VI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Per Artem ad Astra Krasnobród 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Per Artem ad Astra Krasnobród 2012"

Transkrypt

1 VI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Per Artem ad Astra Krasnobród 2012 pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Ksidza Biskupa dr Mariusza Leszczyskiego

2 Patronaty Burmistrz Krasnobrodu Wiesław Chmielowiec oraz Katedra Dydaktyki Muzycznej Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie Współorganizator V Ogólnopolskiego Konkursu Organowego Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dyrektor Festiwalu Elbieta Ostrowska Dyrektor Artystyczny dr Jarosław Wróblewski Koordynator Festiwalu Mariola Czapla Organizatorzy Fundacja Młodzieowej Orkiestry Kameralnej DIVERTIMENTO Krasnobrodzki Dom Kultury Współorganizatorzy Parafia Nawiedzenia Najwitszej Marii Panny w Krasnobrodzie Parafia Zesłania Ducha witego w Krasnobrodzie Urzd Miejski w Krasnobrodzie

3 Szanowni Pastwo! Za nami mały jubileusz Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Per Artem ad Astra. W tym roku ju po raz szósty bdziemy mieli okazj goci artystów i uczestników festiwalu, bowiem w dniach sierpnia 2012r. odbdzie si kolejna edycja tego muzycznego wydarzenia. Podczas Festiwalu odbd si recitale organowe oraz Kurs Interpretacji Muzyki Organowej i Ogólnopolski Konkurs Organowy przeznaczony dla młodych organistów. Uczestników konkursu bdzie oceniało Jury pod przewodnictwem prof.józefa Serafina. Podczas trwania festiwalu zaplanowano równie imprezy towarzyszce: w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbdzie si recital Michała Bajora, spektakl Teatru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego, koncert zespołu Blues Royce. Natomiast w Kociele pw. Zesłania Ducha witego odbdzie si recital wiolonczelowy Michała Zieliskiego. Festiwal zakoczy si 25 sierpnia w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie uroczyst Msz w. dzikczynn oraz Koncertem Laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Organowego i Orkiestry Festiwalowej. Krasnobrodzkie wito muzyki organowej i kameralnej zainicjowane przez Elbiet Ostrowsk Prezesa Fundacji Młodzieowej Orkiestry Kameralnej DIVERTIMENTO z Warszawy i organizowane pod jej dyrekcj na stałe wpisało si w kalendarz wydarze kulturalnych naszego miasta i nawizuje do ponad 35-letniej tradycji krasnobrodzkich midzynarodowych koncertów organowych. Z wielk przyjemnoci zapraszam Pastwa na VI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Per Artem ad Astra. Zapraszajc na Festiwal zachcam do odwiedzenia ciekawych miejsc w Krasnobrodzie, do obcowania z natur, spacerów i wycieczek po okolicy, aby podziwia pikno i bogactwo roztoczaskiej przyrody. Organizatorom, Wykonawcom oraz uczestniczcej w nim młodziey ycz piknych i owocnych festiwalowych dni, za odbiorcom wielu niezapomnianych dozna i wzrusze. Wiesław Chmielowiec Burmistrz Krasnobrodu

4 ELBIETA OSTROWSKA Posiada stopie nauczyciela dyplomowanego; od 1990 roku pedagog w PSM I stopnia im. Karola Kurpiskiego w Warszawie; twórca i dyrygent Młodzieowej Orkiestry Kameralnej DIVERTIMENTO; od kilkunastu lat zwizana Teatrem Polskim w Warszawie w charakterze muzyka instrumentalisty skrzypka; fundator i prezes zarzdu załoonej w 1999 roku Fundacji Młodzieowej Orkiestry Kameralnej DIVER- TIMENTO. Urodzona w Zamociu, absolwentka PSM I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zamociu w klasie skrzypiec. Ukoczyła z wynikiem bardzo dobrym Wydział Wychowania Muzycznego w klasie dyrygentury prof. Wita Zawirskiego w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie i Podyplomowe Studia Zarzdzania Kultur na Wydziale Zarzdzania i Komunikacji Społecznej Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie. Autorka opracowa utworów muzyki klasycznej na zespoły kameralne i orkiestr, a take programów edukacyjno-wychowawczych, uwzgldniajcych w szczególnoci wartoci polskiej tradycji patriotyczno-narodowej. Inicjator i współorganizator koncertów połczonych z akcjami charytatywnymi: Pomocy dzieciom Afryki, Koncertu na rzecz Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, Koncertu w duchu odbudowy Ołtarza Ojczyzny w Bazylice witego Krzya w Warszawie. Autorka publikacji z zakresu realizacji projektów w sferze promocji i upowszechniania kultury, opublikowanych w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie. Organizator licznych koncertów i tournee artystycznych Młodzieowej Orkiestry Kameralnej DIVERTIMENTO w Polsce i poza jej granicami: Włochy 2001, 2005, 2009 i 2010 rok, Szwajcaria 2002, Ukraina 2005, Kanada 2006, Dania 2008 i Czechy 2012; koncertów charytatywnych, warsztatów muzycznych dla dzieci i młodziey, oraz nagra płytowych. Dwukrotnie laureatka Nagrody Indywidualnej Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za wkład w rozwój kultury polskiej. W 2005 roku wyróniona Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pełn oddania prac pedagogiczn. Od Kapituły Fundacji Wokulski otrzymała wyrónienie Pozytywista Roku 2010 w kategorii Kultura i Sztuka za działalno promujc i wspierajc młode talenty w muzyce. W 2010 roku Elbieta Ostrowska za całokształt pracy pedagogicznej i artystycznej została uhonorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznak Zasłuony dla Kultury Polskiej

5 dr JAROSŁAW WRÓBLEWSKI W latach studiował w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, któr ukoczył z wynikiem bardzo dobrym w klasie koncertowej organów prof. Józefa Serafina. W latach studiował w Hochschule für Musik und darstellende Kunst Mozarteum w Salzburgu na Wydziale Koncertowym, w klasie prof. Heriberta Metzgera, który ukoczył z wyrónieniem i nagrod Ministra Republiki Austrii, a od roku 1995 na wydziale Katolickiej Muzyki Kocielnej zamknitym dyplomem z wyrónieniem w specjalnociach: organy, dyrygentura chóralna, improwizacja organowa i kompozycja kocielna. Brał udział w licznych konkursach organowych i został laureatem nastpujcych z nich: Ogólnopolskie Przesłuchania Uczniów Szkół rednich w Inowrocławiu (I miejsce), Midzynarodowy Konkurs Organowy w Kamieniu Pomorskim (IV miejsce), Midzynarodowy Konkurs Organowy w Gdasku (wyrónienie), Konkurs Organowy Bacha i Buxtehudego w Szekszard (Wgry) (III miejsce), Konkurs Organowy w San Elpido a Mare (Włochy) (runda finałowa). Jako solista, dyrygent i muzyk kameralny wystpuje w Polsce, Austrii i Niemczech, Szwajcarii biorc udział w licznych prawykonaniach utworów kompozytorów współczesnych (Seierl, Raditschnig, Mahmoud). Od kilku lat współpracuje z Midzynarodowym Towarzystwem im. Paula Hofhaymera w Salzburgu, dla którego przygotowuje liczne produkcje muzyczne (midzy innymi wykonanie wszystkich dzieł organowych Jehana Alaina). Obecnie jest adiunktem w Instytucie Muzykologii KUL i wykładowc w Akademii Muzycznej im. F.Chopina w Warszawie. Doktorat w dziedzinie Instrumentalistyka uzyskał w Akademii Muzycznej w Krakowie.

6 MARIOLA CZAPLA Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury, redaktor naczelny Miesicznika Samorzdu Gminnego Gazeta Krasnobrodzka. Od pocztku swojej pracy zawodowej zwizana z instytucjami kultury. Pierwsza praca bibliotekarz w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Krasnobrodzie. Od 1992 roku instruktor w Centrum Upowszechniania Kultury, wówczas rozpoczyna równie prac w redakcji Gazety Krasnobrodzkiej. Od sierpnia 1999r. koordynator ds. kultury w Centrum Owiaty Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. W padzierniku tego roku zostaje powołana na stanowisko redaktora naczelnego Gazety Krasnobrodzkiej. Od 1 wrzenia 2002 r. pełni funkcj dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie, a od 1 stycznia 2006 r. dyrektora Krasnobrodzkiego Domu Kultury. Jako dyrektor KDK jest organizatorem i współorganizatorem rónych form pracy z dziemi i młodzie, a take wielu imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych oraz uroczystoci religijnych i patriotycznych. Niektóre z nich np. Festiwal Kold i Pastorałek, Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Per Artem ad Astra, czy Amatorskie Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie Family Cup maj zasig ogólnopolski. Ponadto jest koordynatorem twórczych spotka wybitnych polskich ilustratorów. Efektem tej działalnoci s wystawy ilustracji prezentowane w wielu galeriach na terenie Polski, a take poza jej granizacmi oraz albumowe publikacje towarzyszce wystawom. Projekty promujce polsk ilustracj i literatur zyskały uznanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pełnic funkcj redaktora naczelnego, ukazujcej si od ponad 20 lat Gazety Krasnobrodzkiej pisma bdcego kronik Miasta i Gminy Krasnobród, zajmuje si gromadzeniem i archiwizowaniem informacji z ycia społecznoci lokalnej.

7 19 sierpnia 2012 r. godz Sanktuarium Nawiedzenia Najwitszej Marii Panny w Krasnobrodzie KONCERT INAUGURACYJNY Jarosław Wróblewski organy program Dariusz PRZYBYLSKI (ur.1984) - Schübler Choräle für Orgel (2009) - Wachet auf, ruft uns die Stimme - Wo soll ich fliehen hin - Wer nur den lieben Gott lässt walten - Meine Seele erhebt den Herren - Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ - Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter César FRANCK ( ) - Choral a-moll Marian SAWA ( ) - Hommage a César Franck (1990) sierpnia 2012 r. Krasnobrodzki Dom Kultury XV Warsztaty Muzyki Barokowej prowadzone przez Leszka Firka - kierownika artystycznego zespołu Altri Stromenti Leszek Firek Ukoczył studia skrzypcowe we wrocławskiej Akademii Muzycznej w klasie doc. Stefana Czermaka, a nastpnie dwuletnie studia podyplomowe o specjalnoci skrzypce barokowe w Akademii Muzycznej w Krakowie u Zygmunta Kaczmarskiego i trzyletnie w Dresdner Akademie für Alte Musik u Simona Standage'a. Uczestniczył w wielu kursach mistrzowskich. Ma w swej biografii liczne koncerty z czołowymi polskimi i zagranicznymi zespołami muzyki dawnej (take jako solista i koncertmistrz) m.in.concerto Polacco, Orkiestra Barokowa Filharmonii Wrocławskiej, Arte dei Suonatori, z zespołem kameralnym i orkiestr barokow

8 Ganz Europa pod kierownictwem Simona Standage'a jako koncertmistrz II skrzypiec, Berlin Baroque, L'arpa festante i in. Grał u boku takich artystów jak: m.in. Simon Standage, Reinhard Goebel, Wieland i Barthold Kuijkenowie, Lucy van Dael, Ryo Terakado, John Holloway, Andrea Marcon i in.. Jest członkiem Dresdner Barockorchester, z któr wykonywał cały szereg wielkich dzieł oratoryjnokantatowych m.in. J.S.Bacha: pasje, Msz h-moll, Magnificat, wiele kantat, a take innych kompozytorów: Haendla, Heinichena, Zelenki itd.. Brał udział w nagraniach kilkunastu płyt CD dla rónych wytwórni (m.in. Channel Classics, Naxos, BIS, KOCH, DUX). Płyta AdS z koncertami Vivaldiego "La Stravaganza" z solistk Rachel Podger zdobyła najwysze uznanie i szereg prestiowych nagród jak: Diapason d'or, Gramophone Editor's Choice, Choc de la Musique, Classics Today. Duym uznaniem ciesz si dwie płyty z muzyk skrzypcow siedemnastego wieku wydane przez amerykask firm MAGNATUNE, które L.Firek nagrał z kierowanym przez siebie zespołem ALTRI STROMENTI. Leszek Firek jest współtwórc Eksperymentalnego Wydziału Muzyki Dawnej w Szkole Muzycznej II st. we Wrocławiu, gdzie od 1994 roku prowadził klas skrzypiec barokowych i zespołów kameralnych. Był take wykładowc Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Gra na oryginalnych skrzypcach: francuskiego lutnika Pierre Delaunay, Paris 1763 oraz Franz Placht 1783 i na altówce barokowej. Zajmuje si te plastyk. Jego prace wystawiane były m.in. podczas Midzynarodowego Festiwalu "Wratislavia Cantans" Muzyka i Sztuki Pikne, Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach, Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie, Wieniawskiego w Szczawnie, Klubie Filmu, Muzyki i Literatury we Wrocławiu, w Nysie, Zamociu i w Galerii Filharmonii we Wrocławiu. Wykonuje równie recitale skrzypcowe połczone z wystaw swoich prac plastycznych. 20 sierpnia 2012 r. godz Krasnobrodzki Dom Kultury Od Piaf do Garou Recital Michała BAJORA Od Piaf do Garou to kolejny recital Michała Bajora promujcy jednoczenie nowy podwójny album z piosenkami francuskimi (17-ta płyta w karierze fonograficznej). Od wielu lat publiczno Michała Bajora prosiła o tak płyt i taki koncert. Michał wychował si na piosenkach z nad Sekwany. W roku 1984 Wojciech Młynarski rozwinł te zainteresowania i postawił kropk nad i drogi estradowej artysty. Zaprosił aktora do spektaklu muzycznego pt.: Brel w warszawskim Teatrze Ateneum. Spektakl stał si wielkim wydarzeniem, a Bajor został okrzyknity (przez publiczno i krytyk), nastpc takich bardów francuskich jak Charles Aznavour, czy Gilbert Becaud. Od tego momentu aktor i piosenkarz powicił si prawie całkowicie karierze zwizanej z muzyk. Stworzył swój własny

9 teatr piosenki podróujc po kraju i wiecie z wieloma recitalami. Od 25 lat pisz dla niego najlepsi polscy kompozytorzy i autorzy tekstów, a piosenek tych jest ju kilkaset. Artysta zapiewa piosenki z repertuaru takich znakomitoci muzycznych jak min. Edith Piaf, Charles Aznavour, Yves Montand, Gilbert Becaud, czy Garou. Wszystkie w tłumaczeniach mistrza Wojciecha Młynarskiego i stylowych aranacjach Wojciecha Borkowskiego. Opowie równie historie zwizane z wykonawcami i piewanymi piosenkami. Artycie towarzyszy Tomasz Krezymon fortepian. Michał Bajor take taca Urodził si 13 czerwca 1957 roku. Od najmłodszych lat mieszkał w Opolu, dorastał w atmosferze festiwali i teatru. Jego ojciec był aktorem w teatrze lalek i kilkuletni Michał czsto obserwował jego prac. Jako mały chłopiec zagrał sw pierwsz w yciu rol: został wilkiem w adaptacji Czerwonego Katurka. W dziecistwie uczył si i gry na fortepianie. Debiutuje w 1970 roku w eliminacjach do Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Miał wówczas trzynacie lat. Trzy lata póniej, po wygranym Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, zaproszony został do udziału w XIII Midzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie. W latach koncertuje z orkiestrami Stefana Rachonia i Henryka Debicha. Zauwaony przez debiutujc Agnieszk Holland siedemnastoletni Bajor zagrał w filmie Wieczór u Abdona u boku gwiazdy polskiego kina Beaty Tyszkiewicz. Po ukoczeniu szkoły redniej dostaje si na studia w warszawskiej PWST. Jeszcze na studiach, w 1979 roku, wystpił w znakomitej sztuce P. Schaffera pt. Equus w warszawskim Teatrze Ateneum. Wielokrotnie stawał przed kamer, współpracujc z najlepszymi polskimi reyserami: Kielowskim, Sass, Bajonem, ebrowskim, Falkiem, Koprowiczem i wieloma innymi. Był jazz, W biały dzie, Limuzyna Daimler Benz, Medium, Przeznaczenie, Ucieczka z kina Wolno to tylko niektóre obrazy z udziałem aktora. Naley równie pamita o nominowanym do Oscara filmie Hanussen Istvana Sabo, w którym Michał wystpił u boku Klausa- Marii Brandauera (1988). Po sukcesach na Festiwalach Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu (1984, 1986) zapiewał Bajor tym razem ju jako gwiazda na festiwalu sopockim, zdobywajc nagrod dziennikarzy dla najlepszego wykonawcy. W 1987 roku artysta nagrał sw pierwsz płyt Michał Bajor Live, na której znale moemy takie przeboje jak Ogrzej mnie czy Walc na tysic pas. Ten ostatni utwór ze słowami i muzyk Jacquesa Brela stał si jednym z najwaniejszych w repertuarze artysty. W 1989 roku pojawiła si w sklepach kolejna kaseta Michał Bajor Nowe Piosenki z utworami Korcza, Stokłosy (muzyka), Rogalskiego, Młynarskiego, Kofty,

10 Sosnowskiego (słowa) i innych równie znakomitych twórców. Nieco póniej przyszła kolej na koldy (1991) i utwory dla dzieci (1992) oraz kaset Michał Bajor 6 lat póniej (1992). Michał Bajor Stworzył swój własny charakterystyczny styl, którym do dzi zachwyca swych wielbicieli na całym wiecie. Jego nazwisko pojawiało si m.in. na afiszach Essen, Los Angeles czy Madrytu. Owocem poszukiwa zagranicznych cieek jest wydana wiosn 1994 roku płyta i kaseta angielskojzyczna pt. Kings & Queens. W 1993 roku Bajor nagrywa dwanacie nowych utworów, wydaje now płyt. Rozpoczyna równie przygotowania do premiery spektaklu Bajor w Buffo w reyserii Janusza Józefowicza. Spektakl ten staje si wkrótce kolejnym ogromnym sukcesem artysty. Rok 1994 to teatralny come back Bajora. Otrzymuje on rol Che w musicalu Evita w chorzowskim Teatrze Rozrywki. Premiera miała miejsce 11 grudnia. O artyst upomniała si równie scena dramatyczna. Zagrał wic wraz z Ew Serw w znakomitej sztuce Toma Kempiskiego pt. Odchodzi w reyserii Andrzeja Rozhina oraz w spektaklu Głosy umarłych w Teatrze Telewizji. Piosenka jednak ani na moment nie została odsunita na dalszy plan. W 1995 roku pojawia si na rynku płyta CD oraz dwie kasety Michała Bajora. Piosenki, które si na nich znajduj, s w wikszoci rezultatem współpracy artysty z Piotrem Rubikiem i Andrzejem Ozg. W midzyczasie maj miejsce kolejne sukcesy teatralne. Bajor gra bowiem w sztuce pt. Ewa Hitler pali Camele autorstwa i w reyserii Jacka Koprowicza przygotowan przez gdaski Teatr Wybrzee. W 1997 roku wygrywa telewizyjny plebiscyt na najlepszego rozmówc programu Godzina szczeroci. Po trzyletniej przerwie artysta wydaje cztery płyty bdce antologi jego twórczoci. Nagrywa dziesit, jubileuszow płyt pt. Uczucia Michał Bajor 1998, a jednoczenie promuje Antologi. W magicznym 2000 roku ukazuje si nowy srebrny krek: Kocham jutro. Sporo tu refleksji, ale i miłonicy Michała pogodnego znajd co dla siebie, jak choby Nie znajd nas autorstwa Andrzeja Ozgi z muzyk Piotra Rubika. W tym samym roku RMF FM i Pomaton EMI wydaj w serii Złota kolekcja płyt Michał Bajor Błdny Rycerz. Równie w roku 2000 wciela si Michał Bajor w rol Cezara Nerona w filmie Jerzego Kawalerowicza Quo vadis? 21 sierpnia 2012 r. godz Krasnobrodzki Dom Kultury My z XX wieku Teatr Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego Krzysztof Ostrowski - fortepian Na gitarze akompaniuje gocinnie Wojciech Hoffmann Spektakl oparty jest na twórczoci Krzysztofa Klenczona - genialnego kompozytora najwikszych polskich przebojów muzyki rozrywkowej lat 60. i 70., idola ówczesnej młodziey. Krzysztof Klenczon piewał w zespołach: Niebiesko Czarni, Piciolinie, Czerwone Gitary, Trzy Korony i samodzielnie. Spektakl objła patronatem Pani Alicja Klenczon-Korona.

11 Teatr Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego Powstał jesieni 1988r. dziki pomocy ówczesnego rektora profesora Grzegorza Białkowskiego i zarejestrowany został na Uczelni 1 lutego 1989 r. jako Koło Artystyczne. Twórc i kierownikiem artystycznym Teatru jest Ryszard Adamski absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i aktor. W pracach Teatru bior udział studenci rónych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego i innych uczelni warszawskich, pochodzcy z całej Polski i z zagranicy, a take licealici, wybrani podczas eliminacji. Od pocztku istnienia Teatr Akademicki UW organizuje programy edukacyjne w zakresie teatru, kultury i sztuki, spotkania z wybitnymi przedstawicielami wiata kultury, nauki, polityki i biznesu, promuje twórcze osignicia ludzi młodych. Teatr zrealizował dziesitki premier, zagrał kilkaset spektakli. Swoje spektakle prezentuje najczciej na terenie Uczelni w Pałacu Kazimierzowskim, Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, Starym BUW-ie i w Piwnicy pod Harend oraz w innych atrakcyjnych miejscach w Warszawie. Grał równie w Gdasku, Kołobrzegu, Krakowie (w Piwnicy pod Baranami, na Uniwersytecie Jagielloskim), Olsztynie (m.in. na midzynarodowym festiwalu teatralnym) oraz za granic: w Casablance, Edmonton, Los Angeles, Niagara-on-the-Lake, Montrealu, Paryu, Portland, Salzburgu, Seattle, Sztokholmie, Toronto, Vancouver i Wiedniu. W czerwcu 1998r. decyzj Senatu Uczelni Teatr Akademicki UW został wpisany do Statutu Uniwersytetu jako Jednostka Ogólnouczelniana. 22 sierpnia 2012 r. godz Kociół Zesłania Ducha witego w Krasnobrodzie Michał Zieliski wiolonczela program Johann Sebastian BACH ( ) Suita no 6 Krzysztof PENDERECKI (1933 -) Divertimento na wiolonczel solo Zoltan KODALY ( ) Sonata na wiolonczel solo cz 1 i 3

12 Michał Zieliski Ukoczył Liceum w ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie w klasie prof. Kazimierza Michalika. Jest dwukrotnym stypendyst Ministra Kultury. W 2004r. zajł II miejsce na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Wiolonczelowych w Łodzi i zdobył II nagrod na Midzynarodowym Konkursie im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Poznaniu. Wystpił jako solista w sali koncertowej Filharmonii Narodowej w ramach Koncertu Laureatów Konkursów. W 2005 r. wygrywajc przesłuchania w Polsce został wybrany uczestnikiem programu Morningside Music Bridge w Kanadzie gdzie otrzymał stypendium. Miał okazj pracowa pod kierunkiem takich pedagogów jak: T. Strahl, S. Rolston, H. Jensen, A. Orkisz, A. Parisot, R. Jabłoski. Aktywnie uczestniczył w wykonaniach muzyki współczesnej, midzy innymi na Festiwalu Laboratorium Muzyki Współczesnej, gdzie jako solista wraz z kwartetem Kwartludium wził udział w prawykonaniu utworu Aleksandra Kociowa. W lutym 2006 r. został zaproszony przez San Diego State University, aby da cykl koncertów, prezentujc głównie utwory Aleksandra Kociowa. Od 2008 roku tworzy wraz z pianistk Yuk Hattori duet o nazwie 2in1, w którym wystpuje w Polsce i za granic. Duet w 2011 roku otrzymał trzeci nagrod na 18th International Brahms Competition w Poertschach (Austria). W marcu 2012 r. Michał Zieliski zdobył I nagrod oraz Nagrod Specjaln za Wybitn Osobowo Artystyczn na II Ogólnopolskim Turnieju Wiolonczelowym w Warszawie. Obecnie kontynuuje nauk we Włoszech u jednego z najwybitniejszych wiolonczelistów wiata maestro Enrico Dindo. 24 sierpnia 2012 r. godz Krasnobrodzki Dom Kultury Blues Royce Krzysztof Ostrowski fortepian Franciszek Pospieszalski kontrabas Michał Szeligowski - perkusja Zespół Blues Royce rozpoczł działalno w 2010 roku na IV Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Per Artem ad Astra w Krasnobrodzie. Załoycielem zespołu jest Krzysztof Ostrowski, a w jego skład wchodz muzycy, którzy oprócz muzyki klasycznej zafascynowani s bluesem i jazzem. Blues Royce koncertował m.in. w Orodku Azzun Orient w Barczewie, w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie, podczas Uroczystoci 40-lecia zakoczenia studiów absolwentów wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (SGH) w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego z okazji 10-lecia Fundacji Młodzieowej Orkiestry Kameralnej Divertimento w Warszawie, podczas Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Racjonalna antybiotykoterapia pod patronatem Polskiej Akademii Nauk w Zamku w Rynie.

13 21 i 22 sierpnia 2012 r. Sanktuarium Nawiedzenia Najwitszej Marii Panny w Krasnobrodzie Kurs Interpretacji Muzyki Organowej prowadzony przez Jurorów Ogólnopolskiego Konkursu Organowego. V Ogólnopolski Konkurs Organowy Krasnobród 2012 Sanktuarium Nawiedzenia Najwitszej Marii Panny w Krasnobrodzie I ETAP KONKURSU 23 sierpnia 2012 r.: godz II ETAP KONKURSU 24 sierpnia 2012 r.: godz registrant Krzysztof Ostrowski

14 JURY Prof. Józef Serafin - Przewodniczcy Jury Urodził si w 1944 roku w Krakowie. Ukoczył z odznaczeniem studia w krakowskiej Pastwowej Wyszej Szkole Muzycznej w klasie organów prof. Bronisława Rutkowskiego i prof. Jana Jargonia. W latach studiował w Hochschule für Musik Und Darstellende Kunst w Wiedniu w klasie prof. Antona Heillera, uzyskujc dyplom z odznaczeniem i nagrod specjaln. Jest laureatem pierwszych nagród otrzymanych w Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Dawnej w Łodzi (1964), Ogólnopolskim Konkursie Organowym w Warszawie (1967) i Midzynarodowym Konkursie Organowym w Norymberdze (1972). Wystpował niemal we wszystkich krajach Europy, a take w Japonii, Kanadzie i USA. Dokonał licznych nagra radiowych, telewizyjnych i płytowych (Polskie Nagrania, Veriton, EMI-Electrola, Motette, Aulos, Dux). Brał udział w pracach Jury wielu midzynarodowych konkursów organowych, m.in. w orymberdze, Pradze, Manchester, Beauvais i Gdasku. Jest profesorem Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, a take profesorem i kierownikiem Katedry Organów Akademii Muzycznej w Krakowie. Był równie wykładowc uniwersytetów w Japonii, Kanadzie i USA. W roku 1996 prowadził klas mistrzowsk w Seulu (Korea Płd.). Pełni funkcj kierownika artystycznego Midzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim oraz Leajsku. dr Jadwiga Kowalska Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Studiowała w klasie organów prof. Joachima Grubicha. W latach doskonaliła swoje umiejtnoci w Konserwatorium w Lozannie (Szwajcaria) pod kierunkiem prof. Kei Koito. Studia ukoczyła otrzymujc najwysz ocen premier prix z wyrónieniem jednogłonie przyznan przez jury. W roku 2003 w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi uzyskała stopie doktora sztuki. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prowadzi równie zajcia z zakresu gry na organach w Szkole Muzycznej im. T. Szeligowskiego w Lublinie. W latach piastowała stanowisko głównego organisty w kociele ewangelicko-reformowanym Saint Luc w Lozannie. Była równie organistk w kociele ewangelicko-augsburskim witej Trójcy w Lublinie. Prowadzi działalno artystyczn obejmujc koncerty w kraju i za granic. Dokonała nagra dla Radio Suisse Romande i Radio Chablais. Jest członkiem zespołu Collegium Zieleski. W zwizku z przypadajc w 2011 roku 400. rocznic wydania w Wenecji zbioru Offertoria et communiones totius anni Mikołaja Zieleskiego bierze udział w projekcie nagrania dzieł wszystkich tego kompozytora pod dyrekcj Stanisława Gałoskiego. dr Jarosław Wróblewski

15 ZAKOCZENIE FESTIWALU 25 sierpnia 2012 r. Sanktuarium Nawiedzenia Najwitszej Marii Panny w Krasnobrodzie godz Uroczysta Msza wita Dzikczynna godz KONCERT LAUREATÓW V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU ORGANOWEGO (ogłoszenie wyników Konkursu, wrczenie nagród i wyrónie) program utwory organowe wybrane przez Jury w wykonaniu Laureatów Konkursu oraz Leszek Firek skrzypce Krzysztof Ostrowski organy Orkiestra Festiwalowa Młodzieowa Orkiestra Kameralna DIVERTIMENTO prowadzenie koncertu Mariola Czapla

16 Krzysztof Ostrowski Urodzony 1 stycznia 1993 roku w Warszawie, absolwent Pastwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Józefa Elsnera w Warszawie, w klasie organów dr Jarosława Wróblewskiego, student I roku na Wydziale Fortepianu, Klawesynu i Organów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie organów prof. Józefa Serafina. Jest laureatem Nagrody Specjalnej za prawykonanie solowej partii organowej w utworze Alicji Gronau Suita Krasnobrodzka podczas I Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Per Artem ad Astra w 2007 r. w Krasnobrodzie, laureatem nagrody za najlepsze wykonanie utworu Mariana Sawy i Nagrody Publicznoci w I Ogólnopolskim Konkursie Organowym Krasnobród Był uczestnikiem rundy finałowej I Krakowskiego Konkursu Młodych Organistów w 2008 r. Jest take laureatem III Nagrody II Krakowskiego Konkursu Młodych Organistów w 2009 r. w Krakowie. Koncertował m.in.: w Bazylice witego Krzya w Warszawie, w Auli im. Kardynała Stefana Wyszyskiego Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie, w Kociele w. Wincentego a Paulo w Otwocku, w Blagards Kirke w Noerrebro w Kopenhadze, w Kociele witego Stanisława w Rzymie. 23 maja 2010 roku w Kociele w. Andrzeja Boboli w Warszawie brał udział w Koncercie Architektura wiary młodziecze poezje Karola Wojtyły, organizowanym przez Impresariat Artystyczny Sursum Artes. W 2010 roku załoył zespół Blues Royce. Od wrzenia 2011 roku pełni funkcj kierownika muzycznego Teatru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego. Młodzieowa Orkiestra Kameralna DIVERTIMENTO Młodzieowa Orkiestra Kameralna Divertimento istnieje od 1997 roku. Załoycielem i dyrygentem Orkiestry jest Elbieta Ostrowska. W Orkiestrze graj uczniowie i absolwenci PSM I st. im. Karola Kurpiskiego w Warszawie. W swoim dorobku artystycznym Orkiestra ma kilkadziesit koncertów w kraju i za granic, m.in. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie, w Bazylice w. Krzya w Warszawie w cyklu Musica Sacra, w Sali Koncertowej Katolickiego Centrum Kultury w Krakowie, na Jasnej Górze w Czstochowie, w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w Teatrze Polskim w Warszawie. W dniach od 16 do 23 maja 2002 r. Orkiestra brała udział w 7th European Youth Music Festival Switzerland 02, organizowanym w ramach wiatowej wystawy EXPO 2002 w Szwajcarii. W sierpniu 2001 roku Orkiestra miała zaszczyt wystpi dla Ojca witego Jana Pawła II na prywatnej audiencji w czasie Jego letnich wakacji w Castel Gandolfo, a w styczniu 2005 roku w Auli Pawła VI w Watykanie podczas ostatniej Audiencji Generalnej Ojca witego Jana Pawła II.

17 Od 29 kwietnia do 13 maja 2006 roku, dziki dofinansowaniu w ramach Programów Operacyjnych Promocja polskiej kultury za granic Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Orkiestra koncertowała w Kanadzie, midzy innymi w Konsulacie Generalnym RP w Toronto, w Centrum Kultury Polskiej w Mississauga, w Katedrze w St. Catharines oraz w Muzeum Cywilizacji w Ottawie. 19 sierpnia 2007 roku podczas Inauguracji I Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Per Artem ad Astra Krasnobród 2007, Orkiestra dokonała prawykonania specjalnie dla niej skomponowanego przez Alicj Gronau utworu Suita Krasnobrodzka, a podczas II Festiwalu w 2008 roku prawykonania utworu Dariusza Przybylskiego Concerto Festivo. 9 listopada 2007 roku orkiestra wystpiła podczas Midzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Postacie terroryzmu postpowanie w stanach zagroenia w Pałacu w Helenowie. W dniach kwietnia 2008 roku Orkiestra koncertowała w Ambasadzie RP w Kopenhadze i w Blaagaards Kirke w Noerrebro w Kopenhadze. We wrzeniu 2009 roku Orkiestra miała zaszczyt zaprezentowa si podczas Audiencji Generalnej Ojca witego Benedykta XVI w Watykanie oraz w XV wiecznym Kociele witego Stanisława w Rzymie. 1 stycznia 2011 roku na zaproszenie Asessora Prowincji Reggio di Calabria, Orkiestra wystpiła z Koncertem Noworocznym w Placanica we Włoszech. 15 maja 2012 roku razem z chórem Puellae Cantates Orkiestra wziła udział w Uroczystej Inauguracji Sali Koncertowej Gotyckiego Zamku w Litomicach w Czechach. Dotychczasowy dorobek artystyczny Orkiestry, obejmujcy okres od renesansu do muzyki współczesnej, został utrwalony na szeciu płytach CD, nagranych w Studiu S-2 Polskiego Radia w Warszawie. Od 2009 roku Patronat nad działalnoci Młodzieowej Orkiestry Kameralnej DIVERTIMENTO objła Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., a od 2011 roku Business Centre Club.

18 PATRONAT MEDIALNY PATRONAT Młodzieowej Orkiestry Kameralnej DIVERTIMENTO

19 Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. swoje usługi kieruje przede wszystkim do banków, instytucji finansowych, przedsibiorstw, administracji publicznej, firm, działajcych w obszarze e-commerce oraz ich klientów. KIR S.A., za porednictwem systemów ELIXIR i EuroELIXIR, przetwarza rocznie blisko 1, 5 mld bezgotówkowych transacji płatniczych. Wraz z wprowadzeniem Jednolitego Obszaru Płatnoci w Euro (SEPA), połczone zostały platformy EuroELIXIR i STEP2, zapewniajc uczestnikom paneuropejsk adresowalno płatnoci. Rozrachunek systemu EuroELIXIR dokonywany jest na platformie systemu TARGET2. Izba uczestniczy take w wymianie płatnoci pomidzy europejskimi izbami rozliczeniowymi w ramach stowarzyszenia EACHA (European Automated Clearing House Association). Obecnie KIR S.A. prowadzi intensywne działania zwizane z wprowadzeniem na rynek usługi rozlicze płatnoci natychmiastowych Express ELIXIR, która pozwala na realizacj przelewów midzybankowych w czasie rzeczywistym, liczonym w sekundach, w trybie 24/7/365. W czerwcu br. banki rozpoczły proces wdraania usługi i udostpniania jej swoim klientom. W celu usprawnienia komunikacji pomidzy uczestnikami systemów rozliczeniowych ELIXIR i EuroELIXIR a podmiotami współpracujcymi z bankami, Izba wdroyła i systematycznie rozszerza funkcjonalno usługi OGNIVO słucej do elektronicznej wymiany informacji. Obecnie korzystaj z niej banki, ZUS, Poczta Polska, komornicy sdowi oraz przedsibiorcy. Izba, jako pierwsza firma w Polsce i jedna z pierwszych w Europie, zaoferowała usługi podpisu elektronicznego. Od 2003 r., na mocy decyzji ministra gospodarki, jest kwalifikowanym podmiotem wiadczcym usługi certyfikacyjne w zakresie wydawania certyfikatów kwalifikowanych oraz znaczników czasu. KIR S.A. wprowadziła na polski rynek równie wiele innowacyjnych produktów i usług, wspierajcych rozwój rynku płatnoci bezgotówkowych w Polsce. Naley do nich m.in. usługa PayByNet - pierwszy w Polsce system do realizacji gwarantowanych płatnoci internetowych, dedykowany brany e-commerce oraz sektorowi administracji publicznej. System PayByNet został zintegrowany z elektroniczn Platform Usług Administracji Publicznej (epuap) i jest pierwszym systemem umoliwiajcym klientom wnoszenie opłat urzdowych drog elektroniczn i pozwalajcym na generowanie Elektronicznego Powiadczenia Opłaty. KIR S.A. udostpniła równie usług invoobill - pierwsz na polskim rynku usług typu EBPP (elektronicznej prezentacji i płatnoci rachunków), działajc w oparciu o kanały bankowoci elektronicznej. Obecnie z usługi moe korzysta ponad 95% uytkowników bankowoci elektronicznej w Polsce. KIR S.A. oferuje równie w ramach systemu earchiwum usługi zarzdzania dokumentami papierowymi i elektronicznymi, a take odczytu optycznego. Jako SWIFT Service Bureau, Izba oferuje dostp do sieci SWIFTNet. W 2011 r. KIR S.A. została nominowana do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii Innowacyjno. KIR S.A. jest Rynkowym Liderem Innowacji 2012.

20 PARTNERZY SPONSORZY

WSZYSTKIE STRONY ŚWIATA

WSZYSTKIE STRONY ŚWIATA WSZYSTKIE STRONY ŚWIATA 4. PUŁAWSKI FESTIWAL MUZYCZNY 3-10 LISTOPADA 2013 um.pulawy.pl festiwalwss.pl Zespół Realizacyjny BOGUSŁAW BOJCZUK ADAM KLOCEK KAROLINA SEROCKA ALICJA MYŚLIWIEC ANDRZEJ ŁYSZCZARZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku

Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku Debaty pn.: Polskie Szanse i Obawy Debaty europejskie Programy w radiu TOKFM Polskie Spotkania Europejskie Szkolne Kluby Europejskie

Bardziej szczegółowo

56 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL JAZZ JAMBOREE 2014

56 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL JAZZ JAMBOREE 2014 56 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL JAZZ JAMBOREE 2014 8.11.2014r. TERENCE BLANCHARD E-Collectiv /USA/ Projekt Magnetic Teatr Capitol godz.19.00 Terence Blanchard (trąbka), Fabian Almazan (fortepian, instrumenty

Bardziej szczegółowo

ARTIS-QUARTET of VIENNA 30 marca 2012 /piątek/ godz. 19.00 sala Kopernikowska olsztyńskiego Zamku

ARTIS-QUARTET of VIENNA 30 marca 2012 /piątek/ godz. 19.00 sala Kopernikowska olsztyńskiego Zamku ARTIS-QUARTET of VIENNA 30 marca 2012 /piątek/ godz. 19.00 sala Kopernikowska olsztyńskiego Zamku ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA 31 marca 2012 /sobota/ godz. 18.00 sala koncertowa Filharmonii W programie:

Bardziej szczegółowo

Kultura bardzo uduchowiona

Kultura bardzo uduchowiona Przez pół roku powstawał wyjątkowy kalendarz na 2010 rok, na kartach którego można obejrzeć Kayah, Ryszarda Rynkowskiego, Dodę, Ewelinę Flintę, Beatę Kozidrak, Perfect, Lady Pank, Kasię Kowalską, Pectus,

Bardziej szczegółowo

DNI ŚRÓDMIEŚCIA 2014 29 31 sierpnia 2014 Organizator: Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy Współorganizator: Dom Kultury Śródmieście

DNI ŚRÓDMIEŚCIA 2014 29 31 sierpnia 2014 Organizator: Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy Współorganizator: Dom Kultury Śródmieście DNI ŚRÓDMIEŚCIA 2014 29 31 sierpnia 2014 Organizator: Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy Współorganizator: Dom Kultury Śródmieście WYSTĘPY SCENICZNE piątek, 18.00 21.45 sobota, 12.00 15.00 Artur Rożek

Bardziej szczegółowo

VI Forum Młodych Bibliotekarzy

VI Forum Młodych Bibliotekarzy Szymon Malczewski VI Forum Młodych Bibliotekarzy Kolejne Forum Młodych Bibliotekarzy odbywało si w tym roku w Poznaniu, tym razem pod hasłem OtwarciBibliotekarze.eu. Mo na było odnie wra enie, e w tytule

Bardziej szczegółowo

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta OTWOCK 1916-2006 Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta Informacje o kandydatach nominowanych do finału plebiscytu TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OTWOCKA 2006 I. OCHRONA ZDROWIA, LECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

LUBLIN MIASTO KULTURY NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE

LUBLIN MIASTO KULTURY NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE LUBLIN MIASTO KULTURY NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE Festiwal Konfrontacje Teatralne LUBLIN MIASTO KULTURY NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE 4 / 5 spis treści 06 Centrum Kultury * Harmonie Starego

Bardziej szczegółowo

Wokaliza i preludia. Siergiej Rachmaninow

Wokaliza i preludia. Siergiej Rachmaninow MIASTO KATOWICE nr 93 czerwiec lipiec 2012 ISSN 1731-206X PORTRETY MUZYCZNE - SIERGIEJ RACHMANINOW Wokaliza i preludia Siergiej Rachmaninow Sto lat temu, we wrześniu 1912 roku w moskiewskim Teatrze Wielkim

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo

Pół wieku MDK-u. Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu

Pół wieku MDK-u. Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu 2004 Zespół redakcyjny: Elżbieta Marciniszyn, Agnieszka Włoch, Alfred Prudzienica, Dariusz Romanowski Skład: Michał Duda Projekt okładki: Włodzimierz Marchowski, Michał Duda Rysunek na okładce: Michalina

Bardziej szczegółowo

DORADZAMY POLSKIM GMINOM JAK ZARZĄDZAĆ ODPADAMI KOMUNALNYMI

DORADZAMY POLSKIM GMINOM JAK ZARZĄDZAĆ ODPADAMI KOMUNALNYMI maj 2012 nr 5 (178) 2 W NUMERZE Strona 2-3 XXVI Zgromadzenie Związku Gmin Wiejskich RP Sierakowski węzeł gordyjski Strona 4-5 Rekrutacja dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej w Izabelinie Wakacyjne dyżury

Bardziej szczegółowo

Pismo dla Mieszkańców. Fot. Arch. WSZ. Tegoroczni Jubilaci Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

Pismo dla Mieszkańców. Fot. Arch. WSZ. Tegoroczni Jubilaci Długoletniego Pożycia Małżeńskiego Obchody Święta Niepodległości www.bielany.waw.pl Pismo dla Mieszkańców 11 listopada br. NR 10 (162) Rok XIV Październik 2012 Bezpłatna gazeta Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. arszawy ISSN 1507-7195 numerze:

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

KOBIET W POLSCE NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH

KOBIET W POLSCE NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH KOBIET W POLSCE Elżbieta Bieńkowska 27 listopada 2013 roku została zaprzysiężona na stanowisko wicepremiera i ministra infrastruktury i rozwoju. Przez całą karierę zawodową była

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

Regionalizm polski 25 lat po transformacji jako ważne źródło odrodzenia narodu i państwa

Regionalizm polski 25 lat po transformacji jako ważne źródło odrodzenia narodu i państwa X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych w Bydgoszczy Regionalizm polski 25 lat po transformacji jako ważne źródło odrodzenia narodu i państwa PROGRAM Bydgoszcz 11 13 września 2014 roku Bydgoszcz 2014 r. Ruch

Bardziej szczegółowo

Na naszej uczelni mogliśmy podyskutować z

Na naszej uczelni mogliśmy podyskutować z 1 (3) / 2009 Portal KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Już wiosna! Prezydent RP Lech Kaczyński na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Kryształowy Alumnus 10 lat Instytutu

Bardziej szczegółowo

Rewolucja śmieciowa Bezużyteczny śmieć definitywnie traci rację bytu i staje się

Rewolucja śmieciowa Bezużyteczny śmieć definitywnie traci rację bytu i staje się Rewolucja śmieciowa Bezużyteczny śmieć definitywnie traci rację bytu i staje się pożytecznym odpadem. To kwestia ustawy i zdrowego rozsądku. Od edukacji ekologicznej nie uciekniemy. O skali problemu mówi

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LĘDZINACH

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LĘDZINACH MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LĘDZINACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W LĘDZINACH ROK 2009 Opracowanie Joanna Figura Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach 1 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

50 Najbardziej Wpływowych Kobiet w Polsce

50 Najbardziej Wpływowych Kobiet w Polsce I /. 50 Najbardziej Wpływowych Kobiet w Polsce Oczekiwania wobec nas, kobiet, rosną, albo też my same stawiamy sobie coraz wyżej poprzeczkę. Chcemy być nie tylko dobrymi matkami i gospodyniami domowymi,

Bardziej szczegółowo

Priorytety nowej kadencji

Priorytety nowej kadencji EGZEMPLARZ BEZPŁATNY PAŹDZIERNIK 2014 NR 15/45 ISSN 2081-0970 kontakt@echoportal.pl Pomoc uzdolnionym traktowałem zawsze, i nadal traktuję jako mój obowiązek zawodowy i społeczny Odkrywamy Talenty na Pomorzu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014 Warszawa, 2 lutego 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014 W 2014 roku Dom Spotkań z Historią (DSH) realizował działania wystawiennicze,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ. Dialog konserwatorsko-architektoniczny 17 18 PAŹDZIERNIKA

MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ. Dialog konserwatorsko-architektoniczny 17 18 PAŹDZIERNIKA MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ Dialog konserwatorsko-architektoniczny 17 18 PAŹDZIERNIKA 1 Patronat honorowy nad sesją objęli: Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego Sponsor główny i partner merytoryczy

Bardziej szczegółowo

Jubileusz Towarzystwa Plastyków Polskich

Jubileusz Towarzystwa Plastyków Polskich Ogólnokrajowy tygodnik SZ «Związek Polaków na Białorusi» sierpień 2007 r. Nr 4(11) Zarząd Główny Związku Polaków na Białorusi składa kondolencje w związku z tragiczną śmiercią polskich pielgrzymów we Francji.

Bardziej szczegółowo

Lekarze specjaliści: pakiet medycyny pracy, pakiet rozszerzony, pakiet rozszerzony rodzinny plus.

Lekarze specjaliści: pakiet medycyny pracy, pakiet rozszerzony, pakiet rozszerzony rodzinny plus. Centrum Zdrowia Mermed jest nowoczesną placówką medyczną, która opiekuje się ponad 12 000 pacjentów. Od wielu lat świadczymy usługi medyczne dla pacjentów komercyjnych i zakładów pracy w zakresie różnych

Bardziej szczegółowo

2 Dwumiesięcznik stowarzyszenia architektów Polskich / www.archsarp.pl wrzesień / PaźDziernik 2011 081-809 sn 2 #8 is

2 Dwumiesięcznik stowarzyszenia architektów Polskich / www.archsarp.pl wrzesień / PaźDziernik 2011 081-809 sn 2 #8 is wrzesień / październik 2011 #8 issn 2081-8092 Dwumiesięcznik Stowarzyszenia Architektów Polskich / www.archsarp.pl 3 2 W numerze: wydawca stowarzyszenie architektów polskich sarp 00-950 warszawa ul. foksal

Bardziej szczegółowo

Niezwykły produkt WSB-NLU. 20-lat WSB-NLU DOBRY

Niezwykły produkt WSB-NLU. 20-lat WSB-NLU DOBRY DOBRY A FOT. SŁAWOMIR SIKORA Niezwykły produkt WSB-NLU Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu stała się symbolem polskiego procesu transformacji. 20 lat temu postawiliśmy przed sobą

Bardziej szczegółowo