TEMAT 9: MATERIAŁY MALARSKIE- SPOIWA, PIGMENTY, WYPEŁNIACZE,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEMAT 9: MATERIAŁY MALARSKIE- SPOIWA, PIGMENTY, WYPEŁNIACZE,"

Transkrypt

1 TEMAT 9: MATERIAŁY MALARSKIE- SPOIWA, PIGMENTY, WYPEŁNIACZE, 1

2 Materiały malarskie służą do wykonywania powłok, które nadają elementom budowli estetyczny wygląd i zabezpieczają je przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Głównym materiałem malarskim jest farba, która składa się z: spoiwa, pigmentów, rozpuszczalników i rozcieńczalników, wypełniaczy, środków pomocniczych i uzupełniających. Oprócz farb, do wykonywania powłok malarskich stosuje się lakiery, politury i emalie, w skład których wchodzą te same składniki. Są to gotowe wyroby malarskie. 2

3 I. SPOIWA Spoiwo malarskie jest to substancja powłokotwórcza, która ma zdolność tworzenia na powierzchni podłoża cienkiej powłoki i nadaje jej podstawowe właściwości techniczno-użytkowe. Rozróżnia się następujące spoiwa: a) nieorganiczne wodorozcieńczalne: wapno gaszone, cementy, szkło wodne, b) organiczne wodorozcieńczalne: kleje pochodzenia roślinnego (skrobiowy, celulozowy) i zwierzęcego (glutynowy, kazeinowy), dyspersje tworzyw sztucznych, lateks kauczukowy, c) organiczne rozpuszczalnikowe: olejne, olejno-żywiczne, żywiczne naturalne i syntetyczne: żywice ftalowe, akrylowe, poliestrowe. 3

4 W zależności od rodzaju przemiany spoiwa w procesie przechodzenia ze stanu ciekłego w stan stały rozróżnia się spoiwa: - nieodwracalne : nie dające się ponownie rozpuścić we właściwym dla danego spoiwa rozpuszczalniku, np. spoiwa olejne, ftalowe, epoksydowe - odwracalne: podczas procesu schnięcia następuje fizyczne odparowanie rozpuszczalników i rozcieńczalników, bez zmiany struktury chemicznej spoiwa; spoiwo takie pod wpływem rozpuszczalnika może powrócić ponownie do stanu ciekłego, np. kleje roślinne, spoiwo poliwynylowe. 4

5 1. WODOROZCIEŃCZALNE SPOIWA MINERALNE WAPNO GASZONE- jako spoiwo malarskie stosuje się ciasto wapienne dołowane nie krócej niż 6 m-cy, rozrzedzone wodą do konsystencji świeżej śmietany. Farby wapienne powinny być stosowane na świeżych, alkaicznych tynkach i betonach. CEMENT- spoiwo hydrauliczne farb cementowych (zawiesina cementu portlandzkiego). Powłoki cementowe nie mogą szybko wysychać, do właściwego wiązania konieczna jest wilgoć. Najlepsze efekty są na świeżych mokrych i alkaicznych podłożach betonowych i tynkach. SZKŁO WODNE POTASOWE: powstaje w wyniku stopienia piasku kwarcowego i węglanu potasu. Jest to spoiwo farb krzemianowych nadających się do stosowania na podłożach mineralnych, drewnie i tkaninach, pełniąc funkcję powłok ognioodpornych. 5

6 2. SPOIWA DYSPERSYJNE Rozróżnia się dwie grupy spoiw dyspersyjnych: - EMULSJE: zawiesina płynnej substancji powłokotwórczej np. olej schnący na wodzie. - DYSPERSJE: zawiesina koloidalna drobniutkich cząsteczek substancji powłokotwórczej np. polimeru w postaci galaretowatej, w wodzie. Nazywa się je potocznie dyspersjami tworzyw sztucznych. 6

7 EMULSJE: rozróżnia się dwa rodzaje emulsji: O/W - olej w wodzie (np. mleko) rozcieńcza się wodą oraz W/O woda w oleju (np. masło) rozcieńcza się rozcieńczalnikami organicznymi. Substancjami powłokotwórczymi w emulsjach mogą być pokosty, stopy olejno-żywicze np. olejno-ftalowe, roztwory asfaltowe, chlorokauczukowe, nitrocelulozowe itp. Schnięcie spoiw emulsyjnych polega na odparowaniu wody i ewentualnie rozpuszczalników organicznych. Emulsje zawierające olej schną ponadto przez utlenianie się cząsteczek oleju. 7

8 DYSPERSJE TWORZYW SZTUCZNYCH: Zawiesina cząstek tworzywa sztucznego np. polioctanu winylu, żywic akrylowych w wodzie; Przykładem naturalnej dyspersji jest lateks kauczukowy. Dyspersje składają się z drobniutkich cząsteczek tworzywa sztucznego równomiernie rozproszonych w wodzie. Spoiwa dyspersyjne są cieczami barwy białej o konsystencji śmietanki. Rozcieńczają się dobrze wodą- są bezpieczne. Schnięcie polega na odparowaniu wody. Spoiwa dyspersyjne dobrze łączą się ze wszystkimi pigmentami, spoiwami dyspersyjnymi, klejowymi oraz mineralnymi (wapiennym i cementowym). Należy chronić je przez zamarznięciem ponieważ zawierają wodę. Stosuje się je do wyrobu farb, mas fakturujących, szpachlówek, roztworów gruntujących, klejów a także jako dodatek do zapraw. 8

9 3. SPOIWA OLEJNE Surowcami do produkcji są tłuste oleje pochodzenia roślinnego np. olej lniany, sojowy, tungowy, rycynowy lub zwierzęcego np. trany. POKOST NATURALNY LNIANY: Produkuje się poprzez rafinowanie oleju lnianego z dodatkiem sykatyw lub poprzez mieszanie na zimno oleju lnianego z roztworami sykatyw. Pokosty stanowią spoiwo farb olejnych oraz są używane w roztworach w rozcieńczalnikach organicznych do gruntowania podłoża (gruntownik pokostowy). OLEJE ZAGĘSZCZONE: do produkcji lakierów olejnych oraz farb olejnych w celu zwiększenia odporności na warunki atmosferyczne. POLIPOKOSTY: otrzymywane z polimeryzowanych olejów schnących z dodatkiem sykatyw i lotnych rozpuszczalników. Nie stosować do tłustych farb olejnych. 9

10 4. SPOIWA LAKIEROWE ROZPUSZCZALNIKOWE SPOIWA OLEJNO-ŻYWICZNE: SPOIWA ŻYWICZNE: Żywice naturalne Żywice syntetyczne Żywice ftalowe (alkaidowe) Żywice poliestrowe nienasycone Żywice fenolowe Żywice mocznikowe i melaminowe Polimery i kopolimery chlorku winylu Żywice akrylowe Żywice epoksydowe Żywice poliuretanowe Żywice silikonowe chlorokauczuk POCHODNE CELULOZY: ASFALTY: 10

11 5. WODOROZCIEŃCZALNE KLEJE Podstawową cechą jest wodorozpuszczalność w wodzie. Mają zastosowanie do fabrycznej produkcji suchych mieszanek farb klejowych. KLEJ SKROBIOWY: produkuje się ze skrobi ziemniaczanej przez modyfikację z niewielkim dodatkiem środków poprawiających właściwości oraz korygujących zapach. Są bardziej odporne na pleśnienie jednak mniej odporne na zamrażanie. 11

12 KLEJE CELULOZOWE: są odporne na zamrażanie, posiadają większą elastyczność i odporność na pęknięcia oraz pleśń, wykazują mniejszą zdolność spajania. Mogą być mieszane ze wszystkimi pigmentami i wypełniaczami. Są stosowane jako spoiwo do farb klejowych i klejowo-emulsyjnych, jako dodatek do farb wapiennych i cementowych oraz jako klej do tapet. 12

13 KLEJE GLUTYNOWE: składają się z substancji białkowyh. Produkuje się je przez wygotowanie odtłuszczonych kości, skór, ścięgien i innych odpadów rzeźnych. Występują w postaci tabliczek, łusek lub perełek, pod nazwami klej kostny, klej skórny, klej stolarski. Mogą być mieszane ze wszystkimi pigmentami, innymi klejami, spoiwami emulsyjnymi, pokostami i lakierami olejnymi. Twardnieją podczas wyparowania wody. Sucha błona klejowa jest sztywna, łatwo ulega spękaniom i łuszczeniu się. Kleje te stosowane są do farb klejowych, do gruntowania nasiąkliwych podłoży, jako klej do drewna. 13

14 KLEJE KAZEINOWE: produkuje się z odtłuszczonego mleka za pomocą podpuszczki lub przez zakwaszenie. Kazeina nie jest rozpuszczalna w wodzie. Rozróżnia się 2 rodzaje klejów: - kazeinowo-wapienny - kazeinowy handlowy klej kazeinowy stosowany jest do zapraw tynkarskich wymaganych do konserwacji zabytków oraz jako klej do drewna, zapewniający wodoodporne spoiny klejowe. 14

15 6. SPOIWA LAKIEROWE BEZROZPUSZCZALNIKOWE Dwuskładnikowe bezrozpuszczalnikowe gruntoszpachlówki i kity epoksydowe Wyroby lakierowe utwardzające się na gorąco lub pod wpływem promieni UV Gruntoszpachlówki i kity epoksydowe Plastizole Wyroby lakierowe proszkowe,utwardzają się pod wpływem wysokiej temperatury 15

16 II. PIGMENTY Pigmenty to sproszkowane substancje nierozpuszczalne w spoiwach malarskich i rozcieńczalnikach, nadające powłoce malarskiej barwę, krycie, odporność na oddziaływanie szkodliwych czynników, jak: wilgoć, korozja, wysoka temperatura. Niektóre pigmenty oprócz właściwości barwienia substancji wykazują inne cechy, jak: świecenie (luminofory), zmianę barwy na skutek ciepła (termokolory). 16

17 Ze względu na skład chemiczny i pochodzenie pigmenty dzieli się na: a) nieorganiczne naturalne (kreda, ochra, umbra), b) nieorganiczne syntetyczne (biel cynkowa, ultramaryna, żółcień chromowa), c) organiczne naturalne (sepia, błękit indygo, karmin), d) organiczne syntetyczne (żółcień Hansa, czerwień permanentna), e) węglowe (sadza, czerń kostna), f) metaliczne (pył aluminiowy, pył cynkowy). 17

18 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE: - WIELKOŚĆ I KSZTAŁT ZIARNA PIGMENTU: ziarnami pigmentu mogą być pojedyncze kryształy, ich skupienia albo zlepki. W większości pigmentów występują ziarna o różnej strukturze i wielkość co zapewnia powłoce większą szczelność i lepsze właściwości ochronne. Pigmenty metaliczne np. brąz aluminiowy mają kształt płatków, które wypływają na powierzchnię powłoki, tworząc szczelną, nieprzepuszczalną dla promieni słonecznych i wilgoci warstwę. - GĘSTOŚĆ: ma wpływ na zachowanie pigmentu w spoiwie (osiadanie, wypływanie). Im większa gęstość tym większa zdolność do osadzania i wymaga mniej spoiwa do zarobienia. 18

19 - BARWA I ZDOLNOŚĆ BARWIENIA: barwa pigmentu zależy od składu chemicznego, stopnia czystości, wielkości cząstek i ich budowy krystalicznej. Zdolność barwienia polega na tym, że zmieszany z innym pigmentem powoduje jego zmianę barwy. Im mniej pigmentu potrzeba do barwienia tym większą wykazuje on siłę barwienia lub rozjaśniania. - ZDOLNOŚĆ KRYCIA: zależy od wielkości ziaren pigmentu i związanej z tym zdolności odbijania promieni świetlnych - LICZBA OLEJOWA PIGMENTU: określa ilość oleju lnianego, potrzebną do utworzenia pasty ze 100 g pigmetu. Zależy od gęstości pigmentu- większa gęstość = mniejsza ilość spoiwa. 19

20 - ZWILŻALNOŚĆ I ZDOLNOŚĆ TWORZENIA ZAWIESIN: zwilżalność pigmentów można zwiększyć stosując środki zwilżające np. sadzę lub zwilżyć spirytusem. Zdolność pigmentu do tworzenia zawiesiny w spoiwie olbo rozpuszczalniku i stabilność tej zawiesiny są związane ze zwilżalnością powierzchni pigmentu. - NIEROZPUSZCZALNOŚĆ: to właściwość dzięki której pigment po zarobieniu wodą lub inną cieczą nie barwi jej. Ciecz powinna być bezbarwna, zabarwienie cieczy świadczy o tym że pigment posiada części rozpuszczalne. 20

21 WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE: - ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO: pigmenty powinny wykazywać możliwie dużą odporność na światło. Niedostateczna odporność powodować będzie różnicę barwy powłoki w miejscach wystawionych na działanie światła. W celu zbadania światłoodporności pigment zarabia się klejem celulozowym i wykonuje próbną powłokę, którą wystawia się na działanie promieni słonecznych, zasłaniając połowę próbki czarnym papierem. Następnie porównuje się próbki. - ODPORNOŚĆ NA ALKALIA: pigmenty odporne nie zmieniają barwy pod wpływem spoiw o odczynie alkaicznym. W celu zbadania pigmentu należy pomalować próbkę farbą na spoiwie odpornym na alkalia a następnie w jednym miejscu nasycić wykonaną powłokę rozcieńczonym ługiem sodowym. Zmiana barwy świadczy o braku odporności pigmentu na alkalia. 21

22 - ODPORNOŚĆ NA KWASY: brak odporności powoduje, że pigment pod wpływem kwasu zmieni barwę i ulegnie zniszczeniu. Kwasoodporność zbadać możemy poprzez wsypanie pigmentu do szklanego naczynia z kwasem. - ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE SIARKOWODOWU: pigmenty (np. zieleń chromowa) stanowiące związki ołowiu ciemnieją pod wpływem siarkowodoru. - ODPORNOŚĆ NA PODWYŻSZONĄ TEMPERATURĘ: większość pigmentów wykazuje ograniczoną odporność termiczną- powoduje to zmianę barwy, powstanie nalotów oraz rozpad. Odporne są tylko niektóre pigmenty np. grafit, brąz aluminiowy. 22

23 - ZACHOWANIE SIĘ PIGMENTÓW W MIESZANINACH: pigmenty na ogół nie reagują chemicznie ze sobą więc mogą być mieszane ze sobą. Niektóre pigmenty zawierające siarkę np. ultramaryna nie mogą być mieszane z pigmentami będącymi związkami ołowiu lub miedzi- będą powodować ciemnienie. - SZKODLIWOŚĆ DLA ZDROWIA:biel ołowiana, minia ołowiana oraz chromiany ołowiu (np. żółcień chromowa, zieleń chromowa, oranż chromowy) i chromiany cynku (np. żółcień cynkowa) są zaliczane do trucizn. - REAKTYWNOŚĆ CHEMICZNA PIGMENTÓW: niektóre pigmenty wchodzą w reakcje chemiczne ze spoiwem lub podłożem. 23

24 1. NATURALNE PIGMENTY NIEORGANICZNE I WYPEŁNIACZE 2. SYNTETYCZNE PIGMENTY NIEORGANICZNE I WYPEŁNIACZE 3. PIGMENTY WĘGLOWE 4. PIGMENTY METALICZNE 5. PIGMENTY ORGANICZNE 6. PIGMENTY ŚWIECĄCE 7. PASTY PIGMENTOWE 24

25 1. NATURALNE PIGMENTY NIEORGANICZNE I WYPEŁNIACZE PIGMENTY KREDA:wykazuje dobrą zdolność krycia i barwienia w spoiwach wodorozcieńczalnych, złą- w spoiwach olejnych. Odporna na alkalia i światło. Łączy się dobrze ze wszystkimi pigmentami i spoiwami. Stosuje się jako pigment do farb klejowych i emulsyjnych oraz jako wypełniacz do kitów i szpachlówek. OCHRY (UGRY): są to mieszaniny posiadające w składzie tlenki żelaza, wodzian żelaza z domieszkami związków manganu. Mają barwę od złocistożółtej do brudnobrunatnej, a poddane obróbce termicznej czerwoną do brunatnej. Właściwości barwiące zależą od zawartości w ochrze tlenku żelaza. Wykazują dobrą odporność na alkalia i działanie światła i dają się mieszać z innymi pigmentami. Stosowane do farb klejowych i wapiennych. 25

26 CZERWIEŃ ŻELAZOWA NATURALNA : składnikiem barwiącym jest tlenek żelaza, pozostałymi składnikami jest krzemionka, glikokrzemiany, węglan wapniowy. Ma barwę od czerwonej do czerwonobrunatnej. Stosowana do farb klejowych i wapiennych. UMBRY: składnikami barwiącymi są związki manganu oraz uwodniony tlenek żelaza. Ma barwę brunatnoczerwoną z odcieniem fioletu. Posiada dobrą zdolność krycia i barwienia, dobrą odporność na światło oraz alkalia. CZERŃ MANGANOWA: składa się z tlenku manganu oraz glinokrzemianów. Posiada dobrą zdolność krycia i barwienia,dobrą odporność na światło oraz alkalia. Stosowana głównie do farb wapiennych i cementowych, a także do zapraw cementowych i betonów kolorowych. 26

27 WYPEŁNIACZE MĄCZKA KWARCOWA: sproszkowana krzemionka, wykazuje odporność chemiczną, termiczną i atmosferyczną; do farb krzemianowych oraz kitów kwasoodpornych, do szlifowania i polerowania. ZIEMIA OKRZEMKOWA: z krzemionki,wykazuje odporność chemiczną, termiczną i atmosferyczną; jako środek zmniejszający połysk, do polerowania. TALK: krzemian magnezu, posiada dużą odporność na wpływy atmosferyczne; wypełniacz do farb i kitów kwasoodpornych oraz środek zapobiegający osadzaniu się pigmentu. KAOLIN: uwodniony glinokrzemian, wysoka zdolność odbijania światła odporny chemicznie, termicznie i atmosferycznie; wypełniacz do farb białych, papieru, tworzyw sztucznych oraz środek zapobiegający osadzaniu się pigmentu w wyrobach lakierowych 27

28 BENTONIT: z uwodnionych glinokrzemianów, do zagęszczania past do usuwania powłok, środek zapobiegający spływaniu wyrobów lakierniczych oraz stabilizator dyspersji. MĄCZKA WAPIENNA: zmielony kamień wapienny,odporny na wpływy atmosferyczne lecz nieodporny na kwasy; wypełniacz gęstych farb dyspersyjnych oraz kitów i szpachlówek. SZPAT LEKKI: zmielony kamień gipsowy, nieodporny na wpływy atmosferyczne; wypełniacz do mieszanych pigmentów. SZPAT CIEŻKI (BIEL BAROWA): zmielony naturalny siarczan baru, otrzymywany z barytu; chemicznie obojętny, wysoka odporność na temperaturę, chemikalia i czynniki atmosferyczne; stosowany do wyrobu pigmentów oraz wypełniania minii ołowianej. 28

29 2. SYNTETYCZNE PIGMENTY NIEORGANICZNE I WYPEŁNIACZE PRACA DOMOWA!!! SCHARAKTERYZUJ GRUPĘ PIGMENTÓW 29

30 3. PIGMENTY WĘGLOWE Drobno sproszkowane materiały zawierające węgiel jako substancję barwiącą. Rozróżnia się pigmenty węglowe naturalne np. grafit, oraz sztuczne np. sadza, czerń kostna, czerń frankfurcka. GRAFIT: ma barwę szaroczarną, posiada słabą zdolność barwienia ale dobrą krycia, odporny na światło, chemikalia i wysoką temperaturę; do powłok antykorozyjnych oraz elektroprzewodzących. SADZA: pigment barwy czarnej o dobrej zdolności krycia i barwienia, odporności na światło, czynniki atmosferyczne, chemiczne i wysoką temperaturę, trudno zwilżany wodą; do wyrobów lakierowych, do farb wodorozcieńczalnych wymaga zastosowania środka zwilżającego CZERŃ KOSTNA: dobre krycie i zróżnicowaną zdolność barwienia zależnie od gatunku, do wszystkich technik malarskich 30

31 4. PIGMENTY METALICZNE Są to drobno sproszkowane metale kolorowe BRĄZ ALUMINIOWY: w dwóch odmianach wypływającej i nie wypływającej, dostarczany w postaci pasty na spoiwie olejnym; wykazuje dobrą lub b.dobrą zdolność krycia i barwienia, b.dobrą odporność na światło i temperaturę, nieodporny na kwasy i alkalia; do wyrobów lakierowych na powłoki antykorozyjne, termoodporne i odbijające UV BRĄZ MOSIĘŻNY: proszek ze stopów miedzi i cynku, barwy złotej, wykazuje dobrą zdolność krycia i barwienia, odporność na światło, brak odporności na kwasy i kwaśne spoiwa; do powłok dekoracyjnych PYŁ CYNKOWY:barwy szarej, wykazuje zdolność barwienia, b.dobre krycie brak odporności na alkalia, działa antykorozyjnie i grzybobójczo 31

32 5. PIGMENTY ORGANICZNE NATURALNE: pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego; stosowane do konserwacji zabytkowych malowideł, w malarstwie artystycznym itp.. SYNTETYCZNE: do farb i lakierów - pigmenty wypełniane:np żółcień Hansa, czerwień permamentna - b.dobra zdolność barwienia ale słaba krycia, mieszane z wypełniaczem nieorganicznym np. szpatem ciężkim, odporne na alkalia i odporne na światło - pigmenty lakowe: osadzenie barwnika organicznego na podłożu w postaci np. bieli barowej, kaolinu; odporne na alkalia, słaba odporność na światło. 32

33 6. PIGMENTY ŚWIECĄCE (luminofory) Świecące w ciemności: fosforoscencyjne, fluorescencyjne, samoświecące (radioaktywne) i świecące w dzień: organiczne barwniki fluoryzujące pod wpływem światła dziennego Do produkcji farb świecących, do wymalowań ostrzegawczych, informacyjnych i dekoracyjnych. 7. PASTY PIGMENTOWE Produkowane na spoiwie olejnym, pasty do kolorowania farb emulsyjnych oraz pasty nadające się do kolorowania dowolnych materiałów powłokowych. 33

34 III. BARWNIKI Barwniki to sproszkowane substancje barwiące, które w odróżnieniu od pigmentów nie mają zdolności krycia i rozpuszczają się w odpowiednich cieczach. 34

35 III. WYPEŁNIACZE Wypełniacze to drobno sproszkowane substancje nieorganiczne mineralne lub syntetyczne, nierozpuszczalne w spoiwach i rozcieńczalnikach. Są one stosowane do produkcji pigmentów oraz zagęszczania wyrobów malarskich, np. kitów szpachlowych, szpachlówek, past. Do najczęściej używanych wypełniaczy należą: talk, kaolin, mączka kwarcowa, szpat. 35

TEMAT 10: MATERIAŁY MALARSKIE- ROZPUSZCZALNIKI I ROZCIEŃCZALNIKI ŚRODKI POMOCNICZE

TEMAT 10: MATERIAŁY MALARSKIE- ROZPUSZCZALNIKI I ROZCIEŃCZALNIKI ŚRODKI POMOCNICZE TEMAT 10: MATERIAŁY MALARSKIE- ROZPUSZCZALNIKI I ROZCIEŃCZALNIKI ŚRODKI POMOCNICZE 1 Materiały malarskie służą do wykonywania powłok, które nadają elementom budowli estetyczny wygląd i zabezpieczają je

Bardziej szczegółowo

3. Materiały malarskie 97

3. Materiały malarskie 97 Spis treści 1. Wiadomości wstępne i pojęcia podstawowe 11 1.1. Zawód malarza budowlanego 11 1.2. Cele robót malarskich 14 1.3. Podział technik malarskich 16 1.4. Procesy technologiczne w robotach malarskich

Bardziej szczegółowo

ZMNIEJSZANIE NASIĄKLIWOŚCI TYNKÓW, IZOLOWANIE PLAM I ZACIEKÓW. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela

ZMNIEJSZANIE NASIĄKLIWOŚCI TYNKÓW, IZOLOWANIE PLAM I ZACIEKÓW. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela ZMNIEJSZANIE NASIĄKLIWOŚCI TYNKÓW, IZOLOWANIE PLAM I ZACIEKÓW Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela 1. TYNKI NA SPOIWIE CEMENTOWYM I WAPIENNYM IZOLOWANIE PLAM I ZACIEKÓW Plamy spowodowane zaciekami wodnymi

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDOWY POWŁOK MALARSKICH. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela

ZASADY BUDOWY POWŁOK MALARSKICH. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela ZASADY BUDOWY POWŁOK MALARSKICH Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE Powłokę malarską stanowi stosunkowo cienka warstwa stwardniałego materiału malarskiego, odpowiednio związanego

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198634 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 363728 (22) Data zgłoszenia: 26.11.2003 (51) Int.Cl. C09D 167/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Zaczyny i zaprawy budowlane

Zaczyny i zaprawy budowlane Zaczyny budowlane to mieszanina spoiw lub lepiszczz wodą. Rozróżnia się zaczyny: wapienne, gipsowe, cementowe, zawiesiny gliniane. Spoiwa charakteryzują się aktywnością chemiczną. Lepiszcza twardnieją

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PISEMNA Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich Oznaczenie kwalifikacji: B.06 Wersja arkusza: X Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska

Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska Wyroby powłokowe farby emalie lakiery Farby tworzą powłoki: o dużej zdolności krycia, dobrej przyczepności do podłoża, stosunkowo niskiej odporności na uszkodzenia mechaniczne

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, FIZYCZNO-MECHANICZNE I FIZYCZNO-CHEMICZNE POWŁOK MALARSKICH

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, FIZYCZNO-MECHANICZNE I FIZYCZNO-CHEMICZNE POWŁOK MALARSKICH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, FIZYCZNO-MECHANICZNE I FIZYCZNO-CHEMICZNE POWŁOK MALARSKICH 1 1. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 2 a) WŁAŚCIWOŚCI GEOMETRYCZNE Podłoże powinno charakteryzować się regularnością kształtu. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Wyroby powłokowe. farby emalie. lakiery

Wyroby powłokowe. farby emalie. lakiery Wyroby powłokowe farby emalie lakiery 1 Farby tworzą powłoki: o dużej zdolności krycia, dobrej przyczepności do podłoża, stosunkowo niskiej odporności na uszkodzenia mechaniczne i wpływy warunków atmosferycznych.

Bardziej szczegółowo

farby emalie. lakiery. Wyroby powłokowe. Farby wykorzystywane są głównie do: Farby tworzą powłoki: malowania ścian wewnątrz i na zewnątrz

farby emalie. lakiery. Wyroby powłokowe. Farby wykorzystywane są głównie do: Farby tworzą powłoki: malowania ścian wewnątrz i na zewnątrz Wyroby powłokowe farby emalie lakiery Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska Farby tworzą powłoki: Farby wykorzystywane są głównie do: o dużej zdolności krycia, malowania ścian wewnątrz i na zewnątrz dobrej

Bardziej szczegółowo

2. Przygotowywanie powierzchni drewna i tworzyw drzewnych do wykończania. 22

2. Przygotowywanie powierzchni drewna i tworzyw drzewnych do wykończania. 22 Spis treści 1. Wiadomości wstępne o wykończaniu powierzchni drewna i tworzyw drzewnych 9 1.1. Rys historyczny 9 1.2. Cel, sposoby i rodzaje wykończania powierzchni 11 1.3. Podstawowe nazwy i określenia

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S A L N A

U N I W E R S A L N A E M A L I A UNIWERSALNA S Z Y B K O S C H N Ą C A EMALIA UNIWERSALNA SZYBKOSCHNĄCA BEZBARWNA LAKIER MIEDZIANY EFEKT LUSTRZANY Dekoracyjny lakier uniwersalny o metalicznym połysku do stosowania na powierzchniach

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY MALARSKIE. Wiadomości zebrała Anna Szymańska-Węckowska

MATERIAŁY MALARSKIE. Wiadomości zebrała Anna Szymańska-Węckowska MATERIAŁY MALARSKIE Wiadomości zebrała Anna Szymańska-Węckowska Materiały malarskie służą do ochrony i dekoracji powierzchni elementów budowlanych. Nałożenie ich cienkiej warstwy na podłoże powoduje, po

Bardziej szczegółowo

1.4. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.4. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna malarskie Kod CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie SST 2/02/6 - Roboty Dokumentacja projektowa : - rzut piwnic - rzut parteru - rzut I piętra - rzut III piętra

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa brutto. Zamawiana ilość. Lp. Nazwa materiału/opis przedmiotu zamówienia J.m. Cena łączna brutto

Cena jednostkowa brutto. Zamawiana ilość. Lp. Nazwa materiału/opis przedmiotu zamówienia J.m. Cena łączna brutto Formularz Cenowy - Załącznik nr 2 Wykaz materiałów malarskich zamawianych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w 2012 roku Lp. Nazwa materiału/opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

PERFEKCYJNY EFEKT W KAŻDYCH WARUNKACH!

PERFEKCYJNY EFEKT W KAŻDYCH WARUNKACH! PERFEKCYJNY EFEKT W KAŻDYCH WARUNKACH! UBS środek ochrony karoserii MULTI szpachlówka multifunkcyjna FÜLLER 100 podkład akrylowy FIBER szpachlówka z włóknem szklanym KLARLACK 400 lakier akrylowy www.ultraline.novol.pl

Bardziej szczegółowo

TABELA 1: WYROBY LAKIERNICZE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (CZĘŚĆ I)

TABELA 1: WYROBY LAKIERNICZE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (CZĘŚĆ I) TABELA 1: WYROBY LAKIERNICZE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (CZĘŚĆ I) Lp. Nazwa Producent/Nazwa J.m Ilość Cena jedn. netto VAT w...% brutto 1. 2. 3. 4. 5. 6 Emalia ftalowa (alkidowa) ogólnego stosowania z połyskiem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich obejmujących malowanie

Bardziej szczegółowo

w_08 Chemia mineralnych materiałów budowlanych c.d. Chemia metali budowlanych

w_08 Chemia mineralnych materiałów budowlanych c.d. Chemia metali budowlanych w_08 Chemia mineralnych materiałów budowlanych c.d. Chemia metali budowlanych Spoiwa krzemianowe Kompozyty krzemianowe (silikatowe) kity, zaprawy, farby szkło wodne Na 2 SiO 3 + 2H 2 O H 2 SiO 3 +

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna PROTECT 330 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

Karta Techniczna PROTECT 330 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. PRODUKTY POWIĄZANE HARD 0 Utwardzacz do wyrobów poliuretanowych, standardowy, szybki Rozcieńczalnik uniwersalny, wolny,

Bardziej szczegółowo

NAPRAWA USZKODZEŃ PODŁOŻA Z DREWNA I MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela

NAPRAWA USZKODZEŃ PODŁOŻA Z DREWNA I MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela NAPRAWA USZKODZEŃ PODŁOŻA Z DREWNA I MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela Podłoża drewniane maluje się przede wszystkim w celach ochronnych. Drewno jako materiał budowlany

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych malowania budynku szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Mierzynie, Gm.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych malowania budynku szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Mierzynie, Gm. USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH siedziba: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Stolarska 16 tel, fax.: (0-44) 7339966 e-mail: krzysztofpab@poczta.onet.pl Bank PeKaO S.A., rachunek nr: Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy UNDER 385 H 6985 PLAST 825 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład epoksydowy Utwardzacz Dodatek zwiększający przyczepność do tworzyw sztucznych Barwnik do podkładu

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna PROTECT 321 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

Karta Techniczna PROTECT 321 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. PRODUKTY POWIĄZANE Utwardzacz do wyrobów poliuretanowych, standardowy, szybki Rozcieńczalnik uniwersalny, wolny, standardowy,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ROBOTY MALARSKIE kod CPV

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ROBOTY MALARSKIE kod CPV SST -08 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. ROBOTY MALARSKIE kod CPV 45442100-8 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

500 Podkład akrylowy szary 6

500 Podkład akrylowy szary 6 ACRYLIC PRIMER -PODKŁAD AKRYLOWY jednokomponentowy, wypełniający podkład akrylowy przeznaczony przede wszystkim do wyrównywania powierzchni szpachlowanych i starych powłok lakierniczych. Idealny do napraw

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MALARSKIE A-05

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MALARSKIE A-05 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MALARSKIE A-05 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Podsumowanie. - wnioski i obserwacje z przeprowadzonych badań

Plan prezentacji. Podsumowanie. - wnioski i obserwacje z przeprowadzonych badań Plan prezentacji Część ogólna wprowadzenie do tematu - rola polimerowych modyfikatorów spoiw mineralnych - korzyści ze stosowania domieszek polimerowych do zapraw i betonów - rodzaje stosowanych obecnie

Bardziej szczegółowo

TEMAT : MATERIAŁY DO PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA

TEMAT : MATERIAŁY DO PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA TEMAT 12-14 : MATERIAŁY DO PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA 1 1. MATERIAŁY DO NAPRAW I WYGŁADZANIA PODŁOŻA 2 MATERIAŁY DO PRZYGOTOWYWANIA PODŁOŻA Przygotowanie podłoża w pracach malarskich jest bardzo istotne. Od

Bardziej szczegółowo

Technologie Materiałów Budowlanych Wykład 3. Mineralne spoiwa budowlane cz. II

Technologie Materiałów Budowlanych Wykład 3. Mineralne spoiwa budowlane cz. II Technologie Materiałów Budowlanych Wykład 3 Mineralne spoiwa budowlane cz. II Spoiwa gipsowe surowce naturalne : kamień gipsowy - CaSO 4 *2 H 2 O (95%) anhydryt - CaSO 4 gipsy chemiczne (syntetyczne) gipsy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FARBY ZESTAW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FARBY ZESTAW Załącznik 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KATEGORIA Farba emulsyjna FARBY ZESTAW OPIS wymagania minimalne Biała emulsja do ścian i sufitów o wysokiej jakości. Farba emulsyjna przeznaczona do dekoracyjnego

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral H 6985 Spectral EXTRA 745

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral H 6985 Spectral EXTRA 745 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy H 6985 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład epoksydowy Utwardzacz Barwnik do podkładu WŁAŚCIWOŚCI Szybkoschnący podkład epoksydowy Bardzo dobra przyczepność do elementów

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 335 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 335 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PLAST 775 PLAST 825 EXTRA 755 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy biały P1 Podkład akrylowy szary P3 Podkład akrylowy czarny P5 Utwardzacz Rozcieńczalnik do wyrobów

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie podstawowych robót malarskich 713[08].Z1.05

Wykonywanie podstawowych robót malarskich 713[08].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Elżbieta Dyląg Wykonywanie podstawowych robót malarskich 713[08].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

Bardziej szczegółowo

4.15. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

4.15. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE 4.15. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy. Zał. Nr 6 do Zaproszenia znak; 28/PO/WM/r.b/2015 r. REMONT KLATKI SCHODOWEJ

Szczegółowy kosztorys ofertowy. Zał. Nr 6 do Zaproszenia znak; 28/PO/WM/r.b/2015 r. REMONT KLATKI SCHODOWEJ Szczegółowy kosztorys ofertowy Data: 2015-10-06 Budowa: ul. Peowiaków 40A, 22-400 Zamość Kody CPV: Obiekt: Zamawiający: 45 000000-7 Roboty budowlane 45442100-8 Roboty malarskie Budynek mieszkalny Wspólnota

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane - systematyka i uwarunkowania właściwości użytkowych

Materiały budowlane - systematyka i uwarunkowania właściwości użytkowych Materiały budowlane - systematyka i uwarunkowania właściwości użytkowych Kompozyty Większość materiałów budowlanych to materiały złożone tzw. KOMPOZYTY składające się z co najmniej dwóch składników występujących

Bardziej szczegółowo

Technologie Materiałów Budowlanych Wykład 3. Mineralne spoiwa budowlane

Technologie Materiałów Budowlanych Wykład 3. Mineralne spoiwa budowlane Technologie Materiałów Budowlanych Wykład 3 Mineralne spoiwa budowlane Spoiwa mineralne Materiały o właściwościach wiążących, wytwarzane przez wypalenie i sproszkowanie surowców skalnych Po wymieszaniu

Bardziej szczegółowo

ST ROBOTY MALARSKIE CPV

ST ROBOTY MALARSKIE CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST - 2.7 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

COBRA Karta Techniczna Karta techniczna COBRA Dwuskładnikowa Poliuretanowa Powłoka Ochronna WŁAŚCIWOŚCI

COBRA Karta Techniczna Karta techniczna COBRA Dwuskładnikowa Poliuretanowa Powłoka Ochronna WŁAŚCIWOŚCI Karta techniczna COBRA Dwuskładnikowa Poliuretanowa Powłoka Ochronna WŁAŚCIWOŚCI COBRA produkt tworzący powłokę o drobnoziarnistej strukturze, odporną na zadrapania. Zabezpiecza przed benzyną, olejami,

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy UNDER 355 PLAST 775 PLAST 825 EXTRA 755 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy szary Utwardzacz Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych standardowy, szybki,

Bardziej szczegółowo

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04 Karta techniczna Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD AKRYLOWY podstawowy podkład akrylowy w naszej ofercie. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości żywic i specjalnych dodatków posiada bardzo dobrą przyczepność

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANA I ODBIORU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANA I ODBIORU Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004-2007 For Evaluation Only. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANA I ODBIORU ROBOTY MALARSKIE w ZSE w Lesznie ą 1. Wstęp 1.1.

Bardziej szczegółowo

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04 Karta techniczna Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI Podkład akrylowy Protect 330 jest podkładem akrylowym, który dzięki zastosowaniu wysokiej jakości żywic i specjalnych dodatków zapewnia dobrą ochronę antykorozyjną

Bardziej szczegółowo

SILIKONOWE SPOIWA I HYDROFOBIZATORY SARSIL ME-25 SARSIL ME-40 POLSIL AMO-50 SARSIL CM-70 SARSIL G-50

SILIKONOWE SPOIWA I HYDROFOBIZATORY SARSIL ME-25 SARSIL ME-40 POLSIL AMO-50 SARSIL CM-70 SARSIL G-50 SILIKONOWE SPOIWA I HYDROFOBIZATORY SARSIL ME-25 SARSIL ME-40 POLSIL AMO-50 SARSIL CM-70 SARSIL G-50 Wodne emulsje silikonowe stosowane są jako dodatki uszlachetniające lub spoiwo w produkcji materiałów

Bardziej szczegółowo

TEMAT 11: CZYNNIKI NISZCZĄCE PODŁOŻA I POWŁOKI MALARSKIE

TEMAT 11: CZYNNIKI NISZCZĄCE PODŁOŻA I POWŁOKI MALARSKIE TEMAT 11: CZYNNIKI NISZCZĄCE PODŁOŻA I POWŁOKI MALARSKIE 1 CZYNNIKAMI, KTÓRE OBNIŻAJĄ WARTOŚĆ LUB NISZCZĄ PODŁOŻE I POWŁOKI MALARSKIE, SĄ ODDZIAŁYWANIA: - FIZYCZNE: ściskanie, rozciąganie, zginanie, ścieranie,

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 365 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 365 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PLAST 775 PLAST 825 EXTRA 755 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy biały P1 Podkład akrylowy szary P3 Podkład akrylowy czarny P5 Utwardzacz Rozcieńczalnik do wyrobów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych B B Malowanie tynków. 1. Wstęp. 1.1.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych B B Malowanie tynków. 1. Wstęp. 1.1. B.07.01.01. Malowanie tynków 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

HYDROGRUNT EP WYRÓB DO STOSOWANIA PRZEMYSŁOWEGO

HYDROGRUNT EP WYRÓB DO STOSOWANIA PRZEMYSŁOWEGO 1/5 01 sierpnia 2008 - Wodorozcieńczalna farba epoksydowa do gruntowania, dwuskładnikowa. GŁÓWNE CECHY UŻYTKOWE: - Tworzy zestawy powłok, nadające się do zastosowań na rozmaitych podłożach przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

FARBY, LAKIERY. Aleksandra Roszczyk ZSP5

FARBY, LAKIERY. Aleksandra Roszczyk ZSP5 FARBY, LAKIERY FARBY DRUKOWE/DRUKARSKIE/GRAFICZNE materiały powłokotwórcze ciekłe lub maziste, będącymi zawiesinami lub roztworami substancji barwiących w spoiwach. stosowane do wielokrotnego przenoszenia

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 325 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 325 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 UNDER 325 Dwuskładnikowy podkład akrylowy UNDER 325 UNDER 325 UNDER 325 PLAST 775 PLAST 825 EXTRA 755 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy biały P1 Podkład akrylowy szary P3 Podkład akrylowy czarny

Bardziej szczegółowo

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę doradczą od jednostki naukowej w zakresie prac rozwojowych, polegających na:

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę doradczą od jednostki naukowej w zakresie prac rozwojowych, polegających na: Sieradz, dnia 21.03.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2011 Dotyczy: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

PROTECT 320 Karta Techniczna LT Karta techniczna PROTECT 320 Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI

PROTECT 320 Karta Techniczna LT Karta techniczna PROTECT 320 Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI Karta techniczna Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD AKRYLOWY szybki podkład wypełniający na bazie żywic akrylowych. Charakteryzuje się znacznie mniejszą tendencją do zaklejania papieru, szczególnie przy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST Nr 1/06/2012-KK - Roboty malarskie

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST Nr 1/06/2012-KK - Roboty malarskie Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST Nr 1/06/2012-KK - Roboty malarskie Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie Kod CPV 45442100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Dokumentacja projektowa : - rzut I piętra

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B.I ROBOTY MALARSKIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B.I ROBOTY MALARSKIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B.I0.00.00 ROBOTY MALARSKIE Nazwa obiektu: Przebudowa dacbu i poddasza Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku-Zdroju Adres

Bardziej szczegółowo

Szczgółowy kosztorys ofertowy Remont klatek schodowych - budynek mieszkalny ul. Akademicka 6

Szczgółowy kosztorys ofertowy Remont klatek schodowych - budynek mieszkalny ul. Akademicka 6 Szczgółowy kosztorys ofertowy Data: 2016-08-10 Budowa: Remont klatek - szt. 2 Obiekt: Akademicka 6 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamosciu Sp. z o.o. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych EPOXY PRIMER 3:1 Antykorozyjny podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE EPOXY PRIMER HARDENER Utwardzacz do podkładu epoksydowego Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych WŁAŚCIWOŚCI Wyrób zaprojektowany i

Bardziej szczegółowo

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 1. 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 2. 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 3. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 4. 02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje, w tym

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH I WIATROŁAPÓW - 2 szt.

Kosztorys ofertowy. MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH I WIATROŁAPÓW - 2 szt. Kosztorys ofertowy Budowa: Listopadowa 45 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Obiekt: Budynek mieszkalny Zamawiający: Zakład Gospodarki

Bardziej szczegółowo

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04 Karta techniczna Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD AKRYLOWY silnie wypełniający podkład na bazie żywic akrylowych. Dzięki wysokiej lepkości natryskowej pozwala na nanoszenie bardzo grubych warstw, doskonale

Bardziej szczegółowo

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych Podkład epoksydowy antykorozyjny Szybkoschnący antykorozyjny podkład epoksydowy utwardzany adduktem aminowym. PRODUKTY POWIĄZANE Utwardzacz do podkładu epoksydowego Utwardzacz do podkładu epoksydowego

Bardziej szczegółowo

Systemy napraw i ochrony konstrukcji budowlanych MC - Bauchemie MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA

Systemy napraw i ochrony konstrukcji budowlanych MC - Bauchemie MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA Posadzka przemysłowa na bazie bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej i barwionego kruszywa kwarcowego Antypoślizgowa posadzka przemysłowa MC-DUROFLOOR Opis produktu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy REMONT I MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH

Szczegółowy kosztorys ofertowy REMONT I MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH Szczegółowy kosztorys ofertowy Budowa: Hrubieszowska 20 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Hrubieszowska 20 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z CHEMII w klasie II gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

RAWOMAL P 4.3 Farba wodorozcieńczalna do gruntowania

RAWOMAL P 4.3 Farba wodorozcieńczalna do gruntowania RAWOMAL P 4.3 Farba wodorozcieńczalna do gruntowania Symbol : Kolorystyka : PKWiU 24.30.11-70.00-70-XXXX-XX KTM 1316-229-77XXX-XXX czerwony tlenkowy, szary jasny lub wg indywidualnych uzgodnień. Norma

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Olsztyn, Czerwiec 2017 r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie nr J01 Remont pokoi internatowych, naprawa kominów ponad dachem wraz z robotami towarzyszącymi w Przasnyszu

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU HYDROIZOLACJA BALKONÓW I TARASÓW HYDROIZOLACJA BALKONÓW I TARASÓW Tarasy i balkony, naleŝą do tych części budynku, które naraŝone są

Bardziej szczegółowo

Naturalne, funkcjonalne, zdrowe. Produkty silikatowe marki Brillux

Naturalne, funkcjonalne, zdrowe. Produkty silikatowe marki Brillux Naturalne, funkcjonalne, zdrowe Produkty silikatowe marki Brillux Fundament ekologii Krzemiany w XXI wieku W czasach coraz większej świadomości zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zdrowia coraz

Bardziej szczegółowo

ST 04. POWŁOKI MALARSKIE

ST 04. POWŁOKI MALARSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 04. POWŁOKI MALARSKIE KOD CPV 45442100-8 48 Spis treści 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI... 50 1.1. Przedmiot specyfikacji... 50 1.2. Zakres stosowania specyfikacji...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLSKI INSTYTUT SZTUKI FIMOWEJ WARSZAWA UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY MALARSKIE SST 003 2011-05-01 OPRACOWAŁ: BOGDAN

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B-06. MALOWANIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B-06. MALOWANIE Zawartość: 1. Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B-06. MALOWANIE 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe

Bardziej szczegółowo

1.0. Wstęp Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.0. Wstęp Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 1.0. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. 1.2. Zakres stosowania SST. Szczegółowa specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Gruntowanie powierzchni przed. malowaniem

Gruntowanie powierzchni przed. malowaniem Gruntowanie powierzchni przed malowaniem Przygotowanie gruntu 1. Gruntowanie powierzchni to czynność poprzedzająca malowanie. Polega ona na przygotowaniu podłoża pod warstwę farby nawierzchniowej. Celem

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ BUDOWLANY ZŁOTA KIELNIA EDYCJA XLVI FINAŁ CENTRALNY

TURNIEJ BUDOWLANY ZŁOTA KIELNIA EDYCJA XLVI FINAŁ CENTRALNY B.06. ROBOTY MALARSKO - TAPECIARSKIE TURNIEJ BUDOWLANY ZŁOTA KIELNIA EDYCJA XLVI FINAŁ CENTRALNY LUTY 2017 Instrukcja dla uczestnika finału 1. Sprawdź, czy arkusz, który otrzymałeś zawiera 10 stron. Ewentualny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B-9.00.00 ROBOTY MALARSKIE KOD CPV 45.44.21.00-8 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Ocena trwałości powłok malarskich i wypraw tynkarskich elewacyjnych, czyli o prowadzeniu badań starzeniowych w Spektrochemie

Ocena trwałości powłok malarskich i wypraw tynkarskich elewacyjnych, czyli o prowadzeniu badań starzeniowych w Spektrochemie Ocena trwałości powłok malarskich i wypraw tynkarskich elewacyjnych, czyli o prowadzeniu badań starzeniowych w Spektrochemie Konferencja Nowe wyzwania dla chemii budowlanej Warszawa, 11.06.2015 Promieniowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-17

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-17 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-17 zadania inwestycyjnego p.n.: BUDOWA TRZECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH ORAZ ZESPOŁU GARAŻY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 77-400 ZŁOTÓW, dz. nr 2/19, 3 ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06. 29 10 01 09* Kwas siarkowy. 30 10 01 22*

Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06. 29 10 01 09* Kwas siarkowy. 30 10 01 22* Odpady 01 06 01 01* Kwas siarkawy i siarkowy. 02 06 01 02* Kwas chlorowodorowy. 03 06 01 04* Kwas fosforowy i fosforawy. 04 06 01 06* Inne kwasy. 05 06 02 01* Wodorotlenek wapniowy. 06 06 02 03* Wodorotlenek

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont natrysków i toalet. Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa nr 32 Lokalizacja: Kraków, ul.królowej Jadwigi 78

Przedmiar robót. Remont natrysków i toalet. Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa nr 32 Lokalizacja: Kraków, ul.królowej Jadwigi 78 Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa nr 32 Lokalizacja: Kraków, ul.królowej Jadwigi 78 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Natryski 1.1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie

Bardziej szczegółowo

Wstrząsać przez Nanosić 5-10min 15-30min/20 C P360-500 P800-1000 oczyszczać zawór 2 min. 2-3 warstwy 15 min/60 C przez 5 sekund

Wstrząsać przez Nanosić 5-10min 15-30min/20 C P360-500 P800-1000 oczyszczać zawór 2 min. 2-3 warstwy 15 min/60 C przez 5 sekund ACRYLIC PRIMER -PODKŁAD AKRYLOWY jednokomponentowy, wypełniający podkład akrylowy przeznaczony przede wszystkim do wyrównywania powierzchni szpachlowanych i starych powłok lakierniczych. Idealny do napraw

Bardziej szczegółowo

Litowce i berylowce- lekcja powtórzeniowa, doświadczalna.

Litowce i berylowce- lekcja powtórzeniowa, doświadczalna. Doświadczenie 1 Tytuł: Badanie właściwości sodu Odczynnik: Sód metaliczny Szkiełko zegarkowe Metal lekki o srebrzystej barwie Ma metaliczny połysk Jest bardzo miękki, można kroić go nożem Inne właściwości

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. REMONT KLAREK SCHODOWYCH - Gminna 30 - Zadanie 18/ZP/p.n./r.b./2010 Załącznik Nr. 1 do SIWZ

Kosztorys. REMONT KLAREK SCHODOWYCH - Gminna 30 - Zadanie 18/ZP/p.n./r.b./2010 Załącznik Nr. 1 do SIWZ Kosztorys Budowa: ul. Gminna 30 Obiekt: Budynek mieszkalny Jednostka opracowująca kosztorys: Zakład GospodarkiLokalowej w Zamościu Spólka z o.o ul. Peowiaków 8 Kosztorys opracowali: Eligiusz Jeżewski,

Bardziej szczegółowo

Farby i lakiery. www.tools-shop.pl. Powłoka chromowo-niklowa NOW. Powłoka miedziowa w spray u NOW. Mosiądz spra y NOW

Farby i lakiery. www.tools-shop.pl. Powłoka chromowo-niklowa NOW. Powłoka miedziowa w spray u NOW. Mosiądz spra y NOW Powłoka chromowo-niklowa NOW doskonale zabezpiecza antykorozyjnie stale szlachetne A2/A4 doskonałe zabezpieczenie szwów spawalniczych wysoka odporność na agresywne środowisko nadaje powierzchni metaliczny

Bardziej szczegółowo

Odczyn roztworu Skala ph. Piotr Zawadzki i Aleksandra Jarocka

Odczyn roztworu Skala ph. Piotr Zawadzki i Aleksandra Jarocka Odczyn roztworu Skala ph Piotr Zawadzki i Aleksandra Jarocka Wskaźniki a odczyn Ph Wskaźniki, to związki, które w zależności od odczynu roztworu zmieniają barwę. Najczęściej spotykanymi w naszym otoczeniu

Bardziej szczegółowo

Wstęp 11 Od autora 13 Podziękowania 14. I. Celuloza i inne składniki włókien roślinnych 15

Wstęp 11 Od autora 13 Podziękowania 14. I. Celuloza i inne składniki włókien roślinnych 15 spis treści Wstęp 11 Od autora 13 Podziękowania 14 I. Celuloza i inne składniki włókien roślinnych 15 Budowa celulozy 16 Podstawowe właściwości celulozy 17 Działanie kwasów 17 Reakcja z alkaliami 18 Utlenianie

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 575 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR)

Karta Techniczna Spectral KLAR 575 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR) Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR) H 6125 SOLV 855 PLAST 775 S-D10 EXTRA 835 EXTRA 895 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy SR Utwardzacz

Bardziej szczegółowo

PROTECT 360 Karta Techniczna LT-02-09 04.02.2016. Karta techniczna PROTECT 360 Podkład epoksydowy antykorozyjny WŁAŚCIWOŚCI

PROTECT 360 Karta Techniczna LT-02-09 04.02.2016. Karta techniczna PROTECT 360 Podkład epoksydowy antykorozyjny WŁAŚCIWOŚCI Karta techniczna Podkład epoksydowy antykorozyjny WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD EPOKSYDOWY podkład antykorozyjny, zapewniający znakomitą ochronę powierzchni stalowych dzięki wysokojakościowym żywicom i aktywnym

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Rodzaje odpadów niebezpiecznych. Kod wg katalogu odpadów. w zamykanych szczelnych paletopojemnikach o pojemności 1 m 3 z tworzywa sztucznego

Tabela 1. Rodzaje odpadów niebezpiecznych. Kod wg katalogu odpadów. w zamykanych szczelnych paletopojemnikach o pojemności 1 m 3 z tworzywa sztucznego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wykaz odpadów powstających w Głównym Instytucie Górnictwa objętych przedmiotowym zamówieniem wraz z określeniem sposobu ich gromadzenia, odbioru oraz transportu Tabela

Bardziej szczegółowo

mcr Pyroplast Wood T powłokowy system zabezpieczeń elementów drewnianych i drewnopochodnych

mcr Pyroplast Wood T powłokowy system zabezpieczeń elementów drewnianych i drewnopochodnych mcr Pyroplast Wood T powłokowy system zabezpieczeń elementów drewnianych i drewnopochodnych ZASTOSOWANIE Pyroplast Wood T jest bezbarwnym preparatem wieloskładnikowym typu powłokowego o zastrzeżonym składzie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE sal dla podopiecznych i korytarzy II piętro DPS w Nielestnie

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE sal dla podopiecznych i korytarzy II piętro DPS w Nielestnie SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE sal dla podopiecznych i korytarzy II piętro DPS w Nielestnie 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Vulmsidizol System VULM BIOTECHNOLOGY. ul. Zygmunta Vogla 8 02-963 Warszawa tel.: +48 22 378 22 90 fax: +48 22 378 22 99 email: biuro@vulmbiotech.

Vulmsidizol System VULM BIOTECHNOLOGY. ul. Zygmunta Vogla 8 02-963 Warszawa tel.: +48 22 378 22 90 fax: +48 22 378 22 99 email: biuro@vulmbiotech. Vulmsidizol System VULM BIOTECHNOLOGY ul. Zygmunta Vogla 8 02-963 Warszawa tel.: +48 22 378 22 90 fax: +48 22 378 22 99 email: biuro@vulmbiotech.pl Wstęp: PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ROZCIEŃCZALNE W WODZIE NIESZKODLIWE

Bardziej szczegółowo

Wykład 20.: Obiekty budowlane w oczyszczalniach ścieków. Jacek Boroń, Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania

Wykład 20.: Obiekty budowlane w oczyszczalniach ścieków. Jacek Boroń, Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Wykład 20.: Obiekty budowlane w oczyszczalniach ścieków Jacek Boroń, Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania 20.1. Zalecane piśmiennictwo 20.2. Podstawowe pojęcia Dyspersja stan rozdrobnienia,

Bardziej szczegółowo

Pyroplast HW WYKONANIE ZABEZPIECZENIA. powłokowy system zabezpieczeń ogniochronnych elementów drewnianych SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Pyroplast HW WYKONANIE ZABEZPIECZENIA. powłokowy system zabezpieczeń ogniochronnych elementów drewnianych SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH WYKONANIE ZABEZPIECZENIA Wykonanie izolacji polega na nałożeniu na poszczególne elementy drewniane warstw składających się na system Pyroplast HW. Zabezpieczane elementy zachowują naturalny kształt i wygląd

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. SST 13 Malowanie

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. SST 13 Malowanie SST 13 Malowanie 1 SPIS TREŚCI Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 1 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH NINIEJSZYMI SST...3 2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW...3 2.1 WODA...3 2.2 MLEKO WAPIENNE...3

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia cz. II farby, lakiery, lakierobejce, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki

Opis przedmiotu zamówienia cz. II farby, lakiery, lakierobejce, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki Zał. nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia cz. II farby, lakiery, lakierobejce, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki L.p. Materiał j.m. Podstawa Opcja Razem 1 l 2 2 4 pomieszczeń oraz tynków; kolor: czarny.

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 555 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR)

Karta Techniczna Spectral KLAR 555 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR) Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR) H 6115 SOLV 855 PLAST 775 S-D10 EXTRA 835 EXTRA 895 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy SR Utwardzacz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych KOD TYNKOWANIE KOD MALOWANIE

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych KOD TYNKOWANIE KOD MALOWANIE Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych KOD 45410000-4 TYNKOWANIE KOD 45442100 MALOWANIE 1. Wstęp 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Modernizacja budynków

Bardziej szczegółowo

Tynk inwestycyjny ST-one

Tynk inwestycyjny ST-one Katalog produktów 1 ynki ynk inwestycyjny S-one Faktura pełna Baranek łatwe nanoszenie szeroka gama kolorystyczna duży wybór granulacji zwiększona odporność przed porastaniem algami i grzybami wysoka elastyczność

Bardziej szczegółowo

Sika sikafloor 2530 W, 6kg, szary. Soudal silikon uniwersalny, 300ml, czarny

Sika sikafloor 2530 W, 6kg, szary. Soudal silikon uniwersalny, 300ml, czarny Sika sikafloor 2530 W, 6kg, szary Kod Kleimy: ska2111ooo6k573y Pojemność: 6kg Cena netto: 302,67 PLN Sikafloor -2530 W jest dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową, barwną dyspersją wodną żywicy epoksydowej

Bardziej szczegółowo