2. Internet jako ocean informacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Internet jako ocean informacji"

Transkrypt

1 1. Uczeń: Uczeń: 2. Internet jako ocean informacji a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna podstawowe pojęcia związane z siecią komputerową Internet, wie, z jakich usług można korzystać w Internecie, zna różnicę pomiędzy wyszukiwarką a przeglądarką, zna budowę adresu strony internetowej, zna budowę adresu . ii. b) Umiejętności potrafi objaśnić poszczególne pojęcia związane z Internetem, umie podać przynajmniej 5 najczęściej wykorzystywanych usług internetowych wraz z ich opisem, potrafi skorzystać z wymienionych i opisanych przez siebie usług internetowych, potrafi poprawnie obsługiwać przeglądarkę i wyszukiwarkę, umie zainstalować niezbędne dodatki do przeglądarki, umie wyjaśnić budowę adresu http oraz , potrafi opisać strukturę witryn internetowych. b. 2. Metoda i forma pracy Dyskusja, ćwiczenie, praca indywidualna, praca grupowa. Komputer Internet c. 3. Środki dydaktyczne Przeglądarka internetowa Internet Explorer lub Mozilla Firefox Karta pracy

2 d. 4. Przebieg lekcji i. a) Faza przygotowawcza Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji i uświadamia im cele zajęć. Prosi o włącznie komputerów. Przed zajęciami nauczyciel wycina kartki z zadaniami zawartymi w Karcie Pracy (załącznik 1). ii. b) Faza realizacyjna 1. Nauczyciel prosi uczniów o włączenie komputerów. Prosi również uczniów o uruchomienie przeglądarki internetowej. 2. Nauczyciel krótko opisuje podstawowe pojęcia związane z Internetem oraz przedstawia podstawowe usługi internetowe. 3. Następnie omawia zasadę korzystania z przeglądarki internetowej. Opisuje poszczególne elementy okna przeglądarki. Jeżeli nauczyciel omawia budowę przeglądarki alternatywnej do Internet Explorer przedstawia również możliwości rozbudowy przeglądarki poprzez zastosowanie wtyczek i plug-in ów. 4. Po omówieniu budowy przeglądarki nauczyciel omawia zagadnienia związane w wyszukiwarkami. Podaje jej definicję oraz różnice pomiędzy przeglądarką a wyszukiwarką. 5. Następnym krokiem jest omówienie struktury adresu www i adresu mailowego.. 6. Następnie nauczyciel omawia praktyczne sposoby wpisywania adresów internetowych oraz sposoby wyszukiwania informacji w wyszukiwarce. Omawia również zasadę przydzielania adresów IP oraz objaśnia w jaki sposób adresy http są zamieniane na symbole zrozumiałe przez komputery (serwery DNS). 7. Po objaśnieniu zasad wpisywania adresów i wyszukiwania informacji nauczyciel przedstawia różnicę pomiędzy portalem a vortalem oraz objaśnia co to jest katalog stron internetowych. Wyjaśnia również w jaki sposób można przeglądać strony w trybie off-line. 8. Następnie nauczyciel rozdaje uczniom Karty Pracy i prosi ich o zrealizowanie wszystkich zadań. 9. Po wykonaniu zadań uczniowie przedstawiają nauczycielowi efekty swojej pracy i wspólnie dyskutują nad osiągniętymi wynikami. 10. Na zakończenie zajęć nauczyciel podsumowuje tematykę związaną Internetem, jego podstawowymi usługami oraz niezbędnym oprogramowaniem. iii. c) Faza podsumowująca 1. Uczniowie potrafią poruszać się po Internecie. 2. Uczniowie znają obsługę przeglądarki oraz najczęściej udostępnianych usług internetowych. 3. Uczniowie potrafią wyszukać informacji na określony temat. 4. Uczniowie wiedzą jakie są różnice pomiędzy adresami www a Uczniowie potrafią opisać jaką drogą podążają dane w Internecie i w jaki sposób są zamieniane adresy http na adresy zrozumiałe dla komputerów

3 6. Uwagi dla nauczyciela: Bardzo przydatną formą prowadzenia zajęć będzie rozmowa z osobami, które mają podłączenie do sieci w domu i korzystają już z dostępnych usług internetowych. Pozwoli to na zebranie przez pozostałe osoby większej ilości informacji związanych z realizowanym tematem. e. 5. Bibliografia 1. Koba G., Informatyka dla liceum ogólnokształcącego, Migra, Wrocław Definicja wyszukiwarki 4. Inne źródła: 5. Wyszukiwarka internetowa 6. Definicje ze strony Encyklopedii Internetowej Wikipedia f. 6. Załączniki i. a) Karta pracy ucznia załącznik 1. Zadanie 1 Korzystając z przeglądarki internetowej przejdź do adresu Następnie wyszukaj stronę Wolnej Encyklopedii Wikipedia. Zadanie 2 Korzystając z różnego rodzaju wyszukiwarek umieszczanych na portalach Wirtualna Polska, Interia, Onet wyszukaj następujące hasła: Technologia informacyjna Komputer Sieć komputerowa

4 Informatyka Porównaj otrzymane wyniki wyszukiwań. Co zauważyłeś, zauważyłaś? Jeżeli wyniki wyszukiwań się różnią to opisz tutaj występujące różnice. Zadanie 3 Korzystając z zasobów encyklopedii Wikipedia wyszukaj znaczenie pojęć: DNS IP Zadanie 4 Czym różni się adres zaczynający się od od adresu zaczynającego się od ftp://? Wykorzystaj zasoby Internetu i wpisz poniżej odpowiedź. Zadanie 5 Czy oprócz Internet Explorer a, FireFox a i Opery znasz jeszcze jakieś inne przeglądarki? Jeżeli tak to wypisz jakie. Jeżeli nie to wykorzystaj zasoby Internetu i znajdź przynajmniej dwie alternatywne przeglądarki. Opisz je poniżej. Zadanie 6 Wyjaśnij budowę poniższych adresów. Opisz jaki rodzaj działalności prowadzą te firmy / instytucje oraz z jakich krajów pochodzą, opierając się jedynie na budowie adresów internetowych. money.cnn.com

5 news.bbc.co.uk ii. b) Notatki dla nauczyciela Pojęcia do wykorzystania podczas lekcji Internet jest największą, ogólnoświatową, komputerową siecią składającą się z tysięcy mniejszych sieci oraz komputerów połączonych ze sobą. Internet służy ludziom do zbierania informacji i komunikowania się ze sobą. WWW - World Wide Web - wykorzystuje internet do tworzenia sieci informacji zbudowanej z milionów dokumentów (stron - Web pages) zawierających tekst, dźwięk, obraz, film. Adresy - jeżeli znasz adres (Web address lub URL) strony, którą chcesz odwiedzić, wpisz jej nazwę w miejscu umieszczonym w górnej części przeglądarki, jeżeli szukasz jakiejś strony skorzystaj z Polskiego Infoseeka - wyszukiwarki umieszczonej na arenie. Jeżeli któraś ze stron spodobała Ci się szczególnie dodaj ją do Ulubionych (bookmarks). Domeny - indywidualne nazwy adresów w internecie. Zwykle składają się z nazwy np. msstudio, po niej następuje kropka (dot) i na końcu mamy domenę dotyczącą organizacji prowadzącej adres. Do tych ostatnich należą:.com - Companies - firmy, organizacje komercyjne, np.: (The Jim Henson Company - Firma Jima Hensona).edu - Educational Institutions - instytucje edukacyjne, np.: (Cornell University - Uniwersytet w Cornell).gov - Governement - organizacje rządowe, np.: (NASA).mil - Military - wojsko, organizacje o charakterze militarnym, np.: (U.S. Air Force - Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych).net - Internet Service Providers - dostawcy usług internetowych, np.: (Dostawca usług internetowych EarthLink).org - Non-profit organizations - różne organizacje niedochodowe, charytatywne, np.: (National Organization for Women - Krajowa Organizacja Kobiet) - poczta elektroniczna - usługa służąca do komunikowania się. Potrzebne jest do tego posiadanie własnego konta owego (pocztowego). Posiadając takie konto (np.

6 możesz wysyłać i odbierać przesyłki elektroniczne zawierające tekst, dźwięki, obrazki czy filmy. Czat forma komunikowania się na żywo (on line) w czasie rzeczywistym. Możliwość rozmowy z ludźmi z całego świata o wszystkim również w grupach tematycznych. Grupy dyskusyjne - możliwość publikowania w Internecie własnych opinii w wybranych grupach zagadnieniowych - wymiana poglądów między ludźmi o tych samych zainteresowaniach. Ze względu na ich ilość (kilkadziesiąt tysięcy) podzielone są na wiele podgrup w których każdy może znaleźć coś interesującego dla siebie:.alt - alternatywna grupa dyskusyjna; różne tematy.bionet - grupa dyskusyjna o tematyce biologicznej.biz - grupa dyskusyjna o tematyce biznesowej.comp - grupa dyskusyjna o tematyce komputerowej.k12 - grupa dyskusyjna o tematyce szkolnej.rec - grupa dyskusyjna o tematyce rekreacyjnej.sci - grupa dyskusyjna o tematyce naukowej.soc - grupa dyskusyjna o tematyce społecznej i kulturalnej Protokoły - w zależności od tego co chcemy robić w internecie używamy do tego różnych protokołów. Oto niektóre z nich: FTP - Protokół transferu plików - kopiuje pliki między komputerami połączonymi w sieci Internet. HTTP - Protokół transferu hipertekstu - pozwoli ci na przeglądanie (a nawet na wysłanie) stron internetowych na twoim komputerze. HTTPS - Ten protokół bezpieczeństwa pozwoli ci na wysyłanie i odbieranie poufnych informacji (takich jak numery kart kredytowych lub hasła) w sieci World Wide Web. IMAP - Protokół dostępu do wiadomości internetowych - jest jednym z dwóch powszechnie stosowanych protokołów odbierania wiadomości z Internetu. IDAP - Protokół dostępu do katalogów - umożliwia ci wyszukiwanie adresów i innych informacji kontaktowych znajdujących się w Internecie. NNTP - Protokół transferu dla sieciowych grup dyskusyjnych - pozwala ci na przenoszenie wiadomości między twoim komputerem a serwerami grup dyskusyjnych. POP3 - Protokół pocztowy - jest jednym z dwóch powszechnie stosowanych do odbierania wiadomości za pośrednictwem Internetu. SMTP - Prosty protokół transferu poczty - pozwoli ci na wysyłanie wiadomości za pośrednictwem Internetu. Telnet - Protokół Telnet pozwala ci na zasadniczą zmianę twojego komputera w niemy terminal (monitor i klawiatura) i za jego pośrednictwem logowanie się na serwerach. Protokół ten jest często wykorzystywany przy uzyskiwaniu dostępu do katalogów bibliotecznych. Multimedia Są to wszelkiego rodzaju audycje telewizyjne, radiowe I muzyczne, które są transmitowane przez Internet. Sklepy internetowe są to wirtualne odpowiedniki rzeczywistych sklepów. Podobnie jak w

7 rzeczywistości kupuje się w nich nowe produkty otrzymując na nie gwarancję a cena ich nie podlega negocjacjom. Aukcje internetowe są to jakby wirtualne bazary, na których można kupić zarówno towary nowe jak i używane. Cena w takich miejscach zazwyczaj ulega zmianom poprzez określanie coraz to wyższych propozycji cenowych kupujących dla sprzedającego. Aukcje trwają określony czas a wygrywającym jest ten, kto zaoferuje najwyższą cenę. Bankowość elektroniczna to wszelkie usługi oferowane przez banki. Ich różnica polega jednak na zdalnym obsługiwaniu klienta swojego konta. Usługi bankowości elektronicznej to m. in.: zakładanie konta przez Internet, dokonywane przelewów, płacenie rachunków on-line itp. Czaty jest to forma porozumiewania się osób w czasie rzeczywistym. Polega ona na rozmowie pomiędzy wieloma użytkownikami sieci naraz. Komunikatory w przeciwieństwie do czatu komunikator pozwala na rozmowę tylko z osobami, które są zalogowane do konkretnej sieci obsługiwanej przez komunikator. Przeglądarka internetowa - (po angielsku browser) jest to program umożliwiający wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych, najczęściej w protokole HTTP, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW. Istnieje wiele odmian przeglądarek, wśród których do najpopularniejszych należą Internet Explorer, Opera, Mozilla, Netscape Navigator. Wyszukiwarka internetowa - strona w sieci pomagająca wyszukiwać wszelkie potrzebne informacje (strony, adresy itp.) Przykłady: Altavista (www.altavista.com lub Wirtualna Polska (www.wp.pl), Interia.pl (www.interia.pl), Onet.pl (www.onet.pl), HotBot (www.hotbot.lycos.com). Przykładowe odpowiedzi ucznia Ad. 1 Zadanie 1 Korzystając z przeglądarki internetowej przejdź do adresu Następnie wyszukaj stronę Wolnej Encyklopedii Wikipedia. Ad. 2 Technologia informacyjna - dziedzina wiedzy obejmująca informatykę (włącznie ze sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem używanym do tworzenia, przesyłania, prezentowania i zabezpieczania informacji), telekomunikację, narzędzia i inne technologie związane z informacją. Dostarcza ona użytkownikowi narzędzi, za pomocą których może on pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać, zarządzać i przekazywać innym ludziom Komputer - maszyna elektroniczna (urządzenie) służąca do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr, albo sygnału ciągłego. Najpopularniejszym obecnie rodzajem komputera jest stacjonarny komputer osobisty (desktop), z tego powodu potocznie traktowany jest jako synonim komputera w ogóle. Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany

8 danych lub współdzielenia różnych zasobów. Informatyka - dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji w tym technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje, pierwotnie będąca częścią matematyki rozwinięta do osobnej dyscypliny nauki, pozostającej jednak nadal w ścisłym związku z matematyką Korzystając z różnych wyszukiwarek otrzymujemy różne wyniki wyszukiwań. Dlatego też wskazane jest korzystanie tylko z jednej wyszukiwarki gwarantującej powtarzalność danych. Ad. 3 DNS - to system serwerów oraz protokół komunikacyjny zapewniający zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową. Dzięki wykorzystaniu DNS nazwa mnemoniczna, np. pl.wikipedia.org, może zostać zamieniona na odpowiadający jej adres IP, czyli IP - to unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom sieci komputerowych, funkcjonujących w oparciu o protokół IP. Adresy IP są wykorzystywane w Internecie oraz sieciach lokalnych. Adres IP zapisywany jest w postaci czterech oktetów oddzielonych od siebie kropkami, np adres IP: lub odpowiada komputerom obsługującym serwis Wikipedii. Użytkownicy Internetu nie muszą znać adresów IP. Nazwa jest tłumaczona na adres IP dzięki wykorzystaniu protokołu DNS. Adres IP jest przyznawany każdemu użytkownikowi przez jego dostawcę Internetu (ISP). Ad. 4 Adres zaczynający się od oznacza, ze dana strona jest dokumentem hypertekstowym, czyli będzie wyświetlana w formie tekstu i obrazków w przeglądarce, a strona zaczynająca się od ftp:// oznacza, że będziemy mogli ściągać z Internetu pliki. Ad. 5 K-Meleon jest to przeglądarka oparka na silniku Gecko (czyli podobnym do Firefox a). Charakteryzuje się szybkością działania, stabilnością. Niestety brak w niej polskiego interfejsu. Konqueror bardzo stabilna przeglądarka dla systemów linuxowych. Wchodzi w skłąd środowiska KDE. Może posłużyć również jako alternatywny manager plików. Dzięki dodaniu systemu wtyczek (ang. plug-ins) do programu oraz oparciu KDE o system komponentów, dostępne są liczne dodatkowe opcje, np. przeglądanie plików PDF i Postscript, zarządzanie repozytorium CVS, a nawet odtwarzanie filmów. Konqueror obsługuje także wtyczki Netscape'a oraz język Java. Ad strona edukacujna - strona rządowa opisująca szkolnictwo wyższe - strona edukacyjna dla studentów money.cnn.com strona komercyjna stacji CNN

9 news.bbc.co.uk angielska strona komercyjna stacji BBC - polska strona umieszczona na serwerze w Zielonej Górze - polska strona opisująca w Internecie Szkocję - strona rządowa USA, a dokładnie Białego Domu - strona militarna armii amerykańskiej - strona o tematyce militarnej umieszczona na polskim serwerze - strona edukacyjna umieszczona na polskim serwerze - strona informacyjna 45 minut brak g. 7. Czas trwania lekcji h. 8. Uwagi do scenariusza

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu Piotr Kopciał Praktyka Internetu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł: Praktyka Internetu Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Rozdział I - Internet 1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych i Internecie Różnice między WWW a URL Poznanie pojęć typu TCP/IP, domena, hipertekst, http,

Bardziej szczegółowo

You Tube. autor: T. Petkowicz 1

You Tube. autor: T. Petkowicz 1 Co to jest Internet? You Tube autor: T. Petkowicz 1 Zacznijmy od początku Jak powstał Internet? autor: T. Petkowicz 2 Większość przełomowych wynalazków jest dziełem : zbiegu okoliczności lenistwa efektem

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli 1 INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli Ewa Patkowska i Elżbieta Kortkowicz-Białowąs, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Opublikowano 15.06.2005 WSTĘP Jednym z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

1. Przykłady podłączeń do Internetu

1. Przykłady podłączeń do Internetu 1. Przykłady podłączeń do Internetu Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna rodzaje połączeń z Internetem, wie w jaki sposób skonfigurować każde z połączeń, zna różnice pomiędzy poszczególnymi

Bardziej szczegółowo

070 USŁUGI W SIECI. Prof. dr hab. Marek Wisła

070 USŁUGI W SIECI. Prof. dr hab. Marek Wisła 070 USŁUGI W SIECI Prof. dr hab. Marek Wisła Usługi sieciowe Internet jest również zbiorem programów umożliwiających świadczenie użytkownikom różnorakich usług komunikacyjnych pozwalających na przepływ

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe Sieci komputerowe Sieci komputerowe System wzajemnych powiązań stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń /Akademia Sieci Cisco/ Zbiór zlokalizowanych oddzielnie komputerów połączonych

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe ISBN 978-83-921270-5-5 z b i ó r w y k ł a d ó w w s z e c h n i c y p o p o ł u d n i o w e j Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa www.wwsi.edu.pl tom2 Multimedia,

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI. 1. Poczta elektroniczna. Zad 1. Zakładanie konta

INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI. 1. Poczta elektroniczna. Zad 1. Zakładanie konta INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI 1. Poczta elektroniczna Poczta elektroniczna jest jedną z najstarszych i jednocześnie najpopularniejszych form komunikowania się w Internecie. Jest usługą klasy klient-serwer,

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY WE WŁOCŁAWKU KIERUNEK INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Temat pracy: Internetowe gromadzenie zasobów cyfrowych wiedzy osobowej Imię i nazwisko: Nr albumu:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Dominik Mirosław Piotrowski 199145 Praca magisterska Wdrażanie Open Source owych Systemów

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i publikowanie. strony internetowej. w programie Microsoft FrontPage

Tworzenie i publikowanie. strony internetowej. w programie Microsoft FrontPage Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych KP Nr albumu: 007 Tworzenie i publikowanie strony internetowej w programie Microsoft

Bardziej szczegółowo

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci.

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. Sieć komputerowa zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Internet moja przyszłość

Internet moja przyszłość Internet moja przyszłość Wykorzystanie technologii informatycznych we własnym rozwoju Andrzej Wodecki E-learning szansą na dobrą edukację dla mieszkańców wsi Krzysztof Markiewicz Internet a niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE Dariusz GADECKI DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA NA RYNKU USŁUG INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE IDM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH Krzysztof Dobosz Handel elektroniczny skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski 1 Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014 Menedżer projektu: Radosław Karbowski Redakcja i korekta: Partnerzy: Vestigio Sp. z o.o. ul. Domaniewska 17/19 lok. 133 02-663 Warszawa http://vestigio.pl

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK, KOMPUTER I INTERNET W CYFROWYM ŚWIECIE

CZŁOWIEK, KOMPUTER I INTERNET W CYFROWYM ŚWIECIE CZŁOWIEK, KOMPUTER I INTERNET W CYFROWYM ŚWIECIE Człowiek, komputer i Internet Jak połączyć się z Internetem? Przeglądarka Mozilla Firefox. Jak zapytać, aby znaleźć? Serwery www Jak publikować w sieci?

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dzieci w Internecie scenariusze zajęć. Dziecko w Sieci Sieciaki

Bezpieczeństwo dzieci w Internecie scenariusze zajęć. Dziecko w Sieci Sieciaki Dziecko w Sieci Sieciaki Bezpieczeństwo dzieci w Internecie scenariusze zajęć Podręcznik zawiera scenariusze zajęć dotyczących bezpieczeństwa w Internecie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz

Bardziej szczegółowo

HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET

HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA Studium Dyplomowe HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET Marek Ryfko nr alb. 602 Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Golińskiego

Bardziej szczegółowo

2. System Linux. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. i. a) Wiadomości. ii. b) Umiejętności.

2. System Linux. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. i. a) Wiadomości. ii. b) Umiejętności. 1. Uczeń: Uczeń: 2. System Linux a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości 1. zna rodzaje dystrybucji systemu Linux, 2. wie, w jaki sposób zainstalować system Linux, 3. zna różnice pomiędzy systemem Linux a Windows

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Niniejszy materiał odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Sromala Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Rozprawa doktorska SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY

PODRĘCZNIK METODYCZNY PODRĘCZNIK METODYCZNY Czyli jak pracować z modułem doszkalającym Efektywni 50+? 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9

Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9 Cel i zakres pracy dyplomowej...8 1. Internet i usługa WWW.... 9 1.1. Uwagi wstępne... 9 1.2. Czym są: Internet i World Wide Web?... 9 1.3. Historia Internetu... 10 1.4. Stan obecny i prognozy na przyszłość...

Bardziej szczegółowo