VI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Per Artem ad Astra Krasnobród 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Per Artem ad Astra Krasnobród 2012"

Transkrypt

1 VI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Per Artem ad Astra Krasnobród 2012 pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Ksidza Biskupa dr Mariusza Leszczyskiego

2 Patronaty Burmistrz Krasnobrodu Wiesław Chmielowiec oraz Katedra Dydaktyki Muzycznej Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie Współorganizator V Ogólnopolskiego Konkursu Organowego Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dyrektor Festiwalu Elbieta Ostrowska Dyrektor Artystyczny dr Jarosław Wróblewski Koordynator Festiwalu Mariola Czapla Organizatorzy Fundacja Młodzieowej Orkiestry Kameralnej DIVERTIMENTO Krasnobrodzki Dom Kultury Współorganizatorzy Parafia Nawiedzenia Najwitszej Marii Panny w Krasnobrodzie Parafia Zesłania Ducha witego w Krasnobrodzie Urzd Miejski w Krasnobrodzie

3 Szanowni Pastwo! Za nami mały jubileusz Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Per Artem ad Astra. W tym roku ju po raz szósty bdziemy mieli okazj goci artystów i uczestników festiwalu, bowiem w dniach sierpnia 2012r. odbdzie si kolejna edycja tego muzycznego wydarzenia. Podczas Festiwalu odbd si recitale organowe oraz Kurs Interpretacji Muzyki Organowej i Ogólnopolski Konkurs Organowy przeznaczony dla młodych organistów. Uczestników konkursu bdzie oceniało Jury pod przewodnictwem prof.józefa Serafina. Podczas trwania festiwalu zaplanowano równie imprezy towarzyszce: w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbdzie si recital Michała Bajora, spektakl Teatru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego, koncert zespołu Blues Royce. Natomiast w Kociele pw. Zesłania Ducha witego odbdzie si recital wiolonczelowy Michała Zieliskiego. Festiwal zakoczy si 25 sierpnia w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie uroczyst Msz w. dzikczynn oraz Koncertem Laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Organowego i Orkiestry Festiwalowej. Krasnobrodzkie wito muzyki organowej i kameralnej zainicjowane przez Elbiet Ostrowsk Prezesa Fundacji Młodzieowej Orkiestry Kameralnej DIVERTIMENTO z Warszawy i organizowane pod jej dyrekcj na stałe wpisało si w kalendarz wydarze kulturalnych naszego miasta i nawizuje do ponad 35-letniej tradycji krasnobrodzkich midzynarodowych koncertów organowych. Z wielk przyjemnoci zapraszam Pastwa na VI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Per Artem ad Astra. Zapraszajc na Festiwal zachcam do odwiedzenia ciekawych miejsc w Krasnobrodzie, do obcowania z natur, spacerów i wycieczek po okolicy, aby podziwia pikno i bogactwo roztoczaskiej przyrody. Organizatorom, Wykonawcom oraz uczestniczcej w nim młodziey ycz piknych i owocnych festiwalowych dni, za odbiorcom wielu niezapomnianych dozna i wzrusze. Wiesław Chmielowiec Burmistrz Krasnobrodu

4 ELBIETA OSTROWSKA Posiada stopie nauczyciela dyplomowanego; od 1990 roku pedagog w PSM I stopnia im. Karola Kurpiskiego w Warszawie; twórca i dyrygent Młodzieowej Orkiestry Kameralnej DIVERTIMENTO; od kilkunastu lat zwizana Teatrem Polskim w Warszawie w charakterze muzyka instrumentalisty skrzypka; fundator i prezes zarzdu załoonej w 1999 roku Fundacji Młodzieowej Orkiestry Kameralnej DIVER- TIMENTO. Urodzona w Zamociu, absolwentka PSM I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zamociu w klasie skrzypiec. Ukoczyła z wynikiem bardzo dobrym Wydział Wychowania Muzycznego w klasie dyrygentury prof. Wita Zawirskiego w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie i Podyplomowe Studia Zarzdzania Kultur na Wydziale Zarzdzania i Komunikacji Społecznej Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie. Autorka opracowa utworów muzyki klasycznej na zespoły kameralne i orkiestr, a take programów edukacyjno-wychowawczych, uwzgldniajcych w szczególnoci wartoci polskiej tradycji patriotyczno-narodowej. Inicjator i współorganizator koncertów połczonych z akcjami charytatywnymi: Pomocy dzieciom Afryki, Koncertu na rzecz Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, Koncertu w duchu odbudowy Ołtarza Ojczyzny w Bazylice witego Krzya w Warszawie. Autorka publikacji z zakresu realizacji projektów w sferze promocji i upowszechniania kultury, opublikowanych w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie. Organizator licznych koncertów i tournee artystycznych Młodzieowej Orkiestry Kameralnej DIVERTIMENTO w Polsce i poza jej granicami: Włochy 2001, 2005, 2009 i 2010 rok, Szwajcaria 2002, Ukraina 2005, Kanada 2006, Dania 2008 i Czechy 2012; koncertów charytatywnych, warsztatów muzycznych dla dzieci i młodziey, oraz nagra płytowych. Dwukrotnie laureatka Nagrody Indywidualnej Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za wkład w rozwój kultury polskiej. W 2005 roku wyróniona Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pełn oddania prac pedagogiczn. Od Kapituły Fundacji Wokulski otrzymała wyrónienie Pozytywista Roku 2010 w kategorii Kultura i Sztuka za działalno promujc i wspierajc młode talenty w muzyce. W 2010 roku Elbieta Ostrowska za całokształt pracy pedagogicznej i artystycznej została uhonorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznak Zasłuony dla Kultury Polskiej

5 dr JAROSŁAW WRÓBLEWSKI W latach studiował w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, któr ukoczył z wynikiem bardzo dobrym w klasie koncertowej organów prof. Józefa Serafina. W latach studiował w Hochschule für Musik und darstellende Kunst Mozarteum w Salzburgu na Wydziale Koncertowym, w klasie prof. Heriberta Metzgera, który ukoczył z wyrónieniem i nagrod Ministra Republiki Austrii, a od roku 1995 na wydziale Katolickiej Muzyki Kocielnej zamknitym dyplomem z wyrónieniem w specjalnociach: organy, dyrygentura chóralna, improwizacja organowa i kompozycja kocielna. Brał udział w licznych konkursach organowych i został laureatem nastpujcych z nich: Ogólnopolskie Przesłuchania Uczniów Szkół rednich w Inowrocławiu (I miejsce), Midzynarodowy Konkurs Organowy w Kamieniu Pomorskim (IV miejsce), Midzynarodowy Konkurs Organowy w Gdasku (wyrónienie), Konkurs Organowy Bacha i Buxtehudego w Szekszard (Wgry) (III miejsce), Konkurs Organowy w San Elpido a Mare (Włochy) (runda finałowa). Jako solista, dyrygent i muzyk kameralny wystpuje w Polsce, Austrii i Niemczech, Szwajcarii biorc udział w licznych prawykonaniach utworów kompozytorów współczesnych (Seierl, Raditschnig, Mahmoud). Od kilku lat współpracuje z Midzynarodowym Towarzystwem im. Paula Hofhaymera w Salzburgu, dla którego przygotowuje liczne produkcje muzyczne (midzy innymi wykonanie wszystkich dzieł organowych Jehana Alaina). Obecnie jest adiunktem w Instytucie Muzykologii KUL i wykładowc w Akademii Muzycznej im. F.Chopina w Warszawie. Doktorat w dziedzinie Instrumentalistyka uzyskał w Akademii Muzycznej w Krakowie.

6 MARIOLA CZAPLA Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury, redaktor naczelny Miesicznika Samorzdu Gminnego Gazeta Krasnobrodzka. Od pocztku swojej pracy zawodowej zwizana z instytucjami kultury. Pierwsza praca bibliotekarz w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Krasnobrodzie. Od 1992 roku instruktor w Centrum Upowszechniania Kultury, wówczas rozpoczyna równie prac w redakcji Gazety Krasnobrodzkiej. Od sierpnia 1999r. koordynator ds. kultury w Centrum Owiaty Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. W padzierniku tego roku zostaje powołana na stanowisko redaktora naczelnego Gazety Krasnobrodzkiej. Od 1 wrzenia 2002 r. pełni funkcj dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie, a od 1 stycznia 2006 r. dyrektora Krasnobrodzkiego Domu Kultury. Jako dyrektor KDK jest organizatorem i współorganizatorem rónych form pracy z dziemi i młodzie, a take wielu imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych oraz uroczystoci religijnych i patriotycznych. Niektóre z nich np. Festiwal Kold i Pastorałek, Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Per Artem ad Astra, czy Amatorskie Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie Family Cup maj zasig ogólnopolski. Ponadto jest koordynatorem twórczych spotka wybitnych polskich ilustratorów. Efektem tej działalnoci s wystawy ilustracji prezentowane w wielu galeriach na terenie Polski, a take poza jej granizacmi oraz albumowe publikacje towarzyszce wystawom. Projekty promujce polsk ilustracj i literatur zyskały uznanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pełnic funkcj redaktora naczelnego, ukazujcej si od ponad 20 lat Gazety Krasnobrodzkiej pisma bdcego kronik Miasta i Gminy Krasnobród, zajmuje si gromadzeniem i archiwizowaniem informacji z ycia społecznoci lokalnej.

7 19 sierpnia 2012 r. godz Sanktuarium Nawiedzenia Najwitszej Marii Panny w Krasnobrodzie KONCERT INAUGURACYJNY Jarosław Wróblewski organy program Dariusz PRZYBYLSKI (ur.1984) - Schübler Choräle für Orgel (2009) - Wachet auf, ruft uns die Stimme - Wo soll ich fliehen hin - Wer nur den lieben Gott lässt walten - Meine Seele erhebt den Herren - Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ - Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter César FRANCK ( ) - Choral a-moll Marian SAWA ( ) - Hommage a César Franck (1990) sierpnia 2012 r. Krasnobrodzki Dom Kultury XV Warsztaty Muzyki Barokowej prowadzone przez Leszka Firka - kierownika artystycznego zespołu Altri Stromenti Leszek Firek Ukoczył studia skrzypcowe we wrocławskiej Akademii Muzycznej w klasie doc. Stefana Czermaka, a nastpnie dwuletnie studia podyplomowe o specjalnoci skrzypce barokowe w Akademii Muzycznej w Krakowie u Zygmunta Kaczmarskiego i trzyletnie w Dresdner Akademie für Alte Musik u Simona Standage'a. Uczestniczył w wielu kursach mistrzowskich. Ma w swej biografii liczne koncerty z czołowymi polskimi i zagranicznymi zespołami muzyki dawnej (take jako solista i koncertmistrz) m.in.concerto Polacco, Orkiestra Barokowa Filharmonii Wrocławskiej, Arte dei Suonatori, z zespołem kameralnym i orkiestr barokow

8 Ganz Europa pod kierownictwem Simona Standage'a jako koncertmistrz II skrzypiec, Berlin Baroque, L'arpa festante i in. Grał u boku takich artystów jak: m.in. Simon Standage, Reinhard Goebel, Wieland i Barthold Kuijkenowie, Lucy van Dael, Ryo Terakado, John Holloway, Andrea Marcon i in.. Jest członkiem Dresdner Barockorchester, z któr wykonywał cały szereg wielkich dzieł oratoryjnokantatowych m.in. J.S.Bacha: pasje, Msz h-moll, Magnificat, wiele kantat, a take innych kompozytorów: Haendla, Heinichena, Zelenki itd.. Brał udział w nagraniach kilkunastu płyt CD dla rónych wytwórni (m.in. Channel Classics, Naxos, BIS, KOCH, DUX). Płyta AdS z koncertami Vivaldiego "La Stravaganza" z solistk Rachel Podger zdobyła najwysze uznanie i szereg prestiowych nagród jak: Diapason d'or, Gramophone Editor's Choice, Choc de la Musique, Classics Today. Duym uznaniem ciesz si dwie płyty z muzyk skrzypcow siedemnastego wieku wydane przez amerykask firm MAGNATUNE, które L.Firek nagrał z kierowanym przez siebie zespołem ALTRI STROMENTI. Leszek Firek jest współtwórc Eksperymentalnego Wydziału Muzyki Dawnej w Szkole Muzycznej II st. we Wrocławiu, gdzie od 1994 roku prowadził klas skrzypiec barokowych i zespołów kameralnych. Był take wykładowc Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Gra na oryginalnych skrzypcach: francuskiego lutnika Pierre Delaunay, Paris 1763 oraz Franz Placht 1783 i na altówce barokowej. Zajmuje si te plastyk. Jego prace wystawiane były m.in. podczas Midzynarodowego Festiwalu "Wratislavia Cantans" Muzyka i Sztuki Pikne, Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach, Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie, Wieniawskiego w Szczawnie, Klubie Filmu, Muzyki i Literatury we Wrocławiu, w Nysie, Zamociu i w Galerii Filharmonii we Wrocławiu. Wykonuje równie recitale skrzypcowe połczone z wystaw swoich prac plastycznych. 20 sierpnia 2012 r. godz Krasnobrodzki Dom Kultury Od Piaf do Garou Recital Michała BAJORA Od Piaf do Garou to kolejny recital Michała Bajora promujcy jednoczenie nowy podwójny album z piosenkami francuskimi (17-ta płyta w karierze fonograficznej). Od wielu lat publiczno Michała Bajora prosiła o tak płyt i taki koncert. Michał wychował si na piosenkach z nad Sekwany. W roku 1984 Wojciech Młynarski rozwinł te zainteresowania i postawił kropk nad i drogi estradowej artysty. Zaprosił aktora do spektaklu muzycznego pt.: Brel w warszawskim Teatrze Ateneum. Spektakl stał si wielkim wydarzeniem, a Bajor został okrzyknity (przez publiczno i krytyk), nastpc takich bardów francuskich jak Charles Aznavour, czy Gilbert Becaud. Od tego momentu aktor i piosenkarz powicił si prawie całkowicie karierze zwizanej z muzyk. Stworzył swój własny

9 teatr piosenki podróujc po kraju i wiecie z wieloma recitalami. Od 25 lat pisz dla niego najlepsi polscy kompozytorzy i autorzy tekstów, a piosenek tych jest ju kilkaset. Artysta zapiewa piosenki z repertuaru takich znakomitoci muzycznych jak min. Edith Piaf, Charles Aznavour, Yves Montand, Gilbert Becaud, czy Garou. Wszystkie w tłumaczeniach mistrza Wojciecha Młynarskiego i stylowych aranacjach Wojciecha Borkowskiego. Opowie równie historie zwizane z wykonawcami i piewanymi piosenkami. Artycie towarzyszy Tomasz Krezymon fortepian. Michał Bajor take taca Urodził si 13 czerwca 1957 roku. Od najmłodszych lat mieszkał w Opolu, dorastał w atmosferze festiwali i teatru. Jego ojciec był aktorem w teatrze lalek i kilkuletni Michał czsto obserwował jego prac. Jako mały chłopiec zagrał sw pierwsz w yciu rol: został wilkiem w adaptacji Czerwonego Katurka. W dziecistwie uczył si i gry na fortepianie. Debiutuje w 1970 roku w eliminacjach do Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Miał wówczas trzynacie lat. Trzy lata póniej, po wygranym Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, zaproszony został do udziału w XIII Midzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie. W latach koncertuje z orkiestrami Stefana Rachonia i Henryka Debicha. Zauwaony przez debiutujc Agnieszk Holland siedemnastoletni Bajor zagrał w filmie Wieczór u Abdona u boku gwiazdy polskiego kina Beaty Tyszkiewicz. Po ukoczeniu szkoły redniej dostaje si na studia w warszawskiej PWST. Jeszcze na studiach, w 1979 roku, wystpił w znakomitej sztuce P. Schaffera pt. Equus w warszawskim Teatrze Ateneum. Wielokrotnie stawał przed kamer, współpracujc z najlepszymi polskimi reyserami: Kielowskim, Sass, Bajonem, ebrowskim, Falkiem, Koprowiczem i wieloma innymi. Był jazz, W biały dzie, Limuzyna Daimler Benz, Medium, Przeznaczenie, Ucieczka z kina Wolno to tylko niektóre obrazy z udziałem aktora. Naley równie pamita o nominowanym do Oscara filmie Hanussen Istvana Sabo, w którym Michał wystpił u boku Klausa- Marii Brandauera (1988). Po sukcesach na Festiwalach Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu (1984, 1986) zapiewał Bajor tym razem ju jako gwiazda na festiwalu sopockim, zdobywajc nagrod dziennikarzy dla najlepszego wykonawcy. W 1987 roku artysta nagrał sw pierwsz płyt Michał Bajor Live, na której znale moemy takie przeboje jak Ogrzej mnie czy Walc na tysic pas. Ten ostatni utwór ze słowami i muzyk Jacquesa Brela stał si jednym z najwaniejszych w repertuarze artysty. W 1989 roku pojawiła si w sklepach kolejna kaseta Michał Bajor Nowe Piosenki z utworami Korcza, Stokłosy (muzyka), Rogalskiego, Młynarskiego, Kofty,

10 Sosnowskiego (słowa) i innych równie znakomitych twórców. Nieco póniej przyszła kolej na koldy (1991) i utwory dla dzieci (1992) oraz kaset Michał Bajor 6 lat póniej (1992). Michał Bajor Stworzył swój własny charakterystyczny styl, którym do dzi zachwyca swych wielbicieli na całym wiecie. Jego nazwisko pojawiało si m.in. na afiszach Essen, Los Angeles czy Madrytu. Owocem poszukiwa zagranicznych cieek jest wydana wiosn 1994 roku płyta i kaseta angielskojzyczna pt. Kings & Queens. W 1993 roku Bajor nagrywa dwanacie nowych utworów, wydaje now płyt. Rozpoczyna równie przygotowania do premiery spektaklu Bajor w Buffo w reyserii Janusza Józefowicza. Spektakl ten staje si wkrótce kolejnym ogromnym sukcesem artysty. Rok 1994 to teatralny come back Bajora. Otrzymuje on rol Che w musicalu Evita w chorzowskim Teatrze Rozrywki. Premiera miała miejsce 11 grudnia. O artyst upomniała si równie scena dramatyczna. Zagrał wic wraz z Ew Serw w znakomitej sztuce Toma Kempiskiego pt. Odchodzi w reyserii Andrzeja Rozhina oraz w spektaklu Głosy umarłych w Teatrze Telewizji. Piosenka jednak ani na moment nie została odsunita na dalszy plan. W 1995 roku pojawia si na rynku płyta CD oraz dwie kasety Michała Bajora. Piosenki, które si na nich znajduj, s w wikszoci rezultatem współpracy artysty z Piotrem Rubikiem i Andrzejem Ozg. W midzyczasie maj miejsce kolejne sukcesy teatralne. Bajor gra bowiem w sztuce pt. Ewa Hitler pali Camele autorstwa i w reyserii Jacka Koprowicza przygotowan przez gdaski Teatr Wybrzee. W 1997 roku wygrywa telewizyjny plebiscyt na najlepszego rozmówc programu Godzina szczeroci. Po trzyletniej przerwie artysta wydaje cztery płyty bdce antologi jego twórczoci. Nagrywa dziesit, jubileuszow płyt pt. Uczucia Michał Bajor 1998, a jednoczenie promuje Antologi. W magicznym 2000 roku ukazuje si nowy srebrny krek: Kocham jutro. Sporo tu refleksji, ale i miłonicy Michała pogodnego znajd co dla siebie, jak choby Nie znajd nas autorstwa Andrzeja Ozgi z muzyk Piotra Rubika. W tym samym roku RMF FM i Pomaton EMI wydaj w serii Złota kolekcja płyt Michał Bajor Błdny Rycerz. Równie w roku 2000 wciela si Michał Bajor w rol Cezara Nerona w filmie Jerzego Kawalerowicza Quo vadis? 21 sierpnia 2012 r. godz Krasnobrodzki Dom Kultury My z XX wieku Teatr Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego Krzysztof Ostrowski - fortepian Na gitarze akompaniuje gocinnie Wojciech Hoffmann Spektakl oparty jest na twórczoci Krzysztofa Klenczona - genialnego kompozytora najwikszych polskich przebojów muzyki rozrywkowej lat 60. i 70., idola ówczesnej młodziey. Krzysztof Klenczon piewał w zespołach: Niebiesko Czarni, Piciolinie, Czerwone Gitary, Trzy Korony i samodzielnie. Spektakl objła patronatem Pani Alicja Klenczon-Korona.

11 Teatr Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego Powstał jesieni 1988r. dziki pomocy ówczesnego rektora profesora Grzegorza Białkowskiego i zarejestrowany został na Uczelni 1 lutego 1989 r. jako Koło Artystyczne. Twórc i kierownikiem artystycznym Teatru jest Ryszard Adamski absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i aktor. W pracach Teatru bior udział studenci rónych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego i innych uczelni warszawskich, pochodzcy z całej Polski i z zagranicy, a take licealici, wybrani podczas eliminacji. Od pocztku istnienia Teatr Akademicki UW organizuje programy edukacyjne w zakresie teatru, kultury i sztuki, spotkania z wybitnymi przedstawicielami wiata kultury, nauki, polityki i biznesu, promuje twórcze osignicia ludzi młodych. Teatr zrealizował dziesitki premier, zagrał kilkaset spektakli. Swoje spektakle prezentuje najczciej na terenie Uczelni w Pałacu Kazimierzowskim, Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, Starym BUW-ie i w Piwnicy pod Harend oraz w innych atrakcyjnych miejscach w Warszawie. Grał równie w Gdasku, Kołobrzegu, Krakowie (w Piwnicy pod Baranami, na Uniwersytecie Jagielloskim), Olsztynie (m.in. na midzynarodowym festiwalu teatralnym) oraz za granic: w Casablance, Edmonton, Los Angeles, Niagara-on-the-Lake, Montrealu, Paryu, Portland, Salzburgu, Seattle, Sztokholmie, Toronto, Vancouver i Wiedniu. W czerwcu 1998r. decyzj Senatu Uczelni Teatr Akademicki UW został wpisany do Statutu Uniwersytetu jako Jednostka Ogólnouczelniana. 22 sierpnia 2012 r. godz Kociół Zesłania Ducha witego w Krasnobrodzie Michał Zieliski wiolonczela program Johann Sebastian BACH ( ) Suita no 6 Krzysztof PENDERECKI (1933 -) Divertimento na wiolonczel solo Zoltan KODALY ( ) Sonata na wiolonczel solo cz 1 i 3

12 Michał Zieliski Ukoczył Liceum w ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie w klasie prof. Kazimierza Michalika. Jest dwukrotnym stypendyst Ministra Kultury. W 2004r. zajł II miejsce na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Wiolonczelowych w Łodzi i zdobył II nagrod na Midzynarodowym Konkursie im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Poznaniu. Wystpił jako solista w sali koncertowej Filharmonii Narodowej w ramach Koncertu Laureatów Konkursów. W 2005 r. wygrywajc przesłuchania w Polsce został wybrany uczestnikiem programu Morningside Music Bridge w Kanadzie gdzie otrzymał stypendium. Miał okazj pracowa pod kierunkiem takich pedagogów jak: T. Strahl, S. Rolston, H. Jensen, A. Orkisz, A. Parisot, R. Jabłoski. Aktywnie uczestniczył w wykonaniach muzyki współczesnej, midzy innymi na Festiwalu Laboratorium Muzyki Współczesnej, gdzie jako solista wraz z kwartetem Kwartludium wził udział w prawykonaniu utworu Aleksandra Kociowa. W lutym 2006 r. został zaproszony przez San Diego State University, aby da cykl koncertów, prezentujc głównie utwory Aleksandra Kociowa. Od 2008 roku tworzy wraz z pianistk Yuk Hattori duet o nazwie 2in1, w którym wystpuje w Polsce i za granic. Duet w 2011 roku otrzymał trzeci nagrod na 18th International Brahms Competition w Poertschach (Austria). W marcu 2012 r. Michał Zieliski zdobył I nagrod oraz Nagrod Specjaln za Wybitn Osobowo Artystyczn na II Ogólnopolskim Turnieju Wiolonczelowym w Warszawie. Obecnie kontynuuje nauk we Włoszech u jednego z najwybitniejszych wiolonczelistów wiata maestro Enrico Dindo. 24 sierpnia 2012 r. godz Krasnobrodzki Dom Kultury Blues Royce Krzysztof Ostrowski fortepian Franciszek Pospieszalski kontrabas Michał Szeligowski - perkusja Zespół Blues Royce rozpoczł działalno w 2010 roku na IV Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Per Artem ad Astra w Krasnobrodzie. Załoycielem zespołu jest Krzysztof Ostrowski, a w jego skład wchodz muzycy, którzy oprócz muzyki klasycznej zafascynowani s bluesem i jazzem. Blues Royce koncertował m.in. w Orodku Azzun Orient w Barczewie, w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie, podczas Uroczystoci 40-lecia zakoczenia studiów absolwentów wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (SGH) w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego z okazji 10-lecia Fundacji Młodzieowej Orkiestry Kameralnej Divertimento w Warszawie, podczas Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Racjonalna antybiotykoterapia pod patronatem Polskiej Akademii Nauk w Zamku w Rynie.

13 21 i 22 sierpnia 2012 r. Sanktuarium Nawiedzenia Najwitszej Marii Panny w Krasnobrodzie Kurs Interpretacji Muzyki Organowej prowadzony przez Jurorów Ogólnopolskiego Konkursu Organowego. V Ogólnopolski Konkurs Organowy Krasnobród 2012 Sanktuarium Nawiedzenia Najwitszej Marii Panny w Krasnobrodzie I ETAP KONKURSU 23 sierpnia 2012 r.: godz II ETAP KONKURSU 24 sierpnia 2012 r.: godz registrant Krzysztof Ostrowski

14 JURY Prof. Józef Serafin - Przewodniczcy Jury Urodził si w 1944 roku w Krakowie. Ukoczył z odznaczeniem studia w krakowskiej Pastwowej Wyszej Szkole Muzycznej w klasie organów prof. Bronisława Rutkowskiego i prof. Jana Jargonia. W latach studiował w Hochschule für Musik Und Darstellende Kunst w Wiedniu w klasie prof. Antona Heillera, uzyskujc dyplom z odznaczeniem i nagrod specjaln. Jest laureatem pierwszych nagród otrzymanych w Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Dawnej w Łodzi (1964), Ogólnopolskim Konkursie Organowym w Warszawie (1967) i Midzynarodowym Konkursie Organowym w Norymberdze (1972). Wystpował niemal we wszystkich krajach Europy, a take w Japonii, Kanadzie i USA. Dokonał licznych nagra radiowych, telewizyjnych i płytowych (Polskie Nagrania, Veriton, EMI-Electrola, Motette, Aulos, Dux). Brał udział w pracach Jury wielu midzynarodowych konkursów organowych, m.in. w orymberdze, Pradze, Manchester, Beauvais i Gdasku. Jest profesorem Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, a take profesorem i kierownikiem Katedry Organów Akademii Muzycznej w Krakowie. Był równie wykładowc uniwersytetów w Japonii, Kanadzie i USA. W roku 1996 prowadził klas mistrzowsk w Seulu (Korea Płd.). Pełni funkcj kierownika artystycznego Midzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim oraz Leajsku. dr Jadwiga Kowalska Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Studiowała w klasie organów prof. Joachima Grubicha. W latach doskonaliła swoje umiejtnoci w Konserwatorium w Lozannie (Szwajcaria) pod kierunkiem prof. Kei Koito. Studia ukoczyła otrzymujc najwysz ocen premier prix z wyrónieniem jednogłonie przyznan przez jury. W roku 2003 w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi uzyskała stopie doktora sztuki. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prowadzi równie zajcia z zakresu gry na organach w Szkole Muzycznej im. T. Szeligowskiego w Lublinie. W latach piastowała stanowisko głównego organisty w kociele ewangelicko-reformowanym Saint Luc w Lozannie. Była równie organistk w kociele ewangelicko-augsburskim witej Trójcy w Lublinie. Prowadzi działalno artystyczn obejmujc koncerty w kraju i za granic. Dokonała nagra dla Radio Suisse Romande i Radio Chablais. Jest członkiem zespołu Collegium Zieleski. W zwizku z przypadajc w 2011 roku 400. rocznic wydania w Wenecji zbioru Offertoria et communiones totius anni Mikołaja Zieleskiego bierze udział w projekcie nagrania dzieł wszystkich tego kompozytora pod dyrekcj Stanisława Gałoskiego. dr Jarosław Wróblewski

15 ZAKOCZENIE FESTIWALU 25 sierpnia 2012 r. Sanktuarium Nawiedzenia Najwitszej Marii Panny w Krasnobrodzie godz Uroczysta Msza wita Dzikczynna godz KONCERT LAUREATÓW V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU ORGANOWEGO (ogłoszenie wyników Konkursu, wrczenie nagród i wyrónie) program utwory organowe wybrane przez Jury w wykonaniu Laureatów Konkursu oraz Leszek Firek skrzypce Krzysztof Ostrowski organy Orkiestra Festiwalowa Młodzieowa Orkiestra Kameralna DIVERTIMENTO prowadzenie koncertu Mariola Czapla

16 Krzysztof Ostrowski Urodzony 1 stycznia 1993 roku w Warszawie, absolwent Pastwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Józefa Elsnera w Warszawie, w klasie organów dr Jarosława Wróblewskiego, student I roku na Wydziale Fortepianu, Klawesynu i Organów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie organów prof. Józefa Serafina. Jest laureatem Nagrody Specjalnej za prawykonanie solowej partii organowej w utworze Alicji Gronau Suita Krasnobrodzka podczas I Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Per Artem ad Astra w 2007 r. w Krasnobrodzie, laureatem nagrody za najlepsze wykonanie utworu Mariana Sawy i Nagrody Publicznoci w I Ogólnopolskim Konkursie Organowym Krasnobród Był uczestnikiem rundy finałowej I Krakowskiego Konkursu Młodych Organistów w 2008 r. Jest take laureatem III Nagrody II Krakowskiego Konkursu Młodych Organistów w 2009 r. w Krakowie. Koncertował m.in.: w Bazylice witego Krzya w Warszawie, w Auli im. Kardynała Stefana Wyszyskiego Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie, w Kociele w. Wincentego a Paulo w Otwocku, w Blagards Kirke w Noerrebro w Kopenhadze, w Kociele witego Stanisława w Rzymie. 23 maja 2010 roku w Kociele w. Andrzeja Boboli w Warszawie brał udział w Koncercie Architektura wiary młodziecze poezje Karola Wojtyły, organizowanym przez Impresariat Artystyczny Sursum Artes. W 2010 roku załoył zespół Blues Royce. Od wrzenia 2011 roku pełni funkcj kierownika muzycznego Teatru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego. Młodzieowa Orkiestra Kameralna DIVERTIMENTO Młodzieowa Orkiestra Kameralna Divertimento istnieje od 1997 roku. Załoycielem i dyrygentem Orkiestry jest Elbieta Ostrowska. W Orkiestrze graj uczniowie i absolwenci PSM I st. im. Karola Kurpiskiego w Warszawie. W swoim dorobku artystycznym Orkiestra ma kilkadziesit koncertów w kraju i za granic, m.in. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie, w Bazylice w. Krzya w Warszawie w cyklu Musica Sacra, w Sali Koncertowej Katolickiego Centrum Kultury w Krakowie, na Jasnej Górze w Czstochowie, w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w Teatrze Polskim w Warszawie. W dniach od 16 do 23 maja 2002 r. Orkiestra brała udział w 7th European Youth Music Festival Switzerland 02, organizowanym w ramach wiatowej wystawy EXPO 2002 w Szwajcarii. W sierpniu 2001 roku Orkiestra miała zaszczyt wystpi dla Ojca witego Jana Pawła II na prywatnej audiencji w czasie Jego letnich wakacji w Castel Gandolfo, a w styczniu 2005 roku w Auli Pawła VI w Watykanie podczas ostatniej Audiencji Generalnej Ojca witego Jana Pawła II.

17 Od 29 kwietnia do 13 maja 2006 roku, dziki dofinansowaniu w ramach Programów Operacyjnych Promocja polskiej kultury za granic Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Orkiestra koncertowała w Kanadzie, midzy innymi w Konsulacie Generalnym RP w Toronto, w Centrum Kultury Polskiej w Mississauga, w Katedrze w St. Catharines oraz w Muzeum Cywilizacji w Ottawie. 19 sierpnia 2007 roku podczas Inauguracji I Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Per Artem ad Astra Krasnobród 2007, Orkiestra dokonała prawykonania specjalnie dla niej skomponowanego przez Alicj Gronau utworu Suita Krasnobrodzka, a podczas II Festiwalu w 2008 roku prawykonania utworu Dariusza Przybylskiego Concerto Festivo. 9 listopada 2007 roku orkiestra wystpiła podczas Midzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Postacie terroryzmu postpowanie w stanach zagroenia w Pałacu w Helenowie. W dniach kwietnia 2008 roku Orkiestra koncertowała w Ambasadzie RP w Kopenhadze i w Blaagaards Kirke w Noerrebro w Kopenhadze. We wrzeniu 2009 roku Orkiestra miała zaszczyt zaprezentowa si podczas Audiencji Generalnej Ojca witego Benedykta XVI w Watykanie oraz w XV wiecznym Kociele witego Stanisława w Rzymie. 1 stycznia 2011 roku na zaproszenie Asessora Prowincji Reggio di Calabria, Orkiestra wystpiła z Koncertem Noworocznym w Placanica we Włoszech. 15 maja 2012 roku razem z chórem Puellae Cantates Orkiestra wziła udział w Uroczystej Inauguracji Sali Koncertowej Gotyckiego Zamku w Litomicach w Czechach. Dotychczasowy dorobek artystyczny Orkiestry, obejmujcy okres od renesansu do muzyki współczesnej, został utrwalony na szeciu płytach CD, nagranych w Studiu S-2 Polskiego Radia w Warszawie. Od 2009 roku Patronat nad działalnoci Młodzieowej Orkiestry Kameralnej DIVERTIMENTO objła Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., a od 2011 roku Business Centre Club.

18 PATRONAT MEDIALNY PATRONAT Młodzieowej Orkiestry Kameralnej DIVERTIMENTO

19 Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. swoje usługi kieruje przede wszystkim do banków, instytucji finansowych, przedsibiorstw, administracji publicznej, firm, działajcych w obszarze e-commerce oraz ich klientów. KIR S.A., za porednictwem systemów ELIXIR i EuroELIXIR, przetwarza rocznie blisko 1, 5 mld bezgotówkowych transacji płatniczych. Wraz z wprowadzeniem Jednolitego Obszaru Płatnoci w Euro (SEPA), połczone zostały platformy EuroELIXIR i STEP2, zapewniajc uczestnikom paneuropejsk adresowalno płatnoci. Rozrachunek systemu EuroELIXIR dokonywany jest na platformie systemu TARGET2. Izba uczestniczy take w wymianie płatnoci pomidzy europejskimi izbami rozliczeniowymi w ramach stowarzyszenia EACHA (European Automated Clearing House Association). Obecnie KIR S.A. prowadzi intensywne działania zwizane z wprowadzeniem na rynek usługi rozlicze płatnoci natychmiastowych Express ELIXIR, która pozwala na realizacj przelewów midzybankowych w czasie rzeczywistym, liczonym w sekundach, w trybie 24/7/365. W czerwcu br. banki rozpoczły proces wdraania usługi i udostpniania jej swoim klientom. W celu usprawnienia komunikacji pomidzy uczestnikami systemów rozliczeniowych ELIXIR i EuroELIXIR a podmiotami współpracujcymi z bankami, Izba wdroyła i systematycznie rozszerza funkcjonalno usługi OGNIVO słucej do elektronicznej wymiany informacji. Obecnie korzystaj z niej banki, ZUS, Poczta Polska, komornicy sdowi oraz przedsibiorcy. Izba, jako pierwsza firma w Polsce i jedna z pierwszych w Europie, zaoferowała usługi podpisu elektronicznego. Od 2003 r., na mocy decyzji ministra gospodarki, jest kwalifikowanym podmiotem wiadczcym usługi certyfikacyjne w zakresie wydawania certyfikatów kwalifikowanych oraz znaczników czasu. KIR S.A. wprowadziła na polski rynek równie wiele innowacyjnych produktów i usług, wspierajcych rozwój rynku płatnoci bezgotówkowych w Polsce. Naley do nich m.in. usługa PayByNet - pierwszy w Polsce system do realizacji gwarantowanych płatnoci internetowych, dedykowany brany e-commerce oraz sektorowi administracji publicznej. System PayByNet został zintegrowany z elektroniczn Platform Usług Administracji Publicznej (epuap) i jest pierwszym systemem umoliwiajcym klientom wnoszenie opłat urzdowych drog elektroniczn i pozwalajcym na generowanie Elektronicznego Powiadczenia Opłaty. KIR S.A. udostpniła równie usług invoobill - pierwsz na polskim rynku usług typu EBPP (elektronicznej prezentacji i płatnoci rachunków), działajc w oparciu o kanały bankowoci elektronicznej. Obecnie z usługi moe korzysta ponad 95% uytkowników bankowoci elektronicznej w Polsce. KIR S.A. oferuje równie w ramach systemu earchiwum usługi zarzdzania dokumentami papierowymi i elektronicznymi, a take odczytu optycznego. Jako SWIFT Service Bureau, Izba oferuje dostp do sieci SWIFTNet. W 2011 r. KIR S.A. została nominowana do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii Innowacyjno. KIR S.A. jest Rynkowym Liderem Innowacji 2012.

20 PARTNERZY SPONSORZY

Podczas każdego ze swoich występów spotyka się z niezwykłym uznaniem wśród publiczności i krytyków muzycznych.

Podczas każdego ze swoich występów spotyka się z niezwykłym uznaniem wśród publiczności i krytyków muzycznych. 2 OCTAVA ensemble szybko uzyskał wiodącą pozycję wśród polskich zespołów kameralnych, zostając uznanym przez krytyków muzycznych za jeden z najciekawszych polskich zespołów wokalnych młodego pokolenia.

Bardziej szczegółowo

Klaudiusz Baran Urodził się w Przemyślu. W 1995 roku ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Prof. Jerzego Jurka. Jako stypendysta rządu francuskiego kontynuował studia w

Bardziej szczegółowo

2

2 Anna Kutkowska-Kass Śpiew solowy studiowała pod kierunkiem wybitnej polskiej śpiewaczki operowej Marii Fołtyn. Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Śpiewa recitale, arie, pieśni oraz repertuar oratoryjno-kantatowy

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału. IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2014

Zapraszamy do udziału. IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2014 ORGANIZATORZY: KUTNOWSKI DOM KULTURY REGIONALNE TOWARZYSTWO MUZYCZNE oraz EUROPEJSKA FUNDACJA WSPIERANIA TALENTÓW DZIECI I MŁODZIEŻY MŁODZI ARTYŚCI Zapraszamy do udziału w IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Ludwiga van Beethovena

I Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Ludwiga van Beethovena 07. - 13. Września 2015 Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego Lusławice Organizatorzy: Internationale Beethoven Gesellschaft z Berlina oraz Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

Bardziej szczegółowo

TOMASZ STAŃKO. Ciemne Jutrznie 16 18 sierpnia 2013

TOMASZ STAŃKO. Ciemne Jutrznie 16 18 sierpnia 2013 Festiwal Muzyki Lusławice Małopolska TOMASZ STAŃKO a także Wojciech Myrczek oraz Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia pod dyrekcją Anny Szostak Ciemne Jutrznie 16 18 sierpnia 2013 www.emanacje.pl

Bardziej szczegółowo

Instytucja kultury z misją edukacji. www.amuz.edu.pl

Instytucja kultury z misją edukacji. www.amuz.edu.pl Instytucja kultury z misją edukacji www.amuz.edu.pl AKADEMIA MUZYCZNA W POZNANIU MA 95 LAT Jesteśmy jedną z dziewięciu uczelni muzycznych w Polsce, a jedyną w kraju, która prowadzi studia z zakresu lutnictwa.

Bardziej szczegółowo

Japońska tancerka tańcząca do słowiańskich dźwięków - niedługo w Polsce!

Japońska tancerka tańcząca do słowiańskich dźwięków - niedługo w Polsce! Japońska tancerka tańcząca do słowiańskich dźwięków - niedługo w Polsce! WROCŁAW, TARNOWSKIE GÓRY, KRAKÓW, GDAŃSK, KOBYLNICA (28 VI 2016) Tokijyo Hanasaki to japońska artystka tańca jiutamai, niezwykłej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Gala Finałowa konkursu "Student ma talent". 19 maja 2015 r. na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się uroczysta Gala Finałowa Projekt organizowany był po raz drugi przez Samorząd Studentów

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w III Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2013

Zapraszamy do udziału w III Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2013 ORGANIZATORZY: MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W KUTNIE oraz EUROPEJSKA FUNDACJA WSPIERANIA TALENTÓW DZIECI I MŁODZIEŻY MŁODZI ARTYŚCI Zapraszamy do udziału w III Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2013 Festiwal

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa r.

Warszawa r. VI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Kameralnej dla uczniów Szkół Muzycznych I i II stopnia pod artystycznym patronatem Grupy MoCarta Warszawa 1-3.06.2016r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Centrum

Bardziej szczegółowo

Jarosław Figura ur. 08.09.1968 r. w Ciepielowie (OBECNIE WOJ. MAZOWIECKIE )

Jarosław Figura ur. 08.09.1968 r. w Ciepielowie (OBECNIE WOJ. MAZOWIECKIE ) Jarosław Figura ur. 08.09.1968 r. w Ciepielowie (OBECNIE WOJ. MAZOWIECKIE ) - polonista, aktor, scenograf i reżyser fot. Kamil Witaszak Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

MUZYKA W STARYCH BALICACH

MUZYKA W STARYCH BALICACH Gmina Zabierzów Małopolska Manufaktura Sztuki Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy zapraszają na koncert z cyklu: MUZYKA W STARYCH BALICACH Maciej Negrey- słow ce Małopolska Manufaktura Sztuki,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ROKU 2015

PODSUMOWANIE ROKU 2015 PODSUMOWANIE ROKU 2015 Copyright @ by Czerwone Gitry Group Rok 2015 można zaliczyć do wyjątkowych w historii Zespołu, zarówno ze względu na jubileusz 50 lecia marki Czerwone Gitary, jak i wydarzenia, które

Bardziej szczegółowo

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina Zestawienie ofert w Konkursie z dziedziny kultury AD 2010 wraz z przyznanymi dotacjami Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Bardziej szczegółowo

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I I II ST. IM. WANDY KOSSAKOWEJ W SANOKU

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I I II ST. IM. WANDY KOSSAKOWEJ W SANOKU PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I I II ST. IM. WANDY KOSSAKOWEJ W SANOKU XVIII MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA AKORDEONOWE SANOK 2014 POD PATRONATEM MINISTERSTWA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO 23 26 KWIETNIA 2014

Bardziej szczegółowo

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma, urodzony 25 maja 1935 roku w Zbilutce (obecnie Zbelutka) na Kielecczyznie. W latach 1957-1962 studiował na Wydziale

Bardziej szczegółowo

1 Maria Zduniak Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1961), a także w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Fundacji im. Zbigniewa Seiferta za rok 2014. www.zbigniewseifert.org

Sprawozdanie Fundacji im. Zbigniewa Seiferta za rok 2014. www.zbigniewseifert.org Sprawozdanie www.zbigniewseifert.org Spis treści: Międzynarodowy Jazzowy Konkurs Skrzypcowy... 3-4 Digitalizacja etap IV - www.polishjazzarch.com... 5 Rafal Olbinski Jazz on the Cover 2014... 6-7 2 Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

WITOLD LUTOSŁAWSKI. kompozytor i dyrygent. Pragnę znaleźć tych, którzy czują tak samo, jak ja.. W. Lutosławski

WITOLD LUTOSŁAWSKI. kompozytor i dyrygent. Pragnę znaleźć tych, którzy czują tak samo, jak ja.. W. Lutosławski WITOLD LUTOSŁAWSKI kompozytor i dyrygent Pragnę znaleźć tych, którzy czują tak samo, jak ja.. W. Lutosławski Pierwsze lata Dnia 25.01.1913 r. nieopodal gmachu warszawskiej filharmonii przyszedł na świat

Bardziej szczegółowo

Kariera. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza. w Zielonej Górze

Kariera. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza. w Zielonej Górze Kariera w zasięgu ręki Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza w Zielonej Górze Szkoła Podstawowa nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Uchwała nr 17 / 48/2013 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w Regulaminie Studiów Na podstawie 38 p. 4 b Statutu UMFC z dnia

Bardziej szczegółowo

Kwartet Czterech Kultur Łódź Berlin Tel Awiw Sankt Petersburg

Kwartet Czterech Kultur Łódź Berlin Tel Awiw Sankt Petersburg Kwartet Czterech Kultur Łódź Berlin Tel Awiw Sankt Petersburg ORGANIZATOR: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina Kwartet Czterech Kultur koncert premierowy ARTYŚCI

Bardziej szczegółowo

III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WOKALNY IM. M. KARŁOWICZA

III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WOKALNY IM. M. KARŁOWICZA Część 8 III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WOKALNY IM. M. KARŁOWICZA 16 marca 2010 r. odbył się w naszej Szkole I I I M I Ę D Z Y S Z O L N Y K O N K U R S W O K A L N Y I M. M I E C Z Y S Ł A W A K A R Ł O W I

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w KATOWICACH. ROK SZKOLNY 2013/2014 cz. IV

KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w KATOWICACH. ROK SZKOLNY 2013/2014 cz. IV KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w KATOWICACH ROK SZKOLNY 2013/2014 cz. IV Koncert uczniów w hospicjum CORDIS 1 kwietnia 2014 r. Szkolną tradycją stały się koncerty

Bardziej szczegółowo

R E K T O R UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

R E K T O R UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA R E K T O R UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE NR 14/2013 z dnia 21 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Terminarz do planu pracy Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie w II semestrze roku szkolnego 2013/2014

Terminarz do planu pracy Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Terminarz do planu pracy Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Data Treść Odpowiedzialny 7. II. 2014 r. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Pragniemy Pastwa serdecznie zaprosi do udziału OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE SZTUKI ZŁOTNICZEJ. pt.: WIER. organizowanym przez GALERI YES

ZAPROSZENIE. Pragniemy Pastwa serdecznie zaprosi do udziału OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE SZTUKI ZŁOTNICZEJ. pt.: WIER. organizowanym przez GALERI YES ZAPROSZENIE Poprzez biuteri, uywajc swojej wyobrani, projektant urzeczywistnia i przekazuje wartoci estetyczne. Odkrycie tych wartoci nie jest moliwe bez odbiorcy, z którym artysta podejmuje dialog, czynic

Bardziej szczegółowo

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem [FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem Na początek reggae, a później polski rock - na błoniach Politechniki Opolskiej trwa koncert Rock Opole, zorganizowany w ramach imprez towarzyszących

Bardziej szczegółowo

ARTYSTA REZYDENT I EDYCJA WPROWADZENIE DO PROGRAMU

ARTYSTA REZYDENT I EDYCJA WPROWADZENIE DO PROGRAMU ARTYSTA REZYDENT I EDYCJA WPROWADZENIE DO PROGRAMU Idea i cele programu Program Artysta rezydent powstał, aby wspierać młodych polskich artystówwykonawców oraz zachęcić polskie zespoły oraz instytucje

Bardziej szczegółowo

IMPREZY W GLIWICACH WIOSNĄ

IMPREZY W GLIWICACH WIOSNĄ IMPREZY W GLIWICACH WIOSNĄ XXV Gliwickie Spotkania Teatralne ruszają 6 maja! Jubileuszowe XXV Gliwickie Spotkania Teatralne ruszają 6 maja (od 06-05-2014 do 18-05- 2014). W programie tegorocznej edycji

Bardziej szczegółowo

21 i 22 kwietnia w kościele św. Krzyża w Łapach odbył się X Międzynarodowy Festiwal Pieśni Sakralnej Łapskie Te Deum' 2007.

21 i 22 kwietnia w kościele św. Krzyża w Łapach odbył się X Międzynarodowy Festiwal Pieśni Sakralnej Łapskie Te Deum' 2007. X Łapskie Te Deum 21 i 22 kwietnia w kościele św. Krzyża w Łapach odbył się X Międzynarodowy Festiwal Pieśni Sakralnej Łapskie Te Deum' 2007. Część konkursowa odbyła się w sobotę. Grand Prix festiwalu

Bardziej szczegółowo

wiążesz swoje życie z aktorstwem lub teatrem

wiążesz swoje życie z aktorstwem lub teatrem STUDIUM TEATRALNE Studium Teatralne przy Gdańskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuki to zajęcia adresowane do młodzieży ponadgimnazjalnej, studentów, pedagogów, nauczycieli, animatorów, których pasją jest

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2014/2015. Część 3

ROK SZKOLNY 2014/2015. Część 3 ROK SZKOLNY 2014/2015 Część 3 W roku 2014 przypada 300 rocznica urodzin Christopha Willibalda Glucka. Tę okazję uświetniliśmy koncertem podczas którego zabrzmiały kompozycje instrumentalne i wokalne tego

Bardziej szczegółowo

POLSKO-NORWESKI MOST KULTUROWY DLA DUETÓW FORTEPIANOWYCH

POLSKO-NORWESKI MOST KULTUROWY DLA DUETÓW FORTEPIANOWYCH TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ AKADEMII MUZYCZNEJ W BIAŁYMSTOKU POLSKO-NORWESKI MOST KULTUROWY DLA DUETÓW FORTEPIANOWYCH Realizacja projektu listopad 2008 luty 2009 Spis treści O Towarzystwie 3 Opis projektu 4

Bardziej szczegółowo

Ewa Vesin. Stanisław Kufluk

Ewa Vesin. Stanisław Kufluk Ewa Vesin Śpiewaczka i pedagog. Studiowała śpiew w Akademii Muzycznej w Krakowie i Wrocławiu. Karierę wokalną rozpoczęła już w trakcie studiów, debiutując na scenie Opery Wrocławskiej w Czarodziejskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XX JUBILEUSZOWEGO FESTIWALU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I RELIGIJNEJ WOJSKA POLSKIEGO HRUBIESZÓW 2015

REGULAMIN XX JUBILEUSZOWEGO FESTIWALU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I RELIGIJNEJ WOJSKA POLSKIEGO HRUBIESZÓW 2015 Załącznik nr 1 REGULAMIN XX JUBILEUSZOWEGO FESTIWALU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I RELIGIJNEJ WOJSKA POLSKIEGO HRUBIESZÓW 2015 I ORGANIZATORZY: Dowódca Garnizonu Hrubieszów; Związek Gmin Lubelszczyzny; Związek

Bardziej szczegółowo

VII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Per Artem ad Astra Krasnobród 2013

VII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Per Artem ad Astra Krasnobród 2013 VII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Per Artem ad Astra Krasnobród 2013 pod Honorowym Patronatem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Mariana Rojka Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej - 1 -

Bardziej szczegółowo

Chór Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Strumieniu. Canzonetta

Chór Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Strumieniu. Canzonetta Chór Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Strumieniu Canzonetta Na zdjęciu górnym: Chór Szkolny Canzonetta, dyrektor Szkoły Podstawowej Beata Greń oraz dyrektor Gimnazjum Lilla Salachna-Brzoza Canzonetta Chór

Bardziej szczegółowo

II Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej Powiatu Legionowskiego

II Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej Powiatu Legionowskiego II Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej Powiatu Legionowskiego 10 pięknych koncertów! Tylko wybitni artyści! 7. VIII WIELISZEW Kościół Przemienienia Pańskiego, g. 18 MAURIZIO MAFFEZZOLI (Włochy) - organy

Bardziej szczegółowo

W krainie Chopina 2008 (19.06.2008, 00:00) - Autor WjK - mod: (23.08.2008, 20:07)

W krainie Chopina 2008 (19.06.2008, 00:00) - Autor WjK - mod: (23.08.2008, 20:07) W krainie Chopina 2008 (19.06.2008, 00:00) - Autor WjK - mod: (23.08.2008, 20:07) Recitale, koncerty muzyki organowej, kameralnej, jazzowej, a także wystawy i warsztaty artystyczne w zabytkowych kościołach,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski 3 - semestralne studia podyplomowe ze Scenografii Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego oferuje nowe 3-semestralne studia podyplomowe ze Scenografii. Ogólne cele kształcenia: Celem studiów jest zdobycie

Bardziej szczegółowo

Koncerty. Towarzystwa Przyjaciół Chóru Uniwersytetu Warszawskiego i Chóru Amici Canentes. Cz. I

Koncerty. Towarzystwa Przyjaciół Chóru Uniwersytetu Warszawskiego i Chóru Amici Canentes. Cz. I Koncerty Towarzystwa Przyjaciół Chóru Uniwersytetu Warszawskiego i Chóru Amici Canentes Cz. I maj 2001 kwiecień 2005 Opracowanie: Maria Laskowska Maria Piotrkiewicz Autorzy zdjęć: Marzena Grabiszewska-Gryka

Bardziej szczegółowo

VII ZACHODNIOPOMORSKI FESTIWAL KLARNETOWY o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym

VII ZACHODNIOPOMORSKI FESTIWAL KLARNETOWY o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie VII ZACHODNIOPOMORSKI FESTIWAL KLARNETOWY o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym Mecenat Miasto Szczecin Honorowy Patronat Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Festiwale muzyczne w Polsce

Festiwale muzyczne w Polsce Festiwale muzyczne w Polsce Opracowały: Aleksandra Olszar Magdalena Stec Katarzyna Kapusta 2015 1. Mapa myśli. Wypisz wyrazy, które kojarzą się z podanym słowem. - MUZYKA - 2. Zapoznaj się z tabelką. Informacje

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to siódma edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

Pieśni Ballady 24 Etiudy

Pieśni Ballady 24 Etiudy Pieśni Aleksandra Kurzak młoda, polska utalentowana sopranistka oraz Mariusz Kwiecień baryton, słynący z ogromnej muzykalności, absolwent Metropolitan Opera s Lindeman Young Artist Development po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku w piątek, 18 września o godz zaprasza na Muzyczną podróż do dawnej Italii.

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku w piątek, 18 września o godz zaprasza na Muzyczną podróż do dawnej Italii. Muzyczna podróż do Italii Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku w piątek, 18 września o godz. 17.00 zaprasza na Muzyczną podróż do dawnej Italii. V Koncert z cyklu Aria w Galerii odbędzie się w salonie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. a) grupa I dla urodzonych w 2003, 2004,2005 (szkoła podstawowa klasy I-III)

Regulamin. a) grupa I dla urodzonych w 2003, 2004,2005 (szkoła podstawowa klasy I-III) Regulamin I. 1. XX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży organizowany jest przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni, instytucję kultury województwa kujawsko-pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z poważaniem, Tomasz Radziwonowicz Dyrektor Orkiestry

Szanowni Państwo, Z poważaniem, Tomasz Radziwonowicz Dyrektor Orkiestry Szanowni Państwo, Każdemu Polakowi w duszy gra Chopin, a w sercu śpiewa Karłowicz. Dzięki świetnym kompozytorom, naszym Rodakom, Polska zyskała szacunek i rozgłos na całym świecie. Nowy album i koncert

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY, NAUCZYCIELE I SYMPATYCY PIEŚNI POLSKIEJ

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY, NAUCZYCIELE I SYMPATYCY PIEŚNI POLSKIEJ Pieśń ujdzie cało Adam Mickiewicz SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY, NAUCZYCIELE I SYMPATYCY PIEŚNI POLSKIEJ Zwracamy się do Państwa z serdecznym apelem i prośbą o zaangażowanie i udział uczniów w IV Gminnym

Bardziej szczegółowo

Placówka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. ŚLĄSKIE CENTRUM MUZYCZNE MUZYKA i RUCH z siedzibą w Rybniku

Placówka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. ŚLĄSKIE CENTRUM MUZYCZNE MUZYKA i RUCH z siedzibą w Rybniku Placówka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie ŚLĄSKIE CENTRUM MUZYCZNE MUZYKA i RUCH z siedzibą w Rybniku zaprasza na: XVI RYBNICKI FESTIWAL MŁODYCH TALENTÓW im. Ireneusza Jeszki RYBNIK

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M PRZESŁUCHAŃ REGIONALNYCH 2015

P R O G R A M PRZESŁUCHAŃ REGIONALNYCH 2015 P R O G R A M PRZESŁUCHAŃ REGIONALNYCH 2015 SZKOŁY MUZYCZNE II ST. FORTEPIAN dla: solistów V i VI klas SM II st. cyklu 6 letniego oraz III i IV klas SM II st. cyklu 4 letniego, zespołów gitarowych i akordeonowych

Bardziej szczegółowo

Beata Hyży - Czołpińska: scenariusz filmu "Zaginiona Ikona"

Beata Hyży - Czołpińska: scenariusz filmu Zaginiona Ikona Beata Hyży - Czołpińska: scenariusz filmu "Zaginiona Ikona" Otrzymała półroczne stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego na rok 2010 w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony

Bardziej szczegółowo

Zachęceni sukcesem poprzednich dwóch edycji Poznań Student Rock Festival (I edycja zgromadziła ok. 250 osób, II już ok. 500 słuchaczy), studenci z

Zachęceni sukcesem poprzednich dwóch edycji Poznań Student Rock Festival (I edycja zgromadziła ok. 250 osób, II już ok. 500 słuchaczy), studenci z Zachęceni sukcesem poprzednich dwóch edycji Poznań Student Rock Festival (I edycja zgromadziła ok. 250 osób, II już ok. 500 słuchaczy), studenci z Komisji Kultury przy Samorządzie Studentów Politechniki

Bardziej szczegółowo

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje przygotowano na podstawie danych zebranych przez studentów Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY oraz I FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ

I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY oraz I FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY oraz I FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Żory Zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA UCHWAŁA NR 84/183/2015 z dnia 25 maja 201 5 roku w spraw ie rekrutacji na studia pierw szego i drugiego stopnia w roku akademickim 201 6/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY IM. MIŁOSZA MAGINA WŁOCŁAWEK, 4 5 GRUDNIA 2013 R.

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY IM. MIŁOSZA MAGINA WŁOCŁAWEK, 4 5 GRUDNIA 2013 R. IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY IM. MIŁOSZA MAGINA WŁOCŁAWEK, 4 5 GRUDNIA 2013 R. Konkurs poświęcony jest propagowaniu twórczości wybitnego pianisty, kompozytora i pedagoga Miłosza Magina, który po

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ SZKOLNY 2015/2016

TERMINARZ SZKOLNY 2015/2016 TERMINARZ SZKOLNY 2015/2016 DATA SALA GODZINA LUTY 01.02.2016 r. Ferie zimowe 02.02.2016 r. 03.02.2016 r. 04.02.2016 r. 05.02.2016 r. 06.02.2016 r. 07.02.2016 r. 08.02.2016 r. Ferie zimowe 09.02.2016 r.

Bardziej szczegółowo

70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul.

70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul. 70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul. Jerzy Jerych malarstwo 31.01. - 15.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw

Bardziej szczegółowo

o łącznej wartości 53 mln zł

o łącznej wartości 53 mln zł INWESTUJEMY W OPOLE W Opolu zrealizowaliśmy dwa projekty współfinansowane z XI Priorytetu Kultura i Dziedzictwo Kulturowe POIiŚ o łącznej wartości 53 mln zł Rozbudowa Filharmonii Opolskiej Remont Amfiteatru

Bardziej szczegółowo

Franciszek Wójcik (1903-1984)

Franciszek Wójcik (1903-1984) Franciszek Wójcik (1903-1984) wystawa: Pejzaże z Rzymu i Zakopanego 04.03.2011 18.03.2011 Connaisseur Salon Dzieł Sztuki Kraków, Rynek Główny 11 Franciszek Wójcik (1903-1984) Urodzony 2 stycznia 1903 r.

Bardziej szczegółowo

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest 1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest znakomitym pedagogiem związanym z podkowiańską szkołą, gdzie

Bardziej szczegółowo

Biuro Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki AL LEGRO. TRIBUTE TO SZPILMAN

Biuro Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki AL LEGRO. TRIBUTE TO SZPILMAN Biuro Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki AL LEGRO. TRIBUTE TO SZPILMAN 31 marca 2011 r. Rada Miejska w Sosnowcu ogłosiła 2011 Rokiem Władysława Szpilmana. W ramach obchodów do tej pory zorganizowano: 09.05.2011

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ARTYSTYCZNE WOM w roku 2009

IMPREZY ARTYSTYCZNE WOM w roku 2009 IMPREZY ARTYSTYCZNE WOM w roku 2009 XXI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie dla młodzieŝy szkół ponadgimnazjalnych Gdańsk 2008/2009 E l i m i n a c j e w o j e w ó d z k i e : 17 IV 2009 Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU

ELEKTRONIKA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU Związek Kompozytorów Polskich - Polskie Centrum Informacji Muzycznej ELEKTRONIKA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU Realizacja projektu Fot. Kuba Kossak Włodzimierz Kossak Październik 2009 - Grudzień 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

52. KRAJOWY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI OPOLE 2015 REGULAMIN KONKURSU DEBIUTY O NAGRODĘ IM. ANNY JANTAR.

52. KRAJOWY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI OPOLE 2015 REGULAMIN KONKURSU DEBIUTY O NAGRODĘ IM. ANNY JANTAR. 52. KRAJOWY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI OPOLE 2015 REGULAMIN KONKURSU DEBIUTY O NAGRODĘ IM. ANNY JANTAR. 1. Organizatorem Konkursu jest Telewizja Polska S.A., wyłączny producent 52. Krajowego Festiwalu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku

Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku Fundacja Ulicy Piotrkowskiej jest wpisana do Krajowego Rejestru Sdowego w dniu 04.02.2002 roku pod numerem 0000086466 i zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet L u b e l s k i Jana Pawła II MUZYKOLOGIA /muzykologia STUDIA W INSTYTUCIE MUZYKOLOGII Instytut Muzykologii KUL należy do wąskiego grona pięciu placówek naukowo-dydaktycznych w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Ś L Ą S K I T E A T R T A Ń C A TANECZNY MOST. Realizacja projektu

Ś L Ą S K I T E A T R T A Ń C A TANECZNY MOST. Realizacja projektu TANECZNY MOST Realizacja projektu Lipiec 2009 - Listopad 2010 Spis treści O ŚTT 3 Opis projektu 4 Partnerzy projektu 5 Nadchodzące wydarzenia 6 Kontakt 7 Str. 2 O ŚTT Cele Śląski Teatr Tańca został załoŝony

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 2. W skład jury konkursu wejdą wybitni pianiści i pedagodzy z Polski i z zagranicy.

Regulamin. 2. W skład jury konkursu wejdą wybitni pianiści i pedagodzy z Polski i z zagranicy. Regulamin 1. 21 Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży organizowany jest przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni, instytucję kultury województwa kujawsko - pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia artystyczne i naukowe (październik 2015 maj 2016)

Wydarzenia artystyczne i naukowe (październik 2015 maj 2016) Wydarzenia artystyczne i naukowe (październik 2015 maj 2016) Promocja płyty Stanisław Firlej w 70. rocznicę urodzin 6 października 2015, godz. 18.00 prof. dr hab. Stanisław Firlej wiolonczela prof. dr

Bardziej szczegółowo

STYPENDIALNY PROGRAM WSPARCIA OTWARTA FILHARMONIA AGRAFKI MUZYCZNEJ

STYPENDIALNY PROGRAM WSPARCIA OTWARTA FILHARMONIA AGRAFKI MUZYCZNEJ STYPENDIALNY PROGRAM WSPARCIA OTWARTA FILHARMONIA AGRAFKI MUZYCZNEJ 1 OTWARTA FILHARMONIA AGRAFKI MUZYCZNEJ ORGANIZATOR I FUNDATOR PROGRAMU: FUNDACJA J&S PRO BONO POLONIAE DZIAŁALNOŚC PROGRAMOWA W CZTERECH

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły W roku akademickim 2004/2005 zainaugurowana została I edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Terminarz do planu pracy Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie w I semestrze roku szkolnego 2014/2015

Terminarz do planu pracy Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 Terminarz do planu pracy Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 Data Treść Odpowiedzialny 29.VIII.2014 r. 1. IX. 2014 r. Plenarna Rada Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

JURY. XII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Przeglądu Twórczości Agnieszki Osieckiej Bardzo Wielka Woda

JURY. XII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Przeglądu Twórczości Agnieszki Osieckiej Bardzo Wielka Woda JURY XII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Przeglądu Twórczości Agnieszki Osieckiej Bardzo Wielka Woda ELŻBIETA KŁOSIŃSKA- przewodnicząca jury, śpiewaczka operowa i operetkowa Absolwentka wydziału wokalno-aktorskiego

Bardziej szczegółowo

Maria Gorzelańczyk - absolwentka z 2010., klasy gitary mgr Krzysztofa Mieszały. Obecnie uczy się w PSM I i II stopnia w Lesznie w klasie gitary.

Maria Gorzelańczyk - absolwentka z 2010., klasy gitary mgr Krzysztofa Mieszały. Obecnie uczy się w PSM I i II stopnia w Lesznie w klasie gitary. Marika Apolinarska - absolwentka z 2008 r., klasy fletu mgr Agnieszki Panas. Obecnie uczy się w PSM I i II st. im. R. Maciejewskiego w Lesznie w klasie fletu. Gra w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Ochotniczej

Bardziej szczegółowo

Rok 2010 rokiem chopinowskim

Rok 2010 rokiem chopinowskim Fryderyk Chopin Rok 2010 rokiem chopinowskim Rozpoczęły się oficjalne obchody dwusetnej rocznicy narodzin największego polskiego kompozytora Fryderyka Franciszka Chopina. Jego wkład w rozwój światowej

Bardziej szczegółowo

L.dz. PSM-0231/111/w/2011 Lubaczów 05.11.2013 r.

L.dz. PSM-0231/111/w/2011 Lubaczów 05.11.2013 r. L.dz. PSM-0231/111/w/2011 Lubaczów 05.11.2013 r. Szanowni Państwo Dziekani Wydziałów Instrumentalnych i Wokalnych Dyrektorzy Szkół Muzycznych I i II stopnia Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

Uczniowie kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej na następujących instrumentach:

Uczniowie kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej na następujących instrumentach: INFORMATOR Rok szkolny 2015/2016 O szkole Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 im. Oskara Kolberga w Warszawie jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ BYDGOSZCZ 4-15.11.2015

ZAPROSZENIE TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ BYDGOSZCZ 4-15.11.2015 XXXIV TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ BYDGOSZCZ 4-15.11.2015 BYDGOSKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ CHRZEŚCIJAŃSKĄ Rodzina pierwszą szkołą cnót społecznych św. Jan Paweł II Familiaris Consortio (n. 36) PATRONAT

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE LICEUM MUZYCZNE

WOJSKOWE LICEUM MUZYCZNE WOJSKOWE LICEUM MUZYCZNE W 1960 roku decyzją Ministra Obrony Narodowej utworzono w Elblągu Kompanię Muzyczną mającą status szkoły podoficerskiej. Szkoła ta została przemianowana w 1972 roku na Wojskową

Bardziej szczegółowo

6 5 J U B I L E U S Z O W Y R O K S Z K O LNY 2011 / 2012. Część 5

6 5 J U B I L E U S Z O W Y R O K S Z K O LNY 2011 / 2012. Część 5 6 5 J U B I L E U S Z O W Y R O K S Z K O LNY 2011 / 2012 Część 5 21 II 2012 r. MŁODZI DLA MIASTA OGRODÓW W sobotę 21 lutego nasi Uczniowie wystąpili podczas Koncertu zatytułowanego MŁODZI DLA MIASTA OGRODÓW

Bardziej szczegółowo

26 sierpnia odbył się koncert finałowy X Jubileuszowych Podlaskich Warsztatów Piosenkarskich - "Cudze chwalicie, swoje poznajcie".

26 sierpnia odbył się koncert finałowy X Jubileuszowych Podlaskich Warsztatów Piosenkarskich - Cudze chwalicie, swoje poznajcie. X Jubileuszowe Podlaskie Warsztaty Piosenkarskie 26 sierpnia odbył się koncert finałowy X Jubileuszowych Podlaskich Warsztatów Piosenkarskich - "Cudze chwalicie, swoje poznajcie". Na scenie Białostockiego

Bardziej szczegółowo

Jerzy Artysz Jerzy Artysz, który przy swojej prawdziwie uniwersalnej technice wokalnej potrafi zaśpiewać wszystko co na baryton napisano, poradził sobie również z partią Makbeta. Jak zwykle daje on z siebie

Bardziej szczegółowo

Kopia obrazu Dama z gronostajem

Kopia obrazu Dama z gronostajem Kopia obrazu Dama z gronostajem 50 x 65 cm autor: Bogusław Ziółkowski Dama z gronostajem, powszechnie znana jako Dama z łasiczką, to obraz namalowany przez Leonarda da Vinci w Mediolanie między 1483 a

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 2197 UCHWAŁA NR LVII/1478/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 2197 UCHWAŁA NR LVII/1478/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 29 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 2197 UCHWAŁA NR LVII/1478/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie połączenia instytucji kultury:

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 2. W skład jury konkursu wejdą wybitni pianiści i pedagodzy z Polski i z zagranicy.

Regulamin. 2. W skład jury konkursu wejdą wybitni pianiści i pedagodzy z Polski i z zagranicy. Regulamin I. 1. 22. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży organizowany jest przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni, instytucję kultury województwa kujawsko - pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GITAROWEGO W RAMACH VI FESTIWALU GITAROWEGO - - GITARA NA KRESACH CHEŁM 02-03 KWIETNIA 2014r.

REGULAMIN KONKURSU GITAROWEGO W RAMACH VI FESTIWALU GITAROWEGO - - GITARA NA KRESACH CHEŁM 02-03 KWIETNIA 2014r. REGULAMIN KONKURSU GITAROWEGO W RAMACH VI FESTIWALU GITAROWEGO - - GITARA NA KRESACH CHEŁM 02-03 KWIETNIA 2014r. 1 I ORGANIZATORZY: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Chełmie. Współorganizatorzy:

Bardziej szczegółowo

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r.

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. DWA STULECIA. DOBRY POCZĄTEK 1 października 2015 19 listopada 2016 Założenia Jubileuszu Celem Jubileuszu jest podkreślenie wyjątkowego znaczenia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie kultury w Opolu

Finansowanie kultury w Opolu Finansowanie kultury w Opolu W Opolu zrealizowaliśmy dwa projekty współfinansowane z XI Priorytetu Kultura i Dziedzictwo Kulturowe POIiŚ, o łącznej wartości 53 mln zł: Remont Amfiteatru Tysiąclecia i utworzenie

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Część 3

ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Część 3 ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Część 3 11 grudnia 2010 r. Ś W I Ę T O S Z K O Ł Y Centrum Edukacji Artystycznej Region Śląski oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach mają zaszczyt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010 Kraków, dnia 31.3.211 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 21 1. Dane Fundacji. Fundacja Sztuk Wizualnych, z siedzibą w Krakowie przy ul. Piekarskiej 11/12, 31-67

Bardziej szczegółowo

kalendarz imprez kulturalnych

kalendarz imprez kulturalnych www.nysa.pl I kwartał 2014 kalendarz imprez kulturalnych KULTURA 1 Marca XVII GALA TRYTONA NYSKIEGO Uroczysta gala wręczenia statuetki dla wybitnych i nieprzeciętnych nysan - Trytona Nyskiego. W programie

Bardziej szczegółowo

IV Podkarpacki Festiwal Piosenki Misyjnej im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ pod hasłem Serce bez granic. Huta Komorowska, 11 września 2015 r.

IV Podkarpacki Festiwal Piosenki Misyjnej im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ pod hasłem Serce bez granic. Huta Komorowska, 11 września 2015 r. IV Podkarpacki Festiwal Piosenki Misyjnej im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ pod hasłem Serce bez granic Huta Komorowska, 11 września 2015 r. Regulamin Organizatorzy: Fundacja im. Księdza Kardynała

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kmieć (ur. 13 marca 1950 zm. 13 marca 2011), adiunkt Katedry Farmakognozji UJ CM, w latach członek Senatu Uniwersytetu

Krzysztof Kmieć (ur. 13 marca 1950 zm. 13 marca 2011), adiunkt Katedry Farmakognozji UJ CM, w latach członek Senatu Uniwersytetu Krzysztof Kmieć (ur. 13 marca 1950 zm. 13 marca 2011), adiunkt Katedry Farmakognozji UJ CM, w latach 2002 2005 członek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, artysta grafik, człowiek wielkiego serca i wielu

Bardziej szczegółowo

Raz Dwa Trzy. oraz ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA

Raz Dwa Trzy. oraz ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA Raz Dwa Trzy oraz ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA WYKONAWCY Raz Dwa Trzy Marek Moś dyrygent Elbląska Orkiestra Kameralna Każda ich kolejna płyta to ewolucja i poszukiwanie nowych brzmień. Zespół intryguje

Bardziej szczegółowo