OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI"

Transkrypt

1 Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Motywacja, motywowanie do pracy, oceny pracownicze, gospodarowanie zasobem pracy, zarządzanie kadrami, zarządzanie zasobami ludzkimi. Przykładowe tytuły prac obronionych w ostatnich latach (wszystkie w przygotowaniu): 1. Zarządzanie zasobem pracy w przedsiębiorstwie na przykładzie przedsiębiorstwa Remes Sp. z o.o. 2. Motywowanie do pracy w przedsiębiorstwie produkcji narzędzi medycznych Aesculap-Chifa Sp.z o.o. 3. Funkcjonowanie systemu motywowania do pracy na przykładzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 4. Organizacja pracy i zarządzanie kadrami w wielodziałowym przedsiębiorstwie handlowym 5. Elastyczne formy zatrudnienia. Analiza zalet i wad z perspektywy pracownika i pracodawcy 6. Systemy wynagradzania za prace na przykładzie sektora bankowego OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr hab. MARIA CHROMIŃSKA, prof. nadzw. AE Analiza zatrudnienia. Analiza statystyczna jednostek finansowych i bankowych. Przeobrażenia demograficzne ludności miast i wsi w Polsce w okresie powojennym Katedra: Statystyki i Demografii Zatrudnienie, finanse i bankowość, ludność. Przykładowe tytuły prac, obronionych w ostatnich latach: 1. Statystyczna identyfikacja prawidłowości dotyczących wielkości i struktury urodzeń w województwie dolnośląskim i lubuskim w latach Statystyczna identyfikacja prawidłowości dotyczących osób bezrobotnych w gminie Lubsko w latach Statystyczna analiza budżetu gminy Nowogród Bobrzański w latach Statystyczna analiza zmian w wielkości i strukturze dochodów budżetu gminy Słubice w latach Przeobrażenia w wielkości i strukturze wykształcenia ludności miast w Polsce w świetle spisów powszechnych z lat Zainteresowania uczestników seminarium przeznaczone jest dla osób zainteresowanych nowoczesnymi metodami zarządzania zasobem pracy w przedsiębiorstwie 2. W przypadku większej liczby chętnych niż o przyjęciu decydować będzie średnia ocen

2 Imię i nazwisko: dr MACIEJ CIEŚLUKOWSKI Zarządzanie projektami finansowanymi z funduszów Unii Europejskiej Katedra: Finansów Publicznych Projekty samorządowe i organizacji pozarządowych finansowane z funduszów Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG); Projekty przedsiębiorstw finansowane z funduszów UE i EOG; Fundusze strukturalne UE; Polityka podatkowa UE i podatki w krajach UE; Budżet Unii Europejskiej 1. Rola funduszy Unii Europejskiej w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta Gniezno w latach Opodatkowanie rodziny w Polsce i w Niemczech podatkiem dochodowym od osób fizycznych w latach Zainteresowanie tematyką finansów Unii Europejskiej 10 osób OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr hab. WALDEMAR CZTERNASTY, prof. nadzw. AE Funkcjonowanie przedsiębiorstw w rynkowych warunkach gospodarowania Katedra: Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Dostosowania przedsiębiorstw sektora żywnościowego do rynkowych warunków gospodarowania; przekształcenia restrukturyzacyjne firm i ich ekonomiczne konsekwencje; funkcjonowanie rynków związanych z gospodarką żywnościową; ekonomiczne przeobrażenia w spółdzielczości rolniczej; zagadnienia kredytowania sektora żywnościowego; problemy rozwoju pozarolniczej działalności na terenach wiejskich. 1. Dystrybucja produktów jako element zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem na przykładzie KRINES GmbH 2. Rola Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa w procesach rozwoju sektora żywnościowego w Polsce. 3. Funkcjonowanie małego przedsiębiorstwa na regionalnym rynku woj. lubuskiego. Na przykładzie EKOBUD Sp. z o.o. 4. Finansowanie rolnictwa w działalności banków spółdzielczych na przykładzie Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu. 5. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w świetle polityki regionalnej na przykładzie Bełchatowa. 1. Zainteresowanie przedstawioną problematyką. 2. Motywacja i entuzjazm do pracy badawczej w zakresie pisanej pracy dyplomowej

3 Imię i nazwisko: prof. dr hab. ANDRZEJ CZYŻEWSKI Dostosowania rynkowe przedsiębiorstw i instytucji w warunkach integracji z UE Katedra: Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Gospodarka żywnościowa, transformacja gospodarki Polski do warunków rynkowych przed i po wejściu do UE, dostosowania przedsiębiorstw do unijnych warunków gospodarki, banki spółdzielcze, obszary wiejskie, fundusze unijne, czynniki i struktury wytwórcze w przedsiębiorstwie i sektorze. Przykładowe tytuły prac, obronionych w ostatnich latach: 1. J. Strzelewicz-Żurek, Pieniężne i fiskalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w Polsce w dekadzie przełomu wieków , Poznań P. Jezierski, Strategia rozwoju miasta i gminy Jarocin przed i po akcesji do UE, Poznań B. Potoczna, Zatrudnienie i bezrobocie w gminie Mrocza na tle sytuacji w powiecie nakielskim w latach , Poznań B. Lemańczyk, Sytuacja Ekonomiczna gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka, Bydgoszcz Wyraźna motywacja seminarzysty do napisania oryginalnej i ciekawej pracy dyplomowej z możliwością kontynuacji tematu na II stopniu studiów 2. Dążenie do satysfakcji z pracy badawczej OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr BAZYLI CZYŻEWSKI Procesy integracji przedsiębiorstw w Polsce i na świecie Katedra: Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Procesy integracji pionowej i poziomej w przedsiębiorstwach; ekonomiczne skutki globalizacji; narzędzia i strategie zabezpieczania przed ryzykiem rynkowym (m.in. integracja kontraktowa, giełdy, rynki terminowe); rola instytucji w procesie integracji Przykładowe tytuły prac dyplomowych: 1. Strategie rozwoju małych przedsiębiorstw w Polsce 2. Strategie zabezpieczania się przed ryzykiem cenowym w małym przedsiębiorstwie 3. Integracja pozioma i pionowa w przedsiębiorstwach agrobiznesu 4. Przesłanki rozwoju giełd towarowych w Polsce 5. Grupy producentów jako regulator podaży na wybranych rynkach rolnych w Polsce 6. Kanały marketingowe na kluczowych rynkach surowców rolnych w Polsce 6-1. Wyraźna motywacja seminarzysty do napisania oryginalnej, twórczej i ciekawej pracy dyplomowej z możliwością kontynuacji tematu na II stopniu studiów 2. Zamiłowanie do pracy badawczej

4 Imię i nazwisko: dr hab. EMILIA DENEK, prof. nadzw. AE Finansowanie działalności samorządu terytorialnego. Finansowanie usług społecznych (oświatowych, kulturalnych, medycznych, pomocy społecznej) Katedra: Finansów Publicznych Szeroko pojęta gospodarka finansowa samorządu terytorialnego; wybrane elementy tej gospodarki (rola podatków, dochodów uzupełniających w tej gospodarce itp.); instrumenty państwa i samorządu terytorialnego: w rozwoju gmin, powiatów oraz miast na prawach powiatów; w ograniczaniu bezrobocia; w ochronie środowiska; w rozwoju przedsiębiorczości; w rozwoju turystyki; finansowanie działalności usługowej w gminach i powiatach (działalności komunalnej, oświatowej, kulturalnej, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej itp.). Przykładowe tytuły prac magisterskich obronionych w ostatnich latach: Dotąd nie prowadzono seminarium dyplomowego 1. Średnia ocen powyżej 3,0 2. Zainteresowanie studentów podaną tematyką 3. Chęć współpracy z prowadzącą seminarium OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr ALEKSANDER GRZELAK Ekonomiczna ocena procesów transformacji przedsiębiorstw i instytucji w Polsce Katedra: Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Makroekonomia, procesy transformacji gospodarki, instytucje gospodarki rynkowej, gospodarka żywnościowa, integracja z UE, procesy globalizacji, dostosowania przedsiębiorstw do gospodarki rynkowej, obszary wiejskie, otoczenie marketingowe przedsiębiorstw, struktury wytwórcze w przedsiębiorstwie, ocena konkurencyjności przedsiębiorstw. 1. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa PKP w perspektywie integracji z UE 2. Dostosowania rynkowe przemysłu spożywczego w Polsce w okresie przemian gospodarczych próba oceny 3. Wpływ inwestycji gminnych na rozwój lokalny na przykładzie gminy Gniewkowo 4. Polskie rolnictwo w drodze do integracji z UE 5. Funkcjonowanie branży zbożowo-młynarskiej na przykładzie działalności przedsiębiorstwa Młyn Wojciech w Barcinie 6 osób Motywacja i entuzjazm do pracy badawczej w zakresie pisanej pracy dyplomowej

5 Imię i nazwisko: dr hab. JERZY HANDSCHKE, prof. nadzw. AE Ubezpieczenia gospodarcze z elementami ubezpieczeń społecznych. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie Katedra: Ubezpieczeń Ubezpieczenia; problemy ekonomiczne, prawne i organizacyjne; finanse ubezpieczeń; rynek ubezpieczeniowy; bancassurance; nadzór ubezpieczeniowy; polityka ubezpieczeniowa; instytucje rynku ubezpieczeniowego; dystrybucja ubezpieczeń; broker i agent ubezpieczeniowy; interes ubezpieczających; ubezpieczenia na życie; ubezpieczenia majątkowe; system emerytalny; pracownicze programy emerytalne; ubezpieczenia zdrowotne; Rzecznik Ubezpieczonych. Przykładowe tytuły prac, obronionych w ostatnich latach: 1. Rola ubezpieczenia kredytu hipotecznego w rozwoju rynku finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. 2. Kryteria wyboru otwartych funduszy emerytalnych w Polsce. 3. Ubezpieczenie kredytu a zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie. Maksymalna liczba uczestników seminarium Zainteresowanie problematyką 2. Kolejność zgłoszeń 3. Pierwszeństwo dla studentów ze specjalności: ubezpieczenia OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr MAŁGORZATA MAGDALENA HYBKA Planowanie i doradztwo podatkowe Katedra: Finansów Publicznych Opodatkowanie przedsiębiorców w Polsce i w państwach UE. Podatki a źródła finansowania przedsiębiorstwa. Instrumenty optymalizacji podatkowej. Doradztwo podatkowe w świetle przepisów krajowych i wewnątrzwspólnotowych. Rynek usług w zakresie doradztwa podatkowego a usługi biur rachunkowych. Harmonizacja podatków a konkurencja podatkowa między państwami UE. Rozliczenia przedsiębiorców z tytułu podatków. Raje podatkowe w strategiach korporacji międzynarodowych. Przyczyny i skutki występowania oszustw podatkowych. Kontrola podatkowa i skarbowa metody planowania, prawa i obowiązki stron. Zarządzanie ryzykiem podatkowym przez przedsiębiorstwa oraz przez administrację podatkową. Postępowanie podatkowe prawa i obowiązki stron postępowania podatkowego. Przykładowe tytuły prac: 1. Wybór optymalnej formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce 2. Obowiązki przedsiębiorstwa XYZ jako podatnika podatku od towarów i usług w latach Opodatkowanie podatkowej grupy kapitałowej podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce i innych państwach UE 4. Ceny transferowe i ich wykorzystanie w strategiach podatkowych przedsiębiorstw 5. Wpływ odliczeń od dochodu na ciężar opodatkowania osób prawnych w województwie wielkopolskim 1. Zainteresowanie problematyką doradztwa podatkowego i strategii podatkowej przedsiębiorstwa 2. Pożądana jest dobra znajomość, co najmniej jednego języka obcego 3. Kreatywność i obowiązkowość Informacje na temat seminarium udzielane są podczas dyżurów, w dniach: poniedziałki w godz. 17:35 18:35 wtorki w godz. 10:45 11:45 pokój 212a, ul. Towarowa 53

6 Imię i nazwisko: dr ANNA IWAŃCZUK Funkcjonowanie instytucji okołobankowych w Polsce i w Unii Europejskiej Katedra: Bankowości Instytucje okołobankowe, współpraca międzybankowa, bankowe izby rozliczeniowe, systemy gwarantowania depozytów, biura informacji kredytowej. Przykładowe proponowane tytuły prac: 1. Instytucjonalne formy współpracy między bankami w Polsce 2. Zewnętrzne źródła informacji o wiarygodności dłużnika 3. Bankowe izby rozliczeniowe w Unii Europejskiej 4. Krajowa Izba Rozliczeniowa i jej rola w obrocie bezgotówkowym 5. Instytucje okołobankowe w nowoczesnej gospodarce rynkowej 6. System gwarantowania depozytów a stabilność systemu bankowego OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr SŁAWOMIR JANKIEWICZ Tworzenie i funkcjonowanie przedsiębiorstwa o gospodarce globalnej Katedra: Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju Źródła finansowania MŚP, środki pomocowe UE dla small businessu, zarządzanie i polityka personalna w MŚP, analiza ekonomiczno-finansowa w małej firmie, system planowania i budżetowania w MŚP, rynek kapitałowy. 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa STER-GAZ w Krobii. 2. Wdrażanie systemu HACCP na przykładzie Kaiser pub w Wągrowcu 3. Realizacja zadań w gminie Miastko 4. Nowoczesne kanały dystrybucji produktów bankowych na przykładzie BZ WBK S.A. 5. Proces planowania w Zakładach Mięsnych w Gostyniu 6 osób 1. Zainteresowanie tematyką seminarium 2. Znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury zagranicznej 3. Gotowość udziału w badaniach związanych z tematyką seminarium

7 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: prof. dr hab. HENRYK JANUSZEK Wybrane zagadnienia socjologii pracy w biznesie Katedra: Socjologii i Filozofii Czynniki warunkujące sprawny, efektywny i konkurencyjny przebieg procesu pracy; postawy i motywacje pracowników wobec pracy; zjawiska dezorganizujące i patologiczne w procesie pracy; innowacje w procesie pracy; przekształcenia społeczne w procesie pracy i ich konsekwencje. Przykładowe tytuły prac magisterskich obronionych w ostatnich latach: 1. Zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwo pracy na przykładzie wybranych zakładów pracy w Pile w latach Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób opuszczających zakłady karne 3. Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa na przykładzie Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu 4. Fluktuacja i stabilizacja pracowników na przykładzie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1. Zainteresowanie wymienionymi zagadnieniami 2. Chęć napisania pracy dyplomowej w zakresie wymienionych zagadnień 3. Rozmowa kwalifikacyjna z prowadzącym seminarium w godzinach dyżuru OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr hab. TADEUSZ JUJA, prof. nadzw. AE Analiza finansowa i opodatkowanie przedsiębiorstw Katedra: Finansów Publicznych Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych). Struktura i koszt kapitału przedsiębiorstwa. Wynik finansowy a wynik podatkowy przedsiębiorstwa. Wpływ opodatkowania przedsiębiorstwa na jego wynik finansowy. 1. Ocena sytuacji finansowej Zakładu Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego na podstawie bilansów 2. Ocena sytuacji finansowej Zakładów Chemicznych Luboń na podstawie rachunku wyników 3. Ocena sytuacji finansowej spółki Polixel S.A. na podstawie rachunku przepływów 4. Kompleksowa ocena sytuacji finansowej spółki Alfa S.A. 5. Analiza podatkowych obciążeń spółki Beta S.A. w latach Wpływ sytuacji finansowej na notowania giełdowe KGHM Polska Miedź 1. Zainteresowanie analizą i opodatkowaniem przedsiębiorstw 2. Gotowość do terminowego przygotowania projektu (pracy dyplomowej) Informacje o seminarium udzielane są w trakcie dyżurów w dniach: środa: 13:00 14:00 czwartek: 12:00 13:00 pokój 209, ul. Towarowa 53

8 Imię i nazwisko: dr MICHAŁ JUREK Uwarunkowania procesu integracji walutowej w Europie i na świecie Katedra: Bankowości Międzynarodowe stosunki walutowe; międzynarodowa polityka makroekonomiczna; kursy walutowe w teorii i praktyce; unie i obszary walutowe; międzynarodowy system walutowy; system walutowy obszaru euro; pieniądz międzynarodowy, jednolity i wspólny; konkurencja walutowa. Przykładowe tytuły prac magisterskich obronionych w ostatnich latach: Dotąd nie prowadzono seminarium dyplomowego 1. Rozmowa kandydata z promotorem 2. Zbieżność zainteresowań kandydata z tematyką seminarium 3. Średnia ocen 6 osób OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: prof. dr hab. WŁODZIMIERZ KACZOCHA Państwo opiekuńcze założenia filozoficzne i etyczne oraz zagadnienia społeczne, ekonomiczne i prawne Katedra: Socjologii i Filozofii Założenia filozoficzno-etyczne państwa opiekuńczego kulturowe, społeczne i ekonomiczne skutki; państwo opiekuńcze a finanse publiczne Przykładowe tytuły prac magisterskich: 1. Założenia filozoficzno-etyczne państwa opiekuńczego 2. Teoria oraz krytyka państwa opiekuńczego M. Friedmana. Struktura społeczna mieszkańców gminy korzystających z pomocy Urzędu Gminy w latach Organizacje pozarządowe w Poznaniu realizujące opiekuńczość wobec rodzin i dzieci w okresie Formy pomocy społecznej na terenie miasta i gminy Czarnków osób 1. Wszystkie specjalności 2. Dobra ocena z socjologii (lub filozofii) oraz polityki społecznej

9 Imię i nazwisko: dr RADOSŁAW KAŁUŻNY Finanse i zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych Katedra: Bankowości Finanse i rachunkowość banków komercyjnych i innych instytucji finansowych, sprawozdawczość finansowa, zarządzanie ryzykiem w bankach komercyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka kredytowego, adekwatność kapitałowa (Bazylea 2 i CRD). Przykładowe tytuły prac magisterskich obronionych w ostatnich latach: Dotąd nie prowadzono seminarium dyplomowego 6 osób 1. Zainteresowanie finansami oraz ryzykiem w instytucjach finansowych 2. Znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie pozwalającym na studiowanie literatury (preferowany język angielski) OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr SŁAWOMIRA KAŃDUŁA Gospodarka finansowa podmiotów publicznych i prywatnych Katedra: Finansów Publicznych Znaczenie fiskalne i pozafiskalne podatków; opłaty publiczne i inne niepodatkowe obciążenia podmiotów prywatnych; pomoc publiczna dla przedsiębiorców; źródła finansowania działalności gmin, powiatów i województw; organizacja i finansowanie działalności usługowej w gminach i powiatach (np. z zakresu oświaty, kultury); współpraca podmiotów publicznych z organizacjami pożytku publicznego; strategia rozwoju JST, program rozwoju przedsiębiorczości, plan rozwoju lokalnego; fundusze strukturalne, Fundusz Spójności i inicjatywy wspólnotowe; rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych Przykładowe tytuły prac obronionych w ostatnich latach (na studiach niestacjonarnych): 1. Organizacja i finansowanie Państwowego Teatru Lalek Tęcza w Słupsku w latach Źródła finansowania inwestycji komunalnych na przykładzie gminy Śrem w latach Zadania gmin z zakresu oświaty i źródła ich finansowania na przykładzie gminy Duszniki w latach Zainteresowanie problematyką seminarium 2. Przed dokonaniem zapisu kontakt z prowadzącą seminarium w godzinach dyżuru

10 Imię i nazwisko: dr hab. ZENOBIA KNAKIEWICZ, prof. nadzw. AE Finanse międzynarodowe i systemy walutowe Katedra: Bankowości Pieniądz, systemy bankowe, międzynarodowe instytucje finansowe, bilanse płatnicze, unie walutowe, kursy walut, systemy kursowe Przykładowe tytuły prac magisterskich obronionych w ostatnich latach: Dotąd nie prowadzono seminarium dyplomowego Możliwość pisania prac w zespole (2, 3 osoby) 1. Dążenie do poszerzenia wiedzy z zakresu tematyki seminaryjnej (pieniądza, kursu walutowego, systemu bankowego, bilansu płatniczego i międzynarodowych organizacji finansowych) 2. Znajomość języka obcego (angielskiego, niemieckiego lub francuskiego) w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury ekonomicznej 3. Podjęcie sumiennej, rzetelnej i systematycznej pracy seminaryjnej 4. Rozmowa z promotorem OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr ANNA MATUSZCZAK Strategia dostosowań rynkowych przedsiębiorstw i gmin w warunkach integracji Polski z UE Katedra: Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Główne obszary tematyczne/słowa kluczowe: Dostosowania rynkowe przedsiębiorstw, rozwój gmin, agroturystyka, rynki rolne, fundusze unijne, integracja z UE jej uwarunkowani i skutki dla przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych, globalizacja, konkurencyjność przedsiębiorstw, rozwój zrównoważony. Przykładowe tytuły prac dyplomowych: 1. Funkcjonowanie gospodarstw agroturystycznych świadczących usługi rekreacji konnej w Polsce i Wielkiej Brytanii; Analiza porównawcza. 2. Dostosowania rynkowe Cukrowni w Opalenicy po integracji z UE. 3. Determinanty rynkowe rozwoju Biura Nieruchomości X w latach Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w warunkach ewolucji WPR 6 osób 1. Pomysł na ciekawą, oryginalną, twórczą pracę magisterską 2. Wyraźna motywacja, kreatywność, systematyczność w pracy badawczej

11 Imię i nazwisko: dr hab. WŁADYSŁAW KOT, prof. nadzw. AE Etyka gospodarcza w teorii i praktyce Katedra: Socjologia i Filozofia Kultura; etyka; obyczaje; systemy wartości Przykładowe tytuły prac magisterskich obronionych w ostatnich latach: 1. Etyczne problemy reklamy w internecie 2. Kulturowe modele przedsiębiorstwa 3. Globalizacja spory o jej role i perspektywy 4. Reklama społeczna w dobie komercjalizacji. 5. Etyka w działalności ubezpieczeniowej Wyróżnienia i nagrody dla prac napisanych na seminariach w poprzednich latach: Nagroda Towarzystwa Ubezpieczeniowego 2003 r. Bez warunków ograniczających (decyduje kolejność zgłoszeń) OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr JANINA KOTLIŃSKA Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego Katedra: Finansów Publicznych Gospodarka nieruchomościami komunalnymi; finanse samorządowe; współpraca jednostek samorządowych z bankami; kondycja finansowa jednostek samorządowych; nadzór nad działalnością jednostek samorządowych; turystyka w gminie. 1. Źródła finansowania inwestycji komunalnych (na przykładzie gminy X w latach (trzy lata) 2. Źródła finansowania działalności gminy X w latach (trzy lata) 3. Współpraca gminy X z bankami w latach (trzy lata) 4. Zdolność kredytowa gminy X 5. Rozstrzygnięcia nadzorcze RIO (na przykładzie powiatu X) 6. Rozwój turystyki w gminie X w latach (trzy lata) 1. Zainteresowanie tematyką seminarium 2. Otwarty umysł i chęci do pracy 3. Mile widziany zarys koncepcji pracy ( pomysł na pracę )

12 Imię i nazwisko: dr GRZEGORZ KOTLIŃSKI Systemy informacyjne w bankowości Katedra: Bankowości Systemy informacyjne i informatyczne banków: projektowanie, wdrażanie, architektura, integracja i współpraca z systemami zewnętrznymi, systemy CRM i ich wykorzystanie w obsłudze klientów; działalność instytucji tworzących infrastrukturę technicznoinformacyjną systemu bankowego w Polsce (KIR SA, BIK SA, Biura Informacji Gospodarczych), funkcjonowanie systemów informacyjnych na rynku finansowym (np. WARSET, PAP/REUTERS, Bloomberg). 1. Porównanie bankowych serwisów internetowych na podstawie wybranych przykładów w krajach Unii Europejskiej i w Polsce 2. Struktura internetowych płatności elektronicznych w Polsce w latach aax- xyz 3. Koncepcje świadczenia usług bankowych na przykładzie rozwoju działalności sieci placówek detalicznych banku Migrena i banku Spoko w latach Systemy informacyjne rynku kapitałowego na przykładzie systemu Warset GPW S.A. w Warszawie w latach xxx-yyy 5. Wspieranie działalności pośredników kredytowych przez BIK SA w latach xxxx-yyyy 6 osób Warunki uczestnictwa w seminarium ( 1. Otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi (np. z promotorem) 2. Skonkretyzowane zainteresowania (Co chciałabym/chciałbym robić w życiu?) 3. Ponadprzeciętne umiejętności (Co potrafię robić lepiej niż inni?) 4. Znajomość języków (angielski, niemiecki, i język polski) 5. Dotychczasowe osiągnięcia w życiu (np. studenckim), (Jaką książkę czytałaś/łeś w ciągu ostatniego kwartału? Sport? Muzyka? Koło Naukowe?) 6. Odporność na ekstrema (średnia ocen z ostatniej sesji) OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr JACEK LISOWSKI Ekonomiczne aspekty ubezpieczeń gospodarczych rynek ubezpieczeń w Polsce i na świecie Katedra: Ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń w Polsce i na świecie wyzwania i zmiany; ubezpieczenie kredytu i gwarancje ubezpieczeniowe; analiza finansowa zakładów ubezpieczeń; ubezpieczenia komunikacyjne; Credit Risk Management 1. Rozwój rynku ubezpieczeń w Polsce 2. Ubezpieczenia kredytu jako instrument ochrony przedsiębiorców. 3. Znaczenie ubezpieczenia kredytów hipotecznych dla rynku nieruchomości w Polsce 4. Czynniki wpływające na rentowność ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce 5. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej wybranego zakładu ubezpieczeń. 1. Zainteresowanie problematyką 2. Rozmowa z kandydatem 3. Dobra znajomość języka obcego

13 Imię i nazwisko: dr DAWID PIĄTEK Postsocjalistyczna transformacja gospodarcza Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Analiza przyczyn recesji transformacyjnej, analiza czynników i przyczyn wzrostu gospodarczego w krajach transformujących się, przebieg transformacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, stabilizacja makroekonomiczna w krajach przechodzących transformację. Dotąd nie prowadzono seminarium dyplomowego 1. Zainteresowanie uczestników tematem seminarium 2. W przypadku większej liczby chętnych niż liczba miejsc decydować będzie średnia ocen OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPOMOWE Imię i nazwisko: dr hab. WOJCIECH PIOTR, prof. nadzw. AE Strategia i funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz instytucji sektora finansowego Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Strategie w obszarach marketingu (produktu, dystrybucji, promocji); identyfikacja instrumentów i strategii kreowania wizerunku; rekonstrukcja strategii motywacyjnych (płacowych i pozapłacowych); analiza wskaźnikowa jako przesłanka wyboru strategii 1. Strategia promocji na przykładzie IKEA RETAIL Sp. z o.o. 2. System motywacji płacowych i pozapłacowych na przykładzie firmy Bolls Sp. z o.o. 3. Strategia kreowania wizerunku firmy na przykładzie Kompanii Piwowarskiej S.A. Poznań 4. Instrumenty ograniczania ryzyka kredytowego na przykładzie Banku BPH S.A. 5. Aplikacja analizy finansowej w controllingu na przykładzie SKF Poznań S.A. 6. System zarządzania jakością jako element strategii na przykładzie Adler Polska Sp. z o.o. 1. Zainteresowanie problematyką 2. Rozmowa kwalifikacyjna

14 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr hab. WIESŁAWA PRZYBYLSKA-KAPUŚCIŃSKA, prof. nadzw. AE Imię i nazwisko: dr hab. ANDRZEJ PRZYMEŃSKI, prof. nadzw. AE Banki, przedsiębiorstwa, giełda, pieniądz i rynek kapitałowy w dobie globalizacji Katedra: Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej Banki komercyjne, bank centralny, giełda, polityka pieniężna, pośrednictwo finansowe, rynek kapitałowy i pieniężny, instrumenty tych rynków, instrumenty pochodne, fundusze inwestycyjne. 1. Analiza techniczna wybranych papierów wartościowych z GPW w Warszawie 2. Działalność kredytowa banków komercyjnych 3. Zamknięte fundusze inwestycyjne w Polsce 4. Leasing jako forma kredytowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw 5. Pierwsze oferty publiczne na rynku kapitałowym Polityka społeczna w Polsce w skali lokalnej i ponadlokalnej. Tytuł seminarium zakreśla jego ogólne ramy problemowe, istnieje możliwość uzgadniania innych tematów w zakresie socjoekonomii, polityki społecznej, realizacji zadań publicznych przez samorządy terytorialne. Katedra: Socjologii i Filozofii Polityka społeczna, realizacja zadań publicznych, samorządy terytorialne i ich gospodarka budżetowa, zatrudnienie (w tym socjalne), mieszkalnictwo (w tym socjalne), bezpieczeństwo socjalne, oświata, społeczni partnerzy polityki społecznej państwa, instytucje dialogu społecznego w sferze gospodarczej (związki zawodowe, organizacje pracodawców, komisja trójstronna), lokalna gospodarka turystyczna. Przykładowe tytuły prac magisterskich obronionych w ostatnich latach: 1. Realizacja zadań publicznych w zakresie oświaty, na przykładzie gminy Tarnowo Podgórne. 2. Instytucjonalne formy pomocy ludziom starym na przykładzie gminy Piła. 1. Zainteresowanie tematyką seminarium 2. Złożenie formularza (do pobrania w Katedrze lub na 3. Rozmowa Kandydata z prof. W. Przybylską-Kapuścińską i uzyskanie akceptacji Terminy rozmów: 13 lutego br lutego br lutego br pok. 1313, Collegium Altum W sprawie ustalenia innych terminów uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny Średnia ze studiów 5. Chęć podjęcia gry intelektualnej związanej z tematyką pracy 3. Realizacja zadań publicznych w zakresie mieszkalnictwa, na przykładzie gminy Leszno. 4. Gospodarka budżetowa gminy wiejskiej, na przykładzie gminy Krzykosy. 5. Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w dużym mieście, na przykładzie miasta Poznania. Zainteresowanie problematyką proponowaną w ofercie tematycznej seminarium

15 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr AGNIESZKA SAPA Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w warunkach integracji Katedra: Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Integracja gospodarcza i jej uwarunkowania i skutki, ugrupowania integracyjne, wymiana międzynarodowa, instrumenty polityki handlowej, gospodarka żywnościowa, polityka rolna w krajach UE, wsparcie finansowe podmiotów sektora gospodarki żywnościowej. 1. SAPARD jako przykład programu przedakcesyjnego dla Polski 2. Aktywne metody walki z bezrobociem na przykładzie regionu konińskiego 3. Konkurencyjność przedsiębiorstwa produkcyjnego-handlowego na przykładzie P.P.H. Agronas Sp. z o.o. w Kole 4. Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich jako instrument przekształceń strukturalnych w polskim sektorze rolnym 6 osób Imię i nazwisko: dr hab. JAN SIKORA, prof. nadzw. AE Ekonomiczno-socjologiczne aspekty działalności instytucji Katedra: Socjologii i Filozofii Zarządzanie kadrami; analiza struktury zatrudnienia; konflikty w firmie; motywacje pracownicze; marketing w zarządzaniu; socjologia bezrobocia; przedsiębiorczość na wsi, samorząd terytorialny; postawy wobec pracy; turystyka i agroturystyka Przykładowe tytuły prac magisterskich obronionych w ostatnich latach: 1. System motywacji pracowniczej w wybranej firmie 2. Szkolenia, awanse i oceny pracownicze 3. Promocja w działalności banku 4. Społeczno-ekonomiczne problemy bezrobocia na wsi 5. Agroturystyka jako przedsiębiorczość wiejska Wyróżnienia i nagrody dla prac napisanych na seminariach w poprzednich latach Rola banku spółdzielczego w środowisku lokalnym III miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską w roku osób 1. Motywacja do pracy badawczej 2. Zainteresowania związane z tematyką seminarium 1. Zainteresowanie problematyką seminarium 2. Rozmowa kwalifikacyjna z prowadzącym seminarium w godzinach dyżuru

16 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr ARLETTA STRUŻYNA Zatrudnianie cudzoziemców na polskim rynku pracy Zagadnienia migracyjne i imigracyjne na świecie i ich wpływ na gospodarkę Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Cudzoziemcy; napływ i pobyt cudzoziemców; zatrudnianie cudzoziemców; zezwolenia na pracę; migracja; imigracja; ustawy o cudzoziemcach Dotąd nie prowadzono seminarium dyplomowego Zainteresowania uczestników seminarium jest przeznaczone dla osób zainteresowanych napływem i pobytem oraz zatrudnianiem cudzoziemców na polskim rynku pracy, uzyskiwaniem zezwoleń na pracę w Polsce i tym w jakich sektorach, zawodach cudzoziemcy znajdują swoje miejsca pracy. Imię i nazwisko: dr KATARZYNA SZARZEC Stabilizacja makroekonomiczna gospodarki narodowej Katedra: Makroekonomii i Badań Nad Gospodarką Narodową Stabilizacja makroekonomiczna, instytucja państwa w gospodarce, gospodarka narodowa, kraje rozwijające się, kraje transformujące się, kryzys gospodarczy Przykładowe tytuły prac obronionych w ostatnich latach (obrony latem 2008 r.): 1. Deflacja w Japonii 2. Kryzysy gospodarcze w Argentynie 1. Zainteresowanie problemami współczesnej gospodarki światowej 2. Dobra znajomość języka angielskiego

17 Imię i nazwisko: dr BEATA WOŹNIAK Teoria i praktyka funkcjonowania rynku pracy Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Rynek pracy, zatrudnienie, bezrobocie, płace, związki inflacji i bezrobocia, migracje, instytucje rynku pracy. Przykładowe tytuły prac, obronionych w ostatnich latach: Pierwsze seminarium uruchomione zostało w roku Motywacja do szybkiej i efektywnej pracy jeżeli ją posiadasz, to zapraszam 2. Odwaga badawcza jeżeli nie boisz się formułować własnych opinii, to wybrałaś/eś dobre seminarium 3. Zainteresowanie rynkiem pracy w Polsce i na świecie jeżeli interesuje Cię ten problem, to możemy razem nad nim pracować OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr AGNIESZKA ZIOMEK Funkcjonowanie przedsiębiorstw w otoczeniu międzynarodowym Katedra: Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju Przedsiębiorstwo a proces integracji europejskiej; wykorzystanie funduszy UE dla firm, organizacji pozarządowych; analiza strategiczna przedsiębiorstwa w otoczeniu międzynarodowym; zagadnienia marketingu i zarządzania, w tym zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie; rozwój przedsiębiorstw w kontekście rozwoju regionów w Polsce i UE; handel międzynarodowy na świecie; rozwój przedsiębiorstw międzynarodowych; rozwój klastrów; przedsiębiorstwo a problematyka rynku pracy i opieki społecznej w Polsce i UE. 1. Rozwój inwestycji bezpośrednich w Polsce, na przykładzie województwa wielkopolskiego. 2. Wykorzystanie funduszy europejskich przez przedsiębiorstwa, po 2004 roku. 3. Strategia i analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na przykładzie 4. Systemy motywacyjne w praktyce, na przykładzie 5. Możliwości rozwoju przedsiębiorstwa, a potencjał regionu na przykładzie 6. Uwarunkowania handlu międzynarodowego a rozwój przedsiębiorstw. Decyduje kolejność zgłoszeń Więcej na:

18 Imię i nazwisko: prof. dr hab. ALFRED JANC System bankowy i funkcjonowanie banków Katedra: Bankowości Funkcjonowanie współczesnego banku, ekonomika i zarządzanie bankiem, czynności bankowe i nowoczesne usługi bankowe, bank i przedsiębiorstwo, bank centralny i inne instytucje systemu bankowego. Przykładowe tytuły prac, obronionych w ostatnich latach: 1. Zapotrzebowanie na usługi bankowe jednostek samorządu terytorialnego 2. Kredyty inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw 3. Pozyskiwanie kredytów bankowych na inwestycje związane z funduszami strukturalnymi 4. Rachunkowość finansowa w banku komercyjnym 5. Emisja obligacji komunalnych jako źródło dochodów budżetu gminy 1. Zainteresowanie problematyką seminarium 2. Relatywnie wysoka średnia OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr JOANNA RATAJCZAK-TUCHOŁKA Zabezpieczenie społeczne; polityka społeczna wobec kobiet Katedra: Pracy i Polityki Społecznej Ubezpieczenia społeczne, w tym emerytalne; polityka rynku pracy; ochrona zdrowia, świadczenia rodzinne; równouprawnienie kobiet (w Polsce i UE) łączenie ról rodzinnych i zawodowych; sytuacja kobiet w zabezpieczeniu społecznym Dotąd nie prowadzono seminarium dyplomowego Przykładowe możliwe tytuły prac: 1. Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn w Polsce 2. Rodziny wielodzietne w Polsce przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci jako element zabezpieczenia społecznego 3. Reforma ubezpieczenia społecznego rolników 4. Macierzyństwo a praca zawodowa kobiet w Polsce 1. zainteresowanie tematyką seminarium 2. (mile widziana) znajomość jednego języka obcego w stopniu pozwalającym na korzystanie z literatury

19 Imię i nazwisko: dr KATARZYNA LIS Zarządzanie bezpieczeństwem pracy Katedra: Pracy i Polityki Społecznej Identyfikacja zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników i skuteczne im przeciwdziałanie w zmieniających się warunkach działalności; analiza liczby wypadków i urazów przy pracy oraz absencji chorobowej pracowników; system ochrony pracy; ergonomia pracy a wypadkowość. Przykładowe tytuły prac, obronionych w ostatnich latach: 1. Koszty ekonomiczne i społeczne wypadków przy pracy; 2. Ekonomiczne i ergonomiczne aspekty związane z wypadkowością; 3. System ochrony pracy kobiet w Polsce; 4. Ergonomia pracy w leśnictwie. Zainteresowanie tematyką seminarium OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr PAWEŁ MARSZAŁEK Bankowość centralna i komercyjna Katedra: Bankowości Polityka pieniężna, kreacja i regulacja pieniądza, rodzaje i ewolucja pieniądza, stabilność systemu finansowego, operacje bankowe, pośrednictwo finansowe, finanse i ekonomika banku komercyjnego, instytucje okołobankowe. Dotąd nie prowadzono seminarium dyplomowego 6 osób 1. Znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu umożliwiającym korzystanie z materiałów obcojęzycznych 2. Rozmowa wstępna 3. Determinacja i umiejętność dotrzymywania terminów

20 Imię i nazwisko: dr MONIKA KACZAŁA Marketing usług ubezpieczeniowych. E-biznes w podmiotach rynku ubezpieczeniowego Katedra: Ubezpieczeń Konstrukcja produktu ubezpieczeniowego i jego cena; dystrybucja ubezpieczeń aspekty ekonomiczne i prawne; promocja usług ubezpieczeniowych; nowe technologie i strategia ich wykorzystania przez zakłady ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych. Przykładowe tytuły prac, obronionych w ostatnich latach: 1. Elektroniczny handel w ubezpieczeniach. 2. Reklama internetowa jako element strategii marketingowej zakładu ubezpieczeń. 3. Techniczno-ubezpieczeniowe sposoby ograniczania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń a cena za ubezpieczenie. 4. Wykorzystanie nowych technologii w zarządzaniu siecią sprzedaży. 5. Ubezpieczenia dotowane w rolnictwie na przykładzie PZU SA. 1. Zainteresowanie tematyką 2. Znajomość języka obcego umożliwiająca korzystanie z literatury obcojęzycznej OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE Imię i nazwisko: dr KILLION MUNYAMA Czynności i operacje zagraniczne banków Katedra: Bankowości Operacje bierne, operacje czynne, operacje pośredniczące banków, funkcjonowanie międzynarodowych instytucji finansowych Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Grupa Banku Światowego, regionalne banki rozwoju, Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejski Bank Centralny, operacje zagraniczne banków komercyjnych, finanse Unii Europejskiej, terminowy rynki typu forward i futures, factoring, forfaiting, ryzyko bankowe, zwyczaje i uzanse handlowe, 6 osób 1. Biegła znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury ekonomicznej 2. Interesowanie się finansami w skali światowej 3. Chęć publikowanie w języku angielskim wyniki swoich badań 4. Rozmowa z promotorem 5. Wysoka średnia ze studiów 6. Chęć dążenie do pogłębienia wiedzy z zakresu tematyki seminaryjnej

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne w roku ak. 2014/2015 Zapisy 21.02.2015 r. o godz. 8.00 dr hab. Teresa H. Bednarczyk prof. nadzw. pok.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich WYDZIAŁ EKONOMICZNY Przykładowe tematy prac magisterskich KATEDRA EKONOMII, MATEMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD EKONOMII, POLITYKI I ETYKI GOSPODARCZEJ prof. dr hab. Stanisław Zięba Temat seminarium: Polityka

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku. Ekonomia w roku ak. 2014/2015

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku. Ekonomia w roku ak. 2014/2015 Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13.15 prof. dr hab. Urszula Wich - pok. 515 Ekonomia w roku ak. 2014/2015 Uwarunkowania konkurencyjności regionów w

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne Wykaz tematów z podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny 2012 2013 dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum Rozkład materiału według programu 44/PZS1/2012/2 dla klas: II TRA; III

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Instytut Ekonomii Lista proponowanych promotorów prac dyplomowych: Profesorowie: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof.

Bardziej szczegółowo

Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Prawo A 30 3 30 4 Podstawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności:

ZARZĄDZANIE Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość (Wydział

Bardziej szczegółowo

2 Z 30 30. 1 Bankowość 2 Z 30 30. jednego z dwóch proponowanych) RAZEM 30 4 192 108 72 12 SEMESTR III. 1 Język angielski* 2 Z 30 30

2 Z 30 30. 1 Bankowość 2 Z 30 30. jednego z dwóch proponowanych) RAZEM 30 4 192 108 72 12 SEMESTR III. 1 Język angielski* 2 Z 30 30 Studia I stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Inwestycje i nieruchomości 6 Wdw (Filozofia, Psychologia - wybór jednego z dwóch 1 Bankowość I 4 E 8 8 3 Język angielski* 6 Rynek nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13.

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13. Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13.15 prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc - pok. 404 I. SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak.

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. 2015/16) Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8)

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki F I N A N S E Rodzaj studiów: NIESTACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE Kierunek: ZARZĄDZANIE Specjalność: WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI 1. ROZLICZENIE GODZINOWE Semestr

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji 2. Ocena rozwoju społeczno gospodarczego regionu 3. Rozwój ekonomiczny 4. Zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO W POLSCE B 367992

POŚREDNICTWO W POLSCE B 367992 POŚREDNICTWO W POLSCE B 367992 Wprowadzenie - Wiesława Przybylska-Kapuścińsha 7 1. Sektor bankowy w Polsce - Michał Skopowski 11 1.1. Powstanie sektora bankowego w Polsce 11 1.2. Struktura i podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac kwalifikacyjnych na studia III-go stopnia doktoranckie

Propozycje tematów prac kwalifikacyjnych na studia III-go stopnia doktoranckie Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji Dr hab. prof. US Henryk Babis 1. Problemy regulacji rynku telekomunikacyjnego 2. Problemy regulacji rynku pocztowego 3. Metodyczne aspekty oceny systemu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

Dr Ireneusz Badowski

Dr Ireneusz Badowski Dr Ireneusz Badowski Rola, miejsce i znaczenie sektora bankowego w systemie finansowym w gospodarce rynkowej Charakterystyka sektora bankowego w Polsce przemiany jakościowe w ujęciu historycznym Rozwój

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 39/2012. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 3 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 39/2012. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 3 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 39/2012 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Tytuł seminarium: Bankowość i doradztwo finansowe. Prowadzący seminarium: dr Jerzy Gwizdała, Katedra Bankowości

Tytuł seminarium: Bankowość i doradztwo finansowe. Prowadzący seminarium: dr Jerzy Gwizdała, Katedra Bankowości Lista seminariów licencjackich na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Doradztwo Finansowe 1 dr Jerzy Gwizdała, Bankowość i doradztwo finansowe 2 dr Dorota Kowalczyk, Bankowość i doradztwo

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze SEMESTR I Studia stacjonarne 1. Podstawy socjologii egzamin w II sem Z 30 30 4 2. Historia myśli socjologicznej Z 30 3 3. Ekonomia E 30 3 4. Antropologia kulturowa E 30 3 5. Psychologia społeczna Z 30

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA- MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA- MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA- MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Liczba godzin Forma Typ Liczba Nazwa modułu/przedmiotu zakończenia 2 (4+5+6+7+8) ECTS Łącznie

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści. Część I. System finansowy przedsiębiorstwa... 8

Spis tre ści. Część I. System finansowy przedsiębiorstwa... 8 Spis tre ści Część I. System finansowy przedsiębiorstwa....................... 8 1. Majątek podmiotu gospodarczego................................. 8 1.1. Majątek i jego struktura......................................

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy Spis treści Pieniądz i polityka pieniężna 1. Istota pieniądza... 15 2. Funkcje pieniądza... 15 3. Współczesne formy pieniądza... 17 4. Istota i cele polityki pieniężnej państwa... 19 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

w Poznaniu RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR: I Liczba godzin w Sposób

w Poznaniu RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR: I Liczba godzin w Sposób Program 6 semestralny - dla stacjonarnych SEMESTR: I Studia stacjonarne 1 Język obcy Z 30 1 2 W-f Z 30 0 3 BHP Z. b.o. 4 0 Grupa treści podstawowych 1 Matematyka E Z 30 15 5 2 Mikroekonomia E Z 30 15 5

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne 1.2. Rynek i mechanizmy rynkowe 1.3. Funkcje cen i ich rodzaje 1.4.

Bardziej szczegółowo