Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 3Q 2013 r. Wyniki sprzedażowe za 4Q 2013 r. Warszawa, 20 stycznia 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 3Q 2013 r. Wyniki sprzedażowe za 4Q 2013 r. Warszawa, 20 stycznia 2014 r."

Transkrypt

1 Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 3Q 2013 r. Wyniki sprzedażowe za 4Q 2013 r. Warszawa, 20 stycznia 2014 r.

2 PODSUMOWANIE 1-4Q 2013 r. PODSUMOWANIE Wyniki sprzedażowe za 4Q 2013 r. Wyniki finansowe za 3Q 2013 r. 2

3 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 3

4 ROBYG - Zespół Oscar Kazanelson Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Okoński Prezes Zarządu Eyal Keltsh Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny Artur Ceglarz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy 4

5 Podsumowanie 1-4Q 2013 r. 5

6 Wyniki finansowe za 1Q-3Q 2013 r. Przychody wyniosły 369 mln zł (+16%)* Ekonomiczny zysk brutto ze sprzedaży 105 mln zł, Zysk brutto ze sprzedaży 66 mln zł Ekonomiczny zysk netto 59 mln zł, Zysk netto 20 mln zł Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 153 mln zł Silna pozycja gotówkowa na koniec 3Q 2013 r.: 227 mln zł * W porównaniu do 3Q 2012 r. 6

7 Grupa ROBYG inwestycje i działalność finansowa OBLIGACJE KREDYTY POZOSTAŁE 7

8 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 8

9 Grupa ROBYG liczba zakontraktowanych lokali Zakontraktowane lokale w 2013 r. (+56%)* Suma 2013 r.: * W porównaniu do 2012 r.

10 Struktura sprzedaży 10

11 Grupa ROBYG lokale w ofercie 11

12 Grupa ROBYG przekazania stan na *Liczba zawiera lokale rozpoznane w przychodach ze sprzedaży lokali w ramach inwestycji Osiedle Kameralne. Grupa rozpoznaje 50% przychodów ze sprzedaży lokali z tej inwestycji, zgodnie z zasadami konsolidacji wyników w Grupie ROBYG. Potencjał rozpoznania lokali w przychodach Lokale niezakontraktowane i nierozpoznane : 865 Ukończone : 83 W budowie : 386 Których budowa nie rozpoczęła się ale biorą udział w sprzedaży przedwstępnej : 396 Lokale zakontraktowane nierozpoznane : 1423 Ukończone : 288 W budowie : 1000 Których budowa nie rozpoczęła się ale biorą udział w sprzedaży przedwstępnej :

13 Liczba lokali, które mają być ukończone w latach (a także zakontraktowane) stan na r łączna liczba lokali planowanych do oddania w latach () w nawiasach podano liczbę lokali zakontraktowanych Osiedle Zdrowa (Warszawa) (188) NRKM (Warszawa) 175 (175) 127 (126) City Apartments (Warszawa) 217 (216) 232 (215) 281 (83) Lawendowe Wzgórza (Gdańsk) 178 (163) 233 (143) Słoneczna Morena (Gdańsk) 297 (264) 138 (46) Albatross Towers (Gdańsk) 154 (144) 354 (162) Osiedle Kameralne (Warszawa) 108 (99) Young City (Warszawa) 311 (290) 292 (81) Osiedle Królewskie (Warszawa) 117 (104) 314 (231) * Lokale ukończone i nierozpoznane do końca 2012 r (1.150) (1.023) (557) 160 (139)* - 654** (1.289) (1.023) (557) ** Dodatkowo w 2014 roku Grupa planuje rozpoczęcie budowy kolejnych etapów inwestycji, z których zakończenie 654 lokali planowane jest na 2015 rok. 13

14 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 14

15 Wyniki finansowe Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów (tys. zł ) 1-3Q Q Q 2012 Przychody Koszty własne sprzedaży ( ) (72 573) ( ) ( ) Zysk brutto ze sprzedaży Ekonomiczny zysk brutto na sprzedaży Koszty marketingu i sprzedaży (10 099) (3 630) (12 240) (8 042) Koszty ogólnego zarządu (14 372) (4 594) (19 587) (14 001) EBIT Przychody finansowe Koszty finansowe (15 441) (5 220) (18 998) (14 047) Zysk brutto Podatek dochodowy (14 384) (1 227) (18 718) (14 668) Zysk netto Ekonomiczny zysk netto Marża ekonomicznego zysku brutto na sprzedaż 28,4% 25,3% 34,6% 35,3% Marża zysku brutto na sprzedaży 17,8% 19,9% 24,2% 25,7% Marża ekonomicznego zysku netto 16,1% 10,9% 16,6% 21,7% Marża zysku netto 5,5% 5,5% 6,2% 12,1% 15

16 Przychody w podziale na projekty i działalność w 1Q-3Q 2013 r. Marża (%) Działalność Przychody ogółem (tys. zł) Projekty Przychody ze sprzedaży w ramach danego projektu (tys. zł) Zysku brutto ze sprzedaży Ekonomicz nego zysku brutto na sprzedaży Działalność deweloperska (Warszawa, Gdańsk) Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki ,9% 24,9% Osiedle Zdrowa ,0% 30,0% City Apartments ,9% 37,4% Lawendowe Wzgórza ,0% 26,4% Słoneczna Morena ,7% 26,1% SUMA Albatross Towers ,2% 16,2% RAZEM projekty deweloperskie ,1% 29,4% Pozostałe przychody Pozostałe przychody * SUMA ,8% 28,4% * W tym przychody z działalności budowlanej, usługowego prowadzenia ksiąg, działalności zarządczej, sprzedażowej, wynajmu itp. 16

17 Sytuacja finansowa spółki Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej (tys. zł) 3Q Q Aktywa ogółem Aktywa trwałe, w tym: Nieruchomości inwestycyjne i nieruchomości inwestycyjne w budowie Grunty przeznaczone pod zabudowę Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Kapitał własny Zobowiązania ogółem w tym: Długoterminowe zobowiązania odsetkowe Krótkoterminowe zobowiązania odsetkowe Zaliczki otrzymane od klientów Wskaźnik zadłużenia netto* 0,20 0,26 0,43 * Wskaźnik zadłużenia netto = zadłużenie netto**/ kapitał własny ** Zadłużenie netto = oprocentowane zobowiązania pożyczki od podmiotów powiązanych środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17

18 Przepływy pieniężne w 1Q-3Q 2013 r. Przepływy środków pieniężnych (w tys. zł) 1Q-3Q Q-3Q 2012 Środki pieniężne netto z działalności operacyjne Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (14 992) Środki pieniężne netto z działalności finansowej, w tym (51 377) (77 323) Wpłaty z tytułu emisji obligacji Wykup obligacji ( ) - Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek Spłaty kredytów i pożyczek ( ) ( ) Wypłacone dywidendy (20 678) (30 952) Zapłacone odsetki i prowizje (19 199) (21 191) Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

19 Finansowanie dłużne (nominalna wartość i zapadalność kredytów bankowych i obligacji) na dzień r. 331,7 mln zł łączna wartość finansowania: 38,2 mln zł ma zapadalność do roku 112,4 mln zł ma zapadalność od roku do dwóch 181,1 mln zł ma zapadalność ponad dwuletnią <1 rok 1-2 lata 2-3 lata 3-4 lata Suma KREDYTY BANKOWE 38,19 mln 42,41 mln 11,38 mln 29,74 mln 121,72 mln OBLIGACJE - 70,00 mln 140,00 mln - 210,00 mln SUMA 38,19 mln 112,41 mln 151,38 mln 29,74 mln 331,72 mln Po uwzględnieniu emisji i wykupu obligacji z 4Q 2013 i początku 2014 roku: Zmiana - 40,00 mln - 8,00 mln +35,00 mln -13,00 mln ŁĄCZNIE* 38,19 mln 72,41 mln 143,38 mln 64,74 mln 318,72 mln 19

20 Polityka dotycząca dywidend Od debiutu na GPW w 2010 r. ROBYG S.A. regularnie dzieli zyski pomiędzy akcjonariuszy. Dotychczas spółka wypłaciła w formie dywidend z zysku za rok 2010: 0,07 PLN na jedną akcję, co stanowiło 27% zysku ekonomicznego netto z zysku za rok 2011: 0,12 PLN na jedną akcję, co stanowiło ponad 78% zysku ekonomicznego netto z zysku za rok 2012: 0,08 PLN na jedną akcję, co stanowiło niemal 31% zysku ekonomicznego netto 20

21 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 21

22 Plany Sprzedaż na poziomie ponad lokali w latach 2014 i następnych Optymalizacja źródeł finansowania Osiągnięcie marży brutto na poziomie 20% w latach 2014 i następnych Zwiększenie banku ziemi (150 mln zł na inwestycje w latach ) 22

23 Inwestycje planowane na 2014 r.* lokali Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Warszawa): 643 w 5 etapach Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Gdańsk): 177 w 1 etapie Liczba planowanych lokali- nie wprowadzonych do oferty (Warszawa): w 6 projektach Liczba planowanych lokali- nie wprowadzonych do oferty (Gdańsk): 679 w 3 projektach Wola City 322 lokali Osiedle Kameralne 76 lokali Osiedle Kameralne II 162 lokali Young City 125 lokali Lawendowe Wzgórze 137 lokali Słoneczna Morena 365 lokali Albatross Tower 177 lokali Osiedle Królewskie 229 lokali Królewski Park 120 lokali W tym: planowane zakończenie 363 lokali w 2015 planowane zakończenie 671 lokali w 2016 W tym: planowane zakończenie 291 lokali w 2015 planowane zakończenie 388 lokali w 2016 * Bez uwzględnienia nowych projektów 23

24 Zasoby gruntów* ROBYG posiada również grunty we Wrocławiu pod około 300 lokali (nie rozpoczęto jeszcze sprzedaży) * Nie zawiera lokali, uwzględnionych w ofercie (stan na r.) 24

25 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 25

26 Warszawa opis inwestycji(1) WILANÓW Osiedle Królewskie Zespół niewielkich kilkupiętrowych kamienic powstający w centrum Wilanowa. Na ponad 5 hektarowej działce w kilku etapach powstanie łącznie około 650 mieszkań. WILANÓW Królewski Park Projekt zlokalizowany w Miasteczku Wilanów składający się z kilkupiętrowych kamienic powstający w centrum Wilanowa. Na ok 4,7 hektarowej działce w kilku etapach powstanie łącznie około 750 mieszkań. BEMOWO Young City Osiedle złożone z kilku etapów, będzie się składać z ok lokali. Nowoczesna forma architektoniczna, niska, czteropiętrowa zabudowa oraz otaczająca budynki zieleń spodobają się zarówno młodym duchem, jak i osobom lubiącym spokój oraz ceniącym sobie dobrą komunikację z centrum miasta. 26

27 Warszawa opis inwestycji(2) BEMOWO Osiedle Kameralne Projekt mieszkań o podwyższonym standardzie położony w dzielnicy Bemowo- Jelonki pozwalający na wybudowanie ok. 580 lokali. ROBYG zakończył realizację I etapu inwestycji. II etap inwestycji jest w trakcie budowy. BEMOWO Osiedle Kameralne II Grupa nabyła nieruchomości o powierzchni 2,35 ha położone w Warszawie w dzielnicy Bemowo w sąsiedztwie projektu Osiedle Kameralne, na których 350 lokali powstanie inwestycja z lokalami o podwyższonym standardzie. WOLA Wola City Projekt zlokalizowany na warszawskiej Woli. W ramach projektu zakłada się wybudowanie łącznie ok. 320 lokali w 1 lub 2 etapach. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na 2014 rok. 27

28 Warszawa opis inwestycji(3) ŻOLIBORZ City Apartments Inwestycja apartamentowa zlokalizowana na Żoliborzu Południowym. Projekt zakłada wybudowanie łącznie ok lokali mieszkalnych i usługowych w 6 etapach. WILANÓW Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki Projekt apartamentowy realizowany przez Grupę od 2002 roku Zlokalizowany w warszawskim Wilanowie, w tzw. Miasteczku Wilanów niedaleko Pałacu Wilanowskiego. Projekt zakłada wybudowanie ok lokali w 9 etapach. Ostatni etap inwestycji jest w trakcie budowy. WILANÓW Osiedle Zdrowa Projekt zlokalizowany w Miasteczku Wilanów. Inwestycja mieszkaniowa o podwyższonym standardzie. W ramach projektu łącznie wybudowano ok. 860 lokali w 5 etapach. Inwestycja została w całości zrealizowana. 28

29 Warszawa opis inwestycji(4) Zakontraktowani najemcy: Kontraktacja na poziomie ponad 50% (około m 2 ) Flagowy najemca: Alma Market SA Niemal cały parter inwestycji (około m 2) Wieloetapowa inwestycja biurowo-usługowa o całkowitej powierzchni użytkowej niemal m 2. Powierzchnia Etapu I powyżej m 2 z przeznaczeniem na: część handlowo-usługową oraz biura Budowę inwestycji ukończono pomyślnie. WILANÓW ROBYG BUSINESS CENTER. 29

30 Gdańsk opis inwestycji JASIEŃ Lawendowe Wzgórza Inwestycja położona na południu Gdańska zakłada wybudowanie ponad lokali składających się z mieszkań popularnych oraz jednostek mieszkalnych w domach jedno- i wielorodzinnych oraz kilkunastu lokali usługowych. Ponad 15 ha działki to nieruchomość inwestycyjna z możliwością dodatkowej zabudowy MORENA Słoneczna Morena Projekt zlokalizowany w dzielnicy Piecki-Migowo składający się z domów w zabudowie bliźniaczej, apartamentowych willi miejskich, budynków wielorodzinnych. Inwestycja zakłada wybudowanie ok lokali PRZYMORZE Albatross Towers W ramach projektu ROBYG planuje wybudować 5 nowoczesnych budynków 18-kondygnacyjnych. Powstanie około 750 mieszkań o podwyższonym standardzie oraz lokali użytkowych 30

31 Inwestycje w budowie: Warszawa(1) Liczba lokali w budowie (Warszawa): 1139 w 8 etapach W tym zakontraktowane na dzień r.: 1015 Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki Etap: lokali Planowana data zakończenia: 1Q 2014 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Wilanów Osiedle Kameralne Etap: lokali Planowana data zakończenia: 2Q 2014 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Bemowo City Apartments Etap: 4, lokali Planowana data zakończenia: 1Q 2014, 2Q 2015 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Żoliborz Kontraktacja : 126 Kontraktacja : 99 Kontraktacja : % 92% 81% 31

32 Inwestycje w budowie: Warszawa(2) Liczba lokali w budowie (Warszawa): 1139 w 8 etapach W tym zakontraktowane na dzień r.: 1015 Young City Etapy: 1, lokali Planowane daty zakończenia: 1Q 2014, 2Q 2014 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Bemowo Kontraktacja: % Osiedle Królewskie Etap: 1, lokali Planowana data zakończenia: 4Q 2014, 2Q 2015 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Wilanów Kontraktacja: % 32

33 Liczba lokali w budowie (Gdańsk): 545 w 4 etapach W tym zakontraktowane na dzień r.: 320 Lawendowe Wzgórza Etapy: 8, lokali Planowana daty zakończenia: 2Q 2014, 4Q 2014 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Jasień Słoneczna Morena Etap: lokali Planowana data zakończenia: 4Q 2014 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Albatross Towers Etap: lokali Planowana data zakończenia: 1Q 2015, Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Przymorze Kontraktacja : 143 Kontraktacja : 46 Kontraktacja : % 33% 75% 33

34 Inwestycje planowane na 2014 r. (wprowadzone do oferty): Warszawa Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Warszawa): 643 w 5 etapach Osiedle Królewskie City Apartments Young City Etap: 3,4 178 lokali Planowana data rozpoczęcia: 1Q 2014, 1Q 2014 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Wilanów Etap: lokale Planowana data rozpoczęcia: 2Q 2014 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja:Żoliborz Etap: 3,4 292 lokali Planowana data rozpoczęcia: 1Q 2014, 1Q 2014 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Bemowo Kontraktacja : % Kontraktacja : 22 13% Kontraktacja : 81 28% 34

35 Inwestycje planowane na 2014 r. (wprowadzone do oferty): Gdańsk Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Gdańsk): 177 w 1 etapie Albatross Towers Etap: lokali Planowana data rozpoczęcia: 1Q 2014 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Przymorze Kontraktacja : 31 18% 35

36 Struktura własnościowa Na podstawie raportu bieżącego nr 5/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku 36

37 PODSUMOWANIE 2013 r. Kontakt: Dział Relacji z Inwestorami ROBYG SA tel. (22) Wyniki sprzedażowe za 4Q 2013 r. Wyniki finansowe za 3Q 2013 r. 37

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 3Q 2013 r. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 3Q 2013 r. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 3Q 2013 r. Warszawa, 14 listopada 2013 r. PODSUMOWANIE 1Q-3Q 2013 r. PODSUMOWANIE 2 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 2013 r. Warszawa, 20 marca 2014 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 2013 r. Warszawa, 20 marca 2014 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 2013 r. Warszawa, 20 marca 2014 r. PODSUMOWANIE 2013 r. PODSUMOWANIE 2 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 4Q 2013 r. Wyniki sprzedażowe za 1Q 2014 r. Warszawa, 23 kwietnia 2014 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 4Q 2013 r. Wyniki sprzedażowe za 1Q 2014 r. Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 4Q 2013 r. Wyniki sprzedażowe za 1Q 2014 r. Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Wyniki sprzedażowe za 1Q 2014 r. Wyniki finansowe za 4Q 2013 r. 2 Agenda

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1Q 2014 r. Wyniki sprzedażowe za 2Q 2014 r. Warszawa, 18 lipca 2014 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1Q 2014 r. Wyniki sprzedażowe za 2Q 2014 r. Warszawa, 18 lipca 2014 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1Q 2014 r. Wyniki sprzedażowe za 2Q 2014 r. Warszawa, 18 lipca 2014 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Wyniki sprzedażowe za 1-2Q 2014 r. Wyniki finansowe za 1Q 2014 r. * Włączając

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 16 maja 2013

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 16 maja 2013 GRUPA ROBYG Prezentacja Inwestorska Warszawa, 16 maja 2013 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 2 Podsumowanie Liczba zakontraktowanych

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 16 lipca 2013

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 16 lipca 2013 GRUPA ROBYG Prezentacja Inwestorska Warszawa, 16 lipca 2013 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 2 Podsumowanie 1-2Q 2013 Liczba

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 18 października 2013

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 18 października 2013 GRUPA ROBYG Prezentacja Inwestorska Warszawa, 18 października 2013 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 2 Podsumowanie 1-3Q 2013

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 16 kwietnia 2013

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 16 kwietnia 2013 GRUPA ROBYG Prezentacja Inwestorska Warszawa, 16 kwietnia 2013 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 2 Podsumowanie Liczba zakontraktowanych

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska Wyniki finansowe za 2012 rok. Warszawa, 14 marca 2013

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska Wyniki finansowe za 2012 rok. Warszawa, 14 marca 2013 GRUPA ROBYG Prezentacja Inwestorska Wyniki finansowe za 2012 rok Warszawa, 14 marca 2013 Agenda I. Podsumowanie 2012 roku II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za H r. Wyniki sprzedażowe za Q r. Warszawa, 17 października

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za H r. Wyniki sprzedażowe za Q r. Warszawa, 17 października Grupa ROBYG Wyniki finansowe za H1 2014 r. Wyniki sprzedażowe za Q1-3 2014 r. Warszawa, 17 października PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Wyniki sprzedażowe za Q1-3 2014 r. Podsumowanie H1 2014 r. * Uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1Q 2015 r. Warszawa, 14 maja 2015 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1Q 2015 r. Warszawa, 14 maja 2015 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1Q 2015 r. Warszawa, 14 maja 2015 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Podsumowanie 1Q 2015 r. * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć,

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki finansowe za I kwartał 2012 r. Warszawa, 16 maja 2012 r.

GRUPA ROBYG Wyniki finansowe za I kwartał 2012 r. Warszawa, 16 maja 2012 r. GRUPA ROBYG Wyniki finansowe za I kwartał 2012 r. Warszawa, 16 maja 2012 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki,

Bardziej szczegółowo

Liczba sprzedanych lokali*

Liczba sprzedanych lokali* GRUPA ROBYG Prezentacja inwestorska Warszawa,, 17 lipca 2012 Warszawa 1 Agenda I. Informacje podstawowe II. Podsumowanie III. Plany na kolejne kwartały IV. Załączniki 2 Informacje podstawowe o Grupie ROBYG

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q1-3 2014 r. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q1-3 2014 r. Warszawa, 14 listopada 2014 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q1-3 2014 r. Warszawa, 14 listopada 2014 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Q1-3 2014 * Uwzględniając transakcje zawarte do dnia sporządzenia niniejszej prezentacji. ** Przy założeniu

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 2014 r. Warszawa, 19 marca 2015 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 2014 r. Warszawa, 19 marca 2015 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 2014 r. Warszawa, 19 marca 2015 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Podsumowanie 2014 r. * Uwzględniając transakcje zawarte od 1 stycznia 2014 do dnia sporządzenia niniejszej prezentacji,

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za H1 2014 r. Warszawa, 21 sierpnia 2014 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za H1 2014 r. Warszawa, 21 sierpnia 2014 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za H1 2014 r. Warszawa, 21 sierpnia 2014 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE H1 * Uwzględniając transakcje zawarte do dnia sporządzenia niniejszej prezentacji. ** Włączając przychody

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki sprzedażowe za 1-3Q 2015 r. Wyniki finansowe za 1-2Q 2015 r. Warszawa, 13 października 2015 r.

Grupa ROBYG Wyniki sprzedażowe za 1-3Q 2015 r. Wyniki finansowe za 1-2Q 2015 r. Warszawa, 13 października 2015 r. Grupa ROBYG Wyniki sprzedażowe za 1-3Q 2015 r. Wyniki finansowe za 1-2Q 2015 r. Warszawa, 13 października 2015 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Wyniki sprzedażowe za 1-3Q 2015 r. Podsumowanie 1-2Q 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q3 2014 r. Wyniki sprzedażowe za 2014 r. Warszawa, 19 stycznia 2015 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q3 2014 r. Wyniki sprzedażowe za 2014 r. Warszawa, 19 stycznia 2015 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q3 2014 r. Wyniki sprzedażowe za 2014 r. Warszawa, 19 stycznia 2015 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Wyniki sprzedażowe za 2014 r. Podsumowanie Q1-3 2014 r. * Uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1Q 2015 r. Wyniki sprzedażowe za 1-2Q 2015 r. Warszawa, 17 lipca 2015 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1Q 2015 r. Wyniki sprzedażowe za 1-2Q 2015 r. Warszawa, 17 lipca 2015 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1Q 2015 r. Wyniki sprzedażowe za 1-2Q 2015 r. Warszawa, 17 lipca 2015 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Wyniki sprzedażowe za 1-2Q 2015 r. Podsumowanie 1Q 2015 r. * Przy założeniu

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 14 listopada 2012

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 14 listopada 2012 GRUPA ROBYG Prezentacja Inwestorska Warszawa, 14 listopada 2012 Agenda 2 Grupa ROBYG w 1 kw. 3 kw. 2012 3 Inwestycje Grupy ROBYG W okresie 1 kw. 3 kw. 2012 4 Wyniki finansowe za 1 kw. 3 kw. 2012* * W porównaniu

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1-2Q 2015 r. Warszawa, 20 sierpnia 2015 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1-2Q 2015 r. Warszawa, 20 sierpnia 2015 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1-2Q 2015 r. Warszawa, 20 sierpnia 2015 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Podsumowanie 1-2Q 2015 r. * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć,

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1-3Q 2015 r. Warszawa, 17 grudnia 2015 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1-3Q 2015 r. Warszawa, 17 grudnia 2015 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1-3Q 2015 r. Warszawa, 17 grudnia 2015 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Podsumowanie 1-3Q 2015 r. * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć,

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki finansowe za 2011 r. Warszawa, 15 marca 2012 r.

GRUPA ROBYG Wyniki finansowe za 2011 r. Warszawa, 15 marca 2012 r. GRUPA ROBYG Wyniki finansowe za 2011 r. Warszawa, 15 marca 2012 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki sprzedażowe za 2015 r. Wyniki finansowe za 1-3Q 2015 r. Warszawa, 14 stycznia 2016 r.

Grupa ROBYG Wyniki sprzedażowe za 2015 r. Wyniki finansowe za 1-3Q 2015 r. Warszawa, 14 stycznia 2016 r. Grupa ROBYG Wyniki sprzedażowe za 2015 r. Wyniki finansowe za 1-3Q 2015 r. Warszawa, 14 stycznia 2016 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Wyniki sprzedażowe za 2015 r. Podsumowanie 1-3Q 2015 r. * Przy założeniu

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki sprzedażowe za 1Q 2016 r. Wyniki finansowe za 2015 r. Warszawa, 5 kwietnia 2016 r.

Grupa ROBYG Wyniki sprzedażowe za 1Q 2016 r. Wyniki finansowe za 2015 r. Warszawa, 5 kwietnia 2016 r. Grupa ROBYG Wyniki sprzedażowe za 1Q 2016 r. Wyniki finansowe za 2015 r. Warszawa, 5 kwietnia 2016 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Q1 2016 2015 * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 24 stycznia, 2012

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 24 stycznia, 2012 Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 24 stycznia, 2012 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki,

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q r. Warszawa, 17 listopada 2016 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q r. Warszawa, 17 listopada 2016 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q1-3 2016 r. Warszawa, 17 listopada 2016 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Q1-3 2016 * Uwzględniając transakcje zawarte po 30 września 2016 r. do dnia sporządzenia niniejszej

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za H r. Warszawa, 25 sierpnia 2016 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za H r. Warszawa, 25 sierpnia 2016 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za H1 2016 r. Warszawa, 25 sierpnia 2016 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE H1 2016 * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć, ** Uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki sprzedażowe za H r. Wyniki finansowe za Q r. Warszawa, 11 lipca 2016 r.

Grupa ROBYG Wyniki sprzedażowe za H r. Wyniki finansowe za Q r. Warszawa, 11 lipca 2016 r. Grupa ROBYG Wyniki sprzedażowe za H1 2016 r. Wyniki finansowe za Q1 2016 r. Warszawa, 11 lipca 2016 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE H1 2016 Q1 2015 * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 2017 r. Warszawa, 14 marzec 2018 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 2017 r. Warszawa, 14 marzec 2018 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 2017 r. Warszawa, 14 marzec 2018 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE 2017 * Uwzględniając środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 2016 r. Warszawa, 16 marca 2017 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 2016 r. Warszawa, 16 marca 2017 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 2016 r. Warszawa, 16 marca 2017 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE 2016 * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć, ** Uwzględniając środki

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1Q 2016 r. Warszawa, 12 maja 2016 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1Q 2016 r. Warszawa, 12 maja 2016 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1Q 2016 r. Warszawa, 12 maja 2016 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE 1Q 2016 * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć, ** Uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki sprzedażowe za 2016 r. Wyniki finansowe za Q r. Warszawa, 16 stycznia 2017 r.

Grupa ROBYG Wyniki sprzedażowe za 2016 r. Wyniki finansowe za Q r. Warszawa, 16 stycznia 2017 r. Grupa ROBYG Wyniki sprzedażowe za 2016 r. Wyniki finansowe za Q1-3 2016 r. Warszawa, 16 stycznia 2017 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE 2016 Q1-3 2016 * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki sprzedażowe za Q r. Wyniki finansowe za 2016 r. Warszawa, 27 kwietnia 2017 r.

Grupa ROBYG Wyniki sprzedażowe za Q r. Wyniki finansowe za 2016 r. Warszawa, 27 kwietnia 2017 r. Grupa ROBYG Wyniki sprzedażowe za Q1 2017 r. Wyniki finansowe za 2016 r. Warszawa, 27 kwietnia 2017 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Q1 2017 2016 * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za H r. Warszawa, 29 września 2018 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za H r. Warszawa, 29 września 2018 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za H1 2018 r. Warszawa, 29 września 2018 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE H1 2018 * Uwzględniając środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 19 października, 2011

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 19 października, 2011 Grupa ROBYG S.A. Prezentacja inwestorska Warszawa, 19 października, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki,

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q r. Warszawa, 16 listopada 2017 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q r. Warszawa, 16 listopada 2017 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q1-3 2017 r. Warszawa, 16 listopada 2017 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Q1-3 2017 * Uwzględniając środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za H r. Warszawa, 24 sierpnia 2017 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za H r. Warszawa, 24 sierpnia 2017 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za H1 2017 r. Warszawa, 24 sierpnia 2017 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE H1 2017 * Uwzględniając środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q r. Warszawa, czerwiec 2019 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q r. Warszawa, czerwiec 2019 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q1 2019 r. Warszawa, czerwiec 2019 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Q1 2019 * Nie uwzględniając rezygnacji na projekcie Young City 2 z powodu przedłużających się procedur administracyjnych.

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q r. Warszawa, 5 czerwca 2018 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q r. Warszawa, 5 czerwca 2018 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q1 2018 r. Warszawa, 5 czerwca 2018 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Q1 2018 * Uwzględniając środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q r. Warszawa, 18 maja 2017 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q r. Warszawa, 18 maja 2017 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q1 2017 r. Warszawa, 18 maja 2017 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Q1 2017 * Uwzględniając środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 sierpnia, 2011

Warszawa, 25 sierpnia, 2011 Grupa ROBYG S.A. Wyniki finansowe za I półrocze 2011 r. Warszawa, 25 sierpnia, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q r. Warszawa, 29 listopada 2018 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q r. Warszawa, 29 listopada 2018 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q1-3 2018 r. Warszawa, 29 listopada 2018 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Q1-3 2018 * Uwzględniając środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja Inwestorska Warszawa, 21 lipca, 2011

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja Inwestorska Warszawa, 21 lipca, 2011 Grupa ROBYG S.A. Prezentacja Inwestorska Warszawa, 21 lipca, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 2018 r. Warszawa, 29 marca 2019 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 2018 r. Warszawa, 29 marca 2019 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 2018 r. Warszawa, 29 marca 2019 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE 2018 * Uwzględniając środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Wyniki 3 kw. 2011. Warszawa, 21 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG. Wyniki 3 kw. 2011. Warszawa, 21 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 21 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 2015 r. Warszawa, 17 marca 2016 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 2015 r. Warszawa, 17 marca 2016 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 2015 r. Warszawa, 17 marca 2016 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Podsumowanie 2015 r. * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć, ** Uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG S.A. Pierwsze notowanie obligacji na rynku ASO Catalyst. Warszawa, 17 marca 2011

Grupa ROBYG S.A. Pierwsze notowanie obligacji na rynku ASO Catalyst. Warszawa, 17 marca 2011 Grupa S.A. Pierwsze notowanie obligacji na rynku ASO Catalyst Warszawa, 17 marca 2011 1 Zespół zarządzający Grupą Oscar Kazanelson Przewodniczący Rady Nadzorczej Artur Ceglarz Wiceprezes Zarządu Chief

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG S.A. Wyniki 2010 r. Warszawa, 17 marca 2011

Grupa ROBYG S.A. Wyniki 2010 r. Warszawa, 17 marca 2011 Grupa ROBYG S.A. Wyniki 2010 r. Warszawa, 17 marca 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 28 marca 2018 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 28 marca 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 28 marca 2018 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne IQ maj 2019

Wyniki finansowe i operacyjne IQ maj 2019 Wyniki finansowe i operacyjne IQ 2019 30 maj 2019 AGENDA I. PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE II. DANE OPERACYJNE III. DANE FINANSOWE V. ZAŁĄCZNIKI 2 PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE 3 I. Podsumowanie zarządcze Kluczowe działania

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 sierpnia 2018 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 sierpnia 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 sierpnia 2018 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 14 listopada 2018 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 14 listopada 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 14 listopada 2018 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 27 marca 2019 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 27 marca 2019 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 27 marca 2019 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 sierpnia 2017 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 sierpnia 2017 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 sierpnia 2017 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 15 maja 2019 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 15 maja 2019 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 15 maja 2019 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 11 sierpnia 2016 r. I pół r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 11 sierpnia 2016 r. I pół r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 11 sierpnia 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 3Q listopada 2017

Wyniki finansowe 3Q listopada 2017 Wyniki finansowe 3Q 2017 15 listopada 2017 Spis treści 1. Wyniki a konsensus rynkowy 2. Podsumowanie wyników 3Q 2017 3. Wybrane dane finansowe i operacyjne 4. Przychody, sprzedaż i oferta 5. Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 listopada 2017 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 listopada 2017 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 listopada 2017 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE RYNKOWE PROFIL SPÓŁKI. Akcjonariat WYBRANE DANE FINANSOWE. Jedna z wiodących firm deweloperskich. Dwa segmenty działalności:

WYBRANE INFORMACJE RYNKOWE PROFIL SPÓŁKI. Akcjonariat WYBRANE DANE FINANSOWE. Jedna z wiodących firm deweloperskich. Dwa segmenty działalności: PROFIL SPÓŁKI Jedna z wiodących firm deweloperskich Dwa segmenty działalności: mieszkaniowy magazynowy Spółka, w następstwie podziału Marvipol S.A., przejęła, z dniem 1 grudnia 2017 r., działalność deweloperską

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. I-III kw r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. I-III kw r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1H sierpnia 2017

Wyniki finansowe 1H sierpnia 2017 Wyniki finansowe 1H 2017 31 sierpnia 2017 Spis treści 1. Wyniki a konsensus rynkowy 2. Podsumowanie wyników 1H 2017 3. Wybrane dane finansowe i operacyjne 4. Przychody, sprzedaż i oferta 5. Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA. wg stanu na dzień r.

Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA. wg stanu na dzień r. Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA wg stanu na dzień 31.12.2016 r. 1 2 Spis treści 1. Podsumowanie 2016 r. 2. Segment deweloperski 3. Segment najmu powierzchni 4. Segment wytwarzania energii z odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Wrocław, 22 marca 2017 r.

Lokum Deweloper S.A. Wrocław, 22 marca 2017 r. Lokum Deweloper S.A. Wrocław, 22 marca 2017 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU 29 SIERPNIA 2016 R. NASZE OSIĄGNIĘCIA W I PÓŁROCZU 2016 ROKU Skonsolidowane wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży: 254,7 mln zł

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE RYNKOWE PROFIL SPÓŁKI WYBRANE DANE FINANSOWE. Akcjonariat. Jedna z wiodących firm deweloperskich. Dwa segmenty działalności:

WYBRANE INFORMACJE RYNKOWE PROFIL SPÓŁKI WYBRANE DANE FINANSOWE. Akcjonariat. Jedna z wiodących firm deweloperskich. Dwa segmenty działalności: PROFIL SPÓŁKI Jedna z wiodących firm deweloperskich Dwa segmenty działalności: mieszkaniowy magazynowy WYBRANE INFORMACJE RYNKOWE Indeks sektorowy WIG-Nieruchomości ISIN PLMRVDV00011 Liczba akcji 41.652.852

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po trzech kwartałach 2016 roku Podstawowe informacje Grupa Inpro ma zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWY ZA 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

RAPORT FINANSOWY ZA 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU RAPORT FINANSOWY ZA 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU (zawierający śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. i śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1Q maja 2017

Wyniki finansowe 1Q maja 2017 Wyniki finansowe 1Q 2017 17 maja 2017 Spis treści 1. Wyniki a konsensus rynkowy 2. Podsumowanie wyników 1Q 2017 3. Wybrane dane finansowe i operacyjne 4. Przychody, sprzedaż i oferta 5. Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po III kwartałach 2017 roku Podstawowe informacje Grupa INPRO ma zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki za 2015 rok Podstawowe informacje Grupa Inpro posiada zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym standardzie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE RYNKOWE PROFIL SPÓŁKI WYBRANE DANE FINANSOWE. Akcjonariat. Jedna z wiodących firm deweloperskich. Dwa segmenty działalności:

WYBRANE INFORMACJE RYNKOWE PROFIL SPÓŁKI WYBRANE DANE FINANSOWE. Akcjonariat. Jedna z wiodących firm deweloperskich. Dwa segmenty działalności: PROFIL SPÓŁKI Jedna z wiodących firm deweloperskich Dwa segmenty działalności: mieszkaniowy magazynowy Spółka, w następstwie podziału Marvipol S.A., przejęła, z dniem 1 grudnia 2017 r., działalność deweloperską

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 17 maja 2017 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 17 maja 2017 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 17 maja 2017 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po I półroczu 2017 roku Podstawowe informacje Grupa INPRO ma zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym standardzie

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU 16 MAJA 2017 R. NASZE OSIĄGNIĘCIA W Q1 2017: Wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży: 198,8 mln zł wobec 118 mln zł rok wcześniej(wzrost

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki w 2013 roku Podstawowe informacje Grupa Inpro posiada zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym standardzie

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2013 roku od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2013 roku od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za I kwartał 2013 roku od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. 1. WPROWADZENIE Działalność Emitenta polega na zarządzaniu grupą kapitałową, w ramach której realizowane

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. 6 lutego 2018 r.

Lokum Deweloper S.A. 6 lutego 2018 r. Lokum Deweloper S.A. 6 lutego 2018 r. Model biznesowy Rynek i inwestycje Finanse Kontakt 2 Model biznesowy Dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA 2015 ROK 1 KWIETNIA 2016 R. NASZE OSIĄGNIĘCIA W 2015 ROKU Wyniki sprzedaży, nowe i zakończone inwestycje Rekordowa sprzedaż : 1690 mieszkań (wzrost o

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW PO 3 KWARTAŁACH 2015 ROKU 16 LISTOPADA 2015 R. Agenda Prezentacji wyników po 3 kwartałach 2015 r. I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE 3 II. SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA 2016 ROK 22 MARCA 2017 R. NASZE OSIĄGNIĘCIA W 2016 ROKU Wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży: 506,8 mln zł wobec 226,8 mln zł (wzrost o 123,4% r./r.)

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 1Q 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 24 maja 2018 r.

Podsumowanie wyników za 1Q 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 24 maja 2018 r. Podsumowanie wyników za 1Q 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 24 maja 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Seria Ticker Wartość emisji (mln zł) Kupon Data emisji Data wykupu Zabezpieczenie Rynek notowań D

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za III kwartał 2012 roku od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za III kwartał 2012 roku od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za III kwartał 2012 roku od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. 1. WPROWADZENIE Działalność Emitenta polega na zarządzaniu grupą kapitałową, w ramach której realizowane

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA I - III KW. 2017 22 LISTOPADA 2017 R. NASZE OSIĄGNIĘCIA W I III KW. 2017: Wyniki finansowe Skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA MARVIPOL DEVELOPMENT 1 PREZENTACJA INWESTORSKA WARSZAWA, 3 kwietnia 2019 R. KAŻDY SZCZEGÓŁ TO POWÓD DO DUMY MARVIPOL DEVELOPMENT 2 WPROWADZEN IE Emitent w skrócie MARVIPOL DEVELOPMENT 3 PROFIL SPÓŁKI Jedna

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW PO 9 MIESIĄCACH 2016 ROKU 14 LISTOPADA 2016 R. NASZE OSIĄGNIĘCIA PO 9 MIESIĄCACH 2016 ROKU Skonsolidowane wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży: 450,5

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych opublikowane w dniu 09 listopada 2017 roku w punkcie 1.3. Korekta wynika z faktu, iż Grupa Kapitałowa OPONEO.PL wykazała transakcje przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ WARSZAWA, 8 WRZEŚNIA 2015 R.

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ WARSZAWA, 8 WRZEŚNIA 2015 R. BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ WARSZAWA, 8 WRZEŚNIA 2015 R. Agenda Prezentacji wyników za I półrocze 2015r. I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE 3 II. SPRZEDAŻ MIESZKAŃ 6 III. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY 13 IV.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Podsumowanie wyników 2016 roku Podstawowe informacje Grupa Inpro posiada zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie 01.01.2014 - w tys. zł 01.01.2013-01.01.2014 - w tys. EUR 01.01.2013 - I. Przychody ze sprzedaży 33.155 7.935 7.931 1.879 II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8.062 2.558 1.929 606 III.

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż mieszkań (akty notarialne)

Sprzedaż mieszkań (akty notarialne) 17 lutego 2017 Seria 700 600 500 400 300 200 100 0 Ticker Wartość emisji (mln PLN) 35 33 22 35 125 Kupon Data emisji Data wykupu Zabezpieczenie Rynek notowań A DVR0318 15,0 WIBOR 6M + 5,00% 2015-03-06

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA JHM DEVELOPMENT PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY. w tys. PLN

GRUPA KAPITAŁOWA JHM DEVELOPMENT PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY. w tys. PLN 2 3 GRUPA KAPITAŁOWA JHM DEVELOPMENT PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 160 000 140 000 w tys. PLN 137 854 143 171 120 000 100 000 80 000 88 019 83 329 78 826 60 000 40 000 20 000 0 2014 2015 2016 2017 2018 4 GRUPA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za IV kwartał 2012 roku od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za IV kwartał 2012 roku od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za IV kwartał 2012 roku od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 1. WPROWADZENIE Działalność Emitenta polega na zarządzaniu grupą kapitałową, w ramach której realizowane

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW Q1 2019 WARSZAWA, 28 MAJA 2019 R. NASZE OSIĄGNIĘCIA W Q1 2019: Wyniki finansowe Skonsolidowany zysk netto: 46 mln zł Skonsolidowany zysk netto przypisany

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 1H 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 sierpnia 2018 r.

Podsumowanie wyników za 1H 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 sierpnia 2018 r. Podsumowanie wyników za 1H 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 sierpnia 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Seria Ticker Wartość emisji (mln zł) Kupon Data emisji Data wykupu Zabezpieczenie Rynek notowań

Bardziej szczegółowo