5 błędów, które popełniają firmy wybierając system ERP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5 błędów, które popełniają firmy wybierając system ERP"

Transkrypt

1 5 błędów, które popełniają firmy wybierając system ERP

2 Spis treści Wymiana systemu zaczyna się od wizji 3 Błąd 1 4 Nieuwzględnienie osoby zarządzającej w procesie podejmowania decyzji. 4 Błąd 2 5 Pomijanie etapu planowania, ponieważ zajmuje zbyt wiele czasu. 5 Błąd 3 7 Wzięcie pod uwagę dostawcy technologii, który nie rozumie danej branży. 7 Błąd 4 8 Zakładanie, że wszystkie procesy pozostaną dokładnie takie same. 8 Błąd 5 9 Wybranie producenta, który nie ma długofalowej wizji rozwoju swojego produktu. 9 Doświadczenie w wymianie systemów zapewnia rzeczywisty zwrot z inwestycji 10 O Epicor 11 5 błędów, które popełniają firmy wybierając system ERP 2

3 Wymiana systemu ERP zaczyna się od wizji Wymiana systemu ERP nie należy do łatwych zadań. Z definicji taki system to trzon informacyjny przedsiębiorstwa, który obejmuje wszystkie obszary jego działalności oraz cały łańcuch wartości. Wymiana systemu jest procesem trudnym i żmudnym, ale wykonana prawidłowo może otworzyć przed firmą nieograniczone możliwości biznesowe. Kluczowym elementem tego procesu jest znalezienie partnera, który może pokazać firmie, jak ułatwić trudną migrację oraz zaufanego specjalisty, który będzie wspierał klienta do czasu osiągnięcia zamierzonych celów. Przedsiębiorstwa decydują się na zmianę systemu ERP z różnych powodów. Na samym początku należy zadać sobie pytanie, czy obecny system wspiera czy też ogranicza zdolność przedsiębiorstwa do realizacji jego strategii biznesowych, które mają zapewnić sukces i zajęcie czołowej pozycji w branży. Po podjęciu decyzji należy wyobrazić sobie: Jak firma będzie wyglądała za 10 lub więcej lat? Jakie nowe wydarzenia w branży wpłyną na jej kształt? Jak firma będzie wprowadzać te zmiany albo na nie reagować? Co ważniejsze? Jaką drogą będzie podążać firma? Jakie technologie wdroży i w jaki sposób przyczynią się one do jej sukcesów? Ta wizja przełoży się na kryteria wyboru nowego systemu ERP. Częścią tej wizji jest dostawca oprogramowania korporacyjnego. Musi to być firma, która w swojej historii wielokrotnie mierzyła się z podobnymi wyzwaniami i nauczyła się, jak pomagać przedsiębiorstwom we wdrażaniu nowych technologii. Przyszłość firmy zależy od tego, czy dostawca potrafi umiejętnie korzystać ze zmian technologicznych, wdrażać nowatorskie rozwiązania i udostępniać technologie, które pozwolą jego klientom stać na czele zachodzących zmian. Na obecnym etapie rozwoju oprogramowania korporacyjnego dostawca ma obowiązek pomóc firmie klienta w urzeczywistnieniu jej wizji, dokładając wszelkich starań, aby wybrany przez nią system ERP był już docelowym rozwiązaniem.wybór właściwego dostawcy oprogramowania bywa skomplikowany dla tych, którzy nie mają doświadczenia w tej kwestii. Ostatnią rzeczą, jakiej życzyłby sobie przedsiębiorca jest zainwestowanie w niewłaściwą technologię i wybranie niewłaściwego partnera. Istnieje pięć typowych pomyłek, jakie popełniają przedsiębiorcy, rozpoczynając proces selekcji oprogramowania: Nieuwzględnienie osoby zarządzającej w procesie podejmowania decyzji. Pomijanie etapu planowania, ponieważ zajmuje to zbyt wiele czasu. Wzięcie pod uwagę dostawcy oprogramowania, który nie rozumie danej branży. 5 błędów, które popełniają firmy wybierając system ERP 3

4 Zakładanie, że wszystkie dotychczasowe procesy pozostaną dokładnie takie same. Wybranie producenta, który nie ma długofalowej wizji rozwoju swojego produktu. Jeśli unikniesz powyższych błędów, prawdopodobieństwo sukcesu znacznie wzrośnie. W pozostałej części artykułu zajmiemy się każdą z tych kwestii i podamy rady, które pomogą Ci w podjęciu właściwej decyzji i zrealizowaniu wizji przyszłości firmy. Błąd 1: Nieuwzględnienie osoby zarządzającej w procesie podejmowania decyzji. Żadna firma nie otwiera nowego magazynu ani kolejnego oddziału bez udziału osoby zarządzającej. Dlaczego zatem wielu przedsiębiorców wyklucza właściciela, prezesa lub dyrektora generalnego z procesu wyboru systemu ERP? We współczesnym, uzależnionym od technologii świecie prawdopodobnie żadna inna decyzja nie ma tak dużego wpływu na sukces lub porażkę firmy. Jednak w przekonaniu, że jest to kwestia ściśle technologiczna, dyrektorzy najwyższego szczebla często pozostawiają decyzję w gestii personelu informatycznego (IT). W rzeczywistości zakup oprogramowania to decyzja czysto biznesowa. Zespół IT nie może ocenić korzyści, jakie rozwiązanie przyniesie firmie. Chyba, że zna wizję jej rozwoju na 5-10 kolejnych lat. Osoba zarządzająca zawsze powinna kierować się poszukiwaniami nowego oprogramowania poprzez określenie wizji projektu. Ponieważ wybrane oprogramowanie będzie miało wpływ na niemal wszystkich pracowników organizacji, jego sukces lub porażka często zależy od aprobaty użytkowników. Menedżerowie poszczególnych działów operacyjnych muszą mieć jakiś wkład w proces decyzyjny. Nie znaczy to, że liczy się tylko ich głos, ale zrozumienie ich codziennych problemów pomoże w podjęciu racjonalnej decyzji. Ważne jest także zdanie personelu IT, ponieważ wybrane rozwiązanie ma służyć firmie przez wiele lat. Oprogramowanie, które spełnia dzisiejsze potrzeby, za pół roku może stać się przestarzałe, jeśli zastosowana w nim technologia nie może rozwijać się i adaptować do potrzeb firmy. Zespół wybierający nowe oprogramowanie korporacyjne powinien zatem składać się z dyrektora wyższego szczebla, który określi długofalową wizję, menedżerów poszczególnych działów, którzy zweryfikują funkcjonalność oprogramowania oraz pesonelu IT, który postara się o to, aby firma dysponowała najlepszą infrastrukturą technologiczną dziś i w przyszłości. 5 błędów, które popełniają firmy wybierając system ERP 4

5 Błąd 2: Pomijanie etapu planowania, ponieważ zajmuje zbyt wiele czasu. Czas zainwestowany w planowanie zwróci się wielokrotnie, zanim proces wyboru dostawcy dobiegnie końca. Brak udokumentowanych celów i harmonogramu z pewnością doprowadzi do opóźnienia, a nawet niepowodzenia projektu. Najważniejszym pierwszym krokiem dla każdej firmy jest określenie kluczowego zdarzenia. Jest to definitywna odpowiedź na pytanie: Dlaczego teraz?. Dystrybutorzy mają wiele powodów do wymiany istniejącego systemu ERP. Mogą nimi być chęć zastąpienia przestarzałej technologii, która utrudnia pracę personelowi, możliwość lepszej obsługi klienta, czy też wykorzystanie funkcji, które usprawnią procesy i radykalnie zwiększą rentowność firmy. Kluczowe zdarzenia często są związane z wymogami ważnego partnera biznesowego albo ze zmianą organizacyjną, np. fuzją lub przejęciem. Bez kluczowego zdarzenia, które przeważałoby nad powodami, aby pozostać przy bieżącym systemie ERP, przedsiębiorcy często inwestują dużo czasu i środków w proces ewaluacji, po czym decydują się zachować obecne rozwiązanie. Trzeba zdefiniować kluczowe zdarzenie na tyle wcześniej, aby zrównoważyło siły inercji i nieprzewidziane problemy, które mogą się pojawić. Po zdefiniowaniu kluczowego zdarzenia przychodzi pora na kolejne etapy procesu ewaluacji: określenie budżetu i możliwości sfinansowania inwestycji, zidentyfikowanie i mianowanie sponsora, utworzenie podstawowego zespołu selekcyjnego, zidentyfikowanie najpoważniejszych problemów i potrzeb biznesowych oraz zdefiniowanie kryteriów wyboru właściwego oprogramowania i dostawcy technologii. Elementy te stworzą odpowiednie ramy do podjęcia decyzji. Zdefiniuj kluczowe zdarzenie. Udokumentuj je, aby każdy mógł o nim przeczytać i je zrozumieć. Będzie to siła napędowa całego procesu ewaluacji. Określ budżet i możliwości sfinansowania inwestycji. Jeśli początkowa kwota inwestycji budzi obawy, być może dostawca oferuje rozwiązanie typu oprogramowanie jako usługa (SaaS), które zasadniczo pozwala wynająć oprogramowanie w chmurze i ograniczyć wstępne nakłady finansowe. Mianuj zespół selekcyjny. Koniecznie wskaż kierwonika projektu w gronie kierownictwa i wszystkich zainteresowanych osób. Sklasyfikuj obszary działalności, które chcesz usprawnić. Zwróć też uwagę na obszary, w których firma radzi sobie dobrze, aby dostawca rozwiązania mógł spełnić Twoje najważniejsze potrzeby. Zidentyfikuj kluczowe problemy i potrzeby biznesowe pracowników. Nie musi to być obszerny dokument z bardzo dużą ilością wymagań, ale lista kontrolna, umożliwiająca Twojemu zespołowi skupienie się na rozwiązaniu szczególnie istotnych problemów. Zdefiniuj kryteria wyboru (zapytanie ofertowe, RFP) rozwiązania i partnerstwa z dostawcą. Należy wziąć pod uwagę takie kryteria, jak stabilność finansowa, dobra znajomość branży, inwestycje w badania i rozwój, proces wdrożeniowy oraz wizja technologiczna. 5 błędów, które popełniają firmy wybierając system ERP 5

6 Opracuj też harmonogram i trzymaj się go. Przekładanie spraw na później leży w ludzkiej naturze, a proces wymiany oprogramowania nie należy do przyjemności. Przygotuj się, dokumentując wszystkie czynności ewaluacyjne, które zamierzasz przedsięwziąć (sesje rozpoznawcze, demonstracje, wizyty u użytkowników) i wyznacz daty ich zakończenia. Jeśli nie określisz kamieni milowych, ryzykujesz opóźnienie decyzji, co może kosztować mnóstwo czasu i pieniędzy. Czy chodzi o firmę z wieloma oddziałami i obrotami liczonymi w setkach milionów dolarów, czy też o lokalnego dystrybutora zatrudniającego dziesięciu pracowników, wybór partnera technologicznego powinien przebiegać według poniższej sekwencji: 1. Wyślij zapytanie ofertowe do potencjalnych dostawców. Zaczekaj dwa tygodnie na odpowiedzi, zanim zawęzisz poszukiwania do 3-4 firm, które udzieliły najlepszych odpowiedzi. 2. Zorganizuj spotkanie, aby przedyskutować cele biznesowe z dostawcami usług. Omów proces oraz kryteria selekcji i uzgodnij sekwencję zdarzeń ewaluacyjnych. Poproś też o kopię kontraktu, który podsuną Ci do podpisania. Wiele takich kontraktów faworyzuje producenta oprogramowania, więc powinny one zostać przejrzane przez prawnika, który zna się na kwestiach własności intelektualnej (tzn. zakupach oprogramowania). Upewnij się, że nie napotkasz poważnych przeszkód prawnych, zanim zainwestujesz zbyt wiele czasu w kontakty z danym producentem oprogramowania. 3. Przygotuj wniosek kredytowy i przekaż go dostawcom usług. Warto zrobić to na wczesnych etapach procesu. 4. Zorganizuj spotkanie z dostawcą, aby ocenić procesy biznesowe i przeprowadzić demonstrację rozwiązania. Oceń analizę zwrotu z inwestycji (ROI) przygotowaną przez dostawcę rozwiązania i upewnij się, że wszystkie wymagania zostały spełnione. 5. Zawęź poszukiwania do dwóch dostawców rozwiązań. 6. Potwierdź telefonicznie referencje i złóż wizyty u referencyjnych klientów dostawcy rozwiązania. Upewnij się, że przedsiębiorstwa przypominają Twoją firmę pod względem branży i celów. Ale odwiedź tych, którzy reprezentują przyszły, a nie obecny kształt Twojej firmy. Najważniejsze pytanie, jakie powinieneś zadać, brzmi: Gdybyście robili to jeszcze raz, co zrobilibyście inaczej? 7. Potwierdź, że każdy dostawca spełnia kryteria wyboru partnera. Jeśli to możliwe, odwiedź główną siedzibę dostawcy. W ten sposób zobaczysz, jak funkcjonuje i będziesz mógł spotkać się z kadrą kierowniczą. 8. Rozważ i oceń wszystkie zagrożenia, zanim zrobisz następny krok. Upewnij się, że masz dobry plan ograniczania potencjalnych zagrożeń finansowych, organizacyjnych i związanych z kwalifikacjami personelu. 9. Wybierz dostawcę rozwiązania i podpisz umowę partnerską. Umowy licencyjne i serwisowe muszą zostać sprawdzone przez radców prawnych. 5 błędów, które popełniają firmy wybierając system ERP 6

7 Błąd 3: Wzięcie pod uwagę dostawcy technologii, który nie rozumie danej branży. Nie da się włożyć kwadratowego kołka do okrągłej dziury. Podobnie w branży dystrybucji nie można działać rentownie, korzystając z uniwersalnego rozwiązania ERP lub pakietu oprogramowania księgowego. Potrzebujesz dostawcy, który rozumie branżę i potrafi spełnić Twoje specyficzne potrzeby. Odpowiedzi na poniższe pytania pomogą nieco przerzedzić kandydatów: Ilu klientów dostawcy to firmy z Twojej branży? Jaka jest ich dokładna liczba? Każda branża jest inna. Nie powinieneś tłumaczyć producentowi oprogramowania, jak działa Twoja branża. Zapytaj, w ilu firmach z Twojej branży dostawca wdrożył swoje rozwiązania. Od jak dawna firma obsługuje Twoją branżę? Długowieczność dostawcy technologii wskazuje, czy ma on odpowiednie doświadczenie i czy w przyszłości pozostanie na rynku, żeby wspierać Twoją firmę. Kim są ludzie, którzy będą wdrażać system ERP? Pamiętaj, inwestujesz nie tylko w oprogramowanie, ale również w ludzi. Najsłabszym ogniwem we wdrożeniach IT bywa konsulting, wiec upewnij się, że personel producenta, złożony z projektantów, analityków systemu, ekspertów finansowych oraz konsultantów aplikacyjnych, technicznych i dystrybucyjnych, zna na wylot Twoją branżę. Przedstawiciele producenta powinni umieć zasugerować strategie i procesy niezbędne do osiągnięcia najwyższej wydajności, a jednocześnie wykazać się zdolnością do realizacji wdrożeń w terminie oraz w ramach budżetu. Czy dostawca rozwiązania organizuje coroczną konferencję użytkowników skupioną na potrzebach Twojej branży? Możliwość nawiązania kontaktów z innymi użytkownikami oraz podzielenia się najlepszymi praktykami przyniesie Ci ogromne korzyści. Upewnij się, że producent oprogramowania oferuje forum do ciągłej edukacji oraz wymiany doświadczeń z szerokim gronem firm podobnych do Twojej. 5 błędów, które popełniają firmy wybierając system ERP 7

8 Błąd 4: Zakładanie, że wszystkie procesy pozostaną dokładnie takie same. Nie ma lepszego momentu na przyjrzenie się procesom biznesowym, niż przygotowania do wyboru i wdrożenia nowego systemu ERP. Zbyt wiele przedsiębiorców nie dostrzega rzeczywistej wartości ocenianego oprogramowania, ponieważ w głowie kołacze im się jedna i ta sama odpowiedź: Bo tak robiliśmy zawsze. To prawda, że potrzebujesz oprogramowania, które dopasuje się do Twojej firmy, a nie na odwrót. Jednakże wiele firm przeocza fakt, że współczesna technologia i najlepsze praktyki branżowe pozwalają na uzyskanie większej rentowności oraz prowadzenie działalności w sposób, którego sobie nigdy nie wyobrażali. Według badań przeprowadzonych przez Cisco Systems firmy, które zmieniły procesy biznesowe w momencie wdrażania nowej technologii, zaobserwowały procentowy wzrost wydajności. Bez zmiany procesów w celu uwzględnienia nowej technologii produktywność spadała o 6 do 9 punktów procentowych. Najlepsi dostawcy rozwiązań stosują metodologię lean management zarządzania odchudzonego w procesach dystrybucyjnych. Przeprojektowanie procesów według tej koncepcji eliminuje marnotrawstwo w Twojej firmie te etapy codziennych procesów, które nie dodają wartości, a pochłaniają stanowczo zbyt wiele czasu i wysiłku, jednocześnie powodując wiele kosztownych błędów. Zapytaj dostawcę rozwiązań, czy zatrudnia pracowników certyfikowanych w metodologii lean. Będziesz mógł skorzystać z tej okazji, aby opracować nowe procesy, które natychmiast zwiększą rentowność firmy i jakość obsługi klienta. Jeśli chodzi o procesy biznesowe rzeczywiście specyficzne dla Twojej firmy, nowa technologia powinna poddawać się modyfikacjom w celu uwzględnienia wyjątków. Wyjaśnijmy, że istnieje duża różnica między modyfikowaniem a dostosowywaniem. To pierwsze, według ogólnie przyjętej definicji, nie powinno wymagać modyfikacji przy kodzie źródłowym. To drugie z całą pewnością wymaga i na dłuższą metę może powodować kosztowne problemy. Dystrybutorzy często nalegają na stworzenie specjalnego kodu dla jakiegoś procesu, a później przyznają, że lepiej było wykorzystać istniejące funkcje oprogramowania. 5 błędów, które popełniają firmy wybierając system ERP 8

9 Błąd 5: Wybranie producenta, który nie ma długofalowej wizji rozwoju swojego produktu. Aby zrozumieć, co wydarzy się w następnej dekadzie w Twojej branży i jakie to będzie miało konsekwencje, należy przyjrzeć się minionym dziesięciu latom i podwoić tempo zmian. Technologia zapewni dostęp do informacji każdemu pracownikowi, o każdej porze i na każdym urządzeniu. Personalizowane informacje będą przewidywać działania oraz potrzeby każdego pracownika, z naciskiem na pomoc w podejmowaniu decyzji oraz automatyzację rutynowych procesów. System klasy ERP będzie musiał zaadaptować się do nowych strategii biznesowych i technologicznych, które dziś trudno dokładnie przewidzieć. Trzeba upewnić się, że rozwiązanie będzie mogło rozwijać się wraz z firmą i adaptować do zmian biznesowych, a zarazem konsekwentnie oferować najlepsze funkcje ERP w miarę postępów technologicznych. Oto pytania, które pomogą ustalić, czy dostawca rozwiązania ma strategiczną wizję technologii dystrybucyjnej: Jak wyglądają plany technologicznego rozwoju produktu? Jaki procent prac skupia się na innowacjach, a jaki na poprawkach usterek i przyrostowych ulepszeniach? Czy producent wydaje nową wersję oprogramowania co dwa lata, co rok, co sześć miesięcy, co kwartał? Sprawdź to na przykładzie dwóch minionych lat. Jaką producent ma wizję mobilności biznesowej? Czy będziesz mógł uzyskać dostęp do informacji biznesowych ze środowisk spoza monolitycznego systemu ERP? Czy producent oferuje aplikacje biznesowe, które działają na urządzeniach mobilnych? Czy można łatwo dostosować oprogramowanie do specyficznych potrzeb użytkowników? Rozszerzalność ma kluczowe znaczenie w przypadku systemu ERP. Rozwiązanie powinno umożliwiać zmianę wyglądu ekranów i pól, tworzenie nowej logiki biznesowej w systemie bez modyfikowania kodu źródłowego oraz tworzenie dostosowanych portali informacyjnych, których potrzebuje każdy pracownik, aby efektywnie wykonywać swoje zadania. Czy producent ma wizję przenoszenia aplikacji do chmury? Przetwarzanie danych w chmurze (dostarczanie mocy obliczeniowej jako usługi przez internet) błyskawicznie zyskuje na popularności, ponieważ pomaga w ograniczeniu kosztów oraz zapewnia dostęp do danych biznesowych z każdego miejsca i o dowolnej porze. Dostawca rozwiązań, który nie docenia potęgi chmury i nie wie, jak przenieść do niej swoje produkty, w nadchodzących latach nie będzie konkurencyjny. Ważne jest również zaangażowanie producenta w dostarczanie strategicznych i kompleksowych aplikacji, które będą wspierać model biznesowy przedsiębiorstwa dziś i w przyszłości. Należy upewnić się, że producent jest znany z uwzględniania nowych potrzeb rynkowych. Historia jest najlepszym nauczycielem, a producenci, którzy już ponad trzydzieści lat temu zajmowali się tworzeniem pierwszych komputerowych systemów, są bardziej godni zaufania. Ta filozofia musi obowiązywać również dzisiaj, czego wyrazem jest dostarczanie nowych rozwiązań, które usprawniają i automatyzują działalność oraz procesy biznesowe. 5 błędów, które popełniają firmy wybierając system ERP 9

10 Doświadczenie w wymianie systemów zapewnia rzeczywisty zwrot z inwestycji Wymiana systemu ERP wiąże się z innowacyjnością. Innowacyjność kreuje liderów rynku, a liderzy rynku jako pierwsi uzyskują zwrot z inwestycji zwykle bardzo przyzwoity. Poszukaj partnera, który dąży do inspirowania innowacyjności u swoich klientów i wie, jak łagodzić związane z nią ryzyko. Musisz być przekonany, że rozwiązanie pomoże Ci w osiągnięciu celów, aby Twoja firma pozostała dynamiczna i konkurencyjna. Czy dostawca może obiecać wyniki oraz co ważniejsze czy ma historię osiągania wyników? Doskonały wskaźnik utrzymania klienta to dowód na spełnianie unikatowych potrzeb bardzo zróżnicowanego grona dystrybutorów. Szybkie i skuteczne wdrożenie wymaga odpowiednich umiejętności i metodologii. Zasoby, siła finansowa, zaawansowana infrastruktura technologiczna, doświadczony i stabilny personel oraz praktyczne zarządzanie demonstrują długoterminową zdolność do służenia Twojej firmie w przyszłości. Praca włożona w wybór nowego systemu oprogramowania korporacyjnego spłaci się po wielokroć, oferując firmie rozwiązanie, które napędza sprzedaż, zwiększa jakość obsługi klienta i zmniejsza koszty operacyjne. Rezultaty mogą okazać się przełomowe dla każdego dystrybutora. 5 błędów, które popełniają przedsiębiorstwa wybierając system ERP 10

11 O Epicor Epicor Software Corporation jest globalnym liderem oferującym oprogramowania biznesowego dla firm produkcyjnych, dystrybucyjnych, handlu detalicznego oraz usługowych. Z prawie 40. letnim doświadczeniem w obsłudze średniej wielkości przedsiębiorstw oraz oddziałów firm z listy Global 1000, Epicor ma ponad klientów w przeszło 150 krajach. Systemy Epicor wspomagające zarządzanie (ERP), do zarządzania relacjami z klientami (CRM), do zarządzania łańcuchem dostaw (SCM), a także rozwiązania do zarządzania kapitałem ludzkim, pozwalają przedsiębiorstwom podnieść efektywność i rentowność. Z doświadczeniem w technologicznych innowacjach, wiedzą branżową oraz dążeniem do doskonałości Epicor inspiruje klientów do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej. Epicor oferuje jeden punkt odpowiedzialności, którego oczekują przedsiębiorstwa prowadzące działalność na skalę lokalną, regionalną czy globalną. Główna siedziba firmy znajduje się w Kalifornii, USA, zaś biura i podmioty powiązane ulokowane są na całym świecie. Więcej informacji znaleźć można na stronach i Informacje o firmie Epicor można też śledzić i na Facebooku. Worldwide Headquarters Von Karman AvenueSuite 1000 Irvine, California USA Phone: Fax: Europe, Middle East and Africa No. 1 The Arena Downshire Way, Bracknell Berkshire RG12 1PU United Kingdom Phone: +44 (0) Fax: +44 (0) Epicor Software Poland Sp. z.o.o. Babka Tower, p.v. al. Jana Pawła II Warszawa Tel.: Fax: Oddział w Poznaniu: ul. Obornicka Poznań Tel.: Fax: Epicor jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Epicor Software Corporation. Inne wspominanie marki są własnością ich właścicieli. Produkty i usługi opisane w tym dokumencie są produkowane przez Epicor Software Corporation. 5 błędów, które popełniają przedsiębiorstwa wybierając system ERP 11

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Przemysław Kantyka Robert Kornaś Promotor: dr Adrian Horzyk Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA?

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA? 5 Dekalog skutecznego wdrożenia 6-7 Bez reform polska gospodarka przestanie się rozwijać NEWS 10 Czy w Polsce można odchudzić administrację i zmniejszyć liczbę urzędników? LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał:

W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał: Rozdział 2 Audyt marketingowy CELE W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał: Wymienić i wyjaśnić składniki

Bardziej szczegółowo

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe BIZNES benchmark magazyn #7 / 06 / 2014 Wykorzystanie technologii GPS w firmach s. 25 Bezpieczna poczta Czego nie trzymać w swojej skrzynce s. 6 Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18 Media

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy

2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy 2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy 2.1. Analiza firmy i jej otoczenia 2.1.1. Analiza makroekonomiczne PEST Multicom Consulting

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor Naczelna

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

Kurs Zarządzania Transferem Technologii

Kurs Zarządzania Transferem Technologii Organizacja ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych UNIDO Wiedeń, Austria Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS Triest, Włochy Kurs Zarządzania Transferem Technologii Moduł

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Spis treści Wstęp... 1 Unifikacja i zmiany... 2 Ujednolicona

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemów informatycznych

Wdrażanie systemów informatycznych Wdrażanie systemów informatycznych Z pewnością, Drogi Monsieur Poirot, Zrobienie czegoś z perfekcją jest usprawiedliwieniem 1 Słowo wdrażać oznacza zaczynać, wprowadzać, stosować coś, zapoczątkowywać 2.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

więc wybierasz się podróż na giełdę? Additional information in Univers kpmg.com kpmg.pl

więc wybierasz się podróż na giełdę? Additional information in Univers kpmg.com kpmg.pl SECTORS KPMG AND THEMES w Polsce Title A here więc wybierasz się Additional information in Univers 45 light w 12pt podróż on16pt leading na giełdę? kpmg.com kpmg.pl Proces wprowadzenia spółki na giełdę

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Dedykowana platforma, oprogramowanie pudełkowe czy Open Source? Michał Handl Na rynku dostępnych jest obecnie całe spektrum platform do sprzedaży Internetowej.

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRY INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE DLA UCZNIÓW/UCZENNIC

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRY INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE DLA UCZNIÓW/UCZENNIC INSTRUKCJA OBSŁUGI GRY INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE DLA UCZNIÓW/UCZENNIC Spis Treści Wstęp... 5 Opis sytuacji, w której się znajdujesz... 6 KROK PIERWSZY zakładanie spółki.... 7 Wybór nazwy

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo