50 lat Cygańskiego Teatru Muzycznego TERNO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "50 lat Cygańskiego Teatru Muzycznego TERNO 1955-2005"

Transkrypt

1 foto: Emilia Wójcik

2 50 lat Cygańskiego Teatru Muzycznego TERNO W tym roku mija 50 lat od powstania zespołu Kham (słońce), który zmienił nazwę na wszystkim dzisiaj doskonale znaną - Terno (młody). Jego historia jest nierozerwalnie związana z osobą Edwarda Dębickiego kompozytora, akordeonisty i aranżera. Tabor, w którym się wychowywał, posiadał orkiestrę złożoną z członków jego najbliższej rodziny. Na harfach grali Antoni Krzyżanowski, Dionizy Wajs i Andruszka Wajs, na kontrabasie Wańka Wajs, na skrzypcach Karol Siwak, jego brat Stanisław i Tadeusz Wajs, na perkusji brat Papuszy, Bielak Wajs, a na Karol Raj - skrzypek zespołu Terno akordeonie sam Edward Dębicki (miał wtedy ledwie 10 lat). Ten klimat lat dziecięcych zaowocował w później miłością do muzyki oraz chęcią popularyzowania tradycji i zwyczajów cygańskich. Początkowo Terno koncertowało jako zespół amatorski pod opieką powiatowego oddziału kutury. Już wtedy zespół zaczął odnosić pierwsze sukcesy, z których najważniejszym było wyróżnienie Randii na festiwalu opolskim w 1963 roku. Rok 1965 to ważna data w histrorii zespołu. Wtedy to na mocy decyzji Komisji weryfikacyjnej Ministerstwa Kultury i Sztuki, Terno uzyskało status zespołu profesjonalnego, co otwierało drogę na sceny w kraju i za granicą. Byłoby rażącym uproszczeniem twierdzenie, że ta droga ku karierze przebiegała bez większych problemów. Przykładem tego Papusza tańcząca w taborze(1949) Rodzinna orkiesta taborowa r. od lewej: Karol Siwak - skrzypce, Dionizy Wajs (mąż Papuszy) - harfa, Antoni Krzyżanowski - harfa, Tadeusz Wajs - skrzypce, Wańka Wajs - kontrabas, Edward Dębicki - akordeon guzikowy

3 było wydarzenie na festiwalu w Opolu. Jak wspomina Edward Dębicki: (...) reżyser tamtego niesławnego festiwalu powiedział nam za kulisami, że nie możemy wystąpić, bo jest Festiwal Piosenki Polskiej, a my jesteśmy Cyganami! Pomimo tego i innych podobnych incydentów, zespół Terno zaczął koncertować także poza granicami Polski zdobywając coraz większą popularność w kraju i na świecie. Występowali w niemal wszystkich krajach Europy, a także w USA i Kanadzie, biorąc udział w festiwalach muzyki, pieśni i tańca, ogólnopolskich konkursach zespołów i solistów es- Edward Dębicki wybitny twórca cygański dzieciństwo i młodość spędził w taborze. Był to wyjątkowy, wołyńsko artystyczny tabor Cyga nów polskich z rodu: Wajsów, Korzeniowskich, Krzyżanowskich, Zielińskich, Jaworskich i inn. Tabor, w którym wychował się, posiadał orkie strę, której tradycje rodzinnego muzykowania prze chodziły z pokolenia na pokolenie, a rodowym in strumentem była harfa, na której grali jego wujo wie wirtuozi tego instrumentu. W tym zespole, na akordeonie guzikowym rozpoczynał w cieniu taborowych wozów swą edukację 10. letni wów czas Edward Dębicki, a program zespołu często zapowiadała Bronisława Wajs Papusza. W 1955 roku Edward Dębicki zakłada pierwszy zespół ar tystyczny o nazwie KCHAM ( Słońce ). Z Jego powodu tabor osiadł w Żaganiu, a następnie w Gorzowie Wlkp., bowiem E. Dębicki pragnął uczyć się w szkole muzycznej. Gorzowską PSM ukoń czył po 3. latach z wyróżnieniem. W latach był laureatem ogólno polskich konkursów akordeonowych we Wrocła wiu i Kielcach. Popularyzacja kultury, tradycji i zwy czajów cygańskich stała się pasją E. Dębickiego. Zapisuje wiele zapomnianych, już starych, taboro wych pieśni, aranżując te melodie na własny ze spół. W 1963 roku wraz z zespołem zdaje egza min przed Państwową Komisją Weryfikacyjną Mi nisterstwa Kultury i Sztuki dla solistów estrado wych, muzyków, tancerzy. Od 1964 r. wraz z so listką Randią, dla której przygotował repertuar zdo bywa liczne wyróżnienia i nagrody na festiwalach opolskich, jak też międzynarodowych. Pisze też widowiska estradowe, muzykę filmową, nawiązuje współpracę z wybitnymi twórcami w kraju. Jego kompozycje wykonują soliści i zespoły cygańskie na całym niemal świecie. Wykonywali je również (piosenki laureatki festiwalu opolskiego) : Anna Stanisław Dębicki, brat Edwarda. Jest w Ze spole od początku Jego istnienia na zdjęciu, z tam tych lat. Znakomity tancerz. Jego ogromne umie jętności stepowania i gry na gitarze, zawsze stano wiły o dodatkowych walorach estradowych popi sów Terno. W czasie występów w Chicago, wygrał konkurs na stepowanie i otrzymał bardzo cenną nagrodę, o której wspomina tylko najbliższym. tradowych oraz festiwalach muzyki cygańskiej za granicą: w 1965 roku w Sofii, w 1970 w Moskwie, w 1972 w Bratysławie, w 1974 w Budapeszcie, zawsze zdobywając pierwsze miejsca lub przynajmniej wyróżnienia. Niewątpliwie wart przypomnienia jest fakt współpracy Edwarda Dębickiego z takimi twórcami jak m.in Jerzy Ficowski, Katarzyna Gaertner oraz wykonywania utworów autorstwa założyciela Terno przez Annę German, Sławę Przybylską czy Edytę Gepert. Zespół z biegiem lat poszerzał formułę artystyczną, dlatego też z czasem przyjął nazwę Cygański Teatr Muzyczny Terno. Jego repertuar obejmował bowiem oprócz standardowych utworów, także większe formy muzyczne. Nie sposób pominąć udziału Terno i E. Dębickiego w filmach: Śpiewy po rosie, Zanim opadną liście Władysława Ślesickiego, Rzeka Kłamstwa Jana Łomnickiego (w których to cały czas słyszymy kompozycje zespołu), a także Farba Michała Rossy gdzie w jednej z ról wystąpił Edward Dębicki. To wszystko nie wyczerpuje bogatego dorobku grupy, której pięćdziesiąty jubileusz będziemy obchodzić podczas Romane Dyvesa 2005, co będzie niewątpliwe wspaniałym przeżyciem zwłaszcza, że na naszych oczach rośnie kolejne pokolenie cygańskich artystów. German i zespół Trubadurzy ( Cygański wóz z tekstem Jerzego Ficowskiego), Po Cyganach dym z tekstem Karola Korda w wyk. Teresy Warzyń skiej, Jak zostałam wielką panią z tekstem J. Ficowskiego wyk. przez Randię i Sławę Przybylską, zaś utwór Idź swoją drogą do tekstu Jonasza Kofty w wykonaniu Edyty Geppert zdobył Grand Prix festiwalu opolskiego w 1995 r. Wraz z zespołem występował we wszystkich krajach Europy, a także USA i Kanadzie (trzykrot nie). Brał tez udział w licznych festiwalach cygań skich (Sofia 1965, Moskwa 1970, Bratysława 1974, Strassburg 1988, Monachium 1994, Oslo 2000). W 1997 r. wraz z Cygańskim Teatrem Muzycznym Terno, którego jest założycielem i kierownikiem artystycznym (od 1955 r.!) wziął udział w Światowych Dniach Kultury Kopenhaga 1997, reprezentując tam Polskę, obok tak zna mienitych ludzi kultury, jak Wisława Szymborska, czy Krystian Zimmerman. Twórczość Edwarda Dębickiego to też blisko 200 pieśni, kilkanaście widowisk estradowych, mu zyka do filmów : Zanim opadną liście Śpiew po rosie w reż. Władysława Ślesickiego, Rzeka kłamstwa w reż. Jana Łomnickiego, Orzeł i resz ka w reż. Ryszarda Filipskiego. Był też autorem scenariusza oraz autorem muzyki i wykonawcą obrazu Cygańskie pieśni Papuszy filmu biogra ficznego, w reż. Grzegorza Dubowskiego. W 1993 r. ukazał się jego tomik poetycki Teł nango bolibem ( Pod gołym niebem ) w przekła dzie poetyckim na jęz. pol. Jerzego Ficowskiego, a w 2004 r. ukazały się wspomnienia E. Dębickie go Ptak umarłych wyd. przez Bibliotekę Naro dową w Warszawie, w których zawarł wspomnie nia taborowych wędrówek po Kresach Wschod nich Rzeczypospolitej. Książka ta ukazuje również dramatyczne opisy Holocaustu Cyganów w czasie II wojny światowej na Wołyniu. Twórczość Edwarda Dębickiego zawsze była wierna duchowi tradycji, czerpana z przekazów starszyzny cygańskiej. We współczesnych, ostat nich jego utworach, w których zachodzi już proces stylizacji, słyszymy wyraźnie charakterystyczne motywy cygańskie, inspirowane folklorem Cyga nów hiszpańskich, bałkańskich, rosyjskich, węgier skich, rumuńskich, jak też echa orientalne, mające swe źródła w korzeniach Cygańszczyzny mu zyce hinduskiej, arabskiej. Od lat siedemdziesiątych zabiegał o organiza cję festiwalu kultury cygańskiej w Gorzowie Wlkp, który przypominałby czas romantycznych i twór czych taborowych wędrówek. Pomysł ten udało się Edwardowi Dębickiemu zrealizować w 1989 r. W dotychczasowych (XVI.) edycjach Międzyna rodowych Spotkań Zespołów Cygańskich Roma ne Dyvesa ( Cygańskie Dni ) wystąpiło ponad 100 zespołów cygańskich z całego świata. Imprezie głównej towarzyszą seminaria naukowe, wystawy, wieczory poetyckie promujące kulturę cygańską, przyczyniając się skutecznie do niwelowania od wiecznych, niesprawiedliwych stereotypów dot. tej grupy etnicznej. Ewa Dębicka, żona Edwarda Dębickiego, która jest Polką, pomaga mężowi prowadzić Stowarzy szenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im.b. Wajs Papuszy w Gorzowie Wlkp., zwłasz cza przy organizacji festiwalu Romane Dyvesa, bo przygotowania trwają prawie cały rok. Zainicjowała spotkania środowiskowe miłośników kultury cygań skiej. Wspólna zabawa jest okazją do integracji i poznawania obyczajów obu narodowości."mam w sobie jakby dwie kultury i mogę z obu czerpać to, co najlepsze. Najbardziej chwyta za serce muzyka, ona nie poddaje się narodom" powiedziała w jed nym z wywiadów.

4 ARTYŚCI TEGOROCZNYCH ROMANE DYVESA AIDA Urodziła się w Batumi w Gruzji. Tu pobierała nauki, także dodatkowe w szkole muzycznej. Debiutowała w roku 1999 na płycie Katarzyny Gaertner zatytułowanej: Czar Korzeni. Współpracuje obecnie z zespołem Max Klezmer Band. Jego skład tworzą absolwenci Krakowskiej Akademii Muzycznej, z którymi nagrała swoje solowe płyty pt. Aida i Nagie Myśli. ANA MARIA AMAHI Artystka jest tancerką flamenco. Pochodzi z Sewilli, z rodziny o wielkich tradycjach muzycznych. Jej matka i babka były tancerkami, a ojciec gitarzystą flamenco. W wieku dziecięcym zaczęła się uczyć tańca, dzięki czemu po wielu latach żmudnych ćwiczeń doszła do mistrzostwa w opanowaniu warsztatu. Ma za sobą udział w wielu zespołach tradycyjnego tańca. Jednakże prawdziwą karierę międzynarodową rozpoczęła w latach dziewięćdziesiątych razem z Javierem Baronem, i Marią Serrano. Prowadzi dwie mistrzowskie szkoły tańca flamenco w Sewilli i w Berlinie. Nie po raz pierwszy będziemy ją gościć na Romane Dyvesa. Wszyscy pamiętają jej wspaniały występ z roku BRATSCH Zespół uważany we Francji za najstarszą grupę (występują od 25 lat) i najlepszą formację o repertuarze splatającym jazz z muzyką klezmerską, cygańską i tradycyjną muzyką krajów centralnej i południowej Europy. Czerpiąc motywy z folkloru rozmaitych regionów, nie poprzestaje na ich perfekcyjnym wykonawstwie lecz poddaje je przekształceniu własną wrażliwością, pozostawiając sporo miejsca na improwizację. Swoboda i energia, ale także melancholia i widowiskowość spektakli Bratscha przysparzają grupie coraz to więcej naśladowców. Jak sami twierdzą, ich cygański styl zaczął inspirować nawet... Cyganów. GIPSY NIGHT Zespół estradowy Cyganów pochodzących z krajów byłej Jugosławii. Obecnie, członkowie zespołu mieszkają w Danii i koncertują we wszystkich krajach Europy Zachodniej. W utworach prezentowanych przez Gipsy Night, zarówno w muzyce jak i śpiewie oraz tańcu, wyraźnie dostrzega się wpływy ludowej tradycji pochodzącej z Turcji. W obecnym składzie zespół występuje od niedawna i jest to pierwszy jego występ przed polską publicznością. Na zdjęciu solistka zespołu. IŁO Folklorystyczny zespół Cyganów z Moskwy Iło (serce) już kilkakrotnie był gościem gorzowskiego festiwalu wprowadzając publiczność amfiteatru, w klimat żywej i radosnej zabawy cygańskiej. Iło ma za sobą mnóstwo występów w Japonii, Stanach Zjednoczonych, a także w Hiszpanii, Niemczech, państwach byłej Jugosławii i Francji. We wszystkich tych krajach jego występy były przyjmowane entuzjastycznie. KATARZYNA GRONIEC Laureatka Grand Prix na Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu w roku Prawdziwy jednak rozgłos uzyskała dzięki występowi w musicalu Metro i od tego czasu stale współpracuje z Teatrem Buffo np. jako solistka widowiska Janusza Józefowicza pt. Cygańska Noc. W roku 2001 nagrała pierwszą swoją płytę solową zatytułowaną Mężczyźni, śpiewając poezję m.in. Asji Łamituginy, Wiktora Woroszylskiego, Konstantego I. Gałczyńskiego oraz Marka Grechuty. Jej dorobek uzupełniają albumy Poste Restante i Emigrantka. MASIO SYLWESTER KWIEK Zadebiutował w roku 1963 z grupą Chochoły występując z nią m.in. na festiwalu w Opolu. Związany był także z zespołem Terno w którym śpiewał przez 14 lat. Muzykę dla niego komponował m.in Mateusz Święcicki, a autorem wszystkich tekstów był Jerzy Ficowski. Od lat Masio Kwiek mieszka w Szwecji gdzie aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym tamtejszej społeczności cygańskiej i polskiej. SOWNAKUNI ĆERHEŃ (ZŁOTA GWIAZDA) Zespół muzyczny Cyganów ze Słowacji. Prezentuje przepiękne melodie taborów cygańskich wzbogacone elementami muzyki ludowej Węgrów i Słowaków. Koncertuje w Europie już kilkanaście lat pod kierownictwem prof. Adama Karena. Kilku muzyków tego zespołu prezentowało już swoje umiejętności przed publicznością gorzowskiego amfiteatru. WITT MICHAJ Związany z upowszechnianiem kultury cygańskiej od roku 1967, kiedy to został solistą zespołu Roma. Ma na swoim koncie występy m.in na festwalu w Opolu, w Paryżu (w Olimpii ) i w Mediolanie (w słynnej La Scali ). Jego dorobek płytowy składa się zarówno z albumów solowych jak i z zespołem Roma. Wielokrotnie występował na Romane Dyvesa. Obecnie mieszka w Sztokholmie będąc jednym z trzech organizatorów Romskiego Domu Kultury. Występuje ze swoim bratem Łace Wiśniwskim.

5

6 Z życia Stowarzyszenia Twórców i Pryjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs-Papuszy w Gorzowie Wlkp. STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW I PRZYJACIÓŁ KULTURY CYGAŃSKIEJ IM. BRONISŁAWY WAJS PAPUSZY W GORZOWIE WLKP. Organizacja społeczna, zarejestrowana 20 marca 1995 roku, w Gorzowie Wlkp., której prezesem od chwili jej założenia jest Edward Dębicki. Od początku swojego istnienia, Stowarzyszenie jest głównym organizatorem Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa w Gorzowie Wlkp., kulturotwórczej imprezy, która jest inspiracją do dalszych działań artystycznych, naukowych i edukacyjnych. Z tej okazji wydawana jest jednodniówka Romane Dyvesa prezentująca nie tylko wykonawców Spotkań. Omawiane są w niej ważne sprawy i wydarzenia pokazujące różne aspekty życia społeczności romskiej, m.in. sylwetki Cyganów o niezwykłym znaczeniu dla tej społeczności. Wspominaliśmy Zefiryna Gimenez Malla, który 4 maja 1997 roku w Watykanie - wraz z czteroma męczennikami za wiarę Chrystusową - został ogłoszony błogosławionym, Leksy Manusza urodzonego w Rydze, wybitnego cyganologa, znawcę dialektów Cyganów w Europie, tłumacza klasyki (m.in. przełożył na romski i angielski, staroindyjski epos Ramajana ) i utworów współczesnych (zm. w 1997 r.) oraz Sait Balića, jednego z najwybitniejszych przywódców romskich byłej Jugosławii, uczestnika wielu międzynarodowych konferencji dotyczących spraw Romów, byłego wiceprezydenta Światowej Rady Cyganów Romani Union (zm r.). W okolicznościowych jednodniówkach publikowane są też rozmowy z honorowymi gośćmi Spotkań, omówienia imprez towarzyszących, a także wypowiedzi nt. Zarząd Stowarzyszenia, przed domem Papuszy z okazji obchodów Światowego Dnia Romów. Jak postrzegam Cyganów? Ważnym zadaniem Stowarzyszenia jest popularyzacja ludzi zasłużonych w przełamywaniu nieprzychylnych stereotypów, które - jak się okazuje - mają długi żywot w mentalności sporej części Polaków. Stowarzyszenie prowadzi działalność wydawniczą i organizuje w Gorzowie Wlkp. coroczne uroczystości z okazji Światowego Dnia Romów. KOMUNIKAT STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW I PRZYJACIÓŁ KULTURY CYGAŃSKIEJ im. Bronisławy Wajs Papuszy w Gorzowie Wlkp. Przypadający na dzień 08 kwietnia 2005 roku Międzynarodowy Dzień Romów, jako dzień pamięci o zamordowanych Romach i wszystkich próbach eksterminacji, przejawów nietolerancji oraz prześladowania naszej społeczności na przestrzeni wieków, a w szczególności XX Wieku,ofiarowujemy w akcie solidarności z całym światem, JANOWI PAWŁOWI II - WIELKIEMU, Papieżowi, Ojcu Świętemu, Człowiekowi i Namiestnikowi Jezusa Chrystusa na Ziemi, jako Votum wdzięczności za wyniesienie na Ołtarze Świata, naszego brata Błogosławionego ZEFERINO GIMENEZ MALLA. W tym dniu, dniu Uroczystości Pogrzebowych, zmarłego 02 kwietnia 2005 roku Ojca Świętego Jana Pawła II rodem z Polski, Społeczność gorzowskich Cyganów i członkowie stowarzyszenia łączą się z wszyskimi braćmi i siostrami w człowieczeństwie, uczestnicząc w modlitewnym czuwaniu i poszanowaniu tego co Boże i przez Boga Stworzone. Zarząd Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej w Gorzowie Wlkp. Dziesięcioletnia działalność Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs-Papuszy w Gorzowie Wlkp. potwierdziła celowość jego powołania oraz unikalny charakter, ponieważ skupia ludzi wolnych od uprzedzeń rasowych zainteresowanych tworzeniem i upowszechnianiem kultury Romów oraz obroną ich godności, ale także uświadamiania tej godności. Członkiem może zostać każda osoba pełnoletnia, która złoży deklarację realizacji statutowych zadań i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia. Zapraszamy do współpracy.

7 Jamaro Patyvało Pšała! Waš dava dre pańdźdeša berša sykavesys manuśenge jamari kultura, waš Tyri phari buty, kaj Terno sy terno. Pučiełys pes Papuša: kon podhadeła łakri gili? Tu podxadijan Tyre buciasa, sykadzian but manušenge, dre but thema. Nie bój się Cygana, książka Adama Bartosza, której drugie wydanie ukazało się w ubiegłym roku, wzbogacone o ikonografię i poezję, ze wstępem Ludwika Stommy. Zawiera indeks nazw geograficznych, rozbudowane przypisy oraz bibliografię. Jest też nowy rozdział: W romskiej szkole, o tyle ważny, że aktualnie trwa żywa dyskusja na temat edukacji dzieci cygańskich- jej dostępności i powszechności. Prezentacja książki i spotkanie z Adamem Bartoszem miało miejsce w Gorzowie Wlkp., w dniu 20 kwietnia 2005 roku, w Instytucie Nauczycielskim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i w Klubie Na Zapiecku. Romskie dzieci (25 osób) wraz ze swoją opiekunką Krystyną Wiercińską, już drugi rok z rzędu, przyjeżdżają z Legnicy do Gorzowa Wlkp. na warsztaty, w ramach Letniej Szkoły Romskiej. Na zdjęciu: w gorzowskim amfiteatrze podczas koncertu galowego w 2004 roku. Te javes sasto, baxtało dre łačho zor but berša. Karol Parno Gierliński International Romani Union Šerutno - poseł * * * Nasz Wielce Szanowny Bracie! Za to, że przez pięćdziesiąt lat tworzyłeś i upowszechniałeś naszą kulturę, za Twoja ciężką pracę, która zaowocowała tym, że Terno jest zawsze młody. Pytała się kiedyś Papusza: kto podniesie jej pieśń? Ty tę pieśń podniosłeś, poniosłeś ją do wielu ludzi i do wielu krajów. Składam Ci najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i sił twórczych na długie lata. Karol Parno Gierliński poseł Internationale Romani Union

8 BŁOGOSŁAWIONY ZEFIRYN GIMENEZ MALLA Urodzony w roku 1861w Benavent de Segria koło Leridy w Katalonii, pochodził ze szczepu Kalów. Wychowywał się w biednej i pobożnej rodzinie. W dzieciństwie zaznał wiele biedy takiej, że nieraz szedł głodny spać, bo nie było co jeść. Stąd też do końca życia był wrażliwy na biedę i nigdy nie pozostawiał bez pomocy człowieka będącego w potrzebie. Jego przywiązanie do wiary katolickiej przejawiało się także w ożywionej działności duszpasterskiej zarówno wśród współziomków jak i Hiszpanów. Podczas wojny domowej w Hiszpanii ujął sie za księdzem prowadzonym na rozstrzelanie. W wyniku tego sam został aresztowany, a podczas rewizji został przy nim znalezniony różaniec, co przypieczętowało jego los. Skazany na śmierć, został rozstrzelany 2 sierpnia 1936 roku, beatyfikowany przez Jana Pawła II 4 maja 1997 roku jako jeden z tzw. męczenników różańcowych. List Edwarda Dębickiego do ks. biskupa Adama Dyczkowskiego: Jego Ekscelencja Ks. Biskup dr Adam Dyczkowski Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Zielona Góra Boże Ojcze pełen dobroci, Ty umocniłeś światłem Twojego Ducha Zefiryna, pierwszego Roma, do poniesienia męczeńskiej śmierci dla Chrystusa i przyłączyłeś go do grona męczenników. Dziękujmy Ci za znak Twojego miłosierdzia dla wszystkich Romów. Wzbudź w jego narodzie oraz w całym Kościele świętych misjonarzy. Pomóż nam naśladować przykład Zefiryna, prawdziwego chrześcijanina i dobrego samarytanina. Spraw, abyśmy umocnieni Eucharystią i nabożeństwem do Matki Bożej, byli gotowi jak on kroczyć drogą Krzyża, w nadziei uczestniczenia w Twojej chwale. Wasza Ekscelencjo Księże Biskupie. Słowami modlitwy, popularnej w społeczności cygańskiej, w intencji kanonizacji Błogosławionego Zefiryna Gimenez Malla Cygana z Hiszpanii - męczennika, beatyfikowanego przez naszego Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 4 maja 1997 roku, kieruję na ręce Waszej Ekscelencji swój list i ogromną prośbę. Minęło już osiem lat od wydania dekretu Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, stwierdzającego, że Zefiryn Gimenez Malla jest męczennikiem wiary. Cała społeczność Cyganów w Polsce, za sprawą Krajowego Duszpasterza Cyganów Księdza Stanisława Opockiego, wyznając swoją wiarę i przywiązanie do Kościoła Powszechnego, rozpoczęła modlitewną pielgrzymkę swojego Patrona poprzez peregrynację obrazu z wizerunkiem Błogosławionego w rodzinach cygańskich. Do tej modlitewnej wspólnoty wiary, pragnie włączyć się społeczność gorzowskich Cyganów. Powyższy akt, będzie także wydarzeniem historycznym w życiu Naszej Diecezji i dopełniającym naszą-cyganów obecność w życiu religijnym i kulturowym regionu. Tym aktem pragniemy też wyrazić wdzięczność za pięćdziesiąt lat twórczej pracy w kształtowaniu kulturowego oblicza Ziemi Lubuskiej, to właśnie w tym roku przypada jubileusz pięćdziesięciolecia działalności Cygańskiego Teatru Muzycznego TERNO, którego jestem założycielem. Wasza Ekscelencjo Księże Biskupie Ordynariuszu. Poczyniliśmy stosowne uzgodnienia z Naszym Duszpasterzem Księdzem Stanisławem Opockim co do programu wędrowania wizerunku Bł. Zefiryna i nawiedzania rodzin, z Księdzem Kanonikiem Stanisławem Garncarzem proboszczem Gorzowskiej Katedry co do uroczystej Mszy św., którą zaplanowaliśmy na dzień 8 lipca 2005 r., w Kościele Katedralnym w Gorzowie Wlkp. o godz. 18.3o. Tym wydarzeniem religijnym, chcemy rozpocząć tegoroczne Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich ROMANE DYVESA 05 z udziałem gości z Niemiec, Rosji, Francji, Hiszpanii, Czech, Ukrainy, Danii, Szwecji, Serbii, Słowenii. W imieniu rodzin cygańskich Gorzowa i regionu oraz gości i organizatorów festiwalu zwracam się do Waszej Ekscelencji z ogromną prośbą o przyjęcie naszego zaproszenia do wspólnego przeżywania i wspólnej modlitwy do Boga za wstawiennictwem Błogosławionego Zefiryna Gimenez Malla. Proszę Waszą Ekscelencję o przewodniczenie Mszy Świętej i wygłoszenie Słowa Bożego w tym Świętym, dla nas-cyganów i wielu gorzowian, Dniu. Wasza Ekscelencjo Księże Biskupie, proszę przyjąć na zakończenie mego listu osobistą refleksję, którą jako Cygan pozwolę sobie wyrazić. Mianowicie dotyczy to tak późno skierowanej przeze mnie prośby do Waszej Ekscelencji. Otóż nasz czas-cyganów, jakoś wciąż inaczej upływa, tak jak byśmy ciągle wędrowali, jakby koła naszych wozów zatrzymywały się tylko na krótki postój. Z serdecznym pozdrowieniem, Edward Dębicki Opracowanie i wybór tekstów z zasobów archiwalnych Państwa Edwarda i Ewy Dębickich oraz Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs-Papuszy w Gorzowie Wlkp.: Janusz Dreczka i Jacek Pierzchała. Foto: archiwum rodzinne Edwarda i Ewy Dębickich oraz zasoby archiwalne Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs-Papuszy w Gorzowie Wlkp. Druk: StudioCD, t./f , studiocd o2.pl STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW I PRZYJACIÓŁ KULTURY CYGAŃSKIEJ im. BRONISŁAWY WAJS-PAPUSZY ul. Łokietka 28/4, Gorzów Wlkp., tel , tel./fax

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

" Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne..."

 Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne... " Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne..." Chór szkolny skupia uczniów lubiących łączyć swoje pasje, talent z artystycznym sposobem wyrażania siebie. To bardzo wymierny

Bardziej szczegółowo

XXII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PRZYSTAŃ DLA TAŃCA 2 6 lipca GORZÓW 2015

XXII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PRZYSTAŃ DLA TAŃCA 2 6 lipca GORZÓW 2015 Organizator Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp. oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Artystycznego Buziaki Stowarzyszenie Promocji Wychowania Przez Taniec Aluzja Współorganizator Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu Niech żyje Jezus! Niech radosny zabrzmi dziś hymn ku czci Serca Zbawiciela! Czcigodne Siostry Wizytki Drodzy Bracia i Siostry zakochani w Sercu Pana Jezusa Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału. IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2014

Zapraszamy do udziału. IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2014 ORGANIZATORZY: KUTNOWSKI DOM KULTURY REGIONALNE TOWARZYSTWO MUZYCZNE oraz EUROPEJSKA FUNDACJA WSPIERANIA TALENTÓW DZIECI I MŁODZIEŻY MŁODZI ARTYŚCI Zapraszamy do udziału w IV Festiwalu Piosenki Rozdźwięki

Bardziej szczegółowo

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem [FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem Na początek reggae, a później polski rock - na błoniach Politechniki Opolskiej trwa koncert Rock Opole, zorganizowany w ramach imprez towarzyszących

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w III Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2013

Zapraszamy do udziału w III Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2013 ORGANIZATORZY: MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W KUTNIE oraz EUROPEJSKA FUNDACJA WSPIERANIA TALENTÓW DZIECI I MŁODZIEŻY MŁODZI ARTYŚCI Zapraszamy do udziału w III Festiwalu Piosenki Rozdźwięki KUTNO 2013 Festiwal

Bardziej szczegółowo

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Paweł Pytlak Końskowola 2010 Spis treści; I Ogólna charakterystyka programu II Cel zajęć artystycznych Cele główne Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

XIV Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i MłodzieŜy Szkolnej. Gorzów 2007 REGULAMIN

XIV Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i MłodzieŜy Szkolnej. Gorzów 2007 REGULAMIN XIV Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i MłodzieŜy Szkolnej Gorzów 2007 REGULAMIN 15 18 czerwca 2007 PATRONAT Minister Edukacji Narodowej Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego ORGANIZATORZY Kuratorium

Bardziej szczegółowo

Wokaliści Instrumentaliści Harcerska orkiestra dęta Kwartet gitarowy Zespół wokalno-instrumentalny CONSONANS Zespoły taneczne

Wokaliści Instrumentaliści Harcerska orkiestra dęta Kwartet gitarowy Zespół wokalno-instrumentalny CONSONANS Zespoły taneczne MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY Ul. Kozia 10 a 25-514 Kielce tel/fax:(41)344 34 23 (41)343 64 20 mail: poczta@mdkkielce.pl OFERTA ARTYSTYCZNA Wokaliści Instrumentaliści Harcerska orkiestra dęta Kwartet gitarowy

Bardziej szczegółowo

Wyniki I otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie kultury

Wyniki I otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie kultury Wyniki I otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie kultury Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków Lp. I. II. III. VI. 1 2 3 Lubuskie Towarzystwo Gitarowe w Zielonej

Bardziej szczegółowo

III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II

III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II Miejcie odwagę żyć dla Miłości! Organizator: Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 1 HONOROWY PATRONAT NAD III PRZEGLĄDEM POEZJI JANA PAWŁA II PEŁNI: - Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia Parafialne. XI Niedziela zwykła 12.06.2016

Ogłoszenia Parafialne. XI Niedziela zwykła 12.06.2016 Ogłoszenia Parafialne XI Niedziela zwykła 12.06.2016 8.00 Msza święta Za + rodziców Władysława i Genowefę Sokalskich, zmarłą mamę Genowefę Talacha, zmarłego brata, bratową, szwagra oraz dziadków z obu

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

Adrianna Róża Szmyt - każdy tak samo ważny

Adrianna Róża Szmyt - każdy tak samo ważny Adrianna Róża Szmyt - każdy tak samo ważny We wrześniu 2010 roku minie dziesięć lat od chwili założenia przy Parafii Ofiarowania Pańskiego na Ursynowie chóru Cantate Domino. Jego podstawową działalnością

Bardziej szczegółowo

Zespół Iasomia (Mołdawia)

Zespół Iasomia (Mołdawia) Zespół Iasomia (Mołdawia) Zespół Iasomia został założony 5 lat temu, we wrześniu 2010 roku przez choreografa Ion Bencheci, w Szkole Sztuk Pięknych, w Straseni (Straszany). Zespół brał udział w różnych

Bardziej szczegółowo

Ś L Ą S K I T E A T R T A Ń C A TANECZNY MOST. Realizacja projektu

Ś L Ą S K I T E A T R T A Ń C A TANECZNY MOST. Realizacja projektu TANECZNY MOST Realizacja projektu Lipiec 2009 - Listopad 2010 Spis treści O ŚTT 3 Opis projektu 4 Partnerzy projektu 5 Nadchodzące wydarzenia 6 Kontakt 7 Str. 2 O ŚTT Cele Śląski Teatr Tańca został załoŝony

Bardziej szczegółowo

XI WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA KUŹNIA 2013

XI WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA KUŹNIA 2013 XI WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA KUŹNIA 2013 I. ORGANIZATOR FESTIWALU: Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem II. PATRONAT FESTIWALU: Burmistrz Zawadzkiego Mieczysław Orgacki III. TERMIN

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ BYDGOSZCZ 4-15.11.2015

ZAPROSZENIE TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ BYDGOSZCZ 4-15.11.2015 XXXIV TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ BYDGOSZCZ 4-15.11.2015 BYDGOSKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ CHRZEŚCIJAŃSKĄ Rodzina pierwszą szkołą cnót społecznych św. Jan Paweł II Familiaris Consortio (n. 36) PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina Zestawienie ofert w Konkursie z dziedziny kultury AD 2010 wraz z przyznanymi dotacjami Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRAWDZIWA ROMSKA MUZYKA! IV MIĘDZYNARODOWE DNI KULTURY ROMSKIEJ w Krakowie 2015. 31 lipca Nowa Huta 1-2 sierpnia Krakowskie Błonia

INFORMACJA PRAWDZIWA ROMSKA MUZYKA! IV MIĘDZYNARODOWE DNI KULTURY ROMSKIEJ w Krakowie 2015. 31 lipca Nowa Huta 1-2 sierpnia Krakowskie Błonia IV MIĘDZYNARODOWE DNI KULTURY ROMSKIEJ w Krakowie 2015 FESTIWAL KULTURY ROMSKIEJ W KRAKOWIE OD 2012 ROKU INFORMACJA IV MIĘDZYNARODOWE DNI KULTURY ROMSKIEJ w Krakowie 2015 GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Głównym

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy. Motion Music Festival. Czasław - Wieliczka 2016

V Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy. Motion Music Festival. Czasław - Wieliczka 2016 V Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy Motion Music Festival Czasław - Wieliczka 2016 Pomysł na zorganizowanie Konkursu zrodził się z potrzeby zdobywania nowych doświadczeń, dzielenia się już zdobytymi, potrzeby

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! 1 Zespół Szkół ul. Szkolna 4 77-130 Lipnica tel/fax: 059-821-84-91 www.zslipnica.info DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Serdecznie zapraszamy do udziału w V KASZUBSKIM FESTIWALU POLSKICH I ŚWIATOWYCH

Bardziej szczegółowo

Program peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II w Oddziale Okręgowym w Olsztynie w dniach września 2015 roku

Program peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II w Oddziale Okręgowym w Olsztynie w dniach września 2015 roku Program peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II w Oddziale Okręgowym w Olsztynie w dniach 15 30 września 2015 roku 15 września (wtorek) NOWE MIASTO LUBAWSKIE 17.30 rozpoczęcie peregrynacji i wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Założenia regulaminowe:

Założenia regulaminowe: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie serdecznie zaprasza: Solistów, Zespoły folklorystyczne, Biesiadne i Kapele Podwórkowe do udziału w XII Pomorskim Przeglądzie Zespołów folklorystycznych, Biesiadnych

Bardziej szczegółowo

I WILANOWSKI FESTIWAL PIOSENKI FILMOWEJ DLA MŁODZIEŻY FILMOSENKI 2016

I WILANOWSKI FESTIWAL PIOSENKI FILMOWEJ DLA MŁODZIEŻY FILMOSENKI 2016 I WILANOWSKI FESTIWAL PIOSENKI FILMOWEJ DLA MŁODZIEŻY FILMOSENKI 2016 Piosenka filmowa to wartościowy, odrębny i bardzo popularny gatunek muzyczny, funkcjonujący często poza filmem, nierzadko przewyższając

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Uwzględniając wniosek Zarządu Osiedla Wilamowice oraz Burmistrza Wilamowic, po konsultacji z Księdzem Proboszczem Michałem Bogutą

OŚWIADCZENIE. Uwzględniając wniosek Zarządu Osiedla Wilamowice oraz Burmistrza Wilamowic, po konsultacji z Księdzem Proboszczem Michałem Bogutą OŚWIADCZENIE Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26 września 2012 roku w sprawie ustanowienia Św. Abpa Józefa Bilczewskiego Uwzględniając wniosek Zarządu Osiedla Wilamowice oraz Burmistrza Wilamowic,

Bardziej szczegółowo

V SZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI FILMOWEJ W XXI LO IM. B. PRUSA W ŁODZI.

V SZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI FILMOWEJ W XXI LO IM. B. PRUSA W ŁODZI. V SZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI FILMOWEJ W XXI LO IM. B. PRUSA W ŁODZI. Łódź jest miastem o specyficznym i niespotykanym klimacie, posiadającym piękne, nieszablonowe przykłady architektury industrialnej. Jednak

Bardziej szczegółowo

Klaudiusz Baran Urodził się w Przemyślu. W 1995 roku ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Prof. Jerzego Jurka. Jako stypendysta rządu francuskiego kontynuował studia w

Bardziej szczegółowo

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Bóg kocha dzieci. Poradnik metodyczny do religii dla dzieci czteroletnich

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Bóg kocha dzieci. Poradnik metodyczny do religii dla dzieci czteroletnich KOCHAMY DOBREGO BOGA Bóg kocha dzieci Poradnik metodyczny do religii dla dzieci czteroletnich Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 Ogólna prezentacja i wprowadzenie do pracy z podręcznikiem Kochamy

Bardziej szczegółowo

- uczęszcza na dodatkowe zajęcia muzyczne (np. chór, nauka gry na instrumencie, zespól wokalny itp.);

- uczęszcza na dodatkowe zajęcia muzyczne (np. chór, nauka gry na instrumencie, zespól wokalny itp.); 1 Przedmiotowy system oceniania z muzyki, kl IV-VI, gimnazjum Kryteria ocen - klasa IV Uczeń, który otrzymuje ocenę: celującą - opanował w stopniu bardzo dobrym materiał klasy IV; - ujawnia wyjątkowe zdolności

Bardziej szczegółowo

Te Turskie zegary głośno biją już 40-lat Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Tursko 1971-2011

Te Turskie zegary głośno biją już 40-lat Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Tursko 1971-2011 40 lat Te Turskie zegary głośno biją już 40-lat Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Tursko 1971-2011 Przy wtórze żywiołowych wiwatów, z energicznymi obrotami oberków, z siarczystymi polkami i posuwistym chodzonym

Bardziej szczegółowo

Szukałem Was idziemy za Tobą

Szukałem Was idziemy za Tobą Szukałem Was idziemy za Tobą Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie organizuje V Gminny o bł. Janie Pawle II Bóg pragnie, aby wszyscy byli święci pod patronatem Wójta Gminy Limanowa REGULAMIN KONKURSU

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ARTYSTYCZNE WOM w roku 2009

IMPREZY ARTYSTYCZNE WOM w roku 2009 IMPREZY ARTYSTYCZNE WOM w roku 2009 XXI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie dla młodzieŝy szkół ponadgimnazjalnych Gdańsk 2008/2009 E l i m i n a c j e w o j e w ó d z k i e : 17 IV 2009 Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w KATOWICACH. ROK SZKOLNY 2013/2014 cz. IV

KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w KATOWICACH. ROK SZKOLNY 2013/2014 cz. IV KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w KATOWICACH ROK SZKOLNY 2013/2014 cz. IV Koncert uczniów w hospicjum CORDIS 1 kwietnia 2014 r. Szkolną tradycją stały się koncerty

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA Papież Franciszek wydał rozporządzenia dotyczące odpustów i sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia. Uczynił to w liście do przewodniczącego Papieskiej

Bardziej szczegółowo

IV Podkarpacki Festiwal Piosenki Misyjnej im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ pod hasłem Serce bez granic. Huta Komorowska, 11 września 2015 r.

IV Podkarpacki Festiwal Piosenki Misyjnej im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ pod hasłem Serce bez granic. Huta Komorowska, 11 września 2015 r. IV Podkarpacki Festiwal Piosenki Misyjnej im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ pod hasłem Serce bez granic Huta Komorowska, 11 września 2015 r. Regulamin Organizatorzy: Fundacja im. Księdza Kardynała

Bardziej szczegółowo

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej Bp Henryk Tomasik: Dekret o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary w Diecezji Ra Radom, 18 października 2012 roku L. dz. 1040/12 DEKRET o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

Bardziej szczegółowo

22.05. O godz. 10.30 odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci niesłyszących przygotowana przez ks. Wikariusza.

22.05. O godz. 10.30 odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci niesłyszących przygotowana przez ks. Wikariusza. 08.05. W parafii odbył się kiermasz książki katolickiej zorganizowany przez Drukarnię i Księgarnię Św. Wojciecha. 15.05. O godz. 10.30 odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Celebracja zamknięcia Roku Wiary

Celebracja zamknięcia Roku Wiary Celebracja zamknięcia Roku Wiary W czasie Mszy św. niedzielnej 24 listopada 2013 roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 1. Przed Mszą św. wiernym rozdaje się świece i zapala się paschał

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

Drodzy Przyjaciele! W tym roku to właśnie wiara jest tematem przewodnim imprezy Świat według ks. Jana Twardowskiego.

Drodzy Przyjaciele! W tym roku to właśnie wiara jest tematem przewodnim imprezy Świat według ks. Jana Twardowskiego. SOS W w Nysie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego 48-300 Nysa tel./fax: (077)4332236 e-mail: soswnysapoczta@o2.pl www.soswnysa.republika.pl/ Nysa, dn. 30. 03. 2016 r. Wiara

Bardziej szczegółowo

XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła XXIV Niedziela Zwykła Nikt inny jak tylko Pan Bóg wspomaga i prowadzi tych, którzy pragną Mu służyć. Ta droga wymaga ofiary i poświęcenia w pokonywaniu przeciwności. Ten duchowy trening wzmaga odwagę,

Bardziej szczegółowo

1. CZAS I MIEJSCE IMPREZY:

1. CZAS I MIEJSCE IMPREZY: X OGÓLNOPOLSKI INTEGRACYJNY FESTIWAL TAŃCA I PIOSENKI Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna pod honorowym patronatem Fundacji Darka Strychalskiego ZWYCIĘZCA 1. CZAS I MIEJSCE IMPREZY: Data: 21 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Duan profesjonalny tradycyjnych Duan Marią Nowak

Duan profesjonalny tradycyjnych Duan Marią Nowak Projekt ten to uczta dla ucha i oka prawdziwa tradycyjna muzyka irlandzka zespołu Duan i profesjonalny taniec w wydaniu ślicznych dziewcząt w pięknych kostiumach. Koncerty grane przez grupę to opowieść

Bardziej szczegółowo

Warsztatowa Akademia Musicalowa planuje swój kolejny wielki koncert. Pierwszy raz w historii WAM zaprezentuje niezwykłe widowisko oparte wyłącznie na

Warsztatowa Akademia Musicalowa planuje swój kolejny wielki koncert. Pierwszy raz w historii WAM zaprezentuje niezwykłe widowisko oparte wyłącznie na Oferta współpracy WARSZTATOWA AKADEMIA MUSICALOWA - WAM Amfiteatr Parku Sowińskiego w Warszawie, 24 czerwca 2012 Szanowni Państwo! Warsztatowa Akademia Musicalowa planuje swój kolejny wielki koncert. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Jesteśmy w rodzinie Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;

Bardziej szczegółowo

harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży

harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży LP. Przedsięwzięcie Miejsce Data Uwagi 1. Przeprowadzenie konkursów wewnątrzszkolnychplastycznego, poetyckiego na obrazek z

Bardziej szczegółowo

Podczas każdego ze swoich występów spotyka się z niezwykłym uznaniem wśród publiczności i krytyków muzycznych.

Podczas każdego ze swoich występów spotyka się z niezwykłym uznaniem wśród publiczności i krytyków muzycznych. 2 OCTAVA ensemble szybko uzyskał wiodącą pozycję wśród polskich zespołów kameralnych, zostając uznanym przez krytyków muzycznych za jeden z najciekawszych polskich zespołów wokalnych młodego pokolenia.

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r.

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA IV. Szczegółowe wymagania na następujące stopnie. ocena celująca Uczeń:

MUZYKA - KLASA IV. Szczegółowe wymagania na następujące stopnie. ocena celująca Uczeń: MUZYKA - KLASA IV Szczegółowe wymagania na następujące stopnie ocena celująca Uczeń: Wykazuje szczególne zainteresowanie muzyką Orientuje się w bieżących wydarzeniach muzycznych w kraju i na świecie (konkursy,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

12. FESTIWAL TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ WOJSKA POLSKIEGO

12. FESTIWAL TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ WOJSKA POLSKIEGO DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej Z A T W I E R D Z A M DYREKTOR DEPARTAMENTU WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI MINISTERSTWA

Bardziej szczegółowo

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski To festiwal filmowy zorganizowany dla uczczenia osoby i twórczości

Bardziej szczegółowo

4 7 LIPCA. WARSZAWA / PATIO BUDYNKU PAST-y, ul. Zielna 39 (Metro Świętokrzyska) KLUB FESTIWALOWY HerbaBerba, budynek PAST-y (poziom -1)

4 7 LIPCA. WARSZAWA / PATIO BUDYNKU PAST-y, ul. Zielna 39 (Metro Świętokrzyska) KLUB FESTIWALOWY HerbaBerba, budynek PAST-y (poziom -1) 4 7 LIPCA WARSZAWA / PATIO BUDYNKU PAST-y, ul. Zielna 39 (Metro Świętokrzyska) Artystyczne wrzenie w Warszawie. INFORMACJA PRASOWA Już 4 lipca na patio budynku PAST-y przy Metrze Świętokrzyska startuje

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY, NAUCZYCIELE I SYMPATYCY PIEŚNI POLSKIEJ

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY, NAUCZYCIELE I SYMPATYCY PIEŚNI POLSKIEJ Pieśń ujdzie cało Adam Mickiewicz SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY, NAUCZYCIELE I SYMPATYCY PIEŚNI POLSKIEJ Zwracamy się do Państwa z serdecznym apelem i prośbą o zaangażowanie i udział uczniów w IV Gminnym

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ stycznia 2014 Ogólnopolskie Mistrzostwa Samorządowców w Tenisie Ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa LUTY

STYCZEŃ stycznia 2014 Ogólnopolskie Mistrzostwa Samorządowców w Tenisie Ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa LUTY KALENDARZ IMPREZ PLANOWANYCH W 2014 ROKU URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI 6 stycznia 2014 Orszak Trzech Króli STYCZEŃ 12 stycznia 2014 XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE 1. Festiwal Twórczości Dziecięcej, zwany dalej Festiwalem, jest przedsięwzięciem o charakterze konkursowym, edukacyjnym i promocyjnym. 2. Koordynatorem Festiwalu jest

Bardziej szczegółowo

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka Wizytacja ks. bpa Zdzisława 7 maja 2012 Fortuniaka Plan wizytacji w parafii Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym 7 maja 2012 r. 9.00 Eucharystia z udzieleniem Sakramentu chorych (koncelebracja, Prezbiter

Bardziej szczegółowo

Kariera. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza. w Zielonej Górze

Kariera. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza. w Zielonej Górze Kariera w zasięgu ręki Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza w Zielonej Górze Szkoła Podstawowa nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

Regulamin. XVI Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego Liść Dębu Dąbrowa 2015

Regulamin. XVI Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego Liść Dębu Dąbrowa 2015 Regulamin XVI Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego Liść Dębu Dąbrowa 2015 Festiwal przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 1. Cele: - prezentacja i ocena dorobku artystycznego

Bardziej szczegółowo

Orkiestra Wieniawa to 45 muzyków amatorów, którzy grają utwory na najwyższym - profesjonalnym poziomie. Wieniawa to my - 45 młodych, ambitnych ludzi,

Orkiestra Wieniawa to 45 muzyków amatorów, którzy grają utwory na najwyższym - profesjonalnym poziomie. Wieniawa to my - 45 młodych, ambitnych ludzi, PRESSPACK Orkiestra Wieniawa to 45 muzyków amatorów, którzy grają utwory na najwyższym - profesjonalnym poziomie. Wieniawa to my - 45 młodych, ambitnych ludzi, dla których muzyka jest w życiu najważniejsza.

Bardziej szczegółowo

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W ODDZIALE OKRĘGOWYM W BIAŁYMSTOKU AUGUSTÓW, 4-5 PAŹDZIERNIKA BAZYLIKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA, UL. KSIĘDZA SKORUPKI 6 4 października 18:00 Eucharystia

Bardziej szczegółowo

I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY oraz I FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ

I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY oraz I FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY oraz I FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Żory Zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w konkursach z cyklu

Zapraszamy do udziału w konkursach z cyklu Zapraszamy do udziału w konkursach z cyklu PATRIOTYZM, NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA W ODSŁONIE WIOSENNEJ PT. MAJOWE ŚWIĘTA W PIEŚNI, POEZJI, PROZIE I SZTUKACH PLASTYCZNYCH. HONOROWY PATRONAT NAD KONKURSEM SPRAWUJE

Bardziej szczegółowo

1. KONCERT TAŃCA 2. WYSTAWA FOTOGRAFII TANIEC OBRAZÓW OBRAZ TAŃCA 3. PUBLIKACJA TOMIKU POEZJI ZATAŃCZONA PRZESTRZEŃ

1. KONCERT TAŃCA 2. WYSTAWA FOTOGRAFII TANIEC OBRAZÓW OBRAZ TAŃCA 3. PUBLIKACJA TOMIKU POEZJI ZATAŃCZONA PRZESTRZEŃ PROMOCJA TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO POPRZEZ RÓśNORODNE DZIAŁANIA: 1. KONCERT TAŃCA 2. WYSTAWA FOTOGRAFII TANIEC OBRAZÓW OBRAZ TAŃCA 3. PUBLIKACJA TOMIKU POEZJI ZATAŃCZONA PRZESTRZEŃ Nazwa placówki: Państwowe

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży

Światowe Dni Młodzieży Światowe Dni Młodzieży 2016 Czym są ŚDM? Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkanie młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i papieżem gromadzą się

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

VI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA O PUCHAR BURMISTRZA SULECHOWA. 05.06.2016r.

VI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA O PUCHAR BURMISTRZA SULECHOWA. 05.06.2016r. VI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA O PUCHAR BURMISTRZA SULECHOWA 05.06.2016r. REGULAMIN ORGANIZATOR: Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopina w Sulechowie al. Wielkopolska 3 66-100 Sulechów tel/fax: (68) 385

Bardziej szczegółowo

do udział w imprezie zaprosiliśmy: KASIA KOWALSKA W t roku

do udział w imprezie zaprosiliśmy: KASIA KOWALSKA W t roku W t roku do udział w imprezie zaprosiliśmy: KASIA KOWALSKA To jedna z najbardziej znanych polskich wokalistek. Swoją muzyczną karierę rozpoczęła od debiutanckiego albumu Gemini, z którego pochodzą przeboje

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy IV technikum

Kryteria oceniania z religii dla klasy IV technikum Kryteria oceniania z religii dla klasy IV technikum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Będziesz miłował Pana Boga swego Miejcie odwagę żyć dla Miłości, Bóg

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Gminnego Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej

Regulamin II Gminnego Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej Regulamin II Gminnego Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej Organizator: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniątkach Współpraca: Ośrodek Duszpasterski w Staniątkach Dom Kultury w Staniątkach

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Serdecznie zapraszamy do udziału w VII KALISKIM KONKURSIE PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KALISZA. Mamy gorącą nadzieję, że zarówno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FOLKLORU ZIEM GÓRSKICH

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FOLKLORU ZIEM GÓRSKICH REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FOLKLORU ZIEM GÓRSKICH 1 Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem jest wydarzeniem kulturalnym o międzynarodowym wymiarze. W ramach festiwalu zaproszone

Bardziej szczegółowo

X Imieniny Henryka 2015

X Imieniny Henryka 2015 X Imieniny Henryka 2015 Ogólnopolskie Imieniny Henryka Henryki i Henrykowa w Henrykowie Lubańskim to cykliczna impreza organizowana na terenie Gminy Lubań. Każdego roku na scenie plenerowej w centralnej

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. przy parafii. Niepokalanego Poczęcia NMP. w Kamionnie.

Roczne sprawozdanie z działalności. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. przy parafii. Niepokalanego Poczęcia NMP. w Kamionnie. Kamionna, 31.12.2009r. Miejscowość, data Roczne sprawozdanie z działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Kamionnie za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

1 z :17

1 z :17 1 z 5 2011-12-01 23:17 HOME O DIECEZJI BISKUPI KURIA WYDZIAŁY SĄD KOŚCIELNY KONTAKT Mapa diecezji RSS: Wystawa o biskupie Edwardzie Materskim 30 listopada w Publicznej Szkole Podstawowej nr 13 w Radomiu

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ROKU 2015

PODSUMOWANIE ROKU 2015 PODSUMOWANIE ROKU 2015 Copyright @ by Czerwone Gitry Group Rok 2015 można zaliczyć do wyjątkowych w historii Zespołu, zarówno ze względu na jubileusz 50 lecia marki Czerwone Gitary, jak i wydarzenia, które

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. WARSZTATÓW MUZYCZNYCH GOK-Art Lipno 2014. Informacje ogólne

REGULAMIN. WARSZTATÓW MUZYCZNYCH GOK-Art Lipno 2014. Informacje ogólne REGULAMIN WARSZTATÓW MUZYCZNYCH GOK-Art Lipno 2014 Informacje ogólne Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie Ul. Powstańców Wlkp.7 64-111 Lipno Tel. 65-5340-257, www.lipno.naszgok.pl, gok@lipno.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa r.

Warszawa r. VI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Kameralnej dla uczniów Szkół Muzycznych I i II stopnia pod artystycznym patronatem Grupy MoCarta Warszawa 1-3.06.2016r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Kaszubski Festiwal Polskich i Światowych Przebojów Celem Konkursu jest: Kategorie Konkursu: Organizacja Konkursu 10 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN Kaszubski Festiwal Polskich i Światowych Przebojów Celem Konkursu jest: Kategorie Konkursu: Organizacja Konkursu 10 kwietnia 2015 r. 1 REGULAMIN 1 VI Kaszubski Festiwal Polskich i Światowych Przebojów organizowany jest przez Zespół Szkół w Lipnicy, przy współpracy Urzędu Gminy w Lipnicy. 2 Celem Konkursu jest: a) promowanie kultury

Bardziej szczegółowo

www.gospeljoy.pl ZAPROSZENIE

www.gospeljoy.pl ZAPROSZENIE ZAPROSZENIE Nowy Rok zawsze przynosi nowe możliwości. W Fundacji PRO NOVIS uważamy, że bardzo istotne jest wykorzystywać wspólny potencjał, który posiadamy jako Organizacje Pozarządowe. Oczywiście, aby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie Mniszek Odbędą się zajęcia w ramach religii związane z kanonizacją Jana Pawła II.

Przedszkole Miejskie Mniszek Odbędą się zajęcia w ramach religii związane z kanonizacją Jana Pawła II. Przedszkole Miejskie RZĄDZ Temat:,, Jesteśmy pokoleniem J.P. II. Realizacja: 24 kwiecień 2014r. Cel główny: zapewnianie dzieciom możliwości wspólnej nauki w przyjaznych warunkach w ramach budowania systemu

Bardziej szczegółowo

Wielka to łaska, że poprzez świętych obcowanie, możemy uczestniczyć z naszymi błogosławionymi w Eucharystii.

Wielka to łaska, że poprzez świętych obcowanie, możemy uczestniczyć z naszymi błogosławionymi w Eucharystii. 5 czerwiec 1991 roku to dzień wielkiej radości naszego miasta. Bo oto Jan Paweł II nawiedza Białystok. To dzień wielkiej radości wszystkich Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Bo oto Papież, Jan Paweł II,

Bardziej szczegółowo

Zachęceni sukcesem poprzednich dwóch edycji Poznań Student Rock Festival (I edycja zgromadziła ok. 250 osób, II już ok. 500 słuchaczy), studenci z

Zachęceni sukcesem poprzednich dwóch edycji Poznań Student Rock Festival (I edycja zgromadziła ok. 250 osób, II już ok. 500 słuchaczy), studenci z Zachęceni sukcesem poprzednich dwóch edycji Poznań Student Rock Festival (I edycja zgromadziła ok. 250 osób, II już ok. 500 słuchaczy), studenci z Komisji Kultury przy Samorządzie Studentów Politechniki

Bardziej szczegółowo

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi.

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Poprawne odmawianie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic różańca koncentruje się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN MATKĘ SWOJĄ

PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN MATKĘ SWOJĄ PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ 1 5 czerwca 2005 r. NIEDZIELA INAUGURACJA KONGRESU MSZA ŚWIĘTA W BAZYLICE KATEDRALNEJ O GODZ. 17.30 ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU w Rejonie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II 2 kwietnia 2005 roku - tę datę każdy Polak zapamięta jako chwilę odejścia Wielkiego Człowieka - Jana Pawła II. Benedykt XVI wyraził w bieżącym roku zgodę na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

kalendarz imprez kulturalnych

kalendarz imprez kulturalnych www.nysa.pl I kwartał 2014 kalendarz imprez kulturalnych KULTURA 1 Marca XVII GALA TRYTONA NYSKIEGO Uroczysta gala wręczenia statuetki dla wybitnych i nieprzeciętnych nysan - Trytona Nyskiego. W programie

Bardziej szczegółowo