50 lat Cygańskiego Teatru Muzycznego TERNO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "50 lat Cygańskiego Teatru Muzycznego TERNO 1955-2005"

Transkrypt

1 foto: Emilia Wójcik

2 50 lat Cygańskiego Teatru Muzycznego TERNO W tym roku mija 50 lat od powstania zespołu Kham (słońce), który zmienił nazwę na wszystkim dzisiaj doskonale znaną - Terno (młody). Jego historia jest nierozerwalnie związana z osobą Edwarda Dębickiego kompozytora, akordeonisty i aranżera. Tabor, w którym się wychowywał, posiadał orkiestrę złożoną z członków jego najbliższej rodziny. Na harfach grali Antoni Krzyżanowski, Dionizy Wajs i Andruszka Wajs, na kontrabasie Wańka Wajs, na skrzypcach Karol Siwak, jego brat Stanisław i Tadeusz Wajs, na perkusji brat Papuszy, Bielak Wajs, a na Karol Raj - skrzypek zespołu Terno akordeonie sam Edward Dębicki (miał wtedy ledwie 10 lat). Ten klimat lat dziecięcych zaowocował w później miłością do muzyki oraz chęcią popularyzowania tradycji i zwyczajów cygańskich. Początkowo Terno koncertowało jako zespół amatorski pod opieką powiatowego oddziału kutury. Już wtedy zespół zaczął odnosić pierwsze sukcesy, z których najważniejszym było wyróżnienie Randii na festiwalu opolskim w 1963 roku. Rok 1965 to ważna data w histrorii zespołu. Wtedy to na mocy decyzji Komisji weryfikacyjnej Ministerstwa Kultury i Sztuki, Terno uzyskało status zespołu profesjonalnego, co otwierało drogę na sceny w kraju i za granicą. Byłoby rażącym uproszczeniem twierdzenie, że ta droga ku karierze przebiegała bez większych problemów. Przykładem tego Papusza tańcząca w taborze(1949) Rodzinna orkiesta taborowa r. od lewej: Karol Siwak - skrzypce, Dionizy Wajs (mąż Papuszy) - harfa, Antoni Krzyżanowski - harfa, Tadeusz Wajs - skrzypce, Wańka Wajs - kontrabas, Edward Dębicki - akordeon guzikowy

3 było wydarzenie na festiwalu w Opolu. Jak wspomina Edward Dębicki: (...) reżyser tamtego niesławnego festiwalu powiedział nam za kulisami, że nie możemy wystąpić, bo jest Festiwal Piosenki Polskiej, a my jesteśmy Cyganami! Pomimo tego i innych podobnych incydentów, zespół Terno zaczął koncertować także poza granicami Polski zdobywając coraz większą popularność w kraju i na świecie. Występowali w niemal wszystkich krajach Europy, a także w USA i Kanadzie, biorąc udział w festiwalach muzyki, pieśni i tańca, ogólnopolskich konkursach zespołów i solistów es- Edward Dębicki wybitny twórca cygański dzieciństwo i młodość spędził w taborze. Był to wyjątkowy, wołyńsko artystyczny tabor Cyga nów polskich z rodu: Wajsów, Korzeniowskich, Krzyżanowskich, Zielińskich, Jaworskich i inn. Tabor, w którym wychował się, posiadał orkie strę, której tradycje rodzinnego muzykowania prze chodziły z pokolenia na pokolenie, a rodowym in strumentem była harfa, na której grali jego wujo wie wirtuozi tego instrumentu. W tym zespole, na akordeonie guzikowym rozpoczynał w cieniu taborowych wozów swą edukację 10. letni wów czas Edward Dębicki, a program zespołu często zapowiadała Bronisława Wajs Papusza. W 1955 roku Edward Dębicki zakłada pierwszy zespół ar tystyczny o nazwie KCHAM ( Słońce ). Z Jego powodu tabor osiadł w Żaganiu, a następnie w Gorzowie Wlkp., bowiem E. Dębicki pragnął uczyć się w szkole muzycznej. Gorzowską PSM ukoń czył po 3. latach z wyróżnieniem. W latach był laureatem ogólno polskich konkursów akordeonowych we Wrocła wiu i Kielcach. Popularyzacja kultury, tradycji i zwy czajów cygańskich stała się pasją E. Dębickiego. Zapisuje wiele zapomnianych, już starych, taboro wych pieśni, aranżując te melodie na własny ze spół. W 1963 roku wraz z zespołem zdaje egza min przed Państwową Komisją Weryfikacyjną Mi nisterstwa Kultury i Sztuki dla solistów estrado wych, muzyków, tancerzy. Od 1964 r. wraz z so listką Randią, dla której przygotował repertuar zdo bywa liczne wyróżnienia i nagrody na festiwalach opolskich, jak też międzynarodowych. Pisze też widowiska estradowe, muzykę filmową, nawiązuje współpracę z wybitnymi twórcami w kraju. Jego kompozycje wykonują soliści i zespoły cygańskie na całym niemal świecie. Wykonywali je również (piosenki laureatki festiwalu opolskiego) : Anna Stanisław Dębicki, brat Edwarda. Jest w Ze spole od początku Jego istnienia na zdjęciu, z tam tych lat. Znakomity tancerz. Jego ogromne umie jętności stepowania i gry na gitarze, zawsze stano wiły o dodatkowych walorach estradowych popi sów Terno. W czasie występów w Chicago, wygrał konkurs na stepowanie i otrzymał bardzo cenną nagrodę, o której wspomina tylko najbliższym. tradowych oraz festiwalach muzyki cygańskiej za granicą: w 1965 roku w Sofii, w 1970 w Moskwie, w 1972 w Bratysławie, w 1974 w Budapeszcie, zawsze zdobywając pierwsze miejsca lub przynajmniej wyróżnienia. Niewątpliwie wart przypomnienia jest fakt współpracy Edwarda Dębickiego z takimi twórcami jak m.in Jerzy Ficowski, Katarzyna Gaertner oraz wykonywania utworów autorstwa założyciela Terno przez Annę German, Sławę Przybylską czy Edytę Gepert. Zespół z biegiem lat poszerzał formułę artystyczną, dlatego też z czasem przyjął nazwę Cygański Teatr Muzyczny Terno. Jego repertuar obejmował bowiem oprócz standardowych utworów, także większe formy muzyczne. Nie sposób pominąć udziału Terno i E. Dębickiego w filmach: Śpiewy po rosie, Zanim opadną liście Władysława Ślesickiego, Rzeka Kłamstwa Jana Łomnickiego (w których to cały czas słyszymy kompozycje zespołu), a także Farba Michała Rossy gdzie w jednej z ról wystąpił Edward Dębicki. To wszystko nie wyczerpuje bogatego dorobku grupy, której pięćdziesiąty jubileusz będziemy obchodzić podczas Romane Dyvesa 2005, co będzie niewątpliwe wspaniałym przeżyciem zwłaszcza, że na naszych oczach rośnie kolejne pokolenie cygańskich artystów. German i zespół Trubadurzy ( Cygański wóz z tekstem Jerzego Ficowskiego), Po Cyganach dym z tekstem Karola Korda w wyk. Teresy Warzyń skiej, Jak zostałam wielką panią z tekstem J. Ficowskiego wyk. przez Randię i Sławę Przybylską, zaś utwór Idź swoją drogą do tekstu Jonasza Kofty w wykonaniu Edyty Geppert zdobył Grand Prix festiwalu opolskiego w 1995 r. Wraz z zespołem występował we wszystkich krajach Europy, a także USA i Kanadzie (trzykrot nie). Brał tez udział w licznych festiwalach cygań skich (Sofia 1965, Moskwa 1970, Bratysława 1974, Strassburg 1988, Monachium 1994, Oslo 2000). W 1997 r. wraz z Cygańskim Teatrem Muzycznym Terno, którego jest założycielem i kierownikiem artystycznym (od 1955 r.!) wziął udział w Światowych Dniach Kultury Kopenhaga 1997, reprezentując tam Polskę, obok tak zna mienitych ludzi kultury, jak Wisława Szymborska, czy Krystian Zimmerman. Twórczość Edwarda Dębickiego to też blisko 200 pieśni, kilkanaście widowisk estradowych, mu zyka do filmów : Zanim opadną liście Śpiew po rosie w reż. Władysława Ślesickiego, Rzeka kłamstwa w reż. Jana Łomnickiego, Orzeł i resz ka w reż. Ryszarda Filipskiego. Był też autorem scenariusza oraz autorem muzyki i wykonawcą obrazu Cygańskie pieśni Papuszy filmu biogra ficznego, w reż. Grzegorza Dubowskiego. W 1993 r. ukazał się jego tomik poetycki Teł nango bolibem ( Pod gołym niebem ) w przekła dzie poetyckim na jęz. pol. Jerzego Ficowskiego, a w 2004 r. ukazały się wspomnienia E. Dębickie go Ptak umarłych wyd. przez Bibliotekę Naro dową w Warszawie, w których zawarł wspomnie nia taborowych wędrówek po Kresach Wschod nich Rzeczypospolitej. Książka ta ukazuje również dramatyczne opisy Holocaustu Cyganów w czasie II wojny światowej na Wołyniu. Twórczość Edwarda Dębickiego zawsze była wierna duchowi tradycji, czerpana z przekazów starszyzny cygańskiej. We współczesnych, ostat nich jego utworach, w których zachodzi już proces stylizacji, słyszymy wyraźnie charakterystyczne motywy cygańskie, inspirowane folklorem Cyga nów hiszpańskich, bałkańskich, rosyjskich, węgier skich, rumuńskich, jak też echa orientalne, mające swe źródła w korzeniach Cygańszczyzny mu zyce hinduskiej, arabskiej. Od lat siedemdziesiątych zabiegał o organiza cję festiwalu kultury cygańskiej w Gorzowie Wlkp, który przypominałby czas romantycznych i twór czych taborowych wędrówek. Pomysł ten udało się Edwardowi Dębickiemu zrealizować w 1989 r. W dotychczasowych (XVI.) edycjach Międzyna rodowych Spotkań Zespołów Cygańskich Roma ne Dyvesa ( Cygańskie Dni ) wystąpiło ponad 100 zespołów cygańskich z całego świata. Imprezie głównej towarzyszą seminaria naukowe, wystawy, wieczory poetyckie promujące kulturę cygańską, przyczyniając się skutecznie do niwelowania od wiecznych, niesprawiedliwych stereotypów dot. tej grupy etnicznej. Ewa Dębicka, żona Edwarda Dębickiego, która jest Polką, pomaga mężowi prowadzić Stowarzy szenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im.b. Wajs Papuszy w Gorzowie Wlkp., zwłasz cza przy organizacji festiwalu Romane Dyvesa, bo przygotowania trwają prawie cały rok. Zainicjowała spotkania środowiskowe miłośników kultury cygań skiej. Wspólna zabawa jest okazją do integracji i poznawania obyczajów obu narodowości."mam w sobie jakby dwie kultury i mogę z obu czerpać to, co najlepsze. Najbardziej chwyta za serce muzyka, ona nie poddaje się narodom" powiedziała w jed nym z wywiadów.

4 ARTYŚCI TEGOROCZNYCH ROMANE DYVESA AIDA Urodziła się w Batumi w Gruzji. Tu pobierała nauki, także dodatkowe w szkole muzycznej. Debiutowała w roku 1999 na płycie Katarzyny Gaertner zatytułowanej: Czar Korzeni. Współpracuje obecnie z zespołem Max Klezmer Band. Jego skład tworzą absolwenci Krakowskiej Akademii Muzycznej, z którymi nagrała swoje solowe płyty pt. Aida i Nagie Myśli. ANA MARIA AMAHI Artystka jest tancerką flamenco. Pochodzi z Sewilli, z rodziny o wielkich tradycjach muzycznych. Jej matka i babka były tancerkami, a ojciec gitarzystą flamenco. W wieku dziecięcym zaczęła się uczyć tańca, dzięki czemu po wielu latach żmudnych ćwiczeń doszła do mistrzostwa w opanowaniu warsztatu. Ma za sobą udział w wielu zespołach tradycyjnego tańca. Jednakże prawdziwą karierę międzynarodową rozpoczęła w latach dziewięćdziesiątych razem z Javierem Baronem, i Marią Serrano. Prowadzi dwie mistrzowskie szkoły tańca flamenco w Sewilli i w Berlinie. Nie po raz pierwszy będziemy ją gościć na Romane Dyvesa. Wszyscy pamiętają jej wspaniały występ z roku BRATSCH Zespół uważany we Francji za najstarszą grupę (występują od 25 lat) i najlepszą formację o repertuarze splatającym jazz z muzyką klezmerską, cygańską i tradycyjną muzyką krajów centralnej i południowej Europy. Czerpiąc motywy z folkloru rozmaitych regionów, nie poprzestaje na ich perfekcyjnym wykonawstwie lecz poddaje je przekształceniu własną wrażliwością, pozostawiając sporo miejsca na improwizację. Swoboda i energia, ale także melancholia i widowiskowość spektakli Bratscha przysparzają grupie coraz to więcej naśladowców. Jak sami twierdzą, ich cygański styl zaczął inspirować nawet... Cyganów. GIPSY NIGHT Zespół estradowy Cyganów pochodzących z krajów byłej Jugosławii. Obecnie, członkowie zespołu mieszkają w Danii i koncertują we wszystkich krajach Europy Zachodniej. W utworach prezentowanych przez Gipsy Night, zarówno w muzyce jak i śpiewie oraz tańcu, wyraźnie dostrzega się wpływy ludowej tradycji pochodzącej z Turcji. W obecnym składzie zespół występuje od niedawna i jest to pierwszy jego występ przed polską publicznością. Na zdjęciu solistka zespołu. IŁO Folklorystyczny zespół Cyganów z Moskwy Iło (serce) już kilkakrotnie był gościem gorzowskiego festiwalu wprowadzając publiczność amfiteatru, w klimat żywej i radosnej zabawy cygańskiej. Iło ma za sobą mnóstwo występów w Japonii, Stanach Zjednoczonych, a także w Hiszpanii, Niemczech, państwach byłej Jugosławii i Francji. We wszystkich tych krajach jego występy były przyjmowane entuzjastycznie. KATARZYNA GRONIEC Laureatka Grand Prix na Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu w roku Prawdziwy jednak rozgłos uzyskała dzięki występowi w musicalu Metro i od tego czasu stale współpracuje z Teatrem Buffo np. jako solistka widowiska Janusza Józefowicza pt. Cygańska Noc. W roku 2001 nagrała pierwszą swoją płytę solową zatytułowaną Mężczyźni, śpiewając poezję m.in. Asji Łamituginy, Wiktora Woroszylskiego, Konstantego I. Gałczyńskiego oraz Marka Grechuty. Jej dorobek uzupełniają albumy Poste Restante i Emigrantka. MASIO SYLWESTER KWIEK Zadebiutował w roku 1963 z grupą Chochoły występując z nią m.in. na festiwalu w Opolu. Związany był także z zespołem Terno w którym śpiewał przez 14 lat. Muzykę dla niego komponował m.in Mateusz Święcicki, a autorem wszystkich tekstów był Jerzy Ficowski. Od lat Masio Kwiek mieszka w Szwecji gdzie aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym tamtejszej społeczności cygańskiej i polskiej. SOWNAKUNI ĆERHEŃ (ZŁOTA GWIAZDA) Zespół muzyczny Cyganów ze Słowacji. Prezentuje przepiękne melodie taborów cygańskich wzbogacone elementami muzyki ludowej Węgrów i Słowaków. Koncertuje w Europie już kilkanaście lat pod kierownictwem prof. Adama Karena. Kilku muzyków tego zespołu prezentowało już swoje umiejętności przed publicznością gorzowskiego amfiteatru. WITT MICHAJ Związany z upowszechnianiem kultury cygańskiej od roku 1967, kiedy to został solistą zespołu Roma. Ma na swoim koncie występy m.in na festwalu w Opolu, w Paryżu (w Olimpii ) i w Mediolanie (w słynnej La Scali ). Jego dorobek płytowy składa się zarówno z albumów solowych jak i z zespołem Roma. Wielokrotnie występował na Romane Dyvesa. Obecnie mieszka w Sztokholmie będąc jednym z trzech organizatorów Romskiego Domu Kultury. Występuje ze swoim bratem Łace Wiśniwskim.

5

6 Z życia Stowarzyszenia Twórców i Pryjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs-Papuszy w Gorzowie Wlkp. STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW I PRZYJACIÓŁ KULTURY CYGAŃSKIEJ IM. BRONISŁAWY WAJS PAPUSZY W GORZOWIE WLKP. Organizacja społeczna, zarejestrowana 20 marca 1995 roku, w Gorzowie Wlkp., której prezesem od chwili jej założenia jest Edward Dębicki. Od początku swojego istnienia, Stowarzyszenie jest głównym organizatorem Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa w Gorzowie Wlkp., kulturotwórczej imprezy, która jest inspiracją do dalszych działań artystycznych, naukowych i edukacyjnych. Z tej okazji wydawana jest jednodniówka Romane Dyvesa prezentująca nie tylko wykonawców Spotkań. Omawiane są w niej ważne sprawy i wydarzenia pokazujące różne aspekty życia społeczności romskiej, m.in. sylwetki Cyganów o niezwykłym znaczeniu dla tej społeczności. Wspominaliśmy Zefiryna Gimenez Malla, który 4 maja 1997 roku w Watykanie - wraz z czteroma męczennikami za wiarę Chrystusową - został ogłoszony błogosławionym, Leksy Manusza urodzonego w Rydze, wybitnego cyganologa, znawcę dialektów Cyganów w Europie, tłumacza klasyki (m.in. przełożył na romski i angielski, staroindyjski epos Ramajana ) i utworów współczesnych (zm. w 1997 r.) oraz Sait Balića, jednego z najwybitniejszych przywódców romskich byłej Jugosławii, uczestnika wielu międzynarodowych konferencji dotyczących spraw Romów, byłego wiceprezydenta Światowej Rady Cyganów Romani Union (zm r.). W okolicznościowych jednodniówkach publikowane są też rozmowy z honorowymi gośćmi Spotkań, omówienia imprez towarzyszących, a także wypowiedzi nt. Zarząd Stowarzyszenia, przed domem Papuszy z okazji obchodów Światowego Dnia Romów. Jak postrzegam Cyganów? Ważnym zadaniem Stowarzyszenia jest popularyzacja ludzi zasłużonych w przełamywaniu nieprzychylnych stereotypów, które - jak się okazuje - mają długi żywot w mentalności sporej części Polaków. Stowarzyszenie prowadzi działalność wydawniczą i organizuje w Gorzowie Wlkp. coroczne uroczystości z okazji Światowego Dnia Romów. KOMUNIKAT STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW I PRZYJACIÓŁ KULTURY CYGAŃSKIEJ im. Bronisławy Wajs Papuszy w Gorzowie Wlkp. Przypadający na dzień 08 kwietnia 2005 roku Międzynarodowy Dzień Romów, jako dzień pamięci o zamordowanych Romach i wszystkich próbach eksterminacji, przejawów nietolerancji oraz prześladowania naszej społeczności na przestrzeni wieków, a w szczególności XX Wieku,ofiarowujemy w akcie solidarności z całym światem, JANOWI PAWŁOWI II - WIELKIEMU, Papieżowi, Ojcu Świętemu, Człowiekowi i Namiestnikowi Jezusa Chrystusa na Ziemi, jako Votum wdzięczności za wyniesienie na Ołtarze Świata, naszego brata Błogosławionego ZEFERINO GIMENEZ MALLA. W tym dniu, dniu Uroczystości Pogrzebowych, zmarłego 02 kwietnia 2005 roku Ojca Świętego Jana Pawła II rodem z Polski, Społeczność gorzowskich Cyganów i członkowie stowarzyszenia łączą się z wszyskimi braćmi i siostrami w człowieczeństwie, uczestnicząc w modlitewnym czuwaniu i poszanowaniu tego co Boże i przez Boga Stworzone. Zarząd Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej w Gorzowie Wlkp. Dziesięcioletnia działalność Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs-Papuszy w Gorzowie Wlkp. potwierdziła celowość jego powołania oraz unikalny charakter, ponieważ skupia ludzi wolnych od uprzedzeń rasowych zainteresowanych tworzeniem i upowszechnianiem kultury Romów oraz obroną ich godności, ale także uświadamiania tej godności. Członkiem może zostać każda osoba pełnoletnia, która złoży deklarację realizacji statutowych zadań i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia. Zapraszamy do współpracy.

7 Jamaro Patyvało Pšała! Waš dava dre pańdźdeša berša sykavesys manuśenge jamari kultura, waš Tyri phari buty, kaj Terno sy terno. Pučiełys pes Papuša: kon podhadeła łakri gili? Tu podxadijan Tyre buciasa, sykadzian but manušenge, dre but thema. Nie bój się Cygana, książka Adama Bartosza, której drugie wydanie ukazało się w ubiegłym roku, wzbogacone o ikonografię i poezję, ze wstępem Ludwika Stommy. Zawiera indeks nazw geograficznych, rozbudowane przypisy oraz bibliografię. Jest też nowy rozdział: W romskiej szkole, o tyle ważny, że aktualnie trwa żywa dyskusja na temat edukacji dzieci cygańskich- jej dostępności i powszechności. Prezentacja książki i spotkanie z Adamem Bartoszem miało miejsce w Gorzowie Wlkp., w dniu 20 kwietnia 2005 roku, w Instytucie Nauczycielskim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i w Klubie Na Zapiecku. Romskie dzieci (25 osób) wraz ze swoją opiekunką Krystyną Wiercińską, już drugi rok z rzędu, przyjeżdżają z Legnicy do Gorzowa Wlkp. na warsztaty, w ramach Letniej Szkoły Romskiej. Na zdjęciu: w gorzowskim amfiteatrze podczas koncertu galowego w 2004 roku. Te javes sasto, baxtało dre łačho zor but berša. Karol Parno Gierliński International Romani Union Šerutno - poseł * * * Nasz Wielce Szanowny Bracie! Za to, że przez pięćdziesiąt lat tworzyłeś i upowszechniałeś naszą kulturę, za Twoja ciężką pracę, która zaowocowała tym, że Terno jest zawsze młody. Pytała się kiedyś Papusza: kto podniesie jej pieśń? Ty tę pieśń podniosłeś, poniosłeś ją do wielu ludzi i do wielu krajów. Składam Ci najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i sił twórczych na długie lata. Karol Parno Gierliński poseł Internationale Romani Union

8 BŁOGOSŁAWIONY ZEFIRYN GIMENEZ MALLA Urodzony w roku 1861w Benavent de Segria koło Leridy w Katalonii, pochodził ze szczepu Kalów. Wychowywał się w biednej i pobożnej rodzinie. W dzieciństwie zaznał wiele biedy takiej, że nieraz szedł głodny spać, bo nie było co jeść. Stąd też do końca życia był wrażliwy na biedę i nigdy nie pozostawiał bez pomocy człowieka będącego w potrzebie. Jego przywiązanie do wiary katolickiej przejawiało się także w ożywionej działności duszpasterskiej zarówno wśród współziomków jak i Hiszpanów. Podczas wojny domowej w Hiszpanii ujął sie za księdzem prowadzonym na rozstrzelanie. W wyniku tego sam został aresztowany, a podczas rewizji został przy nim znalezniony różaniec, co przypieczętowało jego los. Skazany na śmierć, został rozstrzelany 2 sierpnia 1936 roku, beatyfikowany przez Jana Pawła II 4 maja 1997 roku jako jeden z tzw. męczenników różańcowych. List Edwarda Dębickiego do ks. biskupa Adama Dyczkowskiego: Jego Ekscelencja Ks. Biskup dr Adam Dyczkowski Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Zielona Góra Boże Ojcze pełen dobroci, Ty umocniłeś światłem Twojego Ducha Zefiryna, pierwszego Roma, do poniesienia męczeńskiej śmierci dla Chrystusa i przyłączyłeś go do grona męczenników. Dziękujmy Ci za znak Twojego miłosierdzia dla wszystkich Romów. Wzbudź w jego narodzie oraz w całym Kościele świętych misjonarzy. Pomóż nam naśladować przykład Zefiryna, prawdziwego chrześcijanina i dobrego samarytanina. Spraw, abyśmy umocnieni Eucharystią i nabożeństwem do Matki Bożej, byli gotowi jak on kroczyć drogą Krzyża, w nadziei uczestniczenia w Twojej chwale. Wasza Ekscelencjo Księże Biskupie. Słowami modlitwy, popularnej w społeczności cygańskiej, w intencji kanonizacji Błogosławionego Zefiryna Gimenez Malla Cygana z Hiszpanii - męczennika, beatyfikowanego przez naszego Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 4 maja 1997 roku, kieruję na ręce Waszej Ekscelencji swój list i ogromną prośbę. Minęło już osiem lat od wydania dekretu Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, stwierdzającego, że Zefiryn Gimenez Malla jest męczennikiem wiary. Cała społeczność Cyganów w Polsce, za sprawą Krajowego Duszpasterza Cyganów Księdza Stanisława Opockiego, wyznając swoją wiarę i przywiązanie do Kościoła Powszechnego, rozpoczęła modlitewną pielgrzymkę swojego Patrona poprzez peregrynację obrazu z wizerunkiem Błogosławionego w rodzinach cygańskich. Do tej modlitewnej wspólnoty wiary, pragnie włączyć się społeczność gorzowskich Cyganów. Powyższy akt, będzie także wydarzeniem historycznym w życiu Naszej Diecezji i dopełniającym naszą-cyganów obecność w życiu religijnym i kulturowym regionu. Tym aktem pragniemy też wyrazić wdzięczność za pięćdziesiąt lat twórczej pracy w kształtowaniu kulturowego oblicza Ziemi Lubuskiej, to właśnie w tym roku przypada jubileusz pięćdziesięciolecia działalności Cygańskiego Teatru Muzycznego TERNO, którego jestem założycielem. Wasza Ekscelencjo Księże Biskupie Ordynariuszu. Poczyniliśmy stosowne uzgodnienia z Naszym Duszpasterzem Księdzem Stanisławem Opockim co do programu wędrowania wizerunku Bł. Zefiryna i nawiedzania rodzin, z Księdzem Kanonikiem Stanisławem Garncarzem proboszczem Gorzowskiej Katedry co do uroczystej Mszy św., którą zaplanowaliśmy na dzień 8 lipca 2005 r., w Kościele Katedralnym w Gorzowie Wlkp. o godz. 18.3o. Tym wydarzeniem religijnym, chcemy rozpocząć tegoroczne Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich ROMANE DYVESA 05 z udziałem gości z Niemiec, Rosji, Francji, Hiszpanii, Czech, Ukrainy, Danii, Szwecji, Serbii, Słowenii. W imieniu rodzin cygańskich Gorzowa i regionu oraz gości i organizatorów festiwalu zwracam się do Waszej Ekscelencji z ogromną prośbą o przyjęcie naszego zaproszenia do wspólnego przeżywania i wspólnej modlitwy do Boga za wstawiennictwem Błogosławionego Zefiryna Gimenez Malla. Proszę Waszą Ekscelencję o przewodniczenie Mszy Świętej i wygłoszenie Słowa Bożego w tym Świętym, dla nas-cyganów i wielu gorzowian, Dniu. Wasza Ekscelencjo Księże Biskupie, proszę przyjąć na zakończenie mego listu osobistą refleksję, którą jako Cygan pozwolę sobie wyrazić. Mianowicie dotyczy to tak późno skierowanej przeze mnie prośby do Waszej Ekscelencji. Otóż nasz czas-cyganów, jakoś wciąż inaczej upływa, tak jak byśmy ciągle wędrowali, jakby koła naszych wozów zatrzymywały się tylko na krótki postój. Z serdecznym pozdrowieniem, Edward Dębicki Opracowanie i wybór tekstów z zasobów archiwalnych Państwa Edwarda i Ewy Dębickich oraz Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs-Papuszy w Gorzowie Wlkp.: Janusz Dreczka i Jacek Pierzchała. Foto: archiwum rodzinne Edwarda i Ewy Dębickich oraz zasoby archiwalne Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs-Papuszy w Gorzowie Wlkp. Druk: StudioCD, t./f , studiocd o2.pl STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW I PRZYJACIÓŁ KULTURY CYGAŃSKIEJ im. BRONISŁAWY WAJS-PAPUSZY ul. Łokietka 28/4, Gorzów Wlkp., tel , tel./fax

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator niedziela, 27 lutego :13 - Poprawiony poniedziałek, 28 lutego :55

Wpisany przez Administrator niedziela, 27 lutego :13 - Poprawiony poniedziałek, 28 lutego :55 Drodzy Katecheci Zbliża się dzień beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Niewątpliwie ważne jest, aby okres poprzedzający ten ważny moment w historii naszego narodu i każdego człowieka dobrze przeżyć.

Bardziej szczegółowo

XXII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PRZYSTAŃ DLA TAŃCA 2 6 lipca GORZÓW 2015

XXII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PRZYSTAŃ DLA TAŃCA 2 6 lipca GORZÓW 2015 Organizator Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp. oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Artystycznego Buziaki Stowarzyszenie Promocji Wychowania Przez Taniec Aluzja Współorganizator Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

" Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne..."

 Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne... " Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne..." Chór szkolny skupia uczniów lubiących łączyć swoje pasje, talent z artystycznym sposobem wyrażania siebie. To bardzo wymierny

Bardziej szczegółowo

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu Niech żyje Jezus! Niech radosny zabrzmi dziś hymn ku czci Serca Zbawiciela! Czcigodne Siostry Wizytki Drodzy Bracia i Siostry zakochani w Sercu Pana Jezusa Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością

Bardziej szczegółowo

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem [FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem Na początek reggae, a później polski rock - na błoniach Politechniki Opolskiej trwa koncert Rock Opole, zorganizowany w ramach imprez towarzyszących

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w III Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2013

Zapraszamy do udziału w III Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2013 ORGANIZATORZY: MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W KUTNIE oraz EUROPEJSKA FUNDACJA WSPIERANIA TALENTÓW DZIECI I MŁODZIEŻY MŁODZI ARTYŚCI Zapraszamy do udziału w III Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2013 Festiwal

Bardziej szczegółowo

Wokaliści Instrumentaliści Harcerska orkiestra dęta Kwartet gitarowy Zespół wokalno-instrumentalny CONSONANS Zespoły taneczne

Wokaliści Instrumentaliści Harcerska orkiestra dęta Kwartet gitarowy Zespół wokalno-instrumentalny CONSONANS Zespoły taneczne MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY Ul. Kozia 10 a 25-514 Kielce tel/fax:(41)344 34 23 (41)343 64 20 mail: poczta@mdkkielce.pl OFERTA ARTYSTYCZNA Wokaliści Instrumentaliści Harcerska orkiestra dęta Kwartet gitarowy

Bardziej szczegółowo

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR październik2016 www.zr.diecezja.pl 8 VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA W Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia zelatorzy i członkowie Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej przeżywali swoją

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału. IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2014

Zapraszamy do udziału. IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2014 ORGANIZATORZY: KUTNOWSKI DOM KULTURY REGIONALNE TOWARZYSTWO MUZYCZNE oraz EUROPEJSKA FUNDACJA WSPIERANIA TALENTÓW DZIECI I MŁODZIEŻY MŁODZI ARTYŚCI Zapraszamy do udziału w IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. im I-szej Dywizji Tadeusza Kościuszki ul. Hieronima i Jana Małeckich Ełk

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. im I-szej Dywizji Tadeusza Kościuszki ul. Hieronima i Jana Małeckich Ełk Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku im I-szej Dywizji Tadeusza Kościuszki ul. Hieronima i Jana Małeckich 1 19-300 Ełk tel. sekretariat (087) 610-36-56; 610-43-70 Wersja do druku PARAFIA KATEDRALNA ŚW. WOJCIECHA

Bardziej szczegółowo

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Paweł Pytlak Końskowola 2010 Spis treści; I Ogólna charakterystyka programu II Cel zajęć artystycznych Cele główne Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

XIV Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i MłodzieŜy Szkolnej. Gorzów 2007 REGULAMIN

XIV Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i MłodzieŜy Szkolnej. Gorzów 2007 REGULAMIN XIV Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i MłodzieŜy Szkolnej Gorzów 2007 REGULAMIN 15 18 czerwca 2007 PATRONAT Minister Edukacji Narodowej Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego ORGANIZATORZY Kuratorium

Bardziej szczegółowo

III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II

III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II Miejcie odwagę żyć dla Miłości! Organizator: Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 1 HONOROWY PATRONAT NAD III PRZEGLĄDEM POEZJI JANA PAWŁA II PEŁNI: - Dyrektor

Bardziej szczegółowo

II WILANOWSKI FESTIWAL PIOSENKI FILMOWEJ DLA MŁODZIEŻY FILMOSENKI 2017

II WILANOWSKI FESTIWAL PIOSENKI FILMOWEJ DLA MŁODZIEŻY FILMOSENKI 2017 II WILANOWSKI FESTIWAL PIOSENKI FILMOWEJ DLA MŁODZIEŻY FILMOSENKI 2017 Piosenka filmowa to wartościowy, odrębny i bardzo popularny gatunek muzyczny. Nierzadko piosenki z filmów funkcjonują w oderwaniu

Bardziej szczegółowo

Staropolskie kolędowanie w Resursie

Staropolskie kolędowanie w Resursie W ostatnią sobotę roku radomska Resursa zabrzmiała kolędami i pastorałkami. A to za sprawą Festiwalu Kolęd i Pastorałek Staropolskie Kolędowanie, który po raz dwunasty odbył się w Radomiu. Wśród wydarzeń

Bardziej szczegółowo

Wyniki I otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie kultury

Wyniki I otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie kultury Wyniki I otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie kultury Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków Lp. I. II. III. VI. 1 2 3 Lubuskie Towarzystwo Gitarowe w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Jubileusz nauczania języka białoruskiego

Jubileusz nauczania języka białoruskiego Jubileusz nauczania języka białoruskiego Zapraszamy na uroczystość związaną z Jubileuszem 10-lecia nauczania języka białoruskiego w szkołach Białegostoku, która odbędzie się 15 czerwca 2007 r. o godzinie

Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia Parafialne. XI Niedziela zwykła 12.06.2016

Ogłoszenia Parafialne. XI Niedziela zwykła 12.06.2016 Ogłoszenia Parafialne XI Niedziela zwykła 12.06.2016 8.00 Msza święta Za + rodziców Władysława i Genowefę Sokalskich, zmarłą mamę Genowefę Talacha, zmarłego brata, bratową, szwagra oraz dziadków z obu

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

Ś L Ą S K I T E A T R T A Ń C A TANECZNY MOST. Realizacja projektu

Ś L Ą S K I T E A T R T A Ń C A TANECZNY MOST. Realizacja projektu TANECZNY MOST Realizacja projektu Lipiec 2009 - Listopad 2010 Spis treści O ŚTT 3 Opis projektu 4 Partnerzy projektu 5 Nadchodzące wydarzenia 6 Kontakt 7 Str. 2 O ŚTT Cele Śląski Teatr Tańca został załoŝony

Bardziej szczegółowo

MUZYKA. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych

MUZYKA. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ZAJĘCIA EDUKACYJNE: MUZYKA szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Opracował:

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017 KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień 2016 - sierpień 2017 Data Temat Przedsięwzięcie wrzesień 1. Czwartek Wspomnienie św. Bronisławy 77.rocznica wybuchu II wojny św.; Nowy Rok Szkolny 2016/17

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

Zespół Iasomia (Mołdawia)

Zespół Iasomia (Mołdawia) Zespół Iasomia (Mołdawia) Zespół Iasomia został założony 5 lat temu, we wrześniu 2010 roku przez choreografa Ion Bencheci, w Szkole Sztuk Pięknych, w Straseni (Straszany). Zespół brał udział w różnych

Bardziej szczegółowo

XI WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA KUŹNIA 2013

XI WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA KUŹNIA 2013 XI WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA KUŹNIA 2013 I. ORGANIZATOR FESTIWALU: Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem II. PATRONAT FESTIWALU: Burmistrz Zawadzkiego Mieczysław Orgacki III. TERMIN

Bardziej szczegółowo

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina Zestawienie ofert w Konkursie z dziedziny kultury AD 2010 wraz z przyznanymi dotacjami Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy. Motion Music Festival. Czasław - Wieliczka 2016

V Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy. Motion Music Festival. Czasław - Wieliczka 2016 V Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy Motion Music Festival Czasław - Wieliczka 2016 Pomysł na zorganizowanie Konkursu zrodził się z potrzeby zdobywania nowych doświadczeń, dzielenia się już zdobytymi, potrzeby

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA Limanowa 2017 ORGANIZATOR: Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa, tel. 18/337 16 03 www.ldk.limanowa.pl, www.fb.com/limanowskidomkultury

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ BYDGOSZCZ 4-15.11.2015

ZAPROSZENIE TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ BYDGOSZCZ 4-15.11.2015 XXXIV TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ BYDGOSZCZ 4-15.11.2015 BYDGOSKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ CHRZEŚCIJAŃSKĄ Rodzina pierwszą szkołą cnót społecznych św. Jan Paweł II Familiaris Consortio (n. 36) PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Wieczornica Papieska 2017 TOTUS TUUS

Wieczornica Papieska 2017 TOTUS TUUS Wieczornica Papieska 2017 TOTUS TUUS Współczesny świat potrzebuje autorytetów, które uczą, jak godnie żyć i przywracają wiarę w prawdziwe wartości. Jednym z największych autorytetów naszych czasów jest

Bardziej szczegółowo

I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA BABIMOST DANCE SHOW HIP-HOP INNE FORMY TANECZNE

I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA BABIMOST DANCE SHOW HIP-HOP INNE FORMY TANECZNE I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA BABIMOST DANCE SHOW 03.06.2017 HIP-HOP 04.06.2017 INNE FORMY TANECZNE (Inscenizacja, taniec współczesny, teatr tańca, modern jazz, inne formy taneczne) REGULAMIN ORGANIZATOR:

Bardziej szczegółowo

I WILANOWSKI FESTIWAL PIOSENKI FILMOWEJ DLA MŁODZIEŻY FILMOSENKI 2016

I WILANOWSKI FESTIWAL PIOSENKI FILMOWEJ DLA MŁODZIEŻY FILMOSENKI 2016 I WILANOWSKI FESTIWAL PIOSENKI FILMOWEJ DLA MŁODZIEŻY FILMOSENKI 2016 Piosenka filmowa to wartościowy, odrębny i bardzo popularny gatunek muzyczny, funkcjonujący często poza filmem, nierzadko przewyższając

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w KATOWICACH. ROK SZKOLNY 2013/2014 cz. IV

KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w KATOWICACH. ROK SZKOLNY 2013/2014 cz. IV KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w KATOWICACH ROK SZKOLNY 2013/2014 cz. IV Koncert uczniów w hospicjum CORDIS 1 kwietnia 2014 r. Szkolną tradycją stały się koncerty

Bardziej szczegółowo

XVII Międzynarodowy Festiwal Tańca Gorzów czerwca PATRONAT - Minister Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

XVII Międzynarodowy Festiwal Tańca Gorzów czerwca PATRONAT - Minister Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego XVII Międzynarodowy Festiwal Tańca Gorzów 2010 25-30 czerwca 2010 PATRONAT - Minister Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ORGANIZATOR - Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Polsko- -Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Polsko- -Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży Polsko- -Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży O RADZIE Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży powstała 9 września 2015 roku na mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów

Bardziej szczegółowo

Te Turskie zegary głośno biją już 40-lat Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Tursko 1971-2011

Te Turskie zegary głośno biją już 40-lat Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Tursko 1971-2011 40 lat Te Turskie zegary głośno biją już 40-lat Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Tursko 1971-2011 Przy wtórze żywiołowych wiwatów, z energicznymi obrotami oberków, z siarczystymi polkami i posuwistym chodzonym

Bardziej szczegółowo

Adrianna Róża Szmyt - każdy tak samo ważny

Adrianna Róża Szmyt - każdy tak samo ważny Adrianna Róża Szmyt - każdy tak samo ważny We wrześniu 2010 roku minie dziesięć lat od chwili założenia przy Parafii Ofiarowania Pańskiego na Ursynowie chóru Cantate Domino. Jego podstawową działalnością

Bardziej szczegółowo

Program peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II w Oddziale Okręgowym w Olsztynie w dniach września 2015 roku

Program peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II w Oddziale Okręgowym w Olsztynie w dniach września 2015 roku Program peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II w Oddziale Okręgowym w Olsztynie w dniach 15 30 września 2015 roku 15 września (wtorek) NOWE MIASTO LUBAWSKIE 17.30 rozpoczęcie peregrynacji i wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;

Bardziej szczegółowo

- uczęszcza na dodatkowe zajęcia muzyczne (np. chór, nauka gry na instrumencie, zespól wokalny itp.);

- uczęszcza na dodatkowe zajęcia muzyczne (np. chór, nauka gry na instrumencie, zespól wokalny itp.); 1 Przedmiotowy system oceniania z muzyki, kl IV-VI, gimnazjum Kryteria ocen - klasa IV Uczeń, który otrzymuje ocenę: celującą - opanował w stopniu bardzo dobrym materiał klasy IV; - ujawnia wyjątkowe zdolności

Bardziej szczegółowo

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Bóg kocha dzieci. Poradnik metodyczny do religii dla dzieci czteroletnich

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Bóg kocha dzieci. Poradnik metodyczny do religii dla dzieci czteroletnich KOCHAMY DOBREGO BOGA Bóg kocha dzieci Poradnik metodyczny do religii dla dzieci czteroletnich Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 Ogólna prezentacja i wprowadzenie do pracy z podręcznikiem Kochamy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRAWDZIWA ROMSKA MUZYKA! IV MIĘDZYNARODOWE DNI KULTURY ROMSKIEJ w Krakowie 2015. 31 lipca Nowa Huta 1-2 sierpnia Krakowskie Błonia

INFORMACJA PRAWDZIWA ROMSKA MUZYKA! IV MIĘDZYNARODOWE DNI KULTURY ROMSKIEJ w Krakowie 2015. 31 lipca Nowa Huta 1-2 sierpnia Krakowskie Błonia IV MIĘDZYNARODOWE DNI KULTURY ROMSKIEJ w Krakowie 2015 FESTIWAL KULTURY ROMSKIEJ W KRAKOWIE OD 2012 ROKU INFORMACJA IV MIĘDZYNARODOWE DNI KULTURY ROMSKIEJ w Krakowie 2015 GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Głównym

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! 1 Zespół Szkół ul. Szkolna 4 77-130 Lipnica tel/fax: 059-821-84-91 www.zslipnica.info DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Serdecznie zapraszamy do udziału w V KASZUBSKIM FESTIWALU POLSKICH I ŚWIATOWYCH

Bardziej szczegółowo

Założenia regulaminowe:

Założenia regulaminowe: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie serdecznie zaprasza: Solistów, Zespoły folklorystyczne, Biesiadne i Kapele Podwórkowe do udziału w XII Pomorskim Przeglądzie Zespołów folklorystycznych, Biesiadnych

Bardziej szczegółowo

X Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej

X Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej X Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach 24-26 kwietnia 2015 r. I. INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN FESTIWALU 1. Organizator: Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi:

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: - dostrzega działanie Boga w świecie - potrafi odczytać przesłanie dekalogu i poznanych tekstów biblijnych - rozwiązuje sytuacje konfliktowe w duchu przesłania

Bardziej szczegółowo

harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży

harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży LP. Przedsięwzięcie Miejsce Data Uwagi 1. Przeprowadzenie konkursów wewnątrzszkolnychplastycznego, poetyckiego na obrazek z

Bardziej szczegółowo

Wierni, którzy nawiedzą Sanktuarium Bł. Jana Pawła II w uroczystość tytularną, 22 października, mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Wierni, którzy nawiedzą Sanktuarium Bł. Jana Pawła II w uroczystość tytularną, 22 października, mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" serdecznie zaprasza do uczestnictwa w uroczystościach ku czci Patrona Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie w sobotę, 22 października. We wszystkie dni odpustowe

Bardziej szczegółowo

XI Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej

XI Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej XI Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach 27-29 maja 2016 r. REGULAMIN FESTIWALU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizator: Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

V SZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI FILMOWEJ W XXI LO IM. B. PRUSA W ŁODZI.

V SZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI FILMOWEJ W XXI LO IM. B. PRUSA W ŁODZI. V SZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI FILMOWEJ W XXI LO IM. B. PRUSA W ŁODZI. Łódź jest miastem o specyficznym i niespotykanym klimacie, posiadającym piękne, nieszablonowe przykłady architektury industrialnej. Jednak

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Uwzględniając wniosek Zarządu Osiedla Wilamowice oraz Burmistrza Wilamowic, po konsultacji z Księdzem Proboszczem Michałem Bogutą

OŚWIADCZENIE. Uwzględniając wniosek Zarządu Osiedla Wilamowice oraz Burmistrza Wilamowic, po konsultacji z Księdzem Proboszczem Michałem Bogutą OŚWIADCZENIE Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26 września 2012 roku w sprawie ustanowienia Św. Abpa Józefa Bilczewskiego Uwzględniając wniosek Zarządu Osiedla Wilamowice oraz Burmistrza Wilamowic,

Bardziej szczegółowo

Uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II do Centrum "Nie lękajcie się!" - już 11 czerwca

Uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II do Centrum Nie lękajcie się! - już 11 czerwca Wraz z beatyfikacją i otwarciem papieskiego Centrum Nie lękajcie się!, Łagiewniki wzbogacają się o nowy wymiar i nowe treści. W tym szczególnym miejscu nasz Wielki Rodak, już jako Błogosławiony, ujawnia

Bardziej szczegółowo

Klaudiusz Baran Urodził się w Przemyślu. W 1995 roku ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Prof. Jerzego Jurka. Jako stypendysta rządu francuskiego kontynuował studia w

Bardziej szczegółowo

Szukałem Was idziemy za Tobą

Szukałem Was idziemy za Tobą Szukałem Was idziemy za Tobą Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie organizuje V Gminny o bł. Janie Pawle II Bóg pragnie, aby wszyscy byli święci pod patronatem Wójta Gminy Limanowa REGULAMIN KONKURSU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5

SPIS TREŚCI. Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5 SPIS TREŚCI Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5 Modlitwa do Maryi w intencji nowej ewangelizacji diecezji legnickiej... 6 Wykaz skrótów... 8 Wstęp... 9 I. HISTORIA

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

Warsztatowa Akademia Musicalowa planuje swój kolejny wielki koncert. Pierwszy raz w historii WAM zaprezentuje niezwykłe widowisko oparte wyłącznie na

Warsztatowa Akademia Musicalowa planuje swój kolejny wielki koncert. Pierwszy raz w historii WAM zaprezentuje niezwykłe widowisko oparte wyłącznie na Oferta współpracy WARSZTATOWA AKADEMIA MUSICALOWA - WAM Amfiteatr Parku Sowińskiego w Warszawie, 24 czerwca 2012 Szanowni Państwo! Warsztatowa Akademia Musicalowa planuje swój kolejny wielki koncert. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Ambient Festival 2017 w Gorlicach

Wiadomości. Ambient Festival 2017 w Gorlicach Wiadomości Poniedziałek, 17 lipca 2017 Ambient Festival 2017 w Gorlicach Odbywające się w Gorlickim Centrum Kultury w dniach 14-15 lipca br. 19. Międzynarodowe Prezentacje Multimedialne Ambient Festival

Bardziej szczegółowo

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski To festiwal filmowy zorganizowany dla uczczenia osoby i twórczości

Bardziej szczegółowo

Duan profesjonalny tradycyjnych Duan Marią Nowak

Duan profesjonalny tradycyjnych Duan Marią Nowak Projekt ten to uczta dla ucha i oka prawdziwa tradycyjna muzyka irlandzka zespołu Duan i profesjonalny taniec w wydaniu ślicznych dziewcząt w pięknych kostiumach. Koncerty grane przez grupę to opowieść

Bardziej szczegółowo

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Jesteśmy w rodzinie Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Wolontariat Młodzieżowy

Wolontariat Młodzieżowy Wolontariat Młodzieżowy Wolontariat Młodzieżowy działa przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy Agape - organizacji pożytku publicznego - od lutego 2010 roku. Jesteśmy uczniami szkół gimnazjalnych oraz średnich.

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r.

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ARTYSTYCZNE WOM w roku 2009

IMPREZY ARTYSTYCZNE WOM w roku 2009 IMPREZY ARTYSTYCZNE WOM w roku 2009 XXI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie dla młodzieŝy szkół ponadgimnazjalnych Gdańsk 2008/2009 E l i m i n a c j e w o j e w ó d z k i e : 17 IV 2009 Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

OD INSPIRACJI DO KREACJI

OD INSPIRACJI DO KREACJI Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli - drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego OD INSPIRACJI DO KREACJI Publiczne Publiczne Przedszkole Przedszkole

Bardziej szczegółowo

IV Podkarpacki Festiwal Piosenki Misyjnej im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ pod hasłem Serce bez granic. Huta Komorowska, 11 września 2015 r.

IV Podkarpacki Festiwal Piosenki Misyjnej im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ pod hasłem Serce bez granic. Huta Komorowska, 11 września 2015 r. IV Podkarpacki Festiwal Piosenki Misyjnej im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ pod hasłem Serce bez granic Huta Komorowska, 11 września 2015 r. Regulamin Organizatorzy: Fundacja im. Księdza Kardynała

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC

SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC NOWENNA Z KSIĘDZEM JERZYM POPIEŁUSZKO W INTENCJI BUDOWANIA CYWILIZACJI MIŁOŚCI TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE FIDES ET RATIO ZA WIEDZĄ KURII METROPOLITALNEJ WARSZAWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej Bp Henryk Tomasik: Dekret o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary w Diecezji Ra Radom, 18 października 2012 roku L. dz. 1040/12 DEKRET o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

Bardziej szczegółowo

22.05. O godz. 10.30 odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci niesłyszących przygotowana przez ks. Wikariusza.

22.05. O godz. 10.30 odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci niesłyszących przygotowana przez ks. Wikariusza. 08.05. W parafii odbył się kiermasz książki katolickiej zorganizowany przez Drukarnię i Księgarnię Św. Wojciecha. 15.05. O godz. 10.30 odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA Papież Franciszek wydał rozporządzenia dotyczące odpustów i sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia. Uczynił to w liście do przewodniczącego Papieskiej

Bardziej szczegółowo

Celebracja zamknięcia Roku Wiary

Celebracja zamknięcia Roku Wiary Celebracja zamknięcia Roku Wiary W czasie Mszy św. niedzielnej 24 listopada 2013 roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 1. Przed Mszą św. wiernym rozdaje się świece i zapala się paschał

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA IV. Szczegółowe wymagania na następujące stopnie. ocena celująca Uczeń:

MUZYKA - KLASA IV. Szczegółowe wymagania na następujące stopnie. ocena celująca Uczeń: MUZYKA - KLASA IV Szczegółowe wymagania na następujące stopnie ocena celująca Uczeń: Wykazuje szczególne zainteresowanie muzyką Orientuje się w bieżących wydarzeniach muzycznych w kraju i na świecie (konkursy,

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży

Światowe Dni Młodzieży Światowe Dni Młodzieży 2016 Czym są ŚDM? Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkanie młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i papieżem gromadzą się

Bardziej szczegółowo

12. FESTIWAL TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ WOJSKA POLSKIEGO

12. FESTIWAL TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ WOJSKA POLSKIEGO DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej Z A T W I E R D Z A M DYREKTOR DEPARTAMENTU WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI MINISTERSTWA

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK, ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK, ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU Lp. 1. 2. 3. 4. KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK, ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU Nazwa imprezy Cykl spotkań integracyjnych Dla każdego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI Głównym celem przedmiotu "muzyka" jest zaznajomienie uczniów z zagadnieniami teorii muzyki i dorobkiem kultury muzycznej oraz wykształcenie podstawowych umiejętności

Bardziej szczegółowo

XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła XXIV Niedziela Zwykła Nikt inny jak tylko Pan Bóg wspomaga i prowadzi tych, którzy pragną Mu służyć. Ta droga wymaga ofiary i poświęcenia w pokonywaniu przeciwności. Ten duchowy trening wzmaga odwagę,

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W TERESINIE AL. XX LECIA 2, 96 515 TERESIN

GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W TERESINIE AL. XX LECIA 2, 96 515 TERESIN GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W TERESINIE AL. XX LECIA 2, 96 515 TERESIN Rozkład materiału dla klas I gimnazjum w oparciu o autorski program nauczania zajęć artystycznych zajęcia wokalne Robert

Bardziej szczegółowo

1. CZAS I MIEJSCE IMPREZY:

1. CZAS I MIEJSCE IMPREZY: X OGÓLNOPOLSKI INTEGRACYJNY FESTIWAL TAŃCA I PIOSENKI Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna pod honorowym patronatem Fundacji Darka Strychalskiego ZWYCIĘZCA 1. CZAS I MIEJSCE IMPREZY: Data: 21 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA

II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA Andrzej Piaseczny zaprasza do Pionek na II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA 1. Organizatorem festiwalu jest: Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach tel. 48 377 70 51 2. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej.

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. Ocenie podlegają: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. CELE PROGRAMU

REGULAMIN I. CELE PROGRAMU REGULAMIN Lubuski Festiwal Piosenki jest częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE 2017 realizowanego w województwie lubuskim. Operatorem programu jest Regionalne Centrum Animacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio 3 Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie, w dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie, w ostatniej godzinie

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. przy parafii. Niepokalanego Poczęcia NMP. w Kamionnie.

Roczne sprawozdanie z działalności. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. przy parafii. Niepokalanego Poczęcia NMP. w Kamionnie. Kamionna, 31.12.2009r. Miejscowość, data Roczne sprawozdanie z działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Kamionnie za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II 3 Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II Tobie, Ojcze Święty, zawierzamy naszą rodzinę. Wypraszaj nam łaski, abyśmy byli silni mocą Chrystusa. Módl się, aby nasza rodzina, wierna swemu sakramentalnemu

Bardziej szczegółowo

Drodzy Przyjaciele! W tym roku to właśnie wiara jest tematem przewodnim imprezy Świat według ks. Jana Twardowskiego.

Drodzy Przyjaciele! W tym roku to właśnie wiara jest tematem przewodnim imprezy Świat według ks. Jana Twardowskiego. SOS W w Nysie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego 48-300 Nysa tel./fax: (077)4332236 e-mail: soswnysapoczta@o2.pl www.soswnysa.republika.pl/ Nysa, dn. 30. 03. 2016 r. Wiara

Bardziej szczegółowo

Dzień Patrona przygotowanie programów artystycznych, kiermasze, konkursy, Obchody Rocznic Pontyfikatu Jana Pawła II, Upamiętnianie Rocznicy Śmierci

Dzień Patrona przygotowanie programów artystycznych, kiermasze, konkursy, Obchody Rocznic Pontyfikatu Jana Pawła II, Upamiętnianie Rocznicy Śmierci W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więcej poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej

Bardziej szczegółowo

Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej. Teresa Pancerz-Pyrka

Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej. Teresa Pancerz-Pyrka Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej Teresa Pancerz-Pyrka 1 Usługi publiczne w obszarze kultury Wspieranie w działaniach zespołu ludowego Kazanowianki znad Iłżanki promującego

Bardziej szczegółowo