Informacje dla doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi o propozycjach zadań do budżetu obywatelskiego na 2014r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje dla doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi o propozycjach zadań do budżetu obywatelskiego na 2014r."

Transkrypt

1 Informacje dla doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi o propozycjach zadań do budżetu obywatelskiego na 2014r. w rejonie Bałuty Lp Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis Remont i modernizacja Filii nr 22 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty. Lokalizacja - Filia nr 22 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty, ul. Limanowskiego 194/196. Opis zakres realizacji zadania przewiduje: prace budowlane: przebudowa ścianek działowych, wymiana posadzek i podłóg, wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, uzupełnienie tynków i malowanie; prace elektryczne: wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia; prace hydrauliczne: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i urządzeń sanitarnych; wyposażenie: wymiana regałów, szaf, biurek, krzeseł, lad bibliotecznych. Multisenior rozwój multimedialny seniorów poprzez doposażenie Domu Dziennego Pobytu Zacisze przy ul. Organizacji WiN 37 w sprzęt audiowizualny i nagłaśniający. Lokalizacja jw. Opis przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na dokonaniu zakupu następujących sprzętów: sprzęt nagłaśniający, odbiornik TV, uchwyt do mocowania telewizora na ścianie, laptop, statyw do laptopa, router, oprogramowanie, urządzenie wielofunkcyjne drukarka. Szacunkowy koszt zadania , ,00 Rekomendacja komórki merytorycznej Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Bałuty, oprócz podstawowej działalności statutowej polegającej na upowszechnianiu czytelnictwa poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów, prowadzi bogatą działalność kulturalno-oświatową. Lokal filii nr 22, przy ul. Limanowskiego 194/196 był remontowany ponad 20 lat temu. Nowa aranżacja placówki pozwoli na wygospodarowanie miejsca do realizacji różnych przedsięwzięć edukacyjnych, takich jak lekcje biblioteczne czy spotkania z autorami książek. Efektem będzie aktywizacja społeczności lokalnej i wzrost wskaźników upowszechniania czytelnictwa. Proponowane zadanie jest zgodne z celami działania Domów Dziennego Pobytu w zakresie zapewnienia wypoczynku oraz zaspokojenia potrzeb towarzyskich oraz kulturalnych i stanowi realną odpowiedź na potrzeby osób, które ze względu na wiek, chorobę bądź niepełnosprawność korzystają z Dziennego Domu Pomocy przy ul. Organizacji WiN 37 w Łodzi. W placówce działa aktywnie kabaret. Biorąc powyższe pod uwagę, wniosek o zakup sprzętu audiowizualnego i nagłaśniającego do Domu Dziennego Pobytu przy ul. Wrocławskiej 10, który jest placówką publiczną, znajdująca się w strukturze Miasta, rekomendujemy pozytywnie. Jednocześnie proponuje się skorygowanie kosztorysu zadania na łączną kwotę , 00 zł, uwzględniającego zakup odbiornika TV (Samsung UE46F7000) za kwotę 5500,00 zł. Koszty szac. zadania po weryfikacji , ,00 ID / jednostka rozpatruj ąca wniosek B0006 B0039 MOPS 1

2 3. 4. Rozszerzenie działalności informacyjno edukacyjnej i kulturowej, z wykorzystaniem multimediów, Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź Bałuty przy ul. Osiedlowej 6. Lokalizacja jw. Opis remont lokalu przy ul. Wrocławskiej 7, który jest w bardzo w złym stanie i nikt go nie użytkuje od przeszło 5 lat. W ramach realizacji zadania przewiduje się wymianę okien, drzwi, demontaż krat; wymianę instalacji elektrycznej, hydraulicznej, alarmowej i komputerowej; zakup armatury sanitarnej oraz lamp oświetleniowych; zakup mebli bibliotecznych. Po połączeniu lokalu z biblioteką zostanie on wyposażony w interaktywny sprzęt najwyższej klasy (sprzęt komputerowy, drukarka, skaner, stojaki do odsłuchu muzyki, konsola PS4, zestaw interaktywny z rzutnikiem, wieża HI-FI, bramki magnetyczne), czyniąc go pierwszą taką biblioteką w Łodzi. Lokal ten byłby pierwszą w mieście multimedialną biblioteką dla dzieci i młodzieży spełniająca najwyższe standardy dla bibliotek dziecięcych. Wyciągamy dzieci z bramy przeciwdziałanie patologii społecznej wśród najmłodszych mieszkańców dzielnicy Bałuty. Lokalizacja Klub Sportowy Budowlani przy ul. Górniczej 5 i ul. Krzyżowej 5 Opis wnioskowane zadanie polegać będzie na organizacji czasu wolnego dzieciom i młodzieży, zamieszkującym dzielnicę Bałuty, zagrożonymi patologiami oraz wykluczeniem społecznym. Przewiduje się m.in.: organizację pikniku integracyjnego z udziałem krajowych i zagranicznych zawodników rugby i zapasów w stylu wolnym; zapewnienie opieki wychowawczej, aktywnego spędzania czasu poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych; zapewnienie ciepłych posiłków; itp , ,00 Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Bałuty, oprócz podstawowej działalności statutowej polegającej na upowszechnianiu czytelnictwa poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów, prowadzi bogatą działalność kulturalno-oświatową. Pozyskanie przylegającego pomieszczenia do lokalu filii nr 3, wyremontowanie i wyposażenie w sprzęt multimedialny umożliwi korzystanie większej liczby dzieci z biblioteki, która już w tej chwili pełni funkcję świetlicy środowiskowej. Jest miejscem spotkań bardzo dużej grupy młodzieży. Nowa aranżacja placówki pozwoli na wygospodarowanie miejsca do realizacji różnych przedsięwzięć edukacyjnych, takich jak lekcje biblioteczne czy spotkania z autorami książek. Projekt jest kierowany do dzieci, młodzieży, a także do osób starszych. W związku z tym jako nadzorujący instytucję, popieramy zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego. pozytywnie rekomenduje powyższe zadanie. Realizacja zadania poszerzy ofertę organizacji czasu wolnego dzieciom i młodzieży zagrożonymi patologiami oraz wykluczeniem społecznym. Proponowane zadanie wpisuje się w główne kierunki działań zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Łodzi na lata , ,00 B0045 B0071 2

3 Modernizacja wielofunkcyjnej hali sportowej z zapleczem szatniowosanitarnym przy ul. Brukowej 22 oraz stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na zalesionym terenie. Lokalizacja ul. Brukowa 22 (obręb B-31, działka nr 48/10, pow m 2 ) Opis wnioskowane zadanie polegać będzie na modernizacji hali sportowej wraz z zapleczem przy ulicy Brukowej 22 w Łodzi oraz stworzeniu nowej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej. Na realizację zadania składać się będą następujące elementy: przygotowanie projektu modernizacji hali sportowej wraz z zapleczem, parku linowego i ścianek wspinaczkowych na zalesionym terenie; modernizację hali sportowej wraz z zapleczem; utworzenie parku linowego i zbudowanie zewnętrznych ścianek wspinaczkowych na zalesionym terenie. Ogródek przydomowy dla Domu Dziennego Pobytu Wrzos MOPS, ul. Rojna 52. Lokalizacja ul. Rojna 52, blok 385, obręb B-41 (działki 31/88 i 31/89) Opis zadanie obejmuje wyodrębnienie, poprzez ogrodzenie, powierzchni tarasu i trawnika przylegających od strony zachodniej do bloku, a także dobudowanie jadalni Realizacja zadania wymaga: skucia części schodów wzdłuż tarasu; wykonania ogrodzenia; zamontowanie suwanej furtki; wykonania schodów w kierunku południowym; obsadzenia ogrodzenia tujami. Przeniesienie placówki wsparcia dziennego i Domu Dziennego Pobytu, remont i adaptacja pomieszczeń do potrzeb 50 seniorów i 25 dzieci i młodzieży. Lokalizacja ul. Czarnieckiego 4 (dotychczasowa siedziba), w związku z koniecznością zmiany siedziby pojawiła się propozycja, aby placówka w dalszym ciągu funkcjonowała na Bałutach. Opis Budynek przy ul. Czarnieckiego 4 jest budynkiem gminnym i został w ostatnim okresie przeznaczony do sprzedaży. Instytucje mające dotychczasową siedzibę w budynku zmuszone są do poszukania innego lokalu w zasobach gminy. Przeniesienie placówek do nowego lokalu związane jest z przeprowadzeniem niezbędnego remontu i adaptacji pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami , ,00 200,000,00 Aby wykonać zadanie należy: ogłosić przetarg na wykonanie projektu technicznego wraz z wykonaniem inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej; uwzględnić wykonanie projektu z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę (min. ~ 6 m-cy); po wykonaniu projektu technicznego wraz z kosztorysami (dopiero wówczas będzie znany koszt robót, które mają być zrealizowane) można ogłoście przetarg na wykonanie robót budowlanych, po wybraniu wykonawcy nastąpi wprowadzenie na budowę i rozpoczną się roboty budowlane (będzie ewentualnie możliwe w miesiącu wrześniu lub październiku); wykonanie robót budowlanych do końca roku kalendarzowego możliwe jest tylko teoretycznie. Określenie stanu technicznego wykonalności będzie możliwe po wykonaniu inwentaryzacji wraz z orzeczeniami technicznymi niezbędnymi do zrealizowania zadania. Negatywna. Proponowane zadanie nie spełnia warunku wynikającego z 1 pkt. 2 rozdziału I zasad budżetu obywatelskiego w Mieście Łodzi Zarządzenia Nr 3971/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z zadnia 2 kwietnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsult6acji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2014 rok. Wskazana lokalizacja Dziennego Domu Pomocy Wrzos przy ul. Rojnej 52 blok 385 jest własnością SM Teofilów w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 102 i nie stanowi mienia Miasta Łodzi. Negatywna. Proponowane zadanie nie spełnia warunku wynikającego z 1 pkt. 2 rozdziału I zasad budżetu obywatelskiego w Mieście Łodzi Zarządzenia Nr 3971/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z zadnia 2 kwietnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsult6acji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2014 rok. Wskazana lokalizacja placówki wsparcia dziennego stanowi własność rzymskokatolickiej parafii pw. Dobrego Pasterza w Łodzi znajdującej się w archidiecezji łódzkiej w dekanacie Łódź- Bałuty. Właściwe koszty inwestycji będą możliwe do określenia dopiero po wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami. Jej brak uniemożliwia określenie, czy szacunkowe koszty są właściwe. Brak jest bowiem we wniosku określenia dokładnego określenia prac modernizacyjnych. B0072 B0073 MOPS B0087 MOPS 3

4 8. Łódź curlerów budowa całorocznego toru curlingowego dla mieszkańców. Lokalizacja - ul. Wiernej Rzeki 2 Opis stworzenie całorocznego, ogólnodostępnego toru curlingowego dla mieszkańców przy wykorzystaniu jednej z sześciu instalacji do tworzenia sztucznego lodowiska, będących w posiadaniu miasta. W ramach realizacji zadania przewiduje się następujące działania: budowa obiektu lub adaptacja istniejącego na całoroczny tor curlingowy; przebudowa i montaż jednej z posiadanych przez miasto instalacji do sztucznego lodowiska; zapewnienie sprzętu niezbędnego do funkcjonowania obiektu ,00 Aby wykonać zadanie należy: ogłosić przetarg na wykonanie projektu technicznego wraz z wykonaniem inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej oraz nowego projektu zagospodarowania terenu (stwierdzającego możliwość realizacji zadania); uwzględnić wykonanie projektu z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę; po wykonaniu projektu technicznego wraz z kosztorysami (dopiero wówczas będzie znany koszt robót, które mają być zrealizowane) można ogłoście przetarg na wykonanie robót budowlanych, po wybraniu wykonawcy nastąpi wprowadzenie na budowę i rozpoczną się roboty budowlane; wykonanie robót budowlanych do końca roku kalendarzowego możliwe jest tylko teoretycznie. Określenie stanu technicznego wykonalności będzie możliwe po wykonaniu inwentaryzacji wraz z orzeczeniami technicznymi i nowym projektem zagospodarowania terenu niezbędnymi do zrealizowania zadania. Właściwe koszty inwestycji będą możliwe do określenia dopiero po wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami. Jej brak uniemożliwia określenie, czy szacunkowe koszty są właściwe. Brak jest bowiem we wniosku określenia dokładnego określenia prac modernizacyjnych. Szacunkowy koszt zadania jest zbyt niski w wypadku konieczności budowy nowego obiektu. B0114 4

5 9. Modernizacja i rozbudowa kompleksu sportowego wraz z basenem START. Lokalizacja SKS START, ul. św. Teresy 56/58. Opis - remont kompleksu sportowego wraz z basenem START. Zmodernizowanie całego SKS STARTu, boiska do siatkówki, bieżni. Zakupienie sprzętu sportowego (piłki, materace, itp.). Zagospodarowanie terenu zielonego przeznaczonego do wypoczynku biernego trawniki, krzewy, kawiarnia ,00 Negatywna. Gmina Miasto Łódź jest w sporze prawnym ze Spółdzielczym Klubem Sportowym Start, który uważa, że ma prawo własności obiektu przez zasiedzenie. Do czasu zakończenia sporu nie powinno się inwestować w przebudowę obiektu. Nie wszystkie działki, na których znajduje się obiekt są skomunalizowane. Na podstawie wcześniejszych realizacji zadań przez można stwierdzić, że wycena jest zaniżona i stanowi zaledwie niewielki procent całkowitych kosztów zadania. Aby wykonać zadanie należy: ogłosić przetarg na wykonanie nowej koncepcji zagospodarowania tereny oraz projektu technicznego wraz z kosztorysami i niezbędnymi ekspertyzami istniejących obiektów, określających możliwość realizacji zadania; uwzględnić wykonanie projektu z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę; po wykonaniu projektu technicznego wraz z kosztorysami (dopiero wówczas będzie znany koszt robót, które mają być zrealizowane) można ogłosić przetarg na wykonanie robót budowlanych, po wybraniu wykonawcy nastąpi wprowadzenie na budowę i rozpoczną się roboty budowlane; wykonanie całego zakresu robót budowlanych wymienionych we wniosku do końca roku kalendarzowego jest nie możliwe. Właściwe koszty inwestycji będą możliwe do określenia dopiero po wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami, jej brak uniemożliwia określenie, czy szacunkowe koszty są właściwe, brak jest bowiem we wniosku określenia dokładnego zakresu prac modernizacyjnych. Porównując inne podobne inwestycje realizowane przez trzeba stwierdzić, że wstępna wycena jest zaniżona i stanowi zaledwie znikomy procent kosztów całego przedsięwzięcia. Określenie stanu technicznej wykonalności będzie możliwe po wykonaniu inwentaryzacji wraz z orzeczeniami technicznymi niezbędnymi do zrealizowania zadania ,00 B0148 5

6 Zakup komputera dla Domu Dziennego Pobytu. Lokalizacja Dom Dziennego Pobytu, ul. Wrocławska 10. Opis zakup komputera dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu przy ul. Wrocławskiej 10. Nie lada to gratka sport dla wszystkich rodziców, wnuczków, babci i dziadka. Wsparcie dla rozwoju sportu wśród wszystkich mieszkańców (dzieci, młodzież, dorośli). Lokalizacja obiekty MKS Metalowiec, ul. Jachowicza 1. Opis Zadanie bezinwestycyjne. Dotyczy realizacji spotkań mieszkańców w godzinach przedpołudniowych nie kolidujących z przeprowadzanymi treningami sekcji sportowych Klubu. Zajęcia prowadzić będą instruktorzy sportowi (także nauczyciele wf) w następujących dziedzinach: nornic working, tai-chi, gimnastyka korekcyjna, siłownia, gry i zabawy ogólnosprawnościowe , ,00 Proponowanie działanie ma celu przeciwdziałanie jednemu z najbardziej dotkliwych wykluczeń społecznych obecnych czasów, jakim się stalo wykluczenie cyfrowe i stanowi realną odpowiedź na potrzeby osób, które ze względu na wiek, chorobę bądź niepełnosprawność korzystają z Dziennego Domu Pomocy. Ponadto zadanie mieści się w działaniach realizowanych przez Dzienne Domy Pomocy. Dzięki wyposażeniu placówki w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, jej mieszkańcy otrzymają dostęp do nieograniczonych możliwości globalnej sieci. Biorąc powyższe pod uwagę, wniosek dotyczący zakupu komputera do Domu Dziennego Pobytu przy ul. Wrocławskiej 10, który jest placówką publiczną znajdującą się w strukturze Miasta, rekomendujemy pozytywnie. pozytywnie rekomenduje powyższe zadania. Realizacja zadania wzbogaci ofertę imprez i zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców osiedla Górna. Stworzy alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży przyczyni się do ograniczenia patologii społecznej. Działania zaplanowane w ramach projektu, z uwagi na krąg beneficjentów do których są skierowane będą okazją do międzypokoleniowej, rodzinnej integracji poprzez sport , ,00 B0155 MOPS G0004 6

7 12. Pielęgnacja starodrzewu parkowego, obsadzenie drzewami i krzewami oraz urządzenie parku 3 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Paradnej 36. Lokalizacja jw. Opis wykonanie cięcia pielęgnacyjnego drzew istniejących, karczowanie samosiewów i pniaków, cięcie odmładzające żywopłotu, założenie trawnika, sadzenie krzewów i drzew liściastych i iglastych, wyposażenie terenu w alejki, ławki, stoliki do gier w warcaby i szachy, urządzenie boiska do gier w kometkę, siatkówkę i tenis stołowy, postawienie drewnianej sceny wykorzystywanej do występów integracyjnych ,00 Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań Miasta należy rozwój infrastruktury domów w związku z powyższym proponowane zadanie wywiera pozytywne skutki w zakresie gospodarności i celowości. Ponad to proponowana inwestycja wpłynie pozytywnie na przestrzeń miejską, która zyska nowe walory estetyczne. Jednocześnie jak wynika załączonego formularza zgłoszeniowego w/w zadanie obejmuje m.in. wykonanie stolików do gier, ławek, urządzenie boiska do gier w kometkę, siatkówkę i tenis ziemny oraz wykonanie sceny drewnianej. Są to obiekty małej architektury i zgodnie z art.30 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych wymaga zgłoszenia, składanego do u Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ. Dopiero po analizie zgłoszenia, w którym należy określić rodzaj, zakres, i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia oraz załączeniu oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, projektu zagospodarowania działki lub terenu, wykonanego przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane oraz opisu montażu urządzeń, Urbanistyki i Architektury UMŁ będzie mógł określić, czy ww. inwestycja może zostać zrealizowana na wskazanym terenie ,00 G0009 MOPS 7

8 Rozkwit Parku Stawy Jana. Lokalizacja obszar parku Stawy Jana Opis utwardzenie i oświetlenie alejek, zakup i instalacja elementów małej architektury, wymiana zdewastowanych urządzeń na placu zabaw, zaadaptowanie budynku pod wiatą na sklep z napojami i przekąskami działający sezonowo, remont sceny i widowni, zagospodarowanie dzikiej górki, uporządkowanie zieleni. Zakup sprzętu komputerowego dla czytelników filii nr 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 i 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna. Lokalizacja jw. Opis zakupienie do bibliotek stanowisk komputerowych, drukarek i skanerów , ,00 Aby zrealizować zadnie należy: ogłosić przetarg na wykonanie projektu technicznego wraz z wykonaniem nowego projektu zagospodarowania terenu; uwzględnić wykonanie projektu z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenie na budowę; po wykonaniu projektu technicznego wraz z kosztorysami ( dopiero wówczas będzie znany koszt robót, które mają być zrealizowane ) można ogłosić przetarg na wykonanie robót budowlanych, po wybraniu wykonawcy nastąpi wprowadzenie na budowę i rozpoczną się roboty budowlane; wykonanie robót budowlanych do końca roku kalendarzowego możliwe jest tylko teoretycznie, ze względu na warunki atmosferyczne może być niewykonalne będzie można rozpocząć zadania mającego na celu nowe urządzenie tych terenów. Właściwe koszty inwestycji będą możliwe do określenia dopiero po wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami, jej brak uniemożliwia określenie, czy szacunkowe koszty są właściwe, brak jest bowiem we wniosku określenia dokładnego zakresu prac modernizacyjnych, przy takim dużym zakresie prac remontowych i modernizacyjnych można stwierdzić, że wstępna wycena jest zbyt niska. Możliwość technicznej wykonalności określi plan zagospodarowania terenu i projekty wykonania poszczególnych prac modernizacyjnych i montażu nowych urządzeń. Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Górna jest instytucją kultury dla której organizatorem jest Miasto Łódź. Zakup sprzętu dla filii nr 2, 6, 8, 10,12,13,14 jest już wyeksploatowany. Rosnące zainteresowanie, czytelników 50+, możliwością nauki obsługi komputera spowodowała, że liczba dostępnych stanowisk komputerowych jest niewystarczająca. Celem zadania jest zakup 32 zestawów sprzętu komputerowego, 8 urządzeń wielofunkcyjnych , ,00 G0010 G0050 8

9 15. Odmulenie zbiornika wodnego Stawy Jana i uporządkowanie terenu wokół niego. Lokalizacja zbiornik wodny Stawy Jana i teren przylegający do zbiornika. Opis wykonanie prac związanych z odmuleniem i wyczyszczeniem zbiornika wodnego, zlikwidowanie dzikiego wysypiska gruzu, rekultywacja tego terenu, uzupełnienie ławek, pielęgnacja trawników ,00 Aby zrealizować zadanie należy: ogłosić przetarg na wykonanie projektu odmulenia stawu wraz z wykonaniem projektu zagospodarowania terenu; uwzględnić wykonanie projektu z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami; po wykonaniu projektu wraz z kosztorysami ( dopiero wówczas będzie znany koszt robót, które mają być zrealizowane) można ogłosić przetarg na wykonanie robót budowlanych, po wybraniu wykonawcy nastąpi wprowadzenie na budowę i rozpoczną się roboty budowlane; wykonanie robót budowlanych do końca roku kalendarzowego jest możliwe ale będzie bardzo trudne do zrealizowania. Właściwe koszty inwestycji będą możliwe do określenia dopiero po wykonaniu dokumentacji odmulenia wraz z kosztorysami oraz projektu zagospodarowania obiektu, jej brak uniemożliwia określenie, czy szacunkowe koszty są właściwe, brak jest bowiem we wniosku określenia dokładnego zakresu prac. Określenie możliwości technicznej wykonalności będzie możliwe po wykonaniu projektu odmulenia wraz z orzeczeniami technicznymi niezbędnymi do zrealizowania zadania ,00 G0058 9

10 16. Budowa szatni z zapleczem sanitarnym również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Lokalizacja MOSiR, ul. Karpacka 64. Opis budowa szatni z zapleczem sanitarnym dostosowanym dla sportowców poruszających się na wózkach inwalidzkich ,00 Wykonanie przebudowy hali, pozwoli na jej właściwe funkcjonowanie i wykorzystanie. Obiekt po wykonaniu przebudowy oraz stworzeniu nowej infrastruktury, będzie mógł lepiej służyć mieszkańcom Łodzi. Aby zrealizować zadanie należy: ogłosić przetarg na wykonanie projektu technicznego wraz z wykonaniem inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej istniejącej hali i możliwości jej rozbudowy; uwzględnić wykonanie projektu z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na przebudowę; po wykonaniu projektu technicznego wraz z kosztorysami (dopiero wówczas będzie znany koszt robót które mają być zrealizowane ) można ogłosić przetarg na wykonanie robót budowlanych, po wybraniu wykonawcy nastąpi wprowadzenie na budowę i rozpoczną się roboty budowlane; wykonanie robót budowlanych do końca roku kalendarzowego możliwe tylko teoretycznie. Właściwe koszty inwestycji będą możliwe do określenia dopiero po wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami, jej brak uniemożliwia określenie, czy szacunkowe koszty są właściwe, brak jest bowiem we wniosku określenia dokładnego zakresu prac modernizacyjnych. Wstępna wycena wydaje się zbyt niska dla realizacji całego zakresu zadania. Określenie stanu technicznej wykonalności będzie możliwe po wykonaniu inwentaryzacji wraz z orzeczeniami technicznymi niezbędnymi do zrealizowania zadania ,00 G

11 17. Kompleks boisk do sportów plażowych. Lokalizacja MOSiR, ul. Rzgowska 247. Opis pobudowanie kilku boisk (do piłki nożnej/plażowej/rugby/piłki ręcznej/piłki siatkowej) do dyscyplin plażowych. Oświetlenie boisk. Postawienie szatni wraz z WC i prysznicami. Zagospodarowanie przestrzeni wokół boisk (bandy okalające, łapacze, trybuny, mini bar, ławki dla zawodników rezerwowych) ,00 Obiekt po wykonaniu przebudowy oraz stworzeniu nowej infrastruktury, będzie mógł lepiej służyć mieszkańcom Łodzi. Aby zrealizować zadanie należy: ogłosić przetarg na wykonanie projektu technicznego wraz z wykonaniem koncepcji zagospodarowania terenu umożliwiającej jego realizacji; uwzględnić wykonanie projektu z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenie na przebudowę; po wykonaniu projektu technicznego wraz z kosztorysami ( dopiero wówczas będzie znany koszt robót, które mają być zrealizowane) można ogłosić przetarg na wykonanie robót budowlanych, po wybraniu wykonawcy nastąpi wprowadzenie na budowę i rozpoczną się roboty budowlane; wykonanie robót budowlanych do końca roku kalendarzowego jest możliwe jest tylko teoretycznie. Właściwe koszty inwestycji będą możliwe do określenia dopiero po wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami, jej brak uniemożliwia określenie, czy szacunkowe koszty są właściwe, brak jest bowiem we wniosku określenia dokładnego zakresu prac modernizacyjnych. Występna wycena jest zbyt niska i stanowi zaledwie część kwoty potrzebnej do zrealizowania całego zadania. Określenie stanu technicznej wykonalności będzie możliwe po wykonaniu koncepcji zagospodarowania terenu i inwentaryzacji stwierdzającej możliwości zrealizowania na tym terenie wnioskowanego zadania G

12 Kryte boiska do sportów plażowych. Lokalizacja MOSiR, ul. Rzgowska 247. Opis wydzielenie terenu pod boiska do sportów plażowych. Wysypanie odpowiedniej ilości piachu, wydzielenie placów pod poszczególne boiska, zrobienie infrastruktury wokół boisk. Zadaszeni boisk w formie tzw. balonu. Doprowadzenie do obiektu instalacji wodnokanalizacyjnej oraz elektrycznej. Ogrzewanie obiektu w formie dmuchaw lub grzejników. Wykonanie podgrzewania boisk zatopionego w wylewce fundamentowej. Zatrudnienie pracowników gospodarzy obiektu. Trener/instruktor sportów plażowych. Lokalizacja MOSiR, ul. Rzgowska 247. Opis celem zadania jest nauczenie, zapoznanie, trenowanie i dbanie o rozwój chętnych do uprawiania sportów plażowych. Zadanie polega na zatrudnieniu instruktorów do sportów plażowych na okres od 1 czerwca do 30 września każdego roku. Remont Biblioteki Publicznej Filia Nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna ul. Lenartowicza 16. Lokalizacja jw. Opis wymiana stolarki okiennej, modernizacja wejścia do biblioteki montaż krat oraz podłączenie domofonu, naprawa dachu, wymiana podłogi oraz armatury w sanitariatach , , ,00 Aby wykonać zadanie należy: ogłosić przetarg na wykonanie projektu technicznego wraz z wykonaniem koncepcji zagospodarowania terenu umożliwiającej realizację zadania; uwzględnić wykonanie projektu z wszystkimi niezbędnymi udogodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na przebudowę; po wykonaniu projektu technicznego wraz z kosztorysami (dopiero wówczas będzie znany koszt robót, które mają być zrealizowane) można ogłosić przetarg na wykonanie robót budowlanych, po wybraniu wykonawcy nastąpi wprowadzenie na budowę i rozpoczną się roboty budowlane; wykonanie całego zakresu robót budowlanych do końca roku kalendarzowego nie jest możliwe do wykonania. Właściwe koszty inwestycji będą możliwe do określenia dopiero po wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami, jej brak uniemożliwia określenie czy szacunkowe koszty są właściwe, brak jest bowiem we wniosku określenia dokładnego zakresu prac modernizacyjnych. Wstępna wycena jest zbyt niska i stanowi zaledwie część kwoty potrzebnej do zrealizowania całego zadania. Określenie stanu technicznej wykonalności będzie możliwe po wykonaniu koncepcji zagospodarowania terenu i inwentaryzacji z oceną możliwości zrealizowania zadania. Obiekt po wykonaniu przebudowy oraz stworzeniu nowej infrastruktury, będzie mógł lepiej służyć mieszkańcom Łodzi. sportu pozytywnie rekomenduje powyższe zadanie. Realizacja zadania poszerzy ofertę zajęć w sportach plażowych organizowanych przez wykwalifikowanych trenerów i instruktorów. Filia nr 14 MBP Łódź-Górna przy ul. Lenartowicza 16 od 1969 roku znajduje się w pawilonie usługowym. Najpilniejszą potrzebą jest wymiana stolarki okiennej, która oprócz tego, że nie spełnia już swoich funkcji to wypadające szyby stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa czytelników i pracowników. Bardzo istotną sprawą jest również modernizacja wejścia do biblioteki, naprawa przeciekającego dachu, z którego kapie woda na księgozbiór. Zadanie w naszej ocenie jest celowe , , ,00 G0068 G0069 G

13 Nowoczesne Centrum Multimedialne w Bibliotece. Lokalizacja ul. Piękna 35/39. Opis przygotowanie czytelni od strony estetycznej (malowanie ścian, grzejników, podwieszenie sufitu, położenie terakoty na podłodze) oraz jej wyposażeniem w sprzęt i meble. Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi. Wyposażenie Biblioteki w zbiory multimedialne. Remont i modernizacja Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź- Górna, ul. Dąbrowskiego 91. Lokalizacja jw. Opis filia wymaga gruntownego remontu (wymiana okien, podłogi, oświetlenia, remont toalet, malowanie ścian, wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, wymiana instalacji elektrycznej, grzejników oraz mebli) , ,67 Miejska Biblioteka Publiczna Łódź- Górna jest instytucją kultury, dla której organizatorem jest Miasto Łódź. Remont czytelni w filii nr 11 przy ul. Pięknej 35/39 i wyposażenie jej w sprzęt informatyczny, multimedialny, zbiory multimedialne oraz wyposażenie w meble pozwoli na urozmaicenie prowadzonej tam działalności kulturalno oświatowej. Projekt jest skierowany do całej lokalnej społeczności bez względu na wiek, płeć i zawód. Warto by dodać, że w przyszłym roku filia ta zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych. Podjazd dla niepełnosprawnych zobowiązała się zrobić Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ( do niej należy nieruchomość) zaś przystosowanie toalet zobowiązała się sfinansować Rada Osiedla Rokicie. Wskazane zadanie byłoby dopełnieniem robót wcześniej tam przeprowadzonych. Pozyskane środki, o ile w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się obywatele naszego miasta, zostaną przekazane do MBP Łódź Górna w formie dotacji celowej na remont i zakupy inwestycyjne i będą podlegały rozliczeniu. Mając na uwadze powyższe popiera zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Górna jest instytucją kultury, dla której organizatorem jest Miasto Łódź. Remont wypożyczalni w filii nr 12 przy ul. Dąbrowskiego 91 i podstawowe wyposażenie wpłynie na zmianę wyglądu placówki co podniesie jakość oferowanych usług. Biblioteka prowadzi m.in. warsztaty komputerowe w ramach projektu Latarnicy Polska Cyfrowa Równych Szans, przeciwdziałając wykluczeniu cyfrowemu osób z pokolenia 50+, warsztaty psychologiczne dla seniorów prowadzone przez psychologów Fundacji Subvenio, lekcje multimedialne dla młodzieży, a przy obecnym stanie technicznym organizacja tego typu spotkań stanowi dużą trudność. Pozyskane środki, o ile w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się obywatele naszego miasta, zostaną przekazane do MBP Łódź Górna w formie dotacji celowej na modernizację i będą podlegać rozliczeniu. Mając na uwadze powyższe popiera zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego , ,67 G0092 G

14 Poprawa i rozszerzenie form działalności biblioteki. Lokalizacja Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Paderewskiego 11a. Opis poszerzenie istniejących w bibliotece działów tematycznych, poszerzenie działalności kulturalnej oraz integracji mieszkańców. Zakup książek, których podstawową zaletą będzie wartość kulturowa i intelektualna oraz trwałość. Zakup rzutnika multimedialnego. Chęć organizacji wycieczek w ramach poznawania historii Łodzi oraz jej okolic. Ruda Countrytown. Lokalizacja ul. Patriotyczna 10a. Opis Budowa kompleksu edukacyjno-rozrywkowego, miejsca radosnej twórczości, edukacji i zabawy jako kanwa do późniejszych zajęć teatralnych, plastycznych, muzycznych dla lokalnej społeczności. Symulacja proponowanych działań: jazda konna lub na kucyku, psie zaprzęgi, jazda na byku (mechanicznym), przejażdżki łódkami indiańskimi, jazda bryczką, strzelnica kowbojska, indiańska, przejażdżki kładami, pamiątkowe fotografie i listy gończe, drinki w,,koktajl-barze, Nanny Times, nauka języka angielskiego, pracownia twórcza. Tematem nadrzędnym i przewodnim jest twórczość oraz promowanie wartości kultury i dawnej Ameryki , ,00 MBP Łódź Górna przy ul. Paderewskiego 11 a znajduje się w rejonie bloków mieszkalnych zamieszkiwanych przez osoby samotne i starsze o zróżnicowanym wykształceniu oraz w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala im. Kopernika. Jest to rejon o bardzo ubogiej ofercie form spędzania wolnego czasu, a zwłaszcza tych związanych z kulturą. Zadanie Poprawa i rozszerzenie form działalności biblioteki poprzez zakup książek, rzutnika multimedialnego, ekranu, laptopa, przeprowadzeniu spotkań autorskich i wycieczek do instytucji kultury w znacznym stopniu urozmaici, ułatwi ofertę kulturalno oświatową prowadzoną w bibliotece. Prowadzona w bibliotece działalność stanie się alternatywą dla działań i zachowań społecznie niepożądanych, co dotyczy dzieci i młodzieży. Dla osób starszych stałaby się miejscem gdzie można miło i kulturalnie spędzić czas. Negatywna. Z istoty Budżetu Obywatelskiego wynika, że zadanie finansowane z Budżetu Obywatelskiego należą do zadań własnych gminy lub powiatu, które mogą mieć charakter lokalny albo ogólnomiejski, a zatem efekty inwestycji powinny służyć potrzebom mieszkańców jednego z wyodrębnionych w zarządzeniu rejonów Łodzi lub potrzebom całej wspólnoty samorządowej. W przypadku natomiast realizacji inwestycji na terenach użyczonych, prawo do korzystania z serii inwestycji będzie miał co do zasady biorący w użyczenie. Dodatkowo da się zauważyć, że zadanie obejmuje cześć inwestycyjną oraz działanie z obszaru: sportu, edukacji, kultury, promocji etc. Jest to zadanie wieloletnie i kontynuacja propozycji w latach kolejnych może generować nowe koszty. W związku z powyższym po rozwiązaniu umowy użyczenia i realizowaniu chęci inwestycyjnej działania zawarte we wniosku zakresu aktywizacji kulturalnej, mogą zostać zakwalifikowane do otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Łodzi z zakresu kultury, sztuki, obrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Obecnie UMŁ negatywnie rekomenduje zgłoszoną propozycję ,00 G0094 G

15 Budowa dużego placu zabaw dla dzieci na terenie Stawów Jana. Lokalizacja ul. Rzgowska 247. Opis Budowa od podstaw ogrodzonego placu zabaw dla dzieci w wieku 1-12 o powierzchni ponad 400 m2. Wyposażenie go w ławki, kosze na śmieci stojaki na rowery, oraz dużego zestawu urządzeńkaruzeli, huśtawek, piaskownicy, bujaków. Teren placu wyłożony będzie utwardzoną nawierzchnią terenu, oraz bezpieczną nawierzchnią elastyczną co podniesie poziom bezpieczeństwa dzieci. Cykl imprez na Stawach Stefańskiego. Lokalizacja teren Parku 3 Maja na Rudzie Pabianickiej, pomiędzy ulicami: Rudzką, Farną, Patriotyczną, Głębinową. Opis na planowany cykl składają się imprezy już odbywające się jak i nowo planowane: VI. i VII. Piknik Żeglarski, III. Piknik Rodzinny XXXIII. Noc Świętojańska, Kino letnie raz w tygodniu od czerwca do września, przedstawienia teatralne nad wodą. Organizacja zawodów na wyciągu do wakeboardu I. Mistrzostwa Łodzi , ,00 Obiekt po wykonaniu przebudowy oraz stworzeniu nowej infrastruktury, będzie mógł lepiej służyć mieszkańcom Łodzi. Aby zrealizować zadanie należy: ogłosić przetarg na wykonanie projektu zagospodarowania terenu; uwzględnić wykonanie projektu z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami; po wykonaniu projektu zagospodarowania wraz z kosztorysami (dopiero wówczas będzie znany koszt robót, które maja być zrealizowane) można ogłosić przetarg na wykonanie robót budowlanych i zakup sprzętu, po wybraniu wykonawcy nastąpi wprowadzenie na budowę i rozpoczną się roboty budowlane; dokonanie zakupu i wykonanie robót budowlanych do końca roku kalendarzowego jest możliwe do zrealizowania. Właściwe koszty inwestycji będą możliwe do określenia dopiero po wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami, jej brak uniemożliwia określenie, czy szacunkowe koszty są właściwe, brak jest bowiem we wniosku określenia dokładnego zakresu prac modernizacyjnych (wycena opiera się na przykładowej ofercie i dotyczy tylko zakupu sprzętu). Właściwe koszty inwestycji będą możliwe do określenia dopiero po wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami, jej brak uniemożliwia określenie, czy szacunkowe koszty są właściwe, brak jest bowiem we wniosku określenia dokładnegozakresu prac modernizacyjnych ( wycena opiera się na przykładowej ofercie i dotyczy tylko zakupu sprzętu) Określenie możliwości technicznej wykonalności zadania będzie możliwe po wykonaniu koncepcji zagospodarowania terenu wraz z inwentaryzacją. Realizacja zadania umożliwi mieszkańcom Łodzi uczestnictwo w różnorodnych imprezach sportoworekreacyjnych oraz kulturalnych, wzbogaci ofertę wypoczynku i rekreacji. Cykl imprez skierowany do szerokiego grona odbiorców, rodzin z dziećmi, żeglarzy i amatorów sportów wodnych. Zaplanowane w ramach projektu pikniki żeglarskie i rodzinne odbywały się w minionych latach i cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Łodzi. Dodatkowo w 2014r. autorzy projektu przewidują organizację nowych przedsięwzięć m.in. otwartych mistrzostw Łodzi w wakeboardingu czy przedstawień teatralnych nad wodą , ,00 G0108 G

16 Kompleks całorocznych skoczni narciarskich na Rudzkiej Górze. Lokalizacja Rudzka Góra, ul. Starorudzka. Opis stworzenie niewielkich obiektów do skakania o punkcie konstrukcyjnym znajdującym się na 10 i 30 metrze.na nich mogłoby być prowadzone szkolenie dla dzieci i młodzieży wszystkich zainteresowanych osób pod okiem instruktorów. Skocznie mają posiadać igielit wraz z metalowymi torami zjazdowymi oraz systemem zraszającym igielit. Powinny posiadać ogrodzenie oraz wieżyczkę dla sędziów i trenerów. Zeskoki zabezpieczone będą drewnianymi bandami. Nowe obiekty szkoleniowe będą spełniać wymogi PZN i będzie można organizować jedyne takie zawody w centralnej Polsce. Rozbudowa parkingu przy Stawach Stefańskiego od ul. Patriotycznej. Lokalizacja jw. Opis rozbudowa, utwardzenie i uporządkowanie parkingu znajdującego się w pobliżu przystani MOSiR, wycięcie drzew, zamontowanie 2 latarni oświetleniowych na obrzeżach, koszy na śmieci, na psie odchody oraz 10 stojaków na rowery. Powierzchnia całkowita powiększonego parkingu to ok. 900 m², byłby wyłożony płytą ażurową, kosze jak i stojaki na rowery umieszczone byłyby wzdłuż chodnika i oddzielałyby parking od chodnika. Centrum Sportów Wodnych na Stawach Stefańskiego. Lokalizacja teren Parku 3. Maja na Rudzie Pabianickiej, pomiędzy ulicami: Rudzką, Farną, Patriotyczną, Głębinową. Opis remont budynku /hangaru znajdujący się przy ul. Patriotycznej remont przystani żeglarskiej , , ,00 Stanowi mienie Miasta Łodzi obciążone na rzecz osób trzecich- obiekt jest wydzierżawiony od dnia 1 kwietnia 2011 do dnia 31 marca 2026 roku. Właściwe koszty inwestycji będą możliwe do określenia dopiero po wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami, jej brak uniemożliwia określenie, czy szacunkowe koszty są właściwe, brak jest bowiem we wniosku określenia dokładnego zakresu pracy prac modernizacyjnych. Możliwość technicznej wykonalności określi plan zagospodarowania terenu i dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania. Obiekt po wykonaniu rozbudowy parkingu oraz stworzeniu nowej infrastruktury, będzie mógł lepiej służyć mieszkańcom Łodzi. Obiekt po stworzeniu centrum sportów wodnych wraz ze stworzeniem nowej infrastruktury, będzie mógł lepiej służyć mieszkańcom Łodzi. G0135 G0136 G

17 Łódź curlerów budowa całorocznego toru curlingowego dla mieszkańców Łodzi. Lokalizacja MOSiR, ul. Karpacka 61. Opis budowa obiektu lub adaptacja istniejącego na całoroczny tor curlingowy, przebudowa i montaż jednej z posiadanych przez miasto instalacji do sztucznego lodowiska. Zapewnienie sprzętu niezbędnego do funkcjonowania obiektu (Ice Boss, kamienie curlingowi). Stawy Jana od nowa etap I budowa sieci alejek. Lokalizacja Stawy Jana przy ul. Rzgowskiej. Opis wykonanie sieci alejek z kostki brukowej na naturalnie powstałych ciągach pieszych na terenie Stawów Jana. Aleje w zależności od uwarunkowań terenu powinny być w takiej szerokości, aby możliwy był swobodny ruch pieszych w obu kierunkach. Wg obliczeń inicjatorów długość proponowanej sieci alei, to ok m. Wymiana ogrodzenia terenu Domu Pomocy Społecznej Włókniarz im. Jana Pawła II w Łodzi wraz z pięcioma bramami wjazdowymi oraz dwoma nowymi drogami przeciwpożarowymi. Lokalizacja ul. Krzemieniecka 7/9, nr działki 50, obręb P-16. Opis wymiana starego ogrodzenia wraz z podmurówką oraz niesprawnymi pięcioma bramami wjazdowymi na nowe, wykonanie dwóch nowych dróg przeciwpożarowych. Rekultywacja terenu , , ,00 Aby zrealizować zadanie należy: ogłosić przetarg na wykonanie projektu technicznego wraz z wykonaniem inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej określającej możliwość wykonanie zadania; uwzględnić wykonanie projektu z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę; po wykonaniu projektu technicznego wraz z kosztorysami ( dopiero wówczas będzie znany koszt robót, które mają być zrealizowane ) można ogłosić przetarg na wykonanie robót budowlanych; wykonanie robót budowlanych do końca roku kalendarzowego możliwe jest tylko teoretycznie. Właściwe koszty inwestycji będą możliwe do określenia dopiero po wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami, jej brak uniemożliwia określenie, czy szacunkowe koszty są właściwe, brak jej bowiem we wniosku określenia dokładnego zakresu prac modernizacyjnych, Szacunkowy koszt zadania jest zbyt niski w przypadku konieczności budowy nowego obiektu. Określenie stanu technicznej wykonalności będzie możliwe po wykonaniu inwentaryzacji wraz z orzeczeniami technicznymi niezbędnymi do zrealizowania zadania. Obiekt po wykonaniu przebudowy oraz stworzeniu nowej infrastruktury, będzie mógł lepiej służyć mieszkańcom Łodzi Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań Miasta należy rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej, w związku z powyższym proponowane zadanie spełnia niezbędne przesłanki w zakresie gospodarności i celowości. Ponadto proponowana inwestycja wpłynie pozytywnie na przestrzeń miejską, która zyska nowe walory estetyczne , ,00 G0147 G0150 P0011 MOPS 17

18 Odnowienie pomieszczeń Filii Nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź Polesie po dokonanej rewitalizacji. Lokalizacja Filia Nr 10 MBP Łódź Polesie przy ul. Więckowskiego 32. Opis wykonanie robót budowlanych (malowanie, wymiana przebić po dokonanym rurarzu c.o. w pomieszczeniu WC, naprawa obudowy GK i sufitu GK w pomieszczeniach sanitarnych oraz naprawa uszkodzonej glazury), odtworzenie zabezpieczeń antywłamaniowych od strony podwórza wg stanu sprzed rewitalizacji; doposażenie biblioteki w zabezpieczenia antywłamaniowe w postaci żaluzji w witrynach okiennych oraz w drzwiach od strony ul. Więckowskiego 32. Budowa boiska pełnowymiarowego o syntetycznej nawierzchni trawiastej. Lokalizacja ul. 6 Sierpnia nr 71. Opis budowa boiska sztucznego z zapleczem socjalnym (parametry terenu 120 m długości i 60 m szerokości), wyposażone w dwa zespoły szatniowe z zapleczem sanitarnym, ogrodzone siatką 3 metrową, z możliwością podłączenia oświetlenia , ,00 Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie jest instytucją kultury, dla której organizatorem jest Miasto Łódź. Z Filii Nr 10 MBP Łódź Polesie korzystają czytelnicy w różnym wieku. W okolicy Biblioteka postrzegana jest jako placówka, w której można zorganizować wiele atrakcyjnych spotkań, prelekcji, znaleźć potrzebne informacje. W Filii przy ul. Więckowskiego 32 znajduje się pracownia multimedialna, organizowane są lekcje biblioteczne połączone z głośnym czytaniem i zajęciami plastycznymi dla dzieci. Przeprowadzenie remontu podniesie estetykę lokalu oraz poprawi warunki, przez co spowoduje lepsze wykorzystanie powierzchni bibliotecznych do prowadzonej działalności edukacyjnej i kulturalnej. Teren, na którym ma być zlokalizowane proponowane zadanie stanowi mienie Miasta Łodzi obciążone na rzecz osób trzecich obiekt zarządzany przez Miejski Ośrodek i Rekreacji umowa użyczenia Nr 59/2011 z Klubem Sportowym Orzeł Łódź i umowa użyczenia Nr 258/2012 z Klubem Żużlowym Orzeł Łódź. Aby wykonać zadanie należy: ogłosić przetarg na wykonanie projektu z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na przebudowę; po wykonaniu projektu technicznego wraz z kosztorysami (dopiero wówczas będzie znany koszt robót, które mają być zrealizowane) można ogłosić przetarg na wykonanie robót budowlanych, po wybraniu wykonawcy nastąpi wprowadzenie na budowę i rozpoczną się roboty budowlane (będzie to możliwe ewentualnie w miesiącu wrześniu lub październiku); wykonanie robót budowlanych do końca roku kalendarzowego możliwe jest tylko teoretycznie. Właściwe koszty inwestycji będą możliwe do określenia dopiero po wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami. Jej brak uniemożliwia oszacowanie czy szacunkowe koszty są właściwe, brak jest bowiem we wniosku określenia dokładnego zakresu prac modernizacyjnych. Porównując inne podobne inwestycje realizowane przez można stwierdzić, że wstępna wycena jest zbliżona do przewidywanych kosztów całego przedsięwzięcia. Określenie stanu technicznej wykonalności będzie możliwe po wykonaniu inwentaryzacji wraz z nowym projektem zagospodarowania terenu, niezbędnymi do zrealizowania zadania ,00 Aktualnie koszty nie są możliwe do określenia ze względu na brak dokładnego zakresu prac modernizacyjnych, dokumentacji technicznej oraz kosztorysów. P0020 P

19 35. Sportowe Smulsko boisko wielofunkcyjne. Lokalizacja działki w obrębie P23: 362/180, 362/183, 91/3, 1756/8, 96/3. Opis budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z niewielkim terenem rekreacyjnym, budowa chodnika wokół boiska,, wyposażenie boiska w urządzenia i piłkochwyty, posadowienie ławostołów wg załączonego rysunku, dokonanie nasadzeń zieleni ,65 Teren, na którym ma być zlokalizowane proponowane zadanie jest przeznaczony na sprzedaż. Aby wykonać zadanie należy: ogłosić przetarg na wykonanie projektu technicznego wraz z wykonaniem inwentaryzacji stwierdzającej możliwość realizacji zadania; uwzględnić wykonanie projektu z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę; po wykonaniu projektu technicznego wraz z kosztorysami (dopiero wówczas będzie znany koszt robót, które mają być zrealizowane) można ogłosić przetarg na wykonanie robót budowlanych; wykonanie robót budowlanych do końca roku kalendarzowego jest możliwe, ale trudne do zrealizowania. Właściwe koszty inwestycji będą możliwe do określenia dopiero po wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami. Jej brak uniemożliwia określenie czy szacunkowe koszty są właściwe, ponieważ nie zostało określone zostało źródło pozwalające dokonania wyceny wstępnej. Określenie stanu technicznej wykonalności będzie możliwe po wykonaniu inwentaryzacji wraz z orzeczeniami. Właściwe koszty inwestycji będą możliwe do określenia dopiero po wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami. Jej brak uniemożliwia określenie czy szacunkowe koszty są właściwe, ponieważ nie zostało określone źródło pozwalające dokonania wyceny wstępnej. P

20 36. Łódź curlerów budowa całorocznego toru curlingowego dla mieszkańców Łodzi. Lokalizacja MOSiR/Orzeł Łódź, ul. 6. Sierpnia nr 71. Opis budowa obiektu o nieskomplikowanej konstrukcji (spełniające określone wymogi do użytkowania całorocznego) o powierzchni min. 250 m² z głównym pomieszczeniem przeznaczonym na tor curlingowy w kształcie prostokąta o wymiarach min. 45x5,5 m, wyznaczenie zaplecza i miejsca przygotowania zawodników; przebudowa i montaż jednej z posiadanych przez miasto instalacji do sztucznego lodowiska, zapewnienie sprzętu niezbędnego do funkcjonowania obiektu (zapewnienie urządzenia do pielęgnacji lodu curlingowego tzw. Ice Buss ,00 Teren, na którym ma być zlokalizowane proponowane zadanie stanowi mienie Miasta Łodzi obciążone na rzecz osób trzecich obiekt zarządzany przez Miejski Ośrodek i Rekreacji umowa użyczenia Nr 59/2011 z Klubem Sportowym Orzeł Łódź i umowa użyczenia Nr 258/2012 z Klubem Żużlowym Orzeł Łódź. Aby wykonać zadanie należy: ogłosić przetarg na wykonanie projektu technicznego wraz z wykonaniem inwentaryzacji i nowego projektu zagospodarowania terenu; uwzględnić wykonanie projektu z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na przebudowę; po wykonaniu projektu technicznego wraz z kosztorysami (dopiero wówczas będzie znany koszt robót, które mają być zrealizowane) można ogłosić przetarg na wykonanie robót budowlanych, po wybraniu wykonawcy nastąpi wprowadzenie na budowę i rozpoczną się roboty budowlane; wykonanie robót budowlanych do końca roku kalendarzowego możliwe jest tylko teoretycznie. Właściwe koszty inwestycji będą możliwe do określenia dopiero po wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami. Jej brak uniemożliwia oszacowanie czy szacunkowe koszty są właściwe, brak jest bowiem we wniosku określenia dokładnego zakresu prac modernizacyjnych. Szacunkowy koszt zadania jest zbyt niski w wypadku konieczności budowy nowego obiektu. Określenie stanu technicznej wykonalności będzie możliwe po wykonaniu inwentaryzacji wraz z nowym projektem zagospodarowania terenu, niezbędnymi do zrealizowania zadania. Aktualnie koszty nie są możliwe do określenia ze względu na brak dokładnego zakresu prac modernizacyjnych, dokumentacji technicznej oraz kosztorysów; szacunkowy koszt zadania jest zbyt niski w wypadku konieczności budowy nowego obiektu. P

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016 Szacunkowy koszt (w zł)

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016 Szacunkowy koszt (w zł) WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016 lp Numer projektu Tytuł projektu Przedmiot projektu Szacunkowy koszt (w zł)

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2013 W OBSZARZE REWITALIZOWANYM

PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2013 W OBSZARZE REWITALIZOWANYM Załącznik 1 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2007-2013 PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2013 W OBSZARZE REWITALIZOWANYM Projekt 1 Tytuł projektu: Instytucja realizująca projekt:

Bardziej szczegółowo

Wyniki weryfikacji merytorycznej propozycji zadań złożonych w ramach Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa 2014

Wyniki weryfikacji merytorycznej propozycji zadań złożonych w ramach Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa 2014 l.p nazwa projektu skrócony opis projektu DZIELNICA I STARE MIASTO 1. W Starym Mieście, nowe książki w bibliotece Powiększenie księgozbioru Filii nr 4 i 8 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Obustronna budowa chodników na ul. Dąbrowskiej. Opinia pozytywna Koszt inwestycji wyniesie ok. 130 tys.

Obustronna budowa chodników na ul. Dąbrowskiej. Opinia pozytywna Koszt inwestycji wyniesie ok. 130 tys. Numer Nazwa projektu Krótki opis projektu Opinie Uzasadnienie lub uwagi Budowa chodników na ul. Dąbrowskiej M 1 Dziesiąta Stara Obustronna budowa chodników na ul. Dąbrowskiej. Koszt inwestycji wyniesie

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014 Zbiorczy 204 Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 204 Plan pierwotny podmioty: Jednostka budżetowa jst: Gmina Podmiot - Nazwa Cel CENTRUM WIDOWISKOWO-SPORTOWE Organizacja imprez i udostępnianie Hali

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miasta Ełku z dnia. STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Strona 1 Spis treści I. Wstęp II. Rola i zadania samorządu w rozwoju sportu III. Analiza demograficzna

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym

Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym Nr 2/88/14 lipiec 2014 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Inwestycje gminne - Park Seniora - Turystyka - Inwentaryzacja azbestu - Spotkanie z Ministrem Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Kultury Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Kultury Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice. BRM.0012.5.2.2015.ŁK Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Kultury Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 23.02.2015 r. Miejsce posiedzenia: Sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice,

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 I. Wprowadzenie. We współczesnym świecie na określenie aktywności fizycznej jednostek i grup oraz jej organizowanie w różnych formach

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 SPIS TREŚCI Rozdział I Wstęp str 3 11Charakterystyka miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1016/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022"

UCHWAŁA NR XLIII/1016/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022 UCHWAŁA NR XLIII/1016/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022" Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Chełm, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CEL STRATEGICZNY 1: WZROST JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... PROGRAM ROZWOJU SPORTU W KRAKOWIE NA LATA 2013-2015 PROJEKT KRAKÓW, 2012 r. I. WSTĘP Kraków ma bogatą sportową historię. Rok 1885 jest szczególną datą w dziejach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r.

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LUBASZ NA LATA 2008-2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. Styczeń, 2008 SPIS TREŚCI: Wstęp...3 1. Charakterystyka miejscowości...4

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo