BDO Research. Najbardziej innowacyjne spółki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BDO Research. Najbardziej innowacyjne spółki"

Transkrypt

1 BDO Research Najbardziej innowacyjne spółki NA RYNKU NewConnect BDO Sp. z o.o. Maj 2010

2 BDO RESearch 2 Najbardziej innowacyjne spółki na rynku NewConnect Światowa gospodarka znalazła się w punkcie, w którym jej dalszy rozwój jest ściśle związany z innowacyjnością. Powszechnie wiadomo, że dynamika rozwoju gospodarek tych państw, które w drodze do stabilnego wzrostu wykorzystują innowacje powstałe na ich terenie, jest znacznie wyższa aniżeli w przypadku tych państw, które adaptują rozwiązania powstałe poza ich granicami. Nic więc dziwnego, że przedsiębiorstwa o charakterze innowacyjnym zajmują szczególne miejsce w polityce i gospodarce państw rozwiniętych i rozwijających się. Na sukces mogą liczyć jednak tylko te podmioty, które w porę będą potrafiły sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki.

3 Najbardziej innowacyjne spółki na rynku NewConnect 3 Polska do liderów innowacyjności nie należy. W raporcie European Innovation Scoreboard 1 opublikowanym w grudniu 2009 roku, zdecydowana część naszego kraju została zaliczona do grupy low innovators. Wyjątek stanowią cztery województwa: dolnośląskie, mazowieckie, małopolskie, pomorskie i śląskie, które zostały przypisane do grupy medium-low innovators. Pod względem technologicznym wyprzedzają nas nie tylko wysoko rozwinięte kraje, takie jak Szwecja, Finlandia czy Niemcy, ale również Słowacja i Węgry. Należy również zwrócić uwagę na sceptyczny stosunek społeczeństwa do polskich wynalazków. Pokazują to chociażby wyniki badań przeprowadzonych przez firmę On Board PR w 2009 roku, na podstawie których powstał raport Innowacja z Polski 2. Aż 41% respondentów odpowiedziało, że nie wierzy, aby polski produkt mógł uzyskać światowe uznanie z uwagi na swój innowacyjny charakter. Niewątpliwą przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak informacji, które opisywałyby polskie sukcesy. Z kolei brak polityki informacyjnej w tym zakresie, utrudnia tworzenie pozytywnego klimatu dla powstawania nowych, ambitnych przedsięwzięć o światowym zasięgu. Dlatego też, należy nagłaśniać sukcesy polskich firm i ośrodków naukowych o dokonaniach w dziedzinie innowacji zarówno tych w skali światowej, ale również tych regionalnych. Swoistym barometrem polskiej innowacyjności, dającym pogląd na gospodarkę a zwłaszcza na te sektory, które poczyniły największe postępy w tej dziedzinie jest powstały w 2007 roku rynek NewConnect. NewConnect, dołączył do 9 już istniejących rynków alternatywnych w Europie 3, prowadzonych przez giełdy stowarzyszone w Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE). Tym samym Warszawska Giełda Papierów Wartościowych wyszła naprzeciw małym i średnim przedsiębiorcom stwarzając im alternatywne źródło pozyskiwania kapitału. Natomiast inwestorzy otrzymali możliwość udziału w dynamicznie ewoluującym sektorze gospodarki, który pomimo stosunkowo dużego ryzyka niesie za sobą również duże możliwości zwrotu z inwestycji. Ewolucja znaczenia słowa innowacja, a przede wszystkim odniesienie go do aspektów pozaproduktowych sprawiło, że rozszerzył się zakres produktów i usług, a tym samym firm, które można zaliczyć do segmentu innowacyjnego. Terminem tym określa się już nie tylko produkt, który przez swoje cechy czy też możliwości zastosowania staje się innowacyjny, ale także nowe zastosowanie istniejącego już produktu, nowy sposób zarządzania procesem biznesowym czy też nowy sposób pozycjonowania produktu. Kierując się powyższą definicją i w oparciu o różne aspekty innowacyjności, w połowie 2009 roku z inicjatywy GPW przeprowadzono pierwsze badanie spółek notowanych na NewConnect. Na podstawie ocen inwestorów należących do społeczności NewConnect All the People 4, wyłoniono 25 spółek odznaczających się najwyższym stopniem innowacyjności. Dzięki temu inwestorzy otrzymali skondensowaną wiedzę na temat tych spółek, które przez swoją działalność w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju polskiej innowacyjności, a sami przedsiębiorcy otrzymali możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć szerszemu gronu odbiorców. Pierwsze miejsce uzyskała mająca swój debiut na NC w marcu 2008 spółka Euroimplant, zajmująca się projektowaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie biotechnologii. Dotyczą one przede wszystkim produkcji zaawansowanych materiałów dla inżynierii tkankowej, medycyny regeneracyjnej oraz toksykologii in vitro. Wszystkie wdrażane przez 1. Raport European Innovation Scoreboard stanowi swoiste narzędzie Komisji Europejskiej porównujące dokonania państw członkowskich w dziedzinie innowacji. Więcej informacji: EN.A (Ateny), Entry Standard (Frankfurt), Alternext (Euronext), IEX (Dublin), AIM (Londyn), MAC (Mediolan), First North (OMX), Axess (Oslo), NewConnect (Warszawa) i Dritter Markt (Wiedeń). 4. Społeczność skupiająca przedsiębiorców, inwestorów, doradców, animatorów rynku, przedstawicieli GPW oraz wszystkich zainteresowanych rynkiem New Connect. Więcej informacji:

4 BDO RESearch 4 Euroimplant rozwiązania stanowią efekt własnych prac badawczo-rozwojowych, których wynikiem są trzy zgłoszenia patentowe. Osiągnięcia firmy oraz jej potencjał innowacyjny sprawiły, że wraz z czołowymi światowymi firmami farmaceutycznymi została zaproszona do uczestnictwa w konsorcjum, które ma pracować nad biomateriałami używanymi w chirurgii odtwórczej i ortopedii. Konsorcjum stanowi integralną częścią unijnego programu dotyczącego biotechnologii, którego szacunkową wartość określa się na 105 mln Euro. Dzięki temu projektowi spółka ma szanse zwiększyć swój kapitał intelektualny oraz rozszerzyć know-how, co niewątpliwie będzie miało bezpośrednie przełożenie na jej wartość finansową. Spółka działa na rynku, który sam w sobie jest innowacyjny. Nie istniał on praktycznie aż do 2008 roku, czego przyczyną był brak uregulowań prawnych w tym zakresie. Dopiero wprowadzenie odpowiednich unormowań otworzyło rynek dla produktów inżynierii tkankowej w Europie, który według prognoz Komisji Europejskiej szacowany jest na 1,5 mld euro. Dynamiczny rozwój firmy, będący konsekwencją wypełnienia niszy rynkowej oraz dobre wyniki finansowe pozwoliły osiągnąć jej silną pozycję na małej giełdzie. Dzięki temu spółka została zaliczona na początku kwietnia tego roku, do segmentu NewConnect Lead skupiającego 16 spółek 5, które mają największe szanse, aby spełnić kryteria wejścia na rynek główny 6. Stosunkowo krótka historia rynku biotechnologicznego, oraz duża dynamika rozwoju przedsiębiorstw działających w jego zakresie sprawia, że jest on jednym z najlepiej rokujących, nowopowstałych rynków innowacyjnych w Polsce. Obok Euroimplantu, kolejną spółką wyróżnioną w badaniu jest działająca w sektorze technologicznym spółka Aton-HT. Aton-HT, który zadebiutował na NC 29 lutego 2008 roku rozwiązuje jeden z najpoważniejszych problemów cywilizacyjnych, wdrażając rozwiązania z zakresu utylizacji odpadów niebezpiecznych oraz odzysku materiałów cennych. Innowacyjna metoda MTT (Microwave Thermal Treatment) polegająca na wykorzystaniu mikrofal do unieszkodliwiania odpadów jest własnością firmy i została zastrzeżona zarówno w kraju jak i za granicą. Spółka jest również właścicielem szeregu międzynarodowych zgłoszeń patentowych, m.in. w zakresie unieszkodliwiania odpadów azbestowych, dopalania zanieczyszczeń w gazach oraz utylizacji odpadów biologicznych. Na szczególną uwagę zasługuje zastosowanie metody MTT do utylizacji odpadów zawierających azbest. Wykorzystanie urządzenia ATON 200, które zamienia włóknistą strukturę azbestu w obojętną dla środowiska materię, napotkało na wiele trudności prawno-administracyjnych. Według przepisów obowiązujących w naszym kraju do lutego tego roku, jedyną dozwoloną metodą unieszkodliwiania odpadów azbestowych było ich zakopywanie. Wraz ze zmianą prawa, które umożliwia stosowanie urządzeń typu ATON 200 na szeroką skalę, spółka zintensyfikowała swoje działania na rynku polskim, ale także na innych rynkach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych. Równolegle Aton-HT współtworzy dwa konsorcja badawczo-naukowe działające pod auspicjami Unii Europejskiej. Istotne jest, że polskie spółki innowacyjne starają się sprostać określonymi wyzwaniami cywilizacyjnymi. Ich skomplikowane technologie, będące wynikiem wieloletnich badań dają w efekcie konkretne i jednocześnie proste rozwiązania. Spółka Aton-HT postawiał sobie za cel stworzenie takiej technologii, która umożliwiłaby walkę z lawinowo rosnąca ilością odpadów produkowanych przez gospodarstwa domowe i przemysł. Także, unijne uregulowania prawne dotyczące utylizacji odpadów sprawiają, że tradycyjne metody, w tym zwłaszcza składowanie przestają mieć rację bytu. Odpowiedź stanowią rozwiązania firmy Aton-HT, które nie tylko są tańsze i bardziej ekologiczne od dotychczas znanych metod, ale przede wszystkim ich bezodpadowy charakter. Sam rynek, na którym działa Aton-HT jest innowacyjny, o czym świadczy chociażby brak uregulowań prawnych w tym zakresie. Władze firmy są jednak spokojne o jej przyszłość. Z wypowiedzi prezesa zarządu spółki Roberta Barczyka wynika, że perspektywy dalszego rozwoju Aton - HT są jak najbardziej optymistyczne: Uważam, że jesteśmy niejako skazani na sukces. Oferowane przez nas technologie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych są, bowiem pod wieloma względami przełomowe 7. Spółka Aton-HT po notowaniu 31 marca 2010 zaliczona została do segmentu NewConnect Lead. 5. ATON-HT, BLUMERANG PRE IPO, EUROIMPLANT, INTELIWISE, IQ PARTNERS, KRYNICKI RECYKLING, MERA SCHODY, PHARMENA, PHOTON ENERGY, PRAGMA INKASO, R&C UNION, QUERCUS TFI, READ-GENE, LST CAPITAL, WEALTH BAY, WDMSA. 6. Od początku istnienia rynku NC, na główny parkiet przeszły dwie spółki MW Trade oraz Centrum Klima. 7. Więcej informacji:

5 Najbardziej innowacyjne spółki na rynku NewConnect 5 Dziedziną, z jaką Polacy wiążą największe nadzieje w odniesieniu do innowacyjności jest medycyna i farmacja - stąd też obecność trzeciej, wyróżnionej spółki. Spółka Read-Gene działa w sektorze personal medicine, co oznacza, że każdego pacjenta traktuje indywidualnie na podstawie przeprowadzonych badań genetycznych. Celem badań oraz procesów powstających w Read-Gene jest stworzenie narzędzi do walki z chorobami nowotworowymi. Wychodzi ona z powszechnego już założenia, że indywidualne mogą prowadzić do dużych efektów synergii. Spółka zajmuje się głównie badaniem zależności pomiędzy zachorowalnością na raka a uwarunkowaniami genetycznymi. Rozwój tej branży jest silnie zdeterminowany przez rosnące zagrożenie ze strony nowotworów, które już obecnie zaliczane są do chorób cywilizacyjnych. Jak prognozuje Światowa Organizacja Zdrowa (WHO) za dwa lata rak stanie się dominującą przyczyną zgonów na świecie. Szacuje się, że co roku liczba chorych na raka będzie rosła o 1%. predyspozycje jednostki do zachorowania na raka mają podłoże genetyczne, a po przez odpowiednie wyselekcjonowanie genów, możliwa jest skuteczna prewencja przed zachorowaniem. Powstanie spółki Read-Gene było poprzedzone wieloletnimi badaniami prowadzonymi przez profesora Jana Lubińskiego i jego zespół w Pomorskiej Akademii Nauk Medycznych w Szczecinie. Natomiast bezpośrednim impulsem do rozpoczęcia działalności gospodarczej był dynamiczny rozwój tego obszaru rynku medycznego, oraz możliwość komercjalizacji wartości intelektualnych, powstających w czasie badań. O zaangażowaniu w proces badawczy świadczy szereg patentów, których spółka jest właścicielem. Obecnie własnością Read-Gene jest 6 patentów zarejestrowanych w Polsce oraz 3 zagranicą, a na odpowiednie orzeczenie czeka kolejnych 21 wniosków. Wszystkie one dotyczą chemoprewencji (wykorzystanie syntetycznych albo naturalnych związków chemicznych, w celu odwrócenia, bądź spowolnienia procesu powstawania nowotworów), testów genetycznych, a także innych odkryć w zakresie genetyki nowotworów. Spółka zamierza czerpać dochody z przeprowadzanych badań klinicznych, testów genetycznych, przychodni oraz chemoprewencji. Na co warto zwrócić uwagę, to komplementarność podejmowanych działań, które Bezpośrednią przyczyną takiego stanu rzeczy jest rosnąca liczba ludności na świecie, a zwłaszcza niezdrowy tryb życia. W związku z powyższą tendencja, zwiększy się także liczba ludzi chcących wcześnie wykryć zagrożenie, co powinno przyczynić się do zrostu zainteresowania usługami oferowanymi przez spółkę. Read-Gene jest pionierskim przedsięwzięciem na rynku polskim, wobec czego nie powstała jeszcze konkurencja dla rozwiązań przez nią oferowanych. Nie mniej jednak rynek ten ma tendencję rozwojową, uwarunkowaną ogromnym potencjalnym zyskiem. Jedynym hamulcem dla dalszego rozwoju branży jest naturalna bariera w postaci braku kadry naukowej, wyspecjalizowanej w tej dziedzinie. Dlatego też, dla dalszego rozwoju branży konieczne jest stworzenie modelu współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi a biznesem. Podobnie, jak Euroimplant i Aton-HT spółka Read-Gene została zaliczona do segmentu NewConnect Lead. Badania przeprowadzone wśród społeczności NewConnect All the People poza aspektem poznawczym, propagującym wiedzę na temat polskiej innowacyjności widzianej przez pryzmat rynku alternatywnego, pozwoliły określić także nastroje inwestorów. Subiektywny wybór tych a nie innych spółek pokazuje, które sektory mają największy potencjał innowacyjny według inwestorów oraz

6 BDO RESearch 6 co tak naprawdę rozumieją oni pod słowem innowacja. Wynika z tego, że szczególnie cenny dla inwestorów jest praktyczny wymiar proponowanych przez spółki rozwiązań, które są konkretną odpowiedzią na konkretne wyzwanie. Kluczowa jest także prostota w sensie popytowo podażowym, na zasadzie problem rozwiązanie, i pionierski charakter określany brakiem uregulowań prawnych czy nieistnieniem konkurencji w danej dziedzinie. Nie mniej ważna jest współpraca międzynarodowa, świadcząca o ambicjach spółki oraz jej potencjale rozwojowym w skali światowej. Od momentu badania minął prawie rok. W tym czasie do rynku NewConnect dołączyło 38 nowych spółek, co świadczy o niebywałej dynamice rynku oraz o dużym zainteresowaniu przedsiębiorców tą metodą pozyskiwania kapitału. Z pośród tych spółek, których notowania na NC rozpoczęły się po 18 maja 2009 najwięcej zalicza się do sektora budowlanego (6), handlowego (6), usług innych 8 (6), oraz technologicznego (4). Poziom innowacyjności przez nie prezentowany nie odbiega w sposób znaczący od dotychczasowych standardów. Dlatego też, gdyby badanie innowacyjności spółek odbyło się w tym momencie, prawdopodobnie nie odnotowalibyśmy większych zmian na liście z 2009 roku. Nie mniej jednak kilku spółką warto przyjrzeć się bliżej. Jedną z nich jest debiutant ostatnich dni, spółka Bio Inventions. Bio Inventions, wychodząc z założenia, że zdolni naukowcy i nowoczesne produkty to nie wszystko, chce wypełnić niszę rynkową, stając się dystrybutorem zaawansowanych produktów biotechnologicznych. Początkowo jej działania mają się sprowadzać do produkcji i dystrybucji produktów opartych na licencji jej głównego akcjonariusza, firmy Stem Cells Spin. Wywodząca się z wrocławskiej Akademii Medycznej firma Stem Cells Spin, posiada prostą i skuteczną technologię produkcji preparatów z nowej linii komórek macierzystych o symbolu MIC-1 wyprowadzoną z rosnących poroży jelenia szlachetnego. Objęte zgłoszeniami patentowymi wynalazki, będące wynikiem wieloletnich prac badawczych mają znaleźć zastosowanie w weterynarii i ortopedii. Sama spółka Stem Cells Spin również planuję wejście na NewConnect w II kwartale 2010 roku. Duże zainteresowanie inwestorów spółką Bio Inventions, przejawiło się 66% wzrostem pierwszego dnia notowań. Jak twierdzą władze spółki, przyczyną sukcesu była wiara inwestorów w powodzenie przedsięwzięcia, którego podstawą jest bezpośredni dostęp do najnowszych technologii (Stem Cells Spin) oraz możliwość natychmiastowego rozpoczęcia działań komercyjnych. Z tym większym zainteresowaniem warto śledzić postępy spółki Stem Cell Spin w drodze na NewConnect. Kolejna, zaliczająca się do sektora technologicznego spółka Małe Elektrownie Wodne (MEW S.A.) zadebiutowała na rynku NewConnect 18 marca 2010 roku. Jest ona przykładem na wykorzystanie istniejącej od setek lat metody pozyskiwania energii z siły wody do wymagań współczesnej gospodarki i rynku energetycznego. MEW postawiła sobie za cel budowę grupy energetycznej, skupiającej inwestorów działających na rynku energii odnawialnej. Konsekwencją istnienia grupy ma być budowa i promocja alternatywnych źródeł pozyskiwania energii, zwłaszcza tych opartych na sile wody. W związku z tym, że spółka rozpoczęła działalność operacyjną w sierpniu 2009 roku, jak na razie znajduje się we wstępnej fazie rozwoju, która ogranicza się do pozyskiwania terenów pod inwestycję. Docelowo, zasadnicza działalność spółki ma dotyczyć budowy i eksploatacji małych elektrowni wodnych na terenie całego kraju. Sama idea odnawialnych źródeł energii nie jest niczym nowym i też trudno mówić, aby spółka wprowadzała na rynek nową technologię. To, co istotne (poniekąd innowacyjne), to próba stworzenia modelu biznesowego, który w oparciu o tradycyjne rozwiązania ma na celu sprostanie wymaganiom współczesnego świata. Zasadnicze znaczenie dla dalszego rozwoju alternatywnego rynku energetycznego w tym również dla spółki MEW ma ustawodawstwo Unii Europejskiej, a w szczególności te zapisy, które określają limity energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogóle energii produkowanej przez dany kraj. Dla przykładu, w Polsce do 2020 roku 15% energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych, którymi obok energii wodnej jest energia słoneczna, geotermalna, wiatrowa; biomasa oraz biogaz. Szybko zmieniający się rynek NewConnect będzie z pewnością narzędziem, w oparciu o które kolejne innowacyjne spółki będą planowały swój rozwój. W najbliższym czasie swój debiut planują może nie tyle innowacyjne, ale na pewno interesujące spółki z sektorów niszowych, chociażby producent jachtów Skipper Yachts, czy zajmująca się recyclingiem chemikaliów spółka Solveco. 8. Z wyłączeniem usług finansowych, dla których funkcjonuje osobna kategoria

7 Najbardziej innowacyjne spółki na rynku NewConnect 7 Tabela 1. Pełna lista spółek wyróżnionych w badaniu innowacyjności z 2009 roku LP NAZWA SPÓŁKI BRANŻA DATA DEBIUTU 1 EUROIMPLANT ochrona zdrowia ATON-HT technologie READ-GENE technologie PHOTON ENERGY technologie SECURITY SYSTEM INTEGRATION technologie ADV.PL media EM LAB usługi inne AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE technologie PHARMENA ochrona zdrowia KRYNICKI RECYKLING usługi inne HOTBLOK budownictwo INTELIWISE informatyka VIRTUAL VISION media SYMBIO handel SUNTECH informatyka LUG budownictwo e-muzyka media DIGITAL AVENUE media RODAN SYSTEMS informatyka ART NEW MEDIA usługi inne NICOLAS GAMES handel INFOSYSTEMS informatyka HYDRAPRES technologie MAKOLAB informatyka TELESTRADA telekomunikacja Tekst BDO Research Unit przygotowany do publikacji. Do wykorzystania w całości lub w części. BDO Research Unit Partner: dr Kristof Zorde Kontakt dla prasy: Anna H. Piela , Audyt Doradztwo podatkowe Usługi księgowe i płacowe Doradztwo gospodarcze Doradztwo IT Szkolenia

Indeks ten skupia spółki medyczne i biotechnologiczne notowane na rynku alternatywnym GPW.

Indeks ten skupia spółki medyczne i biotechnologiczne notowane na rynku alternatywnym GPW. Indeks ten skupia spółki medyczne i biotechnologiczne notowane na rynku alternatywnym GPW. - W dniu 30 sierpnia 2010 r. minęły trzy lata od uruchomienia rynku NewConnect, najdynamiczniej rozwijającego

Bardziej szczegółowo

NewConnect. mechanizm finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw. Sławomir Pycko Dyrektor Działu Analiz i Informacji Strategicznej GPW w Warszawie SA

NewConnect. mechanizm finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw. Sławomir Pycko Dyrektor Działu Analiz i Informacji Strategicznej GPW w Warszawie SA NewConnect mechanizm finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw Sławomir Pycko Dyrektor Działu Analiz i Informacji Strategicznej GPW w Warszawie SA Kraków, 4 września 2008 2 RYNKI GPW GPW Rynek zorganizowany

Bardziej szczegółowo

Kapitał dla innowacyjnych firm Rynek NewConnect podsumowanie 5 lat działalności. Warszawa, 17 października 2012 r.

Kapitał dla innowacyjnych firm Rynek NewConnect podsumowanie 5 lat działalności. Warszawa, 17 października 2012 r. Kapitał dla innowacyjnych firm Rynek NewConnect podsumowanie 5 lat działalności Warszawa, 17 października 212 r. 2 STRUKTURA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Struktura sektora przedsiębiorstw Struktura PKB wytwarzanego

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Wsparcie funduszu inwestycyjnego sposobem na stworzenie i rozwój innowacyjnej firmy biotechnologicznej. Case Study MCI.BioVentures - Genomed Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać

Bardziej szczegółowo

Bio Inventions Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. Raport kwartalny

Bio Inventions Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. Raport kwartalny Bio Inventions Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Raport kwartalny Za okres od 01.04.2010 r. do 30.06.2010 r. (II kwartał 2010r.) Wrocław, 16 sierpnia 2010 r. Spis treści I. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Profil biznesu INNO-GENE S.A. INNO-GENE S.A.

Profil biznesu INNO-GENE S.A. INNO-GENE S.A. Profil biznesu INNO-GENE S.A. został powołany w celu stworzenia i zarządzania grupą kapitałową złożoną z podmiotów branży life-science prowadzących działalność specjalistyczną Ideą funkcjonowania grupy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Jacek Wojciechowicz Centrum Badań DNA Sp.z o.o. INNO-GENE S.A. Biotech Start-ups Poznan - 22 stycznia 2013, UAM, Poznań

Jacek Wojciechowicz Centrum Badań DNA Sp.z o.o. INNO-GENE S.A. Biotech Start-ups Poznan - 22 stycznia 2013, UAM, Poznań Jacek Wojciechowicz Centrum Badań DNA Sp.z o.o. INNO-GENE S.A. Biotech Start-ups Poznan - 22 stycznia 2013, UAM, Poznań Agenda 1. Kilka słów o własnych start-up ach 2. Czym zajmują się nasze spółki 3.

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA W RAMACH PROJEKTÓW:

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA W RAMACH PROJEKTÓW: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. M. Mossakowskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA W RAMACH PROJEKTÓW: Tworzenie Mazowieckiego Klastra Peptydowego, Rozwój Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DANE STATYSTYCZNE I WYKRESY

ZAŁĄCZNIK DANE STATYSTYCZNE I WYKRESY ZAŁĄCZNIK DANE STATYSTYCZNE I WYKRESY Europa razem - liczba i wartość IPO 14 1 12 1 8 6 9 8 7 6 5 4 4 2-3 2 1 - II kw. 28 III kw. 28 IV kw. 28 I kw. 29 II kw. 29 IPO w mln euro Liczba debiutów (IPO) 6

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju Dziedziny projekty wczesnych faz rozwoju Biotechnologia Lifescience Medtech Fundraising Biotechnologia Tools - Europa for IP Polska Wegry Austria Irlandia Holandia

Bardziej szczegółowo

Na rynku alternatywnym NewConnect notowanych jest już ponad 400 spółek. Historia sukcesu NewConnect i perspektywy jego dalszego rozwoju

Na rynku alternatywnym NewConnect notowanych jest już ponad 400 spółek. Historia sukcesu NewConnect i perspektywy jego dalszego rozwoju Na rynku alternatywnym NewConnect notowanych jest już ponad 400 spółek. Historia sukcesu NewConnect i perspektywy jego dalszego rozwoju NewConnect to rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Innowacyjność w Europie i Polsce. Innowacyjność w Europie, Japonii i USA. Science2Business. To wymyślił Polak

Spis treści. Innowacyjność w Europie i Polsce. Innowacyjność w Europie, Japonii i USA. Science2Business. To wymyślił Polak Spis treści Innowacyjność w Europie i Polsce Innowacyjność w Europie, Japonii i USA Science2Business To wymyślił Polak Innowacyjność w Europie i Polsce Innowacyjność w Europie 08 - średnia europejska Źródło:

Bardziej szczegółowo

Raport z badania innowacyjności emitentów na rynku NewConnect

Raport z badania innowacyjności emitentów na rynku NewConnect Raport z badania innowacyjności emitentów na rynku NewConnect Lipiec 2009 2 Spis treści: Wstęp Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu GPW... 4 Innowacyjność źródłem rozwoju i zysku... 5 Założenia, przebieg

Bardziej szczegółowo

- A Movable Innovative Asbestos NeutralizationThermal Treatment Device

- A Movable Innovative Asbestos NeutralizationThermal Treatment Device ATON-HT S.A. Teaser inwestycyjny Doradca Transakcyjny Profil firmy firma o charakterze HIGH TECHNOLOGY 2 lata badań i testów doświadczony zespół: Dr Ryszard Parosa Wynalazca, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU BTM Innovations wspiera przedsiębiorców, jednostki naukowe, grupy badawcze i wynalazców w tworzeniu innowacji. PRZYGOTOWUJEMY STRATEGIĘ ZABEZPIECZAMY WŁASNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DANE STATYSTYCZNE I WYKRESY

ZAŁĄCZNIK DANE STATYSTYCZNE I WYKRESY ZAŁĄCZNIK DANE STATYSTYCZNE I WYKRESY Europa razem - liczba i wartość IPO 14 1. 12 1 8 6 9. 8. 7. 6. 5. 4. 4 2-3. 2. 1. - I kw. 28 II kw. 28 III kw. 28 IV kw. 28 I kw. 29 IPO w mln euro Liczba debiutów

Bardziej szczegółowo

CZYSTE ENERGIE na NewConnect Co to są Czyste Energie? 2 Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Światowe Inwestycje

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED

Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED PLAN PREZENTACJI 1. Krótki opis Programu 2. Cele i zakres ewaluacji 3. Kryteria ewaluacji 4. Metodologia badania 5. Wnioski 6.Analiza SWOT 7.Rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Stem Cells Spin S.A. Debiut na rynku NewConnect 24 sierpnia 2011

Stem Cells Spin S.A. Debiut na rynku NewConnect 24 sierpnia 2011 Stem Cells Spin S.A. Debiut na rynku NewConnect 24 sierpnia 2011 Spółka biotechnologiczna zawiązana w lutym 2009r. Cel Spółki - komercjalizacja wynalazków wyprowadzanie, sposób hodowli i zastosowanie komórek

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

W październiku na rynku głównym GPW zadebiutowało siedem spółek.

W październiku na rynku głównym GPW zadebiutowało siedem spółek. W październiku zadebiutowało na nim 7 spółek. W październiku na rynku głównym GPW zadebiutowało siedem spółek. ZUE SA: debiut na głównym rynku GPW 1 października br. ZUE SA była 16. z kolei spółką debiutującą

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie

Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie www.biotechnologia.pl Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie O portalu portal rozwija się od 13 lat lider mediów o tematyce innowacyjnego biobiznesu zespół portalu

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

- A Movable Innovative Asbestos NeutralizationThermal Treatment Device

- A Movable Innovative Asbestos NeutralizationThermal Treatment Device IPO Day, 14 listopada 2007, Warszawa ATON-HT S.A. Doradca Transakcyjny Profil firmy firma o charakterze HIGH TECHNOLOGY 2 lata badań i testów doświadczony zespół: Dr Ryszard Parosa Wynalazca, Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

D.B.B. GREEN ENERGY S.A.

D.B.B. GREEN ENERGY S.A. D.B.B. GREEN ENERGY S.A. D.B.B. Green Energy S.A. to spółka zajmująca się innowacyjnymi projektami ekologicznymi. D.B.B. Green Energy S.A. jest zaangażowana w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw PROJEKT KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw KLASTER GOSPDARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU Branża: gospodarowanie odpadami i branże pokrewne Warszawa, 21 czerwca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

W dniu 6 lipca 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa SA.

W dniu 6 lipca 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa SA. Wartość oferty wyniosła 5,37 mld złotych. W dniu 6 lipca 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa SA. - Jastrzębska Spółka Węglowa drugim tegorocznym największym IPO w Europie.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Unijne szansą dla rozwoju ekoinnowacji. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Wsparcie Unijne szansą dla rozwoju ekoinnowacji. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Wsparcie Unijne szansą dla rozwoju ekoinnowacji Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice 08.12.2016 Źródła dofinansowań Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Wiele spółek już w dniu debiutu na rynku alternatywnym deklaruje, że jest to jedynie etap w drodze na główny parkiet.

Wiele spółek już w dniu debiutu na rynku alternatywnym deklaruje, że jest to jedynie etap w drodze na główny parkiet. Wiele spółek już w dniu debiutu na rynku alternatywnym deklaruje, że jest to jedynie etap w drodze na główny parkiet. Wiele spółek obecność na NewConnect określa jako tymczasową i już w dniu debiutu deklaruje,

Bardziej szczegółowo

ergo energy to: www.ergoenergy.pl

ergo energy to: www.ergoenergy.pl ergo energy to: Sprzedaż energii elektrycznej na terenie całego kraju. Lider w implementacji nowatorskich rozwiązań. Realizacja projektów w ramach programów unijnych. Realizacja programów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

w drodze na NewConnect

w drodze na NewConnect w drodze na NewConnect Siedziba: Dąbrowa Górnicza Strona internetowa: www.bioerg.pl Kapitał zakładowy: 850.000 zł Łączna liczba akcji: 8.500.000 Nowa emisja: 8.500.000 akcji Cena emisyjna: 0,40 zł za akcję

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec lp. Emitent Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln- luty Różnica kapitalizacji w porównaniu do

Bardziej szczegółowo

STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Raport kwartalny

STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Raport kwartalny STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Raport kwartalny Za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r. (I kwartał 2012 r.) Spis treści I. Wybrane dane finansowe Stem Cells Spin S.A. za okres

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DANE STATYSTYCZNE I WYKRESY

ZAŁĄCZNIK DANE STATYSTYCZNE I WYKRESY ZAŁĄCZNIK DANE STATYSTYCZNE I WYKRESY Europa razem - liczba i wartość IPO 70 60 50 40 20 10 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 - - IV kw. 2008 I kw. 2009 II kw. 2009 III kw. 2009 IV kw. 2009 Wartość IPO

Bardziej szczegółowo

Finansowanie małych i średnich firm. Konferencja. Warszawa 27.10.2011r.

Finansowanie małych i średnich firm. Konferencja. Warszawa 27.10.2011r. P o kapitał na New/ Connect Finansowanie małych i średnich firm Konferencja Warszawa 27.10.2011r. NewConnect to: ponad 300 spółek z ponad 15 branż ponad 120 debiutów w 2011 roku ponad 1,17 mld zł - wartość

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

"Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa

Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa "Małe i średnie przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP) sektor publiczny i sektor prywatny zrzeszający średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki.

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Innowacje to szansa dla przedsiębiorców na realizację własnych, ambitnych marzeń i pomysłów. Na skuteczne konkurowanie na rynku. Na budowanie wzrostu

Bardziej szczegółowo

Ankieta IPO Watch Europe I kwartał 2012 r.

Ankieta IPO Watch Europe I kwartał 2012 r. www.pwc.pl/rynkikapitalowe Ankieta IPO Watch Europe I kwartał 2012 r. Spis treści Europa razem liczba i wartość IPO w I kwartale 2012 r. 3 Struktura rynku IPO w Europie wg wartości ofert 4 Struktura rynku

Bardziej szczegółowo

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE Przewodnik dla przedsiębiorców o nowych możliwościach finansowania z programu Instrument dla MŚP w ramach Horyzontu 2020 80 mld euro na innowacje! HORYZONT 2020 to największy

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r.

RAPORT ROCZNY. Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r. RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2012 Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r. ABS INVESTMENT S.A. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153 Tel/Fax (33) 822-14-10; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Skąd fundusze na naukę Coraz szczuplejszy budżet w czasach kryzysu Coraz więcej odbiorców finansowanych

Bardziej szczegółowo

Ankieta IPO Watch Europe I kwartał 2011 r.

Ankieta IPO Watch Europe I kwartał 2011 r. www.pwc.com/pl Ankieta IPO Watch Europe Spis treści Strona Europa razem liczba i wartość IPO 3 Struktura rynku IPO w Europie wg wartości ofert 4 Struktura rynku IPO w Europie wg liczby debiutów 5 Analiza

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Polimex-Mostostal

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo

Obszary inteligentnych specjalizacji

Obszary inteligentnych specjalizacji Obszary inteligentnych specjalizacji Województwa Lubuskiego Wprowadzenie Inteligentna specjalizacja jest narzędziem programowania polityki innowacyjności, którego celem jest realizacja Strategii na rzecz

Bardziej szczegółowo

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia RAZEM DLA INNOWACYJNEJ MEDYCYNY Klaster MedSilesia to: potencjał technologii, wyrobów, urządzeń medycznych, wszystkie kluczowe jednostki naukowe i uczelnie ze Śląska, najważniejsze innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. dr Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. dr Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi dr Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice 25.04.2017 Finansowanie MŚP Główne źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ O nas 7 lat doświadczenia w programach europejskich i krajowych specjalizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DANE STATYSTYCZNE I WYKRESY

ZAŁĄCZNIK DANE STATYSTYCZNE I WYKRESY ZAŁĄCZNIK DANE STATYSTYCZNE I WYKRESY Europa razem - liczba i wartość IPO 35 4. 3 35. 25 2 15 1 3. 25. 2. 15. 1. 5 5. - - III kw. 26 IV kw. 26 I kw. 27 II kw. 27 III kw. 27 IPO w mln euro Liczba debiutów

Bardziej szczegółowo

3! edycja Budownictwo energetyczne w Polsce 2012 Prognozy rozwoju i planowane inwestycje III kwartał 2012 polski, angielski

3! edycja Budownictwo energetyczne w Polsce 2012 Prognozy rozwoju i planowane inwestycje III kwartał 2012 polski, angielski 3edycja! Budownictwo energetyczne w Polsce 2012 Prognozy rozwoju i planowane inwestycje Data publikacji: III kwartał 2012 Język: polski, angielski Opis raportu Raport ten, stworzony z myślą o specjalistach

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w Europie 2016

Innowacyjność w Europie 2016 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM ROZWOJU REGIONALNEGO Innowacyjność w Europie 2016 Komisja Europejska raz w roku publikuje europejską i regionalną tablicę wyników innowacji, która

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA DOBRY PARTNER DLA PRZEMYSŁU

POLITECHNIKA ŁÓDZKA DOBRY PARTNER DLA PRZEMYSŁU POLITECHNIKA ŁÓDZKA DOBRY PARTNER DLA PRZEMYSŁU Politechnika Łódzka obszary aktywności Uczenie wyższe KSZTAŁCENIE PROWADZENIE BADAŃ WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO - GOSPODARCZYM Potencjał Politechniki

Bardziej szczegółowo

Plany 2012 nowe programy strategiczne

Plany 2012 nowe programy strategiczne 1 Plany 2012 nowe programy strategiczne 2 Kierunki Krajowego Programu Badań: 1. nowe technologie w zakresie energetyki, 2. choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna II kw. 2012 r., 3.

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII Instrument realizacji idei otwartych innowacji PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII Katowice, 11 lutego 2016 r. ARP biznes, rozwój, innowacje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) Wiarygodny partner biznesowy

Bardziej szczegółowo

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki Gliwice, 22 listopada 2013 Plan prezentacji 1. Kim jesteśmy? 2. Co zrobiliśmy? 3. Co przed nami? 2 Grupa Euro-Centrum Skoncentrowana jest

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW Prezentacja spółki IPO SA www.iposa.pl Kim jesteśmy? IPO SA od 2007 roku jest firmą consultingową, wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Od grudnia

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Innowacje w biznesie wykład 4

Finansowanie innowacji. Innowacje w biznesie wykład 4 Finansowanie innowacji Innowacje w biznesie wykład 4 Źródła finansowania innowacji Kapitał własny Finansowanie wewnętrzne samofinansowanie skumulowanego zysku odpisy amortyzacyjne ciche rezerwy inne Kapitał

Bardziej szczegółowo

Baltic hub - przepis na platformę współpracy. Zdzisław Sobierajski

Baltic hub - przepis na platformę współpracy. Zdzisław Sobierajski Baltic hub - przepis na platformę współpracy Zdzisław Sobierajski Human Factor - projektowanie zawsze powinno być skierowane na korzyści dla użytkownika. foto: Przemek Szuba Gdy dobrze zrozumiem to dobrze

Bardziej szczegółowo

Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów

Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów AGENDA PREZENTACJI INNOWACJE W BIZNESIE POZYSKANIE FINANSOWANIA REALIZACJA ZAŁOŻEŃ od teorii i założeń do faktycznych możliwości i barier wachlarz

Bardziej szczegółowo

PRAWNO-EKONOMICZNE ASPEKTY LEASINGU

PRAWNO-EKONOMICZNE ASPEKTY LEASINGU PRAWNO-EKONOMICZNE ASPEKTY LEASINGU Autor: Tomasz Cicirko, Piotr Russel, Wstęp Rozwinięty system gospodarki rynkowej korzysta z różnych form finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. W wyniku silnej konkurencji

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

AGENDA. Informacje o spółce. Pomysł na biznes. Klienci Blue Tax Group. Założenia do prognoz. Prognoza wyników finansowych.

AGENDA. Informacje o spółce. Pomysł na biznes. Klienci Blue Tax Group. Założenia do prognoz. Prognoza wyników finansowych. AGENDA Informacje o spółce Pomysł na biznes Klienci Blue Tax Group Założenia do prognoz Prognoza wyników finansowych Cele emisji akcji Dlaczego warto zainwestować w Blue Tax Group 2 INFORMACJE O SPÓŁCE

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI. Pozyskiwanie kapitału przez NewConnect. Oferty związane z debiutem na NewConnect. Tryb przeprowadzonych ofert

SPÓŁKI. Pozyskiwanie kapitału przez NewConnect. Oferty związane z debiutem na NewConnect. Tryb przeprowadzonych ofert tywnego systemu obrotu Giełda dokonała analizy oraz zgłosiła uwagi do ok. 200 projektów dokumentów informacyjnych. Odmowy wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect SPÓŁKI Pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 23 stycznia 2014 r. RPO WM 2014-2020 - obszary wsparcia OŚ PRIORYTETOWA

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o.

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. EKOS Poznań jako nazwa handlowa funkcjonuje na rynku od 1987. Głównymi obszarami działalności

Bardziej szczegółowo

Budowanie współpracy BIZNESU z NAUKĄ

Budowanie współpracy BIZNESU z NAUKĄ Budowanie współpracy BIZNESU z NAUKĄ dr n biol. Renata Dębowska Centrum Naukowo-Badawcze Dr Irena Eris Fakty współpracy biznesu z nauką Innowacje tworzą ludzie, a one same się nie komercjalizują (potrzebny

Bardziej szczegółowo