TEMAT 9: MATERIAŁY MALARSKIE- SPOIWA, PIGMENTY, WYPEŁNIACZE,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEMAT 9: MATERIAŁY MALARSKIE- SPOIWA, PIGMENTY, WYPEŁNIACZE,"

Transkrypt

1 TEMAT 9: MATERIAŁY MALARSKIE- SPOIWA, PIGMENTY, WYPEŁNIACZE, 1

2 Materiały malarskie służą do wykonywania powłok, które nadają elementom budowli estetyczny wygląd i zabezpieczają je przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Głównym materiałem malarskim jest farba, która składa się z: spoiwa, pigmentów, rozpuszczalników i rozcieńczalników, wypełniaczy, środków pomocniczych i uzupełniających. Oprócz farb, do wykonywania powłok malarskich stosuje się lakiery, politury i emalie, w skład których wchodzą te same składniki. Są to gotowe wyroby malarskie. 2

3 I. SPOIWA Spoiwo malarskie jest to substancja powłokotwórcza, która ma zdolność tworzenia na powierzchni podłoża cienkiej powłoki i nadaje jej podstawowe właściwości techniczno-użytkowe. Rozróżnia się następujące spoiwa: a) nieorganiczne wodorozcieńczalne: wapno gaszone, cementy, szkło wodne, b) organiczne wodorozcieńczalne: kleje pochodzenia roślinnego (skrobiowy, celulozowy) i zwierzęcego (glutynowy, kazeinowy), dyspersje tworzyw sztucznych, lateks kauczukowy, c) organiczne rozpuszczalnikowe: olejne, olejno-żywiczne, żywiczne naturalne i syntetyczne: żywice ftalowe, akrylowe, poliestrowe. 3

4 W zależności od rodzaju przemiany spoiwa w procesie przechodzenia ze stanu ciekłego w stan stały rozróżnia się spoiwa: - nieodwracalne : nie dające się ponownie rozpuścić we właściwym dla danego spoiwa rozpuszczalniku, np. spoiwa olejne, ftalowe, epoksydowe - odwracalne: podczas procesu schnięcia następuje fizyczne odparowanie rozpuszczalników i rozcieńczalników, bez zmiany struktury chemicznej spoiwa; spoiwo takie pod wpływem rozpuszczalnika może powrócić ponownie do stanu ciekłego, np. kleje roślinne, spoiwo poliwynylowe. 4

5 1. WODOROZCIEŃCZALNE SPOIWA MINERALNE WAPNO GASZONE- jako spoiwo malarskie stosuje się ciasto wapienne dołowane nie krócej niż 6 m-cy, rozrzedzone wodą do konsystencji świeżej śmietany. Farby wapienne powinny być stosowane na świeżych, alkaicznych tynkach i betonach. CEMENT- spoiwo hydrauliczne farb cementowych (zawiesina cementu portlandzkiego). Powłoki cementowe nie mogą szybko wysychać, do właściwego wiązania konieczna jest wilgoć. Najlepsze efekty są na świeżych mokrych i alkaicznych podłożach betonowych i tynkach. SZKŁO WODNE POTASOWE: powstaje w wyniku stopienia piasku kwarcowego i węglanu potasu. Jest to spoiwo farb krzemianowych nadających się do stosowania na podłożach mineralnych, drewnie i tkaninach, pełniąc funkcję powłok ognioodpornych. 5

6 2. SPOIWA DYSPERSYJNE Rozróżnia się dwie grupy spoiw dyspersyjnych: - EMULSJE: zawiesina płynnej substancji powłokotwórczej np. olej schnący na wodzie. - DYSPERSJE: zawiesina koloidalna drobniutkich cząsteczek substancji powłokotwórczej np. polimeru w postaci galaretowatej, w wodzie. Nazywa się je potocznie dyspersjami tworzyw sztucznych. 6

7 EMULSJE: rozróżnia się dwa rodzaje emulsji: O/W - olej w wodzie (np. mleko) rozcieńcza się wodą oraz W/O woda w oleju (np. masło) rozcieńcza się rozcieńczalnikami organicznymi. Substancjami powłokotwórczymi w emulsjach mogą być pokosty, stopy olejno-żywicze np. olejno-ftalowe, roztwory asfaltowe, chlorokauczukowe, nitrocelulozowe itp. Schnięcie spoiw emulsyjnych polega na odparowaniu wody i ewentualnie rozpuszczalników organicznych. Emulsje zawierające olej schną ponadto przez utlenianie się cząsteczek oleju. 7

8 DYSPERSJE TWORZYW SZTUCZNYCH: Zawiesina cząstek tworzywa sztucznego np. polioctanu winylu, żywic akrylowych w wodzie; Przykładem naturalnej dyspersji jest lateks kauczukowy. Dyspersje składają się z drobniutkich cząsteczek tworzywa sztucznego równomiernie rozproszonych w wodzie. Spoiwa dyspersyjne są cieczami barwy białej o konsystencji śmietanki. Rozcieńczają się dobrze wodą- są bezpieczne. Schnięcie polega na odparowaniu wody. Spoiwa dyspersyjne dobrze łączą się ze wszystkimi pigmentami, spoiwami dyspersyjnymi, klejowymi oraz mineralnymi (wapiennym i cementowym). Należy chronić je przez zamarznięciem ponieważ zawierają wodę. Stosuje się je do wyrobu farb, mas fakturujących, szpachlówek, roztworów gruntujących, klejów a także jako dodatek do zapraw. 8

9 3. SPOIWA OLEJNE Surowcami do produkcji są tłuste oleje pochodzenia roślinnego np. olej lniany, sojowy, tungowy, rycynowy lub zwierzęcego np. trany. POKOST NATURALNY LNIANY: Produkuje się poprzez rafinowanie oleju lnianego z dodatkiem sykatyw lub poprzez mieszanie na zimno oleju lnianego z roztworami sykatyw. Pokosty stanowią spoiwo farb olejnych oraz są używane w roztworach w rozcieńczalnikach organicznych do gruntowania podłoża (gruntownik pokostowy). OLEJE ZAGĘSZCZONE: do produkcji lakierów olejnych oraz farb olejnych w celu zwiększenia odporności na warunki atmosferyczne. POLIPOKOSTY: otrzymywane z polimeryzowanych olejów schnących z dodatkiem sykatyw i lotnych rozpuszczalników. Nie stosować do tłustych farb olejnych. 9

10 4. SPOIWA LAKIEROWE ROZPUSZCZALNIKOWE SPOIWA OLEJNO-ŻYWICZNE: SPOIWA ŻYWICZNE: Żywice naturalne Żywice syntetyczne Żywice ftalowe (alkaidowe) Żywice poliestrowe nienasycone Żywice fenolowe Żywice mocznikowe i melaminowe Polimery i kopolimery chlorku winylu Żywice akrylowe Żywice epoksydowe Żywice poliuretanowe Żywice silikonowe chlorokauczuk POCHODNE CELULOZY: ASFALTY: 10

11 5. WODOROZCIEŃCZALNE KLEJE Podstawową cechą jest wodorozpuszczalność w wodzie. Mają zastosowanie do fabrycznej produkcji suchych mieszanek farb klejowych. KLEJ SKROBIOWY: produkuje się ze skrobi ziemniaczanej przez modyfikację z niewielkim dodatkiem środków poprawiających właściwości oraz korygujących zapach. Są bardziej odporne na pleśnienie jednak mniej odporne na zamrażanie. 11

12 KLEJE CELULOZOWE: są odporne na zamrażanie, posiadają większą elastyczność i odporność na pęknięcia oraz pleśń, wykazują mniejszą zdolność spajania. Mogą być mieszane ze wszystkimi pigmentami i wypełniaczami. Są stosowane jako spoiwo do farb klejowych i klejowo-emulsyjnych, jako dodatek do farb wapiennych i cementowych oraz jako klej do tapet. 12

13 KLEJE GLUTYNOWE: składają się z substancji białkowyh. Produkuje się je przez wygotowanie odtłuszczonych kości, skór, ścięgien i innych odpadów rzeźnych. Występują w postaci tabliczek, łusek lub perełek, pod nazwami klej kostny, klej skórny, klej stolarski. Mogą być mieszane ze wszystkimi pigmentami, innymi klejami, spoiwami emulsyjnymi, pokostami i lakierami olejnymi. Twardnieją podczas wyparowania wody. Sucha błona klejowa jest sztywna, łatwo ulega spękaniom i łuszczeniu się. Kleje te stosowane są do farb klejowych, do gruntowania nasiąkliwych podłoży, jako klej do drewna. 13

14 KLEJE KAZEINOWE: produkuje się z odtłuszczonego mleka za pomocą podpuszczki lub przez zakwaszenie. Kazeina nie jest rozpuszczalna w wodzie. Rozróżnia się 2 rodzaje klejów: - kazeinowo-wapienny - kazeinowy handlowy klej kazeinowy stosowany jest do zapraw tynkarskich wymaganych do konserwacji zabytków oraz jako klej do drewna, zapewniający wodoodporne spoiny klejowe. 14

15 6. SPOIWA LAKIEROWE BEZROZPUSZCZALNIKOWE Dwuskładnikowe bezrozpuszczalnikowe gruntoszpachlówki i kity epoksydowe Wyroby lakierowe utwardzające się na gorąco lub pod wpływem promieni UV Gruntoszpachlówki i kity epoksydowe Plastizole Wyroby lakierowe proszkowe,utwardzają się pod wpływem wysokiej temperatury 15

16 II. PIGMENTY Pigmenty to sproszkowane substancje nierozpuszczalne w spoiwach malarskich i rozcieńczalnikach, nadające powłoce malarskiej barwę, krycie, odporność na oddziaływanie szkodliwych czynników, jak: wilgoć, korozja, wysoka temperatura. Niektóre pigmenty oprócz właściwości barwienia substancji wykazują inne cechy, jak: świecenie (luminofory), zmianę barwy na skutek ciepła (termokolory). 16

17 Ze względu na skład chemiczny i pochodzenie pigmenty dzieli się na: a) nieorganiczne naturalne (kreda, ochra, umbra), b) nieorganiczne syntetyczne (biel cynkowa, ultramaryna, żółcień chromowa), c) organiczne naturalne (sepia, błękit indygo, karmin), d) organiczne syntetyczne (żółcień Hansa, czerwień permanentna), e) węglowe (sadza, czerń kostna), f) metaliczne (pył aluminiowy, pył cynkowy). 17

18 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE: - WIELKOŚĆ I KSZTAŁT ZIARNA PIGMENTU: ziarnami pigmentu mogą być pojedyncze kryształy, ich skupienia albo zlepki. W większości pigmentów występują ziarna o różnej strukturze i wielkość co zapewnia powłoce większą szczelność i lepsze właściwości ochronne. Pigmenty metaliczne np. brąz aluminiowy mają kształt płatków, które wypływają na powierzchnię powłoki, tworząc szczelną, nieprzepuszczalną dla promieni słonecznych i wilgoci warstwę. - GĘSTOŚĆ: ma wpływ na zachowanie pigmentu w spoiwie (osiadanie, wypływanie). Im większa gęstość tym większa zdolność do osadzania i wymaga mniej spoiwa do zarobienia. 18

19 - BARWA I ZDOLNOŚĆ BARWIENIA: barwa pigmentu zależy od składu chemicznego, stopnia czystości, wielkości cząstek i ich budowy krystalicznej. Zdolność barwienia polega na tym, że zmieszany z innym pigmentem powoduje jego zmianę barwy. Im mniej pigmentu potrzeba do barwienia tym większą wykazuje on siłę barwienia lub rozjaśniania. - ZDOLNOŚĆ KRYCIA: zależy od wielkości ziaren pigmentu i związanej z tym zdolności odbijania promieni świetlnych - LICZBA OLEJOWA PIGMENTU: określa ilość oleju lnianego, potrzebną do utworzenia pasty ze 100 g pigmetu. Zależy od gęstości pigmentu- większa gęstość = mniejsza ilość spoiwa. 19

20 - ZWILŻALNOŚĆ I ZDOLNOŚĆ TWORZENIA ZAWIESIN: zwilżalność pigmentów można zwiększyć stosując środki zwilżające np. sadzę lub zwilżyć spirytusem. Zdolność pigmentu do tworzenia zawiesiny w spoiwie olbo rozpuszczalniku i stabilność tej zawiesiny są związane ze zwilżalnością powierzchni pigmentu. - NIEROZPUSZCZALNOŚĆ: to właściwość dzięki której pigment po zarobieniu wodą lub inną cieczą nie barwi jej. Ciecz powinna być bezbarwna, zabarwienie cieczy świadczy o tym że pigment posiada części rozpuszczalne. 20

21 WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE: - ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO: pigmenty powinny wykazywać możliwie dużą odporność na światło. Niedostateczna odporność powodować będzie różnicę barwy powłoki w miejscach wystawionych na działanie światła. W celu zbadania światłoodporności pigment zarabia się klejem celulozowym i wykonuje próbną powłokę, którą wystawia się na działanie promieni słonecznych, zasłaniając połowę próbki czarnym papierem. Następnie porównuje się próbki. - ODPORNOŚĆ NA ALKALIA: pigmenty odporne nie zmieniają barwy pod wpływem spoiw o odczynie alkaicznym. W celu zbadania pigmentu należy pomalować próbkę farbą na spoiwie odpornym na alkalia a następnie w jednym miejscu nasycić wykonaną powłokę rozcieńczonym ługiem sodowym. Zmiana barwy świadczy o braku odporności pigmentu na alkalia. 21

22 - ODPORNOŚĆ NA KWASY: brak odporności powoduje, że pigment pod wpływem kwasu zmieni barwę i ulegnie zniszczeniu. Kwasoodporność zbadać możemy poprzez wsypanie pigmentu do szklanego naczynia z kwasem. - ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE SIARKOWODOWU: pigmenty (np. zieleń chromowa) stanowiące związki ołowiu ciemnieją pod wpływem siarkowodoru. - ODPORNOŚĆ NA PODWYŻSZONĄ TEMPERATURĘ: większość pigmentów wykazuje ograniczoną odporność termiczną- powoduje to zmianę barwy, powstanie nalotów oraz rozpad. Odporne są tylko niektóre pigmenty np. grafit, brąz aluminiowy. 22

23 - ZACHOWANIE SIĘ PIGMENTÓW W MIESZANINACH: pigmenty na ogół nie reagują chemicznie ze sobą więc mogą być mieszane ze sobą. Niektóre pigmenty zawierające siarkę np. ultramaryna nie mogą być mieszane z pigmentami będącymi związkami ołowiu lub miedzi- będą powodować ciemnienie. - SZKODLIWOŚĆ DLA ZDROWIA:biel ołowiana, minia ołowiana oraz chromiany ołowiu (np. żółcień chromowa, zieleń chromowa, oranż chromowy) i chromiany cynku (np. żółcień cynkowa) są zaliczane do trucizn. - REAKTYWNOŚĆ CHEMICZNA PIGMENTÓW: niektóre pigmenty wchodzą w reakcje chemiczne ze spoiwem lub podłożem. 23

24 1. NATURALNE PIGMENTY NIEORGANICZNE I WYPEŁNIACZE 2. SYNTETYCZNE PIGMENTY NIEORGANICZNE I WYPEŁNIACZE 3. PIGMENTY WĘGLOWE 4. PIGMENTY METALICZNE 5. PIGMENTY ORGANICZNE 6. PIGMENTY ŚWIECĄCE 7. PASTY PIGMENTOWE 24

25 1. NATURALNE PIGMENTY NIEORGANICZNE I WYPEŁNIACZE PIGMENTY KREDA:wykazuje dobrą zdolność krycia i barwienia w spoiwach wodorozcieńczalnych, złą- w spoiwach olejnych. Odporna na alkalia i światło. Łączy się dobrze ze wszystkimi pigmentami i spoiwami. Stosuje się jako pigment do farb klejowych i emulsyjnych oraz jako wypełniacz do kitów i szpachlówek. OCHRY (UGRY): są to mieszaniny posiadające w składzie tlenki żelaza, wodzian żelaza z domieszkami związków manganu. Mają barwę od złocistożółtej do brudnobrunatnej, a poddane obróbce termicznej czerwoną do brunatnej. Właściwości barwiące zależą od zawartości w ochrze tlenku żelaza. Wykazują dobrą odporność na alkalia i działanie światła i dają się mieszać z innymi pigmentami. Stosowane do farb klejowych i wapiennych. 25

26 CZERWIEŃ ŻELAZOWA NATURALNA : składnikiem barwiącym jest tlenek żelaza, pozostałymi składnikami jest krzemionka, glikokrzemiany, węglan wapniowy. Ma barwę od czerwonej do czerwonobrunatnej. Stosowana do farb klejowych i wapiennych. UMBRY: składnikami barwiącymi są związki manganu oraz uwodniony tlenek żelaza. Ma barwę brunatnoczerwoną z odcieniem fioletu. Posiada dobrą zdolność krycia i barwienia, dobrą odporność na światło oraz alkalia. CZERŃ MANGANOWA: składa się z tlenku manganu oraz glinokrzemianów. Posiada dobrą zdolność krycia i barwienia,dobrą odporność na światło oraz alkalia. Stosowana głównie do farb wapiennych i cementowych, a także do zapraw cementowych i betonów kolorowych. 26

27 WYPEŁNIACZE MĄCZKA KWARCOWA: sproszkowana krzemionka, wykazuje odporność chemiczną, termiczną i atmosferyczną; do farb krzemianowych oraz kitów kwasoodpornych, do szlifowania i polerowania. ZIEMIA OKRZEMKOWA: z krzemionki,wykazuje odporność chemiczną, termiczną i atmosferyczną; jako środek zmniejszający połysk, do polerowania. TALK: krzemian magnezu, posiada dużą odporność na wpływy atmosferyczne; wypełniacz do farb i kitów kwasoodpornych oraz środek zapobiegający osadzaniu się pigmentu. KAOLIN: uwodniony glinokrzemian, wysoka zdolność odbijania światła odporny chemicznie, termicznie i atmosferycznie; wypełniacz do farb białych, papieru, tworzyw sztucznych oraz środek zapobiegający osadzaniu się pigmentu w wyrobach lakierowych 27

28 BENTONIT: z uwodnionych glinokrzemianów, do zagęszczania past do usuwania powłok, środek zapobiegający spływaniu wyrobów lakierniczych oraz stabilizator dyspersji. MĄCZKA WAPIENNA: zmielony kamień wapienny,odporny na wpływy atmosferyczne lecz nieodporny na kwasy; wypełniacz gęstych farb dyspersyjnych oraz kitów i szpachlówek. SZPAT LEKKI: zmielony kamień gipsowy, nieodporny na wpływy atmosferyczne; wypełniacz do mieszanych pigmentów. SZPAT CIEŻKI (BIEL BAROWA): zmielony naturalny siarczan baru, otrzymywany z barytu; chemicznie obojętny, wysoka odporność na temperaturę, chemikalia i czynniki atmosferyczne; stosowany do wyrobu pigmentów oraz wypełniania minii ołowianej. 28

29 2. SYNTETYCZNE PIGMENTY NIEORGANICZNE I WYPEŁNIACZE PRACA DOMOWA!!! SCHARAKTERYZUJ GRUPĘ PIGMENTÓW 29

30 3. PIGMENTY WĘGLOWE Drobno sproszkowane materiały zawierające węgiel jako substancję barwiącą. Rozróżnia się pigmenty węglowe naturalne np. grafit, oraz sztuczne np. sadza, czerń kostna, czerń frankfurcka. GRAFIT: ma barwę szaroczarną, posiada słabą zdolność barwienia ale dobrą krycia, odporny na światło, chemikalia i wysoką temperaturę; do powłok antykorozyjnych oraz elektroprzewodzących. SADZA: pigment barwy czarnej o dobrej zdolności krycia i barwienia, odporności na światło, czynniki atmosferyczne, chemiczne i wysoką temperaturę, trudno zwilżany wodą; do wyrobów lakierowych, do farb wodorozcieńczalnych wymaga zastosowania środka zwilżającego CZERŃ KOSTNA: dobre krycie i zróżnicowaną zdolność barwienia zależnie od gatunku, do wszystkich technik malarskich 30

31 4. PIGMENTY METALICZNE Są to drobno sproszkowane metale kolorowe BRĄZ ALUMINIOWY: w dwóch odmianach wypływającej i nie wypływającej, dostarczany w postaci pasty na spoiwie olejnym; wykazuje dobrą lub b.dobrą zdolność krycia i barwienia, b.dobrą odporność na światło i temperaturę, nieodporny na kwasy i alkalia; do wyrobów lakierowych na powłoki antykorozyjne, termoodporne i odbijające UV BRĄZ MOSIĘŻNY: proszek ze stopów miedzi i cynku, barwy złotej, wykazuje dobrą zdolność krycia i barwienia, odporność na światło, brak odporności na kwasy i kwaśne spoiwa; do powłok dekoracyjnych PYŁ CYNKOWY:barwy szarej, wykazuje zdolność barwienia, b.dobre krycie brak odporności na alkalia, działa antykorozyjnie i grzybobójczo 31

32 5. PIGMENTY ORGANICZNE NATURALNE: pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego; stosowane do konserwacji zabytkowych malowideł, w malarstwie artystycznym itp.. SYNTETYCZNE: do farb i lakierów - pigmenty wypełniane:np żółcień Hansa, czerwień permamentna - b.dobra zdolność barwienia ale słaba krycia, mieszane z wypełniaczem nieorganicznym np. szpatem ciężkim, odporne na alkalia i odporne na światło - pigmenty lakowe: osadzenie barwnika organicznego na podłożu w postaci np. bieli barowej, kaolinu; odporne na alkalia, słaba odporność na światło. 32

33 6. PIGMENTY ŚWIECĄCE (luminofory) Świecące w ciemności: fosforoscencyjne, fluorescencyjne, samoświecące (radioaktywne) i świecące w dzień: organiczne barwniki fluoryzujące pod wpływem światła dziennego Do produkcji farb świecących, do wymalowań ostrzegawczych, informacyjnych i dekoracyjnych. 7. PASTY PIGMENTOWE Produkowane na spoiwie olejnym, pasty do kolorowania farb emulsyjnych oraz pasty nadające się do kolorowania dowolnych materiałów powłokowych. 33

34 III. BARWNIKI Barwniki to sproszkowane substancje barwiące, które w odróżnieniu od pigmentów nie mają zdolności krycia i rozpuszczają się w odpowiednich cieczach. 34

35 III. WYPEŁNIACZE Wypełniacze to drobno sproszkowane substancje nieorganiczne mineralne lub syntetyczne, nierozpuszczalne w spoiwach i rozcieńczalnikach. Są one stosowane do produkcji pigmentów oraz zagęszczania wyrobów malarskich, np. kitów szpachlowych, szpachlówek, past. Do najczęściej używanych wypełniaczy należą: talk, kaolin, mączka kwarcowa, szpat. 35

3. Materiały malarskie 97

3. Materiały malarskie 97 Spis treści 1. Wiadomości wstępne i pojęcia podstawowe 11 1.1. Zawód malarza budowlanego 11 1.2. Cele robót malarskich 14 1.3. Podział technik malarskich 16 1.4. Procesy technologiczne w robotach malarskich

Bardziej szczegółowo

ZMNIEJSZANIE NASIĄKLIWOŚCI TYNKÓW, IZOLOWANIE PLAM I ZACIEKÓW. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela

ZMNIEJSZANIE NASIĄKLIWOŚCI TYNKÓW, IZOLOWANIE PLAM I ZACIEKÓW. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela ZMNIEJSZANIE NASIĄKLIWOŚCI TYNKÓW, IZOLOWANIE PLAM I ZACIEKÓW Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela 1. TYNKI NA SPOIWIE CEMENTOWYM I WAPIENNYM IZOLOWANIE PLAM I ZACIEKÓW Plamy spowodowane zaciekami wodnymi

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDOWY POWŁOK MALARSKICH. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela

ZASADY BUDOWY POWŁOK MALARSKICH. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela ZASADY BUDOWY POWŁOK MALARSKICH Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE Powłokę malarską stanowi stosunkowo cienka warstwa stwardniałego materiału malarskiego, odpowiednio związanego

Bardziej szczegółowo

Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska

Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska Wyroby powłokowe farby emalie lakiery Farby tworzą powłoki: o dużej zdolności krycia, dobrej przyczepności do podłoża, stosunkowo niskiej odporności na uszkodzenia mechaniczne

Bardziej szczegółowo

farby emalie. lakiery. Wyroby powłokowe. Farby wykorzystywane są głównie do: Farby tworzą powłoki: malowania ścian wewnątrz i na zewnątrz

farby emalie. lakiery. Wyroby powłokowe. Farby wykorzystywane są głównie do: Farby tworzą powłoki: malowania ścian wewnątrz i na zewnątrz Wyroby powłokowe farby emalie lakiery Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska Farby tworzą powłoki: Farby wykorzystywane są głównie do: o dużej zdolności krycia, malowania ścian wewnątrz i na zewnątrz dobrej

Bardziej szczegółowo

2. Przygotowywanie powierzchni drewna i tworzyw drzewnych do wykończania. 22

2. Przygotowywanie powierzchni drewna i tworzyw drzewnych do wykończania. 22 Spis treści 1. Wiadomości wstępne o wykończaniu powierzchni drewna i tworzyw drzewnych 9 1.1. Rys historyczny 9 1.2. Cel, sposoby i rodzaje wykończania powierzchni 11 1.3. Podstawowe nazwy i określenia

Bardziej szczegółowo

PERFEKCYJNY EFEKT W KAŻDYCH WARUNKACH!

PERFEKCYJNY EFEKT W KAŻDYCH WARUNKACH! PERFEKCYJNY EFEKT W KAŻDYCH WARUNKACH! UBS środek ochrony karoserii MULTI szpachlówka multifunkcyjna FÜLLER 100 podkład akrylowy FIBER szpachlówka z włóknem szklanym KLARLACK 400 lakier akrylowy www.ultraline.novol.pl

Bardziej szczegółowo

TABELA 1: WYROBY LAKIERNICZE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (CZĘŚĆ I)

TABELA 1: WYROBY LAKIERNICZE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (CZĘŚĆ I) TABELA 1: WYROBY LAKIERNICZE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (CZĘŚĆ I) Lp. Nazwa Producent/Nazwa J.m Ilość Cena jedn. netto VAT w...% brutto 1. 2. 3. 4. 5. 6 Emalia ftalowa (alkidowa) ogólnego stosowania z połyskiem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FARBY ZESTAW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FARBY ZESTAW Załącznik 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KATEGORIA Farba emulsyjna FARBY ZESTAW OPIS wymagania minimalne Biała emulsja do ścian i sufitów o wysokiej jakości. Farba emulsyjna przeznaczona do dekoracyjnego

Bardziej szczegółowo

NAPRAWA USZKODZEŃ PODŁOŻA Z DREWNA I MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela

NAPRAWA USZKODZEŃ PODŁOŻA Z DREWNA I MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela NAPRAWA USZKODZEŃ PODŁOŻA Z DREWNA I MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela Podłoża drewniane maluje się przede wszystkim w celach ochronnych. Drewno jako materiał budowlany

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy UNDER 385 H 6985 PLAST 825 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład epoksydowy Utwardzacz Dodatek zwiększający przyczepność do tworzyw sztucznych Barwnik do podkładu

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie podstawowych robót malarskich 713[08].Z1.05

Wykonywanie podstawowych robót malarskich 713[08].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Elżbieta Dyląg Wykonywanie podstawowych robót malarskich 713[08].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

Bardziej szczegółowo

TEMAT : MATERIAŁY DO PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA

TEMAT : MATERIAŁY DO PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA TEMAT 12-14 : MATERIAŁY DO PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA 1 1. MATERIAŁY DO NAPRAW I WYGŁADZANIA PODŁOŻA 2 MATERIAŁY DO PRZYGOTOWYWANIA PODŁOŻA Przygotowanie podłoża w pracach malarskich jest bardzo istotne. Od

Bardziej szczegółowo

Technologie Materiałów Budowlanych Wykład 3. Mineralne spoiwa budowlane cz. II

Technologie Materiałów Budowlanych Wykład 3. Mineralne spoiwa budowlane cz. II Technologie Materiałów Budowlanych Wykład 3 Mineralne spoiwa budowlane cz. II Spoiwa gipsowe surowce naturalne : kamień gipsowy - CaSO 4 *2 H 2 O (95%) anhydryt - CaSO 4 gipsy chemiczne (syntetyczne) gipsy

Bardziej szczegółowo

4.15. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

4.15. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE 4.15. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral H 6985 Spectral EXTRA 745

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral H 6985 Spectral EXTRA 745 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy H 6985 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład epoksydowy Utwardzacz Barwnik do podkładu WŁAŚCIWOŚCI Szybkoschnący podkład epoksydowy Bardzo dobra przyczepność do elementów

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane - systematyka i uwarunkowania właściwości użytkowych

Materiały budowlane - systematyka i uwarunkowania właściwości użytkowych Materiały budowlane - systematyka i uwarunkowania właściwości użytkowych Kompozyty Większość materiałów budowlanych to materiały złożone tzw. KOMPOZYTY składające się z co najmniej dwóch składników występujących

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 325 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 325 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 UNDER 325 Dwuskładnikowy podkład akrylowy UNDER 325 UNDER 325 UNDER 325 PLAST 775 PLAST 825 EXTRA 755 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy biały P1 Podkład akrylowy szary P3 Podkład akrylowy czarny

Bardziej szczegółowo

Systemy napraw i ochrony konstrukcji budowlanych MC - Bauchemie MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA

Systemy napraw i ochrony konstrukcji budowlanych MC - Bauchemie MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA Posadzka przemysłowa na bazie bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej i barwionego kruszywa kwarcowego Antypoślizgowa posadzka przemysłowa MC-DUROFLOOR Opis produktu

Bardziej szczegółowo

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 1. 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 2. 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 3. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 4. 02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje, w tym

Bardziej szczegółowo

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04 Karta techniczna Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD AKRYLOWY silnie wypełniający podkład na bazie żywic akrylowych. Dzięki wysokiej lepkości natryskowej pozwala na nanoszenie bardzo grubych warstw, doskonale

Bardziej szczegółowo

Gruntowanie powierzchni przed. malowaniem

Gruntowanie powierzchni przed. malowaniem Gruntowanie powierzchni przed malowaniem Przygotowanie gruntu 1. Gruntowanie powierzchni to czynność poprzedzająca malowanie. Polega ona na przygotowaniu podłoża pod warstwę farby nawierzchniowej. Celem

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU HYDROIZOLACJA BALKONÓW I TARASÓW HYDROIZOLACJA BALKONÓW I TARASÓW Tarasy i balkony, naleŝą do tych części budynku, które naraŝone są

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLSKI INSTYTUT SZTUKI FIMOWEJ WARSZAWA UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY MALARSKIE SST 003 2011-05-01 OPRACOWAŁ: BOGDAN

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B-9.00.00 ROBOTY MALARSKIE KOD CPV 45.44.21.00-8 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

ST 04. POWŁOKI MALARSKIE

ST 04. POWŁOKI MALARSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 04. POWŁOKI MALARSKIE KOD CPV 45442100-8 48 Spis treści 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI... 50 1.1. Przedmiot specyfikacji... 50 1.2. Zakres stosowania specyfikacji...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE sal dla podopiecznych i korytarzy II piętro DPS w Nielestnie

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE sal dla podopiecznych i korytarzy II piętro DPS w Nielestnie SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE sal dla podopiecznych i korytarzy II piętro DPS w Nielestnie 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Ocena trwałości powłok malarskich i wypraw tynkarskich elewacyjnych, czyli o prowadzeniu badań starzeniowych w Spektrochemie

Ocena trwałości powłok malarskich i wypraw tynkarskich elewacyjnych, czyli o prowadzeniu badań starzeniowych w Spektrochemie Ocena trwałości powłok malarskich i wypraw tynkarskich elewacyjnych, czyli o prowadzeniu badań starzeniowych w Spektrochemie Konferencja Nowe wyzwania dla chemii budowlanej Warszawa, 11.06.2015 Promieniowanie

Bardziej szczegółowo

Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06. 29 10 01 09* Kwas siarkowy. 30 10 01 22*

Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06. 29 10 01 09* Kwas siarkowy. 30 10 01 22* Odpady 01 06 01 01* Kwas siarkawy i siarkowy. 02 06 01 02* Kwas chlorowodorowy. 03 06 01 04* Kwas fosforowy i fosforawy. 04 06 01 06* Inne kwasy. 05 06 02 01* Wodorotlenek wapniowy. 06 06 02 03* Wodorotlenek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B-06. MALOWANIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B-06. MALOWANIE Zawartość: 1. Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B-06. MALOWANIE 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wstrząsać przez Nanosić 5-10min 15-30min/20 C P360-500 P800-1000 oczyszczać zawór 2 min. 2-3 warstwy 15 min/60 C przez 5 sekund

Wstrząsać przez Nanosić 5-10min 15-30min/20 C P360-500 P800-1000 oczyszczać zawór 2 min. 2-3 warstwy 15 min/60 C przez 5 sekund ACRYLIC PRIMER -PODKŁAD AKRYLOWY jednokomponentowy, wypełniający podkład akrylowy przeznaczony przede wszystkim do wyrównywania powierzchni szpachlowanych i starych powłok lakierniczych. Idealny do napraw

Bardziej szczegółowo

Vulmsidizol System VULM BIOTECHNOLOGY. ul. Zygmunta Vogla 8 02-963 Warszawa tel.: +48 22 378 22 90 fax: +48 22 378 22 99 email: biuro@vulmbiotech.

Vulmsidizol System VULM BIOTECHNOLOGY. ul. Zygmunta Vogla 8 02-963 Warszawa tel.: +48 22 378 22 90 fax: +48 22 378 22 99 email: biuro@vulmbiotech. Vulmsidizol System VULM BIOTECHNOLOGY ul. Zygmunta Vogla 8 02-963 Warszawa tel.: +48 22 378 22 90 fax: +48 22 378 22 99 email: biuro@vulmbiotech.pl Wstęp: PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ROZCIEŃCZALNE W WODZIE NIESZKODLIWE

Bardziej szczegółowo

Farby i lakiery. www.tools-shop.pl. Powłoka chromowo-niklowa NOW. Powłoka miedziowa w spray u NOW. Mosiądz spra y NOW

Farby i lakiery. www.tools-shop.pl. Powłoka chromowo-niklowa NOW. Powłoka miedziowa w spray u NOW. Mosiądz spra y NOW Powłoka chromowo-niklowa NOW doskonale zabezpiecza antykorozyjnie stale szlachetne A2/A4 doskonałe zabezpieczenie szwów spawalniczych wysoka odporność na agresywne środowisko nadaje powierzchni metaliczny

Bardziej szczegółowo

Litowce i berylowce- lekcja powtórzeniowa, doświadczalna.

Litowce i berylowce- lekcja powtórzeniowa, doświadczalna. Doświadczenie 1 Tytuł: Badanie właściwości sodu Odczynnik: Sód metaliczny Szkiełko zegarkowe Metal lekki o srebrzystej barwie Ma metaliczny połysk Jest bardzo miękki, można kroić go nożem Inne właściwości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST B 8

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST B 8 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST B 8 Dział: Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Grupa: Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Odczyn roztworu Skala ph. Piotr Zawadzki i Aleksandra Jarocka

Odczyn roztworu Skala ph. Piotr Zawadzki i Aleksandra Jarocka Odczyn roztworu Skala ph Piotr Zawadzki i Aleksandra Jarocka Wskaźniki a odczyn Ph Wskaźniki, to związki, które w zależności od odczynu roztworu zmieniają barwę. Najczęściej spotykanymi w naszym otoczeniu

Bardziej szczegółowo

PROTECT 360 Karta Techniczna LT-02-09 04.02.2016. Karta techniczna PROTECT 360 Podkład epoksydowy antykorozyjny WŁAŚCIWOŚCI

PROTECT 360 Karta Techniczna LT-02-09 04.02.2016. Karta techniczna PROTECT 360 Podkład epoksydowy antykorozyjny WŁAŚCIWOŚCI Karta techniczna Podkład epoksydowy antykorozyjny WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD EPOKSYDOWY podkład antykorozyjny, zapewniający znakomitą ochronę powierzchni stalowych dzięki wysokojakościowym żywicom i aktywnym

Bardziej szczegółowo

Dobry inhibitor korozji do stali i żelaza w środowisku kwaśnym (np. kwas solny), a zwłaszcza w układach zawierających oleje

Dobry inhibitor korozji do stali i żelaza w środowisku kwaśnym (np. kwas solny), a zwłaszcza w układach zawierających oleje CYCLOMIN 12-OH Dobry inhibitor korozji w układach zawierających oleje O działaniu czyszczącym i emulgującym, lekko pieniący CYCLOMIN 18-OH DEWACOR PCG 1939 INHIBITOR KOROZJI SPC 1826 INHIBITOR KOROZJI

Bardziej szczegółowo

Sika sikafloor 2530 W, 6kg, szary. Soudal silikon uniwersalny, 300ml, czarny

Sika sikafloor 2530 W, 6kg, szary. Soudal silikon uniwersalny, 300ml, czarny Sika sikafloor 2530 W, 6kg, szary Kod Kleimy: ska2111ooo6k573y Pojemność: 6kg Cena netto: 302,67 PLN Sikafloor -2530 W jest dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową, barwną dyspersją wodną żywicy epoksydowej

Bardziej szczegółowo

SILKOR III 10.1 Farba epoksydowa epoksyestrowa do gruntowania prądoprzewodząca

SILKOR III 10.1 Farba epoksydowa epoksyestrowa do gruntowania prądoprzewodząca SILKOR III 10.1 Farba epoksydowa epoksyestrowa do gruntowania prądoprzewodząca Symbol : Kolorystyka : PKWiU 24.30.12-90.00-20-0088-XX KTM 1317-421-33880-9XX szara. Norma : ZN/RAFIL SA - 2815:2004 Przeznaczenie:

Bardziej szczegółowo

2011-05-19. Tablica 1. Wymiary otworów sit do określania wymiarów ziarn kruszywa. Sita dodatkowe: 0,125 mm; 0,25 mm; 0,5 mm.

2011-05-19. Tablica 1. Wymiary otworów sit do określania wymiarów ziarn kruszywa. Sita dodatkowe: 0,125 mm; 0,25 mm; 0,5 mm. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych powinny odpowiadad wymaganiom przedstawionym w normie PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleo stosowanych na drogach, lotniskach

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie robót malarskich 311[04].Z3.04

Wykonywanie robót malarskich 311[04].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Gąsiorowska Wykonywanie robót malarskich 311[04].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

PIGMENTY I ŚWIATŁOTRWAŁOŚĆ

PIGMENTY I ŚWIATŁOTRWAŁOŚĆ ZASTOSOWANIE Dwuskładnikowe farby sitodrukowe ZM nadają się do druku na podłożach metalowych (aluminium, stal, miedź), powierzchniach powlekanych, różnych materiałach termoplastycznych (ABS, akryle, poliolefiny

Bardziej szczegółowo

Sika sikaflex 11 FC, 300ml, szary. Sika Anchorfix 2 - kotwa chemiczna, 300ml

Sika sikaflex 11 FC, 300ml, szary. Sika Anchorfix 2 - kotwa chemiczna, 300ml Sika sikaflex 11 FC, 300ml, szary Kod Kleimy: ska1112o300k337y Cechy: kolor szary, zawsze elastyczny uniwersalny klej,uszczelniacz Cena netto: 25,51 PLN Sikaflex -11 FC+ jest elastycznym jednoskładnikowym,

Bardziej szczegółowo

GRUNTOWANIE POWIERZCHNI

GRUNTOWANIE POWIERZCHNI GRUNTOWANIE NIEZBĘDNE NARZĘDZIA mały pędzel duży pędzel ławkowiec wałek pistolet natryskowy maska ochronna rękawice robocze metalowa szczotka papier ścierny mieszadło do farb wiertarka z tarczą szlifierską

Bardziej szczegółowo

EKO-DUR LAKIER LAKIER DO POSADZEK BETONOWYCH

EKO-DUR LAKIER LAKIER DO POSADZEK BETONOWYCH KARTA TECHNICZNA EKO-DUR LAKIER LAKIER DO POSADZEK BETONOWYCH NORMY, ATESTY, APROBATY, BADANIA: OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN/ 2014 / AKSIL 2 ZGODNOŚĆ Z NORMĄ: PN-C-81916 i PN-EN 13813 OPIS PRODUKTU: EKO-DUR

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW DO ZBIERANIA I TRANSPORTU.

WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW DO ZBIERANIA I TRANSPORTU. WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW DO ZBIERANIA I TRANSPORTU. Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 1. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 2. 02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej 3. 02 01 10 Odpady metalowe

Bardziej szczegółowo

LUSSO PREMIUM farba dyspersyjna

LUSSO PREMIUM farba dyspersyjna LUSSO PREMIUM farba dyspersyjna OPIS PRODUKTU: Wysokoelastyczna farba do malowania powierzchni powlekanych profili dekoracyjnych LINTON. Doskonała siła krycia. Półmatowa. Duża odporna na działanie światła.

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 505 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. PRODUKTY POWIĄZANE. Utwardzacz standardowy, szybki, wolny

Karta Techniczna Spectral KLAR 505 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. PRODUKTY POWIĄZANE. Utwardzacz standardowy, szybki, wolny Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. H 6115 PLAST 775 HS-D11 EXTRA 835 EXTRA 895 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy VHS Utwardzacz standardowy, szybki, wolny Dodatek zwiększający elastyczność

Bardziej szczegółowo

POSADZKI NA BAZIE ŻYWIC DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

POSADZKI NA BAZIE ŻYWIC DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO POSADZKI NA BAZIE ŻYWIC DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Systemy posadzek na bazie żywic, opracowane według zaawansowanej technologii, o wysokich parametrach do stosowania w przemyśle spożywczym, zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

matowy, półpołysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C

matowy, półpołysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C VULMKORIZ-R RF PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ROZCIEŃCZALNE W WODZIE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO NIESZKODLIWE DLA ZDROWIA Opis produktu: to jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna farba antykorozyjna do pokryć dachowych,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 9 POWŁOKI MALARSKIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 9 POWŁOKI MALARSKIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 9 POWŁOKI MALARSKIE KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45442100-8 Roboty malarskie SST 9 POWŁOKI MALARSKIE 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski.

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Białystok, 2015 Spis treści ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE 13 11.1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Zał. 2 1. Informacje o terenie budowy: Zamawiający udostępni front robót w wymaganym dla realizacji zakresie. Ze względu na wymagany krótki okres realizacji

Bardziej szczegółowo

MALARSKIE. m a t e r i a ł Y. opracowanie projekt okładki. Piotr PRZYBEK Piotr PRZYBEK. p o m o c d y d a k t y c z n a

MALARSKIE. m a t e r i a ł Y. opracowanie projekt okładki. Piotr PRZYBEK Piotr PRZYBEK. p o m o c d y d a k t y c z n a p o m o c d y d a k t y c z n a m a t e r i a ł Y MALARSKIE opracowanie projekt okładki Piotr PRZYBEK Piotr PRZYBEK utwór w całości lub we fragmentach powinien być powielany i rozpowszechniany za pomocą

Bardziej szczegółowo

Farby silikonowe w zastosowaniu w budownictwie

Farby silikonowe w zastosowaniu w budownictwie Farby silikonowe w zastosowaniu w budownictwie Ściany zewnętrzne budynków są przeważnie wzniesione z materiałów opartych na składnikach mineralnych. Ich porowata struktura bardzo szybko wchłania wodę,

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 565 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral EXTRA 895. Rozcieńczalnik do cieniowania

Karta Techniczna Spectral KLAR 565 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral EXTRA 895. Rozcieńczalnik do cieniowania Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. Spectral PLAST 775 Spectral EXTRA 895 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy VHS Utwardzacz standardowy, szybki Dodatek zwiększający elastyczność Rozcieńczalnik

Bardziej szczegółowo

Technologia wymagania edukacyjne

Technologia wymagania edukacyjne Technologia wymagania edukacyjne Zawód: Lakiernik 714(03) SZPN/SZ/07/19 714[03]/ZSZ/MENiS/ 2002.08.26 Program wykonany przez mgr inż. Tomasza Reclika Liczba godzin: 2 kl.-4 2012/13 Klasa II 1. Nanoszenie

Bardziej szczegółowo

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych...

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... Spis treści Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... 1. Spoiwa mineralne... 1.1. Spoiwa gipsowe... 1.2. Spoiwa wapienne... 1.3. Cementy powszechnego użytku... 1.4. Cementy specjalne...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE MALARSKIE w Instytucie Pedagogiki i Psychologii przy ul. Dawida 1-3 PRACE MALARSKIE (Kod CPV )

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE MALARSKIE w Instytucie Pedagogiki i Psychologii przy ul. Dawida 1-3 PRACE MALARSKIE (Kod CPV ) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE MALARSKIE w Instytucie Pedagogiki i Psychologii przy ul. Dawida 1-3 PRACE MALARSKIE (Kod CPV 45442100-8) Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

TŁUSZCZE. Technologia gastronomiczna. Zespół Szkół Gospodarczych im Spytka Ligęzy w Rzeszowie

TŁUSZCZE. Technologia gastronomiczna. Zespół Szkół Gospodarczych im Spytka Ligęzy w Rzeszowie TŁUSZCZE Technologia gastronomiczna Zespół Szkół Gospodarczych im Spytka Ligęzy w Rzeszowie Materiały przygotowali: mgr inŝ. Krzysztof Matłosz mgr Sabina Walat RZESZÓW 2005 Tłuszcze to estry gliceryny

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY DO BETONU I POSADZEK IMPREGNATY DO KOSTKI BRUKOWEJ, BETONU I PODŁOŻY MINERALNYCH WYROBY DO ZNAKOWANIA JEZDNI KATALOG PRODUKTÓW

PRODUKTY DO BETONU I POSADZEK IMPREGNATY DO KOSTKI BRUKOWEJ, BETONU I PODŁOŻY MINERALNYCH WYROBY DO ZNAKOWANIA JEZDNI KATALOG PRODUKTÓW PRODUKTY DO BETONU I POSADZEK IMPREGNATY DO KOSTKI BRUKOWEJ, BETONU I PODŁOŻY MINERALNYCH WYROBY DO ZNAKOWANIA JEZDNI KATALOG PRODUKTÓW Poznaj naszą jakość Stawiamy na profesjonalizm Lakma to jeden z czołowych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Malowanie klatki schodowej - Kościuszki 4

Kosztorys ofertowy. Malowanie klatki schodowej - Kościuszki 4 Kosztorys ofertowy Data: 2013-07-04 Budowa: Malowanie klatki schodowej Obiekt: ul. Żeromskiego 3 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Kosztorys opracowali: Ryszard Laszczak,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Katalog farb dekoracyjnych

Katalog farb dekoracyjnych Katalog farb dekoracyjnych Katalog farb dekoracyjnych FARBY DO POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH KIRJO... 3 KIRJO PRO HS... 3 NORDICA EKO... 3 NORDICA PRIMER... 4 SAKU... 4 SILOKSAN... 4 SILOKSAN Żel... 4 SILOKSAN

Bardziej szczegółowo

FARBY GRUNTUJĄCE - PODKŁADOWE HADROGRUNT

FARBY GRUNTUJĄCE - PODKŁADOWE HADROGRUNT FARBY GRUNTUJĄCE - PODKŁADOWE HADROGRUNT HADROGRUNT alkidowo akrylowa modyfikowana farba podkładowa jednoskładnikowa antykorozyjna. Przeznaczona do malowania konstrukcji stalowych, środków transportu,

Bardziej szczegółowo

Wyłączny Przedstawiciel Handlowy ASD www.artsytemdeco.com RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE

Wyłączny Przedstawiciel Handlowy ASD www.artsytemdeco.com RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE Techniki dekoracji powierzchni MIKROCEMENT RODADECK SF RODADECK SF jest to dwuskładnikowy produkt na bazie spoiw hydraulicznych, żywic syntetycznych,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS

WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS Załącznik nr 3 WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS w zakresie konkurencji technologii posadzkarsko-okładzinowych UCZESTNIK MUSI UMIEĆ: - rozpoznać

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA 45442110-1 NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

KATEGORIA 45442110-1 NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 19 KATEGORIA 45442110-1 NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH Marek Krajewski Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. 13 KRUSZYWA WAPIENNE I ICH JAKOŚĆ Kruszywo

Bardziej szczegółowo

Nazwa Jm Obmiar Norma Ilość Cena jedn.

Nazwa Jm Obmiar Norma Ilość Cena jedn. Nazwa J Obiar Nora Ilość 1. opłata za wysypisko pozycja kosztorysu 28 t 0.600 3 1.5 t/ 3 0.9000 2. Utylizacja i składowanie gruzu pozycja kosztorysu 30 t 1.020 t 1 t/t 1.0200 3. benzyna do lakierów pozycja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MALARSKIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MALARSKIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MALARSKIE 1.CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. Nazwa zamówienia. Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Celux UN WYRÓB DO STOSOWANIA PRZEMYSŁOWEGO

Celux UN WYRÓB DO STOSOWANIA PRZEMYSŁOWEGO 1/5 01 sierpnia 2008 CELUX UN jest poliuretanową gruntoemalią, opartą o kombinację żywicy poliestrowej i utwardzacza izocyjanianu alifatycznego. GŁÓWNE CECHY UŻYTKOWE: - Tworzy zestawy powłok, nadające

Bardziej szczegółowo

SST 008 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.00.00 POWŁOKI MALARSKIE

SST 008 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.00.00 POWŁOKI MALARSKIE SST 008 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.00.00 POWŁOKI MALARSKIE 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR REMONT ELEWACJI ŚWIETLICA WIEJSKA W MIEJSCOWOSCI WARTOWICE 37 59 720 RACIBOROWICE GÓRNE GMINA WARTA

Bardziej szczegółowo

Natryskowe systemy uszczelniające oraz powłoki poliuretanowo-betonowe. Rafał Błaszczyk 6-7.03.2014 Tarnowo Podgórne

Natryskowe systemy uszczelniające oraz powłoki poliuretanowo-betonowe. Rafał Błaszczyk 6-7.03.2014 Tarnowo Podgórne Natryskowe systemy uszczelniające oraz powłoki poliuretanowo-betonowe Rafał Błaszczyk 6-7.03.2014 Tarnowo Podgórne Masterseal Membrany Natryskowe Masterseal to systemy żywic polimocznikowych i poliuretanowych

Bardziej szczegółowo

WYROBY FTALOWE Cennik z dn. 9.04.2015r. Wyd.1

WYROBY FTALOWE Cennik z dn. 9.04.2015r. Wyd.1 Kod kreskowy Kraj Firma Asort. k POLIFARB-ŁÓDŻ Sp. z o.o. 90-646 Łódź, ul. 6 Sierpnia 100/102; Opak. Cena CENA Symbol KTM Kolor wyrobu Nr RAL [dm3] Netto za 1 szt. opak. [zł] [zł/dm3] netto brutto WYROBY

Bardziej szczegółowo

CHEMIA BUDOWLANA WWW.ALUMASTER.PL

CHEMIA BUDOWLANA WWW.ALUMASTER.PL WWW.ALUMASTER.PL WINDOWS AND DOORS SOLUTIONS KLEJE COSMOPUR 819 Prosty w użyciu, poliuretanowy klej do łączenia naroży w produkcji okien z aluminium. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością

Bardziej szczegółowo

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PRZEDMIOTU

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PRZEDMIOTU PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PRZEDMIOTU MATERIAŁOZNAWSTWO 1. Potwierdzenie zgodności cech wyrobu z kryteriami technicznymi stanowi: a. certyfikat zgodności b. aprobata techniczna AT c. certyfikat na znak bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PL / 2015. Jedyny w swoim rodzaju system mieszania lakierów przemysłowych. Lakiery przemysłowe. www.feidal.com.pl.

PL / 2015. Jedyny w swoim rodzaju system mieszania lakierów przemysłowych. Lakiery przemysłowe. www.feidal.com.pl. PL / 2015 Jedyny w swoim rodzaju system mieszania lakierów przemysłowych Lakiery przemysłowe www.feidal.com.pl >the step beyond >the step beyond 2 Jeden system do wszystkich zastosowań FEIDAL variomix

Bardziej szczegółowo

dla rodziny dla radości życia dla Ciebie farby fotokatalityczne

dla rodziny dla radości życia dla Ciebie farby fotokatalityczne dla rodziny dla radości życia dla Ciebie farby fotokatalityczne czystość i zdrowie Czym są produkty fotokatalityczne? Z wyglądu i w sposobie stosowania nie różnią się od typowych materiałów malarskich.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 23 marca 2015 r. Nazwa i adres FERROCARBO

Bardziej szczegółowo

COATINGS. Akcenty dotyczące powierzchni. Lakiery do szkła nowe możliwości dekoracji. www.hesse-lignal.de

COATINGS. Akcenty dotyczące powierzchni. Lakiery do szkła nowe możliwości dekoracji. www.hesse-lignal.de COATINGS Akcenty dotyczące powierzchni nowe możliwości dekoracji www.hesse-lignal.de WSTĘPNE PRZYGOTOWANIE Szkło nowe możliwości dekoracji Ten nowy trend dotyczy wszystkich pomieszczeń mieszkalnych: sypialni,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST B 4

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST B 4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST B 4 Dział: Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Grupa: Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

STYRMANN ST 60. Emulsja gruntująca APROBATA TECHNICZNA ITB WARSZAWA AT-15-6569/2004

STYRMANN ST 60. Emulsja gruntująca APROBATA TECHNICZNA ITB WARSZAWA AT-15-6569/2004 STYRMANN ST 60 Emulsja gruntująca APROBATA TECHNICZNA ITB WARSZAWA AT-15-6569/2004 ZASTOSOWANIE STYRMANN ST 60 służy do gruntowania porowatych i chłonnych podłoży betonowych, cementowych, płyt cementowych,

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu: Zespół Szkół Nr 1 Piekary Śl. ul.m.c.skłodowskiej 49. Gmina Piekary Śląskie

Nazwa i adres obiektu: Zespół Szkół Nr 1 Piekary Śl. ul.m.c.skłodowskiej 49. Gmina Piekary Śląskie Szczegółowa specyfikacja techniczna 005 Roboty malarskie Nazwa i adres obiektu: Zespół Szkół Nr 1 Piekary Śl. ul.m.c.skłodowskiej 49 Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Piekary Śląskie Opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

FARBY PRZEMYSŁOWE PODSTAWOWE INFORMACJE

FARBY PRZEMYSŁOWE PODSTAWOWE INFORMACJE FARBY PRZEMYSŁOWE PODSTAWOWE INFORMACJE FARBY PRZEMYSŁOWE PODSTAWOWE INFORMACJE CO TO JEST FARBA PRZEMYSŁOWA? Farba przemysłowa spełnia dwa główne zadania. Po pierwsze stanowi warstwę ochronną przed działaniem

Bardziej szczegółowo

Posadzki. Przemysłowe. przemysłowe antyelektrostatyczne dekoracyjne

Posadzki. Przemysłowe. przemysłowe antyelektrostatyczne dekoracyjne Posadzki Przemysłowe przemysłowe antyelektrostatyczne dekoracyjne Spis treści Strona 4 Posadzki przemysłowe Strona 7 Posadzki antyelektrostatyczne Strona 8 Posadzki dekoracyjne Strona 9 Systemy uszczelniania

Bardziej szczegółowo

1 Węgle brunatny, kamienny i antracyt podstawowe kopaliny organiczne... 13

1 Węgle brunatny, kamienny i antracyt podstawowe kopaliny organiczne... 13 Spis treści Wstęp... 11 1 Węgle brunatny, kamienny i antracyt podstawowe kopaliny organiczne... 13 1.1. Geneza organicznej substancji węglowej złóż... 13 1.2. Pozostałe składniki złóż węgli brunatnych,

Bardziej szczegółowo

Wyszczegól nien ie. metali szlachetnych, nawet chemicznie nie zdefiniowane; amalgamaty metali szlachetnych: - Związki srebra:

Wyszczegól nien ie. metali szlachetnych, nawet chemicznie nie zdefiniowane; amalgamaty metali szlachetnych: - Związki srebra: Dziennik Ustaw Nr 55-3036- Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. (poz. 579) WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY TARYFOWE WARTOŚCIOWE Kod PCN Wyszczegól

Bardziej szczegółowo

ST MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW (CPV )

ST MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW (CPV ) MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW (CPV 52100-8) MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW (CPV 52100-8) 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 2 1.2. Zakres stosowania ST... 2 1.3. Zakres robót objętych ST...

Bardziej szczegółowo

Kosztorys REMONT KLATEK SCHODOWYCH. Budowa: PUCK, UL. POKOJU 6 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

Kosztorys REMONT KLATEK SCHODOWYCH. Budowa: PUCK, UL. POKOJU 6 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Kosztorys Budowa: PUCK, UL. POKOJU 6 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu,

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna ochrona metalu

Profesjonalna ochrona metalu Profesjonalna ochrona metalu CHLOROKAUCZUK emalia do metalu i betonu Chlorokauczuk to wysokiej klasy emalia wyprodukowana na bazie żywicy chlorokauczukowej, przeznaczona do ochronno-dekoracyjnego malowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-4 ROBOTY MALARSKIE 1 Spis treści 2 WSTĘP... 56 2.1 Przedmiot SST... 56 2.2 Zakres stosowania... 56 2.3 Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

AP40. zaawansowana dyspersja. do gruntów głęboko penetrujących

AP40. zaawansowana dyspersja. do gruntów głęboko penetrujących AP40 zaawansowana dyspersja do gruntów głęboko penetrujących Spółka SYNTHOS S.A. wyrosła z firm chemicznych: Dwory S.A oraz Kaucuk a.s. Obecna nazwa firmy - SYNTHOS (wprowadzona w 2007 r.) stanowi połączenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-2 ROBOTY MALARSKIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-2 ROBOTY MALARSKIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-2 ROBOTY MALARSKIE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 139 1.1. Przedmiot SST... 139 1.2. Zakres stosowania... 139 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

Wykaz odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w instalacji termicznego przekształcania odpadów obsługiwanej przez SABA Sp. z o.o.

Wykaz odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w instalacji termicznego przekształcania odpadów obsługiwanej przez SABA Sp. z o.o. Wykaz odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w instalacji termicznego przekształcania odpadów obsługiwanej przez SABA Sp. z o.o. w Płocku Tabela nr 1. Wykaz odpadów przewidzianych do termicznego unieszkodliwiania.

Bardziej szczegółowo

Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki ( bez fazy ciekłej) Mg 990,00 1069,20 04 02

Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki ( bez fazy ciekłej) Mg 990,00 1069,20 04 02 CENNIK ZA USŁUGI MAGAZYNOWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W TCZEWIE I STEGNIE - 2015 R Obowiązuje od 01.04.2015 roku KOD GRUPY, PODGRUPY I RODZAJE ODPADÓW J.M. CENA NETTO zł/mg 02 01 Odpady z rolnictwa, sadownictwa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01 POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich

Bardziej szczegółowo

VII Seminarium Spektrochemu

VII Seminarium Spektrochemu VII Seminarium Spektrochemu Zaawansowane surowce i technologie produkcji farb i tynków oraz wyrobów dyspersyjnych na drewno Formułowanie receptur farb Kuchnia & Łazienka Czeladź 19.11.215 r. Czynniki na

Bardziej szczegółowo

Farba na elewacji zabytkowej

Farba na elewacji zabytkowej Farba na elewacji zabytkowej Farba, to najważniejszy obok detalu architektonicznego element aranżacji budynku. Kolor towarzyszy bowiem człowiekowi od zawsze, i w dużej mierze decyduje o końcowym charakterze

Bardziej szczegółowo