( 1951) Dedication for soprano & string quartet (tekst/text: Guillaume Apollinaire)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "( 1951) Dedication for soprano & string quartet (tekst/text: Guillaume Apollinaire)"

Transkrypt

1

2 RAFAŁ AUGUSTYN ( 1951) I Kwartet smyczkowy / String Quartet No. 1 [ 1 ] Allegro 5:09 [ 2 ] Canone 5:47 [ 3 ] Quasi Rondo 6:19 [ 4 ] II Kwartet smyczkowy z fletem 17:27 String Quartet No. 2 with flute [ 5 ] Dedykacja na sopran i kwartet smyczkowy 6:24 Dedication for soprano & string quartet (tekst/text: Guillaume Apollinaire) [ 6 ] Do ut des na kwartet smyczkowy 3:40 for string quartet Grand jeté. Kwartet nr 2½ z elektroniką Quartet No. 2½ with electronics [ 7 ] Londyn I 3:04 [ 8 ] Leningrad-Londyn II 3:22 [ 9 ] Warszawa I 1:02 [ 10] Bruksela 2:04 [11] Awinion-Londyn III 2:14 [12] Cannes 1:03 [13] Warszawa II 2:50 [14] Londyn IV 3:50 TT: 64:37

3 Kwartet Śląski / Silesian String Quartet Szymon Krzeszowiec I skrzypce / violin I Arkadiusz Kubica II skrzypce / violin II Łukasz Syrnicki altówka / viola Piotr Janosik wiolonczela / cello Agata Zubel sopran / soprano [5] Jan Krzeszowiec flet / flute [4] Rafał Augustyn elektronika / electronics [7]-[14]

4 Rafał Augustyn odebrał porządne wykształcenie humanistyczne i wie dzięki lekturze Horacego że początkiem i źródłem dobrego pisania jest mądrość. Wie, że twórca powinien się zwracać ku wzorom prawdziwego życia i obyczajów i z nich czerpać natchnienie. No i dożył czasów, w których podupadła ogólna teoria wartości, wywiedziona z etycznych koncepcji dobra. Mało kto dziś zauważa, czy muzyka jest dobrze, czy źle napisana bo muzyka traci autonomię, wpisując się w coraz to nowe konteksty: społeczne, polityczne i kulturowe. A zmieniając kontekst, wkracza w obcy dyskurs, który rządzi się własnymi prawami albo z tym większą dezynwolturą wszelkie reguły odrzuca. Mało kto zwraca uwagę na tekst literacki sprzęgnięty z muzyką, bo z wolna zanika dawny model czytania mało kto już ma na pilnej pieczy, aby czytał, kiedy może. Teraz już tylko się pisze. Mało kto wreszcie dostrzega wewnętrzną sprzeczność między zmierzchem aksjologii a ciągłą potrzebą ganienia i zachwalania, skutkiem czego twórcy płynący bocznym nurtem nie mogą liczyć na bieżący poklask krytyki i publiczności, które pospołu tworzą nowy kanon poprawności muzycznej. 2 Kompozycje Augustyna są tym trudniejsze do zaszufladkowania, że wymykają się wszelkim kanonom poprawności ani to osławiony postsocrealizm w wydaniu sakralnym bądź narodowym, ani hołubiony na opiniotwórczych festiwalach mainstream muzyki współczesnej. Co gorsza, jeśli wsłuchać się głębiej w dowolny utwór Augustyna w nadziei, że uda się w nim wytropić nieomylne znamię stylu już po chwili czeka nas niespodzianka. A to kompozytor metrum zmieni, a to fakturę rozproszy, a to cytat jakiś umieści, a to gdzieś zaniknie z narracją, żeby po krótkiej pauzie przywrócić ją w odrobinę zmienionej postaci. Bo Augustyn do tego wszystkiego ma jeszcze poczucie humoru i rzadko mu się zdarza chwytać za pióro bez anegdoty choćby później miał z tego powstać śmiertelnie poważny kwartet smyczkowy. Corrigendum: u Augustyna nic nie jest śmiertelnie poważne. Dedyka Weźmy taką na przykład Dedykację zaczęło się od sączenia znakomitych trunków w barze hotelu Bazar w przednim towarzystwie, po jednym z koncertów Poznańskiej

5 As a recipient of a comprehensive humanist education Rafał Augustyn knows thanks to the writings of Horace that the be all and end all of good writing is wisdom. Having said that, he has lived to witness a depreciation of the general theory of values derived from ethical concepts of good. Hardly anyone today notices whether music is written well or badly the reason being that music is losing its autonomy through its submission to an increasingly new social, political and cultural context. And by changing the context it enters into an alien discourse which is either governed by its own laws or which contemptuously dismisses all rules. Hardly anyone pays attention to the literary text of a musical setting, because the traditional approach to reading is slowly disappearing hardly anyone considers it a priority to read whenever possible. Now everyone simply writes. Hardly anyone at all notices the inner contradiction between the decline of axiology and a constant need for analysis and praise, as a result of which composers who swim against the tide cannot rely on current critical and public acclaim which together are responsible for dictating new canons of musical correctness. cja Augustyn s compositions are the more difficult to classify as they elude all canons of correctness this is not a sacred or nationalist edition of post-social realism, neither is it the mainstream of contemporary music favoured by opinion-forming festivals. Worse still, when one listens closely to any of Augustyn s works in the hope of ferreting out irrefutable characteristics of style one is immediately confronted with the unexpected. Either the composer changes the metre, or diffuses the texture, or allows the narrative to fade only to have it reinstated after a brief pause in a slightly changed format. The reason for this is that in addition to all these elements Augustyn has a sense of humour and he rarely embarks on a work without an anecdote even if later the work becomes a deadly serious string quartet. Corrigendum: there is nothing deadly serious in Augustyn s work. Let us take as an example Dedication it all started after one of the Poznań Spring Festival concerts in 1978, when in illustrious company, everyone was sipping exquisite 3

6 R.A. Wiosny A.D Zygmunt Mycielski dowodził (czynem) wyższości cointreau nad szkocką whisky, Andrzej Chłopecki przedstawiał zgromadzonym swą przyszłą żonę Beatę, w którymś momencie przy kontuarze pojawił się także Andrzej Krzanowski. Trzeba było Augustyna, żeby alkohole skojarzyć z Apollinaire em i jego słynnym zbiorem poezji, wygrzebać zeń Poème lu au mariage d André Salmon (nazwisko się wprawdzie nie zgadza, liczy się jednak intencja), po czym przez półtora roku cyzelować ten pozorny drobiażdżek, o którym sam autor powiedział, że to muzyka serio, ale i trochę buffo: sześć minut beztroskiego, choć nie tak łatwego muzykowania. Muzykowanie w Dedykacji jest wcale trudne, zwłaszcza dla operującego w górze skali sopranu a pozornie klasycyzująca faktura stopniowo ustępuje miejsca narastającej ekspresji. Coś jakby wybuch emocji, ale trzymany w ryzach bo mędrzec wykaże ci dokładnie, czego lepiej unikać, a do czego lepiej dążyć. Do des To samo można napisać o Do ut des z 1998 roku miniaturce zwiewnej jak piórko, 4 jeszcze elegantszej i jawnie już klasycyzującej, w której odniesień i ukrytych znaczeń szukać by można w nieskończoność począwszy od tytułu, w którym kompozytor uciekł się do subtelnego szantażu pod adresem dedykanta, czyli Kwartetu Śląskiego (Do ut des znaczy daję, byś dał i jest wykładnią tak zwanej zasady wzajemności), i w którym zawarł równie subtelną aluzję muzyczną, bo łacińską sentencję można też odczytać jako następstwo dźwięków C, C i Des. Miłej zabawy dla poszukiwaczy warsztatowych skarbów. String Dwa kwartety smyczkowe Augustyna przynależą do odmiennych światów. I Kwartet powstawał na przełomie lat 1972 i 1973, jeszcze w czasie studiów we Wrocławiu u Ryszarda Bukowskiego. Nie licząc prawykonania na Festiwalu Szkół Artystycznych w Nowej Rudzie, I Kwartet zabrzmiał na X Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej we Wrocławiu w 1974 roku, w ramach koncertu Koła Naukowego PWSM. Zabrzmiał i zgasł, schlastany z góry na dół przez ówczesną krytykę, między innymi w osobie Mariana Wallek-Walewskiego. Za co? Ano przede wszystkim za wierność szkolnej formie sonatowej, której wówczas nie wypadało przestrzegać. Przepięknie schromatyzowaną harmonikę surowi sędziowie zlekceważyli. Na szczęście Augustyn nie zraził się początkowym niepowodzeniem utworu. Zachował jego tradycyjną formę, odrobinę poprawił materię, zwłaszcza w części trzeciej, i w 2009 roku obdarzył I Kwartet nowym życiem, podkreślając, że reszta zostaje, jak była. I bardzo dobrze.

7 drinks in the bar of the hotel Bazar. Zygmunt Mycielski was attempting to prove (in practise) the superiority of cointreau over Scotch whisky, Andrzej Chłopecki was introducing his future wife Beata to those gathered and at some point they were joined at the bar by Andrzej Krzanowski. It needed Augustyn to spot the connection between alcohol and Apollinaire and his famous collection of poetry, then extract from it Poème lu au mariage d André Salmon (though the surname is different, it is the thought that counts), and then spend a year and a half chiselling this ostensibly trifling miniature described by the composer as musica serio but a touch buffo consisting of: six minutes of easy-going albeit not so easy music-making. And music-making in Dedication is quite difficult, particularly for the soprano part written at the top of the scale where the seemingly classically inspired texture gradually gives way to cumulative expression; not unlike a burst of emotion, albeit kept on a tight rein for it takes a wise man to demonstrate precisely what one should avoid and what one should preferably aim for. The same can be said of Do ut des composed in 1998 a miniature as light as a feather, even more elegant and already clearly classical in style where one can find an abundance of references and hidden meanings beginning with the title in which the composer resorts to subtle blackmail of the dedicatees, in other words the Silesian String Quartet (the meaning of Do ut des I give, that you may give being an interpretation of the so called principle of reciprocity), and which contains an equally subtle musical allusion, Quartets 1&2 because its Latinesque dictum can also be read as a tonal progression of C, C and D flat. For those who seek real gems of workmanship have fun! Augustyn s two string quartets belong to differing worlds. He composed Quartet No.1 at the turn of 1972 and 1973, when still a student of Ryszard Bukowski in Wrocław. Not counting a premiere at the Arts School Festival in Nowa Ruda, Quartet No.1 was first performed during the PWSM Academic Society s concert at Wrocław s X Festival of Contemporary Polish Music in It was performed and forgotten, panned from top to bottom by critics, among others by Marian Wallek-Walewski. Why? Primarily for its fidelity to school-taught sonata form which at the time was frowned upon. Consequently the strict judges turned a deaf ear to the work s beautifully structured chromatic harmony. Fortunately Augustyn was not discouraged by the work s initial failure. He retained its traditional form, slightly improved the material, particularly in the third 5

8 R.A. II Kwartet z fletem ad libitum z 1981 roku powstał z tego samego neoekspresjonistycznego zaczynu, co kilka lat wcześniejsza Dedykacja. To już Augustyn poszukujący, można by rzec, Augustyn-wędrowiec budujący długie, nabrzmiałe treścią muzyczną kulminacje, które potem równie długo i w niesłabnącym napięciu domagają się rozładowania. Zupełnie jak przy dalekiej, samotnej podróży w nieznane, którą kompozytor podjął blisko trzydzieści lat temu pożegnawszy się ostatecznie z sonoryzmem i aleatoryzmem, by udać się na poszukiwania własnego postmodernizmu. Postmodernizmu pełnego ekspresji, który nie tyle kłóci się z tradycją, ile wchodzi w dyskurs z dorobkiem naszej kultury. Postmodernizmu, który łączy, a nie dzieli i próbuje wywieść z tej syntezy całkiem nową jakość stylistyczną. Jednych takie poszukiwania wywiodły już dawno na manowce, drugich na przykład Pawła Szymańskiego skłoniły do dłuższego postoju, poświęconego na dekonstrukcję formy i konwencji, jeszcze innych w tym Augustyna pchają dalej przed siebie, jak prawdziwych pielgrzymów, którzy wiedzą, że nie ma dróg, że jest tylko podróż. Grand tancerzu o niewysłowionym nazwisku, który występował za granicą jako Woytek Lowski, Bo Augustyn podróżuje bezustannie. W wymiarze dosłownym, metaforycznym i symbolicznym. Pięknym tego przykładem jest Grand jeté (z podtytułem godnym Felliniego, aczkolwiek skromniejszym: Kwartet nr 2 ½ z elektroniką). Ów wielki skok to muzyka skomponowana w 1995 roku do filmu dokumentalnego o Wojciechu Wiesiołłowskim, i niewysłowionym talencie, docenionym między innymi przez Maurice a Béjarta. Augustynowa podróż śladami Wiesiołłowskiego z Londynu do Leningradu i z powrotem, stamtąd do Warszawy, Brukseli i Awinionu, jeszcze raz do Londynu, potem do Cannes, znów do Warszawy i na koniec ponownie do Londynu przywodzi na myśl pościg za nieuchwytnym cieniem, za wielkim artystą, z którym kompozytorowi nigdy nie udało się spotkać, a który pod wieloma względami go przypominał. Wiesiołłowski też był uwikłany w historię, też ślęczał do skutku nad każdym elementem kreacji, też wielbił tradycję i nieustannie wchodził z nią w dyskurs. Grand jeté można słuchać na dwóch płaszczyznach jako dynamicznie zmontowaną narrację z podtekstami lub kompozycję niemal autonomiczną, składającą się w ciąg muzycznych portretów czasu minionego. 6 Zawarte na płycie utwory powstałe na przestrzeni blisko trzydziestolecia dają mocne wyobrażenie o kunszcie i odrębności muzyki Rafała Augustyna. Wystarczy wsłuchać się w Dedykację, aby zrozumieć, że tekst u Augustyna nie dopowiada, nie dogaduje i niczego

9 movement and in 2009 breathed new life into Quartet No.1, pointing out that the rest remains as it was. And just as well. Quartet No. 2 with ad libitum flute written in 1981 comes from the same neo-expressionist nucleus as the earlier written Dedication. This is already Augustyn on a search, one could say, Augustyn the wanderer building lengthy culminations replete with musical narrative which consequently demand an equally lengthy and relentless approach to tension release. Just like on a far-flung, lonely journey into the unknown which the composer embarked upon some thirty years ago when he finally parted company with sonorism and aleatorism and went in search of his own postmodernism. A form of postmodernism full of expression which instead of arguing with tradition, enters into discourse with our cultural achievements; postmodernism which unites rather than jeté divides and from this synthesis attempts to extract a completely new stylistic quality. Some have already been lead astray by such quests, others as for example Paweł Szymański dedicated to the deconstruction of form and convention have opted for a longer stop-over, still others among them Augustyn have forged ahead like veritable pilgrims, aware that it is the journey that matters and not the paths one travels along. Becuse Augustyn travels constantly in a literal, metaphorical and symbolic sense. A beautiful example of this is Grand jeté (with a sub-title worthy of Fellini, albeit more modest: Quartet No. 2½ with electronics). This great leap is represented by music composed in 1995 to a documentary film about Wojciech Wiesiołłowski, a dancer with an unpronounceable name who performed abroad as Woytek Lowski and whose incredible talent was recognised, among others, by Maurice Béjart. Augustyn s journey in Wiesiołłowski s footsteps from London to Leningrad and back, from there to Warsaw, Brussels and Avignon, once again to London, then to Cannes, again to Warsaw and finally once more to London is reminiscent of a chase in pursuit of an illusive shadow belonging to a great artist who the composer never had the fortune of meeting but with whom he shares much in common. Wiesiołłowski was also enmeshed in history, also pored over every creative element, also worshipped tradition and constantly entered into discourse with it. Grand jeté can be perceived on two different planes as a dynamically edited narrative with subtitles or an almost autonomic composition comprising a series of bygone musical portraits. 7

10 R.A. nie odmalowuje. On tam po prostu być musi jako integralny element dzieła, równoległy i równorzędny wobec materii muzycznej. Wrocławski kompozytor choć często tworzy utwory krótkie i zwięzłe formalnie jest prawdziwym epikiem, umiejętnie prowadzącym narrację, czasami potrafiącym ją zerwać, czasem przerzucić na inne tory, ale nigdy zniweczyć w dramatycznym zgiełku i patosie. Augustyn składa swoje obrazy i przemowy z maleńkich cząstek, dźwiękowych plamek, swoistych fonemów, które słychać lepiej i klarowniej dopiero z dystansu i nie mam tu na myśli odległości fizycznej. Raczej dystans psychiczny, intelektualny, który pozwoli wychwycić wszelkie uwarunkowania, leżące u podstaw tej głęboko intelektualnej twórczości. Augustyn nie jest ascetą ani strupieszałym klasykiem: jest postmodernistą, który zawiódł się na teorii ponowoczes - ności i szuka sposobu na nowy modernizm. Mam nadzieję, że nieprędko go znajdzie. A jeśli się poskarży na niezrozumienie wśród bywalców dzisiejszych sal koncertowych, wyciągnę zakurzony tom Rzymskiej krytyki i teorii literatury i przeczytam mu końcowy fragment Starej i nowej poezji Horacego w przekładzie Stabryły: Czy wzruszy mnie to, co mówi ta wesz, Pantiliusz? Albo czy dopiecze mi to, że Demetriusz obmawia mnie za plecami, albo czy zaboli mnie to, co mówi głupi Fanniusz, współbiesiadnik Tygelliusza Hermogenesa? Oby tylko uznał to Plocjusz, Mecenas, Wergiliusz i Walgiusz, oby pochwalił to najlepszy Oktawiusz, Fiskus i obaj Wiskowie. Chciałbym, aby me wiersze, jakiekolwiek są ( ), podobały się tobie, Pollionie, tobie Messalo i twemu bratu, a także wam, Bibulusie i Serwiuszu, i tobie, zacny Furniuszu oraz wielu innym uczonym przyjaciołom, których imiona celowo pominę. Dorota Kozińska 8

11 Works featured on this recording composed over a period of thirty years convey a compelling insight into the artistry and individuality of Rafał Augustyn s music. It is enough to listen attentively to Dedication, in order to understand that Augustyn s text never equivocates, expounds or illustrates. It simply has to be there as an integral element of the work, of equal length and value in relation to the rest of the musical material. The Wrocław composer who often creates short and formally concise works is a true writer of epics with a skill for narrative which he is able to occasionally interrupt or occasionally shift into another gear, but who never wreaks havoc through dramatic turmoil and pathos. Augustyn constructs his images and dialogues out of minute elements, tonal patches, characteristic phonemes which become more clearly audible from a distance and I do not refer to physical distance but rather psychological and intellectual distance which allows one to grasp all the determining factors which lie at the roots of his deeply intellectual creative process. Augustyn is not an aesthete or antiquated classicist: he is a postmodernist who disenchanted by the theory of postmodernity is seeking new ways of approaching it. I hope it takes him a while to find them. And should he complain about the lack of understanding among today s concert-goers, I will take out a dusty tome of Roman literary criticism and theory and read him a closing fragment of Horace s Old and new poetry: Will I be moved by what that louse Pantilius has to say? Or will I be stung because Demetrius speaks ill of me behind my back, or hurt by words uttered by stupid Fannius, that commensalist of Tygellius Hermogenes? As long as I am acknowledged by Plotius, Maecenas, Virgilius and Valius, as long as I am praised by the best, Octavius, Fiscus and both the Viscuses. I would like my poems, whatever their content, to appeal to you Pollonius, to you Messala and your brother, and to you Biblius and Servius, and to you noble Furnius and to many other learned friends whose names I deliberately avoid mentioning. Dorota Kozińska translation: Anna Kaspszyk 9

12 Rafał Augustyn, ur r. we Wrocławiu. W rodzinnym mieście studiował kompozycję u Ryszarda Bukowskiego oraz polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie do dzisiaj pracuje. Studia kompozytorskie ukończył w Katowicach w klasie Henryka Mikołaja Góreckiego. Uprawia także krytykę muzyczną w prasie, radiu i TV oraz działalność organizatorską (kierował m.in. festiwalami Musica Polonica Nova i Musica Electronica Nova, a także współpracował przy organizacji festiwali Warszawska Jesień i Wratislavia Cantans ). Sporadycznie występuje jako pianista.

13 Rafał Augustyn was born 1951 in Wrocław. He studied composition with Ryszard Bukowski and Polish Studies at Wrocław University where he works till this day. He completed his compositional studies in Katowice under Henryk Mikołaj Górecki. He is also a music critic for the press, radio and TV and engages in organisational activities (among others he was director of the Musica Polonica Nova and Musica Electronica Nova festivals and collaborated in the organisation of the Warsaw Autumn and Wratislavia Cantans festivals). He occasionally performs as pianist.

14 RAFAŁ AUGUSTYN Najważniejsze kompozycje orkiestrowe: Ballada na smyczki (1977); Atlantyda II na wielką orkiestrę i chór (1983); A Life s Parallels na głos wysoki i orkiestrę (1983); A linea na wiolonczelę i orkiestrę smyczkową (1995); Itinerarium na orkiestrę i fortepian (2001); Symfonia hymnów na głosy, instrumenty i elektronikę ( ) kameralne: kwartety smyczkowe; Miroirs dla 5 wykonawców (1997); Pięć różnych utworów na skrzypce i fortepian ( ); Małe narracje dla dwojga lektorów i zespołu z elektroniką (2003); Shadow, Inc. dla czterech muzyków (2004) solowe instrumentalne: na fortepian: Monosonata (1976); Wariacje na temat Paganiniego ( ); na skrzypce: Utwór cykliczny nr 1 (1986); Long Island Rail Road (1984); na kontrabas: Utwór cykliczny nr 2 (1990); na flet: Varesiana (1987) solowe wokalne: Carmina de tempore na sopran, fortepian i altówkę (1981); Pięć kaligramów Apollinaire a na sopran i fortepian (1991) Osobne. Cztery wiersze Mirona Białoszewskiego na głos wysoki, flet i harfę (1999) chóralne: Trzy nokturny rzymskie (1986/1990); In partibus na chór męski i fortepian (1995); Od Sasa. Dźwięki-pauzy-zdarzenia na chór mieszany (2004); Mała kantata do słów Zbigniewa Herberta, cesarza Hadriana i Włoskich Kolei Państwowych na chór i gongi (2008- ) sceniczne: Figle szatana balet w 1 akcie wg Adama Münchheimera i Stanisława Moniuszki ( ); Rękopis znaleziony w Saragossie, balet w 1 lub 2 aktach (2007) 12 Muzyka elektroniczna, muzyka teatralna, instalacje, text-sound compositions

15 RAFAŁ AUGUSTYN Major Works orchestral: Ballada for strings (1977); Atlantis II for full symphony orchestra and chorus (1983); A Life s Parallels for high voice and orchestra (1983); A linea for cello and string orchestra (1995); Itinerarium for orchestra and piano (2001); Symphony of Hymns for voices, instruments and electronics ( ) chamber: string quartets; Miroirs for five performers (1997); Cinque pezzi diversi for strings and piano ( ); Brief narratives for two narrators, ensemble and electronics (2003); Shadow, Inc. for four musicians (2004) instrumental solo: for piano: Monosonata (1976); Variations on a theme of Paganini ( ); for violin: Cyclic Piece No. 1 (1986); Long Island Rail Road (1984); for double-bass: Cyclic Piece No. 2 (1990); for flute: Varesiana (1987) vocal solo: Carmina de tempore for soprano, piano and viola (1981); Five calligrams by Apollinaire for soprano and piano (1991); Independent. Four poems by Miron Białoszewski for high voice, flute and harp (1999) choral: Three Roman Nocturnes (1986/1990); In partibus for male chorus and piano (1995); Od Sasa. Sounds-Pauses-Events for mixed choir (2004); Small cantata to words by Zbigniew Herbert, Hadrian Caesar and the Italian National Railways for choir and gongs (2008- ) staged: Devil s Frolics a ballet in one act according to Adam Münchheimer and Stanisław Moniuszko ( ); The Saragossa Manuscript, ballet in one or two acts (2007) Electronic music, theatre music, installations, text-sound compositions 13

16 RAFAŁ AUGUSTYN Do ut des / music for and with quartet I Kwartet smyczkowy 1972/73 dedykowany Jerzemu Czerwiakowskiemu prawykonanie Nowa Ruda, Festiwal Szkół Artystycznych 1973, Kwartet PWSM Wrocław (Krystyna Słoma, Henryk Subda, Ryszard Duź, Alicja Hankiewicz) II Kwartet smyczkowy 1980/81 prawykonanie Warszawska Jesień 1983, Kwartet Śląski (Marek Moś, Arkadiusz Kubica, Witold Serafin, Józef Gomolka), Jerzy Mrozik (fl) Dedykacja 1979/1984 dedykowany Beacie i Andrzejowi Chłopeckim prawykonanie Wrocław, Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej 1984, Henryka Januszewska sopran, Kwartet Śląski Do ut des 1998 dedykowany Kwartetowi Śląskiemu prawykonanie Pałac w Rybnej, Festiwal Kwartet Śląski i jego goście Grand jeté 1995 (muzyka filmowa: Nie lubię lustra. Potret Wojciecha Wiesiołłowskiego. Reż. Zbigniew Dzięgiel, TVP) 2005 (wersja koncertowa) prawykonanie Katowice, Festiwal Prawykonań 2005, Kwartet Śląski, Rafał Augustyn (elektronika) 14

17 RAFAŁ AUGUSTYN Do ut des / music for and with quartet String Quartet No /73 dedicated to Jerzy Czerwiakowski first performance Nowa Ruda, Art Schools Festival PWSM Quartet Wrocław (Krystyna Słoma, Henryk Subda, Ryszard Duź, Alicja Hankiewicz) String Quartet No /81 first performance Warsaw Autumn 1983, Silesian String Quartet (Marek Moś, Arkadiusz Kubica, Witold Serafin, Józef Gomolka), Jerzy Mrozik (fl) Dedication 1979/1984 dedicated to Beata and Andrzej Chłopecki first performance Wrocław, Polish Contemporary Music Festival 1984; Henryka Januszewska soprano, Silesian String Quartet Do ut des 1998 dedicated to Silesian String Quartet first performance Rybna Palace 1998; Silesian String Quartet and its Guests Festival Grand jeté 1995 (film music: I dislike the mirror. Portrait of Wojciech Wiesiołłowski. Dir. Zbigniew Dzięgiel, TVP) 2005 (concert version) first performance Katowice, Festival of Premiéres 2005, Silesian String Quartet, Rafał Augustyn (electronics) 15

18 KWARTET ŚLĄSKI Jeden z najwybitniejszych zespołów kameralnych w Europie powstał w roku Jego członkowie wywodzą się z Akademii Muzycznej w Katowicach. Doskonalili swe umiejętności na kursach mistrzowskich prowadzonych przez członków Kwartetów LaSalle, Amadeus, Juilliard, Smetana, Berg. Repertuar Kwartetu Śląskiego to ponad trzysta pozycji literatury kameralnej, w tym około dwustu to utwory XX wieku. Dokonał ponad sto prawykonań kwartetów smyczkowych kompozytorów polskich i obcych, z których znaczna część jest Kwartetowi Śląskiemu dedykowana. 16 W czasie trzydziestoletniej kariery zespół występował na takich festiwalach muzycznych, jak: Warszawska Jesień (dwudziestokrotnie, wykonując około czterdziestu utworów), Kuhmo Chamber Music Festival w Finlandii, Berliner Musiktage, Inventionen Berlin, Lerchenborg-Musikdage, Musicorama w Hongkongu, Festival de Saint-Denis w Paryżu, Wien Modern, Romaeuropa Festival w Rzymie, Festival Musique et Amitié w Bienne (Szwajcaria), Music Host w Odense, Musik- Biennale Berlin, Praga 2000, Europalia w Belgii, West Cork Chamber Music Festival w Irlandii, Tongyeong International Music Festival w Korei Południowej i wielu, wielu innych.

19 SILESIAN STRING QUARTET foto Krzysztof Lisiak One of the most eminent chamber music ensembles in Europe. The Silesian String Quartet was founded in All of the Quartet s musicians are graduates from the Academy of Music in Katowice the capital of the Silesia (Śląsk) region, hence the name. The Quartet perfected their skills at master classes conducted by such members as the LaSalle, Amadeus, Juilliard, Smetana or Berg. In its repertoire, the Quartet has over three hundred pieces of chamber literature, of which almost two hundred by twentieth century composers. The Silesian String Quartet has premiered one hundred works by Polish and foreign composers, with many of them dedicated to the ensemble.

20 KWARTET ŚLĄSKI Kwartet Śląski dał około tysiąca koncertów w większości krajów europejskich oraz USA, Kanadzie, Japonii, Hongkongu i Korei Południowej. Występował z sukcesami w tak renomowanych salach koncertowych, jak: Concertgebouw i Ijsbreker w Amsterdamie, Konzerthaus w Wiedniu, Vredenburg w Utrechcie, De Unie w Rotterdamie, De Singel w Antwerpii, Konserwatorium w Brukseli, Schauspielhaus w Berlinie, Tivoli w Kopenhadze, Tonhalle w Düsseldorfie, Salle Pleyel w Paryżu, Merkin Hall w Nowym Jorku, Jordan Hall w Bostonie, Hoam Art Hall w Seulu czy Bellas Artes w Meksyku. Kwartet Śląski stale nagrywa dla różnych stacji radiowych. Wydał ponad trzydzieści płyt z muzyką od Haydna do Pendereckiego, współpracując z takimi wytwórniami płytowymi, jak: Polskie Nagrania, CD Accord, Radio Katowice, WERGO, cpo, Olympia, Thesis, Partridge, Etcetera, Recital Company oraz EMI Music Poland. Kwartet Śląski od 1993 roku jest organizatorem Festiwalu Muzyki Kameralnej Kwartet Śląski i jego goście, w ramach którego współpracuje z całą plejadą artystów polskich i zagranicznych. Od 2005 roku mecenasem Kwartetu Śląskiego jest Samorząd Miasta Gliwice, zaś Gliwicki Teatr Muzyczny partnerem wspólnych projektów. 18 Więcej informacji o Kwartecie Śląskim / For more information about The Silesian String Quartet please visit:

21 SILESIAN STRING QUARTET In its thirty long career the ensemble has performed at such famous music festivals as: Warsaw Autumn (twenty times, with some forty works performed!), Kuhmo Chamber Music Festival in Finland, Berliner Musiktage, Inventionen Berlin, Lerchenborg-Musikdage, Musicorama in Hong Kong, Festival de Saint-Denis in Paris, Wien Modern, Romaeuropa Festival in Rome, Festival Musique et Amitié in Bienne (Switzerland), Music Host in Odense, Music-Biennale Berlin, Praga 2000, Europalia in Belgium, West Cork Chamber Music Festival in Ireland, Tongyeong International Music Festival in South Korea and many others. The Silesian String Quartet has given about a thousand concerts in most European countries, the United States, Canada, Japan, Hong Kong, and South Korea. It has made highly praised appearances at some of the world s most renowned concert halls, including Concertgebouw and ljsbreker in Amsterdam, Konzerthaus in Vienna, Vredenburg in Utrecht, De Unie in Rotterdam, De Singel in Antwerp, Brussels Conservatory, Schauspielhaus in Berlin, Tivoli in Copenhagen, Tonhalle in Düsseldorf, Salle Pleyel in Paris, Merkin Hall and Carnegie Hall in New York, Hoam Art Hall in Seoul and Bellas Artes in Mexico City. The Quartet regularly records for the Polish Radio and other radio stations, it has also recorded over thirty albums with music by a range of different composers, from Haydn to Penderecki, for such labels as Polskie Nagrania, CD Accord, Radio Katowice, Wergo, CPO, Olympia, Thesis, Partrige, Etcetera, Recital Company and EMI Music Polska. Since 1993, the Quartet is organising an annual event, the Chamber Music Festival under the name The Silesian String Quartet and its Guests, with a regular participation of many celebrated Polish and foreign musicians. Since 2005, the Municipality of Gliwice has been the patron of The Silesian String Quartet, with the Music Theatre in Gliwice as a partner in joint initiatives. 19

Szanowni Państwo. Przedstawiamy propozycje kursu dla młodych flecistów i klarnecistów. Prowadzący kurs to wybitni instrumentaliści i wykładowcy

Szanowni Państwo. Przedstawiamy propozycje kursu dla młodych flecistów i klarnecistów. Prowadzący kurs to wybitni instrumentaliści i wykładowcy Szanowni Państwo. Przedstawiamy propozycje kursu dla młodych flecistów i klarnecistów. Prowadzący kurs to wybitni instrumentaliści i wykładowcy Akademii Muzycznych we Wrocławiu i Katowicach. Ich działalność

Bardziej szczegółowo

Klaudiusz Baran Urodził się w Przemyślu. W 1995 roku ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Prof. Jerzego Jurka. Jako stypendysta rządu francuskiego kontynuował studia w

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Raz Dwa Trzy. oraz ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA

Raz Dwa Trzy. oraz ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA Raz Dwa Trzy oraz ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA WYKONAWCY Raz Dwa Trzy Marek Moś dyrygent Elbląska Orkiestra Kameralna Każda ich kolejna płyta to ewolucja i poszukiwanie nowych brzmień. Zespół intryguje

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Leszek Możdżer. oraz ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA

Leszek Możdżer. oraz ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA Leszek Możdżer oraz ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA WYKONAWCY Leszek Możdżer fortepian Marek Moś dyrygent Elbląska Orkiestra Kameralna W programie koncertu m.in.: utwory Leszka Możdżera z dwóch ostatnich

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Kątny. Kompozytor Producent Wykonawca. (0048)

Arkadiusz Kątny. Kompozytor Producent Wykonawca.  (0048) Arkadiusz Kątny Kompozytor Producent Wykonawca www.arkadiuszkatny.com info@arkadiuszkatny.com (0048) 692 801 642 Arkadiusz Kątny (1990) - kompozytor, producent muzyczny i wykonawca. Obecnie mieszka i tworzy

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Kątny. Composer Producer Performer. (0048)

Arkadiusz Kątny. Composer Producer Performer.  (0048) Arkadiusz Kątny Composer Producer Performer www.arkadiuszkatny.com info@arkadiuszkatny.com (0048) 692 801 642 Arkadiusz Katny (b. 1990) is a composer, music producer and performer currently living and

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option PLAN STUDIÓW STUDY STRUCTURE DIAGRAM TYP STUDIÓW: STUDIA STACJONARNE II STOPNIA MODE OF STUDY: FULL-TIME, MASTER STUDIES Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Programme: INSTRUMENTAL PERFORMANCE Specjalność: Gra

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Shannon ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA

Shannon ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA CELTIC RIVERS ORCHESTRA Shannon oraz ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA WYKONAWCY Zespół SHANNON Marek Moś dyrygent Elbląska Orkiestra Kameralna W programie: Jazzowo-folkowo-klasyczne interpretacje szkockich

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Ludwiga van Beethovena

I Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Ludwiga van Beethovena 07. - 13. Września 2015 Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego Lusławice Organizatorzy: Internationale Beethoven Gesellschaft z Berlina oraz Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Podczas każdego ze swoich występów spotyka się z niezwykłym uznaniem wśród publiczności i krytyków muzycznych.

Podczas każdego ze swoich występów spotyka się z niezwykłym uznaniem wśród publiczności i krytyków muzycznych. 2 OCTAVA ensemble szybko uzyskał wiodącą pozycję wśród polskich zespołów kameralnych, zostając uznanym przez krytyków muzycznych za jeden z najciekawszych polskich zespołów wokalnych młodego pokolenia.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku w piątek, 18 września o godz zaprasza na Muzyczną podróż do dawnej Italii.

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku w piątek, 18 września o godz zaprasza na Muzyczną podróż do dawnej Italii. Muzyczna podróż do Italii Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku w piątek, 18 września o godz. 17.00 zaprasza na Muzyczną podróż do dawnej Italii. V Koncert z cyklu Aria w Galerii odbędzie się w salonie

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.]

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.] Ambassador Feinstein s Remarks at the Singer Jewish Cultural Festival, August 28, 2011 Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. in a row.] [Good evening. It is a great pleasure

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture /lokalna FILIP BERENDT photography and sculpture Filip Berendt studied at the Department of Graphic Art in the Academy of Fine Arts in Łódź, at the Department of Photography in the Academy of Fine Arts

Bardziej szczegółowo

MUZYKA W STARYCH BALICACH

MUZYKA W STARYCH BALICACH Gmina Zabierzów Małopolska Manufaktura Sztuki Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy zapraszają na koncert z cyklu: MUZYKA W STARYCH BALICACH Maciej Negrey- słow ce Małopolska Manufaktura Sztuki,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

WITOLD LUTOSŁAWSKI. kompozytor i dyrygent. Pragnę znaleźć tych, którzy czują tak samo, jak ja.. W. Lutosławski

WITOLD LUTOSŁAWSKI. kompozytor i dyrygent. Pragnę znaleźć tych, którzy czują tak samo, jak ja.. W. Lutosławski WITOLD LUTOSŁAWSKI kompozytor i dyrygent Pragnę znaleźć tych, którzy czują tak samo, jak ja.. W. Lutosławski Pierwsze lata Dnia 25.01.1913 r. nieopodal gmachu warszawskiej filharmonii przyszedł na świat

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Pieśni Ballady 24 Etiudy

Pieśni Ballady 24 Etiudy Pieśni Aleksandra Kurzak młoda, polska utalentowana sopranistka oraz Mariusz Kwiecień baryton, słynący z ogromnej muzykalności, absolwent Metropolitan Opera s Lindeman Young Artist Development po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS Mateusz Szczypiński / bio MATEUSZ SZCZYPIŃSKI Born in 1984 in Piekary Śląskie, lives ans works in Cracow. Mateusz Szczypiński, author of collages and oil paintings, serves anew the patterns that have already

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

2) Bisy, 15 17 drobnych znanych utworów Bach, Scarlatti, Paradisi. Daquin. Galuppi. Chopin. Chopin-Liszt, Liszt, Lutosławski Polish Radio

2) Bisy, 15 17 drobnych znanych utworów Bach, Scarlatti, Paradisi. Daquin. Galuppi. Chopin. Chopin-Liszt, Liszt, Lutosławski Polish Radio 1) Fryderyk Chopin PIANO CONCERTOS IN CHAMBER VERSION PIANO CONCERTO No.1 in E minor op.11 PIANO CONCERTO No.2 in F minor op.21 Marek Drewnowski piano/conductor The Chopin Soloists Ensemble 2) Bisy, 15

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Tatiana Shebanova należy do grona najwybitniejszych współczesnych pianistów. Ukończyła ze złotym medalem Konserwatorium Moskiewskie w mistrzowskiej

Tatiana Shebanova należy do grona najwybitniejszych współczesnych pianistów. Ukończyła ze złotym medalem Konserwatorium Moskiewskie w mistrzowskiej Tatiana SHEBANOVA 1 Tatiana Shebanova należy do grona najwybitniejszych współczesnych pianistów. Ukończyła ze złotym medalem Konserwatorium Moskiewskie w mistrzowskiej klasie prof. Wiktora Mierżanowa.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2014/2015. Część 3

ROK SZKOLNY 2014/2015. Część 3 ROK SZKOLNY 2014/2015 Część 3 W roku 2014 przypada 300 rocznica urodzin Christopha Willibalda Glucka. Tę okazję uświetniliśmy koncertem podczas którego zabrzmiały kompozycje instrumentalne i wokalne tego

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język angielski Język angielski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Which person L (Liz) J (Jim) 1.1. thinks that a particular TV series is very

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Hity muzyki filmowej ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA

Hity muzyki filmowej ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA Hity muzyki filmowej ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA WYKONAWCY Hadrian Filip Tabęcki fortepian Marek Moś dyrygent Elbląska Orkiestra Kameralna W programie koncertu m.in.: As time goes by (Casablanca) W. Szpilman

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU

ELEKTRONIKA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU Związek Kompozytorów Polskich - Polskie Centrum Informacji Muzycznej ELEKTRONIKA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU Realizacja projektu Fot. Kuba Kossak Włodzimierz Kossak Październik 2009 - Grudzień 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Le Sacre du Printemps

Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps hundred years anniversary setna rocznica Roza Puzynowska s oil paintings in celebration of the original choreography by Vaslav Nijinsky. Olejne obrazy Róży

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

2014 Academy of Music in Kraków, PhD programme, composition (Magdalena Długosz s class)

2014 Academy of Music in Kraków, PhD programme, composition (Magdalena Długosz s class) piotr peszat born 29.06.1990, Cracow contact: tel. +48 502 115 962 tel. +45 50 22 57 85 piotrpeszat@gmail.com http://piotrpeszatdotcom.wordpress.com/ education: 2014 Academy of Music in Kraków, PhD programme,

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 PAINTING January - March 2015 COLLIERS OFFICE GALLERY Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą inicjatywą Colliers Office Gallery, która ma na celu promowanie młodych

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Muzyka polska na Żuławach ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA

Muzyka polska na Żuławach ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA Muzyka polska na Żuławach ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA WYKONAWCY Janusz Wawrowski skrzypce Marek Moś dyrygent Elbląska Orkiestra Kameralna W programie koncertu m.in.: Mieczysław Karłowicz Serenada Witold

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z poważaniem, Tomasz Radziwonowicz Dyrektor Orkiestry

Szanowni Państwo, Z poważaniem, Tomasz Radziwonowicz Dyrektor Orkiestry Szanowni Państwo, Każdemu Polakowi w duszy gra Chopin, a w sercu śpiewa Karłowicz. Dzięki świetnym kompozytorom, naszym Rodakom, Polska zyskała szacunek i rozgłos na całym świecie. Nowy album i koncert

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów.

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ I. Cele Konkursu: 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. 2. Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenki. 3.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo