Dokumentacja Media Player

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja Media Player"

Transkrypt

1 Dokumentacja Media Player Dokument zawiera podstawowe scenariusze użycia oraz bardziej zaawansowane funkcje API służące integracji odtwarzacza. Wersja dokumentacji: Zawartość Osadzanie odtwarzacza na stronie... 2 Wklejenie kodu EMBED... 2 Osadzenie obiektu SWFObject... 2 Flashvary... 4 Konfiguracja z pliku xml... 8 Obszary aktywne specyfikacja Wymagania Zawartośd katalogów Zasada działania obszarów aktywnych w playerze Przykład - warstwa html otwierana z obszaru aktywnego JavaScript Umieszczane Reklam Preroll Overlayer Postroll Skórka odtwarzacza Crossdomain.xml... 23

2 Osadzanie odtwarzacza na stronie Istnieje kilka możliwości osadzenia odtwarzacza na swojej stronie. Poniżej zaproponowaliśmy najpopularniejsze rozwiązania. Wklejenie kodu EMBED Wystarczy że w dowolne miejsce strony wstawimy kod o następującej formie: Gdzie: <object width="szekorość" height="wysokość" type="application/xshockwave-flash" id="videoplayer" name="videoplayer" data= <param name="movie" value=" <param name="allowfullscreen" value="true"/> <param name="allowscriptaccess" value="always"/> <param name="bgcolor" value="kolor tła"/> <param name="wmode" value="transparent"/> <param name="flashvars" value="flashvary"/> </object> szerokość i wysokość wymiary odtwarzacza w pikselach kolor tła kolor tła za odtwarzaczem flashvary zmienne przekazywane aplikacji. Definiują treśd i zachowanie odtwarzacza. Więcej na temat flashvarów w rozdziale na ich temat W razie potrzeb istnieje możliwośd edycji pozostałych parametrów jak id czy wmode zgodzie z dokumentacją html. Osadzenie obiektu SWFObject Istnieje również możliwośd osadzenia odtwarzacza za pomocą biblioteki SWFObject. Przykład takiego zastosowania: ( ) <head> ( ) <script type="text/javascript" src="swfobject.js"></script> <script type="text/javascript"> var flashvars = {}; flashvars.zmienna = "wartość"; var params = {}; params.movie = " params.allowfullscreen = true; params.allowscriptaccess = "always"; params.bgcolor = "kolor tła"; params.wmode = "transparent"; 2

3 swfobject.embedswf(" "videoplayerdivid", "szerokość", "wysokość", "9.0.0", "expressinstall.swf", flashvars, params); </head> <body> </body> </script> ( ) ( ) <div id="videoplayerdivid"> <p>treść alternatywna</p> </div> ( ) Gdzie: swfobject.js link do biblioteki swfobject zmienna i wartość nazwa zmiennej flashvar oraz jej wartośd. Więcej informacji na temat flashvarów w rozdziale na ich temat kolor tła kolor tła za odtwarzaczem videoplayerdivid id elementu w którym ma zostad osadzony odtwarzacz szerokość i wysokość wymiary odtwarzacza w pikselach expressinstall.swf link do pliku expressinstall.swf (opcja, patrz dokumentacje SWFObject ) Treść alternatywna ten element będzie się wyświetlał do czasu załadowania odtwarzacza, lub w przypadku błędu gdy się nie załaduje. Więcej informacji na temat biblioteki SFWObject, opisy poszczególnych zmiennych, przykłady zaawansowanego zastosowania oraz pliki źródłowe znajdziemy na stronie projektu: 3

4 Flashvary Flashvary to zmienne podawane do odtwarzacza video, dzięki którym można go dostosowad do swoich potrzeb. Jeżeli korzystamy z kodu embed generowanego przez Video CMS to najważniejsze funkcje możemy ustawid poprzez panel administracyjny a pozostałe niestandardowe można dopasowad do swoich potrzeb korzystając z opcji Dodatkowe opcje w konfiguracji odtwarzacza w panelu Video CMS. W przypadku ręcznego osadzania odtwarzacza na stronie musimy podad zmienne do prawidłowego działania. Poniżej znajduje się lista wszystkich dostępnych zmiennych. Obszar Nazwa zmienej Opis działania i przyjmowane wartości pseudostream jeśli ustawiony player obsługuje pseudo streaming, możliwe jest przesuwanie paska postępu poza obszar zbuforowany. Możliwe wartości to true, false, 1, 0 token to wynik z funkcji hashującej następujące flashvary w podanej kolejności, jeśli wartośd nie jest ustawiona we flashvarze powinien byd przypisany pusty string i tak samo pusty string powinien byd dodawany do innych parametrów dla funkcji hashującej basic activeareasurl ścieżka do pliku xml ze strefami aktywnymi addef string JSON z reklamami lub adres do JSON. Format zapisu dostępny w rozdziale Umieszczanie reklam basic advertiseurl ścieżka do pliku xml z reklamami basic autoplay player zaczyna odtwarzanie automatycznie kiedy true lub 1. Możliwe wartości to true, false, 1, 0 basic buffertime czas bufora w sekundach, domyślnie 4 basic cinemafunction nazwa odpowiedniej funkcji JavaScript, wywoływana jest z playera z parametrem 0 lub 1, jeśli flashvar nie jest ustawiony odpowiedni przycisk się nie pokazuje basic dblclickurl adres otwierany po podwójnym kliknięciu myszką basic duration czas trwania filmu, wyświetlany jeszcze przed rozpoczęciem buforowania basic embedcodeurl url do pliku txt UTF 8 z kodem do embedowania basic gazetaadbaseurl podstawowy url zliczający wywołania reklam, do którego dodawane są parametry basic ha true lub 1 (domyślnie wyłączone, działa w przypadku flash playera i nowszych) włącza akcelerację sprzętową w trybie pełno ekranowym, możliwośd włączenia/wyłączenia również w menu kontekstowym (uwaga w trybie tym gui jest przeskalowane i nie wygląda dobrze, podobnie video jeśli ma mały rozmiar). Możliwe wartości to true, false, 1, 0 basic hqbw szerokośd pasma w MB/s. Jeśli pasmo zmierzone jest większe lub równe podanej wartości odtwarzany domyślnie będzie materiał HQ. Działa tylko jeśli qualitybtn jest ustawiony. 4

5 basic listener nazwa obiektu obsługującego zdarzenia basic logo adres do loga, jeśli podany logo pokazuje się w prawym górnym rogu, logo może byd plikiem PNG z przeźroczystością basic playlist adres url do play listy, jeśli nie jest ustawiony play lista się nie pokazuje basic related adres url do listy dla materiału dla ustawionego flashvara url basic title tytuł odtwarzanego materiału przy ustawieniu flashvara url basic url adres url to pliku flv, który ma byd odtwarzany lub adres pierwszej klatki znak pipe i adres pliku flv. Pierwsza klatka będzie wyświetlana jeśli autoplay jest ustawiony na false gui bgbarcolor color hex np. #FF000 lub 0xFF0000 ustawia kolor tła paska gui bgcolor color hex np. #FF000 lub 0xFF0000 ustawia kolor tła playera gui bufferingbarcolor color hex np. #FF000 lub 0xFF0000 ustawia kolor paska ładowania gui checkpolicyfile domyślnie false, sprawdza i ładuje crossdomain.xml jeśli jest na serwerze gui closebtn gui embedbtn włączanie/wyłączanie przycisku embed, wartości true lub false gui fitthumbto Skalowanie wielkości miniaturek obrazków. Możliwe wartości to all skalowanie proporcjonalne do wielkości miniatury lub width skalowanie proporcjonalne tylko do szerokości, nadmiar wysokości jest maskowany gui fixedbarheight jeśli podana jest wartośd liczbowa obszar aktywny playera oraz video będzie mniejsze o tą wysokośd a pasek nawigacji będzie na stałe, nie będzie się chowad gui fullscreenbtn włączanie/wyłączanie przycisku full screen. Ponadto przy osadzaniu flasha powinien byd ustawiony parametr allowfullscreen na true. Możliwe wartości to true, false, 1, 0. Domyślnie 1 gui progressbarcolor color hex np. #FF000 lub 0xFF0000 ustawia kolor paska postępu gui qualitybtn włączenie/wyłączenie przycisku quality w na pasku kontroli, play liście i related. Możliwe wartości to true, false, 1, 0. Przycisk jest wyłączany jeśli wersja Flash Playera jest mniejsza niż (ze względu na brak wsparcia video HQ kodowanego za pomocą H.264) gui skin url do skina, jeśli nie podany playerem można sterowad z poziomu JavaScript gui themecolor color hex np. #FF000 lub 0xFF0000 ustawia kolor skórki gui thumbbarcolor color hex np. #FF000 lub 0xFF0000 ustawia kolor gałki 5

6 na pasku lang ad_title Tłumaczenie, domyślnie REKLAMA lang ha_off Tłumaczenie, domyślnie Wyłącz akcelerację na pełnym ekranie lang ha_on Tłumaczenie, domyślnie Włącz akcelerację na pełnym ekranie lang hint_hide_playlist Tłumaczenie, domyślnie Schowaj listę lang hint_pause Tłumaczenie, domyślnie Pauza lang hint_play Tłumaczenie, domyślnie Odtwarzaj lang hint_show_playlist Tłumaczenie, domyślnie Lista odtwarzania lang hint_stop Tłumaczenie, domyślnie Zatrzymaj lang hint_turn_off_cinema Tłumaczenie, domyślnie Wyłącz tryb kinowy lang hint_turn_off_fullscreen Tłumaczenie, domyślnie Wyłącz pełny ekran lang hint_turn_on_cinema Tłumaczenie, domyślnie Włącz tryb kinowy lang hint_turn_on_fullscreen Tłumaczenie, domyślnie Włącz pełny ekran lang hint_turn_on_hq Tłumaczenie, domyślnie Włącz wysoką jakośd lang hint_turn_on_lq Tłumaczenie, domyślnie Włącz niską jakośd lang live_info Tłumaczenie, domyślnie...transmisja na żywo... lang loading_data Tłumaczenie, domyślnie Pobieranie danych... lang playlist_title Tłumaczenie, domyślnie Warto zobaczyd lang relatedlist_title Tłumaczenie, domyślnie Warto zobaczyd stats gs_encoding Dotyczy tylko Gemius Stream, kodowanie, domyślnie UTF 8 stats gs_hitcollector Dotyczy tylko Gemius Stream, pełny url do hit collectora (wymagane) stats gs_id Dotyczy tylko Gemius Stream, identyfikator klienta GemiusStream (wymagane) stats gs_playerid Dotyczy tylko Gemius Stream, można podad id playera jeśli nie id jest generowany stats statendurl adres URL który ma zostad wywołany przez player jeśli użytkownik obejrzy film do kooca stats statpauseurl adres URL który ma zostad wywołany przez player jeśli użytkownik kliknie w play stats statplayurl adres URL który ma zostad wywołany przez player jeśli użytkownik stats statprogress100url adres URL który ma zostad wywołany przez player jeśli użytkownik obejrzy 100% materiału stats statprogress25url adres URL który ma zostad wywołany przez player jeśli użytkownik obejrzy 25% materiału stats statprogress50url adres URL który ma zostad wywołany przez player jeśli użytkownik obejrzy 50% materiału stats statprogress75url adres URL który ma zostad wywołany przez player jeśli użytkownik obejrzy 75% materiału stats statstopurl adres URL który ma zostad wywołany przez player jeśli użytkownik kliknie stop stream a0,a1,a2 parametry służące do autoryzacji przekazywane przy połączeniu z media serwerem stream islive jeśli ustawione znika pasek postępu, pojawia się 6

7 zamiast niego napis zdefiniowany przez flashvar liveinfo. Możliwe wartości to true, false, 1, 0 stream liveconnectionissue link do obrazka lub pliku xml definiujący informację o problemach z połączeniem, działa tylko gdy islive=true stream liveinfo definiuje napis pokazywany podczas transmisji live, działa tylko gdy islive=true stream livenostream link do obrazka lub pliku xml definiujący informację o tym, że stream jest już/jeszcze nie dostępny, o czasie transmisji itd., działa tylko gdy islive=true stream liverefresh co ile sekund ma ponawiad połączenie z serwerem, domyślnie 5, działa tylko gdy islive=true stream usebalancer jeśli ma wartośd true, przy streamingu pobiera url docelowy do streamu na zapytując dany adres url. Możliwe wartości to true, false, 1, 0. Działa tylko gdy islive=true 7

8 Konfiguracja z pliku xml Nie musimy jednak podawad za każdym razem wszystkich flashvarów, możemy generowad sobie plik xml zawierający wybrane przez nas zmienne. W takim wypadku należy ustawid jedynie jeden flashvar xmlconfig który za wartośd przyjmuje link do pliku xml z konfiguracją. Struktura pliku xml powinna przybrad następującą postad: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <config> <basic> <listener></listener> <duration></duration> <ha></ha> <hqbw></hqbw> <autoplay></autoplay> <buffertime></buffertime> <cinemafunction></cinemafunction> <url>v-lq.flv</url> <title></title> <logo></logo> <dblclickurl></dblclickurl> <playlist></playlist> <related></related> <activeareasurl></activeareasurl> <advertiseurl></advertiseurl> <embedcodeurl></embedcodeurl> </basic> <gui> <skin>default_skin.swf</skin> <themecolor></themecolor> <bgcolor></bgcolor> <fitthumbto></fitthumbto> <qualitybtn></qualitybtn> <closebtn></closebtn> <fullscreenbtn></fullscreenbtn> <embedbtn></embedbtn> </gui> <stats> <statstreamurl></statstreamurl> <statplayurl></statplayurl> <statstopurl></statstopurl> <statpauseurl></statpauseurl> <statendurl></statendurl> <statprogress25url></statprogress25url> <statprogress50url></statprogress50url> 8

9 <statprogress75url></statprogress75url> <statprogress100url></statprogress100url> </stats> <stream> <islive></islive> <liveinfo></liveinfo> <a0></a0> <a1></a1> <a2></a2> </stream> <lang> <live_info>...transmisja na żywo...</live_info> <playlist_title>warto zobaczyć</playlist_title> <relatedlist_title>warto zobaczyć</relatedlist_title> <ad_title>reklama</ad_title> <ha_on>włącz akcelerację na pełnym ekranie</ha_on> <ha_off>wyłącz akcelerację na pełnym ekranie</ha_off> <loading_data>pobieranie danych...</loading_data> <hint_pause>pauza</hint_pause> <hint_play>odtwarzaj</hint_play> <hint_stop>zatrzymaj</hint_stop> <hint_hide_playlist>schowaj listę</hint_hide_playlist> <hint_show_playlist>lista odtwarzania</hint_show_playlist> <hint_turn_on_cinema>włącz tryb kinowy</hint_turn_on_cinema> <hint_turn_off_cinema>wyłącz tryb kinowy</hint_turn_off_cinema> <hint_turn_on_fullscreen>włącz pełny ekran</hint_turn_on_fullscreen> <hint_turn_off_fullscreen>włącz pełny ekran</hint_turn_off_fullscreen> <hint_turn_on_lq>włącz niską jakość</hint_turn_on_lq> <hint_turn_on_hq>włącz wysoką jakość</hint_turn_on_hq> </lang> </config> Elementy przyjmują wartości zgodnie z opisem z sekcji Flashvar 9

10 Obszary aktywne specyfikacja Wymagania Flash CS3/CS4 Export do Flash Player 9/ActionScript 3 Zawartośd katalogów 1. Pliki źródłowe. W katalogu sources znajdują się źródła, wszystkie potrzebne klasy (ActionScript 3) i plik FLA obszaru źródłowego (Flash CS3). Zawartośd katalogu sources: active_area.fla plik FLA przykładowy obszar aktywny assets/activeareas/activearea.as klasa główna przykładowego obszaru aktywnego assets/activeareas/ ActiveAreaEvent.as zdarzenie generowane przez obszar aktywny assets/activeareas/ IActiveArea.as podstawowy interfejs, który musi implementowad obszar aktywny assets/activeareas/ianimable interfejs ten musi byd implementowany jeśli obszar aktywny ma się animowad przy pokazywaniu się i chowaniu assets/activeareas/irollable interfejs ten musi byd implementowany jeśli obszar aktywny ma się zwijad/rozwijad W celu utworzenia własnych obszarów aktywnych należy edytowad plik active_area.fla oraz klasę ActiveArea.as. Pozostałych plików nie można zmieniad. 2. Pliki przykładowe/testowe. W katalogu example znajduje się przykład z playerem i obszarem aktywnym. Zawartośd katalogu example: index.html plik uruchamiający przykład, z osadzonym playerem i skryptami JavaScript active_area.swf plik wynikowy active_area.fla Player.swf plik playera default_skin.swf skórka do playera playlist.xml plik xml ze zdefiniowaną listą do odtwarzania active.xml plik xml ze zdefiniowanymi obszarami aktywnymi video.flv przykładowy plik video odtwarzany w playerze obrazek.jpg przykładowy plik graficzny odtwarzany w playerze thumb.jpg obrazek do play listy Na żółto zaznaczono pliki, które należy zmodyfikowad. 10

11 Zasada działania obszarów aktywnych w playerze Są dwa typy obszarów aktywnych: subtitle i custom. Typ subtitle wymaga wgranej skórki gdyż jest zintegrowany z interfejsem. Stosowany jest do zwykłych opisów pod filmami. Typ custom to obszary aktywne o dowolnym kształcie i funkcjonalności. Wszystkie obszary aktywne muszą implementowad interfejs IActiveArea ( klasa dokumentu musi implementowad IActiveArea). Dodatkowo te, które mają własne animacje znikania i pojawiania się muszą implementowad IAnimable, a te które się rozwijają i zwijają IRollable. Pliki swf muszą byd eksportowane do Flasha 9 i ActionScript 3. Przykładowa klasa ActiveArea implementuje zarówno IActiveArea jak i IAnimable i IRollable. Fps playera to 31 i również taki sam powinien byd fps obszarów aktywnych. Obszary aktywne pojawiają się w czasie i pozycji definiowanej w odpowiednim pliku xml. W pliku tym można także zdefiniowad tekst przekazywany do obszaru, link przy kliknięciu na obszar i inne parametry. Dla każdej pozycji z play listy może byd zdefiniowany jeden plik z obszarami aktywnymi. W każdym pliku może byd zdefiniowanych wiele obszarów aktywnych. Przykładowy plik to active.xml. Można definiowad następujące parametry: 1. id unikalny identyfikator obszaru aktywnego 2. typ subtitle lub custom 3. x, y położenie wewnątrz playera 4. timestart, timehide czas, w którym obszar pojawia się i znika 5. timerollup czas, po którym obszar się zwija 6. text tekst jaki ma się wyświetlad w obszarze, tekst może byd również ustawiony na stałe w danym obszarze 7. url ścieżka do pliku swf danego obszaru, który ma byd załadowany i pokazany 8. navigate adres jeśli jest zdefiniowany kliknięcie na obszar otwiera adres w nowym oknie 9. click nazwa funkcji JavaScript, funkcja ta będzie wywoływana przy kliknięciu na obszar 10. mouseover, mouseout nazwy funkcji JavaScript wywoływane przy najechaniu na i poza obszar 11. onshow, onhide nazwy funkcji JavaScript wywoływane przy pokazaniu i chowaniu się obszaru 12. onrollup, onrollout nazwy funkcji JavaScript wywoływane przy zwijaniu i rozwijaniu się obszaru 13. W elemencie attributes można definiowad inne parametry obszaru, które zostaną w nim ustawione za pomocą metody setattribute: <item> </item> <name>atrybut 1</name> <value>111</value> Za pomocą elementu name ustala się nazwę atrybutu, a w elemencie value podaje się jego wartośd. Atrybuty mogą byd później odczytane za pomocą metody getattribute. 11

12 Przykładowy plik active.xml zawiera definicję obszaru aktywnego, animowanego, który pojawia się w pierwszej sekundzie odtwarzania materiału i znika po 30 sekundach. Obszar aktywny może animowad się przy pokazywaniu/znikaniu oraz zwijaniu/rozwijaniu jeśli klasa obszaru aktywnego implementuje odpowiednie interfejsy i definiuje odpowiadające im metody. Interfejs IActiveArea jest to podstawowy interfejs, który musi implementowad obszar aktywny. Klasa obszaru aktywnego musi mied zdefiniowane pary setter/getter id, link, title, type, text oraz metody setattribute, getattribute służące do ustawiania odpowiednich wartości obszaru aktywnego zdefiniowanego w pliku xml, a także do odczytu tych wartości. Ponadto musi mied zdefiniowane metody: reset służącą do ustawienia obszaru aktywnego w stan początkowy oraz setenabled służącą do włączania/wyłączania interakcji z obszarem przy pomocą myszki. 1. Interfejs IRollable jeśli obszar aktywny ma się zwijad/rozwijad musi implementowad ten interfejs i mied zdefiniowane wszystkie jego metody: rollup uruchamia animację zwijania obszaru rollout uruchamia animację rozwijania onrollupcomplete metoda wywoływana przez obszar w chwili zakooczenia animacji zwijania. W ciele metody powinno byd generowane zdarzenie ActiveAreaEvent.ROLLUP_COMPLETE onrolloutcomplete metoda wywoływana przez obszar w chwili zakooczenia animacji rozwijania. W ciele metody powinno byd generowane zdarzenie ActiveAreaEvent.ROLLOUT_COMPLETE 2. Interfejs IAnimable musi byd implementowany gdy pojawianiu się /znikaniu obszaru aktywnego ma towarzyszyd animacja. Obszar aktywny musi mied wtedy zdefiniowane następujące metody: runstartanimation uruchamia animację pojawiania się obszaru runendanimation uruchamia animację chowania się obszaru onstartanimationcomplete metoda wywoływana przez obszar w chwili zakooczenia animacji pokazywania się. W ciele metody powinno byd generowane zdarzenie ActiveAreaEvent.START_ANIMATION_COMPLETE onendanimationcomplete metoda wywoływana przez obszar w chwili zakooczenia animacji chowania się. W ciele metody powinno byd generowane zdarzenie ActiveAreaEvent.END_ANIMATION_COMPLETE Przykład - warstwa html otwierana z obszaru aktywnego Przykładowy obszar aktywny zawiera pole tekstowe, do którego przekazywany jest tekst z pliku xml oraz przycisk w kształcie strzałki, który otwiera warstwę html nad playerem. 12

13 W pliku active.xml zdefiniowane zostały współrzędne x, y na których znajdzie się obszar oraz czas, w którym się pojawia i jest chowany. Klasa ActiveArea, znajdująca się w katalogu /sources/assets/activeareas/, jest określona jako klasa dokumentu dla pliku active_area.fla. Znajdują się w niej wszystkie skrypty określające funkcjonalnośd obszaru. 13

14 W przykładowym pliku active_area.fla znajdują się elementy graficzne i animacje obszaru aktywnego. Na pierwszej warstwie znajduje się parę skryptów służących głównie do zatrzymywania animacji. W klatce nr 10 znajduje się wywołanie metody onstartanimationcomplete klasy ActiveArea na zakooczenie animacji pojawiania się tła obszaru (animacja warstwa bg). W Klatce ostatniej znajduje się wywołanie metody onendanimationcomplete na zakooczenie animacji zanikania obszaru aktywnego. Na warstwie maskmc znajduje się klip maskujący cały kontent obszaru, zawarta w nim animacja służy do uzyskania efektu zwijania/rozwijania obszaru. Na warstwie bg znajduje się animacja tła obszaru służąca do uzyskania efektu pojawiania się/znikania obszaru. W klatce nr 10 znajdują się: przycisk strzałki oraz pole tekstowe. Oba elementy są oskryptowane w funkcji handleradded klasy ActiveArea obszaru aktywnego. Klasa ActiveArea implementuje interfejs podstawowy IActiveArea oraz dwa dodatkowe interfejsy IAnimable, IRollable dzięki, którym obszar posiada animacje pojawiania się/znikania oraz zwijania/rozwijania. W konstruktorze klasy ActiveArea znajduje się funkcja trace, która powinna wyrzucid komunikat o treści kasa obszaru aktywnego w panelu Output Flasha jeśli klasa jest odpowiednio wpisana w panelu Properties uwzględniając nazwy pakietów i ścieżki do katalogów. W konstruktorze jest także wywoływana metoda construct, która ma za zadanie zainicjalizowanie obiektu _attributes przechowującego dodatkowe atrybuty przekazywane z pliku z xml. Przypisana jest też funkcja handleradded nasłuchuja obiekty dodawane do klipu oraz oskryptowana jest maska maskmc. 14

15 Za pomocą metody addframescript do odpowiednich klatek maski dodawany jest skrypt powodujący wywołanie metod onrollupcomplete, onrolloutcomplete. Metody te wywoływane są przy koocu animacji. Zastosowanie maski pozwala na uzyskanie funkcji zwijania i rozwijania obszaru aktywnego. Efekt ten można też uzyskad w inny sposób, najważniejsze żeby zdefiniowane zostały przy tym odpowiednie metody rollup, rollout oraz onrollupcomplete, onrolloutcomplete. Player wywołując metodę rollup obszaru aktywnego powoduje jego zwinięcie. W metodzie tej wywoływana jest animacja zwijania maski oraz blokowana jest interakcja obszaru za pomocą metody setenabled(false). Metoda rollout służy do wywołania animacji rozwijania obszaru. Metody onrollupcomplete i onrolloutcomplete wywoływane są na zakooczenie animacji. Ich podstawowym zadaniem jest wygenerowanie odpowiednich zdarzeo informujących player o zakooczeniu animacji. Przywracają również aktywnośd obszaru, wyłączoną na czas animacji, za pomocą metody setenabled(true). 15

16 Funkcjonalnośd pokazywania się/chowania obszaru zrealizowana jest za pomocą animacji warstwy bg i obiektu na niej będącego tłem obszaru. Od klatki początkowej zwiększana jest przeźroczystośd tła, od klatki 11 przeźroczystośd jest zmniejszana. W klatce 10, gdy tło jest całkowicie widoczne dodawane są do obszaru dodatkowe obiekty: pole tekstowe i przycisk włączający warstwę nad playerem. W celu uzyskania funkcjonalności pokazywania się/chowania trzeba zdefiniowad następujące metody: runstartanimation, runendanimation oraz onstartanimationcomplete, onendanimationcomplete. Zadaniem metod runstartanimation, runendanimation jest uruchomienie animacji pokazywania się i chowania obszaru oraz zablokowanie jego aktywności. Natomiast zadaniem metod onstartanimationcomplete, onendanimationcomplete jest włączenie aktywności obszaru i generacja odpowiednich zdarzeo. 16

17 Zadaniem funkcji handleradded jest oskryptowanie pewnych obiektów, które nie są dostępne od razu na scenie. Do pola tekstowego o nazwie txt przypisywany jest tekst uprzednio przypisany przez player za pomocą metody set text. Natomiast do przycisku o nazwie button przypisywany jest skrypt wywołujący funkcję JavaScript openlayer otwierającą warstwę html nad playerem. Własny obszar aktywny można stworzyd całkowicie od początku lub modyfikując pliki przykładowe. W obydwu przypadkach najlepiej jest użyd własnej nazwy klasy obszaru aktywnego. 17

18 JavaScript Istnieje możliwośd sterowania pracą odtwarzacza za pomocą JavaScript. Poniżej znajduje się pełna lista dostępnych komend: _play() _play(n) _play(url) _isplaying() _pause() _ispaused() _toggle() _seek(n) _stop() _mute() _unmute() _ismuted() _setvolume(0-100) _getvolume() _isfullscreen() _togglefullscreen() _gettime() _getstate() Start odtwarzania Zaczyna odtwarzad n-tą pozycję na play liście Zaczyna odtwarzad film o podanym adresie url Zwraca true jeśli player odtwarza Wstrzymuje odtwarzanie Zwraca true jeśli dotwarzanie jest wstrzymane Przełącza między pause i play Przewija video do n sekundy. Aby przewinąd na początek należy wpisad 1. Zatrzymuje odtwarzanie, zamyka strumieo video, po wciśnięciu play video startuje i jest buforowane od początku Wyłącza dźwięk bez zmiany wartości głośności Włącza poprzednio wyłączony dźwięk Zwraca true jeśli głośnośd jest wyłączona lub false w przeciwnym razie Ustawia głośnośd Pobiera głośnośd (0-100) Zwraca true jeśli player jest w trybie pełnoekranowym Nie działa ze względu na ograniczenie flash playera Zwraca aktualny czas odwarzania materiału 0 player nie jest załadowany 1 player jest załadowany 2 player ładuje lub buforuje 3 player odtwarza 4 pausa 5 koniec odtwarzania aktualnej pozycji z play listy 6 player jest zastopowany 18

19 _getstatus() _isloaded() _iscinemamode() _id() Zwraca następujący obiekt: { state: 0-6 time: czas w s muted: true false volume: } Zwraca true jeśli player lub/i skin są załadowane Zwraca true jeśli w playerze jest włączony przycisk cinema Zwraca wartośd id obiektu flashowego Obiekt nasłuchujący zdefiniowany we flashvarze listener powinien implementowad dwie metody onuseraction i onplayerevent. onuseraction( action, parametr ) gdzie action może byd równe: play, pause, repeat, changevolume, seek, playlistitemclick, toggleplaying, fullscreen, mute onplayerevent(action,parametry..) gdzie action może byd równe: play, pause, end, stop Zdarzenie postępu odtwarzania wywoływane co 5 sekund: onplayerprogressevent( url, title, total_time, current_time ) Aby wywoład daną funkcję można zastosowad taką składnię umieszczoną za kodem wywołującym odtwarzacz: <script type="text/javascript"> document.getelementbyid('videoplayerdivid')._play(); </script> Gdzie videoplayerdivid oznacza identyfikator odtwarzacza, a _play jest nazwą wywoływanej funkcji. 19

20 Umieszczane Reklam Video CMS posiada wbudowany moduł do zarządzania reklamami. Poniższa instrukcja dotyczy manualnej integracji z zewnętrznym serwerem reklamowym. Istnieje możliwośd umieszczania reklam w odtwarzaczu. Dostępnych jest kilka ich wariantów: preroll (reklama przed materiałem), overlay (półprzeźroczysta warstwa w trakcie odtwarzania materiału), postroll (reklama po materiale) oraz możliwośd brandowania playera, czyli zintegrowania z nim swojej marki. Aby dodad reklamę, należy przygotowad plik konfiguracyjny zapisany w notacji JSON. Następnie podajemy odnośnik do tego pliku we flashvarze addef. Przykładowo do kodu embed w parametrze flashvars musimy dopisad: <param name="flashvars" value="xmlconfig= vante.pl/kodreklamy.js"/> A w przypadku użycia biblioteki swfobject: flashvars.addef = " Domena w której znajdowad się będzie plik kodreklamy.js musi mied odpowiednio skonfigurowany plik crossdomain.xml, więcej informacji na ten temat na koocu rozdziału. Poniżej przedstawiamy przykłady konstrukcji plików JSON wraz z parametrami jakie można zdefiniowad dla poszczególnych rodzajów reklam. Preroll Reklama wyświetlana przed materiałem wideo Dostępne parametry: Nazwa zmiennej file duration extrafile Opis url do pliku reklamy (flv, swf, jpg, png, gif) czas trwania reklamy url do dodatkowego pliku reklamy mp3, odtwarzanego w trakcie pokazywania planszy preroll (opcja) size_width szerokośd reklamy (px lub %) size_height alien navigateurl wysokosc reklamy kod JavaScript który ma zostad wykonany w momencie pokazania reklamy url do ktorego linkuje reklama 20

21 Przykład pliku konfiguracyjnego: {"preroll":{ "file":" "size_width":"100%", "size_height":"100%", "alien":"function()", "navigateurl":" }} Overlayer W zależności od pliku źródłowego i ustawionych parametrów, reklama wyświetlana w trakcie trwania materiału może przesłonid tylko częśd obrazu, albo zatrzymad i całkiem przesłonid. Nazwa zmiennej file duration extra file Opis url do pliku reklamy (swf, jpg, png, gif) czas trwania reklamy url do dodatkowego pliku reklamy mp3, odtwarzanego w trakcie pokazywania planszy preroll (opcja) size_width szerokośd reklamy (px lub %) size_height alien navigateurl count_time startdelay position_x position_y korner wysokosc reklamy kod JavaScript który ma zostad wykonany w momencie pokazania reklamy url do ktorego linkuje reklama po jakim czasie następuje zliczenie na pauzie po jakim czasie ma sie pokazac kreacja liczba pikseli w takiej odleglosci od rogu pozycjonujemy w poziomie liczba pikseli pozycjonowanie w pionie od podanego rogu róg od ktorego pozycjonujemy reklamę. Dostępne wartości: lt lewa góra, rt prawa góra, lb lewy dół, rb prawy dół closebackgroundcolor pause kolor w zapisie hex tła guziczka do zamykania reklamy, jesli puste nie pokazujemy guziczka czy w momencie wyswietlenia reklamy ma zostac zapauzowany materiał, 21

22 opcja używana do midroll ów Przykład użycia dla overlay a: {"overlayer":{ "file":" "size_width":"100%", "size_height":"100%", "alien":"function()", "navigateurl":" "duration":20, "startdelay":30, "corner":"lb" }} Postroll Forma reklamy wyświetlana po skooczeniu materiału. Nazwa zmiennej file duration extra file Opis url do pliku reklamy (flv, swf, jpg, png, gif) czas trwania reklamy url do dodatkowego pliku reklamy mp3, odtwarzanego w trakcie pokazywania planszy preroll (opcja) size_width szerokośd reklamy (px lub %) size_height alien navigateurl count_time onpause url1_navigateurl wysokośd reklamy kod JavaScript który ma zostad wykonany w momencie pokazania reklamy url do którego linkuje reklama po jakim czasie następuje zliczenie na pauzie czy ma pokazywad się pokazywad w momencie wciśnięcia pauzy dowolny link do miejsca w które nawiguje reklama 22

Osadzanie playera Video CMS na Facebooku

Osadzanie playera Video CMS na Facebooku Osadzanie playera Video CMS na Facebooku Video CMS jako jedna z nielicznych platform wideo umożliwia osadzanie odtwarzacza wideo na stronach Facebooka. Dzięki temu możliwe jest publikowanie wideo wraz

Bardziej szczegółowo

REKLAMA INTERNETOWA WYMAGANIA TECHNICZNE

REKLAMA INTERNETOWA WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE y form reklamowych dostępnych w serwisach www.gazetaolsztynska.pl i wm.pl SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Zasady ogólne...................................str. 4 1. Baner tradycyjny................................str.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych

Specyfikacja techniczna form reklamowych Specyfikacja techniczna form reklamowych www.olsztyn.tvp.pl Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf Double billboard

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Pierwsze uruchomienie Przygotowanie kompozycji Wybór kompozycji Edycja kompozycji...

1. Wstęp Pierwsze uruchomienie Przygotowanie kompozycji Wybór kompozycji Edycja kompozycji... Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 3 3. Przygotowanie kompozycji... 4 3.1. Wybór kompozycji... 4 3.2. Edycja kompozycji... 5 3.2.1. Dodawanie pliku Flash przygotowanie plików Flash...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA SKÓREK NAPIPROJEKT

SPECYFIKACJA SKÓREK NAPIPROJEKT SPECYFIKACJA SKÓREK NAPIPROJEKT OGÓLNE INFORMACJE Lokalizacja Skórki dla programu NapiProjekt znajdują się w \skins\nazwa_skórki z reguły jest to folder c:\program Files\NapiProjekt\skins\nazwa_skórki.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aktualizacja: 05.03.2013 Strona 1 z 19 Spis Treści Spis Treści... 2 I. Założenia ogólne... 4 II. Szczegółowe wymagania... 8 Baner, Scroll Baner:... 8 Expand Baner:...

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna formatów reklamowych w serwisach internetowych Wydawnictwa Te-Jot.

Specyfikacja techniczna formatów reklamowych w serwisach internetowych Wydawnictwa Te-Jot. Specyfikacja techniczna formatów reklamowych w serwisach internetowych Wydawnictwa Te-Jot. Statystyki. Technologię mierzącą dostarcza Smart AdServer. Dopuszczalna różnica adserwerowa dla statystyk odsłon

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GoldenLine.pl

Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GoldenLine.pl Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GoldenLine.pl Luty 2014 Spis treści Ogólne informacje... 3 Kreacje SWF... 3 1. Formy reklamowe... 5 1.1. Link tekstowy... 5 1.2. Link tekstowy plus...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form Reklamowych

Specyfikacja techniczna form Reklamowych Specyfikacja techniczna form Reklamowych Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Numer strony Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf 5 Double billboard 50

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: BIURO REKLAMY telefon: (22) 621 07 85 faks: (22) 621 07 86 e-mail: reklama@eg Spis treści 1. Formaty, rozmiary i waga standardowych form reklamowych... 3

Bardziej szczegółowo

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Spis treści: Wprowadzenie... 2 Instalacja... 3 Uruchomienie... 7 Wybór układu ulotki... 8 Ekran główny... 11 Tworzenie ulotki... 12 Dodawanie własnego produktu...

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM REKLAMOWYCH

OPIS FORM REKLAMOWYCH OPIS FORM REKLAMOWYCH : KATARZYNA PIĄTEK 600-25-33-25 REKLAMA@DDWLOCLAWEK.PL OPIS ZAWARTOŚCI 1. BILLBOARD 2. BILLBOARD PODSTRONA 3. BILLBOARD ROZWIJANY 4. BILLBOARD PŁYWAJĄCY 5. PODWÓJNY BILLBOARD 6. BANNER

Bardziej szczegółowo

Reklama w serwisie muno.pl formy, warunki emisji. 2011 BPM Media Sp. z o.o.

Reklama w serwisie muno.pl formy, warunki emisji. 2011 BPM Media Sp. z o.o. Reklama w serwisie muno.pl formy, warunki emisji Podstawowe formy graficzne 300x38 Navibanner Navibanner: graficzny element reklamowy umieszczany w prawej części strony serwisu Rozmiar: 300 x 38 pikseli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aktualizacja: 31.01.2012 Strona 1 z 21 Spis Treści Spis Treści... 2 I. Założenia ogólne... 4 II. Szczegółowe wymagania... 5 Baner, Scroll Baner:... 5 Expand Baner:...

Bardziej szczegółowo

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Szczegóły techniczne dotyczące przygotowania elementów graficznych Miejskiego Informatora Multimedialnego Spis treści 1.Historia wprowadzonych zmian...2 2.Elementy graficzne na stronie www.poznan.pl...3

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych na urządzenia mobilne

Specyfikacja techniczna form reklamowych na urządzenia mobilne Specyfikacja techniczna form reklamowych na urządzenia mobilne Aktualizacja: 01.07.2013 Spis treści 1. Zasady ogólne... 3 2. Formy reklamowe w m.interia.pl... 4 2.1. Mobileboard... 4 2.2. High Mobileboard...

Bardziej szczegółowo

Way2traffic.com. Specyfikacja techniczna dla reklamodawców. Formy reklamowe serwowane w sieci Pixad.

Way2traffic.com. Specyfikacja techniczna dla reklamodawców. Formy reklamowe serwowane w sieci Pixad. Way2traffic.com Specyfikacja techniczna dla reklamodawców. Formy reklamowe serwowane w sieci Pixad. Spis treści 1. Cel powstania specyfikacji... 3 2. Postanowienia ogóle słownik pojęć... 3 3. Kreacje oferowane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych

Specyfikacja techniczna form reklamowych Specyfikacja techniczna form reklamowych Wymagania Ogólne... 3 Standardowe Formy Reklamy... 4 Banner... 4 Billboard... 4 Leaderboard... 4 Medium Rectangle... 4 Skyscraper... 4 Double Billboard... 4 Large

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska)

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Trader.com (Polska) Sp. z o.o. 00-732 Warszawa, Czerska 8/10, tel. (0-22) 455 33 00, faks (0-22) 455 33 01, NIP 522-010-28-53

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne prezentacji reklam

Warunki techniczne prezentacji reklam Warunki techniczne prezentacji reklam Do: Reklamodawcy Data utworzenia: 2007-06-29 Liczba stron: 9 Typ opracowania: Specyfikacja techniczna Rodzaj dokumentu: dokument jawny Adres: Plocman Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez serwis e-sieci.pl

Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez serwis e-sieci.pl Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez serwis e-sieci.pl Specyfikacja techniczna reklam graficznych: Niniejsza specyfikacja określa sposób przygotowania kreacji dla systemu reklamowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Informacje wstępne Grupa Melog.com sp. z o.o Morizon SA nie ponosi odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy klient nie dostarczy poprawionej wersji kreacji lub nie spełnia ona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aktualizacja: 15.10.2013 Strona 1 z 20 Spis Treści Spis Treści. 2 I. Założenia ogólne 4 II. Szczegółowe wymagania 8 Baner, Scroll Baner:. 8 Expand Baner: 8 Billboard,

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie obrazu z kamer Sanyo HD na stronach WWW PORADNIK

Udostępnianie obrazu z kamer Sanyo HD na stronach WWW PORADNIK PORADNIK Udostępnianie obrazu z kamer Sanyo HD na stronach WWW 1. Informacje wstępne Istnieje kilka sposobów wyświetlenia płynnego obrazu w formacie H.264 z kamer Sanyo z serii HD na dostępnych publicznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy PROMEDIO Transmisje. wersja dla ucznia

Instrukcja obsługi platformy PROMEDIO Transmisje. wersja dla ucznia Instrukcja obsługi platformy PROMEDIO Transmisje wersja dla ucznia Spis treści Instrukcja obsługi platformy 1 1. Na początku 3 2. Widok ogólny 4 3. Belka główna 5 4. Zarządzanie oknami 6 5. Okno audio

Bardziej szczegółowo

Standardy kreacji GoldenAd

Standardy kreacji GoldenAd Standardy kreacji GoldenAd Standardy określają kreacje podstawowe i najczęściej spotykane, wspólne u większości wydawców Typ kreacji Nazwa Rozmiar [px] Waga [kb] Format pliku Billboard 750x100 40 GIF/JPG/SWF

Bardziej szczegółowo

specyfikacja techniczna form reklamowych

specyfikacja techniczna form reklamowych specyfikacja techniczna form reklamowych Wprowadzenie ogólne Jak czytać specyfikację Reklama w ipla Windows Billboard Boks Coverflow intray Loader Overlay Double Overlay Expand Overlay Video Overlay Branded

Bardziej szczegółowo

WIDEO 1. FORMATY, ROZMIARY I WAGI STANDARDOWYCH PRODUKTÓW REKLAMOWYCH 1.1 PLANSZA SPONSORSKA 1.2 SPOT REKLAMOWY. 1.3 OvERLAYER 1.

WIDEO 1. FORMATY, ROZMIARY I WAGI STANDARDOWYCH PRODUKTÓW REKLAMOWYCH 1.1 PLANSZA SPONSORSKA 1.2 SPOT REKLAMOWY. 1.3 OvERLAYER 1. WIDEO 1. FORMATY, ROZMIARY I WAGI STANDARDOWYCH PRODUKTÓW REKLAMOWYCH 1.1 PLANSZA SPONSORSKA Format: mp4 (h.264 / aac) Minimalna rozdzielczość: 640x360 dla 16:9 lub 640x480 dla 4:3 (wyższe rozdzielczości

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Część II Wyświetlanie obrazów

Część II Wyświetlanie obrazów Tło fragmentu ABA-X Display jest wyposażony w mechanizm automatycznego tworzenia tła fragmentu. Najprościej można to wykonać za pomocą skryptu tlo.sh: Składnia: tlo.sh numer oznacza numer

Bardziej szczegółowo

Formy reklamowe. Specyfikacja techniczna

Formy reklamowe. Specyfikacja techniczna Formy reklamowe Specyfikacja techniczna Spis treści SPIS TREŚCI...1 OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE KREACJI REKLAMOWYCH WYKONANYCH W TECHNOLOGII MACROMEDIA FLASH....3 1. BILLBOARD...4 1.1 BILLBOARD STATYCZNY...4

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury Obsługa za pomocą klawiatury Różnego typu interfejsy wykorzystują różne metody reagowania i wydawania poleceń przez użytkownika. W środowisku graficznym najpopularniejsza jest niewątpliwie mysz i inne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Kreacji reklamowych na portalu podlasie24.pl

Specyfikacja techniczna Kreacji reklamowych na portalu podlasie24.pl 2012 Specyfikacja techniczna Kreacji reklamowych na portalu podlasie24.pl Aktualna wersja specyfikacji dostępna jest pod adresem http://podlasie24.pl/upl/specyfikaciatechniczna2012.pdf Siedlce Podlasie24

Bardziej szczegółowo

specyfikacja techniczna form reklamowych

specyfikacja techniczna form reklamowych specyfikacja techniczna form reklamowych Wprowadzenie Uwagi ogólne Jak czytać specyfikację Dostępne formaty reklamowe Billboard Box Coverflow intray/intray Video Loader Welcome Screen Video Branded Video

Bardziej szczegółowo

Cennik serwisu e-harmonogram

Cennik serwisu e-harmonogram Cennik serwisu e-harmonogram 1. Ścieżka formalno - prawna inwestycji PROMOCJA: 9 / 19 ZŁ brutto Cena ścieżki formalno-prawnej jest uzależniona od poziomu skomplikowania inwestycji oraz ilości uwzględnionych

Bardziej szczegółowo

Grafika w aplikacjach lp. Jak zmienić kolor tła?

Grafika w aplikacjach lp. Jak zmienić kolor tła? Grafika w aplikacjach lp W tym rozdziale znajdziesz informacje jak osadzić w tworzonym programie zdjęcia, rysunki, wykresy i inne elementy graficzne. W środowisku lp autor ma dostęp do następujących obiektów

Bardziej szczegółowo

Multimedia i interfejsy. Ćwiczenie 5 HTML5

Multimedia i interfejsy. Ćwiczenie 5 HTML5 Multimedia i interfejsy Ćwiczenie 5 HTML5 Celem ćwiczenia jest poznanie nowych elementów wprowadzonych w HTML 5, do których należą m.in. video oraz canvas. Poniższy opis przedstawia sposób użycia tych

Bardziej szczegółowo

Osadzenie pliku dźwiękowego na stronie www

Osadzenie pliku dźwiękowego na stronie www Osadzenie pliku dźwiękowego na stronie www gdzie jako "ścieżka dostępu do pliku" należy podać lokalizację

Bardziej szczegółowo

Reklama Axel Springer Online Opis form reklamowych i ich specyfikacja.

Reklama Axel Springer Online Opis form reklamowych i ich specyfikacja. Reklama Axel Springer Online Opis form reklamowych i ich specyfikacja. Spis Treści: I. Założenia ogólne II Nazewnictwo i komplet materiałów III. Dopuszczalne rozmiary, ciężar i format materiałów IV. Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH GRY-OnLine

SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH GRY-OnLine SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH GRY-OnLine Elementy niedopuszczalne na kreacjach Na kreacjach przygotowywanych na strony GRYOnline.pl niedopuszczalne jest używanie logotypów podmiotów trzecich (nie będących

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla produktów reklamowych w internetowym serwisie Gazeta.pl:

Wymagania techniczne dla produktów reklamowych w internetowym serwisie Gazeta.pl: Wymagania techniczne dla produktów reklamowych w internetowym serwisie Gazeta.pl: 1. Baner 468 x 60 (reklama górna)... 2 2. Baner 468 x 500 (Expand - reklama górna)... 2 3. Baner 750 x 100 (reklama górna)...

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: BIURO REKLAMY telefon: (22) 621 07 85 faks: (22) 621 07 86 e-mail: reklama@eg Spis treści 1. Formaty, rozmiary i waga standardowych form reklamowych... 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych

Specyfikacja techniczna form reklamowych Specyfikacja techniczna form reklamowych Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf Double billboard 50 kb 750x200 gif,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji ONTP.NET Sp. z o.o. ul. Cynarskiego 5, 65-831 Zielona Góra +48 684785140, +48 684785149 http://www.ontp.net, kontakt@ontp.net Spis treści 1 PIERWSZE URUCHOMIENIE ICARGO....- 4-2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy

Instrukcja obsługi platformy TransmisjeOnline.pl Instrukcja obsługi platformy wersja dla uczestnika TransmisjeOnline sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wawelskiej 78 lok.22, 02-034 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Mapy 2

Spis treści. 1 Moduł Mapy 2 Spis treści 1 Moduł Mapy 2 1.1 Elementy planu............................. 2 1.1.1 Interfejs widoku......................... 3 1.1.1.1 Panel sterujacy.................... 3 1.1.1.2 Suwak regulujacy przybliżenie...........

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI

POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Powiększanie mapy 2. Plakat 3. Schemat lekcji 4. Broszura informacyjna 5. Instrukcja obsługi Pasek narzędzi i menu wyboru Zmiana skali mapy Mini mapa - podgląd na położenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form Reklamowych MEDIOW INTERAKTYWNYCH TVP S.A.

Specyfikacja techniczna form Reklamowych MEDIOW INTERAKTYWNYCH TVP S.A. Specyfikacja techniczna form Reklamowych MEDIOW INTERAKTYWNYCH TVP S.A. 2016 Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Umiejscowienie Numer strony Billboard

Bardziej szczegółowo

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA MasterEdytor Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA 1. Przeznaczenie Program MasterEdytor przeznaczony jest do skonfigurowania wszystkich parametrów pracy programu mpfotoalbum. 2.

Bardziej szczegółowo

W tym poradniku znajdą Paostwo informacje na temat korzystania z Video CMS.

W tym poradniku znajdą Paostwo informacje na temat korzystania z Video CMS. Poradnik Użytkownika W tym poradniku znajdą Paostwo informacje na temat korzystania z Video CMS. Krok po kroku wyjaśnione zostaną podstawowe moduły, sposób ich użycia oraz zastosowanie. Po przeczytaniu

Bardziej szczegółowo

Mobilna Aplikacja Handlowa

Mobilna Aplikacja Handlowa Strona 1/10 Mobilna Aplikacja Handlowa System raportowania MAH Publisher.NET MAH Publisher.NET informacje ogólne i wymagania... 2 Uruchomienie programu MAH Publisher.... 2 Lista raportów, tworzenie raportów,

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Kalicki, Lech Mankiewicz Plugin Webcam dla SalsaJ Podręcznik użytkownika

Arkadiusz Kalicki, Lech Mankiewicz Plugin Webcam dla SalsaJ Podręcznik użytkownika Projekt logo: Armella Leung, www.armella.fr.to Arkadiusz Kalicki, Lech Mankiewicz Plugin Webcam dla SalsaJ Podręcznik użytkownika Spis treści Spis treści... 1 Instalacja... 2 Posługiwanie się pluginem...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Dysponenta serwisu TravelRent

Instrukcja obsługi Panelu Dysponenta serwisu TravelRent Instrukcja obsługi Panelu Dysponenta serwisu TravelRent 1 Instrukcja obsługi Panelu Dysponenta serwisu TravelRent... 1 Wprowadzenie... 4 Częśd 1. Dodawanie obiektu noclegowego do serwisu TravelRent....

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery Łukasz Bartczuk Moduł 6 JavaScript w przeglądarce Agenda Skrypty na stronie internetowej Model DOM AJAX Skrypty na stronie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych na urządzenia mobilne

Specyfikacja techniczna form reklamowych na urządzenia mobilne Specyfikacja techniczna form reklamowych na urządzenia mobilne Aktualizacja: 26.04.2016 Spis treści 1. Zasady ogólne... 3 2. Mobilne formy reklamowe... 4 2.1. Mobiboard... 4 2.2. High Mobiboard... 4 2.3.

Bardziej szczegółowo

Dodanie nowej formy do projektu polega na:

Dodanie nowej formy do projektu polega na: 7 Tworzenie formy Forma jest podstawowym elementem dla tworzenia interfejsu użytkownika aplikacji systemu Windows. Umożliwia uruchomienie aplikacji, oraz komunikację z użytkownikiem aplikacji. W trakcie

Bardziej szczegółowo

3Dcax.pl - Portal dla Inżynierów - www.3dcax.pl, biuro@3dcax.pl. Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych. Strona 1 z 6

3Dcax.pl - Portal dla Inżynierów - www.3dcax.pl, biuro@3dcax.pl. Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych. Strona 1 z 6 Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych Strona 1 z 6 Tabela specyfikacji Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Cena netto TOP BANNER 50 kb 1178 x 120 jpg, gif, swf 300 zł

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika. Zawartośd

Poradnik użytkownika. Zawartośd Poradnik użytkownika Zawartośd Wstęp... 3 Logowanie... 3 Kokpit... 3 Biblioteka... 4 Wyszukiwanie materiałów... 5 Podgląd video... 5 Edycja materiałów... 5 Usuwanie materiałów... 7 Przesyłanie plików video...

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Wstawianie filmu i odtwarzanie go automatycznie

Wstawianie filmu i odtwarzanie go automatycznie Wstawianie filmu (pliku wideo) w programie PowerPoint 2003 i wyświetlanie go na pełnym ekranie Ten artykuł dotyczy odtwarzania filmów (nazywanych także plikami wideo) i opisuje sposób wykonywania następujących

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GoldenLine.pl

Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GoldenLine.pl Specyfikacja reklamy tekstowej i bannerowej na portalu GoldenLine.pl Spis treści Ogólne informacje... 3 Kreacje HTML5... 4 1. Formy reklamowe... 5 1.1. Link tekstowy... 5 1.2. Link tekstowy plus... 5 1.3.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych

Specyfikacja techniczna form reklamowych Specyfikacja techniczna form reklamowych Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf Double billboard 50 kb 720x200 gif,

Bardziej szczegółowo

1 Zrozumieć Flasha... 1 Co można zrobić za pomocą Flasha?... 2 Tworzenie obrazków do strony 3 Animowanie witryny 4 Tworzenie filmów

1 Zrozumieć Flasha... 1 Co można zrobić za pomocą Flasha?... 2 Tworzenie obrazków do strony  3 Animowanie witryny  4 Tworzenie filmów 1 Zrozumieć Flasha... 1 Co można zrobić za pomocą Flasha?... 2 Tworzenie obrazków do strony WWW... 3 Animowanie witryny WWW... 4 Tworzenie filmów interaktywnych... 6 Wyświetlanie przycisków... 7 Transformacja

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 9

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 9 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 9 Prosta galeria oparta na HTML Najprostszym sposobem zbudowania galerii zdjęć jest wykorzystanie tylko HTML i CSS. Strona główna galerii składa się miniatur zdjęć,

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia Zdarzenia onload i onunload

Zdarzenia Zdarzenia onload i onunload Zdarzenia Zdarzenia onload i onunload Ćwiczenie 1. Rysunek 1. Okno powitalne wykorzystujące zdarzenie onload Na stronie mogą zachodzić różne zdarzenia, np. użytkownik kliknie myszą lub zacznie wprowadzać

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH

SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH Spis treści I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE... 3 II. PODSTAWOWE FORMATY REKLAMOWE... 4 III. FORMATY RICH MEDIA... 5 IV. DOBRE PRAKTYKI KREACJE RICH MEDIA... 7 2 I. Założenia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe GUI

Programowanie Obiektowe GUI Programowanie Obiektowe GUI Swing Celem ćwiczenia jest ilustracja wizualnego tworzenia graficznego interfejsu użytkownika opartego o bibliotekę Swing w środowisku NetBeans. Ponadto, ćwiczenie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna phpadsnew Dokumentacja techniczna Ostatnia aktualizacja: 2007.03.27 BIATEL S.A. http://www.biatel.pl Spis treści: 1 Formaty, rozmiary i wagi standardowych produktów reklamowych.... 3 2 Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

BBelements Ad Server. I. Kreacje in-page

BBelements Ad Server. I. Kreacje in-page I. Kreacje in-page Kreacje podstawowe, typu in-page, czyli wbudowane w stronę (np. billboard, rectangle, skyscrapper), aby spełnić wymagania techniczne muszą posiadać: 1. prawidłowe wymiary 2. prawidłową

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla systemu WordPress

Pomoc dla systemu WordPress Pomoc dla systemu WordPress Ten plik pomocy przeznaczony jest dla pluginu stat24 w wersji 0.2. W tym pluginie porzucono wsparcie dla starszych wersji WordPress (niższych niż 1.5) oraz zrezygnowano z opcji

Bardziej szczegółowo

Widżety KIWIPortal. tworzenie umieszczanie na stronach internetowych opcje zaawansowane. Autor: Damian Rebuś Data: 29.06.2015 Wersja: 1.

Widżety KIWIPortal. tworzenie umieszczanie na stronach internetowych opcje zaawansowane. Autor: Damian Rebuś Data: 29.06.2015 Wersja: 1. Widżety KIWIPortal tworzenie umieszczanie na stronach internetowych opcje zaawansowane Autor: Damian Rebuś Data: 29.06.2015 Wersja: 1.3 Strona 1 z 17 1 SPIS TREŚCI 2 Metody osadzania widżetów... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych

Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych Newsletter, newsletter sponsorowany Artykuł sponsorowany Strona 1 z 6 Tabela specyfikacji Bannery w Newsletter jedna emisja w miesiącu Forma reklamowa

Bardziej szczegółowo

Edipresse Polska S.A. ul. Wiejska 19, 00-490 Warszawa Email: reklama@edipresse.pl, tel. 22 584 23 05, fax, 22 584 24 78

Edipresse Polska S.A. ul. Wiejska 19, 00-490 Warszawa Email: reklama@edipresse.pl, tel. 22 584 23 05, fax, 22 584 24 78 Data utworzenia: 08.09.2009 r. Data wejścia w życie: 16.07.2009 r. Typ opracowania: Specyfikacja techniczna Własność: Edipresse Polska S.A. 1. Zasady ogólne Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Tworzenie nowej "strony sieci WEB". Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET.

Zadanie 1. Tworzenie nowej strony sieci WEB. Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET. Zadanie 1. Tworzenie nowej "strony sieci WEB". Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET. Ważne! Przy pierwszym uruchomieniu Visual Studio zostaniemy zapytani, jaki ma byd podstawowy język programowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla usługi ModeView

Instrukcja dla usługi ModeView Instrukcja dla usługi ModeView Spis treści 1. Aplikacja Easy Photo... 2 1.1. Sprawdzenie komunikacji z usługą internetowa ModeView... 2 1.1.1. Brak autoryzacji... 2 1.1.2. Usługa dostępna... 2 1.2. Wysyłanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORMATÓW WIDEO. Vstitial

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORMATÓW WIDEO. Vstitial 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORMATÓW WIDEO Vstitial Pełnoekranowa forma video, z obrandowanym odtwarzaczem oraz tłem uruchamiana samoczynnie po dwóch sekundach od załadowania się serwisu. Dopuszczalne formaty:flv+jpg/swf+flv

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA www.livingroom24.pl www.decorationanddesign.pl www.domidealny24.pl www.ogrodidealny.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA www.livingroom24.pl www.decorationanddesign.pl www.domidealny24.pl www.ogrodidealny.pl www.livingroom24.pl www.decorationanddesign.pl www.domidealny24.pl www.ogrodidealny.pl BANER 610x120 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Baner reklamowy umieszczony w lewej części strony, we właściwej treści - zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Sigplus. Galeria w Joomla

Sigplus. Galeria w Joomla Sigplus Galeria w Joomla Cel prezentacji Pokazanie że Sigplus jest prosty w konfiguracji; Metody konfiguracji Sigplusa; Jest jednym z najczęściej używanych dodatków w tworzeniu galerii na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych portalu Cogito.com.pl

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych portalu Cogito.com.pl Specyfikacja techniczna produktów reklamowych portalu Cogito.com.pl Wersja 1.1 ostatnia aktualizacja 23.01.2008 Dokument określa sposób przygotowania kreacji dla systemu reklamowego Cogito.com.pl. Reklamy

Bardziej szczegółowo

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu Załącznik nr 1 mapowego dla portalu WWW Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu 1.1 Komponent mapowy Zleceniodawcy pozostawia się wolną rękę w wyborze technologii w jakiej zostanie stworzony

Bardziej szczegółowo