Nr 17 18/ Rok VI 1 30 września 2012 r. egzemplarz bezpłatny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 17 18/120 121 Rok VI 1 30 września 2012 r. egzemplarz bezpłatny"

Transkrypt

1 Nr 17 18/ Rok VI 1 30 września 2012 r. egzemplarz bezpłatny Po wielu miesiącach starań, po zebraniu ponad 2 tys. podpisów, nazwanie jednej z ulic dzielnicy imieniem Wacława Wojtyszki, nauczyciela, społecznika, żołnierza podziemia stało się faktem dokonanym. Jego imieniem nazwano fragment ul. XVIII Projektowanej w osiedlu Borków, w którym kiedyś mieszkał i początkowo, zanim nie przeniósł się do Zerzenia, uczył.»5 Fot. AM Żegnajcie wakacje, witaj szkoło W tym roku w szkołach publicznych w Wawrze uczy się 7219 uczniów w 292 oddziałach. Do klas I przyjęto 260 dzieci 6-letnich, o 13 proc. mniej niż przed rokiem. Nad przebiegiem edukacji w publicznej oświacie dzielnicy czuwa 738 nauczycieli, w tym prawie 44 proc. to nauczyciele dyplomowani. Burmistrz dzielnicy Wawer przyznała w roku szkolnym 2012/2013 dodatkowe godziny. Po 1 tygodniowo dla każdej klasy VI, na przygotowanie do sprawdzianu klas szóstych i po 2 godziny tygodniowo na każdy oddział klas III w gimnazjach i w liceach ogólnokształcących na przygotowanie do egzinów końcowych. W bieżącym roku kontynuowany będzie, współfinansowany ze środków UE, progr Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I III szkół podstawowych. Ponadto SP nr 138 i SP nr 195 realizują projekt Dziecięca akademia przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych oraz progr Cyfrowa szkoła. Na zdj. inauguracja w SP nr 138.»3 Spis treści BASEN NUMEREM JEDEN»4 Wawerski basen zajmuje w rankingu użytkowników, zieszczonym na portalu Infobasen.pl, pierwsze miejsce w Warszawie i na Mazowszu oraz piąte w Polsce. AKCJE BEZ OBOWIĄZKOWYCH OBIADÓW»5 Po kontroli placówek Lata w mieście komisje kultury i oświaty oraz sportu i rekreacji Rady Dzielnicy stwierdziły, że niższą frekwencję na zajęciach niż dotąd spowodował obowiązek wykupienia obiadów. Nie z obawy przed korki Zmiana projektu planu miejscowego centrum Międzylesia rodzi się w bólach i wzbudza duże emocje. Projektanci przewidują na terenie wykupionym od ABB przez spółkę Raiffeisen Evolution wybudowanie Rodzinnego Centrum Handlowo-Rozrywkowego, za którym kryje się rewitalizacja zabytkowej hali produkcyjnej po dawnych Zakładach Aparatury Elektrycznej Szpotańskiego i dostosowanie jej do funkcji handlowo-usługowych oraz czterokondygnacyjnego budynku biurowousługowego z podziemnym parkingiem. Nastąpiłaby też zmiana przeznaczenia największej hali po ZWAR z produkcyjnej na wystawienniczą. Opiniujący projekt tych zmian członkowie komisji ładu przestrzennego negatywnie ustosunkowali się do przedstawionych propozycji z obawy, że handel i usługi na taką skalę spowodują paraliż komunikacyjny na tym osiedlu.»2-3 Pikieta niecierpliwych 3 września przed Urzędem Dzielnicy pikietowali mieszkańcy, zdaniem których należy poprawić bezpieczeństwo na ul. Mrówczej po śmiertelnym wypadku, jaki wydarzył się w sierpniu. Pikietowali, chociaż uczestnicząc w telewizyjnym progrie Pytanie na śniadanie dostali zapewnienie burmistrz Jolanty Koczorowskiej, że dzielnica ma już projekt organizacji ruchu na tej ulicy i jest kwestią czasu jego wdrożenie. Protestujący złożyli w urzędzie petycję, domagając się zainstalowania progów zwalniających, fotoradarów, wybudowania tzw. wyniesionych skrzyżowań. Sprawa fotoradaru jest już przesądzona, natomiast progi zwalniające mają zwolenników i przeciwników.»4

2 2 OD MARYSINA PO FALENICĘ Kurier SAMORZĄDOWY Projekt centrum Międzylesia zakwestionowany Nie z obawy przed komunikacyjnym paraliżem Centrum Międzylesia ma obowiązujący, wcześniej uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Od pewnego czasu trwają prace nad zmianą jego części i są one już w końcowej fazie. Radni Dzielnicy Wawer negatywnie zaopiniowali przedłożone im propozycje, uznając, że zapisy dotyczące terenu po ZWAR nie uchronią tego osiedla przed handlem wielkopowierzchniowym i komunikacyjnym paraliżem. powodu ulega soistnemu niszczeniu), oraz dobudowany do niej po stronie północnej obiekt biurowo-usługowy z podziemnym parkingiem. Propozycje korekty części planu centrum Międzylesia przewidują zmianę charakteru także pozostałego terenu ABB, który w obowiązującym wciąż planie określany jest jako produkcyjny. Dla dużej hali, w której odbywała się produkcja ZWAR, projektanci teraz przewidzieli funkcje wystawiennicze. Nie jest to zadanie proste, bo hala ta liczy 10 tys. m kw. powierzchni. Jej zagospodarowanie zgodnie z sugestii projektantów będzie bardzo trudne. I w starym planie oraz w nowym znajdują się zapisy o tym, że w Międzylesiu, zresztą jak w całej dzielnicy, nie mogą powstawać obiekty handlowe o powierzchni większej niż 2 tys. m kw. Podczas ostatniej sesji radni zaczęli dociekać, co to znaczy funkcja wystawiennicza. I projektanci musieli przyznać, że pod tym określeniem należy rozumieć także handel. To wywołało podejrzenie, że można by w tej największej hali ABB zlokalizować kilka sklepów po 2 tys. m kw. nie łiąc zapisu zawartego w starym planie i w studium uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania dotyczącego całej Warszawy. Czy byłoby to realne to już inna sprawa. Jaki inwestor chciałby mieć obok siebie kilku konkurentów? Jak by wyszedł na takim interesie? Zabytkowa hala po dawnych zakładach Szpotańskiego nieużytkowana, niszczejąca, a mogłaby być adaptowana na część Rodzinnego Centrum Handlowo-Rekreacyjnego Ferio Potrzeba zmian w części obowiązującego planu wynika z ziaru wybudowania w zachodniej części terenu zajmowanego przez ABB Rodzinnego Centrum Handlowo-Rekreacyjnego Ferio. To drażliwy punkt przewidywanych zmian na mapie Międzylesia. Spółka Raiffeissen Evolution odkupiła od ABB część terenu, przylegającego do ul. Szpotańskiego, na którym chce wybudować Rodzinne Centrum Handlowo-Rekreacyjne Ferio, w skład którego wchodziłaby stara hala produkcyjna zakładów Szpotańskiego, znajdująca się pod ochroną jako zabytek (dziś jest niewykorzystana i tylko z tego Radni byli sceptyczni wobec przewidywanego Rodzinnego Centrum Handlowo-Rekreacyjnego Ferio. Według nich za mało będzie ono miało miejsc parkingowych (nie wiedzą lub zapomnieli, że przewidywany jest parking podziemny pod budynkiem biurowo-usługowym) i że Ferio spowoduje komunikacyjny paraliż Międzylesia ze względu na zaopatrzenie oraz dojazd odwiedzających tę placówkę. Powoływali się na przykłady Arkadii, Blue City, Galerii Mokotów, które powodują korkowanie się ulic dojazdowych i stwarzają poważne zagrożenie w ruchu drogowym. Wydaje Urząd m.st. Warszawy dla dzielnicy Wawer Adres redakcji: Warszawa, ul. Żegańska 1, I piętro, pok. 126 Redaktor naczelny: Andrzej Murat tel. (22) , Skład i druk: Nakład: 7 tys. egz. ISSN Redakcja nie zwraca materiałów niezówionych, zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i redagowania. Kurier OŚWIATOWY Aby to był dobry rok Żegnajcie wakacje, witaj szkoło 3 września, początek nowego roku szkolnego. Z daleka widać pana lub panią stopkę, którzy dbać będą o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół. W ich okolicy pojawiły się patrole policji i Straży Miejskiej, wiadomo bowiem, że trzeba zwracać uwagę na uczniów, którzy tego dnia są jeszcze jedną nogą na wakacjach. Że to początek nowego roku oświatowego widać i po tym, że do szkół zmierzają uczniowie ubrani odświętnie, w białych bluzkach, białych koszulach, ciemnych spodniach czy spódnicach. Przed szkolnym W inauguracji nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 138 w Międzylesiu udział wzięła burmistrz Wawra Jolanta Koczorowska fot.

3 OD MARYSINA PO FALENICĘ 3 Kurier SPORTOWY Trenuj piłkę nożną Akademia Piłkarska Młody Orlik zaprasza na treningi piłkarskie chłopców i dziewczynki z roczników: 2003/04/05/06. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 86, ul. Koryncka 33. Treningi prowadzone są przez wykwalifikowanego trenera. Więcej informacji na stronie internetowej lub pod numerem telefonu fot. Główna hala po dawnym ZWAR według starego planu powinna służyć celom produkcyjnym, według nowego wystawienniczym Argumenty projektantów, że inwestor nie dostanie pozwolenia na budowę jeśli nie zagwarantuje wymaganej przepisi ilości miejsc parkingowych, nie przekonywały radnych. Ostatecznie Rada Dzielnicy podjęła uchwałę, w której zapisano, że negatywnie opiniuje projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczącej obszaru zawartego między ul. Kożuchowską, Patriotów, Szpotańskiego, wewnętrzną drogą na terenie ABB za główną halą i ul. Pożaryskiego. Nie wszyscy mieszkańcy Wawra, a zwłaszcza Międzylesia, są przeciwni nowoczesnemu zagospodarowaniu tego obszaru. Obszaru, który z czasem stałby się wykształconym centrum handlowo-usługowo-administracyjnym dzielnicy. A takiego brakuje. Wizja Centrum Ferio progiem witają się z rówieśniki, opaleni wypoczęci, pełni wakacyjnych wrażeń. Burmistrz Jolanta Koczorowska uczestniczyła w inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 138 w Międzylesiu. Do sali gimnastycznej wszedł poczet sztandarowy, odśpiewano hymny państwowy i szkolny, minutą ciszy uczczono tych, którzy 73 lata temu, we wrześniu, polegli w obronie Polski. Burmistrz wyraziła przypuszczenie, że uczniowie tej placówki stęsknili się za nią, za koleżanki i kolegi. Przypomniała, że szkoła to takie miejsce, w którym człowiek nie tylko się uczy, ale także wychowuje. Dajcie się wychowywać zaapelowała do uczestników inauguracyjnej akademii. Życzyła kadrze nauczycielskiej oraz rodzicom, aby to był dobry rok, aby osiągnięcia dzieci były satysfakcjonujące dla pedagogów. fot. Istniejące centrum Międzylesia i całego Wawra nie ma miejskiego charakteru. Odbiega swym wyglądem od centrów miejscowości o wiele mniejszych od naszej dzielnicy. Nieprzyjęcie tego planu zakonserwuje istniejący stan rzeczy. W imię przesadzonej ochrony przed nadmiernie rozbudowanym handlem i utrudnienii komunikacyjnymi. Spotkanie uczniów po powrocie z wakacji Kurier KOMUNIKACYJNY Nowy numer infolinii ZTM Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził nowy numer swojej infolinii Dzwoniąc pod ten numer można uzyskać szczegółowe informacje na temat rozkładów jazdy, tras i połączeń komunikacyjnych, zmian w kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej, cen biletów oraz obowiązujących ulg. Dotychczasowy numer Infolinii będzie obowiązywał jednocześnie z nowym tylko do końca 2012 roku. Oznacza to, że osoby dzwoniące zarówno pod numer , jak i pod , uzyskają połączenie. Z numerem Infolinii ZTM można się połączyć zarówno z telefonu stacjonarnego, jak i komórkowego. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora. Kurier URZĘDOWY Nieruchomości na sprzedaż Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy informuje, że 4 września 2012 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Żegańskiej 1 wywieszone zostały na okres 21 dni wykazy o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność m.st. Warszawy: wykaz nr XIII/WGN/2/2012 dla nieruchomości położonej w Warszawie w dzielnicy Wawer przy ul. Planetowej 24, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 19/1 o pow. 1711m 2 w obrębie , uregulowanej w KW Nr WA6M/ /2, wykaz nr XIII/WGN/3/2012 dla nieruchomości położonej w Warszawie w dzielnicy Wawer przy ul. Derkaczy 45, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 47/4 o pow. 715m 2 w obrębie , uregulowanej w KW Nr WA6M/ /7.

4 4 OD MARYSINA PO FALENICĘ Kurier KOMUNIKACYJNY Po tragicznym wypadku na ul. Mrówczej Zwolnij, nie szalej, nie popisuj się Po tragicznym wypadku drogowym, w którym na początku sierpnia zginął 11-letni chłopiec, burmistrz Jolanta Koczorowska spotkała się z grupą mieszkańców Międzylesia w telewizyjnej audycji Pytanie na śniadanie. Podczas niej poinformowała w świetle ker zainteresowanych o zierzeniach dotyczących poprawy bezpieczeństwa na ul. Mrówczej. Nie wiadomo dlaczego nie uspokoiło to mieszkańców, którzy na 3 września zapowiedzieli pikietę przed Urzędem Dzielnicy. O godz. 13 zebrało się około 30 osób. Na schodach prowadzących do urzędu rozwinęli transparenty z napisi Stop piratom drogowym i Stop śmierci na drogach Wawra, chociaż odpowiedniejszym miejscem do ich ustawienia byłaby chyba ul. Mrówcza. Było kilka wystąpień, w których przypomniano inny wypadek, sprzed roku, w którym zginęło dwoje dzieci. Zdaniem pikietujących, brak środków finansowych oraz brawura i głupota kierowców nie zdejmują z władz odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za śmierć dzieci, co jest tezą zbyt pochopnie sformułowaną. Na marginesie Znany w Międzylesiu działacz Solidarnego Wawra, uczestniczący w pikiecie, tuż przed jej rozpoczęciem nawiał Straż Miejską, aby nie karała uczestników protestu, którzy parkowali sochody w niedozwolonych miejscach przy urzędzie Jednym słowem nawiał do łania przepisów. Pikieta przed ratuszem Marsz milczenia Jedna z przemawiających przytomnie postulowała, aby każdy zwracał uwagę bliskim, sąsiadom, gościom, gdy naruszają przepisy ruchu drogowego. Miejmy odwagę powiedzieć: zwolnij, nie szalej, nie popisuj się, jedź bezpieczniej. Uczestnicy zwrócili się do burmistrz z petycją (złożyli ją w punkcie podawczym wydziału obsługi mieszkańców), w której żądają natychmiastowej poprawy bezpieczeństwa, postawienia stacjonarnych fotoradarów, wprowadzenia stref ograniczenia prędkości do 30 km/h przed przejścii dla pieszych, zwiększenia liczby przejść, zainstalowania spowalniaczy przed nimi, tzw. wyniesionych skrzyżowań, poprawy sygnalizacji, opracowania kompleksowego progru poprawy bezpieczeństwa dla całej dzielnicy, stałych społecznych konsultacji tematycznych, zwołania w trybie natychmiastowym posiedzenia Rady Dzielnicy, poświęconego problematyce bezpieczeństwa. Gdy trwała pikieta, wawerskie władze miały już gotowy projekt organizacji ruchu na Mrówczej, a część dotyczącą zainstalowania fotoradaru już zrealizowaną. Co do progów zwalniających, potrzebna jest szersza konsultacja z mieszkańci, gdyż jak się okazuje nie wszyscy popierają ich zainstalowanie. Niewątpliwie potrzebna jest dyskusja na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i powinno to zainteresować radnych. W wielu miejscach brakuje przejść dla pieszych, takim przykładem jest choćby ul. Zwoleńska. Jednak postulowane specjalne wymuszanie ograniczenia prędkości przed przejścii poprzez instalowanie progów i znaków jej ograniczenia oraz wykonanie tzw. wyniesionych skrzyżowań, jak na południowym odcinku ul. Mozaikowej to już chyba zbyt wiele grzybów w barszczu i duże koszty. Obowiązujące przepisy mówią o konieczności zmniejszenia prędkości przed przejścii i w cywilizowanych krajach pieszy może na pasach czuć się bezpieczniej. Zbyt wiele znaków i ograniczeń może spowodować, że kierowcy będą je lekceważyć. Natomiast nigdy za wiele by nie było stróżów porządku publicznego t, gdzie zawodzi znajomość przepisów i wyobraźnia. Andrzej Murat Kurier REKREACYJNY W rankingu użytkowników Wawerska pływalnia numerem jeden Wawerska pływalnia jest bardzo dobrze oceniana przez mieszkańców, którzy z niej korzystają. Jak wynika z rankingu prowadzonego na portalu Infobasen.pl, zajmuje 1 miejsce w Warszawie, w której jest 39 podobnych placówek sportowo-rekreacyjnych, 1 miejsce na Mazowszu, które ma 74 baseny i 5 miejsce w Polsce (jeszcze niedawno było 4). Basen w Aninie ma w tym rankingu 7,7 pkt, tyle so co Warszawianka. Na trzecim miejscu, ale już z wyraźną stratą punktową, uplasował się ursusowski Skalar. Jak oceniają naszą pływalnie jej użytkownicy, nie tylko mieszkańcy Wawra (przyjeżdżają do Anina także ludzie z Gocławia, którzy mają swojego Wodnika, z Wesołej i z Józefowa)? Chwalą go za czystość i za to, że jest sympatyczny. Za ciepłą wodę, zwłaszcza w części przeznaczonej dla maluchów, co jest ważne z punktu widzenia ich opiekunów. Za niskie ceny, jak na Warszawę. Za świetną lokalizację i gwarantowane bezpieczeństwo. Aniński basen zachwyca architekturą Podkreśla się profesjonalną, uśmiechniętą, życzliwą obsługę. Komuś szczególnie przypadły do gustu sucha i mokra sauna oraz wiszące wiaderko z zimną wodą do polania rozpalonego ciała oraz zewnętrzny basenik, do którego można wypłynąć. Aniński basen cieszy się dużą popularnością. Nie trzeba wchodzić do środka, aby się o tym przekonać. Wystarczy popatrzeć na niemal zawsze po brzegi zapełniony parking. Swoich fanów mają sale cardio oraz siłownia, w których można stracić zbędne kilogry oraz sale do squasha, gdzie nabiera się kondycji i wyrabia refleks. Osoby towarzyszące, ale z różnych względów niekorzystające z pływalni, mogą obserwować to, co się dzieje na basenie przez szybę oddzielającą go od bufetu i szatni. Na tę placówkę OSiR chętnie zaglądają dzieci i młodzież, zafascynowane możliwościi, jakie daje im korzystanie z urządzeń skateparku. Jeżdżą na deskorolkach, na rolkach i na wyczynowych hulajnogach. Na miejscu jest sklep, w którym można się zaopatrzyć w potrzebne na tym obiekcie akcesoria, w zimie funkcjonuje wypożyczalnia łyżew. Na basenie, o co dba zaradna dyrekcja OSiR, odbywa się wiele zajęć sportowych, prowadzone są korekcyjne, rehabilitacyjne, można też skorzystać z oferty gabinetu masażu klasycznego. Wiele atrakcji oferowała wawerska pływalnia grupom zorganizowanym ze szkół i placówek kultury podczas akcji Zima i Lato w mieście oraz uczniom odwiedzającym ją indywidualnie. I co tu się dziwić, że tak prowadzony obiekt ma tak wysokie oceny?

5 OD MARYSINA PO FALENICĘ 5 Kurier REKREACYJNY Wizyta radnych w placówkach Lata w mieście Obiady tak, ale tylko dobrowolne Dwie komisje: oświaty i kultury oraz sportu i rekreacji odwiedziły na tydzień przed zakończeniem wakacji te wawerskie placówki, które realizowały w sierpniu progr Lato w mieście. Odpoczynek po zajęciach na mieście Trochę gimnastyki umysłowej w wykonaniu chłopców Szkoła Podstawowa nr 195 im. Króla Maciusia w Marysinie Wawerskim. Część dzieci już wróciła z zajęć poza szkołą. Były m.in. na basenie i bardzo sobie chwaliły pobyt na nim. Większość bawiła się w części rekreacyjnej anińskiej pływalni, gdzie są atrakcje w postaci sztucznej rzeki, gejzeru, gdzie można porzucać piłką do kosza. W szkolnym holu wywieszone były przeprowadzone, dzień po dniu, zajęcia. Z wyjścii do kina, do kręgielni, z obejrzeniem autobusu prezentującego budowę warszawskiego metra. Szkoła nr 195 przygotowana była na przyjęcie ponad 100 dzieci. I pod tym kątem opracowano harmonogr zajęć, zatrudniono odpowiednią liczbę opiekunów. Okazało się jednak, że z akcji korzysta zaledwie połowa. Jaka jest tego przyczyna? dociekali członkowie obu komisji. Zdaniem Henryka Orłowskiego odpowiedzialnego za przeprowadzenie akcji w tej szkole, mniejsze zainteresowanie wynika z tego, że rodzice muszą obowiązkowo wykupić obiady. To kwota 7 zł dziennie. Takie rozwiązanie narzuciły n oświatowe władze Warszawy tłumaczyła Anna Sobczak, która była koordynatorką Lata w mieście w lipcu. Być może nie każdego rodzica stać na wykupienie posiłków, zwłaszcza gdy ma się więcej niż jedno dziecko. Zaobserwowano też, że na zajęcia nie zgłoszono dzieci starszych, a tylko te najmłodsze. Starsze prawdopodobnie se sobie organizowały spędzenie reszty wakacji. Na dużą frekwencję przygotowała się anińska pływalnia Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przyjmowano zorganizowane grupy ze szkół prowadzących akcję, ale także dzieci i młodzież indywidualnie. Dla tych drugich zarezerwowano 60 wejść w ustalonym czasie o bardzo atrakcyjnej cenie 4 zł za godzinę. W rzeczywistości zgłoszeń bywało więcej, ale nikogo nie odsyłaliśmy do domu wyjaśniał radnym Łukasz Jeziorski, zastępca dyrektora OSiR. Kto chciał i miał sprzęt, mógł też korzystać ze skateparku. Półtorej godziny kosztowało na nim symboliczne 2 zł. Jeżdżono na deskach, rolkach i hulajnogach. W Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej w Falenicy także starano się, aby uczestnicy akcji nie mieli czasu się nudzić. Podczas wizyty radnych zjadły smaczny barszcz ukraiński oraz placuszki i odpoczywały grając w warcaby, w grę zatytułowaną Farmer, itp. Organizatorzy przygotowywali ofertę na każdy następny dzień i dzieci mogły się zapisać na zajęcia, które im odpowiadały. I w tej placówce zanotowano mniejsze, od spodziewanego na podstawie doświadczeń z lat poprzednich, zainteresowanie uczestniczeniem dzieci w akcji Lato w mieście. Radni nie mieli wątpliwości, że wprowadzenie obowiązkowego wykupywania wyżywienia wpłynęło na to, że część dzieci pozostała w domach, często bez opieki dorosłych. Uważ, że wykupienie obiadów powinno być dobrowolne nie miała co do tego wątpliwości przewodnicząca komisji oświaty i kultury Helena Kroszczyńska, a podobnego zdania był też przewodniczący komisji sportu i rekreacji Leszek Baraniewski. Podjęta została uchwała, aby wprowadzić tę zasadę podczas organizacji akcji zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w przyszłości. Kurier KOMUNIKACYJNY Po wielu miesiącach starań Jest już ul. Wojtyszki Przez dwa lata tylko deliberowano, której wawerskiej ulicy nadać imię Wacława Wojtyszki. Wolnych nie było poza XVIII Projektowaną, ale i z nią był kłopot ze względu na częściowo nieuregulowane stany prawne i związany z tym brak wykupu gruntów. Nawet jej utwardzić na całej długości nie było można. I do dziś te sprawy nie są uregulowane, ale obecne władze Wawra z burmistrz Jolantą Koczorowską wraz ze stołecznymi radnymi zasiadającymi w komisji nazewnictwa, spełniły oczekiwania Marka Kowalskiego i wspierających go osób, wśród których była Barbara Michałek, bibliotekarka w Szkole Podstawowej nr 109 w Zerzeniu. Ul. Wacława Wojtyszki, część XVIII Projektowanej od jej skrzyżowania z Traktem Lubelskim, została wpisana do Miejskiego Systemu Informacji i jest już odpowiednio oznakowana. Ulica Wacława Wojtyszki weszła już do Miejskiego Systemu Informacji Losi Wacława Wojtyszki zainteresował się Marek Kowalski z tego względu, że patron tej nowej ulicy mieszkał przez pewien czas u siostry jego babki Tekli Kubajek. Stąd wiedział, że to człowiek, który zasłużył się społeczności Zerzenia, Borkowa, Kuligowa, który był na ich terenie wymagającym nauczycielem oraz lokalnym autorytetem. Walczył nie tylko o wyższy poziom edukacji, ale także z niemieckim okupantem podczas działań konspiracyjnych II wojny światowej. Co zresztą przypłacił pobytem w więzieniach, także po wojnie. Co z tego, że wyszedł na wolność, skoro zabranego zdrowia już nikt mu nie wrócił. Kiedy chowano go w 1949 r. na zerzeńskim cmentarzu, szanowanego nauczyciela i społecznika żegnały tłumy mieszkańców. Pozostawił przedwcześnie owdowiałą żonę Ewę, także nauczycielkę i okupacyjną konspiratorkę oraz syna Macieja, który jest reżyserem filmowym, teatralnym, telewizyjnym, autorem poczytnych książek dla dzieci.

6 6 OD MARYSINA PO FALENICĘ Kurier INWESTYCYJNY Budowa kolektora W Zaplanowany termin jest realny Budowa kolektora W trwa, do zakończenia prac wykonywanych metodą mikrotunelingu oraz budowy najbliższej sieci kanalizacyjnej, odbierającej ścieki z posesji wzdłuż ul. Kadetów, Traktu Lubelskiego, ul. Zwoleńskiej, pozostało niewiele ponad trzy miesiące. Dziś zasadnicze prace odbywają się w ciągu ul. Trakt Lubelski. Jeden z szybów wykonanych na ul. Trakt Lubelski Tymczasem w okresie letnim, najbardziej sprzyjającym wykonywaniu tego rodzaju robót wykonawca zanotował pewne opóźnienia. Ul. Zwoleńska miała być zknięta do czerwca br., otworzono ją z trzytygodniowym opóźnieniem dopiero w lipcu. Nie sprawdziły się też plany dotyczące zakończenia układania odcinków kolektora w ciągu ul. Kadetów, co powodowało, że kierowcy dłużej, też trzy tygodnie, musieli korzystać z niewygodnego i niebezpiecznego objazdu ul. Wąbrzeską. Dyrektor kontraktu firmy Pol Aqua, generalnego wykonawcy tej inwestycji, mgr inż. Tomasz Dziewoński, sytuację tę tłumaczy tym, że podczas prac związanych z budową sieci napotkano miejsca o bardzo silnym nawodnieniu gruntu i trzeba było tym utrudnieniom stawić czoła. Ale uspokaja, nie wpłynie to na końcowy termin zakończenia budowy kolektora. Na 10 września, z zastrzeżeniem, że jeśli tylko pozwoli pogoda, zapowiedział oddanie do ruchu Traktu Lubelskiego od Zwoleńskiej do Bronowskiej, co zniweluje występujące w tym rejonie (szkoła, kościół, placówki handlowe, przychodnia zdrowia) utrudnienia. Drążenie tunelu kolektora osiągnęło etap III. Oznacza to, że główne prace odbywają się na Trakcie Lubelskim od Bronowskiej do ronda przy zbiegu ul. Kadetów i Lucerny. Stan ten będzie trwał do listopada. Według inż. Tomasza Dziewońskiego, na tym odcinku wykonawca ma miesięczne wyprzedzenie prac w stosunku do harmonogru, co dobrze rokuje tej inwestycji. Kurier KULTURALNY Kino przy Peronie Wrzesień to czas aby... wypić wino z Jimem Jarmuschem, skosztować cydru z Janem Jakubem Kolskim, spróbować sangrii z Pedro Almodovarem oraz zasmakować kawy ze Zbigniewem Cybulskim! Tak twierdzą organizatorzy wrześniowych projekcji filmowych przy kawiarni Cafe Peron w Międzylesiu czyli Stowarzyszenie Inicjatywa Młodych Razem oraz Cafe Peron. A oto progr na II połowę tego miesiąca: 15 września kawiarniane spotkanie o godz. 20. a o film Almodovara Drżące ciało. 16 września o godz Kwiat mego sekretu Almodowara, a o godz. 23 plenerowa impreza Pośród ciemności. 22 września o godz. 20 degustacja kawy, a o film Giuseppe w Warszawie ze Zbigniewem Cybulskim. 23 września o godz film Jak być kochaną ze Zbigniewem Cybulskim, a o godz. 23 zknięcie plenerowych pokazów filmowych. Kurier KONKURSOWY Moje życie to... Moje życie to pod tym hasłem wydział kultury wawerskiego Urzędu Dzielnicy ogłosił kolejną edycję konkursu fotograficznego, do którego burmistrz Jolanta Koczorowska zaprasza fotografów atorów, posługujących się aparati tradycyjnymi i cyfrowymi. Tegoroczny konkurs ma bardzo szeroką tematykę. Chodzi o nadesłanie na niego fotografii przedstawiających czyjeś hobby i pasje, rodzinę, przyjaciół, osiedle, dzielnicę, zafascynowanie przyrodą, sportem, wypoczynek itp. Do udziału w nim zachęca się uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dorosłuch. Na zgłoszenia organizator czeka do 12 października tego roku. Czasu więc pozostało już niewiele. Warto przejrzeć pięci cyfrówek i zdjęcia wykonane podczas wakacji, urlopowego wyjazdu, wycieczki krajoznawczej. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są cenne nagrody rzeczowe. Więcej szczegółowych informacji na stronie Kurier KULTURALNY Konsultacje Podziel się opinią na temat oferty kulturalnej Wawra. Stwórz z ni wizję rozwoju kultury w dzielnicy. Weź udział w konsultacjach społecznych, do 9 października wypełnij ankietę na stronie lub w punktach konsultacyjnych: 23 września w godz w Cafe Peron, ul. Patriotów 303, 30 września w godz przy kościele MBKP, ul. Rzeźbiarska 46, 6 października w godz ul. Bystrzycka 55 przy głównym wejściu do Fali. Weź udział w warsztatach konsultacyjnych w październiku: 16 w godz w bibliotece przy ul. Żegańskiej 1a, 18 w godz w SP nr 109 przy ul. Przygodnej 2, 24 dla młodzieży, w godz w LO, ul. Halna 20, a w listopadzie 10, w godz w KK Marysin, ul. Korkowa 96. Zgłoszenia na warsztaty: tel Czeky na pomysły UD, ul. Żegańska 1, Warszawa z dopiskiem konsultacje. Kurier KONKURSOWY Pocztówka z wakacji Klub Kultury Zastów po raz 9 organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Pocztówka z wakacji. Przyjmowane są prace indywidualne, dzieci, młodzieży (z przedszkoli, szkół, świetlic, placówek kultury, wychowawczych), a także dorosłych. Każdy może złożyć na konkurs jedną pracę, wykonaną dowolną techniką tzw. płaską, z wyłączeniem komputerowej. Pocztówka nawiązująca do wakacyjnych przeżyć powinna mieć format 10 x 15 cm i być oprawiona w passepartout szersze o 1 cm. Nie będą oceniane prace wykonane z plasteliny, zawierające gotowe elementy, takie jak cekiny, guziki, serwetki z nadrukiem, muszelki. Nagrody będą przyznane w 6 kategoria wiekowych od 3 roku życia począwszy. Pocztówki należy zgłaszać do 10 października do KK Zastów, ul. Lucerny 13, Warszawa. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród przewidziane jest 28 października. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej

7 OD MARYSINA PO FALENICĘ 7 Kurier HANDLOWY KTO SZUKA, KUPUJE TANIEJ Jednodniowy bywa konkurencyjny Fot. Po informacji o tym, że jednodniowy bazarek przy Urzędzie Dzielnicy funkcjonuje już rok (od 27 sierpnia 2011 r.) i bywają na nim towary o cenach konkurencyjnych w stosunku do bazarów przy ul. Szembeka i w Falenicy, jedna z Czytelniczek zarzuciła n, że piszemy nieprawdę. Jej zdaniem bazarek w Międzylesiu jest drogi, a jako przykład podała, że oferował pomidory dwukrotnie droższe niż były w tym sym czasie w Falenicy. Postanowiliśmy dokonać porównania cen wybranych produktów 1 września. Rozpiętość cen pomidorów w Falenicy była duża od 2 do 5 zł za kg, przy czym te najtańsze nie przedstawiały się najlepiej, były małe. W Międzylesiu sprzedawano większe pomidory od 2,50. Owalne pomidorki, nadające się do suszenia, w Falenicy oferowano po 2 zł, w Międzylesiu po 1 zł. W Międzylesiu droższa była czerwona papryka, w Falenicy kilogr można było kupić po 3 zł. W Falenicy kg marchwi kosztował 2,5, w Międzylesiu 1,5, tu też tańsze były ziemniaki irgi. Ogórki i tu i t miały podobne ceny. Śliwki mieszańce w Falenicy kosztowały 3,5 za kg, ale były mocno przejrzałe, w Międzylesiu za lepsze płacono 4 zł. Jak widać, nie przechwaliliśmy jednodniowego bazarku bezpodstawnie. A do Falenicy trzeba dojechać sochodem, autobusem lub koleją, co kosztuje i to nalezy doliczyć do kosztów zakupu. Kurier KULTURALNY Skecze książki opłacone Do obejrzenia Wawerskich Spotkań Kabaretowych naszych mieszkańców nie trzeba nawiać. Nawet jeśli warunkiem otrzymania wejściówki jest przyniesienie książki dla dzieci. 3 września już przed godz. 10, w holu Urzędu Dzielnicy ustawiła się kolejka chętnych. Jedną z pierwszych, która stała się posiadaczką zaproszeń, była Helena Latowska-Kowalczyk z ul. Rogatkowej w Międzylesiu. Oczywiście miłośniczka sztuki kabaretowej, która już uczestniczyła w takich wawerskich spotkaniach. Twierdzę, że wszystkie kabarety zasługują na uznanie. A pomysł, aby spotkania te organizować w plenerze, jest bardzo dobry. Pani Helena martwiła się tylko czy syn zdąży odebrać wejściówki zanim się skończą. W ub.r. w podobny sposób organizator zebrał prawie 1000 książek dla dzieci. Teraz podobną ilość. Mieszkańcy przynosili książki w lepszym stanie, a w ocenie czy nadają się one dla dzieci, pomagała n Maryla Chudoba z wypożyczalni w Falenicy powiedziała n Mirosława Skoczeń, naczelnik wydziału klutury. Wśród książek było wiele dopiero kupionych, takich dla najmłodszych i dla dzieci już umiejących czytać oraz młodzieży. Trafiały się bajki i książki edukacyjne, były np. Przygody Hucka Marka Twaina, całe serie Harego Pottera. Trafią na półki wawerskich bibliotek. Kurier KULTURALNY Na letniej scenie muzycznej w Falenicy Od Jana z Jesiennej po Glenna Millera Gdy faleniccy melomani wpatrywali się w pustą jeszcze scenę letnich koncertów przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, muzykę usłyszeli niespodziewanie z tyłu. Warszawski Kwartet Puzonowy Trombastic grając schodził po schodach domu parafialnego. A w składzie były instrumenty niby znane, bo kto puzonu nie widział i nie słyszał. Tym jednak razem puzony wystąpiły w kilku odmianach: tenorowym, altowym i basowym, wsparte tubą. Gdyby nie informacje zawarte w zaproszeniach, można by przypuszczać, że będzie to koncert o charakterze rozrywkowym, ale nie, zespół Trombastic, powstały przed 25 laty, specjalizuje się jednak w muzyce renesansu i baroku. Było więc klasycznie. A grę rozpoczął utworem Fanfara Jana z Jesiennej, napisanym u sego progu XV w., zanim odnieśliśmy zwycięstwo nad Krzyżaki pod Grunwaldem, w czasach, gdy puzon jeszcze nie był popularny (wyodrębnił się z trąbki około XIII w, a w Europie dał się powszechniej poznać w trzy wieki później). Koncert zaczął się od Jana z Jesiennej, po drodze była Wacława z Szotuł Pieśń o narodzeniu Pańskim, Haydnowskie Stworzenie świata, marsz z opery Lohengrin Ryszarda Wagnera, Marsz weselny Mendelssohna, Ave Maria Schuberta i specjalnie napisana przez Kazimierza Serockiego Suita na 4 puzony. Na koniec owa ga puzonów zaprezentowała się w repertuarze niemal współczesnym w The Pink Panther Manciniego i Little Brown Jug sego Glenna Millera. Ciekawostką było to, że instrumenty, na których grali Piotr Wawreniuk, Michał Kiljan i Robert Krajewski (na tubie Roman Miller), to wierne kopie instrumentów z okresu renesansu, wykonanych w manufakturach Funke i Sicińskiego. Trombastic, zanim zahaczył o Falenicę, występował na wielu scenach w kraju i za granicą, w różnych układach z perkusją, fleti, trąbki, krzywułi czy pomorti. Grał w Niemczech, Czechach, Holandii. Muzycy to absolwenci warszawskiej Akademii Muzycznej i wielu tzw. kursów mistrzowskich. Jako że falenickim koncertom letnim zawsze towarzyszą wystawy, tym razem przed koncertem, w jego przerwie i po nim publiczność miała okazję podziwiać obrazy Ewy Domańskiej Ilkiewicz, związanej od 2004 r. z Wawerskim Uniwersytetem III Wieku. To pod jej fachowym okiem (ukończyła Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi) seniorzy uczą się malarstwa. Ewa Domańska Ilkiewicz maluje pasteli, a to technika bardzo subtelna, delikatna. I takie też były jej wystawione prace. Henryka Murat

8 8 OD MARYSINA PO FALENICĘ Kurier ZDROWOTNY Pod znakiem pikników Jubileusz Centrum Zdrowia Dziecka W tym roku Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka obchodzi Jubileusz 35-lecia swojej działalności. Piętając o historii i idei powstania największego obecnie szpitala pediatrycznego w Polsce, placówka ta pragnie uczcić swą tradycję specjalnie zaplanowanymi obchodi jubileuszu. Fot. AM Uroczyste jego obchody odbędą się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. W rach obchodów 35-lecia Centrum Zdrowia Dziecka, dzięki uprzejmości dyrekcji Łazienek Królewskich, zaplanowano szereg imprez, zarówno dla pracowników i pacjentów Instytutu, jak również mieszkańców Warszawy z rodzini. Planowany jest m.in. piknik rodzinny, koncert w fiteatrze, uroczysta gala w Teatrze Stanisławowskim, specjalne wydanie albumu zdjęć małych pacjentów, wystawy fotograficzne ukazujące codzienną pracę personelu na rzecz ratowania zdrowia i życia dzieci, nagranie jubileuszowego filmu. Obchody rozpoczną się 15 września o godz. 11 w Łazienkach Królewskich. Piknik rodzinny z udziałem warszawiaków zorganizowany zostanie na boisku od strony ul. Myśliwieckiej. Przewiduje sie dla wszystkich, a w szczególności dla dzieci, szereg atrakcji zaplanowanych przez partnerów i sponsorów: występy, pokazy, zawody, konkursy. W tym sym dniu na terenie Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu odbywać się będzie impreza przeznaczona dla pacjentów szpitala, zorganizowana przez pracowników Zespołu Szkół nr 78. Tutaj również, przy współudziale życzliwych osób i instytucji, nie powinno zabraknąć atrakcji dla dzieci, ich rodziców i opiekunów. Fot. AM Kurier KULTURALNY Muzyka naturalnie w aninie Nie tylko na swojską nutę Przed zakończeniem sierpnia w Klubie Kultury Anin odbyły się dwa koncerty w rach letniego cyklu Muzyka naturalnie. W pierwszym, 18 sierpnia wziął udział zespół o nieco dziwnej nazwie DGZZ, a 25 sierpnia wystąpiła kapela pod nazwą Hora. Trzeba więc wyjaśnić, że DGZZ to skrót od Darek Gałązka z Zespołem, a Hora to inaczej Góra. Dariusz Gałązka jest laureatem wielu konkursów muzyki poetyckiej. Dziesięć lat temu założył zespół, z którym koncertuje na licznych imprezach, w tym Gra i śpiewa Hora plenerowych, dając spektakle muzyczno literackie. Tak było i w Aninie, gdzie zespół zaprezentował utwory liryczne, balladowe, ze słowi Piotra Brymasa, z muzyką Dariusza Gałązki, dobrze odbierane w ogrodzie przed letnią sceną klubową. Tydzień później anińskim melomanom zaprezentowała się pochodząca ze Szczyrku góralska kapela Hora, oczywiście w góralskich strojach. Ta folkowa kapela gra oczywiście na skrzypcach, na kontrabasie, na altówce, na węgierskich cymbałach, okarynie, piszczałkach, trombitach, rogu pasterskim, ale nie wszystkie te instrumenty zaprezentowała, a szkoda. Przedstawiciele folkloru góralskiego zaśpiewali i zagrali znane ceprom Hej, bystra woda i zbójnickiego, ale także góralskie piosenki słowackie, a także charakterystyczne dla górskich obszarów bałkańskich. A że nawiązali bardzo bliski kontakt ze słuchaczi, nówili ich do wspólnego śpiewania. Kurier KOMUNIKACYJNY Zmiany przy ul. Marsa 24 sierpnia zostały wyłączone z ruchu wloty ulic: Okularowej i Chełmżyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Marsa. Chełmżyńska została połączona z Marsa tymczasową dwupasową jezdnią przesuniętą o kilkadziesiąt metrów w odniesieniu do istniejącej, natomiast bezpośredni wjazd z Okularowej w Marsa nie jest możliwy. Objazd poprowadzono ul. Rekrucką. Jak informuje Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do 30 września 2012 r. Do tego czasu wykonana zostanie przebudowa urządzeń podziemnych i skrzyżowania, będąca elementem modernizacji ul. Marsa od ul. Naddnieprzańskiej do ul. Żołnierskiej.

9 OD MARYSINA PO FALENICĘ 9 Kurier URZęDOWY Projekt rejonu ul. Marsa Plan z pogranicza dzielnic Kolejny projekt planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu dzielnicy Wawer wszedł w końcową fazę procedowania. Dotyczy obszaru otaczającego bezpośrednio węzeł Marsa, ul. Marsa oraz od ul. Płowieckiej do torów kolejowych. Kurier OSIEDLOWY Latarnie Szare na kolorowe Członkowie komisji ładu przestrzennego Rady Dzielnicy nie są jednak zaproponowanymi rozwiązanii usatysfakcjonowani. Ich zdaniem nie budzi zastrzeżeń to, że wzdłuż ul. Marsa oraz Płowieckiej projektanci zaplanowali przyszłościowo usytuowanie handlu i usług, ponieważ mieszkanie przy nich, a są to przecież arterie o bardzo dużym i systematycznie rosnącym ruchu drogowym, wiąże się i będzie wiązało ze sporymi niedogodnościi. Plan ten obejmuje także narożnik pomiędzy ulici Płowiecką przechodzącą w Grochowską i Ostrobrską. Na tym terenie zaplanowano zabudowę mieszkaniową, w tym wysoką, dopuszczającą budynki o wysokości kilkudziesięciu metrów. Ale to już zmartwienie Pragi Południe, gdyż to jej teren i ona powinna się na takie propozycje wypowiedzieć. Obecny na posiedzeniu przedstawiciel Rady Dzielnicy Praga Południe poinformował, że sorząd jego dzielnicy zajmie się tym planem wkrótce. W rejonie tym mają w przyszłości powstać pętle autobusowa i przeniesiona z Gocławka trwajowa. Wawer byłby zainteresowany przedłużeniem linii trwajowej, ale jak tłumaczył projektant nie ma na to miejsca. Z jego punktu widzenia nie ma też miejsca na przeprowadzenie ul. Korkowej podziemnym tunelem przez tory kolejowe w pobliżu stacji Gocławek. Największą przeszkodę stanowi budynek banku PKO BP, który stoi w linii rozgraniczenia ul. Korkowej, a zdaniem radnego Pawła Księżopolskiego, mieszkańca Marysina, w pasie drogowym (a przynajmniej prowadzące do banku schody). Radni z komisji opowiedzieli się także za przedłużeniem ul. Makowskiej, aby było dzięki niej dodatkowe i potrzebne w tym miejscu połączenie z Pragą Południe, za czym optują też radni tej dzielnicy. Radni Wawra poparli też wnioski mieszkańców, którzy nie złożyli zastrzeżeń do wcześniej wyłożonego planu, o odsunięcie linii rozgraniczenia dróg Szumnej i Sępiej, przy których mają swoje działki. Kurier REKREACYJNY Pływalnia w Aninie zaprasza Niemowlę w wodzie jak ryba Niemowlęta do 6-8 miesiąca życia są w wodzie niczym złote rybki. Dzięki dziewięciomiesięcznej, naturalnej lekcji pływania w brzuchu my, każde niemowlę zaraz po urodzeniu posiada wrodzoną umiejętność pływania, a nawet utrzymywania powietrza pod wodą. Niemowlę pływające pod wodą to jeden z najcudowniejszych widoków na świecie. Jest wiele korzyści systematycznego pływania niemowlęcia na basenie. Wzmacnia odporność niemowlęcia na choroby, dziecko nabiera pewności siebie, odwagi oraz prawidłowo rozwija swoją sylwetkę. Pływalnie jest świetną zabawą i sprawi wiele radości, umacnia więź między rodzicem a dzieckiem. Wspiera proces rehabilitacji u dzieci z problemi układu kostno-stawowego, kręgosłupem. Niemowlę oswaja się z wodą, zapiętuje oraz doskonali umiejętność pływania. Bardzo ważny jest dobór odpowiedniego miejsca, spokój i opanowanie rodziców, wytrwałość i cierpliwość oraz dużo chęci. W większych miastach prowadzone są zajęcia dla niemowląt przez instruktorów z doświadczeniem i odpowiednim przygotowaniem. Są baseny specjalnie do tego celu przystosowane, w których przed każdymi zajęcii wymieniana jest woda, która następnie jest podgrzewana do temperatury odpowiedniej dla wieku maleństwa. Należy zwrócić uwagę czy woda jest chlorowana czy też ozonowana. Chlor może powodować uczulenie oraz podrażnienia delikatnej skóry niemowlaka, natomiast w drugim przypadku często woda jest niewystarczająco ozonowana i może istnieć większe ryzyko zakażenia pasożyti lub bakterii dróg moczowo-płciowych. Naukę pływania warto rozpocząć już od pierwszych dni życia, poprzez utrwalanie naturalnych, wyuczonych w brzuszku my zachowań, dzięki temu dziecko w przyszłości nie będzie bało się wody. Maluchy mile widziane Oswajanie niemowląt w wodzie oraz nauka pływania odbywa się od pierwszych dni istnienia basenu w Aninie przy ul. V Poprzecznej 22. Prowadzą je wyspecjalizowane firmy w soboty i w niedziele. Kiedy masz już dość widoku paskudnych, peerelowskich latarni, słupów z szarego betonu, które straszą na wielu ulicach ubierz je! Nie wystarczy malowanie (trudne!) lub ignorowanie. Zrób im ubranko, można na drutach, w każdym domu chowają się po kątach kłębki wełny. Kto dziś robi sobie swetry? Zrób sukienkę latarni, będzie jej ładnie w Twojej dzianinie. Uwaga: na pytania, czy aby m wszystkich w domu lub dobrze pod sufitem, albo czy nie stracił piątej klepki odpowiad wszystkim patriotom: nie wystarczy narzekać na śmieci w lesie i władze. Bierzcie sprawy w swoje ręce uzbrojone w druty! Powodzenia. Faleniczanka. Kurier SPORTOWY Nabór do sekcji BW Uczniowski Klub Sportowy Wawer ZS 70 w rach progru Sportowy talent ogłasza nabór do sekcji lekkoatletycznych i koszykarskich dzieci z roczników 2003, Treningi odbywają się w hali sportowej w Zespole Szkół nr 70 przy ul. Bajkowej 17/21, 3 razy w tygodniu. Szczegółowe informacje na stronie

10 10 OD MARYSINA PO FALENICĘ Fot. BREAK Kurier SPORTOWY Zaproszenia na najbliższe turnieje Wakacyjny tenis na Mazurach Tegoroczne wakacje młodzi tenisiści z klubu tenisowego Break, który ma siedzibę w Marysinie Wawerskim przy ul. Korkowej 78, spędzili na Mazurach w Olecku. Pogoda dopisała, dwa razy dziennie odbywały się treningi. Plażowanie i kąpiele w jeziorze Oleckie Wielkie były świetną formą odnowy biologicznej. Trenerzy dbali o zrealizowanie progru treningów, początkujący zawodnicy podnosili swoje umiejętności, a doświadczeni szlifowali formę. Kadra zapewniała także rozmaite rozrywki i ciekawe zajęcia, gry i zabawy, odbyły się między innymi wyprawy łodzii, kajaki, roweri wodnymi, dużo emocji przysporzyły zmagania pokojów, w rach których zostały zorganizowane różne testy sprawnościowe, sprawdzian wiedzy tenisowej, konkurs m talent, biegi w workach, turniej balonowy i wiele innych atrakcji. Wieczorny czas przeznaczony był na piłkę nożną oraz naukę tańca. Rodzice mogli śledzić to, w jaki sposób ich dzieci spędzają czas z Breakiem, ponieważ na stronie internetowej klubu codziennie pojawiało się krótkie sprawozdanie i zdjęcia z każdego dnia pobytu. 4 sierpnia Muzeum Powstania Warszawskiego zorganizowało Piknik Olimpijski i zaprosiło do współpracy (jako jedyną firmę zewnętrzną) Klub Tenisowy Break, który został przedstawicielem Stacji Tenisowej. W imprezie uczestniczyło ponad 120 dzieci, każde spróbowało swoich sił w tenisie. Rok szkolny 2012/2013 chcemy przywitać turniejem dla dzieci do lat 10, który odbędzie się września (więcej informacji na stronie pl). Zapraszy także na wielki turniej dla dzieci i młodzieży o puchar burmistrza Rembertowa, który odbędzie się w dniach września, organizowany przez zaprzyjaźniony UKT Rembertów. Magdalena Szmyd Kurier INWESTYCYJNY Słup ogórkowy Mozaikowa już bez słupa Zanim wybuchła afera z Amber Gold w roli głównej, i gdy już ludzie znudzili się losi matki zordowanej Madzi z Sosnowca, media żyły w ewidentnie ogórkowym sezonie słupem, który stał pośrodku budowanej ul. Mozaikowej przy jej wlocie w Bysławską. Roztrząsano ten przypadek na wszystkie sposoby, nie dopuszczając do świadomości, że stary energetyczny słup stał na ulicy, która nie była jeszcze oddana do użytku, chociaż miała już wykonaną nakładkę asfaltową oraz zrobione oznakowanie. W tym czasie trwały rozmowy z RWE Stoen na temat określenia warunków przełożenia zasilania energetycznego, jakie ten ogórkowy słup zapewniał. Zakończenie budowy ostatniego odcinka ul. Mozaikowej było zaplanowane do końca sierpnia br. i tak się stało. I po ogórkach. Fot. AM Kurier KLUBOWY Spotkania, przedstawienia, wystawy, konkursy Nie przeocz tej oferty Klub Kultury Aleksandrów, ul. Sorządowa 10, tel września, godz. 17 projekcja filmu Śmierć pięknych saren z cyklu Klasyka Kina Czeskiego, opartego na opowiadaniu Oty Pavela, w reżyserii Karel Kachyňy. 15 września, godz. 16 otwarcie wystawy Anny Grudzień Pejzaż polski. 21 września, godz Forum Młodzieży Warszawy i Klub Kultury Marysin zapraszają na warsztaty plastyczne pt. Galeria bajkowych postaci J. Korczaka w rach projektu Spotkajmy się u Starego Doktora, współfinansowanego przez m.st. Warszawa września wycieczka do Wrocławia, w progrie m.in. zwiedzanie miasta (rynek, opera, gotyckie więzienie miejskie), Muzeum Narodowego, Ostrowia Tumskiego z gotycką katedrą, spacer po ogrodzie botanicznym, seans w Panorie Racławickiej. Więcej informacji udziela Iwona Kiełpińska w dni powszednie w godzinach oraz pod numerem telefonu (22) września, godz. 16 spotkanie z podróżnikiem Krzysztofem Dworczykiem Tajlandia podróż po Złotym Trójkącie. Wykład zostanie wzbogacony pokazem slajdów z DVD. Klub kultury Anin, ul. V Poprzeczna 13, tel września, godz. 17 V Jesienne Spotkanie z Poezją Przy Ognisku (poeci Warszawy i okolic). W progrie prezentacja dokonań poetyckich, autorskie czytanie wierszy, wymiana doświadczeń twórczych i edytorskich, dalsze plany działań literackich. 21 września, godz. 17 Białe Noce najpiękniejsze pieśni, arie i romanse rosyjskie w wykonaniu Izabelli Wardak i Igora Kierdelewicza. Włodzimierz Tyl fortepian, akordeon, Igor Modzelewski gitara klasyczna, Iwona Dzieżęcka i Robert Szewczyk para taneczna. 22 września godz. 15 spektakl dla dzieci pt. Zaczarowany młynek w wykonaniu teatru Art-Re z Krakowa. 28 wrzesnia, godz. 18 impreza z cyklu Ludzie Wawra, zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Anin i Klub Kultury Anin. Klub Kultury Falenica, ul. Włókiennicza 54, tel września, godz Jazda na letniaki. Kierunek Falenica Artystyczne podsumowanie lata, impreza plenerowa, w progrie: wystawa prac Rafała Zawistowskiego, projekcje filmowe, koncert, fragmenty instalacji Podróż do Starej Falenicy, mini kolejka dla dzieci, warsztaty artystyczne, kawiarnia plenerowa, wystawa fotografii Świdermajer. 14 września godz Forum Młodzieży Warszawy i Klub Kultury Marysin zapraszają na otwarcie wystawy podsumowującej realizację projektu Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Wystawa czynna do 15 października. Klub Kultury Marysin, ul. Korkowa 96, tel września, godz. 15 rozpoczęcie roku kulturalnego spektaklem teatralnym pt. Wesołe kredki w wykonaniu aktorów teatrów dziecięcych. 26 września, godz Forum Młodzieży Warszawy i Klub Kultury Marysin zapraszają na warsztaty plastyczne pt. Godło państwa króla Maciusia I w rach projektu Spotkajmy się u Starego Doktora. Klub Kultury Radość, ul. Planetowa 36, tel września, godz. 15 Przygody małpki Miki Fiki Studia Teatralnego Duet.

11 OD MARYSINA PO FALENICĘ 11 Fot. UKS ZS70 Kurier SPORTOWY Zespół Szkół przy ul. Bajkowej Nowy rok szkolny, nowe zajęcia Szkolni sportowcy na obozie w górach Uczniowski Klub Sportowy Wawer ZS70 zakończył kolejny etap progru Sportowy talent, realizowany przy współpracy z m.st. Warszawa oraz dyrekcją Zespołu Szkół nr 70. W rach progru prowadzone były zajęcia w sekcjach lekkiej atletyki i koszykówki. Grupy sportowe zgodnie ze specyfiką swoich dyscyplin odbywały treningi trzy razy w tygodniu po 1,5 godziny. Zawodnicy uczestniczyli z sukcesi w lidze koszykarskiej Pierwszy krok oraz w zawodach z cyklu Czwartki lekkoatletyczne. Progr zakończył się udziałem w sierpniowym obozie sportowym, podczas którego młodzi zawodnicy poznawali szlaki Pienińskiego Parku Narodowego, brali udział w organizowanych treningach: w terenie, na hali sportowej i zespole basenów termalnych w Białce Tatrzańskiej. UKS ZS70 Kurier SPORTOWY Sumo w Polityce W ostatnim numerze Polityki ukazał się obszerny artykuł o sumo, dyscyplinie sportu popularyzowanej w Polsce m.in. dzięki dzielnicy Wawer. Wiele w nim miejsca poświęcono ośrodkom, w których ten sport rozwija się najdyniczniej. Autor zaprezentował m.in. sylwetki Pawła i Tomasza Wojdów, ich rywalizację rodzinną (w jednej kategorii wagowej zwycięża Paweł, w innej Tomasz pokonuje brata bliźniaka) oraz na arenie krajowej i międzynarodowej. Którzy już nie są w stanie wymienić tytułów, jakie w ciągu kilku lat startów wywalczyli. Mówią tylko, że zebrało się ich jakieś 40 kg. Ich ojciec, Andrzej Wojda, radny dzielnicy kolejną kadencję, sekretarz generalny Polskiego Związku Sumo, a dawniej działacz w zapasach, opowiada, jakie trudności musiał pokonać, gdy organizował w Falenicy Mistrzostwa Świata, w których polscy reprezentanci sumo drużynowo ulegli tylko Japończykom atorom. Gdy rozegranie tych zawodów stanęło pod znakiem zapytania, ze względu na konieczność likwidowania skutków powodzi. Obiecane wcześniej fundusze skierowano na walkę ze skutki wodnego żywiołu. Na łach Polityki zaprezentowano polskich sumitów, dzieci i dorosłych, którzy w niczym nie przypominają japońskich otyłych do granic możliwości zawodowców japońskich. Są zdjęcia braci Wojdów i dzieciaków trenujących w falenickim Uczniowskim Klubie Sportowym Fuks. Oferta kulturalna Biblioteki Wawerskiej Wystawy w Galerii Na Trawiastej, Anin, ul. Trawiasta 10 Kolory Warszawy, malarstwo Wandy Skonieckiej. Z cyklu Zki w Polsce: Zek w Ogrodzieńcu. Portrety Wacława Piotrowskiego. Kronenberg, Andriolli i wilegiatura, czyli podwarszawskie letniska linii otwockiej. 73. Rocznica wybuchu II wojny światowej: Amerykanin w Warszawie. Stolica w obiektywie Juliena Bryana Warszawskie teatry progry teatralne, afisze, foldery reklujące warszawskie spektakle ostatnich 20. lat ze zbiorów Macieja Łukomskiego. Spotkania z pisarzi 17 września, godz. 12 W kłosianym wieńcu, w cyklu Spotkania staropolskie, Wypożyczalnia nr 25, ul. Walcownicza września, godz. 17 Satyra w poezji poezja satyrycznie, Wypożyczalnia nr 121, ul. Żegańska 1 20 września, godz. 12 spotkanie miłośników popkultury japońskiej cz. 2, Wypożyczalnia nr 82, ul. Agrestowa 1. Wykłady, dyskusje 20 września, godz. 17 Patriotyczne postawy wybitnych twórców: Michała Elwiro Andriollego, Józefa Ignacego Kraszewskiego i Bolesława Prusa, przyczynek do badań genealogicznych, prelekcja Jacka Myszkowskiego, ul. Trawiasta września, godz. 17 O książkach, klub dyskusyjny, Wypożyczalnia nr 59, ul. Króla Maciusia września, godz. 16 Warszawskie teatry po 1989 roku Metrem do kapitalizmu historia powstawania pierwszego polskiego musicalu Janusza Józefowicza, a w konsekwencji pierwszego prywatnego teatru Studio Buffo, wykład Macieja Łukomskiego, ul. Trawiasta 10 Głośne czytanie We wtorki, godz września Purchawka W piątki, godz września Mały muzykant 28 września Upominki z lasu Konkursy czytelniczy, krzyżówka dla dzieci w wieku 6 9 lat na podstawie książki Tajemnica hotelu Martina Widmarka, Heleny Willis, ul. Trawiasta 10. literacki dla dzieci w wieku 7 9 lat pt. Moje podróże w czasie wakacji na podstawie książki Rafał Zawistowski tworzący podczas imprezy zatytułowanej Kierunek Wawer. Letnisko z artysti. Ten obraz można oglądać na wystawie w Urzędzie Dzielnicy Lenka, Fryderyk i podróże Olgi Masiul, ul. Trawiasta 10. literacki dla dzieci w wieku lat pt. Moje niezwykłe przygody w czasie wakacji w oparciu o książkę Niezwykłe przygody Bartka Ranklody Marioli Jarockiej, ul. Trawiasta 10. plastyczny dla dzieci wieku 8 9 lat na podstawie opowiadania Albertna ratuje układankę Małgorzaty Gutowskiej-Adczyk z książki Opowieści Pana Rożka, ul. Trawiasta 10. Fot. AM

12 12 OD MARYSINA PO FALENICĘ Kurier REKREACYJNY Klub Kultury Zastów z piętnika uczestnika Po bajkowych ścieżkach To moje kolejne wakacje w Klubie Kultury Zastów. Dobrze, że rodzice mnie zapisali, bo tu nigdy nie jest nudno. Służby mundurowe zawsze ciekawiły dzieciarnię Razem z i innymi dziećmi przeżyliśmy wiele przygód z Wróbelkiem Elemelkiem. Teraz wiemy, jak dobrze można spędzić wakacje. Ten mały ptaszek miał nie lada kłopot z podróżą nad morze, bo czy może być bezpieczna podróż na dachu pociągu, albo kąpiel bez opieki dorosłych? Całe szczęście wszystko dobrze się skończyło. Byli u nas goście z policji i Straży Miejskiej. Opowiadali n o bezpieczeństwie. Mogliśmy wejść do sochodu Straży Miejskiej, zobaczyć radiostację, a nawet włączyć mrugające światła. Śmiechu było co niemiara, gdy słuchaliśmy wierszyków o Panu Maluśkiewiczu i wielorybie, o Grzesiu, co przez dziurkę w worku gubił piasek i nie wiedział dlaczego tak się dzieje czy o babci, której kurka uciekła na aeroplan. Obejrzeliśmy też teatrzyk. Warzywa na straganie bardzo się kłóciły, ale i tak wszystkie znalazły się w zupie. To dobrze, bo my wiemy, że warzywa są smaczne i zdrowe. Wiemy także, że trzeba dbać o czystość. Odwiedziła nas pani stomatolog, która pokazała n jak należy myć zęby. Żeby mieć zdrowe zęby, słodycze możemy jeść w wybranym dniu tygodnia. Szkoda, bo one są takie smaczne Poznaliśmy polskie legendy o Smoku Wawelskim, o groźnym Bazyliszku. Wiemy jak powstało państwo polskie i nasza stolica Warszawa. Bardzo n się podobała legenda o toruńskich piernikach. Kolejnym niezwykłym gościem była pani stewardesa, która opowiedziała n o swojej pracy i podniebnych podróżach. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy. Zwierzęta zdradziły n swoje sekrety. Wiemy, jak trzeba o nie dbać i na pewno nie zrobimy im krzywdy. Spotkaliśmy się ze Słoniem Trąbalskim, kotki i pieskiem oraz z zielonym misiem. Malowaliśmy, rysowaliśmy, lepiliśmy, rozwiązywaliśmy zagadki. Na placu zabaw robiliśmy niezwykłe zki i babki z piasku. Nauczyliśmy się nowych piosenek. Czas szybko płynął. Szkoda, że wakacje w Klubie Kultury Zastów już się skończyły. Za rok poproszę rodziców, żeby mnie znów zapisali. Helenka Fot. KKZ Kurier SPORTOWY Tym razem przełaje Trzecie zawody Czwórboju Wawerskiego 22 września o godz. 10 na terenach leśnych przylegających do Szkoły Podstawowej nr 124 w Falenicy, przy ul. Bartoszyckiej 45/47, odbędzie się III edycja czwórboju wawerskiego Cztery pory roku. Będą to biegi przełajowe na dystansie: 600 m dziewczęta i chłopcy do lat 9, 1000 m dziewczęta i chłopcy do lat 12, 1500 m dziewczęta i chłopcy do lat 16, 3000 m dziewczęta i chłopcy do lat 19, 5000 m 60 kobiety i mężczyźni do lat 40, do lat 60 i powyżej. W zawodach może wystartować każdy, kto zgłosi się do biura zawodów w dniu imprezy, wypełni kartę startową oraz przedstawi organizatorom badanie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w zawodach lub podpisze oświadczenie o udziale w imprezie na własną odpowiedzialność (dzieci i młodzież do lat 18 muszą mieć zgodę rodziców).biuro zawodów czynne będzie od godz Jest to już trzecia edycja zawodów rozgrywanych w rach Wawerskiego Czwórboju, pierwsze były wyścigi kolarskie MTB, które 28 kwietnia odbyły się w Międzylesiu, po nich 16 czerwca miały miejsce zawody pływackie na basenie dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Po rozegraniu dwóch edycji zawodów lideri imprezy są: w kategorii dziewcząt do lat 9 Zuzanna Bogdańska, Ostrowik, w kategorii chłopców do lat 9 Jakub Czabok, Wawer, w kategorii dziewcząt do lat 12 Dominika Kucharek, Wawer, w kategorii chłopców do lat 12 Paweł Małysz, Wawer, w kategorii dziewcząt do lat 16 Klaudia Czabok, Wawer, w kategorii chłopców do lat 16 Kuba Maleszka, Wawer, w kategorii chłopców do lat 19 Łukasz Czerniak, Ostróda, w kategorii kobiet do lat 40 Katarzyna Witek, Wawer, w kategorii mężczyzn do lat 40 Paweł Kołodziejek, Wawer, w kategorii kobiet do lat 60 Elżbieta Czabok, Wawer, w kategorii mężczyzn do lat 60 Sławomir Jochym, Józefów, w kategorii mężczyzn powyżej 60 lat Grzegorz Kołodziejek, Wawer. Do końca całego cyklu jeszcze dwie edycje i nadal nie wiadomo, kto odniesie końcowy sukces w klasyfikacji generalnej. Regulin cyklu zawodów znajduje się na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Wawer ( Kazimierz Włodarczyk Kurier SPOŁECZNY Jesteś sotny wyjdź z domu Nie trzeba być dotkniętym szczególnym nieszczęściem, żeby sobie nawzajem pomagać. Nieraz chcemy po prostu doświadczyć ciepła i wsparcia od innych osób, potrzebujemy siły żeby wyjść z domu. Gdzie wyjść? Wawerski Ośrodek Pomocy Społecznej podpowiada: do Klubu Integracji, który prowadzi. A mieści się on w Miedzeszynie, przy ul. Szafirowej 58, tel , Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz Można w nim skorzystać z indywidualnych porad psychologa, doradcy zawodowego, zapisać się na konsultację do radcy prawnego. Klub oferuje wiele zajęć grupowych: warsztaty edukacyjnorozwojowe, umiejętności społecznych i wychowawczych, sportowo-rekreacyjne dla seniorów, aktywizacji zawodowej, plastyczne, uczestnictwo w grupach wsparcia w przypadku podobnych trudności i problemów życiowych. Udział w nich jest bezpłatny. Działający przy klubie Punkt Aktywizacji Zawodowej umożliwia zainteresowanym zapoznanie się z bieżącymi oferti pracy.

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Warszawa, r.

Plany inwestycyjne na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Warszawa, r. Plany inwestycyjne na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Warszawa, 06.10.2016 r. PLANY INWESTYCYJNE DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY 2016-2017 Odwodnienie Odwodnienie osiedla Aleksandrów Chodniki Budowa

Bardziej szczegółowo

Akcja "Lato w mieście 2003" w Dzielnicy Ursynów. Program oraz dni i godziny prowadzenia zajęć. 01-31 lipca 2003 r.

Akcja Lato w mieście 2003 w Dzielnicy Ursynów. Program oraz dni i godziny prowadzenia zajęć. 01-31 lipca 2003 r. Akcja "Lato w mieście 2003" w Dzielnicy Ursynów Bezpośredni organizator i miejsce zajęć, osoba odpowiedzialna, telefon dni i godziny prowadzenia zajęć Ursynowsko - Natoliński Basket Amatorski ( UNBA ),

Bardziej szczegółowo

Dzielnica WAWER Obszar: Aleksandrów

Dzielnica WAWER Obszar: Aleksandrów Obszar: Aleksandrów Koszt wybranych projektów: 64 769 zł 6 Nazwa Koszt Liczba ważnych głosów Zagospodarowanie terenu przyległego do stawu Morskie Oko w Aleksandrowie 64 769 zł 323 3 Budowa siłowni plenerowej

Bardziej szczegółowo

Zajęcia Zima na sportowo i kolorowo realizowane w czasie ferii zimowych w Zespole Szkół w Bogdańcu 16.02-27.02.2015 r. w godzinach od 9.00 do 13.

Zajęcia Zima na sportowo i kolorowo realizowane w czasie ferii zimowych w Zespole Szkół w Bogdańcu 16.02-27.02.2015 r. w godzinach od 9.00 do 13. Zajęcia Zima na sportowo i kolorowo realizowane w czasie ferii zimowych w Zespole Szkół w Bogdańcu 16.0-7.0.015 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 sportowo-rekreacyjnie- artystycznie Prowadzący: Kierownik:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych.

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI 2013 - raport Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI CHCĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT Wszyscy doskonale wiemy, że młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM OBCHODÓW 100-LECIA KROŚNIEWICKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ

HARMONOGRAM OBCHODÓW 100-LECIA KROŚNIEWICKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ HARMONOGRAM OBCHODÓW 100-LECIA KROŚNIEWICKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ Lp. Nazwa Opis Miejsce Organizator Termin 1. Koncert w ramach Wiosennych Wariacji Muzycznych- Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Hołdzie Kolejowej

Bardziej szczegółowo

Program Lato w Mieście 2010

Program Lato w Mieście 2010 Lato w Mieście 2010 Dzielnica: URSYNÓW Koordynator: Agnieszka Kowalska WOW 022 545 72 18, fax. 022 545 72 11, adres e-mail: akowalska@ursynow.waw.pl Zastępca koordynatora: Wojciech Cichy WSR 022 545 72

Bardziej szczegółowo

godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00

godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 godz. 10:00-12:00 Lp. Formy i miejsce wypoczynku 1 Zajęcia pt. Poznajmy się zabawy zapoznawczointegracyjne. Miejsce: 2 Kto się boi duchów zajęcia literackie Miejsce: 3 Zwiedzamy świat czyli Biblioteczne Biuro Podróży zajęcia

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

rodzaj zajęć, zadanie programowe 27.06.16 poniedziałek Zajęcia dla wszystkich: - Powitanie wsiądź do pociągu kolorowego (zaznacz swoją obecność)

rodzaj zajęć, zadanie programowe 27.06.16 poniedziałek Zajęcia dla wszystkich: - Powitanie wsiądź do pociągu kolorowego (zaznacz swoją obecność) Program zajęć wakacyjnych klubu Perła zat. Perłowe podróże małe i duże 27.06.-15.07-2016 r. www.otwockasm.com.pl (kluby i osiedla) CEL: stwarzanie warunków do aktywności poprzez realizację klubowych zajęć

Bardziej szczegółowo

Akcja Lato 2015 harmonogram

Akcja Lato 2015 harmonogram Akcja Lato 2015 harmonogram Półkolonie 3 turnusy (zajęcia od godziny 7.30-16.30) Zajęcia bezpłatne na obiektach POSiR Turnieje piłki nożnej Turnieje siatkówki plażowej Spływy kajakowe Jednodniowe wycieczki

Bardziej szczegółowo

Klub Myszki Norki Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Podsumowanie działalności w 2014 roku

Klub Myszki Norki Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Podsumowanie działalności w 2014 roku Klub Myszki Norki Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą Podsumowanie działalności w 2014 roku Klub Myszki Norki Klub Myszki Norki od 2002 r. działa w ramach Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Główne działania

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Miejsce przeprowadzenia imprezy

Miejsce przeprowadzenia imprezy Pole "Data imprezy" dla kolejnych imprez w danym dniu można (dla czytelności tabeli) pozostawić puste Pole "Miejsce przeprowadzenia imprezy" dla kolejnych imprez w danym dniu i w danym miejscu można (dla

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROGRAM IMPREZ WAKACYJNYCH W 2013 r.

PROGRAM IMPREZ WAKACYJNYCH W 2013 r. PROGRAM IMPREZ WAKACYJNYCH W 2013 r. SIERPIEŃ 2013 DATA WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATORZY 10.00 Turnieje siatkówki plażowej Boisko do siatkówki plażowej na os. Słoneczne regionu chełmskiego Gry i zagadki

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM NA ROK SZKOLNY 2012/2013

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Zadania wychowawczo - dydaktyczne przedszkola na rok szkolny 2012/2013,,Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Program akcji Zima w Mieście 2012

Program akcji Zima w Mieście 2012 Program akcji Zima w Mieście 2012 Dzielnica: Mokotów Koordynator: Ewa Marczak tel. (022) 56 51 914; 510 205 691; e-mail: ewa.marczak@mokotow.waw.pl Zastępca koordynatora: Jacek Karczmarek tel. (022) 56

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 1. Kryta pływalnia przy ul. Robotniczej 68 Czynna: lipiec sierpień Godziny otwarcia: 10:15 17:40, 7 dni w tygodniu W ciągu dnia 10 sesji

Bardziej szczegółowo

LATO W MIEŚCIE HARMONOGRAM WYDARZEŃ ZAPLANOWANYCH W DNIACH 8-14 LIPCA 2013 R.

LATO W MIEŚCIE HARMONOGRAM WYDARZEŃ ZAPLANOWANYCH W DNIACH 8-14 LIPCA 2013 R. LATO W MIEŚCIE HARMONOGRAM WYDARZEŃ ZAPLANOWANYCH W DNIACH 8-14 LIPCA 2013 R. data godz. nazwa wydarzenia miejsce organizator 8.07.2013 10.00 8.07.2013 10.00-12.00 8.07.2013 10.00-13.00 8.07.2013 10.00

Bardziej szczegółowo

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe W szkole odbyły się lub też są zaplanowane do realizacji: Lokalne akcje sportowe Gminne Mikołajkowe Wyścigi Rzędów, Turniej Tenisa Stołowego, Międzyoddziałowy

Bardziej szczegółowo

Wakacyjny - Lipiec 2014

Wakacyjny - Lipiec 2014 NSP Nasza Szkoła im. Janusza Korczaka ul. Liczydło 3 03-138 Warszawa tel. 515 130 903 http://www.naszaszkola.edu.pl Wakacyjny - Lipiec 2014 Wakacyjny - Lipiec 2014 Akcja WAKACJE W "NASZEJ SZKOLE" W dniach

Bardziej szczegółowo

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r.

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r. WIZYTA W NIEMCZECH W dniach 4-8 maja 2013 r. odbyła się kolejna wizyta w ramach realizacji projektu Comenius Partnerska Współpraca Szkół, tym razem była to miejscowość Bittenfeld w Niemczech. W wizycie

Bardziej szczegółowo

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 76 200 Słupsk, ul. Wiatraczna 10, tel./fax. (059) 841-78-69 Konto: mbank nr 21 1140 1153 0000 2176 8100 1001 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

" Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne..."

 Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne... " Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne..." Chór szkolny skupia uczniów lubiących łączyć swoje pasje, talent z artystycznym sposobem wyrażania siebie. To bardzo wymierny

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Płynny Start. czyli przekraczanie progu edukacyjnego w Wiślanej Kropelce

Płynny Start. czyli przekraczanie progu edukacyjnego w Wiślanej Kropelce Płynny Start czyli przekraczanie progu edukacyjnego w Wiślanej Kropelce Przedszkole Nr 41 Wiślana Kropelka mieści się już od paru lat w budynku Szkoły Podstawowej Nr 34 przy ul. Kruczkowskiego. Mimo, że

Bardziej szczegółowo

Projekt Unii Europejskiej Comenius 2012 2014 EUROPEJSKIE GRAFFITI SPOSOBY WYRAŻANIA EMOCJI

Projekt Unii Europejskiej Comenius 2012 2014 EUROPEJSKIE GRAFFITI SPOSOBY WYRAŻANIA EMOCJI Projekt Unii Europejskiej Comenius 2012 2014 EUROPEJSKIE GRAFFITI SPOSOBY WYRAŻANIA EMOCJI Szkoła Podstawowa nr 3 w Żywcu zaprosiła do wspólpracy nad nowym projektem szkoły z 6 krajów: Chorwacji, Irlandii

Bardziej szczegółowo

WAKACJE W MIEŚCIE 2015

WAKACJE W MIEŚCIE 2015 WAKACJE W MIEŚCIE 2015 Oferta wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Gniewkowo przygotowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Program (rodzaj proponowanych zajęć)

Program (rodzaj proponowanych zajęć) LATO W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY, W RAMACH AKCJI LATO W MIEŚCIE 2008 w dniach 24 czerwca 29 sierpnia 2008 r. Bezpośredni Organizator L p.

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE

W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2013 W 60. ROCZNICĘ ŚMIERCI JULIANA TUWIMA: W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy

Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy - podsumowanie wyników ankiety przeprowadzonej w ramach konsultacji społecznych pn. Falenica nasze centrum organizowanych przez Dzielnicę Wawer m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

ZDROWOTNYCH I DBAŁOŚCI O BEZPIECZEŃSTWO KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH NAWYKÓW POŻĄDANYCH SPOŁECZNIE KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBSZAR DZIAŁAŃ

ZDROWOTNYCH I DBAŁOŚCI O BEZPIECZEŃSTWO KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH NAWYKÓW POŻĄDANYCH SPOŁECZNIE KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBSZAR DZIAŁAŃ KSZTAŁTOWANIE POSTAW POŻĄDANYCH SPOŁECZNIE KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH NAWYKÓW PLAN WYCHOWAWCZYCH KLASA I CEL GŁÓWNY - Dziecko umie znaleźć się w zespole klasowym, rozumie obowiązujące w nim zasady i prawidłowo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH W GMINIE SKARBIMIERZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ W SKARBIMIERZU OSIEDLE Wakacyjne rytmy

PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH W GMINIE SKARBIMIERZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ W SKARBIMIERZU OSIEDLE Wakacyjne rytmy PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH W GMINIE SKARBIMIERZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ W SKARBIMIERZU OSIEDLE Wakacyjne rytmy CELE: zapewnienie dzieciom aktywnego wypoczynku, wzajemnego poznania się;

Bardziej szczegółowo

BIAŁA ZIMA 2015. Krapkowicka Pływalnia Delfin

BIAŁA ZIMA 2015. Krapkowicka Pływalnia Delfin BIAŁA ZIMA 2015 Krapkowicka Pływalnia Delfin Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Krapkowic w okresie ferii zimowych przypadających na okres od 19-31 stycznia 2015 r. Krapkowicka Pływalnia Delfin udostępniana

Bardziej szczegółowo

Ferie zimowe w publicznych szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach na terenie Gminy Olesno w roku szkolnym 2015/2016

Ferie zimowe w publicznych szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach na terenie Gminy Olesno w roku szkolnym 2015/2016 Ferie zimowe w publicznych szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach na terenie Gminy Olesno w roku szkolnym 2015/2016 30 stycznia 2016 roku (sobota) - Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy w sali

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE 2013 W OZORKOWIE

FERIE ZIMOWE 2013 W OZORKOWIE FERIE ZIMOWE 2013 W OZORKOWIE Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie W okresie ferii zimowych Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie poprowadzi zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat, w godzinach 10.00-16.00, w

Bardziej szczegółowo

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie!

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! List przewodni Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X Biegów Przełajowych p.n. Młodzi w hołdzie Janowi Pawłowi II

REGULAMIN X Biegów Przełajowych p.n. Młodzi w hołdzie Janowi Pawłowi II REGULAMIN X Biegów Przełajowych p.n. Młodzi w hołdzie Janowi Pawłowi II Organizator: Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Szkoła Podstawowa Nr 124 w Falenicy ul. Bartoszycka 45/47 Termin i miejsce: 26

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Powitanie Nowego Roku IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Plac Targowy Rynek Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przegląd Zespołów Jasełkowych Koncert

Bardziej szczegółowo

Gazetka Internatu przy SOSW im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie

Gazetka Internatu przy SOSW im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie Gazetka Internatu przy SOSW im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie Numer 1 wrzesień 2015 Adres redakcji: ul. Wapienna 2, Pruszków Zespół redakcyjny: grupa I, II, Opracowanie graficzne: zespół redakcyjny

Bardziej szczegółowo

Szkoły podstawowe, które zgłosiły propozycje organizacji wypoczynku dla swoich uczniów:

Szkoły podstawowe, które zgłosiły propozycje organizacji wypoczynku dla swoich uczniów: FERIE W SZKOLE Uczniowie płockich szkół mają możliwość skorzystania z różnych form wypoczynku organizowanych przez placówki oświatowe z terenu naszego miasta w okresie zimowych: Szkoły podstawowe, które

Bardziej szczegółowo

Cały Wrocław czyta IX edycja kwiecień 2012- grudzień 2012 r. Nasze działania.

Cały Wrocław czyta IX edycja kwiecień 2012- grudzień 2012 r. Nasze działania. Cały Wrocław czyta IX edycja kwiecień 2012- grudzień 2012 r. Nasze działania. Ideą tegorocznej edycji akcji było zagospodarowanie przez dzieci i młodzież istniejących już na terenie miasta Wrocławia ławek

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Przedszkole to miejsce, gdzie dziecko odkrywa siebie, rozwija swoje zdolności i talenty. To właśnie tutaj młody człowiek przeżywa

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ

V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ w Dąbrowie Górniczej Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. M.

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka. Raport z przebiegu i realizacji konkursu Wakacje 2015 w Płocku na wesoło

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka. Raport z przebiegu i realizacji konkursu Wakacje 2015 w Płocku na wesoło Raport z przebiegu i realizacji konkursu Wakacje 2015 w Płocku na wesoło Czwartą edycję konkursu Wakacje 2015 w Płocku na wesoło, Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka ogłosiła 2 kwietnia 2015. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Nowe szkolne boiska i sala gimnastyczna

Nowe szkolne boiska i sala gimnastyczna Nowe szkolne boiska i sala gimnastyczna NOWE SZKOLNE BOISKA I ODNOWIONA SALA GIMNASTYCZNA JUŻ OTWARTE! MIESZKAŃCY KORZYSTAJĄ Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Lekcje w-f mogą być przyjemnością. W Szkołach Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Program Lato w Mieście 2010

Program Lato w Mieście 2010 Lato w Mieście 00 Dzielnica: URSYNÓW Koordynator: Agnieszka Kowalska WOW 0 7 8, fax. 0 7, adres e-mail: akowalska@ursynow.waw.pl Zastępca koordynatora: Wojciech Cichy WSR 0 7 7, adres e-mail: wojciech.cichy@ursynow.waw.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka Ul. B. Chrobrego 29 44-200 Rybnik Tel. 032 4222587 Szkoła nosi imię Janusza

Bardziej szczegółowo

Projekt Edukacyjny Szczytno wczoraj, dziś i jutro

Projekt Edukacyjny Szczytno wczoraj, dziś i jutro Projekt Edukacyjny Szczytno wczoraj, dziś i jutro Prowadząca: Krystyna Materna Miejsce realizacji: Miejskie Przedszkole Nr 1 BAJKA w Szczytnie Termin i czas trwania projektu: listopad 2015r Warunki wyjściowe:

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK TYTUŁ/NAZWA Dobrej praktyki NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI ADRES SZKOŁY/PLACÓWKI TELEFON FAKS E-MAIL STRONA INTERNETOWA DYREKTOR SZKOŁY ZGŁASZAJĄCY PRZYKŁAD Dobrej

Bardziej szczegółowo

Edukacja krajoznawczo turystyczna w klasach I III

Edukacja krajoznawczo turystyczna w klasach I III Szkoła Podstawowa Nr 41 im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie Edukacja krajoznawczo turystyczna w klasach I III Autor programu: Anna Iskra Szczecin 2000r. Cobyłonamobce,będzie nam znane. Bo nauczyciel

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ W PRZEDSZKOLU NR 325

HARMONOGRAM IMPREZ W PRZEDSZKOLU NR 325 HARMONOGRAM IMPREZ W PRZEDSZKOLU NR 325 ROK SZKOLNY 2015/2016 DATA TEMATYKA RODZAJ IMPREZY OSOBA ODPOWIEDZIALNA 7 wrzesień Mazowieckie Warszawskie dźwięki Towarzystwo Muzyczne UWAGI 17 wrzesień Jesienne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W OŁAWIE POD HASŁEM BEZPIECZNE ZABAWY ZIMĄ

PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W OŁAWIE POD HASŁEM BEZPIECZNE ZABAWY ZIMĄ PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W OŁAWIE POD HASŁEM BEZPIECZNE ZABAWY ZIMĄ TEMAT PÓLKOLONII - OŁAWA MOJE MIASTO TERMINY ORAZ LOKALIZACJA PÓŁKOLONII ZIMOWYCH : I turnus od

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 kwietnia 2008 r. Nawiązując do kilkuletniej tradycji, zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Klub Myszki Norki Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą

Klub Myszki Norki Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą Klub Myszki Norki Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą Klub Myszki Norki Klub Myszki Norki od 2002 r. działa w ramach Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Główne działania Klubu mają na celu integrację dzieci

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r.

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Kwiecień 2013 Koncert uczniów ze Szkoły Muzycznej w Zgierzu MOK, 08.04., koncert dla dzieci, młodzieży

Bardziej szczegółowo

"Zima w Mieście 16 27 lutego 2009

Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 "Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza: Miejski Ośrodek Kultury, Al. Tysiąclecia 37 dodatkowe informacje: tel. 018 266 21 32 16/02

Bardziej szczegółowo

GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl

GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl Wywiad z Panią Olą Pajączkowską, kierownikiem szkolnej akcji Zima w mieście 3 Dziennik Sylwii 4 Największe atrakcje

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne. Podsumowanie działań konsultacyjnych z dnia 4 października 2015

Konsultacje społeczne. Podsumowanie działań konsultacyjnych z dnia 4 października 2015 Konsultacje społeczne Podsumowanie działań konsultacyjnych z dnia 4 października 2015 Cele I etapu konsultacji informowanie o rozpoczynających się konsultacjach i kolejnych spotkania zebranie opinii na

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA VII EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ w Dąbrowie Górniczej Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. M.

Bardziej szczegółowo

Powierzchnie reklamowe MOSiR w Sochaczewie

Powierzchnie reklamowe MOSiR w Sochaczewie Powierzchnie reklamowe MOSiR w Sochaczewie Pływalnia Orka, Teren przy ul. Olimpijskiej Hala sportowa, ul. Kusocińskiego skiego 2 Stadion przy ul. Warszawskiej Hala lodowiska/kortu tenisowego Integracyjny

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE 2016 W RADOMIU OFERTA PLACÓWEK KULTURY

FERIE ZIMOWE 2016 W RADOMIU OFERTA PLACÓWEK KULTURY FERIE ZIMOWE 2016 W RADOMIU OFERTA PLACÓWEK KULTURY Filia nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Janusza Kusocińskiego 13, tel. 48 360 72 77, 48 364 04 51 e-mail: f-6.mbpradom@wp.pl godz.11.00 12.00

Bardziej szczegółowo

Program zajęć Centrum Młodzieży w ramach akcji Lato w mieście

Program zajęć Centrum Młodzieży w ramach akcji Lato w mieście Program zajęć Centrum Młodzieży w ramach akcji Lato w mieście 2.07-28.08.2012 r. TEMATYKA ZAJĘĆ MIEJSCE TERMIN GODZINY UWAGI Dla najmłodszych Zajęcia świetlicowe dla dzieci w wieku 4-6 lat /z odrębnym

Bardziej szczegółowo

K A L E N D A R Z I M P R E Z W 2014r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE STYCZEŃ 22.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

K A L E N D A R Z I M P R E Z W 2014r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE STYCZEŃ 22.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy K A L E N D A R Z I M P R E Z W 2014r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE STYCZEŃ 22.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Leśna, kawiarnia, hol i najbliższe LUTY

Bardziej szczegółowo

Soccer Cup. Miejsce i termin: Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów Orlikach

Soccer Cup. Miejsce i termin: Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów Orlikach Soccer Cup Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów Orlikach na elbląskich : Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu ul. Mickiewicza 41 Orlik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z JESIENNEJ AKCJI AKADEMII ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA PN. Z JANEM BRZECHWĄ O ZDROWIU W PRZEDSZKOLU RADOŚĆ W BYDGOSZCZY

SPRAWOZDANIE Z JESIENNEJ AKCJI AKADEMII ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA PN. Z JANEM BRZECHWĄ O ZDROWIU W PRZEDSZKOLU RADOŚĆ W BYDGOSZCZY SPRAWOZDANIE Z JESIENNEJ AKCJI AKADEMII ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA PN. Z JANEM BRZECHWĄ O ZDROWIU W PRZEDSZKOLU RADOŚĆ W BYDGOSZCZY październik- listopad 2015 r. Przedszkole Niepubliczne Radość w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem [FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem Na początek reggae, a później polski rock - na błoniach Politechniki Opolskiej trwa koncert Rock Opole, zorganizowany w ramach imprez towarzyszących

Bardziej szczegółowo

Wędruj z nami i poznawaj świat

Wędruj z nami i poznawaj świat Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki w Sanoku Wędruj z nami i poznawaj świat czyli kilka słów o szkolnych wycieczkach Sanok 2009 Działalność turystyczno-krajoznawcza to jeden z priorytetów pracy polskich

Bardziej szczegółowo

oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie)

oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytowie oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie) Piątek 21 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015 1.09.2014r. godz. 9.00 DATA godz.10.00 kl. I SP WYDARZENIE Inauguracja roku szkolnego 75.rocznica wybuchu II wojny światowej, 70. rocznica Powstania Warszawskiego złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ŚRODKI TRENINGOWE Z PIŁKI NOŻNEJ DO ZASTOSOWANIA NA BOISKU ORLIK

WYBRANE ŚRODKI TRENINGOWE Z PIŁKI NOŻNEJ DO ZASTOSOWANIA NA BOISKU ORLIK WYBRANE ŚRODKI TRENINGOWE Z PIŁKI NOŻNEJ DO ZASTOSOWANIA NA BOISKU ORLIK Marcin Łazowski PUBLIKACJA WYDANA NA WARSZTATY METODYCZNO-SZKOLENIOWE pt. Gry i zabawy sportowe z elementami piłki nożnej na boisku

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE BRONIEWICE SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA BRONIEWICE 3 88-160 JANIKOWO WSTĘP

AKTYWNE BRONIEWICE SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA BRONIEWICE 3 88-160 JANIKOWO WSTĘP SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA BRONIEWICE 3 88-160 JANIKOWO AKTYWNE BRONIEWICE WSTĘP Rok szkolny 2013/14 został ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki rokiem, w którym szczególną uwagę

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

boisko piaskowe Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 - boisko przy Rozgrywki w piłkę nożną kl. IV-VI 46 10.45

boisko piaskowe Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 - boisko przy Rozgrywki w piłkę nożną kl. IV-VI 46 10.45 Sprawozdanie z imprez organizowanych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w ramach V Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich - XIX Sportowy Turnieju Miast i Gmin 13 26-05-13-12.00 Ośrodek Wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 37/2014. posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 27 stycznia 2014 roku.

Protokół nr 37/2014. posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 27 stycznia 2014 roku. Protokół nr 37/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 27 stycznia 2014 roku. Członkowie Komisji obradowali w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE UCZESTNIKA KONKURSU ODBLASKOWA SZKOŁA

SPRAWOZDANIE UCZESTNIKA KONKURSU ODBLASKOWA SZKOŁA SPRAWOZDANIE UCZESTNIKA KONKURSU ODBLASKOWA SZKOŁA Nazwa szkoły podstawowej: powiat: WADOWICKI woj.: MAŁOPOLSKIE Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dąbrówce Pełny adres szkoły podstawowej: SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

SPORTOWE FERIE W POZNANIU

SPORTOWE FERIE W POZNANIU SPORTOWE FERIE W POZNANIU Już za parę dni w Wielkopolsce rozpoczynają się ferie zimowe, jak co roku Wydział Kultury Fizycznej wraz z Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji przygotowały bogaty program

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA krok po kroku nasze wspomnienia

WARSZAWA krok po kroku nasze wspomnienia WARSZAWA krok po kroku nasze wspomnienia Warszawa da się lubić, Tutaj szczęście można znaleźć, Tutaj serce można zgubić Dnia 18.10.2011 r. uczniowie Gimnazjum nr 6 w Czerwionce-Leszczynach wzięli udział

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora 1. Styczeń Kulturalna 6.01 Piski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2. Styczeń Kulturalna 10.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3. Styczeń Sportowa 10.01 Pływalnia Miejska Test Coopera w ramach 24 finału

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa).

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Sport to zdrowie mówił Herkules

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej VIII EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. M. SPISAKA CENTRUM SPORTU

Bardziej szczegółowo

WAKACJE W ŁOWICZU 2013

WAKACJE W ŁOWICZU 2013 WAKACJE W ŁOWICZU 2013 Data Dzień Godz. Wydarzenie, Impreza, Zajęcia Miejsce 1.07.2013 Poniedziałek 19.00 FITNESS W PLENERZE. 02.07.2013 Wtorek 03.07.2013 Środa 10.00 Coś z niczego zajęcia plastyczne dla

Bardziej szczegółowo

Projekt "Seniorzy na wsi"

Projekt Seniorzy na wsi Projekt "Seniorzy na wsi" Analiza ankiet przeprowadzonych wśród seniorów na terenach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim Ankiety przeprowadzono w trzech grupach wiekowych 55-65 lat - 36 osób 66-75

Bardziej szczegółowo

Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie

Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie ARKUSZ EWALUACJI UCZNIA Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012 Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie 1. Zawartość merytoryczną (naukową, poznawczą) programu

Bardziej szczegółowo

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka.

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. POZNAŃ 2015 Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. Przedszkole jest jednostką publiczną, której organem

Bardziej szczegółowo

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na lipiec 2015

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na lipiec 2015 Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na lipiec 2015 2015-07-01, 08, 15, 22, 29, godz. 10.00-12.00 Perfekcyjna Pani Domu 2015-07-01, 02, 03, godz. 10.00-12.30 Wakacyjna Akademia

Bardziej szczegółowo

JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ

JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ DLA INNYCH Marta Sak, Gimnazjum nr 92 JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ Od II semestru klasy I biorę udział w rozmaitych działaniach dodatkowych w mojej szkole i znajdujących się w sąsiedztwie integracyjnych placówkach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Tytuł innowacji pedagogicznej: Mali Warmiacy nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość I. Informacje o szkole Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Błudowie

Bardziej szczegółowo