Urz dzenia do sufitów pod wieszanych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urz dzenia do sufitów pod wieszanych"

Transkrypt

1 . X X testregistrierung Urzdzenia do sufitów pod wieszanych Typ Perforacja z otworami zmniejszajcymi si w kierunku krawdzi Przestawiane podwójne dysze Podczenie wodne Uchwyt montaowy HYGIENISCH GETESTET Aktywne belki chodzce, o czterostronnym nawiewie, z poziomym wymiennikiem ciepa, do montau w sufi tach moduowych o wymiarach 600 lub 625 Aktywne belki chodzce do grzania i chodzenia, z 2- lub 4-rurowym wymiennikiem ciepa do montau w rónych systemach sufitowych Zalecane do montau w pomieszczeniach o wysokoci do 4.20 m Dua moc chodzca i grzewcza przy maym strumieniu objtoci powietrza pierwotnego i niskim poziomie mocy akustycznej Wysoki poziom komfortu zapewniony dziki maym prdkociom w strefie przebywania ludzi Pi wariantów dysz, w tym podwójne, przestawiane, w celu optymalizacji indukcji powietrza odpowiednio do potrzeb Odchylana kratka powietrza indukowanego, mocowana na magnesy, perforowana, z otworami zmniejszajcymi si w kierunku krawdzi V DI 6022 Spenione wymagania VDI 6022 Opcjonalne wyposaenie i akcesoria Elementy regulacyjne Przestawiane kierownice do regulacji kierunku nawiewu Lakierowanie proszkowe na kolor z palety RAL CLASSIC lub NCS K 2.

2 Urzdzenia do sufitów podwieszanych Informacje ogólne Typ Strona Informacje ogólne. 2 Wyposaenie. 7 Kod zamówieniowy. 8 Szybki dobór. 9 Wymiary i ciar. 0 Tekst do specyfikacji. Podstawowe informacje i oznaczenia 9. Przykady zastosowa nia K2. 2

3 Urzdzenia do sufitów podwieszanych Informacje ogólne Opis / /LE Zastosowanie Aktywne belki chodzce typu do montau w rónych systemach sufitowych, do pomieszcze o wysokoci do 4.20 m Szczególnie zalecane do sufitów moduowych o wielkoci 600 lub 625 Wymiennik ciepa systemu 2- lub 4- rurowego zapewnia wysoki poziom komfortu przy maych strumieniach objtoci powietrza pierwotnego Woda zastosowana jako medium odbierajce obcienia cieplne zapewnia wysok efektywno energetyczn Przestawiane kierownice umoliwiajce rczne ustawienie kierunku nawiewu powietrza (opcja) Podwójne, przestawiane dysze umoliwiajce nawiew duych strumieni objtoci powietrza (opcja) Konstrukcja Lakierowane proszkowo RAL 900, biay, stopie poysku 50 % Lakierowane proszkowo na dowolny kolor RAL, stopie poysku 70 % Lakierowane proszkowo na RAL 9006, biae aluminium, stopie poysku 30 % Wielkoci nominalne 600, 200 mm Wyposaenie Przestawiane kierownice powietrza Elementy uzupeniajce Wyki przyczeniowe Elementy regulacyjne: panel obsugowy z regulatorem i zintegrowanym czujnikiem temperatury w pomieszczeniu, zawory regulacyjne, siowniki zaworów, zczki do podczenia zaworów Cechy charakterystyczne Nawiew czterostronny Poziomy wymiennik ciepa systemu 2- lub 4- rurowego Podczenie wody: króciec bosy rurki miedzianej Ø2 mm lub gwint zewntrzny G½" z pask uszczelk lub z nakrtk G½" i pask uszczelk Kratka powietrza indukowanego, perforowana, z otworami zmniejszajcymi si w kierunku krawdzi Podwójne, przestawiane dysze, do duych strumieni objtoci powietrza nawiewanego (opcja) Materiay Obudowa, króciec, pyta z dyszami i kratka powietrza indukowanego wykonane z blachy stalowej ocynkowanej Wymiennik ciepa wykonany z rur miedzianych z aluminiowymi lamelami Powierzchnie zewntrzne lakierowane proszkowo na kolor biay (RAL 900) lub dowolny kolor zgodnie z palet RAL Kierownice powietrza wykonane z niepalnego polipropylenu, UL 94, (V0) Monta i uruchomienie Zalecane do montau w pomieszczeniach o wysokoci do 4.20 m Monta zlicowany z sufitem Boczne podczenie króca powietrza pierwotnego Dugoci 593, 598, 68, 623 (jeden modu), lub 93, 98, 243, i 248 mm (dwa moduy), oraz szerokoci 593, 598, 68, i 623 mm, do montau we wszystkich typach sufitów, szczególnie sufitów moduowych 600 lub 625 Monta aktywnych belek chodzcych, wykonanie niezbdnych podcze, dostawa zawiesi, pocze i innych materiaów uszczelniajcych po stronie Klienta Aktywne belki chodzce wyposaone s w 4 uchwyty montaowe (monta po stronie Klienta) Przycza zasilania i powrótu wymiennika ciepa umieszczone s na krótszym boku Zabudowa w suficie z teownikami lub w suficie penym Aby unikn nadmiernego obcienia sufitu podwieszonego do montau naley uy fabrycznych uchwytów montaowych Konserwacja Ze wzgldu na brak czci mechanicznych urzdzenie praktycznie nie wymaga konserwacji Wymiennik ciepa moe by czyszczony przy uyciu odkurzacza przemysowego VDI 6022 Cz Wymagania higieniczne central i systemów wentylacyjnych Cechy konstrukcyjne Króciec przyczny dopasowany do pocze z kanaami okrgymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 506 lub PN-EN 380 Odchylana kratka powietrza indukowanego, mocowana na magnesy, zabezpieczona cignami Pyta z wytoczonymi dyszami Cztery uchwyty montaowe do zawieszenia (monta po stronie Klienta) Pi wariantów dysz w celu optymalizacji indukcji powietrza odpowiednio do potrzeb K 2. 3

4 Urzdzenia do sufitów podwieszanych Informacje ogólne Zabudowa w suficie z widocznymi teownikami Zabudowa w suficie z ukrytymi teownikami 593 / / 623 DID Pyta sufitowa DID Pyta sufitowa Zabudowa w suficie z profilem zaciskowym Zabudowa w suficie gipsowo kartonowym 598 / / 623 DID Pyta sufitowa DID Pyta gipsowo kartonowa Dane techniczne Dugo nominalna 600, 200 mm Dugo 593, 598, 68, 623 mm (jeden modu), lub 93, 98, 243, 248 mm (dwa moduy) Wysoko 230/245 mm Szeroko 593, 58, 68, 623 mm Króciec powietrza pierwotnego, rednica 23/58 mm Strumie objtoci powietrza pierwotnego 3 85 l/s lub m³/h Moc chodzca Do 270 W Moc grzewcza Do 2990 W Maksymalne cinienie robocze po stronie wody 6 bar Maksymalna temperatura robocza 75 C K2. 4

5 Urzdzenia do sufitów podwieszanych Informacje ogólne Schemat nawiewnika indukcyjnego Uchwyty montaowe Króciec powietrza pierwotnego Obudowa Pyta z dyszami Kierownice powietrza (opcjonalnie) Podczenie obiegu wodnego Osona (opcjonalnie) Wymiennik ciepa Rama czoowa Kratka powietrza indukowanego Funkcja Zasada dziaania Aktywne belki chodzce doprowadzaj centralnie uzdatnione powietrze pierwotne do pomieszczenia oraz wykorzystuj wodny wymiennik ciepa do celów ogrzewania lub chodzenia. Powietrze pierwotne dostarczane jest do komory mieszania belki poprzez dysze. W wyniku wytwarzanego podcinienia powietrze wtórne indukowane jest przez kratk powietrza indukowanego i przepywa przez wymiennik ciepa. W wymienniku ciepa powietrze wtórne jest podgrzewane lub chodzone, nastpnie w komorze miesza si z powietrzem pierwotnym i wprowadzane jest do pomieszczenia szczelinami nawiewnymi. K 2. 5

6 Urzdzenia do sufitów podwieszanych Informacje ogólne Zasada dziaania Powietrze pierwotne (powietrze klimatyzowane) Nawiew powietrza Powietrze indukowane z pomieszczenia K2. 6

7 Urzdzenia do sufitów podwieszanych Wyposaenie Opis Kierownice powietrza W przypadku zapotrzebowania na bardzo du moc chodzc w pomieszczeniu o maej powierzchni, zastosowanie belki chodzcej z regulowanym poziomym kierunkiem nawiewu pozwala na uzyskanie akceptowalnej prdkoci przepywu powietrza w strefie przebywania ludzi. Strumie powietrza z kadej belki jest rozdzielany i nawiewany z dostosowaniem kierunku nawiewu do geometrii pomieszczenia. W przypadku zmiany w sposobie uytkowania pomieszczenia kierunek nawiewu powietrza moe by skorygowany odpowiednio do aktualnych uwarunkowa. Moliwe jest przestawianie caej grupy kierownic (poczonych w zespó tamczc) Bardzo precyzyjna regulacja kierunku nawiewu moliwa jest po przeciciu tamy czcej zespó kierownic Ustawienie zespou kierownic nastpuje poprzez jednoczesne, oburczne przesunicie zewntrznych elementów kierownic Maksymalne moliwe ustawienie kta kierownic zarówno w prawo jak i w lewo wynosi 45, ze skokiem co 5 Belki dostarczane s z fabrycznie ustawionym prostopadym kierunkiem nawiewu Zmiana kierunku nawiewu powietrza moe mie wpyw na parametry pracy urzdzenia. Dane techniczne uwzgldniono w programie doboru Easy Product Finder. Kierownice powietrza Nawiew prostopady Blokada Kierownica Tama czca Poczenie Nawiew ukony Nawiew rozproszony K 2. 7

8 Urzdzenia do sufitów podwieszanych Kod zamówieniowy Kod zamówieniowy D2 2 HE R A / P RAL 906 / LE / VS / KV 0,63 / HV 0,4 / R Typ Aktywne belki chodzce Wariant wykonania Bez oznacze: perforowana pyta czoowa z okrgymi otworami, z oson D2 Perforowana pyta czoowa z okrgymi otworami, bez osony Wymiennik ciepa 2 2-rurowy 4 4-rurowy Warianty dysz HE Wysoka sprawno S Standard, mae S2 Standard, due HP Wysoka wydajno DA Dysze podwójne (ustawienie fabryczne: wszystkie dysze otwarte) Ukad podczenia wody R Z prawej strony L Z lewej strony Podczenie wodne (bez elementów regulacyjnych) Bez oznacze: króciec bosy, Ø2 mm A Z gwintem zewntrznym G½" i pask uszczelk A2 Z nakrtk G½" i pask uszczelk Wymiary [mm] L B, wielko nominalna L B, wielko nominalna L B, wielko nominalna L B, wielko nominalna Powierzchnia zewntrzna Bez oznacze: lakierowane proszkowo RAL 900 P Lakierowane proszkowo, wyspecyfikowa kolor RAL CLASSIC Stopie poysku RAL % RAL % Inne kolory RAL 70 % Przestawiane kierownice powietrza Bez oznacze: bez kierownic powietrza LE Z kierownicami powietrza Zawory i siowniki Bez oznacze: bez elementów regulacyjnych VS Z elementami regulacyjnymi Zawór regulacyjny wody chodzcej Bez oznacze: brak KV Zawór regulacyjny wody chodzcej z siownikiem Warto kvs zawór wody chodzcej 0,25 0,40 0,63,00 Zawór regulacyjny wody grzewczej Bez oznacze: brak HV Zawór regulacyjny wody grzewczej z siownikiem Warto kvs zawór wody grzewczej 0,25 0,40 0,63,00 Zczki do podczenia zaworów Bez oznacze: brak R Ze zczkami do podczenia zaworów Króciec powietrza pierwotnego mm mm K2. 8

9 Urzdzenia do sufitów podwieszanych Szybki dobór Szybki dobór L / / HE S S2 HP DA DS DB HE S S2 HP DA DS DB Wariant dysz Powietrze pierwotne Chodzenie Ogrzewanie System 2-rurowy i 4-rurowy System 4-rurowy Pr p t L WA m³/h tot WK t W p W WH = tot t W p W l/s Pa db(a) W K kpa W K kpa ,9, ,5 0, ,3,2 42 7, 0, ,6, ,6 0, ,7, ,2 0, ,5, ,5 0, , ,3 0, ,5,2 35 6, 0, ,7,2 45 7,8 0, ,4,2 53 8,9 0, ,8, ,5 0, ,6, ,7 0, ,, ,5 0, ,5,2 35 6, 0, ,6, ,8 0, ,3,2 52 8,8 0, ,9, ,5 0, ,3,2 49 7,2 0, ,6,2 45 7,8 0, ,3,2 33 5,7 0, ,6, ,7 0, ,2, ,8 0, ,5 2, , , , ,5 2, , , 2,9 55 9,5 0, ,4 2,9 674,6 0, ,2 2, , 0, ,3 2, ,9 0, ,9 2, ,6 0, ,9 2, ,3 0, ,6 2, ,4 0, ,4 2,9 678,7 0, , 2, ,8 0, ,7 2, ,3 0, ,3 2,9 670,6 0, ,4 2, ,3 0, ,4 2, , 0, ,2 2,9 658,4 0, ,7 2, ,2 0, ,3 2,9 50 8,6 0, ,4 2,9 686,8 0, ,4 2, ,5 0, Poziom mocy akustycznej Wartoci odniesienia Parametr Chodzenie Ogrzewanie t R 26 C 22 C t Pr 6 C 22 C (izotermiczny) t WV 6 C 50 C W 0 l/h 50 l/h K 2. 9

10 Urzdzenia do sufitów podwieszanych Wymiary i ciar Wymiary L 42,5 42,5 G A A H 8 D 2 B A B L 595 B Wymiary [mm] Wielko nominalna L B L G , , , , , , Wymiary [mm] D H A Ciar [kg] Wielko nominalna kg/sztuka Pojemno wody (maksymalna) Rónice szerokoci mog by pominite K2. 0

11 Urzdzenia do sufitów podwieszanych Tekst do specyfikacji Opis Tekst ten dotyczy podstawowego wariantu wykonania urzdzenia. Tekst dla innych wariantów wykonania moe by wygenerowany w programie Easy Product Finder. Aktywne belki chodzce typu, oduej mocy cieplnej, o czterostronnym nawiewie, do systemów powietrzno wodnych. Przeznaczone do montau zlicowanego z powierzchni sufitu, zalecane do pomieszcze o wysokoci do 4.20 m. Urzdzenie zbudowane jest z obudowy z uchwytami do montau, króca przycznego, niepalnych dysz i poziomego wymiennika ciepa. Pi opcjonalnych wariantów dysz umoliwia optymalizacj indukcji powietrza zgodnie z zapotrzebowaniem. Cechy charakterystyczne Nawiew czterostronny Poziomy wymiennik ciepa systemu 2- lub 4- rurowego Podczenie wody: króciec bosy rurki miedzianej Ø2 mm lub gwint zewntrzny G½" z pask uszczelk lub z nakrtk G½" i pask uszczelk Kratka powietrza indukowanego, perforowana, z otworami zmniejszajcymi si w kierunku krawdzi Podwójne, przestawiane dysze, do duych strumieni objtoci powietrza nawiewanego (opcja) Materiay Obudowa, króciec, pyta z dyszami i kratka powietrza indukowanego wykonane z blachy stalowej ocynkowanej Wymiennik ciepa wykonany z rur miedzianych z aluminiowymi lamelami Powierzchnie zewntrzne lakierowane proszkowo na kolor biay (RAL 900) lub dowolny kolor zgodnie z palet RAL Kierownice powietrza wykonane z niepalnego polipropylenu, UL 94, (V0) Konstrukcja Lakierowane proszkowo RAL 900, biay, stopie poysku 50 % Lakierowane proszkowo na dowolny kolor RAL, stopie poysku 70 % Lakierowane proszkowo na RAL 9006, biae aluminium, stopie poysku 30 % Dane techniczne Dugo nominalna: 600, 200 mm Dugo: 593, 598, 68, 623 mm (jeden modu), lub 93, 98, 243, 248 mm (dwa moduy) Wysoko: 230/245 mm Szeroko: 593, 58, 68, 623 mm Króciec powietrza pierwotnego, rednica: 23/58 mm Strumie objtoci powietrza pierwotnego: 3 85 l/s lub m³/h Moc chodzca: do 270 W Moc grzewcza: do 2990 W Maksymalne cinienie robocze: 6 barów Maksymalna temperatura robocza: 75 C K2.

12 Urzdzenia do sufitów podwieszanych Tekst do specyfikacji Kod zamówieniowy Typ Aktywne belki chodzce Wariant wykonania Bez oznacze: perforowana pyta czoowa z okrgymi otworami, z oson D2 Perforowana pyta czoowa z okrgymi otworami, bez osony Wymiennik ciepa 2 2-rurowy 4 4-rurowy Warianty dysz HE Wysoka sprawno S Standard, mae S2 Standard, due HP Wysoka wydajno DA Dysze podwójne (ustawienie fabryczne: wszystkie dysze otwarte) Ukad podczenia wody R Z prawej strony L Z lewej strony Podczenie wodne (bez elementów regulacyjnych) Bez oznacze: króciec bosy, Ø2 mm A Z gwintem zewntrznym G½" i pask uszczelk A2 Z nakrtk G½" i pask uszczelk Wymiary [mm] L B, wielko nominalna L B, wielko nominalna L B, wielko nominalna L B, wielko nominalna Powierzchnia zewntrzna Bez oznacze: lakierowane proszkowo RAL 900 P Lakierowane proszkowo, wyspecyfikowa kolor RAL CLASSIC Stopie poysku RAL % RAL % Inne kolory RAL 70 % Przestawiane kierownice powietrza Bez oznacze: bez kierownic powietrza LE Z kierownicami powietrza Zawory i siowniki Bez oznacze: bez elementów regulacyjnych VS Z elementami regulacyjnymi Zawór regulacyjny wody chodzcej Bez oznacze: brak KV Zawór regulacyjny wody chodzcej z siownikiem Warto kvs zawór wody chodzcej 0,25 0,40 0,63,00 Zawór regulacyjny wody grzewczej Bez oznacze: brak HV Zawór regulacyjny wody grzewczej z siownikiem Warto kvs zawór wody grzewczej 0,25 0,40 0,63,00 Zczki do podczenia zaworów Bez oznacze: brak R Ze zczkami do podczenia zaworów Króciec powietrza pierwotnego mm mm K2. 2

13 9. X X testregistrierung Systemy powietrzno-wodne Podstawowe informacje i oznaczenia 9 Wybór urzdze Gówne wymiary Oznaczenia Chilled Beams No Certyfikat EUROVENT K2 9.

14 Systemy powietrzno-wodne Podstawowe informacje i oznaczenia Wybór urzdze Pasywne belki chod zce Systemy powietrzno-wodne Sufitowe nawiewniki induk cyjne Podokienne nawiewniki induk cyjne Podogowe nawiewniki induk cyjne Rodzaj pomieszczenia Biuro, administracja Hotel Szkoa, uniwersytet Lotnisko, dworzec kolejowy Hole, korytarze Miejsce montau Zlicowane z sufitem 9 Swobodnie podwieszona ciana wewntrzna ciana zewntrzna/ fasada Rozdzia powietrza Wentylacja mieszajca Przepyw wyporowy z indukcj Przepyw wyporowy Podstawowe funkcje Ogrzewanie Chodzenie Wentylacja Wywiew powietrza Moliwe Moliwe pod pewnymi warunkami Niemoliwe K2 9. 2

15 Systemy powietrzno-wodne Podstawowe informacje i oznaczenia Wybór urzdze Sufitowe nawiewniki indukcyjne (aktywne belki chodzce) DID32 DID300B DID632 DID600B-L DID604 DID-R DID-E Szczegóy montau Sufit moduowy 300 mm 300 mm 600 i 625 mm 600 i 625 mm 600 i 625 mm 600 i 625 mm 600 i 625 mm Sufit z teowników Sufit peny Wnki sufitowe Swobodnie podwieszona z zewntrzn ramk z zewntrzn ramk z zewntrzn ramk z zewntrzn ramk z zewntrzn ramk z zewntrzn ramk Wymiennik ciepa 2-rurowy 4-rurowy Tacka kondensatu Moliwe Niemoliwe 9 Wybór urzdze Nawiewniki indukcyjne (aktywne belki chodzce) Pasywne belki chodzce Podokienne nawiewniki indukcy jne Podokienne nawiewniki indukcy jne Podogowe nawiew niki indukcyjne DID-SB IDH PKV QLI IDB BID Szczegóy montau Swobodnie podwieszona Montacienny lub na pododze Monta podogowy Wymiennik ciepa 2-rurowy 4-rurowy Tacka kondensatu Moliwe Niemoliwe K2 9. 3

16 Systemy powietrzno-wodne Podstawowe informacje i oznaczenia Gówne wymiary L N [mm] Dugo nominalna Oznaczenia L N [mm] Dugo nominalna L WA [db(a)] Poziom mocy akustycznej W [l/h] Strumie objtoci wody - chodzenie/grzanie [l/h] Strumie objtoci powietrza 9 t Pr [] Temperatura powietrza pierwotnego t WV [] Temperatura wody - chodzenie/grzanie t R [] Temperatura w pomieszczeniu t AN [] Temperatura powietrza indukowanego Q Pr [W] Moc cieplna powietrza pierwotnego Q tot [W] Cakowita moc cieplna Q W [W] Moc cieplna obiegu wodnego - chodzenie/ grzanie Pr [l/s] Strumie objtoci powietrza pierwotnego Pr [m³/h] Strumie objtoci powietrza pierwotnego t W [K] Rónica temperatury pomidzy wod zasilajc i powrotn p W [kpa] Strata cinienia po stronie wody p t [Pa] Strata cinienia po stronie powietrza t Pr = t Pr - t R [K] Rónica pomidzy temperatur powietrza pierwotnego i temperatur powietrza w pomieszczeniu t RWV = t WV - t R [K] Rónica pomidzy temperatur wody zasilajcej i temperatur powietrza w pomieszczeniu t Wm-Ref [K] Rónica pomidzy redni temperatur wody i temperatur odniesienia K2 9. 4

17 Systemy powietrzno-wodne Podstawowe informacje i oznaczenia Dobór urzdze z kata logu W katalogu urzdze znajduj si tabele do doboru systemów powietrzno-wodnych. Mona z nich okreli poziomy mocy akustycznej, moce cieplne, rónice temperatury i strumienie objtoci powietrza dla wszystkich wielkoci nominalnych. Dodatkowo umieszczono tabele zawierajce wartoci odniesienia temperatury w pomieszczeniu i temperatury wody zasilajcej, dla których wykonano obliczenia. Dobór urzdze dla innych parametrów moe by szybko i precyzyjnie przeprowadzony w programie Easy Product Finder. Easy Product Finder 9 Program Easy Product Finder umoliwia dobór urzdze zgodnie z indywidualnymi wymaganiami projektów. Program Easy Product Finder dostpny jest na stronie internetowej firmy. Zasada indukcji W celu zapewnienia waciwej jakoci powietrza w pomieszczeniu aktywne belki chodzce doprowadzaj centralnie uzdatnione powietrze pierwotne oraz wykorzystuj wodny wymiennik ciepa do celów ogrzewania lub chodzenia. Powietrze pierwotne dostarczane jest do komory mieszania belki poprzez dysze. W wyniku tego przepywu poprzez kratk wlotow z pomieszczenia indukowane jest powietrze wtórne, które przepywajc przez wymiennik ciepa wpywa do komory mieszania. Konwekcja W pasywnych belkach chodzcych ciepo odprowadzane jest z pomieszczenia i w wymienniku ciepa przekazywane do wody. Ponad 90 % ciepa odprowadzane jest na drodze konwekcji. Powietrze z pomieszczenia unosi si do góry i przepywajc przez wymiennik ciepa ochadza si. Zwiksza si jego gsto i w konsekwencji opada. Powietrze opywa pasywn belk chodzac pionowo w dó. Zjawisko to wzmacnia przepyw i efekt chodzenia. K2 9. 5

18 Systemy powietrzno-wodne Podstawowe informacje i oznaczenia Typ wentylacji Wentylacja mieszajca Powietrze nawiewane jest do pomieszczenia z prdkoci pomidzy 2 i 5 m/s. Strumie powietrza nawiewanego miesza si z powietrzem w pomieszczeniu przewietrzajc ca przestrze. Systemy wentylacji mieszajcej zapewniaj jednolity rozkad temperatury i jakoci powietrza w pomieszczeniu. Dua pocztkowa prdko powietrza powoduje wysoki stopie indukcji i szybki spadek prdkoci strumienia. Schemat wentylacji mieszajcej 9 0, m >2,7 >2.7 m,80.80 m Przepyw wyporowy Powietrze nawiewane jest do pomieszczenia w pobliu podogi, z prdkoci pomidzy 0,5 i 0,20 m/s; w rezultacie warstwa wieego powietrza utrzymywana jest nad ca powierzchni podogi. Prdy konwekcyjne powstajce wokó osób i innych róde ciepa powoduj wznoszenie wieego powietrza, tworzc komfortowe warunki w strefie przebywania ludzi. Wentylacj wyporow charakteryzuj mae prdkoci przepywu powietrza i niska turbulencja. Jako powietrza w strefie przebywania ludzi jest bardzo wysoka. Wywiew powietrza powinien by usytuowany w pobliu sufitu. Schemat wentylacji wyporowej K2 9. 6

19 Systemy powietrzno-wodne Podstawowe informacje i oznaczenia Przepyw wyporowy z indukcj Powietrze nawiewane jest do pomieszczenia w pobliu ciany zewntrznej ze redni prdkoci pomidzy a,5 m/s. Na skutek indukcji prdko powietrza nawiewanego w trybie chodzenia gwatownie spada, powietrze wypenia pomieszczenie nad ca powierzchni podogi. Prdy konwekcyjne powstajce wokó osób i innych róde ciepa powoduj wznoszenie wieego powietrza, tworzc komfortowe warunki w strefie przebywania ludzi. Schemat wentylacji wyporowej z indukcj 9 Wymienniki ciepa Maksymalne cinienie robocze po stronie wody dla wszystkich wymienników ciepa wynosi 6 bar. Maksymalna temperatura wody zasilajcej (obieg grzania) dla wszystkich wymienników ciepa wynosi 75 C; jeeli stosowane s wyki elastyczne, temperatura nie powinna przekracza 55 C. Urzdzenia przeznaczone do stosowania przy innych cinieniach i temperaturach dostpne s na yczenie. Aby unikn spadku temperatury poniej punktu rosy, minimalna temperatura wody zasilajcej (obieg chodzenia) powinna wynosi 6 C. W przypadku stosowania urzdze z tack skroplin temperatura wody zasilajcej moe by zredukowana do 5 C. Wymiennik ciepa systemu 2-rurowego Systemy powietrzno-wodne z 2-rurowym wymiennikiem ciepa mog by stosowane do chodzenia lub grzania. Moliwo zmiany trybu pracy pozwala na zastosowanie tego samego obiegu wodnego urzdzenia do chodzenia w lecie i ogrzewania w zimie. Wymiennik ciepa systemu 2-rurowego Wymiennik ciepa systemu 4-rurowego Systemy powietrzno-wodne z 4-rurowym wymiennikiem ciepa mog by stosowane do chodzenia i grzania. W zalenoci od pory roku, zwaszcza wiosn i jesieni, moe istnie konieczno ogrzewania biur w godzinach porannych i chodzenia w godzinach popoudniowych. Wymiennik ciepa systemu K2 9. 7

20 TROX BSH Technik Polska Sp. z o.o. ul. Kolejowa 3, Stara Iwiczna PL Piaseczno tel fax