S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W SZCZECINIE NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE UDZIELONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA WIĘKSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ MAMMOGRAFÓW CYFROWYCH WRAZ Z OSPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM DO ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ORAZ APARATÓW USG DO ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I DO PRZYCHODNI PRZYSZPITALNEJ W CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII NOWOTWORÓW PIERSI NR PN-10/12 PODSTAWA PRAWNA: USTAWA Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, Szczecin Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS Bank Polska Kasa Opieki SA II O/Szczecin ; NIP: ; Regon : Nr telefonów: centrala: ; sekretariat, dyrektor naczelny: ; główny księgowy: ; zastępca dyr. ds. lecznictwa: ; zastępca dyr. ds. administracyjno-eksploatacyjnych: ; nr fax: ; adres adres www:

2 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mammografów cyfrowych wraz z osprzętem i oprogramowaniem do Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz aparatów USG do Zakładu Diagnostyki Obrazowej i do Przychodni Przyszpitalnej w Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi, o wymaganiach funkcjonalnych określonych szczegółowo w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji, dla pakietów o nr 1 i Miejsce realizacji zamówienia: Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22. Szczegółowe miejsce ustawienia i montażu aparatów określono w punkcie 5. Rysunki stanowiące część dokumentacji projektowej powykonawczej budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi, znajdują się w Załączniku nr 9 do SIWZ. 3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi, oprócz dostawy, ustawienie lub montaż aparatu, jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu. 4. WYKONAWCA ma możliwość dokonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty, o czym zobowiązany jest poinformować ZAMAWIAJĄCEGO min. 2 dni przed planowanym jej terminem. 5. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch pakietów zawierających następujące elementy: Pakiet nr 1: Zakup dwóch mammografów cyfrowych, jednej stacji mammograficznej dedykowanej do opisów oraz oprogramowania mammograficzne x 2 (upgrade systemu PACS o funkcjonalność mammograficzną WARIANT A lub stanowisko do badań mammograficznych WARIANT B) dla pracowni Mammografii Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Mammografy cyfrowe przeznaczone są do badań przesiewowych i diagnostycznych z możliwością powiększeń. Montowana u ZAMAWIAJĄCEGO aparatura ma spełniać aktualne wymogi techniczne Rozporządzeń Ministra Zdrowia, Zarządzeń Prezesa NFZ oraz COK Przesiewowego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, co do aparatury mammograficznej wykonującej badania diagnostyczne i profilaktyczne w zakresie zmian w sutku. System składa się ze statywu do badania z zintegrowanym generatorem wysokiej częstotliwości o mocy wyjściowej min. 5 kw. Lampa, generator i statyw pochodzą od jednego producenta. Zakresy wysokiego napięcia wynoszą min kv, skok regulacji napięcia z dokładnością max co 1 kv. Maksymalna ekspozycji to min. 400 mas. Anoda wirująca lampy RTG wykonana jest z dwóch różnych materiałów dla danej wartości ogniska. Prędkość wirowania anody wynosi min obr./min. Pojemność cieplna lampy (lub kołpaka z lampą zależnie od terminologii producenta) wynosi min. 800 khu. Nominalne wielkości ognisk lampy to: małe max 0,15, duże max 0,3 mm. Lampa wyposażona jest dodatkowo w min. 2 filtry. Statyw mammograficzny jest wolnostojący o zakresie ruchu głowicy w pionie min cm. Odległość ognisko detektor obrazu wynosi min. 68 cm. Zestaw do zdjęć powiększonych min. 1,5 x. Sterowanie ruchem płyty dociskowej góra/dół oraz ruchu głowicy odbywa się ręcznie oraz za pomocą przycisków nożnych. Komplet płytek dociskowych rozpoznawanych automatycznie przez aparat. 2

3 Detektor cyfrowy oparty jest na amorficznym półprzewodniku o wymiarach min. 23 x 29 cm. z matrycą detektora min x 3220 pikseli i maksymalnym rozmiarze piksela 90 mikrometrów. Zakres dynamiki detektora wynosi min. 12 bit. Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi to max 35 sekund. Konsola technika wyposażona jest w monitor LCD o przekątnej min. 19, komputer z pamięcią operacyjną min. 8 GB RAM, klawiaturą obsługową, szybą ochronną dla operatora ekwiwalentną min. 0,5 mm Pb. Ilość zapamiętanych obrazów bez kompresji wynosi min Konsola zawiera interfejs sieciowy. Zakres dynamiki obrazu po postprocesingu min. 10 bit. Integracja stacji technika z systemem PACS ZAMAWIAJĄCEGO. Możliwość zaoferowania w aparatach będącymi przedmiotem oferty oprogramowania umożliwiającego wykonywanie badań tomosyntezy. Oprogramowanie tomosyntezy jest dopuszczone na dzień składania oferty do sprzedaży i użytku komercyjnego na terenie Unii Europejskiej (aparat wyposażony miałby certyfikat CE). Stanowisko obrazowo opisowe dla lekarzy 1 szt. zawiera parę monochromatycznych diagnostycznych monitorów obrazowych LCD wysokiej klasy (zgodnie z polskim prawem), monitory parowane fabrycznie o przekątnej nie szej niż 21, z kontrastem min. 500:1, rozdzielczości każdego monitora min. 5 MP i jasności każdego monitora min. 500 cd/m2. Głębia obrazowania każdego monitora min. 10 bit. Dodatkowy monitor kolorowy do prezentacji obrazów z innych badań o przekątnej min. 19 i rozdzielczości min. 1,3 MP. Stanowisko zawiera oprogramowanie obsługowe, interfejs sieciowy min. 1Gb/sek. Komunikacja poprzez DICOM 3.0. Oddzielna klawiatura obsługowa dedykowana do przeglądania obrazów mammograficznych. Raporty sporządzane zgodnie z klasyfikacją BI- RADS. Możliwość wyznaczenia średniej wartości piksela i standardowego odchylenia w danym ROI. W ramach przedmiotu zamówienia jest również rozbudowa systemu PACS o funkcjonalność mammograficzną WARIANT A 2 licencje lub alternatywnie stanowisko do badań mammograficznych Wariant B.- 2 licencje. Parametry i typ posiadanego przez ZAMAWIAJĄCEGO systemu PACS: nazwa systemu: Syngo. plaza firmy SIEMENS. Możliwość rozbudowy całego systemu (poza ofertą) w oprogramowanie umożliwiające wykonanie analiz i oceny badań tomosyntezy. Oprogramowanie to jest dopuszczone do sprzedaży i użytku komercyjnego na terenie Unii Europejskiej, nie pozostające w trakcie procedury programu badawczego na dzień składania ofert. Do oferty należy załączyć dokumenty, świadectwa dopuszczające aparat do stosowania na terenie Polski np. Certyfikat CE lub deklaracja zgodności. W zakresie przedmiotu zamówienia jest również wykonanie projektów osłon stałych w Pracowniach Mammografii w nowowybudowanym Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi. Miejsce montażu mammografów cyfrowych w Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi, Zakład Diagnostyki Obrazowej: pomieszczenia nr R-1 i nr R-40 Pakiet nr 2: Zakup dwóch cyfrowych aparatów ultrasonograficznych klasy Premium dla pracowni USG Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz cyfrowego aparatu ultrasonograficznego dla Poradni Ginekologii w Przychodni Przyszpitalnej. 3

4 Cyfrowy aparat ultrasonograficzny dla Poradni Ginekologii w Przychodni Przyszpitalnej: Cyfrowy aparat ultrasonograficzny fabrycznie nowy z 2012 roku z możliwością badań ginekologicznych, dedykowany do badań endokawitarnych ginekologicznych, ogólno brzusznych, powierzchniowych. Aparat z zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji badań sterowanymi z klawiatury aparatu. Aparat posiada możliwość integracji w zakresie przesyłania obrazów do systemu PACS szpitala. Aparat posiada cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej o minimum niezależnych kanałach przetwarzania. Możliwość podłączenia jednocześnie min. 3 głowic. Zakres częstotliwości pracy wynosi 2 13 MHz. W zestawie znajdują się trzy głowice typu: głowica konweksowa wieloczęstotliwościowa do badań ogólnobrzusznych z zakresem częstotliwości pracy min. 2,0 5,0 MHz, wykonana w technologii wielorzędowej lub innej zapewniającej efekt poprawy rozdzielczości jak głowice wielorzędowe; kąt pola skanowania powyżej 65 stopni, głowica liniowa wysokiej częstotliwości wieloczęstotliwościowa do badań małych narządów o częstotliwości pracy min. 5,0 12,0 MHz, długości czoła głowicy mm oraz pracą w trybie II harmonicznej, głowica mikrokonweksowa wolumetryczna (4D) wieloczęstotliwościowa endowaginalna z zakresem częstotliwości pracy 3,0 9,0 MHz, z kątem pola skanowania powyżej min. 170 stopnie oraz pracą w trybie II harmonicznym. Aparat dedykowany jest do pracy w ośrodku onkologicznym specjalizującym się w ocenie i diagnostyce zmian onkologicznych. Aparat posiada możliwości jego rozbudowy o nowe funkcje. Cyfrowy aparat ultrasonograficzny dla pracowni USG Zakładu Diagnostyki Obrazowej: Cyfrowy aparat ultrasonograficzny klasy Premium fabrycznie nowy z 2012 roku o szerokim zastosowaniu do obrazowania wszystkich narządów. Aparat z zestawem sond pozwalającym obrazować małe narządy, a zwłaszcza sutki. Aparat wyposażony jest w stację roboczą pozwalającą na archiwizację obrazów na dysku twardym, płytach CD/DVD z możliwością przesyłania obrazów do systemu PACS szpitala w standardzie DICOM. Aparat posiada cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej o minimum niezależnych kanałach przetwarzania. Możliwość podłączenia jednocześnie 3 głowic. Zakres częstotliwości pracy 1,0 18,0 MHz. W zestawie znajdują się trzy głowice typu: głowica konweksowa wieloczęstotliwościowa do badań ogólnobrzusznych z zakresem częstotliwości 1,0 7,0 MHz wykonana w technice wielorzędowej z min. liczbą elementów 192, kątem skanowania powyżej 70 stopni, promieniem krzywizny 60 mm, z pracą w trybie II harmonicznym, głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań powierzchniowych małych narządów z zakresem częstotliwości minimum 7,0 18,0 MHz z pracą w II trybie harmonicznym, wykonana w technologii wielorzędowej minimalną liczbą elementów 500, szerokością pola skanowania mm, głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań powierzchniowych z zakresem częstotliwości min. 4,0 10,0 MHz wykonana w technologii wielorzędowej z minimalną 4

5 liczbą elementów 500, pracą w II trybie harmonicznym, szerokością pola skanowania mm. Aparat do pracy w ośrodku onkologicznym do diagnozowania i obrazowania zmian onkologicznych posiadający możliwości jego rozbudowy. Cyfrowy aparat ultrasonograficzny dla pracowni USG Zakładu Diagnostyki Obrazowej: Cyfrowy aparat ultrasonograficzny klasy Premium fabrycznie nowy z 2012 roku o szerokim zastosowaniu do obrazowania wszystkich narządów a zwłaszcza sutków. Aparat wyposażony jest w stację roboczą pozwalającą z klawiatury na archiwizację obrazów na dysku twardym, płytach CD/DVD z możliwością przesyłania obrazów do szpitalnego systemu PACS w formacie DICOM. Zakres częstotliwości pracy 1,0 18,0 MHz. Aparat posiada cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej o minimum niezależnych kanałach przetwarzania. Aparat posiada możliwość jednoczesnego podłączenia minimum trzech głowic. W zestawie znajdują się 3 głowice typu: głowica konweksowa wieloczęstotliwościowa do badań ogólnobrzusznych o zakresie częstotliwości min. 1,0 7,0 MHz wykonana w technologii wielorzędowej min. 192 elementy, o promieniu krzywizny 60 mm, kątem widzenia 70 stopni, z pracą w II trybie harmonicznym, głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań powierzchniowych o zakresie częstotliwości min. 5,0 15,0 MHz wykonana w technologii wielorzędowej min. 500 elementów, z szerokością skanowania mm, z pracą w II trybie harmonicznym, głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań powierzchniowych i małych narządów o zakresie częstotliwości min. 7,0 18,0 MHz wykonana w technologii wielorzędowej min. 500 elementów, z szerokością pola skanowania mm, z pracą w II trybie harmonicznym. Aparat zawiera między innymi pakiet do automatycznej detekcji pomiaru zmian ogniskowych, nastawy programowane dla aplikacji i głowic min. 30, technologię obrazowania nakładanego przestrzennego wielokierunkowego (compounding), tryb obrazowania Elastografii Tkanek, możliwość rozbudowy o Elastografię Akustyczną, możliwość zastosowania w przyszłości głowicy liniowej volumetrycznej do automatycznego obrazowania 3D sutka. Aparat do pracy w ośrodku onkologicznym specjalizującym się w obrazowaniu i diagnostyce zmian onkologicznych, a zwłaszcza zlokalizowanych w sutku. II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia ustala się następująco: dla Pakietu nr 1: do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do roku, dla pakietu nr 2: do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do roku. III. INFORMACJE O DOPUSZCZENIU DO SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne pakiety. 5

6 IV. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje w ogłoszeniu o zamówieniu udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej, w treści specyfikacji ustawą ). V. INFORMACJE O DOPUSZCZENIU OFERT WARIANTOWYCH ORAZ WARUNKACH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w zakresie Pakietu nr 1, w części dotyczącej rozbudowy systemu PACS o funkcjonalność mammograficzną. VI. FINANSOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 1. Oferowana cena w ofercie ma obejmować wszystkie koszty związane realizacją przedmiotu zamówienia. 2. Rozliczenie dostaw realizowane będzie w złotych polskich. 3. Termin płatności wynosi 30 dni od daty doręczenia faktury ZAMAWIAJĄCEMU. 4. ZAMAWIAJĄCY dokona zapłaty, w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 5. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 6. Za dzień zapłaty przyjmuje się obciążenia konta ZAMAWIAJĄCEGO. VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferowane ceny winny być wyrażone w złotych polskich. 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY. 3. Wszystkie strony oferty a że miejsca, w których WYKONAWCA naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 4. Zawarte w ofercie kopie dokumentów muszą posiadać poświadczenie zgodności z oryginałem. Poświadczenia iego może dokonać pełnomocny przedstawiciel WYKONAWCY. 5. Każda strona oferty winna być ponumerowana. 6. Oferta powinna zawierać: 6.1. Ofertę cenową w formie wypełnionego, lub wykonanego przez WYKONAWCĘ formularza ofertowego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ wraz wypełnionymi Załącznikami Nr 1 i Nr 2 do formularza przedstawiającym koszty jednostkowe sprzętu i potwierdzeniem spełniania wymagań funkcjonalnych, przez oferowany przedmiot dostawy. 6

7 6.2. Wypełnione Załączniki Nr 3, 4 i 5 do formularza ofertowego zawierające informacje objęte kryteriami oceny innymi niż cena, które stanowią Załączniki nr 4, 5 i 6 do SIWZ. Uwaga: edytowalną wersję formularza ofertowego wraz z załącznikami ZAMAWIAJĄCY umieścił na stronie internetowej W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYKONAWCA przedstawia: Oświadczenie (zawarte w treści formularza ofertowego) potwierdzające, że WYKONAWCA: posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ich uprawnień; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie artykułu 24 Prawa zamówień publicznych Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że WYKONAWCA nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub, wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-9 Prawa zamówień publicznych. Uwaga: dokumenty wskazane w pkt muszą być wystawione w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed datą otwarcia ofert, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt , w terminie nie wcześniejszym niż 6 miesięcy przed tą datą Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt , składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 7

8 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, oraz składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego swego kraju pochodzenia albo zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. Wymóg zawarty w uwadze po punkcie stosuje się odpowiednio Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez WYKONAWCĘ niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ZAMAWIAJĄCY żąda przedstawienia wykazu podobnych zadań wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat dostaw przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykaz winien obejmować zadania odpowiadające, swoim rodzajem i wartością, przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że zostały one wykonane należycie. Za zadania odpowiadające, swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia ZAMAWIAJĄCY uznaje dostawę wraz z montażem mammografu w zakresie pakietu nr 1 na kwotę netto min ,00 zł oraz aparatu USG w zakresie pakietu nr 2 na kwotę netto min ,00 zł. Dla spełniania tego wymogu ZAMAWIAJĄCY żąda, ujęcia w wykazie co naj dwóch zadań dla każdego z pakietów, realizowanych na rzecz dwóch różnych zamawiających, z potwierdzeniem należytego wykonania - referencji W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez WYKONAWCĘ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia, ZAMAWIAJĄCY żąda przedłożenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min.: ,00 (słownie: jeden milion złotych) dla każdego z pakietów. W przypadku składania oferty na dwa pakiety, ogólna ubezpieczenia musi obejmować sumę minimalnych wartości dla obu pakietów Posiadaną dokumentację stanowiącą podstawę potwierdzenia wymagań funkcjonalnych oferowanego przedmiotu dostawy zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku Nr 1 do SIWZ Dokumentację techniczną urządzenia w języku polskim zawierającą instrukcje obsługi i eksploatacji w formie papierowej i elektronicznej (instrukcję używania wyrobu medycznego), w tym informacje na temat wymaganej przez producenta częstotliwości przeglądów technicznych (szczegóły w Załączniku Nr 1 do SIWZ). 8

9 6.8. Wykaz dostawców specjalnych części zamiennych, części zużywalnych, lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu medycznego będącego przedmiotem oferowanej dostawy Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania następujących czynności: fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu medycznego nie mogą być wykonane przez użytkownika Oświadczenie WYKONAWCY dołączone do każdego pakietu o kwalifikacji proponowanych wyrobów medycznych do odpowiedniej klasy wyrobów medycznych. W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 Nr 107, poz. 679 wraz z późniejszymi zmianami), ZAMAWIAJĄCY żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu na terenie RP m.in. Deklaracje Zgodności, Certyfikat CE, Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną, instrukcję używania wyrobu, dokument potwierdzający, że oferowany wyrób medyczny został zgłoszony/wpisany do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu lub dokonano powiadomienia o wyrobie w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa wyrobu zgłoszona/wpisana/ z powiadomienia do rejestru winna odpowiadać nazwie handlowej /katalogowej oferowanego wyrobu). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganym od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach zawartych w ofercie Upoważnienie lub pełnomocnictwo, dla osoby reprezentującej WYKONAWCĘ (o ile uprawnienie to nie wynika z treści dokumentu określonego w pkt ). 7. Dokumenty składające się na ofertę powinny być ułożone w kolejności wymienionej w niniejszej specyfikacji. 8. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego w postępowaniu WYKONAWCÓW wchodzących w skład konsorcjum. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania konsorcjum w tym do dokonywania wszelkich czynności w toku postępowania, w szczególności do korespondencji z ZAMAWIAJĄCYM, składania odbierania wszelkich oświadczeń, w tym oświadczeń woli, wszelkich dokumentów w toku postępowania. Ponadto dokumenty określone w punkcie wymagane są od każdego z podmiotów. Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie. 9. Jeżeli WYKONAWCA, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 6.4, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCY przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych, o których mowa w pkt Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych pkt , mimo wezwania do ich uzupełnienia w trybie określonym w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych oraz nie 9

10 zachowanie innych wymogów określonych w specyfikacji spowoduje wykluczenie WYKONAWCY z dalszego postępowania. 11. Każdy WYKONAWCA przedłoży tylko jedną ofertę. WYKONAWCA, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 12. WYKONAWCA może wprowadzić zmiany, lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem otrzymania, przez ZAMAWIAJĄCEGO, pisemnego powiadomienia o zmianach lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie lub zmiana oferty po upływie terminu składania ofert jest niedopuszczalne. VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 1. ZAMAWIAJĄCY posiada stronę internetową na której zamieszcza informacje dotyczące zamówienia będącego przedmiotem niniejszej specyfikacji. 2. ZAMAWIAJĄCY posiada adres poczty elektronicznej: oraz faks nr: , 3. ZAMAWIAJĄCY dokonuje wyboru elektronicznej drogi przekazywania wniosków, zawiadomień i informacji. Dokumenty wychodzące od ZAMAWIAJĄCEGO będą przekazywane na adres mailowy podany w treści korespondencji otrzymanej przed otwarciem ofert, lub w treści formularza ofertowego. 4. W razie braku informacji o adresie poczty elektronicznej ZAMAWIAJĄCY będzie przekazywał korespondencję na numer faksu, jaki zostanie mu udostępniony w sposób wskazany wyżej w pkt Przekazując korespondencję w drodze elektronicznej, lub w drodze faksowej ZAMAWIAJĄCY będzie żądał niezwłocznego potwierdzenia faktu jej otrzymania. 6. W razie braku możliwości przekazania korespondencji w sposób wskazany w pkt. 3 i 4, a że w razie braku żądanego potwierdzenia otrzymania korespondencji przez WYKONAWCĘ zostanie ona wysłana przesyłką pocztową, lub przesyłką kurierską. 7. Do porozumiewania się, w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO, z WYKONAWCAMI są uprawnione następujące osoby: w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Mariusz Holicki, nr tel ; w sprawach formalnych dotyczących zamówienia publicznego: Agnieszka Kołodziejska, nr tel oraz oraz Adrianna Zalewska, nr tel.: IX. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA. 1. WYKONAWCA może zwrócić się, w formie pisemnej, do ZAMAWIAJĄCEGO o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem pkt Jeżeli zapytanie wpłynie do ZAMAWIAJĄCEGO w terminie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, ZAMAWIAJĄCY udzieli pisemnych wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 10

11 3. Przy udzielaniu odpowiedzi nie zostanie ujawniona nazwa podmiotu zwracającego się z zapytaniem. 4. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, ZAMAWIAJĄCY może zmienić treść specyfikacji. 5. Każda, wprowadzona przez ZAMAWIAJĄCEGO, zmiana stanie się częścią specyfikacji i zostanie doręczona wszystkim WYKONAWCOM, którzy otrzymali specyfikację oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej ZAMAWIAJĄCEGO. Jeżeli zmiana specyfikacji prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, ZAMAWIAJĄCY przekaże zmianę ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 6. Jeżeli w wyniku zmiany specyfikacji jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, ZAMAWIAJĄCY przedłuży termin składania ofert i zamieści o tym informację na stronie internetowej. 7. Jeżeli zmiana dotyczy ogłoszenia i jest istotna, ZAMAWIAJĄCY przedłuży termin składania ofert o minimum 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia. 8. W im przypadku wszelkie prawa i zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO będą podlegały nowemu terminowi. X. WADIUM: 1. Ustala się wadium, będące warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wysokość wynosi: ,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy trzysta złotych), w tym: dla pakietu nr 1: ,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych), dla pakietu nr 2: ,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO Bank Polska Kasa Opieki SA II O/Szczecin , poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza wniesienia wadium w innej formie niż w/w. 3. Wadium w formie poręczenia i gwarancji winno umożliwiać realizację uprawnień ZAMAWIAJĄCEGO w terminie nie krótszym od terminu związania WYKONAWCY treścią złożonej oferty. 4. Termin wniesienia wadium: do dnia roku do godziny 10: Złożenie oferty niezabezpieczonej wadium spowoduje wykluczenie WYKONAWCY i odrzucenie jego oferty. 6. Wadium wniesione w pieniądzu ZAMAWIAJĄCY przechowa na rachunku bankowym. 11

12 7. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie dokona zwrotu wniesionego wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wadium wniesionego przez WYKONAWCĘ, którego oferta została wybrana i z zastrzeżeniem pkt 11. WYKONAWCY, którego oferta została wybrana wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po zawarciu umowy. 8. Z zastrzeżeniem pkt. 11 ZAMAWIAJĄCY zwraca również niezwłocznie wadium na wniosek WYKONAWCY, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Wycofanie oferty przez WYKONAWCĘ po upływie terminu składania ofert powoduje utratę wadium. 10. Wadium wniesione w pieniądzu ZAMAWIAJĄCY zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z właściwej umowy o prowadzenie rachunku bankowego, poszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za dokonanie przelewu na konto WYKONAWCY. 11. ZAMAWIAJĄCY zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli WYKONAWCA mimo wezwania go przez ZAMAWIAJĄCEGO w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył żądanych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, z wyjątkiem udowodnienia, że nie wynika to z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY. 12. ZAMAWIAJĄCY zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli WYKONAWCA, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY. 13. ZAMAWIAJĄCY zażąda ponownego wniesienia wadium przez WYKONAWCĘ, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. WYKONAWCA jest związany złożoną ofertą przez okres sześćdziesięciu dni, począwszy od upływu terminu składania ofert. XII. MIEJSCE, TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT. 1. Ofertę należy składać w Kancelarii Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, budynek administracyjny, I piętro, pokój nr 101 w terminie do dnia roku do godz. 10: Oferta powinna być umieszczona w zabezpieczonej kopercie zewnętrznej zaopatrzonej w napis: OFERTA NA DOSTAWĘ MAMMOGRAFÓW CYFROWYCH WRAZ Z OSPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM DO ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ORAZ APARATÓW USG DO ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I DO PRZYCHODNI PRZYSZPITALNEJ W CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII NOWOTWORÓW PIERSI. 3. W jednej kopercie wewnętrznej należy umieścić wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami, zgodnie z załączonym wzorem, a w drugiej kopercie wewnętrznej dokumenty określone w części VII pkt niniejszej specyfikacji. 4. Wszystkie oferty doręczone ZAMAWIAJĄCEMU po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone WYKONAWCOM. 12

13 5. Na żądanie osoby składającej ofertę ZAMAWIAJĄCY potwierdzi pisemnie datę i godzinę oraz numer kolejny nadany ofercie w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego niniejszą SIWZ. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1. WYKONAWCA w przedstawionej ofercie winien na dany pakiet zaoferować łączną cenę, kompletną, jednoznaczną, która będzie ceną ostateczną. 2. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą, w tym: transport, montaż aparatu, jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu, opłaty wynikające z polskiego prawa celnego i podatkowego itp. WYKONAWCA winien uwzględnić w cenie oferty również wszystkie inne koszty, jakie poniesie w związku z realizacją przedmiotu przetargu, że nie wymienione w zdaniu poprzedzającym, a które mają wpływ na cenę oferty. 3. Jeżeli WYKONAWCA stosuje w swojej praktyce kupieckiej upusty cenowe, to proponując je ZAMAWIAJĄCEMU w ofercie, musi już uwzględnić je w ostatecznej cenie oferty. XIV. OTWARCIE I ROZPATRZENIE OFERT. 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu roku o godz. 10:15 w Sali Konferencyjnej (budynek administracyjny, I piętro, pokój Nr 102). 2. W części jawnej postępowania działająca, w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO, komisja przetargowa: podaje kwotę, jaką ZAMAWIAJĄCY zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; stwierdzi, czy oferty zostały złożone w terminie podanym w specyfikacji; otworzy koperty z ofertami; ogłosi nazwy WYKONAWCÓW, ich adresy, ceny ofertowe i okres gwarancji. 3. Informacje odczytane po otwarciu ofert zostaną, w tym samym dniu, umieszczone na stronie internetowej oraz przesłane pocztą elektroniczną na adresy mailowe podane przez WYKONAWCÓW, w treści formularza ofertowego. 4. Wybór oferty zostanie dokonany w trybie niejawnym. 5. Jeżeli oferta zostanie odrzucona z powodów, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy, lub uznana za odrzuconą wobec wykluczenia WYKONAWCY ze względów, o których mowa w art. 24 ustawy, wszyscy WYKONAWCY zostaną równocześnie zawiadomieni o tym fakcie. Informacja zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. 6. Przy wyborze oferty będą stosowane wyłącznie kryteria ustalone w części XV niniejszej specyfikacji. 7. W toku dokonywania oceny ofert ZAMAWIAJĄCY może żądać udzielenia przez WYKONAWCĘ wyjaśnienia dotyczącego treści złożonej oferty. 8. ZAMAWIAJĄCY poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją. Poprawki nie mogą powodować istotnych zmian w treści oferty. O dokonanych poprawkach ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie zawiadamia WYKONAWCĘ, którego oferta została poprawiona. Brak zgody 13

14 WYKONAWCY na dokonanie poprawek w zakresie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, spowoduje odrzucenie oferty. 9. Zamówienie zostanie udzielone WYKONAWCY, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych i w niniejszej specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 10. Niezwłocznie po dokonanym wyborze ZAMAWIAJĄCY zawiadamia o wyniku jednocześnie wszystkich WYKONAWCÓW uczestniczących w postępowaniu i podaje termin, po którego upływie umowa będzie zawarta oraz ogłasza wyniki na stronie internetowej XV. KRYTERIA OCENY. 1. Przy wyborze oferty ZAMAWIAJĄCY będzie się kierował następującymi kryteriami w przypadku Pakietu nr 1 i nr 2: L. P. Kryterium Znaczenie (waga procentowa) 1. cena koszty eksploatacji wymagania funkcjonalne serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Wartość kryterium Nr 1 będzie ustalona według następującego wzoru: W k1 = najniższa cena spośród oferowanych cena oferty x 100 x 0,6 3. Wartość kryterium Nr 2 będzie ustalona według poniższego wzoru: W k2 = punkty przyznane w ofercie max punktów w kryterium nr 2 x 100 x 0,1 Szczegółowy opis punktacji kryterium Nr 2 zawiera Załącznik Nr 4 do specyfikacji (Załącznik nr 3 do formularza ofertowego). 4. Wartość kryterium Nr 3 zostanie określona w oparciu o następujący wzór: W k3 = punkty przyznane w ofercie max punktów w kryterium nr 3 x 100 x 0,3 Szczegółowy opis punktacji kryterium Nr 3 zawiera Załącznik Nr 5 do specyfikacji (Załącznik nr 4 do formularza ofertowego). 14

15 5. Wartość kryterium Nr 4 zostanie określona w oparciu o następujący wzór: W k4 = punkty przyznane w ofercie max punktów w kryterium nr 4 x 100 x 0,1 Szczegółowy opis punktacji kryterium Nr 4 zawiera Załącznik Nr 6 do specyfikacji (Załącznik nr 5 do formularza ofertowego). 6. Maksymalna liczby punktów możliwych do uzyskania wskutek oceny w każdym kryterium została określona w poszczególnych załącznikach. 7. Ocena punktowa będzie dokonywana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zaokrągleniem ewentualnej cyfry na trzecim miejscu o wartości od 1 do 5 w dół, a od 6 do 9 w górę. XVI. ZASADY UDOSTĘPNIANIA PROTOKOŁU I ZAŁĄCZNIKÓW. 1. ZAMAWIAJĄCY udostępnia wskazane dokumenty po otrzymaniu pisemnego wniosku. 2. ZAMAWIAJĄCY udostępnia dokumenty niezwłocznie, chyba że naruszyłoby to sprawność toku prac dotyczących badania i oceny ofert. W im przypadku ZAMAWIAJĄCY wyznacza miejsce udostępniania dokumentów oraz termin, który nie może być późniejszy od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, lub o unieważnieniu postępowania. 3. Udostępnianie dokumentów może mieć miejsce w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO lub może nastąpić poprzez przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, 4. Kopiowanie jest odpłatne - cena za 1 stronę 0,65 zł. 5. WYKONAWCA pokrywa że koszty przesyłki. XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. W celu usprawnienia procesu przygotowania umowy, WYKONAWCA zobowiązuje się do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU, na jego wniosek, edytowalnej wersji załączników do formularza ofertowego. 2. Po upływie terminów wskazanych w art. 94 ust. 1 ustawy albo w warunkach, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, ZAMAWIAJĄCY wyśle dwa egzemplarze jednostronnie podpisanej umowy na adres WYKONAWCY pocztą, lub przesyłką kurierską. Wysyłka nastąpi z wyprzedzeniem minimum trzech dni roboczych poprzedzających dzień oznaczony w umowie, jako dzień jej zawarcia. 3. WYKONAWCA w terminie trzech dni roboczych zwróci jeden podpisany egzemplarz umowy. Zwłoka WYKONAWCY w podpisaniu i zwrocie umowy zostanie uznana za odmowę zawarcia umowy, ze skutkami z tego wynikającymi. 4. WYKONAWCY składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za podpisanie umowy. XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. ZAMAWIAJĄCY nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15

16 XIX. ISTOTNE POSTANOWIENIA WARUNKÓW UMOWY. Projekt umowy zawiera Załącznik Nr 7 do SIWZ. XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 1. Warunkiem przysługiwania środków ochrony prawnej jest istnienie interesu w uzyskaniu zamówienia oraz poniesienie lub możliwość poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności ZAMAWIAJĄCEGO, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów, wskazywać żądanie oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności ZAMAWIAJĄCEGO stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane pisemnie. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec treści specyfikacji wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 4. Kopię odwołania należy przesłać ZAMAWIAJĄCEMU przed upływem terminu do wniesienia odwołania, aby mógł on zapoznać się z jego treścią. 5. ZAMAWIAJĄCY nie później niż 2 dni od otrzymania kopii odwołania, przekazuje ją innym WYKONAWCOM uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji, zamieszcza ją również na stronie internetowej, wzywając WYKONAWCÓW do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. 6. WYKONAWCA może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść tej strony. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, przekazując jego kopię ZAMAWIAJĄCEMU oraz WYKONAWCY wnoszącemu odwołanie. 7. Na wyrok oraz postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Szczecinie, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby. ZATWIERDZAM: Szczecin, dnia roku 16

17 ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Załącznik Nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/oferty Załącznik Nr 2 szczegółowa wycena przedmiotu zamówienia ceny jednostkowe Załącznik Nr 3 formularz ofertowy Załącznik Nr 4 szczegółowy opis kryterium Nr 2 koszty eksploatacji Załącznik Nr 5 szczegółowy opis kryterium Nr 3 wymagania funkcjonalne Załącznik Nr 6 szczegółowy opis kryterium Nr 4 serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Załącznik Nr 7 projekt umowy Załącznik Nr 8 obowiązki wykonawców Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w zakresie realizacji zasad zintegrowanego systemu zarządzania (według norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004, ISO 22000:2005) Załącznik nr 9 dokumentacja powykonawcza pomieszczeń Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi Zakład Diagnostyki Obrazowej 17

18 Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-10/12 Załącznik Nr 1 do formularza ofertowego. Pakiet Nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/oferty. Zakup dwóch mammografów cyfrowych, jednej stacji mammograficznej dedykowanej do opisów oraz oprogramowania mammograficzne x 2 (upgrade systemu PACS o funkcjonalność mammograficzną WARIANT A lub stanowisko do badań mammograficznych WARIANT B). 1. Informacje ogólne: l.p. rodzaj informacji kolumna wypełniana przez Wykonawcę 1. typ model 2. producent (nazwa/siedziba) 3. rok produkcji 2. Wymagania funkcjonalne: l.p. opis parametru wymagana szczegółowy opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia (kolumna wypełniana przez Wykonawcę) ocena punktowa 1. aparaty fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, rok produkcji najważniejsze podzespoły ie lampa, generator i statyw, stacja lekarska pochodzą od tego samego producenta WYMAGANIA OGÓLNE MAMMOGRAF CYFROWY 2 szt I. GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA 1. Generator wysokoczęstotliwościowy 2. Moc wyjściowa generatora min. 5 kw 3. Zakres wysokiego napięcia min. (25-35) kv 4. Dokładność regulacji napięcia, skok max co 1kV 18

19 5. maksymalna ekspozycji w mas min. 400 mas maksymalna oferowanego parametru 5 pkt; minimalna oferowanego parametru 0 pkt; pozostałe 6. automatyczna kompensacja zmian napięcia +/- 10% 7. cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji, tj. kv, mas, rodzaj filtra II. LAMPA RTG 1. anoda wirująca 2. anoda wykonana z dwóch różnych materiałów dla danej wartości ogniska /nie 10 pkt. nie 0 pkt. 3. prędkość wirowania anody min obr./min 4. pojemność cieplna anody min.160 khu 5. pojemność cieplna lampy (lub kołpaka z lampą zależnie od terminologii producenta); Wykonawca zobowiązany jest podać pojemność cieplną zespołu Lampy RTG i jej obudowy min. 800 khu maksymalna oferowanego parametru 5 pkt; minimalna oferowanego parametru 0 pkt; pozostałe 6. wielkość nominalna małego ogniska max 0,15 7. wielkość nominalna dużego ogniska max 0,3 8. filtry dodatkowe (minimum 2) podać materiał każdego filtra III. AUTOMATYKA 1. automatyka aec 2. automatyka doboru filtrów 3. automatyczna kontrola kompresji 4. ręczna kontrola kompresji 5. automatyczna dekompresja po ekspozycji 6. automatyczny dobór siły kompresji do gęstości i typu tkanki IV. STATYW MAMMOGRAFICZNY 1. statyw wolnostojący 2. głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym 3. zakres ruchu głowicy w pionie (podać dla górnej powierzchni obudowy detektora stolika badań) min. (72 140) cm najsza odległości górnej powierzchni stolika od podłogi (dolna pozycja) - 5 pkt, największa dolnej pozycji 0 pkt, pozostałe 4. motorowy obrót głowicy 19

20 5. zakres obrotu głowicy min. ( +180 o do 135) o lub min. ( -180 o do +135) o maksymalny zakres oferowanego parametru 5 pkt; minimalny zakres oferowanego parametru 0 pkt; pozostałe 6. odległość ognisko - detektor obrazu min. 68 cm 7. zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia min.1,5x, podać współczynnik powiększenia 8. sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół oraz ruchu głowicy góra/dół ręcznie (przyciski lub pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych) 9. osłona twarzy pacjentki 10. komplet płytek do kompresji dla wszystkich formatów ekspozycji (łącznie z powiększeniem) 11. aparat automatycznie rozpoznaje wielkość zainstalowanej płytki dociskowej i dopasowuje do niej kolimację (autodetekcja) 12. zintegrowany ze statywem aparatu podświetlany panel z możliwością dynamicznych zmian koloru oświetlenia (w celu stworzenia przyjaznej atmosfery podczas badania) 1. detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku o wymiarach min. 23 cm x 29 cm 2. bezpośrednie przetwarzanie promieniowania RTG w sygnał obrazowy (bez pośredniej zamiany na światło bez warstwy scyntylacyjnej) /nie V. DETEKTOR CYFROWY, podać materiał i technologię wykonania detektora 10 pkt nie 0 pkt 3. matryca detektora min. (2550 x 3220) pikseli 4. rozmiar piksela max. 90µm oferowanego parametru poniżej 90 µm - 5 pkt. 5. zakres dynamiki min. 12bit 6. kratka przeciw rozproszeniowa 7. czas pomiędzy diagnostycznymi ekspozycjami max 35s VI. KONSOLA TECHNIKA = STACJA AKWIZYCYJNA 1. monitor, komputer, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji (stanowisko-konsola technika) 2. monitor obsługowy dla technika LCD min stół operatora z pulpitem sterowania z regulacją 5 pkt /nie wysokości nie 0 pkt 4. szyba ochronna dla operatora ekwiwalent min. 0,5 mm Pb 5. pamięć operacyjna min. 0,8 GB RAM 20

21 6. ilość zapamiętanych obrazów bez kompresji min obrazów maksymalna oferowanego parametru 5 pkt; minimalna oferowanego parametru 0 pkt; pozostałe. 7. nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i/lub DVD w formacie DICOM 8. wyświetlanie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia 9. interfejs sieciowy z funkcjonalnością: DICOM Send DICOM Storage Commitment DICOM Basic Print, DICOM Modality Worklist, 10. zakres dynamiki obrazu po postprocessingu min. 10 bit maksymalna oferowanego parametru 5 pkt; minimalna oferowanego parametru 0 pkt; pozostałe 11. funkcje: powiększenie pomiary kąta, pomiary długości, dodawanie tekstu do obrazu, pomiar gęstości nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i/lub literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej 12. możliwość manualnego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta lub pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS 13. w ramach oferty integracja stacji technika z systemem PACS oraz RIS Zamawiającego 14. możliwość zaoferowania w aparacie będącym przedmiotem oferty oprogramowania umożliwiającego wykonywanie badań tomosyntezy; oprogramowanie tomosynetezy jest dopuszczone na dzień składania oferty do sprzedaży i użytku komercyjnego na terenie Unii Europejskiej (aparat wyposażony miałby certyfikat CE) STANOWISKO OBRAZOWO OPISOWE DLA RADIOLOGA 1 szt. 1. stanowisko obrazowo opisowe 2. system operacyjny (podać typ i środowisko) 3. pamięć operacyjna min. 2 GB RAM 4. dysk twardy (HD) min 2000 obrazów 21

22 5. komputer, mysz, klawiatura komputerowa 6. para monochromatycznych diagnostycznych, opisać monitorów obrazowych LCD wysokiej klasy (zgodnie z polskim prawem), monitory parowane fabrycznie: przekątna monitora 21, kontrast monitora min. 500:1 prezentacja obrazu w pionie, rozdzielczość każdego monitora min. 5MP jasność każdego monitora 500 cd/m 2 7. głębia obrazowania min. 10 bit dla każdego monitora 5MP 8. dodatkowy monitor kolorowy do prezentacji obrazów z innych urządzeń niż mammograf np. z USG: przekątna monitora min 19 rozdzielczość monitora min 1,3 MP 9. oprogramowanie obsługowe post processing,, opisać co naj: zmiana kontrastu i jasności zmiana tablic odwzorowania poziomów szarości (tzw. LUT) powiększenie odwrócenie skali szarości (negatyw) pomiary odległości 10. interfejs sieciowy min. 1GB/sek 11. komunikacja poprzez DICOM oddzielna klawiatura obsługowa dedykowana do przeglądania obrazów z badań mammograficznych, opisać 13. raporty sporządzane zgodnie z klasyfikacją BI- RADS 14. możliwość wyświetlenia jednocześnie kompletu 4 obrazów z badania przesiewowego Możliwość wyświetlenia jednocześnie aktualnego i poprzedniego badania tego samego pacjenta 15. interfejs sieciowy z funkcjonalnością: DICOM Send/Recive DICOM Storage Commitment DICOM Basic Print DICOM Query/Retrieve 16. w ramach oferty integracja stacji obrazowoopisowej w zakresie przesyłania i pobierania obrazów do/z systemu PACS Zamawiającego 17. możliwość rozbudowy (poza ofertą) w oprogramowanie dostępne do sprzedaży komercyjnej umożliwiające ocenę i opis badań 3D USG równolegle z badaniem mammograficznym tego samego pacjenta 18. możliwość rozbudowy (poza ofertą) w oprogramowanie umożliwiające wykonywanie analiz i oceny badań tomosyntezy; oprogramowanie to jest dopuszczone do sprzedaży i użytku komercyjnego na terenie Unii Europejskiej, nie pozostające w trakcie procedury programu badawczego na dzień składania ofert (poza ofertą) /nie; podać nazwę iej opcji/ oprogramowania, podać nazwę iego oprogramowania 5 pkt. nie 0 pkt. 22

23 19. możliwość wyznaczenia średniej wartości piksela i standardowego odchylenia w danym ROI STANOWISKO OBRAZOWO-OPISOWE 1 szt. WARIANT A. Rozbudowa posiadanego systemu PACS o funkcjonalność mammograficzną (warunki minimalne) 1. aktualizacja oprogramowania systemu PACS zapewniająca poniżej wyspecyfikowaną funkcjonalność lub zaoferowanie rozwiązania równoważnego 2. system operacyjny serwera PACS MS Windows 2008 Standard 64bit lub równoważny 3. baza danych Microsoft SQL Server 2008 lub równoważna - nie dopuszcza się zaoferowania rozwiązań bazodanowych typu OpenSource 4. dostawa 1 pływająca licencja mammograficzna w ramach posiadanej liczby licencji bazowych oprogramowania ogólnoradiologicznego 5. system PACS nie limituje ilości podłączonych urządzeń diagnostycznych 6. funkcja kompresji danych w komunikacji Serwer-klient, przy czym klient systemu PACS/Dystrybucji obrazów wyświetla dane rozkompresowane 7. możliwość zmiany poziomu kompresji w locie" bez potrzeby restartu serwera/klienta aby zmiany odniosły skutek 8. funkcja autoroutingu 9. system zabezpieczenia dostępu dla nieuprawnionych użytkowników blokujący dostęp do stacji diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazów po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania 10. system PACS umożliwia archiwizację oraz funkcje Query/Retrieve obiektów: DICOM RT Plan RT Structure Set RT Dose RT Treatment Record Dicom Structure Report Interfejs HL7 umożliwiający połączenie z systemem RIS 11. oprogramowanie stacji diagnostycznej wspiera zintegrowane logowanie z systemem operacyjnym oraz integrację z ActiveDirectory 23

Bez punktacji urządzeń 5. Bez punktacji województwa śląskiego 7.

Bez punktacji urządzeń 5. Bez punktacji województwa śląskiego 7. I. Oceniane Parametry Techniczne i Eksploatacyjne L.p. Parametr Parametr graniczny 1. MAMMOGRAF CYFROWY I WYMAGANIA OGÓLNE Oferowany model aparatu / producent / kraj pochodzenia / rok produkcji Podać 2.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i 1 z 5 2016-02-17 08:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 04/2016 ( Transport Pacjentów Dializowanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

komunalnego wraz z osprzętem. Zamawiający wymaga aby: a) ciągnik będący przedmiotem zamówienia: - był

komunalnego wraz z osprzętem. Zamawiający wymaga aby: a) ciągnik będący przedmiotem zamówienia: - był Ozorków: Dostawa - zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem. Numer ogłoszenia: 347552-2011; data zamieszczenia: 21.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa tonerów do drukarki Canon I Sensys 7660 cdn Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na:

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na: Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2007 r. nr 137990-2007. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu 87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel.

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcm.prudnik.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcm.prudnik.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego. Prudnik: Dostawa błon rentgenowskich ogólnodiagnostycznych, mammograficznych, stomatologicznych oraz odczynników dla Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku Numer ogłoszenia: 334374-2011; data

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Kraków: Ochrona mienia i utrzymanie czystości w MPO Sp. z o.o. w Krakowie Numer ogłoszenia: 91604-2013; data zamieszczenia: 06.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Rokiciny: Dostawa komputerów i drukarek, przeprowadzenie szkolenia, obsługa serwisowa komputerów oraz adaptacja pomieszczeń w ramach realizacji projektu pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawy drutu stalowego w kręgach. Numer ogłoszenia: 310526-2011; data zamieszczenia: 28.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE

PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-11-10 13:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa i wdrożenie oprogramowania wspomagającego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:246226-2011:text:pl:html PL-Włoszczowa: Implanty ortopedyczne 2011/S 148-246226 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Internecik też dla dzieci - zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.php/2/36 Poznań: Dostawa 6 sztuk zestawów sprzętu do ratownictwa technicznego

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stargard.sr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stargard.sr.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stargard.sr.gov.pl Stargard Szczeciński: DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH DO SĄDU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Polska-Piła: Nieregularny transport osób 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Piła: Nieregularny transport osób 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255859-2016:text:pl:html Polska-Piła: Nieregularny transport osób 2016/S 141-255859 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 10 2011-06-03 08:42 Wyrzysk: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych, szwów chirurgicznych oraz pozostałych artykułów medycznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Numer

Bardziej szczegółowo

Intensywnej Terapii Specjalistycznego Szpitala im.e. Szczeklika w Tarnowie w celu zwiększenia

Intensywnej Terapii Specjalistycznego Szpitala im.e. Szczeklika w Tarnowie w celu zwiększenia Tarnów: Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Specjalistycznego Szpitala im.e. Szczeklika w Tarnowie w celu zwiększenia funkcjonalności i dostosowania do obowiązujących przepisów - bez

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Tychy: Przetarg nieograniczony na windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzachodni.pl Grodzisk Mazowiecki: Dostawa aparatury i sprzętu radiologicznego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks Budowa chodnika prawostronnego, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy zjazdów oraz budowa konstrukcji oporowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria - Brzeźnica w km 13+354,25 13+730 w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-11-19 19:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wiw.mazowsze.pl Siedlce: Dostawa zestawów komputerowych dla Zakładu Higieny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov.pl Kielce: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka badawczo-rozwojowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka badawczo-rozwojowa. Warszawa: Zawarcie umowy serwisowej na sprzęt firmy Philips Advanced Technology Laboratories (ALT) oraz ELscint, numer sprawy PN 12/12/MM Numer ogłoszenia: 50460-2012; data zamieszczenia: 20.02.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96794-2016:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2016/S 057-096794 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza Α w Chojnicach 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 tel. centrala (0 52) 39 56 500 tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 e-mail: szpital@chojnice.pl

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Implanty ortopedyczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Implanty ortopedyczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128462-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Implanty ortopedyczne 2012/S 78-128462 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278172-2010:text:pl:html PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu 2010/S 182-278172 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Kraków: Dostawa instrumentów i akcesoriów endodontycznych dla SP ZOZ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Niedźwiedź: Dostawa i montaż wolnostojących obiektów toalet publicznych Numer

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36. Chełmiec: Internecik też dla dzieci - zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Chełmiec - etap II, na: ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, MODERNIZACJA SERWERA ORAZ ŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sosnowiec: Dostawa i montaż lampy RTG do tomografu komputerowego SOMATOM Emotion 6 Numer ogłoszenia: 266760 2015; data zamieszczenia: 08.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice Administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Numer ogłoszenia: 238594-2011; data

Bardziej szczegółowo