Interfejs programu Internet Explorer

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Interfejs programu Internet Explorer"

Transkrypt

1 Konfiguracja programu Internet Explorer Internet Explorer daje ogromne możliwości dostosowywania go do indywidualnych upodobań i potrzeb. Opcje internetowe Większość opcji służących ustawianiu przeglądarki umieszczona została w oknie dialogowym Opcje internetowe, wywoływanym z menu Narzędzia Opcje internetowe. 1. Zakładka Ogólne pozwala na określenia strony, która będzie pobierana bezpośrednio po uruchomieniu przeglądarki. Naciśnięcie przycisku Użyj bieżącej automatycznie wstawia adres i nazwę aktualnie przeglądanej strony. Naciśnięcie przycisku Użyj domyślnej przywraca ustawienia standardowe, a naciśnięcie przycisku Użyj pustej spowoduje usunięcie automatycznie otwieranej strony, dzięki czemu program nie będzie próbował po uruchomieniu nawiązać połączenia z internetem. 2. Możemy również ustalić, czy tekst stron, o niezdefiniowanych kolorach czcionki i tła, ma być wyświetlany w kolorach standardowych systemu Windows XP (przycisk Kolory), a jeżeli nie, to w jakich. 3. Istnieje również możliwość ograniczenia czasu przechowywania informacji o odwiedzanych stronach. Przycisk Wyczyść Historię automatycznie kasuje wszystkie dane o odwiedzonych stronach WWW. 4. Klawisz Języki pozwala na określenie preferowanej listy używanych języków. Ma to znaczenie, jeżeli oglądana strona jest przygotowana w wielu wersjach językowych. Przycisk Dostępność pozwala na zignorowanie stylów zdefiniowanych przez twórców oglądanych stron i wyświetlanie ich jako niesformatowanych. Zakładka Ogólne umożliwia skonfigurowanie podstawowych opcji połączenia internetowego 1

2 Umożliwia również zarządzanie tymczasowymi plikami internetowymi, czyli plikami które zostały pobrane i zapisane na lokalnym dysku twardym podczas przeglądania stron WWW. Ponieważ wszystkie pliki wczytywane przez Internet Explorera są zapamiętywane w specjalnym folderze, przy ponownym połączeniu się z tymi samymi stronami są one wczytywane z dysku twardego, a nie z sieci. W rezultacie czas oczekiwania na wczytanie strony kilkukrotnie się zmniejsza. Przycisk Usuń pliki sprawi, że zostaną one usunięte z dysku twardego. naciśnięcie przycisku Ustawienia spowoduje wyświetlenie okienka umożliwiającego skonfigurowanie mechanizmu przechowywania tymczasowych plików internetowych. Przede wszystkim, możemy określić, kiedy pliki przechowywane na dysku twardym mają być porównywane z zawartością strony WWW, z której zostały pobrane. Za każdym razem, gdy próbujemy wywołać odwiedzaną już stronę, przeglądarka może sprawdzić przed wczytaniem jej z dysku, czy nie została ona zmodyfikowana. Może to następować za każdym razem, gdy wywołujemy stronę, każdorazowo po uruchomieniu programu, wcale (wtedy zawsze przy próbie wywołania wybranego wcześniej adresu zawartość strony będzie wczytana z dysku bez sprawdzania, czy nie była ona w międzyczasie aktualizowana. Jeżeli więc w sieci pojawi się nowa wersja jakiegoś sieciowego biuletynu, który namiętnie czytujemy, to będziemy pozbawieni możliwości oglądania jego aktualnych wersji), lub automatycznie. 5. Przycisk Przenieś folder umożliwi zmianę lokalizacji folderu przechowującego pliki tymczasowe. Naciśnięcie przycisku Wyświetl pliki spowoduje wyświetlenie listy pobranych plików tymczasowych, takich jak strony WWW, elementy graficzne, pliki cookie. Za pomocą przycisku Przeglądaj obiekty możemy zobaczyć listę pobranych plików programów, takich jak aplety Java lub formaty Active X. Możemy również określić wielkość tego folderu jako procent całkowitej pojemności dysku. 2

3 Prawidłowe ustawienia mechanizmu tymczasowych plików internetowych może znacząco wpłynąć na czas wczytywania stron WWW 6. Zakładka Połączenia daje możliwość ustawienia używanego połączenia modemowego z internetem, a więc wybór i konfiguracji dostępnych połączeń komutowanych, automatyczne nawiązywanie połączenia w razie potrzeby, określenie czasu nieaktywności, po którym połączenie zostanie zerwane, jak również sprawdzenia bezpieczeństwa oraz konfigurację opcjonalnego serwera proxy. 7. Dzięki zakładce Programy możesz zdecydować, z jakich usług poczty elektronicznej i grup dyskusyjnych chcesz korzystać podczas przeglądania stron internetowych oraz wybrać programy służące do otwierania obsługi plików poszczególnych typów. Można również zmienić domyślne ustawienia programu internet Explorer, powodujące wyświetlanie, przy każdym uruchomieniu pytania, czy chcemy uczynić go domyślną przeglądarką. 8. Niektóre witryny internetowe cieszą się złą sławą witryn, na których wyjątkowo łatwo można zarazić się najnowszym wirusem komputerowym. Zakładka Zabezpieczenie umożliwia przypisanie różnych poziomów zabezpieczeń dla różnych stref: Internet, Lokalny internet, Zaufane witryny i Witryny z ograniczeniami. Dla każdej ze stref można zdefiniować inne poziomy zabezpieczenia, a następnie dodawać wybrane strony do odpowiednich stref. 3

4 Internet Explorer może chronić nas i nasz komputer przed zawartością stron WWW 9. Po pobieżnym chociaż zapoznaniu się z niektórymi stronami WWW, pewnie nie chcielibyśmy, żeby nasi rodzice, dzieci, koleżanki, koledzy również je oglądali. Klasyfikator treści, dostępny poprzez zakładkę Zawartość umożliwia ochronę przed odwiedzeniem strony zawierającej niepożądane treści. Klasyfikacja treści jest jednym z nierozwiązanych problemów Internetu tworzone są najrozmaitsze systemy, które bazując na intensywności poszczególnych, wyodrębnionych negatywnych czynników umożliwiają sklasyfikowanie danej strony. Jednym z takich systemów RSAC (ang. Reactional Software Advisory Council). Daje on możliwość określenia, jakiego rodzaju strony mogą być przez danego użytkownika przeglądane. Klasyfikacja oparta jest na kilkustopniowej skali, w kilku zasadniczych działach: Język, Nagość, Przemoc i Seks. Klasyfikator treści ma pomóc w ograniczeniu szkodliwego wpływu internetu na dzieci i osoby emocjonalnie niedojrzałe 4

5 10. Po włączeniu klasyfikatora treści i naciśnięciu przycisku Ustawienia na ekranie pojawi się okienko Klasyfikator treści. Zakładka Ogólne klasyfikatora umożliwia zmianę hasła i podjęcie decyzji, czy użytkownicy mają prawo oglądania niesklasyfikowanych miejsc. Dzięki zakładce Zaawansowane możemy zmienić system klasyfikacji oraz podać nazwę biura klasyfikacji, za pomocą którego będziemy oceniać zawartość poszczególnych stron WWW. Zakładka Zaawansowane umożliwia skonfigurowanie wyglądu i funkcjonalności programu, w tym również zabezpieczeń chroniących przesyłane dane przed podsłuchaniem, przechwyceniem lub modyfikacją. To ostatnie jest szczególnie istotne dla osób korzystających z usług e-banków czy e-sklepów. Lista możliwych do skonfigurowania parametrów programu Internet Explorer jest imponująco długa Interfejs programu Internet Explorer Zanim zaczniemy korzystać z programu, warto poświęcić chwilę na poznanie jego interfejsu. Po uruchomieniu przeglądarki, na samej górze znajduje się pasek z nazwą aplikacji i aktualnie otwartej strony, który umożliwia szybkie zamknięcie programu, maksymalizację lub minimalizację okna. Poniżej znajduje się standardowy pasek menu udostępniające wszystkie funkcje przeglądarki. Poniżej znajdują się: ikony przycisków będących skrótami do najczęściej używanych opcji menu oraz pasek adresowy (tu należy wpisać adres strony, z którą chcemy się połączyć). 5

6 Ulubione Ulubionymi mogą być nie tylko strony, ale również całe kanały informacyjne lub dokumenty Dzięki systemowi ulubionych stron możemy po prostu zaznaczać te strony, które uznamy za interesujące. Adres zostanie zapisany w specjalnej książce adresowej. Jeżeli uznamy, że aktualnie przeglądana strona jest tak ciekawa, że należałoby ją zapamiętać, wówczas z menu wybieramy opcję Ulubione, a następnie podopcję Dodaj do Ulubionych. Teraz wystarczy w specjalnym okienku tekstowym wpisać nazwę, pod jaką ma być zapamiętana dana strona. Zaproponowana zostanie również domyślna nazwa. Ten sam efekt osiągniemy wybierając z menu rozwijanego, ujawnionego po naciśnięciu prawego przycisku myszy i wskazaniu właściwej strony, opcję Dodaj do Ulubionych adres wskazanej strony zostanie dodany do listy ulubionych. Menu kontekstowe Naciśnięcie prawego przycisku myszy wywołuje menu pozwalające na zrealizowanie wielu typowych dla wybranego obiektu czynności. Wybranie jednej z pozycji menu kontekstowego jest często najszybszym sposobem na wykonanie danej czynności. A ponieważ nie ma nic bardzie irytującego niż przedłużające się próby znalezienia opcji, która gdzieś tu była. Opcje menu kontekstowego linku Otwórz wyświetla wskazywany przez link obiekt. Otwórz w nowym oknie wyświetla wskazywany przez link obiekt w nowym oknie. Zapisz element docelowy jako zapisanie na dysku dokumentu wskazywany przez link. Drukuj element docelowy wydrukowanie strony wskazywany przez link Kopiuj skrót zapisanie w schowku adresu do obiektu wskazywanego przez link. Dodaj do Ulubionych dodanie wskazanego adresu do listy ulubionych Właściwości otwarcie okna właściwości wskazywanego obiektu. Opcje menu kontekstowego tła Zapisz jako tło zapisanie tła w postaci pliku na dysku. Ustaw jako tło ustawienie tła strony jako tapety pulpitu. Kopiuj tło skopiowanie do schowka tła strony. Zaznacz wszystko zaznaczenie całej zawartości strony. Utwórz skrót utworzenia na pulpicie skrót do strony. 6

7 Dodaj do Ulubionych dodanie strony do listy ulubionych. Wyświetl źródło wyświetla kod źródłowy strony. Kodowanie zmiana standardu kodowania znaków. Drukuj wydrukowanie strony. Odśwież ponowne pobranie strony. Właściwości otwarcie okna właściwości wskazywanego obiektu. Opcje menu kontekstowego grafika Zapisz rysunek jako zapisanie rysunku na dysku. Ustaw jako tapetę ustawienie rysunku jako tapety pulpitu. Kopiuj skopiowanie rysunku do schowka Windows Właściwości otwarcie okna właściwości wskazywanego obiektu. Przeglądanie zasobów internetowych Aby wywołać stronę, znając jej adres, wybierz Plik Otwórz. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Otwórz. W polu tekstowym można wpisać adres strony WWW, ale również lokalizację pliku na dysku. Prostszą metodą jest ustawienie kursora w polu Adres i wprowadzenie adresu, po czym naciśnięcie klawisza Enter lub kliknięcie przycisku Przejdź. Jeżeli chcemy wywołać stronę, której adres uprzednio wpisaliśmy z klawiatury (ale już go nie pamiętamy), możemy skorzystać z przycisku Historia. Po jego naciśnięciu, w lewej części ekranu zostanie wyświetlona lista odwiedzonych stron. Jeżeli chcemy przywołać stronę oglądaną jakiś czas temu, a której nie umieściliśmy na liście ulubionych stron, wystarczy kliknąć żądaną stronę spowoduje to jej wyświetlenie w głównym oknie przeglądarki. Aktualnie oglądana strona może zostać z łatwością wydrukowana. Wystarczy nacisnąć przycisk Drukuj. Ustawienie strony może być dokonane poprzez wybór z menu głównego opcji Plik Ustawienia strony. 7

8 Jak to zrobić? Aby ponownie wyświetlić ostatnio przeglądaną stronę, naciśnij przycisk Wstecz. Aby wykonać krok naprzód po uprzednim cofnięciu się, naciśnij przycisk Dalej. Aby przerwać pobieranie strony, naciśnij przycisk Zatrzymaj. Aby ponowne pobrać aktualną stronę, naciśnij przycisk Odśwież. Korzystaj z tej możliwości, jeżeli z jakichś powodów wczytana strona jest niekompletna lub uszkodzona. Aby wywołać stronę główną, naciśnij przycisk Start. Aby wyświetlić okno wyszukiwarki internetowej, naciśnij przycisk Wyszukaj. Aby wyświetlić okno ulubionych stron, naciśnij przycisk Ulubione. Aby wyświetlić okno multimediów, naciśnij przycisk Multimedia. Okno Multimedia jest nowością w nowej wersji programu Internet Explorer. Ma ono ułatwić odtwarzanie muzyki, wideo lub plików multimedialnych. Umożliwia ono m.in. słuchanie audycji ulubionych internetowych stacji radiowych podczas używania komputera. Aby wyświetlić listę ostatnio odwiedzanych stron, naciśnij przycisk Historia. Aby wydrukować aktualnie oglądaną strony, naciśnij przycisk Drukuj. 8

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika BitDefender Business Client Podręcznik użytkownika Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może

Bardziej szczegółowo

Po prostu Windows XP PL. Service Pack 2

Po prostu Windows XP PL. Service Pack 2 IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Rozdział I - Internet 1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych i Internecie Różnice między WWW a URL Poznanie pojęć typu TCP/IP, domena, hipertekst, http,

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

profil organizacji np.: com oznacza firmę; edu placówkę oświatową; gov instytucję rządową; org organizację itp. www.wmbp.edu.pl

profil organizacji np.: com oznacza firmę; edu placówkę oświatową; gov instytucję rządową; org organizację itp. www.wmbp.edu.pl Pierwsze kroki w świecie Internetu Cz. 1. Budowa i najważniejsze funkcje przeglądarki Internet to globalna sieć, łącząca miliony komputerów na całym świecie. Umożliwia, m.in.: korzystanie ze zgromadzonej

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika Outlook Expressa

Poradnik użytkownika Outlook Expressa Poradnik użytkownika Outlook Expressa Podobnie jak wiele nowinek komputerowych, pocztę elektroniczną uważano kiedyś za przejściową modę bez rzeczywistej wartości, zwłaszcza w epoce wczesnego Internetu.

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Podręcznik użytkownika

Synology DiskStation Podręcznik użytkownika ID dokumentu 110302DSMUGPLK Dotyczy modeli DS111 DS110+ DS110j DS211+ DS211 1 DS211j DS710+ DS411+II DS411j DS411slim DS410 DS1511+ RS411 RS810+ RS810RP+ RS2211+ RS2211RP+ Spis treści Rozdział 1: Przegląd

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

4. Posługiwanie się narzędziami Open Source

4. Posługiwanie się narzędziami Open Source 4-1 4. Posługiwanie się narzędziami Open Source SUSE Linux Enterprise Desktop 10 to produkt dla komputera na biurko. Oznacza to, że spora część oprogramowania przewidziana jest na potrzeby biurowe, takie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0. Instrukcja obsługi, język polski

Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0. Instrukcja obsługi, język polski 1 ARCHOS 104 Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0 Instrukcja obsługi, język polski Wersja 1.0 - Najnowszą wersję instrukcji obsługi oraz aktualizację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

7 sekretów Windows 7

7 sekretów Windows 7 Menedżer poświadczeń Identyfikator Windows Live Live Mesh SkyDrive SkyDrive w Windows 7 Tryb pełnoekranowy Menu kontekstowe 12 7 sekretów Windows 7 W tym rozdziale znajdziesz informacje o przydatnych,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja aplikacji 1.0

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja aplikacji 1.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wersja aplikacji 1.0 ZAWARTOŚD 1. MyDysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.2. Instalacja programu... 7 2.2.1. Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Desktop Software. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Desktop Software. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Desktop Software Wersja: 7.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2012-06-05 SWD-20120605131050757 Spis treści Podstawy... 7 Informacje BlackBerry Desktop Software... 7 Konfigurowanie smartfonu

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo