ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja"

Transkrypt

1 ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja

2 Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2015 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej; Rezerwy celowe, a także plany finansowe: Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (druk senacki nr 802, druki sejmowe nr 2772, 2978 i 2978-A). Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

3 (Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 00) (Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Włodzimierz Cimoszewicz) Otwieram posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. W porządku obrad dzisiejszego posiedzenia jest jeden punkt: rozpatrzenie tego fragmentu ustawy budżetowej, który dotyczy spraw zagranicznych, a więc można by tak powiedzieć jest budżetem resortu spraw zagranicznych oraz instytucji finansowanych czy współfinansowanych przez MSZ. Członkowie komisji to tak do wiadomości państwa z MSZ oprócz dokumentów, które państwo przesłali, otrzymali również treść poprawki pani senator Borys- -Damięckiej, dotyczącej finansowania Telewizji Polonia, tak więc znamy tę poprawkę i pewnie później podyskutujemy o tym, co o niej sądzimy. Zresztą przypuszczam, że będziemy mieli też do państwa pytania w tej sprawie. Rozumiem, że zaczniemy od poproszenia państwa o przedstawienie istotnych założeń budżetu. Proszę w swoich wystąpieniach uwzględnić, że my otrzymaliśmy dokumenty i je przeczytaliśmy. I proszę może nie mówić na przykład o polityce zagranicznej i priorytetach polskiej polityki zagranicznej, tylko głównie skupić się na zreferowaniu zagadnień dotyczących części finansowej. A więc jak to się ma do założeń i wykonania budżetu za 2014 r., jakie są zauważalne zmiany, czym te zmiany są podyktowane. Ja od razu, z góry sygnalizuję, że jestem zainteresowany kwestią składek Polski do organizacji międzynarodowych. Czy MSZ nie starczyło sił, żeby wywalczyć pieniądze na ten cel co byłoby już jakąś tradycją i nie byłbym, że tak powiem, bardzo tym zaskoczony czy są jakieś inne powody? Może chcecie podrażnić jakieś organizacje międzynarodowe i dlatego nie wpłacamy pewnych składek? Proszę jednak skoncentrować się głównie na stronie finansowej. Jeśli senatorowie będą mieli jakieś wątpliwości dotyczące meritum, to skorzystają z okazji i zadadzą pytania. Proszę bardzo. Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Janusz Bilski: Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Nazywam się Janusz Bilski, jestem dyrektorem Biura Dyrektora Generalnego w MSZ. Przede wszystkim chciałbym państwa bardzo przeprosić za nieobecność pana ministra Pawlika, który jest w delegacji za granicą i wraca dopiero dzisiaj wieczorem. Stąd też moja obecność na państwa posiedzeniu. Obecnie zastępuję również dyrektora generalnego służby zagranicznej. Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Projekt budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Nie wiem, czy dobrze mnie słychać. Słyszą mnie państwo? Projekt budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych na 2015 r. został szczegółowo przedstawiony, tak jak pan przewodniczący wspomniał, w materiałach, które przesłaliśmy Wysokiej Komisji. Jeżeli chodzi o najważniejsze dane wynikające ze specyfiki MSZ i spraw związanych z realizacją dochodów i wydatków, to na 2015 r. zaplanowano dochody w wysokości 245 milionów 726 tysięcy zł. To jest tak naprawdę kwota w tej samej wysokości, jaka była zaplanowana na rok bieżący. Podstawowym źródłem dochodów budżetowych w przyszłym roku, podobnie jak w tym roku, będą wpływy z tytułu czynności konsularnych. Według nas limit wydatków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w przyszłym roku wyniesie 1 miliard 682 miliony 504 tysiące zł z uwzględnieniem przyjętej przez Sejm RP zmiany dotyczącej przeniesienia kwoty 498 tysięcy zł z części 20 Gospodarka do budżetu MSZ w zakresie funkcjonowania Konsulatu RP w Montrealu, czyli 99,99% wydatków określonych w ustawie budżetowej na 2014 r. W wydatkach Ministerstwa Spraw Zagranicznych planowanych na 2015 r. około 66% stanowią wydatki realizowane w walutach obcych. Są one związane między innymi z utrzymaniem i działalnością stu pięćdziesięciu siedmiu placówek zagranicznych oraz płatnością składek do organizacji międzynarodowych. ( Jaki średni kurs walut przyjęto podczas projektowania budżetu?) Jeżeli dobrze pamiętam, to jest kurs Czy mamy dokładne dane? To jest z Ministerstwa Finansów (Głos z sali: Za momencik.) Możemy podać tę informację za chwilę? Chciałbym to ustalić, bo to jest istotne dla oceny realności tego budżetu. Proszę bardzo.

4 4 Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Janusz Bilski: Jeżeli można, Panie Przewodniczący, to chcę powiedzieć, kontynuując moje wystąpienie, że zmiany kursów walut to istotny czynnik ryzyka mający wpływ na wydatki realizowane w walutach obcych. W przyszłym roku będziemy kontynuować proces modernizacji polskiej służby zagranicznej i poprawy jej efektywności, który to proces będzie realizowany w warunkach ograniczonych środków finansowych. Dlatego też planujemy wykorzystać nowe formy obecności dyplomatycznej, takie jak wspólne z innymi krajami siedziby placówek dyplomatycznych czy instytucja ambasadora wizytującego. Kontynuowane będą również działania mające na celu dostosowanie stanu posiadania MSZ do rzeczywistych potrzeb służby zagranicznej. Mamy nadzieję, że wypracowane zostaną standardy dotyczące wizerunku obiektów MSZ w kraju i za granicą, a także będzie kontynuowana sprzedaż zbędnych nieruchomości. Rewitalizowane będą obiekty własne MSZ i obiekty placówek zagranicznych oraz kontynuowane będą projekty budów nowych siedzib placówek zagranicznych RP. Realizowana będzie również strategia informatyzacji MSZ, która została zaplanowana na lata i która określa kierunki rozwoju tej dziedziny jako kluczowe narzędzie wspierające realizację priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Będziemy również rozwijać zdolność do monitorowania sytuacji w świecie pod kątem reagowania kryzysowego, w tym umiejętność przewidywania i analizowania wydarzeń o charakterze kryzysowym, wskazywania zagrożeń dla interesów Polski, a także życia i zdrowia polskich obywateli z wykorzystaniem nowoczesnych technik satelitarnych i narzędzi geoinformatycznych. W obszarze konsularnym szczególną uwagę chcemy poświęcić dalszej poprawie jakości usług świadczonych na rzecz obywateli Polski i państw obcych. Rozwijana będzie współpraca z Polakami i osobami polskiego pochodzenia zamieszkującymi za granicą na podstawie Rządowego Programu Współpracy z Polską Diasporą. Głównym jej celem będzie wzmacnianie i rozwijanie integracji diaspory polskiej z krajem, służące obronie interesów Polski i polskich obywateli za granicą, kształtowaniu pozytywnego wizerunku naszego kraju oraz poprawie jego międzynarodowej pozycji. Przyszły rok przyniesie wiele okazji do promocji wizerunku nowoczesnej Polski na świecie. Szczególny nacisk zostanie położony na pokazanie sukcesu Polski regionalnej i Polski lokalnej, co wpisuje się w działania związane z tym, że przyszły rok został ogłoszony przez prezydenta RP rokiem polskiej samorządności. W 2015 r. będziemy również promowali za granicą polski teatr i jego wkład w kulturę światową w związku z obchodami dwustupięćdziesięciolecia istnienia teatru publicznego w Polsce. W ramach obchodów siedemdziesiątej rocznicy zakończenia II wojny światowej zostaną zorganizowane przedsięwzięcia upowszechniające wkład Polski w zwycięstwo aliantów, prezentujące Polskę jako wiarygodnego sojusznika, który poczuwa się do współodpowiedzialności za losy Europy i świata posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, proszę o przyjęcie informacji o budżecie państwa na rok 2015 w części 45 Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Zapewniamy państwa, iż dołożymy wszelkich starań, aby przyznane nam środki były w przyszłym roku wydawane oszczędnie i racjonalnie. Jeżeli mogę, Panie Przewodniczący, to odpowiedziałbym teraz na dwa pytania, które pan zadał. Przekazano mi informację, że w trakcie planowania budżetu ustalono średni kurs dolara na poziomie 2,9247 zł, a średni kurs euro na poziomie 3,9775 zł. ( Jeszcze raz ) 2,9247 zł (Wypowiedzi w tle nagrania) My mamy tak naprawdę co roku tego typu problemy, jeżeli chodzi o kwestie walutowe, i w tym roku było podobnie. Średni kurs euro 3,9775 zł. Jeżeli chodzi, Panie Przewodniczący, o składki Polski do organizacji międzynarodowych, to, jak rozumiem, ten załącznik został państwu również przekazany. Jeśli będą konkretne, szczegółowe pytania, to będziemy starali się w miarę naszych możliwości na nie odpowiedzieć. ( z tego ogólnego dokumentu zapamiętałem informację o tym, że jest po prostu luka i że nie jesteśmy w stanie zapłacić wszystkich należnych składek do organizacji międzynarodowych.) (Wypowiedzi w tle nagrania) Jeżeli mógłbym, chciałbym przekazać głos panu Mieczysławowi Karczmarczykowi, wicedyrektorowi Biura Finansów. Zastępca Dyrektora Biura Finansów Mieczysław Karczmarczyk: Mieczysław Karczmarczyk, Biuro Finansów. Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! W tym roku wspomniane składki zostaną zapłacone w 100%. Część środków na opłacenie składek sami wygospodarowaliśmy, część środków dostaliśmy z Ministerstwa Finansów. To jest kwota około 65 milionów zł. Jesteśmy w trakcie opłacania tychże składek, tylko że te środki otrzymaliśmy dopiero dzień czy dwa dni przed świętami, więc nie można było zaktualizować przesłanego państwu materiału. Tak więc jeżeli wszystko pójdzie dobrze, mam na myśli przelewy ( Pan powiedział: w tym roku ) W tym roku. ( Czyli za 2014 r.?) Tak, tak. ( A na 2015 r.?)

5 w dniu 29 grudnia 2014 r. 5 Będziemy starali się wygospodarować na to środki w ramach budżetu, jaki mamy, mimo że występowaliśmy z prośbą o zwiększenie naszego budżetu, żeby móc pokryć te niedobory. Dostaliśmy z Ministerstwa Finansów taki limit, jaki dostaliśmy. Dziękuję. Rozumiem, że w tej chwili to wszystko ze strony państwa (Brak nagrania) w przypadku MSZ to jest kwestia rozstrzygająca. Jeżeli założono kurs dolara na poziomie 2 zł z groszami, prawda, czy jeżeli zakładany kurs mieści się w przedziale, w którym górny poziom wynosi mniej więcej 2,9 zł, a w tej chwili, prawie na początku roku, mamy średni kurs o 20% czy o 25% wyższy, to Ja wiem oczywiście, że kurs może się obniżyć, ale nie przypominam sobie, żeby w ostatnich latach był poniżej 3 zł. Jako laik śmiem wątpić, że to jest realistyczne założenie, ale chciałbym (Głos z sali: To jest założenie przyjęte na poziomie całego budżetu.) Całego budżetu. (Głos z sali: Budżetu ministerstwa.) No jasne (Wypowiedzi w tle nagrania) Nie, całego budżetu, to oczywiście zawsze ustala resort finansów. Senator Marek Borowski: Gdy planuje się cały budżet, to przyjmuje się założenie na koniec roku (Głos z sali: Mikrofon, mikrofon.) Przyjmuje się założenie na koniec roku. Wydatki będą realizowane w ciągu całego roku i nie wyobrażam sobie, żeby taki średni kurs Założenie takiego kursu z góry skazuje na późniejsze niedobory. Ja podzielam tę opinię. Jeśli ktoś z członków komisji nie oprotestuje mojej propozycji, nie wypowie innego zdania na ten temat, to proponowałbym, żebyśmy zapisali w naszym protokole uwagę, że komisja ma pewne wątpliwości co do realizmu założonego średniego kursu dolara i euro, a to założenie w przypadku MSZ ma kolosalne znaczenie i w przekonaniu komisji może stawiać pod znakiem zapytania realność tego budżetu. To jest opinia krytyczna nie wobec was, tylko wobec pewnego założenia. I w gruncie rzeczy jest ona korzystna dla MSZ. Ona może nie zostać przyjęta z jakichś innych względów, ale wydaje mi się, że kto jak kto, ale nasza komisja powinna zająć stanowisko w tej sprawie. Teraz mamy możliwość zadawania pytań, wypowiadania się. Proszę bardzo (Senator Jarosław Obremski: Czy mogę?) Tak, proszę. Senator Obremski. Senator Jarosław Obremski: Teraz mam pytania natury ogólnej, a później, w drugiej turze, zadam nieco bardziej szczegółowe. Pierwsze moje pytanie dotyczy relacji dochody wydatki. Czy stosunek 1:7 utrzymuje się od wielu lat mniej więcej na takim poziomie i czy to jest jakaś stała tendencja, czy raczej jest tak, że zmierza to w którąś stronę To znaczy ja nie uważam, że MSZ ma na siebie zarabiać, ale po prostu chciałbym wiedzieć, w którą stronę to idzie. Drugie pytanie dotyczy sprawy, która nas niepokoi i zastanawiam się, czy to nie powinno zostać zapisane w protokole a mianowicie niedoszacowania składek. Co MSZ zamierza z tym robić? Czy ustalamy jakąś hierarchię wstydu, której składki jest większy wstyd nie opłacić, a której składki mniejszy wstyd nie opłacić? Na przykład, nie wiem, płacimy składki do ONZ, a do Grupy Wyszehradzkiej nie płacimy, czy odwrotnie. Czy to jest jakoś określone? Trzecia kwestia. Ja bym prosił o podanie informacji, które nieruchomości są zbędne. To pytanie wiąże się z jeszcze inną sprawą. Gdy czytam, które placówki dyplomatyczne chcemy odbudowywać, to jestem nieco przestraszony, bo to nie jest tak, że to będą nowe placówki, skoro mieliśmy placówki i je zlikwidowaliśmy na przykład zlikwidowaliśmy placówki w Ułan Bator i we Wientianie w Laosie. Mówi się o nowych placówkach w Afryce. I chciałbym wiedzieć, czy to dotyczy też Tanzanii, w której placówkę już zdążyliśmy zlikwidować, mimo że miała bardzo dobre warunki. Czy pojawia się jakakolwiek refleksja w MSZ na temat niegospodarności? Ośmielam się tak to określić. I kolejne pytanie. Gdy czytałem materiały, to nie byłem w stanie jednej rzeczy Może nie czytałem wystarczająco uważnie. Przeznaczono 25 milionów zł na rozpoczęcie budowy nowej siedziby ambasady w Berlinie, której brak jest dla nas od wielu lat powodem do wstydu. Znalazłem tę pozycję w materiałach, które dostaliśmy jako materiały dotyczące budżetu MSZ, a później taką samą kwotę znalazłem w rezerwie celowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Czy tak się szczęśliwie składa, że to są dwie osobne kwoty, czy co wydaje się bardziej prawdopodobne to jest jedna kwota? Jaki efekt rzeczowy jest spodziewany na koniec 2015 r., jeżeli chodzi o Berlin? I ostatnie pytanie. W materiałach jest przedstawiona kwestia polskiego teatru i jego promocji z okazji dwustupięćdziesięciolecia jego istnienia itd., itd. Proszę mi powiedzieć, jak to funkcjonuje. Pytam, bo wydaje mi się, że projekt promocji polskiego teatru powinien być raczej po stronie ministerstwa kultury ze względu na kompetencje tego resortu niż Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Czy to jest element, którym państwo chcecie się chwalić w 2015 r.? To znaczy jak to wygląda pod względem kompetencyjnym? Kto będzie wybierany, czy zostanie ogłoszony jakiś konkurs, kto go będzie organizował itd.? Bardzo dziękuję. Ja może pozwolę sobie na przyłączenie się do niektórych z tych pytań. Jeżeli chodzi o to ostatnie pytanie, to chciałbym je uzupełnić: jaka rola w promowaniu teatru jest

6 6 przewidziana dla Instytutu Adama Mickiewicza? Bo to jest instytucja nadzorowana przez ministra kultury, ale z udziałem także ministra spraw zagranicznych pani wiceminister jest członkiem Rady Instytutu Adama Mickiewicza. Ja mam nadzieję, że wszyscy o tym wiedzą i że w związku z tym to jest skorelowane. Jeżeli chodzi o pytanie o składki, to prosiłbym o bardziej szczegółową informację na temat państwa wyobrażeń na ten temat. Co będziecie robić w trudnym okresie, kiedy nie będzie starczało pieniędzy? Chciałbym wierzyć, że ma pan rację, że jakoś te pieniądze się znajdą itd. Ale spróbujmy, przynajmniej na potrzeby tej dyskusji, odejść od takiego polskiego myślenia, że jakoś to będzie, i zastanówmy się, jaką będziecie stosowali koncepcję zachowania. Zwracając się do kolegi Obremskiego, chcę powiedzieć, że problemem nie są przecież małe składki do licznych organizacji, lecz duże składki do kilku organizacji, a jednocześnie w przypadku tych dużych organizacji, do których są duże składki, konsekwencje niepłacenia składek są nie tylko w postaci wstydu. (Senator Jarosław Obremski: Dajemy pieniądze na promocję, a jeśli nie zapłacimy składek do Rady Bezpieczeństwa ONZ, to ) No właśnie. Tak więc proszę o bardziej szczegółowe informacje w tej sprawie. Kwestia nieruchomości też jest oczywiście istotna, bo, mówiąc szczerze, od czasów, kiedy to ja przedstawiałem wysokim komisjom projekt budżetu MSZ, przez kolejnych ministrów zawsze jest podnoszony temat racjonalizacji gospodarki nieruchomościami. Przecież nie od dziś wiadomo, że w niektórych miejscach na świecie Skarb Państwa jest właścicielem nieruchomości nie niezbędnych czy po prostu niepotrzebnych. No, możemy się spierać, które są zbędne, a które nie są zbędne. Ale jakie macie konkretne plany w tej kwestii? Ja bym jeszcze tak z ciekawości zapytał o realizację planu, o którym chyba od dwóch lat nam się opowiada mam na myśli plan pozbycia się dawnej siedziby naszego przedstawicielstwa przy ONZ w Nowym Jorku a co do którego ja osobiście miałem i mam wątpliwości, bo uważam, że nie jest rzeczą właściwą sprzedawanie akurat teraz tej nieruchomości, tak fantastycznie położonej itd., itd. Ale to jest moje prywatne zdanie. W każdym razie resort spraw zagranicznych oficjalnie zapowiadał, że chce się tego pozbyć. Czy nadal chce się tego pozbyć, czy nie? Co się stało w ciągu ostatnich paru lat, w ciągu których ten budynek, jak rozumiem, nie był w gruncie rzeczy efektywnie wykorzystywany, skoro przedstawicielstwo się przeniosło gdzie indziej? Skoro już jestem przy głosie, to zadam też pytanie dotyczące kwestii, której dotyka poprawka senator Borys- -Damięckiej. Otóż postanowiono uszczuplić kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie Telewizji Polonia, o jakieś trzy miliony z kawałkiem, i włączyć te środki do rezerwy na rzecz przyszłej, ewentualnie tworzonej telewizji europejskiej adresowanej do krajów Partnerstwa Wschodniego. Senator Borys-Damięcka złożyła już oficjalnie tę poprawkę, której tekst otrzymaliśmy. Przesłała ją też do przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Pani 145. posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych senator proponuje w swojej poprawce, żeby przywrócić tę kwotę, czyli wyjąć ją z tej rezerwy związanej z niepewnym przyszłym przedsięwzięciem telewizyjnym, i powrócić do poprzedniej wysokości dofinansowania Telewizji Polonia to będzie chyba nawet kwota lekko przewyższająca tegoroczny poziom. Ja chciałbym zapytać o opinię państwa w tej kwestii, ale też o to, kiedy powstał ten fragmencik projektu budżetu. Na ile ja znam scenariusz prac nad budżetem, to projekt budżetu pewnie mniej więcej pół roku temu miał już jakiś zarys, wtedy, kiedy, jak rozumiem, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych funkcjonowała koncepcja tworzenia nowej telewizji adresowanej do Polaków za granicą. Nie wiem, czy po zmianie ministra ta koncepcja tworzenia nowej telewizji jest kontynuowana, czy nie jest kontynuowana. I w związku z tym czy ten ruch finansowy, o którym w tej chwili mówię, jest związany ze starą koncepcją, starą nową koncepcją, czy stał się po prostu nieaktualny, ale na zasadzie siły rozpędu pozostał w tych dokumentach? Jeśli wchodzi w rachubę ten ostatni wariant, to trzeba po prostu zrobić to, co podpowiadałby zdrowy rozsądek, czyli rzeczywiście zlikwidować tę rezerwę celową i przesunąć te pieniądze na dofinansowanie Telewizji Polonia. Po wysłuchaniu odpowiedzi i komentarza ze strony państwa ja być może będę proponował komisji, żebyśmy poparli poprawkę pani senator Borys-Damięckiej. Ale być może państwo przedstawią jakieś bardzo przekonujące argumenty zmierzające w innym kierunku. Czy państwo, Panie i Panowie Senatorowie Pani senator Czudowska. Proszę bardzo. Dziękuję, Panie Przewodniczący. Ja na początek mam trzy pytania, może raczej uwagi do tej części opisowej. Potem, w drugiej turze, odniosę się już do tej części finansowej. Pierwsza sprawa. Mogą się państwo ze mną nie zgodzić, ale uważam, że podczas omawiania priorytetów polskiej polityki zagranicznej na pierwszym miejscu powinna być współpraca przepraszam, nie współpraca, tylko kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski za granicą, a reszta to już jest wynik tego, czy nas chcą i jak nas traktują w poszczególnych organizacjach międzynarodowych. A jeśli kształtowanie wizerunku Polski za granicą nie będzie na pierwszym miejscu wśród priorytetów polskiej polityki zagranicznej, to powinno być traktowane przynajmniej jako trzeci w kolejności jej priorytet. Tak pojmuję pracę i konieczność istnienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych, reszta to już pochodne tego. Drugie pytanie. Z jakiego powodu w tej części opisowej budżetu używacie państwo w odniesieniu do Polonii określenia diaspora? Jest to coś nowego, coś sprzecznego z naszą mentalnością historyczną, z naszym stosunkiem do Polaków za granicą. Oczywiście słowo diaspora może określać również Polaków mieszkających za granicą w wielu krajach, ale ono już bardziej historycznie dotyczy innych krajów, choćby przykładowo Izraela. Ja dzisiaj jeszcze raz sprawdziłam w słowniku i jest podkreślane, że Polaków mieszkających za granicą określa się słowem Polonia, a nie obcym naszej jeszcze raz powtórzę historycznej

7 w dniu 29 grudnia 2014 r. 7 mentalności słowem diaspora. Na szczęście nie powtórzyliście już tego państwo w scenariuszu wydatków finansowych, i dobrze. Ale widoczny jest tu brak konsekwencji. Ja bym proponowała, żeby Nie mogę zgłosić poprawki, bo nie ma możliwości zgłaszania poprawek do części opisowej budżetu. Proponowałabym, żeby nie używać w stosunku do Polaków mieszkających za granicą słowa diaspora. I trzecie pytanie. Chciałabym wiedzieć, biorąc pod uwagę konieczność oszczędzania, do czego Ministerstwu Spraw Zagranicznych potrzebne jest osobne centrum konferencyjne, które buduje się przy ulicy Bagatela. To w roku 2015 ma kosztować ponad 12 milionów zł. Czy naprawdę Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Polsce, w Warszawie prowadzi aż taką działalność konferencyjną, że trzeba wznosić nowy budynek, który potem też będzie pochłaniał koszty? Czy nie można wykorzystywać tych pomieszczeń, tych sal, choćby w parlamencie, których mamy niemało na takie potrzeby? Na razie te trzy kwestie. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że to pewnie jest związane z utratą budynku przy ulicy Foksal No właśnie, wie pani, pałacyk MSZ przy ulicy Foksal (Wypowiedzi w tle nagrania) zarządzany i wykorzystywany przez MSZ w okresie powojennym, wrócił do właścicieli. ( No to może by trzeba było ) To się tak nazywa: centrum konferencyjne. Ale wie pani, gdy przyjeżdża minister spraw zagranicznych obcego kraju i ministrowie ( To dobrze, ale ja nie jestem warszawianką ) i delegacje muszą usiąść, to nie mogą przyjść do innej władzy konstytucyjnej, jaką jest Sejm, żeby siedzieć w sali posiedzeń komisji. To akurat musimy zrozumieć. MSZ musi dysponować tego typu obiektem. Nie wiem, czy na przykład szklany wieżowiec MSZ nie stwarza takich możliwości. No, ja po prostu tego nie wiem. Ale nie, Panie Przewodniczący, przepraszam, ja prosiłam o wyjaśnienie, do czego to jest potrzebne, zanim to zakwestionowano ( Tak, tak, oczywiście ) A że to jest być może związane z budynkiem przy ulicy Foksal No, ja aż tak dobrze Warszawy Znam Warszawę, ale nie aż tak, żeby natychmiast to połączyć. ( Czy to jest planowane na miejscu dawnej rezydencji ambasadora brytyjskiego?) Aha, czyli to jest już nasz budynek. To dobrze. Jak usłyszę wyjaśnienia, to się uspokoję. Dobrze. Ktoś jeszcze? Jeśli można, to jeszcze słówko w kwestii określenia diaspora. Mnie się wydaje, że ono nie zawiera żadnego elementu pejoratywnego, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy zwracamy na tę kwestię uwagę przedstawicieli MSZ. Ta sprawa pojawiała się już w przeszłości, kiedy dyskutowaliśmy o polityce wobec Polaków i Polonii. Po prostu zachowywalibyście się zręczniej, gdybyście nie drażnili parlamentarzystów używaniem słowa diaspora, zwłaszcza że rzeczywiście mamy tradycję mówienia o Polonii. (Senator Marek Borowski: Oni tego zresztą nie lubią. To oni zwracali uwagę, że ) Polonia nie lubi? (Senator Marek Borowski: Polacy za granicą nie chcą, żeby nazywać ich diasporą.) Tak, oni nie chcą być nazywani diasporą. No tak, tak. To jest oczywiście pewne nieporozumienie. Mamy określenie Polonia i nie ma powodu, żeby od niego odchodzić. Po prostu nie ma dobrego, rozsądnego powodu, żeby odchodzić od tego pojęcia, które wszyscy rozumieją. Nie ma innych uwag? Proszę bardzo. Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Janusz Bilski: Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Ja pozwolę sobie odpowiedzieć na część pytań, a o pomoc w odpowiadaniu na pozostałą część pytań poproszę koleżanki i kolegów. Jeżeli chodzi o dochody i wydatki i ich wzajemną relację, to z tego, co wiem, w ciągu ostatnich kilku lat, tak jak mówiliśmy, ona była podobna. Zresztą na samym początku przemówienia, które wygłosiłem, mówiłem, że mamy 100% przewidywanego wykonania dochodów w 2014 r., czyli 245 milionów zł, i to głównie dochody z czynności konsularnych. I zgadzam się z tym, Panie Senatorze, że my nie możemy tego traktować jako formy zarobku. A więc to niestety nie może być tak, że będziemy wydawali więcej wiz, żeby więcej zarabiać, bo nas obowiązuje wspólnotowy kodeks wizowy i musimy przestrzegać prawa wspólnotowego w tym zakresie. Jeżeli chodzi o limit wydatków, to z tego, co pamiętam, w ubiegłych latach on ulegał nawet niewielkim zmniejszeniom. Był zmniejszony w zeszłym roku i chyba dwa lata temu. Ale była to zmiana na tyle mała, że ta relacja tak naprawdę pozostawała mniej więcej na tym samym poziomie, to znaczy 1:7. Na przestrzeni kilku ostatnich lat ta relacja była podobna. Panie Senatorze, nie wiem, czy to wystarczy. Tak. Jeżeli chodzi o kwestię składek do organizacji międzynarodowych, to, jak mówiliśmy, mamy nadzieję, że jednak nam się uda uzyskać pieniądze i zapłacić składki

8 8 do organizacji międzynarodowych również w przyszłym roku, tak jak nam się udało w tym roku. Zdajemy sobie sprawę z tego, że czasami może być problem z uzyskaniem środków i dlatego w pierwszej kolejności staramy się płacić składki, które są w jakiś sposób usankcjonowane, i to, tak jak przewodniczący powiedział, nie chodzi tylko o kwestię wstydu. Czyli gdybyśmy musieli na przykład płacić kary finansowe za niezapłacenie jakiejś składki, to staramy się ją opłacić w pierwszej kolejności. Tak to mniej więcej wygląda. Nie wiem, czy państwa interesują jakieś konkretne składki do konkretnych organizacji, czy Senator Jarosław Obremski: Chciałbym tylko spytać o ONZ. Gdybyśmy mieli nie zapłacić ONZ (Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Janusz Bilski: W tym roku ) a wydalibyśmy pieniądze na promocję w Radzie Bezpieczeństwa, to możemy się zderzyć z Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Janusz Bilski: Z tego, co mi wiadomo, w trakcie dyskusji nad tym, czy Polska powinna kandydować na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa, brano również pod uwagę to, że składki powinny być zapłacone, zanim będziemy ubiegać się o to stanowisko. To była taka ogólna uwaga, że w pierwszej kolejności staramy się opłacić składki, których niezapłacenie w terminie wiąże się z jakimiś odsetkami karnymi. Tak zazwyczaj staramy się postępować. Jeżeli chodzi o zbędne nieruchomości, to z tego, co mi wiadomo, część została sprzedana w tym i w zeszłym roku, czyli w 2013 r. Jesteśmy w trakcie sprzedaży obiektu naszego stałego przedstawicielstwa w Nowym Jorku, zawarliśmy umowę z pośrednikiem, więc będzie to realizowane. Nie znam jednak szczegółów, więc może później poproszę panią dyrektor Stoczyńską z Biura Infrastruktury, żeby przybliżyła nam tę kwestię. W przypadku tego obiektu problem stanowią bardzo wysokie koszty związane z jego ewentualnym remontem. W każdym razie ta operacja jest obecnie w trakcie realizacji. Pan senator również wspomniał o tym, że zamykamy placówki dyplomatyczne, by później wrócić do tych samych miejsc. Rzeczywiście czasami tak się dzieje. Ale staramy się, o czym mówiłem wcześniej, wracać w troszkę innych formach, tak że niekoniecznie jest to pełna ambasada, czasami jest to instytucja ambasadora wizytującego, czasami jest to kolokacja w przedstawicielstwach naszych partnerów. To są raczej takie formy obecności, które pozwalają nam na ograniczenie kosztów. Czasami pozbywamy się nieruchomości, które naszym zdaniem nie przystają do obecnych warunków i wymagań, i decydujemy się na coś bardziej racjonalnego. Powiem państwu, że dyskutowaliśmy wiele razy na ten temat i jako przykład mogę podać konsulat w Kolonii. To jest stara ambasada, która była przystosowana do o wiele większej liczby pracowników, do innego typu działalności i zamieniliśmy ją na 145. posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych budynek biurowy, który jest tańszy w utrzymaniu, jeżeli się weźmie pod uwagę również koszty etatów. Tak więc nasza obecność dyplomatyczna w jakiejś części, tak jak mówię, będzie w innych formach, na przykład w Birmie mamy formę kolokacji w przedstawicielstwie francuskim. Żeby nie otwierać własnej placówki, to razem z partnerami unijnymi otwieramy tego typu nowe placówki. To jest również praktykowane w drugą stronę, bo mamy przykłady kolegów z innych państw unijnych Senator Jarosław Obremski: Mnie chodziło raczej o te placówki, które zlikwidowaliśmy, a które teraz będziemy przywracać. (Głos z sali: Mikrofon.) Mówię o Laosie. I chyba jeszcze chodzi o Tanzanię i Mongolię. Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Janusz Bilski: Powiem szczerze, że o Laosie Musiałbym (Senator Jarosław Obremski: Jest informacja w materiałach, że chcecie państwo odbudować ambasadę w Laosie.) Tak jak mówię, czasami jest to forma kolokacji, więc nie zawsze budynek, który mieliśmy, a który był przeznaczony na siedzibę ambasady, w której jest pięciu Panie Dyrektorze, wie pan, ja jestem człowiekiem bardzo tolerancyjnym, ale w pewnych sytuacjach muszę bronić powagi parlamentu. Niech pan nie opowiada takich rzeczy. Przed chwilą sam pan przyznał, że pan nie wie o sprawie ambasady w Laosie. A więc niech pan teraz nie konfabuluje, że tam może być kolokacja czy innego typu forma. Nie wie pan tego. I my możemy to przyjąć do wiadomości. Lepiej byłoby, gdyby pan w tej chwili powiedział, że administracja ministerstwa jest od wykonywania decyzji kierownictwa politycznego, a pan nie jest od komentowania tych decyzji. Komisja Spraw Zagranicznych Senatu poprzedniej kadencji, w innym w dużej mierze składzie personalnym niż obecnie, przyjęła jedyny w historii tej komisji postulat, żeby nie zamykać polskich ambasad, które wtedy postanowiono zamknąć, bo uważaliśmy, że to jest błąd. Nie posłuchano nas. Rozumiem. Minister sam o tym decydował i placówki zamknięto. W niektórych przypadkach, zwłaszcza w wymienionych tu przez kolegę, to był oczywisty błąd. I nie dyskutujmy na temat takich przypadków, które nie wytrzymują po prostu siły argumentów. Zamknięcie placówki w Ułan Bator było błędem. My wracaliśmy już, także w tej kadencji, do rozmowy na ten temat. Mówiono nam, że będzie zatrudniona obywatelka Mongolii, która będzie zbierała wnioski. My już mniej więcej znamy się na tym, o co chodzi, i wiemy, że zbieranie wniosków nie jest rozwiązaniem, jeśli chodzi o obecność naszej dyplomacji w Mongolii itd., itd.

Zapis stenograficzny (49) 5. posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Praworządności w dniu 18 grudnia 2007 r.

Zapis stenograficzny (49) 5. posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Praworządności w dniu 18 grudnia 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (49) 5. posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Praworządności w dniu 18 grudnia 2007 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie projektu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (139.) w dniu 13 listopada 2014 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (139.) w dniu 13 listopada 2014 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (139.) w dniu 13 listopada 2014 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Aktywizacja cyfrowa pokolenia 50+ szansą na uniknięcie

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r.

Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

KONKURS. NA koncepcję SCENARIUSZA I KONCEPCJĘ plastyczno-przestrzenną ekspozycji stałej Muzeum Warszawskiej Pragi O/MHW

KONKURS. NA koncepcję SCENARIUSZA I KONCEPCJĘ plastyczno-przestrzenną ekspozycji stałej Muzeum Warszawskiej Pragi O/MHW KONKURS NA koncepcję SCENARIUSZA I KONCEPCJĘ plastyczno-przestrzenną ekspozycji stałej Muzeum Warszawskiej Pragi O/MHW ZAŁĄCZNIK NR 20 PROTOKOŁY Z PREKONSULTACJI 19 I 24 CZERWCA 2013 Warszawa 2013 Protokół

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych VII kadencja KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych PEŁNY ZAPIS PRZEBIEGU POSIEDZENIA KOMISJI INFRASTRUKTURY (NR 26) z dnia 25 kwietnia 2012 r. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2022) 79. posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 22 lutego 2011 r.

Zapis stenograficzny (2022) 79. posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 22 lutego 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2022) 79. posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 22 lutego 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Stan obecny oraz przyszłość

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej (226.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (215.) w dniu 14 kwietnia 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Zielona księga

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy)

DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy) DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy) Punkt trzeci porządku obrad: czyli drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 54. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 21 i 22 maja 2014 r. Warszawa 2014 r. ISSN 0867-261X

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (757) 46. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2007 r.

Zapis stenograficzny (757) 46. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (757) 46. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o lekarzu sądowym (druk

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Środowiska (60.) w dniu 15 października 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Środowiska (60.) w dniu 15 października 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Środowiska (60.) w dniu 15 października 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Sytuacja żeglugi śródlądowej Polsce oraz warunki i możliwości jej rozwoju. Zapis

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCIACH REDYSTRYBUCJI TEGO OPRACOWANIA ZNAJDZIESZ NA www.receptanasukces.pl/a/book-reseller.html

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCIACH REDYSTRYBUCJI TEGO OPRACOWANIA ZNAJDZIESZ NA www.receptanasukces.pl/a/book-reseller.html NOTA PRAWNA UWAGA! ZARÓWNO AUTOR NINIEJSZEJ PUBLIKACJI, ANI OSOBA DYSTRYBUUJĄCA NINIEJSZY PODRĘCZNIK (W SPOSÓB BEZPOŚREDNI, LUB POŚREDNI) NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA REZULTATY WYKORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

Senat. Rzeczypospolitej Polskiej. VIII kadencja

Senat. Rzeczypospolitej Polskiej. VIII kadencja ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja 23 dniach 12 i 13 grudnia Warszawa 2013 r. 23 dniach 12 i 13 grudnia 23 dniach 12 i 13 grudnia 1. Ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Bardziej szczegółowo

Barbara Przybylska Związek Biur Porad Obywatelskich. Alina Wasilewska, Fundacja Batorego, program Obywatele dla Demokracji.

Barbara Przybylska Związek Biur Porad Obywatelskich. Alina Wasilewska, Fundacja Batorego, program Obywatele dla Demokracji. Zapis sesji "Rola poradnictwa prawnego i obywatelskiego w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce". VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa, 15 września 2014 r Dzień dobry Państwu,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 02 12 27 Radni zostali powiadomieni

Bardziej szczegółowo

Konferencje i Seminaria 3(31)2000

Konferencje i Seminaria 3(31)2000 Konferencje i Seminaria 3(31)2000 Ochrona konsumenta na rynku ubezpieczeń Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu Materiały z konferencji dla posłów III kadencji (18 stycznia 2000 r.) zorganizowanej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Kosek: Tak, zrozumiałem. -1-

Pan Jan Kosek: Tak, zrozumiałem. -1- Stenogram z 39. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie

Bardziej szczegółowo

Stenogram z konwersatorium Czwartki u Ekonomistów nt. "Otwarte Fundusze Emerytalne a Finanse Publiczne" - z 11 marca 2010 r.

Stenogram z konwersatorium Czwartki u Ekonomistów nt. Otwarte Fundusze Emerytalne a Finanse Publiczne - z 11 marca 2010 r. Stenogram z konwersatorium Czwartki u Ekonomistów nt. "Otwarte Fundusze Emerytalne a Finanse Publiczne" - z 11 marca 2010 r. Pani prof. Elżbieta Mączyńska Witam wszystkich zgromadzonych. Chciałam bardzo

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży XXI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 29 listopada 2012 roku w godzinach od 12,00 do 13,40. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Współpracujemy. Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń. Poradnik dla organizatorów wizyt studyjnych

Współpracujemy. Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń. Poradnik dla organizatorów wizyt studyjnych Współpracujemy. Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń Poradnik dla organizatorów wizyt studyjnych Kraków 2011 Wspolpracujemy.indd 1 2012-01-04 13:41:16 Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak, Kraków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 66. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 3 i 4 grudnia 2014 r. Warszawa 2015 r. ISSN 0867-261X

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r.

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. PROTOKÓŁ III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. III sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich trwała od godz. 16 00 do godz. 17 30 Na ogólną liczbę 21 radnych obecnych

Bardziej szczegółowo