szukaj nas zawsze w CZWARTEK! NR 264 ROK VII 9 WRZEŚNIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "szukaj nas zawsze w CZWARTEK! NR 264 ROK VII 9 WRZEŚNIA 2010 E-MAIL: extra-elblag@extra-media.pl WWW.extrapolska.pl"

Transkrypt

1 gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA Tak, jak rolnicy świętują zakończenie żniw, tak i działkowcy mają swoje święto działkowych plonów, od lat obchodzone we wrześniu i znane powszechnie, jako Dni Działkowca. Święto jest okazją do wspólnych spotkań połączonych z podsumowaniem minionego sezonu, wyróżnienia najlepszych, najbardziej zasłużonych. reklama szukaj nas zawsze w CZWARTEK! NR 264 ROK VII 9 WRZEŚNIA Krajowe Dni Działkowca Działkowe dożynki Rozpoczęcie roku szkolnego 17 września 2010 reklama w numerze program TV na cały tydzień Delegacja z Elbląga w komplecie Z roku na rok obchody tego święta zyskują coraz większą popularność. Bowiem każda społeczność tworzy swoją tradycję, która jest spoiwem łączącym obecne pokolenie działkowców z poprzednikami. Wzorem lat ubiegłych, na początku września każdego roku Rada Krajowa PZD organizuje Krajowe Dni Działkowca w różnych rejonach Polski. W tym roku odbyły się one w Warszawie, zaś miejscem spotkania był Rodzinny Ogród Działkowy Rakowiec. Zjechały tu delegacje reprezentujące poszczególne okręgi związku, a wśród nich reprezentanci elbląskiego okręgu PZD z prezesem inż. Bolesławem Mikołajczykiem na czele. W składzie elbląskiej delegacji znaleźli się również laureaci krajowego konkursu Ogród Roku i Wzorowa Działka Roku z ROD im. R. Traugutta. Myślą przewodnią tegorocznych obchodów Krajowych Dni Działkowca było: 5 lat ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i jej obrona. Gospodarz uroczystości, prezes Rady Krajowej PZD Eugeniusz Kondracki serdecznie powitał zebranych. Z okazji Krajowych Dni Działkowca przekazuję pozdrowienia wszystkim polskim działkowcom, milionowi polskich rodzin połączonych wspólną ideą i wspólną pracą na działkach i w ogrodach powiedział. Sporo uwagi w swoim wystąpieniu E. Kondracki poświęcił aktualnej sytuacji, a szczególnie kolejnym atakom na związek Poinformował mianowicie, iż I Prezes Sądu Najwyższego zaskarżył w Trybunale Konstytucyjnym 6 kluczowych artykułów ustawy o ROD. Czteroletnie działania Prawa i Sprawiedliwości w sprawie uchylenia ustawy zmierzają, najogólniej mówiąc, do nacjonalizacji całego dorobku PZD i zawierają w swej istocie cele czysto komercyjne podkreślił prezes. Przypomnijmy, że w obronie ustawy zebrano ponad 625 tys. podpisów. Prezes RK PZD mówił także o powodzi, które ostatnio nawiedzały Sala obrad reklama nasz kraj. Ucierpiały w ich wyniku także Rodzinne Ogrody Działkowe. Nie pozostawimy tych ogrodów samych sobie zapewnił. W tym celu został utworzony specjalny rachunek bankowy, a do tej pory zalanym ogrodom udzielono pomocy wartości 8 mln złotych. Pomoc ta nadal będzie udzielana. Pamiętajcie, że tylko razem jesteśmy w stanie zachować nasz bogaty dorobek w postaci ogrodów działkowych dla naszych dzieci i wnuków, dla przyszłych pokoleń. Zawsze bądźmy razem, drodzy przyjaciele zakończył. Przez aklamację wszyscy uczestnicy spotkania gromkimi brawami na stojąco przyjęli rezolucję w obronie ustawy o ROD z 8 lipca 2005 roku, którą w imieniu grupy inicjatywnej odczytała Izabella Ożygolska z okręgu łódzkiego. c. d. str. 4

2 2 extra ELBLĄG

3 czwartek, 9 września 2010 extra ELBLĄG 3

4 4 extra ELBLĄG Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szansa dla Żuław 16 stycznia Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, jako beneficjent projektu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław. Etap I, podpisał umowy partnerskie w sprawie projektu z Urzędem Miejskim w Elblągu Urzędem Miejskim w Gdańsku, z powiatem gdańskim, samorządem woj. pomorskiego, razem z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego i samorządem woj. warmińsko-mazurskiego z Żuławskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu. Depresja i powodzie Żuławy Wiślane, to region o wyjątkowych walorach dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, jednocześnie uznany za obszar problemowy. Położony w delcie Wisły stanowi najbardziej rozległą depresję w skali kraju. Ukształtowana płaska równina na styku lądu i morza, dla której funkcjonowania został stworzony przed wiekami system odwadniający, jest najbardziej zagrożonym powodzią regionem kraju. Powierzchnia obszaru Delty Wisły i Zalewu Wiślanego wynosi około 4,6 tys. km kw., w tym Żuławy zajmują około 1,7 Krajowe Dni Działkowca Działkowe dożynki dokończenie ze str. 1 Punktem kulminacyjnym części oficjalnej uroczystości było ogłoszenie wyników konkursów krajowych Wzorowa Działka Roku 2010 i ROD Roku Na ten moment większość uczestników czekała z niecierpliwością. Wśród znaczącej grupy laureatów z całego kraju znaleźli się również elblążanie. Tytuł Rodzinnego Ogrodu Działkowego 2010 otrzymał ROD im. R. Traugutta, natomiast Działką Roku 2010 została działka nr 37 z tego samego ROD, uprawiana przez Irenę i Józefa Stelmachów. Pamiątkowy puchar oraz okolicznościowy dyplom za inwestycje, remonty i infrastrukturę, zagospodarowanie i działalność na rzecz ochrony środowiska i bezpieczeństwa z rąk prezesa Eugeniusza Kondrackiego odebrał Zdzisław Szandrocha, prezes elbląskiego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. R. Traugutta, natomiast państwo Stelmachowie otrzymali piękny dyplom.- To dla naszego ogrodu wielki zaszczyt. Wszyscy użytkownicy działek zasłużyli na nagrodę powiedział Z. Szandrocha nie ukrywając, że był to dla niego moment szczególnego wzruszenia. Liczne grono najbardziej zasłużonych działkowców z kraju zostało wyróżnione złotą odznaką Zasłużony Działkowiec oraz honorową odznaką Za Zasługi dla PZD. Uroczystościom Krajowych Dni Działkowca przez cały czas towarzyszyły występy zespołu Bene. Na terenach przyległych do hali widowiskowej zorganizowano kiermasze sprzętu ogrodniczego i materiału roślinnego. Nie zabrakło również wystaw plonów z warszawskich ogrodów. Barwne kosze i wieńce dożynkowe przyciągały uwagę wszystkich przybyłych na doroczne działkowe dożynki. TEKST I FOT.: JERZY BŁAWAT Z. Szandocha odebrał puchar z rąk prezesa RK PDZ tys. km kw., z czego 454 km kw. stanowią depresje, 745 km kw. tereny przydepresyjne, a pozostały obszar stanowią tereny odwadniane grawitacyjnie. Na terenach depresyjnych i przydepresyjnych stopień zagrożenia powodziowego jest bardzo wysoki, a jakakolwiek powódź na obszarze Żuław jest niezwykle groźna, gdyż w przypadku zalania terenów depresyjnych nie następuje naturalny, grawitacyjny, odpływ wód. Pas terenów depresyjnych, szczególnie istotnych dla problemów powodziowych, ciągnie się po południowej stronie Martwej Wisły, Szkarpawy oraz rzeki Elbląg i Jeziora Druzno. Na Żuławach znajdują się liczne zabytki hydrotechniczne: 106 pompowni, systemy polderowe, obwałowania, śluzy żeglugowe, wrota przeciwpowodziowe, strażnice wałowe, naturalne i sztuczne arterie wodne. Niektóre z tych obiektów czynnie są nieprzerwanie od średniowiecza. Wiele z nich uległo zniszczeniu w wyniku działania wody, lodu, sztormów i działalności człowieka. Programy dla bezpieczeństwa Minione 50-lecie zaowocowało kilkoma dokumentami dla Żuław mających rangę programów rządowych. Żaden dotychczas nie został zrealizowany. W związku z pojawieniem się możliwości uzyskania dofinansowania z Funduszu Spójności, z inicjatywy Ministerstwa Środowiska podjęto prace zmierzające w kierunku zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław. W tym celu Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku rozpoczęły działania zmierzające do przygotowania projektu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I. Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego oraz Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jest również zgodny z celami Strategii Rozwoju Kraju (SRK), Narodowych Strategicznych ram Odniesienia (NSRO) oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska dla ograniczenia ryzyka zagrożeń ekologicznych. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Sprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław znajduje swoje odzwierciedlenie także w przyjętym przez Radę Ministrów dokumencie, jakim jest Strategia Gospodarki Wodnej oraz w przygotowywanym obecnie Projekcie Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami Zmniejszyć ryzyko powodzi Tradycyjnie we wrześniu obchodzone będą, cieszące się dużą popularnością, Europejskie Dni Dziedzictwa. Ta wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych, największy projekt edukacyjny mający na celu szeroko pojętą edukację historyczną i kulturalną, promowanie regionalnego dziedzictwa z ukazaniem jego bogactwa oraz przypomnienie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Polska włączyła się do tej akcji w 1993 roku. Jest obecnie jednym z 49 krajów, które co roku we wrześniu udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki, miejsca kultury oraz organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące. Polska po raz osiemnasty będzie uczestniczyć w obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa, natomiast po raz czwarty pod jednym hasłem wspólnym w całej Polsce: Od pomysłu do przemysłu i ma za zadanie przedstawić wartość zabytków techniki i ich znaczenie dla narodowego dziedzictwa kulturowego oraz zaprezentować jak niegdyś wyglądała produkcja przemysłowa. Organizatorzy chcą również zwrócić uwagę na architekturę przemysłową, polska myśl techniczną, dzieła polskich wynalazców i projektantów, a także ginące zawody, tradycje, święta i obrzędy. Celem projektu jest zmniejszenie ryzyka powodzi na obszarze Żuław Wiślanych poprzez wykonanie niezbędnych prac związanych z odbudową i modernizacją systemu zabezpieczeń powodziowych Żuław, w tym podniesienie bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, sprawne funkcjonowanie systemu odwodnieniowego, utrzymanie odpowiedniej głębokości w nurcie Wisły, umożliwiającej pracę lodołamaczy, wraz z odprowadzeniem wód wezbraniowych do Zatoki Gdańskiej. Efektem realizacji projektu będzie poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zabezpieczenie egzystencji i majątku ludzi, poprawa bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej. Żuławy w granicach objętych projektem położone są w obrębie dwóch województw, dziesięciu powiatów praz 16 gmin żuławskich i 23 okołożuławskich (w tym miasta: Gdańsk i Elbląg). Efektem podjętych działań było zakwalifikowanie Projektu jako indywidualnego projektu kluczowego i umieszczenie go, decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego, na liście projektów planowanych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Założono orientacyjny koszt całkowity projektu na poziomie 647,29 mln zł, natomiast maksymalne dofinansowanie z Unii Europejskiej zaplanowano na poziomie 85 proc. wartości projektu, czyli 550,20 mln zł. Beneficjentem projektu jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wraz z nim projekt będzie realizowany przez: miasta Elbląg i Gdańsk, powiat gdański, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego (samorząd woj. pomorskiego) oraz Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu (samorząd woj. warmińsko-mazurskiego). Zadania dla Elbląga Przystępując do przygotowania projektu wstępnie zidentyfikowano 250 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę mln zł, z których wyłoniono ostatecznie 53 zadania (w tym zadania rezerwowe) polegające na modernizacji wałów, pompowni, przebudowie koryt rzek oraz systemu odwodnień i polderów. Według harmonogramu, do połowy 2015 roku powinny być zrealizowane takie zadania, jak: przebudowa wałów rzeki Elbląg od miasta do Babicy, przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg polder Nowe Pole Zatorze oraz rejonu od rzeki Fiszewki, przebudowa wałów czołowych jeziora Druzno, przebudowa stacji pomp: Majkowo, Nowe Pole, Fiszewka F, Gajowiec, Dłużyna, Topolno, Złotnica, Stalewo, Kępniewo, Klepa i jezioro, przebudowa koryta Kumieli oraz Srebrnego Potoku. Na przełomie 2009/2010 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, a okres realizacji zadań objętych projektem zakłada się na lata września Europejskie Dni Dziedzictwa 2010 W ramach tegorocznych spotkań z dziedzictwem kulturowym odbędą się m. in.: sesja popularno-naukowa Elbląg od portu do przemysłu (10.09., godz. 10), wycieczka z przewodnikiem po obiektach poprzemysłowych (10.09., godz. 13), wystawy czasowe w Muzeum Archeologiczno- -Historycznym ( ), spotkanie z ceramiką kadyńską i jej kolekcjonerem Tajemnice ceramiki kadyńskiej (11.09., godz. 12), wycieczka piesza wzdłuż linii kolei nadzalewowej (19.09., godz budynek PTTK), Targi Staroci (19.09., godz. 9-13, muzeum). Współorganizatorem EDD jest Muzeum Archeologiczno-Historyczne.

5 IV extra ELBLĄG reklama Start IV kwartał 2010 r. Pętla Żuławska Pod koniec bieżącego roku mają ruszyć prace związane z budową Pętli Żuławskiej. Pomysłodawcy tego projektu zakładają, że będzie to największa atrakcja turystyczna dotycząca Żuław i Zalewu Wiślanego. Jak wiadomo, wykorzystanie dróg wodnych na Żuławach i zalewie nie jest wystarczające. Chodzi więc o to, aby rozruszać turystycznie ten akwen oraz przylegające doń tereny. W ciągu dwóch lat przystosowane zostaną do żeglugi kanały i inne drogi wodne o długości prawie 300 km. Ma powstać nowoczesna infrastruktura żeglarska, na którą złoży się 5 portów żeglarskich, 10 przystani jachtowych, 10 pomostów cumowniczych oraz 4 przystanie żeglugi pasażerskiej.. Wartość projektu wyniesie około 150 mln zł. Realizacja pierwszego etapu rozpocznie się pod koniec bieżącego roku i potrwa do drugiego kwartału roku Drugi etap rozpocznie się prawdopodobnie po roku Za kolejnych kilkadziesiąt milionów złotych wybudowane zostaną ścieżki rowerowe, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, baza noclegowa i żywieniowa oraz stacje paliw. W realizację projektu zaangażowanych jest 13 samorządów oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. DROBNE Sprzedam bramę garażową podnoszoną z blachy trapezowej o wymiarach:szer. 2,50 m, wys. 2,25 m tel

6 czwartek, 9 września 2010 reklama extra ELBLĄG V BRAMY UCHYLNE, BLACHY, KRATY, OGRODZENIA, BALUSTRADY (055)

7 czwartek, 9 września 2010 extra ELBLĄG 5

8 6 extra ELBLĄG Ul. Nitschmanna Jaki ruch? Zbliża się termin zakończenia przebudowy ul. Gen. Grota -Roweckiego wraz z jej układem komunikacyjnym. W związku z tym konieczne jest podjęcie decyzji w sprawie docelowej organizacji ruchu drogowego na ul. Nitschmanna, która przestanie być ślepą ulicą. W tej sytuacji Zarząd Dróg przedstawia mieszkańcom trzy warianty organizacji ruchu na tej ulicy. Aby poprawić płynność ruchu na ul. Hetmańskiej, każdy z tych wariantów zakłada wyeliminowanie możliwość wykonania skrętu w lewo na skrzyżowaniu z ul. Nitschmanna oraz likwidację w tym miejscu przejścia dla pieszych. Nie oznacza to jednak pogorszenia dostępności ul. Nitschmanna gdyż zostanie ona otwarta w kierunku ul. Gen. Grota-Roweckiego. Ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego niemożliwe będzie także pogodzenie na całej długości tej ulicy ruchu dwukierunkowego z parkowaniem wzdłuż jezdni. Wiąże się to z jej małą szerokością, a także ze zwiększonym natężeniem ruchu po jej otwarciu w kierunku ul. Gen. Grota-Roweckiego Zarząd Dróg proponuje do wyboru trzy warianty. Mieszkańcy do 13 września powinni wyrazić swoje opinie, który z tych wariantów jest, według nich, do przyjęcia: I wariant ruch dwukierunkowy na całej długości ulicy, bez możliwości parkowania pojazdów; II wariant ruch dwukierunkowy na odcinku od nowego ronda do zjazdu między budynkami nr 38 i 30. Na pozostałym odcinku jeden kierunek ruchu w stronę ul. Hetmańskiej, z możliwością parkowania po lewej stronie jezdni. Wariant ten gwarantuje łatwy dostęp do ul. Nitschmanna od ul. Gen. Grota- -Roweckiego, z możliwością wyjazdu w prawo, w ul. Hetmańską; III wariant ruch dwukierunkowy na tym samym odcinku co w wariancie II. Na pozostałym odcinku ruch jednokierunkowy od ul. Hetmańskiej w kierunku nowego ronda, z możliwością parkowania po prawej stronie jezdni. Jest to wariant o ograniczonej dostępności do jednokierunkowego odcinka ul. Nitschmanna, wiążący się z koniecznością objazdów; Pogrzeby Weilandt Zofia Czech Halina Cieszkowski Józef Żurawska Genowefa Prątnicki Robert Ociesza Jadwiga Kowczyk Franciszek cmentarz w Pasłęku Zabłocka Zofia Chmara Edwin Agrykola Mazur Zofia cmentarz w Młynarach Kaczyński Waldemar Najserdeczniejsze wyrazy współczucia JÓZEFOWI GUGALE ORAZ RODZINIE z powodu śmierci ŻONY WŁADYSŁAWY składają PROKURATOWIE

9 czwartek, 9 września 2010 extra ELBLĄG 7 TU OTRZYMASZ BEZPŁATNIE EXTRA ELBLĄG Urząd Miejski, ul. Łączności Kolporter, ul. 3 Maja Urząd Skarbowy, ul. Mickiewicza Apteka Dyżurująca Całodobowa, ul. Grunwaldzka E. Leclerc, ul. Żeromskiego Dworzec PKP Dworzec PKS PWSZ, ul. Wojska Polskiego Szpital Wojskowy (przychodnia), ul. Komeńskiego SAM 34, ul. Pułaskiego Urząd Pracy, ul. Saperów Starostwo Powiatowe, ul. Saperów WORD, ul. Skrzydlata Agencja PKO, ul. Lotnicza EUH-E, ul. Lotnicza Bank PKO S.A., ul. Stary Rynek Biuro Podróży, ul. 1 Maja Delikatesy Elbląskie, ul. Hetmańska Multikino, ul. Teatralna ESM Sielanka, ul. Gwiezdna Agencja PKO, ul. Brzozowa Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna Browar Elbląg, ul. Browarna Sklep spożywczy, ul. Brzeska SM Zakrzewo, ul. Robotnicza Sklep Vabank, ul. Daszyńskiego 21 SAM 34, ul. Robotnicza Sklep Vabank, ul. Okulickiego 16 Sklep Kordeks, ul. Odrodzenia Sklep Vabank, ul. Broniewskiego 51 Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Królewiecka Sklep Exclusive Sport, ul. Hetmańska Agencja PKO, ul. Słoneczna Agencja PKO, ul. Mickiewicza Spółdzielnia Inwalidów Elsin, ul. Warszawska 54 Spółdzielnia Inwalidów Postęp, ul. Fromborska 2 Redakcja Extra Elbląg, ul. Ratuszowa 10 Sklep Grochowska 2 Alstom Power, ul. Stoczniowa 2 Biuro Podróży Variustur, ul. 1 Maja 14 Gazetę można także dostać w taksówkach stowarzyszenia MIVICO OFERTY WYŁĄCZNIE DLA OSÓB ZAREJESTRO- WANYCH W PUP & dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy: fryzjer damsko-męski, instruktor jazdy konnej, stolarz, lakiernik meblowy, szwaczka, ręczniarka-pracownik robót ręcznych, operator żurawia stacjonarnego, zbrojarz, cieśla, nauczyciel języka angielskiego; & dla osób bezrobotnych do 25 roku życia na staż (EFS): sprzedawca samochodów i ubezpieczeń, obsługa recepcji serwisu, sprzedawca/bufetowa, specjalista do spraw logistyki i handlu, fizjoterapeuta, pracownik biurowy; & dla osób bezrobotnych do 25 roku życia na staż - (RM): sprzedawca, referent prawno-administracyjny, asystent rodziny, opiekun osób niepełnosprawnych, opiekun medyczny, doradca klienta, fizjoterapeuta-rehabilitant, informatyk/programista/wdrożeniowiec, księgowa, asystent bankowości, referent ds. obsługi kawiarenki internetowej, pracownik ogólnobudowlany, serwisant-mechanik, asystent/-tka w dziale produkcji, inspektor ds. kadr, pracownik administracyjno-biurowy, specjalista ds. marketingu & dla osób bezrobotnych do 30 roku życia na staż do 6 m-cy (RM): brakarz wyrobów drzewnych, pracownik biurowy; & dla osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia na staż do 6 m-cy (RM): pokojowa-sprzątaczka, woźna, pomoc nauczyciela, starszy woźny, monter szyb samochodowych, informatyk, pracownik admin.-biurowy, konserwator, nauczyciel (opiekun nad dziećmi niepełnosprawnymi), pomoc kuchenna, sprzedawca; & dla osób niepełnosprawnych: kierowca-mechanik, szwaczka; oferty otwarte: elektromonter, kierowca samochodu osobowego, referent ds. rozliczeń, sprzątaczka, szlifierz materiałów drzewnych. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ww. ofert pracy prosimy zgłaszać się osobiście do PUP w Elblągu w godzinach 8:30-14:00, ul. Saperów 24 na stanowisko obsługi: do pośrednika pracy (parter). Oferty przeznaczone są dla osób zarejestrowanych w PUP Elbląg. OFERTY OGÓLNODOSTĘPNE (RÓWNIEŻ DLA Studio Buffo JEST PRACA OSÓB NIE ZAREJESTROWANYCH W PUP) (oferty otwarte dostępne w siedzibie PUP na I piętrze w gablotach w holu głównym) & dla wszystkich osób bezrobotnych i poszukujących pracy: blacharz-dekarz, blacharz samochodowy, brukarz-pracownik budowlany, cukiernik, inżynier budownictwa, kasjer/-ka, kierowca-zaopatrzeniowiec, kierowca kat. C, kierowca kat. C+E, kierowca samochodu ciężarowego z uprawnieniami na HDS, kierownik robót budowlanych, konserwator, konstruktor odzieży-modelarz, krojczy, lakiernik meblowy, lakiernik samochodowy, magazynier, monter instalacji zewnętrznych sieci sanitarno-kanalizacyjnych, nauczyciel praktycznej nauki zawodu-fryzjer, nauczyciel praktycznej nauki zawodu-mechanik samochodowy, niania (opieka dzienna nad dziećmi), operator frezarki CNC, operator koparki liniowej-km251, piekarz, pracownik biurowy, pracownik do robót elewacyjnych, pracownik hali: dział cukiernia/ dział garmaż/ dział mięsny/ dział napoje/ dział warzywa-owoce, pracownik montażu, pracownik obsługi sklepu medycznego, prasowaczka, przedstawiciel handlowy, przedstawiciel odszkodowawczy, rzeźnik wędzarz, serwisant opon, sprzedawca, sprzedawca/prezenter handlowy, szwacz (tapicerka meblowa), szwaczka, tapicer meblowy, tokarz na tokarce CNC ze sterowaniem sinumerik, telefoniczny doradca klienta, glazurnik, nauczyciel zawodu elektronik, rob. Niewykwalifikowany, nauczyciel praktycznej nauki zawodu odlewnik, nauczyciel praktycznej nauki zawodu technik robót wykończeniowych; Ponadto informujemy, że oferty pracy otwarte ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych znajdują się również na stronie internetowej: Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: lub Oferty sieci EURES upublicznione są również na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Obchody jubileuszowe Siedziba teatru mieści się przy ul. Marii Konopnickiej w Warszawie, w budynku polskiej YMCA. Powstał w 1956 r. jako teatr Buffo. Na jego scenie występowały takie gwiazdy, jak: Loda Halama, Adolf Dymsza, Ludwik Sempoliński, Hanna Skarżanka, Stefania Grodzieńska, Mieczysław Fogg, Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora, Alina Janowska, Wojciech Pokora, Jan Kobuszewski, Wojciech Młynarski. W 1992 r. powstało Studio Buffo, które powołali Janusz Stokłosa kompozytor i Janusz Józefowicz reżyser i choreograf (dyrektor artystyczny). Postanowili oni założyć niezależny teatr by choć w części uchronić odnoszący spektakularny sukces zespół musicalu Metro, który od dnia premiery korzystał z obcych scen, a nad którym zawisła groźba rozwiązania. Pierwszą premierą duetu Stokłosa Józefowicz, którą wystawili na deskach teatru Studio Buffo był hit Do grającej szafy grosik wrzuć z E. Górniak, K. Groniec, B. Melzer, R. Janowskim, M. Milowiczem, a także z K. Materną i W. Mannem. Dzisiaj zespół teatru Studio Buffo ma w swoim repertuarze ponad 200 przebojów, od okresu międzywojennego do lat 90. Oprócz własnych spektakli szeroko prezentuje również ważne wydarzenia artystyczne, tak w dziedzinie dramatu, teatru muzycznego, piosenki, jak i jazzu, kabaretu czy estrady. W sumie od 1992 r. zagrano ponad 2,7 tys. spektakli i koncertów, które obejrzało prawie milion widzów. Uroczysta zbiórka pododdziałów 13 pplot 13 Elbląski Pułk Przeciwlotniczy obchodził 60-lecie. Z tej okazji w jednostce został zorganizowany dzień otwartych koszar. Elblążanie mieli okazję zwiedzić sale tradycji jednostki i rejony zakwaterowania, uczestniczyć w pokazie sprzętu i uzbrojenia, popróbować grochówkę z żołnierskiego kotła i chleb z polowej piekarni. Odbył się także okolicznościowy turniej piłki nożnej o Puchar Dowódcy 13 pplot. Główna uroczystość zbiórka pododdziałów jednostki miała miejsce na Placu K. Jagiellończyka. Obchody zakończył koncert w Teatrze im. Aleksandra Sewruka. Wystąpił Zespół Marynarki Wojennej Riwiera oraz aktorzy z elbląskiego teatru. Przy okazji została zorganizowana akcja charytatywna, z której dochód przeznaczony został na zakup wyprawek szkolnych dla uczniów z gminy Wilków, która, jak wiadomo, ucierpiała w wyniku powodzi. Akcja nosiła nazwę Wyposażamy żaka w gminie Wilków. Z URZĘDU STANU CYWILNEGO W ubiegłym tygodniu USC w Elblągu zarejestrował 53 urodzenia, 22 małżeństwa i 15 zgonów. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili: Halina i Stanisław Bralewscy, Waleria i Zygmunt Boguta, Stanisław i Stanisława Bazydło oraz Janina i Włodzimierz Rybińscy. Gratulujemy!

10 NA SKRÓTY Concordia II podejmuje Błękitnych Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej w Olsztynie dokonał losowania III rundy Pucharu Polski na szczeblu wojwódzkim. W tej fazie rozgrywek 22 września o godz 16. zagrają zwycięzcy z II rundy oraz zespoły IV ligi. Rozegranych zostanie 19 spotkań. Z naszego regionu zagra pięć zespołów, z których trzy powinny awansować do dalszych gier. Barkas Tolkmicko podejmuje Polonię Pasłęk, Concordia II Elbląg zagra z Błękitnymi Orneta. Natomiast Olimpia 2004 Elbląg gra w Suszu z tamtejszą Unią i jest zdecydowanym faworytem. Wójcik Meble Techtrans wygrał turniej w Koszalinie Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem ligowych rozgrywek, elblążanie wygrali turniej w piłce ręcznej w Koszalinie. W trzydniowym turnieju, którego stawką był puchar prezydenta Koszalina, wzięło udział osiem drużyn. W pierwszej fazie turnieju grały on w dwóch grupach, systemem każdy z każdym 2x25 min.. Elblążanie w swojej grupie pokonali Grunwald Poznań 22:12 (9:7), Pomezanię Malbork 33:14 (18:9) oraz niespodziewanie ulegli Energetykowi Gryfino 26:29 (11:14). Ostatniego dnia turnieju zespoły grały o miejsca, Wójcik Meble Techtrans z pierwszego miejsca awansował do ścisłego finału. Po bardzo dobrej grze pokonał beniaminka I ligi Pogoń Szczecin 25:19 (14:7) Od początku meczu graliśmy agresywnie w obronie, wyprowadzaliśmy szybkie ataki i to spowodowało,że pierwszą część meczu zakończyliśmy z przewagą siedmiu bramek mówi, dyrektor elbląskiego klubu Jerzy Kruszewski. W drugiej części pojedynku trener elblążan Grzegorz Czapla, dał pograć rezerwowym zawodnikom. Ci jednak nie roztrwonili przewagi. Wśród indywidualnie wyróżnionych zawodników znalazło się dwóch elblążan. Najlepszym bramkarzem okazał się Marek Wróbel. Natomiast Mirosław Ośko otrzymał nagrodę fair play. Podopiecznych trenera Grzegorza Czapli jeszcze w tym tygodniu w Elblągu oczekują dwa mecze kontrolne, z Pomezanią Malbork i Sokołem Kościerzyna. Na 22 września mają zaplanowany meczz reprezentacją Kuwejtu. Wcześniej bo 19 bm rusza I liga. Wójcik Meble Techtrans grał w składzie: Marek Wróbel, Henryk Rycharski Leszek Michałów, Mirosław Ośko, Tomasz Maluchnik, Michał Gryz, Maciej Dawidowski, Tomasz Kwiatkowski, Piotr Sadowski, Grzegorz Szczepański, Damian Malandy, Filip Korzeniowski, Robert Długosz, Maciej Dąbkowski Superliga PGNiK piłkarek ręcznych Pierwszy mecz ligowy i jest porażka Piłkarki ręczne Startu Elbląg, na inaugurację rzogrywek przegrały pierwszy pojedynek o ligowe punkty z Piotrcovią Piotrków Tryb Piotrcovia Piotrków Tryb Start Elbląg 26:22 (12:14) Podopieczne trenera Andrzeja Drużkowskiego przystępowały do meczu z mocnym postanowieniem zwycięstwa, W podstawowym składzie, zagrały pozyskane latem Hanna Strzałkowska (Piotrcovia Piotrków Tryb), Anna Szot (Vistal Łączpol Gdynia) oraz Agnieszka Wolska (SPR Lublin). Pierwsza część spotkania przebiegła pod dyktando elblążanek, które po 30 min gry prowadziły 14:12. Piotrcovia nie dawała za wygraną i w 38 min gry po trafieniu Agnieszki Roli to gospodynie prowadziły 17:16. Od tego momentu przewaga Piotrcovii rosła. W zespole gości brakowało zawodniczki, która pokierowalaby grą. Brakowało też skuteczności i to zadecydowało w głównej mierze o porażce przyjezdnych. Start: Kordunowska, Miecznikowska Strzałkowska (3 bramki), Cekała 2, Dolegało 3, Wolska 2, Aleksandrowicz, Wasak 2, Pełka-Fedak 1, Szymańska 3, Szott 2, Sądej 1, Grudka, Ocalewicz 3.. Pozostałe wyniki:politechnika Koszalin SPR Lublin 30:33, Łączpol Gdynia KPR Jelenia Góra 41:21, Zagłębie Lubin KSS Kielce 35:20, Zgoda Ruda Śląska Ruch Chorzów 27:27, Sambor Tczew AZS AWF Wrocław 19:27 II liga piłki nożnej Remis elbląskiej Olimpii Połowiczny sukces zanotowali piłkarze elbląskiej Olimpii, którzy zremisowali na wyjeździe z Okocimskim Brzesko 0:0 OLIMPIA: Sobański Loda, Sobieraj, Dremliuk, Byrski, Trela, Matwijów (84 M. Pietroń), Bułka, Liszko, Jackiewicz, Rożnik (69 M. Pietroń) W minionym sezonie Olimpia grała ze swoim rywalem na remis. Okocimski wygrał u siebie 3:1 a w Elblągu przegrał 1:3. Tym razem gospodarze podzielili się punktami. Jest to sukces Okocimskiego, gdzie z przebiegu gry na zwycięstwo zasługiwali goście. W pierwszej części meczu wyborne sytuacje do zmiany wyniku mieli Krzysztof Bułka i Kamil Jackiewicz,ale w ostatniej chwili w porę interweniowali obrońcy Okocimskiego, bądź piłka mijała światło bramki. Po przerwie przez pierwszy kwadrans inicjatywa nadal należała do gości. W 59 min powinna być bramka dla Olimpii. Jackiewicz przejął piłkę, podał piętą do Andrzeja Liszki, a ten mając tylko przed sobą bramkarza gospodarzy Jarosława Paleja, trafił prosto w niego. Od tego momentu gra się wyrównała, ale kibice i tak goli nie zobaczyli. Był to czwarty remis w tym sezonie Olimpii i drugi na wyjeżdzie Pozostałe wyniki:wisła Płock Świt Nowy Dwór Maz 1:2, Wigry Suwałki Puszcza Niepołomice 3:0, Znicz Pruszków OKS 1945 Olsztyn 1:0, Start Otwock Motor Lublin 4:0, Pelikan Łowicz Sokół Sokółka 4:1, Stal Rzeszów Stal Stalowa Wola 0:0, Ruch Wysokie Maz GLKS Nadarzyn 0:1, Jeziorak Iława Resovia Rzeszów 1:0. W tabeli prowadzi Znicz przed Świtem po 14 pkt. Olimpia z dorobkiem 10 pkt znajduje się na 8 miejscu w tabeli. Tabelę zamyka Motor 4 pkt

P r o g ra m Ż u ł a w s k i - 2030 I I e t a p

P r o g ra m Ż u ł a w s k i - 2030 I I e t a p P r o g ra m Ż u ł a w s k i - 2030 I I e t a p Konferencja naukowo-techniczna Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Żuław i Gdańska historia i teraźniejszość Gdańsk, 31.03.2015 r. Piotr Kowalski Halina Czarnecka

Bardziej szczegółowo

www.elblag.extrapolska.pl

www.elblag.extrapolska.pl gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA www.elblag.extrapolska.pl Stało się to możliwe dzięki szczególnemu zaangażowaniu wszystkich działkowców naszego ogrodu, dobrej współpracy

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg

Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Beneficjent: Gmina

Bardziej szczegółowo

OCHRONA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM POWODZIOWYM NA ŻUŁAWACH

OCHRONA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM POWODZIOWYM NA ŻUŁAWACH OCHRONA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM POWODZIOWYM NA ŻUŁAWACH Gdańsk, 29 maja 2012r., Hotel AMBER Tytuł Projektu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Beneficjent Regionalny

Bardziej szczegółowo

Informacja Zabezpieczenie przeciwpowodziowe powiatu nowodworskiego - zagrożenia i plany inwestycyjne

Informacja Zabezpieczenie przeciwpowodziowe powiatu nowodworskiego - zagrożenia i plany inwestycyjne Informacja Zabezpieczenie przeciwpowodziowe powiatu nowodworskiego - zagrożenia i plany inwestycyjne 1. Stan ewidencyjny urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu nowodworskiego to:.

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E

TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E Akademia Sportowa POMORZE ma zaszczyt zaprosić na: II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI rocznika 2002 i 2003 pod patronatem

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009 Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009 Regulamin Mistrzostw 1. Organizatorzy: Przedszkole nr 6 Bajka w Wołominie Szkoła Podstawowa nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie

Bardziej szczegółowo

AMS PERFEKT CUP 2014 TURNIEJ HALOWY ROCZNIKA GRUDNIA 2014 R.

AMS PERFEKT CUP 2014 TURNIEJ HALOWY ROCZNIKA GRUDNIA 2014 R. AMS PERFEKT CUP 2014 TURNIEJ HALOWY ROCZNIKA 2005 20 21 GRUDNIA 2014 R. SOBOTA 20.12.2014 r 10.30-11.00 Przyjazd zespołów oraz odprawa trenerów - grupa poranna 1 11:00-11:15 SF GNIEZNO - WARTA 2 11.17-11.32

Bardziej szczegółowo

Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły

Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły Henryk Jatczak Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 1 Dokumenty planistyczne w gospodarce wodnej: Ramowa Dyrektywa Wodna Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r.

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce 11,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego 10,1% 1/ Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ Powiat Pabianicki ORGANIZATOR: Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice tel. 42 225 40 00 REGULAMIN IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ pod Patronatem Starosty Pabianickiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 8/2014/2015 Kolegium Ligi ZPRP z dn. 03.03.2015 r.

KOMUNIKAT NR 8/2014/2015 Kolegium Ligi ZPRP z dn. 03.03.2015 r. Związek Piłki Ręcznej w Polsce ul. Puławska 300, 02-819 Warszawa T: +48 22 892 90 11, F: +48 22 892 90 11 E: zprp@zprp.org.pl, I: www.zprp.pl Warszawa, 3 marca 2015 r. KOMUNIKAT NR 8/2014/2015 Kolegium

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju.

Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju. Piłka nożna to pasjonująca gra. A Wrocław jest idealnym miejscem spotkań dla piłkarzy z całego kraju. Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju. Dziękujemy za Państwa wsparcie przy organizacji turnieju

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012

Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012 Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012 Patroni Medialni SYSTEM ROZGRYWEK W turnieju udział weźmie 12 zespołów złożonych z zawodników urodzonych w roku 2003 i młodszych. Drużyny zostaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

XII Powiatowe Targi Pracy 15 kwietnia 2016 roku

XII Powiatowe Targi Pracy 15 kwietnia 2016 roku XII Powiatowe Targi Pracy 15 kwietnia 2016 roku Hala Widowiskowo Sportowa Parku Wodnego Chojnice, ul Huberta Wagnera 1 15 kwietnia 2016 roku w Hali Widowiskowo - Sportowej Parku Wodnego w Chojnicach odbyły

Bardziej szczegółowo

Targi pracy 25.11.2014r.

Targi pracy 25.11.2014r. Targi pracy 25.11.2014r. W dniu 25.11.2014r. odbyły się kolejne Jesienne Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Starostwo Powiatowe w Piasecznie. Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Elżbiety

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 13,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej

Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej Komunikat końcowy Sezon 2014-2015 Zakończyła się 8 edycja Elbląskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Awangarda Volley Liga. Poniżej prezentujemy komplet wyników.

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE Rok szkolny 2015/2016

ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE Rok szkolny 2015/2016 ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE Rok szkolny 2015/2016 W zespołowych grach sportowych (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) obowiązuje regulamin ogólny Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół Miasta Leszna

Bardziej szczegółowo

Informator dla drużyn

Informator dla drużyn V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla drużyn I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN. 2. Turniej jest

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 09.11.2009r.

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 09.11.2009r. OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 09.11.2009r. Kelner 1 Wykszt średnie, dyspozycyjność, komunikatywna znajomość języka obcego Kucharz 2 Wykszt min zawodowe gastronomiczne, doświadczenie min 1 rok

Bardziej szczegółowo

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r.

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r. Informacja Zawodowa Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na polsko - słowackim przygranicznym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach)

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) Nazwa zawodu Wykaz zawodów powtarzających się 3 - krotnie Laborant chemiczny 19

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MIASTO SZCZECIN

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MIASTO SZCZECIN Załącznik do Zarządzenia Nr 465/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. Załączono do Zarządzenia Nr 171/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2010 r. LISTA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie mariną Przystań żeglarska w Błotniku

Efektywne zarządzanie mariną Przystań żeglarska w Błotniku Efektywne zarządzanie mariną Przystań żeglarska w Błotniku I rok działalności Gdańskiego Klubu Morskiego CEDRUS jako OPERATORA - współpraca z Gminą Cedry Wielkie Błotnik, gm. Cedry Wielkie, dnia 23-07-2015

Bardziej szczegółowo

ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Pod Patronatem Prezydenta Miasta Świdnicy REGULAMIN LUTY 2015 MARZEC 2015 1 Świdnica, 12 stycznia 2015 r. Dyrektorzy Szkół Podstawowych Szanowni

Bardziej szczegółowo

Turniej odbędzie się 22 marca 2014, na boisku Młodzieżowego Ośrodka Sportowego. Impreza zacznie się o godzinie 9.00, a zakończy o godzinie 14.30.

Turniej odbędzie się 22 marca 2014, na boisku Młodzieżowego Ośrodka Sportowego. Impreza zacznie się o godzinie 9.00, a zakończy o godzinie 14.30. Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Turnieju U12. Impreza ta jest adresowana do zespołów złożonych z zawodników urodzonych w roku 2002 i młodszych. Turniej odbędzie się 22 marca 2014, na boisku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. FESTIWALI PIŁKI RĘCZNEJ PGNiG DZIECIOM

REGULAMIN. FESTIWALI PIŁKI RĘCZNEJ PGNiG DZIECIOM REGULAMIN FESTIWALI PIŁKI RĘCZNEJ PGNiG DZIECIOM 1. ORGANIZATOR 1. Organizatorem Festiwali Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Sponsorem

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK 2007 PROGRAM TURNIEJU TURNIEJ ROZGRYWANY W TERMINIE i Wyniki na żywo na stronie:

ROCZNIK 2007 PROGRAM TURNIEJU TURNIEJ ROZGRYWANY W TERMINIE i Wyniki na żywo na stronie: Wyniki na żywo na stronie: www.pilka.gdansk.pl w zakładce R007 -> WYNIKI ROCZNIK 007 TURNIEJ ROZGRYWANY W TERMINIE 0--0 i 0-- PROGRAM TURNIEJU Sponsor turnieju: Organizatorzy: Jaguar Gdańsk, Miasto Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2010

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2010 Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2010 Regulamin Mistrzostw 1. Organizatorzy: Przedszkole nr 6 Bajka w Wołominie Szkoła Podstawowa nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 1. Kryta pływalnia przy ul. Robotniczej 68 Czynna: lipiec sierpień Godziny otwarcia: 10:15 17:40, 7 dni w tygodniu W ciągu dnia 10 sesji

Bardziej szczegółowo

Wakacyjne inwestycje gminy Barczewo

Wakacyjne inwestycje gminy Barczewo NR 7 (226) lipiec/sierpień 2012 W sobotę, 28 lipca br., w ramach Barczewskiego Lata Artystycznego, zorganizowane zostały I Barczewskie Łosiery połączone z odpustem św. Anny. Więcej na str. 8 Wakacyjne

Bardziej szczegółowo

CAŁODOBOWA. www.elblag.extrapolska.pl W CENTRUM ELBLĄGA. program TV. Od kilku lat gdy zawieszono. na cały tydzień

CAŁODOBOWA. www.elblag.extrapolska.pl W CENTRUM ELBLĄGA. program TV. Od kilku lat gdy zawieszono. na cały tydzień gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA www.elblag.extrapolska.pl szukaj nas zawsze w CZWARTEK! NR 271 ROK VII 4 LISTOPADA 2010 E-MAIL: extra-elblag@extra-media.pl WWW.extrapolska.pl

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN nr 1. dla drużyn uczestniczących w Finale Ogólnopolskim. Turnieju Orlik Basketmania 2015

BIULETYN nr 1. dla drużyn uczestniczących w Finale Ogólnopolskim. Turnieju Orlik Basketmania 2015 BIULETYN nr 1 dla drużyn uczestniczących w Finale Ogólnopolskim Turnieju Orlik Basketmania 2015 O finale Finał Ogólnopolski Turnieju Orlik Basketmania 2015 odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2015 r. na

Bardziej szczegółowo

FINAŁ KRAJOWY ENERGA BASKET CUP

FINAŁ KRAJOWY ENERGA BASKET CUP FINAŁ KRAJOWY ENERGA BASKET CUP GDAŃSK, 05-08.06.2014 KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 PROGRAM POBYTU REPREZENTACJI WOJEWÓDZTW W GDAŃSKU 05.06.2014 (czwartek) Przyjazd reprezentacji szkolnych w miejsce zakwaterowań

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 18/2014/2015 Kolegium Ligi ZPRP z dn. 25.05.2015 r.

KOMUNIKAT NR 18/2014/2015 Kolegium Ligi ZPRP z dn. 25.05.2015 r. Związek Piłki Ręcznej w Polsce ul. Puławska 300, 02-819 Warszawa T: +48 22 892 90 11, F: +48 22 892 90 11 E: zprp@zprp.org.pl, I: www.zprp.pl Warszawa, 25 maja 2015 r. KOMUNIKAT NR 18/2014/2015 Kolegium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU BIZNESCUP ZABIERZÓW PIŁKARSKIE MISTZROSTWA FIRM O PUCHAR WÓJTA GMINY ZABIERZÓW

REGULAMIN TURNIEJU BIZNESCUP ZABIERZÓW PIŁKARSKIE MISTZROSTWA FIRM O PUCHAR WÓJTA GMINY ZABIERZÓW REGULAMIN TURNIEJU BIZNESCUP ZABIERZÓW PIŁKARSKIE MISTZROSTWA FIRM O PUCHAR WÓJTA GMINY ZABIERZÓW I. O turnieju BiznesCup Zabierzów Piłkarskie Mistrzostwa Firm o Puchar Wójta gminy Zabierzów - BiznesCup

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ Kolejarz CUP 2016

TURNIEJ Kolejarz CUP 2016 TURNIEJ Kolejarz CUP 2016 Termin: 19.03.2016 - rocznik 2004 turniej na boisku Miejsce: Boisko CHKS Łódź: ul. Kosynierów Gdyńskich 18, Łódź Godziny: sobota 8:00 18:00 Pierwszy mecz planowany jest na godz.

Bardziej szczegółowo

VII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej WIDOK CUP 2013

VII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej WIDOK CUP 2013 pod patronatem Prezydenta Miasta Skierniewice oraz Prezesa Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Skierniewice, 9-11 listopada 2013 PATRONAT NAD TURNIEJEM OBJĘLI Prezydent Miasta Skierniewice Prezes Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LIGI ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 2015/2016

REGULAMIN LIGI ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 2015/2016 REGULAMIN LIGI ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 2015/2016 I. Organizatorzy: - ZSCKR im. Wincentego Witosa w Suwałkach, - Siatkówka dz. mgr Jarosław Jutkiewicz (nauczyciel w- f ), - dz. i chł.

Bardziej szczegółowo

DAŃSKI E. sp. z o.o. MELI ORACJE

DAŃSKI E. sp. z o.o. MELI ORACJE DAŃSKI E sp. z o.o. MELI ORACJE OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA MIASTA GDAŃSKA Andrzej Chudziak Obszar Żuław Gdańskich z lewej koniec XIII w; z prawej stan obecny Powodzie o katastrofalnych skutkach dla Gdańska

Bardziej szczegółowo

Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja)

Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja) Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja) Warszawa, 27.02.2013r. Plan prezentacji Przedstawienie założeń do programów operacyjnych Generalne kierunki dofinansowania Propozycje NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA ROCZNIKA 2004 WIDOK CUP w w w. w i d o k s k i e r n i e w i c e. p l Strona 1

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA ROCZNIKA 2004 WIDOK CUP w w w. w i d o k s k i e r n i e w i c e. p l Strona 1 w w w. w i d o k s k i e r n i e w i c e. p l Strona 1 HONOROWY PATRONAT Pan Leszek Trębski SPONSORZY PATRONI MEDIALNI w w w. w i d o k s k i e r n i e w i c e. p l Strona 2 Zgłoszone zespoły Korona Kielce

Bardziej szczegółowo

Regulamin turnieju dla młodzieży szkół gimnazjalnych SKAWINA CUP 2011

Regulamin turnieju dla młodzieży szkół gimnazjalnych SKAWINA CUP 2011 Regulamin turnieju dla młodzieży szkół gimnazjalnych SKAWINA CUP 2011 Cel turnieju integracja dzieci i młodzieży z miast partnerskich poprzez udział w rozgrywkach sportowych promowanie zasad fair play

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ROZWÓJ CUP 2014. Z OKAZJI DNIA DZIECKA 31.05.2014 r. GRUPA 1 GRUPA 2

HARMONOGRAM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ROZWÓJ CUP 2014. Z OKAZJI DNIA DZIECKA 31.05.2014 r. GRUPA 1 GRUPA 2 HARMONOGRAM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ROZWÓJ CUP 2014 Z OKAZJI DNIA DZIECKA 31.05.2014 r. GRUPA 1 GRUPA 2 1.ROZWÓJ I KATOWICE 1.ROZWÓJ II KATOWICE 2.GÓRNIK ZABRZE 2.SPARTA ZABRZE 3.GKS GIEKSA KATOWICE 3.APN

Bardziej szczegółowo

,,TURNIEJ MIKOŁAJKOWY

,,TURNIEJ MIKOŁAJKOWY REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI Z SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.,,TURNIEJ MIKOŁAJKOWY I EDYCJA Organizator - Stowarzyszenie BLISKO SKAWY Termin i miejsce 11.12.2016 Gimnazjum Imienia Noblistów Polskich

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ. POWIATOWY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ pod hasłem <<CZERWONA KARTKA RASIZMOWI>>

SCENARIUSZ. POWIATOWY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ pod hasłem <<CZERWONA KARTKA RASIZMOWI>> SCENARIUSZ POWIATOWY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ pod hasłem Cele turnieju: Integracja szkół poprzez sport. Promowanie sportu w/d zasad Fair Play. Pogłębianie świadomości, że rasizm jest zjawiskiem negatywnym

Bardziej szczegółowo

Raport na zlecenie Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Autorka - Anna Chrościcka

Raport na zlecenie Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Autorka - Anna Chrościcka ANALIZA OFERTY SZKOLEŃ ZAWODOWYCH PRZYGOTOWANEJ PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY W RAMACH SPO RZL I REALIZOWANYCH W FORMIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Warszawa, grudzień 2004 Raport na zlecenie Departamentu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

FINAŁ KRAJOWY ENERGA BASKET CUP

FINAŁ KRAJOWY ENERGA BASKET CUP FINAŁ KRAJOWY ENERGA BASKET CUP GDAŃSK, 05-08.06.2014r. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 2 ZAKWATEROWANIE ZESPOŁÓW "Obecność wszystkich drużyn w niedzielę 08.06 w Ergo Arenie, po zakończeniu rozgrywek na innych

Bardziej szczegółowo

Identyfikator Nazwa zawodu Miejsce pracy Wynagrodzenie. Sprzątaczka Rudnik nad Sanem 10.00zł.

Identyfikator Nazwa zawodu Miejsce pracy Wynagrodzenie. Sprzątaczka Rudnik nad Sanem 10.00zł. StrPr/15/0902 StrPr/15/0898 Sprzątaczka Rudnik nad Sanem 10.00zł. Adres pracodawcy: Stróżańska 65a, 37-420 Rudnik nad Sanem, Polska Nauczyciel przedszkola Adres pracodawcy: Al. Jana Pawła II 66, 37-450

Bardziej szczegółowo

37 mln zł. Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010. Wydatki na inwestycje. Remonty i inwestycje 2007-2010

37 mln zł. Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010. Wydatki na inwestycje. Remonty i inwestycje 2007-2010 Wydatki na inwestycje Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010 Tak zaczynaliśmy: 2007 r. 5,8 mln zł Obecnie: 2010 r. 16 mln zł Wydatki na inwestycje Łącznie: 2007 2010 Remonty i inwestycje 2007-2010

Bardziej szczegółowo

INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH

INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH Jan Kozłowski Marszałek Województwa Pomorskiego Kadyny 26 lipca 2008r. ŻEGLUGA W DELCIE WISŁY W LATACH 50 - TYCH XX WIEKU PROGRAM ROZWOJU DRÓG WODNYCH DELTY

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 2/2015/2016 Kolegium Ligi ZPRP z dn r.

KOMUNIKAT NR 2/2015/2016 Kolegium Ligi ZPRP z dn r. Związek Piłki Ręcznej w Polsce ul. Puławska 300, 02-819 Warszawa T: +48 22 892 90 11, F: +48 22 892 90 11 E: zprp@zprp.org.pl, I: www.zprp.pl Warszawa, 30 września 2015 r. KOMUNIKAT NR 2/2015/2016 Kolegium

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Turniej piłki nożnej juniorów młodszych 1997 i młodsi

Międzynarodowy Turniej piłki nożnej juniorów młodszych 1997 i młodsi Opracował Andrzej Oksztul Gliwice ul. Sokoła 23-24.VI.2012r. Międzynarodowy Turniej piłki nożnej juniorów młodszych 1997 i młodsi W turnieju wystąpiło osiem zespołów trampkarzy z rocznika 1997 i młodsi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TURNIEJU: CEL ZAWODÓW:

PROGRAM TURNIEJU: CEL ZAWODÓW: MKS WICHER KOBYŁKA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W I OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ DLA CHŁOPCÓW Z ROCZNIKA 2005 Z OKAZJI DNI KOBYŁKI O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA KOBYŁKA, 28-29.06.2014 PROGRAM TURNIEJU:

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ROZGRYWEK ŻAKÓW W-MZPN SEZON 2015/2016. Przebieg rozgrywek w sezonie 2015/2016

ORGANIZACJA ROZGRYWEK ŻAKÓW W-MZPN SEZON 2015/2016. Przebieg rozgrywek w sezonie 2015/2016 ORGANIZACJA ROZGRYWEK ŻAKÓW W-MZPN SEZON 2015/2016 Przebieg rozgrywek w sezonie 2015/2016 Do rozgrywek Żaków sezonu 2015/2016 zgłosiły się 82 drużyny. Rozgrywki Żaków zostały podzielone na 4 etapy, dwa

Bardziej szczegółowo

PĘTLA ŻUŁAWSKA JAKO ELEMENT DROGI WODNEJ E70. Kadyny 29 kwietnia 2015 r.

PĘTLA ŻUŁAWSKA JAKO ELEMENT DROGI WODNEJ E70. Kadyny 29 kwietnia 2015 r. PĘTLA ŻUŁAWSKA JAKO ELEMENT DROGI WODNEJ E70 Kadyny 29 kwietnia 2015 r. OBROTOWY MOST KOLEJOWY W RYBINIE W PERSPEKTYWIE ZWODZONY MOST DROGOWY RYBACY NA ZALEWIE WIŚLANYM Pętla Żuławska rozwój turystyki

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70 Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 DEKLARACJA PROGRAMOWA STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO ROKU 2020 (2030) etap do 2020 priorytet Odrzańska

Bardziej szczegółowo

Agencja Promocji Sportu POLSKI SPORT, ul. Jana Pawła II, 16-400 Suwałki, NIP: 844-154-03-04 tel.: 87 562 60 33; e-mail: biuro@polskisport.com.

Agencja Promocji Sportu POLSKI SPORT, ul. Jana Pawła II, 16-400 Suwałki, NIP: 844-154-03-04 tel.: 87 562 60 33; e-mail: biuro@polskisport.com. Oferta uczestnictwa Liga Piłkarska na ORLIKU Suwałki kwiecień 2012 r. Szanowni Państwo, W imieniu Agencji Promocji Sportu Polski Sport pragnę złożyć na Państwa ręce ofertę uczestnictwa w rozgrywkach Ligi

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja MOW Wrocław w piłce nożnej osiągnęła ogromny sukces wygrywając

Reprezentacja MOW Wrocław w piłce nożnej osiągnęła ogromny sukces wygrywając KOMINIKAT KOŃCOWY Mistrzostwa Polski MOW WSPANIAŁE ZWIEŃCZENIE SEZONU!!! JESTEŚMY MISTRZAMI POLSKI!!! Reprezentacja MOW Wrocław w piłce nożnej osiągnęła ogromny sukces wygrywając Mistrzostwa Polski 6 piłkarskich

Bardziej szczegółowo

Identyfikator Nazwa zawodu Miejsce pracy Wynagrodzenie. Specjalista do spraw szkoleń Chrzanów zł.

Identyfikator Nazwa zawodu Miejsce pracy Wynagrodzenie. Specjalista do spraw szkoleń Chrzanów zł. StPr/15/0656 StPr/15/0654 StPr/15/0653 StPr/15/0652 StPr/15/0650 StPr/15/0648 StPr/15/0647 StPr/15/0646 StPr/15/0645 StPr/15/0644 StPr/15/0643 StPr/15/0642 StPr/15/0641 StPr/15/0640 Specjalista do spraw

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r.

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r. Przygotowania do UEFA EURO 2012 18 stycznia 2012 r. 8 CZERWCA 2012 r. GODZ. 18:00 MECZ OTWARCIA UEFA EURO 2012 TM STADION NARODOWY W WARSZAWIE do meczu otwarcia Polska- Grecja pozostało 142 dni MISTRZOSTWA

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr V/72 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu Krajowych Rozgrywek Eliminacyjnych w ramach Pucharu Regionów UEFA REGIONS CUP dziesiąta edycja 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 10,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Identyfikator Nazwa zawodu Miejsce pracy Wynagrodzenie. Pakowacz Wrocław zł. Adres pracodawcy: Gwiaździsta 66, Wrocław, Polska

Identyfikator Nazwa zawodu Miejsce pracy Wynagrodzenie. Pakowacz Wrocław zł. Adres pracodawcy: Gwiaździsta 66, Wrocław, Polska StPr/16/1423 StPr/16/1422 StPr/16/1420 StPr/16/1419 Pakowacz Wrocław 2268.00zł. Adres pracodawcy: Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, Pomocnik brukarza Poznań Adres pracodawcy: Os. Armii Krajowej 46, 61-376

Bardziej szczegółowo

Częstochowa CUP 2015

Częstochowa CUP 2015 Częstochowa CUP 2015 Halowy turniej piłki nożnej Rocznik 2006 i młodsi Organizatorzy: Gmina Miasto Częstochowa Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE I. CEL 1. Popularyzacja i rozwój piłki nożnej wśród najmłodszych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy POMORZA Odbiorcy badania Badania przeprowadzono przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świętokrzyskie Mini Volley Cup

Regulamin Świętokrzyskie Mini Volley Cup Regulamin Świętokrzyskie Mini Volley Cup Kielce, 20.08.2011 Spis treści 1. Cel.... 2 2. Uczestnictwo.... 2 3. Kategorie.... 2 4. System rozgrywek.... 3 5. Postanowienia ogólne.... 4 6. Nagrody.... 5 7.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 1. CEL Celem ligi jest popularyzacja piłki siatkowej, jako jednej z form rekreacji fizycznej, promowanie aktywnego wypoczynku,

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 17:21

Źródło:  Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 17:21 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/131810,sukcesy-policyjnych-druzyn-pilkarskich.html Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 17:21 SUKCESY POLICYJNYCH DRUŻYN PIŁKARSKICH Już po raz

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych I. O TURNIEJU Celem organizacji IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 5

REGULAMIN XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 5 REGULAMIN XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 5 pod honorowym patronatem Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka CEL 1. Upowszechnianie kultury

Bardziej szczegółowo

Identyfikator Nazwa zawodu Miejsce pracy Wynagrodzenie. Operator maszyn leśnych Zawoja 1750.00zł. Adres pracodawcy: Zawoja 2085, 34-222 Zawoja, Polska

Identyfikator Nazwa zawodu Miejsce pracy Wynagrodzenie. Operator maszyn leśnych Zawoja 1750.00zł. Adres pracodawcy: Zawoja 2085, 34-222 Zawoja, Polska StPr/15/1615 StPr/15/1613 Operator maszyn leśnych Zawoja 1750.00zł. Adres pracodawcy: Zawoja 2085, 34-222 Zawoja, Polska Kelner- barman Juszczyn 9.00zł. Adres pracodawcy: Juszczyn 474, 34-231 Juszczyn,

Bardziej szczegółowo

Sportowy Mikołaj Zaprasza (rocznik 2002) Elbląg 2013 Chłopakom zabrakło szczęścia

Sportowy Mikołaj Zaprasza (rocznik 2002) Elbląg 2013 Chłopakom zabrakło szczęścia Sportowy Mikołaj Zaprasza (rocznik 2002) Elbląg 2013 Chłopakom zabrakło szczęścia W Elblągu trwa cykl turniejów w piłce ręczne pod hasłem Sportowy Mikołaj zaprasza. W środę (4 grudnia) walczyli chłopcy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Rzeszowie za okres 02.11.2013 27.11.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Rzeszowie za okres 02.11.2013 27.11. Sprawozdanie z działalności Zarządu Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Rzeszowie za okres 02.11.2013 27.11.2014 I. Organizacja PWZPS Zarząd PWZPS działa w składzie wybranym podczas

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE CHARAKTERYSTYKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG RYNKU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHARAKTERYSTYKA NR.

INDYWIDUALNE CHARAKTERYSTYKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG RYNKU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHARAKTERYSTYKA NR. INDYWIDUALNE CHARAKTERYSTYKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG RYNKU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHARAKTERYSTYKA NR. 1 1. Płeć: Kobieta 2. Wiek: 48 lat Zasadnicze zawodowe/ zawód

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2013/2014

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2013/2014 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2013/2014 Zaproszenie Ekstraklasa

Bardziej szczegółowo

Soccer Cup. Miejsce i termin: Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów Orlikach

Soccer Cup. Miejsce i termin: Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów Orlikach Soccer Cup Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów Orlikach na elbląskich : Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu ul. Mickiewicza 41 Orlik

Bardziej szczegółowo

Komunikat Końcowy. Finału Centralnego 15 Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka

Komunikat Końcowy. Finału Centralnego 15 Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Komunikat Końcowy Finału Centralnego 15 Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Finał Centralny dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Finał odbył się w terminie

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 10/2015/2016 Kolegium Ligi ZPRP z dnia r.

Komunikat nr 10/2015/2016 Kolegium Ligi ZPRP z dnia r. Związek Piłki Ręcznej w Polsce ul. Puławska 300a, 02-819 Warszawa T: +48 22 892 90 11, F: +48 22 892 90 11 E: zprp@zprp.org.pl, I: www.zprp.pl Warszawa, 14 marca 2016 r. Komunikat nr 10/2015/2016 Kolegium

Bardziej szczegółowo

Identyfikator Nazwa zawodu Miejsce pracy Wynagrodzenie. Klejarz Bystrzyca Kłodzka 11.00zł.

Identyfikator Nazwa zawodu Miejsce pracy Wynagrodzenie. Klejarz Bystrzyca Kłodzka 11.00zł. StrPr/15/2550 StrPr/15/2548 StrPr/15/2547 StrPr/15/2546 StrPr/15/2545 StrPr/15/2515 StrPr/15/2514 StrPr/15/2500 StPr/15/2569 StPr/15/2567 StPr/15/2566 StPr/15/2565 StPr/15/2564 StPr/15/2563 StPr/15/2562

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności sportowej Międzyzakładowego Klubu Sportowego Alit w Ożarowie za 2005 rok

SPRAWOZDANIE. z działalności sportowej Międzyzakładowego Klubu Sportowego Alit w Ożarowie za 2005 rok SPRAWOZDANIE z działalności sportowej Międzyzakładowego Klubu Sportowego Alit w Ożarowie za 2005 rok Międzyzakładowy Klub Sportowy Alit działa na terenie miasta i gminy Ożarów i zajmuje się organizowaniem

Bardziej szczegółowo

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI Analiza rozkładu oraz charakteru popytu na zawody i kwalifikacje w województwie podlaskim w ujęciu lokalnym Na podstawie badania i materiałów udostępnionych przez :

Bardziej szczegółowo

Piłka siatkowa mężczyzn wyniki 2014/2015

Piłka siatkowa mężczyzn wyniki 2014/2015 Piłka siatkowa mężczyzn wyniki 2014/2015 Nr meczu Gospodarz Gość Data meczu Wynik Sety RUNDA ZASADNICZA GRUPA A KOLEJKA 1 1 UP * UM 28 październik 2014 3:0 25:18, 25:22, 25:18 2 PWR II * WSIZ 28 październik

Bardziej szczegółowo

X Gdańskie Targi Turystyczne GTT 2007 Juz po raz dziesiąty odbyły się w dniach 13-15.04.2007 r. Gdańskie Targi Turystyczne GTT. Z roku na rok wzrasta

X Gdańskie Targi Turystyczne GTT 2007 Juz po raz dziesiąty odbyły się w dniach 13-15.04.2007 r. Gdańskie Targi Turystyczne GTT. Z roku na rok wzrasta Targi 2007 Międzynarodowy Salon Turystyczny TOUR SALON 2007 W dniach 24 27.10.2007 r. w Poznaniu, odbyły się prestiżowe Targi Regionów i Produktów Turystycznych - Tour Salon. Stowarzyszenie Turystyczne

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY Z A P R O S Z E N I E

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY Z A P R O S Z E N I E TURNIEJ MIKOŁAJKOWY Z A P R O S Z E N I E Akademia Sportowa POMORZE ma zaszczyt zaprosić na: III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MIKOŁAJKOWY rocznika 2002 pod patronatem Prezydenta Miasta Sopotu, Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Budowa kanału żeglugowego szansą dla rozwoju Elbląga

Budowa kanału żeglugowego szansą dla rozwoju Elbląga Budowa kanału żeglugowego szansą dla rozwoju Elbląga Witold Wróblewski Prezydent Miasta Elbląg Konferencja Budowa kanału żeglugowego Nowy Świat przez Mierzeję Wiślaną Elbląg, 7 kwietnia 2016 r. Elbląg

Bardziej szczegółowo