, skłaniające przedsiębiorstwa do redukowania zapasów to: 1. zaangażowanie kapitału 2. ryzyko zamrożenia kapitału w martwych zapasach Na podstawie doświadczenia przyjmuje się, że każde przedsiębiorstwo, które ma ponad 1500 artykułów na magazynie i nie posiada kompleksowej polityki gospodarki magazynowej (analiza poziomu zapasów i poziomu obsługi klienta ang. Consumer Service Level), może obniżyć poziom zapasów o co najmniej 15%. Podobnie jak w przypadku modułu SD, moduł MM (ang. Material Management), odpowiedzialny w systemie R/3 za gospodarkę materiałową, w tym zarządzanie magazynami, posiada rozbudowane funkcje służące do gromadzenia i zarządzania danymi o materiałach, półproduktach i dostawcach. Moduł ten w ogólności realizuje następujące zadania: planowanie potrzeb materiałowych (MRP) zaopatrzenie materiałowe zarządzanie zapasami, w tym gospodarka magazynowa sprawdzanie faktur i wycena materiałów System informacji logistyki wspomaga podejmowanie decyzji dot. gospodarki materiałowej oferując różnego rodzaju raporty i zestawienia. Każdy materiał może być przypisany do jednej z następujących kategorii: surowiec półfabrykat wyrób gotowy usługa

6 towar usługa opakowanie własne opakowanie obce Rodzaj materiału decyduje m.in. o działach, które mogą obsługiwać dany towar, operacjach z nim związanych (zrób / zakup), wyznacza typ zarządzania zapasami. Dany towar może być także przypisany do branży. Przechowywane przez system informacje o dostawcach obejmują [SAP-MM, str. 3-8]: bieżące i przyszłe ceny oraz warunki numer ostatniego zamówienia zakupu opisowy tekst o materiale, drukowany na zamówieniu zaopatrzeniowym statystykę zamówień dot. materiału historia ceny materiału oferowanego przez różnych dostawców klasyfikacja dostawcy Dane te pozwalają śledzić zachowanie dostawcy oraz automatyzować proces zamawiania, dzięki korzystaniu ze standardowych warunków, wprowadzonych do bazy danych na podstawie wcześniejszych zamówień lub umów ramowych. W systemie przechowywana jest także specyfikacja materiałowa każdego wyrobu, wykorzystywana w przebiegu MRP (por. rozdz. Planowanie Potrzeb Materiałowych MRP). MRP jest zwykle przeprowadzane raz dziennie, pod koniec dnia, przy użyciu procedury planowania zmian netto. Na podstawie obliczonego zapotrzebowania materiałowego, planowane są dostawy surowców i półproduktów. Procedury planowania zamawiania obejmują: planowanie wg punktu zamawiania planowanie wg prognozy Pierwsza procedura opiera się na istnieniu tzw. punktu zamawiania, określającego moment, w którym należy złożyć zamówienie, by, uwzględniając średni czas realizacji zamówienia, móc kontynuować produkcję. Jako zabezpieczenie stosuje się tzw. bufor bezpieczeństwa, czyli pewien minimalny poziom zapasów, który musi być utrzymywany przez cały czas. Planowanie wg punktu zamawiania zaleca się stosować dla materiałów o niewielkim znaczeniu dla przedsiębiorstwa. Jest to procedura najbardziej sztywna, przy której zaangażowanie kapitałowe, związane z utrzymywaniem zapasów, jest stosunkowo wysokie. Bardziej rozbudowane stochastyczne modele gospodarki magazynowej zapewniają wyższą dokładność, jednak i one mogą być niewystarczające. Planowanie wg prognozy oparte jest na przebiegu MRP, określającym przyszłe potrzeby materiałowe.

7 W połączeniu z kontrolą przebiegu produkcji typu JIT/KANBAN (zob. rozdz. KANBAN i JIT czyli Dokładnie Na Czas), modele zapotrzebowaniowe pozwalają obniżyć poziom produkcji niemal do zera. W praktyce możemy się spotkać także z inną klasyfikacją systemów zamawiania: Tab. modele systemów zamówień zmienne terminy składania zamówień stałe okresy między zamówieniami Q stałe zamawianie ilości BQ stały poziom zamawiania B, stała ilość zamówienia Q sq stały poziom zamawiania s, stała zamawiana ilość Q S zmienne zamawianie ilości BS stały poziom zamawiania B, maksymalny poziom zapasów S ss stały poziom zamawiania s, maksymalny poziom zapasów S Źródło: na pdst. [Hogart] Tab. Charakterystyka modeli systemów zamawiania Model BQ BS sq ss stały poziom zamawiania B poziom maksymalny zapasów S czas realizacji zakupu t stały stały stały stały stały okres pomiędzy zamówieniami zamawiana ilość Q stała zależna od S stała zależna od S zastosowanie duża liczba małych zamówień, zamówienie może być złożone w dowolnym czasie mała liczba stosunkowo dużych zamówień okresowe dostawy materiałów Źródło: na pdst. [Hogart] Kolejnym etapem gospodarki materiałowej jest określenie optymalnej wielkości partii zamówienia. W R/3 jest ona obliczana na podstawie następujących kryteriów: partia według wielkości partii zamówienia ( partia na partię )

8 stała wielkość partii uzupełnianie do poziomu zapasu maksymalnego Stosowane procedury obejmują: częściowe zrównoważenie okresowe procedura najmniejszego kosztu jednostkowego utworzenie dynamicznej wielkości partii procedura zamawiania Groffa Dodatkowo, można uwzględnić ograniczenia wynikające z ustalonych minimalnych bądź maksymalnych partii oraz zaokrąglenia wynikające z przeliczenia na jednostki opakowaniowe. Podczas realizacji procedury zamawiania, korzystając z centralnie gromadzonych danych o towarach i dostawcach a następnie elektronicznych środków łączności, można zautomatyzować większość czynności przygotowywania i wystawiania dokumentów, komunikację z dostawcami itd. Dokumenty, które mogą być wymagana to: zgłoszenie zapotrzebowania zapytanie informacyjne (RFI) zapytanie ofertowe (RFP) oferta zamówienie zaopatrzeniowe kontrakt umowa ramowa Szczególne znaczenie dla długookresowej współpracy z dostawcami mają ramowe umowy zaopatrzeniowe, które pozwalają zminimalizować czas potrzebny na przetwarzanie informacji, istotnie zmniejszyć liczbę transakcji papierowych, ograniczyć niemal do zera poziom zapasów (JIT) oraz skrócić czasy realizacji zamówień, gdyż dostawca zna je ze znacznym wyprzedzeniem. Umowy ramowe mogą przybierać postać kontraktów wartościowych lub ilościowych albo umowy terminarzowej. W przypadku dostawcy mającego dostęp do wewnętrznych danych producenta (extranet), można także zawrzeć umowę na automatyczne uzupełnianie zapasów. Każda dostawa materiałów jest ewidencjonowana w systemie. Tak jak to przedstawiono w rozdziale Podstawowe procesy Zintegrowanego Łańcucha Dostaw, sprawdzane są parametry dostawy i dokonywana jest na tej podstawie re-ewaluacja dostawcy. W ogólności, gospodarka zapasami w systemie R/3 obejmuje następujące funkcje [SAP-MM, str. 6-1]: zarządzanie zapasami materiałowymi w ujęciu ilościowym i wartościowym planowanie, wprowadzanie danych i dokumentowanie wszystkich przesunięć materiałowych

9 inwentaryzację W ramach gospodarki magazynowej, wspomagane są następujące czynności (na pdst. [SAP- MM, rozdz. 9]): zarządzanie złożonymi strukturami magazynowymi definiowanie i operowanie miejscami składowania zarządzanie różnymi typami magazynów, takimi jak magazyny wysokiego składowania, magazyny blokowe, magazyny o stałych miejscach składowania tworzenie tzw. zleceń przeniesienia (zleceń transferowych) monitorowanie wszystkich ważnych przesunięć zapasów przeprowadzanie przyjęć i wydań zapasów przy użyciu różnych strategii: następne puste miejsce składowania stałe miejsce składowania wg danych wprowadzonych przez użytkownika dodanie do zapasu już znajdującego się w miejscu składowania magazyny blokowe dla materiałów magazynowanych w dużych ilościach, nie zajmujących dużo miejsca sekcje półek ile opakowań zbiorowych może się znaleźć na danej półce FIFO LIFO ilości częściowe zapas jest rozdzielany stosownie do posiadanych przestrzeni magazynowych duże / małe ilości wydawanie towaru z konkretnych sekcji odbywa się na podstawie ilości jednostek, które mają być wydane przetwarzanie różnic (odchyleń) zarządzanie zapasami niebezpiecznymi przeprowadzanie inwentaryzacji na poziomie miejsc składowania stosowanie kodów kreskowych tworzenie sprawozdań i raportów Zintegrowane systemy wspomagania zarządzania posiadają zwykle rozbudowane moduły analizy danych. W SAP R/3, do analizy zarządzania materiałowego służą PURCHIS System Informacyjny Zaopatrzenia oraz System Controllingu Zapasów, wchodzące w skład Systemu Informacyjnego Logistyki. PURCHIS daje dostęp do ponad 30 standardowych wskaźników charakteryzujących procesy zaopatrzenia, w podziale na grupy zaopatrzeniowe, dostawców, grupy materiałowe i materiały. Można przeprowadzać analizy ABC, tworzyć listy rankingowe, porównywać dane planowane z faktycznymi, klasyfikować itd. Controlling Zapasów udostępnia następujące podstawowe wskaźniki: wartość zużycia analiza ABC zakres pokrycia wartość zapasu pozycje o małej rotacji (nie wykazujące ruchu)

10 martwy zapas rotacja zapasów Literatura 1. [Abt] S. Abt Systemy logistyczne w gospodarowaniu. Teoria i praktyka logistyki, AE Poznań, Poznań [AnJo] E. Andren, C. Jones Manufacturing Applications Strategies Scenario, Computer Integrated Manufacturing (CIM), Strategic Analysis Report R-CIM-125, GartnerGroup, [Blaik] P. Blaik Logistyka, PWE, Warszawa [Business] Raport Programy wspomagające zarządzanie w Businessman Magazine 97/8 (77), str [CBT1] Executive and Management Overview, SAP CBT Course, GartnerGroup Learning & Price Waterhouse, [CBT2] R/3 System Overview, SAP CBT Course, GartnerGroup Learning & Price Waterhouse, [Dell] J. Magretta "The Power of Virtual Integration: An Interview with Dell Computer's Michael Dell", Harvard Business Review, marzec-kwiecień [Durlik] I. Durlik Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych cz. 1 i 2, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa [EnMe] B. Enslow, A. Mesher Concurrent Logistics Strategies: A Five-Year Outlook, Integrated Logistics Strategies (ILS), Strategic Analysis Report R-ILS-102, GartnerGroup, [GołSzy] E. Gołembska, M. Szymczak Informatyzacja w logistyce przedsiębiorstw, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa-Poznań [Hogart] materiały firmy Hogart Ltd., Warszawa 12. [Krusz] J. Kruszewski Po godzinach. Reengineering w ComputerWorld 98/10, , str [Landv] D. V. Landvater, C. D. Gray MRP II Standard System. A Handbook for Manufacturing Software Survival, Oliver Wight Limited Publications Inc., Essex [Lichtar] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie pod red. J. Lichtarskiego, Wyd. AE im. O. Langego, Wrocław [SAP-MM] System R/3. Gospodarka Materiałowa, SAP, [SAP-SD] System R/3. Sprzedaż i Dystrybucja, SAP, [SAPK98] Materiały Kongres SAP 98, SAP Polska, Warszawa [SarWo] Z. Sarjusz-Wolski Strategia zarządzania zaopatrzeniem. Praktyka logistyki biznesu, Agencja Wyd. Placet, Warszawa [Scheer] A. W. Scheer Wstęp do informatyki gospodarczej, Wyd. UW, Warszawa [Szyll] Jerzy Szyller MRP II - kolejny kłopot z nazewnictwem w Informatyka 96/10 (Informatyka OnLine, [ZaProd] Zarządzanie produkcją pod red. Z. Jasiński, AE Wrocław, Wrocław 1992

11 22. [Zintegr] Zintegrowane Systemy Zarządzania, Vogel Publishing, Wrocław 1997

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie Grzegorz Jokiel Architektura SAP ERP Struktura organizacji w systemie R/3 Podstawowe zadania modułu SD nawiązywanie kontaktów przetwarzanie zapytań ofertowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 1. WPROWADZENIE DO TERMINOLOGII I ARCHITEKTURY SAP ERP (Mariusz Żytniewski)... 13 1.1. Rozwój systemów informatycznych zarządzania... 13 1.2. Zakres funkcjonalny systemu SAP ERP...

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie zamówień

Opracowywanie zamówień Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Opracowywanie zamówień 1 Zamówienie Zamówienie jest podstawą

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Cz. 4 Zarządzanie zapasami Składniki zapasów Konieczność utrzymywania zapasów Koszty zapasów 1. Koszty utrzymania zapasów - kapitałowe, - magazynowania,

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe?

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe? 1. Opakowania wielokrotnego użytku: A. Są to zwykle opakowania jednostkowe nieulegające zniszczeniu po jednokrotnym użyciu (opróżnieniu), które podlegają dalszemu skupowi. B. Do opakowań wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Konrad Opala 27 kwiecień 2010 Zasady Lean Manufacturing Dokładnie ustalić wartość dla każdego produktu Zidentyfikować strumień wartości

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE CEL PODYSTEMU LOGISTYCZNEGO OKREŚLANIE 2 zapewnienie wymaganego poziomu obsługi (...kogo?) w zakresie (...jakim?)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Qualiac Stock and Logistics

Qualiac Stock and Logistics POLSKA MAGAZYN I LOGISTYKA Qualiac Stock and Logistics Qualiac Stock and Logistics jest modułem systemu Qualiac ERP, umożliwiającym monitorowanie stanu zapasów firmy w czasie rzeczywistym. Dzięki funkcji

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA,

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, zawód: Technik logistyk numer programu: 333107 klasa: I, II,

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Metody sterowania zapasami ABC XYZ EWZ

Metody sterowania zapasami ABC XYZ EWZ Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Metody sterowania zapasami ABC XYZ EWZ www.maciejczak.pl Zapasy Zapasy w przedsiębiorstwie można tradycyjnie rozumieć jako zgromadzone dobra, które w chwili

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP LOGISTYKA PRODUKCJI C3 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH, PODSTAWOWYCH OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP 2 Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka dystrybucji Magazyn Pośrednictwo Magazyn Surowce

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych

Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych 1. Referencje W ostatnim okresie czasu zrealizowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI. dr inż. Andrzej KIJ

LOGISTYKA PRODUKCJI. dr inż. Andrzej KIJ LOGISTYKA PRODUKCJI dr inż. Andrzej KIJ TEMAT ĆWICZENIA: PLANOWANIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH METODA MRP Opracowane na podstawie: Praca zbiorowa pod redakcją, A. Kosieradzkiej, Podstawy zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

System Zamówienia i Kontrola Dostaw

System Zamówienia i Kontrola Dostaw System Zamówienia i Kontrola Dostaw System składa się z następujących modułów: 1. Zamówienia od Odbiorców 2. Zamówienia do Dostawców 3. Zestawienia Analityczne 4. Specyfikacja Wysyłkowa 5. Budżet Odbiorców

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla dystrybucji

Sage ERP X3 dla dystrybucji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym szeroką gamę rozwiązań dla firm z branży dystrybucyjnej. Poprzez szerokie możliwości parametryzacji system można dopasować do konkretnych potrzeb w zależności

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Funkcje systemu. Funkcje systemu cd. Wdrożenie. Ewidencja zdarzeń (operacje) Rejestr towarów (stany magazynowe)

Informatyzacja przedsiębiorstw. Funkcje systemu. Funkcje systemu cd. Wdrożenie. Ewidencja zdarzeń (operacje) Rejestr towarów (stany magazynowe) Informatyzacja przedsiębiorstw System Gospodarka Materiałowa część II 1 Funkcje systemu Wdrożenie użytkownicy, dane stałe, bilans otwarcia Ewidencja zdarzeń (operacje) przychody, rozchody, korekty, zmiany

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów

IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów 1.2.1 Kartoteka kategorii produktów Kategorie produktu służą do przypisywania określonym grupom produktów standardowych,

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa 1.1. Magazyn i magazynowanie 1.1.1. Magazyn i magazynowanie - podstawowe wiadomości 1.1.2. Funkcje i zadania magazynów 1.1.3. Rodzaje magazynów 1.1.4. Rodzaje zapasów 1.1.5. Warunki

Bardziej szczegółowo

...Zarządzanie MWS ... 1

...Zarządzanie MWS ... 1 1 Zarządzanie MWS 3 Struktura magazynu 4 Definicja nośników 4 Zlecenie komplementacji 4 Kontrola wysyłki 5 Zlecenie załadunku 5 Obsługa dostaw 5 Operacje wewnętrzne i zewnętrzne 5 Inwentaryzacje 5 Konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny system logistyczny. Autor: Adam NOWICKI

Nowoczesny system logistyczny. Autor: Adam NOWICKI Logistyka jest pojęciem obejmującym organizację, planowanie, kontrolę i realizację przepływów towarowych od ich wytworzenia i nabycia, poprzez produkcję i dystrybucję, aż do finalnego odbiorcy. Jej celem

Bardziej szczegółowo

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład Gospodarka zapasami Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012 Wykład 1 9.02.2012 Program wykładów: Przedmiot Gospodarka zapasami obejmuje następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

Bardziej szczegółowo

Witamy w SONIMA. Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych

Witamy w SONIMA. Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych Witamy w SONIMA Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych 1 Kompleksowe rozwiązania Magazynowanie Manufacturing Assembly Logistyka Industrial Usługa Cleaning Jakości Kompletowanie Przepakowywanie

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

CM (Computer Modul) Formy produkcji ze względu na komputeryzację. CM (Computer Modul)

CM (Computer Modul) Formy produkcji ze względu na komputeryzację. CM (Computer Modul) Formy produkcji ze względu na komputeryzację... (Computer Modul)... (Flexible Manufacturing Systems)... (Computer Aid Manufacturing)... (Computer Integrated Manufacturing) CM (Computer Modul) Elastyczne

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS Zintegrowany system zarządzania magazynem Zwiększ konkurencyjność Twojej firmy już dziś dzięki poprawie działań magazynowo-logistycznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz.

Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz. 14.12.2005 r. Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz. 2 3.2. Implementacja w Excelu (VBA for

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

Miesiące ROK POPRZEDNI Polityczno gospodarcze kierunki planowania w roku następnym. Przepracowanie planów OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Miesiące ROK POPRZEDNI Polityczno gospodarcze kierunki planowania w roku następnym. Przepracowanie planów OBSZARY DZIAŁALNOŚCI C Y K L P L A N O W A N I A I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII IV 1 Miesiące ROK POPRZEDNI Polityczno gospodarcze kierunki planowania w roku następnym ZARZĄD Przygotowa procesu planowania: terminy,

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania. Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r.

Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania. Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r. Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r. Informacje ogólne Szkolenia zewnętrzne przygotowywane

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 1. redaktor naukowy Stanisław Krawczyk Książka stanowi połączenie dorobku pracowników uczelni politechnicznej, ekonomicznej oraz specjalizującej się w logistyce. Atutem

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 2 Literatura Red. M. Fertsch: Logistyka produkcji Biblioteka Logistyka ILiM Poznań 2003 M. Fertsch: Podstawy zarządzania przepływem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe

IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe NALEŻY URUCHOMIĆ PROGRAM IFS APPLICATIONS 2003 DYSTRYBUCJA WYDZIAŁY I MAGAZYNY 29. GRUPY LOKALIZACJI Magazyn Lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013)

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013) Zagadnienia na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2012/2013) Specjalność: Logistyka handlu i dystrybucji 1. Jakiego rodzaju kryteria uwzględniane są

Bardziej szczegółowo

Ponad to oferujemy sprzęt elektroniczny wykorzystywany w przemyśle, produkowany przez naszą firmę:

Ponad to oferujemy sprzęt elektroniczny wykorzystywany w przemyśle, produkowany przez naszą firmę: W skład systemu MerSoft ERP wchodzą następujące programy: 1. System Obrotu Towarowego 2. Inwentaryzacja 3. Księgowość 4. Środki Trwałe 5. EDI 6. Dostawcy 7. Księga kancelaryjna 8. Mapa magazynu 9. Produkcja

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Zadania przykładowe na egzamin. przygotował: Rafał Walkowiak

Zadania przykładowe na egzamin. przygotował: Rafał Walkowiak Zadania przykładowe na egzamin z logistyki przygotował: Rafał Walkowiak Punkt zamawiania Proszę określić punkt dokonywania zamawiania jeżeli: zapas bezpieczeństwa wynosi 10 sztuk, czas realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska 34 42-700 Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak SPIS TREŚCI: 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA 3. SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem 15 marca 2016 roku... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: a) Oprogramowanie do zarządzania produkcją i magazynem b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

Bardziej szczegółowo

o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli

o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli biznesowych o Współpraca z wiodącymi producentami oprogramowania

Bardziej szczegółowo

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI Koszalin 2008 ISBN 978-83-7365-154-8 Przewodniczący Uczelnianej Rady Wydawniczej Bronisław Słowiński Recenzja Zbigniew Banaszak Redakcja Alina Leszczyńska

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Piechowice, dnia 28.04.2014 r. Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne METAL Jerzy Siofer z siedzibą przy ul. Pakoszowskiej 1A,, Tel. (75) 754 81 59, NIP 611-000-96-37, REGON 230874732

Bardziej szczegółowo