Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego"

Transkrypt

1 Podręcznik uz ytkownika Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego

2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU REPOZYTORIUM E-WYCIĄGÓW BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Data wydania: Copyright 2015 Centrum Komputerowe ZETO S.A. Podręcznik użytkownika jest integralną częścią systemu Repozytorium e-wyciągów. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu podręcznika jest zabronione. Strona 2 z 49

3 Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Jak korzystać z podręcznika Stosowane style formatowania tekstu Stosowane symbole Rozdział 3 Wymagania systemowe Obsługiwane przeglądarki internetowe Obsługiwane przeglądarki dokumentów pdf Rozdział 4 Zalogowanie do systemu Pierwsze zalogowanie do systemu Ograniczenia dla nowego hasła Kilka zasad bezpiecznego hasła Nadanie nowego hasła przy pierwszym logowaniu Zalogowanie do systemu poprzez podanie loginu i hasła Zalogowanie do systemu z wymuszeniem zmiany hasła Resetowanie hasła do systemu Komunikaty o błędach logowania Wylogowanie użytkownika z systemu, koniec pracy z aplikacją Wylogowanie przez użytkownika za pomocą opcji w menu Auto-wylogowanie użytkownika po 10 minutach braku aktywności Rozdział 5 Korzystanie z listy e-wyciągów Dostępne opcje w menu głównym aplikacji Strona z e-wyciągami Prezentacja ekranu e-wyciągów Parametry wyszukiwania Lista e-wyciągów Pobranie jednego oraz wielu e-wyciągów Narzędzie obsługi opisu e-wyciągu Strona 3 z 49

4 Okno Sprawdź hasło do e-wyciągów Prezentacja ekranu okna Profil Prezentacja hasła Kopiowanie hasła Zmiana hasła do e-wyciągów Ukrycie hasła Zamknięcie okna Rozdział 6 Instalacja certyfikatu Centrum Komputerowego ZETO w aplikacji Adobe Reader Instalacja certyfikatu Centrum Komputerowego ZETO w aplikacji Adobe Reader X Sprawdzenie certyfikatu Dodawanie certyfikatu jako zaufanego Instalacja certyfikatu Centrum Komputerowego ZETO w aplikacji Adobe Reader Sprawdzenie certyfikatu Dodawanie certyfikatu jako zaufanego Instalacja certyfikatu Centrum Komputerowego ZETO w aplikacji Adobe Reader Sprawdzenie certyfikatu Dodawanie certyfikatu jako zaufanego Strona 4 z 49

5 Rozdział 1 Wstęp. Aplikacja Repozytorium e-wyciągów Bank Gospodarstwa Krajowego służy do przeglądania, wyszukiwania i pobierania e-wyciągów dla klientów banku. Cechy aplikacji Repozytorium e-wyciągów: Wyszukiwanie e-wyciągów po meta danych i frazach tekstu, Przeglądanie e-wyciągów, Opisywanie e-wyciągów, Bezpieczne udostępnianie e-wyciągów poprzez Internet. Ten dokument zawiera fikcyjne dane osobowe oraz fikcyjne dane bankowe. Strona 5 z 49

6 Rozdział 2 Jak korzystać z podręcznika. W podręczniku konsekwentnie stosowane są różnego rodzaju oznaczenia, takie jak wyróżnienia w tekście, elementy graficzne, jednolita terminologia, wszystkie one mają ułatwić poszukiwanie i zrozumienie potrzebnych informacji. Poniżej są przedstawione stosowane oznaczenia, symbole graficzne i przyjęte konwencje opisu z wyjaśnieniami. Stosowane style formatowania tekstu. Styl Znaczenie W cudzysłowie Komunikat systemu. Pogrubione Pogrubione i kursywa Pogrubione i podkreślone Etykieta pola tekstowego, pola wyboru, pola listy wyboru itd. Przycisk. Łącze internetowe. Pogrubione i w cudzysłowie Kursywa czcionka Consolas Kursywa Nazwa kolumny. Klawisz na klawiaturze (np. Enter) lub kombinacja klawiszy tzw. skrót klawiaturowy (np. Ctrl-A). Polecenie w menu konsolowym. Kolor czcionki czerwony Bardzo ważna informacja. Stosowane symbole. Styl Znaczenie Graficzna reprezentacja ikony, zazwyczaj identyczna z użytą w systemie. Graficzna reprezentacja przycisku, zazwyczaj identyczna z użytą w systemie. Strona 6 z 49

7 Rozdział 3 Wymagania systemowe. Do poprawnego funkcjonowania aplikacji wymagana jest jedna z niżej wymienionych przeglądarek internetowych oraz aplikacja do przeglądania dokumentów pdf. Obsługiwane przeglądarki internetowe. Przeglądarki internetowe obsługiwane przez system: Google Chrome Internet Explorer Mozilla Firefox Opera Apple Safari Obsługiwane przeglądarki dokumentów pdf. Przeglądarki dokumentów pdf obsługiwane przez system: Adobe Reader Adobe Reader X - Uwaga. Jeśli korzystasz z przeglądarek, które nie są wyżej wymienione, nie możemy zagwarantować dostępności pełnej funkcjonalności jak i poprawnego funkcjonowania aplikacji. Strona 7 z 49

8 Rozdział 4 Zalogowanie do systemu. Logowanie ma na celu autentykację oraz autoryzację osoby korzystającej z aplikacji. Aby zalogować się do aplikacji użytkownik musi wprowadzić adres aplikacji w przeglądarce internetowej: Rysunek 1. Wpisany adres repozytorium do pola adresu przeglądarki (w tym przypadku Internet Explorer 11). Uruchomiona zostanie strona logowania, gdzie użytkownik musi wprowadzić swój login oraz hasło w odpowiednie pola tekstowe. Ekranu logowania patrz Rysunek 2. Rysunek 2. Ekran logowania. Po uruchomieniu strony logowania, automatycznie kursor zostanie przeniesiony do pola Login. Pierwsze zalogowanie do systemu. Pierwsze logowanie do systemu wiąże się ze zmianą hasła tzw. tymczasowego utworzonego przez bank na własne hasło, które będzie używane podczas dalszej pracy z systemem. Strona 8 z 49

9 Zanim użytkownik przejdzie dalej, powinien zapoznać się z podpunktami: Ograniczenia dla nowego hasła. oraz Kilka zasad bezpiecznego hasła. Ograniczenia dla nowego hasła. Aby hasło było bezpieczne system ma wprowadzone ograniczenia dla hasła, są to: Hasło musi składać się z co najmniej 6 znaków, Hasło musi składać się ze znaków alfanumerycznych, czyli musi zawierać litery oraz cyfry. Hasło nie może być takie samo jak identyfikator użytkownika, Hasło nie może rozpoczynać się i/lub kończyć spacją, Hasło nie może zawierać dwóch identycznych następujących po sobie znaków, System będzie wymuszał zmianę hasła do 90 dni. Takie samo hasło będzie mogło być użyte minimum po 6 kolejnych zmianach, Kilka zasad bezpiecznego hasła. nigdy nie wolno udostępniać swojego hasła osobom nieuprawnionym, hasło powinno być długie, im dłuższe tym lepiej, do tworzenia hasła powinny być wykorzystane zarówno litery (duże oraz małe) jak i cyfry, należy wystrzegać się sekwencyjności (np. abcdefgh) oraz powtórzeń (np. aaa), należy wystrzegać się ciągów występujących obok siebie na klawiaturze (np. QWERTY), należy wystrzegać się używania danych osobistych typu imię, nazwisko, PESEL, daty urodzenia, należy wystrzegać się stosowania w haśle całych wyrazów, należy wystrzegać się wykorzystywania tych samych haseł do różnych zasobów, w przypadku kiedy istnieją podejrzenia, że hasło zostało poznane przez osobę nieuprawnioną należy je prewencyjnie zmienić. Nadanie nowego hasła przy pierwszym logowaniu. Należy wprowadzić dane otrzymane od Banku do formularza logowania, odpowiednio login do pola Login oraz hasło tymczasowe do pola Hasło i kliknąć Zaloguj (patrz Rysunek 3). Strona 9 z 49

10 Rysunek 3. Formularz logowania wypełniony danymi. Po kliknięciu przycisku Zaloguj ukaże się formularz zmiany hasła (patrz Rysunek 4). Rysunek 4. Formularz zmiany hasła podczas pierwszego logowania. Do pola Nowe hasło oraz Powtórz hasło należy wprowadzić nowe hasło i kliknąć przycisk Zaloguj. System podczas logowania zmieni zapisane hasło na nowo wprowadzone. Zalogowanie do systemu poprzez podanie loginu i hasła. Zalogowanie do aplikacji nastąpi po wprowadzeniu odpowiednich danych do pola Login oraz Hasło i kliknięciu przycisku Zaloguj (patrz Rysunek 5). Strona 10 z 49

11 Rysunek 5. Formularz logowania wypełniony danymi. Zalogowanie do systemu z wymuszeniem zmiany hasła. Użytkownik może zmienić hasło, korzystając z przycisku Zmień hasło, który jest widoczny na ekranie logowania (patrz Rysunek 5). Ekran logowania zostanie rozszerzony o dodatkowe pola tekstowe Nowe hasło oraz Powtórz nowe hasło (patrz Rysunek 6). Rysunek 6. Ekran logowania z opcją zmiany hasła. Użytkownik, po wprowadzeniu swojego loginu i hasła, musi wprowadzić nowe hasło 2 razy i kliknąć przycisk Zaloguj. Hasło zostanie zmienione oraz użytkownik zostanie zalogowany do aplikacji korzystając z nowego hasła. Kiedy kursor znajdzie się w polu Nowe hasło pojawi się tooltip (patrz Rysunek 4) z informacją jakie ograniczenia ma spełniać hasło. Jeżeli użytkownik popełni błąd lub będzie próbował zmienić hasło na niezgodne z zasadami tworzenia bezpiecznego hasła, to system wyświetli odpowiedni komunikat. Strona 11 z 49

12 Resetowanie hasła do systemu. Narzędzie przypomnienia hasła dostępne jest na ekranie logowania pod łączem Przypomnienie hasła. Po kliknięciu na ww. łącze pojawi się ekran przypomnienia hasła (patrz Rysunek 7). Proces przypomnienia hasła polega na umożliwieniu właściwemu użytkownikowi zmiany zapomnianego hasła. W systemie nie są przechowywane hasła w postaci jawnej. Rysunek 7. Okno - wprowadzenie adresu /loginu konta - przypomnienie hasła. Należy wprowadzić adres , który jest zarejestrowany w systemie dla konta, dla którego chcemy zmienić hasło. W przeciwnym przypadku nie zostanie wysłany. Po wprowadzeniu właściwego adresu w pole tekstowe Adres i kliknięciu przycisku Wyślij przypomnienie, na wpisane konto mailowe zostanie wysłane przypomnienie. Informacja o wysłaniu maila zostanie wyświetlona w postaci okna dialogowego. Rysunek 8. Okno dialogowe - przypomnienie hasła - wysłanie wiadomości. Strona 12 z 49

13 Uwaga. Takie samo okno dialogowe widoczne na Rysunku 8 z taką samą wiadomością zostanie jednak również wyświetlone dla adresu , którego nie ma w systemie, jako zabezpieczenie przez zgadywaniem adresu zarejestrowanego. Treść wiadomości patrz Rysunek 9. Rysunek 9. Projekt wiadomości przesyłanej użytkownikowi w momencie przypomnienia hasła. Uwaga. Należy upewnić się czy wiadomość: Przyszła z konta Czy wiadomość jest podpisana zaufanym certyfikatem, patrz Rysunek 10. Rysunek 10. Okienko certyfikatu wiadomości o resecie hasła. Aby kontynuować proces resetu hasła użytkownik musi kliknąć na łącze w wiadomości, po kliknięciu zostanie skierowany na stronę, na której będzie mógł zmienić swoje hasło (patrz Rysunek 11). Strona 13 z 49

14 Rysunek 11. Ekran resetowania hasła. Na ekranie widocznym powyżej użytkownik będzie mógł wprowadzić nowe hasło. Dodatkowym zabezpieczeniem jest pole Kod PIN, które jest specjalnym kodem przekazanym w dokumentach przez Bank. Komunikaty o błędach logowania. Błędy podczas logowania oraz przy zmianie hasła będą komunikowane bezpośrednio w oknie logowania (patrz Rysunek 12). Rysunek 12. Ekran logowania z komunikatem błędu logowania. Strona 14 z 49

15 Lista komunikatów błędów podczas logowania: Komunikat Opis komunikatu Błędna nazwa użytkownika lub hasło Użytkownik podał błędny login lub/oraz błędne hasło. Konto jest nieaktywne Konto zostało zablokowane Wygasła ważność hasła Konto nie zostało aktywowane przez administratora, bądź system. Konto zostało zablokowane, w tym przypadku jest to blokada trwała. Ważność hasła do konta wygasła, hasło musi zostać zmienione. Niewystarczające prawa dostępu Użytkownik nie ma uprawnień do tego zasobu. Pierwsze logowanie. Wymagana zmiana domyślnego hasła Zbyt częsta zmiana hasła System wymaga zmiany hasła podczas pierwszego logowania. System nie pozwala na zmianę hasła częściej niż jeden raz w ciągu doby. System automatycznie zablokował dostęp do konta, Konto zostało czasowo zablokowane ponieważ trzykrotnie wprowadzono błędne dane logowania. Konto jest zablokowane na 20 minut. Lista komunikatów błędów podczas zmiany hasła: Komunikat Hasło powinno składać się ze znaków alfanumerycznych Hasło nie może zawierać identycznych sąsiadujących znaków Hasło musi mieć odpowiednią długość Opis komunikatu Hasło musi składać się z kombinacji znaków liter oraz cyfr. W nowym haśle nie mogą znaleźć się obok siebie dwa takie same znaki. Minimalna długość hasła jest określona i powinna mieć co najmniej 6 znaków. Strona 15 z 49

16 Komunikat Hasło znajduje się na liście haseł zastrzeżonych Hasło nie może być takie samo jak identyfikator użytkownika Hasło zostało użyte wcześniej Błędnie powtórzone hasło Opis komunikatu Hasło odnalezione zostało na liście haseł zastrzeżonych, dlatego nie może zostać użyte. Hasło nie może być takie samo jak identyfikator użytkownika. System pamięta do 6 haseł wstecz użytych przez użytkownika, nowe hasło nie może być takie samo jak poprzednie z tej listy. Hasło wprowadzone do pól Nowe hasło i Powtórz hasło nie jest takie samo. Wylogowanie użytkownika z systemu, koniec pracy z aplikacją. Wylogowanie przez użytkownika za pomocą opcji w menu. Każdy użytkownik dla bezpieczeństwa po zakończeniu pracy z systemem powinien wylogować się z systemu korzystając z opcji wylogowania. Opcja dostępna jest z menu głównego aplikacji (patrz Rysunek 13). Rysunek 13. Nagłówek oraz menu główne aplikacji, po prawej stronie opcja wylogowania z systemu. Po kliknięciu w łącze Wyloguj, użytkownik zostanie wylogowany, a aplikacja wyświetli stronę logowania. Auto-wylogowanie użytkownika po 10 minutach braku aktywności. Każdy użytkownik systemu zostanie automatycznie wylogowany po 10 minutach braku aktywności. Czas do wygaśnięcia sesji i wylogowania użytkownika jest prezentowany na ekranie w prawym górnym rogu (patrz Rysunek 14). Rysunek 14. Zegar odmierzającego czas wygaśnięcia sesji. Po auto-wylogowaniu system wyświetli okno informujące o wygaśnięciu sesji (patrz Rysunek 15). Strona 16 z 49

17 Uwaga. Zamknięcie ostatniej karty z aplikacją w przeglądarce internetowej bez wylogowania nie spowoduje przerwania sesji. Jedynie całkowite zamknięcie przeglądarki (wszystkich otwartych okien) lub wylogowanie z aplikacji używając przycisku Wyloguj gwarantuje poprawne zakończenie pracy z systemem. Licznik czasu do wygaśnięcia sesji. Rysunek 15. Ekran informującego o wygaśnięciu sesji. Licznik, czyli czas do wygaśnięcia sesji jest resetowany tylko w momencie dokonania akcji na stronie, lista akcji, która wywoła reset licznika: Uruchomienie akcji wyszukiwania poprzez parametry wyszukiwania, (licznik nie jest resetowany przy czyszczeniu parametrów, użyciu przycisku Wyszukaj), Pobrania e-wyciągu lub e-wyciągów, Zmiany sortowania listy e-wyciągów, Zmiany ilości wyświetlanych pozycji e-wyciągów na stronie, Zmiany strony na liście e-wyciągów, W przypadku profilu klienta banku: o trybu edycji opisu, reset tylko przy zapisie opisu, W przypadku profilu pracownika banku: o Przejście do innej strony, o Eksport logów, o Dodanie komunikatu, o Wysłaniu listy kont do zablokowania lub odblokowania. Strona 17 z 49

18 Rozdział 5 Korzystanie z listy e-wyciągów. Dostępne opcje w menu głównym aplikacji. W menu głównym aplikacji są dostępne opcje: e-wyciągi narzędzie prezentujące listę e-wyciągów, umożliwiające wyszukanie korzystając z parametrów wyszukiwania oraz pobranie i opis e-wyciągów, Sprawdź hasło do e-wyciągów narzędzie do obsługi hasła archiwum zip wysyłanego klientowi z e-wyciągiem, Wyloguj opcja służy do wylogowania z systemu. Strona z e-wyciągami. Strona z e-wyciągami służy do przeszukiwania repozytorium i pobierania wybranych e-wyciągów. Prezentacja ekranu e-wyciągów. Parametry wyszukiwania. Rysunek 16. Ekran - e-wyciągi dostępny po zalogowaniu. Formularz parametry wyszukiwania służy do wyszukiwania oraz filtrowania listy e-wyciągów. Rysunek 17. Formularz zawierający parametry wyszukiwania. Strona 18 z 49

19 Lista parametrów wyszukiwania. Aplikacja udostępnia niżej wymienione parametry wyszukiwania: Wyświetl wyciągi: o Od ostatniego logowania wyszukane będą wyciągi dodane od ostatniego logowania jest to wartość domyślna, o W ciągu ostatnich X dni wyszukane będą wyciągi dodane w ciągu ostatnich X dni. o Wszystkie wyświetlone zostaną wszystkie przechowywane w repozytorium wyciągi dla tego konta. Numer konta wyszukanie wyciągów poprzez numer konta, Rodzaj wyciągu wyszukanie wyciągów poprzez rodzaj wyciągu, o Wszystkie wyszukanie wszystkich wyciągów niezależnie od rodzaju, o Dzienne wyszukanie wyciągów dziennych, o Miesięczne wyszukanie wyciągów miesięcznych, Zakres daty wyciągów od do wyszukanie wyciągów uwzględniających okres zdefiniowany przez zakres dat, Saldo końcowe na rachunku od do wyszukanie wyciągów, których saldo końcowe rachunku zawiera się w przedziale, Numer wyciągu wyszukanie wyciągów poprzez ich numer, Szukaj tekst wyszukanie typu pełnego, wszystkich wyciągów zawierających tekst podany w polu. System pozwala na wyszukiwanie po wielu parametrach, system łączy je łącznikiem typu AND i. Np. wyświetl wszystkie wyciągi od ostatniego logowania i rodzaju dziennego. Narzędzie Datepicker. Dla pól z wyborem daty dostępne jest narzędzie Datepicker (patrz Rysunek 18) umożliwiające wybór daty z prostego w obsłudze kalendarzyka. Rysunek 18. Narzędzie Datepicker umożliwiające wybór daty. Strona 19 z 49

20 Znaki specjalne. Dla pól tekstowych z wyjątkiem zakresu dat sporządzania wyciągów oraz salda końcowego jest możliwe skorzystanie ze znaków specjalnych % oraz _ podczas wyszukiwania. Znak % zastępuje dowolny znak, brak znaku lub znak powtórzony dowolną ilość razy np. Kowa%ski zostanie przypasowany zarówno do Kowalski jak i Kowalewski. Natomiast znak _ zastępuje dowolny znak występujący tylko jeden raz np. Kowalsk_ zostanie przypasowany zarówno do Kowalska jak i Kowalski, znak _ nie zostanie dopasowany do braku znaku. Znaki specjalne można powtarzać dowolną ilość razy oraz łączyć. Np. Ko%sk_ zostanie przypasowany do Kowalska, Kowalski, Kowalewski, %101% zostanie dopasowany do 101, 1015, oraz do Tooltip z informacją zawierającą przykłady jak stosować znaki specjalne ukazuje się po najechaniu myszką na znak zapytania znajdujący się po prawej stronie tytułu sekcji Parametry wyszukiwania (patrz Rysunek 19 i Rysunek 20). Rysunek 19. Znak zapytania, na który należy najechać kursorem, aby zobaczyć tooltip z podpowiedzią. Rysunek 20. Tooltip z informacją jak korzystać ze znaków specjalnych. Wyszukiwanie. System pozwala na wyszukiwanie po wielu parametrach, parametry w zapytaniu są łączone łącznikiem typu AND ( i ). Po uruchomieniu wyszukiwania na liście e-wyciągów zostaną wyświetlone odnalezione e-wyciągi pasujące do wprowadzonych parametrów wyszukiwania. Strona 20 z 49

21 Jeśli nie odnaleziono pasujących rekordów lista będzie pusta nie zostanie wyświetlony żaden komunikat (patrz Rysunek 21). Rysunek 21. Ekran, wyszukiwanie po parametrach, brak wyników. Lista e-wyciągów. Lista e-wyciągów jest tabelą prezentującą najważniejsze dane dotyczące dodanych wyciągów oraz udostępniające narzędzia do obsługi wyciągów. Prezentacja ekranu sekcji z listą e-wyciągów. Rysunek 22. Ekran sekcji z listą e-wyciągów. Strona 21 z 49

22 Menu z opcjami dla listy e-wyciągów. Sekcja prezentująca listę e-wyciągów (patrz Rysunek 22) oprócz listy posiada również belkę menu z opcjami dla listy z e-wyciągami, która zawiera elementy sterujące, takie jak: check-box do zaznaczania wszystkich e-wyciągów na liście, Pobierz zaznaczone, łącze pozwalające pobrać wybrane e-wyciągi, ilość pozycji na stronie, pozwala zmienić domyślną wartość ilości wyświetlanych e-wyciągów na stronie, narzędzie do obsługi stronicowania wyników. Lista kolumn z opisem. Lista e-wyciągów zawiera kolumny: Kolumna bez nazwy zawierająca check-box y umożliwiające zaznaczenie wyciągu do pobrania, Lp. liczba porządkowa generowana dla aktualnie wyszukanej listy, Numer rachunku kolumna wyświetla numer rachunku danego wyciągu, Rodzaj wyciągu kolumna zawiera rodzaj wyciągu: dzienny, miesięczny, Data wyciągu data, kiedy wyciąg został sporządzony, Otwórz e-wyciąg opcja umożliwiająca pobranie i wydruk pojedynczego wyciągu, Opis kolumna umożliwiająca utworzenie opisu do e-wyciągu, Zmień opis opcja włączająca tryb edycji opisu. Obsługa ilości pozycji na stronie. Domyślnie wyświetlanych jest 10 pozycji na liście e-wyciągów, aby zmienić tą wartość należy posłużyć się listą rozwijaną, która będzie dostępna z prawej strony Ilość pozycji na stronie: (patrz Rysunek 23). Rysunek 23. Narzędzie wyboru ilości wyświetlanych pozycji na liście e-wyciągów. Do wyboru są wartości: 10, 20, 50, 100. Po wybraniu nowej wartości strona zostanie przeładowana. Ustawienie zostanie zapamiętane w użytej przeglądarce przy pomocy pliku Cookie. Stronicowanie. Mechanizm stronicowania obsługuje sytuacje, kiedy ilość znalezionych e-wyciągów przekracza ilość wyświetlanych pozycji na stronie (patrz Rysunek 24). Strona 22 z 49

23 Rysunek 24. Narzędzie do obsługi stronicowania listy e-wyciągów. Opcje narzędzia do obsługi stronicowania (patrz Rysunek 24), od lewej: - przejście do pierwszej strony, - przejście o 10 stron wcześniej, - przejście o jedną stronę wcześniej, Aktualnie wyświetlana strona z ilu dostępnych, - przejście o jedną stroną dalej, - przejście o 10 stron dalej, - przejście do ostatniej strony. Narzędzie do stronicowania (patrz Rysunek 24) prezentuje dwa stany aktywności umieszczonych w nim przycisków: - tryb nieaktywny - przycisk wyłączony, opcja nie dostępna - tryb aktywny, przycisk włączony, opcja dostępna. Sortowanie po kolumnach. Aplikacja umożliwia sortowanie po wybranych kolumnach, dla profilu klienta banku są to kolumny: Numer rachunku, Rodzaj wyciągu, Data wyciągu domyślne sortowanie (malejąco od najnowszych do najstarszych), Opis, Oraz kolumna Lp., która służy do resetowania sortowania. Na pozostałych kolumnach sortowanie nie jest dostępne. Lista e-wyciągów jest domyślnie sortowana po kolumnie Data wyciągu malejąco od najnowszych do najstarszych e-wyciągów. Aby posortować wyniki, po wyżej wymienionych kolumnach należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w nagłówek kolumny, np. Rodzaj wyciągu (patrz Rysunek 25). Rysunek 25. Nagłówek kolumny, kliknięcie lewym przyciskiem myszy w nagłówek aktywuje sortowanie po kolumnie. Strona 23 z 49

24 W momencie, gdy wyniki są sortowane po wybranej kolumnie informacja ta jest prezentowana poprzez wyświetlenie odpowiedniej ikony z prawej strony tytułu nagłówka kolumny, po której lista jest sortowana (sortowanie po Numer Rachunku rosnąco patrz Rysunek 26). Rysunek 26. Ekran z włączonym sortowaniem po kolumnie "Numer Rachunku" rosnąco. Lista może być sortowana rosnąco oraz malejąco, co jest komunikowane odpowiednimi ikonami (dla sortowania rosnącego ikoną dla malejącego ikoną ). Po pierwszym kliknięciu następuje sortowanie rosnące, a drugim - sortowanie malejące, i tak zamiennie. Kliknięcie w nagłówek kolumny Lp. powoduje resetowanie sortowania, powrót do domyślnego sortowania listy e-wyciągów. Lista jest sortowana całościowo niezależnie od mechanizmu stronicowania. Sortowane są wszystkie dostępne pozycje. Pobranie jednego oraz wielu e-wyciągów. Aplikacja udostępnia dwie metody pobrania e-wyciągu: pojedynczo oraz jednego lub więcej e-wyciągów na raz. Pobranie jednego e-wyciągu poprzez kliknięcie w otwórz wyciąg. Aby pobrać jeden konkretny e-wyciąg należy kliknąć w polecenie otwórz dostępne w kolumnie listy e- Wyciągów (patrz Rysunek 22 oraz Rysunek 27). Rysunek 27. Fragment kolumny z opcjami "otwórz". Strona 24 z 49

25 W zależności od ustawień lokalnych przeglądarki/komputera e-wyciąg zostanie otwarty od razu albo zostanie wyświetlony monit z zapytaniem czy otworzyć plik lub gdzie plik ma zostać zapisany (patrz Rysunek 28. Okienko dialogowe, które ukaże się po kliknięciu w polecenie otwórz (przeglądarka IE11).). Rysunek 28. Okienko dialogowe, które ukaże się po kliknięciu w polecenie otwórz (przeglądarka IE11). Pobranie jednego i więcej e-wyciągów poprzez zaznaczenie wybranych check-boxów. System do pobierania kliku wyciągów na raz, udostępnia mechanizm zaznaczania wyciągów przy użyciu pola check-box. Rysunek 29. Ekran z zaznaczonymi kilkoma e-wyciągami na liście wyciągów. Po zaznaczeniu, aby pobrać e-wyciągi należy kliknąć w Pobierz zaznaczone znajdujące się u góry oraz u doły listy wyciągów z lewej strony. Po prawej stronie znajduje się licznik zaznaczonych wyciągów na wszystkich stronach. System pozwala pobrać do 100 wyciągów za jednym razem. System tak wybrane e-wyciągi udostępni w postaci archiwum zip, które będzie można zapisać na dysk. Zaznaczenie wszystkich wyciągów na stronie przy użyciu check-boxa zaznacz wszystkie. Aby zaznaczyć wszystkie e-wyciągi widoczne na stronie, należy skorzystać z check-boxa znajdującego się z lewej u góry lub u dołu strony po lewej od Pobierz zaznaczone (patrz Rysunek 30). Strona 25 z 49

26 Rysunek 30. Lista wyciągów z zaznaczonymi wszystkimi e-wyciągami. Narzędzie obsługi opisu e-wyciągu. Narzędzie obsługi opisu pozwala użytkownikowi opisać e-wyciąg za pomocą 80 znaków. Ten sam opis będzie widoczny oraz możliwy do zmiany dla wszystkich użytkowników, którzy mają prawo dostępu do danego e- Wyciągu. Wyświetlanie opisu. Opis wyświetlany jest na liście wyciągów po prawej stronie w kolumnie Opis (patrz Rysunek 32). Rysunek 31. Projekt ekranu lista wyciągów bez opisów. Rysunek 32. Projekt ekranu - wyciągi z opisami. Jeśli opis jest zbyt długi i nie mieści się w polu, pełną treść opisu można zobaczyć poprzez wskazanie pola opisu kursorem myszy i odczekaniu 2 sekund. Zobaczymy wtedy tooltip z pełną treścią opisu. Strona 26 z 49

27 Rysunek 33. Projekt ekranu tooltip z pełną treścią opisu. Dodanie opisu. Dodanie opisu do wyciągu odbywa się poprzez kliknięcie w łącze zmień znajdujące się w kolumnie Zmień opis na liście wyciągów w wierszu wyciągu, do którego ma być dodany opis. Po kliknięciu w łącze uaktywni się pole tekstowe, do którego można wprowadzić opis (patrz Rysunek 34 i Rysunek 35). Jeśli w trakcie wpisywania dalsze znaki już nie są wprowadzane oznacza to, że osiągnięto limit 80 znaków. Rysunek 34. Projekt ekranu - wprowadzanie opisu dla wyciągu. Rysunek 35. Projekt ekranu pola tekstowego do wprowadzania opisu wyciągu. Aby zapisać wprowadzony opis należy kliknąć w łącze zapisz. Jeśli wprowadzony opis jednak ma nie być zapisany, należy kliknąć w łącze anuluj. Po kliknięciu w łącze zapisz system zapisze wprowadzoną informację i wyświetli komunikat potwierdzający przeprowadzoną akcję (patrz Rysunek 36). Rysunek 36. Projekt okna dialogowego informującego o zapisaniu opisu. Strona 27 z 49

28 Zmiana opisu. Zmianę opisu można dokonać w ten sam sposób jak dodanie nowego opisu. Należy kliknąć w łącze zmień znajdujące się w kolumnie Zmień opis na liście wyciągów po prawej stronie obok opisu, który ma zostać zmieniony. Pojawi się pole tekstowe wypełnione aktualną treścią opisu. Można teraz dokonać zmiany. Aby zapisać zmianę należy kliknąć w łącze zapisz, jeśli jednak zmiana nie ma być zapisana, należy kliknąć anuluj. Rysunek 37. Projekt ekranu - pole do wprowadzania opisu z zawartością. Po kliknięciu zapisz opis zostanie zapisany w systemie i odpowiedni komunikat zostanie wyświetlony. Rysunek 38. Projekt okna dialogowego informującego o zapisaniu zmian opisu. Po kliknięciu anuluj system wyłączy tryb edycji opisu, treść pola nie zostanie zmieniona. Usunięcie opisu. Usunięcie opisu odbywa się poprzez wejście w tryb edycji opisu (patrz Zmiana opisu.), ręcznym usunięciu zawartości pola i zapisaniu zmian. Strona 28 z 49

29 Okno Sprawdź hasło do e-wyciągów. Okno Sprawdź hasło do e-wyciągów umożliwia dostęp do hasła wykorzystywanego przy szyfrowaniu archiwum zip z e-wyciągiem, wysyłanego mailem do użytkownika oraz jego zmianę. Prezentacja ekranu okna Profil. Rysunek 39. Ekran Sprawdź hasło do e-wyciągów - umożliwiającego sprawdzenie hasła archiwum zip z e-wyciągiem. Prezentacja hasła. Po otwarciu okna Sprawdź hasło do e-wyciągów, hasło nie jest od razu dostępne, jest ono ukryte, aby osoby nieuprawnione nie mogły go łatwo zobaczyć. Aby zobaczyć hasło użytkownik musi kliknąć przycisk Pokaż hasło. Po kliknięciu przycisku Pokaż hasło aplikacja wyświetli zapytanie do użytkownika Czy chcesz pokazać hasło? (patrz Rysunek 40). Jeśli użytkownik chce kontynuować powinien nacisnąć przycisk OK, jeśli chce przerwać musi nacisnąć przycisk Anuluj lub zamknąć okienko dialogowe standardowym przyciskiem zamykania okna. Strona 29 z 49

30 Rysunek 40. Komunikat proszący o potwierdzenie wyświetlenia hasła. Po kliknięciu w przycisk OK hasło pojawi się w polu hasła (patrz Rysunek 41). Przycisk Pokaż hasło zostanie ukryty. Rysunek 41. Ekran pola hasła wraz z przyciskami "Zmień hasło". Kopiowanie hasła. Aplikacja umożliwia skopiowanie zawartości pola hasła (patrz Rysunek 41). W tym celu najpierw trzeba będzie zaznaczyć całą zawartość pola hasła. Aby to zrobić możemy skorzystać z myszy zaznaczając zawartość pola hasła (patrz Rysunek 42) lub kliknąć w pole hasła i wcisnąć skrót klawiaturowy Ctrl+A, lub kliknąć prawym przyciskiem myszy w pole hasła i wybrać z menu kontekstowego Zaznacz wszystko (IE, Firefox, Chrome, Opera, brak tej opcji w Apple Safari). Następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy na zaznaczone hasło i wybrać z menu polecenie Kopiuj (patrz Rysunek 43) lub skopiować hasło przy użyciu skrótu klawiszowego Ctrl+C. Rysunek 42. Ekran pola hasła z zaznaczoną zawartością. Rysunek 43. Ekranu z otwartym menu kontekstowym. Strona 30 z 49

31 Zmiana hasła do e-wyciągów. W momencie, kiedy zachodzi podejrzenie, że hasło nie jest już bezpieczne, można utworzyć nowe hasło, które będzie użyte już przy kolejnej wysyłce a z e-wyciągiem. Aby zmienić hasło użytkownik musi kliknąć w przycisk Zmień hasło (patrz Rysunek 39). znajdujący się obok pola hasła Po wciśnięciu przycisku Zmień hasło użytkownik przystępuje do procedury zmiany hasła. Wyświetli się pole tekstowe, w którym należy wprowadzić i powtórzyć nowe hasło (patrz Rysunek 44). Rysunek 44. Projekt ekranu komunikatu zmiany hasła do archiwum zip. Jeżeli użytkownik popełni błąd lub będzie próbował zmienić hasło na niezgodne z zasadami tworzenia bezpiecznego hasła, to system wyświetli odpowiedni komunikat (patrz Rysunek 45), użytkownik będzie przekierowany ponownie do strony zmiany hasła. Strona 31 z 49

32 Rysunek 45. Ekran komunikatu w przypadku źle podanego hasła. Po kliknięciu w Zapisz nowe hasło zostanie zaprezentowane w polu hasła (patrz Rysunek 41) oraz nowe hasło będzie zapisane w systemie, tak, aby kolejne wysyłki maili korzystały z nowego hasła. Ukrycie hasła. Aby ukryć hasło wystarczy zamknąć okno Sprawdź hasło do e-wyciągów (patrz niżej). Zamknięcie okna. Okno Sprawdź hasło do e-wyciągów, gdy nie będzie potrzebne powinno zostać zamknięte. Można to zrobić korzystając z opcji dostępnej w menu aplikacji z prawej strony u góry strony (patrz Rysunek 46) lub zamknąć okno przeglądarki. Rysunek 46. Ekran - Sprawdź hasło do e-wyciągów - Opcja "Zamknij okno" w menu głównym okna. Strona 32 z 49

33 Rozdział 6 Instalacja certyfikatu Centrum Komputerowego ZETO w aplikacji Adobe Reader. Instalacja certyfikatu Centrum Komputerowego ZETO w aplikacji Adobe Reader X. Po otwarciu dokumentu, jeśli certyfikat nie jest zainstalowany wyświetli się monit, niebieski pasek znajdujący się u góry przeglądarki Adobe Reader X o treści: Ważność certyfikatu dokumentu NIEZNANA. Autor nie może zostać zweryfikowany. Sprawdzenie certyfikatu. Rysunek 47. Monit - ważność certyfikatu jest NIEZNANA. Aby sprawdzić czy dokument podpisany jest przez właściwy podmiot należy kliknąć na przycisk Panel podpis. Rysunek 48. Przycisk otwarcia Panelu szczegółów podpisu. Zostanie otwarty panel Podpisy zawierający informacje o certyfikacie. Rysunek 49. Panel zawierający szczegóły podpisu. Dokument: musi być zatwierdzony przez: Centrum Komputerowe ZETO S.A. Strona 33 z 49

34 nie może być zmieniony od ostatniego zatwierdzenia. Dodawanie certyfikatu, jako zaufanego. Należy otworzyć dokument (wyciąg) z poziomu aplikacji Pobranie jednego e-wyciągu poprzez kliknięcie w otwórz wyciąg. Na panelu Podpisy (patrz Rysunek 50) należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na linię Zatwierdzone przez: Centrum Komputerowe ZETO S.A. Rysunek 50. Linia z informacją kto zatwierdził dokument. Z menu kontekstowego należy wybrać opcję Pokaż właściwości podpisu Ukaże się okno Własności podpisu Rysunek 51. Menu kontekstowe podpisu. Rysunek 52. Okno właściwości podpisu. Należy teraz kliknąć na przyciski Pokaż certyfikat autora podpisu Strona 34 z 49

35 Rysunek 53. Przycisk Pokaż certyfikat. Otworzy się okno Przegląd certyfikatów. Należy się upewnić czy dane, które są wyświetlane w oknie są zgodne z tym, co widać na Rysunek 52. Rysunek 54. Okno Przegląd certyfikatów. Teraz należy przejść na kartę Zaufanie Strona 35 z 49

36 Zostanie otwarta karta Zaufanie. Rysunek 55. Zakładka Zaufanie. Rysunek 56. Zakładka zaufanie - zawartość. Teraz należy kliknąć na przycisk Dodaj do zaufanych tożsamości Ukaże się okno Zabezpieczenie programu Acrobat. Rysunek 57. Zabezpieczenie programu Acrobat. Należy kliknąć w przycisk OK. Zostanie otwarte okno Ustawienia importu kontaktu. Strona 36 z 49

37 Rysunek 58 Szczegóły certyfikatu zaufania. Należy upewnić się czy zaznaczone są wymagane opcje, jeśli nie trzeba je zaznaczyć: Użyj tego certyfikatu jako zaufanego certyfikatu głównego Zatwierdzone dokumenty Jeśli wszystko jest prawidłowo, należy kliknąć w przycisk OK. Zamknąć okno Przegląd certyfikatów klikając w przycisk OK. Strona 37 z 49

38 Zamknąć okno Własności podpisu klikając w przycisk Zamknij. Zamknąć przeglądarkę Adobe Reader. Otworzyć jeszcze raz dokument. Pasek powinien zawierać informację: Zatwierdzone przez: Centrum Komputerowe ZETO S.A. Centrum Komputerowe ZETO S.A.. Certyfikat wydany przez: Certum Level III CA. Rysunek 59. Okno z zatwierdzonym podpisem. Instalacja certyfikatu Centrum Komputerowego ZETO w aplikacji Adobe Reader 9. Po otwarciu dokumentu, jeśli certyfikat nie jest zainstalowany wyświetli się monit, niebieski pasek znajdujący się u góry przeglądarki Adobe Reader o treści: Ważność certyfikatu dokumentu NIEZNANA. Autor nie może zostać zweryfikowany. Sprawdzenie certyfikatu. Rysunek 60. Monit - ważność certyfikatu jest NIEZNANA. Aby sprawdzić czy dokument podpisany jest przez właściwy podmiot należy kliknąć na przycisk Panel podpis. Rysunek 61. Przycisk otwarcia Panelu szczegółów podpisu. Strona 38 z 49

39 Zostanie otwarty panel Podpisy zawierający informacje o certyfikacie. Dokument: Rysunek 62. Panel zawierający szczegóły podpisu. musi być zatwierdzony przez: Centrum Komputerowe ZETO S.A. nie może być zmieniony od ostatniego zatwierdzenia. Dodawanie certyfikatu jako zaufanego. Należy otworzyć dokument (wyciąg) z poziomu aplikacji Pobranie jednego e-wyciągu poprzez kliknięcie w otwórz wyciąg. Na panelu Podpisy (patrz Rysunek 63) należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na linię Zatwierdzone przez: Centrum Komputerowe ZETO S.A. Rysunek 63. Linia z informacją, kto zatwierdził dokument. Z menu kontekstowego należy wybrać opcję Pokaż właściwości podpisu Rysunek 64. Menu kontekstowe podpisu. Strona 39 z 49

40 Ukaże się okno Własności podpisu Należy teraz kliknąć na przyciski Pokaż certyfikat Rysunek 65. Okno właściwości podpisu. Rysunek 66. Przycisk Pokaż certyfikat. Strona 40 z 49

41 Otworzy się okno Przegląd certyfikatów. Należy się upewnić czy dane, które są wyświetlane w oknie są zgodne z tym, co widać na Rysunku 65. Teraz należy przejść na kartę Zaufanie Rysunek 67. Okno Przegląd certyfikatów. Rysunek 68. Zakładka Zaufanie. Strona 41 z 49

42 Zostanie otwarta karta Zaufanie. Rysunek 69. Zakładka zaufanie - zawartość. Teraz należy kliknąć na przycisk Dodaj do zaufanych tożsamości Ukaże się okno Zabezpieczenie programu Acrobat. Rysunek 70. Zabezpieczenie programu Acrobat. Należy kliknąć w przycisk OK. Zostanie otwarte okno Ustawienia importu kontaktu. Strona 42 z 49

43 Rysunek 71. Szczegóły certyfikatu zaufania. Należy upewnić się czy zaznaczone są wymagane opcje, jeśli nie trzeba je zaznaczyć: Użyj tego certyfikatu jako zaufanego certyfikatu głównego Zatwierdzone dokumenty Jeśli wszystko jest prawidłowo, należy kliknąć w przycisk OK. Zamknąć okno Przegląd certyfikatów klikając w przycisk OK. Strona 43 z 49

44 Zamknąć okno Własności podpisu klikając w przycisk Zamknij. Zamknąć przeglądarkę Adobe Reader. Otworzyć jeszcze raz dokument. Pasek powinien zawierać informację: Zatwierdzone przez: Centrum Komputerowe ZETO S.A. Centrum Komputerowe ZETO S.A.. Certyfikat wydany przez: Certum Level III CA. Rysunek 72. Okno z zatwierdzonym podpisem. Instalacja certyfikatu Centrum Komputerowego ZETO w aplikacji Adobe Reader 8. Aplikacja Adobe Reader w wersji 8 nie jest oficjalnie wspierana i należy ją zaktualizować do nowszej wersji. Po otwarciu dokumentu, jeśli certyfikat nie jest zainstalowany wyświetli się monit, niebieski pasek znajdujący się u góry przeglądarki Adobe Reader 8 o treści: Ważność certyfikatu dokumentu NIEZNANA. Autor nie może zostać zweryfikowany. Sprawdzenie certyfikatu. Rysunek 73. Adobe Reader 8. Ważność certyfikatu nie jest zweryfikowany. Aby sprawdzić czy dokument podpisany jest przez właściwy podmiot należy kliknąć na przycisk Panel podpis. Rysunek 74. Przycisk otwarcia właściwości podpisu. Strona 44 z 49

45 Zostanie otwarte okno z właściwościami podpisu Własności podpisu. Należy teraz upewnić się, że dokument: Rysunek 75. Okno właściwości podpisu. jest podpisany przez: Centrum Komputerowe ZETO S.A. nie został zmieniony od ostatniego zatwierdzenia. Nie zamykać okna własnościami podpisu. Dodawanie certyfikatu jako zaufanego. Należy teraz kliknąć na przyciski Pokaż certyfikat Rysunek 76. Przycisk Pokaż certyfikat. Otworzy się okno Przegląd certyfikatów. Należy się upewnić czy dane, które są wyświetlane w oknie są zgodne z tym, co widać na Rysunek 75. Strona 45 z 49

46 Teraz należy przejść na kartę Zaufanie Rysunek 77. Okno Przegląd certyfikatów. Rysunek 78. Zakładka Zaufanie. Strona 46 z 49

47 Zostanie otwarta karta Zaufanie. Rysunek 79. Zakładka zaufanie - zawartość. Teraz należy kliknąć na przycisk Dodaj do zaufanych tożsamości Ukaże się okno Zabezpieczenie programu Acrobat. Rysunek 80. Zabezpieczenie programu Acrobat. Należy kliknąć w przycisk OK. Zostanie otwarte okno Ustawienia importu kontaktu. Strona 47 z 49

48 Rysunek 81. Szczegóły certyfikatu zaufania. Należy upewnić się czy zaznaczone są wymagane opcje, jeśli nie trzeba je zaznaczyć: Użyj tego certyfikatu jako zaufanego certyfikatu głównego Zatwierdzone dokumenty Jeśli wszystko jest prawidłowo, należy kliknąć w przycisk OK. Zamknąć okno Przegląd certyfikatów klikając w przycisk OK. Zamknąć okno Własności podpisu klikając w przycisk Zamknij. Zamknąć przeglądarkę Adobe Reader. Otworzyć jeszcze raz dokument. Pasek powinien zawierać informację: Ten dokument został certyfikowany przez Centrum Komputerowe ZETO S.A. Centrum Komputerowe ZETO S.A. za pomocą ważnego podpisu i ma ograniczenia. Strona 48 z 49

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika 2012-01-30 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Przesyłanie wyciągów pocztą elektroniczną... 3 3. Przeglądanie wyciągów w Repozytorium... 3 3.1. Wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik użytkownika

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik użytkownika Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik użytkownika 2012-01-30 SPIS TREŚCI Instrukcja użytkowa systemu BGK@24 Biznes 1. Wstęp... 3 2. Przesyłanie wyciągów pocztą elektroniczną... 3 3. Przeglądanie wyciągów

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZMIANA LIMITÓW TRANSAKCJI INTERNETOWYCH... 3 2.1 WPROWADZANIE WNIOSKU O LIMIT DLA TRANSAKCJI INTERNETOWYCH W SYSTEMIE VISIONA...

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów

E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów Korporacyjnych Szybko Pole Wygodnie do Online edycji Podręcznik Pomoc użytkownika techniczna Przeglądarka internetowa Sprawdź czy korzystasz z jednej

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Munsol - dokument zmian. MUNSOL - Dokument zmian

Munsol - dokument zmian. MUNSOL - Dokument zmian MUNSOL - Dokument zmian 1 Spis treści Munsol - dokument zmian Spis treści 2 Wprowadzenie 3 Wprowadzone zmiany 3 1. Logowanie z użyciem karty. 3 2. Strona główna 4 3. Komunikaty informacyjne 4 4. Listy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja funkcji logowania

Skrócona instrukcja funkcji logowania Skrócona instrukcja funkcji logowania Logowanie 1. Wpisz swój identyfikator nie używając spacji, podkreśleń ani nawiasów. Aby przejść do pola tekstowego Hasło, wciśnij klawisz tabulatora lub kliknij wewnątrz

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

edistro.pl Spis treści

edistro.pl Spis treści Spis treści 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Obsługa systemu... 3 2.1 Wymagania... 3 2.2 Uzyskiwanie dostępu do edistro... 3 2.3 Sprawdzenie czy mam włączony JavaScript... 4 2.3.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOSTĘPU DO PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

INSTRUKCJA DOSTĘPU DO PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ INSTRUKCJA DOSTĘPU DO PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ 1. URUCHAMIANIE SZKOLENIA ON-LINE PLATFORMA SZKOLENIOWA 1.1. Logowanie do platformy W celu zalogowania się do platformy zdalnego nauczania należy otworzyć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU Aby zalogować się do systemu należy do okna przeglądarki internetowej wpisać adres: mindstormlab.com/cms Należy upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki po wprowadzeniu poprawnego

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking. Logowanie

CitiDirect Online Banking. Logowanie 1 CitiDirect Online Banking Logowanie CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com Logowanie W przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Strona logowania do Systemu Zarządzania Tożsamością... 3 3. Pierwsze logowanie do systemu... 4 4. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

REJESTR PRAW KIEROWANIA

REJESTR PRAW KIEROWANIA PORADNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI Urząd Transportu Kolejowego 2014 str. 1 Rejestr praw kierowania pojazdem kolejowym Sporządzanie i przedkładanie do Urzędu Transportu Kolejowego oraz systematyczne aktualizowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 1) Wstęp Do prawidłowego działania systemu Bankowości Internetowej KIRI BS wymagany

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart 1 CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Lipiec 2015 Rozwiązania skarbowe i handlowe CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Spis treści 2 Spis treści Wnioskowanie o wydanie karty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2016

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2016 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2016 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2016

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH Dostęp do zaświadczeń elektronicznych jest możliwy dla czynnych członków izby, po zalogowaniu się do PORTALU PIIB znajdującego się na stronie Polskiej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław Instrukcja użytkownika programu Internet-Lab 1 Spis treści 1. Co to jest Internet- Lab i dla kogo jest przeznaczony?... 3 2. Jak uruchomić program Internet-Lab?... 3 3. Jak poruszać się ę po programie?...

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2. Wstęp... 3. 1. Dostęp... 4. 2. Rejestracja... 5. 3. Logowanie... 7. 4. Wyszukiwanie przesyłki...

Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2. Wstęp... 3. 1. Dostęp... 4. 2. Rejestracja... 5. 3. Logowanie... 7. 4. Wyszukiwanie przesyłki... ł ł ść ś ł ę Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Spis treści Wstęp... 3 1. Dostęp... 4 2. Rejestracja... 5 3. Logowanie... 7 4. Wyszukiwanie przesyłki... 9 5. Lista przesyłek... 12 6. Szczegóły przesyłki...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2016

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Aby zalogować się do Systemu Elektronicznej Faktury, wejdź na stronę internetową www.upc.pl/ebok W pola formularza wpisz swój Numer Identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1.

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1. Dokumentacja użytkownika Zintegrowany system usług certyfikacyjnych Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów Wersja dokumentacji 1.05 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

Niniejsze materiały stanowią własność Ministerstwa Finansów i są objęte ochroną prawną.

Niniejsze materiały stanowią własność Ministerstwa Finansów i są objęte ochroną prawną. Niniejsze materiały stanowią własność Ministerstwa Finansów i są objęte ochroną prawną. Materiały te przeznaczone są wyłącznie na użytek własny. Przekazywanie, używanie, powielanie, reprodukowanie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk

Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk Podręcznik Użytkownika dla Osoby Fizycznej Elektroniczny dostęp do e-usług Krajowego Rejestru Karnego Spis treści 1 Informacje wstępne... 3 1.1 Zakres dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2016 Spis treści: 1. Dostęp do strony Portalu... 3 1.1. Adres

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki i Administracji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2013 Spis treści: 1. Dostęp do strony portalu...

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Silvermedia 2009 1 Spis treści Rekrutacja do przedszkoli - FORMICO 1 Ogólne informacje o systemie...3 1.1 Jak poruszać się po serwisie dla Rodziców?...3 1.2 Informacje

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna bankowość ekonto24

Bezpieczna bankowość ekonto24 Bezpieczna bankowość ekonto24 Bezpieczne logowanie Zapoznaj się z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej w SK banku. Przed zalogowaniem się do systemu internetowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl

Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl Spis treści: I. Logowanie II. Menu konta SAS III. Konto IV. Użytkownicy V. Dokumenty VI. Ustawienia VII. Pomoc i Kontrakt

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo