SIEROTY X FACTORA CO DALEJ? P YTA: RED HOT CHILI PEPPERS WYDARZENIE: FESTIWAL PRZEMIANY RANKING: DANCE-PUNK. wersja beta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIEROTY X FACTORA CO DALEJ? P YTA: RED HOT CHILI PEPPERS WYDARZENIE: FESTIWAL PRZEMIANY RANKING: DANCE-PUNK. wersja beta"

Transkrypt

1 nr 13 wersja beta nr13 (75)/ sierpnia 5 wrzeênia 2011 P YTA: RED HOT CHILI PEPPERS WYDARZENIE: FESTIWAL PRZEMIANY RANKING: DANCE-PUNK SIEROTY X FACTORA CO DALEJ?

2 w tym wydaniu: nr 13 (75) sierpnia-wrzeênia 2011 w nast pnym numerze: teraz Êrodek co jest BOSO, ALE W OSTROGACH Czy Katy Perry wcià bryluje na Billboardzie? Czy nikt nie stràci p yty Boso Zakopower ze szczytu listy OLiS? 12 PE NA PROFESKA Marcin Masecki koƒczy wakacyjny maraton koncertami promujàcymi rewelacyjny album Profesjonalizmu 10 LODY DLA OCH ODY Matias Aguayo nagrywa z Battles i robi imprezy w Chile i Brazylii. 13 RÓWNANIE Z JEDNÑ NIEWIADOMÑ Za tydzieƒ rusza The Voice of Poland. My rozliczamy si ze zwyci zcami X-Factor, Mam Talent i Idola. 15 SKACZCIE DO GÓRY! LCD Soundsystem zakoƒczyli dzia- alnoêç, ale The Rapture powracajà z nowym albumem. Co dalej z dance- -punkiem? 21 PRAWIE JAK ROLLING STONES Co aczy Anthony ego Kiedisa z Mickiem Jaggerem? Narkotyki, alkohol, go e klaty XANAX, VALIUM, A MO E VIAGRA? Nie wiadomo, jaka pastylka jest na ok adce I m With You. Ale na pewno nie pomog a ona RHCP w nagraniu dobrego albumu. 31 ORKIESTRA D TA ROBI NAM wod z mózgu. Basement Jaxx nagrali album z orkiestrà. A wydawa oby si, e tylko Metallica i Budka Suflera sà do tego zdolne. 34 MOJA BABY Bez tego signla mo e nigdy nie by oby nie tylko przebojów Beach Boys, ale równie piosenek Bruce a Springsteena, Kings Of Leon i Lady Gagi. 36 PENDER KONTRA APHEX Starcie muzycznych gigantów podczas Europejskiego Kongresu Kultury we Wroc awiu. GLACA ROBI DYM Lider Sweet Noise wraca z Kalifornii do Swarz dza i nagrywa z My Riot. REDAKTOR NACZELNY: PIOTR METZ WYDAWCA MEDIA POINT GROUP SP. Z O. O. ADRES MEDIA: POINT GROUP: AL. JEROZOLIM- SKIE 146 C; WAR- SZAWA ADRES REDAKCJI: HORIZON PLAZA UL. DOMANIEWSKA 39A WARSZAWA TEL H FAKS H H GADU GADU 456 H zobacz wi cej ZDJ CIA: FPM: 3, 27, 28, 36, FORUM: 4, 15, 16, 18, 20, MACIEJ CIOCH: 5, 6, 7, 8, 9, OK ADKA: Zbigniew Umgelter, RESZTA: materia y prasowe

3 Fakt up Cnota i mro onki Jak szpagat to Urbaƒska, a jak mro onki to Simon Cowell. W dzisiejszym Êwiecie showbiznesu specjalizacja to podstawa. BILET ZA CNOT Histeria wokó osoby najm odszego transwestyty w historii showbiznesu narasta wyk adniczo. Jeszcze nie opad y emocje po tym, jak Justin Bieber rozsta si z Selenà Gomez, a Êwiat obieg a kolejna sensacja. Na jednym z internetowych serwisów aukcyjnych pojawi a si oferta kilkunastoletnie fanki z Meksyku by y gotowe oddaç swà cnot w zamian za bilet na koncert Kanadyjczyka. Czasami a ujemy, e nie jesteêmy 13-letnimi Meksykankami. BUFFO ODYSEJA Amerykaƒskich podbojów Nataszy Urbaƒskiej ciàg dalszy. Ambitna wokalistka, aktorka, modelka, celebrytka, akrobatka i ona pokaza a pazura na deskach klubu. Ponoç, gdy wykonywa a efektowne wygibasy, kilku co wra liwszych widzów rzuci o si na pomoc sàdzàc, e dozna a urazu kr gos upa. Ale to tylko element choreografii wspólnie u o onej z Januszem, jak t umaczy a Urbaƒska, dodajàc: To mia byç taki wyst p bez napinki. Jasna sprawa, jak na d oni widaç, e chodzi o bardziej o wypink. b e z k o m e n t a r z a BEYONCE W CIÀ Y Modli a si, modli a i wymodli a. Beyonce jest w cià y, potwierdzi plotk mened er artystki podczas tegorocznego rozdania nagród MTV Video Music Awards. METALLICA JAK BUDKA Czy to sesja zdj ciowa do nowej p yty Budki Suflera? Blisko. To Metallica i Lou Reed pr à si przed wydaniem wspólnej p yty. 3 MACHINA

4 Fakt up MAMA NA RATUNEK Liam rozmawia z mamà i by a ona bardzo zmartwiona ca à historià. Doszed do wniosku, e Noel JESSIE J KRADNIE WIZERUNEK DODY Wiemy ju, czemu ostatnia p yta Dody sprzedaje si tak fatalnie. Wszystko przez wrednà Brytyjk, która podkrad a jej sceniczny kostium odwracajà uwag Êwiata od GaGi z Ciechanowa. Jak by tego by o ma o, w tym samym wdzianku niedawno pokaza si Micha Szpak na ok adce magazynu Maleman. Najdziwniejsze, e z nich wszystkich najlepiej prezentuje si Szpak. nie chcia byç tak naprawd mêciwy, po prostu ma pyskaty charakter, donosi brytyjski tabloid Sun, komentujàc wycofanie pozwu przez Liama Gallaghera przeciwko bratu, który rzekomo rozpowiada na mieêcie nieprawdziwe informacje o rozpadzie Oasis. To mo e oznaczaç tylko jedno reaktywacja i jeszcze wi cej gównianego britpopu. G UCHA NOC, HAPPY END Koniec zaciek ego sporu, przy którym konflikt w Strefie Gazy wydaje si sprzeczkà nowo eƒców. Rychu Peja i Stan Borys (m odszym wyjaêniamy Stan to imi, Borys to nazwisko) doszli do porozumienia. Posz o o fragment piosenki Borysa Chmurami zataƒczy sen, który wykorzysta Peja w utworze G ucha Noc na albumie Na legalu? sprzed blisko dekady. Cieszymy si ich ma ym szcz Êciem. MRO ONKA Z X FACTORA S ynny juror brytyjskiej i amerykaƒskiej edycji programu X Factor wyzna, e marzy o yciu wiecznym. W tym celu chce si zamroziç po Êmierci. JeÊli si nie uda, to trudno. JeÊli pomys wypali, to czemu nie daç sobie drugiej szansy, dywaguje celebryta. Simon, a mo e spróbowa byê ju teraz? I zabierz z sobà Susan Boyle i Kub Wojewódzkiego. Jak si obudzicie za 400 lat, oka e si, e jesteêcie jedynymi mieszkaƒcami planety i b dziecie musieli odtworzyç naszà populacj. B dzie ekstra. 4 MACHINA POWRÓT DO SPISU TREÂCI

5 Machina Design Awards 2010! RDZENIE ROZDANE Machina Design Awards po raz trzeci! Zwyciezczynià tegorocznej edycji konkursu w najbardziej presti owej kategorii m odych designerów zosta a Gabriela Kowalska i jej Koncept Attachment, za który m oda artystka otrzyma a nagrod dla m odych designerów. Nagrodzony projekt to smuk a, stylowa szklanka z niesfornym uchwytem. To po àczenie elegancji z elementem zaskoczenia, umo liwiajàcy subtelnà interakcj przedmiotu codziennego u ytku z odbiorcà, t umaczy autorka. KONCEPT ATTACHMENT Gabriela Kowalska 5 MACHINA

6 Machina Design Awards Do trzeciej edycji konkursu zg oszono kilkaset projektów. Statuetki RDZENIA przyznano w 21 kategoriach. Laureatami Machina Design Awards zostali: FRANKE Monika Konaszewska, Marek Szymański, Jarosław Matys AGD: Okap BRICK SIL-K firmy Franke Elektronika RTV: Telewizor LCD PHILIPS CINEMA 21:9 Meble: KAMASUTRA, awka dwuosobowa (Ma gorzata P ka a) Transport: AUDI R8 SPYDER Dla dzieci: SUPER PILOT TELEWIZYJNY (Agnieszka Kuchta) Sport i rekreacja: Rower VINYL DOPPIO ULTRAVIOLET Oświetlenie: LEDY_DREDY, kolekcja fryzur Êwietlnych Biuro: SURF, kinetyczna pó ka na ksià ki Przestrzeń publiczna/architektura: PRODESIGNE, studio wyposa enia wn trz Komputery: Laptop HP MINI 210 VIVIENNE TAM Elektronika przenośna: Aparat CANON IXUS 300 HS CISOWIANKA Edyta Bilska MEBLE VOX Sławomir Fajdek DYSON Marta Dobrowolska 6 MACHINA

7 Machina Design Awards RAZY2 Paulina Krauza i Jacek Ryń Telefony komórkowe: SAMSUNG DIVA S7070 Wnętrze (kuchnia, łazienka, salon): Odkurzacz DYSON DC24 ALL FLOORS Rozwiązania telekomunikacyjne: NEOSTRADA Opakowania: Woda CISOWIANKA PERLAGE Moda: HUSSEIN CHALAYAN COLLECTION Przedmiot (usługa ułatwiająca życie): Suszarka do ràk DYSON AIRBLADE AB03 Przedmiot (usługa ma king the world better): Kolekcja mebli EVOLVE dla m odzie y (VOX) Miasto (miejsce): Identyfikacja wizualna dla TEATRU 6. PIĘTRO Akcesoria/Gadżet: Pomocnik bankietowy KLYPSOS TEATR 6 PIETRO David Raccini AUDI Leszek Kempinski HP Piotr Pągowski LEDY DREDY Iwona Kosicka PHILIPS Izabela Rogulska PUMA Maria Dawidowicz TELEWIZJA N Anna Putts ORANGE Paweł Patkowski SAMSUNG Anna Sawa 7 MACHINA

8 Machina Design Awards ŁAWKA KAMASUTRA 2 OS Małgorzata Pękala PRODESIGNE Agata Kukułka Wyjàtkowy charakter wr czenia nagród w tej edycji Machina Design Awards podkreêla o miejsce, w którym odby a si gala. CENTRUM NAUKI KOPERNIK to przestrzeƒ kreatywnego myêlenia, tworzenia nowej jakoêci i poznawania rzeczywistoêci wszystkimi zmys ami. Misja CENTRUM NAUKI KOPERNIK znakomicie wpisuje si w przes anie plebiscytu, w którym nagradzane sà najlepiej zaprojektowane produkty i us ugi. CANON Joanna Stankiewicz VINYL DOPPIO ULTRAFIOLET Szymon Kobyliński i Maciej Kempa PROWADZĄCY Piotr Metz 8 MACHINA

9 Machina Design Awards MACHINA DESIGN AWARDS to plebiscyt organizowany przez magazyn MACHINA DESIGN. W jury konkursu zasiada y do tej pory najwi ksze znakomitoêci Êwiata sztuki projektowania z Polski i Europy. Nagradzano w nim m odych polskich projektantów oraz twórców najbardziej designerskich przedmiotów, obiektów i miejsc. Statuetk RDZENIA zaprojektowa Janusz Kaniewski, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli m odego polskiego designu. MACHINA DESIGN to wydanie specjalne magazynu MACHINA poêwi cone sztuce designu. 9 MACHINA POWRÓT DO SPISU TREÂCI

10 Wydarzenie tygodnia: PROFESJONALIZM NA ŻYWO (tekst: JACEK SKOLIMOWSKI) MASECKI MASECKI MASECKI P yta Chopin Chopin Chopin grupy Profesjonalizm, to nie kolejne wydawnictwo Leszka Mo d era w ramach Roku Chopinowskiego. To nowe przedsi wzi cie Marcina Maseckiego, który udowadnia, e to on jest obecnie najciekawszym polskim pianistà. JeÊli jest jedna osoba, której moglibyêcie pozazdroêciç tegorocznych wakacji, to jest nià Marcin Masecki. Z grupà ParisTetris i Eddiem Stevensem (eks-moloko) zagra na Open erze i OFF Festivalu. Na poczàtku lipca na Malta Festival na poznaƒskim Starym Rynku poprowadzi Warszawskà Orkiestr Rozrywkowà im. I. Krenza. W sierpniu w ramach Fre3JazzDays w Fabryce Wódki Koneser na Pradze spotka si na jednej scenie z Tomaszem Staƒko. Swój mistrzowski maraton ubrany jak zwykle w gimnastyczne spodenki zakoƒczy dwoma koncertami promujàcymi album supergrupy Profesjonalizm: 1 wrzeênia na Placu Zabaw i 2 wrzeênia w Cafe Mozaika. O tym, e Marcin Masecki jest wschodzàcà gwiazdà polskiego jazzu i najwi kszym talentem pianistyki, mówi si od kilku lat. Jak mantra powtarza to Tomasz Staƒko, sugerujà dziennikarze Jazz Forum i tygodnika Polityka, a ostatnio na amach Przekroju entuzjastycznie wypowiedzia si o nim sam Pat Metheny! Tylko, czy poza bywalcami sto ecznego klubu Ch odna 25, znajomymi ze Êrodowiska skupionego wokó Macia Morettiego i wytwórni Lado ABC (Mitch & Mitch, Baaba, ParisTetris), jest wi cej 10 MACHINA

11 Wydarzenie tygodnia M SKIE GRANIE W POZNANIU osób, które Êledzà jego twórczoêç? Po dwóch zaskakujàcych solowych albumach Bob i John z improwizacjami na rozstrojonym pianinie i zarejestrowanymi na dyktafonie, przyszed czas, eby sprawdziç na co naprawd staç 29-letniego wunderkinda. To album sekstetu Profesjo- na tyle ju zdystansowany od aktywnoêci w jazzowym mainstreamie, e mog em si do niej odnieêç bez skr powania. Pierwszy raz napisa em materia, a tak konkretnie komponujàc. Du o nut i doêç nie atwych. W odró nieniu od pierwszego powa nego jazzowego zespo u Alche- zajawk na robienie tego, co napisa- em. I sà te troch pierdolni ci. Na p ycie Chopin Chopin Chopin nie ma romantycznych mazurków i dostojnych polonezów. Siedem kompozycji nagranych w studiu Macieja CieÊlaka na dwóch starych mikrofonach nawiàzuje do estetyki próba za apania si na Jazz Jamboree. To pokaz nowoczesnego warsztatu, niebywa ej erudycji, a przede wszystkim poczucia humoru i energii zespo u. Jest sporo swobody w interpretacji utworów, jest te miejsce na solówki. Jednak majà one okreêlony charakter i pe nià kon- Musia em dobraç ludzi, którzy sà sprawni technicznie, ale sà te elastyczni i majà zajawk na robienie tego, co napisa em. I sà te troch pierdolni ci. nalizm, na którym wyst puje jako kompozytor, dyrygent i pianista. Materia powsta rok temu na zamówienie Domu Kultury Âródmie- Êcie na festiwal ArtPark. Zaproponowa em kilka opcji, najbardziej spodoba si pomys na jazzowy sekstet. eby mo na by o napisaç w notce coê wi cej ni tylko >>kompozycje Marcina Maseckiego<< zdecydowa em si nadaç projektowi form dialogu z tradycyjnym jazzem, od którego odszed em dobrych par lat temu, t umaczy. Chyba by em mik, który startowa w s ynnym klubie Akwarium, w sk adzie Profesjonalizmu znaleêli si artyêci z dyplomami z akademii i szkó muzycznych, którzy bywajà na Ch odnej 25 i grajà w takich grupach jak m.in. Baaba, Mitch & Mitch, Pink Freud, Levity. Trzyosobowà sekcj d tà tworzà Kamil Szuszkiewicz, Micha Górczyƒski, Tomasz Duda, a sekcj rytmicznà Piotr Domagalski i Jerzy Rogiewicz. Musia em dobraç ludzi, którzy sà sprawni technicznie, ale te sà elastyczni i generalnie majà jazzu lat 30. i 40. Koƒczàcy jà Polonez to parafraza tematu Honejsuckle Rose Fatsa Wallera z 1928 roku, który Masecki pami ta z dzieciƒstwa. Dla ojca, zawodowego klarnecisty, ca a muzyka dzieli a si na klasyk i rozrywk. Dlatego puszcza mi Mozarta i Glenna Millera, wspomina. Chcia, ebym nasiàka jak najlepszà muzykà i rozwija gust na jak najszerszym froncie. Muzyka Profesjonalizmu to nie tyle uk on w stron jazzowej tradycji, kawiarniany jazz do klubu Tygmont czy kretnà rol. Du o rozmawialiêmy o tym co, jak i po co gramy. Nie jest to jazz z serii >>wolnoêç<<, tylko bardziej w stron Raymonda Scotta, t umaczy pianista przywo ujàc postaç amerykaƒskiego kompozytora, który równie prowadzi nietypowy swingujàcy sekstet w latach 30. i zas ynà jako autor szalonej muzyki do kreskówek o króliku Bugsie. JeÊli p yta Profesjonalizmu nie wprowadzi Maseckiego do ÊwiadomoÊci szarego fana jazzu, to tym bardziej wstyd b dzie jej nie znaç! 6 11 MACHINA POWRÓT DO SPISU TREÂCI

12 Listy przebojów 2. PARTY ROCK ANTHEM LMFAO feat. Lauren Bennett & Goonrock 3. SHE WILL Lil Wayne feat. Drake 4. MOVES LIKE JAGGER Maroon 5 feat. Christina Aguilera 5. SUPER BASS Nicki Minaj 6. LIGHTERS Bad Meets Evil feat. Bruno Mars 1 HEART SKIPS A BEAT OLLY MURS FEAT. RIZZLE KICKS 2. FEEL SO CLOSE Calvin Harris 3. MOVES LIKE JAGGER Maroon 5 feat. Christina Aguilera 4. DON'T GO Wretch 32 feat. Josh Kumra 5. JEALOUSY Will Young 6. JAR OF HEARTS Christina Perri 7. HEAVEN Emeli Sande 8. DOWN WITH THE TRUMPETS Rizzle Kicks 9. THE A TEAM Ed Sheeran 10. LITTLE BAD GIRL David Guetta feat. Taio Cruz, Ludacris 1 LAST FRIDAY NIGHT (T.G.I.F.) KATY PERRY Teenage Dream (EMI) 7. PUMPED UP KICKS Foster The People 8. HOW TO LOVE Lil Wayne 9. GOOD LIFE OneRepublic 10. I WANNA GO Britney Spears 1 ZAKOPOWER BOSO (Kayax/EMI) 2. Adele 21 (XL/Sonic) 3. Amy Winehouse BACK TO BLACK (Universal) 4. Ró ni wykonawcy RMF FM MUZYKA NAJLEPSZA... (Pomaton/EMI) 5. Ró ni wykonawcy RMF FM - POLSKIE PRZEBOJE (Magic/Universal) 12 MACHINA POWRÓT DO SPISU TREÂCI

13 Polecamy: FESTIWAL PRZEMIANY (1 4.09) (rozmawia: JACEK SKOLIMOWSKI) Uliczny karnawa Od techno nie trzeba z nudów zdechnàç. Szczególnie jeêli robi je producent i wokalista z latynoskim temperamentem i niemieckà solidnoêcià. Matias Aguayo wystàpi w Centrum Nauki Kopernik. Kto wymyślił piosenkę Battles o lodach Ice Cream, w której gościnnie zaśpiewałeś? Muzyk skomponowa zespó, a ja napisa em tekst. Dosta em tylko jednà wskazówk ten numer kojarzy si nam z lodami. Przez kilka dni podsy a em ró ne pomys y. W koƒcu spodoba a im si moja zabawa ze zdaniem dame un helado derritiéndose, czyli jak topiàcy si lód. Brzmia o wystarczajàco egzotycznie i idealnie pasowa o do muzyki. Czy ta współpraca jakoś wpłynęła na twoją karierę? Raczej nie sta em si bardziej popularny. Natomiast jestem bardzo zadowolony ze spotkania z Battles, bo jestem obecnie na etapie szukania pomys ów na kolejnym album. Buduj sobie studio w Berlinie i szukam inspiracji u innych ludzi. Jeszcze kilka lat temu twierdziłeś, że wystarczy ci mikrofon i laptop! Zgadza si, tak by o na etapie nagrywania Ay Ay Ay, czyli jakieê trzy, cztery lata temu. Nie mam zamiaru si powtarzaç. Mam te dosyç laptopów, kojarzà mi si tylko z wysy aniem maili, przeglàdaniem stron albo pracà w biurze. Staram si nie u ywaç komputerów na scenie, bo tylko psujà atmosfer. S u à mi w studiu do nagrywania. Podobno ostatnio dużo nagrywasz będąc w podróży? Tak, utwory na singiel I don t Smoke powstawa y w samolotach, w pociàgach, na lotniskach. Za ka dym kryje si jakaê anegdota. Na przyk ad tytu owy utwór powsta po tym, jak pijana dziewczyna podwala a si do mojego kolegi i prosi a go o ogieƒ. On ciàgle jej odmawia a i w pewnym momencie zacz o to brzmieç jak piosenka z refrenem ja nie pal, ja nie pal, ja nie pal. Po powrocie z klubu musieliêmy to szybko nagraç. 13 MACHINA

14 Wywiad: MATIAS AGUAYO CZAS NA PRZEMIANY Alexis Taylor & Justus Koehncke Spotkanie dwóch pokoleƒ artystów. Wbrew pozorom legenda niemieckiego techno i cz onek brytyjskiej electropopowej grupy Hot Chip bez problemu znajdujà na scenie wspólny bit i j zyk. Acid Symphony Orchestra Muzyka techno na powa nie? Nowy projekt fiƒskiego did eja i producenta Jori Hulkkonennena to dziesi cioosobowa orkiestra obs ugujàca syntezatory i automaty perkusyjne. Morgan Geist Po owa duetu Metro Area, mi oênik rasowego disco i futurystycznego soulu. Geist od dwóch dekad nie przestaje zaskakiwaç pomys ami, raz robi pop, raz hip-hop, a raz zabiera si za eksperymenty. Skąd u ciebie ta fascynacja śpiewem z kultury latynoskiej? Trudno powiedzieç, przez ca e ycie sp dzam tyle samo czasu w Po udniowej Ameryce, co w Europie. W wieku dwóch lat przenios em si razem z rodzicami z Chile do Kolonii, zaczà em mówiç po niemiecku i od tego czasu yj mi dzy dwoma kulturami. Mo e rzeczywiêcie moje podejêcie jest inne. W krajach latynoamerykaƒskich Êpiew jest dialogiem, s owa sà melodyjne i przekazujà histori. W Europie smutny koleê siada sam z gitarà w pokoju i pisze piosenk. Czy muzyka, którą poznałeś w Europie, miała na ciebie duży wpływ? Tak jak mówi em, w dzieciƒstwie tak samo lubi em s uchaç muzyki latynoskiej moich rodziców, jak i disco, rocka czy popu z niemieckiego radia. Nie by o te w moim yciu adnego momentu prze omowego. Mieszka- em w Kolonii, chodzi em z kolegami do klubów i po prostu zaczà em tworzyç w asnà muzyk. Często wracasz do Chile? Ostanie siedem lat sp dzi em mi dzy Pary em i Buenos Aires, a od grudnia stacjonuj w Berlinie, bo tu mieszka moja dziewczyna. Z racji mojego zawodu, mog byç w ka dym miejscu na Êwiecie, kiedy chc. Podobno organizujesz w Chile, Mesyku i Brazylii nielegalne imprezy? Mówisz o BumBumBox Party? To cz sto spontaniczne akcje, które robi ze znajomymi, kiedy nie mo emy znaleêç w mieêcie adnego przyzwoitego klubu. Wystawiamy sprz t grajàcy na ulic i do àczajà do nas ró ni ludzie. Tylko czasem policja przerywa nam zabaw. To fajne doêwiadczenie, bo w klubie spotykasz ciàgle takich samych ludzi, na BumBumBox Parties taƒczà te uliczni handlarze, bezdomni, babcie wracajàce z zakupów, kolesie na motorach. Jaką wtedy puszczasz muzykę? Bardzo ró nà. Zasada jest takà, e to, co dzia a w klubie, nie zawsze sprawdza si na ulicy. Za to wszystko to, co sprawdza si na ulicy, podoba si w klubie. Wybieram bardziej melodyjne kawa ki, cz sto z wokalami, eby nie by o tylko s ychaç dudnienia kiepskiego soundsystemu. Masz dość klubów? Granie w klubach to dla mnie przede wszystkim praca, a wyst py na ulicach sà niezobowiàzujàce. Potrzebuj od czasu do czasu zagraç coê takiego, eby przypomnieç sobie, dlaczego kiedyê zajà em si muzykà i znów poczuç radoêç, jak dziecko. 6 zobacz wi cej 14 MACHINA POWRÓT DO SPISU TREÂCI

15 cover MUZYCY WYSZLI Z JAJECZNICY CO JEST BARDZIEJ WYPE NIONE PORTFEL WYDAWCÓW STAR GUARD MUFFIN CZY TERMI- NARZ ENEJ? NA TO PYTANIE TRUDNO ZNALEèå ODPOWIEDè. WIEMY NATOMIAST JEDNO STWIERDZENIE, E TELEWIZYJNE SHOW GENERUJÑ PRAWDZIWE GWIAZDY JEST BLI - SZE PRAWDY NI KIEDYKOLWIEK WCZEÂNIEJ. (tekst: MARCIN FLINT) 15 MACHINA

16 Wbrew temu co mo e wydawaç si kilkuset u ytkownikom portali spo- ecznoêciowych i kilkunastu recenzentom, polskiej muzyki nie sposób ograniczyç do witchhouse u w Warszawie, dubstepu w Krakowie, post- -rocka w TrójmieÊcie czy chillwave u w Katowicach. Zapytajcie swojej cioci czy chocia kolegi z podwórka co rozumie z wielkomiejskiej gonitwy za trendami. Pewno nie wie, kim jest hipster. Za to doskonale wie, kim jest Kamil Bednarek. WYPEŁNIAJĄC LUKĘ Niedrzwica Du a, Brzeg, Pszczyna, Lubsko, Twardorzeczka, Kwidzyn, Che m, Szamotu y, Wschowa. A chcia oby si sparafrazowaç klasyka Kamil Bednarek idealnie wykorzysta swoje pi ç minut. Pytanie tylko czy przetrwa do kolejnego sezonu? dziennikarstwa: Skàd ci biedni ludzie majà wiedzieç, gdzie to jest?. Pytanie okaza oby si retoryczne. Oni wiedzà. Stamtàd pochodzà finaliêci telewizyjnych konkursów. Cz sto sami ich sobie wybrali. W asnymi telefonami komórkowymi wype nili nisz mi dzy dziwactwami, a produktami popopodobnymi podsuwanymi przez zupe nie oderwanych od rzeczywistoêci decydentów. Bo ludzie majà swój rozum. Mo na Êmiaç si z ich wyborów, ale nie z liczb. Notowanie Oficjalnej Listy Sprzeda y OLiS za okres czerwca tego roku przynios o zwyczajowà porcj cyferek, niemniej okaza o si znamienne. Wtedy bowiem debiutowa w rankingu Jamaican Trip, nowy album grupy Star Guard Muffin. To w aêciwie EP-ka z pi cioma nowymi piosenkami, ale ma a iloêç nowego materia u nie zniech ci a wiernych fanów, którzy zapewnili mu start z premiowanej, trzeciej pozycji. Co wi cej, stary krà ek nie zdà y si jeszcze znudziç. Wr cz przeciwnie. Po ponad trzydziestu tygodniach na liêcie, pokryte podwójnà platynà Szanuj nie tylko z niej nie wypad o, ale dwa notowania póêniej ponownie wspi o si na sam szczyt! Lider SGM, Kamil Bednarek, wcze- Êniej zadomowi si w sercach Polaków. Zajà drugie miejsce w programie TVNu Mam Talent. Mia trzy wyst py przed pi ciomilionowà widownià i wystarczajàco du o sprytu, by wybraç utwory idealne do prze- kni cia Kurta Nilsena, Erica Claptona i Boba Marleya. 16 MACHINA

17 Zespó Enej pojawi si na sopockich Top Trendach, gdyƒskim Open erze i kostrzyƒskim Przystanku Woodstock. Po Woodstocku, w samym tylko sierpniu stanie jeszcze na scenie 17 razy, przeje d ajàc Polsk od Rzeszowa po Szczecin. Co sprawi o, e autorzy ho ubieni do tej pory g ównie przez olsztyƒskich dziennikarzy i ol ckie audytorium stali si tak wzi tym towarem? Zacytujmy ze strony internetowej samych zainteresowanych: Szczere podzi kowania nale à si firmie Intergalactic i telewizji Polsat, która umo liwi- a prawdziwym artystom pokazanie si publicznoêci na szerokà skal. Chodzi rzecz jasna o polsatowski Must Be The Music. Tylko Muzyka, oglàdany przez cztery miliony ludzi. Program ma nad Mam Talent jednà przewag mo na w nim zagraç w asny repertuar. Polacy wybierajàc si na Enej wiedzà zatem,czego si spodziewaç. O tym, e lubià to, co znajà, przypominaç nie trzeba. TAŚMOWA PRODUKCJA SŁAW Postrzeganie telewizyjnych zmagaƒ talentów (i beztalenci) jako punktu wyjêcia do kariery przysz o jeszcze z przaênà Szansà na Sukces. To ona da a nam Justyn Steczkowskà, Kasi Stankiewicz, Kasi Cerekwickà i Maçka Mol d. Ma o? Prosz prze- Êledziç list finalistów pierwszej, edycji Idola Ania Dàbrowska (ósme miejsce), notoryczna kolekcjonerka platynowych p yt i Fryderyków. Tomek Makowiecki (szóste Wi kszoêç finalistów pierwszej edycji Idola ciàgle jest obecna na rynku. Telewizyjny show niewàtpliwie im w tym pomóg. miejsce), z mniejszym potencja em komercyjnym, ale te reputacjà najmilszego i najdojrzalszego z celebrytów, to zdecydowanie coê wi cej ni kwiatek u ko ucha Reni Jusis. Zdobywca trzeciego miejsca, Szymon Wydra jeszcze w zesz ym roku by w stanie zaznaczyç swojà obecnoêç na liêcie OLiS. O dwóch zwyci skich paniach sporo s yszeliêmy wczeêniej i ponownie us yszymy lada moment Ewelina Flinta, pytana z o- Êliwie o to, czy w pracy nad nowà p ytà chce dogoniç Edyt Bartosiewicz, przyznaje, e jest bli ej ni dalej. Czempionka Ala Janosz z solówkà chce zaê uderzyç jeszcze we wrzeêniu. Obiecuje soul, blues i jazz, a nowy utwór w sposób bardzo przyzwoity wykorzystuje resztki mody na retro. 17 MACHINA

18 Janosz zresztà bardziej koncentruje si na pracy, ni tym, eby usilnie b yszczeç. Ostatnie lata sp dzi a bowiem na drugim planie w funkowej grupie HooDoo Band. Czasy gdy Êpiewa a, e za Êcianà budzi jà Êpiew i jajecznica, zdecydowanie min y. W ciàgu ostatnich lat muzyczny biznes nauczy si lepiej utylizowaç gwiazdki telewizyjnych konkursów talentów. POMYSŁ NA GWIAZDĘ Skoro zaê o zapomnieniu to najgorsza zmora telewizyjnego talentu. Ku przestrodze przyk ad triumfujàcej w Fabryce Gwiazd Martyny Melosik. Zosta a zostawiona sama sobie, bez propozycji, eby nagraç p yt musia a sprzedaç samochód i konia z rz dem temu, kto o niej póêniej s ysza. Mo e zmieni wszystko, a mo e niewiele. Mnie ju szkoda serca, by stawiaç wszystko na jednà kart, powiedzia smutno Cezary Klimczak po wygraniu drugiej edycji Drogi do Gwiazd. To chyba lepsze, ni przez wybielone, acz zaciêni te z by, cedziç, e piosenka do nowej animacji Disneya albo Êwiàteczna kompilacja z goêcinnym wyst pem Zbigniewa Wodeckiego, stanowi szczyt artystycznych ambicji. Inna sprawa, e przez lata biznes nauczy si lepiej utylizowaç nowe gwiazdki. Star Guard Muffin szybko wys ani zostali na Jamajk, by wycisnàç z muzyki, jaki grajà, ca y jej komercyjny potencja. Enej pojecha o do Londynu z Jurkiem Owsiakiem, zaê Magdzie Welc (pierwsze miejsce ostatniego Mam Talent ) zorganizowano spotkanie z Edytà Geppert. Odgrzebano Macieja Silskiego i S awka Uniatowskiego mistrza i wicemistrza czwartej edycji Idola. Us yszymy ich we wrzeêniu na albumie Poland... Why Not?. Produkowana przez Roba Hoffmana (odpowiedzialnego m.in. za HIStory Michaela Jacksona) p yta ma zwróciç uwag Êwiata na nasz kraj. Trudno pozbyç si przekonania, e wyjdzie jak zwykle, ale nie ma co narzekaç. NA WŁASNYCH WARUNKACH Zmieni si równie wizerunek ludzi z talent show. WczeÊniej by y to kukie ki, grupa weselnych grajków, do których doczepiono sznurki prowadzàce do du ych wytwórni. Ile to si mówi o o tym, jak wydawnictwo 18 MACHINA

19 po o y o karier zwyci zcy pierwszej Drogi Do Gwiazd, Jarkowi Jaka to Melodia Weberowi, bo nie znalaz o na niego pomys u. Albo o k ótniach Ali Janosz, która rozpaczliwie usi- owa à zostawiç na krà ku choç odrobin siebie. Bran a po najmniejszej linii oporu dà y a do pieni dzy. A telewizja szuka a atwych wzruszeƒ, gloryfikujàc chocia by ma e dziewczynki Êpiewajàce Êmiertelnie powa ne piosenki przy swych p aczàcych matkach czy ulicznego grajka dzi ki muzyce wychodzàcego z alkoholizmu i gotowego oddaç ca à wygranà onie. To ju nie muzyka, a próba opowiedzenia tabloidowej historii. Nic tylko uêmiechnàç si sarkastycznie. Przyk ad jak nale y wykorzystaç swój moment i nie zrobiç szopki da a jeszcze Steczkowska, ale najwi cej zamieszania zrobi a Monika Brodka. Zwyci czyni trzeciej edycji Idola przez szeêç lat hodowa a pazur zademonstrowany na Grandzie. Trzecia w jej dorobku p yta okaza a si na tyle na czasie, by zadufane muzyczne serwisy niezale ne musia y o niej napisaç, a zarazem wystarczajàco przebojowa, eby pop ynàç prosto zabagnionym, g ównym nurtem. Bardzo d ugo szukaliêmy takiego z otego Êrodka. Za ma à sensacj uchodzi te uczestniczka (jednak nie finalistka) Must Be The Music. Tylko Muzyka Olivia Anna Livki. Alternatywna Zosia Samosia, z jej gatunkowym miksem podawanym w artystowskim sosie uj a samego dyrektora artystycznego Off Festivalu Artura Rojka. Nie da si ukryç, e telewizyjne konkursy potrafià przemyciç czasem coê ambitniejszego. Dzi ki akordeoniêcie Marcinowi Wyrostkowi, triumfujàcemu w finale drugiego Mam Talent, wiele osób przekona- o si, e Astor Piazzolla to nie rodzaj pizzy, podczas gdy Magdalena Welc przypomnia a, i s owo Geppert powinno kojarzyç si z czymê wi cej ni kreskówkowy zwierzak patrzàcy przez ciemne okulary z torebki chipsów. Numer jeden ostatniego X-Factora, Gienek Loska przemyca bluesa alergen uczulajàcy drewniane uszy od Odry po Bug. OczywiÊcie Êrodowiska opiniotwórcze krzywià si zarówno na Star Guard Muffin, jak i na Enej. K uje ich w uszy ma olackie reggae tych pierw- Jak to się robi w Anglii Wygrana? Mo na si Êmiaç z Susan Boyle, ale dokona a ona najwi kszego skoku na kas w dziejach showbiznesu. W ciàgu dwóch lat sprzeda a 10 milionów p yt. Wicemistrzyni trzeciej edycji brytyjskiego Mam Talent, to prawdopodobnie najlepszy przyk ad mechanizmów dzia ania tzw. talent show. A wi c na poczàtku mieliêmy blisko 50-letnià, nieatrakcyjnà kobiet znikàd. PrzeÊladowanà w dzieciƒstwie w zwiàzku z jej niespecjalnà b yskotliwoêcià i ponoç nigdy nawet nie ca owanà. Simon Cowell, krwio erczy juror w typie Wojewódzkiego, tylko si zaêmia, gdy wysz a na scen. Kiedy zaêpiewa a idealnie dobranà pod siebie, wyciskajàcà zy piosenk nie móg wykrztusiç s owa. Rozpoczà si medialny festiwal Boyle by a goêciem Oprah Winfrey, wszystkich niemal telewizji Êniadaniowych i przebojowym internetowym wirusem. Zamieszanie doprowadzi o jà do kliniki psychiatrycznej. Podnios a si, ale nie wygra a. Miliony niepocieszonych widzów mog o ukoiç nerwy nabywajàc niszczonà przez krytyków p yt, którà wyda wczeêniej wymieniony Cowell. Tak w aênie kr ci si interes. Nam do tego poziomu cynizmu na szcz Êcie jeszcze daleko. 19 MACHINA

20 szych. Drugim nie mogà darowaç ludowych korzeni, weselnego akordeonu na uêwi conej obecnoêcià White Stripes czy Sonic Youth, open erowej ziemi, zapominajàc, e organizator tego festiwalu wcale nie jest alter, a nad art zdecydowanie stawia zyski p ynàce z organizowania najwi kszego w Polsce muzycznego wyjazdu integracyjnego dla pracowników korporacji. Czego by nie mówiç o repertuarze nowych s aw, nie da si Dzieci srebrnego ekranu coraz cz Êciej stawiajà na niezale noêç. Inna sprawa jest taka, e niestety rzadko majà na siebie oryginalny pomys. jednak ukryç, e grupy grajà swoje, majàc za sobà jedynie ma e wydawnictwo (nie plecy giganta). Nie da y si zwariowaç. Jeszcze. DO WYMIANY OD RĘKI Za poczàtki gwiazdorzenia mo na wziàç wypowiedzi Kamila Bednarka, sugerujàcego, e przed nim w jamajskiej muzyce polskiej nic specjalnego si nie dzia o. Nieêle, jak na kogoê, kto do w asnego stylu szed po plecach Vavamuffin oraz EastWest Rockers, i jeszcze nie doszed. Z kolei Enej wpakowa o si w bran owe przepychanki. Nie istnieje coê takiego jak muzyka Micha a Szpaka, tak zespó podsumowa dorobek kontrowersyjnego finalisty pierwszej edycji X-Factor. Ciekawe o tyle, e jeszcze niedawno muzyka Enej istnia a tylko i wy àcznie dla w aêcicieli legitymacji studenckich w województwie Warmiƒsko-Mazurskim. Có, skoro rok nale y do ciebie mo na paplaç. Warto mieç z ty u g owy myêl, e publicznoêç oswojona za pomocà telewizji nie lubi triumfatorów. Debiut Janosz sprzeda si trzy razy gorzej od debiutu chwalàcej si 60 tys. nabywców Flinty, a i tak ca e towarzystwo zdystansowa a ni- ej oceniona Ania Dàbrowska. Spu- Êcizna Fabryki Gwiazd to przede wszystkim siódmy Mateusz Krautwurst (z niez à, funkujàcà p ytà na pó kach Empiku) i czwarty Nick Sinckler. Poza tym wiadomo wszem i wobec, e nie ma ludzi nie do zastàpienia. Tylko artystów popularnych dzi ki Must Be The Music czy Mam Talent zastàpiç wyjàtkowo atwo. Wystarczy chwila. A tak w aêciwie jedna edycja. 6 zobacz wi cej 20 MACHINA POWRÓT DO SPISU TREÂCI

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English

VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English ORGANIZATOR MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W KROŚNIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 I GIMNAZJUM NR 4 UL. KISIELEWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show Warunek: uczestnikami mogą być amatorzy pow.15 lat 1. Style taneczne turniejów tańca w show. 1. 1. Turnieje tańca w show przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

III Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej. We Are the Music. Gimnazjum Publiczne nr 1 we Frysztaku. Frysztak, 18 maja 2016 r.

III Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej. We Are the Music. Gimnazjum Publiczne nr 1 we Frysztaku. Frysztak, 18 maja 2016 r. III Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej We Are the Music Gimnazjum Publiczne nr 1 we Frysztaku Frysztak, 18 maja 2016 r. Frysztak, 8.04.2016 Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele języka angielskiego,

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro)

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Uwaga: Ten tutorial tworzony był z programem Cubase 4 Studio, ale równie dobrze odnosi się do wcześniejszych wersji,

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

W grudniowe dni kolęda brzmi

W grudniowe dni kolęda brzmi Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym PoMoSt V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK MDK nr 1 ul. Powstańców Warszawskich 12 Bytom 12.12.2014 godz.9.00 Partnerzy Patroni

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomaga osobom, które nie mają pracy, a chcą pracować. Jeżeli potrzebujesz pomocy, by znaleźć pracę, przyjdź do

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej 18 maja (środa) 2016r. Dom Kultury w Lubiążu Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej, który zapoczątkowaliśmy w 2011 roku jako konkurs o zasięgu

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

lata swej kariery artystycznej wzbudzała zachwyt i uwielbienie publiczności, a także uznanie polskich i zagranicznych recenzentów.

lata swej kariery artystycznej wzbudzała zachwyt i uwielbienie publiczności, a także uznanie polskich i zagranicznych recenzentów. Jolanta Żmurko - Moja przygoda ze śpiewem rozpoczęła się w szkole średniej - wspomina Jolanta Żmurko - W Technikum Rolniczym występowałam w zespole młodzieżowym. Zgłosiliśmy się na festiwal piosenki radzieckiej

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan

Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan Venusian Script Collection of Texts Part III - Copyright 2000 by Omnec Onec Zbiór tekstów Part III - Copyright 2000 by Omnec Onec Kopiowanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

6ka.pl Użytkownik:, Data: 28.05.2016

6ka.pl Użytkownik:, Data: 28.05.2016 Angielski na Szóstkę - Część 1 URL: http://www.angielski.6ka.pl/lekcja/cz1/1 Lekcja 1 Jak masz na imię? What's your name? Lesson 1, Topic: What's your name? Lekcja 1, Temat: Jak masz na imię? Hello! (Cześć!)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku. tak zwane ABC Plusika

Instrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku. tak zwane ABC Plusika Instrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku tak zwane ABC Plusika Spis treści 1. Rejestracja użytkownika 2. Kupno biletu 3. Wymiana biletu 4. Zwrot biletu 5. Doładowanie konta 6.

Bardziej szczegółowo

Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie

Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie Szko a wymaga odbr zowienia. Nale y wi cej uwagi zwraca na dzieci utalentowane. I te talenty nale y rozwija powiedzia a nam Lucyna Ma

Bardziej szczegółowo

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać?

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? - zdalne badanie na użytkownikach Case study: Miles and More O Miles&More Zrobiliśmy badanie za pomocą Uxerii Miles&More to system lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta 1 Dostarczone przez Janssen Healthcare Innovation (Szczegóły na tylnej stronie okładki). Str 01 Czym zajmuje się program Care4Today? Program Care4Today został stworzony

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Susan Elliot-Wright Jak radzić sobie z przemocą emocjonalną Przetrwać i wyzdrowieć Tytuł oryginału: Overcoming emotional abuse Survive and heal First published in Great Britain in 2007 by Sheldon Press

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 56 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne

Scenariusz nr 56 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne Scenariusz nr 56 zajęć edukacji wczesnoszkolnej Metryczka zajęć edukacyjnych Miejsce realizacji zajęć: sala szkolna Ośrodek tematyczny realizowanych zajęć: W świecie sztuki Temat zajęć: Co to za melodia?

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu,

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl John McMahon Pierwsze kroki do wyjścia z alkoholizmu Original edition published in English Tytuł oryginału: First Steps out of Problem Drinking Copyright 2010 John McMahon Copyright Lion Hudson plc, Oxford,

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

XVI Ogólnopolskie Zimowe Spotkania Taneczne

XVI Ogólnopolskie Zimowe Spotkania Taneczne XVI Ogólnopolskie Zimowe Spotkania Taneczne Kąty Wrocławskie 23.01.2016 1. Nazwa imprezy: XVI OGÓLNOPOLSKIE ZIMOWE SPOTKANIA TANECZNE KĄTY WROCŁAWSKIE 2016 2. Termin i miejsce imprezy: 23.01.2016 GOKiS

Bardziej szczegółowo

TOMASZ STAŃKO. Ciemne Jutrznie 16 18 sierpnia 2013

TOMASZ STAŃKO. Ciemne Jutrznie 16 18 sierpnia 2013 Festiwal Muzyki Lusławice Małopolska TOMASZ STAŃKO a także Wojciech Myrczek oraz Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia pod dyrekcją Anny Szostak Ciemne Jutrznie 16 18 sierpnia 2013 www.emanacje.pl

Bardziej szczegółowo

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy.

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy. Dziennik Elizy 07.04.2014 Dzisiaj na warsztatach plastycznych tworzyliśmy makiety oraz bohaterów filmu. Oglądaliśmy filmy, które powstały w poprzednich edycjach Opolskich Lamek. Bardzo mi się podobało

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu.

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu. W zmaganiach konkursowych wzięli udział: Patrycja Kępka, Sebastian Wlizło i Łukasz Magier - uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którzy udostępnili swoje wiersze: Nadzieja Patrycja Kępka Płacz

Bardziej szczegółowo

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI INSTALACJA Włóż płytę CD-ROM. Uruchom program instalacyjny. Wykonaj instrukcje. 1 6 2 7 3 4 5 1- alans kanałów 1 2 (wyjście miksu) 2- Głośność kanału 1 (lewego)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu WIDEO AMERYKA. 1. Organizatorem Konkursu jest Konsulat Generalny USA w Krakowie, ul. Stolarska 9, 31-043 Kraków.

Regulamin Konkursu WIDEO AMERYKA. 1. Organizatorem Konkursu jest Konsulat Generalny USA w Krakowie, ul. Stolarska 9, 31-043 Kraków. Regulamin Konkursu WIDEO AMERYKA I. Postanowienia Ogólne: 1. Organizatorem Konkursu jest Konsulat Generalny USA w Krakowie, ul. Stolarska 9, 31-043 Kraków. 2. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:...

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Kwestionariusz AQ Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Poniżej znajduje lista stwierdzeń. Proszę przeczytać każde stwierdzenie bardzo dokładnie i zaznaczyć, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi ANTRAKT ANTRAKT fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi zdjęcie na okładce: Ewa Pakuła wydawca: Teatr Muzyczny w Łodzi druk: Michalczyk i Prokop sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Szanowni

Bardziej szczegółowo

XIII KONKURS MATEMATYCZNY

XIII KONKURS MATEMATYCZNY XIII KONKURS MTMTYZNY L UZNIÓW SZKÓŁ POSTWOWYH organizowany przez XIII Liceum Ogólnokształcace w Szczecinie FINŁ - 19 lutego 2013 Test poniższy zawiera 25 zadań. Za poprawne rozwiązanie każdego zadania

Bardziej szczegółowo

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie 2 Wstęp Kiedy zaczyna, a kiedy kończy się rola fotografa w procesie fotografowania? Czy jego zadaniem jest jedynie przykładanie aparatu

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim NR 154/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim NR 154/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 154/2015 ISSN 2353-5822 Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów oraz danych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ CZERWONY KAPTUREK

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ CZERWONY KAPTUREK Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ CZERWONY KAPTUREK Występują: Czerwony Kapturek, Mama, Babcia, Wilk, Pinokio oraz dzieci; Scena I W tle makieta domu, płotek, kwiaty przed domem. Na scenę

Bardziej szczegółowo

Jakie piosenki są według Ciebie ponadczasowe, według Twoich rodziców/ dziadków?

Jakie piosenki są według Ciebie ponadczasowe, według Twoich rodziców/ dziadków? Kiedy, w jakich sytuacjach najczęściej słuchasz muzyki? W jakich sytuacjach muzyki słuchają Twoi Jakie piosenki są według Ciebie ponadczasowe, a jakie według Twoich rodziców/ Na jakim koncercie byłeś po

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

XIII FORUM MŁODEJ LOGISTYKI: zaskakujące zwroty akcji!

XIII FORUM MŁODEJ LOGISTYKI: zaskakujące zwroty akcji! XIII FORUM MŁODEJ LOGISTYKI: zaskakujące zwroty akcji! Minął pierwszy dzień konferencji pt.: Forum Młodej Logistyki i Logistyczne Targi Pracy. 13 edycja wydarzenia organizowanego przez studentów Koła Logistyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

Nr.10. W tym numerze to psy są zwierzątkami numeru!!! A kto został jasnowidzem? Przeczytajcie!

Nr.10. W tym numerze to psy są zwierzątkami numeru!!! A kto został jasnowidzem? Przeczytajcie! Nr.10 W tym numerze to psy są zwierzątkami numeru!!! A kto został jasnowidzem? Przeczytajcie! Spis treści Str.2 Spis treści Str.3 Przedmowa Str.4 Zwierzątko numeru- pies Str.5 Co nowego w świecie? Str.6

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobra, a także :

KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobra, a także : KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobra, a także : -szczególnie interesuje się muzyką, posiada rozszerzone wiadomości

Bardziej szczegółowo

Integracyjne Warsztaty Artystyczne

Integracyjne Warsztaty Artystyczne I Przykład Integracyjne Warsztaty Artystyczne IWA pod taką skróconą nazwą kryje się organizacja Integracyjnych Warsztatów Artystycznych Już pięć razy zorganizowaliśmy cykl warsztatów artystycznych dla

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77 Spis treści Dla kogo przeznaczona jest ta książka? 5 Wstęp jak korzystać z poradnika? 7 1. Czym jest głos? 11 Głos jako mieszanka tonów i szumów 12 Głos jako fala 15 Głos jako jedna z funkcji krtani 17

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk

Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk Marzena Kococik Olga Kuśmierczyk Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzemieniewicach Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk Konkursy wyzwalają aktywność

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S M E D I A KonKurs EDuInspIracjE MEDIa 2016 przewodnik Dla uczestników KonKursu

K O N K U R S M E D I A KonKurs EDuInspIracjE MEDIa 2016 przewodnik Dla uczestników KonKursu KONKURS MEDIA Konkurs EDUInspiracje Media 2016 Przewodnik dla uczestników konkursu Spis treści O konkursie... 3 Kategorie konkursowe... 4 Jak zgłosić pracę w konkursie EDUinspiracje Media 2016?... 5 Ile

Bardziej szczegółowo

POMOCE DYDAKTYCZNE: tablica, kreda, nagranie CD, kopia ksero z tekstem piosenki zawierającym luki lub podręcznik z takim tekstem, zeszyty

POMOCE DYDAKTYCZNE: tablica, kreda, nagranie CD, kopia ksero z tekstem piosenki zawierającym luki lub podręcznik z takim tekstem, zeszyty SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA: II gimnazjum TEMAT: Elvis Presley: Blue Suede Shoes ćwiczenia w słuchaniu. CEL OGÓLNY: ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu, zdobycie podstawowych informacji w

Bardziej szczegółowo

Akademia Rodzinnych Finansów

Akademia Rodzinnych Finansów Akademia Rodzinnych Finansów Program edukacyjny zainicjowany przez Provident Polska w drugiej połowie 2007 roku. Ma na celu szerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kształtowanie pozytywnych nawyków

Bardziej szczegółowo

CIENIEM JAN WOJCIECH MALIK

CIENIEM JAN WOJCIECH MALIK GRY z CIENIEM "PRZECHODNIE CIENIE" 140x180 akryl na płótnie 2009 JAN WOJCIECH MALIK Jan Wojciech MALIK : laureat wielu konkursów i festiwali sztuki, m. in. Srebrnego Medalu na II Biennale Sztuki "Europa-Azja"

Bardziej szczegółowo

W październiku 2007 Brytyjska firma LANEY (producent wzmacniaczy gitarowych) umieściła Rafała Konikowskiego na liście swoich oficjalnych artystów

W październiku 2007 Brytyjska firma LANEY (producent wzmacniaczy gitarowych) umieściła Rafała Konikowskiego na liście swoich oficjalnych artystów Rafał Konikowski: gitarzysta, kompozytor i autor szkół gitarowych. Od wielu lat współpracuje z producentami i dystrybutorami "sprzętu gitarowego" [BOX Electronics, Music Dealer (D'Addario, Planet Waves),

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny. dla klasy trzeciej

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny. dla klasy trzeciej Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klasy trzeciej Cele konkursu : - rozwijanie zainteresowań matematycznych u dzieci w młodszym wieku szkolnym; - wdrażanie do logicznego myślenia; - zwiększanie efektywności

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDRA SŁABIAK. Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI

ALEKSANDRA SŁABIAK. Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI ALEKSANDRA SŁABIAK Przedmiotowy System Oceniania j. angielski kl. IV VI Zgodnie z WZO, śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego w klasach IV VI wyrażone są stopniem w następującej skali: stopień

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla twojej rodziny

Pomoc dla twojej rodziny 1 Pomoc dla twojej rodziny przewodnik po przyjaznym i oferującym wsparcie programie organizacji Home-Start www.home-start.org.uk Darmowy numer telefonu: 0800 068 63 68 2 Każdy czasami potrzebuje odrobiny

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

Tischner KS. JÓZEF. Opracowanie Wojciech Bonowicz

Tischner KS. JÓZEF. Opracowanie Wojciech Bonowicz Tischner KS. JÓZEF Tischner KS. JÓZEF Opracowanie Wojciech Bonowicz Wydawnictwo Znak Kraków 2010 KAZANIE PIERWSZE o tym, za kogo umarł Pan Jezus KSIĄDZ JÓZEF: Dzieci kochane! Wysłuchaliśmy przed chwilą

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Historia The Beatles

Historia The Beatles Historia The Beatles John Lennon (gitara rytmiczna, śpiew) urodził się 9 października 1940 w Liverpoolu, zmarł 8 grudnia 1980 w Nowym Jorku. Brytyjski muzyk, kompozytor, wokalista i autor tekstów. Znany

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl 1. PROGRAM wciśnij

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie Świąteczne wypieki (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Na styku granic Polski i Niemiec, w Europamieście Zgorzelec-Görlitz, gdzie dwa narody zbliżają się do siebie,

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Poziom wiedzy młodzieży gimnazjalnej na temat dopalaczy na podstawie badań w wybranych gimnazjach Powiatu Ostródzkiego

Poziom wiedzy młodzieży gimnazjalnej na temat dopalaczy na podstawie badań w wybranych gimnazjach Powiatu Ostródzkiego Poziom wiedzy młodzieży gimnazjalnej na temat dopalaczy na podstawie badań w wybranych gimnazjach Powiatu Ostródzkiego Badaniu ankietowemu zostało poddanych 850 uczniów gimnazjów z powiatu ostródzkiego.

Bardziej szczegółowo