Konfiguracja przeglądarki internetowej dla dla aplikacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfiguracja przeglądarki internetowej dla dla aplikacji M@klerPlus"

Transkrypt

1 1

2 Spis treści 1. Logowanie Tworzenie własnych pulpitów, usuwanie i modyfikacja 7 3. Prezentacja głównego menu Składanie zleceń Modyfikacja zleceń Anulowanie zleceń Informacje o portfelu Przelewy 36 2

3 Konfiguracja przeglądarki internetowej dla dla aplikacji Preferowaną wersją przeglądarki dla aplikacji jest Google Chrome, natomiast korzystanie z systemu możliwe jest również przy użyciu innych przeglądarek (w najnowszych, stabilnych wersjach), takich jak: Microsoft Internet Explorer (od wersji 8.0) Mozilla Firefox (od wersji 12.0) Opera (od wersji 10.0) Safari (od wersji 5.0.x) Nie jest zalecane stosowanie przeglądarek w wersjach beta, demo czy preview release. Przed rozpoczęciem korzystania z polecamy usunięcie informacji z pamięci podręcznej, tzw. plików cookie. Przygotowanie przeglądarki do pracy z systemem na przykładzie Internet Explorer 1. Włączenie opcji akceptacji cookies i ładowania formantów ActiveX (niezbędne) W opcjach przeglądarki należy wybrać domyślny poziom zabezpieczeń dla Internetu. Przykład dla przeglądarki Internet Explorer: Opcje Internetowe > Zabezpieczenia > Internet W sekcji Poziom zabezpieczeń dla tej strefy wybrać poziom Domyślny. W przypadku zastosowania dla strefy Internet poziomu zabezpieczeń innego niż Domyślny, należy ustawić dla tej strefy dodatkowe parametry: - Wcisnąć klawisz Poziom niestandardowy następnie włączyć następujące opcje: Cookies > Zezwalaj na pliki cookie dla jednej sesji (nie przechowywane) > Włącz Formanty ActiveX i dodatki plug-ins > Pobieranie podpisanych formantów ActiveX > Monituj lub Formanty ActiveX i dodatki plug-ins > Pobieranie podpisanych formantów ActiveX > Włącz Formanty ActiveX i dodatki plug-ins > Wykonywanie skryptów formatów ActiveX zaznaczonych jako bezpieczne > Włącz Formanty ActiveX i dodatki plug-ins > Wykonywanie skryptów formatów ActiveX zaznaczonych jako bezpieczne > Włącz 3

4 2. Włączenie obsługi protokołu HTTP 1.1 (niezbędne) Przykład dla przeglądarki Internet Explorer: Opcje Internetowe > Zaawansowane Należy włączyć opcje: Ustawienia HTTP 1.1 > Użyj protokołu HTTP 1.1 Ustawienia HTTP 1.1 > Użyj protokołu HTTP 1.1 dla połączeń przez proxy 3. Włączenie przechowywania tymczasowych plików internetowych (zalecane) Przykład dla przeglądarki Internet Explorer: Opcje Internetowe > Ogólne Następnie w sekcji Historia przeglądania wcisnąć klawisz Ustawienia. Spowoduje to otwarcie okna zawierającego sekcję Sprawdź czy są nowsze wersje przechowywanych stron. W sekcji tej należy wybrać opcję Automatycznie 4. Włączenie zapisywania stron szyfrowanych w pamięci podręcznej (zalecane) Przykład dla przeglądarki Internet Explorer: Opcje Internetowe > Zaawansowane Należy wyłączyć opcję: Zabezpieczenia > Nie zapisuj szyfrowanych stron na dysk lub Zabezpieczenia > Usuwaj zapisane strony podczas zamykania przeglądarki 5. Usunięcie informacji z pamięci podręcznej (zalecane) Przykład dla przeglądarki Internet Explorer: Opcje Internetowe > Ogólne W sekcji Historia przeglądania wcisnąć przycisk Usuń... Następnie w kolejnym oknie wcisnąć przycisk Usuń pliki... i potwierdzić. Do obsługi modułu notowań w czasie rzeczywistym oraz programu do analizy technicznej ISPAG w niezbędne jest zainstalowanie środowiska JAVA. W celu zainstalowania poprawnie oprogramowania należy wejść na stronę producenta * Java to wprowadzone w 1995 roku oprogramowanie (obiektowy język programowania), które należy zainstalować na komputerze w celu zapewnienia pełnej obsługi funkcjonalności Systemu Internetowego Najnowszą wersję Javy możesz pobrać ze strony producenta firmy Oracle: 4

5 1. Logowanie a) Logowanie do systemu dostępne jest poprzez stronę Biura Maklerskiego lub Banku BPH: po wybraniu klawiszy Zaloguj się (Rysunek 1 lub Rysunek 2): Rysunek 1 Rysunek 2 b) Aby zalogować się do systemu należy wprowadzić identyfikator Klienta (numer CIF), a następnie dokonać autoryzacji hasłem do logowania (Rysunek 3). Rysunek 3 c) Hasło jest częściowo wypełnione przez system i trzeba je uzupełnić jedynie o brakujące znaki (Rysunek 4). Rysunek 4 5

6 d) Dla dodatkowego bezpieczeństwa można wprowadzić hasło dostępu korzystając z wirtualnej klawiatury. Po wybraniu ikony znajdującej się po prawej stronie hasła do logowania obok pojawi się okno wirtualnej klawiatury (Rysunek 5). Rysunek 5 e) Po zalogowaniu nastąpi przejście do głównej strony platformy internetowej Banku BPH. Aby skorzystać z systemu należy wybrać zakładkę GIEŁDA (Rysunek 6). Rysunek 6 f) Po wyświetleniu zakładki GIEŁDA należy wybrać funkcję a uruchomienie aplikacji następuje po wybraniu klawisza Otwórz okno aplikacji (Rysunek 7). Rysunek 7 6

7 2. Tworzenie własnych pulpitów, usuwanie i modyfikacja Aplikacja Biura Maklerskiego Banku BPH pozwala na definiowanie spersonalizowanych pulpitów użytkownika. Ich wygląd i funkcjonalność można łatwo dostosować do indywidualnych preferencji. Po zalogowaniu do systemu widoczny jest domyślny obszar roboczy. umożliwia tworzenie pulpitów oraz zapisywanie okien w dowolnym układzie. W prawym górnym rogu znajdują się klawisze służące do konfiguracji pulpitów (Rysunek 8): Rysunek 8 Odśwież - umożliwia zaktualizowanie całego pulpitu, czyli zbiorowe odświeżenie wszystkich komponentów znajdujących się na pulpicie Dodaj - umożliwia dodanie kolejnego, pustego pulpitu z możliwością nadania własnej nazwy Zmiana nazwy - umożliwia zmianę nazwy aktywnego pulpitu (akurat zaznaczonej zakładki). Funkcja ta jest również dostępna po dwukrotnym kliknięciu lewym klawiszem myszy na aktywnej zakładce Zapisz obszar roboczy umożliwia zapisanie ustawień związanych ze zmianami obszaru roboczego, dokonanymi od momentu zalogowania się. Zapisanie to będzie skutkowało zapamiętaniem bieżącego układu pulpitów oraz elementów umieszczonych w ramach tych pulpitów Wycofaj zmiany obszaru roboczego umożliwia odtworzenie ostatnio zapisanego stanu obszaru roboczego. Jeśli dokonano jakichkolwiek zmian w pulpitach lub elementów umieszczonych w ramach tych pulpitów funkcja ta pozwoli na powrócenie do stanu poprzedniego Pomoc umożliwia wyświetlenie strony głównej pomocy użytkownika Można utworzyć maksymalnie sześć pulpitów. Obszar roboczy aplikacji wygląda następująco (Rysunek 9): Rysunek 9 7

8 a) Nowy pulpit tworzy się poprzez wybranie ikony Dodaj pulpit z menu służącego do konfiguracji pulpitów (Rysunek 10). b) W otwartym oknie należy wprowadzić przyjazną, łatwą do skojarzenia nazwę tworzonego pulpitu. (np.: Nowy pulpit) i wybrać klawisz OK (Rysunek 10). Rysunek 10 c) Po akceptacji pojawi się na liście pulpitów zakładka z nową nazwą (Rysunek 11): Rysunek 11 d) W nowo utworzonym pulpicie można umieścić maksymalnie 6 okienek z opcji dostępnych w górnym pasku menu: Portfel, Zlecenia, Rynek, Wnioski, Ustawienia oraz Dokumenty. Poszczególne okna można dowolnie przesuwać na ekranie, uzyskując tym samym większą przejrzystość pulpitu. Oto przykład skonfigurowanego pulpitu (Rysunek 12): Rysunek 12 8

9 e) Aby nowo utworzone okno przemieścić na pulpicie, należy umieścić kursor myszy na górnej belce okna, przytrzymać lewy klawisz myszy, a następnie przesunąć okno w wybrane miejsce (Rysunek 13) Rysunek 13 Widok przykładowego pulpitu przed przemieszczeniem okna (Rysunek 14): Rysunek 14 9

10 Widok przykładowego pulpitu po przemieszczeniu okna (Rysunek 15): Rysunek 15 f) Wprowadzone i niezapisane zmiany mogą być wycofane za pomocą klawisza oznaczonego symbolem strzałki (Rysunek 16): Rysunek 16 g) Indywidualnie zdefiniowany układu pulpitu można zapamiętać poprzez wybranie ikony dyskietki Zapisz obszar roboczy w menu konfiguracji pulpitów (Rysunek 17): Rysunek 17 10

11 h) W dowolnym momencie można modyfikować nazwy pulpitów wybierając z menu konfiguracji opcję Zmiana nazwy pulpitu (Rysunek 19): Rysunek 19 Zmiana nazwy możliwa jest również poprzez dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszy na nazwie wybranego pulpitu. Po kliknięciu pojawi się okienko umożliwiające wpisanie nowej nazwy danego pulpitu (Rysunek 20): Rysunek 20 i) Wybranie opcji oznaczonej symbolem znaku zapytania otwiera Pomoc użytkownika. Znajdują się tam opisy poszczególnych funkcjonalności systemu (Rysunek 21):. Rysunek 21 11

12 Wygląd Pomocy użytkownika (Rysunek 22): Rysunek 22 j) W prawym górnym rogu każdego z okien dostępne są klawisze, które umożliwiają: (Rysunek 23) Rysunek 23 otwarcie okna pomocy, wygenerowanie raportu w formie wydruku bądź dokumentu PDF, odświeżenie pulpitu, ukrycie lub odkrycie okna (po wybraniu pozostaje tylko belka z nazwą), edycję rozmiaru okna, zamknięcie okna. 12

13 3. Prezentacja głównego menu a) Układ prezentacji danych na pulpitach można skonfigurować według własnych preferencji. Na górze ekranu umieszczone jest menu główne, które składa się z następujących funkcji: Portfel, Zlecenia, Rynek, Wnioski, Ustawienia (Rysunek 24): Rysunek 24 Po rozwinięciu poszczególnych funkcji menu głównego, wyświetlane są kolejne opcje niezbędne do obsługi systemu transakcyjnego. b) W zakładce Portfel znajdują się informacje dotyczące środków finansowych oraz rodzaju i liczby posiadanych na rachunku instrumentów finansowych. Dodatkowe opcje, które można wybrać w zakładce Portfel to m.in: Wycena portfela, Historia rachunku z podziałem na Historię finansową i Historię CRR oraz Historia operacji dotycząca instrumentów finansowych (Rysunek 25): Rysunek 25 c) Zakładka Zlecenia służy do dokonywania operacji związanych ze składaniem zleceń. W opcji Nowe zlecenia otwiera się okno zleceń, po wypełnieniu którego można wysłać zlecenie na Giełdę (Rysunek 26): Rysunek 26 13

14 d) Pozostałe opcje zakładki przedstawiają historię zleceń i dyspozycji realizowanych na rachunku oraz statusy zleceń bieżących (Rysunek 27): Rysunek 27 e) W zakładce Rynek dostępne są Wykresy oraz Notowania instrumentów notowanych na Giełdzie (Rysunek 28): Rysunek 28 f) Zakładka Wnioski umożliwia złożenie wniosków z systemu do Biura Maklerskiego Banku BPH m.in. wniosków o dodatkowe aneksy do rachunku inwestycyjnego (Rysunek 29): Rysunek 29 14

15 g) W zakładce Ustawienia znajduje się funkcja Informacje o rachunku, w której prezentowane są dane użytkownika rachunku, pełny numer rachunku inwestycyjnego zwany rachunkiem bankowym do wpłat oraz numery rachunków bankowych zdefiniowanych jako rachunki do przelewów (Rysunek 30): Rysunek 30 h) Dostępne są tu również informacje o posiadanych aneksach do rachunku inwestycyjnego m.in. w zakresie odroczonego terminu płatności OTP, w tym wysokości przyznanego limitu OTP oraz informacje dotyczące aktywowania usług w zakresie obrotu derywatami wraz z informacjami o posiadanych portfelach (Rysunek 31): Rysunek 31 15

16 i) Funkcja Personalizacja pozwala na konfigurację własnych ustawień aplikacji. Dotyczy to wybranych opcji dla rachunku, ustawień rachunku, potwierdzeń oraz ustawień dotyczących notowań (Rysunek 31): W oknie Personalizacja dostępnym z poziomu zakładki Ustawienia istnieje możliwość ustalenia automatycznych opcji mających wpływ na działanie aplikacji. W tym miejscu można skonfigurować ustawienia aplikacji według własnych preferencji. Rysunek 31 j) W opcji Rachunek domyślny użytkownika istnieje możliwość zdefiniowania numeru rachunku, który będzie pojawiał się jako domyślny po zalogowaniu do systemu. Dotyczy to użytkowników korzystających z kilku rachunków inwestycyjnych w Biurze Maklerskim BPH (Rysunek 32): Rysunek 32 16

17 k) W opcji Ustawienia rachunku pulpit domyślny można ustalić domyślny pulpit, który będzie wyświetlany po zalogowaniu do aplikacji (Rysunek 33): Rysunek 33 l) Kolejna opcja - Domyślne wypełnienie limitu ceny kursem bieżącym może być pomocna przy składaniu zleceń. Po jej zaznaczeniu w oknie zleceń, w polu Cena będzie widoczny aktualny kurs wybranego instrumentu finansowego (Rysunek 34): Rysunek 34 m) W podobny sposób można ustalić również domyślną ważność zlecenia. W liście rozwijanej są do wyboru: ważność jednodniowa Dzień, z dłuższym terminem ważności Data, albo zlecenie ważne bezterminowo DOM. Po ustaleniu jednej z opcji ważności zlecenia będzie ona samoczynnie zamieszczana w oknie do zleceń w polu ważność, jeżeli nie będzie to sprzeczne z innymi atrybutami zlecenia (Rysunek 35): Rysunek 35 17

18 n) Odznaczenie poszczególnych opcji w sekcji Ustawienia potwierdzeń spowoduje pojawianie się przed wysłaniem dyspozycji odpowiednich komunikatów, takich jak: zlecenia, przelewy, zmiana rachunku (Rysunek 36): Rysunek 36 18

19 4. Składanie zleceń Serwis Banku BPH umożliwia intuicyjne i szybkie składanie zleceń. Zlecenie można złożyć na kilka sposobów. a) Jedną z możliwości jest wybór zakładki Nowe zlecenie w Menu Zlecenia (Rysunek 37): Rysunek 37 b) Kolejną opcją jest możliwość złożenia zlecenia bezpośrednio z okna prezentującego stan instrumentów finansowych. Należy zaznaczyć nazwę wybranego instrumentu i wybrać funkcję zlecenie kupna lub zlecenie sprzedaży (Rysunek 38): Rysunek 38 19

20 c) Rozwinięcie okna Nowe zlecenie następuje po wybraniu strzałki w prawym dolnym rogu pulpitu. (Rysunek 39): Rysunek 39 d) Formatka Nowe zlecenie służąca do składania zleceń zawsze znajduje się na dole ekranu i jest dostępna z każdego pulpitu (Rysunek 40): Rysunek 40 20

21 e) Jeżeli ankieta MIFiD nie zostało wypełniona, lub udzielone odpowiedzi wskażą brak wiedzy na temat podejmowanego ryzyka związanego z planowaną inwestycją, to w formatce Nowe Zlecenie pojawi się odpowiedni komunikat z ostrzeżeniem: Rysunek 41 f) Składając zlecenie należy określić jego podstawowe parametry: rodzaj oferty: kupno lub sprzedaż (Rysunek 42): Rysunek 42 nazwę instrumentu finansowego, którą możemy wybrać z listy rozwijanej lub wpisać jej pierwsze litery (Rysunek 43): Rysunek 43 ilość kupowanych/sprzedawanych instrumentów finansowych (Rysunek 44): Rysunek 44 21

22 limit ceny w przypadku zlecenia bez określania limitu ceny należy wybrać jedną z opcji np.: PKC zlecenie po każdej cenie, PCR zlecenie po cenie rynkowej, PCRO zlecenie po cenie rynkowej na otwarcie lub inne udostępnione typy limitów (Rysunek 45): Rysunek 45 Kalkulator pomaga w ustaleniu wartości zlecenia (Rysunek 46): Rysunek 46 ważność zlecenia domyślnie w formularzu zaznaczona jest ważność na jeden dzień, a system pozwala na wybranie innych opcji ważności zlecenia (Rysunek 47): Rysunek 47 22

23 dodatkowe warunki wykonania zlecenia m.in.: limit aktywacji, ilość minimalna, ilość ujawniana oraz inne limity udostępnione przez system Giełdy Papierów Wartościowych, które dostępne są po rozwinięciu formularza Nowe zlecenie w opcji Zaawansowane (Rysunek 48): Rysunek 48 g) Po wypełnieniu formatki Nowe zlecenie należy wysłać dyspozycję do realizacji wybierając klawisz Wyślij, a następnie potwierdzić chęć złożenia zlecenia klawiszem Tak (Rysunek 49): (Rysunek 49): h) Pojawi się Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji rejestracji zlecenia. Istnieje możliwość sporządzenia wydruku zlecenia lub zapisania go do pliku poprzez wybranie klawisza Utwórz raport (Rysunek 50): Rysunek 50 23

24 i) Okno Zlecenia bieżące w menu Zlecenia umożliwia sprawdzenie statusu wysłanego zlecenia. Każde prawidłowo złożone zlecenie posiada status ZKS, czyli zaksięgowane (Rysunek 51): Rysunek 51 j) Informacja z opisem danego statusu, wyświetla się po ustawieniu kursora myszy na jego nazwie (Rysunek 52): Rysunek 52 k) Zakładka Zlecenia bieżące daje możliwość powtórzenia, modyfikacji, anulowania oraz sprawdzenia szczegółów zlecenia, poprzez wykorzystanie klawiszy w dolnej części okna. Funkcje Powtórz/Modyfikuj/Anuluj/Szczegóły zlecenia (Rysunek 53): Rysunek 53 24

25 5. Modyfikacja zleceń a) System Banku BPH umożliwia modyfikowanie aktywnego zlecenia. Modyfikacji dokonuje się poprzez otwarcie okna Zlecenia bieżące w menu Zlecenia (Rysunek 54): Rysunek 54 b) Po zaznaczeniu lewym klawiszem myszy modyfikowanego zlecenia należy wybrać Modyfikuj. Na dole w lewej części ekranu pojawi się wypełniony formularz modyfikacji. W formularzu należy skorygować wybrane warunki zlecenia np.: cenę lub ilość i zatwierdzić klawiszem Wyślij. Dodatkowo system wymaga potwierdzenia modyfikacji wybierając Tak (Rysunek 55): Rysunek 55 25

26 c) Pojawi się Potwierdzenie dyspozycji przyjęcia modyfikacji zlecenia. Istnieje możliwość sporządzenia wydruku dyspozycji lub zapisania do pliku poprzez wybranie klawisza Utwórz raport (Rysunek 56): Rysunek 56 d) Zalecane jest sprawdzenie wykonania modyfikacji poprzez odświeżenie danych w oknie Zlecenia bieżące (Rysunek 57): Rysunek 57 26

27 e) Informację o historii modyfikacji danego zlecenia można odnaleźć w opcji Szczegóły zlecenia (Rysunek 58 i 59): Rysunek 58 Rysunek 59 27

28 6. Anulowanie zleceń a) W systemie istnieje możliwość anulowania aktywnego zlecenia. Funkcja anulowania zleceń znajduje się w menu Zlecenia w oknie Zlecenia bieżące (Rysunek 60): Rysunek 60 b) Po zaznaczeniu lewym klawiszem myszy zlecenia do anulowania należy wybrać Anuluj. Dodatkowo system wymaga potwierdzenia operacji klawiszem Tak (Rysunek 61): Rysunek 61 c) Pojawi się Potwierdzenie dyspozycji przyjęcia anulowania zlecenia. Istnieje możliwość sporządzenia wydruku dyspozycji lub zapisania do pliku poprzez wybranie klawisza Utwórz raport (Rysunek 62): Rysunek 62 28

29 d) Anulowaniu mogą podlegać wyłącznie zlecenia aktywne, które nie zostały jeszcze w całości zrealizowane. e) Zalecane jest sprawdzenie wykonania anulacji zlecenia poprzez odświeżenie danych w oknie Zlecenia bieżące. W trakcie anulacji pojawi się WTA, następnie po ponownym odświeżeniu okna status ANL, czyli zlecenie anulowane (Rysunek 63): Rysunek 63 29

30 7. Informacje o portfelu a) Szczegółowe informacje o aktywach znajdujących się na rachunku inwestycyjnym można uzyskać w zakładce Portfel (Rysunek 64): Rysunek 64 b) Opcja Środki finansowe zawiera dane o środkach finansowych zgromadzonych na rachunku. W oknie znajduje się klawisz umożliwiający wykonanie przelewu (Rysunek 65): Rysunek 65 c) W przypadku rozwinięcia strzałki znajdującej się na przykład przy Środkach dostępnych do zleceń pojawia się okno ze szczegółowym zestawieniem środków pod zlecenia. Po wybraniu Zestawienie zagregowane można wrócić do pierwotnych ustawień (Rysunek 66): Rysunek 66 30

31 d) Opcja Instrumenty finansowe informuje o stanie instrumentów finansowych zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym. Stan ten przedstawiony jest w podziale na: - instrumenty finansowe notowane na rynku kasowym oraz - pochodne instrumenty finansowe notowane na rynku terminowym. Zakładka Rynek kasowy prezentuje stan instrumentów finansowych notowanych na rynku kasowym, które zapisane są na rachunku inwestycyjnym, a zakładka Rynek terminowy pokazuje otwarte pozycje instrumentów pochodnych, notowanych na rynku terminowym (Rysunek 67): Rysunek 67 e) Okno Analizator zobowiązań OTP i należności informuje o wartości zobowiązań powstałych w wyniku zawarcia transakcji do zleceń z odroczonym terminem płatności (OTP) oraz należnościach uzyskanych ze sprzedaży instrumentów finansowych (Rysunek 68): Rysunek 68 31

32 f) Opcja Prawa z instrumentów finansowych informuje o uprawnieniach wynikających z tytułu posiadania na rachunku inwestycyjnym instrumentów finansowych. Poszczególne typy uprawnień pogrupowane są na zakładki: - Prawa poboru, - Dywidendy, odsetki i wykupy, - Asymilacje / Splity / Scalenia. W Zakładce Prawa poboru zawarte są informacje o prawach przysługujących z tytułu posiadania instrumentów finansowych objętych emisją z prawem poboru, a sekcja Szczegóły emisji prezentuje dodatkowe informacje o wskazanej emisji publicznej z prawem poboru (Rysunek 69): Rysunek 69 g) Po rozwinięciu sekcji Szczegóły emisji pojawia się szczegółowa informacja (Rysunek 70): Rysunek 70 32

33 h) Złożenie konkretnego zapisu w zależności od przysługujących uprawnień możliwe jest w oknach: Zapis z prawem poboru w terminie podstawowym oraz Zapis z prawem poboru w terminie dodatkowym (Rysunek 71): Rysunek 71 i) W polu Ilość zapisu należy wprowadzić żądaną ilość sztuk papieru Praw do Nowej Emisji, na jaką ma nastąpić zapis oraz zapoznać się z treścią oświadczenia Klienta. Zapoznanie się z treścią oświadczenia trzeba dodatkowo potwierdzić zaznaczając kwadracik znajdujący się poniżej oświadczenia, a następnie wybrać klawisz Wyślij. Dodatkowo system wymaga potwierdzenia operacji klawiszem Tak (Rysunek 72): Rysunek 72 33

34 j) Jako potwierdzenie złożenia dyspozycji pojawi się okienko Zapis w terminie podstawowym ze szczegółami dyspozycji. Istnieje możliwość sporządzenia wydruku lub zapisania do pliku poprzez wybranie klawisza Utwórz raport (Rysunek 73): Rysunek 73 k) W oknie Wycena portfela znajdują się informacje o wycenie całkowitej rachunku inwestycyjnego w określonym przedziale czasowym (Rysunek 73 i 74): Rysunek 74 34

35 Rysunek 75 l) W oknie Historia dostępne są dodatkowe opcje: Historia finansowa, Historia CRR, Historia operacji na instrumentach. Zawarte są tam informacje o historycznych operacjach wykonanych na rachunku inwestycyjnym w określonym przedziale czasowym (Rysunek 76): Rysunek 76 35

36 8. Przelewy a) W systemie Banku BPH można dokonać przelewu środków finansowych poprzez zakładkę Portfel w opcji Środki finansowe. W prawym dolnym rogu okna znajduje się klawisz umożliwiający wykonanie przelewu. Przelew środków finansowych może być dokonany wyłącznie na wcześniej zdefiniowany rachunek bankowy, z uprawnieniami posiadacza lub współposiadacza. Okno Przelewy prezentuje formularz dyspozycji przelewu na rachunek bankowy. Po wypełnieniu wymaganych pól, należy zatwierdzić poprawność danych klawiszem Zatwierdź (Rysunek 77): Rysunek 77 b) Dodatkowo system wymaga potwierdzenia operacji klawiszem Tak (Rysunek 78): Rysunek 78 36

37 c) Po zatwierdzeniu przelewu pojawi się Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji przelewu na rachunek bankowy. Istnieje też możliwość sporządzenia wydruku dyspozycji lub zapisania jej do pliku poprzez wybranie klawisza Utwórz raport (Rysunek 79): Rysunek 79 d) Rejestracja przelewu będzie widoczna w Powiadomieniach w dolnej części ekranu obok Nowego zlecenia (Rysunek 80): Rysunek 80 37

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

M@klernet MOBILE - Instrukcja

M@klernet MOBILE - Instrukcja M@klernet MOBILE - Instrukcja Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 II. LOGOWANIE... 2 II. MENU... 4 IV. SKŁADANIE, ANULOWANIE, MODYFIKACJA ZLECEŃ... 6 1. Składanie zleceń... 6 2. Modyfikowanie i anulowanie

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Spis treści: 1. ZLECENIA...2 1.1. AKCJE, OBLIGACJE i INNE... 2 1.1.1. Definiowanie warunków dodatkowych... 5 1.2. INSTRUMENTY POCHODNE... 7 2. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 8

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 8 Spis treści PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 8 MobiBReBrokers mobilna wersja serwisu BReBrokers 1. Informacja o aplikacji MobiBReBrokers 2. Instalacja 3. Korzystanie z systemu MobiBReBrokers

Bardziej szczegółowo

Pulpit Inwestora. Zarządzanie zleceniami. 1. Składanie zleceń. Biuro Maklerskie

Pulpit Inwestora. Zarządzanie zleceniami. 1. Składanie zleceń. Biuro Maklerskie Pulpit Inwestora Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Składanie zleceń Aplikacja umożliwia składanie zleceń na kilka sposobów: > poprzez komponent Zlecenia, > poprzez komponent Instrument, > z tabeli

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika

Poradnik użytkownika Poradnik użytkownika 1 Spis treści: I. Pierwsze logowanie do aplikacji supermakler... 3 II. Najważniejsze funkcje aplikacji supermakler... 5 1. Składanie dyspozycji zleceń kupna/sprzedaży... 6 2. Podgląd,

Bardziej szczegółowo

Supermakler - wersja tabletowa. Unikalne rozwiązania. Warszawa, czerwiec 2015

Supermakler - wersja tabletowa. Unikalne rozwiązania. Warszawa, czerwiec 2015 Warszawa, czerwiec 2015 Formatka szybkich zleceń dotykowe składanie zleceń Aby złożyć zlecenie dotykowo należy wybrać zakładkę Pulpit i dotknąć nazwę wybranej spółki w ekranie notowań Wybranie waloru spowoduje

Bardziej szczegółowo

Jak zmienić ustawienia cookies?

Jak zmienić ustawienia cookies? Jak zmienić ustawienia cookies? Pamiętaj, że zablokowanie ciasteczek używanych przez nas może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z naszych stron, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1 KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1. Wejdź na stronę Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: http://www.biblioteka.umlub.pl 2. W ZASOBY kliknij na Zdalny

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str. PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PIENIĘśNY 1. Szczegóły rachunku pienięŝnego...str.2 2. Przelew jednorazowy...str.5 2.1. Przelew na rachunek bieŝący zdefiniowany... str.5 3. Przelewy cykliczne...str.6

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

ZALETY APLIKACJI Inwestor mobile

ZALETY APLIKACJI Inwestor mobile ZALETY APLIKACJI Inwestor mobile POZNAJ SERWIS Inwestor mobile Menu Inwestor mobile obejmuje opcje: Stuknięciem składaj zlecenia Stuknięcie w wybrany instrument w notowaniach przygotowuje formatkę zlecenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Notowania Statica mdm 4 to nowa wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób inwestujących na rynkach finansowych. Jej główną funkcją jest wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Przed pierwszą rejestracją w systemie I-Bank na komputerze należy zainstalować program Java w najnowszej wersji dostępnej na stronie producenta www.java.com. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Krok 2 Systemy transakcyjne

Krok 2 Systemy transakcyjne Krok 2 Systemy transakcyjne XTB-Trader Po zalogowaniu na rachunku konkursowym uzyskujemy pełną funkcjonalność platformy transakcyjnej. Przy pierwszym logowaniu ekran platformy wygląda jak na rysunku powyżej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce internetowej?

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce internetowej? Spis treści Wyłączanie plików cookie w przeglądarce Google Chrome... 2 Wyłączanie plików cookie w przeglądarce Microsoft Internet Explorer... 5 Wyłączanie plików cookie w przeglądarce Mozilla Firefox...

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Przed pierwszą rejestracją w systemie I-Bank na komputerze należy zainstalować program Java w najnowszej wersji dostępnej na stronie producenta www.java.com. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT Pierwszym krokiem jest uzyskanie dostępu do danych rynkowych w celu pobrania aktualnych notowań spółek. Możesz to zrobić wybierając opcję Preferencje z menu Narzędzia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA PRZEWODNIK DLA KLIENTA Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja oprogramowania Java... 3 2.1. Instalacja w systemie operacyjnym... 3 2.2. Pierwsze uruchomienie aplikacji... 4 3. Logowanie do systemu I-Bank,

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w Serwisie BRe Brokers

Nowe funkcje w Serwisie BRe Brokers dostępne od września 2008r. Notowania bezpośrednio po zalogowaniu W zakładce Notowania dodano opcję umoŝliwiającą automatyczne otwarcie okienka notowań dla wybranego koszyka, bezpośrednio po zalogowaniu.

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta

e-serwis Podręcznik dla Klienta e-serwis Podręcznik dla Klienta Z Tobą od A do Z Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna 4 2.5 Dyspozycje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Krok po kroku Poznaj możliwości

Krok po kroku Poznaj możliwości Krok po kroku Poznaj możliwości Maj 2012 Spis treści Wprowadzenie... 3 Logowanie... 3 Budowa aplikacji... 5 Składanie zleceń... 8 Modyfikowanie i anulowanie zlecenia... 9 Oferty publiczne, oferty z prawem

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZANIE W PRZEGLĄDARKACH INTERNETOWYCH OBSŁUGI SKRYPTÓW JAVASCRIPT

WŁĄCZANIE W PRZEGLĄDARKACH INTERNETOWYCH OBSŁUGI SKRYPTÓW JAVASCRIPT WŁĄCZANIE W PRZEGLĄDARKACH INTERNETOWYCH OBSŁUGI SKRYPTÓW JAVASCRIPT JavaScript jest językiem skryptowym powszechnie stosowanym przez programistów internetowych. Skrypty służą zazwyczaj do zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer Problemy techniczne Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Udostępniając treści w naszych serwisach internetowych wykorzystujemy pliki cookie (tzw. ciasteczka) na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus 1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe.. 3 2. Tworzenie koszyka notowań.. 10 3. Modyfikowanie koszyka notowań. 11 4. Uruchamianie tabeli notowań.. 12

Bardziej szczegółowo

Pulpit Inwestora. Profesjonalne narzędzia. 1. Komponenty prezentujące stan rachunku. Biuro Maklerskie. 1.1. Portfel

Pulpit Inwestora. Profesjonalne narzędzia. 1. Komponenty prezentujące stan rachunku. Biuro Maklerskie. 1.1. Portfel Pulpit Inwestora Profesjonalne narzędzia Biuro Maklerskie 1. Komponenty prezentujące stan rachunku 1.1. Portfel W komponencie Portfel prezentowany jest stan papierów wartościowych na rachunku klienta.

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia:

e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia: e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia: 801 10 20 30 Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika 2012-01-30 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Przesyłanie wyciągów pocztą elektroniczną... 3 3. Przeglądanie wyciągów w Repozytorium... 3 3.1. Wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa.

Polityka bezpieczeństwa. Polityka bezpieczeństwa. Cookies Polityka dotycząca Ciasteczek Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, odwiedzających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY Spis treści: 1. RACHUNEK PIENIĘŻNY... 2 2. PRZELEW NA RACHUNEK WŁASNY... 4 3. PRZELEW NA RACHUNEK ZDEFINIOWANY... 6 4. PRZELEW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Cookies. Co to są ciasteczka?

REGULAMIN. Cookies. Co to są ciasteczka? Cookies REGULAMIN Polityka dotycząca Ciasteczek Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do tkkf.tarnobrzeg.pl.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski STRONA 1/24 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP 3 2 WYBÓR FORMULARZA 4 3 WYBÓR JEDNOSTKI 6 4 WYPEŁNIENIE FORMULARZA 7 5 WYGENEROWANIE DOKUMENTU XML 8 6 WYDRUK WYPEŁNIONEGO WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje CONDICO Trade 4.0

Nowe funkcje CONDICO Trade 4.0 Nowe funkcje CONDICO Trade 4.0 Czerwiec, 2010 Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Streszczenie Ekran rynku Listy instrumentów Zlecenia własne Transakcje własne Transakcje pozasesyjne

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów

E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów Korporacyjnych Szybko Pole Wygodnie do Online edycji Podręcznik Pomoc użytkownika techniczna Przeglądarka internetowa Sprawdź czy korzystasz z jednej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Pierwsze logowanie 4 Wygląd platformy po zalogowaniu 5 Składnianie zleceń 6 Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel 7 Zamykanie i modyfikacja zlecenia

Bardziej szczegółowo

Składanie zleceń z NOLa. Klient może złożyć zlecenie nie tylko z poziomu r-brokera, ale również z poziomu aplikacji Notowania OnLine (NOL).

Składanie zleceń z NOLa. Klient może złożyć zlecenie nie tylko z poziomu r-brokera, ale również z poziomu aplikacji Notowania OnLine (NOL). Składanie zleceń z NOLa Klient może złożyć zlecenie nie tylko z poziomu r-brokera, ale również z poziomu aplikacji Notowania OnLine (NOL). Aby aktywować zlecenia w NOLu kliknij Właściwości > Ustawienia

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej Instrukcja dla użytkowników 2 Informacje giełdowe Informacje giełdowe umożliwiają obserwację opóźnionych o co najmniej 15 minut notowań instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. Cookies. Polityka dotycząca Ciasteczek

Regulaminy. Cookies. Polityka dotycząca Ciasteczek Regulaminy Cookies Polityka dotycząca Ciasteczek Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych, należących do Grupy portali i sklepów Zi-Co Sp. z o.o.: - dekarze.pl

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów.

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Spis treści WSTĘP... 2 LOGOWANIE DO SYSTEMU SEZ@M... 3 SAMODZIELNE

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2 Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex wersja 1.2 Warszawa 2015 Spis treści 1. Zakup kursu... 3 2. Logowanie do systemu... 3 2.1. Jak zalogować się do systemu?... 3 2.2. Co zrobić kiedy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTUALIZACJI PRZEGLĄDARKI. Wersja dokumentu 1.0

INSTRUKCJA AKTUALIZACJI PRZEGLĄDARKI. Wersja dokumentu 1.0 INSTRUKCJA AKTUALIZACJI PRZEGLĄDARKI Wersja dokumentu 1.0 SPIS TREŚCI 1. WYMAGANIA SYSTEMOWE IPKO DEALER... 3 2. JAK ZAINSTALOWAĆ PRZEGLĄDARKĘ?... 3 1. JAK ZAKTUALIZOWAĆ BIEŻĄCĄ WERSJĘ PRZEGLĄDARKI?...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Smart Orders

Instrukcja użytkownika Smart Orders Instrukcja użytkownika Smart Orders Autorski dodatek do platformy mforex Trader Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik użytkownika

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik użytkownika Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik użytkownika 2012-01-30 SPIS TREŚCI Instrukcja użytkowa systemu BGK@24 Biznes 1. Wstęp... 3 2. Przesyłanie wyciągów pocztą elektroniczną... 3 3. Przeglądanie wyciągów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZMIANA LIMITÓW TRANSAKCJI INTERNETOWYCH... 3 2.1 WPROWADZANIE WNIOSKU O LIMIT DLA TRANSAKCJI INTERNETOWYCH W SYSTEMIE VISIONA...

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies POLITYKA COOKIES Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl Instalacja programu 1. Po włożeniu płytki cd do napędu program instalacyjny powinien się uruchomić automatyczne.

Bardziej szczegółowo

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242 e-mail biuro@sabaservice.net

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY RACHUNEK PIENIĘŻNY 1. SZCZEGÓŁY RACHUNKU PIENIĘŻNEGO... 2 2. PRZELEW JEDNORAZOWY... 6 2.1. Przelew na rachunek inwestycyjny... 6 2.2. Przelew

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta Instalacja komponentu podpisu elektronicznego

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta Instalacja komponentu podpisu elektronicznego PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta Instalacja komponentu podpisu elektronicznego Mistrzowska Bankowość Korporacyjna 1. Co to jest komponent podpisu elektronicznego i do czego służy? Komponent

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemu AudaNet

Wymagania systemu AudaNet Wymagania systemu AudaNet Czerwiec 2008 Spis treści 1 Informacje ogólne... 3 2 Warunki konieczne... 3 3 Wymagany sprzęt i oprogramowanie... 3 4 Ustawienie języka w przeglądarce... 5 5 Dodawanie Audatex

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 91/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kleszczowie z dnia 22.10.2009 Internetowa Obsługa Rachunku (Instrukcja Użytkownika) https://www.online.bskleszczow.pl tel. 044 731 31

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 1

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 1 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 1 Szanowny Inwestorze! dziękujemy za zainteresowanie Serwisem BRe Brokers - nowoczesnym i funkcjonalnym systemem transakcyjnym Domu Inwestycyjnego BRE Banku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 6 1.7 Wyloguj... 6 2.

Bardziej szczegółowo