Instrukcja. Przemysłowa kurtyna powietrzna Model IndAC. Polski. Wersja 2.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja. Przemysłowa kurtyna powietrzna Model IndAC. Polski. Wersja 2.1"

Transkrypt

1 Instrukja Przemysłoa kurtyna poietrzna Model IndAC Wersja 2.1 Q Polski

2 B Praa autorskie Wszystkie zaarte instrukji informaje oraz rysunki są łasnośią firmy Biddle. Użyie ih jakiejkoliek formie bez pisemnej zgody produenta do eló innyh, niż dla praidłoego działania zakupionego urządzenia jest zabronione. Naza Biddle jest zarejestroanym znakiem toaroym. Znak toaroy Naza Biddle jest zarejestroanym znakiem toaroym firmy Biddle bv. Garanja i odpoiedzialność Informaje o garanji i odpoiedzialnośi znajdują się arunkah sprzedaży i dostay Odpoiedzialność za treść instrukji Biddle nie bierze odpoiedzialnośi za uszkodzenia ynikłe z nieystarzająego zapoznania się z niniejszą instrukją. W razie znalezienia błędó lub niejasnośi tej instrukji, prosimy o kontakt. Pomoże to nam udoskonaleniu naszej dokumentaji. Produent zastrzega sobie prao do dokonyania zmian. Dodatkoe informaje W razie dodatkoyh pytań lub ątpliośi dotyząyh urządzenia prosimy kontaktoać się z przedstaiielem firmy Biddle Polse, lub biurem firmy Holandii: Adresy Wszystkie kraje Biddle Export PO Box 15 NL-9288 ZG Kootstertille The Netherlands telefon: fax: internet: Wyłązny dystrybutor Polse Teklim Sp. j. ul. Wólzyńska Warszaa telefon: (961) fax: internet: 2 Instrukja model IndAC

3 Przemysłoa kurtyna poietrzna Spis Treśi Spis Treśi 1 Wstęp Wproadzenie Jak korzystać z instrukji W instrukji użyto następująyh symboli Oznazenia ykorzystane instrukji i umieszzone na urządzeniu Dokumentaja dodatkoa Opis urządzenia Zastosoanie Zasada działania Oznazenia modeli kurtyn Sposób montażu Tablizka znamionoa Wymagane elementy Elementy dostarzane Akesoria Częśi nie dostarzane Zaleenia bezpiezeństa Podzas pray urządzenia Montaż, konseraja i prae serisoe Instalaja Zaleenia bezpiezeństa Spradzenie popranośi dostay Instrukje montażoe Proedura montażu Dodatkoe zaleenia Montaż pozyji poziomej Sposób zaieszenia Umiejsoienie kurtyny Montaż urządzeń Regulaja i zabezpiezenia Montaż pionoy Sposoby montażu Ustaianie kurtyny Instalaja kurtyn Zabezpiezenie Podłązanie kurtyn do instalaji grzezej Uagi ogólne Podłązanie przeodó odnyh Podłązenie entylatoró Uagi ogólne Wykonyanie połązeń obrębie urządzenia Podłązanie nagrzeniy elektryznej Uagi ogólne Otieranie sekji grzezej Podłązanie kabla zasilająego Podłązenie kabli steronizyh enątrz kurtyny Końoe prae montażoe Włązenie kurtyny i kontrola popranośi pray Utrzymanie i konseraja Zaleenia bezpiezeństa Dostęp Wentylatory Nagrzenia Czyszzenie Przeglądy okresoe Przegląd miesięzny Przegląd rozny Roziązyanie problemó Ogólnie Kurtyna nie naiea poietrza Słaby strumień poietrza naieanego Urządzenie nie grzeje lub grzeje słabo Wersja 2.1, Polski ( ) 3

4 B 1 Wstęp 1.1 Wproadzenie d Niebezpiezeństo: Tu opisano działania, które są niedozolone. Ignoroanie tego ostrzeżenia może doproadzić do poażnyh uszkodzeń lub ypadkó mogąyh skutkoać obrażeniami iała. Instrukja opisuje sposób instalaji, obsługi oraz serisoania uniersalnyh kurtyn poietrznyh typu IndAC. 1.2 Jak korzystać z instrukji W instrukji użyto następująyh symboli n Ważna informaja: Skup soją uagę na istotnej zęśi tekstu. Jeżeli nie ykonasz tej zynnośi popranie, możesz uszkodzić urządzenie. Postępuj dokładnie zgodnie z instrukją. Jeżeli nie ykonasz tej zynnośi popranie, możesz narazić się na obrażenia, a urządzenie na uszkodzenie. Postępuj dokładnie zgodnie z instrukją. Tylko dla Dla modeli z : Opisy odnoszą się do ymienioyh określonyh modeli lub sytuaji. Jeżeli przy opisie nie ma określonego modelu urządzenia; odnosi się on do szystkih modeli Oznazenia ykorzystane instrukji i umieszzone na urządzeniu Poniższe oznazenia dotyzą możliyh niebezpiezeńst i zagrożeń. Te oznazenia można odnaleźć rónież na urządzeniu. ê Elementy pod napięiem elektryznym. Dostęp tylko dla ykalifikoanego personelu. Wymagana szzególna ostrożność. ç Ta poierzhnia może być gorąa. Istnieje ryzyko poparzeń przypadku kontaktu Dokumentaja dodatkoa Wraz z tą instrukją dostarzane są dodatkoo: - shemat elektryzny dla eló instalaji lub serisu. 4 Instrukja model IndAC

5 Przemysłoa kurtyna poietrzna 1.3 Opis urządzenia Zastosoanie Kurtyna poietrzna IndAC pozala na oddzielenie arunkó klimatyznyh pomiędzy doma pomieszzeniami. Urządzenie jest montoane nad drziami tak, aby strumień naieanego poietrza pokryał ałą szerokość drzi. Model IndAC jest odpoiedni dla dużyh otoró drzioyh budynkah przemysłoyh. W zależnośi od typu kurtyny, może być ona zaieszona poziomo nad otorem drzioym lub też zamontoana pionoo obok drzi (po leej, praej stronie lub obustronnie) Zasada działania 1 Wstęp Kurtyna poietrzna zasysa poietrze z pomieszzenia I naiea je ogrzane, bądź nie, formie ukierunkoanego strumienia poietrza poprzek otoru drzioego. Kurtyna poietrzna zmniejsza niepożądane skutki otaria drzi poprzez zmniejszenie ymiany poietrza między doma pomieszzeniami, ogrzanie poietrza napłyająego, lub też jedno i drugie jednoześnie Oznazenia modeli kurtyn Kurtyny opisane są przez oznazenie kodoe, określająe dokładnie typ urządzenia np.: IndAC S-150-W1-0 IndAC M-200-E-1L IndAC L-225-A-2R Możlia jest każda kombinaja poniższyh oznazeń. Wyjaśnienie oznazenia kodoego Typ IndAC Przemysłoa kurtyna poietrzna Zasięg S, M, L, XL Przykład montażu poziomego Wielkość 150, 200, 225 Długość kratki naienej ( m) Nagrzenia W1, W2, W3 odna Sposób montażu E A 0 1L, 1R 2L, 2R elektryzna Bez nagrzeniy Zobaz rozdział Przykład montażu pionoego Wersja 2.1, Polski ( ) 5

6 B Sposób montażu Oznazenie kodoe każdej kurtyny skazuje na łaśiy dla danego modelu sposób montażu. Nie olno użytkoać kurtyny innym położeniu. 0 poziomo, nad podłogą Tablizka znamionoa Tablizka znamionoa umieszzona jest na nagrzeniy kurtyny poietrznej. Type IndAC M-200-W2 Biddle bv Code U 400 V 3N~ 50 Hz Markoei 4 NL-9288 HA Kootstertille Nº / Imax L1 2,1 A Imax L2 2,1 A M 133 kg Imax L3 2,1 A Medium LPHW Pmotor 1,08 kw pmax 800 kpa Pheating - Przykład tablizki znamionoej Oznazenia na tablize znamionoej Type pełne oznazenie kodoe urządzenia M masa urządzenia 1L pionoo, z leej strony drzi, prostopadle do śiany P max U I max Maksymalne dopuszzalne iśnienie roboze (dla urządzeń z nagrzenią odną) napięie zasilania maksymalny pobór prądu P motor Maksymalny pobór moy - entylatory 1R pionoo, z praej strony drzi, prostopadle do śiany P heating Maksymalna mo grzeza (dla urządzeń z nagrzenią elektryzną) 1.4 Wymagane elementy 2L pionoo, z leej strony drzi, rónolegle do śiany Elementy dostarzane Z każdym urządzeniem: - Kabel do połązenia kurtyn ze sobą Przy montażu poziomym: 2R pionoo, z praej strony drzi, rónolegle do śiany sekja lotu I naieu poietrza (nie zasłaniać) strona obsługoa (zahoać dostęp) skrzynka zaiskoa entylatora - szyny montażoe (2 na urządzenie, użyane rónież do unieruhomienia urządzenia na paleie) Przy montażu pionoym: - płytki montażoe (2 na urządzenie) 6 Instrukja model IndAC

7 Przemysłoa kurtyna poietrzna 1 Wstęp - spornik zabezpiezająy n Ważna informaja : W dostaie, niektóre elementy mogą zostać spakoane enątrz urządzenia (za drzizkami kontrolnymi) Akesoria Przy każdej dostaie: - steronik (zasze dostarzany) Przy montażu pionoym: ç Dotyzy kurtyn z nagrzeniami: zęść ssana może być gorąa Montaż, konseraja i prae serisoe Obudoę kurtyny może otorzyć jedynie ykalifikoany personel tehnizny. ê ç Przed otariem obudoy - Wyłąz kurtynę za pomoą steronika - Zazekaj aż zatrzymają się entylatory - podstaa montażoa (zaleana) Częśi nie dostarzane Poniżej ymienione zęśi poinny być dostarzone przez innyh dostaó: - pręty gintoane (metryzne M12) - kabel do połązenia kurtyny ze steronikiem - Pozekaj aż urządzenie ostygnie gdyż nagrzenia może być bardzo gorąa - Wyłąz urządzenie z siei - Odetnij zasilanie zynnika grzezego (jeśli możlie) Lamele ymiennika iepła są ostre. - odłąznik - bezpieznik steronika - yłąznik drzioy (opjonalnie) - termostat pomieszzenioy (opjonalnie) 1.5 Zaleenia bezpiezeństa Podzas pray urządzenia Nie kładaj żadnyh przedmiotó do otoró lotoyh i ylotoyh. Nigdy nie zasłaniaj otoró lotoyh i ylotoyh. Wersja 2.1, Polski ( ) 7

8 B 2 Instalaja 2.1 Zaleenia bezpiezeństa Prae przy instalaji mogą być ykonyane tylko przez ykalifikoanyh praonikó serisu. Nie należy ykonyać podłązeń hyba, że jesteś przeszkolony do pray z prądem trójfazoym 400 V. Przed otariem urządzenia należy zastosoać się do zaleeń bezpiezeństa opisanyh rozdziale Spradzenie popranośi dostay - Przy dostaie należy spradzić, zy opakoanie oraz kurtyna nie uległy uszkodzeniu podzas transportu. Poiadom natyhmiast kieroę oraz dostaę jeżeli stierdzisz uszkodzenie transportoe. - Spradź zy zostały dostarzone szystkie zamóione elementy (zobaz rozdział 1.4 oraz potierdzenie zamóienia). Poiadom natyhmiast dostaę jeżeli stierdzisz jakiekoliek braki lub uszkodzenia. n Ważna informaja: Upenij się, że ykonałeś szystkie zynnośi instalayjne, które są koniezne dla danego typu urządzenia. Spradź opis na tablize znamionoej. Przezytaj rozdział jeśli nie jesteś peien jaki jest model i typ instaloanego urządzenia Dodatkoe zaleenia Podzas instalaji hroń urządzenie przed uszkodzeniem i zaniezyszzeniem kurzem, ementem i pyłem budolanym. Jeżeli takie zaniezyszzenia ystępują pomieszzeniu: - nie łązaj kurtyny; - zasłoń otory lotoe i ylotoe kurtyny. Można do tego ykorzystać np. opakoanie kurtyny. 2.4 Montaż pozyji poziomej Dotyzy tylko pozyji montażoej typu Instrukje montażoe Proedura montażu Biddle zalea stosoanie poniższej proedury podzas instaloania kurtyny poietrznej: Przykład montażu pozyji poziomej 8 Instrukja model IndAC

9 Przemysłoa kurtyna poietrzna Sposób zaieszenia Ta instrukja zakłada zaieszenie konstrukji sporzej, składająej się z dóh poziomyh belek umieszzonyh ponad podłogą Montaż urządzeń 2 Instalaja Przy montażu ykonać następująe zynnośi: 1 Połóż kurtynę pozyji poziomej Można rónież zamooać urządzenie bezpośrednio do sufitu lub do innej konstrukji poziomej ykorzystują gintoane otory górnej zęśi urządzenia. Upenij się, zy konstrukja do której będziesz mooać kurtynę jest stanie utrzymać jej iężar Umiejsoienie kurtyny - Umieść dolną płaszzyznę kurtyny poietrznej na ysokośi otoru drzioego - By osiągnąć optymalną skutezność kurtyny ylot z urządzenia poinien być umieszzony jak najbliżej otoru drzioego - Rząd kurtyn umieśić entralnie stosunku do otoru drzioego - Kurtyny o różnyh długośiah można montoać doolnej kolejnośi - Upenij się, że strona serisoa oraz sekja lotoa są dostępne dla serisu Upenij się, że szystkie kurtyny mają nieosłonięte szystkie otory zerpne i ylotoe poietrza na ałej szerokośi. 2 Włóż pręty gintoane 1 (M12) ztery nagintoane otory górnej zęśi kurtyny. 3 Nakręć na każdy pręt nakrętki 2, I dokręć je. Pręty gintoane poinny zostać zabezpiezone, innym przypadku urządzenie może spaść. 4 Nakręć na pręty gintoane nakrętki 3. 5 Podnieś urządzenie na ymaganą ysokość za pomoą podnośnika. Wersja 2.1, Polski ( ) 9

10 B 6 Umieść szyny montażoe4 ponad konstrukją sporzą i zamouj je za pomoą nakrętek 5 do prętó gintoanyh. 7 Zaieś sobodnie kurtynę poietrzną Regulaja i zabezpiezenia Pręty gintoane muszą być zabezpiezone, innym razie urządzenie może upaść. 2.5 Montaż pionoy Dotyzy tylko pozyji montażoej typu 1 oraz 2 1 Umieść kurtyny poietrzne obok siebie jednej linii, poprzez umieszzenie szyn montażoyh 6 jedna obok drugiej. Można rónież przymooać sąsiadująe ze sobą szyny jedna do drugiej. Każda z kurtyn poietrznyh poinna isieć niezależnie od innej. Nie mouj ih bezpośrednio ze sobą. 2 Przymouj szyny montażoe do konstrukji pomonizej. Upenij się, że szyny montażoe nigdy nie oderą się od konstrukji pomonizej. 3 Umieść kurtyny na tej samej ysokośi i ypoziomuj je za pomoą nakrętek 5. Upenij się, że kurtyny są ypoziomoane każdym kierunku; innym razie entylatory mogą praoać niepraidłoo. 4 Zabezpiez konstrukję sporzą do prętó gintoanyh poprzez dokręenie nakrętek 3. Przykład montażu pozyji pionoej Sposoby montażu Ta instrukja zakłada, że kurtyna zostanie umieszzona na podstaie montażoej (yposażenie dodatkoe). Kurtyny są ułożone jedna na drugiej. W przypadku instalaji bez podstay montażoej należy zadbać aby montaż odbył się na ałkoiie poziomej i płaskiej poierzhni. I przeinym razie entylatory mogą nie praoać popranie. Podzas, gdy urządzenia mogą stać sobodnie, jest niezbędne, aby zabezpiezyć je przez umooanie do śiany Ustaianie kurtyny - W zależnośi od typu urządzenia, ustaić kurtynę po leej lub praej stronie drzi. Zobaz punkt Instrukja model IndAC

11 Przemysłoa kurtyna poietrzna 2 Instalaja Nie instaloać urządzenia innyh pozyjah poza ta, do montażu której kurtyna została przeidziana. - Ustaić ylot z kurtyny tej samej pozyji o płaszzyzna otoru drzioego. - Ustaić ylot z kurtyny jak najbliżej płaszzyzny otoru drzioego, aby zapenić jak najyższą efektyność działania kurtyny - Kurtyny o różnyh długośiah można zestaiać doolnej kolenośi. - Upenij się, że strona lotu poietrza do kurtyny oraz panel inspekyjny są dostępne dla eló obsługi. Upenij się, że szystkie kurtyny mogą bez przeszkód zasysać i naieać poietrze poprzek otoru drzioego na ałej jego ysokośi Instalaja kurtyn Upenij się że podstaa montażoa jest ułożona poziomie. 2 Usta pierszą kurtynę na podstaie montażoej. 3 Zamouj kurtynę do podstay za pomoą płytek montażoyh 2. Przykręć płytki montażoe po obu stronah urządzenia. 1 Dopasuj i usta podstaę montażoą 1 do podłogi. Wersja 2.1, Polski ( ) 11

12 B 2 Przykręć uhyt zabezpiezająy do śiany lub innej stałej konstrukji. Jeśli ustaiasz jedna na drugie ięej niż 3 kurtyny: zamouj uhyt zabezpiezająy do każdej drugiej i trzeiej kurtyny. 2.6 Podłązanie kurtyn do instalaji grzezej Dotyzy tylko kurtyn z nagrzenią elektryzną (typ W) 4 Usta drugą kurtynę na górze pierszej i zamouj do siebie urządzenia za pomoą płytek montażoyh 3. Dokręć płytki montażoe z dóh stron kurtyny poietrznej. 5 Usta trzeią kurtynę, jeśli ystępuje, ten sam sposób Zabezpiezenie Uagi ogólne Przyłąza przeodó ody zasilająej i porotnej są na kurtynie oznazone za pomoą strzałek. Zaory odpoietrzająe 1 i odadniająe 2 przy nagrzeniy są zlokalizoane po stronie lotoej do kurtyny. Biddle zalea montaż zaoró na każdym przeodzie. Wentylatory nie są odporne na ysokie temperatury. Tam, gdzie to koniezne, ykonaj pomiary elem ogranizenia temperatury poietrza naieanego. 1 Zamouj uhyt zabezpiezająy 4 najyższym punkie kurtyny za pomoą jednego z otoró gintoanyh kurtynie. 12 Instrukja model IndAC

13 Przemysłoa kurtyna poietrzna 2 Instalaja Granizne temperatury naieu oraz zakresy temperatur ody (tylko dla 400V/50Hz) - Zasilanie elektryzne podpięte do regulatora musi posiadać łasny bezpieznik. Typ urządzenia S-W1 M-W1 S-W2 M-W2 S-W3 M-W3 L-W1 XL-W1 L-W3 XL-W3 maksymalna dopuszzalna temperatura naieu zakresy max. temp. ody, gdzie mogą ystąpić przekrozenia 65 C poyżej 120/100 C 65 C poyżej 90/70 C lub 82/71 C 65 C poyżej 80/60 C 65 C poyżej 130/110 C 65 C poyżej 90/70 C - W sytuaji aaryjnej oraz dla eló konseraji musi istnieć możliość odłązyć ałą instalaję elektryzną za pomoą yłąznika głónego. - Wszystkie podłązenia poinny być ykonane zgodnie z lokalnym praem, przepisami i normami. Kurtyny muszą być uziemione Wykonyanie połązeń obrębie urządzenia Podłązanie przeodó odnyh 1 Ułóż ruroiąg i podłąz przeody do kurtyn. 2 Napełnij instalaję grzezą. 3 Wykonaj odpoietrzenie nagrzeni. 4 Wykonaj próbę szzelnośi. 2.7 Podłązenie entylatoró Uagi ogólne Okabloanie dla instalaji pozyji poziomej typu 0 (jak rónież dla montażu pozyji pionoej typu 1) Wentylatory kurtynie są zasilane entralnie i steroane za pomoą regulatora. Regulator jest podłązony do zasilania sieioego. - Podłązenie elektryzne entylatoró może być ykonane między maksymalnie 3 kurtynami (dla kurtyn typu XL: między 2 kurtynami). Zamiar podłązenia ięej niż 3 kurtyn (XL: 2 kurtyn) do jednego steronika należy skonsultoać z firmą Biddle. Wersja 2.1, Polski ( ) 13

14 B Upenij się, że pierśienie doiskają do kabli sposób zapeniająy odoszzelność. - Załóż dłaik na przepust kabloy 5 4 Podłąz kabel zasilająy do odpoiednih zaiskó enątrz skrzynek zaiskoyh 2zgodnie ze shematem elektryznym połązeń. Nie łązaj jeszze zasilania elektryznego. Okabloanie dla instalaji pozyji pionoej typu 2 1 Zdejmij panel kontrolny 1 umieszzony z leej strony kurtyny. 2 Zdejmij pokryę skrzynki zaiskoej 2. 3 Połóż kabel zasilająy pomiędzy steronikiem a skrzynką zaiskoą ybranej kurtynie poietrznej, jak rónież pomiędzy skrzynkami zaiskoymi poszzególnyh kurtynah z zestau. - Przełóż kabel przez śianki obudoy, przez otory 3 oraz 5. Możesz teraz przeproadzić kabel enątrz aż do ostatniej kurtyny szeregu. - Umouj kabel do kraędzi 4 enątrz urządzenia za pomoą zatrzaskó kabloyh. Nie pozól aby kabel zisał sobodnie. - Załóż pierśienie uszzelniająe kable enątrz skrzynki zaiskoej 2.8 Podłązanie nagrzeniy elektryznej Tylko dla urządzeń yposażonyh nagrzenię elektryzną (typ E) Uagi ogólne Nagrzenie elektryzne poszzególnyh kurtyn są podłązane do zasilania niezależnie. Steroanie ydajnośią grzezą odbya się za pomoą steronika. - W sytuajah aaryjnyh i dla potrzeb serisu, musi istnieć możliość yłązenia ałej instalaji elektryznej za pomoą yłąznika głónego. - Wszystkie podłązenia poinny być ykonane zgodzie z z lokalnym praem, przepisami i normami. n Ważna informaja: Każde urządzenie posiada yłąznik głóny dla eló serisoyh. Ten yłąznik odpoiada za odięie nagrzeniy elektryznej kurtyny której jest zainstaloany i nie płya na praę entylatoró i pozostałyh kurtyn. 14 Instrukja model IndAC

15 Przemysłoa kurtyna poietrzna 2 Instalaja Kurtyny muszą być uziemione Otieranie sekji grzezej W każdej kurtynie ykonaj następująe zynnośi: 1 Przełąz yłąznik głóny każdej kurtynie 1 pozyję zero. 2 Zdejmij pokryę 2. 3 Zdejmij kratkę lotoą 3. 4 Zdejmij osłonę z komory kabloej 4. - Przełóż kabel przez otory 1 lub 2 lub 3. Możesz proadzić kabel przez sąsiednie urządzenia. - W razie konieznośi, zamień miejse proadzenia kabla na otór 2 lub 3. - Ułóż kabel komorze kabloej 4. Nie pozól aby kabel zisał sobodnie. - Załóż pierśienie uszzelniająe kable enątrz skrzynki zaiskoej 2 Podłąz kabel zasilająy do yłąznik głónego 5 (niebieski) edług shematu elektryznego połązeń. Podłąz kabel uziemiająy do skrzynki zaiskoej. 6 (zielony o żółty) Podłązenie kabli steronizyh enątrz kurtyny Podłązanie kabla zasilająego Upenij się, że zasilanie elektryzne jest odłązone. W każdej kurtynie ykonaj następująe zynnośi: 1 Włóż kabel zasilająy do kurtyny: 1 Ułóż kabel steronizy pomiędzy regulatorem a ybraną przez Ciebie kurtyną, jak rónież pomiędzy poszzególnymi kurtynami. - Przełóż kabel przez otory 2 lub 3. Możesz ułożyć Możesz proadzić kabel przez sąsiednie urządzenia. - Ułóż kabel komorze kabloej 4. Wersja 2.1, Polski ( ) 15

16 B Nie pozól aby kabel zisał sobodnie. - Załóż pierśienie uszzelniająe kable enątrz skrzynki zaiskoej 2 Podłąz kabel sterująy każdej kurtynie skrzyne zaiskoej 7, zgodnie ze shematem elektryznym połązeń. 2.9 Końoe prae montażoe Dla modeli z nagrzenią elektryzną: 1 Umieść pokryę 4 z porotem na komorze kabloej. 2 Załóż kratki lotoe 3. 3 Zamontuj z porotem pokryę 2. Dla szystkih modeli: 4 Zamontuj z porotem pokryy skrzynek zaiskoyh 2 aby zabezpiezyć podłązenia przed płyem to brudu konieznośią zyszzenia. 5 Zamontuj z porotem panel kontrolny Włązenie kurtyny i kontrola popranośi pray Dla szystkih modeli: 1 Spradź następująe połązenia: - zasilanie elektryzne; - okabloanie pomiędzy regulatorem a kurtynami oraz pomiędzy poszzególnymi kurtynami; - zenętrzne elementy sterująe (jeśli ystępują). 2 Włąz zasilanie elektryzne. 3 Uruhom kurtynę poietrzną za pomoą steronika oraz spradź zy kurtyna naiea. Jeżeli entylatory praują sposób niełaśiy, może to oznazać że kurtyna jest ypoziomoana. W razie konieznośi należy to popraić. 4 Spradź kierunek obrotó entylatoró. źle: łopatki kręą się do przodu dobrze: łopatki kręą się do tyłu W razie konieznośi, zmień kierunek obrotó przez przełązenie połązeń dóh faz zasilania elektryznego. Wentylatory nie są odporne na długotrałe obraanie się niełaśią stronę. 16 Instrukja model IndAC

17 Przemysłoa kurtyna poietrzna 2 Instalaja Dla modeli z nagrzenią odną: 5 Spradź zy ymiennik iepła jest podłązony praidłoo. 6 Upenij się, że instalaja grzeza jest uruhomiona. 7 Spradź, zy poietrze naieane się nagrzea. 8 Wykonaj odpoietrzenie ymiennika jeśli jest taka koniezność. Dla modeli z nagrzenią elektryzną: 9 Usta yłązniki głóne poszzególnyh kurtyn pozyję Uruhom kurtynę poietrzną za pomoą steronika. 11 Spradź, zy poietrze naieane się nagrzea. Wersja 2.1, Polski ( ) 17

18 B 3 Utrzymanie i konseraja 3.1 Zaleenia bezpiezeństa Prae konserayjne mogą być przeproadzane tylko przez ykalifikoany personel tehnizny. Przed otariem kurtyny, zastosuj się do zaleeń bezpiezeństa zaartyh punkie Dostęp Wentylatory Dla montażu poziomego typu 0 i montażu pionoego typu 1: 1 Zdemontuj sekję naieną 1: odkręć śruby 2 i ypnij sekję naieną. 2 Aby uzyskać dostęp do skrzynki zaiskoej entylatoró: zdejmij panel kontrolny 3. 3 Celem yjęia entylatoró: odkręć śruby 4 i yjmij entylator kierunku zdłuż spornika 5. Dla montażu pionoego pozyja typu 2: 1 Zdejmij panel kontrolny 3. 2 Celem yjęia entylatoró: odkręć śruby 4 i yjmij entylator kierunku zdłuż spornika Instrukja model IndAC

19 Przemysłoa kurtyna poietrzna 3 Utrzymanie i konseraja Nagrzenia Dla modeli z nagrzenią odną: 3 Zdejmij kratę lotoą 3. 4 Zdejmij pokryę z komory kabloej Czyszzenie Kurtynę można zyśić enątrz i na zenątrz za pomoą ody i domoyh środkó zyszząyh. Nie stosoać rozpuszzalnikó. Wentylatory można rónież zyśić odą. Urządzenie posiada otory spustoe. Nigdy nie spryskuj odą entylatoró i skrzynek zaiskoyh. Kurz z nagrzeniy usuń ostrożnie za pomoą odkurzaza. d Niebezpiezeństo: Nigdy nie myj odą nagrzeni elektryznyh. 3.4 Przeglądy okresoe 1 Zdejmij kratę lotoą 1. Dla modeli z nagrzenią elektryzną: 1 Usta yłąznik głóny kurtyny 1 pozyję 2 Zdejmij osłonę Przegląd miesięzny - Spradź stopień zaniezyszzenia nagrzeniy i entylatoró. W razie konieznośi yzyść. - Spradź zy entylatory praują. - Spradź zy kurtyna poietrzna działa każdym trybie ustaień steronika. - Spradź sekję naieną pod kątem zaniezyszzeń i/lub możliośi zablokoania naieu. W razie konieznośi yzyść. Dla modeli z nagrzenią odną: - Spradź zy nie ma przeiekó. Jeśli ykryjesz przeiek, należy odłązyć kurtynę od zasilania elektryznego i usunąć nieszzelność. Wersja 2.1, Polski ( ) 19

20 B - Spradź zy obieg odny nie jest zapoietrzony. Odpoietrz razie konieznośi Przegląd rozny - Wykonaj zakres zynnośi przeidziany przeglądzie miesięznym. - Spradź okabloanie pomiędzy skrzynkami zaiskoymi urządzeniu i steronikiem. - Spradź obudoę, konstrukje sporzą kurtyny i zabezpiezenie każdej kurtyny. - Spradź zy entylatory są zainstaloane popranie I zy nie praują sposób niepraidłoy. W razie konieznośi zamouj się pononie. Dla modeli z nagrzenią elektryzną: - Spradź okabloanie pomiędzy steronikiem a elementem grzejnym. - Spradź kable zasilająe i połązenia kabloe enątrz sekji grzezej. - Spradź przekaźniki sekji grzezej. 20 Instrukja model IndAC

21 Przemysłoa kurtyna poietrzna 4 Roziązyanie problemó 4 Roziązya nie problemó Ogólnie Jeżeli kurtyna poietrzna nie działa, lub prauje niepraidłoo, ykonaj zynnośi spradzająe opisane poniżej. Jeżeli to nie pomaga, kurtyna jest być może uszkodzona. W takim przypadku zaiadom instalatora Kurtyna nie naiea poietrza 1 Spradź zy kurtyna została łązona za pomoą steronika: zobaz dokumentaję steronika. 2 Spradź zy kurtyna nie jest yłązona przez zenętrzne urządzenie sterująe (yłąznik drzioy lub termostat pokojoy). 3 Spradź zy zasilanie elektryzne jest łązone. 4 Zresetuj zabezpiezenie termizne entylatoró: zobaz dokumentaję steronika. 2 Czy kurtyna naiea ystarzająą ilość poietrza? Jeśli nie, ykonaj zynnośi opisane punktah i Dla modeli z nagrzenią odną: 3 Spradź zy instalaja grzeza prauje. Dal modeli z nagrzenią elektryzną: 4 Spradź zy yłąznik głóny e szystkih kurtynah ustaiony jest pozyji 1. 5 Spradź, zy do każdej kurtyny doproadzono zasilanie elektryzne 6 Zresetuj termostat przegrzeoy: zobaz dokumentaję steronika. 7 Spradź pokrętło nastaze 1 kurtynie: poinno zasze skazyać nastaę 60 C Słaby strumień poietrza naieanego 1 Usuń szystkie przeszkody sprzed otoró lotoyh i ylotoyh z kurtyny. 2 Spradź zy ymiennik iepła nie jest zabrudzony. W razie potrzeby yzyść go. 3 Spradź kierunek obrotó entylatoró: zobaz rozdział Urządzenie nie grzeje lub grzeje słabo 1 Stoją strumieniu naieanym: przełąz na yższy bieg entylatoró za pomoą przełąznika. Wersja 2.1, Polski ( ) 21

22 B Pusty 22 Instrukja model IndAC

23 Przemysłoa kurtyna poietrzna Pusty Wersja 2.1, Polski ( ) 23

24 Delaration of Conformity Manufaturer: Biddle BV Address: Markoei HA Kootstertille THE NETHERLANDS We delare that the folloing produt. Produt desription: Brand: Model: Type: Industrial air urtain Biddle IndAC IndAC S-150-W, S-200-W, M-150-W, M-200-W IndAC L-150-W, L-225-W, XL-150-W, XL-225-W IndAC S-150-E, S-200-E, M-150-E, M-200-E IndAC S-150-A, S-200-A, M-150-A, M-200-A IndAC L-150-A, L-225-A, XL-150-A, XL-225-A In aordane ith the folloing Diretives: 2006/95/EG 2004/108/EG the Lo Voltage Diretive the Eletromagneti Compatibility Diretive Has been designed and manufatured to the folloing speifiations: EN :1993 EN :1994 EMC Generi emission standard part 2. Industrial environments. EMC Generi immunity standard part 2. Industrial environments. I hereby delare that the equipment named above has been designed to omply ith the relevant setions of the above referened speifiations. The unit omplies ith all essentials requirements of the diretives. Signed by : P. Stoelinder, Managing Diretor, 2010 CE delaration IndAC standard.do