szukaj nas zawsze w CZWARTEK! NR 264 ROK VII 9 WRZEŚNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "szukaj nas zawsze w CZWARTEK! NR 264 ROK VII 9 WRZEŚNIA 2010 E-MAIL: extra-elblag@extra-media.pl WWW.extrapolska.pl"

Transkrypt

1 gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA Tak, jak rolnicy świętują zakończenie żniw, tak i działkowcy mają swoje święto działkowych plonów, od lat obchodzone we wrześniu i znane powszechnie, jako Dni Działkowca. Święto jest okazją do wspólnych spotkań połączonych z podsumowaniem minionego sezonu, wyróżnienia najlepszych, najbardziej zasłużonych. reklama szukaj nas zawsze w CZWARTEK! NR 264 ROK VII 9 WRZEŚNIA Krajowe Dni Działkowca Działkowe dożynki Rozpoczęcie roku szkolnego 17 września 2010 reklama w numerze program TV na cały tydzień Delegacja z Elbląga w komplecie Z roku na rok obchody tego święta zyskują coraz większą popularność. Bowiem każda społeczność tworzy swoją tradycję, która jest spoiwem łączącym obecne pokolenie działkowców z poprzednikami. Wzorem lat ubiegłych, na początku września każdego roku Rada Krajowa PZD organizuje Krajowe Dni Działkowca w różnych rejonach Polski. W tym roku odbyły się one w Warszawie, zaś miejscem spotkania był Rodzinny Ogród Działkowy Rakowiec. Zjechały tu delegacje reprezentujące poszczególne okręgi związku, a wśród nich reprezentanci elbląskiego okręgu PZD z prezesem inż. Bolesławem Mikołajczykiem na czele. W składzie elbląskiej delegacji znaleźli się również laureaci krajowego konkursu Ogród Roku i Wzorowa Działka Roku z ROD im. R. Traugutta. Myślą przewodnią tegorocznych obchodów Krajowych Dni Działkowca było: 5 lat ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i jej obrona. Gospodarz uroczystości, prezes Rady Krajowej PZD Eugeniusz Kondracki serdecznie powitał zebranych. Z okazji Krajowych Dni Działkowca przekazuję pozdrowienia wszystkim polskim działkowcom, milionowi polskich rodzin połączonych wspólną ideą i wspólną pracą na działkach i w ogrodach powiedział. Sporo uwagi w swoim wystąpieniu E. Kondracki poświęcił aktualnej sytuacji, a szczególnie kolejnym atakom na związek Poinformował mianowicie, iż I Prezes Sądu Najwyższego zaskarżył w Trybunale Konstytucyjnym 6 kluczowych artykułów ustawy o ROD. Czteroletnie działania Prawa i Sprawiedliwości w sprawie uchylenia ustawy zmierzają, najogólniej mówiąc, do nacjonalizacji całego dorobku PZD i zawierają w swej istocie cele czysto komercyjne podkreślił prezes. Przypomnijmy, że w obronie ustawy zebrano ponad 625 tys. podpisów. Prezes RK PZD mówił także o powodzi, które ostatnio nawiedzały Sala obrad reklama nasz kraj. Ucierpiały w ich wyniku także Rodzinne Ogrody Działkowe. Nie pozostawimy tych ogrodów samych sobie zapewnił. W tym celu został utworzony specjalny rachunek bankowy, a do tej pory zalanym ogrodom udzielono pomocy wartości 8 mln złotych. Pomoc ta nadal będzie udzielana. Pamiętajcie, że tylko razem jesteśmy w stanie zachować nasz bogaty dorobek w postaci ogrodów działkowych dla naszych dzieci i wnuków, dla przyszłych pokoleń. Zawsze bądźmy razem, drodzy przyjaciele zakończył. Przez aklamację wszyscy uczestnicy spotkania gromkimi brawami na stojąco przyjęli rezolucję w obronie ustawy o ROD z 8 lipca 2005 roku, którą w imieniu grupy inicjatywnej odczytała Izabella Ożygolska z okręgu łódzkiego. c. d. str. 4

2 2 extra ELBLĄG

3 czwartek, 9 września 2010 extra ELBLĄG 3

4 4 extra ELBLĄG Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szansa dla Żuław 16 stycznia Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, jako beneficjent projektu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław. Etap I, podpisał umowy partnerskie w sprawie projektu z Urzędem Miejskim w Elblągu Urzędem Miejskim w Gdańsku, z powiatem gdańskim, samorządem woj. pomorskiego, razem z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego i samorządem woj. warmińsko-mazurskiego z Żuławskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu. Depresja i powodzie Żuławy Wiślane, to region o wyjątkowych walorach dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, jednocześnie uznany za obszar problemowy. Położony w delcie Wisły stanowi najbardziej rozległą depresję w skali kraju. Ukształtowana płaska równina na styku lądu i morza, dla której funkcjonowania został stworzony przed wiekami system odwadniający, jest najbardziej zagrożonym powodzią regionem kraju. Powierzchnia obszaru Delty Wisły i Zalewu Wiślanego wynosi około 4,6 tys. km kw., w tym Żuławy zajmują około 1,7 Krajowe Dni Działkowca Działkowe dożynki dokończenie ze str. 1 Punktem kulminacyjnym części oficjalnej uroczystości było ogłoszenie wyników konkursów krajowych Wzorowa Działka Roku 2010 i ROD Roku Na ten moment większość uczestników czekała z niecierpliwością. Wśród znaczącej grupy laureatów z całego kraju znaleźli się również elblążanie. Tytuł Rodzinnego Ogrodu Działkowego 2010 otrzymał ROD im. R. Traugutta, natomiast Działką Roku 2010 została działka nr 37 z tego samego ROD, uprawiana przez Irenę i Józefa Stelmachów. Pamiątkowy puchar oraz okolicznościowy dyplom za inwestycje, remonty i infrastrukturę, zagospodarowanie i działalność na rzecz ochrony środowiska i bezpieczeństwa z rąk prezesa Eugeniusza Kondrackiego odebrał Zdzisław Szandrocha, prezes elbląskiego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. R. Traugutta, natomiast państwo Stelmachowie otrzymali piękny dyplom.- To dla naszego ogrodu wielki zaszczyt. Wszyscy użytkownicy działek zasłużyli na nagrodę powiedział Z. Szandrocha nie ukrywając, że był to dla niego moment szczególnego wzruszenia. Liczne grono najbardziej zasłużonych działkowców z kraju zostało wyróżnione złotą odznaką Zasłużony Działkowiec oraz honorową odznaką Za Zasługi dla PZD. Uroczystościom Krajowych Dni Działkowca przez cały czas towarzyszyły występy zespołu Bene. Na terenach przyległych do hali widowiskowej zorganizowano kiermasze sprzętu ogrodniczego i materiału roślinnego. Nie zabrakło również wystaw plonów z warszawskich ogrodów. Barwne kosze i wieńce dożynkowe przyciągały uwagę wszystkich przybyłych na doroczne działkowe dożynki. TEKST I FOT.: JERZY BŁAWAT Z. Szandocha odebrał puchar z rąk prezesa RK PDZ tys. km kw., z czego 454 km kw. stanowią depresje, 745 km kw. tereny przydepresyjne, a pozostały obszar stanowią tereny odwadniane grawitacyjnie. Na terenach depresyjnych i przydepresyjnych stopień zagrożenia powodziowego jest bardzo wysoki, a jakakolwiek powódź na obszarze Żuław jest niezwykle groźna, gdyż w przypadku zalania terenów depresyjnych nie następuje naturalny, grawitacyjny, odpływ wód. Pas terenów depresyjnych, szczególnie istotnych dla problemów powodziowych, ciągnie się po południowej stronie Martwej Wisły, Szkarpawy oraz rzeki Elbląg i Jeziora Druzno. Na Żuławach znajdują się liczne zabytki hydrotechniczne: 106 pompowni, systemy polderowe, obwałowania, śluzy żeglugowe, wrota przeciwpowodziowe, strażnice wałowe, naturalne i sztuczne arterie wodne. Niektóre z tych obiektów czynnie są nieprzerwanie od średniowiecza. Wiele z nich uległo zniszczeniu w wyniku działania wody, lodu, sztormów i działalności człowieka. Programy dla bezpieczeństwa Minione 50-lecie zaowocowało kilkoma dokumentami dla Żuław mających rangę programów rządowych. Żaden dotychczas nie został zrealizowany. W związku z pojawieniem się możliwości uzyskania dofinansowania z Funduszu Spójności, z inicjatywy Ministerstwa Środowiska podjęto prace zmierzające w kierunku zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław. W tym celu Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku rozpoczęły działania zmierzające do przygotowania projektu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I. Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego oraz Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jest również zgodny z celami Strategii Rozwoju Kraju (SRK), Narodowych Strategicznych ram Odniesienia (NSRO) oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska dla ograniczenia ryzyka zagrożeń ekologicznych. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Sprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław znajduje swoje odzwierciedlenie także w przyjętym przez Radę Ministrów dokumencie, jakim jest Strategia Gospodarki Wodnej oraz w przygotowywanym obecnie Projekcie Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami Zmniejszyć ryzyko powodzi Tradycyjnie we wrześniu obchodzone będą, cieszące się dużą popularnością, Europejskie Dni Dziedzictwa. Ta wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych, największy projekt edukacyjny mający na celu szeroko pojętą edukację historyczną i kulturalną, promowanie regionalnego dziedzictwa z ukazaniem jego bogactwa oraz przypomnienie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Polska włączyła się do tej akcji w 1993 roku. Jest obecnie jednym z 49 krajów, które co roku we wrześniu udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki, miejsca kultury oraz organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące. Polska po raz osiemnasty będzie uczestniczyć w obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa, natomiast po raz czwarty pod jednym hasłem wspólnym w całej Polsce: Od pomysłu do przemysłu i ma za zadanie przedstawić wartość zabytków techniki i ich znaczenie dla narodowego dziedzictwa kulturowego oraz zaprezentować jak niegdyś wyglądała produkcja przemysłowa. Organizatorzy chcą również zwrócić uwagę na architekturę przemysłową, polska myśl techniczną, dzieła polskich wynalazców i projektantów, a także ginące zawody, tradycje, święta i obrzędy. Celem projektu jest zmniejszenie ryzyka powodzi na obszarze Żuław Wiślanych poprzez wykonanie niezbędnych prac związanych z odbudową i modernizacją systemu zabezpieczeń powodziowych Żuław, w tym podniesienie bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, sprawne funkcjonowanie systemu odwodnieniowego, utrzymanie odpowiedniej głębokości w nurcie Wisły, umożliwiającej pracę lodołamaczy, wraz z odprowadzeniem wód wezbraniowych do Zatoki Gdańskiej. Efektem realizacji projektu będzie poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zabezpieczenie egzystencji i majątku ludzi, poprawa bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej. Żuławy w granicach objętych projektem położone są w obrębie dwóch województw, dziesięciu powiatów praz 16 gmin żuławskich i 23 okołożuławskich (w tym miasta: Gdańsk i Elbląg). Efektem podjętych działań było zakwalifikowanie Projektu jako indywidualnego projektu kluczowego i umieszczenie go, decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego, na liście projektów planowanych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Założono orientacyjny koszt całkowity projektu na poziomie 647,29 mln zł, natomiast maksymalne dofinansowanie z Unii Europejskiej zaplanowano na poziomie 85 proc. wartości projektu, czyli 550,20 mln zł. Beneficjentem projektu jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wraz z nim projekt będzie realizowany przez: miasta Elbląg i Gdańsk, powiat gdański, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego (samorząd woj. pomorskiego) oraz Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu (samorząd woj. warmińsko-mazurskiego). Zadania dla Elbląga Przystępując do przygotowania projektu wstępnie zidentyfikowano 250 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę mln zł, z których wyłoniono ostatecznie 53 zadania (w tym zadania rezerwowe) polegające na modernizacji wałów, pompowni, przebudowie koryt rzek oraz systemu odwodnień i polderów. Według harmonogramu, do połowy 2015 roku powinny być zrealizowane takie zadania, jak: przebudowa wałów rzeki Elbląg od miasta do Babicy, przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg polder Nowe Pole Zatorze oraz rejonu od rzeki Fiszewki, przebudowa wałów czołowych jeziora Druzno, przebudowa stacji pomp: Majkowo, Nowe Pole, Fiszewka F, Gajowiec, Dłużyna, Topolno, Złotnica, Stalewo, Kępniewo, Klepa i jezioro, przebudowa koryta Kumieli oraz Srebrnego Potoku. Na przełomie 2009/2010 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, a okres realizacji zadań objętych projektem zakłada się na lata września Europejskie Dni Dziedzictwa 2010 W ramach tegorocznych spotkań z dziedzictwem kulturowym odbędą się m. in.: sesja popularno-naukowa Elbląg od portu do przemysłu (10.09., godz. 10), wycieczka z przewodnikiem po obiektach poprzemysłowych (10.09., godz. 13), wystawy czasowe w Muzeum Archeologiczno- -Historycznym ( ), spotkanie z ceramiką kadyńską i jej kolekcjonerem Tajemnice ceramiki kadyńskiej (11.09., godz. 12), wycieczka piesza wzdłuż linii kolei nadzalewowej (19.09., godz budynek PTTK), Targi Staroci (19.09., godz. 9-13, muzeum). Współorganizatorem EDD jest Muzeum Archeologiczno-Historyczne.

5 IV extra ELBLĄG reklama Start IV kwartał 2010 r. Pętla Żuławska Pod koniec bieżącego roku mają ruszyć prace związane z budową Pętli Żuławskiej. Pomysłodawcy tego projektu zakładają, że będzie to największa atrakcja turystyczna dotycząca Żuław i Zalewu Wiślanego. Jak wiadomo, wykorzystanie dróg wodnych na Żuławach i zalewie nie jest wystarczające. Chodzi więc o to, aby rozruszać turystycznie ten akwen oraz przylegające doń tereny. W ciągu dwóch lat przystosowane zostaną do żeglugi kanały i inne drogi wodne o długości prawie 300 km. Ma powstać nowoczesna infrastruktura żeglarska, na którą złoży się 5 portów żeglarskich, 10 przystani jachtowych, 10 pomostów cumowniczych oraz 4 przystanie żeglugi pasażerskiej.. Wartość projektu wyniesie około 150 mln zł. Realizacja pierwszego etapu rozpocznie się pod koniec bieżącego roku i potrwa do drugiego kwartału roku Drugi etap rozpocznie się prawdopodobnie po roku Za kolejnych kilkadziesiąt milionów złotych wybudowane zostaną ścieżki rowerowe, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, baza noclegowa i żywieniowa oraz stacje paliw. W realizację projektu zaangażowanych jest 13 samorządów oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. DROBNE Sprzedam bramę garażową podnoszoną z blachy trapezowej o wymiarach:szer. 2,50 m, wys. 2,25 m tel

6 czwartek, 9 września 2010 reklama extra ELBLĄG V BRAMY UCHYLNE, BLACHY, KRATY, OGRODZENIA, BALUSTRADY (055)

7 czwartek, 9 września 2010 extra ELBLĄG 5

8 6 extra ELBLĄG Ul. Nitschmanna Jaki ruch? Zbliża się termin zakończenia przebudowy ul. Gen. Grota -Roweckiego wraz z jej układem komunikacyjnym. W związku z tym konieczne jest podjęcie decyzji w sprawie docelowej organizacji ruchu drogowego na ul. Nitschmanna, która przestanie być ślepą ulicą. W tej sytuacji Zarząd Dróg przedstawia mieszkańcom trzy warianty organizacji ruchu na tej ulicy. Aby poprawić płynność ruchu na ul. Hetmańskiej, każdy z tych wariantów zakłada wyeliminowanie możliwość wykonania skrętu w lewo na skrzyżowaniu z ul. Nitschmanna oraz likwidację w tym miejscu przejścia dla pieszych. Nie oznacza to jednak pogorszenia dostępności ul. Nitschmanna gdyż zostanie ona otwarta w kierunku ul. Gen. Grota-Roweckiego. Ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego niemożliwe będzie także pogodzenie na całej długości tej ulicy ruchu dwukierunkowego z parkowaniem wzdłuż jezdni. Wiąże się to z jej małą szerokością, a także ze zwiększonym natężeniem ruchu po jej otwarciu w kierunku ul. Gen. Grota-Roweckiego Zarząd Dróg proponuje do wyboru trzy warianty. Mieszkańcy do 13 września powinni wyrazić swoje opinie, który z tych wariantów jest, według nich, do przyjęcia: I wariant ruch dwukierunkowy na całej długości ulicy, bez możliwości parkowania pojazdów; II wariant ruch dwukierunkowy na odcinku od nowego ronda do zjazdu między budynkami nr 38 i 30. Na pozostałym odcinku jeden kierunek ruchu w stronę ul. Hetmańskiej, z możliwością parkowania po lewej stronie jezdni. Wariant ten gwarantuje łatwy dostęp do ul. Nitschmanna od ul. Gen. Grota- -Roweckiego, z możliwością wyjazdu w prawo, w ul. Hetmańską; III wariant ruch dwukierunkowy na tym samym odcinku co w wariancie II. Na pozostałym odcinku ruch jednokierunkowy od ul. Hetmańskiej w kierunku nowego ronda, z możliwością parkowania po prawej stronie jezdni. Jest to wariant o ograniczonej dostępności do jednokierunkowego odcinka ul. Nitschmanna, wiążący się z koniecznością objazdów; Pogrzeby Weilandt Zofia Czech Halina Cieszkowski Józef Żurawska Genowefa Prątnicki Robert Ociesza Jadwiga Kowczyk Franciszek cmentarz w Pasłęku Zabłocka Zofia Chmara Edwin Agrykola Mazur Zofia cmentarz w Młynarach Kaczyński Waldemar Najserdeczniejsze wyrazy współczucia JÓZEFOWI GUGALE ORAZ RODZINIE z powodu śmierci ŻONY WŁADYSŁAWY składają PROKURATOWIE

9 czwartek, 9 września 2010 extra ELBLĄG 7 TU OTRZYMASZ BEZPŁATNIE EXTRA ELBLĄG Urząd Miejski, ul. Łączności Kolporter, ul. 3 Maja Urząd Skarbowy, ul. Mickiewicza Apteka Dyżurująca Całodobowa, ul. Grunwaldzka E. Leclerc, ul. Żeromskiego Dworzec PKP Dworzec PKS PWSZ, ul. Wojska Polskiego Szpital Wojskowy (przychodnia), ul. Komeńskiego SAM 34, ul. Pułaskiego Urząd Pracy, ul. Saperów Starostwo Powiatowe, ul. Saperów WORD, ul. Skrzydlata Agencja PKO, ul. Lotnicza EUH-E, ul. Lotnicza Bank PKO S.A., ul. Stary Rynek Biuro Podróży, ul. 1 Maja Delikatesy Elbląskie, ul. Hetmańska Multikino, ul. Teatralna ESM Sielanka, ul. Gwiezdna Agencja PKO, ul. Brzozowa Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna Browar Elbląg, ul. Browarna Sklep spożywczy, ul. Brzeska SM Zakrzewo, ul. Robotnicza Sklep Vabank, ul. Daszyńskiego 21 SAM 34, ul. Robotnicza Sklep Vabank, ul. Okulickiego 16 Sklep Kordeks, ul. Odrodzenia Sklep Vabank, ul. Broniewskiego 51 Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Królewiecka Sklep Exclusive Sport, ul. Hetmańska Agencja PKO, ul. Słoneczna Agencja PKO, ul. Mickiewicza Spółdzielnia Inwalidów Elsin, ul. Warszawska 54 Spółdzielnia Inwalidów Postęp, ul. Fromborska 2 Redakcja Extra Elbląg, ul. Ratuszowa 10 Sklep Grochowska 2 Alstom Power, ul. Stoczniowa 2 Biuro Podróży Variustur, ul. 1 Maja 14 Gazetę można także dostać w taksówkach stowarzyszenia MIVICO OFERTY WYŁĄCZNIE DLA OSÓB ZAREJESTRO- WANYCH W PUP & dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy: fryzjer damsko-męski, instruktor jazdy konnej, stolarz, lakiernik meblowy, szwaczka, ręczniarka-pracownik robót ręcznych, operator żurawia stacjonarnego, zbrojarz, cieśla, nauczyciel języka angielskiego; & dla osób bezrobotnych do 25 roku życia na staż (EFS): sprzedawca samochodów i ubezpieczeń, obsługa recepcji serwisu, sprzedawca/bufetowa, specjalista do spraw logistyki i handlu, fizjoterapeuta, pracownik biurowy; & dla osób bezrobotnych do 25 roku życia na staż - (RM): sprzedawca, referent prawno-administracyjny, asystent rodziny, opiekun osób niepełnosprawnych, opiekun medyczny, doradca klienta, fizjoterapeuta-rehabilitant, informatyk/programista/wdrożeniowiec, księgowa, asystent bankowości, referent ds. obsługi kawiarenki internetowej, pracownik ogólnobudowlany, serwisant-mechanik, asystent/-tka w dziale produkcji, inspektor ds. kadr, pracownik administracyjno-biurowy, specjalista ds. marketingu & dla osób bezrobotnych do 30 roku życia na staż do 6 m-cy (RM): brakarz wyrobów drzewnych, pracownik biurowy; & dla osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia na staż do 6 m-cy (RM): pokojowa-sprzątaczka, woźna, pomoc nauczyciela, starszy woźny, monter szyb samochodowych, informatyk, pracownik admin.-biurowy, konserwator, nauczyciel (opiekun nad dziećmi niepełnosprawnymi), pomoc kuchenna, sprzedawca; & dla osób niepełnosprawnych: kierowca-mechanik, szwaczka; oferty otwarte: elektromonter, kierowca samochodu osobowego, referent ds. rozliczeń, sprzątaczka, szlifierz materiałów drzewnych. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ww. ofert pracy prosimy zgłaszać się osobiście do PUP w Elblągu w godzinach 8:30-14:00, ul. Saperów 24 na stanowisko obsługi: do pośrednika pracy (parter). Oferty przeznaczone są dla osób zarejestrowanych w PUP Elbląg. OFERTY OGÓLNODOSTĘPNE (RÓWNIEŻ DLA Studio Buffo JEST PRACA OSÓB NIE ZAREJESTROWANYCH W PUP) (oferty otwarte dostępne w siedzibie PUP na I piętrze w gablotach w holu głównym) & dla wszystkich osób bezrobotnych i poszukujących pracy: blacharz-dekarz, blacharz samochodowy, brukarz-pracownik budowlany, cukiernik, inżynier budownictwa, kasjer/-ka, kierowca-zaopatrzeniowiec, kierowca kat. C, kierowca kat. C+E, kierowca samochodu ciężarowego z uprawnieniami na HDS, kierownik robót budowlanych, konserwator, konstruktor odzieży-modelarz, krojczy, lakiernik meblowy, lakiernik samochodowy, magazynier, monter instalacji zewnętrznych sieci sanitarno-kanalizacyjnych, nauczyciel praktycznej nauki zawodu-fryzjer, nauczyciel praktycznej nauki zawodu-mechanik samochodowy, niania (opieka dzienna nad dziećmi), operator frezarki CNC, operator koparki liniowej-km251, piekarz, pracownik biurowy, pracownik do robót elewacyjnych, pracownik hali: dział cukiernia/ dział garmaż/ dział mięsny/ dział napoje/ dział warzywa-owoce, pracownik montażu, pracownik obsługi sklepu medycznego, prasowaczka, przedstawiciel handlowy, przedstawiciel odszkodowawczy, rzeźnik wędzarz, serwisant opon, sprzedawca, sprzedawca/prezenter handlowy, szwacz (tapicerka meblowa), szwaczka, tapicer meblowy, tokarz na tokarce CNC ze sterowaniem sinumerik, telefoniczny doradca klienta, glazurnik, nauczyciel zawodu elektronik, rob. Niewykwalifikowany, nauczyciel praktycznej nauki zawodu odlewnik, nauczyciel praktycznej nauki zawodu technik robót wykończeniowych; Ponadto informujemy, że oferty pracy otwarte ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych znajdują się również na stronie internetowej: Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: lub Oferty sieci EURES upublicznione są również na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Obchody jubileuszowe Siedziba teatru mieści się przy ul. Marii Konopnickiej w Warszawie, w budynku polskiej YMCA. Powstał w 1956 r. jako teatr Buffo. Na jego scenie występowały takie gwiazdy, jak: Loda Halama, Adolf Dymsza, Ludwik Sempoliński, Hanna Skarżanka, Stefania Grodzieńska, Mieczysław Fogg, Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora, Alina Janowska, Wojciech Pokora, Jan Kobuszewski, Wojciech Młynarski. W 1992 r. powstało Studio Buffo, które powołali Janusz Stokłosa kompozytor i Janusz Józefowicz reżyser i choreograf (dyrektor artystyczny). Postanowili oni założyć niezależny teatr by choć w części uchronić odnoszący spektakularny sukces zespół musicalu Metro, który od dnia premiery korzystał z obcych scen, a nad którym zawisła groźba rozwiązania. Pierwszą premierą duetu Stokłosa Józefowicz, którą wystawili na deskach teatru Studio Buffo był hit Do grającej szafy grosik wrzuć z E. Górniak, K. Groniec, B. Melzer, R. Janowskim, M. Milowiczem, a także z K. Materną i W. Mannem. Dzisiaj zespół teatru Studio Buffo ma w swoim repertuarze ponad 200 przebojów, od okresu międzywojennego do lat 90. Oprócz własnych spektakli szeroko prezentuje również ważne wydarzenia artystyczne, tak w dziedzinie dramatu, teatru muzycznego, piosenki, jak i jazzu, kabaretu czy estrady. W sumie od 1992 r. zagrano ponad 2,7 tys. spektakli i koncertów, które obejrzało prawie milion widzów. Uroczysta zbiórka pododdziałów 13 pplot 13 Elbląski Pułk Przeciwlotniczy obchodził 60-lecie. Z tej okazji w jednostce został zorganizowany dzień otwartych koszar. Elblążanie mieli okazję zwiedzić sale tradycji jednostki i rejony zakwaterowania, uczestniczyć w pokazie sprzętu i uzbrojenia, popróbować grochówkę z żołnierskiego kotła i chleb z polowej piekarni. Odbył się także okolicznościowy turniej piłki nożnej o Puchar Dowódcy 13 pplot. Główna uroczystość zbiórka pododdziałów jednostki miała miejsce na Placu K. Jagiellończyka. Obchody zakończył koncert w Teatrze im. Aleksandra Sewruka. Wystąpił Zespół Marynarki Wojennej Riwiera oraz aktorzy z elbląskiego teatru. Przy okazji została zorganizowana akcja charytatywna, z której dochód przeznaczony został na zakup wyprawek szkolnych dla uczniów z gminy Wilków, która, jak wiadomo, ucierpiała w wyniku powodzi. Akcja nosiła nazwę Wyposażamy żaka w gminie Wilków. Z URZĘDU STANU CYWILNEGO W ubiegłym tygodniu USC w Elblągu zarejestrował 53 urodzenia, 22 małżeństwa i 15 zgonów. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili: Halina i Stanisław Bralewscy, Waleria i Zygmunt Boguta, Stanisław i Stanisława Bazydło oraz Janina i Włodzimierz Rybińscy. Gratulujemy!

10 NA SKRÓTY Concordia II podejmuje Błękitnych Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej w Olsztynie dokonał losowania III rundy Pucharu Polski na szczeblu wojwódzkim. W tej fazie rozgrywek 22 września o godz 16. zagrają zwycięzcy z II rundy oraz zespoły IV ligi. Rozegranych zostanie 19 spotkań. Z naszego regionu zagra pięć zespołów, z których trzy powinny awansować do dalszych gier. Barkas Tolkmicko podejmuje Polonię Pasłęk, Concordia II Elbląg zagra z Błękitnymi Orneta. Natomiast Olimpia 2004 Elbląg gra w Suszu z tamtejszą Unią i jest zdecydowanym faworytem. Wójcik Meble Techtrans wygrał turniej w Koszalinie Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem ligowych rozgrywek, elblążanie wygrali turniej w piłce ręcznej w Koszalinie. W trzydniowym turnieju, którego stawką był puchar prezydenta Koszalina, wzięło udział osiem drużyn. W pierwszej fazie turnieju grały on w dwóch grupach, systemem każdy z każdym 2x25 min.. Elblążanie w swojej grupie pokonali Grunwald Poznań 22:12 (9:7), Pomezanię Malbork 33:14 (18:9) oraz niespodziewanie ulegli Energetykowi Gryfino 26:29 (11:14). Ostatniego dnia turnieju zespoły grały o miejsca, Wójcik Meble Techtrans z pierwszego miejsca awansował do ścisłego finału. Po bardzo dobrej grze pokonał beniaminka I ligi Pogoń Szczecin 25:19 (14:7) Od początku meczu graliśmy agresywnie w obronie, wyprowadzaliśmy szybkie ataki i to spowodowało,że pierwszą część meczu zakończyliśmy z przewagą siedmiu bramek mówi, dyrektor elbląskiego klubu Jerzy Kruszewski. W drugiej części pojedynku trener elblążan Grzegorz Czapla, dał pograć rezerwowym zawodnikom. Ci jednak nie roztrwonili przewagi. Wśród indywidualnie wyróżnionych zawodników znalazło się dwóch elblążan. Najlepszym bramkarzem okazał się Marek Wróbel. Natomiast Mirosław Ośko otrzymał nagrodę fair play. Podopiecznych trenera Grzegorza Czapli jeszcze w tym tygodniu w Elblągu oczekują dwa mecze kontrolne, z Pomezanią Malbork i Sokołem Kościerzyna. Na 22 września mają zaplanowany meczz reprezentacją Kuwejtu. Wcześniej bo 19 bm rusza I liga. Wójcik Meble Techtrans grał w składzie: Marek Wróbel, Henryk Rycharski Leszek Michałów, Mirosław Ośko, Tomasz Maluchnik, Michał Gryz, Maciej Dawidowski, Tomasz Kwiatkowski, Piotr Sadowski, Grzegorz Szczepański, Damian Malandy, Filip Korzeniowski, Robert Długosz, Maciej Dąbkowski Superliga PGNiK piłkarek ręcznych Pierwszy mecz ligowy i jest porażka Piłkarki ręczne Startu Elbląg, na inaugurację rzogrywek przegrały pierwszy pojedynek o ligowe punkty z Piotrcovią Piotrków Tryb Piotrcovia Piotrków Tryb Start Elbląg 26:22 (12:14) Podopieczne trenera Andrzeja Drużkowskiego przystępowały do meczu z mocnym postanowieniem zwycięstwa, W podstawowym składzie, zagrały pozyskane latem Hanna Strzałkowska (Piotrcovia Piotrków Tryb), Anna Szot (Vistal Łączpol Gdynia) oraz Agnieszka Wolska (SPR Lublin). Pierwsza część spotkania przebiegła pod dyktando elblążanek, które po 30 min gry prowadziły 14:12. Piotrcovia nie dawała za wygraną i w 38 min gry po trafieniu Agnieszki Roli to gospodynie prowadziły 17:16. Od tego momentu przewaga Piotrcovii rosła. W zespole gości brakowało zawodniczki, która pokierowalaby grą. Brakowało też skuteczności i to zadecydowało w głównej mierze o porażce przyjezdnych. Start: Kordunowska, Miecznikowska Strzałkowska (3 bramki), Cekała 2, Dolegało 3, Wolska 2, Aleksandrowicz, Wasak 2, Pełka-Fedak 1, Szymańska 3, Szott 2, Sądej 1, Grudka, Ocalewicz 3.. Pozostałe wyniki:politechnika Koszalin SPR Lublin 30:33, Łączpol Gdynia KPR Jelenia Góra 41:21, Zagłębie Lubin KSS Kielce 35:20, Zgoda Ruda Śląska Ruch Chorzów 27:27, Sambor Tczew AZS AWF Wrocław 19:27 II liga piłki nożnej Remis elbląskiej Olimpii Połowiczny sukces zanotowali piłkarze elbląskiej Olimpii, którzy zremisowali na wyjeździe z Okocimskim Brzesko 0:0 OLIMPIA: Sobański Loda, Sobieraj, Dremliuk, Byrski, Trela, Matwijów (84 M. Pietroń), Bułka, Liszko, Jackiewicz, Rożnik (69 M. Pietroń) W minionym sezonie Olimpia grała ze swoim rywalem na remis. Okocimski wygrał u siebie 3:1 a w Elblągu przegrał 1:3. Tym razem gospodarze podzielili się punktami. Jest to sukces Okocimskiego, gdzie z przebiegu gry na zwycięstwo zasługiwali goście. W pierwszej części meczu wyborne sytuacje do zmiany wyniku mieli Krzysztof Bułka i Kamil Jackiewicz,ale w ostatniej chwili w porę interweniowali obrońcy Okocimskiego, bądź piłka mijała światło bramki. Po przerwie przez pierwszy kwadrans inicjatywa nadal należała do gości. W 59 min powinna być bramka dla Olimpii. Jackiewicz przejął piłkę, podał piętą do Andrzeja Liszki, a ten mając tylko przed sobą bramkarza gospodarzy Jarosława Paleja, trafił prosto w niego. Od tego momentu gra się wyrównała, ale kibice i tak goli nie zobaczyli. Był to czwarty remis w tym sezonie Olimpii i drugi na wyjeżdzie Pozostałe wyniki:wisła Płock Świt Nowy Dwór Maz 1:2, Wigry Suwałki Puszcza Niepołomice 3:0, Znicz Pruszków OKS 1945 Olsztyn 1:0, Start Otwock Motor Lublin 4:0, Pelikan Łowicz Sokół Sokółka 4:1, Stal Rzeszów Stal Stalowa Wola 0:0, Ruch Wysokie Maz GLKS Nadarzyn 0:1, Jeziorak Iława Resovia Rzeszów 1:0. W tabeli prowadzi Znicz przed Świtem po 14 pkt. Olimpia z dorobkiem 10 pkt znajduje się na 8 miejscu w tabeli. Tabelę zamyka Motor 4 pkt

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA BEZPŁATNY INFORMATOR MIEJSKI 82-200.pl AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA czerwiec 2012 w numerze: Imprezowe lato Lato to okres wakacji, odpoczynku i dobrej zabawy, czyli licznych

Bardziej szczegółowo

Budżet 2015 r. plany inwestycyjne

Budżet 2015 r. plany inwestycyjne Budżet 2015 r. plany inwestycyjne wydarzenia Powitanie Nowego Roku Od kilku lat koziański park to miejsce gdzie mieszkańcy wspólnie wyrażają swoją radość, spotykając się na imprezach plenerowych i nie

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

Pogrzebać prywatną działkę

Pogrzebać prywatną działkę POWIAT PIASECZYŃSKI POWIAT GRÓJECKI URSYNÓW ROK XIV NR 36 (548)10-16 PAŹDZIERNIKA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA POWIAT GRODZISKI POWIAT PRUSZKOWSKI W NUMERZE Centrum Monitoringu Miejskiego już działa

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

NR 11/238 ISSN: 1234-5911

NR 11/238 ISSN: 1234-5911 www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 11/238 Grudzień NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 Wszystkim Tczewianom, ich bliskim i gościom, którzy zgromadzą się w naszych domach przy

Bardziej szczegółowo

Lotnisko Modlin droga do sukcesu str. 2, 8 9 Nowodworski motocross str. 2, 7

Lotnisko Modlin droga do sukcesu str. 2, 8 9 Nowodworski motocross str. 2, 7 FAKTY Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie XXIX / IX 2011 Lotnisko Modlin droga do sukcesu str. 2, 8 9 Nowodworski motocross str. 2, 7 Sukcesy nowodworskich kajakarzy str. 22 23 2 Od Redakcji

Bardziej szczegółowo

nr 18/397 16-30 IX 2014 Rok XXII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692

nr 18/397 16-30 IX 2014 Rok XXII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 nr 18/397 16-30 IX 2014 Rok XXII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 Który wariant Term? 23 września odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kleszczów. Jednym z omawianych tematów

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

4,9% ROZWAŻNA I ROMANTYCZNA POŻYCZKA. Jubileusz Par Kino 3D w Libiążu! Nowe obiekty sportowe PROMOCJA W NUMERZE M.IN.:

4,9% ROZWAŻNA I ROMANTYCZNA POŻYCZKA. Jubileusz Par Kino 3D w Libiążu! Nowe obiekty sportowe PROMOCJA W NUMERZE M.IN.: !"# $ %&' %( ) * +$ (" ", )& -. $ / 0 0. 0 12342567851769-8:-; 25?< Nr 63 Styczeń - Marzec 2015 ISSN 1895-6831 8513@5? 63 186

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym Nr 21(213) I 30 października 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl

Bardziej szczegółowo

gazeta bezpłatna W GMINACH I POWIATACH Radom i powiaty: białobrzeski grójecki kozienicki lipski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński

gazeta bezpłatna W GMINACH I POWIATACH Radom i powiaty: białobrzeski grójecki kozienicki lipski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński nr 77 RADOM 22. I. 2015 W GMINACH I POWIATACH Radom i powiaty: białobrzeski grójecki kozienicki lipski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński gazeta bezpłatna 100 mln zł na Stację Radom Ponad 100 milionów

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

I po eurowyborach. Powiat Grodziski. Powiat Pruszkowski

I po eurowyborach. Powiat Grodziski. Powiat Pruszkowski l PRUSZKÓW l PIASTÓW l BRWINÓW l MICHAŁOWICE l NADARZYN l RASZYN l ROK XIV NR 19 (531)/W2 30 MAJA - 5 CZERWCA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA l GRODZISK MAZ. l MILANÓWEK l PODKOWA LEŚNA l BARANÓW

Bardziej szczegółowo

Mostu nie skończą na czas!

Mostu nie skończą na czas! l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l ROK XIII NR 39 (505) 25 PAŹDZIERNIKA - 7 LISTOPADA 2013 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Mostu nie

Bardziej szczegółowo

Zwolnij! Jest ślisko!

Zwolnij! Jest ślisko! BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIESZKAŃCÓW POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ISSN 1899-7171 nr 2(2) październik 2008 Pola naftowe na Biłgorajszczyźnie? W październiku Geofizyka Kraków Sp. z o.o. rozpoczęła badania sejsmiczne

Bardziej szczegółowo

Wejście smoka - str. 3 Gorzowianie o Gorzowie... - str. 4 Berlin coraz bliżej - str. 5

Wejście smoka - str. 3 Gorzowianie o Gorzowie... - str. 4 Berlin coraz bliżej - str. 5 Nr 10/110 PAŹDZIERNIK 2007 ISSN 1425-7386 Wejście smoka - str. 3 Gorzowianie o Gorzowie... - str. 4 Berlin coraz bliżej - str. 5 Nie do końca normalny - str. 10-11 W poszukiwaniu inwestorów - str. 12-13

Bardziej szczegółowo

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str.

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność pośredniaka str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str. Nr 4 (50) sierpień- -wrzesień 2014 ISSN 2080-1831 Ścieżki, które łączą str. 5 Moc organizacji str. 6 Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10 Dożynki powiatowe w Szczercowie str. 12-13 Euro powiat to

Bardziej szczegółowo

BIULETYNINFORMACYJNY

BIULETYNINFORMACYJNY NR 4/2012 BIULETYNINFORMACYJNY P O D L A S K I E J R E G I O N A L N E J O R G A N I Z A C J I T U R Y S T Y C Z N E J W NUMERZE: Trasy rowerowe Polski Wschodniej str. 2 Meczety i mizary uznane za pomniki

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

Zielony. Wołomin. nie odpuszcza. O przebiegu trasy S8 w Zielonce. Odzyskanie skuteczności potrzebą Huraganu. 10 Chcemy awansować do pierwszej ligi

Zielony. Wołomin. nie odpuszcza. O przebiegu trasy S8 w Zielonce. Odzyskanie skuteczności potrzebą Huraganu. 10 Chcemy awansować do pierwszej ligi szczegóły >> str 6-7 15 000 Paweł Nowacki pewnie trafił na 1:0 w prawy, górny róg. Następnie przytomnym wybiciem futbolówki na aut popisał się Przemysław Górski, dzięki czemu przerwał kolejną, niebezpieczną

Bardziej szczegółowo

Henryk Brzyszcz Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego oraz Andrzej Owczarek Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

Henryk Brzyszcz Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego oraz Andrzej Owczarek Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim ISSN 2080-3451 MARZEC / KWIECIEŃ 2015 Konstantynów Łódzki Rok IX Numer 109 / 110 www.konstantynow.pl kuriergci@wp.pl Dzieląc z Państwem radość oczekiwania na Zmartwychwstanie Zbawiciela, symbolizujące

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: Ruszyła piłkarska liga. Dziękowali proboszczowi. Nr 62. S. 12 i 11

W numerze m.in.: Ruszyła piłkarska liga. Dziękowali proboszczowi. Nr 62. S. 12 i 11 Nr 2 W numerze m.in.: Ruszyła piłkarska liga S. 12 i 11 Gmina Gierałtowice, Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach i Rada Sołecka Gierałtowic zapraszają wszystkich rolników, sadowników, pszczelarzy, działkowców,

Bardziej szczegółowo

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6 ISSN 2080-1831 Nr 6 (16) Czerwiec 2010 Narodziny tradycji akademickiej str. 8 Parzno dla śp. Prezydentów RP str. 9 Ścieżka w Domiechowicach, Emilinie i Parznie str. 11 Oldboy przy piłce str. 12 Uśmiech

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7 dr Mateusz Kruk : - Podstawową rolą Instytutu, jako polskiej jednostki naukowej, jest wspieranie naukowe i eksperckie całej dziedziny budownictwa. Dlatego oferta Instytutu jest tak szeroka - str. 8-9 Prof.

Bardziej szczegółowo