Kronika Partnerstwa. Łączymy się w Krzemiennym Kręgu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kronika Partnerstwa. Łączymy się w Krzemiennym Kręgu"

Transkrypt

1 Łączymy się w Krzemiennym Kręgu Kronika Partnerstwa W numerze: Nowe konkursy ogłoszone!, str. 2 Świętokrzyski Piknik Jurajski, str. 4 Spotkanie pod siatką w Solcu nad Wisłą, str. 6 Bałtów polską stolicą questingu, str. 5 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg

2 Nowe konkursy na 2011 rok Krzemienny Krąg czeka na projekty Będą pieniądze na różnicowanie, mikroprzedsiębiorstwa i małe projekty Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małe projekty w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. We wszystkich wymienionych przypadkach nabór rozpocznie się 15 lipca, a zakończy 29 lipca 2011 roku. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Celem jest tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego obszarów wiejskich przez udzielenie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym w okresie realizacji programu nie może przekroczyć zł. O dotację może ubiegać się osoba fizyczna, członek gospodarstwa domowego w gospodarstwie rolnym, która jest ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, który uzyskał w drodze decyzji dopłaty bezpośrednie lub domownik lub małżonek rolnika. Pomoc finansowa ma formę refundacji maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. Tworzenie i rozwój mikroprzędsiębiorstw Działanie ma wpływać na wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 300 tys. zł na jednego beneficjenta, z tym, że100 tys. zł można uzyskać w sytuacji, gdy ekonomiczny plan operacji (biznesplan) przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy, o 200 tys. zł można ubiegać się jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy, natomiast o 300 tys. zł, gdy ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy. O tego typu dotację może ubiegać się osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi lub podejmuje działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro. Pomoc finansowa ma formę refundacji maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. Małe projekty Działanie to oferuje wsparcie finansowe drobnych, lokalnych inicjatyw; ma wzbudzać większe zainteresowanie własnym obszarem, wzmacniać lokalną tożsamość, wpływać na większą aktywizację mieszkańców, organizacji i innych podmiotów. Wysokość pomocy nie może być niższa niż 4,5 tys. zł. i nie wyższa niż 25 tys. zł. w ramach realizacji jednego małego projektu. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w całym okresie programowania nie może przekroczyć zł. O pieniądze mogą ubiegać się osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD lub posiadające siedzibę na obszarze działania LGD, jeśli prowadzą działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne związków wyznaniowych i kościołów, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na obszarze LGD. Pomoc ma charakter zwrotu nie więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Każde z przedsięwzięć określają kryteria wynikające z Lokalnej Strategii Rozwoju. Szczegóły znajdują się na stronie Wnioski mona składać od 15 lipca do 25 listopada 2

3 Ludzie Leadera - sektor samorządowy Co miejscowość, to stowarzyszenie Beata Duda, Burmistrz Miasta i Gminy Kunów: -Oddolne inicjatywy w naszej gminie idą w dobrym kierunku Położona na granicy dwóch różnorodnych krain geograficznych gmina Kunów dysponuje wyjątkowymi walorami przyrodniczymi i bezcennym dziedzictwem kulturowym. W ich wykorzystaniu od lat pomaga samorządowi i mieszkańcom Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg. -I efekty tej współpracy już dobrze widać -zapewnia burmistrz Beata Duda. -Widać nie tylko konkretne obiekty, jak plac zabaw, ale również szereg akcji promocyjnych. Każdy ruch w tym kierunku: kalendarzyki czy ulotki, już sprawia, że o nas słychać, a Krzemienny Krąg na terenie gminy dobrze widać. -Czy wśród mieszkańców gminy również? -Na naszym terenie inicjatywy Krzemiennego Kręgu trafiły na bardzo podatny grunt. Każda miejscowość to stowarzyszenie, co oznacza, że idee społecznikowskie odżyły i ludzie chcą coś zrobić. Przy tym potrafią się organizować i działać wspólnie, czego świetnym przykładem może być Janik. Mamy tam jedno z najmłodszych stowarzyszeń, a bardzo prężnie działające i pozyskujące dość duże pieniądze. A przecież jest i Nietulisko, i Doły, i Bukowie, i Chocimów, co tylko podkreśla, że ta oddolna inicjatywa poszła na naszym terenie w dobrym kierunku. - Krzemienny Krąg stawia na rozwój turystyki, a gmina Kunów dysponuje sporym kapitałem -Faktycznie mamy tu turystyczne perełki, ale też musimy uderzyć się w piersi, że wciąż pozostają zaniedbane i niedocenione z powodu niedoinwestowania. Dlatego uważam, że w tej dziedzinie wszystko przed nami. Raz, że nasze zabytki i pomniki przyrody wymagają wypromowania, a dwa wyeksponowania, by były bardziej dostępne dla zainteresowanych. Osobiście podwójnie boleję nad fabryką tektury w Dołach Biskupich. Raz, że jest to moja rodzinna miejscowość i pamiętam, jak fabryka funkcjonowała ze wszystkimi sprawnymi urządzeniami, a dwa, że widziałam zabytkową perełkę w Niemczech, gdzie w identycznym obiekcie wciąż produkuje się ekskluzywne gatunki papieru, dzięki czemu zakład żyje. Tymczasem u nas widać, że obecny właściciel raczej myśli o komercji, biznesie dla siebie, natomiast sprawa tego, że to także jest zabytek jakoś nam umknęła. -Warto zawierać sojusze w promowaniu marki turystycznej? -Każdy samorządowiec potwierdzi, że w realizacji jakichkolwiek pomysłów, jeżeli projekt obejmuje wielu beneficjentów i łączy obszary podległe kilku samorządom, jest lepiej punktowany i ma rację zaistnienia. Poza tym praktycznym wymiarem współpracy na szerszym polu, pozostaje jeszcze fakt wzajemnych kontaktów i wymiany doświadczeń. Wiadomo, że w Krzemiennym Kręgu jeździ na interesujące wyjazdy, szkolenia i poprzez podglądanie innych zdobywa niezbędne doświadczenie. Wiele z przywiezionych pomysłów potem wdrażana jest na naszym terenie. Gmina sama by tego nie zrobiła, a w naszej Lokalnej Grupie Działania organizacyjnie wygląda to szczególnie dobrze. -Dziękuję za rozmowę. 3

4 Świętokrzyski Piknik Jurajski W archeologicznej wiosce przenosiliśmy się w odległą przeszłość Blisko 20 tysięcy osób odwiedziło tegoroczną edycję Świętokrzyskiego Pikniku Jurajskiego w Bałtowie, który finansowała Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg. -Termin czerwcowy okazał się idealny -mówi Piotr Menducki, jeden z pomysłodawców i organizatorów imprezy. Wioska sprzed tysięcy lat Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się rekonstrukcje osad z okresu paleolitu i neolitu. Starsza epoka kamienia sprzed dziesięciu tysięcy lat kusiła zapachem wędzonych ryb i rozcieranym na kamieniu tajemniczym czerwonym proszkiem, którym bardzo chętnie malowały się odwiedzające piknik dzieciaki. -To barwnik, który powstawał z hematytu i był bardzo cenny, skoro jest znajdywany na terenie dzisiejszych Węgier -odsłania tajemnice niezwykłego skarbu z Rydna mówi Tomasz Rutkowski, prezentując także ostre narzędzia z krzemienia czekoladowego z okolic Wierzbicy. -Mamy grociki, nożyki, skrobaki -wylicza. Ludzie starszej epoki kamienia, w role których wcieli się Katarzyna Głuszek, Michał Surma i Andrzej Kasperkiewicz wykonali i zwodowali także tratwę oraz przystąpili do wypalania dłubanki, czyli łodzi z potężnej topolowej kłody. -Gdyby była sucha, zapewne zdążylibyśmy ją wypalić -podkreśla Tomasz Rutkowski. W sąsiedztwie dwóch paleo obozowisk rodem z Rydna rozbili się także neolityczni górnicy. Obok zrekonstruowanej wiaty nakrywającej szyb odtworzona została pracownia krzemieniarska. -Mamy narzędzia, jakimi dysponował neolityczny górnik i prezentujemy sposoby rozbijania krzemiennych konkrecji oraz formowania i szlifowania narzędzi z krzemienia, dzięki czemu dzieci dowiadują się, że ta ostra krawędź to było to, co wówczas było człowiekowi potrzebne, a krzemień nie tylko służył do rozpalania ognia -wyjaśnia Artur Jedynak archeolog z Krzemionek, który przez kilka dni cierpliwie wykonywał także buty ze skóry. W neolitycznej części archeo wioski można było także spróbować mielenia zboża na kamiennych żarnach oraz lepienia garnków z glinianych wałeczków. Dzieło ludzkich rąk W części rękodzielniczej dominowały wyroby z drewna i gliny. -Wyżyć się z tego nie da, ale każda sztuka, która zostanie sprzedana daje satysfakcję -mówił Grzegorz Tyrała, który na oczach turystów strugał lipowe drewno, nadając mu wymyślne kształty. Obok smakołykami z miodu kusił Edward Budzeń, a kilimy wyplatał Mieczysław Iżak. Tradycyjnie nie zabrakło Andrzeja Boberka z kołem garncarskim i Sabiny Bidzińskiej z wykonywanymi z włóczki barwnymi kwiatuszkami. -Kluczem do organizacji tej strefy były ginące zawody, które w ten sposób chcemy spopularyzować i utrwalić -podkreśla Jarosław Kuba. Skarby Ziemi i świetna zabawa Ogromnym zainteresowaniem tradycyjnie cieszyły się wystawy minerałów z całego świata. -Generalnie piknik jest większy niż rok temu -przyznał Witold Bogacz, jeden z najbardziej znanych polskich poszukiwaczy minerałów, który zaprezentował ciekawe wystawy agatów i kwarców z Maroka. Rodem z Afryki były także instrumenty muzyczne, które prezentowali zachęcając do wspólnego grania Paweł Jankowski wraz z Rafałem Wesołowskim. -Większość została przywieziona z Mali -wyjaśniali tajemnicę brzmienia propagował rytmy z Czarnego Lądu, proponując warsztaty bębniarskie także dla najmłodszych. Oferta Muzeum Zabawek z Kielc, którego pracownicy uczyli między innymi chodzenia na szczudłach, koncentrowała się wokół rozwijających zabaw. Imprezę uświetniły pokazy rycerskie Chorągwi z Chęcin oraz liczne wystawy instytucji samorządowych. 4

5 Bałtów Polską Stolicą Questingu Dwadzieścia zagadkowych wierszowanych wycieczek Młodzież z Junior Bałta przygotowała dwadzieścia questów, czyli wierszowanych wycieczek wokół gospodarstw agroturystycznych. -Kapituła wybrała dziesięć najlepszych, ale ostatecznie wydane zostaną wszystkie, co bardzo ucieszyło zaangażowaną w projekt młodzież -mówi Edyta Lenart, opiekun młodzieży. Dwadzieścia questów Pomysły wycieczek rodziły się od lutego do kwietnia. W maju młodzież przystąpiła do układania rymowanek. -Spisali się znakomicie -podkreśla Edyta Lenart i wylicza przykładowe, zrealizowane wokół konkretnych gospodarstw agroturystycznych pomysły. W Polańskim powstał Quest, który prowadzi przez las, a do jego przejścia niezbędny jest kompas. Autorem tego pomysłu jest Bartosz Fabiański. Quest Na leśnej u Eli opracowany przez Dominikę Adamiec został oparty na motywie rodziny Druckich - Lubeckich oraz ich służby, prowadząc tropem książęcego woźnicy, czy kucharza. Bohaterką Questu zrymowanego przez Dagmarę Prędyś wokół gospodarstwa Pod dębem została sama księżniczka Drucko - Lubecka. Alba, dla której wycieczkę przygotowała Karolina Zielińska, została skojarzona z ziołami, a gospodarstwo agroturystyczne U Zosi (autorka Iza Kopała) z pracą. Motyw rolnictwa stał się przewodni w Queście napisanym przez Paulinę Stojek dla gospodarstwa agroturystycznego U Karoliny. Jedną z ciekawszych wycieczek stanowi propozycja Agaty Dąbek, która wytyczyła wierszem ścieżkę w kierunku kościoła przez taras widokowy. Ania Waliszewska zaproponowała Quest pod nazwą Dolina Muminków (wokół W Dolinie Bałtowskiej u Eli ), w którym znalazło się miejsce na wątek związany z podziemną rzeką Wolanką. Fascynujące spotkanie z niemieckimi żołnierzami, którzy pozostawili po sobie okopy i dobre wspomnienia oferuje Quest wokół gospodarstwa U Zdzicha (autor Dominika Prędyś), a Quest Pauliny Jakubczyk wokół Zacisza zaprasza do poznania drzew rosnących w jego otoczeniu. -Teraz wszystkie będą dopieszczane, gdyż niektóre nie mają jeszcze rymów, ale widząc zaangażowanie młodzieży jestem spokojna o końcowy efekt -zapewnia Edyta Lenart. Kapituła wybrała dziesięć Ponieważ w pierwszej wersji do druku miało trafić tylko dziesięć Questów, kapituła musiała dokonać selekcji. Pracując w składzie Jacek Kowalczyk prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej, Zdzisław Kałamaga, Starosta Ostrowiecki oraz Jarosław Kuba prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg stanęła przed trudnym wyzwaniem. Na szczęście, gdy już wybrano dziesiątkę najciekawszych Questów, zapadła decyzja, by ostatecznie wydać wszystkie dwadzieścia. -Ta informacja najbardziej ucieszyła autorów, którzy są wyjątkowo zaangażowani w przedsięwzięcie -dodaje Edyta Lenart. Półtora tysiąca turystów O tym, że Questy oferują świetną zabawę można przekonać się w Żydowskim Jarze, dla którego została opracowana i wdrożona pierwsza bałtowska wierszowana wycieczka. -Tej zabawie towarzyszy ogromne zainteresowanie naszych gości, z których już półtora tysiąca przeszło trasę za rymowanymi wskazówkami -przyznaje Edyta Lenart i dodaje, że niemal wszyscy, którzy decydują się na zwiedzanie Żydowskie Jaru, niezależnie od wieku, korzystają również z tej dodatkowej atrakcji i starają się zrealizować zadanie do końca. -Jestem przekonana, że te Questy, które powstały wokół gospodarstw agroturystycznych, będą cieszyły się równie dużym zainteresowaniem. 5

6 Sportowy Piknik Integrujący w Solcu nad Wisłą Drugie spotkanie pod siatką Kunów okazał się najlepszy w Solcu nad Wisłą 26 marca odbył się II Turniej Piłki Siatkowej w ramach tradycyjnego Pikniku Sportowego Integrującego Mieszkańców Obszaru Lokalnej Grupy Działania Krzemienny Krąg. Gospodarzem tegorocznej imprezy była gmina Solec nad Wisłą, a rywalizację wygrała gmina Kunów. Przypomnijmy, że pierwszy turniej miał miejsce w Kunowie. -Jestem niezmiernie zadowolony, że odbył się drugi turniej, bo to oznacza, że impreza przyjęła się -mówi zadowolony Andrzej Sidor, jeden z pomysłodawców i gospodarzy pierwszego turnieju. -Mam sygnały od pozostałych grup, że niektóre choć miały inne sportowe plany, gotowe są podjąć się organizacji kolejnych edycji naszej siatkarskiej rywalizacji. W soleckim turnieju wzięły udział wszystkie gminy należące do Lokalnej Grupy Działania Krzemienny Krąg. Nad Wisłę przyjechały drużyny z Bałtowa, Bodzechowa, Chotczy, Ćmielowa, Kunowa, Lipska, Rzeczniowa, Sadowia, Sienna i Solca nad Wisłą. Uroczystego otwarcia imprezy dokonali Jacek Witkowski, wiceprezes Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg i jednocześnie Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Solca oraz Andrzej Czajkowski, wójt Gminy Solec nad Wisłą. Rywalizacja sportowa miała miejsce w pięknej i nowoczesnej hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą, która została oddana do użytku we wrześniu ubiegłego roku. Podzielone na trzy grupy drużyny, rywalizowały ze sobą systemem każdy z każdym na dwu równoległych boiskach. Spotkania były bardzo zacięte, a atmosferę sportowego ducha podgrzewali zgromadzeni na trybunach kibice, którzy zjechali do Solca mimo nie najlepszej pogody. Rozgrywki grupowe sprawiły, że do półfinału awansowały drużyny z Bałtowa, Kunowa, Lipska i Solca nad Wisłą. Kunów wygrał z Lipskiem, a Solec z Bałtowem i w finale spotkały się ekipy gospodarzy dwóch pierwszych edycji turnieju. W bezpośredniej rywalizacji lepsi okazali się goście. -Będąc gospodarzami pierwszego turnieju, staraliśmy się wykazać maksymalna gościnność, więc po zwycięstwo sięgnęliśmy dopiero na wyjeździe -żartował szczęśliwy Andrzej Sidor. W meczu o trzecie miejsce górą było Lipsko, więc dla Bałtowa pozostało miejsce poza podium. Wszystkim uczestnikom turnieju serdecznie dziękujemy za wspaniałą atmosferę i sportową rywalizację, kibicom drużyn za niezwykły doping, a Jackowi Witkowskiemu za profesjonalną organizację pikniku. Piknik nie odbyłby się gdyby nie wspaniali sponsorzy. Dziękujemy Firmie Zgodzio Beata i Zdzisław Zgoda, Firmie Publima, Firmie Wyroby cukiernicze i piekarskie Piotr Magdziak. Współorganizatorami imprezy byli: Starostwo Powiatowe w Lipsku, Urząd Gminy Solec nad Wisłą, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą, Stowarzyszenie Przyjaciół Solca oraz Twoje Radio Lipsko. II Turniej Piłki Siatkowej został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , Działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja rok

7 Podróże kształcą Krzemienny Krąg na wyjeździe szkoleniowym Lokalna Grupa Działania odwiedziła Fundację Naszyjnik Północy, której siedziba mieści się w Debrznie. -Wyjazd miał charakter szkoleniowy -mówi Monika Bojas z biura LGD Krzemienny Krąg. Spotkanie z marką W pierwszej kolejności uczestnicy wyjazdu spotkali się z przedstawicielami Zarządu, a następnie w biurze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno odbyło się spotkanie z Mirosławem Burakiem, burmistrzem Miasta i Gminy Debrzno, Zdzisławą Hołubowską, prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno oraz Markiem Romańcem, prezesem Fundacji Naszyjnik Północy. Tematem szkolenia stały się programy tematyczne, jakie realizuje Naszyjnik Północy, m.in. Marka Lokalna, Greenway, Czysty Biznes, Szkoły dla Ekorozwoju. Realizację projektu Marka Lokalna Fundacja Naszyjnik Północy rozpoczęła w 2001 roku. Projekt obejmował specjalistyczny cykl szkoleń w zakresie marketingu produktu lokalnego oraz wypracowanie i monitoring planu realizacji poszczególnych wdrożeń. Stworzony w projekcie program dla marki i produktów lokalnych włączony był w działania Naszyjnika Północy prowadzące do stymulacji inicjatyw lokalnych oraz walki z bezrobociem. Głównym założeniem programu Greenway było wspieranie społeczności lokalnych przez rozwój lokalnej przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy i dodatkowych źródeł dochodów oraz ochrona tradycyjnych zawodów w połączeniu z zachowaniem krajobrazu i dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego. Wszystko to z założeniem łączenia krajów, regionów, gmin i ludzi, wnoszenia dodatkowych wartości dla mieszkańców oraz dostarczania informacji i umożliwianie turystom głębszego poznania regionu, jego problematyki, lokalnych inicjatyw, działań, organizacji czy promowanie niezmotoryzowanych form transportu oraz przyjaznych dla środowiska form turystyki. Natomiast celem programu Szkoły dla Ekorozwoju było kształtowanie postaw i zachowań dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnych przez wspólne rozwiązywanie praktycznych problemów związanych z zarządzaniem środowiskiem oraz włączanie ich w rozwój społeczno - gospodarczy. Warto dodać, że dzięki udziałowi w programie Czysty Biznes Naszyjnik Północy prowadził doradztwo w ramach punktu konsultacyjno - doradczego, 36 firm zostało zrzeszonych w Klubie Czysty Biznes w Debrznie, wykonano 15 przeglądów ekologicznych w firmach, przeprowadzono 18 seminariów dla członków programu. Smak produktu lokalnego Kolejnym punktem wyjazdu szkoleniowego była wizyta w Galerii Produktu Lokalnego, gdzie można było zakupić produkty lokalne: miody z ekologicznej pasieki, wyroby z witek brzozowych, maskotki wełniane itp. Tym bardziej ciekawa okazała się kolejna wizyta w pierwszej w Polsce ekologicznej pasiece EKO-BARĆ 1954 w Biernatce, która jest przykładem zrównoważonego rozwoju pszczelarstwa. Na zamku w Człuchowie Celem trzeciego dnia pobytu było Muzeum Regionalne oraz Zamek w Człuchowie, w którym od 2008 roku trwają prace remontowe wykonywane w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata Ponadto uczestnicy wyjazdu mogli się przekonać, jak wygląda współpraca powiatu człuchowskiego z jednostkami samorządu terytorialnego, czego doskonałym dowodem jest basen i kort tenisowy - sportowa wizytówka regionu. Szczególne podziękowania składamy na ręce Bogusi i Marka Romańców za wspaniałą organizację pobytu i opiekę nad naszą grupą. Szkolenie wyjazdowe zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , Działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja - rok

8 Ludzie LEADERA - sektor pozarządowy Wisła nakręca gminę Grzegorz Adamski: -Solec powoli staje się sypialnią dla Bałtowa i Kazimierza Dolnego -W jaki sposób do ożywienia działań Stowarzyszenia przyczynił się Krzemienny Krąg? -Przede wszystkim obserwujemy wyraźne ożywienie ruchu turystycznego -mówi Grzegorz Adamski, prezes Stowarzyszenia Wisła. -Reaktywowane zostały prosperujące przed wielu laty, potem nieczynne ośrodki wypoczynkowe. Jeden z nich organizuje nawet spływy Wisłą. Początek trasy kajakowej znajduje się w Kępie Piotrawińskiej, gdzie Kamienna wpada do Wisły i stamtąd można spłynąć do naszej miejscowości portowej, czyli do Kłudzia albo jeszcze dalej do którejś z przystani na terenie gminy Chotcza. -Solec zaczyna zatem funkcjonować w pewnym większym turystycznym obszarze. -Można już mówić o szerszym wzajemnym oddziaływaniu miejscowości turystycznych w naszym regionie. Dziś zaczynamy być świadkiem tego, że stajemy się rodzajem sypialni dla turystów, którzy przyjeżdżają do Bałtowa i Kazimierza Dolnego. Stąd kolejny nasz projekt, który będzie zmierzał do wykorzystania faktu, że na terenie naszej gminy mieszka sporo samotnych ludzi. Nierzadko dysponują dużą powierzchnią mieszkalną, której nie są w stanie efektywnie wykorzystać, a która mogłaby posłużyć jako miejsca noclegowe dla turystów. Dlatego chcielibyśmy rozwijać aktywność naszych mieszkańców właśnie w tym kierunku. -Jakie ślady współpracy z Krzemiennym Kręgiem można już znaleźć na terenie gminy Solec nad Wisłą? -Przede wszystkim każdemu możemy pokazać solecki park, który dzięki Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Solec nad Wisłą Wisła powstało w 2007 roku i działa w różnych sektorach, stawiając na rozwój małej ojczyzny również poprzez turystykę. -Wisła jako rzeka odgrywa w naszych działaniach bardzo dużą rolę -podkreśla Grzegorz Adamski i dodaje, że jednym z pierwszych przedsięwzięć Stowarzyszenia było wytyczenie pierwszych szlaków turystycznych na terenie gminy, by przybliżyć gościom walory tego wyjątkowego regionu. pieniądzom z Krzemiennego Kręgu został poddany renowacji i zaadaptowany na plac zabaw dla dzieci, dla których zainstalowaliśmy szereg urządzeń, a całości dopełniły eleganckie chodniki oraz oświetlenie. Kolejnym dziełem zrealizowanym razem z Krzemiennym Kręgiem są przewodnik turystyczny poświęcony walorom gminy oraz tablica w centrum miejscowości. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie współpraca z samorządem, gdyż my jako stowarzyszenie nie mamy środków na wkład własny, więc pomoc gminy jest niezbędna. Jednocześnie kwitnie partnerstwo. -Ożywienie Solca to także cykliczne imprezy, których jesteście organizatorem. -Tradycją stały się chociażby Dni Młodzieży. W zeszłym roku zaproponowaliśmy Wioskę słowiańską, która była okazją, by zapoznać najmłodszych naszych mieszkańców z przeszłością? -A co dzieje się poza samym Solcem? -Tam także obserwujemy ożywienie i staramy się społecznie organizować spotkania wiejskie, by zachęcać naszych mieszkańców do większej aktywności i pytać, jak widzą Solec, naszą gminę za pięć, dziesięć lat. Traktujemy to jako rodzaj zachęty do dalszych działań na rzecz całej społeczności. -Dziękuję za rozmowę. 8

9 Ludzie LEADERA - sektor biznesowy Podgrodzie kusi przyrodą i zabytkami Lidia Dróżdż: -Zapraszamy do jednego z najładniejszych miejsc na świecie Lidia Dróżdż od ponad 30 lat prowadzi z mężem dom weselny i hotel. Najpierw w Boksycce koło Ostrowca, a obecnie w Podgrodziu koło Ćmielowa. -Coraz częściej moimi klientami są nie tylko goście weselni, ale także turyści, którzy szukają nieskażonej przyrody -mówi Lidia Dróżdż. -Jakiej kategorii turyści zajeżdżają do tego pięknego zakątka? -Bardzo różni, ostatnio mieliśmy grupę geologów, którzy wrócą do nas za trzy tygodnie. Generalnie jednak najwięcej odwiedza nas turystów, którzy korzystają ze szlaków rowerowych prowadzących przez Podgrodzie. Są to zarówno wycieczki zorganizowane z naszego ostrowieckiego PTTK, jak i turyści indywidualni, którzy w ten sposób spędzają wolny czas. Nasilenie ich aktywności obserwujemy od piątku do niedzieli. Na tygodniu jest ich znacznie mniej. -Dlaczego zaglądają właśnie tu? -Jest tu co zobaczyć i czym pooddychać. Wystarczy wyjść kilkadziesiąt metrów poza obręb ośrodka, by zagłębić się w przepiękny wąwóz, którym przez lasy, można wydostać się na taras widokowy, z którego rozciąga się przepiękna panorama na dolinę Kamiennej i całą okolicę, a za plecami rozciągają się śliczne lasu bukowe. W sąsiedztwie mamy również jaskinię, którą kiedyś chcielibyśmy udostępnić do zwiedzania, są także skałki wspinaczkowe, które w weekendy cieszą się dużym zainteresowaniem alpinistów. Na innych czekają ruiny zameczku zbójnickiego, nie mówiąc już o zabytkach niemal sąsiadujących z nami Ćmielowa i Rudy Kościelnej. A przecież krok dalej znajdują się Bałtów i Krzemionki. Słowem jest co oglądać. -Jesteśmy świadkami ożywienia turystycznego w regionie? -Na pewno coś się dzieje, choć ludzie wciąż nie mają zbyt dużo pieniędzy, by wydawać je na wypoczynek. Na pewno jakimś sposobem, by ożywieniu pomóc, są cykliczne imprezy masowe, które zawsze gromadzą rzesze zainteresowanych. Trzysta - czterysta osób przybywa zawsze na przykład na Bieg Ceramika. -W sąsiedztwie płynie zupełnie dzika Kamienna. -Dlatego myślimy o zawiązaniu spółki z kilkoma zainteresowanymi osobami, by organizować spływy od Ćmielowa w kierunku Bałtowa, czy nawet od Podgrodzia, gdzie mamy działkę nad samą rzeką i możemy wykonać przystań. Nasi partnerzy zrobiliby punkty przystankowe na trasie z możliwością zjedzenia kanapki i wypicia herbatki, by można było pokonać jednorazowo całą, przewidzianą na dzień wiosłowania trasę spływu. Ludzi nie można zostawić samych sobie, bo się zniechęcą. Trzeba się nimi opiekować, to wówczas wrócą z innymi zainteresowanymi. -Na ile pomocne w realizacji kolejnych pomysłów okazały się wyjazdy szkoleniowe w ramach Krzemiennego Kręgu? -Z każdego z odwiedzanych miejsc można coś przenieść do nas. Chociażby pomysłowe sposoby zagospodarowania terenu. W wielu miejscach spotkaliśmy się z, podobnie jak u nas dzikim terenem, ale wspaniale wykorzystanym przez oryginalne rozwiązania małej architektury. Takie rzeczy warto podpatrywać i naśladować. -Dziękuję za rozmowę. 9

10 Imprezy w Krzemiennym Kręgu Bałtowianie jak malowani Dzięki pieniądzom z małych projektów zespół Bałtowianie otrzymał nowe stroje i sprzęt muzyczny, który pomaga osiągać sukcesy artystyczne na szczeblu wojewódzkim. Eleganckie stroje ludowe zostały wykonane aż w Poroninie, gdyż stamtąd nadesłano najlepszą ofertę. Czternaście damskich i pięć męskich ubiorów wraz z dodatkami: chustkami i koralami oraz sprzętem muzycznym kosztowało blisko dwadzieścia tysięcy złotych. Dzięki temu zespół nie tylko prezentuje się znakomicie, ale otrzymał także podstawowe instrumenty: dwa akordeony weltmesiter i soprani. W trakcie realizacji znajduje się kolejny projekt na zakup trzech męskich strojów wartych dwa tysiące złotych oraz trąbki, klarnetu i kontrabasu za kolejne 9 tysięcy złotych. Jak na zawołanie zespół Bałtowianie po raz pierwszy w swojej karierze zaśpiewał w Busku Zdroju w finale Międzynarodowych Spotkań z Folklorem. Podopieczni Pawła Cieślika, który zajmuje się oprawą muzyczną, wywalczyli sobie prawo udziału w prestiżowej imprezie dzięki dobremu występowi podczas kwalifikacji w Ciekotach. -W naszym okręgu jest największa rywalizacja i trzeba postarać się, by wejść do finału -przyznaje Paweł Cieślik i podkreśla, że do rywalizacji przystąpiło w Ciekotach 54 zespoły. Bałtowianie zaśpiewali dwa utwory: Po seroki wodzie oraz A Bałtowianka jo Se. -To typowo ludowy repertuar -dodaje Paweł Cieślik. Poprzednio zespół wyśpiewał nagrodę w wojewódzkim konkursie kolęd i pastorałek. Chocimów podtrzymuje tradycje Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów zrealizowało projekt Zachowanie dziedzictwa kulturowego zgodnie tradycjami mieszkańców Chocimowa poprzez odtworzenie i reaktywowanie starego obrzędu i kuchni naszych ojców, którego celem jest kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego. Projekt zakładał doposażenie świetlicy wiejskiej, zorganizowanie warsztatów kulinarnych i teatralnych, wydanie zeszytów z przepisami kuchni regionalnej oraz zorganizowanie imprezy plenerowej integrującej mieszkańców Chocimowa. Głównym celem przedsięwzięcia stała się próba ocalenia od zapomnienia tradycji Ojców, ich obyczajów oraz smaków dawnej kuchni wsi Chocimów. Pod okiem doświadczonych gospodyń, według receptur babć przygotowywano potrawy, ciasta domowe i chleb. Naukę poprzez praktykę udokumentował spisany w trakcie warsztatów zeszyt z tradycyjnymi przepisami. Natomiast warsztaty poświęcone obrzędom świątecznym pozwoliły reaktywować tradycje obrzędu ludowego Kozy, który był kiedyś corocznie obchodzony w Chocimowie podczas kusoków, a który pamiętają tylko najstarsi mieszkańcy wsi. Na podsumowanie przewidziano imprezę plenerową połączoną z prezentacją tego, co udało się osiągnąć na warsztatach: opublikowanego zeszytu z przepisami, folderu oraz degustacją dań regionalnych przygotowanych wspólnie na zajęciach kulinarnych. Wspólna inicjatywa i wspólne działania już inspirują, umotywują i przyciągają najmłodsze pokolenie, które świadomie będzie pielęgnowało tradycje ludowe regionu, a zakupione w ramach projektu stoły i krzesła posłużą w świetlicy wiejskiej do organizacji imprez integrujących mieszkańców jak również zebrań wiejskich i innych form aktywizujących mieszkańców wsi Chocimów. Świetlica dla Kolonii W Wólce Bałtowskiej Kolonii rozpoczął się kapitalny remont starej świetlicy wiejskiej. Całość przedsięwzięcia będzie kosztowała 43,900 złotych. 25 tys. pochodzi z projektu, resztę z budżetu dołoży gmina Bałtów. Zlokalizowany przy drodze Bałtów - Sienno budynek starej świetlicy wiejskiej znajdował się w wyjątkowo opłakanym stanie. Rzadko użytkowany, nigdy nieogrzewany niszczał od szeregu lat. -Dlatego dziś, aby nadawał się do jakiegokolwiek użytku, wymaga kapitalnego remontu -podkreśla Tomasz Mroczek z Urzędu Gminy w Bałtowie, która realizuje przedsięwzięcie i odpowiada za projekt. W jego zakresie przewidziano docieplenie całego budynku wraz z wykonaniem elewacji oraz wymianę starych okien. Wewnątrz powstanie od podstaw toaleta, a cały obiekt zostanie gruntownie odmalowany. -Przewidzieliśmy także zamontowanie czterech grzejników konwektorowych, by zapobiec przemarzaniu budynku i umożliwić organizowanie zebrań oraz spotkań wiejskich także zimą -tłumaczy szczegóły Tomasz Mroczek. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Bałtowskiej Kolonii, który jest jedynym tego typu obiektem we wsi, powinien zostać zakończony do końca października i już tylko od samych mieszkańców zależy, jak zostanie wykorzystany, by dobrze służyć całej lokalnej społeczności. 10

11 Byliśmy na Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel po raz trzeci Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg po raz trzeci uczestniczyło w III Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL. Wspólne, przygotowane na 32 metrach kwadratowych stoisko prezentowało atrakcje Bałtowa, Krzemionek oraz Fabrykę Porcelany AS w Ćmielowie. Pojawiły się także gminy Rzeczniów i Sienno oraz Zakłady Mięsne Ankaz z Kunowa. W poszukiwaniu nowego klienta Dla wystawców targi AGROTRAVEL, które rozwijają się z edycji na edycję, to doskonałe miejsce pozyskiwania nowych klientów oraz wprowadzania na rynek nowych produktó w i usług. Zainteresowaniu sprzyja bogaty program imprezy, oraz jej specyfika, która ukierunkowana jest na dziedzictwo oparte na rękodzielnictwie, sztuce ludowej oraz lokalnych i regionalnych produktach kulinarnych. Dominowały zatem karczmy regionalne, jarmarki rękodzielnictwa, występy twórców i zespołów ludowych oraz konkursy dla wystawców i zwiedzających. Rękodzieło i dinozaur Tradycyjnie na stoisku Krzemiennego Kręgu obecny był przyciągający uwagę gości naturalnych rozmiarów..dinozaur. Nie zabrakło także rękodzieła. Podobały się obrazy wypalane w drewnie Mieczysława Siepietowskiego oraz rzeźby w drewnie Grzegorza Tyrały. Natomiast podniebienia cieszyły przysmaki Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Rzeczniów i Koło Gospodyń Wiejskich z Krzyżanówki (gmina Sienno), które poprowadziły cieszącą się dużym wzięciem karczmę wiejską. Klasą samą w sobie okazała się elegancka wystawa wyrobów Zakładów Porcelany AS Ćmielowie. Jak wzmocnić markę produktu wiejskiego? Nasza obecność była tym bardziej cenna, że tegoroczne targi koncentrowały uwagę na wiejskim produkcie turystycznym. Obok prezentacji dotychczasowych doświadczeń krajowych i zagranicznych przedmiotem dyskusji stały się wyzwania, jakie stają przed wiejskim produktem turystycznym. Dlatego najważniejszym, dyskutowany podczas targów problemem było wzmocnienie jego marki, do czego niezbędna jest budowa systemu informacji o produktach markowych oraz potrzeby jego rozwoju z wykorzystaniem innowacyjnych narzędziach promocji. Jakość na wsi Ważnym wydarzeniem okazała się międzynarodowa konferencja Wiejski produkt turystyczny - doświadczenia i wyzwania, która posłużyła podsumowaniu 20-letniego eksperymentu turystycznego na polskiej wsi oraz wskazaniu nowe podejścia sprzyjającego rozwojowi tej gałęzi gospodarki opartego na profesjonalnej obsłudze klienta, budowaniu i sieciowaniu produktów oraz dobrej, skutecznej promocji. Obserwuje się bowiem kreowanie nowego wizerunku wsi, jako miejsca nie tylko ciężkiej pracy, ale i miejsca wypoczynku, regeneracji sił, odskoczni od szybkiego tempa życia w mieście. Organizatorem tegorocznych targów był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Ministrem Sportu i Turystyki oraz Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. 11

12 Szlak przygody Sześciu partnerów tworzy produkt liniowy Powstanie 850 kilometrów szlaków turystycznych Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg uczestniczy w przedsięwzięciu, którego celem jest połączenie atrakcji turystycznych kilku partnerstw dla stworzenia wspólnej oferty, tak zwanego produktu liniowego. -Inicjatywa nazywa się Szlak przygody i ma już konkretne kształty -podkreśla Jarosław Kuba prezes Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg. Sześciu do pomysły W zorganizowanie Szlaku przygody zaangażowało się sześciu partnerów, czyli Lokalne Grupy Działania Krzemienny Krąg, Dorzecze Bobrzy, Nad Czarna i Pilicą, Białe Ługi i Wokół Łysej Góry oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. Dzięki temu obszar objęty projektem obejmuje znaczną część województwa świętokrzyskiego oraz powiat lipski z terenu województwa mazowieckiego, ciągnący się od doliny Bobrzy przez całe Góry Świętokrzyskie, aż po dolinę Wisły. Produkt liniowy Prace projektowe nad strategią produktu liniowego, czyli takiego, który można traktować jako ciąg kolejnych atrakcji i zdarzeń połączonych jedną ideą rozpoczęły się w 2010 roku. Głównym celem było wypracowanie wspólnej marki poprzez połączenie różnorodnych walorów w spójną tematycznie i jednolicie oznakowaną całość. Rozwiązaniem okazał się pomysł utworzenia sześciu ekomuzeów, które jako różnorodne krainy złożą się na spójny Szlak przygody. Przewidziano sześć takich krain: Krainę Wielkich, Krainę Natury, Krainę Legend, Krainę Kultur, Krainę Talentów i Krainę Sacrum i Profanum. W sumie powstanie sześć turystycznych pętli połączonych łącznikami (850 km szlaków!) z przygotowanymi dla turystów 70 punktami informacyjnymi i 18 punktami widokowymi oraz wypoczynkowymi. Jesteśmy Krainą Wielkich Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg została skojarzona z Krainą Wielkich. Mamy wielką rzekę - Wisłę, mamy wielkich ludzi -chociażby Witolda Gombrowicza, ale mamy także wielkie dinozaury, od których rozpoczęło się turystyczne ożywienie regionu. Mamy ponadto megality, czyli starożytne grobowce, których obecność należy wiązać z najważniejszą atrakcją regionu, czyli neolitycznymi kopalniami krzemienia pasiastego w Krzemionkach. Pozostali partnerzy także bazują na walorach przyrodniczych i dziedzictwie kulturowym, charakterystycznym dla ich regionów. -Najważniejsze, że wszystkie propozycje uzyskają teraz wspólny mianownik i będą się nawzajem promować, wzmacniając siłę wspólnej marki -podkreśla Jarosław Kuba. Razem po turystę Oryginalność przedsięwzięcia polega także na jego zarządzaniu. Ponieważ pokieruje nim spółka, jako samodzielny podmiot gospodarczy będzie mogła działać na rynku komercyjnym, oferując noclegi, wycieczki, gadżety, pamiątki, bilety, a także wypożyczalnie sprzętu turystycznego w skali całego, objętego swym zasięgiem terenu od Doliny Bobrzy po Wisłę. -Tego typu podmiot może uzyskiwać również przychody sponsorskie -podkreśla Jarosław Kuba i zapewnia, że takie właśnie trendy obowiązują dziś w turystyce. 12

13 Kronika promocji Krzemiennego Kręgu Aktywność popłaca Uczymy się decydować razem 60 % Polaków uważa, że nie ma wpływu na sprawy publiczne na poziomie ogólnokrajowym, a 45 % odczuwa brak możliwości udziału w procesie decydowania o sprawach swojego miasta i gminy, uznając, że jest on przede wszystkim domeną władzy. -Stąd nasz udział w projektach, których celem jest wzbudzanie aktywności społecznej -mówi Jarosław Kuba, który jest animatorem Programu Decydujmy Razem na obszarze Krzemiennego Kręgu. Decydujmy razem Decydujmy razem jest projektem pilotażowym, propozycją wspólną dla władz samorządowych i społeczności lokalnych. -Doświadczenia wielu krajów pokazują, że warunkiem dobrego rządzenia jest udział obywateli w procesach decyzyjnych, ale współdecydowanie może się sprawdzić jedynie w społeczności, która rozumie sens działania na rzecz wspólnego dobra i jest gotowa do aktywnego udziału w takim procesie -wyjaśnia Jarosław Kuba, dodając jednocześnie, że partycypacja jest domeną władzy otwartej i gotowej na współpracę ze swoimi mieszkańcami. -W tym układzie muszą zadziałać razem dwa czynniki: -aktywna społeczność i otwarta władza -podkreśla. W projekcie uczestniczą Ostrowiec Św., Bałtów, Sadowie, Solec nad Wisłą, Rzeczniów oraz Powiat Lipski. Wszyscy zapoznali się już z ideą projektu i sposobami je realizacji w trakcie spotkań z ekspertami. Obecnie każda z gmin, albo już wybrała, albo właśnie wybiera projekt, który będzie realizowała przez najbliższe dwa lata. Aktywne społeczności Program Aktywnych Społeczności jest realizowany przez Stowarzyszenie CAL ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. -Dzięki programowi docieramy do ludzi, grup, instytucji w całym kraju wspierając i promując oddolne inicjatywy społeczne -wyjaśnia Jarosław Kuba, dodając, że program jest próbą odpowiedzi na potrzeby lokalnych społeczności, zarówno tych działających prężnie i już doświadczonych, jak i tych, które dopiero rozpoczynają pracę animacyjną. Program Aktywnych Społeczności jest programem ogólnopolskim i opiera się na pracy szesnastu animatorów regionalnych. Są to osoby zakorzenione w swym środowisku lokalnym, współpracujące z organizacjami pozarządowymi, cieszące się zaufaniem lokalnych liderów. Jednym z pozytywnych przykładów ożywienia lokalnych społeczności jest gmina Sadowie. Kiedy pierwszego dnia nowej pracy stanęłam na placu przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury, powiedziałam, że w tym miejscu kiedyś będzie Rynek -wspomina wójt gminy Sadowie, Marzena Urban - Żelazowska, która wówczas pełniła obowiązki dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury oraz wiceprezesa Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Sadowie RoSa. Dziś, dzięki społecznej inicjatywie, centrum Sadowia zmieniło swój wygląd. Zostało pięknie wyłożone kostką, zamontowano stylowe lampy, pojawiły się place zabaw, ławeczki, zieleń, a całości dopełni imitacja drewnianej studni. Ożywiła się także działalność kulturalna. W 2003 roku w GOK-u zatrudniony był jeden instruktor muzyki w podeszłym wieku oraz instruktor zajmujący się popularyzacją sportu. W ciągu dwóch miesięcy udało mi się zatrudnić instruktora tańca i drugiego instruktora muzyki -wspomina Marzena Urban - Żelazowska. -Szybko zawiązały się dość liczne grupy: taneczna i wokalna. To nie było trudne mówi. Zadzwoniłam do zaprzyjaźnionego choreografa z Opatowskiego Ośrodka Kultury, gdzie wspaniale działał zespół Promenada. To on polecił mi, abym sięgnęła po wówczas studentów, pasjonatów tańca i muzyki. Wkrótce w Sadowiu zaczęły działać dwa zespoły, które świetnie radziły sobie na scenie, również na różnego rodzaju konkursach i festiwalach. Dziś Marzena Urban - Żelazowska pełni obowiązki wójta i gorąco zachęca podległe instytucje oraz mieszkańców, by kontynuowali tę drogę aktywności, którą już jako samorządowiec wspiera. 13

14 Małe dotacje w działaniu Radiowa Akademia Młodych Stowarzyszenie Dobro Dziecka w Lipsku oraz Twoje Radio Lipsko już po raz drugi realizują projekt RADIOWA AKADEMIA MŁODYCH. Są to warsztaty dziennikarskie dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu lipskiego. W drugiej edycji RAM bierze udział 17 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Lipska, Solca nad Wisłą, Ciepielowa i Chotczy. Program warsztatów obejmuje 50 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu podstaw dziennikarstwa radiowego oraz realizacji reportażu. Młodzi adepci dziennikarstwa na zajęciach teoretycznych poznawali techniki komunikacji interpersonalnej, z logopedą ćwiczyli prawidłową wymowę oraz dostawali wskazówki, jak eliminować wady swojej wymowy, a na zajęciach z kultury słowa uczyli się, jak korzystać w praktyce z piękna mowy polskiej. Zajęcia teoretyczne z młodzieżą prowadzili doświadczeni dziennikarze radiowi i pedagodzy red. Andrzej Krusiewicz z Polskiego Radia, red. Miłosz Horodyski z TVP Kraków, mgr Wioletta Zawierucha logopeda oraz specjalista z komunikacji interpersonalnej mgr Irena Kościelecka Bajkowska. Praktyczne zajęcia warsztatowe odbywają się w studiu Twojego Radia Lipsko. Uczestnicy warsztatów poznają techniki realizacji nagrań oraz pracują w programach obróbki dźwięków. Samodzielnie realizują własne reportaże, które potem zaprezentują na antenie. Finałem RAM będzie wycieczka do Krakowa, gdzie w studiu TVP uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty ukończenia Radiowej Akademii Młodych. W programie także odwiedziny w Polskim Radiu Kraków oraz w siedzibie centralnej rozgłośni Twoje Radio AM. Przesłanie dla młodzieży i rodziców Lipski Oddział Fundacji Stowarzyszenia Trzeźwość i Gospodarność w Stalowej Woli oraz Miejsko Gminna Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień realizowali projekt ZAMIAST..., który był szeroko zakrojoną kampanią profilaktyczno edukacyjną, opartą na ścisłej współpracy z Twoim Radiem Lipsko. Na antenie lokalnej rozgłośni od kwietnia do końca czerwca emitowane były specjalne audycje pod wspólnym tytułem ZAMIAST..., w których autorzy projektu wraz ze swoimi gośćmi próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie - Co zamiast narkotyków, alkoholu, dopalaczy, innych używek, co zamiast uzależniających gier komputerowych, hazardu, a nawet uzależnienia od drugiego człowieka?. Autorka projektu i jego koordynator Irena Kościelecka - Bajkowska zaprosiła do współpracy naukowców z wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a autorem wszystkich 12-tu audycji był redaktor naczelny Twojego Radia Lipsko Władysław Bajkowski. Projekt stał przesłaniem i przestrogą dla młodzieży oraz rodziców, będąc zarazem wezwaniem do czujności dla nauczycieli, wychowawców, katechetów i księży. Również finał projektu okazał się wielkim sukcesem, gromadząc ponad 350 uczniów szkół z Lipska, Szymanowa, Solca nad Wisłą, czy Rzeczniowa. Koncert profilaktyczny Marcina Stawickiego i Wojtka Górala Z ciemności do światła był głosem ludzi, którzy sami przeszli ścieżkę ze szczytów na dno i wydźwignęli się, by stanąć w świecie światła oraz ostrzegać i wskazywać, jak żyć, by ustrzec się tego, co najistotniejsze utraty wolności. Przynajmniej raz w miesiącu sygnał projektu fragment jednego z utworów grupy Dżem oznajmiał będzie słuchaczom, że zagrożenia dla wolności człowieka istnieją i są wciąż aktualne. Zainteresowanych wykorzystaniem audycji ZAMIST... na lekcjach wychowawczych w szkołach prosimy o kontakt z redakcja Twojego Radia Lipsko tel. (48) Tradycje wikliniarskie Gminy Rzeczniów Tradycje wikliniarskie Gminy Rzeczniów to projekt realizowany w ramach Programu Wspierania Aktywności Lokalnej RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ ze środków Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Tworzyć Edukować Rozwijać wraz z Gminną i Powiatową Biblioteką Publiczną w Rzeczniowie. Celem przedsięwzięcia realizowanego od kwietnia do czerwca 2011r. była odbudowa tradycji wikliniarskich w Gminie Rzeczniów oraz pobudzeniu aktywności jej mieszkańców. Gmina posiada bardzo bogate tradycje kulturowe, z których wiele zostało zapomnianych albo kultywowanych tylko w zaciszu domowym. Niniejszy projekt skupił się na przywołaniu jednej z tradycji wikliniarstwa, które należy do grupy ginących zawodów. Projekt jest realizowany kilkuetapowo. W pierwszym etapie zebrane zostały informacje na temat osób, które do tej pory wyplatają z wikliny kosze i inne przedmioty do codziennego użytku a także ozdoby. Powstała baza wikliniarzy na terenie gminy. Kolejny etap projektu stanowiły warsztaty wikliniarstwa, umożliwiające zdobycie umiejętności wyplatania wyrobów z wikliny. Uczestników projektu przygotowano do samodzielnego wyplatania z wikliny jak również do przekazywania wiedzy na zajęciach z dziećmi. W warsztatach wzięło udział 15 osób. Następny etap projektu stanowił blok trzech spotkań z dziećmi, które pod okiem dorosłych uczyły się wyplatać drobne formy wikliniarskie, oraz poznawały historię tradycji istniejącej na terenie Gminy Rzeczniów. W spotkaniach wzięło udział 30 uczniów. Warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród dzieci. Końcowym etapem projektu była wystawa z udziałem wikliniarzy z terenu gminy, którą można było oglądać do końca czerwca w Gminnej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Rzeczniowie. 14

15 Kronika aktywności Wszystkie pszczoły przylecą do Bałtowa Uroczyste obchody XXIX Ogólnopolskich Dni Pszczelarza odbędą się września w Ostrowcu Świętokrzyskim i Bałtowie. Partnerem wydarzenia jest Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg. Ćwierć wieku oczekiwań Po raz ostatni raz impreza tej rangi w województwie świętokrzyskim gościła ćwierć wieku temu. Przyznanie gminom Ostrowiec i Bałtów organizacji ogólnopolskiego święta pszczelarzy to efekt pochlebnych opinii na temat Świętokrzyskich Dni Pszczoły, których trzy edycje gościły w ostatnich latach na ziemi ostrowieckiej. Gospodarzami imprezy są Świętokrzyski Związek oraz Rejonowe Koło Pszczelarzy w Ostrowcu Świętokrzyskim, które zaprosiły do współpracy m. in. Urzędy Marszałkowski i Wojewódzki, Powiat 0strowiecki, Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i Bałtów, Stowarzyszenia Bałt i Delta oraz Lokalną Grupę Działania Krzemienny Krąg. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Rozwoju Wsi i Rolnictwa Marek Sawicki. Wiedza i praktyka W trakcie imprezy tradycyjnie odbędą się wykłady naukowe poświęcone m.in. analizie przyczyn ginięcia pszczoły miodnej Apis mellifera w Europie, który wygłosi dr Benedykt Polaczek (Niemcy), przyszłości pszczelarstwa europejskiego Juraja Toporcaka (Słowacja) czy wpływom stosowania makro i mikropierwiastków w dokarmianiu roślin rolniczych i ogrodniczych na zdrowotność miodu, pyłku oraz pszczół dra Bogdana Jarocińskiego (Radom). Jednocześnie zaplanowano warsztaty w pasiekach u mistrzów pszczelarstwa Stanisława Kućmy (Bałtów Zamoście), Edwarda Budzenia (Bałtów), Krzysztofa Guza (Pętkowice), Jacka Bajora (Skarbka) i Czesława Zająca (Dębowa Wola). Program Piątek 16 września Otwarcie wystawy związanej z gospodarką pasieczną, wyrobami regionalnymi i rzemiosłem artystycznym- JuraPark Bałtów Warsztaty pszczelarskie w pasiekach, które poprowadzą Maria Gębała, Wojciech Pelczar, Michał Lewandowski, Grzegorz Kłos, dr Bogdan Jarocński zespół Szarotka - zabawa taneczna Biesiada przy muzyce i miodzie- JuraPark Bałtów Sobota 17 września 2011r Uroczysta Akademia z Prezentacją Sztandarów- Hala Widowiskowo- Sportowa w Ostrowcu Świętokrzyskim Uroczyste Otwarcie XXIX Ogólnopolskich Dni Pszczelarza Wystąpienia zaproszonych gości Uczczenie dwusetnej rocznicy urodzin ojca polskiego pszczelarstwa księdza Jana Dzierżonia Dekoracja odznaczeniami resortowymi i Polskiego Związku Pszczelarskiego Prezentacja multimedialna Historia bartnictwa i pszczelarstwa na Ziemi Świętokrzyskiej Parada Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miejskiego Centrum Kultury Przejazd do Bałtowa Finał Wielkiego Gotowania - degustacja zupy gulaszowej - Okręglica Pszczelarska sesja popularno- naukowa - namiot przy Krainie Koni Pszczelarskie bajanie - festyn rodzinny, niespodzianka muzyczna, niespodzianka kulinarna Biesiada przy muzyce zespołu Baciary i miodzie- JuraPark Bałtów Niedziela 18 września 2011r Msza Święta z prezentacją sztandarów- Kościół p.w. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie Uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych i uczestników mszy do Jura Parku Bałtów Prezentacja Ziemi Świętokrzyskiej- Jura Park Bałtów Przegląd Piosenki Pszczelarskiej- Jura Park Bałtów Cygańskie Gwiazdy Don Wasyl - koncert Zakończenie XXIX Ogólnopolskich Dni Pszczelarza- Jura Park Bałtów Biesiada przy muzyce i miodzie- JuraPark Bałtów Zespół HDS - zabawa taneczna W trakcie trwania imprezy istnieje możliwość skorzystania z miejscowych atrakcji: Jura Park Bałtów, Zwierzyniec Bałtowski, Kraina Koni, Żydowski Jar, Spływ tratwami, Rollercoaster- kolejka górska, Park Rozrywki, Kino Emocji 5D ZAPRASZAMY 15

16 Zapowiedzi Spis zawartości: Str. 2 Krzemienny Krąg czeka na projekty - nowe konkursy ogłoszone. Str. 3 Ludzie Leadera - Beata Duda, burmistrz miasta i gminy Kunów. Str. 4 Świętokrzyski Piknik Jurajski - relacja z imprezy. Str. 5 Bałtów polska stolicą questingu, czyli dwadzieścia wierszowanych wycieczek. Str. 6 Po raz drugi spotkanie pod siatką - relacja z turnieju piłki siatkowej w Solcu nad Wisłą. Str. 7 Założyliśmy naszyjnik Północy -wyjazd szkoleniowy Krzemiennego Kręgu. Str. 8 Ludzie Leadera - Grzegorz Adamski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Solca nad Wisłą Wisła. Str. 9 Ludzie Leadera - Lidia Dróżdż, przedsiębiorca z Podgrodzia. Str. 10 Małe projekty Str. 11 Agrotravel po raz trzeci -relacja z targów turystycznych z udziałem Krzemiennego Kręgu. Str. 12 Aktywność popłaca - Uczymy się razem decydować. Str. 13 Na szlaku dobrej przygody - Sześciu partnerów tworzy produkt liniowy. Str. 14 Projekty Krzemiennego Kręgu Str. 15 Wszystkie pszczoły przylecą do Bałtowa -Zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Pszczelarza. Str. 16 Zapraszamy na imprezy do Rzeczniowa i Chotczy. Piknik Nadwiślański w Chotczy Zapraszamy na V Piknik Nadwiślański Bliżej natury, który odbędzie się 7 sierpnia na terenie placu szkolnego przy Zespole Szkół Samorządowych w Chotczy. Na imprezie zagoszczą kobiety z Kół Gospodyń Wiejskich z Tymienicy i Siekierki oraz wystąpi Młodzieżowe Koło Gospodyń Wiejskich z Tymienicy. Na ludowo zagra Kapela Felka Korbana, a następnie swój popis muzyczny przedstawi nam solistka Ewelina Prokop. Poprawę humoru zapewni znany i lubiany Kabaret Masztalskich. Natomiast niekwestionowaną gwiazdą wieczoru będzie legendarny zespół Czerwone Gitary. Wieczór pełen wrażeń zakończą koncert zespołu CDN oraz efektowny, nocny pokaz sztucznych ogni. Początek imprezy planujemy na godzinę 14.00, koniec na Przypomnijmy, że organizowany razem z Krzemiennym Kręgiem piknik rozruszał Chotczę, a wszystko zaczęło się cztery lata temu od imprezy plenerowej zorganizowanej pod hasłem Bliżej natury - Chotcza Od tamtej pory każda z kolejnych edycji pikniku ma nieco inny charakter, ale niezmiennie cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, którzy długo czekali na podobne wydarzenie na swoim terenie. Musimy tam być! Ściernisko w Rzeczniowie Zapraszamy na II Festiwal Promocji i Lansu Ściernisko Rzeczniów Impreza odbędzie się 31 lipca 2011r. na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego w Rzeczniowie. Przedsięwzięcie, którego pierwsza edycja zebrała bardzo pochlebne recenzje, ma charakter kulturalno - rozrywkowy, a jego priorytetem jest promocja regionu i różnorodnej wytwórczości regionalnej. II Festiwal Promocji i Lansu Ściernisko jest imprezą organizowaną już po raz drugi, będąc promocją regionu południowego Mazowsza jak również sąsiadujących gmin z północy województwa świętokrzyskiego. Mieszkańcy z terenu gminy oraz gmin sąsiednich mają szansę zaprezentowania wyrobów rękodzielniczych promujących nasz region, potraw, wytworów sztuki ludowej, twórczości artystycznej oraz innych form aktywności utożsamianych z regionem. Poza promocyjnym charakterem przedsięwzięcia możemy pochwalić się profesjonalnie przygotowaną imprezą od strony rozrywkowej. W tym roku, tak jak w ubiegłym, festiwal przygotowywany jest przez firmę OPEN EUROPE Art. Platforma Artystyczna. Na naszej scenie zagoszczą artyści z teatru Buffo z repertuarem Szafa gra oraz artyści z teatru Rampa w różnorodnym repertuarze muzycznym. Warto przypomnieć, że ubiegłoroczne ściernisko było dużym wydarzeniem artystycznym. Tego nie można opuścić! Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , Działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja 16

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Idea partnerstwa trójsektorowego i ekonomii społecznej kluczem do powstania i rozwoju Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego

Idea partnerstwa trójsektorowego i ekonomii społecznej kluczem do powstania i rozwoju Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego Idea partnerstwa trójsektorowego i ekonomii społecznej kluczem do powstania i rozwoju Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego 25 kwietnia na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego będącego największym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE 1 Turystyka Sport i zdrowie Edukacja Produkty lokalne Ekologia Tradycja Lider projektu Partnerzy Obszar Okres realizacji Budżet Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu

Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu Określenie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach, których będą realizowane

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Gdańsk, 11-13 września 2013 r.

XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Gdańsk, 11-13 września 2013 r. XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH Gdańsk, 11-13 września 2013 r. Realizacji zadań Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Pomorskiego ZAKRES PREZENTACJI: Realizacja zadań Sekretariatu

Bardziej szczegółowo

Wioska Garncarska dobra praktyka

Wioska Garncarska dobra praktyka Projekt pn. Edukacja dla inicjatywy lokalnej w Gminie Lubomierz jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja operacji (województwo, powiat, gmina, miejscowość) Informacja o zgodności/ niezgodności operacji z LSR. Nazwa i adres beneficjenta

Lokalizacja operacji (województwo, powiat, gmina, miejscowość) Informacja o zgodności/ niezgodności operacji z LSR. Nazwa i adres beneficjenta Lista wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Krzemienny Krąg w ramach Działania: Małe projekty które zostały wybrane do finansowania na Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Gdzie szukać pieniędzy? Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Seminarium branży turystycznej Warszawa, 23 września 2011 r. Możliwości pozyskania środków z funduszy wspólnotowych Program

Bardziej szczegółowo

VIII Międzynarodowe Tragi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2016. 8-10 kwietnia 2016 r.

VIII Międzynarodowe Tragi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2016. 8-10 kwietnia 2016 r. VIII Międzynarodowe Tragi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2016 8-10 kwietnia 2016 r. W dniach 8-10 kwietnia 2016 r. odbyły się po raz ósmy Międzynarodowe Tragi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA TAKA IMPREZA NA LUBELSZCZYŹNIE!!!

PIERWSZA TAKA IMPREZA NA LUBELSZCZYŹNIE!!! I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej PIERWSZA TAKA IMPREZA NA LUBELSZCZYŹNIE!!! Wierzchowiska 15-16.06.2013 Patronat Honorowy: Krzysztof Hetman - Marszałek Województwa Lubelskiego Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

27 kwietnia 2007 roku zostało powołane Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne Grupę założycielską stanowiło 36 kobiet z terenu tutejszej Gminy.

27 kwietnia 2007 roku zostało powołane Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne Grupę założycielską stanowiło 36 kobiet z terenu tutejszej Gminy. 27 kwietnia 2007 roku zostało powołane Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne Grupę założycielską stanowiło 36 kobiet z terenu tutejszej Gminy. Statutowe cele Stowarzyszenia Celem Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 Jakość życia na obszarach

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania Pula środków do rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z UDZIAŁU W TARGACH

RELACJA Z UDZIAŁU W TARGACH RELACJA Z UDZIAŁU W TARGACH,,Toruń,,Toru otwarty dla wszystkich" D nia 5 maja 2013 r. Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska brała udział w imprezie promocyjno-wystawienniczej pt. Toruń otwarty dla wszystkich".

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Ankieta monitorująca z realizacji operacji

Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankietę monitorującą z realizacji operacji beneficjent wypełnia na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

XXII Targi Regiony Turystyczne Na Styku Kultur to wyjątkowe wydarzenie dla instytucji i firm, które tworzą branżę turystyczną w Polsce.

XXII Targi Regiony Turystyczne Na Styku Kultur to wyjątkowe wydarzenie dla instytucji i firm, które tworzą branżę turystyczną w Polsce. qaswqs XXII Targi Regiony Turystyczne Na Styku Kultur to wyjątkowe wydarzenie dla instytucji i firm, które tworzą branżę turystyczną w Polsce. Każdy, kto zdecyduje się zaprezentować w Łodzi, będzie miał

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ GOSPODARCZY I TWORZENIE MIEJSC PRACY W OPARCIU O WYKORZYSTANIE TRADYCJI I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH REGIONU

WOJEWÓDZKI PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ GOSPODARCZY I TWORZENIE MIEJSC PRACY W OPARCIU O WYKORZYSTANIE TRADYCJI I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH REGIONU Projekt Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Zał. Nr 1 Do Uchwały Nr / /2006 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia marca 2006 r. WOJEWÓDZKI PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ GOSPODARCZY I TWORZENIE MIEJSC PRACY

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Sztuka zarabiania na wypoczynku Aleksandra Ruta Uniwersytet w Białymstoku 8 października 2015 r. Sztuka. zarabiania Sztuka (łac.ars, grec. techne) w starożytności i średniowieczu

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie!

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! List przewodni Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam

Bardziej szczegółowo

Naszyjnik Północy - czynnik integrujący grupę osób, marka promująca region, produkty i osoby.

Naszyjnik Północy - czynnik integrujący grupę osób, marka promująca region, produkty i osoby. Produkt lokalny wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu, produkowana w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. Produkt lokalny staje się wizytówką

Bardziej szczegółowo

ODNOWA I ROZWÓJ WSI - operacje zrealizowane

ODNOWA I ROZWÓJ WSI - operacje zrealizowane ODNOWA I ROZWÓJ WSI - operacje zrealizowane LP. BENEFICJENT TYTUŁ OPERACJI CELE OPERACJI I JEJ ZAKRES 1. Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleocu Wyposażenie świetlicy przy Zabytkowym

Bardziej szczegółowo

Nr. Prezentacji MDW-0xx/PWA. Rola i funkcjonowanie Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego

Nr. Prezentacji MDW-0xx/PWA. Rola i funkcjonowanie Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego Nr. Prezentacji MDW-0xx/PWA Rola i funkcjonowanie Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego Barzkowice, 2015 Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, ekologicznego

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER INFORMACYJNY. Lokalnej Grupy Działania

NEWSLETTER INFORMACYJNY. Lokalnej Grupy Działania Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie NEWSLETTER INFORMACYJNY 1/2016 Lokalnej Grupy Działania Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich

Bardziej szczegółowo

Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie. Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie. Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE 1 Gdzie ten Kuraszków? 2 Realizowane projekty z Odnowy Dolnośląskiej Wsi 2007 Zakup strojów ludowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Liczne konkursy i imprezy kulinarne a w nich m.in.: 1. Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów.

Liczne konkursy i imprezy kulinarne a w nich m.in.: 1. Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów. Liczne konkursy i imprezy kulinarne a w nich m.in.: 1. Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów. 2. Miodowe Lato. 3. Kaczka po naszymu. 4. Babska Biesiada Tradycji, Folkloru i Humoru. 5. Dożynki

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy. ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność,

Zaproszenie do współpracy. ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność, 2015 Zaproszenie do współpracy ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność, Czym jest krakowskie ŚWIĘTO CYKLICZNE? Święto Cykliczne to festiwal nowej kultury

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

PERŁA JURY Konferencja Wymiana doświadczeń i współpraca międzyregionalna LGD OPOLE, 18 kwietnia 2008r.

PERŁA JURY Konferencja Wymiana doświadczeń i współpraca międzyregionalna LGD OPOLE, 18 kwietnia 2008r. PERŁA JURY Konferencja Wymiana doświadczeń i współpraca międzyregionalna LGD OPOLE, 18 kwietnia 2008r. Obszar działania LGD Perła Jury obejmuje 8 gmin powiatu zawierciańskiego województwa śląskiego : Łazy

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO DUCHA GÓR

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO DUCHA GÓR Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO DUCHA GÓR ul. Daszyńskiego 29, 58-533 Mysłakowice tel/fax 075 644 21 65, sekretariat@duchgor.org; www.konkursy.duchgor.org

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 Międzynarodowy Salon Turystyczny Tour Salon 2006 W dniach 26-28 października 2006 Stowarzyszenie Turystyczne Sopot promowało miasto

Bardziej szczegółowo

Edukacja w Gorczańskim Parku Narodowym teraźniejszość i przyszłość. Anna Kurzeja Zespół ds. Edukacji i Udostępniania Parku

Edukacja w Gorczańskim Parku Narodowym teraźniejszość i przyszłość. Anna Kurzeja Zespół ds. Edukacji i Udostępniania Parku Edukacja w Gorczańskim Parku Narodowym teraźniejszość i przyszłość Anna Kurzeja Zespół ds. Edukacji i Udostępniania Parku GORCE W 2004 r. GPN został włączony do sieci Natura 2000 jako Obszar Specjalnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Małe projekty. Beneficjenci

Małe projekty. Beneficjenci Małe projekty Małe projekty - są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój LGD PERŁY BESKIDU SĄDECKIEGO 2007-2013 Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój PIWNICZNA ZDRÓJ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO W ŁOMNICY- ZDROJU Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO- TURYSTYCZNĄ ETAP

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

Dolina Baryczy BLISKO PRZYRODY

Dolina Baryczy BLISKO PRZYRODY Dolina Baryczy BLISKO PRZYRODY "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" Dolina Baryczy Obszar Natura 2000 budowanie trwałych zmian "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" największy i jeden z najstarszych kompleksów

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji przedsięwzięć

Stan realizacji przedsięwzięć Lokalna Strategia Rozwoju Gościniec żywiołów - stan realizacji 0.0 realizacji przedsięwzięć Wszystkie wnioski wybrane przez LGD do finansowania i z podpisanymi mi Przedsięwzięcie Planowana Realizacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011

Lista rankingowa wniosków z działania Małe projekty - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Wnioski przyjęte, które są zgodne z, uzyskały minimum punktowe i mieszczą się w alokacji środków Lp.

Bardziej szczegółowo

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 18 gier miejskich i pikników rodzinnych w 18 dzielnicach Warszawy - propozycja współpracy

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 18 gier miejskich i pikników rodzinnych w 18 dzielnicach Warszawy - propozycja współpracy Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 18 gier miejskich i pikników rodzinnych w 18 dzielnicach Warszawy - propozycja współpracy List przewodni Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam do współpracy przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach programu Leader (PROW 2007-2013)

Działania w ramach programu Leader (PROW 2007-2013) Działania w ramach programu Leader (PROW 2007-203) Oś 3 (Wdrażanie LSR) Odnowa i rozwój wsi Małe projekty Różnicowanie działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Oś 4 Wdrażanie projektów

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R.

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R. DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli LODR w Końskowoli zasięgiem swojej działalności obejmuje teren całego województwa lubelskiego,

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłaszania projektów. do zrealizowania w ramach projektów obywatelskich w Województwie Podlaskim

Formularz zgłaszania projektów. do zrealizowania w ramach projektów obywatelskich w Województwie Podlaskim Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach projektów obywatelskich w Województwie Podlaskim 1. Podstawowe informacje* a) Tytuł projektu: Poprzez sztukę do własnej kultury b) Pomysłodawca/y:

Bardziej szczegółowo

O projekcie Partycypacja dyskutujemy, decydujemy, działamy

O projekcie Partycypacja dyskutujemy, decydujemy, działamy O projekcie Partycypacja dyskutujemy, decydujemy, działamy Okres realizacji: 01.05.2013 30.09.2014 Lider projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów Bałt Partnerzy projektu: Fundacja Miejsc

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres beneficjenta Tytuł operacji Punkty Wnioskowana kwota (zł)

Nazwa i adres beneficjenta Tytuł operacji Punkty Wnioskowana kwota (zł) Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój dla działania Małe projekty z Posiedzenia Rady odbytego w dniu 28 marca 2012r.

Bardziej szczegółowo

Wyjazd szkoleniowy Członków Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia do Lokalnej Grupy Działania Marijampoles na Litwie

Wyjazd szkoleniowy Członków Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia do Lokalnej Grupy Działania Marijampoles na Litwie Wyjazd szkoleniowy Członków Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia do Lokalnej Grupy Działania Marijampoles na Litwie W dniach 6 7 października 2012 r. zorganizowaliśmy wyjazd do Marijampola na Litwie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku W sprawie szczegółowego wykazu zadań publicznych realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych w roku 2005. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie i kulinaria Ilość dni: 3 lub 5 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Ten pakiet proponujemy wszystkim poszukiwaczom

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKI SZKOLNE OFERTA SPECJALNA. Oferta ważna od 1 września do 31 października 2012 R.

WYCIECZKI SZKOLNE OFERTA SPECJALNA. Oferta ważna od 1 września do 31 października 2012 R. WYCIECZKI SZKOLNE OFERTA SPECJALNA Oferta ważna od 1 września do 31 października 2012 R. Wieloletnia współpraca Partnerstwa Krzemienny Krąg z JuraPark Bałtów oraz uczestnictwo we wspólnym przedsięwzięciu

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania KOLD. Ireneusz Witkowski Rokosowo, r.

Lokalna Grupa Działania KOLD. Ireneusz Witkowski Rokosowo, r. Lokalna Grupa Działania KOLD Ireneusz Witkowski Rokosowo, 04.03.2011r. Teren 7 gmin 78 837 mieszkańców 138 członków w tym 7 gmin, 2 Stowarzyszenia Zarząd 7 osób Rada 14 osób BudŜet 11 653 520 PLN KOLD

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Podedwórze, październik 2014 1. WSTĘP W dniu 24.10.2014 w Urzędzie Gminy w Podedwórzu odbyły się

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO ROZWÓJ PERSPEKTYWY POTENCJAŁ. Podsumowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa w latach 2009-2015

PARTNERSTWO ROZWÓJ PERSPEKTYWY POTENCJAŁ. Podsumowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa w latach 2009-2015 PERSPEKTYWY POTENCJAŁ PARTNERSTWO ROZWÓJ Podsumowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa w latach 2009-2015 W ciągu ubiegłych siedmiu lat za pośrednictwem LGD mieszkańcy, organizacje

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 1 Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Jak co roku nasza placówka zorganizowała wiele ciekawych zajęć, które rozpoczęły się już 14 lutego w sobotę. Chętne

Bardziej szczegółowo

III edycja Słupskiego Święta Miodu za nami

III edycja Słupskiego Święta Miodu za nami III edycja Słupskiego Święta Miodu za nami Dnia 3 września 2016 roku Rejonowe Koło Pszczelarzy w Słupsku, we współpracy z Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie, zrealizowało wspólną imprezę złożoną

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LSR Jest podstawowym dokumentem działania każdej Lokalnej Grupy Działania w Polsce. LSR JEST spójna ze strategią gminną i wojewódzką. Fundamentem

Bardziej szczegółowo

Promocja aktywności społeczności wiejskiej w konkursie Wieś z inicjatywą

Promocja aktywności społeczności wiejskiej w konkursie Wieś z inicjatywą Starostwo Powiatowe w Elblągu Promocja aktywności społeczności wiejskiej w konkursie Wieś z inicjatywą Elbląg, styczeń 2013 r. Opis zgłoszonego rozwiązania Mottem działania, które samorząd Powiatu Elbląskiego

Bardziej szczegółowo

Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej. Teresa Pancerz-Pyrka

Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej. Teresa Pancerz-Pyrka Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej Teresa Pancerz-Pyrka 1 Usługi publiczne w obszarze kultury Wspieranie w działaniach zespołu ludowego Kazanowianki znad Iłżanki promującego

Bardziej szczegółowo

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze!

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze! Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze! 1. O nas 2. LSR 2009 2014 3. LSR 2014-2020 O nas dane podstawowe: Nazwa: Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska Status prawny: Stowarzyszenie Data i numer

Bardziej szczegółowo

Leader+ w Dolinie Baryczy

Leader+ w Dolinie Baryczy Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Foundation of Assistance Programmes for Agriculture Leader+ w Dolinie Baryczy Sprawdzonym narzędziem rozwoju obszarów wiejskich poprzez aktywizację społeczności

Bardziej szczegółowo

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów oraz przekazanie informacji

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012

Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012 Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012 PROPONOWANE FORMY PROMOCJI FIRMY W ramach współpracy przy organizacji Dożynek Powiatowych Włoszczowa 2012 proponujemy naszym sponsorom

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich 33-390 Łącko 836 Tel. 881 021 881 www.lgdlacko.pl, e-mail:biuro@lgdlacko.pl Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009 2015 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOLEM. Lokalna Grupa Działania STOLEM

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009 2015 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOLEM. Lokalna Grupa Działania STOLEM LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009 2015 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOLEM Lokalna Grupa Działania STOLEM Łączna powierzchnia: 82 688 ha Ludność na koniec 2006 r.: 33 168 mieszkańców WIZJA Obszar Lokalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

Środki możliwe do pozyskania przez PTTK na działania związane z kulturą i turystyką w województwach.

Środki możliwe do pozyskania przez PTTK na działania związane z kulturą i turystyką w województwach. Środki możliwe do pozyskania przez PTTK na działania związane z kulturą i turystyką w województwach. Poniżej zamieszczamy informację o aktualnie ogłoszonych konkursach dotyczących działań związanych z

Bardziej szczegółowo

Oferta. dla. Galerii Handlowych. Agencja EMCLAT - tworzymy emocje...

Oferta. dla. Galerii Handlowych. Agencja EMCLAT - tworzymy emocje... Oferta dla Galerii Handlowych Émclat to miejsce, w którym od 2011 roku, kreatywność spotyka się z oryginalnością, pasją i doświadczeniem. Nasze zaangażowanie sprawia, że jesteśmy w stanie sprostać każdemu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYJAZDU STUDYJNEGO Do Bawarii / Niemcy w terminie 16 20 października 2012 r.

RAPORT Z WYJAZDU STUDYJNEGO Do Bawarii / Niemcy w terminie 16 20 października 2012 r. STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA KASZUBY Wieżyca 1 83-315 Szymbark Tel/fax: 58 684 35 80 e-mail: biuro@lgrkaszuby.pl www.lgrkaszuby.pl STOWARZYSZENIE PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA 84-120

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu Numer wniosku Miejsce realizacji operacji. Województwo: świętokrzyskie Powiat: kielecki Gmina: Zagnańsk Miejscowość: Samsonów 33

Tytuł projektu Numer wniosku Miejsce realizacji operacji. Województwo: świętokrzyskie Powiat: kielecki Gmina: Zagnańsk Miejscowość: Samsonów 33 Lista operacji wybranych do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dorzecze Bobrzy w ramach Działania Małe projekty z Posiedzenia Rady odbytego w dniach (29.10.2012 30.10.2012) Lp. Nazwa/imię

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRASY 14 sierpnia 2013 roku

PRZEGLĄD PRASY 14 sierpnia 2013 roku Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegląd prasy w Serwisie Biura Prasowego PRZEGLĄD PRASY 14 sierpnia 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Biuro Prasowe tel. (41) 342-13-45;

Bardziej szczegółowo

Projekty sieciujące w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Stan realizacji Paweł Pacek Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekty sieciujące Projekty

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska impreza rekreacyjno edukacyjna Muchowska Kosa Gmina Męcinka

Dolnośląska impreza rekreacyjno edukacyjna Muchowska Kosa Gmina Męcinka Dolnośląska impreza rekreacyjno edukacyjna Muchowska Kosa Gmina Męcinka Muchowska Kosa to impreza o zasięgu ponadnarodowym z udziałem rolników polskich, czeskich i niemieckich, która ma na celu upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY

INFORMATOR SZKOLENIOWY INFORMATOR SZKOLENIOWY O STOWARZYSZENIU Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów Bałt posiada ponad 10-cio letnie doświadczenie w ekonomii społecznej, turystyce, tworzeniu i zarządzaniu produktem sieciowym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkursu kulinarnego pn. Smaki gęsiny na najlepszą potrawę tradycyjną regionu gór świętokrzyskich

REGULAMIN konkursu kulinarnego pn. Smaki gęsiny na najlepszą potrawę tradycyjną regionu gór świętokrzyskich Załącznik nr 3 do Uchwały nr 5/ZZK/2014 Zarządu Lokalnej Grupy Działania Białe Ługi z dnia 5 sierpnia 2014 r. REGULAMIN konkursu kulinarnego pn. Smaki gęsiny na najlepszą potrawę tradycyjną regionu gór

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!!

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda, w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!! Rozpoczyna się już 20 edycja konkursu Pię kna Wieś Pomorska 2013" Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu

Bardziej szczegółowo