Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego"

Transkrypt

1 Podręcznik uz ytkownika Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego

2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU REPOZYTORIUM E-WYCIĄGÓW BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Data wydania: Copyright 2015 Centrum Komputerowe ZETO S.A. Podręcznik użytkownika jest integralną częścią systemu Repozytorium e-wyciągów. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu podręcznika jest zabronione. Strona 2 z 49

3 Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Jak korzystać z podręcznika Stosowane style formatowania tekstu Stosowane symbole Rozdział 3 Wymagania systemowe Obsługiwane przeglądarki internetowe Obsługiwane przeglądarki dokumentów pdf Rozdział 4 Zalogowanie do systemu Pierwsze zalogowanie do systemu Ograniczenia dla nowego hasła Kilka zasad bezpiecznego hasła Nadanie nowego hasła przy pierwszym logowaniu Zalogowanie do systemu poprzez podanie loginu i hasła Zalogowanie do systemu z wymuszeniem zmiany hasła Resetowanie hasła do systemu Komunikaty o błędach logowania Wylogowanie użytkownika z systemu, koniec pracy z aplikacją Wylogowanie przez użytkownika za pomocą opcji w menu Auto-wylogowanie użytkownika po 10 minutach braku aktywności Rozdział 5 Korzystanie z listy e-wyciągów Dostępne opcje w menu głównym aplikacji Strona z e-wyciągami Prezentacja ekranu e-wyciągów Parametry wyszukiwania Lista e-wyciągów Pobranie jednego oraz wielu e-wyciągów Narzędzie obsługi opisu e-wyciągu Strona 3 z 49

4 Okno Sprawdź hasło do e-wyciągów Prezentacja ekranu okna Profil Prezentacja hasła Kopiowanie hasła Zmiana hasła do e-wyciągów Ukrycie hasła Zamknięcie okna Rozdział 6 Instalacja certyfikatu Centrum Komputerowego ZETO w aplikacji Adobe Reader Instalacja certyfikatu Centrum Komputerowego ZETO w aplikacji Adobe Reader X Sprawdzenie certyfikatu Dodawanie certyfikatu jako zaufanego Instalacja certyfikatu Centrum Komputerowego ZETO w aplikacji Adobe Reader Sprawdzenie certyfikatu Dodawanie certyfikatu jako zaufanego Instalacja certyfikatu Centrum Komputerowego ZETO w aplikacji Adobe Reader Sprawdzenie certyfikatu Dodawanie certyfikatu jako zaufanego Strona 4 z 49

5 Rozdział 1 Wstęp. Aplikacja Repozytorium e-wyciągów Bank Gospodarstwa Krajowego służy do przeglądania, wyszukiwania i pobierania e-wyciągów dla klientów banku. Cechy aplikacji Repozytorium e-wyciągów: Wyszukiwanie e-wyciągów po meta danych i frazach tekstu, Przeglądanie e-wyciągów, Opisywanie e-wyciągów, Bezpieczne udostępnianie e-wyciągów poprzez Internet. Ten dokument zawiera fikcyjne dane osobowe oraz fikcyjne dane bankowe. Strona 5 z 49

6 Rozdział 2 Jak korzystać z podręcznika. W podręczniku konsekwentnie stosowane są różnego rodzaju oznaczenia, takie jak wyróżnienia w tekście, elementy graficzne, jednolita terminologia, wszystkie one mają ułatwić poszukiwanie i zrozumienie potrzebnych informacji. Poniżej są przedstawione stosowane oznaczenia, symbole graficzne i przyjęte konwencje opisu z wyjaśnieniami. Stosowane style formatowania tekstu. Styl Znaczenie W cudzysłowie Komunikat systemu. Pogrubione Pogrubione i kursywa Pogrubione i podkreślone Etykieta pola tekstowego, pola wyboru, pola listy wyboru itd. Przycisk. Łącze internetowe. Pogrubione i w cudzysłowie Kursywa czcionka Consolas Kursywa Nazwa kolumny. Klawisz na klawiaturze (np. Enter) lub kombinacja klawiszy tzw. skrót klawiaturowy (np. Ctrl-A). Polecenie w menu konsolowym. Kolor czcionki czerwony Bardzo ważna informacja. Stosowane symbole. Styl Znaczenie Graficzna reprezentacja ikony, zazwyczaj identyczna z użytą w systemie. Graficzna reprezentacja przycisku, zazwyczaj identyczna z użytą w systemie. Strona 6 z 49

7 Rozdział 3 Wymagania systemowe. Do poprawnego funkcjonowania aplikacji wymagana jest jedna z niżej wymienionych przeglądarek internetowych oraz aplikacja do przeglądania dokumentów pdf. Obsługiwane przeglądarki internetowe. Przeglądarki internetowe obsługiwane przez system: Google Chrome Internet Explorer 8 - Mozilla Firefox Opera Apple Safari Obsługiwane przeglądarki dokumentów pdf. Przeglądarki dokumentów pdf obsługiwane przez system: Adobe Reader Adobe Reader X - Uwaga. Jeśli korzystasz z przeglądarek, które nie są wyżej wymienione, nie możemy zagwarantować dostępności pełnej funkcjonalności jak i poprawnego funkcjonowania aplikacji. Strona 7 z 49

8 Rozdział 4 Zalogowanie do systemu. Logowanie ma na celu autentykację oraz autoryzację osoby korzystającej z aplikacji. Aby zalogować się do aplikacji użytkownik musi wprowadzić adres aplikacji w przeglądarce internetowej: https://repozytorium.bgk.pl Rysunek 1. Wpisany adres repozytorium do pola adresu przeglądarki (w tym przypadku Internet Explorer 11). Uruchomiona zostanie strona logowania, gdzie użytkownik musi wprowadzić swój login oraz hasło w odpowiednie pola tekstowe. Ekranu logowania patrz Rysunek 2. Rysunek 2. Ekran logowania. Po uruchomieniu strony logowania, automatycznie kursor zostanie przeniesiony do pola Login. Pierwsze zalogowanie do systemu. Pierwsze logowanie do systemu wiąże się ze zmianą hasła tzw. tymczasowego utworzonego przez bank na własne hasło, które będzie używane podczas dalszej pracy z systemem. Strona 8 z 49

9 Zanim użytkownik przejdzie dalej, powinien zapoznać się z podpunktami: Ograniczenia dla nowego hasła. oraz Kilka zasad bezpiecznego hasła. Ograniczenia dla nowego hasła. Aby hasło było bezpieczne system ma wprowadzone ograniczenia dla hasła, są to: Hasło musi składać się z co najmniej 6 znaków, Hasło musi składać się ze znaków alfanumerycznych, czyli musi zawierać litery oraz cyfry. Hasło nie może być takie samo jak identyfikator użytkownika, Hasło nie może rozpoczynać się i/lub kończyć spacją, Hasło nie może zawierać dwóch identycznych następujących po sobie znaków, System będzie wymuszał zmianę hasła do 90 dni. Takie samo hasło będzie mogło być użyte minimum po 6 kolejnych zmianach, Kilka zasad bezpiecznego hasła. nigdy nie wolno udostępniać swojego hasła osobom nieuprawnionym, hasło powinno być długie, im dłuższe tym lepiej, do tworzenia hasła powinny być wykorzystane zarówno litery (duże oraz małe) jak i cyfry, należy wystrzegać się sekwencyjności (np. abcdefgh) oraz powtórzeń (np. aaa), należy wystrzegać się ciągów występujących obok siebie na klawiaturze (np. QWERTY), należy wystrzegać się używania danych osobistych typu imię, nazwisko, PESEL, daty urodzenia, należy wystrzegać się stosowania w haśle całych wyrazów, należy wystrzegać się wykorzystywania tych samych haseł do różnych zasobów, w przypadku kiedy istnieją podejrzenia, że hasło zostało poznane przez osobę nieuprawnioną należy je prewencyjnie zmienić. Nadanie nowego hasła przy pierwszym logowaniu. Należy wprowadzić dane otrzymane od Banku do formularza logowania, odpowiednio login do pola Login oraz hasło tymczasowe do pola Hasło i kliknąć Zaloguj (patrz Rysunek 3). Strona 9 z 49

10 Rysunek 3. Formularz logowania wypełniony danymi. Po kliknięciu przycisku Zaloguj ukaże się formularz zmiany hasła (patrz Rysunek 4). Rysunek 4. Formularz zmiany hasła podczas pierwszego logowania. Do pola Nowe hasło oraz Powtórz hasło należy wprowadzić nowe hasło i kliknąć przycisk Zaloguj. System podczas logowania zmieni zapisane hasło na nowo wprowadzone. Zalogowanie do systemu poprzez podanie loginu i hasła. Zalogowanie do aplikacji nastąpi po wprowadzeniu odpowiednich danych do pola Login oraz Hasło i kliknięciu przycisku Zaloguj (patrz Rysunek 5). Strona 10 z 49

11 Rysunek 5. Formularz logowania wypełniony danymi. Zalogowanie do systemu z wymuszeniem zmiany hasła. Użytkownik może zmienić hasło, korzystając z przycisku Zmień hasło, który jest widoczny na ekranie logowania (patrz Rysunek 5). Ekran logowania zostanie rozszerzony o dodatkowe pola tekstowe Nowe hasło oraz Powtórz nowe hasło (patrz Rysunek 6). Rysunek 6. Ekran logowania z opcją zmiany hasła. Użytkownik, po wprowadzeniu swojego loginu i hasła, musi wprowadzić nowe hasło 2 razy i kliknąć przycisk Zaloguj. Hasło zostanie zmienione oraz użytkownik zostanie zalogowany do aplikacji korzystając z nowego hasła. Kiedy kursor znajdzie się w polu Nowe hasło pojawi się tooltip (patrz Rysunek 4) z informacją jakie ograniczenia ma spełniać hasło. Jeżeli użytkownik popełni błąd lub będzie próbował zmienić hasło na niezgodne z zasadami tworzenia bezpiecznego hasła, to system wyświetli odpowiedni komunikat. Strona 11 z 49

12 Resetowanie hasła do systemu. Narzędzie przypomnienia hasła dostępne jest na ekranie logowania pod łączem Przypomnienie hasła. Po kliknięciu na ww. łącze pojawi się ekran przypomnienia hasła (patrz Rysunek 7). Proces przypomnienia hasła polega na umożliwieniu właściwemu użytkownikowi zmiany zapomnianego hasła. W systemie nie są przechowywane hasła w postaci jawnej. Rysunek 7. Okno - wprowadzenie adresu /loginu konta - przypomnienie hasła. Należy wprowadzić adres , który jest zarejestrowany w systemie dla konta, dla którego chcemy zmienić hasło. W przeciwnym przypadku nie zostanie wysłany. Po wprowadzeniu właściwego adresu w pole tekstowe Adres i kliknięciu przycisku Wyślij przypomnienie, na wpisane konto mailowe zostanie wysłane przypomnienie. Informacja o wysłaniu maila zostanie wyświetlona w postaci okna dialogowego. Rysunek 8. Okno dialogowe - przypomnienie hasła - wysłanie wiadomości. Strona 12 z 49

13 Uwaga. Takie samo okno dialogowe widoczne na Rysunku 8 z taką samą wiadomością zostanie jednak również wyświetlone dla adresu , którego nie ma w systemie, jako zabezpieczenie przez zgadywaniem adresu zarejestrowanego. Treść wiadomości patrz Rysunek 9. Rysunek 9. Projekt wiadomości przesyłanej użytkownikowi w momencie przypomnienia hasła. Uwaga. Należy upewnić się czy wiadomość: Przyszła z konta Czy wiadomość jest podpisana zaufanym certyfikatem, patrz Rysunek 10. Rysunek 10. Okienko certyfikatu wiadomości o resecie hasła. Aby kontynuować proces resetu hasła użytkownik musi kliknąć na łącze w wiadomości, po kliknięciu zostanie skierowany na stronę, na której będzie mógł zmienić swoje hasło (patrz Rysunek 11). Strona 13 z 49

14 Rysunek 11. Ekran resetowania hasła. Na ekranie widocznym powyżej użytkownik będzie mógł wprowadzić nowe hasło. Dodatkowym zabezpieczeniem jest pole Kod PIN, które jest specjalnym kodem przekazanym w dokumentach przez Bank. Komunikaty o błędach logowania. Błędy podczas logowania oraz przy zmianie hasła będą komunikowane bezpośrednio w oknie logowania (patrz Rysunek 12). Rysunek 12. Ekran logowania z komunikatem błędu logowania. Strona 14 z 49

15 Lista komunikatów błędów podczas logowania: Komunikat Opis komunikatu Błędna nazwa użytkownika lub hasło Użytkownik podał błędny login lub/oraz błędne hasło. Konto jest nieaktywne Konto zostało zablokowane Wygasła ważność hasła Konto nie zostało aktywowane przez administratora, bądź system. Konto zostało zablokowane, w tym przypadku jest to blokada trwała. Ważność hasła do konta wygasła, hasło musi zostać zmienione. Niewystarczające prawa dostępu Użytkownik nie ma uprawnień do tego zasobu. Pierwsze logowanie. Wymagana zmiana domyślnego hasła Zbyt częsta zmiana hasła System wymaga zmiany hasła podczas pierwszego logowania. System nie pozwala na zmianę hasła częściej niż jeden raz w ciągu doby. System automatycznie zablokował dostęp do konta, Konto zostało czasowo zablokowane ponieważ trzykrotnie wprowadzono błędne dane logowania. Konto jest zablokowane na 20 minut. Lista komunikatów błędów podczas zmiany hasła: Komunikat Hasło powinno składać się ze znaków alfanumerycznych Hasło nie może zawierać identycznych sąsiadujących znaków Hasło musi mieć odpowiednią długość Opis komunikatu Hasło musi składać się z kombinacji znaków liter oraz cyfr. W nowym haśle nie mogą znaleźć się obok siebie dwa takie same znaki. Minimalna długość hasła jest określona i powinna mieć co najmniej 6 znaków. Strona 15 z 49

16 Komunikat Hasło znajduje się na liście haseł zastrzeżonych Hasło nie może być takie samo jak identyfikator użytkownika Hasło zostało użyte wcześniej Błędnie powtórzone hasło Opis komunikatu Hasło odnalezione zostało na liście haseł zastrzeżonych, dlatego nie może zostać użyte. Hasło nie może być takie samo jak identyfikator użytkownika. System pamięta do 6 haseł wstecz użytych przez użytkownika, nowe hasło nie może być takie samo jak poprzednie z tej listy. Hasło wprowadzone do pól Nowe hasło i Powtórz hasło nie jest takie samo. Wylogowanie użytkownika z systemu, koniec pracy z aplikacją. Wylogowanie przez użytkownika za pomocą opcji w menu. Każdy użytkownik dla bezpieczeństwa po zakończeniu pracy z systemem powinien wylogować się z systemu korzystając z opcji wylogowania. Opcja dostępna jest z menu głównego aplikacji (patrz Rysunek 13). Rysunek 13. Nagłówek oraz menu główne aplikacji, po prawej stronie opcja wylogowania z systemu. Po kliknięciu w łącze Wyloguj, użytkownik zostanie wylogowany, a aplikacja wyświetli stronę logowania. Auto-wylogowanie użytkownika po 10 minutach braku aktywności. Każdy użytkownik systemu zostanie automatycznie wylogowany po 10 minutach braku aktywności. Czas do wygaśnięcia sesji i wylogowania użytkownika jest prezentowany na ekranie w prawym górnym rogu (patrz Rysunek 14). Rysunek 14. Zegar odmierzającego czas wygaśnięcia sesji. Po auto-wylogowaniu system wyświetli okno informujące o wygaśnięciu sesji (patrz Rysunek 15). Strona 16 z 49

17 Uwaga. Zamknięcie ostatniej karty z aplikacją w przeglądarce internetowej bez wylogowania nie spowoduje przerwania sesji. Jedynie całkowite zamknięcie przeglądarki (wszystkich otwartych okien) lub wylogowanie z aplikacji używając przycisku Wyloguj gwarantuje poprawne zakończenie pracy z systemem. Licznik czasu do wygaśnięcia sesji. Rysunek 15. Ekran informującego o wygaśnięciu sesji. Licznik, czyli czas do wygaśnięcia sesji jest resetowany tylko w momencie dokonania akcji na stronie, lista akcji, która wywoła reset licznika: Uruchomienie akcji wyszukiwania poprzez parametry wyszukiwania, (licznik nie jest resetowany przy czyszczeniu parametrów, użyciu przycisku Wyszukaj), Pobrania e-wyciągu lub e-wyciągów, Zmiany sortowania listy e-wyciągów, Zmiany ilości wyświetlanych pozycji e-wyciągów na stronie, Zmiany strony na liście e-wyciągów, W przypadku profilu klienta banku: o trybu edycji opisu, reset tylko przy zapisie opisu, W przypadku profilu pracownika banku: o Przejście do innej strony, o Eksport logów, o Dodanie komunikatu, o Wysłaniu listy kont do zablokowania lub odblokowania. Strona 17 z 49

18 Rozdział 5 Korzystanie z listy e-wyciągów. Dostępne opcje w menu głównym aplikacji. W menu głównym aplikacji są dostępne opcje: e-wyciągi narzędzie prezentujące listę e-wyciągów, umożliwiające wyszukanie korzystając z parametrów wyszukiwania oraz pobranie i opis e-wyciągów, Sprawdź hasło do e-wyciągów narzędzie do obsługi hasła archiwum zip wysyłanego klientowi z e-wyciągiem, Wyloguj opcja służy do wylogowania z systemu. Strona z e-wyciągami. Strona z e-wyciągami służy do przeszukiwania repozytorium i pobierania wybranych e-wyciągów. Prezentacja ekranu e-wyciągów. Parametry wyszukiwania. Rysunek 16. Ekran - e-wyciągi dostępny po zalogowaniu. Formularz parametry wyszukiwania służy do wyszukiwania oraz filtrowania listy e-wyciągów. Rysunek 17. Formularz zawierający parametry wyszukiwania. Strona 18 z 49

19 Lista parametrów wyszukiwania. Aplikacja udostępnia niżej wymienione parametry wyszukiwania: Wyświetl wyciągi: o Od ostatniego logowania wyszukane będą wyciągi dodane od ostatniego logowania jest to wartość domyślna, o W ciągu ostatnich X dni wyszukane będą wyciągi dodane w ciągu ostatnich X dni. o Wszystkie wyświetlone zostaną wszystkie przechowywane w repozytorium wyciągi dla tego konta. Numer konta wyszukanie wyciągów poprzez numer konta, Rodzaj wyciągu wyszukanie wyciągów poprzez rodzaj wyciągu, o Wszystkie wyszukanie wszystkich wyciągów niezależnie od rodzaju, o Dzienne wyszukanie wyciągów dziennych, o Miesięczne wyszukanie wyciągów miesięcznych, Zakres daty wyciągów od do wyszukanie wyciągów uwzględniających okres zdefiniowany przez zakres dat, Saldo końcowe na rachunku od do wyszukanie wyciągów, których saldo końcowe rachunku zawiera się w przedziale, Numer wyciągu wyszukanie wyciągów poprzez ich numer, Szukaj tekst wyszukanie typu pełnego, wszystkich wyciągów zawierających tekst podany w polu. System pozwala na wyszukiwanie po wielu parametrach, system łączy je łącznikiem typu AND i. Np. wyświetl wszystkie wyciągi od ostatniego logowania i rodzaju dziennego. Narzędzie Datepicker. Dla pól z wyborem daty dostępne jest narzędzie Datepicker (patrz Rysunek 18) umożliwiające wybór daty z prostego w obsłudze kalendarzyka. Rysunek 18. Narzędzie Datepicker umożliwiające wybór daty. Strona 19 z 49

20 Znaki specjalne. Dla pól tekstowych z wyjątkiem zakresu dat sporządzania wyciągów oraz salda końcowego jest możliwe skorzystanie ze znaków specjalnych % oraz _ podczas wyszukiwania. Znak % zastępuje dowolny znak, brak znaku lub znak powtórzony dowolną ilość razy np. Kowa%ski zostanie przypasowany zarówno do Kowalski jak i Kowalewski. Natomiast znak _ zastępuje dowolny znak występujący tylko jeden raz np. Kowalsk_ zostanie przypasowany zarówno do Kowalska jak i Kowalski, znak _ nie zostanie dopasowany do braku znaku. Znaki specjalne można powtarzać dowolną ilość razy oraz łączyć. Np. Ko%sk_ zostanie przypasowany do Kowalska, Kowalski, Kowalewski, %101% zostanie dopasowany do 101, 1015, oraz do Tooltip z informacją zawierającą przykłady jak stosować znaki specjalne ukazuje się po najechaniu myszką na znak zapytania znajdujący się po prawej stronie tytułu sekcji Parametry wyszukiwania (patrz Rysunek 19 i Rysunek 20). Rysunek 19. Znak zapytania, na który należy najechać kursorem, aby zobaczyć tooltip z podpowiedzią. Rysunek 20. Tooltip z informacją jak korzystać ze znaków specjalnych. Wyszukiwanie. System pozwala na wyszukiwanie po wielu parametrach, parametry w zapytaniu są łączone łącznikiem typu AND ( i ). Po uruchomieniu wyszukiwania na liście e-wyciągów zostaną wyświetlone odnalezione e-wyciągi pasujące do wprowadzonych parametrów wyszukiwania. Strona 20 z 49

21 Jeśli nie odnaleziono pasujących rekordów lista będzie pusta nie zostanie wyświetlony żaden komunikat (patrz Rysunek 21). Rysunek 21. Ekran, wyszukiwanie po parametrach, brak wyników. Lista e-wyciągów. Lista e-wyciągów jest tabelą prezentującą najważniejsze dane dotyczące dodanych wyciągów oraz udostępniające narzędzia do obsługi wyciągów. Prezentacja ekranu sekcji z listą e-wyciągów. Rysunek 22. Ekran sekcji z listą e-wyciągów. Strona 21 z 49

22 Menu z opcjami dla listy e-wyciągów. Sekcja prezentująca listę e-wyciągów (patrz Rysunek 22) oprócz listy posiada również belkę menu z opcjami dla listy z e-wyciągami, która zawiera elementy sterujące, takie jak: check-box do zaznaczania wszystkich e-wyciągów na liście, Pobierz zaznaczone, łącze pozwalające pobrać wybrane e-wyciągi, ilość pozycji na stronie, pozwala zmienić domyślną wartość ilości wyświetlanych e-wyciągów na stronie, narzędzie do obsługi stronicowania wyników. Lista kolumn z opisem. Lista e-wyciągów zawiera kolumny: Kolumna bez nazwy zawierająca check-box y umożliwiające zaznaczenie wyciągu do pobrania, Lp. liczba porządkowa generowana dla aktualnie wyszukanej listy, Numer rachunku kolumna wyświetla numer rachunku danego wyciągu, Rodzaj wyciągu kolumna zawiera rodzaj wyciągu: dzienny, miesięczny, Data wyciągu data, kiedy wyciąg został sporządzony, Otwórz e-wyciąg opcja umożliwiająca pobranie i wydruk pojedynczego wyciągu, Opis kolumna umożliwiająca utworzenie opisu do e-wyciągu, Zmień opis opcja włączająca tryb edycji opisu. Obsługa ilości pozycji na stronie. Domyślnie wyświetlanych jest 10 pozycji na liście e-wyciągów, aby zmienić tą wartość należy posłużyć się listą rozwijaną, która będzie dostępna z prawej strony Ilość pozycji na stronie: (patrz Rysunek 23). Rysunek 23. Narzędzie wyboru ilości wyświetlanych pozycji na liście e-wyciągów. Do wyboru są wartości: 10, 20, 50, 100. Po wybraniu nowej wartości strona zostanie przeładowana. Ustawienie zostanie zapamiętane w użytej przeglądarce przy pomocy pliku Cookie. Stronicowanie. Mechanizm stronicowania obsługuje sytuacje, kiedy ilość znalezionych e-wyciągów przekracza ilość wyświetlanych pozycji na stronie (patrz Rysunek 24). Strona 22 z 49

23 Rysunek 24. Narzędzie do obsługi stronicowania listy e-wyciągów. Opcje narzędzia do obsługi stronicowania (patrz Rysunek 24), od lewej: - przejście do pierwszej strony, - przejście o 10 stron wcześniej, - przejście o jedną stronę wcześniej, Aktualnie wyświetlana strona z ilu dostępnych, - przejście o jedną stroną dalej, - przejście o 10 stron dalej, - przejście do ostatniej strony. Narzędzie do stronicowania (patrz Rysunek 24) prezentuje dwa stany aktywności umieszczonych w nim przycisków: - tryb nieaktywny - przycisk wyłączony, opcja nie dostępna - tryb aktywny, przycisk włączony, opcja dostępna. Sortowanie po kolumnach. Aplikacja umożliwia sortowanie po wybranych kolumnach, dla profilu klienta banku są to kolumny: Numer rachunku, Rodzaj wyciągu, Data wyciągu domyślne sortowanie (malejąco od najnowszych do najstarszych), Opis, Oraz kolumna Lp., która służy do resetowania sortowania. Na pozostałych kolumnach sortowanie nie jest dostępne. Lista e-wyciągów jest domyślnie sortowana po kolumnie Data wyciągu malejąco od najnowszych do najstarszych e-wyciągów. Aby posortować wyniki, po wyżej wymienionych kolumnach należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w nagłówek kolumny, np. Rodzaj wyciągu (patrz Rysunek 25). Rysunek 25. Nagłówek kolumny, kliknięcie lewym przyciskiem myszy w nagłówek aktywuje sortowanie po kolumnie. Strona 23 z 49

24 W momencie, gdy wyniki są sortowane po wybranej kolumnie informacja ta jest prezentowana poprzez wyświetlenie odpowiedniej ikony z prawej strony tytułu nagłówka kolumny, po której lista jest sortowana (sortowanie po Numer Rachunku rosnąco patrz Rysunek 26). Rysunek 26. Ekran z włączonym sortowaniem po kolumnie "Numer Rachunku" rosnąco. Lista może być sortowana rosnąco oraz malejąco, co jest komunikowane odpowiednimi ikonami (dla sortowania rosnącego ikoną dla malejącego ikoną ). Po pierwszym kliknięciu następuje sortowanie rosnące, a drugim - sortowanie malejące, i tak zamiennie. Kliknięcie w nagłówek kolumny Lp. powoduje resetowanie sortowania, powrót do domyślnego sortowania listy e-wyciągów. Lista jest sortowana całościowo niezależnie od mechanizmu stronicowania. Sortowane są wszystkie dostępne pozycje. Pobranie jednego oraz wielu e-wyciągów. Aplikacja udostępnia dwie metody pobrania e-wyciągu: pojedynczo oraz jednego lub więcej e-wyciągów na raz. Pobranie jednego e-wyciągu poprzez kliknięcie w otwórz wyciąg. Aby pobrać jeden konkretny e-wyciąg należy kliknąć w polecenie otwórz dostępne w kolumnie listy e- Wyciągów (patrz Rysunek 22 oraz Rysunek 27). Rysunek 27. Fragment kolumny z opcjami "otwórz". Strona 24 z 49

25 W zależności od ustawień lokalnych przeglądarki/komputera e-wyciąg zostanie otwarty od razu albo zostanie wyświetlony monit z zapytaniem czy otworzyć plik lub gdzie plik ma zostać zapisany (patrz Rysunek 28. Okienko dialogowe, które ukaże się po kliknięciu w polecenie otwórz (przeglądarka IE11).). Rysunek 28. Okienko dialogowe, które ukaże się po kliknięciu w polecenie otwórz (przeglądarka IE11). Pobranie jednego i więcej e-wyciągów poprzez zaznaczenie wybranych check-boxów. System do pobierania kliku wyciągów na raz, udostępnia mechanizm zaznaczania wyciągów przy użyciu pola check-box. Rysunek 29. Ekran z zaznaczonymi kilkoma e-wyciągami na liście wyciągów. Po zaznaczeniu, aby pobrać e-wyciągi należy kliknąć w Pobierz zaznaczone znajdujące się u góry oraz u doły listy wyciągów z lewej strony. Po prawej stronie znajduje się licznik zaznaczonych wyciągów na wszystkich stronach. System pozwala pobrać do 100 wyciągów za jednym razem. System tak wybrane e-wyciągi udostępni w postaci archiwum zip, które będzie można zapisać na dysk. Zaznaczenie wszystkich wyciągów na stronie przy użyciu check-boxa zaznacz wszystkie. Aby zaznaczyć wszystkie e-wyciągi widoczne na stronie, należy skorzystać z check-boxa znajdującego się z lewej u góry lub u dołu strony po lewej od Pobierz zaznaczone (patrz Rysunek 30). Strona 25 z 49

26 Rysunek 30. Lista wyciągów z zaznaczonymi wszystkimi e-wyciągami. Narzędzie obsługi opisu e-wyciągu. Narzędzie obsługi opisu pozwala użytkownikowi opisać e-wyciąg za pomocą 80 znaków. Ten sam opis będzie widoczny oraz możliwy do zmiany dla wszystkich użytkowników, którzy mają prawo dostępu do danego e- Wyciągu. Wyświetlanie opisu. Opis wyświetlany jest na liście wyciągów po prawej stronie w kolumnie Opis (patrz Rysunek 32). Rysunek 31. Projekt ekranu lista wyciągów bez opisów. Rysunek 32. Projekt ekranu - wyciągi z opisami. Jeśli opis jest zbyt długi i nie mieści się w polu, pełną treść opisu można zobaczyć poprzez wskazanie pola opisu kursorem myszy i odczekaniu 2 sekund. Zobaczymy wtedy tooltip z pełną treścią opisu. Strona 26 z 49

27 Rysunek 33. Projekt ekranu tooltip z pełną treścią opisu. Dodanie opisu. Dodanie opisu do wyciągu odbywa się poprzez kliknięcie w łącze zmień znajdujące się w kolumnie Zmień opis na liście wyciągów w wierszu wyciągu, do którego ma być dodany opis. Po kliknięciu w łącze uaktywni się pole tekstowe, do którego można wprowadzić opis (patrz Rysunek 34 i Rysunek 35). Jeśli w trakcie wpisywania dalsze znaki już nie są wprowadzane oznacza to, że osiągnięto limit 80 znaków. Rysunek 34. Projekt ekranu - wprowadzanie opisu dla wyciągu. Rysunek 35. Projekt ekranu pola tekstowego do wprowadzania opisu wyciągu. Aby zapisać wprowadzony opis należy kliknąć w łącze zapisz. Jeśli wprowadzony opis jednak ma nie być zapisany, należy kliknąć w łącze anuluj. Po kliknięciu w łącze zapisz system zapisze wprowadzoną informację i wyświetli komunikat potwierdzający przeprowadzoną akcję (patrz Rysunek 36). Rysunek 36. Projekt okna dialogowego informującego o zapisaniu opisu. Strona 27 z 49

28 Zmiana opisu. Zmianę opisu można dokonać w ten sam sposób jak dodanie nowego opisu. Należy kliknąć w łącze zmień znajdujące się w kolumnie Zmień opis na liście wyciągów po prawej stronie obok opisu, który ma zostać zmieniony. Pojawi się pole tekstowe wypełnione aktualną treścią opisu. Można teraz dokonać zmiany. Aby zapisać zmianę należy kliknąć w łącze zapisz, jeśli jednak zmiana nie ma być zapisana, należy kliknąć anuluj. Rysunek 37. Projekt ekranu - pole do wprowadzania opisu z zawartością. Po kliknięciu zapisz opis zostanie zapisany w systemie i odpowiedni komunikat zostanie wyświetlony. Rysunek 38. Projekt okna dialogowego informującego o zapisaniu zmian opisu. Po kliknięciu anuluj system wyłączy tryb edycji opisu, treść pola nie zostanie zmieniona. Usunięcie opisu. Usunięcie opisu odbywa się poprzez wejście w tryb edycji opisu (patrz Zmiana opisu.), ręcznym usunięciu zawartości pola i zapisaniu zmian. Strona 28 z 49

29 Okno Sprawdź hasło do e-wyciągów. Okno Sprawdź hasło do e-wyciągów umożliwia dostęp do hasła wykorzystywanego przy szyfrowaniu archiwum zip z e-wyciągiem, wysyłanego mailem do użytkownika oraz jego zmianę. Prezentacja ekranu okna Profil. Rysunek 39. Ekran Sprawdź hasło do e-wyciągów - umożliwiającego sprawdzenie hasła archiwum zip z e-wyciągiem. Prezentacja hasła. Po otwarciu okna Sprawdź hasło do e-wyciągów, hasło nie jest od razu dostępne, jest ono ukryte, aby osoby nieuprawnione nie mogły go łatwo zobaczyć. Aby zobaczyć hasło użytkownik musi kliknąć przycisk Pokaż hasło. Po kliknięciu przycisku Pokaż hasło aplikacja wyświetli zapytanie do użytkownika Czy chcesz pokazać hasło? (patrz Rysunek 40). Jeśli użytkownik chce kontynuować powinien nacisnąć przycisk OK, jeśli chce przerwać musi nacisnąć przycisk Anuluj lub zamknąć okienko dialogowe standardowym przyciskiem zamykania okna. Strona 29 z 49

30 Rysunek 40. Komunikat proszący o potwierdzenie wyświetlenia hasła. Po kliknięciu w przycisk OK hasło pojawi się w polu hasła (patrz Rysunek 41). Przycisk Pokaż hasło zostanie ukryty. Rysunek 41. Ekran pola hasła wraz z przyciskami "Zmień hasło". Kopiowanie hasła. Aplikacja umożliwia skopiowanie zawartości pola hasła (patrz Rysunek 41). W tym celu najpierw trzeba będzie zaznaczyć całą zawartość pola hasła. Aby to zrobić możemy skorzystać z myszy zaznaczając zawartość pola hasła (patrz Rysunek 42) lub kliknąć w pole hasła i wcisnąć skrót klawiaturowy Ctrl+A, lub kliknąć prawym przyciskiem myszy w pole hasła i wybrać z menu kontekstowego Zaznacz wszystko (IE, Firefox, Chrome, Opera, brak tej opcji w Apple Safari). Następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy na zaznaczone hasło i wybrać z menu polecenie Kopiuj (patrz Rysunek 43) lub skopiować hasło przy użyciu skrótu klawiszowego Ctrl+C. Rysunek 42. Ekran pola hasła z zaznaczoną zawartością. Rysunek 43. Ekranu z otwartym menu kontekstowym. Strona 30 z 49

31 Zmiana hasła do e-wyciągów. W momencie, kiedy zachodzi podejrzenie, że hasło nie jest już bezpieczne, można utworzyć nowe hasło, które będzie użyte już przy kolejnej wysyłce a z e-wyciągiem. Aby zmienić hasło użytkownik musi kliknąć w przycisk Zmień hasło (patrz Rysunek 39). znajdujący się obok pola hasła Po wciśnięciu przycisku Zmień hasło użytkownik przystępuje do procedury zmiany hasła. Wyświetli się pole tekstowe, w którym należy wprowadzić i powtórzyć nowe hasło (patrz Rysunek 44). Rysunek 44. Projekt ekranu komunikatu zmiany hasła do archiwum zip. Jeżeli użytkownik popełni błąd lub będzie próbował zmienić hasło na niezgodne z zasadami tworzenia bezpiecznego hasła, to system wyświetli odpowiedni komunikat (patrz Rysunek 45), użytkownik będzie przekierowany ponownie do strony zmiany hasła. Strona 31 z 49

32 Rysunek 45. Ekran komunikatu w przypadku źle podanego hasła. Po kliknięciu w Zapisz nowe hasło zostanie zaprezentowane w polu hasła (patrz Rysunek 41) oraz nowe hasło będzie zapisane w systemie, tak, aby kolejne wysyłki maili korzystały z nowego hasła. Ukrycie hasła. Aby ukryć hasło wystarczy zamknąć okno Sprawdź hasło do e-wyciągów (patrz niżej). Zamknięcie okna. Okno Sprawdź hasło do e-wyciągów, gdy nie będzie potrzebne powinno zostać zamknięte. Można to zrobić korzystając z opcji dostępnej w menu aplikacji z prawej strony u góry strony (patrz Rysunek 46) lub zamknąć okno przeglądarki. Rysunek 46. Ekran - Sprawdź hasło do e-wyciągów - Opcja "Zamknij okno" w menu głównym okna. Strona 32 z 49

33 Rozdział 6 Instalacja certyfikatu Centrum Komputerowego ZETO w aplikacji Adobe Reader. Instalacja certyfikatu Centrum Komputerowego ZETO w aplikacji Adobe Reader X. Po otwarciu dokumentu, jeśli certyfikat nie jest zainstalowany wyświetli się monit, niebieski pasek znajdujący się u góry przeglądarki Adobe Reader X o treści: Ważność certyfikatu dokumentu NIEZNANA. Autor nie może zostać zweryfikowany. Sprawdzenie certyfikatu. Rysunek 47. Monit - ważność certyfikatu jest NIEZNANA. Aby sprawdzić czy dokument podpisany jest przez właściwy podmiot należy kliknąć na przycisk Panel podpis. Rysunek 48. Przycisk otwarcia Panelu szczegółów podpisu. Zostanie otwarty panel Podpisy zawierający informacje o certyfikacie. Rysunek 49. Panel zawierający szczegóły podpisu. Dokument: musi być zatwierdzony przez: Centrum Komputerowe ZETO S.A. Strona 33 z 49

34 nie może być zmieniony od ostatniego zatwierdzenia. Dodawanie certyfikatu, jako zaufanego. Należy otworzyć dokument (wyciąg) z poziomu aplikacji Pobranie jednego e-wyciągu poprzez kliknięcie w otwórz wyciąg. Na panelu Podpisy (patrz Rysunek 50) należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na linię Zatwierdzone przez: Centrum Komputerowe ZETO S.A. Rysunek 50. Linia z informacją kto zatwierdził dokument. Z menu kontekstowego należy wybrać opcję Pokaż właściwości podpisu Ukaże się okno Własności podpisu Rysunek 51. Menu kontekstowe podpisu. Rysunek 52. Okno właściwości podpisu. Należy teraz kliknąć na przyciski Pokaż certyfikat autora podpisu Strona 34 z 49

35 Rysunek 53. Przycisk Pokaż certyfikat. Otworzy się okno Przegląd certyfikatów. Należy się upewnić czy dane, które są wyświetlane w oknie są zgodne z tym, co widać na Rysunek 52. Rysunek 54. Okno Przegląd certyfikatów. Teraz należy przejść na kartę Zaufanie Strona 35 z 49

36 Zostanie otwarta karta Zaufanie. Rysunek 55. Zakładka Zaufanie. Rysunek 56. Zakładka zaufanie - zawartość. Teraz należy kliknąć na przycisk Dodaj do zaufanych tożsamości Ukaże się okno Zabezpieczenie programu Acrobat. Rysunek 57. Zabezpieczenie programu Acrobat. Należy kliknąć w przycisk OK. Zostanie otwarte okno Ustawienia importu kontaktu. Strona 36 z 49

37 Rysunek 58 Szczegóły certyfikatu zaufania. Należy upewnić się czy zaznaczone są wymagane opcje, jeśli nie trzeba je zaznaczyć: Użyj tego certyfikatu jako zaufanego certyfikatu głównego Zatwierdzone dokumenty Jeśli wszystko jest prawidłowo, należy kliknąć w przycisk OK. Zamknąć okno Przegląd certyfikatów klikając w przycisk OK. Strona 37 z 49

38 Zamknąć okno Własności podpisu klikając w przycisk Zamknij. Zamknąć przeglądarkę Adobe Reader. Otworzyć jeszcze raz dokument. Pasek powinien zawierać informację: Zatwierdzone przez: Centrum Komputerowe ZETO S.A. Centrum Komputerowe ZETO S.A.. Certyfikat wydany przez: Certum Level III CA. Rysunek 59. Okno z zatwierdzonym podpisem. Instalacja certyfikatu Centrum Komputerowego ZETO w aplikacji Adobe Reader 9. Po otwarciu dokumentu, jeśli certyfikat nie jest zainstalowany wyświetli się monit, niebieski pasek znajdujący się u góry przeglądarki Adobe Reader o treści: Ważność certyfikatu dokumentu NIEZNANA. Autor nie może zostać zweryfikowany. Sprawdzenie certyfikatu. Rysunek 60. Monit - ważność certyfikatu jest NIEZNANA. Aby sprawdzić czy dokument podpisany jest przez właściwy podmiot należy kliknąć na przycisk Panel podpis. Rysunek 61. Przycisk otwarcia Panelu szczegółów podpisu. Strona 38 z 49

39 Zostanie otwarty panel Podpisy zawierający informacje o certyfikacie. Dokument: Rysunek 62. Panel zawierający szczegóły podpisu. musi być zatwierdzony przez: Centrum Komputerowe ZETO S.A. nie może być zmieniony od ostatniego zatwierdzenia. Dodawanie certyfikatu jako zaufanego. Należy otworzyć dokument (wyciąg) z poziomu aplikacji Pobranie jednego e-wyciągu poprzez kliknięcie w otwórz wyciąg. Na panelu Podpisy (patrz Rysunek 63) należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na linię Zatwierdzone przez: Centrum Komputerowe ZETO S.A. Rysunek 63. Linia z informacją, kto zatwierdził dokument. Z menu kontekstowego należy wybrać opcję Pokaż właściwości podpisu Rysunek 64. Menu kontekstowe podpisu. Strona 39 z 49

40 Ukaże się okno Własności podpisu Należy teraz kliknąć na przyciski Pokaż certyfikat Rysunek 65. Okno właściwości podpisu. Rysunek 66. Przycisk Pokaż certyfikat. Strona 40 z 49

41 Otworzy się okno Przegląd certyfikatów. Należy się upewnić czy dane, które są wyświetlane w oknie są zgodne z tym, co widać na Rysunku 65. Teraz należy przejść na kartę Zaufanie Rysunek 67. Okno Przegląd certyfikatów. Rysunek 68. Zakładka Zaufanie. Strona 41 z 49

42 Zostanie otwarta karta Zaufanie. Rysunek 69. Zakładka zaufanie - zawartość. Teraz należy kliknąć na przycisk Dodaj do zaufanych tożsamości Ukaże się okno Zabezpieczenie programu Acrobat. Rysunek 70. Zabezpieczenie programu Acrobat. Należy kliknąć w przycisk OK. Zostanie otwarte okno Ustawienia importu kontaktu. Strona 42 z 49

43 Rysunek 71. Szczegóły certyfikatu zaufania. Należy upewnić się czy zaznaczone są wymagane opcje, jeśli nie trzeba je zaznaczyć: Użyj tego certyfikatu jako zaufanego certyfikatu głównego Zatwierdzone dokumenty Jeśli wszystko jest prawidłowo, należy kliknąć w przycisk OK. Zamknąć okno Przegląd certyfikatów klikając w przycisk OK. Strona 43 z 49

44 Zamknąć okno Własności podpisu klikając w przycisk Zamknij. Zamknąć przeglądarkę Adobe Reader. Otworzyć jeszcze raz dokument. Pasek powinien zawierać informację: Zatwierdzone przez: Centrum Komputerowe ZETO S.A. Centrum Komputerowe ZETO S.A.. Certyfikat wydany przez: Certum Level III CA. Rysunek 72. Okno z zatwierdzonym podpisem. Instalacja certyfikatu Centrum Komputerowego ZETO w aplikacji Adobe Reader 8. Aplikacja Adobe Reader w wersji 8 nie jest oficjalnie wspierana i należy ją zaktualizować do nowszej wersji. Po otwarciu dokumentu, jeśli certyfikat nie jest zainstalowany wyświetli się monit, niebieski pasek znajdujący się u góry przeglądarki Adobe Reader 8 o treści: Ważność certyfikatu dokumentu NIEZNANA. Autor nie może zostać zweryfikowany. Sprawdzenie certyfikatu. Rysunek 73. Adobe Reader 8. Ważność certyfikatu nie jest zweryfikowany. Aby sprawdzić czy dokument podpisany jest przez właściwy podmiot należy kliknąć na przycisk Panel podpis. Rysunek 74. Przycisk otwarcia właściwości podpisu. Strona 44 z 49

45 Zostanie otwarte okno z właściwościami podpisu Własności podpisu. Należy teraz upewnić się, że dokument: Rysunek 75. Okno właściwości podpisu. jest podpisany przez: Centrum Komputerowe ZETO S.A. nie został zmieniony od ostatniego zatwierdzenia. Nie zamykać okna własnościami podpisu. Dodawanie certyfikatu jako zaufanego. Należy teraz kliknąć na przyciski Pokaż certyfikat Rysunek 76. Przycisk Pokaż certyfikat. Otworzy się okno Przegląd certyfikatów. Należy się upewnić czy dane, które są wyświetlane w oknie są zgodne z tym, co widać na Rysunek 75. Strona 45 z 49

46 Teraz należy przejść na kartę Zaufanie Rysunek 77. Okno Przegląd certyfikatów. Rysunek 78. Zakładka Zaufanie. Strona 46 z 49

47 Zostanie otwarta karta Zaufanie. Rysunek 79. Zakładka zaufanie - zawartość. Teraz należy kliknąć na przycisk Dodaj do zaufanych tożsamości Ukaże się okno Zabezpieczenie programu Acrobat. Rysunek 80. Zabezpieczenie programu Acrobat. Należy kliknąć w przycisk OK. Zostanie otwarte okno Ustawienia importu kontaktu. Strona 47 z 49

48 Rysunek 81. Szczegóły certyfikatu zaufania. Należy upewnić się czy zaznaczone są wymagane opcje, jeśli nie trzeba je zaznaczyć: Użyj tego certyfikatu jako zaufanego certyfikatu głównego Zatwierdzone dokumenty Jeśli wszystko jest prawidłowo, należy kliknąć w przycisk OK. Zamknąć okno Przegląd certyfikatów klikając w przycisk OK. Zamknąć okno Własności podpisu klikając w przycisk Zamknij. Zamknąć przeglądarkę Adobe Reader. Otworzyć jeszcze raz dokument. Pasek powinien zawierać informację: Ten dokument został certyfikowany przez Centrum Komputerowe ZETO S.A. Centrum Komputerowe ZETO S.A. za pomocą ważnego podpisu i ma ograniczenia. Strona 48 z 49

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 25 sierpnia 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Chodzieży Instrukcja użytkownika systemu Internet Banking dla Firm w Banku

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL Warszawa, 2014-05-30 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL (V.1.6.1) Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 2 z 148 SPIS TREŚCI Spis treści...2 1. Wstęp...6 2. Wymagania systemowe...6 3. Słownik...7

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łaskarzewie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bslaskarzew.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 012

(instrukcja użytkownika) Wersja 012 Załącznik Nr 5 do Instrukcji Systemu Internet Banking Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 012 http://www.hexabank.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 24-08-2012 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bs-chojnow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE 26-400 Przysucha, ul.grodzka 3 Tel. 675-22-42; fax 675-23-71 www.bsprzysucha.pl UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Przewodnik użytkownika wersja na dzień 28.03.2013r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 020

(instrukcja użytkownika) Wersja 020 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nakle nad Notecią Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 020 https://konto24.bsnaklo.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo