Modele odpowiedzi i schemat oceniania Arkusza I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modele odpowiedzi i schemat oceniania Arkusza I"

Transkrypt

1 1 Modele odpowiedzi i schemat oceniania Arkusza I Zadanie 1 (1 pkt.) psalterium; 1 pkt za prawidłowe podkreślenie; Zadanie 2 (2 pkt.) technika: cantus firmus ; element zaznaczony w nutach: głos tenorowy; 1 pkt. za każdy poprawnie wskazanie nazwy techniki; 1 pkt. za zaznaczenie głosu tenoru; Zadanie 3 (1 pkt.) prawda; 1 pkt za poprawne podkreślenie; Zadanie 4 (1 pkt.) klasycyzm lub: szkoła mannheimska lub: wczesny klasycyzm (odpowiedź akceptowana: XVIII w.); 1 pkt za poprawne wskazanie epoki; Zadanie 5 (2 pkt.) synkretyzm - pierwotny (naturalny) związek (współdziałanie) słowa (poezji), gestu (tańca) i dźwięku (muzyki); lub łączenie elementów różnych dyscyplin sztuki (tańca, poezji, muzyki, sztuk plastycznych) w nową formę artystyczną; przykłady zjawiska: pieśni taneczne i misteria religijne okresów przedklasycznych (do VI w. p.ch.) i), dramat okresu klasycznego (VI w.p.n.e. i później); liryka i epika śpiewana (np. elegia, pean, oda, skolion, hymn); 1 pkt za wyjaśnienie pojęcia synkretyzmu; 1 pkt za wskazanie przykładu zjawiska w kulturze greckiej; Zadanie 6 (3 pkt) nazwy części: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei; (odpowiedź akceptowana: bez Benedictus); szeroki zakres poprawnych odpowiedzi, odpowiedzi oczekiwane: G. P. da Palestrina, B. Pękiel, J. S. Bach, W. A. Mozart, L. van Beethoven, Fr. Schubert; 1 pkt za właściwe nazwy stałych części mszy; 1 pkt za właściwą kolejność części; 1 pkt za nazwiska trzech kompozytorów reprezentujących różne ( minimum dwie) epoki; Zadanie 7 (3 pkt.) przykładowe cechy stylu: obsada wielochórowa, obsada wokalno-instrumentalna (lub chóry wokalno-instrumentalne), faktura polifoniczna, faktura i technika polichóralna, technika koncertująca, dialogowanie grup wykonawców, kontrasty rejestrów, duży ambitus wokalny, harmonika modalna, basso sequente; 1 pkt. za jedną poprawnie wskazaną cechę stylu,, 2 pkt za dwie cechy, 3 pkt za trzy cechy; Zadanie 8 (2 pkt.) przykładowe cechy stylu: pierwszoplanowa rola kolorystyki dźwiękowej, rodzaj brzmienia orkiestry (brak dużej siły brzmienia, preferowanie barw miękkich, łączenie skrajnych rejestrów, eksponowanie instrumentów solowych, szczególnie fletu i harfy), melodyka oparta na skalach modalnych (całotonowa i pentatonika), harmonika oparta na nowej akordyce (akordy jednorodne np. kwartowo-kwintowe, sekundowe) i paralelnym łączeniu (przesuwaniu) struktur, zacieranie różnic fakturalnych między polifonią i homofonią, energetyka formy oparta na falowaniu napięć (np. harmonicznych, dynamicznych); muzyka środkiem przekazu wrażeń (wizualnych, zmysłowych, intelektualnych); 1 pkt. za jedną poprawnie przedstawioną cechę stylu, 2 pkt za dwie cechy; Zadanie 9 (1 pkt.) 1.pieśń 2.motet 3.opera 4.koncert solowy 5.poemat symfoniczny 1 pkt za właściwą kolejność;

2 2 Zadanie 10 (2 pkt.) odpowiedzi oczekiwane: utwór z tekstem polskim np. Chwała tobie gospodzinie, Bądź wiesioła panno czysta, O najdroższy kwiatku; utwór z tekstem łacińskim np. Cracovia civitas, Breve regnum erigitur, Magnificat lub inne kompozycje Mikołaja z Radomia lub Piotra z Grudziądza; 1 pkt za jedno poprawnie wskazane dzieło; 2 pkt za dwa poprawnie wskazane dzieła = jednego utworu wielogłosowego z tekstem polskim i jednego z tekstem łacińskim; Zadanie 11 (2 pkt.) 1. J. de Près + Leonardo da Vinci 2. C. Monteverdi + T. Tasso 3. R.Schumann + H. Heine 4. I. Strawiński + W.Niżyński 1 pkt za właściwe połączenie par i 1 pkt za poprawną chronologię; Zadanie 12 (3 pkt.) wykonawcy partii: organów, wiolonczeli i lutni; epoka: barok lub: wczesny klasycyzm; (odpowiedź akceptowana: XVIII w.); funkcja: muzyka religijna lub: muzyka kościelna 1 pkt za prawidłowe wskazanie wykonawców, 1 pkt za poprawne wskazanie epoki, 1 pkt za poprawne określenie funkcji muzyki; Zadanie 13 (8 pkt.) nazwa techniki wariacyjna (odp. akceptowana: wariacje figuracyjne); kolejność chronologiczna przykładów: a = 2, b = 3, c = 1; przyporządkowanie epokom: a = klasycyzm, b = XX w., c = renesans; cechy stylu : szeroki klucz odpowiedzi, podano odpowiedzi oczekiwane: przykład a; prosta harmonika funkcyjna, typowa dla klasycyzmu obsada wykonawcza (klasyczna orkiestra symfoniczna), kształtowanie okresowe, typ figuracji (rozdrobnienie melodyczne i rytmiczne); przykład b; neoklasyczna tonalność (modyfikowana harmonika funkcyjna) i akordyka, kolorystyka rejestrów i współbrzmień jako środek techniki wariacyjnej, perkusyjne traktowanie fortepianu; przykład c; faktura polifoniczna, instrument charakterystyczny dla epoki = klawesyn (szpinet, wirginał), harmonika modalna; melodyka i figuracja z dominacją pochodów gamowych, ornamentyka instrumentalna typowa dla renesansu; 1 pkt. za poprawne określenie techniki kompozytorskiej, 1 pkt. za poprawną chronologię, po 1 pkt. za poprawne określenie każdej z trzech epok, po 1 pkt. za wskazanie cechy stylu umożliwiającej rozpoznanie każdej z trzech epok; Zadanie 14 (4 pkt.) kompozytor: Franciszek Schubert tytuły dzieł: szeroki zakres poprawnych odpowiedzi, odpowiedzi oczekiwane: VIII Symfonia h moll, Kwintet fortepianowy A dur (Forellenquintett), cykle pieśni Piękna młynarka, Podróż zimowa, Sonaty fortepianowe, Sonaty na skrzypce i fortepian, Momenty muzyczne (Moments musicaux) i inne; podkreślenie elementów tekstu umożliwiających rozpoznanie kompozytora - oczekiwane podkreślenie pozycji wymienionych w liście w punktach: b, c, d, e, ( => Wiedeń, rok 1828; => kwartet smyczkowy d moll, => 4 Impromptus na fortepian, => Fantazja na fortepian, => pieśni do słów Goethego, Klopstocka, Schobera, => pieśni chóralne; 1 pkt za podanie nazwiska kompozytora; 1 pkt. za poprawnie wymieniony tytuł jednego utworu, 1 pkt za poprawnie wskazany tytuł utworu, 2 pkt za dwa tytuły; 1 pkt za podkreślenie trzech elementów umożliwiających identyfikację kompozytora.

3 3 Zadanie 15 (3 pkt.) odpowiedzi oczekiwane: inne instrumenty solowe (np. nowe: fortepian, klarnet, kontrabas); dominacja fortepianu jako instrumentu solowego; skład orkiestry (klasyczna orkiestra symfoniczna bez basso continuo), inne proporcje partii solowej i orkiestrowej (większa rola solisty; kształtowanie okresowe; faktura homofoniczna; ustalenie form kolejnych części cyklu (forma sonatowa w I części); improwizowane, wirtuozowskie kadencje; za przedstawienie jednej spośród podanych cech = 1 pkt., za przedstawienie dwóch = 2 pkt, za przedstawienie trzech = 3 pkt; Zadanie 16 (4 pkt.) stylizacja kształtowanie dzieła zgodnie z wymaganiami określonego (wybranego) stylu (historycznego, indywidualnego, regionalnego, ludowego) lub gatunku; nadawanie cech określonego stylu; celowe wykorzystanie przez twórcę środków artystycznych właściwych dla innego twórcy lub epoki czy ośrodka; archaizacja jeden z rodzajów stylizacji, polega na wykorzystaniu przez kompozytora we własnym utworze cech stylu historycznego (np. tonalności, techniki, faktury, formy muzycznej, tekstu słownego); przykłady szeroki klucz poprawnych odpowiedzi, odpowiedzi oczekiwane: stylizacja np. Fr. Chopin np. Mazurki, Rondo a la Krakowiak; J. S. Bach Suity angielskie, Suity francuskie, R. Schumann - Karnawał: Paganini, Chopin, I.Strawiński - Ragtime archaizacja np. T.Baird Suita Cola Breugnon, C. Orff Carmina Burana, I. Strawiński Symfonia psalmów, K. Szymanowski Stabat Mater, I. J. Paderewski Menuet; za dobre wyjaśnienie jednego pojęcia = 1pkt, za dobre wyjaśnienie obu = 2 pkt; za prawidłowo podany przykład = 1 pkt, za dwa przykłady = 2 pkt. Zadanie 17 (5 pkt.) argumenty w przypadku akceptacji twierdzenia: - pierwsza, romantyczna, polska opera narodowa (polska tematyka obyczajowa, libretto w języku polskim, stylizacje polskiej pieśni i polskich tańców); - pierwszy, wielki sukces teatralny opery polskiej (mający wpływ na rozwój gatunku w Polsce oraz na zmiany repertuaru Teatru Narodowego i tym samym kulturę muzyczną Warszawy); - doskonałe połączenie uniwersalnych, europejskich cech gatunku z cechami narodowymi; - dzieło obecne w repertuarze teatrów operowych Polski i świata, co jest świadectwem jego wartości; argumenty w przypadku negacji twierdzenia: - Halka nie jest pierwszą operą polską, ani pierwszą operą narodową (wcześniej => M. Kamieński, J. Stefani, K. Kurpiński); - inne opery Moniuszki, np. Straszny dwór, Hrabina, Verbum nobile, mają więcej elementów polskich, pełniej reprezentują styl narodowy; - Halka nie jest najlepszą operą Moniuszki, Straszny dwór posiada większe walory muzyczne i dramatyczne; - Halka nie wpłynęła w istotny sposób na twórczość operową kompozytorów polskich; za przedstawienie stanowiska = 1 pkt; za omówienie jednego (każdego z czterech) argumentu = po 1 pkt; Zadanie 18 (3 pkt.) daty graniczne baroku: , odpowiedzi akceptowane: daty początkowe => 1580, 1594 lub 1597, daty końcowe => 1730, 1740 argumenty za przyjęciem daty początkowej 1600 = pierwsze zachowane dramma per musica Euridice J.Periego i G. Cacciniego oraz Rappresentatione di anima... E. Cavalieriego; powstanie nowego gatunku; nowe techniki kompozytorskie (monodia akompaniowana, basso continuo, techn. koncertująca) i nowego stylu (stile rappresentativo); odpowiedzi akceptowane: 1580 = zmiany techniki kompozytorskiej (monodia akomp., technika koncertująca), estetyki muzycznej (stosunek do tekstu, działalność Cameraty florenckiej); nowe formy i gatunki muzyczne (dramma per musica, monodia); 1594 (1597) =

4 4 pierwsza, nie zachowana dramma per musica Dafne Periego; 1594 = śmierć Palestriny i Lassa. argumenty za przyjęciem daty końcowej 1750 = śmierć J. S.Bacha, największego kompozytora epoki; odpowiedzi akceptowane: 1730 = wystąpienie cech nowego stylu (uproszczenie harmoniki i faktury homofonia, eksponowanie melodyki, kształtowanie symetryczne) w takich gatunkach muzycznych jak: sonata na instr. klawiszowe, klawesynowa miniatura instrum., opera; 1740 = początek działalności szkół starowiedeńskiej i mannheimskiej (nowy typ aparatu wykonawczego orkiestra symfoniczna, nowe gatunki symfonia, kwartet smyczkowy), reformy neapolitańskiej opery seria, krystalizacja opery buffa; 1 pkt za spójne wskazanie dat granicznych baroku; 1 pkt za podanie wyjaśnienia przyjętej daty inicjalnej; 1 pkt za poprawne wyjaśnienie daty zamykającej epokę; Zadanie 19 (3 pkt.) szeroki zakres prawidłowych odpowiedzi, odpowiedzi oczekiwane: 1. Orfeusz i Eurydyka: dramma per musica Euridice - J. Peri, G. Caccini; opera Orfeusz Cl.Monteverdi, Orfeusz i Eurydyka - Ch.W.Gluck, balet Orfeusz I. Strawińskiego; 2. Faust - J.W. Goethe: F. Liszt - symfonia programowa Faustowska, Ch. Gounod opera liryczna Faust; H. Berlioz symfonia programowa Potępienie Fausta, Fr. Schubert pieśń Małgorzata przy kołowrotku; 3. Psalmy Dawida: M. Gomółka Melodie na psałterz polski, I.Strawiński Symfonia psalmów, K. Penderecki Psalmy Dawida, H. M. Górecki - psalm na tenor, chór i orkiestrę Beatus vir; 1 pkt za trzy 3 pełne (kompozytor i tytuł) i prawidłowe odpowiedzi, 2 pkt, za cztery i pięć odpowiedzi, 3 pkt - za sześć odpowiedzi; Zadanie 20 (4 pkt.) cechy właściwe dla stylu okresu klasycznego (odpowiedzi oczekiwane): cechy metrorytmiczne gawota (formuła rytmiczna, metrum i tempo tańca klasycznego), forma właściwa dla XVIII wiecznego tańca, forma da capo (ABA 1 ), przejrzysta homofonia, symetria kształtowania formy, budowa okresowa, prosta harmonika funkcyjna, figury melodyczne typowe dla muzyki klasycznej, skład orkiestry; cechy stylu typowe dla muzyki 1 poł. XX w., (odpowiedzi oczekiwane): niespodziewane łamanie konwencji klasycznych, modyfikacje formuł melodycznych i metro-rytmicznych, barwienie dysonansami harmoniki funkcyjnej, zaskakujące modulacje, żartobliwy charakter karykatura (silne wyeksponowanie cech typowych dla muzyki XVIII w.); 1 pkt za prawidłowo wskazaną cechę stylu klasycznego, 2 pkt. za dwie cechy tego stylu; 1 pkt. za prawidłowo wskazaną cechę stylu muzyki I poł. XX w., 2 pkt za dwie cechy tego stylu; Zadanie 21 (1 pkt.) odpowiedź: b - 1 pkt Zadanie 22 (1 pkt.) należy wpisać: systemu równomiernie temperowanego; 1 pkt za wpisanie poprawnej nazwy; Zadanie 23 (2 pkt.) notacja graficzna; epoka = II poł. XX w.; 1 pkt za podanie poprawnej nazwy notacji; 1 pkt, za poprawne wskazanie epoki; Zadanie 24 (9 pkt.) odpowiedzi oczekiwane: Wesele Figara => opera komiczna (buffa), cechy: - doskonała koordynacja muzyki i słowa; - realizacja efektów komicznych środkami muzycznymi; - ograniczenie (zmiana proporcji) partii solowych na rzecz zespołowych (dramatyczny dialog w miejsce lirycznego monologu); - dostosowanie formy muzycznej do fabuły dramatycznej;

5 5 Don Giovanni => opera półpoważna (semiseria), cechy: - połączenie cech opery poważnej z cechami opery komicznej (komiczny wątek z tragicznym zakończeniem); - uwertura integralną częścią dzieła (motywy uwertury wykorzystane w toku opery, zapowiedź formy romantycznej); - rozbudowanie składu orkiestry (do trzech zespołów) oraz jej roli w celu budowania napięcia dramatycznego; kształtowanie melodyki, harmoniki czy metrum odpowiednio do przebiegu akcji scenicznej (np. dla uzyskania efektu komicznego w tzw. arii z katalogiem Leporella, polimetria w scenie tanecznej); (odp. akceptowana: Don Giovanni => opera seria); Idomeneo, re di Creta => opera poważna (seria), cechy: - radykalne ograniczenie koloratury, - ograniczenie arii na rzecz partii zespołowych; - wyraziste role i wątki postaci drugoplanowych; - rola orkiestry w budowaniu formy i charakteru dramatycznego opery; Czarodziejski flet => singspiel (śpiewogra), cechy: - przeciwstawienie świata fantastycznego i realnego w warstwie dramatycznej i muzycznej (zapowiedź opery romantycznej); - motywy przypominające (postaci, przedmiotów); - partie mówione w miejsce recytatywów dla podkreślenia opozycji dramatycznej; - nowa jakość gatunku przez połączenie cech opery buffa, seria i singspielu; - radykalne ograniczenie koloratury (używana tylko jako środek charakterystyki postaci); (inne oczekiwane tytuły: Cosi fan tutte jako przykład opery buffa, Uprowadzenie z seraju jako przykład singspielu); 1 pkt. za wskazanie tytułu i poprawne określenie rodzaju jednej opery Mozarta, 2 pkt za wskazanie i określenie dwóch, 3 pkt za wskazanie i określenie trzech; po 1 pkt za podanie jednej cechy (dwie cechy dla każdego z trzech tytułów) jako rzeczowego argumentu uzasadniającego znaczenie wybranych dzieł w historii opery (max. punktów za wskazanie cech = 6); Uwaga! ocenie podlegają tylko argumenty spójne z wybranymi dziełami; Zadanie 25 (10 pkt.) szeroki zakres poprawnej argumentacji, odpowiedzi oczekiwane: styl (okres) neoromantyczny, cechy stylu: - formy i gatunki (etiuda, preludium, sonata, symfonia, uwertura, pieśń), - harmonika (rozszerzona tonalność), - intensywnie liryczna wyrazowość, - inspiracje literackie typowe dla muzyki okresu neoromantyzmu (polska i niemiecka poezja współczesna); przykłady dzieł: Preludia na fortepian op.1, Wariacje fortepianowe b-moll op.3 i h-moll op. 10, II Sonata fortepianowa A-dur op.21, Uwertura koncertowa E-dur op.12, II Symfonia B-dur op.19, 3 Fragmenty z poematów J. Kasprowicza na głos i fortepian op.5 styl (okres) impresjonistyczny (odp. akceptowana: ekspresjonistyczny), cechy stylu: intensywność (żarliwość) emocjonalna, - bogata kolorystyka (rozszerzenie składu orkiestry, zakresu środków kolorystycznych poszczególnych instrumentów), - pierwszoplanowa rola barwy, - rozszerzenie środków harmonicznych do granic tonalności dur-moll (chromatyzacja, paralelne łączenia współbrzmień), - rozszerzenie możliwości brzmieniowych, fakturalnych i techniki wirtuozowskiej skrzypiec, - swobodne formy, - tematyka orientalna, antyczna i baśniowa, - programowość; przykłady dzieł: III Symfonia Pieśń o nocy op.27, cykle miniatur: Metopy op. 29, Mity op. 30, Maski op. 34, I Koncert skrzypcowy op. 35, I kwartet smyczkowy op. 37, Pieśni Muezzina Szlonego op.42, opera Król Roger op.46; styl (okres) narodowy, cechy stylu: - nowe źródła inspiracji muzycznych: folklor podhalański (polski), rodzima tradycja, poezja polska okresu dwudziestolecia ; - formy i gatunki właściwe dla muzyki okresu klasycyzmu i epok wcześniejszych (muzyka religijna), - formotwórcza rola rytmu i barwy; przykłady dzieł: cykle pieśni Słopiewnie op. 46 i Rymy dziecięce op.49, Pieśni kurpiowskie op.58; Mazurki op. 50, Stabat Mater op. 53, balet Harnasie op. 55, IV Symfonia koncertująca op. 60, II Koncert skrzypcowy op pkt za wskazanie jednego stylu, 2 pkt za wskazanie dwóch, 3 pkt za wskazanie trzech stylów; 1 pkt za omówienie jednego stylu, 2 pkt za omówienie dwóch, 3 pkt za omówienie

6 6 trzech; 1 pkt za podanie tytułów dwóch utworów reprezentatywnych dla jednego stylu, 2 pkt za podanie po dwa tytuły dla dwóch stylów, 3 pkt za podanie po dwa tytuły dla trzech stylów; 1 pkt za kompozycję i logikę wypowiedzi; Zadanie 26 (4 pkt) szeroki zakres poprawnych odpowiedzi, odpowiedzi oczekiwane: Kolonia, Studio Muzyki Elektronicznej + K. Stockhausen, M. Kagel Warszawa, Studio Eksperymentalne PR + Wł. Kotoński, K. Penderecki, B. Schäffer Mediolan, Studio Muzyki Elektronicznej + L. Nono, L. Berio, B. Madeira, Paryż, Studio Muzyki Konkretnej + P. Schaeffer, P. Henry, F. B. Mâche, L. Ferrari Nowy York, Studio muzyki na taśmę + V. Ussachevsky, J.Cage 1 pkt - za każdy dobrze wskazany ośrodek, 1 pkt - za poprawne wskazanie kompozytora związanego z ośrodkiem; 4 pkt -za dwa ośrodki i dwa nazwiska kompozytorów Zadanie 27 (1 pkt.) 1D, 2E, 3B, 4A; 1 pkt za cztery właściwe połączenia; Zadanie 28 (2 pkt.) wielka orkiestra symfoniczna; (odpowiedź akceptowana romantyczna orkiestra symfoniczna); epoka: neoromantyzm; (odpowiedź akceptowana romantyzm); 1 pkt za pełną nazwę zespołu i 1 pkt za właściwe wskazanie epoki; Zadanie 29 (3 pkt) gatunek: sekwencja (lub: sekwencja rymowana); przykłady: Stabat Mater np. G. P. da Palestriny, G. B. Pergolesiego, K. Szymanowskiego; 1 pkt za trafne określenie gatunku (rodzaju) utworu, 1 pkt za dobry przykład dzieła wykorzystującego sekwencję, 2 pkt. za dwa przykłady; Zadanie 30 (10 pkt.) odpowiedzi oczekiwane: W. A. Mozart,, Fr. Chopin, H. Wieniawski przykładowe uzasadnienia: Mozart: umiejętności wykonawcze (klawesyn, fortepian, skrzypce, organy) i twórcze od 5-go, podróże koncertowe od 6-go roku życia (Wiedeń, Monachium, Paryż, Londyn, Włochy, Mannheim); twórczość dziecięca (tańce, wczesne opery La finta semplice i Bastien und Bastienne, symfonie); Fr.Chopin: występy publiczne od wczesnego dzieciństwa, twórczość dziecięca i młodzieńcza (m. in polonezy, wariacje), uznanie artystów koncertujących w Warszawie, entuzjastyczne opinie J. Elsnera, R.Schumanna i in. H. Wieniawski: występy publiczne od 9. roku życia, ukończenie w wieku 11 lat (ze złotym medalem) studiów wiolinistycznych w Konserwatorium Paryskim i podjęcie tam po 5-ciu latach studiów kompozytorskich; twórczość młodzieńcza Grande Caprice fantastique op.1, Wariacje na temat mazurka 1947, Rondo alla Polacca, Romance, Grand duo polonaise op , Scherzo-tarantella op.16 ); koncerty i podróże artystyczne od 12 roku życia (wspólnie z bratem, pianistą), wielkie tournee rosyjskie i wiedeńskie; opinie St. Moniuszki, H. Berlioza; 1 pkt. za wskazanie jednego kompozytora, który był cudownym dzieckiem, 2 pkt za wskazanie dwóch kompozytorów; po 1 pkt za podanie argumentu uzasadnienia = po max. cztery argumenty dla każdego z dwóch kompozytorów (1 8 pkt). -

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Na ocenę dobrą uczeń powinien: czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, zaśpiewać w grupie poprawną dykcją z pamięci pieśni obowiązkowe,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MUZYKI. arkusz I czas pracy 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MUZYKI. arkusz I czas pracy 120 minut Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy PESEL ZDAJĄCEGO Miejsce na nalepkę z kodem szkoły EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MUZYKI arkusz I czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Proszę sprawdzić,

Bardziej szczegółowo

Turniej wiedzy muzycznej

Turniej wiedzy muzycznej Turniej wiedzy muzycznej Zadanie 1 Przyporządkuj utwory ich kompozytorom. Stanisław Moniuszko Antonio Vivaldi Piotr Czajkowski Feliks Mendelssohn-Bartholdy Jezioro łabędzie Halka Dla Elizy Preludium Deszczowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Na ocenę dobrą uczeń powinien: czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, zaśpiewać w grupie poprawną dykcją z pamięci pieśni obowiązkowe,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotów: MUZYKA oraz ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Wymagania edukacyjne z przedmiotów: MUZYKA oraz ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Wymagania edukacyjne z przedmiotów: MUZYKA oraz ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Aby uzyskać poszczególne oceny, uczeń powinien: I. Na ocenę celującą: spełniać wymagania uzyskania oceny bardzo dobrej oraz dodatkowo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU AUDYCJE MUZYCZNE. KLASA VIII Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Agata Kracińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU AUDYCJE MUZYCZNE. KLASA VIII Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Agata Kracińska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU AUDYCJE MUZYCZNE KLASA VIII Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Agata Kracińska Ocenę: celujący może otrzymać uczeń, który: - spełnia warunki określone dla oceny bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

XXXIX OLIMPIADA ARTYSTYCZNA

XXXIX OLIMPIADA ARTYSTYCZNA XXXIX OLIMPIADA ARTYSTYCZNA Eliminacje okręgowe egzamin ustny Sekcja muzyki 1. W.A. Mozart Eine kleine Nachtmusik, cz. IV 2. K. Szymanowski I Koncert skrzypcowy Zestaw 1 1. W jakim okresie powstał utwór?

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 HISTORIA MUZYKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 HISTORIA MUZYKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 HISTORIA MUZYKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 2 Egzamin maturalny z historii muzyki Zadanie 1. (0 3) Obszar standardów

Bardziej szczegółowo

Akustyka muzyczna. Wykład 11 Formy muzyczne dr inż. Przemysław Plaskota

Akustyka muzyczna. Wykład 11 Formy muzyczne dr inż. Przemysław Plaskota Akustyka muzyczna Wykład 11 Formy muzyczne dr inż. Przemysław Plaskota Formy muzyczne Utwór muzyczny - każda konstrukcja dźwiękowa, w której wszystkie elementy występują we wzajemnej logicznej zależności

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z M U Z Y K I DLA KLASY I W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŻALINOWIE

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z M U Z Y K I DLA KLASY I W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŻALINOWIE P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z M U Z Y K I DLA KLASY I W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŻALINOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Nauczanie muzyki w klasie I w roku szkolnym 2014/2015

Bardziej szczegółowo

HISTORIA MUZYKI POZIOM ROZSZERZONY

HISTORIA MUZYKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 HISTORIA MUZYKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 2 Egzamin maturalny z historii muzyki Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA ANALIZA DZIEŁA MUZYCZNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA ANALIZA DZIEŁA MUZYCZNEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA ANALIZA DZIEŁA MUZYCZNEGO SEMESTR I Cele i zadania przedmiotu Uczeń zna i rozumie cel przedmiotu, potrafi wyjaśnić, czym jest dzieło muzyczne, rozumie pojęcie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 HISTORIA MUZYKI

EGZAMIN MATURALNY 2010 HISTORIA MUZYKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2010 HISTORIA MUZYKI POZIOM ROZSZERZONY Klucz punktowania odpowiedzi MAJ 2010 2 Egzamin maturalny z historii muzyki Część I Zadanie 1. Wskazanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 HISTORIA MUZYKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 HISTORIA MUZYKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 HISTORIA MUZYKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z historii muzyki poziom rozszerzony Część I. (0 20) Zadanie 1. (0 1)

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M PRZESŁUCHAŃ REGIONALNYCH 2015

P R O G R A M PRZESŁUCHAŃ REGIONALNYCH 2015 P R O G R A M PRZESŁUCHAŃ REGIONALNYCH 2015 SZKOŁY MUZYCZNE II ST. FORTEPIAN dla: solistów V i VI klas SM II st. cyklu 6 letniego oraz III i IV klas SM II st. cyklu 4 letniego, zespołów gitarowych i akordeonowych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 HISTORIA MUZYKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 HISTORIA MUZYKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 HISTORIA MUZYKI POZIOM ROZSZERZONY PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ DLA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH (A3) Czas pracy: 180 minut Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE MUZYKA WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE KLASA IV

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE MUZYKA WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE KLASA IV OCENIANIE PRZEDMIOTOWE MUZYKA WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE KLASA IV WYMAGANIA WIADOMOŚCI UCZNIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA KONIECZNE Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości na temat: OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Test z muzyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z muzyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z muzyki ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

Edukacja muzyczna w nowej podstawie programowej. kl. I SP

Edukacja muzyczna w nowej podstawie programowej. kl. I SP Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli sztuki Gorzów Wlkp., 2010 Edukacja muzyczna w nowej podstawie programowej kl. I SP 1. Śpiew : - proste melodie - śpiewanki i rymowanki - piosenki dziecięce, popularne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 13 Prolog... 15 Historia muzyki jako nauka... 15 Periodyzacja dziejów muzyki... 16 Pocza tki muzyki...

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 13 Prolog... 15 Historia muzyki jako nauka... 15 Periodyzacja dziejów muzyki... 16 Pocza tki muzyki... SPIS TREŚCI Przedmowa...................................... 13 Prolog......................................... 15 Historia muzyki jako nauka.......................... 15 Periodyzacja dziejów muzyki..........................

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania muzyka kl. VI szkoły podstawowej SEMESTR II

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania muzyka kl. VI szkoły podstawowej SEMESTR II Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania muzyka kl. VI szkoły podstawowej SEMESTR II L.p. Materiał nauczania celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostate czny

Bardziej szczegółowo

Akustyka muzyczna. Wykład 13 Historia muzyki dr inż. Przemysław Plaskota

Akustyka muzyczna. Wykład 13 Historia muzyki dr inż. Przemysław Plaskota Akustyka muzyczna Wykład 13 Historia muzyki dr inż. Przemysław Plaskota Historia muzyki Starożytność (VIII w. p.n.e.-v w. n.e.) Średniowiecze (V-XIII w.) Renesans, Ars Nova (XIII-XVI w.) Barok (XVI-XVII

Bardziej szczegółowo

Test z muzyki. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z muzyki. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z muzyki Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Koszalinie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Szkoła Podstawowa Nr 17 w Koszalinie Szkoła Podstawowa Nr

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ ZMIAN W POLACH 1XX HASEŁ SŁOWNIKOWYCH (8-14.04.2011) Zmiana hasła: Ceramika przemysł na Przemysł ceramiczny Lotnictwo przemysł na Przemysł lotniczy

Bardziej szczegółowo

Test z muzyki. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z muzyki. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z muzyki Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Koszalinie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Szkoła Podstawowa nr 17 w Koszalinie Szkoła Podstawowa nr

Bardziej szczegółowo

1. Jaki to taniec? 1:03 a) walc angielski b) cza-cza c) tango d) krakowiak 2. Jaki głos słyszysz? 1:44

1. Jaki to taniec? 1:03 a) walc angielski b) cza-cza c) tango d) krakowiak 2. Jaki głos słyszysz? 1:44 Małe olimpiady przedmiotowe Test z muzyki ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Wachowiak ROCZNE PLANY PRACY. do nowej podstawy programowej dla II etapu edukacyjnego klas IV-VI szkoły podstawowej

Eugeniusz Wachowiak ROCZNE PLANY PRACY. do nowej podstawy programowej dla II etapu edukacyjnego klas IV-VI szkoły podstawowej Eugeniusz Wachowiak ROCZNE PLANY PRACY do nowej podstawy programowej dla II etapu edukacyjnego klas IV-VI szkoły podstawowej 1 ROCZNY PLAN nauczania muzyki w klasie IV szkoły podstawowej EKSPRESJA MUZYCZNA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV

Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności i wiadomości wymagane na ocenę bardzo dobrą.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału muzyki klasa 4

Rozkład materiału muzyki klasa 4 Rozkład materiału muzyki klasa 4 miesiąc wrzesień październik temat lekcji / ilość godzin lekcyjnych Budowa zwrotkowa piosenkipiosenka " Mały obóz "- 1 godz. Hymn Państwowy - 2 godz. Lekcyjne Budowa utworów

Bardziej szczegółowo

Egzamin. dla. Grudzień. Czas pracy będzie

Egzamin. dla. Grudzień. Czas pracy będzie Egzamin maturalny od roku szkolnego 2014/2015 Historia muzyki Poziom rozszerzony Przykładowy zestaw zadań dla osób słabowidzących (A4) Czas pracy: 180 minut Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 HISTORIA MUZYKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 HISTORIA MUZYKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 HISTORIA MUZYKI POZIOM ROZSZERZONY PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ DLA OSÓB Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA (A2) Czas pracy: 180 minut Czas pracy będzie wydłużony

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA ZAKRES MATERIAŁU PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA ZAKRES MATERIAŁU PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE Przykładowy plan wynikowy dla przedmiotu MUZYKA w gimnazjum na podstawie Programu nauczania, podręcznika w gimnazjum, Warsztatów oraz Poradnika dla nauczyciela (do nowej podstawy programowej) Opracowała

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZASADY OGÓLNE Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej: - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna

Bardziej szczegółowo

Akustyka muzyczna. Wykład 8 Historia muzyki dr inż. Przemysław Plaskota

Akustyka muzyczna. Wykład 8 Historia muzyki dr inż. Przemysław Plaskota Akustyka muzyczna Wykład 8 Historia muzyki dr inż. Przemysław Plaskota Historia muzyki Starożytność (VIII w. p.n.e.-v w. n.e.) Średniowiecze (V-XIII w.) Renesans, Ars Nova (XIII-XVI w.) Barok (XVI-XVII

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY OGÓLNE

REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY OGÓLNE REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY OGÓLNE Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej: - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia -

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki kl. I ( jedno półrocze w roku szkolnym według rozkładu zajęć) I lub II półrocze

Wymagania edukacyjne z muzyki kl. I ( jedno półrocze w roku szkolnym według rozkładu zajęć) I lub II półrocze Wymagania edukacyjne z muzyki kl. I ( jedno półrocze w roku szkolnym według rozkładu ) Ocena z przedmiotu muzyka uwzględnia przede wszystkim stosunek ucznia do przedmiotu oraz wysiłek wkładany w realizację

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania; Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji; na lekcjach jest

Bardziej szczegółowo

XXXVII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA ARTYSTYCZNA ELIMINACJE CENTRALNE sekcja muzyki

XXXVII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA ARTYSTYCZNA ELIMINACJE CENTRALNE sekcja muzyki XXXVII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA ARTYSTYCZNA ELIMINACJE CENTRALNE sekcja muzyki liczba małych punktów punkty po przeliczeniu Okręg:... Imię i nazwisko:... Szkoła (szkoły):... klasa:... UWAGA! Test składa

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA VI materiał nauczania i wymagania edukacyjne

MUZYKA - KLASA VI materiał nauczania i wymagania edukacyjne MUZYKA - KLASA VI materiał nauczania i wymagania edukacyjne Temat Materiał nauczania Odniesienia do nowej podstawy programowej LEKCJA 1 Ostatnie letnie wyprawy piosenka Cza-cza na koniec lata nauka kroków

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYMAGANIA EUKACYJNE NA POSCZEGÓLNE STOPNIE Z MUZYKI W KLASIE V

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYMAGANIA EUKACYJNE NA POSCZEGÓLNE STOPNIE Z MUZYKI W KLASIE V ZAŁĄCZNIK NR 1 WYMAGANIA EUKACYJNE NA POSCZEGÓLNE STOPNIE Z MUZYKI W KLASIE V Opracowanie: Andrzej Murzydło 1) Na ocenę dopuszczającą z muzyki, uczeń: śpiewa hymn w grupie układa w grupie muzyczne pytania

Bardziej szczegółowo

DRUGI ETAP EDUKACJI SPECJALNOŚĆ RYTMIKA

DRUGI ETAP EDUKACJI SPECJALNOŚĆ RYTMIKA Wymagania edukacyjne oraz kryterium oceniania dla uczennic Wydziału Rytmiki SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA PRZEDMIOT IMPROWIZACJA FORTEPIANOWA DLA RYTMIKI DRUGI ETAP EDUKACJI SPECJALNOŚĆ RYTMIKA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA NA KLARNET 2. Tadeusz Hejda. Spis treści

SZKOŁA NA KLARNET 2. Tadeusz Hejda. Spis treści Rozłożone akordy dominantowe septymowe (1-3) Przewroty rozłożonych akordów septymowych (3) Rozłożone akordy septymowe zmniejszone (4-7) Przewroty rozłożonych akordów zmniejszonych (6-7) Ćwiczenia interwałowe

Bardziej szczegółowo

Program nauczania muzyki

Program nauczania muzyki Program nauczania muzyki Klasy III Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi ekspresja przez

Bardziej szczegółowo

Test z muzyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z muzyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z muzyki ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z MUZYKI w klasie I i II Gimnazjum str. 1 Po roku nauki muzyki w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Utwory obowiązkowe: I część z dowolnego koncertu W. A. Mozarta z kadencją dwie kontrastujące części z dowolnej partity lub sonaty J. S.

Utwory obowiązkowe: I część z dowolnego koncertu W. A. Mozarta z kadencją dwie kontrastujące części z dowolnej partity lub sonaty J. S. KONCERTMISTRZ I SKRZYPIEC I część z dowolnego koncertu W. A. Mozarta z kadencją dwie kontrastujące części z dowolnej partity lub sonaty J. S. Bacha Partie solowe: N. Rimsky-Korsakov Scheherezada op.35

Bardziej szczegółowo

HISTORIA MUZYKI POZIOM PODSTAWOWY

HISTORIA MUZYKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 HISTORIA MUZYKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 2 Egzamin maturalny z historii muzyki Zadanie 1. (0 2) Obszar standardów Opis

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (audycje muzyczne) opracowała: Katarzyna Schelenz Szczecin 2008r. 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 HISTORIA MUZYKI

EGZAMIN MATURALNY 2010 HISTORIA MUZYKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2010 HISTORIA MUZYKI POZIOM PODSTAWOWY Klucz punktowania odpowiedzi MAJ 2010 2 Zadanie 1. Rozpoznanie stylu muzycznego fragmentów utworów z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE MUZYKA KLASA VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE MUZYKA KLASA VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE MUZYKA KLASA VI WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE: Wymagania na ocenę dopuszczającą: Uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie elementarnym, a także:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE MUZYKA KLASA V

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE MUZYKA KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE MUZYKA KLASA V WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE: Wymagania na ocenę dopuszczającą: Uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie elementarnym, a także:

Bardziej szczegółowo

Klucz I Ogólnopolski Konkurs z Zasad Muzyki

Klucz I Ogólnopolski Konkurs z Zasad Muzyki Klucz I Ogólnopolski Konkurs z Zasad Muzyki Etap I 1. Określ zaznaczone melodyczne interwały proste i złożone. Podpisz symbolami cyfrowymi. G. Ph. Telemann VII Fantazja na skrzypce solo, cz. III, t. 1

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015/2016

Rekrutacja 2015/2016 PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I I II STOPNIA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W PŁOCKU Rekrutacja 2015/2016 SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA INFORMACJE OGÓLNE Egzamin wstępny obowiązuje wszystkich kandydatów i ma charakter

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu Muzyka Vb Autor: Administrator 01.02.2015. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI KLASA V b Rok szkolny 2014/2015 Przedmiotowy system oceniania został opracowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z muzyki w kl. IV

Kryteria oceniania z muzyki w kl. IV Kryteria oceniania z muzyki w kl. IV Muzyka wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia. Ocena proponowana przez nauczyciela powinna przede wszystkim motywować młodego

Bardziej szczegółowo

- przynajmniej raz w roku bierze udział w konkursie muzycznym szkolnym, gminnym lub rejonowym.

- przynajmniej raz w roku bierze udział w konkursie muzycznym szkolnym, gminnym lub rejonowym. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH Z PRZEDMIOTU MUZYKA OPRACOWANO ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KLASA VI ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA ŚRÓDROCZNA:

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE. Muzyka. Plansze interaktywne 2.0. Szkoła podstawowa

WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE. Muzyka. Plansze interaktywne 2.0. Szkoła podstawowa WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Muzyka Plansze interaktywne 2.0 Szkoła podstawowa 1 Informacja o publikacji: Muzyka. Plansze interaktywne 2.0. Szkoła podstawowa Autor testów i komentarzy Mirosław Smoleń

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu muzyki dla klasy V na podst. programu Odkrywamy na nowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu muzyki dla klasy V na podst. programu Odkrywamy na nowo Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu muzyki dla klasy V na podst. programu Odkrywamy na nowo Temat (rozumiany jako lekcja) Nauka Hymnu do Bałtyku budowa muzycznego. Muzyka programowa Wełtawa

Bardziej szczegółowo

PRZESŁUCHANIA MAKROREGIONALNE I OGÓLNOPOLSKIE klasy IV, V szkół muzycznych II stopnia

PRZESŁUCHANIA MAKROREGIONALNE I OGÓLNOPOLSKIE klasy IV, V szkół muzycznych II stopnia PROGRAM PRZESŁUCHAŃ CEŃTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZŃEJ ucznió w szkó ł muzycznych II stópnia óraz zespółó w kameralnych szkó ł muzycznych I stópnia w róku szkólnym 2013/2014 PRZESŁUCHANIA MAKROREGIONALNE I

Bardziej szczegółowo

2

2 Anna Kutkowska-Kass Śpiew solowy studiowała pod kierunkiem wybitnej polskiej śpiewaczki operowej Marii Fołtyn. Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Śpiewa recitale, arie, pieśni oraz repertuar oratoryjno-kantatowy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ II - MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA

ARKUSZ II - MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA 1 ARKUSZ II - MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA Część I analiza przykładów muzycznych (20 punktów) Zadanie 31. (3 ) Szeroki krąg poprawnych odpowiedzi; odpowiedzi przykładowe: dobór instrumentów i środków

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MUZYKI

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MUZYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MHM-P1A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MUZYKI POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

klasach 4-5 będzie brać pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i

klasach 4-5 będzie brać pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI Ponieważ różnice w uzdolnieniach uczniów są bardzo duże, nauczyciel oceniając ucznia w klasach 4-5 będzie brać pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład

Bardziej szczegółowo

Muzyka Klasa IV Ocena CELUJĄCA Ocena BARDZO DOBRA bardzo dobrze potrafi wypowiedzieć się Ocena DOBRA przy pomocy

Muzyka Klasa IV Ocena CELUJĄCA Ocena BARDZO DOBRA bardzo dobrze potrafi wypowiedzieć się Ocena DOBRA przy pomocy Muzyka Klasa IV Ocena CELUJĄCA Uczeń spełnia wszystkie wymienione poniżej wymagania na ocenę bardzo dobrą, a jednocześnie: prezentuje wiedzę oraz umiejętności znacznie wykraczające poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O MUZYCE - GIMNAZJUM Zakres wiedzy oraz bibliografia

II WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O MUZYCE - GIMNAZJUM Zakres wiedzy oraz bibliografia II WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O MUZYCE - GIMNAZJUM Zakres wiedzy oraz bibliografia Etap szkolny Nauczyciele muzyki, we wspólnym porozumieniu przekazują dyrektorowi szkoły imienne listy uczniów, którzy będą

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. VII Lubelski Turniej Muzyki i Wiedzy o Oskarze Kolbergu LUBLIN 2 3 GRUDNIA 2014 R.

Szkoła Muzyczna I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. VII Lubelski Turniej Muzyki i Wiedzy o Oskarze Kolbergu LUBLIN 2 3 GRUDNIA 2014 R. Szkoła Muzyczna I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie VII Lubelski Turniej Muzyki i Wiedzy o Oskarze Kolbergu LUBLIN 2 3 GRUDNIA 2014 R. 2 VII Lubelski Turniej Muzyki i Wiedzy o Oskarze Kolbergu

Bardziej szczegółowo

Test z muzyki. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z muzyki. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z muzyki Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Koszalinie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Szkoła Podstawowa Nr 17 w Koszalinie Szkoła Podstawowa Nr

Bardziej szczegółowo

D1-01/2011 D1-01/2012 D1-01/2013. Cele przedmiotu/modułu

D1-01/2011 D1-01/2012 D1-01/2013. Cele przedmiotu/modułu Kod przedmiotu/modułu D1-01/2011 D1-01/2012 D1-01/2013 Nazwa przedmiotu/modułu Dyrygentura Kierunek Dyrygentura Specjalność Nie dotyczy Typ studiów I stopnia Wymagania wstępne Zaprezentowanie podczas egzaminu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ FLET. Mile widziana umiejętność gry na flecie piccolo

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ FLET. Mile widziana umiejętność gry na flecie piccolo FLET Mile widziana umiejętność gry na flecie piccolo - W. A. Mozart Koncert G-dur KV 313 (cz. I ekspozycja i kadencja, cz. II) lub - W. A. Mozart Koncert D-dur KV 314 (cz. I - ekspozycja i kadencja, cz.

Bardziej szczegółowo

OCENA DOPUSZCZAJCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJCA + + + +

OCENA DOPUSZCZAJCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJCA + + + + OBSZARY AKTYWNOCI A WYMAGANIA NA OCEN DLA KLASY 4 Z PRZEDMIOTU MUZYKA Ilona Pisarkiewicz Program nauczania muzyki w klasach 4-6 nr DKW-4014-155/99 OCENA DOPUSZCZAJCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJCA

Bardziej szczegółowo

R E P E R T U A R W Y M A G A N Y O D K A N D Y D A T Ó W N A E G Z A M I N W S T Ę P N Y D O S Z K O Ł Y M U Z Y C Z N E J I I S T O P N I A

R E P E R T U A R W Y M A G A N Y O D K A N D Y D A T Ó W N A E G Z A M I N W S T Ę P N Y D O S Z K O Ł Y M U Z Y C Z N E J I I S T O P N I A R E P E R T U A R W Y M A G A N Y O D K A N D Y D A T Ó W N A E G Z A M I N W S T Ę P N Y D O S Z K O Ł Y M U Z Y C Z N E J I I S T O P N I A Skrzypce Etiuda, Altówka Wiolonczela Kontrabas gama durowa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY EDUKACYJNE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

PROGRAMY EDUKACYJNE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH PROGRAMY EDUKACYJNE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH Rok szkolny 2012 / 2013 Opracowała: Elżbieta Brodzińska Szczegółowe informacje: Elżbieta Brodzińska Obornicki Ośrodek Kultury Ul. Armii Poznań 18 64 600 Oborniki

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MUZYKI

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MUZYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MHM-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MUZYKI MAJ ROK 2009 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do PSM I stopnia

Rekrutacja do PSM I stopnia Rekrutacja do PSM I stopnia Termin składania podań do PSM I st. 01.03.2011r. do 31.05.2011r. Do klasy I cyklu 6 letniego przyjmowane są dzieci w wieku 6 10 lat (roczniki 2005,2004, 2003,2002). Instrumenty:

Bardziej szczegółowo

J. S. Bach 2 kontrastujące części z dowolnej sonaty lub suity. W. A. Mozart I część koncertu A-dur lub D-dur z kadencją

J. S. Bach 2 kontrastujące części z dowolnej sonaty lub suity. W. A. Mozart I część koncertu A-dur lub D-dur z kadencją SKRZYPCE J. S. Bach 2 kontrastujące części z dowolnej sonaty lub suity W. A. Mozart I część koncertu A-dur lub D-dur z kadencją utwór dowolny P. Czajkowski Uwertura 1812 R. Schumann Scherzo z II Symfonii

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY Przykładowy zestaw zadań z historii muzyki 1 ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z arkusza można uzyskać maksymalnie 100 punktów model odpowiedzi uwzględnia

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. Formy muzyczne. klasa V

Rozkład materiału. Formy muzyczne. klasa V Rozkład materiału Formy muzyczne klasa V 1. Pojęcie utworu muzycznego i formy muzycznej. 2. Klasyfikacja form muzycznych. 3. Czynniki decydujące o ukształtowaniu formalnym. Elementy muzyczne. Faktura -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. do przeprowadzenia. KONKURSU Chopin znany i mniej znany

REGULAMIN. do przeprowadzenia. KONKURSU Chopin znany i mniej znany Komitet organizacyjny Do użytku wewnętrznego Konkursu Chopin znany i mniej znany Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Instytut Edukacji Muzycznej REGULAMIN do przeprowadzenia KONKURSU Chopin znany

Bardziej szczegółowo

I Ogólnopolski Konkurs z Zasad Muzyki

I Ogólnopolski Konkurs z Zasad Muzyki Łomża 19. 04. 2012 r. Godło I Ogólnopolski Konkurs z Zasad Muzyki Etap I 1. Określ zaznaczone melodyczne interwały proste i złożone. Podpisz symbolami cyfrowymi. G. Ph. Telemann VII Fantazja na skrzypce

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MUZYKA - III

PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MUZYKA - III KLASA I muzyka PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MUZYKA - III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń posługuje się podstawowym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE BLIŻEJ MUZYKI - KLASA I GIMNAZJUM. Wymagania podstawowe, po zajęciach uczeń: STAROŻYTNOŚĆ

WYMAGANIA EDUKACYJNE BLIŻEJ MUZYKI - KLASA I GIMNAZJUM. Wymagania podstawowe, po zajęciach uczeń: STAROŻYTNOŚĆ WYMAGANIA EDUKACYJNE BLIŻEJ MUZYKI - KLASA I GIMNAZJUM L. p. Temat zakres treści Wymagania podstawowe, po zajęciach uczeń: Wymagania ponadpodstawowe, po zajęciach uczeń: STAROŻYTNOŚĆ 1 Muzyka w życiu i

Bardziej szczegółowo

SEKCJA MUZYKI dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016 ETAP REJONOWY TEST. Numer identyfikacyjny. Wypełnia Komisja

SEKCJA MUZYKI dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016 ETAP REJONOWY TEST. Numer identyfikacyjny. Wypełnia Komisja ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁC ENIA PRAKTYC ZNEGO WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z WIEDZY O SZTUCE SEKCJA MUZYKI dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016 ETAP REJONOWY TEST

Bardziej szczegółowo

Podstawowy kanon literatury muzycznej

Podstawowy kanon literatury muzycznej Podstawowy kanon literatury muzycznej 1. Anonim, pieśń maryjna Bogurodzica 2. przypisywany Wincentemu z Kielczy, hymn Gaude Mater Polonia 3. M. Gomółka, Melodie na psałterz polski Psalm XXIX Nieście chwałę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. MUZYKA klasa III gimnazjum

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. MUZYKA klasa III gimnazjum PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA klasa III gimnazjum ZARZĄDZENIA I AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OCENIANIA: a) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10.06.2015r.- w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

TEST KOMPETENCJI MUZYCZNYCH UCZNIÓW

TEST KOMPETENCJI MUZYCZNYCH UCZNIÓW TEST KOMPETENCJI MUZYCZNYCH UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ Będziesz rozwiązywał( różne zadania muzyczne. Niektóre z nich będą polegały na wybraniu prawidłowej odpowiedzi spośród kilku odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Test z muzyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z muzyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z muzyki ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA CEL NAUKI - kształtowanie osobowości twórczej poprzez rozwijanie umiejętności i wynikających z

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania muzyka kl. IV szkoły podstawowej SEMESTR II

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania muzyka kl. IV szkoły podstawowej SEMESTR II Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania muzyka kl. IV szkoły podstawowej SEMESTR II L.p. Materiał nauczania celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostate czny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ z muzyki w gimnazjum III etap edukacyjny klasy I, II, III opracowane na podstawie Programu nauczania DKW-4014-185/99 E.

KRYTERIA WYMAGAŃ z muzyki w gimnazjum III etap edukacyjny klasy I, II, III opracowane na podstawie Programu nauczania DKW-4014-185/99 E. KRYTERIA WYMAGAŃ z muzyki w gimnazjum III etap edukacyjny klasy I, II, III opracowane na podstawie Programu nauczania DKW-4014-185/99 E. Wachowska Kryteria oceny uczniów są ukierunkowane na zakres realizacji

Bardziej szczegółowo

w kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej

w kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z muzyki w kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej nauczyciele: Małgorzata Szwarc, Andrzej Stawczyk Opracowany na podstawie programu nauczania muzyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Polonezy fortepianowe Józefa Elsnera ze zbioru Wybór pięknych dzieł muzycznych i pieśni polskich

Polonezy fortepianowe Józefa Elsnera ze zbioru Wybór pięknych dzieł muzycznych i pieśni polskich Agnieszka Tołoczyńska Polonezy fortepianowe Józefa Elsnera ze zbioru Wybór pięknych dzieł muzycznych i pieśni polskich Druga połowa osiemnastego wieku oraz pierwsza połowa wieku dziewiętnastego pozostawiły

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z muzyki

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z muzyki Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z muzyki Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 009 HISTORIA MUZYKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Historia muzyki poziom podstawowy Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z arkusza można uzyskać maksymalnie 00

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MUZYKI MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MUZYKI MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE V

KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE V Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu będzie wpływać: -aktywność ucznia na lekcji -postawa wobec

Bardziej szczegółowo

Akustyka muzyczna. Wykład 10 Zespoły muzyczne. Orkiestra symfoniczna. dr inż. Przemysław Plaskota

Akustyka muzyczna. Wykład 10 Zespoły muzyczne. Orkiestra symfoniczna. dr inż. Przemysław Plaskota Akustyka muzyczna Wykład 10 Zespoły muzyczne. Orkiestra symfoniczna. dr inż. Przemysław Plaskota Zespół muzyczny Zespół kameralny - niewielki zespół instrumentalny, zwykle nie liczniejszy niż dziewięciu

Bardziej szczegółowo

Akustyka muzyczna. Wykład 7 Zespoły muzyczne. Orkiestra symfoniczna. Formy muzyczne. dr inż. Przemysław Plaskota

Akustyka muzyczna. Wykład 7 Zespoły muzyczne. Orkiestra symfoniczna. Formy muzyczne. dr inż. Przemysław Plaskota Akustyka muzyczna Wykład 7 Zespoły muzyczne. Orkiestra symfoniczna. Formy muzyczne. dr inż. Przemysław Plaskota Zespół muzyczny Zespół kameralny - niewielki zespół instrumentalny, zwykle nie liczniejszy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2015/2016 OFERTA EDUKACYJNA. Wydział II Fortepianu, Klawesynu i Organów STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMATOR 2015/2016 OFERTA EDUKACYJNA. Wydział II Fortepianu, Klawesynu i Organów STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA OFERTA EDUKACYJNA Wydział II Fortepianu, Klawesynu i Organów STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność: gra na fortepianie, gra na klawesynie studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie gra na fortepianie Kształci

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki w Gimnazjum

Wymagania edukacyjne z muzyki w Gimnazjum Wymagania edukacyjne z muzyki w Gimnazjum mgr Gerard Czaja 1. Cele kształcenia wymagania ogólne Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem pojęć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI. Klasy IV-VI rok szkolny 2014/2015

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI. Klasy IV-VI rok szkolny 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI Klasy IV-VI rok szkolny 2014/2015 Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole

Bardziej szczegółowo