Modele odpowiedzi i schemat oceniania Arkusza I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modele odpowiedzi i schemat oceniania Arkusza I"

Transkrypt

1 1 Modele odpowiedzi i schemat oceniania Arkusza I Zadanie 1 (1 pkt.) psalterium; 1 pkt za prawidłowe podkreślenie; Zadanie 2 (2 pkt.) technika: cantus firmus ; element zaznaczony w nutach: głos tenorowy; 1 pkt. za każdy poprawnie wskazanie nazwy techniki; 1 pkt. za zaznaczenie głosu tenoru; Zadanie 3 (1 pkt.) prawda; 1 pkt za poprawne podkreślenie; Zadanie 4 (1 pkt.) klasycyzm lub: szkoła mannheimska lub: wczesny klasycyzm (odpowiedź akceptowana: XVIII w.); 1 pkt za poprawne wskazanie epoki; Zadanie 5 (2 pkt.) synkretyzm - pierwotny (naturalny) związek (współdziałanie) słowa (poezji), gestu (tańca) i dźwięku (muzyki); lub łączenie elementów różnych dyscyplin sztuki (tańca, poezji, muzyki, sztuk plastycznych) w nową formę artystyczną; przykłady zjawiska: pieśni taneczne i misteria religijne okresów przedklasycznych (do VI w. p.ch.) i), dramat okresu klasycznego (VI w.p.n.e. i później); liryka i epika śpiewana (np. elegia, pean, oda, skolion, hymn); 1 pkt za wyjaśnienie pojęcia synkretyzmu; 1 pkt za wskazanie przykładu zjawiska w kulturze greckiej; Zadanie 6 (3 pkt) nazwy części: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei; (odpowiedź akceptowana: bez Benedictus); szeroki zakres poprawnych odpowiedzi, odpowiedzi oczekiwane: G. P. da Palestrina, B. Pękiel, J. S. Bach, W. A. Mozart, L. van Beethoven, Fr. Schubert; 1 pkt za właściwe nazwy stałych części mszy; 1 pkt za właściwą kolejność części; 1 pkt za nazwiska trzech kompozytorów reprezentujących różne ( minimum dwie) epoki; Zadanie 7 (3 pkt.) przykładowe cechy stylu: obsada wielochórowa, obsada wokalno-instrumentalna (lub chóry wokalno-instrumentalne), faktura polifoniczna, faktura i technika polichóralna, technika koncertująca, dialogowanie grup wykonawców, kontrasty rejestrów, duży ambitus wokalny, harmonika modalna, basso sequente; 1 pkt. za jedną poprawnie wskazaną cechę stylu,, 2 pkt za dwie cechy, 3 pkt za trzy cechy; Zadanie 8 (2 pkt.) przykładowe cechy stylu: pierwszoplanowa rola kolorystyki dźwiękowej, rodzaj brzmienia orkiestry (brak dużej siły brzmienia, preferowanie barw miękkich, łączenie skrajnych rejestrów, eksponowanie instrumentów solowych, szczególnie fletu i harfy), melodyka oparta na skalach modalnych (całotonowa i pentatonika), harmonika oparta na nowej akordyce (akordy jednorodne np. kwartowo-kwintowe, sekundowe) i paralelnym łączeniu (przesuwaniu) struktur, zacieranie różnic fakturalnych między polifonią i homofonią, energetyka formy oparta na falowaniu napięć (np. harmonicznych, dynamicznych); muzyka środkiem przekazu wrażeń (wizualnych, zmysłowych, intelektualnych); 1 pkt. za jedną poprawnie przedstawioną cechę stylu, 2 pkt za dwie cechy; Zadanie 9 (1 pkt.) 1.pieśń 2.motet 3.opera 4.koncert solowy 5.poemat symfoniczny 1 pkt za właściwą kolejność;

2 2 Zadanie 10 (2 pkt.) odpowiedzi oczekiwane: utwór z tekstem polskim np. Chwała tobie gospodzinie, Bądź wiesioła panno czysta, O najdroższy kwiatku; utwór z tekstem łacińskim np. Cracovia civitas, Breve regnum erigitur, Magnificat lub inne kompozycje Mikołaja z Radomia lub Piotra z Grudziądza; 1 pkt za jedno poprawnie wskazane dzieło; 2 pkt za dwa poprawnie wskazane dzieła = jednego utworu wielogłosowego z tekstem polskim i jednego z tekstem łacińskim; Zadanie 11 (2 pkt.) 1. J. de Près + Leonardo da Vinci 2. C. Monteverdi + T. Tasso 3. R.Schumann + H. Heine 4. I. Strawiński + W.Niżyński 1 pkt za właściwe połączenie par i 1 pkt za poprawną chronologię; Zadanie 12 (3 pkt.) wykonawcy partii: organów, wiolonczeli i lutni; epoka: barok lub: wczesny klasycyzm; (odpowiedź akceptowana: XVIII w.); funkcja: muzyka religijna lub: muzyka kościelna 1 pkt za prawidłowe wskazanie wykonawców, 1 pkt za poprawne wskazanie epoki, 1 pkt za poprawne określenie funkcji muzyki; Zadanie 13 (8 pkt.) nazwa techniki wariacyjna (odp. akceptowana: wariacje figuracyjne); kolejność chronologiczna przykładów: a = 2, b = 3, c = 1; przyporządkowanie epokom: a = klasycyzm, b = XX w., c = renesans; cechy stylu : szeroki klucz odpowiedzi, podano odpowiedzi oczekiwane: przykład a; prosta harmonika funkcyjna, typowa dla klasycyzmu obsada wykonawcza (klasyczna orkiestra symfoniczna), kształtowanie okresowe, typ figuracji (rozdrobnienie melodyczne i rytmiczne); przykład b; neoklasyczna tonalność (modyfikowana harmonika funkcyjna) i akordyka, kolorystyka rejestrów i współbrzmień jako środek techniki wariacyjnej, perkusyjne traktowanie fortepianu; przykład c; faktura polifoniczna, instrument charakterystyczny dla epoki = klawesyn (szpinet, wirginał), harmonika modalna; melodyka i figuracja z dominacją pochodów gamowych, ornamentyka instrumentalna typowa dla renesansu; 1 pkt. za poprawne określenie techniki kompozytorskiej, 1 pkt. za poprawną chronologię, po 1 pkt. za poprawne określenie każdej z trzech epok, po 1 pkt. za wskazanie cechy stylu umożliwiającej rozpoznanie każdej z trzech epok; Zadanie 14 (4 pkt.) kompozytor: Franciszek Schubert tytuły dzieł: szeroki zakres poprawnych odpowiedzi, odpowiedzi oczekiwane: VIII Symfonia h moll, Kwintet fortepianowy A dur (Forellenquintett), cykle pieśni Piękna młynarka, Podróż zimowa, Sonaty fortepianowe, Sonaty na skrzypce i fortepian, Momenty muzyczne (Moments musicaux) i inne; podkreślenie elementów tekstu umożliwiających rozpoznanie kompozytora - oczekiwane podkreślenie pozycji wymienionych w liście w punktach: b, c, d, e, ( => Wiedeń, rok 1828; => kwartet smyczkowy d moll, => 4 Impromptus na fortepian, => Fantazja na fortepian, => pieśni do słów Goethego, Klopstocka, Schobera, => pieśni chóralne; 1 pkt za podanie nazwiska kompozytora; 1 pkt. za poprawnie wymieniony tytuł jednego utworu, 1 pkt za poprawnie wskazany tytuł utworu, 2 pkt za dwa tytuły; 1 pkt za podkreślenie trzech elementów umożliwiających identyfikację kompozytora.

3 3 Zadanie 15 (3 pkt.) odpowiedzi oczekiwane: inne instrumenty solowe (np. nowe: fortepian, klarnet, kontrabas); dominacja fortepianu jako instrumentu solowego; skład orkiestry (klasyczna orkiestra symfoniczna bez basso continuo), inne proporcje partii solowej i orkiestrowej (większa rola solisty; kształtowanie okresowe; faktura homofoniczna; ustalenie form kolejnych części cyklu (forma sonatowa w I części); improwizowane, wirtuozowskie kadencje; za przedstawienie jednej spośród podanych cech = 1 pkt., za przedstawienie dwóch = 2 pkt, za przedstawienie trzech = 3 pkt; Zadanie 16 (4 pkt.) stylizacja kształtowanie dzieła zgodnie z wymaganiami określonego (wybranego) stylu (historycznego, indywidualnego, regionalnego, ludowego) lub gatunku; nadawanie cech określonego stylu; celowe wykorzystanie przez twórcę środków artystycznych właściwych dla innego twórcy lub epoki czy ośrodka; archaizacja jeden z rodzajów stylizacji, polega na wykorzystaniu przez kompozytora we własnym utworze cech stylu historycznego (np. tonalności, techniki, faktury, formy muzycznej, tekstu słownego); przykłady szeroki klucz poprawnych odpowiedzi, odpowiedzi oczekiwane: stylizacja np. Fr. Chopin np. Mazurki, Rondo a la Krakowiak; J. S. Bach Suity angielskie, Suity francuskie, R. Schumann - Karnawał: Paganini, Chopin, I.Strawiński - Ragtime archaizacja np. T.Baird Suita Cola Breugnon, C. Orff Carmina Burana, I. Strawiński Symfonia psalmów, K. Szymanowski Stabat Mater, I. J. Paderewski Menuet; za dobre wyjaśnienie jednego pojęcia = 1pkt, za dobre wyjaśnienie obu = 2 pkt; za prawidłowo podany przykład = 1 pkt, za dwa przykłady = 2 pkt. Zadanie 17 (5 pkt.) argumenty w przypadku akceptacji twierdzenia: - pierwsza, romantyczna, polska opera narodowa (polska tematyka obyczajowa, libretto w języku polskim, stylizacje polskiej pieśni i polskich tańców); - pierwszy, wielki sukces teatralny opery polskiej (mający wpływ na rozwój gatunku w Polsce oraz na zmiany repertuaru Teatru Narodowego i tym samym kulturę muzyczną Warszawy); - doskonałe połączenie uniwersalnych, europejskich cech gatunku z cechami narodowymi; - dzieło obecne w repertuarze teatrów operowych Polski i świata, co jest świadectwem jego wartości; argumenty w przypadku negacji twierdzenia: - Halka nie jest pierwszą operą polską, ani pierwszą operą narodową (wcześniej => M. Kamieński, J. Stefani, K. Kurpiński); - inne opery Moniuszki, np. Straszny dwór, Hrabina, Verbum nobile, mają więcej elementów polskich, pełniej reprezentują styl narodowy; - Halka nie jest najlepszą operą Moniuszki, Straszny dwór posiada większe walory muzyczne i dramatyczne; - Halka nie wpłynęła w istotny sposób na twórczość operową kompozytorów polskich; za przedstawienie stanowiska = 1 pkt; za omówienie jednego (każdego z czterech) argumentu = po 1 pkt; Zadanie 18 (3 pkt.) daty graniczne baroku: , odpowiedzi akceptowane: daty początkowe => 1580, 1594 lub 1597, daty końcowe => 1730, 1740 argumenty za przyjęciem daty początkowej 1600 = pierwsze zachowane dramma per musica Euridice J.Periego i G. Cacciniego oraz Rappresentatione di anima... E. Cavalieriego; powstanie nowego gatunku; nowe techniki kompozytorskie (monodia akompaniowana, basso continuo, techn. koncertująca) i nowego stylu (stile rappresentativo); odpowiedzi akceptowane: 1580 = zmiany techniki kompozytorskiej (monodia akomp., technika koncertująca), estetyki muzycznej (stosunek do tekstu, działalność Cameraty florenckiej); nowe formy i gatunki muzyczne (dramma per musica, monodia); 1594 (1597) =

4 4 pierwsza, nie zachowana dramma per musica Dafne Periego; 1594 = śmierć Palestriny i Lassa. argumenty za przyjęciem daty końcowej 1750 = śmierć J. S.Bacha, największego kompozytora epoki; odpowiedzi akceptowane: 1730 = wystąpienie cech nowego stylu (uproszczenie harmoniki i faktury homofonia, eksponowanie melodyki, kształtowanie symetryczne) w takich gatunkach muzycznych jak: sonata na instr. klawiszowe, klawesynowa miniatura instrum., opera; 1740 = początek działalności szkół starowiedeńskiej i mannheimskiej (nowy typ aparatu wykonawczego orkiestra symfoniczna, nowe gatunki symfonia, kwartet smyczkowy), reformy neapolitańskiej opery seria, krystalizacja opery buffa; 1 pkt za spójne wskazanie dat granicznych baroku; 1 pkt za podanie wyjaśnienia przyjętej daty inicjalnej; 1 pkt za poprawne wyjaśnienie daty zamykającej epokę; Zadanie 19 (3 pkt.) szeroki zakres prawidłowych odpowiedzi, odpowiedzi oczekiwane: 1. Orfeusz i Eurydyka: dramma per musica Euridice - J. Peri, G. Caccini; opera Orfeusz Cl.Monteverdi, Orfeusz i Eurydyka - Ch.W.Gluck, balet Orfeusz I. Strawińskiego; 2. Faust - J.W. Goethe: F. Liszt - symfonia programowa Faustowska, Ch. Gounod opera liryczna Faust; H. Berlioz symfonia programowa Potępienie Fausta, Fr. Schubert pieśń Małgorzata przy kołowrotku; 3. Psalmy Dawida: M. Gomółka Melodie na psałterz polski, I.Strawiński Symfonia psalmów, K. Penderecki Psalmy Dawida, H. M. Górecki - psalm na tenor, chór i orkiestrę Beatus vir; 1 pkt za trzy 3 pełne (kompozytor i tytuł) i prawidłowe odpowiedzi, 2 pkt, za cztery i pięć odpowiedzi, 3 pkt - za sześć odpowiedzi; Zadanie 20 (4 pkt.) cechy właściwe dla stylu okresu klasycznego (odpowiedzi oczekiwane): cechy metrorytmiczne gawota (formuła rytmiczna, metrum i tempo tańca klasycznego), forma właściwa dla XVIII wiecznego tańca, forma da capo (ABA 1 ), przejrzysta homofonia, symetria kształtowania formy, budowa okresowa, prosta harmonika funkcyjna, figury melodyczne typowe dla muzyki klasycznej, skład orkiestry; cechy stylu typowe dla muzyki 1 poł. XX w., (odpowiedzi oczekiwane): niespodziewane łamanie konwencji klasycznych, modyfikacje formuł melodycznych i metro-rytmicznych, barwienie dysonansami harmoniki funkcyjnej, zaskakujące modulacje, żartobliwy charakter karykatura (silne wyeksponowanie cech typowych dla muzyki XVIII w.); 1 pkt za prawidłowo wskazaną cechę stylu klasycznego, 2 pkt. za dwie cechy tego stylu; 1 pkt. za prawidłowo wskazaną cechę stylu muzyki I poł. XX w., 2 pkt za dwie cechy tego stylu; Zadanie 21 (1 pkt.) odpowiedź: b - 1 pkt Zadanie 22 (1 pkt.) należy wpisać: systemu równomiernie temperowanego; 1 pkt za wpisanie poprawnej nazwy; Zadanie 23 (2 pkt.) notacja graficzna; epoka = II poł. XX w.; 1 pkt za podanie poprawnej nazwy notacji; 1 pkt, za poprawne wskazanie epoki; Zadanie 24 (9 pkt.) odpowiedzi oczekiwane: Wesele Figara => opera komiczna (buffa), cechy: - doskonała koordynacja muzyki i słowa; - realizacja efektów komicznych środkami muzycznymi; - ograniczenie (zmiana proporcji) partii solowych na rzecz zespołowych (dramatyczny dialog w miejsce lirycznego monologu); - dostosowanie formy muzycznej do fabuły dramatycznej;

5 5 Don Giovanni => opera półpoważna (semiseria), cechy: - połączenie cech opery poważnej z cechami opery komicznej (komiczny wątek z tragicznym zakończeniem); - uwertura integralną częścią dzieła (motywy uwertury wykorzystane w toku opery, zapowiedź formy romantycznej); - rozbudowanie składu orkiestry (do trzech zespołów) oraz jej roli w celu budowania napięcia dramatycznego; kształtowanie melodyki, harmoniki czy metrum odpowiednio do przebiegu akcji scenicznej (np. dla uzyskania efektu komicznego w tzw. arii z katalogiem Leporella, polimetria w scenie tanecznej); (odp. akceptowana: Don Giovanni => opera seria); Idomeneo, re di Creta => opera poważna (seria), cechy: - radykalne ograniczenie koloratury, - ograniczenie arii na rzecz partii zespołowych; - wyraziste role i wątki postaci drugoplanowych; - rola orkiestry w budowaniu formy i charakteru dramatycznego opery; Czarodziejski flet => singspiel (śpiewogra), cechy: - przeciwstawienie świata fantastycznego i realnego w warstwie dramatycznej i muzycznej (zapowiedź opery romantycznej); - motywy przypominające (postaci, przedmiotów); - partie mówione w miejsce recytatywów dla podkreślenia opozycji dramatycznej; - nowa jakość gatunku przez połączenie cech opery buffa, seria i singspielu; - radykalne ograniczenie koloratury (używana tylko jako środek charakterystyki postaci); (inne oczekiwane tytuły: Cosi fan tutte jako przykład opery buffa, Uprowadzenie z seraju jako przykład singspielu); 1 pkt. za wskazanie tytułu i poprawne określenie rodzaju jednej opery Mozarta, 2 pkt za wskazanie i określenie dwóch, 3 pkt za wskazanie i określenie trzech; po 1 pkt za podanie jednej cechy (dwie cechy dla każdego z trzech tytułów) jako rzeczowego argumentu uzasadniającego znaczenie wybranych dzieł w historii opery (max. punktów za wskazanie cech = 6); Uwaga! ocenie podlegają tylko argumenty spójne z wybranymi dziełami; Zadanie 25 (10 pkt.) szeroki zakres poprawnej argumentacji, odpowiedzi oczekiwane: styl (okres) neoromantyczny, cechy stylu: - formy i gatunki (etiuda, preludium, sonata, symfonia, uwertura, pieśń), - harmonika (rozszerzona tonalność), - intensywnie liryczna wyrazowość, - inspiracje literackie typowe dla muzyki okresu neoromantyzmu (polska i niemiecka poezja współczesna); przykłady dzieł: Preludia na fortepian op.1, Wariacje fortepianowe b-moll op.3 i h-moll op. 10, II Sonata fortepianowa A-dur op.21, Uwertura koncertowa E-dur op.12, II Symfonia B-dur op.19, 3 Fragmenty z poematów J. Kasprowicza na głos i fortepian op.5 styl (okres) impresjonistyczny (odp. akceptowana: ekspresjonistyczny), cechy stylu: intensywność (żarliwość) emocjonalna, - bogata kolorystyka (rozszerzenie składu orkiestry, zakresu środków kolorystycznych poszczególnych instrumentów), - pierwszoplanowa rola barwy, - rozszerzenie środków harmonicznych do granic tonalności dur-moll (chromatyzacja, paralelne łączenia współbrzmień), - rozszerzenie możliwości brzmieniowych, fakturalnych i techniki wirtuozowskiej skrzypiec, - swobodne formy, - tematyka orientalna, antyczna i baśniowa, - programowość; przykłady dzieł: III Symfonia Pieśń o nocy op.27, cykle miniatur: Metopy op. 29, Mity op. 30, Maski op. 34, I Koncert skrzypcowy op. 35, I kwartet smyczkowy op. 37, Pieśni Muezzina Szlonego op.42, opera Król Roger op.46; styl (okres) narodowy, cechy stylu: - nowe źródła inspiracji muzycznych: folklor podhalański (polski), rodzima tradycja, poezja polska okresu dwudziestolecia ; - formy i gatunki właściwe dla muzyki okresu klasycyzmu i epok wcześniejszych (muzyka religijna), - formotwórcza rola rytmu i barwy; przykłady dzieł: cykle pieśni Słopiewnie op. 46 i Rymy dziecięce op.49, Pieśni kurpiowskie op.58; Mazurki op. 50, Stabat Mater op. 53, balet Harnasie op. 55, IV Symfonia koncertująca op. 60, II Koncert skrzypcowy op pkt za wskazanie jednego stylu, 2 pkt za wskazanie dwóch, 3 pkt za wskazanie trzech stylów; 1 pkt za omówienie jednego stylu, 2 pkt za omówienie dwóch, 3 pkt za omówienie

6 6 trzech; 1 pkt za podanie tytułów dwóch utworów reprezentatywnych dla jednego stylu, 2 pkt za podanie po dwa tytuły dla dwóch stylów, 3 pkt za podanie po dwa tytuły dla trzech stylów; 1 pkt za kompozycję i logikę wypowiedzi; Zadanie 26 (4 pkt) szeroki zakres poprawnych odpowiedzi, odpowiedzi oczekiwane: Kolonia, Studio Muzyki Elektronicznej + K. Stockhausen, M. Kagel Warszawa, Studio Eksperymentalne PR + Wł. Kotoński, K. Penderecki, B. Schäffer Mediolan, Studio Muzyki Elektronicznej + L. Nono, L. Berio, B. Madeira, Paryż, Studio Muzyki Konkretnej + P. Schaeffer, P. Henry, F. B. Mâche, L. Ferrari Nowy York, Studio muzyki na taśmę + V. Ussachevsky, J.Cage 1 pkt - za każdy dobrze wskazany ośrodek, 1 pkt - za poprawne wskazanie kompozytora związanego z ośrodkiem; 4 pkt -za dwa ośrodki i dwa nazwiska kompozytorów Zadanie 27 (1 pkt.) 1D, 2E, 3B, 4A; 1 pkt za cztery właściwe połączenia; Zadanie 28 (2 pkt.) wielka orkiestra symfoniczna; (odpowiedź akceptowana romantyczna orkiestra symfoniczna); epoka: neoromantyzm; (odpowiedź akceptowana romantyzm); 1 pkt za pełną nazwę zespołu i 1 pkt za właściwe wskazanie epoki; Zadanie 29 (3 pkt) gatunek: sekwencja (lub: sekwencja rymowana); przykłady: Stabat Mater np. G. P. da Palestriny, G. B. Pergolesiego, K. Szymanowskiego; 1 pkt za trafne określenie gatunku (rodzaju) utworu, 1 pkt za dobry przykład dzieła wykorzystującego sekwencję, 2 pkt. za dwa przykłady; Zadanie 30 (10 pkt.) odpowiedzi oczekiwane: W. A. Mozart,, Fr. Chopin, H. Wieniawski przykładowe uzasadnienia: Mozart: umiejętności wykonawcze (klawesyn, fortepian, skrzypce, organy) i twórcze od 5-go, podróże koncertowe od 6-go roku życia (Wiedeń, Monachium, Paryż, Londyn, Włochy, Mannheim); twórczość dziecięca (tańce, wczesne opery La finta semplice i Bastien und Bastienne, symfonie); Fr.Chopin: występy publiczne od wczesnego dzieciństwa, twórczość dziecięca i młodzieńcza (m. in polonezy, wariacje), uznanie artystów koncertujących w Warszawie, entuzjastyczne opinie J. Elsnera, R.Schumanna i in. H. Wieniawski: występy publiczne od 9. roku życia, ukończenie w wieku 11 lat (ze złotym medalem) studiów wiolinistycznych w Konserwatorium Paryskim i podjęcie tam po 5-ciu latach studiów kompozytorskich; twórczość młodzieńcza Grande Caprice fantastique op.1, Wariacje na temat mazurka 1947, Rondo alla Polacca, Romance, Grand duo polonaise op , Scherzo-tarantella op.16 ); koncerty i podróże artystyczne od 12 roku życia (wspólnie z bratem, pianistą), wielkie tournee rosyjskie i wiedeńskie; opinie St. Moniuszki, H. Berlioza; 1 pkt. za wskazanie jednego kompozytora, który był cudownym dzieckiem, 2 pkt za wskazanie dwóch kompozytorów; po 1 pkt za podanie argumentu uzasadnienia = po max. cztery argumenty dla każdego z dwóch kompozytorów (1 8 pkt). -

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z GLOSARIUSZ MUZYCZNY Ponad 850 haseł i zagadnień szczegółowych z teorii muzyki i nauk o muzyce, notacji muzycznej, form muzycznych, akustyki, praktyki wykonawczej i historii muzyki. Każde hasło zawiera

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE STRONY ŚWIATA

WSZYSTKIE STRONY ŚWIATA WSZYSTKIE STRONY ŚWIATA 4. PUŁAWSKI FESTIWAL MUZYCZNY 3-10 LISTOPADA 2013 um.pulawy.pl festiwalwss.pl Zespół Realizacyjny BOGUSŁAW BOJCZUK ADAM KLOCEK KAROLINA SEROCKA ALICJA MYŚLIWIEC ANDRZEJ ŁYSZCZARZ

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA IM. WANDY KOSSAKOWEJ W SANOKU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK opracowana na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ MUZYCZNYCH I ST.

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ MUZYCZNYCH I ST. PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ MUZYCZNYCH I ST. EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KONIEC NAUKI W SZKOLE I STOPNIA UCZEŃ: 1. szanuje dziedzictwo kulturowe swojego i innych narodów; 2. przestrzega zasad kultury, etyki

Bardziej szczegółowo

Wokaliza i preludia. Siergiej Rachmaninow

Wokaliza i preludia. Siergiej Rachmaninow MIASTO KATOWICE nr 93 czerwiec lipiec 2012 ISSN 1731-206X PORTRETY MUZYCZNE - SIERGIEJ RACHMANINOW Wokaliza i preludia Siergiej Rachmaninow Sto lat temu, we wrześniu 1912 roku w moskiewskim Teatrze Wielkim

Bardziej szczegółowo

Gang Olsena w operze: krótka historia pewnej uwertury

Gang Olsena w operze: krótka historia pewnej uwertury Przemysław Krzywoszyński Katedra Muzykologii, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu DOI 10.14746/rfn.2014.14.10 Gang Olsena w operze: krótka historia pewnej uwertury Gang Olsena

Bardziej szczegółowo

Program własny kółka muzycznego Przygrywka dla dzieci z klas I III

Program własny kółka muzycznego Przygrywka dla dzieci z klas I III Nauka może stać się dla dzieci ciekawą i zajmującą, jeżeli będzie opromieniona jasnym światłem myśli, uczuć, twórczości, piękna i zabawy W. Suchomliński Program własny kółka muzycznego Przygrywka dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia

Bardziej szczegółowo

56 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL JAZZ JAMBOREE 2014

56 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL JAZZ JAMBOREE 2014 56 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL JAZZ JAMBOREE 2014 8.11.2014r. TERENCE BLANCHARD E-Collectiv /USA/ Projekt Magnetic Teatr Capitol godz.19.00 Terence Blanchard (trąbka), Fabian Almazan (fortepian, instrumenty

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna,

Bardziej szczegółowo

ARTIS-QUARTET of VIENNA 30 marca 2012 /piątek/ godz. 19.00 sala Kopernikowska olsztyńskiego Zamku

ARTIS-QUARTET of VIENNA 30 marca 2012 /piątek/ godz. 19.00 sala Kopernikowska olsztyńskiego Zamku ARTIS-QUARTET of VIENNA 30 marca 2012 /piątek/ godz. 19.00 sala Kopernikowska olsztyńskiego Zamku ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA 31 marca 2012 /sobota/ godz. 18.00 sala koncertowa Filharmonii W programie:

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII SZTUKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII SZTUKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII SZTUKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII SZTUKI OD ROKU

Bardziej szczegółowo

Etniczna charakterystyka tytułów utworów muzycznych

Etniczna charakterystyka tytułów utworów muzycznych 169 JOANNA SOBCZYKOWA Etniczna charakterystyka tytułów utworów muzycznych Niniejszy artykuł sygnalizuje pewien problem badawczy związany z tytułami utworów muzycznych 1. Problematyka pokrewna, tytułów

Bardziej szczegółowo

Tarantino z Darmstadt

Tarantino z Darmstadt Tarantino z Darmstadt Tarantino z Darmstadt tak krytyka określiła Simona Steena-Andersena, duńskiego kompozytora młodego pokolenia, po wykonaniu jego Ouvertures podczas 57. edycji Festiwalu Warszawska

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK (opracowanie materiału:

Bardziej szczegółowo

Wczesny styl fortepianowy Chopina: skala, notacja i faktura David Rowland

Wczesny styl fortepianowy Chopina: skala, notacja i faktura David Rowland Wczesny styl fortepianowy Chopina: skala, notacja i faktura David Rowland Dla kaŝdego aktu kompozycji kwestią o podstawowym znaczeniu jest zrozumienie ograniczeń instrumentu, a dla pianistów z pokolenia

Bardziej szczegółowo

Wymagać przyjaźnie rozmowa Agnieszki Karczewskiej z prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem (KUL)

Wymagać przyjaźnie rozmowa Agnieszki Karczewskiej z prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem (KUL) Wymagać przyjaźnie rozmowa Agnieszki Karczewskiej z prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem (KUL) Agnieszka Karczewska: Od kiedy zacznie obowiązywać w szkołach nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego? Sławomir

Bardziej szczegółowo

LUBLIN MIASTO KULTURY NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE

LUBLIN MIASTO KULTURY NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE LUBLIN MIASTO KULTURY NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE Festiwal Konfrontacje Teatralne LUBLIN MIASTO KULTURY NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE 4 / 5 spis treści 06 Centrum Kultury * Harmonie Starego

Bardziej szczegółowo

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Spis treści 1 Wstęp Marek Świca 2 Być ze szkołą o współpracy Muzeum Narodowego w Krakowie z nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Program własny. ŚPIEWAJMY RAZEM dla uczniów klas IV- VI. Szkoły Podstawowej

Program własny. ŚPIEWAJMY RAZEM dla uczniów klas IV- VI. Szkoły Podstawowej Program własny zajęć pozalekcyjnych ŚPIEWAJMY RAZEM dla uczniów klas IV- VI Szkoły Podstawowej Program opracowała: Wiesława Leonarcik nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej w Poczesnej -WSTĘP- Program

Bardziej szczegółowo

MUZYCZNYCH I i II STOPNIA

MUZYCZNYCH I i II STOPNIA ZASADY MUZYKI SKRYPT DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I i II STOPNIA OPRACOWANIE: MGR MARIA BIEL NOWY SĄCZ MAJ 2003 2 1. W P R O W A D Z E N I E Skrypt Zasady muzyki adresowany jest do uczniów szkół muzycznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz

Bardziej szczegółowo

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA 1 SPIS TREŚCI Wstęp... I. Muzykoterapia w świetle literatury... 4 I.1. Rys historyczny muzykoterapii...

Bardziej szczegółowo

Poznań Baroque 2014. Cezary Zych

Poznań Baroque 2014. Cezary Zych 1 Poznań Baroque 2014 Cztery lata wystarczyły, by wśród miłośników muzyki dawnej utrwaliło się skojarzenie: listopad barok Poznań. W polskich warunkach nie jest to może osiągnięcie nadzwyczajne, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne instrumenty klawiszowe jako narzędzie wspomagające proces nauczania muzyki

Elektroniczne instrumenty klawiszowe jako narzędzie wspomagające proces nauczania muzyki Nr 4 (2) 2012 Kultura i Wychowanie Elektroniczne instrumenty klawiszowe jako narzędzie wspomagające proces nauczania muzyki Adam Rosiński Gdańsk, Polska adammuzyk@gmail.com Słowa kluczowe: elektroniczne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo