Job box Eva Fleischer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Job box Eva Fleischer"

Transkrypt

1 Job box Eva Fleischer Job box jest skierowany do młodych osób, które jeszcze nie wiedzą, jaką drogę obrać. Z uwagi na fakt, że tło teoretyczne, cele i grupy docelowe zostały przedstawione już w rozdziałach 5.4, nacisk w tym rozdziale zostanie położony na budowę, funkcję poszczególnych elementów oraz wprowadzenie ich w życie. Wszystkie narzędzia zawarte w tej części znajdują się również na załączonej płycie CD-ROM Jak zbudowany jest Job box? Job box w wersji dla młodzieży i doradców jest zawartym w formie teczki obszernym zbiorem instrukcji, handoutów i przykładów z trzech zagadnień tematycznych. Uzupełnione są one pakietem startowym, zbiorem dokumentów oraz aneksem. Pakiet startowy: Jak się orientować? Dzięki osobistemu formularzowi, danym kontaktowym doradcy oraz instrukcjom młodzież bierze niezbędnik w posiadanie. Temat 1: Ustalam, co jest moją mocną stroną To zagadnienie jest najbardziej obszerne. Za pomocą szeregu arkuszy zbadane zostaną dotychczasowe doświadczenia związane z uczeniem się i wynikające z tego mocne strony. Temat 2: Wyjaśniam moje cele zawodowe. W tej części zajmujemy się orientacją zawodową dokładnie. Zbadamy marzenia w odniesieniu do zawodu i wynikające z tego konkretne, realistyczne kroki w kierunku zdobycia zawodu. Temat 3: Moja aplikacja Tu mamy do czynienia z konkretną aplikacją. Młodzież znajdzie wskazówki dotyczące aplikacji, przykłady i instrukcje dotyczące pisania listu motywacyjnego i życiorysu, arkusze ćwiczeniowe przygotowujące do rozmowy kwalifikacyjnej i zarządzaniem aplikacjami. Moje dokumenty Tu znajduje się miejsce na świadectwa szkole i świadectwa pracy, dokumenty urzędowe (karta meldunkowa itd.), które ważne są podczas ubiegania się o pracę. Tu powinny też znaleźć się certyfikaty i zaświadczenia zdobyte w szkole i zajęciach pozaszkolnych, bądź jako wolontariusz. Tym samym dokumentuje się silne argumenty, które nie pojawiają się na świadectwach. Aneks: Gdzie znajdę informacje i wsparcie? W tej części młodzież znajdzie potrzebne adresy i linki. Tu również można bezpośrednio zaznaczać instytucje, do których kierowani są młodzi ludzie. Job box występuje w dwóch wersjach: Wersja dla młodzieży: Ta wersja powinna być pozostawiona do dyspozycji młodzieży jako osobista teczka. Znajdują się w niej standardowe arkusze robocze, instrukcje, które są skierowane bezpośrednio do młodzieży. Arkusze powinny zostać w teczce. Ta teczka Seite 1 von 19

2 powinna służyć młodzieży jako teczka na dokumenty aplikacyjne i inne w szerszym wymiarze niż ten jeden konkretny przypadek aplikacji. Wersja dla doradców: Tu znajdują się dokładne opisy zagadnień tematycznych i zadań roboczych. Poza tym w przypadku każdego rozdziału do dyspozycji lub do wyboru jest kilka metod, których można użyć w zależności od sytuacji. Ta różnorodność metod powinna służyć temu, by móc odpowiednio zareagować na kulturowe lub zależne od płci podejście do tematu. Dodatkowo załączone są jeszcze listy do rodziców po niemiecku, angielsku, turecku, bośniacku/chorwacku/serbsku, które można dostosować do danej instytucji. Te materiały znaleźć można również na CD-ROMie. Idealny przebieg W sytuacji idealnej doradcy wraz z młodzieżą opracowują zagadnienia tematyczne w kolejności, jaka została przedstawione w poniższej tabeli. Następnie krótko omawiane są cele i treść poszczególnych wizyt doradczych oraz fazy pracy samodzielnej. Każda rozmowa doradcza jest propozycją spotkania i rozmowy uwzględniającej kilka następnych kroków, które powinny następować po sobie. W praktyce może się jednak okazać, że dla jednej jednostki doradczej koniecznych jest kilka spotkań Seite 2 von 19

3 Zagadnienie tematyczne Pakiet startow y Temat 1 Ustalam, co jest moją mocną stroną Temat 2 Wyjaśniam moje cele zawodowe. m at 3 M oj a ap lik ac ja Wprowadzenie w życie Rozmowa wstępna/ Clearing ewentualnie z rodzicami Rozmowa doradcza 1 Faza pracy własnej 1 Rozmowa doradcza 2 Faza pracy własnej 2 Rozmowa doradcza 3 Treści doradcze Arkusze/Ćwiczenia Informacja o procesie Kontrakt Spoglądam na moje życie Moje miejsca nauki Moje języki Moje mocne strony i zainteresowania Co umiem Moje wymarzone zawody Poszukiwanie wiadomości o zawodach, Porady w AMS 1, BIZ 2 Moje kroki do zawodu List do rodziców, angielski, turecki, bośniacki, chorwacki, serbski wręczenie teczki Moja droga przez życie Swobodnie namalować swoje życie Czego nauczyłem się w szkole Czego nauczyłem się w czasie mojego kształcenia zawodowego, doskonalenia Czego nauczyłem się w doświadczeniach zawodowych Czego nauczyłem się w wolnym czasie Czego nauczyłem się przez moje życie w kilku kulturach Lista kontrolna na akty mowy w zawodzie 1 Lista kontrolna na akty mowy w zawodzie 2 Tak widzę siebie samego Tak widzą mnie inni Ankiety + Testy (eksternistyczne, Internet) Moje mocne strony Profil moich mocnych stron Jako kto i gdzie, z kim/ czym chcę pracować? Moje wymarzone warunki pracy Moje wymarzone zawody i moje mocne strony Moje konkretne cele zawodowe Moje kolejne kroki Spojrzenie w przyszłość i przeszłość Nić czasu Góra Mapa skarbu treasure map Moje następne kroki (dla informacji) Mapa skarbu Ewent. rozmowa z Informacja rodzicami Zabezpieczenie zasobów Rozmowa doradcza 4 Wskazówki odnośnie aplikowania Tekst informacyjny Zbieranie dokumentów do zbioru 1 Arbeitsmarktservice (por. Rozdz. 1) 2 Berufsinformationszentrum Centrum informacji zawodowej Seite 3 von 19

4 Mój/moje list motywacyjny Mój życiorys Rozmowa kwalifikacyjna Moje raporty z aplikacji Tabelle 14: Przebieg doradztwa i arkusze robocze Przykład Życiorys tabelaryczny Życiorys europejski EUROPASS Przygotowania rozmowa kwalifikacyjna Raport z aplikacji Zarządzanie zbiorem dokumentów Seite 4 von 19

5 Ocena wstępna Decyzja o skorzystaniu z Job box zapada w sytuacji idealnej po ukończeniu fazy oceny wstępnej. Jeżeli w pojedynczych przypadkach nie będzie to możliwe, to taką decyzję można podjąć po rozmowie wstępnej. em jest poinformowanie o zawartości i przebiegu działania boxu, jak również osiągnięcie uzgodnienia doradczego po szczegółowym wyjaśnieniu zlecenia. Młodzież otrzymuje teczkę (wersja dla młodzieży). Wspólnie z doradcami młodzież wypełnia formularz oraz formularz z danymi kontaktowymi. Job box jako osobiste narzędzie doradcze Gdy doradcy razem z młodzieżą wypełnią już formularz z danymi kontaktowymi, mogą od razu zacząć opracowanie arkusza To ja. em tej samo-prezentacji jest pojęcie niezbędnika jako osobistego narzędzia doradczego. Indywidualne kreowanie poprzez pracę ze zdjęciami umożliwia kreatywny dostęp. W całym procesie chodzi najpierw o to, by wyjaśnić młodzieży zasadę procesu niezbędnika, tak by było dla nich jasne, dlaczego niezbędnik może być w ich przypadku rozsądny. Rozmowa wstępna z rodzicami Być może odbędzie się rozmowa z rodzicami. W takim przypadku najważniejszym celem jest udzielenie rodzicom informacji i zapewnienie ich wsparcia dla doradztwa. Jako materiał można użyć Listu do rodziców (po niemiecku, angielsku, turecku, bośniacku, chorwacku i serbsku) Rozmowa doradcza 1 W czasie tej jednostki doradczej praca odbywa się na podstawie następujących arkuszy: Moja droga przez życie Moje miejsca nauki Moje języki Moje silne strony i zainteresowania: Tak widzę siebie samego W rozmowie następuje wyczerpująca konfrontacja z własną biografią. Wnikliwie analizuje się nie tylko biografię szkolną i zawodową, lecz również dokonuje się kompleksowej retrospekcji dotychczasowego życia. Dostęp biograficzny W arkuszu Moja droga przez życie tematem są takie dziedziny życia jak rodzina, migracja, sytuacja mieszkaniowa, edukacja szkolna i zawodowa, praca, czas wolny/zainteresowania, ważne wydarzenia oraz przeżycia osobiste poszczególnych faz życia. Jeżeli w Intensiv- Clearing został juz stworzony biograficzny podział czasowy, można się do niego odnosić. Do realizacji tego kroku można wybrać również metodę Swobodnie malować życie, która bardziej akcentuje aspekt kreatywny, nie językowy. Dokumentowanie doświadczeń związanych z uczeniem się Arkusze Moje miejsca nauki nawiązują do doświadczeń zawartych w Moja droga przez życie i analizują je pod względem zawartych w nich doświadczeń związanych z uczeniem się, przy czym różnicuje się najróżniejsze dziedziny życia. W tym przypadku można dalej wykorzystać dane, które zostały pobrane podczas oceny pogłębionej (np. ważne punkty w karierze szkolnej). Nie mamy tu na myśli wszakże tylko doświadczeń związanych w uczeniem się w Seite 5 von 19

6 szkole lub w zawodzie, między innymi spoglądamy na życie z perspektywy kilku kultur. W tym miejscu powinniśmy podkreślić fakt, by zbierać zaświadczenia o wykonywanych czynnościach, jeżeli jeszcze ich ni zebrano, np. wolontariat, funkcje lub prace projektowe w szkole. Odpowiednie formularze znajdują się w zbiorze dokumentów. Poza tym istniejące świadectwa powinny zostać uporządkowane i załączone do zbioru dokumentów w porządku chronologicznym. Są to przygotowania do procesu ubiegania się o pracę. Kompetencje językowe Kolejnym krokiem jest dokładne zmierzenie kompetencji językowych. Najważniejsze miejsce zajmuje tu zmiana perspektywy od spojrzenia poprzez deficyt Jak kiepski jest twój niemiecki? do spojrzenia ukierunkowanego na kompetencje Jakimi językami jak dobrze mówisz? Czy dzięki twojemu pochodzeniu ze środowisk migrantów rozumiesz, umiesz mówić, pisać w językach, których nigdy nie uczyłeś się w szkole i o znajomości których nie masz żadnych zaświadczeń/świadectw? Dalszym komponentem jest podział kompetencji językowej uwzględniając europejski system opisu kształcenia językowego w kompetencjach częściowych Common European Framework of Reference czytanie, mówienie, pisanie. Tym samym można jasno zauważyć różnice w kompetencjach częściowych, które nie są widoczne w ocenach szkolnych. Samodzielne oszacowanie mocnych stron W końcowej części mamy do czynienia z przeglądem wypracowanych mocnych stron, w przypadku których młodzież musi konfrontować się z różnymi rodzajami kompetencji (osobistymi, metodycznymi, społecznymi, fachowymi, międzykulturowymi) i uczy się łączyć pojęcia jak np. odpowiedzialność z konkretnymi czynami, by następnie oszacować, gdzie leżą jej mocne strony. Wszystko to funkcjonuje na podstawie wyczerpującej ankiety, która powinna zostać wypełniona wspólnie z doradcą Faza pracy własnej 1 W tej fazie pracuje się z następującymi arkuszami: Moje mocne strony: Tak widzą mnie inni Ankiety + Testy (eksternistyczne, Internet) Samoświadomość i postrzeganie przez innych są sobie przeciwstawione. Dzięki temu powinno być możliwe samo-oszacowanie się w sposób realistyczny. Ankiety By uzyskać informacje o percepcji nas przez innych stworzono krótkie ankiety, które młodzi ludzie oddają osobom zaufanym. Te osoby powinny wypełnić przynajmniej dwie z tych ankiet, mogą być to rodzice lub inne ważne dla młodzieży osoby (nauczyciele, do których mają zaufanie, inni krewni, przyjaciele, pracodawcy). Tym samym otrzymują informacje zwrotne do oszacowania własnych mocnych stron. Świadomie otwartym pytaniem było Co cenię w tobie szczególnie?, by zainicjować percepcje skierowaną na mocne strony w przypadku młodzieży i osób zaufanych. Testy W tej fazie młodzież powinna zająć się robieniem testów dotyczących mocnych stron lub zainteresowań, z których albo można skorzystać nieodpłatnie w Internecie (linki na CD Seite 6 von 19

7 ROMie), lub mogą zostać przeprowadzone przez właściwe instytucje, np. Centrum Informacji zawodowej (BIZ) Izby Gospodarczej. Również te testy powinny prowadzić do rozszerzenia perspektyw Rozmowa doradcza 2 W rozmowie korzystamy z następujących arkuszy: Profil moich mocnych stron Moje wymarzone zawody o Drzewo mojego osobistego rozwoju o Jako kto i gdzie, z kim/ czym chcę pracować? o Moje wymarzone warunki pracy o Moje wymarzone zawody i moje mocne strony Utworzenie ogólnego obrazu za pomocą własnych szacunków i percepcji innych. Na tej bazie młodzież konfrontuje się z własnymi marzeniami zawodowymi. Drzewo mojego osobistego rozwoju Arkusz Drzewo mojego osobistego rozwoju powinien łączyć ze sobą wartości, mocne strony, zainteresowania i cele. Z uwagi na fakt, iż wartości są ważnym czynnikiem wpływającym na decyzje zawodowe, istnieje możliwość podjęcia tego tematu i uwzględnienie aspektów charakterystycznych dla kultury i płci. Profil moich mocnych stron Do uzyskania profilu mocnych stron zbierane są rezultaty ankiet i testów na arkuszu Moje mocne strony. Najważniejsze mocne strony z poszczególnych dziedzin selekcjonowane są wspólnie z doradcą a następnie nanoszone na arkusz Profil moich mocnych stron. Mocne strony wypracowane w ten sposób powinny zostać wprowadzone w życiorys. Odpowiedni formularz do życiorysu z rubrykami na poszczególne mocne strony znajduje się w zagadnieniu tematycznym 3 Moje aplikacje. Wymarzone zawody, wymarzone warunki pracy Wychodząc z tematu mocnych stron młodzież opracowuje za pomocą pytań kwestię: Jako kto i gdzie, z kim/ czym chcę pracować? Można to wykonać wykorzystując arkusze lub skorzystać ze strony Kolejne zagadnienie skierowane jest na warunki pracy. W tym celu korzystamy z arkusza Moje wymarzone warunki pracy, gdzie poruszane są pytania o zarobki, rodzaj zatrudnienia, ale też takie tematy, które mogą być ważne ze względu na tło kulturowe, np. system wartości w odniesieniu do ubioru, pokarmu. Następnym krokiem jest porównanie wymogów i wymarzonego zawodu ze stwierdzonymi mocnymi stronami i rozwinięcie konkretnych środków do zastosowania w praktyce bądź alternatyw. Poszukiwanie informacji o wymogach zawodowych może odbywać się w ramach doradztwa lub stanowić pracę własną w fazie pracy własnej Faza pracy własnej 2 Elementami tej fazy są: Poszukiwanie informacji o zawodach Doradztwo w urzędzie pracy lub Centrum Informacji Zawodowej Izby Gospodarczej lub innej Izby Pracowniczej Seite 7 von 19

8 Młodzież konfrontuje się z tym, jak wygląda rzeczywistość w ich wymarzonych zawodach, co powinni umieć lub na ile mogą sprostać tym wymaganiom. Zaznajamiają się z zasobami internetowymi oraz instytucjami doradczymi. Poszukiwanie informacji i doradztwo Młodzież poszukuje informacji dotyczących wymogów ich wymarzonych zawodów w Internecie lub w odpowiednich instytucjach, gdzie mogą również się poradzić się odnośnie zawodu, np. dowiedzieć się o możliwościach kształcenia zawodowego i wymaganiach. Służy to przygotowaniu do pracy z arkuszem Moje wymarzone zawody i moje mocne strony. Możliwe jest również zebranie tych informacji poprzez wspólne poszukiwania w Internecie Rozmowa doradcza 3 W rozmowie omawiamy następujące arkusze: Moje wymarzone zawody i moje mocne stron Moje konkretne cele zawodowe Moje kolejne kroki o Kolejne kroki o Spojrzenie w przyszłość i przeszłość o Nić czasu o Góra o Eco-Map o Mapa skarbu Rezultaty poszukiwania informacji i spotkań doradczych są analizowane. W zależności od wyniku młodzież opracowuje albo konkretne cele i kroki ku temu lub poszukuje alternatywnych zawodów, którymi jest zainteresowana. Porównywanie wymogów zawodów i mocnych stron W arkuszu Moje wymarzone zawody i moje mocne strony podzielone są wymagania poszczególnych zawodów w odniesieniu do mocnych cech młodzieży. W zależności od rezultatów można rozpocząć planowanie grogi w kierunku wymarzonego zawodu, bądź należy opracować alternatywę dla zawodu. Z tego względu może być konieczna jeszcze jedna faza informacyjna. Formułowanie konkretnych celów - opracowanie kolejnych kroków W części Moje konkretne cele zawodowe młodzież formułuje wspólnie z doradcą konkretne cele, które przygotują do planowania kolejnych kroków. Ten krok pośredni powinien naszkicować plan realistycznie i być pomocnym w ustalaniu realistycznych, osiągalnych celów. Do planowania kolejnych kroków jest kilka arkuszy lub metod do wyboru, które różnią się strukturą bądź dostępem ukierunkowanym na przeżycia. Na szczególną uwagę zasługują metody Eco-Map lub Mapa skarbu. Obie służą temu, by znaleźć zasoby, w szczególności osoby udzielające wsparcia, które mogą pomóc przy przełożeniu celów zawodowych w praktykę. Jeśli skorzystano już z Eco-Map podczas Intensiv-Clearing, można korzystając z kroku pośredniego Poszukiwacz zasobów przejść do dalszej pracy z arkuszem Mapa skarbu Seite 8 von 19

9 Rozmowa z rodzicami Rodzice są również włączani do akcji doradczej, by byli poinformowani o planach zawodowych swoich dzieci, by je wspierać. W rozmowach z rodzicami (w zależności od potrzeby) przedstawia się wyniki dotychczasowej pracy i informuje się rodziców o planowanych kolejnych krokach. Można też wspólnie z rodzicami rozszerzyć i uzupełnić Mapę skarbu, jeśli sformułowane zostaje życzenie, by i rodzice wnieśli do akcji swoje relacje i zasoby Rozmowa doradcza 4 Materiałami do pracy w tej części są: Materiał do samodzielnego czytania Przykładowy list motywacyjny Przykładowy życiorys Instrukcje wypełnienia życiorysu w formacie Europass Arkusz Raport z aplikacji Arkusz Rozmowa kwalifikacyjna W tej części mamy do czynienia ze wszystkimi ważnymi tematami związanymi z aplikowaniem na stanowisko. Na początku młodzież otrzymuje rady dotyczące aplikowania, np. gdzie i jak mogą aplikować. Młodzież dowiaduje się również, gdzie są otwarte stanowiska. Informacje te są pomyślane jako materiał do samodzielnego czytania, ale można się do nich odnieść podczas rozmów doradczych na temat aplikowania. Do listu motywacyjnego i życiorysu są konkretne instruktaże. Jako dalsza pomoc służy arkusz Raport z aplikacji, który należy zachować jako przegląd przez odbyte aplikacje. Zarówno życiorys jak i list motywacyjny można sporządzić na podstawie danych młodzieży w ośrodku doradczym, (jeśli dysponujemy sprzętem komputerowym) lub młodzież otrzymuje informacje zwrotne odnośnie przyniesionych materiałów. Arkusz Rozmowa kwalifikacyjna powinien posłużyć jako przygotowanie do rozmowy, może zostać wypełniony przez doradcę wspólnie z młodzieżą lub może posłużyć do przećwiczenia z podziałem na role Setting Po zakończeniu procesu doradczego przedstawione zostaną tu najważniejsze punkty odniesienia dotyczące settingu doradczego. Doradztwo indywidualne: Niezbędnik został opracowany do doradztwa indywidualnego. Doradztwo odbywa się prze okres kilku tygodni. Możliwe jest i przewidziane w niektórych miejscach w procedurze, że młodzież opracowuje zadania samodzielnie jako prace domowe w domu lub poszukuje informacji. Wyniki omawiane są potem z doradcą Seite 9 von 19

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

wywiadu środowiskowego. 1

wywiadu środowiskowego. 1 1. DANE OSOBY Z KTÓRĄ PRZEPROWADZONO WYWIAD 1 Narzędzie pracy socjalnej nr 1 Wywiad Rozpoznanie sytuacji Przeznaczenie narzędzia: Etap 1 Diagnoza / Ocena Podetap 1a Rozeznanie sytuacji związanej z problemem

Bardziej szczegółowo

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Program szkolenia dla Tutorów i Asesorów Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Walidacja efektów wcześniejszego uczenia się w wolontariacie 1.1 Wstęp Walidacja i badanie wcześniej nabytej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań z doradztwa zawodowego na rok szkolny 2017/2018

Harmonogram działań z doradztwa zawodowego na rok szkolny 2017/2018 Harmonogram działań z doradztwa na rok szkolny 2017/2018 CEL TREŚĆ OSOBY ODPOWIEDZIA LNE TERMIN ODBIORCA Wsparcie rodziców w zidentyfikowaniu własnych kompetencji doradczych Prelekcja Rodzic jako pierwszy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Praca dla Dwojga

PROJEKT Praca dla Dwojga PROJEKT Praca dla Dwojga Program Szkolenia Konsultantów Doradców Zastosowanie i wdraŝanie elastycznych (ze szczególnym uwzględnieniem job-sharingu) Materiały przygotowane przez Stowarzyszenie na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl Krajowe Centrum Europass www.europass.org.pl e-mail: europass@frse.org.pl European Centre for

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM ZAJĘĆ Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM ZAJĘĆ Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM ZAJĘĆ Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ OPRACOWAŁA: Alicja Nowak Doradca zawodowy Bielsko-Biała 2017 Cele programu Celem

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum nr 73 im. J. H. Wagnera w Warszawie Mam wybór!

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum nr 73 im. J. H. Wagnera w Warszawie Mam wybór! Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum nr 73 im. J. H. Wagnera w Warszawie Mam wybór! Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 15, poz. 142) 2.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU

PLAN PRACY SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU PLAN PRACY SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/ W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU Zadania szczegółowe Formy i metody realizacji Termin realizacji Realizacja Sposób dokumentowania Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Twoje dziecko i standaryzowane formy sprawdzania umiejętności

Twoje dziecko i standaryzowane formy sprawdzania umiejętności Twoje dziecko i standaryzowane formy sprawdzania umiejętności Broszura informacyjna dla rodziców W okresie nauki w szkole podstawowej dziecko będzie pisało standaryzowane sprawdziany umiejętności czytania

Bardziej szczegółowo

EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy

EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy Agnieszka Luck, Kinga Motysia Krajowe Centrum Europass Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacja Fundusz Współpracy EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog I dzień szkolenia, godz. 09:30 17:30, przerwa 13:00 14:30 Powitanie uczestników i krótka prezentacja narzędzi szkoleniowych persolog oraz ich zastosowanie w szkoleniach, rekrutacji oraz coachingu Profil

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie WSTĘP Uczniowie kończący gimnazjum stają przed wyborem szkoły oraz kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ:

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: Bezpłatne zajęcia dodatkowe w Twojej szkole dowiedz się więcej!!!! Projekt

Bardziej szczegółowo

Regionalny Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Warszawa, 29.05.2015

Regionalny Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Warszawa, 29.05.2015 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Regionalny Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Warszawa, 29.05.2015 EUROPASS Powołany z końcem 2004 na mocy Decyzji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE!

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE! Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie sierpień 2013 1.08 KOMPETENCJE I PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE 10.00-14.00 8.08 METODY POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA 13.08 PISANIE ŻYCIORYSU I LISTU MOTYWACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Cel: prawidłowe wyjaśnienie wyrazu migracja, wyjaśnienie dlaczego ludzie migrują, zaangażowanie w dyskusję uczestników

Cel: prawidłowe wyjaśnienie wyrazu migracja, wyjaśnienie dlaczego ludzie migrują, zaangażowanie w dyskusję uczestników Praca w Europie W czasie tego seminarium uczestnicy nauczą się: Co to jest migracja Jakie są przyczyny migrowania w Europie Jakie są zalety i wady pracy za granicą Jak napisać podanie o pracę Tematy, cele

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

OSOBISTY PLANER KARIERY

OSOBISTY PLANER KARIERY OSOBISTY PLANER KARIERY Załącznik nr 16 Ćwiczenia Ćwiczenie 8 Schemat indywidualnego Planu Działania Kim jestem? Moje zainteresowania i zdolności: Zainteresowania (krótki opis): Zdolności, preferencje

Bardziej szczegółowo

Twoje dziecko i standaryzowane formy sprawdzania umiejętności

Twoje dziecko i standaryzowane formy sprawdzania umiejętności Twoje dziecko i standaryzowane formy sprawdzania umiejętności Interpretacja wyników w skali standaryzowanej W okresie nauki w szkole podstawowej dziecko będzie pisało standaryzowane sprawdziany umiejętności

Bardziej szczegółowo

Informator dla uczniów

Informator dla uczniów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Informator dla uczniów Projekt: Dobry start nabywanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Jak skorzystać z bezpłatnych szkoleń: Krok 1 - odesłać załączoną wstępną kartę zainteresowania projektem,

Jak skorzystać z bezpłatnych szkoleń: Krok 1 - odesłać załączoną wstępną kartę zainteresowania projektem, Szanowni Państwo! Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy w Gdańsku wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza mają zaszczyt zaprosić do udziału w nowym projekcie Pomorska Kuźnia Talentów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE CENTRUM EUROPASS

KRAJOWE CENTRUM EUROPASS KRAJOWE CENTRUM EUROPASS Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacja Fundusz Współpracy 05-12-06 1 CO TO JEST EUROPASS? zestaw 5 dokumentów umożliwiających pełną prezentację oraz dokumentację posiadanych

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH

DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH dr Anna Wawrzonek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Szkoły zawodowe Zasadnicze szkoły zawodowe Technika

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY OŚRODEK KARIER PRZY I LO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM.

SZKOLNY OŚRODEK KARIER PRZY I LO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM. SZKOLNY OŚRODEK KARIER PRZY I LO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM. Oferta warsztatów grupowego poradnictwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego.

Bardziej szczegółowo

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania. W e w n ą t r z s z k o l n y P r o g r a m D o r a d z t w a Z a w o d o w e g o w Z e s p o l e S z k ó ł S p o r t o w y c h w G o r z o w i e W l k p. I. Podstawy prawne programu Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Job Box. Przewodnik kariery zawodowej w oparciu o kompetencje dla młodzieży o pochodzeniu migracyjnym. Wersja dla doradcy zawodowego

Job Box. Przewodnik kariery zawodowej w oparciu o kompetencje dla młodzieży o pochodzeniu migracyjnym. Wersja dla doradcy zawodowego Job Box Przewodnik kariery zawodowej w oparciu o kompetencje dla młodzieży o pochodzeniu migracyjnym Wersja dla doradcy zawodowego Innsbruck, marzec 2007 Niniejszy projekt jest współfinansowany przez Komisję

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na kolejne warsztaty w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na kolejne warsztaty w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Warsztaty dla bezrobotnych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na kolejne warsztaty w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Suwałki 14.03.2007 Pisanie dokumentów

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne CV oto podstawy dobrego życiorysu

Profesjonalne CV oto podstawy dobrego życiorysu Profesjonalne CV oto podstawy dobrego życiorysu Czy zastanawiałeś się nad tym, jak powinno wyglądać profesjonalne CV? Przeczytałeś masę poradników dostępnych w internecie i nadal nie wiesz, jak zabrać

Bardziej szczegółowo

( ) techniczny ( ) rolniczy ( ) ekonomiczny ( ) prawo i administracja ( ) matematyczno-przyrodniczy ( ) medycyna ( ) inny (jaki?)

( ) techniczny ( ) rolniczy ( ) ekonomiczny ( ) prawo i administracja ( ) matematyczno-przyrodniczy ( ) medycyna ( ) inny (jaki?) Nr projektu: 1 KRAJOWA AGENCJA PROGRAMU LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Faza II PROJEKTY WYMIAN I STAŻY Raport beneficjenta W związku z koniecznością gromadzenia informacji od uczestników programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO (Opracowano na podstawie programu opracowanego przez Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKARZY

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKARZY POLSKI ZWIĄZEK PIŁKARZY ROK ZAŁOŻENIA 1997 Członek FIFPro Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Piłkarzy JAK NAPISAĆ LIST MOTYWACYJNY PRZEWODNIK Styczeń, 2015r. Drodzy Piłkarze, Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

1. Wymień 20 angielskich słów związanych z Twoją profesją 2. Wymień 10 słów związanych z Twoją profesją w języku kraju, który pragniesz

1. Wymień 20 angielskich słów związanych z Twoją profesją 2. Wymień 10 słów związanych z Twoją profesją w języku kraju, który pragniesz Konspekt INtheMC Nr/tytuł ZADANIA: 1. PRACA ZA GRANICĄ Język (w kontekście wykonywania danego zawodu) Nazwisko STUDENTA Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) 2 3 4 DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: DATA ZAKOŃCZENIA:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK REKRUTERA. Międzynarodowe standardy oceny znajomości angielskiego w rekrutacji

PRZEWODNIK REKRUTERA. Międzynarodowe standardy oceny znajomości angielskiego w rekrutacji PRZEWODNIK REKRUTERA Międzynarodowe standardy oceny znajomości angielskiego w rekrutacji 1 Po co? Dowiesz się: ten przewodnik? jakie standardy opisu kompetencji językowych funkcjonują na świecie, jak precyzyjnie

Bardziej szczegółowo

Terminy zajęć: 4-5 lipca 2012r. Warsztaty poszukiwania pracy

Terminy zajęć: 4-5 lipca 2012r. Warsztaty poszukiwania pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Stalowej Woli informuje o możliwości uczestnictwa w zajęciach grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Zajęcia dotyczą zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Papiery do międzynarodowej kariery.

Papiery do międzynarodowej kariery. Papiery do międzynarodowej kariery. Europass Zestaw pięciu dokumentów pozwalających zaprezentować umiejętności i kwalifikacje w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie. Obejmuje portfolio 5 dokumentów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu Pracujący absolwent

Podsumowanie projektu Pracujący absolwent Podsumowanie projektu Pracujący absolwent O projekcie Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Poddziałanie 6.1.1 "Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Pomagamy uczniowi w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno - zawodowej.

Pomagamy uczniowi w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno - zawodowej. Certyfikat ISO 9001 (od 2002) ŁCDNiKP 824/rz Pomagamy uczniowi w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno - zawodowej. Model doradztwa zawodowego lokalne działania globalne rozwiązanie Małgorzata Sienna - Kierownik

Bardziej szczegółowo

NOWY PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNO-METODYCZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ STUDENTÓW LINGWISTYKI STOSOWANEJ UMCS W RAMACH PROJEKTU WWW.PRAKTYKI.

NOWY PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNO-METODYCZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ STUDENTÓW LINGWISTYKI STOSOWANEJ UMCS W RAMACH PROJEKTU WWW.PRAKTYKI. Załącznik nr 7 do Regulaminu praktyk pedagogicznych stosowanego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS NOWY

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! U progu roku szkolnego 2015/2016 przekazujemy Państwu ofertę form doskonalenia opracowaną przez doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w

Bardziej szczegółowo

Pokonując granice WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO GIMNAZJUM W ZAWIDOWIE

Pokonując granice WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO GIMNAZJUM W ZAWIDOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO GIMNAZJUM W ZAWIDOWIE Pokonując granice Opracowanie: Sylwia Zabłocka-Śledzka Joanna Naumczyk-Rakucka WSTĘP Wybór przyszłego zawodu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK REKRUTERA. Międzynarodowe standardy oceny znajomości angielskiego w rekrutacji. Dowiesz się:

PRZEWODNIK REKRUTERA. Międzynarodowe standardy oceny znajomości angielskiego w rekrutacji. Dowiesz się: PRZEWODNIK REKRUTERA Międzynarodowe standardy oceny znajomości angielskiego w rekrutacji Dowiesz się: jakie standardy opisu kompetencji językowych funkcjonują na świecie, jak precyzyjnie określać wymagania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji programu doradztwa zawodowego w Zespole Szkół nr 5

Plan realizacji programu doradztwa zawodowego w Zespole Szkół nr 5 Plan realizacji programu doradztwa zawodowego w Zespole Szkół nr 5 im. J. Rymera w Rybniku w roku szkolnym 2011/2012 1. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego: - systematyczne diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYDŁOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYDŁOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYDŁOWIE SPIS TREŚCI: I. Cele II. Podstawa prawna III. Podstawowe pojęcia związane z doradztwem zawodowym IV. Zadania

Bardziej szczegółowo

Chełm, 2014 rok. Bank programów

Chełm, 2014 rok. Bank programów Bank programów Podstawa prawna: 60 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy ( Dz. U. z 2011 r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA Łódź 2014 Spis treści: I. Konto studenta/absolwenta... 3 1.1. Logowanie... 3 1.2. Ankiety ewaluacyjne... 4 1.3. Generowanie i umieszczenie CV...

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

Formy pracy i narzędzia

Formy pracy i narzędzia PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Plan pracy szkolnego doradcy zawodowego obejmuje: prowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów, konsultacji indywidualnych dla uczniów i rodziców

Bardziej szczegółowo

VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 1. Podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Statutu Zespołu Szkół w Starym Gralewie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W STARYM GRALEWIE

Załącznik nr 4 do Statutu Zespołu Szkół w Starym Gralewie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W STARYM GRALEWIE Załącznik nr 4 do Statutu Zespołu Szkół w Starym Gralewie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W STARYM GRALEWIE 2 1. Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE QUIZU. Od tej strony nas nie znałeś druga twarz Twojego Doradcy Kariery!

PODSUMOWANIE QUIZU. Od tej strony nas nie znałeś druga twarz Twojego Doradcy Kariery! PODSUMOWANIE QUIZU Od tej strony nas nie znałeś druga twarz Twojego Doradcy Kariery! Podczas trwania III Dni Otwartych Poradnictwa Zawodowego (19 23.10.2015 r.), organizowanych podczas Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr POKL.RS... Gminą Wydminy/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. 40-lecia PRL 4, w imieniu którego działa:

UMOWA nr POKL.RS... Gminą Wydminy/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. 40-lecia PRL 4, w imieniu którego działa: UMOWA nr POKL.RS... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Gminą Wydminy/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. 40-lecia PRL 4, w imieniu którego działa: Artur Grygiencza Kierownik Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie Załącznik do Zarządzenia nr 24/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie z dnia 31 grudnia 2014 r. R E G U L A M I N Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie 1 AKTY PRAWNE: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 29/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2013 roku Zarządzenie Nr 29/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji

Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji Karolina Tuchalska-Siermińska Narzędzie do badania kompetencji Etapy prac nad NBK Narzędzie do badania kompetencji ETAP 1: Opracowanie katalogu kompetencji

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 44 im gen. Mariusza Zaruskiego nr 44 w Poznaniu Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów. Rok szkolny 2016/2017.

Gimnazjum nr 44 im gen. Mariusza Zaruskiego nr 44 w Poznaniu Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów. Rok szkolny 2016/2017. 1 Gimnazjum nr 44 im gen. Mariusza Zaruskiego nr 44 w Poznaniu Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów. Rok szkolny 2016/2017. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE!

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE! Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie sierpień 2013 1.08 KOMPETENCJE I PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE 10.00-14.00 8.08 METODY POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA 12-14.08 WŁASNA FIRMA - ZANIM ZREALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE 1. ZALOŻENIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ)

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 II Liceum Ogólnokształcące w Legionowie Szkolny program doradztwa edukacyjno zawodowego Podstawy prawne programu - Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO ROK SZKOLNY 2017/2018

Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO ROK SZKOLNY 2017/2018 Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO ROK SZKOLNY 2017/2018 Szczegóły 1. Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM W JAZOWSKU rok szkolny 2015/2016 mgr C. Świebocka

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM W JAZOWSKU rok szkolny 2015/2016 mgr C. Świebocka WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM W JAZOWSKU rok szkolny 2015/2016 mgr C. Świebocka SPIS TREŚCI: I. Cele. II. Podstawa prawna. III. Podstawowe pojęcia związane z doradztwem zawodowym.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA UCZNIÓW KL. VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 307 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PROGRAM ZAJĘĆ DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA UCZNIÓW KL. VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 307 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 PROGRAM ZAJĘĆ DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA UCZNIÓW KL. VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 307 W 1. Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

FAQ 1. Czy technika mogą włączyć się do projektu? 2. Czy można zgłosić tylko jedną klasę do projektu?

FAQ 1. Czy technika mogą włączyć się do projektu? 2. Czy można zgłosić tylko jedną klasę do projektu? FAQ 1. Czy technika mogą włączyć się do projektu? Program nauczania opracowany w ramach projektu przeznaczony jest dla IV etapu kształcenia dla szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku rok szkolny 2015/2016 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Kryteria Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum Klasa I. Ocena niedostateczna

Kryteria Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum Klasa I. Ocena niedostateczna Kryteria Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum Klasa I Ocena niedostateczna - uczeń nie rozumie nawet krótkich, prostych wypowiedzi nauczyciela dotyczących tematyki programowej. - uczeń nie potrafi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ Zajęcia warsztatowe Cele szkolenia: wykorzystanie dotychczasowych dobrych praktyk w pracy z metodą projektu; zapoznanie się z zadaniami stojącymi przed

Bardziej szczegółowo

Plan działań preorientacji i orientacji zawodowej na III poziomie edukacyjnym w ZSiP w Krośnicach

Plan działań preorientacji i orientacji zawodowej na III poziomie edukacyjnym w ZSiP w Krośnicach Plan działań preorientacji i orientacji zawodowej na III poziomie edukacyjnym w ZSiP w Krośnicach 1. Cel działań Celem orientacji zawodowej w gimnazjum jest przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji

Bardziej szczegółowo

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA KROK NR 1 Uwierz w swoje możliwości Twoja kariera zawodowa zależy tylko od Ciebie! Nie trać czasu i zdobądź praktyczne umiejętności.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 16 /2017/2018 Rady Pedagogicznej z dnia 11.09.2017 r. SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach

Program doradztwa zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach Program doradztwa zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach Opracowały: Edyta Szczerbuk Ilona Pelc ZAŁOŻENIA PROGRAMU Program został opracowany jako potrzeba pomocy, usytuowana

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ Cieszyn, 18.10.2012r. Od 01.09.2012 Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Cieszynie Na mocy uchwały nr XXII/177/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego ZDANIA

Bardziej szczegółowo

BANK PROGRAMÓW ZAJĘĆ Z ZAKRESU PORADNICTWA ZAWODOWEGO NA ROK 2014. Jak pozostać konkurencyjnym na rynku pracy. SPOSÓB ORGANIZACJI:

BANK PROGRAMÓW ZAJĘĆ Z ZAKRESU PORADNICTWA ZAWODOWEGO NA ROK 2014. Jak pozostać konkurencyjnym na rynku pracy. SPOSÓB ORGANIZACJI: BANK PROGRAMÓW ZAJĘĆ Z ZAKRESU PORADNICTWA ZAWODOWEGO NA ROK 2014 LP. ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE ZAKRES TEMATYCZNY 1. NAZWA: ZAJĘCIA DOTYCZĄCE POPRAWNEGO PISANIA I DZIEŃ 2,5 GODZINY AKTYWNE METODY POSZUKIWANIA

Bardziej szczegółowo

Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo

Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo Co to jest outplacement? OUTPLACEMENT program zwolnień monitorowanych, którego głównym

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne oprogramowanie i publikacje drukowane z dziedziny poradnictwa zawodowego Ogólnopolski Tydzień Kariery 19-25.10.2015 r.

Specjalistyczne oprogramowanie i publikacje drukowane z dziedziny poradnictwa zawodowego Ogólnopolski Tydzień Kariery 19-25.10.2015 r. Specjalistyczne oprogramowanie i publikacje drukowane z dziedziny poradnictwa zawodowego Ogólnopolski Tydzień Kariery 19-25.10.2015 r. Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach Samorządowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym

REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym Program realizowany w ramach środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie programu specjalnego w 2012r. REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym AKTYWNI

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE!

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE! OFERTA WARSZTATÓW w Krakowie Lipiec 2015 15.07 METODY POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA 16-17.07 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z PRACODAWCĄ 9.00-15.00 20.07 RADZENIE SOBIE ZE STRESEM 22-24.07 WŁASNA FIRMA - ZANIM ZREALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 55 IM. GEN. ST. MACZKAW WARSZAWIE

PROGRAM SZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 55 IM. GEN. ST. MACZKAW WARSZAWIE PROGRAM SZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 55 IM. GEN. ST. MACZKAW WARSZAWIE 1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w ramach pracy z nauczycielami (Radą Pedagogiczną) obejmuje:

Bardziej szczegółowo

D o r a d c a z a w o d o w y

D o r a d c a z a w o d o w y NABÓR NA POMOCNICZE STANOWISKO PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach ogłasza nabór na pomocnicze stanowisko pracy: doradca zawodowy Nazwa i adres jednostki zatrudniającej: Gminny

Bardziej szczegółowo

Terminy zajęć. Pisanie dokumentów aplikacyjnych w oparciu o edytor tekstu Microsoft Word.

Terminy zajęć. Pisanie dokumentów aplikacyjnych w oparciu o edytor tekstu Microsoft Word. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Stalowej Woli zaprasza na bezpłatne zajęcia grupowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, absolwentów szkół oraz studentów. Zajęcia dotyczą zagadnień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK TŁUMACZENUIOWYCH - STUDIA I STOPNIA

REGULAMIN PRAKTYK TŁUMACZENUIOWYCH - STUDIA I STOPNIA REGULAMIN PRAKTYK TŁUMACZENUIOWYCH - STUDIA I STOPNIA Praktyka tłumaczeniowa obowiązuje studentów specjalności tłumaczeniowej studiów I stopnia w WSJO w Świeciu i Wydziale Zamiejscowym w Przasnyszu i trwa

Bardziej szczegółowo

ul. Rawicka 7b, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 725 44 56, tel./fax 062 725 36 84 www.pupkrotoszyn.pl, e-mail: pokr@praca.gov.

ul. Rawicka 7b, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 725 44 56, tel./fax 062 725 36 84 www.pupkrotoszyn.pl, e-mail: pokr@praca.gov. P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y ul. Rawicka 7b, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 725 44 56, tel./fax 062 725 36 84 www.pupkrotoszyn.pl, e-mail: pokr@praca.gov.pl BANK PROGRAMÓW PORAD GRUPOWYCH ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Szukamy właśnie Ciebie!

Szukamy właśnie Ciebie! Lubisz uczyć? Ciekawi Cię świat? Szukamy właśnie Ciebie! Denerwuje Cię, gdy spotykasz się ze stereotypami dotyczącymi ludzi z innych kultur? Fundacja Partners Polska zaprasza do współpracy w programach

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Zawodowy Plan

Indywidualny Zawodowy Plan Indywidualny Zawodowy Plan Wstęp Witaj w Indywidualnym Zawodowym Planie! Zapraszamy Cię do podróży w przyszłość, do stworzenia swojego własnego planu działania, indywidualnego pomysłu na życie i pracę

Bardziej szczegółowo

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku Program Wewnątrzszkolnego Doradztwa Zawodowego Lata realizacji 2015-2018 Gdańsk, 14 września 2015r. Wstęp Światowe standardy gwarantują uczniom

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M W K U N O W I E

G I M N A Z J U M W K U N O W I E G I M N A Z J U M W K U N O W I E WEWNĄRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO SPIS TREŚCI: WSTĘP 1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU (czas, miejsce realizacji programu). 2. CELE PROGRAMU. 3. ZADANIA PRZY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Działania wspierające uczniów Gimnazjum nr 56 w Poznaniu w wyborze zawodu i dalszej drogi kształcenia Dobre praktyki w edukacji zawodowej

Działania wspierające uczniów Gimnazjum nr 56 w Poznaniu w wyborze zawodu i dalszej drogi kształcenia Dobre praktyki w edukacji zawodowej Działania wspierające uczniów Gimnazjum nr 56 w Poznaniu w wyborze zawodu i dalszej drogi kształcenia Dobre praktyki w edukacji zawodowej Doradca zawodowy Aniela Kobusińska - Luty Celem działań Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Ogólnie o egzaminie zawodowym

Ogólnie o egzaminie zawodowym Ogólnie o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI

DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI Każdy z nas znajduje się w sytuacji poszukiwania pracy i zastanawia się wtedy, na jakiej podstawie zostajemy przyjęci na dane stanowisko

Bardziej szczegółowo

Formularz aplikacyjny NESsT. Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne

Formularz aplikacyjny NESsT. Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne Formularz aplikacyjny NESsT Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne Str. 1 z 5 Poniższy formularz aplikacyjny przeznaczony jest dla osób indywidualnych o zdolnościach przedsiębiorczych, które są zmotywowane

Bardziej szczegółowo