Konfiguracja przeglądarki internetowej dla dla aplikacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfiguracja przeglądarki internetowej dla dla aplikacji M@klerPlus"

Transkrypt

1 1

2 Spis treści 1. Logowanie Tworzenie własnych pulpitów, usuwanie i modyfikacja 7 3. Prezentacja głównego menu Składanie zleceń Modyfikacja zleceń Anulowanie zleceń Informacje o portfelu Przelewy 36 2

3 Konfiguracja przeglądarki internetowej dla dla aplikacji Preferowaną wersją przeglądarki dla aplikacji jest Google Chrome, natomiast korzystanie z systemu możliwe jest również przy użyciu innych przeglądarek (w najnowszych, stabilnych wersjach), takich jak: Microsoft Internet Explorer (od wersji 8.0) Mozilla Firefox (od wersji 12.0) Opera (od wersji 10.0) Safari (od wersji 5.0.x) Nie jest zalecane stosowanie przeglądarek w wersjach beta, demo czy preview release. Przed rozpoczęciem korzystania z polecamy usunięcie informacji z pamięci podręcznej, tzw. plików cookie. Przygotowanie przeglądarki do pracy z systemem na przykładzie Internet Explorer 1. Włączenie opcji akceptacji cookies i ładowania formantów ActiveX (niezbędne) W opcjach przeglądarki należy wybrać domyślny poziom zabezpieczeń dla Internetu. Przykład dla przeglądarki Internet Explorer: Opcje Internetowe > Zabezpieczenia > Internet W sekcji Poziom zabezpieczeń dla tej strefy wybrać poziom Domyślny. W przypadku zastosowania dla strefy Internet poziomu zabezpieczeń innego niż Domyślny, należy ustawić dla tej strefy dodatkowe parametry: - Wcisnąć klawisz Poziom niestandardowy następnie włączyć następujące opcje: Cookies > Zezwalaj na pliki cookie dla jednej sesji (nie przechowywane) > Włącz Formanty ActiveX i dodatki plug-ins > Pobieranie podpisanych formantów ActiveX > Monituj lub Formanty ActiveX i dodatki plug-ins > Pobieranie podpisanych formantów ActiveX > Włącz Formanty ActiveX i dodatki plug-ins > Wykonywanie skryptów formatów ActiveX zaznaczonych jako bezpieczne > Włącz Formanty ActiveX i dodatki plug-ins > Wykonywanie skryptów formatów ActiveX zaznaczonych jako bezpieczne > Włącz 3

4 2. Włączenie obsługi protokołu HTTP 1.1 (niezbędne) Przykład dla przeglądarki Internet Explorer: Opcje Internetowe > Zaawansowane Należy włączyć opcje: Ustawienia HTTP 1.1 > Użyj protokołu HTTP 1.1 Ustawienia HTTP 1.1 > Użyj protokołu HTTP 1.1 dla połączeń przez proxy 3. Włączenie przechowywania tymczasowych plików internetowych (zalecane) Przykład dla przeglądarki Internet Explorer: Opcje Internetowe > Ogólne Następnie w sekcji Historia przeglądania wcisnąć klawisz Ustawienia. Spowoduje to otwarcie okna zawierającego sekcję Sprawdź czy są nowsze wersje przechowywanych stron. W sekcji tej należy wybrać opcję Automatycznie 4. Włączenie zapisywania stron szyfrowanych w pamięci podręcznej (zalecane) Przykład dla przeglądarki Internet Explorer: Opcje Internetowe > Zaawansowane Należy wyłączyć opcję: Zabezpieczenia > Nie zapisuj szyfrowanych stron na dysk lub Zabezpieczenia > Usuwaj zapisane strony podczas zamykania przeglądarki 5. Usunięcie informacji z pamięci podręcznej (zalecane) Przykład dla przeglądarki Internet Explorer: Opcje Internetowe > Ogólne W sekcji Historia przeglądania wcisnąć przycisk Usuń... Następnie w kolejnym oknie wcisnąć przycisk Usuń pliki... i potwierdzić. Do obsługi modułu notowań w czasie rzeczywistym oraz programu do analizy technicznej ISPAG w niezbędne jest zainstalowanie środowiska JAVA. W celu zainstalowania poprawnie oprogramowania należy wejść na stronę producenta * Java to wprowadzone w 1995 roku oprogramowanie (obiektowy język programowania), które należy zainstalować na komputerze w celu zapewnienia pełnej obsługi funkcjonalności Systemu Internetowego Najnowszą wersję Javy możesz pobrać ze strony producenta firmy Oracle: 4

5 1. Logowanie a) Logowanie do systemu dostępne jest poprzez stronę Biura Maklerskiego lub Banku BPH: po wybraniu klawiszy Zaloguj się (Rysunek 1 lub Rysunek 2): Rysunek 1 Rysunek 2 b) Aby zalogować się do systemu należy wprowadzić identyfikator Klienta (numer CIF), a następnie dokonać autoryzacji hasłem do logowania (Rysunek 3). Rysunek 3 c) Hasło jest częściowo wypełnione przez system i trzeba je uzupełnić jedynie o brakujące znaki (Rysunek 4). Rysunek 4 5

6 d) Dla dodatkowego bezpieczeństwa można wprowadzić hasło dostępu korzystając z wirtualnej klawiatury. Po wybraniu ikony znajdującej się po prawej stronie hasła do logowania obok pojawi się okno wirtualnej klawiatury (Rysunek 5). Rysunek 5 e) Po zalogowaniu nastąpi przejście do głównej strony platformy internetowej Banku BPH. Aby skorzystać z systemu należy wybrać zakładkę GIEŁDA (Rysunek 6). Rysunek 6 f) Po wyświetleniu zakładki GIEŁDA należy wybrać funkcję a uruchomienie aplikacji następuje po wybraniu klawisza Otwórz okno aplikacji (Rysunek 7). Rysunek 7 6

7 2. Tworzenie własnych pulpitów, usuwanie i modyfikacja Aplikacja Biura Maklerskiego Banku BPH pozwala na definiowanie spersonalizowanych pulpitów użytkownika. Ich wygląd i funkcjonalność można łatwo dostosować do indywidualnych preferencji. Po zalogowaniu do systemu widoczny jest domyślny obszar roboczy. umożliwia tworzenie pulpitów oraz zapisywanie okien w dowolnym układzie. W prawym górnym rogu znajdują się klawisze służące do konfiguracji pulpitów (Rysunek 8): Rysunek 8 Odśwież - umożliwia zaktualizowanie całego pulpitu, czyli zbiorowe odświeżenie wszystkich komponentów znajdujących się na pulpicie Dodaj - umożliwia dodanie kolejnego, pustego pulpitu z możliwością nadania własnej nazwy Zmiana nazwy - umożliwia zmianę nazwy aktywnego pulpitu (akurat zaznaczonej zakładki). Funkcja ta jest również dostępna po dwukrotnym kliknięciu lewym klawiszem myszy na aktywnej zakładce Zapisz obszar roboczy umożliwia zapisanie ustawień związanych ze zmianami obszaru roboczego, dokonanymi od momentu zalogowania się. Zapisanie to będzie skutkowało zapamiętaniem bieżącego układu pulpitów oraz elementów umieszczonych w ramach tych pulpitów Wycofaj zmiany obszaru roboczego umożliwia odtworzenie ostatnio zapisanego stanu obszaru roboczego. Jeśli dokonano jakichkolwiek zmian w pulpitach lub elementów umieszczonych w ramach tych pulpitów funkcja ta pozwoli na powrócenie do stanu poprzedniego Pomoc umożliwia wyświetlenie strony głównej pomocy użytkownika Można utworzyć maksymalnie sześć pulpitów. Obszar roboczy aplikacji wygląda następująco (Rysunek 9): Rysunek 9 7

8 a) Nowy pulpit tworzy się poprzez wybranie ikony Dodaj pulpit z menu służącego do konfiguracji pulpitów (Rysunek 10). b) W otwartym oknie należy wprowadzić przyjazną, łatwą do skojarzenia nazwę tworzonego pulpitu. (np.: Nowy pulpit) i wybrać klawisz OK (Rysunek 10). Rysunek 10 c) Po akceptacji pojawi się na liście pulpitów zakładka z nową nazwą (Rysunek 11): Rysunek 11 d) W nowo utworzonym pulpicie można umieścić maksymalnie 6 okienek z opcji dostępnych w górnym pasku menu: Portfel, Zlecenia, Rynek, Wnioski, Ustawienia oraz Dokumenty. Poszczególne okna można dowolnie przesuwać na ekranie, uzyskując tym samym większą przejrzystość pulpitu. Oto przykład skonfigurowanego pulpitu (Rysunek 12): Rysunek 12 8

9 e) Aby nowo utworzone okno przemieścić na pulpicie, należy umieścić kursor myszy na górnej belce okna, przytrzymać lewy klawisz myszy, a następnie przesunąć okno w wybrane miejsce (Rysunek 13) Rysunek 13 Widok przykładowego pulpitu przed przemieszczeniem okna (Rysunek 14): Rysunek 14 9

10 Widok przykładowego pulpitu po przemieszczeniu okna (Rysunek 15): Rysunek 15 f) Wprowadzone i niezapisane zmiany mogą być wycofane za pomocą klawisza oznaczonego symbolem strzałki (Rysunek 16): Rysunek 16 g) Indywidualnie zdefiniowany układu pulpitu można zapamiętać poprzez wybranie ikony dyskietki Zapisz obszar roboczy w menu konfiguracji pulpitów (Rysunek 17): Rysunek 17 10

11 h) W dowolnym momencie można modyfikować nazwy pulpitów wybierając z menu konfiguracji opcję Zmiana nazwy pulpitu (Rysunek 19): Rysunek 19 Zmiana nazwy możliwa jest również poprzez dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszy na nazwie wybranego pulpitu. Po kliknięciu pojawi się okienko umożliwiające wpisanie nowej nazwy danego pulpitu (Rysunek 20): Rysunek 20 i) Wybranie opcji oznaczonej symbolem znaku zapytania otwiera Pomoc użytkownika. Znajdują się tam opisy poszczególnych funkcjonalności systemu (Rysunek 21):. Rysunek 21 11

12 Wygląd Pomocy użytkownika (Rysunek 22): Rysunek 22 j) W prawym górnym rogu każdego z okien dostępne są klawisze, które umożliwiają: (Rysunek 23) Rysunek 23 otwarcie okna pomocy, wygenerowanie raportu w formie wydruku bądź dokumentu PDF, odświeżenie pulpitu, ukrycie lub odkrycie okna (po wybraniu pozostaje tylko belka z nazwą), edycję rozmiaru okna, zamknięcie okna. 12

13 3. Prezentacja głównego menu a) Układ prezentacji danych na pulpitach można skonfigurować według własnych preferencji. Na górze ekranu umieszczone jest menu główne, które składa się z następujących funkcji: Portfel, Zlecenia, Rynek, Wnioski, Ustawienia (Rysunek 24): Rysunek 24 Po rozwinięciu poszczególnych funkcji menu głównego, wyświetlane są kolejne opcje niezbędne do obsługi systemu transakcyjnego. b) W zakładce Portfel znajdują się informacje dotyczące środków finansowych oraz rodzaju i liczby posiadanych na rachunku instrumentów finansowych. Dodatkowe opcje, które można wybrać w zakładce Portfel to m.in: Wycena portfela, Historia rachunku z podziałem na Historię finansową i Historię CRR oraz Historia operacji dotycząca instrumentów finansowych (Rysunek 25): Rysunek 25 c) Zakładka Zlecenia służy do dokonywania operacji związanych ze składaniem zleceń. W opcji Nowe zlecenia otwiera się okno zleceń, po wypełnieniu którego można wysłać zlecenie na Giełdę (Rysunek 26): Rysunek 26 13

14 d) Pozostałe opcje zakładki przedstawiają historię zleceń i dyspozycji realizowanych na rachunku oraz statusy zleceń bieżących (Rysunek 27): Rysunek 27 e) W zakładce Rynek dostępne są Wykresy oraz Notowania instrumentów notowanych na Giełdzie (Rysunek 28): Rysunek 28 f) Zakładka Wnioski umożliwia złożenie wniosków z systemu do Biura Maklerskiego Banku BPH m.in. wniosków o dodatkowe aneksy do rachunku inwestycyjnego (Rysunek 29): Rysunek 29 14

15 g) W zakładce Ustawienia znajduje się funkcja Informacje o rachunku, w której prezentowane są dane użytkownika rachunku, pełny numer rachunku inwestycyjnego zwany rachunkiem bankowym do wpłat oraz numery rachunków bankowych zdefiniowanych jako rachunki do przelewów (Rysunek 30): Rysunek 30 h) Dostępne są tu również informacje o posiadanych aneksach do rachunku inwestycyjnego m.in. w zakresie odroczonego terminu płatności OTP, w tym wysokości przyznanego limitu OTP oraz informacje dotyczące aktywowania usług w zakresie obrotu derywatami wraz z informacjami o posiadanych portfelach (Rysunek 31): Rysunek 31 15

16 i) Funkcja Personalizacja pozwala na konfigurację własnych ustawień aplikacji. Dotyczy to wybranych opcji dla rachunku, ustawień rachunku, potwierdzeń oraz ustawień dotyczących notowań (Rysunek 31): W oknie Personalizacja dostępnym z poziomu zakładki Ustawienia istnieje możliwość ustalenia automatycznych opcji mających wpływ na działanie aplikacji. W tym miejscu można skonfigurować ustawienia aplikacji według własnych preferencji. Rysunek 31 j) W opcji Rachunek domyślny użytkownika istnieje możliwość zdefiniowania numeru rachunku, który będzie pojawiał się jako domyślny po zalogowaniu do systemu. Dotyczy to użytkowników korzystających z kilku rachunków inwestycyjnych w Biurze Maklerskim BPH (Rysunek 32): Rysunek 32 16

17 k) W opcji Ustawienia rachunku pulpit domyślny można ustalić domyślny pulpit, który będzie wyświetlany po zalogowaniu do aplikacji (Rysunek 33): Rysunek 33 l) Kolejna opcja - Domyślne wypełnienie limitu ceny kursem bieżącym może być pomocna przy składaniu zleceń. Po jej zaznaczeniu w oknie zleceń, w polu Cena będzie widoczny aktualny kurs wybranego instrumentu finansowego (Rysunek 34): Rysunek 34 m) W podobny sposób można ustalić również domyślną ważność zlecenia. W liście rozwijanej są do wyboru: ważność jednodniowa Dzień, z dłuższym terminem ważności Data, albo zlecenie ważne bezterminowo DOM. Po ustaleniu jednej z opcji ważności zlecenia będzie ona samoczynnie zamieszczana w oknie do zleceń w polu ważność, jeżeli nie będzie to sprzeczne z innymi atrybutami zlecenia (Rysunek 35): Rysunek 35 17

18 n) Odznaczenie poszczególnych opcji w sekcji Ustawienia potwierdzeń spowoduje pojawianie się przed wysłaniem dyspozycji odpowiednich komunikatów, takich jak: zlecenia, przelewy, zmiana rachunku (Rysunek 36): Rysunek 36 18

19 4. Składanie zleceń Serwis Banku BPH umożliwia intuicyjne i szybkie składanie zleceń. Zlecenie można złożyć na kilka sposobów. a) Jedną z możliwości jest wybór zakładki Nowe zlecenie w Menu Zlecenia (Rysunek 37): Rysunek 37 b) Kolejną opcją jest możliwość złożenia zlecenia bezpośrednio z okna prezentującego stan instrumentów finansowych. Należy zaznaczyć nazwę wybranego instrumentu i wybrać funkcję zlecenie kupna lub zlecenie sprzedaży (Rysunek 38): Rysunek 38 19

20 c) Rozwinięcie okna Nowe zlecenie następuje po wybraniu strzałki w prawym dolnym rogu pulpitu. (Rysunek 39): Rysunek 39 d) Formatka Nowe zlecenie służąca do składania zleceń zawsze znajduje się na dole ekranu i jest dostępna z każdego pulpitu (Rysunek 40): Rysunek 40 20

21 e) Jeżeli ankieta MIFiD nie zostało wypełniona, lub udzielone odpowiedzi wskażą brak wiedzy na temat podejmowanego ryzyka związanego z planowaną inwestycją, to w formatce Nowe Zlecenie pojawi się odpowiedni komunikat z ostrzeżeniem: Rysunek 41 f) Składając zlecenie należy określić jego podstawowe parametry: rodzaj oferty: kupno lub sprzedaż (Rysunek 42): Rysunek 42 nazwę instrumentu finansowego, którą możemy wybrać z listy rozwijanej lub wpisać jej pierwsze litery (Rysunek 43): Rysunek 43 ilość kupowanych/sprzedawanych instrumentów finansowych (Rysunek 44): Rysunek 44 21

22 limit ceny w przypadku zlecenia bez określania limitu ceny należy wybrać jedną z opcji np.: PKC zlecenie po każdej cenie, PCR zlecenie po cenie rynkowej, PCRO zlecenie po cenie rynkowej na otwarcie lub inne udostępnione typy limitów (Rysunek 45): Rysunek 45 Kalkulator pomaga w ustaleniu wartości zlecenia (Rysunek 46): Rysunek 46 ważność zlecenia domyślnie w formularzu zaznaczona jest ważność na jeden dzień, a system pozwala na wybranie innych opcji ważności zlecenia (Rysunek 47): Rysunek 47 22

23 dodatkowe warunki wykonania zlecenia m.in.: limit aktywacji, ilość minimalna, ilość ujawniana oraz inne limity udostępnione przez system Giełdy Papierów Wartościowych, które dostępne są po rozwinięciu formularza Nowe zlecenie w opcji Zaawansowane (Rysunek 48): Rysunek 48 g) Po wypełnieniu formatki Nowe zlecenie należy wysłać dyspozycję do realizacji wybierając klawisz Wyślij, a następnie potwierdzić chęć złożenia zlecenia klawiszem Tak (Rysunek 49): (Rysunek 49): h) Pojawi się Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji rejestracji zlecenia. Istnieje możliwość sporządzenia wydruku zlecenia lub zapisania go do pliku poprzez wybranie klawisza Utwórz raport (Rysunek 50): Rysunek 50 23

24 i) Okno Zlecenia bieżące w menu Zlecenia umożliwia sprawdzenie statusu wysłanego zlecenia. Każde prawidłowo złożone zlecenie posiada status ZKS, czyli zaksięgowane (Rysunek 51): Rysunek 51 j) Informacja z opisem danego statusu, wyświetla się po ustawieniu kursora myszy na jego nazwie (Rysunek 52): Rysunek 52 k) Zakładka Zlecenia bieżące daje możliwość powtórzenia, modyfikacji, anulowania oraz sprawdzenia szczegółów zlecenia, poprzez wykorzystanie klawiszy w dolnej części okna. Funkcje Powtórz/Modyfikuj/Anuluj/Szczegóły zlecenia (Rysunek 53): Rysunek 53 24

25 5. Modyfikacja zleceń a) System Banku BPH umożliwia modyfikowanie aktywnego zlecenia. Modyfikacji dokonuje się poprzez otwarcie okna Zlecenia bieżące w menu Zlecenia (Rysunek 54): Rysunek 54 b) Po zaznaczeniu lewym klawiszem myszy modyfikowanego zlecenia należy wybrać Modyfikuj. Na dole w lewej części ekranu pojawi się wypełniony formularz modyfikacji. W formularzu należy skorygować wybrane warunki zlecenia np.: cenę lub ilość i zatwierdzić klawiszem Wyślij. Dodatkowo system wymaga potwierdzenia modyfikacji wybierając Tak (Rysunek 55): Rysunek 55 25

26 c) Pojawi się Potwierdzenie dyspozycji przyjęcia modyfikacji zlecenia. Istnieje możliwość sporządzenia wydruku dyspozycji lub zapisania do pliku poprzez wybranie klawisza Utwórz raport (Rysunek 56): Rysunek 56 d) Zalecane jest sprawdzenie wykonania modyfikacji poprzez odświeżenie danych w oknie Zlecenia bieżące (Rysunek 57): Rysunek 57 26

27 e) Informację o historii modyfikacji danego zlecenia można odnaleźć w opcji Szczegóły zlecenia (Rysunek 58 i 59): Rysunek 58 Rysunek 59 27

28 6. Anulowanie zleceń a) W systemie istnieje możliwość anulowania aktywnego zlecenia. Funkcja anulowania zleceń znajduje się w menu Zlecenia w oknie Zlecenia bieżące (Rysunek 60): Rysunek 60 b) Po zaznaczeniu lewym klawiszem myszy zlecenia do anulowania należy wybrać Anuluj. Dodatkowo system wymaga potwierdzenia operacji klawiszem Tak (Rysunek 61): Rysunek 61 c) Pojawi się Potwierdzenie dyspozycji przyjęcia anulowania zlecenia. Istnieje możliwość sporządzenia wydruku dyspozycji lub zapisania do pliku poprzez wybranie klawisza Utwórz raport (Rysunek 62): Rysunek 62 28

29 d) Anulowaniu mogą podlegać wyłącznie zlecenia aktywne, które nie zostały jeszcze w całości zrealizowane. e) Zalecane jest sprawdzenie wykonania anulacji zlecenia poprzez odświeżenie danych w oknie Zlecenia bieżące. W trakcie anulacji pojawi się WTA, następnie po ponownym odświeżeniu okna status ANL, czyli zlecenie anulowane (Rysunek 63): Rysunek 63 29

30 7. Informacje o portfelu a) Szczegółowe informacje o aktywach znajdujących się na rachunku inwestycyjnym można uzyskać w zakładce Portfel (Rysunek 64): Rysunek 64 b) Opcja Środki finansowe zawiera dane o środkach finansowych zgromadzonych na rachunku. W oknie znajduje się klawisz umożliwiający wykonanie przelewu (Rysunek 65): Rysunek 65 c) W przypadku rozwinięcia strzałki znajdującej się na przykład przy Środkach dostępnych do zleceń pojawia się okno ze szczegółowym zestawieniem środków pod zlecenia. Po wybraniu Zestawienie zagregowane można wrócić do pierwotnych ustawień (Rysunek 66): Rysunek 66 30

31 d) Opcja Instrumenty finansowe informuje o stanie instrumentów finansowych zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym. Stan ten przedstawiony jest w podziale na: - instrumenty finansowe notowane na rynku kasowym oraz - pochodne instrumenty finansowe notowane na rynku terminowym. Zakładka Rynek kasowy prezentuje stan instrumentów finansowych notowanych na rynku kasowym, które zapisane są na rachunku inwestycyjnym, a zakładka Rynek terminowy pokazuje otwarte pozycje instrumentów pochodnych, notowanych na rynku terminowym (Rysunek 67): Rysunek 67 e) Okno Analizator zobowiązań OTP i należności informuje o wartości zobowiązań powstałych w wyniku zawarcia transakcji do zleceń z odroczonym terminem płatności (OTP) oraz należnościach uzyskanych ze sprzedaży instrumentów finansowych (Rysunek 68): Rysunek 68 31

32 f) Opcja Prawa z instrumentów finansowych informuje o uprawnieniach wynikających z tytułu posiadania na rachunku inwestycyjnym instrumentów finansowych. Poszczególne typy uprawnień pogrupowane są na zakładki: - Prawa poboru, - Dywidendy, odsetki i wykupy, - Asymilacje / Splity / Scalenia. W Zakładce Prawa poboru zawarte są informacje o prawach przysługujących z tytułu posiadania instrumentów finansowych objętych emisją z prawem poboru, a sekcja Szczegóły emisji prezentuje dodatkowe informacje o wskazanej emisji publicznej z prawem poboru (Rysunek 69): Rysunek 69 g) Po rozwinięciu sekcji Szczegóły emisji pojawia się szczegółowa informacja (Rysunek 70): Rysunek 70 32

33 h) Złożenie konkretnego zapisu w zależności od przysługujących uprawnień możliwe jest w oknach: Zapis z prawem poboru w terminie podstawowym oraz Zapis z prawem poboru w terminie dodatkowym (Rysunek 71): Rysunek 71 i) W polu Ilość zapisu należy wprowadzić żądaną ilość sztuk papieru Praw do Nowej Emisji, na jaką ma nastąpić zapis oraz zapoznać się z treścią oświadczenia Klienta. Zapoznanie się z treścią oświadczenia trzeba dodatkowo potwierdzić zaznaczając kwadracik znajdujący się poniżej oświadczenia, a następnie wybrać klawisz Wyślij. Dodatkowo system wymaga potwierdzenia operacji klawiszem Tak (Rysunek 72): Rysunek 72 33

34 j) Jako potwierdzenie złożenia dyspozycji pojawi się okienko Zapis w terminie podstawowym ze szczegółami dyspozycji. Istnieje możliwość sporządzenia wydruku lub zapisania do pliku poprzez wybranie klawisza Utwórz raport (Rysunek 73): Rysunek 73 k) W oknie Wycena portfela znajdują się informacje o wycenie całkowitej rachunku inwestycyjnego w określonym przedziale czasowym (Rysunek 73 i 74): Rysunek 74 34

35 Rysunek 75 l) W oknie Historia dostępne są dodatkowe opcje: Historia finansowa, Historia CRR, Historia operacji na instrumentach. Zawarte są tam informacje o historycznych operacjach wykonanych na rachunku inwestycyjnym w określonym przedziale czasowym (Rysunek 76): Rysunek 76 35

36 8. Przelewy a) W systemie Banku BPH można dokonać przelewu środków finansowych poprzez zakładkę Portfel w opcji Środki finansowe. W prawym dolnym rogu okna znajduje się klawisz umożliwiający wykonanie przelewu. Przelew środków finansowych może być dokonany wyłącznie na wcześniej zdefiniowany rachunek bankowy, z uprawnieniami posiadacza lub współposiadacza. Okno Przelewy prezentuje formularz dyspozycji przelewu na rachunek bankowy. Po wypełnieniu wymaganych pól, należy zatwierdzić poprawność danych klawiszem Zatwierdź (Rysunek 77): Rysunek 77 b) Dodatkowo system wymaga potwierdzenia operacji klawiszem Tak (Rysunek 78): Rysunek 78 36

37 c) Po zatwierdzeniu przelewu pojawi się Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji przelewu na rachunek bankowy. Istnieje też możliwość sporządzenia wydruku dyspozycji lub zapisania jej do pliku poprzez wybranie klawisza Utwórz raport (Rysunek 79): Rysunek 79 d) Rejestracja przelewu będzie widoczna w Powiadomieniach w dolnej części ekranu obok Nowego zlecenia (Rysunek 80): Rysunek 80 37

Poradnik użytkownika

Poradnik użytkownika Poradnik użytkownika 1 Spis treści: I. Pierwsze logowanie do aplikacji supermakler... 3 II. Najważniejsze funkcje aplikacji supermakler... 5 1. Składanie dyspozycji zleceń kupna/sprzedaży... 6 2. Podgląd,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po serwisie transakcyjnym

Przewodnik po serwisie transakcyjnym Przewodnik po serwisie transakcyjnym 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Pierwsze logowanie do serwisu transakcyjnego... 4 2. Pierwsze kroki w nowym serwisie transakcyjnym... 6 3. Informacje o rachunku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Informacja ogólna: Serwer zleceń Stocks OnLine jest aplikacją umożliwiającą Klientom Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska obsługę rachunku pieniężnego,

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 25 sierpnia 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Chodzieży Instrukcja użytkownika systemu Internet Banking dla Firm w Banku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Załącznik nr 1 Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Informacja ogólna: Serwer zleceń Stocks OnLine jest aplikacją umożliwiającą Klientom Domu

Bardziej szczegółowo

Sidoma8Online Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07

Sidoma8Online Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07 Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07 Str. 1 / 72 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE......4 2. MENU SIDOMA......5 2.1. Logowanie do systemu...5 2.2. Rejestracja...6 2.3. Historia operacji w internecie...21

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łaskarzewie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bslaskarzew.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH NAJLEPSZY INTERFEJS 7/2010 Przewodnik po serwisie Pekao24 Spis treści 1. Co to jest Pekao24? 4 2. Aktywacja Pekao24 5 3. Jak korzystać z serwisów

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 012

(instrukcja użytkownika) Wersja 012 Załącznik Nr 5 do Instrukcji Systemu Internet Banking Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 012 http://www.hexabank.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, oszczędny

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 020

(instrukcja użytkownika) Wersja 020 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nakle nad Notecią Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 020 https://konto24.bsnaklo.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bs-chojnow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo