Informacje dla doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi o propozycjach zadań do budżetu obywatelskiego na 2014r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje dla doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi o propozycjach zadań do budżetu obywatelskiego na 2014r."

Transkrypt

1 Informacje dla doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi o propozycjach zadań do budżetu obywatelskiego na 2014r. w rejonie Bałuty Lp Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis Remont i modernizacja Filii nr 22 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty. Lokalizacja - Filia nr 22 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty, ul. Limanowskiego 194/196. Opis zakres realizacji zadania przewiduje: prace budowlane: przebudowa ścianek działowych, wymiana posadzek i podłóg, wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, uzupełnienie tynków i malowanie; prace elektryczne: wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia; prace hydrauliczne: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i urządzeń sanitarnych; wyposażenie: wymiana regałów, szaf, biurek, krzeseł, lad bibliotecznych. Multisenior rozwój multimedialny seniorów poprzez doposażenie Domu Dziennego Pobytu Zacisze przy ul. Organizacji WiN 37 w sprzęt audiowizualny i nagłaśniający. Lokalizacja jw. Opis przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na dokonaniu zakupu następujących sprzętów: sprzęt nagłaśniający, odbiornik TV, uchwyt do mocowania telewizora na ścianie, laptop, statyw do laptopa, router, oprogramowanie, urządzenie wielofunkcyjne drukarka. Szacunkowy koszt zadania , ,00 Rekomendacja komórki merytorycznej Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Bałuty, oprócz podstawowej działalności statutowej polegającej na upowszechnianiu czytelnictwa poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów, prowadzi bogatą działalność kulturalno-oświatową. Lokal filii nr 22, przy ul. Limanowskiego 194/196 był remontowany ponad 20 lat temu. Nowa aranżacja placówki pozwoli na wygospodarowanie miejsca do realizacji różnych przedsięwzięć edukacyjnych, takich jak lekcje biblioteczne czy spotkania z autorami książek. Efektem będzie aktywizacja społeczności lokalnej i wzrost wskaźników upowszechniania czytelnictwa. Proponowane zadanie jest zgodne z celami działania Domów Dziennego Pobytu w zakresie zapewnienia wypoczynku oraz zaspokojenia potrzeb towarzyskich oraz kulturalnych i stanowi realną odpowiedź na potrzeby osób, które ze względu na wiek, chorobę bądź niepełnosprawność korzystają z Dziennego Domu Pomocy przy ul. Organizacji WiN 37 w Łodzi. W placówce działa aktywnie kabaret. Biorąc powyższe pod uwagę, wniosek o zakup sprzętu audiowizualnego i nagłaśniającego do Domu Dziennego Pobytu przy ul. Wrocławskiej 10, który jest placówką publiczną, znajdująca się w strukturze Miasta, rekomendujemy pozytywnie. Jednocześnie proponuje się skorygowanie kosztorysu zadania na łączną kwotę , 00 zł, uwzględniającego zakup odbiornika TV (Samsung UE46F7000) za kwotę 5500,00 zł. Koszty szac. zadania po weryfikacji , ,00 ID / jednostka rozpatruj ąca wniosek B0006 B0039 MOPS 1

2 3. 4. Rozszerzenie działalności informacyjno edukacyjnej i kulturowej, z wykorzystaniem multimediów, Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź Bałuty przy ul. Osiedlowej 6. Lokalizacja jw. Opis remont lokalu przy ul. Wrocławskiej 7, który jest w bardzo w złym stanie i nikt go nie użytkuje od przeszło 5 lat. W ramach realizacji zadania przewiduje się wymianę okien, drzwi, demontaż krat; wymianę instalacji elektrycznej, hydraulicznej, alarmowej i komputerowej; zakup armatury sanitarnej oraz lamp oświetleniowych; zakup mebli bibliotecznych. Po połączeniu lokalu z biblioteką zostanie on wyposażony w interaktywny sprzęt najwyższej klasy (sprzęt komputerowy, drukarka, skaner, stojaki do odsłuchu muzyki, konsola PS4, zestaw interaktywny z rzutnikiem, wieża HI-FI, bramki magnetyczne), czyniąc go pierwszą taką biblioteką w Łodzi. Lokal ten byłby pierwszą w mieście multimedialną biblioteką dla dzieci i młodzieży spełniająca najwyższe standardy dla bibliotek dziecięcych. Wyciągamy dzieci z bramy przeciwdziałanie patologii społecznej wśród najmłodszych mieszkańców dzielnicy Bałuty. Lokalizacja Klub Sportowy Budowlani przy ul. Górniczej 5 i ul. Krzyżowej 5 Opis wnioskowane zadanie polegać będzie na organizacji czasu wolnego dzieciom i młodzieży, zamieszkującym dzielnicę Bałuty, zagrożonymi patologiami oraz wykluczeniem społecznym. Przewiduje się m.in.: organizację pikniku integracyjnego z udziałem krajowych i zagranicznych zawodników rugby i zapasów w stylu wolnym; zapewnienie opieki wychowawczej, aktywnego spędzania czasu poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych; zapewnienie ciepłych posiłków; itp , ,00 Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Bałuty, oprócz podstawowej działalności statutowej polegającej na upowszechnianiu czytelnictwa poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów, prowadzi bogatą działalność kulturalno-oświatową. Pozyskanie przylegającego pomieszczenia do lokalu filii nr 3, wyremontowanie i wyposażenie w sprzęt multimedialny umożliwi korzystanie większej liczby dzieci z biblioteki, która już w tej chwili pełni funkcję świetlicy środowiskowej. Jest miejscem spotkań bardzo dużej grupy młodzieży. Nowa aranżacja placówki pozwoli na wygospodarowanie miejsca do realizacji różnych przedsięwzięć edukacyjnych, takich jak lekcje biblioteczne czy spotkania z autorami książek. Projekt jest kierowany do dzieci, młodzieży, a także do osób starszych. W związku z tym jako nadzorujący instytucję, popieramy zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego. pozytywnie rekomenduje powyższe zadanie. Realizacja zadania poszerzy ofertę organizacji czasu wolnego dzieciom i młodzieży zagrożonymi patologiami oraz wykluczeniem społecznym. Proponowane zadanie wpisuje się w główne kierunki działań zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Łodzi na lata , ,00 B0045 B0071 2

3 Modernizacja wielofunkcyjnej hali sportowej z zapleczem szatniowosanitarnym przy ul. Brukowej 22 oraz stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na zalesionym terenie. Lokalizacja ul. Brukowa 22 (obręb B-31, działka nr 48/10, pow m 2 ) Opis wnioskowane zadanie polegać będzie na modernizacji hali sportowej wraz z zapleczem przy ulicy Brukowej 22 w Łodzi oraz stworzeniu nowej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej. Na realizację zadania składać się będą następujące elementy: przygotowanie projektu modernizacji hali sportowej wraz z zapleczem, parku linowego i ścianek wspinaczkowych na zalesionym terenie; modernizację hali sportowej wraz z zapleczem; utworzenie parku linowego i zbudowanie zewnętrznych ścianek wspinaczkowych na zalesionym terenie. Ogródek przydomowy dla Domu Dziennego Pobytu Wrzos MOPS, ul. Rojna 52. Lokalizacja ul. Rojna 52, blok 385, obręb B-41 (działki 31/88 i 31/89) Opis zadanie obejmuje wyodrębnienie, poprzez ogrodzenie, powierzchni tarasu i trawnika przylegających od strony zachodniej do bloku, a także dobudowanie jadalni Realizacja zadania wymaga: skucia części schodów wzdłuż tarasu; wykonania ogrodzenia; zamontowanie suwanej furtki; wykonania schodów w kierunku południowym; obsadzenia ogrodzenia tujami. Przeniesienie placówki wsparcia dziennego i Domu Dziennego Pobytu, remont i adaptacja pomieszczeń do potrzeb 50 seniorów i 25 dzieci i młodzieży. Lokalizacja ul. Czarnieckiego 4 (dotychczasowa siedziba), w związku z koniecznością zmiany siedziby pojawiła się propozycja, aby placówka w dalszym ciągu funkcjonowała na Bałutach. Opis Budynek przy ul. Czarnieckiego 4 jest budynkiem gminnym i został w ostatnim okresie przeznaczony do sprzedaży. Instytucje mające dotychczasową siedzibę w budynku zmuszone są do poszukania innego lokalu w zasobach gminy. Przeniesienie placówek do nowego lokalu związane jest z przeprowadzeniem niezbędnego remontu i adaptacji pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami , ,00 200,000,00 Aby wykonać zadanie należy: ogłosić przetarg na wykonanie projektu technicznego wraz z wykonaniem inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej; uwzględnić wykonanie projektu z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę (min. ~ 6 m-cy); po wykonaniu projektu technicznego wraz z kosztorysami (dopiero wówczas będzie znany koszt robót, które mają być zrealizowane) można ogłoście przetarg na wykonanie robót budowlanych, po wybraniu wykonawcy nastąpi wprowadzenie na budowę i rozpoczną się roboty budowlane (będzie ewentualnie możliwe w miesiącu wrześniu lub październiku); wykonanie robót budowlanych do końca roku kalendarzowego możliwe jest tylko teoretycznie. Określenie stanu technicznego wykonalności będzie możliwe po wykonaniu inwentaryzacji wraz z orzeczeniami technicznymi niezbędnymi do zrealizowania zadania. Negatywna. Proponowane zadanie nie spełnia warunku wynikającego z 1 pkt. 2 rozdziału I zasad budżetu obywatelskiego w Mieście Łodzi Zarządzenia Nr 3971/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z zadnia 2 kwietnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsult6acji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2014 rok. Wskazana lokalizacja Dziennego Domu Pomocy Wrzos przy ul. Rojnej 52 blok 385 jest własnością SM Teofilów w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 102 i nie stanowi mienia Miasta Łodzi. Negatywna. Proponowane zadanie nie spełnia warunku wynikającego z 1 pkt. 2 rozdziału I zasad budżetu obywatelskiego w Mieście Łodzi Zarządzenia Nr 3971/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z zadnia 2 kwietnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsult6acji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2014 rok. Wskazana lokalizacja placówki wsparcia dziennego stanowi własność rzymskokatolickiej parafii pw. Dobrego Pasterza w Łodzi znajdującej się w archidiecezji łódzkiej w dekanacie Łódź- Bałuty. Właściwe koszty inwestycji będą możliwe do określenia dopiero po wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami. Jej brak uniemożliwia określenie, czy szacunkowe koszty są właściwe. Brak jest bowiem we wniosku określenia dokładnego określenia prac modernizacyjnych. B0072 B0073 MOPS B0087 MOPS 3

4 8. Łódź curlerów budowa całorocznego toru curlingowego dla mieszkańców. Lokalizacja - ul. Wiernej Rzeki 2 Opis stworzenie całorocznego, ogólnodostępnego toru curlingowego dla mieszkańców przy wykorzystaniu jednej z sześciu instalacji do tworzenia sztucznego lodowiska, będących w posiadaniu miasta. W ramach realizacji zadania przewiduje się następujące działania: budowa obiektu lub adaptacja istniejącego na całoroczny tor curlingowy; przebudowa i montaż jednej z posiadanych przez miasto instalacji do sztucznego lodowiska; zapewnienie sprzętu niezbędnego do funkcjonowania obiektu ,00 Aby wykonać zadanie należy: ogłosić przetarg na wykonanie projektu technicznego wraz z wykonaniem inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej oraz nowego projektu zagospodarowania terenu (stwierdzającego możliwość realizacji zadania); uwzględnić wykonanie projektu z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę; po wykonaniu projektu technicznego wraz z kosztorysami (dopiero wówczas będzie znany koszt robót, które mają być zrealizowane) można ogłoście przetarg na wykonanie robót budowlanych, po wybraniu wykonawcy nastąpi wprowadzenie na budowę i rozpoczną się roboty budowlane; wykonanie robót budowlanych do końca roku kalendarzowego możliwe jest tylko teoretycznie. Określenie stanu technicznego wykonalności będzie możliwe po wykonaniu inwentaryzacji wraz z orzeczeniami technicznymi i nowym projektem zagospodarowania terenu niezbędnymi do zrealizowania zadania. Właściwe koszty inwestycji będą możliwe do określenia dopiero po wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami. Jej brak uniemożliwia określenie, czy szacunkowe koszty są właściwe. Brak jest bowiem we wniosku określenia dokładnego określenia prac modernizacyjnych. Szacunkowy koszt zadania jest zbyt niski w wypadku konieczności budowy nowego obiektu. B0114 4

5 9. Modernizacja i rozbudowa kompleksu sportowego wraz z basenem START. Lokalizacja SKS START, ul. św. Teresy 56/58. Opis - remont kompleksu sportowego wraz z basenem START. Zmodernizowanie całego SKS STARTu, boiska do siatkówki, bieżni. Zakupienie sprzętu sportowego (piłki, materace, itp.). Zagospodarowanie terenu zielonego przeznaczonego do wypoczynku biernego trawniki, krzewy, kawiarnia ,00 Negatywna. Gmina Miasto Łódź jest w sporze prawnym ze Spółdzielczym Klubem Sportowym Start, który uważa, że ma prawo własności obiektu przez zasiedzenie. Do czasu zakończenia sporu nie powinno się inwestować w przebudowę obiektu. Nie wszystkie działki, na których znajduje się obiekt są skomunalizowane. Na podstawie wcześniejszych realizacji zadań przez można stwierdzić, że wycena jest zaniżona i stanowi zaledwie niewielki procent całkowitych kosztów zadania. Aby wykonać zadanie należy: ogłosić przetarg na wykonanie nowej koncepcji zagospodarowania tereny oraz projektu technicznego wraz z kosztorysami i niezbędnymi ekspertyzami istniejących obiektów, określających możliwość realizacji zadania; uwzględnić wykonanie projektu z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę; po wykonaniu projektu technicznego wraz z kosztorysami (dopiero wówczas będzie znany koszt robót, które mają być zrealizowane) można ogłosić przetarg na wykonanie robót budowlanych, po wybraniu wykonawcy nastąpi wprowadzenie na budowę i rozpoczną się roboty budowlane; wykonanie całego zakresu robót budowlanych wymienionych we wniosku do końca roku kalendarzowego jest nie możliwe. Właściwe koszty inwestycji będą możliwe do określenia dopiero po wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami, jej brak uniemożliwia określenie, czy szacunkowe koszty są właściwe, brak jest bowiem we wniosku określenia dokładnego zakresu prac modernizacyjnych. Porównując inne podobne inwestycje realizowane przez trzeba stwierdzić, że wstępna wycena jest zaniżona i stanowi zaledwie znikomy procent kosztów całego przedsięwzięcia. Określenie stanu technicznej wykonalności będzie możliwe po wykonaniu inwentaryzacji wraz z orzeczeniami technicznymi niezbędnymi do zrealizowania zadania ,00 B0148 5

6 Zakup komputera dla Domu Dziennego Pobytu. Lokalizacja Dom Dziennego Pobytu, ul. Wrocławska 10. Opis zakup komputera dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu przy ul. Wrocławskiej 10. Nie lada to gratka sport dla wszystkich rodziców, wnuczków, babci i dziadka. Wsparcie dla rozwoju sportu wśród wszystkich mieszkańców (dzieci, młodzież, dorośli). Lokalizacja obiekty MKS Metalowiec, ul. Jachowicza 1. Opis Zadanie bezinwestycyjne. Dotyczy realizacji spotkań mieszkańców w godzinach przedpołudniowych nie kolidujących z przeprowadzanymi treningami sekcji sportowych Klubu. Zajęcia prowadzić będą instruktorzy sportowi (także nauczyciele wf) w następujących dziedzinach: nornic working, tai-chi, gimnastyka korekcyjna, siłownia, gry i zabawy ogólnosprawnościowe , ,00 Proponowanie działanie ma celu przeciwdziałanie jednemu z najbardziej dotkliwych wykluczeń społecznych obecnych czasów, jakim się stalo wykluczenie cyfrowe i stanowi realną odpowiedź na potrzeby osób, które ze względu na wiek, chorobę bądź niepełnosprawność korzystają z Dziennego Domu Pomocy. Ponadto zadanie mieści się w działaniach realizowanych przez Dzienne Domy Pomocy. Dzięki wyposażeniu placówki w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, jej mieszkańcy otrzymają dostęp do nieograniczonych możliwości globalnej sieci. Biorąc powyższe pod uwagę, wniosek dotyczący zakupu komputera do Domu Dziennego Pobytu przy ul. Wrocławskiej 10, który jest placówką publiczną znajdującą się w strukturze Miasta, rekomendujemy pozytywnie. pozytywnie rekomenduje powyższe zadania. Realizacja zadania wzbogaci ofertę imprez i zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców osiedla Górna. Stworzy alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży przyczyni się do ograniczenia patologii społecznej. Działania zaplanowane w ramach projektu, z uwagi na krąg beneficjentów do których są skierowane będą okazją do międzypokoleniowej, rodzinnej integracji poprzez sport , ,00 B0155 MOPS G0004 6

7 12. Pielęgnacja starodrzewu parkowego, obsadzenie drzewami i krzewami oraz urządzenie parku 3 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Paradnej 36. Lokalizacja jw. Opis wykonanie cięcia pielęgnacyjnego drzew istniejących, karczowanie samosiewów i pniaków, cięcie odmładzające żywopłotu, założenie trawnika, sadzenie krzewów i drzew liściastych i iglastych, wyposażenie terenu w alejki, ławki, stoliki do gier w warcaby i szachy, urządzenie boiska do gier w kometkę, siatkówkę i tenis stołowy, postawienie drewnianej sceny wykorzystywanej do występów integracyjnych ,00 Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań Miasta należy rozwój infrastruktury domów w związku z powyższym proponowane zadanie wywiera pozytywne skutki w zakresie gospodarności i celowości. Ponad to proponowana inwestycja wpłynie pozytywnie na przestrzeń miejską, która zyska nowe walory estetyczne. Jednocześnie jak wynika załączonego formularza zgłoszeniowego w/w zadanie obejmuje m.in. wykonanie stolików do gier, ławek, urządzenie boiska do gier w kometkę, siatkówkę i tenis ziemny oraz wykonanie sceny drewnianej. Są to obiekty małej architektury i zgodnie z art.30 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych wymaga zgłoszenia, składanego do u Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ. Dopiero po analizie zgłoszenia, w którym należy określić rodzaj, zakres, i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia oraz załączeniu oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, projektu zagospodarowania działki lub terenu, wykonanego przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane oraz opisu montażu urządzeń, Urbanistyki i Architektury UMŁ będzie mógł określić, czy ww. inwestycja może zostać zrealizowana na wskazanym terenie ,00 G0009 MOPS 7

8 Rozkwit Parku Stawy Jana. Lokalizacja obszar parku Stawy Jana Opis utwardzenie i oświetlenie alejek, zakup i instalacja elementów małej architektury, wymiana zdewastowanych urządzeń na placu zabaw, zaadaptowanie budynku pod wiatą na sklep z napojami i przekąskami działający sezonowo, remont sceny i widowni, zagospodarowanie dzikiej górki, uporządkowanie zieleni. Zakup sprzętu komputerowego dla czytelników filii nr 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 i 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna. Lokalizacja jw. Opis zakupienie do bibliotek stanowisk komputerowych, drukarek i skanerów , ,00 Aby zrealizować zadnie należy: ogłosić przetarg na wykonanie projektu technicznego wraz z wykonaniem nowego projektu zagospodarowania terenu; uwzględnić wykonanie projektu z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenie na budowę; po wykonaniu projektu technicznego wraz z kosztorysami ( dopiero wówczas będzie znany koszt robót, które mają być zrealizowane ) można ogłosić przetarg na wykonanie robót budowlanych, po wybraniu wykonawcy nastąpi wprowadzenie na budowę i rozpoczną się roboty budowlane; wykonanie robót budowlanych do końca roku kalendarzowego możliwe jest tylko teoretycznie, ze względu na warunki atmosferyczne może być niewykonalne będzie można rozpocząć zadania mającego na celu nowe urządzenie tych terenów. Właściwe koszty inwestycji będą możliwe do określenia dopiero po wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami, jej brak uniemożliwia określenie, czy szacunkowe koszty są właściwe, brak jest bowiem we wniosku określenia dokładnego zakresu prac modernizacyjnych, przy takim dużym zakresie prac remontowych i modernizacyjnych można stwierdzić, że wstępna wycena jest zbyt niska. Możliwość technicznej wykonalności określi plan zagospodarowania terenu i projekty wykonania poszczególnych prac modernizacyjnych i montażu nowych urządzeń. Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Górna jest instytucją kultury dla której organizatorem jest Miasto Łódź. Zakup sprzętu dla filii nr 2, 6, 8, 10,12,13,14 jest już wyeksploatowany. Rosnące zainteresowanie, czytelników 50+, możliwością nauki obsługi komputera spowodowała, że liczba dostępnych stanowisk komputerowych jest niewystarczająca. Celem zadania jest zakup 32 zestawów sprzętu komputerowego, 8 urządzeń wielofunkcyjnych , ,00 G0010 G0050 8

9 15. Odmulenie zbiornika wodnego Stawy Jana i uporządkowanie terenu wokół niego. Lokalizacja zbiornik wodny Stawy Jana i teren przylegający do zbiornika. Opis wykonanie prac związanych z odmuleniem i wyczyszczeniem zbiornika wodnego, zlikwidowanie dzikiego wysypiska gruzu, rekultywacja tego terenu, uzupełnienie ławek, pielęgnacja trawników ,00 Aby zrealizować zadanie należy: ogłosić przetarg na wykonanie projektu odmulenia stawu wraz z wykonaniem projektu zagospodarowania terenu; uwzględnić wykonanie projektu z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami; po wykonaniu projektu wraz z kosztorysami ( dopiero wówczas będzie znany koszt robót, które mają być zrealizowane) można ogłosić przetarg na wykonanie robót budowlanych, po wybraniu wykonawcy nastąpi wprowadzenie na budowę i rozpoczną się roboty budowlane; wykonanie robót budowlanych do końca roku kalendarzowego jest możliwe ale będzie bardzo trudne do zrealizowania. Właściwe koszty inwestycji będą możliwe do określenia dopiero po wykonaniu dokumentacji odmulenia wraz z kosztorysami oraz projektu zagospodarowania obiektu, jej brak uniemożliwia określenie, czy szacunkowe koszty są właściwe, brak jest bowiem we wniosku określenia dokładnego zakresu prac. Określenie możliwości technicznej wykonalności będzie możliwe po wykonaniu projektu odmulenia wraz z orzeczeniami technicznymi niezbędnymi do zrealizowania zadania ,00 G0058 9

10 16. Budowa szatni z zapleczem sanitarnym również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Lokalizacja MOSiR, ul. Karpacka 64. Opis budowa szatni z zapleczem sanitarnym dostosowanym dla sportowców poruszających się na wózkach inwalidzkich ,00 Wykonanie przebudowy hali, pozwoli na jej właściwe funkcjonowanie i wykorzystanie. Obiekt po wykonaniu przebudowy oraz stworzeniu nowej infrastruktury, będzie mógł lepiej służyć mieszkańcom Łodzi. Aby zrealizować zadanie należy: ogłosić przetarg na wykonanie projektu technicznego wraz z wykonaniem inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej istniejącej hali i możliwości jej rozbudowy; uwzględnić wykonanie projektu z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na przebudowę; po wykonaniu projektu technicznego wraz z kosztorysami (dopiero wówczas będzie znany koszt robót które mają być zrealizowane ) można ogłosić przetarg na wykonanie robót budowlanych, po wybraniu wykonawcy nastąpi wprowadzenie na budowę i rozpoczną się roboty budowlane; wykonanie robót budowlanych do końca roku kalendarzowego możliwe tylko teoretycznie. Właściwe koszty inwestycji będą możliwe do określenia dopiero po wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami, jej brak uniemożliwia określenie, czy szacunkowe koszty są właściwe, brak jest bowiem we wniosku określenia dokładnego zakresu prac modernizacyjnych. Wstępna wycena wydaje się zbyt niska dla realizacji całego zakresu zadania. Określenie stanu technicznej wykonalności będzie możliwe po wykonaniu inwentaryzacji wraz z orzeczeniami technicznymi niezbędnymi do zrealizowania zadania ,00 G

11 17. Kompleks boisk do sportów plażowych. Lokalizacja MOSiR, ul. Rzgowska 247. Opis pobudowanie kilku boisk (do piłki nożnej/plażowej/rugby/piłki ręcznej/piłki siatkowej) do dyscyplin plażowych. Oświetlenie boisk. Postawienie szatni wraz z WC i prysznicami. Zagospodarowanie przestrzeni wokół boisk (bandy okalające, łapacze, trybuny, mini bar, ławki dla zawodników rezerwowych) ,00 Obiekt po wykonaniu przebudowy oraz stworzeniu nowej infrastruktury, będzie mógł lepiej służyć mieszkańcom Łodzi. Aby zrealizować zadanie należy: ogłosić przetarg na wykonanie projektu technicznego wraz z wykonaniem koncepcji zagospodarowania terenu umożliwiającej jego realizacji; uwzględnić wykonanie projektu z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenie na przebudowę; po wykonaniu projektu technicznego wraz z kosztorysami ( dopiero wówczas będzie znany koszt robót, które mają być zrealizowane) można ogłosić przetarg na wykonanie robót budowlanych, po wybraniu wykonawcy nastąpi wprowadzenie na budowę i rozpoczną się roboty budowlane; wykonanie robót budowlanych do końca roku kalendarzowego jest możliwe jest tylko teoretycznie. Właściwe koszty inwestycji będą możliwe do określenia dopiero po wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami, jej brak uniemożliwia określenie, czy szacunkowe koszty są właściwe, brak jest bowiem we wniosku określenia dokładnego zakresu prac modernizacyjnych. Występna wycena jest zbyt niska i stanowi zaledwie część kwoty potrzebnej do zrealizowania całego zadania. Określenie stanu technicznej wykonalności będzie możliwe po wykonaniu koncepcji zagospodarowania terenu i inwentaryzacji stwierdzającej możliwości zrealizowania na tym terenie wnioskowanego zadania G

12 Kryte boiska do sportów plażowych. Lokalizacja MOSiR, ul. Rzgowska 247. Opis wydzielenie terenu pod boiska do sportów plażowych. Wysypanie odpowiedniej ilości piachu, wydzielenie placów pod poszczególne boiska, zrobienie infrastruktury wokół boisk. Zadaszeni boisk w formie tzw. balonu. Doprowadzenie do obiektu instalacji wodnokanalizacyjnej oraz elektrycznej. Ogrzewanie obiektu w formie dmuchaw lub grzejników. Wykonanie podgrzewania boisk zatopionego w wylewce fundamentowej. Zatrudnienie pracowników gospodarzy obiektu. Trener/instruktor sportów plażowych. Lokalizacja MOSiR, ul. Rzgowska 247. Opis celem zadania jest nauczenie, zapoznanie, trenowanie i dbanie o rozwój chętnych do uprawiania sportów plażowych. Zadanie polega na zatrudnieniu instruktorów do sportów plażowych na okres od 1 czerwca do 30 września każdego roku. Remont Biblioteki Publicznej Filia Nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna ul. Lenartowicza 16. Lokalizacja jw. Opis wymiana stolarki okiennej, modernizacja wejścia do biblioteki montaż krat oraz podłączenie domofonu, naprawa dachu, wymiana podłogi oraz armatury w sanitariatach , , ,00 Aby wykonać zadanie należy: ogłosić przetarg na wykonanie projektu technicznego wraz z wykonaniem koncepcji zagospodarowania terenu umożliwiającej realizację zadania; uwzględnić wykonanie projektu z wszystkimi niezbędnymi udogodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na przebudowę; po wykonaniu projektu technicznego wraz z kosztorysami (dopiero wówczas będzie znany koszt robót, które mają być zrealizowane) można ogłosić przetarg na wykonanie robót budowlanych, po wybraniu wykonawcy nastąpi wprowadzenie na budowę i rozpoczną się roboty budowlane; wykonanie całego zakresu robót budowlanych do końca roku kalendarzowego nie jest możliwe do wykonania. Właściwe koszty inwestycji będą możliwe do określenia dopiero po wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami, jej brak uniemożliwia określenie czy szacunkowe koszty są właściwe, brak jest bowiem we wniosku określenia dokładnego zakresu prac modernizacyjnych. Wstępna wycena jest zbyt niska i stanowi zaledwie część kwoty potrzebnej do zrealizowania całego zadania. Określenie stanu technicznej wykonalności będzie możliwe po wykonaniu koncepcji zagospodarowania terenu i inwentaryzacji z oceną możliwości zrealizowania zadania. Obiekt po wykonaniu przebudowy oraz stworzeniu nowej infrastruktury, będzie mógł lepiej służyć mieszkańcom Łodzi. sportu pozytywnie rekomenduje powyższe zadanie. Realizacja zadania poszerzy ofertę zajęć w sportach plażowych organizowanych przez wykwalifikowanych trenerów i instruktorów. Filia nr 14 MBP Łódź-Górna przy ul. Lenartowicza 16 od 1969 roku znajduje się w pawilonie usługowym. Najpilniejszą potrzebą jest wymiana stolarki okiennej, która oprócz tego, że nie spełnia już swoich funkcji to wypadające szyby stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa czytelników i pracowników. Bardzo istotną sprawą jest również modernizacja wejścia do biblioteki, naprawa przeciekającego dachu, z którego kapie woda na księgozbiór. Zadanie w naszej ocenie jest celowe , , ,00 G0068 G0069 G

13 Nowoczesne Centrum Multimedialne w Bibliotece. Lokalizacja ul. Piękna 35/39. Opis przygotowanie czytelni od strony estetycznej (malowanie ścian, grzejników, podwieszenie sufitu, położenie terakoty na podłodze) oraz jej wyposażeniem w sprzęt i meble. Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi. Wyposażenie Biblioteki w zbiory multimedialne. Remont i modernizacja Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź- Górna, ul. Dąbrowskiego 91. Lokalizacja jw. Opis filia wymaga gruntownego remontu (wymiana okien, podłogi, oświetlenia, remont toalet, malowanie ścian, wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, wymiana instalacji elektrycznej, grzejników oraz mebli) , ,67 Miejska Biblioteka Publiczna Łódź- Górna jest instytucją kultury, dla której organizatorem jest Miasto Łódź. Remont czytelni w filii nr 11 przy ul. Pięknej 35/39 i wyposażenie jej w sprzęt informatyczny, multimedialny, zbiory multimedialne oraz wyposażenie w meble pozwoli na urozmaicenie prowadzonej tam działalności kulturalno oświatowej. Projekt jest skierowany do całej lokalnej społeczności bez względu na wiek, płeć i zawód. Warto by dodać, że w przyszłym roku filia ta zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych. Podjazd dla niepełnosprawnych zobowiązała się zrobić Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ( do niej należy nieruchomość) zaś przystosowanie toalet zobowiązała się sfinansować Rada Osiedla Rokicie. Wskazane zadanie byłoby dopełnieniem robót wcześniej tam przeprowadzonych. Pozyskane środki, o ile w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się obywatele naszego miasta, zostaną przekazane do MBP Łódź Górna w formie dotacji celowej na remont i zakupy inwestycyjne i będą podlegały rozliczeniu. Mając na uwadze powyższe popiera zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Górna jest instytucją kultury, dla której organizatorem jest Miasto Łódź. Remont wypożyczalni w filii nr 12 przy ul. Dąbrowskiego 91 i podstawowe wyposażenie wpłynie na zmianę wyglądu placówki co podniesie jakość oferowanych usług. Biblioteka prowadzi m.in. warsztaty komputerowe w ramach projektu Latarnicy Polska Cyfrowa Równych Szans, przeciwdziałając wykluczeniu cyfrowemu osób z pokolenia 50+, warsztaty psychologiczne dla seniorów prowadzone przez psychologów Fundacji Subvenio, lekcje multimedialne dla młodzieży, a przy obecnym stanie technicznym organizacja tego typu spotkań stanowi dużą trudność. Pozyskane środki, o ile w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się obywatele naszego miasta, zostaną przekazane do MBP Łódź Górna w formie dotacji celowej na modernizację i będą podlegać rozliczeniu. Mając na uwadze powyższe popiera zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego , ,67 G0092 G

14 Poprawa i rozszerzenie form działalności biblioteki. Lokalizacja Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Paderewskiego 11a. Opis poszerzenie istniejących w bibliotece działów tematycznych, poszerzenie działalności kulturalnej oraz integracji mieszkańców. Zakup książek, których podstawową zaletą będzie wartość kulturowa i intelektualna oraz trwałość. Zakup rzutnika multimedialnego. Chęć organizacji wycieczek w ramach poznawania historii Łodzi oraz jej okolic. Ruda Countrytown. Lokalizacja ul. Patriotyczna 10a. Opis Budowa kompleksu edukacyjno-rozrywkowego, miejsca radosnej twórczości, edukacji i zabawy jako kanwa do późniejszych zajęć teatralnych, plastycznych, muzycznych dla lokalnej społeczności. Symulacja proponowanych działań: jazda konna lub na kucyku, psie zaprzęgi, jazda na byku (mechanicznym), przejażdżki łódkami indiańskimi, jazda bryczką, strzelnica kowbojska, indiańska, przejażdżki kładami, pamiątkowe fotografie i listy gończe, drinki w,,koktajl-barze, Nanny Times, nauka języka angielskiego, pracownia twórcza. Tematem nadrzędnym i przewodnim jest twórczość oraz promowanie wartości kultury i dawnej Ameryki , ,00 MBP Łódź Górna przy ul. Paderewskiego 11 a znajduje się w rejonie bloków mieszkalnych zamieszkiwanych przez osoby samotne i starsze o zróżnicowanym wykształceniu oraz w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala im. Kopernika. Jest to rejon o bardzo ubogiej ofercie form spędzania wolnego czasu, a zwłaszcza tych związanych z kulturą. Zadanie Poprawa i rozszerzenie form działalności biblioteki poprzez zakup książek, rzutnika multimedialnego, ekranu, laptopa, przeprowadzeniu spotkań autorskich i wycieczek do instytucji kultury w znacznym stopniu urozmaici, ułatwi ofertę kulturalno oświatową prowadzoną w bibliotece. Prowadzona w bibliotece działalność stanie się alternatywą dla działań i zachowań społecznie niepożądanych, co dotyczy dzieci i młodzieży. Dla osób starszych stałaby się miejscem gdzie można miło i kulturalnie spędzić czas. Negatywna. Z istoty Budżetu Obywatelskiego wynika, że zadanie finansowane z Budżetu Obywatelskiego należą do zadań własnych gminy lub powiatu, które mogą mieć charakter lokalny albo ogólnomiejski, a zatem efekty inwestycji powinny służyć potrzebom mieszkańców jednego z wyodrębnionych w zarządzeniu rejonów Łodzi lub potrzebom całej wspólnoty samorządowej. W przypadku natomiast realizacji inwestycji na terenach użyczonych, prawo do korzystania z serii inwestycji będzie miał co do zasady biorący w użyczenie. Dodatkowo da się zauważyć, że zadanie obejmuje cześć inwestycyjną oraz działanie z obszaru: sportu, edukacji, kultury, promocji etc. Jest to zadanie wieloletnie i kontynuacja propozycji w latach kolejnych może generować nowe koszty. W związku z powyższym po rozwiązaniu umowy użyczenia i realizowaniu chęci inwestycyjnej działania zawarte we wniosku zakresu aktywizacji kulturalnej, mogą zostać zakwalifikowane do otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Łodzi z zakresu kultury, sztuki, obrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Obecnie UMŁ negatywnie rekomenduje zgłoszoną propozycję ,00 G0094 G

15 Budowa dużego placu zabaw dla dzieci na terenie Stawów Jana. Lokalizacja ul. Rzgowska 247. Opis Budowa od podstaw ogrodzonego placu zabaw dla dzieci w wieku 1-12 o powierzchni ponad 400 m2. Wyposażenie go w ławki, kosze na śmieci stojaki na rowery, oraz dużego zestawu urządzeńkaruzeli, huśtawek, piaskownicy, bujaków. Teren placu wyłożony będzie utwardzoną nawierzchnią terenu, oraz bezpieczną nawierzchnią elastyczną co podniesie poziom bezpieczeństwa dzieci. Cykl imprez na Stawach Stefańskiego. Lokalizacja teren Parku 3 Maja na Rudzie Pabianickiej, pomiędzy ulicami: Rudzką, Farną, Patriotyczną, Głębinową. Opis na planowany cykl składają się imprezy już odbywające się jak i nowo planowane: VI. i VII. Piknik Żeglarski, III. Piknik Rodzinny XXXIII. Noc Świętojańska, Kino letnie raz w tygodniu od czerwca do września, przedstawienia teatralne nad wodą. Organizacja zawodów na wyciągu do wakeboardu I. Mistrzostwa Łodzi , ,00 Obiekt po wykonaniu przebudowy oraz stworzeniu nowej infrastruktury, będzie mógł lepiej służyć mieszkańcom Łodzi. Aby zrealizować zadanie należy: ogłosić przetarg na wykonanie projektu zagospodarowania terenu; uwzględnić wykonanie projektu z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami; po wykonaniu projektu zagospodarowania wraz z kosztorysami (dopiero wówczas będzie znany koszt robót, które maja być zrealizowane) można ogłosić przetarg na wykonanie robót budowlanych i zakup sprzętu, po wybraniu wykonawcy nastąpi wprowadzenie na budowę i rozpoczną się roboty budowlane; dokonanie zakupu i wykonanie robót budowlanych do końca roku kalendarzowego jest możliwe do zrealizowania. Właściwe koszty inwestycji będą możliwe do określenia dopiero po wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami, jej brak uniemożliwia określenie, czy szacunkowe koszty są właściwe, brak jest bowiem we wniosku określenia dokładnego zakresu prac modernizacyjnych (wycena opiera się na przykładowej ofercie i dotyczy tylko zakupu sprzętu). Właściwe koszty inwestycji będą możliwe do określenia dopiero po wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami, jej brak uniemożliwia określenie, czy szacunkowe koszty są właściwe, brak jest bowiem we wniosku określenia dokładnegozakresu prac modernizacyjnych ( wycena opiera się na przykładowej ofercie i dotyczy tylko zakupu sprzętu) Określenie możliwości technicznej wykonalności zadania będzie możliwe po wykonaniu koncepcji zagospodarowania terenu wraz z inwentaryzacją. Realizacja zadania umożliwi mieszkańcom Łodzi uczestnictwo w różnorodnych imprezach sportoworekreacyjnych oraz kulturalnych, wzbogaci ofertę wypoczynku i rekreacji. Cykl imprez skierowany do szerokiego grona odbiorców, rodzin z dziećmi, żeglarzy i amatorów sportów wodnych. Zaplanowane w ramach projektu pikniki żeglarskie i rodzinne odbywały się w minionych latach i cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Łodzi. Dodatkowo w 2014r. autorzy projektu przewidują organizację nowych przedsięwzięć m.in. otwartych mistrzostw Łodzi w wakeboardingu czy przedstawień teatralnych nad wodą , ,00 G0108 G

16 Kompleks całorocznych skoczni narciarskich na Rudzkiej Górze. Lokalizacja Rudzka Góra, ul. Starorudzka. Opis stworzenie niewielkich obiektów do skakania o punkcie konstrukcyjnym znajdującym się na 10 i 30 metrze.na nich mogłoby być prowadzone szkolenie dla dzieci i młodzieży wszystkich zainteresowanych osób pod okiem instruktorów. Skocznie mają posiadać igielit wraz z metalowymi torami zjazdowymi oraz systemem zraszającym igielit. Powinny posiadać ogrodzenie oraz wieżyczkę dla sędziów i trenerów. Zeskoki zabezpieczone będą drewnianymi bandami. Nowe obiekty szkoleniowe będą spełniać wymogi PZN i będzie można organizować jedyne takie zawody w centralnej Polsce. Rozbudowa parkingu przy Stawach Stefańskiego od ul. Patriotycznej. Lokalizacja jw. Opis rozbudowa, utwardzenie i uporządkowanie parkingu znajdującego się w pobliżu przystani MOSiR, wycięcie drzew, zamontowanie 2 latarni oświetleniowych na obrzeżach, koszy na śmieci, na psie odchody oraz 10 stojaków na rowery. Powierzchnia całkowita powiększonego parkingu to ok. 900 m², byłby wyłożony płytą ażurową, kosze jak i stojaki na rowery umieszczone byłyby wzdłuż chodnika i oddzielałyby parking od chodnika. Centrum Sportów Wodnych na Stawach Stefańskiego. Lokalizacja teren Parku 3. Maja na Rudzie Pabianickiej, pomiędzy ulicami: Rudzką, Farną, Patriotyczną, Głębinową. Opis remont budynku /hangaru znajdujący się przy ul. Patriotycznej remont przystani żeglarskiej , , ,00 Stanowi mienie Miasta Łodzi obciążone na rzecz osób trzecich- obiekt jest wydzierżawiony od dnia 1 kwietnia 2011 do dnia 31 marca 2026 roku. Właściwe koszty inwestycji będą możliwe do określenia dopiero po wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami, jej brak uniemożliwia określenie, czy szacunkowe koszty są właściwe, brak jest bowiem we wniosku określenia dokładnego zakresu pracy prac modernizacyjnych. Możliwość technicznej wykonalności określi plan zagospodarowania terenu i dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania. Obiekt po wykonaniu rozbudowy parkingu oraz stworzeniu nowej infrastruktury, będzie mógł lepiej służyć mieszkańcom Łodzi. Obiekt po stworzeniu centrum sportów wodnych wraz ze stworzeniem nowej infrastruktury, będzie mógł lepiej służyć mieszkańcom Łodzi. G0135 G0136 G

17 Łódź curlerów budowa całorocznego toru curlingowego dla mieszkańców Łodzi. Lokalizacja MOSiR, ul. Karpacka 61. Opis budowa obiektu lub adaptacja istniejącego na całoroczny tor curlingowy, przebudowa i montaż jednej z posiadanych przez miasto instalacji do sztucznego lodowiska. Zapewnienie sprzętu niezbędnego do funkcjonowania obiektu (Ice Boss, kamienie curlingowi). Stawy Jana od nowa etap I budowa sieci alejek. Lokalizacja Stawy Jana przy ul. Rzgowskiej. Opis wykonanie sieci alejek z kostki brukowej na naturalnie powstałych ciągach pieszych na terenie Stawów Jana. Aleje w zależności od uwarunkowań terenu powinny być w takiej szerokości, aby możliwy był swobodny ruch pieszych w obu kierunkach. Wg obliczeń inicjatorów długość proponowanej sieci alei, to ok m. Wymiana ogrodzenia terenu Domu Pomocy Społecznej Włókniarz im. Jana Pawła II w Łodzi wraz z pięcioma bramami wjazdowymi oraz dwoma nowymi drogami przeciwpożarowymi. Lokalizacja ul. Krzemieniecka 7/9, nr działki 50, obręb P-16. Opis wymiana starego ogrodzenia wraz z podmurówką oraz niesprawnymi pięcioma bramami wjazdowymi na nowe, wykonanie dwóch nowych dróg przeciwpożarowych. Rekultywacja terenu , , ,00 Aby zrealizować zadanie należy: ogłosić przetarg na wykonanie projektu technicznego wraz z wykonaniem inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej określającej możliwość wykonanie zadania; uwzględnić wykonanie projektu z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę; po wykonaniu projektu technicznego wraz z kosztorysami ( dopiero wówczas będzie znany koszt robót, które mają być zrealizowane ) można ogłosić przetarg na wykonanie robót budowlanych; wykonanie robót budowlanych do końca roku kalendarzowego możliwe jest tylko teoretycznie. Właściwe koszty inwestycji będą możliwe do określenia dopiero po wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami, jej brak uniemożliwia określenie, czy szacunkowe koszty są właściwe, brak jej bowiem we wniosku określenia dokładnego zakresu prac modernizacyjnych, Szacunkowy koszt zadania jest zbyt niski w przypadku konieczności budowy nowego obiektu. Określenie stanu technicznej wykonalności będzie możliwe po wykonaniu inwentaryzacji wraz z orzeczeniami technicznymi niezbędnymi do zrealizowania zadania. Obiekt po wykonaniu przebudowy oraz stworzeniu nowej infrastruktury, będzie mógł lepiej służyć mieszkańcom Łodzi Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań Miasta należy rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej, w związku z powyższym proponowane zadanie spełnia niezbędne przesłanki w zakresie gospodarności i celowości. Ponadto proponowana inwestycja wpłynie pozytywnie na przestrzeń miejską, która zyska nowe walory estetyczne , ,00 G0147 G0150 P0011 MOPS 17

18 Odnowienie pomieszczeń Filii Nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź Polesie po dokonanej rewitalizacji. Lokalizacja Filia Nr 10 MBP Łódź Polesie przy ul. Więckowskiego 32. Opis wykonanie robót budowlanych (malowanie, wymiana przebić po dokonanym rurarzu c.o. w pomieszczeniu WC, naprawa obudowy GK i sufitu GK w pomieszczeniach sanitarnych oraz naprawa uszkodzonej glazury), odtworzenie zabezpieczeń antywłamaniowych od strony podwórza wg stanu sprzed rewitalizacji; doposażenie biblioteki w zabezpieczenia antywłamaniowe w postaci żaluzji w witrynach okiennych oraz w drzwiach od strony ul. Więckowskiego 32. Budowa boiska pełnowymiarowego o syntetycznej nawierzchni trawiastej. Lokalizacja ul. 6 Sierpnia nr 71. Opis budowa boiska sztucznego z zapleczem socjalnym (parametry terenu 120 m długości i 60 m szerokości), wyposażone w dwa zespoły szatniowe z zapleczem sanitarnym, ogrodzone siatką 3 metrową, z możliwością podłączenia oświetlenia , ,00 Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie jest instytucją kultury, dla której organizatorem jest Miasto Łódź. Z Filii Nr 10 MBP Łódź Polesie korzystają czytelnicy w różnym wieku. W okolicy Biblioteka postrzegana jest jako placówka, w której można zorganizować wiele atrakcyjnych spotkań, prelekcji, znaleźć potrzebne informacje. W Filii przy ul. Więckowskiego 32 znajduje się pracownia multimedialna, organizowane są lekcje biblioteczne połączone z głośnym czytaniem i zajęciami plastycznymi dla dzieci. Przeprowadzenie remontu podniesie estetykę lokalu oraz poprawi warunki, przez co spowoduje lepsze wykorzystanie powierzchni bibliotecznych do prowadzonej działalności edukacyjnej i kulturalnej. Teren, na którym ma być zlokalizowane proponowane zadanie stanowi mienie Miasta Łodzi obciążone na rzecz osób trzecich obiekt zarządzany przez Miejski Ośrodek i Rekreacji umowa użyczenia Nr 59/2011 z Klubem Sportowym Orzeł Łódź i umowa użyczenia Nr 258/2012 z Klubem Żużlowym Orzeł Łódź. Aby wykonać zadanie należy: ogłosić przetarg na wykonanie projektu z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na przebudowę; po wykonaniu projektu technicznego wraz z kosztorysami (dopiero wówczas będzie znany koszt robót, które mają być zrealizowane) można ogłosić przetarg na wykonanie robót budowlanych, po wybraniu wykonawcy nastąpi wprowadzenie na budowę i rozpoczną się roboty budowlane (będzie to możliwe ewentualnie w miesiącu wrześniu lub październiku); wykonanie robót budowlanych do końca roku kalendarzowego możliwe jest tylko teoretycznie. Właściwe koszty inwestycji będą możliwe do określenia dopiero po wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami. Jej brak uniemożliwia oszacowanie czy szacunkowe koszty są właściwe, brak jest bowiem we wniosku określenia dokładnego zakresu prac modernizacyjnych. Porównując inne podobne inwestycje realizowane przez można stwierdzić, że wstępna wycena jest zbliżona do przewidywanych kosztów całego przedsięwzięcia. Określenie stanu technicznej wykonalności będzie możliwe po wykonaniu inwentaryzacji wraz z nowym projektem zagospodarowania terenu, niezbędnymi do zrealizowania zadania ,00 Aktualnie koszty nie są możliwe do określenia ze względu na brak dokładnego zakresu prac modernizacyjnych, dokumentacji technicznej oraz kosztorysów. P0020 P

19 35. Sportowe Smulsko boisko wielofunkcyjne. Lokalizacja działki w obrębie P23: 362/180, 362/183, 91/3, 1756/8, 96/3. Opis budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z niewielkim terenem rekreacyjnym, budowa chodnika wokół boiska,, wyposażenie boiska w urządzenia i piłkochwyty, posadowienie ławostołów wg załączonego rysunku, dokonanie nasadzeń zieleni ,65 Teren, na którym ma być zlokalizowane proponowane zadanie jest przeznaczony na sprzedaż. Aby wykonać zadanie należy: ogłosić przetarg na wykonanie projektu technicznego wraz z wykonaniem inwentaryzacji stwierdzającej możliwość realizacji zadania; uwzględnić wykonanie projektu z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę; po wykonaniu projektu technicznego wraz z kosztorysami (dopiero wówczas będzie znany koszt robót, które mają być zrealizowane) można ogłosić przetarg na wykonanie robót budowlanych; wykonanie robót budowlanych do końca roku kalendarzowego jest możliwe, ale trudne do zrealizowania. Właściwe koszty inwestycji będą możliwe do określenia dopiero po wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami. Jej brak uniemożliwia określenie czy szacunkowe koszty są właściwe, ponieważ nie zostało określone zostało źródło pozwalające dokonania wyceny wstępnej. Określenie stanu technicznej wykonalności będzie możliwe po wykonaniu inwentaryzacji wraz z orzeczeniami. Właściwe koszty inwestycji będą możliwe do określenia dopiero po wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami. Jej brak uniemożliwia określenie czy szacunkowe koszty są właściwe, ponieważ nie zostało określone źródło pozwalające dokonania wyceny wstępnej. P

20 36. Łódź curlerów budowa całorocznego toru curlingowego dla mieszkańców Łodzi. Lokalizacja MOSiR/Orzeł Łódź, ul. 6. Sierpnia nr 71. Opis budowa obiektu o nieskomplikowanej konstrukcji (spełniające określone wymogi do użytkowania całorocznego) o powierzchni min. 250 m² z głównym pomieszczeniem przeznaczonym na tor curlingowy w kształcie prostokąta o wymiarach min. 45x5,5 m, wyznaczenie zaplecza i miejsca przygotowania zawodników; przebudowa i montaż jednej z posiadanych przez miasto instalacji do sztucznego lodowiska, zapewnienie sprzętu niezbędnego do funkcjonowania obiektu (zapewnienie urządzenia do pielęgnacji lodu curlingowego tzw. Ice Buss ,00 Teren, na którym ma być zlokalizowane proponowane zadanie stanowi mienie Miasta Łodzi obciążone na rzecz osób trzecich obiekt zarządzany przez Miejski Ośrodek i Rekreacji umowa użyczenia Nr 59/2011 z Klubem Sportowym Orzeł Łódź i umowa użyczenia Nr 258/2012 z Klubem Żużlowym Orzeł Łódź. Aby wykonać zadanie należy: ogłosić przetarg na wykonanie projektu technicznego wraz z wykonaniem inwentaryzacji i nowego projektu zagospodarowania terenu; uwzględnić wykonanie projektu z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na przebudowę; po wykonaniu projektu technicznego wraz z kosztorysami (dopiero wówczas będzie znany koszt robót, które mają być zrealizowane) można ogłosić przetarg na wykonanie robót budowlanych, po wybraniu wykonawcy nastąpi wprowadzenie na budowę i rozpoczną się roboty budowlane; wykonanie robót budowlanych do końca roku kalendarzowego możliwe jest tylko teoretycznie. Właściwe koszty inwestycji będą możliwe do określenia dopiero po wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami. Jej brak uniemożliwia oszacowanie czy szacunkowe koszty są właściwe, brak jest bowiem we wniosku określenia dokładnego zakresu prac modernizacyjnych. Szacunkowy koszt zadania jest zbyt niski w wypadku konieczności budowy nowego obiektu. Określenie stanu technicznej wykonalności będzie możliwe po wykonaniu inwentaryzacji wraz z nowym projektem zagospodarowania terenu, niezbędnymi do zrealizowania zadania. Aktualnie koszty nie są możliwe do określenia ze względu na brak dokładnego zakresu prac modernizacyjnych, dokumentacji technicznej oraz kosztorysów; szacunkowy koszt zadania jest zbyt niski w wypadku konieczności budowy nowego obiektu. P

ALEJE dzielnica nr 10

ALEJE dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW ALEJE dzielnica nr 10 Kwota dla dzielnicy: 358 249,60 zł Liczba złożonych projektów: 15 Liczba projektów do głosowania :

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r.

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. w sprawie przyjęcia zadań w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji w poszczególnych placówkach oświatowych na

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW MYDLICE POŁUDNIOWE. dzielnica nr 2

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW MYDLICE POŁUDNIOWE. dzielnica nr 2 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW MYDLICE POŁUDNIOWE dzielnica nr 2 Kwota dla dzielnicy: 359 599,84 zł Liczba złożonych projektów: 20 Liczba projektów do

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW MYDLICE POŁUDNIOWE dzielnica nr 9 Kwota dla dzielnicy: 569 574,75 zł Liczba złożonych projektów: 17 Liczba projektów do

Bardziej szczegółowo

Tworzeń dzielnica nr 26

Tworzeń dzielnica nr 26 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Tworzeń dzielnica nr 26 Kwota dla dzielnicy: 147 404,40 zł Kwota złożonych projektów: 10 274 900,00 zł Liczba złożonych projektów: 10 15.10.2013 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski. Spotkanie z wnioskodawcami zwycięskich zadań. www.uml.lodz.pl

Budżet Obywatelski. Spotkanie z wnioskodawcami zwycięskich zadań. www.uml.lodz.pl Budżet Obywatelski Spotkanie z wnioskodawcami zwycięskich zadań Projekt Zielone Ściany Wydział Budynków i Lokali Zarząd Zieleni Miejskiej S0065 X 2013 Opracowanie graficzne ustalonych lokalizacji nasadzeń

Bardziej szczegółowo

Kasprzak dzielnica nr 13 24.09.2014 godz. 17.00

Kasprzak dzielnica nr 13 24.09.2014 godz. 17.00 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Kasprzak dzielnica nr 13 24.09.2014 godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Tysiąclecia 25 Projekty realizowane w ramach I edycji DBP: Ścieżki spacerowe Lasu Nowe Podlesie

Bardziej szczegółowo

Reden dzielnica nr 5

Reden dzielnica nr 5 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Reden dzielnica nr 5 04.09.2014 r. godz. 17.00 I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego ul. Kopernika 40 Projekty realizowane w ramach I edycji DBP: - Wykonanie

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Reden-Adamiecki. dzielnica nr 4

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Reden-Adamiecki. dzielnica nr 4 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Reden-Adamiecki dzielnica nr 4 Kwota dla dzielnicy: 453 648,90 zł Liczba złożonych projektów: 10 Liczba projektów do głosowania:

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 3 Zawodzie

Katalog projektów lokalnych. JP 3 Zawodzie Katalog projektów lokalnych JP 3 Zawodzie L/1/3/2015 Remont zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana III Sobieskiego al. Roździeńskiego 82 w Katowicach - Osiedle "Gwiazdy" LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Mydlice Północne dzielnica nr 9

Mydlice Północne dzielnica nr 9 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Północne dzielnica nr 9 Kwota dla dzielnicy: 420 145,54 zł Liczba złożonych projektów: 10 Liczba projektów do głosowania:

Bardziej szczegółowo

Projekt 1. Obserwatorium astronomiczne Koszalin. Autor: Paweł Iwanek

Projekt 1. Obserwatorium astronomiczne Koszalin. Autor: Paweł Iwanek Projekt 1 Obserwatorium astronomiczne Koszalin Autor: Paweł Iwanek Projekt zakłada budowę obserwatorium astronomicznego o niewielkiej powierzchni (do 100 m2) wraz z wyposażeniem. W trzykondygnacyjnym budynku

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

Kasprzak dzielnica nr 13 24.09.2014 godz. 17.00

Kasprzak dzielnica nr 13 24.09.2014 godz. 17.00 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Kasprzak dzielnica nr 13 24.09.2014 godz. 17.00 Kwota dla dzielnicy: 533 413,60 zł Liczba złożonych projektów: 7 Liczba

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 441516-2011 z dnia 2011-12-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Psary Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania przestrzeni publicznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ SRATEGICZNYCH NA LATA 2011-2015

PROGRAM DZIAŁAŃ SRATEGICZNYCH NA LATA 2011-2015 PROGRAM DZIAŁAŃ SRATEGICZNYCH NA LATA 2011-2015 ZAŁOŻENIA Program Rozwoju Bazy Sportowej w mieście na lata 2011-2015 obejmuje swoim zakresem główne strefy inwestycyjne, niezbędne do efektywnego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Skarpa. Zespół Szkół nr 5 w Toruniu, ul. Wyszyńskiego 1/5.

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Skarpa. Zespół Szkół nr 5 w Toruniu, ul. Wyszyńskiego 1/5. Budżet partycypacyjny Torunia 2015 LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Skarpa ID Tytuł Lokalizacja Krótki opis Koszt zaakceptowany Skarpa (14 projektów) SK0025 Odchudzamy uczniowskie plecaki. Zespół

Bardziej szczegółowo

Osiedle Młodych Hutników dzielnica nr 20

Osiedle Młodych Hutników dzielnica nr 20 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Osiedle Młodych Hutników dzielnica nr 20 17.09.2015 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 31, Al. Zwycięstwa 77 Projekty realizowane w ramach

Bardziej szczegółowo

ŁĘKNICE - DZIEWIĄTY dzielnica nr 9

ŁĘKNICE - DZIEWIĄTY dzielnica nr 9 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW ŁĘKNICE - DZIEWIĄTY dzielnica nr 9 Kwota dla dzielnicy: 184 677,28 zł Lista złożonych projektów: 10 04.09.2013 r. godz. 17.00, Zespół Szkół nr 4, ul. Łęknice 35 Autor: Czesław

Bardziej szczegółowo

Projekt Obywatelski 2017

Projekt Obywatelski 2017 Projekt Obywatelski 2017 Mieszkamy nad Biał(k)ą Adaptacja bulwarów rzeki Białej na tereny rekreacyjne w dzielnicach Mikuszowice Krakowskie i Śląskie. Stowarzyszenie Mieszkańców Mikuszowic Krakowskich.

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski Harmonogram realizacji zadań. www.uml.lodz.pl

Budżet Obywatelski Harmonogram realizacji zadań. www.uml.lodz.pl Budżet Obywatelski Harmonogram realizacji zadań Projekt Zielone Ściany Wydział Budynków i Lokali Zarząd Zieleni Miejskiej S0065 X 2013 Opracowanie graficzne ustalonych lokalizacji nasadzeń z zaznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Mydlice Południowe dzielnica nr 14

Mydlice Południowe dzielnica nr 14 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Południowe dzielnica nr 14 Kwota dla dzielnicy: 567 182,52 zł Liczba zgłoszonych projektów: 14 Liczba projektów

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Projekt do Budżetu Obywatelskiego GDYNIA 2015

Projekt do Budżetu Obywatelskiego GDYNIA 2015 GDYNIA Czerwiec 2015 Projekt do Budżetu Obywatelskiego GDYNIA 2015 Ulica Promienna Słoneczna Hodowlana ZAPOMNIANY ZAKĄTEK WITOMINA ETAP I (rewitalizacja terenów zielonych, wypoczynkowych oraz sportowo-rekreacyjnych)

Bardziej szczegółowo

Błędów dzielnica nr 25

Błędów dzielnica nr 25 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Błędów dzielnica nr 25 10.09.2014 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Żołnierska 188 Projekt realizowany w ramach I edycji Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Projekty Miasta Kalety

Projekty Miasta Kalety Projekty Miasta Kalety Realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej www.kalety.pl Company LOGO ŚRODKI POZYSKANE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 2013 Miasto Kalety

Bardziej szczegółowo

WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin na 2011 rok

WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin na 2011 rok WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin na 2011 rok Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr V/29/11 z dnia 1.02.2011 r. ( w złotych) Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

Mydlice Północne dzielnica nr 10

Mydlice Północne dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Północne dzielnica nr 10 19.10.2015 r. godz. 17.00 Zespół Szkół Sportowych, ul. Chopina 34 Projekty realizowane w ramach II edycji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/71/2011 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 7 lipca 2011r.

Uchwała Nr VIII/71/2011 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 7 lipca 2011r. Uchwała Nr VIII/71/2011 W sprawie: podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy XVII w roku 2012 Pismo: BR.04.3025.29.2011 Na podstawie 5 ust. 1 oraz ust. 5 Statutu Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne.

I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne. I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne. 1. Dotacja z Unii Europejskiej do budowy świetlicy, boiska i kortu tenisowego w Małej Wsi w kwocie 300 000 zł na budowę nowej świetlicy, boiska i kortu

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE KUBATUROWE STAN r

INWESTYCJE KUBATUROWE STAN r INWESTYCJE KUBATUROWE STAN 10.07.2013r Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Budżet 2013 stan na 27.06.2013 wartość inwestorskiego (koszt robót) - zaokrąglenia do pełnych setek data inwestorskiego 010

Bardziej szczegółowo

Zdrowe i wysportowane dzieci i młodzież przyszłością Gminy Wyrzysk

Zdrowe i wysportowane dzieci i młodzież przyszłością Gminy Wyrzysk Zdrowe i wysportowane dzieci i młodzież przyszłością Gminy Wyrzysk W ciągu kilku ostatnich lat w Gminie Wyrzysk położono nacisk na rozwój i remont istniejącej infrastruktury sportowej z myślą o najmłodszych

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre. Toruń, ul. Wschodnia, odcinek od Polnej do Kanałowej.

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre. Toruń, ul. Wschodnia, odcinek od Polnej do Kanałowej. Budżet partycypacyjny Torunia 2015 LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre ID Tytuł Lokalizacja Krótki opis Koszt zaakceptowany Jakubskie-Mokre (18 projektów) JM0028 Kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Zespołu do weryfikacji projektów złożonych w ramach Ujskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 r.

Protokół z posiedzenia Zespołu do weryfikacji projektów złożonych w ramach Ujskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 r. Protokół z posiedzenia Zespołu do weryfikacji projektów złożonych w ramach Ujskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 r. Zespół w składzie : 1. Cecylia Witczak - Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW ZADAŃ, zgłoszonych w ramach procedury budżetu obywatelskiego, które poddane będą pod głosowanie ogółu mieszkańców

LISTA PROJEKTÓW ZADAŃ, zgłoszonych w ramach procedury budżetu obywatelskiego, które poddane będą pod głosowanie ogółu mieszkańców Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 164/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2016 r. LISTA PROJEKTÓW ZADAŃ, zgłoszonych w ramach procedury budżetu obywatelskiego, które poddane będą pod głosowanie

Bardziej szczegółowo

Gołonóg dzielnica nr 15

Gołonóg dzielnica nr 15 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNEINIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Gołonóg dzielnica nr 15 Kwota dla dzielnicy: 313 699,44 zł Liczba złożonych projektów: 8 Liczba projektów do głosowania:8

Bardziej szczegółowo

NOWA CEGIELNIA STABŁOWICKA Sport, rekreacja, wypoczynek. Cel projektu: PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO STAWU CEGIELNIA STABŁOWICKA DO CELÓW REKREACJI

NOWA CEGIELNIA STABŁOWICKA Sport, rekreacja, wypoczynek. Cel projektu: PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO STAWU CEGIELNIA STABŁOWICKA DO CELÓW REKREACJI Wroclaw, 03.03.2014 r. NOWA CEGIELNIA STABŁOWICKA Sport, rekreacja, wypoczynek Cel projektu: PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO STAWU CEGIELNIA STABŁOWICKA DO CELÓW REKREACJI 1. Lokalizacja inwestycji ul. Główna/

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 13 Bogucice

Katalog projektów lokalnych. JP 13 Bogucice Katalog projektów lokalnych JP 13 Bogucice L/1/13/2015 Modernizacja układu miejsc postojowych na ul. Wajdy LOKALIZACJA ZADANIA ul. Wajdy 188 210,00 zł SKRÓCONY OPIS ZADANIA MODERNIZACJA UKŁADU MIEJSC PARKINGOWYCH

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW BRODWAY. dzielnica nr 14. Kwota dla dzielnicy: 201 227,68 zł

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW BRODWAY. dzielnica nr 14. Kwota dla dzielnicy: 201 227,68 zł LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW BRODWAY dzielnica nr 14 Kwota dla dzielnicy: 201 227,68 zł Liczba złożonych projektów: 6 Liczba projektów pod głosowanie:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 363202-2012 z dnia 2012-09-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grudziądz

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 363202-2012 z dnia 2012-09-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grudziądz Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 363202-2012 z dnia 2012-09-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grudziądz W ramach zamówienia zrealizowane zostaną: 1. domki letniskowe - powstaną łącznie 23 domki letniskowe

Bardziej szczegółowo

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Nowe Miasto nad Wartą realizuje następujące

Bardziej szczegółowo

Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 12

Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 12 LISTA PROJEKTÓW PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 12 Kwota dla dzielnicy: 511 698,90 zł Liczba złożonych projektów: 19 Liczba projektów pod głosowanie:

Bardziej szczegółowo

PLAN FUNKCJONALNO UŻYTKOWY CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA

PLAN FUNKCJONALNO UŻYTKOWY CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA PLAN FUNKCJONALNO UŻYTKOWY CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA Płock, marzec 2015 rok PLAN FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa instytucji: Adres obiektu: CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA Płock, ul. Otolińska 8 dz. nr ew. 14/9,1,

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE SPORTOWE. Kompleks sportowy na Osiedlu Z-1. Zespół boisk z zapleczem na Osiedlu A. Kompleks sportowy przy al.

INWESTYCJE SPORTOWE. Kompleks sportowy na Osiedlu Z-1. Zespół boisk z zapleczem na Osiedlu A. Kompleks sportowy przy al. INWESTYCJE SPORTOWE W ciągu ostatnich kilku lat Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji zrealizował wiele zadań związanych z obiektami sportowymi w Tychach. M.in.: Kompleks sportowy na Osiedlu Z-1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 17 Giszowiec

Katalog projektów lokalnych. JP 17 Giszowiec Katalog projektów lokalnych JP 17 Giszowiec L/1/17/2015 Podjazd, remont schodów wejście do Przedszkola nr 91, remont tarasu z balustradą i schodami LOKALIZACJA ZADANIA ul. Adama 33 KWOTA ZADANIA 329 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 16 Informacja z realizacji wydatków za 2009 rok Zadania własne gminy Inwestycje oświatowo kulturalne.

Załącznik Nr 16 Informacja z realizacji wydatków za 2009 rok Zadania własne gminy Inwestycje oświatowo kulturalne. Załącznik Nr 16 Informacja z realizacji wydatków za 2009 rok Zadania własne gminy Inwestycje oświatowo kulturalne. dz. 801 rozdz.80101 6050 1. Budowa nowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Rubinkowo. Tytuł Lokalizacja Krótki opis

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Rubinkowo. Tytuł Lokalizacja Krótki opis Budżet partycypacyjny Torunia 2015 LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Rubinkowo Numer ID Tytuł Lokalizacja Krótki opis Koszt zaakceptowany Rubinkowo (18 projektów) R0021 Rozbudowa terenów sportowo

Bardziej szczegółowo

Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 11

Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 11 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 11 Kwota dla dzielnicy: 523 886,38 zł Liczba złożonych projektów: 30 Liczba projektów

Bardziej szczegółowo

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach.

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gądowie. W sierpniu 2011r rozpoczęto prace remontowe. Roboty obejmowały: remont dachu, wzmocnienie ścian konstrukcyjnych budynku i remont sanitariatów. Pomoc finansowa

Bardziej szczegółowo

Realizacja inwestycji miejskich w I półroczu 2008 r. Wydział Inwestycji Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Realizacja inwestycji miejskich w I półroczu 2008 r. Wydział Inwestycji Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Realizacja inwestycji miejskich w I półroczu 2008 r. Wydział Inwestycji Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Plan wydatków na inwestycje w latach 2004-2008 2004 7,8 mln zł 2005 15,5 mln zł 2006 17,3 mln

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

5300 1000 2500 8800 5 Dąbrówka Słupska 9060 766 500 10326 6 Gąbin 795 900 1000 3500 3600 9795 7 Grzeczna Panna 5380 590 5970 8 Godzimierz

5300 1000 2500 8800 5 Dąbrówka Słupska 9060 766 500 10326 6 Gąbin 795 900 1000 3500 3600 9795 7 Grzeczna Panna 5380 590 5970 8 Godzimierz Załącznik nr 16 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie Nr IV/10/10 z dnia 30 grudnia 2010r. F U N D U S Z S O Ł E C K I W 2 0 1 1 R. rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 W latach 2011-2014 gmina Psary realizuje inwestycje sportowe o wartości ponad 6,8 mln zł. W latach 2011-2014 Gmina Psary pozyskała ponad

Bardziej szczegółowo

Budżet obywatelski we Wrzeszczu Dolnym Edycja 2012 OPIS PROJEKTU

Budżet obywatelski we Wrzeszczu Dolnym Edycja 2012 OPIS PROJEKTU 1. Podstawowe informacje a) Tytuł projektu: Budżet obywatelski we Wrzeszczu Dolnym Edycja 2012 OPIS PROJEKTU Remont placów zabaw w Parku Nad Strzyżą w Dolnym Wrzeszczu (projekt połączony) b) Pomysłodawca/y:

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA OBIEKTU "ANILANA" PRZY UL. SOBOLOWEJ

MODERNIZACJA OBIEKTU ANILANA PRZY UL. SOBOLOWEJ MODERNIZACJA OBIEKTU "ANILANA" PRZY UL. SOBOLOWEJ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji L0149 LUTY 2014 Przeszacowanie kosztorysów na wykonanie stacji uzdatniania wody Uzyskanie pozwolenia na budowę Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

IV.PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2020 NA REWITALIZOWANYM OBSZARZE

IV.PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2020 NA REWITALIZOWANYM OBSZARZE IV.PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 20072020 NA REWITALIZOWANYM OBSZARZE Plan działań przestrzennych ( techniczno materialnych ) i gospodarczych w latach 20072020 na rewitalizowanym obszarze Tabela 16 Planowane

Bardziej szczegółowo

Tucznawa-Bugaj-Sikorka

Tucznawa-Bugaj-Sikorka LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Tucznawa-Bugaj-Sikorka dzielnica nr 27 17.09.2014 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Idzikowskiego 139 Projekt realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 Załącznik Nr 2 SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 STADIUM: SZKICE BUDOWLANE BRANŻA: BUDOWLANA DATA WYKONANIA: MARZEC 2009 Sporządził: SPIS ZAWARTOŚCI A. Projekt

Bardziej szczegółowo

Łosień dzielnica nr 24

Łosień dzielnica nr 24 LISTA PROJEKTÓW PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Łosień dzielnica nr 24 Kwota dla dzielnicy: 115 275,45 zł Liczba złożonych projektów: 8 Liczba projektów pod głosowanie: 7 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Ząbkowice dzielnica nr 34

Ząbkowice dzielnica nr 34 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Ząbkowice dzielnica nr 34 22.09.2016 r. godz. 17.00 Dom Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt Obywatelski 2016

Projekt Obywatelski 2016 Projekt Obywatelski 2016 Mieszkamy nad Biał(k)ą Adaptacja bulwarów rzeki Białej na tereny rekreacyjne w dzielnicach Mikuszowice Krakowskie i Śląskie. Stowarzyszenie Mieszkańców Mikuszowic Krakowskich.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 67/2015 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 67/2015 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015r. ZARZĄDZENIE NR 67/2015 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA

3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA 3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Kultury i Ochrony Zabytków Wsparcie finansowe Akademii Sztuki zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin. 1. Modernizacja obiektu przy ul. Grodzkiej.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin w 2012 roku

WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin w 2012 roku Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr XVII/186/11 z dnia 28.12.2011 r. WYDATKI w ramach funduszu sołeckiego Gminy Strzelin w 2012 roku L.p. Sołectwo Wysokość przypadających środków w ramach

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013 Projekty zrealizowane w Gminie Świebodzice w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Projekty zakończone:

Bardziej szczegółowo

REDEN dzielnica nr 5

REDEN dzielnica nr 5 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW REDEN dzielnica nr 5 Kwota dla dzielnicy: 263 533,04 zł Liczba złożonych projektów: 14 Liczba projektów do głosowania: 10

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje:

Podstawowe informacje: Podstawowe informacje: - Rada Miasta dnia 21 sierpnia 2014 r. przyjęła uchwałę Nr XLVII/307/14 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 9 Osiedle Tysiąclecia

Katalog projektów lokalnych. JP 9 Osiedle Tysiąclecia Katalog projektów lokalnych JP 9 Osiedle Tysiąclecia L/2/9/2015 Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych na terenie Skweru Oszka wraz z remontem i urządzeniem parkingu samochodowego

Bardziej szczegółowo

Osiedle Nr 1 1. Osiedlowa Mini Siatkówka ,24 zł

Osiedle Nr 1 1. Osiedlowa Mini Siatkówka ,24 zł Osiedle Nr 1 1. Osiedlowa Mini Siatkówka 15 772,24 zł Budowa mini boiska do siatkówki miała na celu umożliwienie dzieciom, młodzieży, rodzicom oraz osobom starszym nabycie i doskonalenie umiejętności gry

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Rubinkowo

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Rubinkowo Budżet partycypacyjny Torunia 2015 LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Rubinkowo ID Tytuł Lokalizacja Krótki opis Koszt zaakceptowany Rubinkowo (18 projektów) R0021 Rozbudowa terenów sportowo - rekreacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik Nr 5 WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Plan 212.900,00 zł 1. Sołectwo Barcin Wieś Wykonanie 31.643,57 zł Wykonanie w % - 14,86% Plan 23.862,00 zł Wykonanie - 4. 633,68 zł

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA Opracowywany obszar graniczy od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia... r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia... r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia...... r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/165/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 października 2016 roku Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku Lp. Nazwa sołectwa 1. Będlewo

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca naboru zgłoszeń do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata

Informacja dotycząca naboru zgłoszeń do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata Informacja dotycząca naboru zgłoszeń do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2015 2017 Wzorem lat ubiegłych zapraszamy do współpracy w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. KALINOWEJ I AZALIOWEJ W GDAŃSKU

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. KALINOWEJ I AZALIOWEJ W GDAŃSKU BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. KALINOWEJ I AZALIOWEJ W GDAŃSKU GDAŃSK ośrodek gospodarczy, naukowy, kulturalny Rozwój infrastruktury szansą szybkiego rozwoju miasta. Dynamiczny rozwój dzielnicy Kokoszki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr... Rady Gminy Gaworzyce z dnia.

PROJEKT Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr... Rady Gminy Gaworzyce z dnia. PROJEKT Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr... Rady Gminy Gaworzyce z dnia. L.p. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadającego na sołectwa Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok Przedsięwzięcia przewidziane

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 19 Piotrowice - Ochojec

Katalog projektów lokalnych. JP 19 Piotrowice - Ochojec Katalog projektów lokalnych JP 19 Piotrowice - Ochojec L/1/19/2015 Zakup nowości wydawniczych (książki i audiobooki) dla Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach LOKALIZACJA ZADANIA Miejska

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

F U N D U S Z S O Ł E C K I W 2 0 1 2 R.

F U N D U S Z S O Ł E C K I W 2 0 1 2 R. F U N D U S Z S O Ł E C K I W 2 0 1 2 R. załącznik nr 11 do uchwały nr XXVII/207/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 listopada 2012r. Lp. Sołectwo 60016 Rozdział 75095 75412 90003 90004 Rozdział 90015

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji udzielanych Przez Powiat Nyski na 2013rok

Plan dotacji udzielanych Przez Powiat Nyski na 2013rok Załącznik nr 4 do Uchwały Nr... Rady Powiatu w Nysie z dnia... Załącznik nr 7 do uchwały nr... Rady Powiatu w Nysie z dnia Plan dotacji udzielanych Przez Powiat Nyski na 2013rok L.p. Dział Rozdział Podmiot

Bardziej szczegółowo

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 ROKU ZAŁ. 3

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 ROKU ZAŁ. 3 WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 ROKU ZAŁ. 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/548/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r.

Uchwała Nr XLI/548/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. Uchwała Nr XLI/548/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu samorządowego zakładu

Bardziej szczegółowo

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce OBIEKT: Remont i przebudowa wnętrz budynku szkolnego na potrzeby osób TEMAT: Koncepcja architektonicza ADRES: Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce INWESTOR: Chrześcijańskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo