PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI"

Transkrypt

1 POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I KWARTAŁ 213

2 PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I KWARTAŁ 213 POLSKA GOSPODARKA GŁÓWNE WSKAŹNIKI EKONOMICZNE PKB,8% Bezrobocie 14,3% Inflacja 1,3% Źródło: GUS, BZ WBK PKB (%) 6% 4% 2% Źródło: GUS, BZ WBK, Ministerstwo Finansów Gospodarka ZARYS OGÓLNY Zdaniem analityków głównych instytucji finansowych w Polsce, wzrost gospodarczy wyniósł w I kw. 213 r. około,8%. Nawet w najbardziej pesymistycznych prognozach odrzucana jest możliwość spadku PKB. W marcu br. nieco poprawiły się negatywne oceny ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym. Indeks PMI dla sektora wzrósł w pierwszym kwartale o,5 pkt w stosunku do okresu październik - grudzień 212, osiągając 48,5 pkt. Wstępne dane opracowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zawierają informację o marcowej stopie bezrobocia równej 14,3%. Jest to spadek o,1 p.p. w stosunku do lutego, kiedy to odnotowano najwyższy poziom bezrobocia od 6 lat. W styczniu odnotowano szybszy od oczekiwanego spadek inflacji, która ukształtowała się na poziomie 1,7% rok do roku. Kolejne miesiące przyniosły kontynuację trendu: tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych zwolniło w marcu br. do 1% w skali roku. Natomiast wskaźnik kwartalny szacowany jest na 1,3% r/r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w marcu 3 832,81 zł, co stanowi wzrost o 1,6% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Jednak w związku z malejącą inflacją realna dynamika dochodów jest wyższa. W odpowiedzi na odbiegającą od scenariusza NBP sytuację gospodarczą kraju, Rada Polityki Pieniężnej postanowiła w marcu obniżyć stopy procentowe o 5 pkt bazowych. W efekcie, stopa referencyjna spadła do najniższego poziomu w historii: 3,2, który został utrzymany w kwietniu. BEZROBOCIE (%) Źródło: GUS, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej PROGNOZY Ekonomiści głównych instytucji krajowych oceniają, że I kwartał 213 r. był dołkiem koniunktury i prognozują na okres kwiecień - czerwiec przyspieszenie wzrostu gospodarczego do około 1,1%. Obecnie NBP szacuje, że w 213 roku PKB Polski wzrośnie o 1,3%. Spodziewane jest utrzymanie się umiarkowanego popytu krajowego na towary zagraniczne, co w połączeniu z przewidywanym ożywieniem eksportu spowoduje dalszą poprawę bilansu handlowego. Zdaniem analityków eksport netto pozostanie głównym motorem wzrostu gospodarczego w tym roku. Po marcowym (piątym z rzędu) zmniejszeniu stóp procentowych Rada Polityki Pieniężnej poinformowała w kwietniowym komunikacie o utrzymaniu poziomu sprzed miesiąca. Prezes RPP dopuścił możliwość kolejnej obniżki, jednak według ekspertów IBnGR stopy procentowe NBP pozostaną bez zmian do końca roku. Obecnie przeważają pesymistyczne projekcje dotyczące rynku pracy. W perspektywie najbliższych trzech lat NBP przewiduje kontynuację wzrostu stopy bezrobocia. Na kolejne miesiące prognozowany jest dalszy spadek inflacji. W II kwartale ukształtuje się ona prawdopodobnie na poziomie około 1%. INFLACJA (%) 4% 3% 2% 1% Źródło: GUS, Ministerstwo Finansów 2 COLLIERS INTERNATIONAL

3 PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I KWARTAŁ 213 POLSKA RYNEK BIUROWY TRENDY II kw. 213 POPYT CZYNSZE PUSTOSTANY POWIERZCHNI BIUROWEJ I KW. 213 MIASTO STRUKTURA POPYTU W WARSZAWIE 4,96% 1,99% Pustostany (m 2 ) (%) ,9% Kraków ,6% Wrocław 424 1,1% Trójmiasto ,4% Poznań ,8% Katowice ,3% Łódź ,8% Lublin ,8% Szczecin ,8% Rynek biurowy ZARYS OGÓLNY Na koniec pierwszego kwartału 213 roku całkowita podaż powierzchni biurowej w Polsce wyniosła blisko 6 mln m 2. Do użytku oddano projekty o łącznej powierzchni 182 m 2. 42% nowo ukończonej powierzchni trafiło na warszawski rynek biurowy. Wśród miast regionalnych największy przyrost zasobów odnotowały Wrocław, Trójmiasto i Szczecin. Całkowita aktywność najemców na głównych rynkach biurowych kształtowała się na poziomie 252 m 2. Blisko 6 zarejestrowanego wolumenu stanowiły nowe umowy. Udział transakcji typu pre-let kształtował się na poziomie 28%. Współczynnik pustostanów dla wszystkich rynków biurowych wzrósł do 1,2%. na koniec pierwszego kwartału 213 r. podaż nowoczesnej powierzchni biurowej wyniosła 3,93 mln m 2. Na rynek dostarczono cztery obiekty o łącznej powierzchni 76 2 m 2. Największy przyrost zasobów biurowych odnotowała strefa Południowa Górna (63 7 m 2 ), gdzie ukończono takie projekty jak Konstruktorska Business Center (48 3 m 2 ) oraz Ambassador Office Building (15 4 m 2 ). Wśród pozostałych inwestycji oddanych do użytku należy wymienić pierwszą fazę kompleksu Oxygen Park (8 5 m 2, strefa Południowa Zachodnia) oraz Plac Bankowy 1 (4 m 2, Centrum). Miasta regionalne nowa podaż dostarczona na osiem głównych rynków regionalnych wyniosła 16 m 2. Najwięcej powierzchni biurowej ukończono we Wrocławiu, gdzie do użytku oddano projekty Sky Tower (28 1 m 2 ) oraz Green Towers II (1 8 m 2 ). Wśród pozostałych miast regionalnych wysoką aktywnością deweloperską charakteryzowały się również Trójmiasto (3 2 m 2 ) i Szczecin (17 85 m 2 ). Oprócz wyżej wymienionych inwestycji, w omawianym okresie do użytku oddano miedzy innymi dwa kolejne budynki w ramach kompleksu Olivia Buisness Park (23 8 m 2, Trójmiasto), Baltic Business Park C (1 85 m 2, Szczecin) oraz Nowe Katowickie Centrum Biznesu (13 m 2, Katowice). 36,51% 56,54% POPYT Nowe umowy Renegocjacje / Przedłużenia Ekspansje Własny użytek POPYT W WARSZAWIE (tys. m 2 ) w pierwszym kwartale najemcy podpisali umowy na ponad 155 m 2, co oznacza 24% wzrost w porównaniu do pierwszego kwartału 212 r. Nowe umowy stanowiły ponad 5 zarejestrowanego popytu, natomiast udział renegocjacji i przedłużeń wyniósł 36,. Najwięcej powierzchni biurowej wynajęto w strefach Południowej Górnej i Obrzeżach Centrum, gdzie wolumen transakcji wyniósł odpowiednio 62 5 m 2 oraz 27 2 m 2. Wśród umów zawartych w omawianym okresie można wymienić: BNP Paribas w Trinity Park (11 m 2, renegocjacja), Play w Marynarska BP (9 5 m 2, renegocjacja i ekspansja), a także Schneider w Parku Rozwoju (6 97 m 2, pre-let). Miasta regionalne popyt na powierzchnię biurową odnotowany w trzech pierwszych miesiącach 213 r. oscylował wokół 97 m 2. Na rynku dominowały nowe umowy, których udział wyniósł 56%, podczas gdy renegocjacje i przedłużenia stanowiły 12% całkowitego wolumenu. Najwyższa aktywność najemców została zarejestrowana w Krakowie i we Wrocławiu, gdzie wynajęto odpowiednio 25 2 m 2 oraz 24 3 m 2. Wśród transakcji zawartych w pierwszym kwartale 213 r. można wymienić Brown Brothers Harriman w Orange Office Park (pre-let, 4 7 m 2, Kraków), Geoban w Łużycka Office Center (renegocjacja, 2 8 m 2, Trójmiasto), UBS w Green Office (nowa umowa, 2 75 m 2, Kraków) oraz Deloitte (pre-let, 1 8 m 2, Ubiq Business Park, Poznań). 3 COLLIERS INTERNATIONAL

4 PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I KWARTAŁ 213 POLSKA RYNEK BIUROWY UDZIAŁ RYNKÓW REGIONALNYCH W WOLUMENIE TRANSAKCJI I KW % 2 7% 4% 2 26% Katowice Kraków Łódź Poznań Szczecin Trójmiasto Wrocław WYBRANE UMOWY NAJMU I KW. 213 DOSTĘPNA POWIERZCHNIA pierwszy kwartał 213 r. był kontynuacją trendu wzrostowego obserwowanego w całym ubiegłym roku. Na koniec marca współczynnik powierzchni niewynajętej dla Warszawy wyniósł 9,8%. Poziom pustostanów w strefach centralnych zwiększył się do 9,6%, natomiast dla obszaru poza Centrum oscylował wokół 1. Miasta regionalne najniższy współczynnik pustostanów zarejestrowano w Krakowie, gdzie niewynajęte pozostało jedynie 3,6% istniejących zasobów biurowych. Największe wzrosty wskaźnika zostały zanotowane w Trójmieście, Lublinie oraz Poznaniu. CZYNSZE - stawki bazowe czynszu za powierzchnię biurową w centrum pozostały stabilne i kształtowały się na poziomie 22,2 EUR/m²/miesiąc. Lokalizacje poza centrum oferowały powierzchnię biurową w przedziale od 12 do 17 EUR/m 2 /miesiąc. Miasta regionalne stawki wywoławcze czynszu na rynkach regionalnych wahały się od 11 do 16 EUR/m 2 /miesiąc. Niewielka tendencja spadkowa została odnotowana na wrocławskim rynku biurowym. NAJEMCA POWIERZCHNIA (m 2 ) BUDYNEK PROGNOZY Na koniec pierwszego kwartału w budowie znajdowało się 97 m 2. Schneider Geoban Pre-let: 6 97 Renegocjacja: 2 81 Park Rozwoju Łużycka Office Park Trójmiasto Nadchodzące kwartały nadal będą charakteryzowały się wysoką aktywnością deweloperską. Według prognoz nowa podaż, która trafi na rynek do końca bieżącego roku, wyniesie około 45 m 2. Popyt na powierzchnię biurową będzie kształtował się na stabilnym poziomie. Medicover Polski Bank Przedsiębiorczości Renegocjacja: 1 4 Renegocjacja: 1 34 Atrium Centrum Horizon Plaza Stawki czynszu za powierzchnię biurową pozostaną na niezmienionym poziomie. W przypadku wybranych rynków regionalnych, takich jak Kraków czy Katowice, obniżenie wskaźnika pustostanów może przełożyć się na wzrost stawek wywoławczych. Espirito Renegocjacja: 1 12 Lumen Rule Financial Nowa umowa: 89 Okrąglak Poznań Arcadis Nowa umowa: 67 Długosza Business Park Wrocław PRZECIĘTNE STAWKI CZYNSZU MIASTO MIN. (EUR/m 2 ) MAX. (EUR/m 2 ) : COB : poza COB 17, 27, 12, 17, Kraków 13, 15, Wrocław 11, 15, Trójmiasto 12,75 15, Poznań 13, 16, Katowice 11, 13,5 Łódź 11, 13, Szczecin 1,5 14, 4 COLLIERS INTERNATIONAL

5 PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I KWARTAŁ 213 POLSKA RYNEK MAGAZYNOWY Rynek magazynowy PODSTAWOWE DANE (I kw. 213) Podaż m 2 Popyt m 2 Współczynnik wolnych powierzchni 1,2% CAŁKOWITA m CAŁKOWITY POPYT m ZARYS OGÓLNY Całkowita podaż nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce na koniec I kwartału 213 r. osiągnęła poziom ponad 7,48 mln m 2. W budowie znajdowało się natomiast ok. 24,6 tys. m 2, z których blisko 7 zostało już wynajęte. W pierwszych trzech miesiącach roku do użytku zostało oddanych 128,1 tys. m 2 nowoczesnych powierzchni magazynowych. Jest to wynik niższy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, kiedy to nowa podaż wyniosła ponad 194 tys. m 2. Wolumen transakcji osiągnął poziom nieco ponad 351,3 tys. m 2, co dało wynik słabszy niż w ostatnim kwartale 212 roku, kiedy to wynajęto ok. 475 tys. m 2. Na ogół transakcji złożyły się w porównywalnym stopniu nowe umowy (51%) oraz renegocjacje (49%). Współczynnik powierzchni niewynajętych wzrósł w stosunku do ostatniego kwartału 212 roku i wyniósł 1,2%. Było to wynikiem wzrostu podaży oraz spadku aktywności najemców. W stosunku do poprzedniego kwartału czynsze za powierzchnie magazynowe nie uległy znaczącej zmianie, jednak w regionach, w których współczynnik powierzchni niewynajętych obniżył się, możemy obserwować niewielką tendencję wzrostową. całkowita podaż nowoczesnych powierzchni magazynowych w trzech warszawskich strefach na koniec I kwartału 213 pozostała na niezmienionym poziomie 2,6 mln m². Obecnie w trakcie budowy znajduje się sześć obiektów o łącznej powierzchni około 55,8 tys. m², z czego 63% zostało już wynajęte. Polska Centralna zasoby powierzchni magazynowych w I kwartale pozostały na poziomie z końca 212 r., 1 mln m². W fazie budowy jest obecnie 19,5 tys. m² w ramach rozbudowy kompleksu Tulipan Park Stryków. Poznań I kwartał 213 r. nie przyniósł zmian w zasobach powierzchni magazynowych w rejonie Poznania. Istniejąca podaż pozostała na poziomie ok. 9,5 tys. m². Aktualnie w budowie znajduje się 28,5 tys. m², z czego prawie połowa jest już wynajęta. Górny Śląsk niezmiennie pozostaje drugim po Warszawie rynkiem magazynowym w Polsce. Całkowita podaż nowoczesnych powierzchni magazynowych na koniec I kwartału wzrosła o 46,5 tys.m² i ukształtowała się na poziomie 1,4 mln m². W budowie znajduje się obecnie 35,1 tys. m² w ramach 3 projektów. Kraków nadal pozostaje jednym z trzech najmniejszych rynków magazynowych w Polsce. Istniejąca podaż na koniec marca 213 r. wyniosła niewiele ponad 149,5 tys. m². Wrocław całkowita podaż powierzchni magazynowych zwiększyła się w I kwartale 213 r. o 44,3 tys. m² i wyniosła ponad 765,5 tys. m². W budowie znajdują się trzy obiekty magazynowe o łącznej powierzchni przekraczającej 35,3 tys. m². Gdańsk całkowite zasoby powierzchni magazynowych na koniec I kwartału 213 r. zwiększyły się o 14 tys. m² (w ramach Pomorskiego Centrum Logistycznego) i wyniosły 187,3 tys. m². Toruń podaż powierzchni magazynowych w porównaniu zarówno do poprzedniego kwartału, jak i do całego roku 212, nie uległa zmianie i wynosi obecnie ok. 96,2 tys. m². Szczecin pod względem podaży nowoczesnych powierzchni magazynowych pozostaje niezmiennie najmniejszym rynkiem w Polsce. Całkowite zasoby na koniec I kwartału wyniosły podobnie jak na koniec roku 212 niespełna 42 tys. m². W budowie znajduje się obecnie 6,9 tys. m² w ramach pierwszego etapu inwestycji North-West Logistic Park. 5 COLLIERS INTERNATIONAL

6 PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I KWARTAŁ 213 POLSKA RYNEK MAGAZYNOWY WYBRANE TRANSAKCJE NAJMU NAJEMCA Dirks Consumer Logistics Electrolux Poland POW. (m 2 ) BUDYNEK 2 SKALSKI-Logistic Park Millennium Park Pruszków I Spedimex Panattoni Park Stryków Henkel Panattoni Park Poznan II Stalgast Prologis Park Warsaw II No Limit 13 Pruszkowskie Centrum Dystrybucyjne Volkswagen Prologis Park Poznań II Hutchinson 9 3 Panattoni Park Łódź East Cursor 7 1 Good Point Puławska Sanico City Point WSPÓŁCZYNNIK DOSTĘPNYCH POWIERZCHNI IV kw. 212 I kw. 213 EFEKTYWNE STAWKI CZYNSZU (EUR/m²) REGION MIN. (EUR/m²) MAX. (EUR/m²) I 3,8 5, II 1,9 2,8 III 2,1 2,5 Polska Centralna 2, 3,1 Poznań 2,6 3,1 Górny Śląsk 2,85 3,4 Kraków 3,5 4,5 Wrocław 2,8 3,25 Gdańsk 3, 3,55 Toruń 2,5 2,9 Szczecin 2,7 3,3 POPYT w I kwartale 213 r. trzy warszawskie strefy okazały się najbardziej aktywnym rynkiem pod względem wolumenu transakcji. Podpisano 38 umów najmu na łączną powierzchnię 15,2 tys. m². Najwięcej, bo blisko 67% powierzchni wynajętej w Warszawie, znajdowało się w strefie II, natomiast najmniej w strefie III (7%). 61% wolumenu transakcji stanowiły renegocjacje, natomiast blisko 39% przypadło na nowe umowy. Polska Centralna porównywalnie do poprzedniego kwartału, w ciągu pierwszych trzech miesięcy 213 r. w tym regionie wynajętych zostało nieco ponad 31,5 tys. m², co stanowi 9% wolumenu transakcji dla całej Polski. Udział nowych umów najmu wyniósł 47% wszystkich transakcji, natomiast renegocjacji 53%. Poznań w porównaniu do IV kwartału 212 r. wolumen transakcji dla Poznania nieznacznie się zmniejszył i osiągnął poziom 42,4 tys. m², które zostały wynajęte w ramach sześciu transakcji. W omawianym okresie, w Poznaniu dominowały nowe umowy, które stanowiły 6 ogółu transakcji. GórnyŚląsk w I kwartale roku wynajęto łącznie ponad 57,7 tys. m². Wśród umów dominowały renegocjacje, stanowiące 58% ogółu. Pod względem wolumenu transakcji Górny Śląsk znalazł się na drugim miejscu po Warszawie. Kraków I kwartał 213 r. pod względem wolumenu transakcji zamknął się na poziomie 3,4 tys. m² w ramach jednej nowej umowy. Wrocław podpisano 9 umów najmu na łączną powierzchnię ponad 55,2 tys. m². Podobnie jak w Poznaniu, dominowały nowe umowy (71%). Transakcje przeprowadzone we Wrocławiu stanowiły 16% aktywności najemców w kraju. Gdańsk w I kwartale 213 r. zawarte zostały dwie nowe umowy najmu na łączną powierzchnię 8,8 tys. m², co stanowiło 2% wolumenu transakcji w kraju. Toruń w ciągu trzech pierwszych miesięcy bieżącego roku nie odnotowano żadnej aktywności najemców. Szczecin w I kwartale 213 r. zawarta została jedna nowa umowa najmu na łączną powierzchnię 2,1 tys. m². DOSTĘPNE POWIERZCHNIE W I kwartale współczynnik powierzchni niewynajętych w Polsce nieznacznie wzrósł w porównaniu do stanu z końca roku 212 i osiągnął poziom 1,2%. współczynnik wolnych powierzchni w stosunku do IV kwartału 212 roku zwiększył się z 11,7% do 14,2%. Dla poszczególnych stref kształtował się odpowiednio na poziomie: 15,1% (strefa I), 15,6% (strefa II), 6,9% (strefa III). Największą zmianę zaobserwowano w strefie II, gdzie współczynnik ten wzrósł o ponad 4 punkty procentowe. Miasta regionalne najniższy współczynnik powierzchni niewynajętych odnotowany został w Poznaniu (2,3%), na Górnym Śląsku (4,7%) i we Wrocławiu (5,2%), najwyższy natomiast w Szczecinie (19,6%) i Centralnej Polsce (17,). STAWKI CZYNSZU Czynsze w I kwartale roku utrzymały się na niezmienionym poziomie na większości rynków. Niewielka tendencja wzrostowa została zaobserwowana jedynie w regionach, w których współczynnik powierzchni niewynajętych obniżył się w stosunku do końca roku 212. PROGNOZY Obecnie w budowie znajduje się blisko 24,6 tys. m² powierzchni magazynowych. Warto zauważyć, że blisko 7 powierzchni w tych obiektach zostało już wynajęte. W związku z powyższym możemy spodziewać się stopniowego spadku współczynnika powierzchni niewynajętych. Szacuje się, że w kolejnym kwartale popyt na większości rynków będzie utrzymywał się na stabilnym poziomie. Prognozuje się wzrost zainteresowania nowymi rynkami, takimi jak Szczecin, Białystok czy Rzeszów. Możemy oczekiwać, że zainteresowanie operatorów logistycznych mniejszymi terminalami przeładunkowymi typu cross-dock będzie nadal wzrastać, co jest związane z rozwojem sektora 3PL, czyli tzw. logistyki firm trzecich. W związku z malejącym współczynnikiem powierzchni niewynajętych czynsze na wybranych rynkach mogą wykazywać niewielką tendencję wzrostową. 6 COLLIERS INTERNATIONAL

7 PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I KWARTAŁ 213 POLSKA RYNEK HANDLOWY W UJĘCIU ROCZNYM ORAZ CAŁKOWITA m² mln m² 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, WYBRANE TRANSAKCJE NAJMU / OTWARCIA W I KWARTALE 213 NAJEMCA Peek & Cloppenburg WSPÓŁCZYNNIK PUSTOSTANÓW W NAJWIĘKSZYCH POLSKICH AGLOMERACJACH 4% 3% 2% 1% WSPÓŁCZYNNIK PUSTOSTANÓW W MIASTACH REGIONALNYCH (2-4 TYS. MIESZKAŃCÓW) 8% 7% 6% 4% 3% 2% 1% Roczna podaż POW. (m²) LOKALIZACJA 3 8 TK Maxx Sports Direct 2 35 Galeria Katowicka, Katowice Poznań City Center, Poznań Europa Centralna, Gliwice Reserved 2 3 Atrium Biała, Białystok Louis Vuitton 27 Całkowita podaż Dom Mody vitkac, Rynek Handlowy ZARYS OGÓLNY W I kwartale 213 r. do użytku oddano ponad 11 m² nowoczesnej powierzchni handlowej, tym samym całkowita podaż w Polsce osiągnęła 9,29 mln m². Współczynnik pustostanów w największych aglomeracjach utrzymuje się na relatywnie stabilnym poziomie, nie przekraczając. Na koniec I kwartału 213 roku całkowita podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce wyniosła ok. 9,29 mln m 2. W minionym kwartale do użytku oddano cztery nowe centra handlowe o łącznej powierzchni ponad 11 m², z których trzy zlokalizowane są w największych aglomeracjach. Największym oddanym do użytku centrum handlowym jest Europa Centralna w Gliwicach, która oferuje łącznie 67 m² najmu w ramach galerii handlowej (27 m²) oraz parku handlowego (4 m²). W Warszawie ukończono trzecie w aglomeracji centrum wyprzedażowe - Factory Annopol (19 7 m²), a w Poznaniu śródmiejską Galerię MM. Poza największymi rynkami, do użytku została oddana Galeria Veneda w Łomży (16 2 m²). POPYT W I kwartale 213 r. na polskim rynku pojawiło się kilka nowych marek, m.in. salon Hollister (amerykańskiej sieci Abercrombie & Fitch) otwarty w Galerii Mokotów w Warszawie. Jest to pierwszy sklep marki w Europie Środkowo-Wschodniej. 1 marca zadebiutowała również nowa marka w portfelu Grupy LPP - Sinsay, otwierając równocześnie 5 salonów w różnych lokalizacjach. Wejściem na polski rynek zainteresowane są również nowe marki, m.in. Louis Vuitton, którego pierwszy salon ma pojawić się w czerwcu w warszawskim Domu Mody vitkac. DOSTĘPNE POWIERZCHNIE Współczynnik powierzchni niewynajętej w głównych polskich aglomeracjach utrzymuje się na poziomie poniżej, najniższą wartość odnotowując niezmiennie na rynku szczecińskim. W miastach regionalnych o liczbie mieszkańców między 2-4 tys. współczynnik pustostanów kształtuje się na bardziej zróżnicowanym poziomie, wahając się od 1% do 7,6%. Najmniej dostępnej powierzchni znajduje się w Lublinie i Częstochowie, gdzie współczynnik pustostanów jest mniejszy od 2%. Na trzech rynkach - w Kielcach, Toruniu i Radomiu - współczynnik powierzchni niewynajętej przekroczył. PROGNOZY Szacuje się, że w nadchodzących trzech kwartałach 213 r. podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce zwiększy się o ponad 5 m², z czego większość zostanie oddana do użytku w głównych aglomeracjach miejskich w dużych obiektach handlowych (m.in. Poznań City Center w Poznaniu, Galeria Katowicka w Katowicach, Galeria Bronowice w Krakowie, czy rozbudowane CH Wzgórze w Gdyni). Ze względu na wysoki poziom planowanej nowej podaży na wybranych największych rynkach spodziewany jest wzrost współczynnika pustostanów. 7 COLLIERS INTERNATIONAL

8 PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I KWARTAŁ 213 POLSKA PODSTAWOWE DEFINICJE 522 biur w 62 krajach na 6 kontynentach Stany Zjednoczone: 125 Kanada: 38 Ameryka Łacińska: 18 Azja Pacyfik: 214 EMEA: 117 Roczny przychód w wysokości 1,8 mld USD Zarządzanie 116 mln m 2 Ponad 12 3 pracowników KONTAKT: Dział Doradztwa i Badań Rynku Agnieszka Winkler Senior Analyst Tel COLLIERS INTERNATIONAL POLSKA Pl. Piłsudskiego 3-78 Tel Niniejsze opracowanie nie wyczerpuje wszystkich istotnych zagadnień oraz aspektów, które odnoszą się do jego przedmiotu. Intencją niniejszego opracowania nie jest udzielenie porady prawej lub innej porady. PODSTAWOWE DEFINICJE Najwyższy czynsz bazowy (transakcyjny): odpowiada najwyższemu, wolnorynkowemu poziomowi czynszów, którego można się spodziewać w przypadku najmu powierzchni o standardowej wielkości, najlepszej jakości i specyfikacji, w najatrakcyjniejszej lokalizacji na rynku w momencie przeprowadzania analizy. Powinien odzwierciedlać poziom czynszów, na jakim zawierane są porównywalne transakcje w danym okresie, choć nie musi być (z nimi) identyczny, szczególnie jeśli liczba zawieranych umów jest ograniczona lub w jej skład wchodzą bardzo specyficzne i mało reprezentatywne umowy najmu. Jeśli w danym okresie na rynku nie doszło do zawarcia odpowiednich transakcji, podana liczba będzie wielkością szacunkową, przyjmowaną w oparciu o ekspercką ocenę warunków rynkowych, przy zachowaniu kryteriów dotyczących wielkości i standardu wynajmowanej powierzchni. Najwyższy efektywny czynsz: to najwyższa na rynku stawka czynszu płacona finalnie przez najemcę, uzyskana w wyniku odjęcia od najwyższego czynszu bazowego wartości okresu zwolnień czynszowych i/lub kontrybucji finansowych przeznaczonych na aranżację powierzchni, oferowanych w momencie przeprowadzania analizy. Średni czynsz bazowy/transakcyjny: przeciętny czynsz możliwy do uzyskania na rynku za moduł standardowej wielkości o parametrach odpowiadających oczekiwaniom rynkowym, wyznaczany w oparciu o stawki wywoławcze dla obiektów komercyjnych spełniających kryteria nowoczesnych powierzchni biurowych, magazynowych lub handlowych w poszczególnych lokalizacjach, w momencie przeprowadzania analizy. Całkowita podaż: odnosi się do powierzchni wynajmowalnej brutto we wszystkich budynkach, spełniającej wymogi dotyczące nowoczesnej powierzchni biurowej, magazynowej lub handlowej. Powierzchnia w aktywnej budowie: określa powierzchnię pod wynajem brutto dostępną w nowo powstających albo w istniejących budynkach, w których w momencie przeprowadzania badania trwały istotne prace remontowe lub renowacyjne. Powierzchnia w nieaktywnej budowie: określa powierzchnię pod wynajem brutto oferowaną w nieruchomości, której budowa lub remont/renowacja zostały rozpoczęte, jednak prace budowlane wstrzymano na okres 3 miesięcy lub dłuższy. Powierzchnia wolna: odnosi się do niewynajętej i aktywnie oferowanej na rynku w momencie przeprowadzania badania powierzchni pod wynajem brutto w istniejących budynkach uwzględnionych w całkowitej podaży. Powierzchnia powinna być niezwłocznie dostępna dla potencjalnego najemcy. Całkowita aktywność rynkowa (popyt): suma powierzchni brutto, która została sprzedana bądź wynajęta w analizowanym okresie; może być sklasyfikowana jako transakcja typu: przednajem (przed rozpoczęciem budowy), przednajem (przed ukończeniem budowy), nowy najem, ekspansja, odnowienie umowy/renegocjacja, podnajem oraz leasing zwrotny. BADANIA RYNKU Dział Badań i Doradztwa to grupa specjalistów działających w ramach Colliers International, lidera na rynku nieruchomości komercyjnych oferującego profesjonalne doradztwo oraz szeroki wachlarz usług specjalistycznych na rynku nieruchomości komercyjnych. Analitycy Colliers dostarczają klientom kompleksowego wsparcia w podejmowaniu decyzji biznesowych, począwszy od zbierania danych po przygotowywanie złożonych analiz rynkowych. Regularnie zbierane i aktualizowane dane rynkowe umożliwiają przygotowanie wszechstronnych analiz z uwzględnieniem podaży, popytu, poziomu absorpcji, stawek oraz danych transakcyjnych na rynkach kapitałowych, powierzchni biurowych, magazynowych oraz handlowych. W przypadku większości krajów europejskich definicje dotyczące rynku biurowego są zgodne z ustaleniami przyjętymi przez forum analityków rynków Europy Środkowo-Wschodniej (CEE Research Forum), którego jednym z założycieli jest firma Colliers. Forum zostało powołane w celu zapewnienia spójnej metodologii, zwiększenia przejrzystości i rzetelności przygotowywanych analiz rynku nieruchomości w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. 8 COLLIERS INTERNATIONAL

9 Accelerating success.

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE Warszawa Po znacznym spadku aktywności rynkowej w 2009 roku od końca zeszłego roku obserwujemy poprawę sytuacji na rynku powierzchni

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE W pierwszej połowie roku nastąpił znaczny spadek w dynamice nowej podaży. Jest to konsekwencja wycofania się deweloperów z projektów

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów[%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 W drugim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów [%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 W pierwszym kwartale br. odnotowano wyraźny wzrost aktywności najemców i deweloperów

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce m kw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Na koniec czwartego kwartału 215 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce osiągnęły

Bardziej szczegółowo

POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI III KWARTAŁ 2012. Accelerating success.

POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI III KWARTAŁ 2012. Accelerating success. POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI III KWARTAŁ 2012 Accelerating success. PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI III KWARTAŁ 2012 POLSKA GOSPODARKA GŁÓWNE WSKAŹNIKI EKONOMICZNE PKB 2, Bezrobocie 12,4% Inflacja

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce mkw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W pierwszym kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski w 2013 r.

Gospodarka Polski w 2013 r. Przegląd Rynku 2013 Gospodarka Polski w 2013 r. PKB, Inflacja 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Bezrobocie 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Według szacunków analityków głównych instytucji bankowych, produkt

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Q3 2015

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Q3 2015 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Łączne zasoby nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. 26.03.2012 r. Warszawa Opracowali: Monika Orłowska tel. 22 860 54 09

Bardziej szczegółowo

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008 Raport przygotowany przez Colliers International Poland Podsumowanie Pierwsza połowa 2008 roku okazała się być dla rynku nieruchomości magazynowych bardzo

Bardziej szczegółowo

Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych

Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych DTZ Research PROPERTY TIMES Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych II poł. 2014 09 lutego 2015 Spis treści Sytuacja makroekonomiczna 2 Podaż 3 Popyt 4 Stopa pustostanów i czynsze 5 Definicje

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015 RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015 Warszawski rynek nieruchomości biurowych III kwartał 2015 roku upłynął pod znakiem kontynuacji wcześniejszych zjawisk rynkowych: systematycznie

Bardziej szczegółowo

POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I POŁOWA 2013. Accelerating success.

POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I POŁOWA 2013. Accelerating success. POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I POŁOWA 2013 Accelerating success. PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I POŁOWA 2013 POLSKA SPIS TREŚCI Gospodarka 3 Rynek inwestycyjny 4 Rynek gruntów inwestycyjnych 5 Rynek

Bardziej szczegółowo

Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 20% do końca 2017 r.

Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 20% do końca 2017 r. MARKETVIEW Warszawski Rynek Biurowy, 1 kwartał 215 r. Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 2% do końca 217 r. Zasób biur 4,5 MLN MKW. Pustostany 13,% Poziom najmu (1 kw.215) 168.3 MKW. Absorpcja

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I KWARTAŁ 2012. Accelerating success.

POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I KWARTAŁ 2012. Accelerating success. POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I KWARTAŁ 212 Accelerating success. PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I KWARTAŁ 212 POLSKA GOSPODARKA GŁÓWNE WSKAŹNIKI EKONOMICZNE PKB 3,5% Bezrobocie 13,3% Inflacja 4,1%

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Rosnąca aktywność najemców

Rosnąca aktywność najemców PROPERTY TIMES Rosnąca aktywność najemców Warszawa, Biura, III kw. 2015 r. 5/11/2015 Spis treści Spis treści 1 Podaż 2 Popyt 2 Stopa pustostanów 3 Czynsze 3 Definicje 4 Standardowe warunki najmu 4 Pod

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH III kwartał 2013 WARSZAWA Znaczenie rynku W pierwszych trzech kwartałach 2013 roku dostarczono na rynek ponad 246 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, kształtując całkowitą

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH 1H 2013 WARSZAWA Znaczenie rynku W pierwszej połowie 2013 roku dostarczono ponad 150 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, kształtując całkowitą podaż na poziomie ponad

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku. Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku

Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku. Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w 213 roku Wrocław to jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce. W ciągu ostatniej dekady stał się jednym z największych i najważniejszych ośrodków

Bardziej szczegółowo

Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni

Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni Pierwszy kwartał 2011 na rynku magazynowym potwierdza tendencje zaobserwowane pod koniec 2010 roku. Czynsze najmu rosną w większości

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014 RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 Warszawski rynek nieruchomości biurowych IV kwartał 2014 r. Warszawa nadal cieszy się dużą popularnością pośród najemców dzięki czemu

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014 RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 Warszawski rynek nieruchomości biurowych IV kwartał 2014 r. Warszawa nadal cieszy się dużą popularnością pośród najemców dzięki czemu

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH 1Q 2013 WARSZAWA Znaczenie rynku Warszawa jako biznesowe centrum Polski charakteryzuje się największą aktywnością deweloperską w kraju. W I kwartale oddano ponad 76 000 m kw.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Rynek nowoczesnych powierzchni biurowych 2015 rynek najemcy

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Rynek nowoczesnych powierzchni biurowych 2015 rynek najemcy Warszawa Kraków Wrocław Trójmiasto Katowice Poznań Łódź Szczecin Lublin Monitoring Branżowy Analizy Sektorowe 14 września 2015 Rynek nowoczesnych powierzchni biurowych 2015 rynek najemcy Trendy bieżące

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Warszawski Rynek Biurowy MarketView

Warszawski Rynek Biurowy MarketView Warszawski Rynek Biurowy MarketView 1 POŁ. 2014 CBRE Global Research and Consulting ZASÓB BIUR 4,3 MLN MKW. PUSTOSTANY 13,4% POZIOM NAJMU 260.100 MKW. NOWE OBIEKTY 190.300 MKW. ABSORPCJA 99.000 MKW. WARSZAWSKI

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I POŁOWA 2012. Accelerating success.

POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I POŁOWA 2012. Accelerating success. POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I POŁOWA 2012 Accelerating success. PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I POŁOWA 2012 POLSKA SPIS TREŚCI Zarys ogólny 3 Gospodarka 4 Rynek inwestycyjny 5 Rynek gruntów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Rynek. nieruchomości. komercyjnych. Market. Presentation. February 2010 we Wrocławiu. Konferencja Prospects in Dolnośląskie 13 maja 2010 r.

Rynek. nieruchomości. komercyjnych. Market. Presentation. February 2010 we Wrocławiu. Konferencja Prospects in Dolnośląskie 13 maja 2010 r. Rynek Market nieruchomości Presentation komercyjnych February 2010 we Wrocławiu Konferencja Prospects in Dolnośląskie 13 maja 2010 r. Plan Prezentacji Dane ekonomiczne Rynek powierzchni biurowych Rynek

Bardziej szczegółowo

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań KOMENTARZ Open Finance, 08.06.2010 r. Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań Indeks cen mieszkań stworzony przez Open Finance wzrósł w maju po raz piąty z rzędu tym razem o 0,7 proc. Towarzyszył temu wzrost

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I POŁOWA 2011. Accelerating success.

POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I POŁOWA 2011. Accelerating success. POLSKA PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I POŁOWA 211 Accelerating success. PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI I POŁOWA 211 POLSKA SPIS TREŚCI Zarys ogólny 3 Gospodarka 4 Rynek inwestycyjny 5 Rynek gruntów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Jacek Łaszek Kraków, maj 211 r. 2 Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym, ale na wysokim poziomie Ofertowe ceny mieszkań wprowadzonych pierwszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013

RAPORT REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013 RAPORT REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013 SPIS TREŚCI 001 002 003 WPROWADZENIE RYNEK REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE WYMIAR WAROŚCIOWY ZMIANA WARTOŚCI RYNKU

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania

Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania Grupa Rynku Nieruchomości Ernst & Young Śniadanie prasowe - Warszawa, 9 maja 2012r. Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania Wprowadzenie Barometr Inwestycyjny Rynku Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

2,2% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

2,2% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Początek nowego roku nie przyniósł istotnych zmian na metropolitalnym rynku pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Prognoza rozwoju budownictwa biurowego w Warszawie 11 czerwca 2015 r.

www.pwc.com Prognoza rozwoju budownictwa biurowego w Warszawie 11 czerwca 2015 r. www.pwc.com Prognoza rozwoju budownictwa biurowego w Warszawie 11 czerwca 2015 r. Warszawa na tle Europy Ranking atrakcyjności inwestycyjnej miast Ranking na rok 2015 Miasto Ranking na rok 2014 Zmiana

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał 2015 roku

Wyniki finansowe za III kwartał 2015 roku Wyniki finansowe za III kwartał roku 10 listopada Kim jesteśmy? PEKAES TO JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH W POLSCE Profesjonalizm Efektywność Klient Ambicja Elastyczność Sukces Świadczymy

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

Po roku rekordów, 2016 będzie rokiem wyzwań na rynku biurowym

Po roku rekordów, 2016 będzie rokiem wyzwań na rynku biurowym Warszawski Rynek Biurowy, 4. kwartał 215 r. Po roku rekordów, 216 będzie rokiem wyzwań na rynku biurowym 4,68 mln mkw. 12,3% 833.2 mkw. 289.75 mkw. Obraz 1. Wybrane nowe budynki biurowe w Warszawie *Strzałki

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Maj 2013 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Już 8 miesiąc z rzędu oprocentowanie kredytów hipotecznych w złotych spada. Przeciętnie wynosi już tylko 4,59%. Od września ubiegłego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca r., kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

POLSKA III KW. 2014 RAPORT RYNEK KOMERCYJNY BIURA HANDEL INWESTYCJE. Znaczny wolumen nowej podaży i projektów w budowie

POLSKA III KW. 2014 RAPORT RYNEK KOMERCYJNY BIURA HANDEL INWESTYCJE. Znaczny wolumen nowej podaży i projektów w budowie RAPORT POLSKA RYNEK KOMERCYJNY III KW. 214 BIURA HANDEL INWESTYCJE Znaczny wolumen nowej podaży i projektów w budowie Przewaga nowej podaży na małych i średnich rynkach Wzmożona aktywność inwestorów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

POLSKA I POŁ. 2015 RAPORT RYNEK KOMERCYJNY BIUROWY INWESTYCYJNY HANDLOWY

POLSKA I POŁ. 2015 RAPORT RYNEK KOMERCYJNY BIUROWY INWESTYCYJNY HANDLOWY RAPORT POLSKA RYNEK KOMERCYJNY I POŁ. 2015 BIUROWY Znacząca aktywność deweloperów, zarówno w Warszawie, jak i na rynkach regionalnych HANDLOWY Pokaźny wolumen podaży w budowie na głównych rynkach INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Silna aktywność deweloperów

Silna aktywność deweloperów 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(f) 2016(f) DTZ Research PROPERTY TIMES Silna aktywność deweloperów Biura w Warszawie, I kwartał 2015 r. 29 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY KWECEŃ Kwiecień był drugim rekordowym miesiącem pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. Liczba sprzedanych mieszkań w ostatnim czasie większa była jedynie

Bardziej szczegółowo

POBIERZ. INFORMACJE O RYNKU MAGAZYNOWYM czerwiec 2009. Szanowni Państwo!

POBIERZ. INFORMACJE O RYNKU MAGAZYNOWYM czerwiec 2009. Szanowni Państwo! INFORMACJE O RYNKU MAGAZYNOWYM czerwiec 2009 Szanowni Państwo! Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Newsletterem opracowanym przez Dział Powierzchni Przemysłowo Magazynowych firmy Cushman & Wakefield

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu

Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu RAPORT Open Finance, 11.01.2010 r. Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu Indeks cen mieszkań opracowany przez Open Finance dla 16 największych polskich miast spadł w grudniu o 1 proc. Był to trzeci

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ STYCZEŃ 2009 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest przygotowywany na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca roku, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015 X X X X X RYNEK MESZKANOWY MAJ Maj był trzecim miesiącem w rankingu pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym w roku. Liczba mieszkań większa była jedynie w marcu i kwietniu. Wtedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

8 430 o tyle osób spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

8 430 o tyle osób spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Na metropolitalnym rynku pracy II kwartał 2014 roku okazał się niezwykle gorącym okresem. Na całym obszaże Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa. * mediana Źródło: Wynajem.pl. Źródło: Wynajem.pl

Warszawa. * mediana Źródło: Wynajem.pl. Źródło: Wynajem.pl IV kwartał 2008 Stawki najmu mieszkań w największych polskich aglomeracjach rosną w tempie dwucyfrowym nieprzerwanie od kilku lat. Obecnie za wynajem mieszkania dwupokojowego które jest najbardziej reprezentatywnym

Bardziej szczegółowo

POLSKA III KW. 2015 RAPORT RYNEK KOMERCYJNY HANDEL BIURA WARSZAWA INWESTYCJE BIURA REGIONY. Mniej rozpoczynanych nowych inwestycji biurowych

POLSKA III KW. 2015 RAPORT RYNEK KOMERCYJNY HANDEL BIURA WARSZAWA INWESTYCJE BIURA REGIONY. Mniej rozpoczynanych nowych inwestycji biurowych RAPORT POLSKA RYNEK KOMERCYJNY III KW. 2015 BIURA WARSZAWA Mniej rozpoczynanych nowych inwestycji biurowych BIURA REGIONY Ożywiony popyt na powierzchnię biurową HANDEL Wzmożona aktywność deweloperów w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015 RYNEK MESZKANOWY LPEC Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY SERPEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z RYNKU. Rynek nieruchomości biurowych

RAPORT Z RYNKU. Rynek nieruchomości biurowych RAPORT Z RYNKU Rynek nieruchomości biurowych Warszawa W II kwartale 2010 roku można zaobserwować kontynuację, zapoczątkowanego w IV kwartale 2009 roku, trendu obniżania stawek czynszu. Największe spadki

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df nstytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia sześćdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (V kwartał 2009 r.) oraz prognozy na lata 2010 2011 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Rekordowy początek roku nowe rynki bardziej aktywne

Rekordowy początek roku nowe rynki bardziej aktywne DTZ Research PROPERTY TIMES Rekordowy początek roku nowe rynki bardziej aktywne Powierzchnie magazynowe w Polsce, I poł. 2015 r. 25 sierpnia 2015 r. Spis treści Sytuacja makroekonomiczna 2 Podaż 3 Popyt

Bardziej szczegółowo

Stabilny popyt Warszawa Biura, IV kw. 2014

Stabilny popyt Warszawa Biura, IV kw. 2014 DTZ Research PROPERTY TIMES Stabilny popyt Warszawa Biura, IV kw. 214 23 stycznia 215 Spis treści Sytuacja makroekonomiczna 2 Podaż 3 Popyt 3 Pustostany 4 Czynsze 4 Mapa - strefy rynku biurowego 6 Definicje

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie wynajmiemy taniej niż rok temu

Mieszkanie wynajmiemy taniej niż rok temu 13 grud- Raport nia 2012 r. Mieszkanie wynajmiemy taniej niż rok temu W ciągu ostatniego roku stawki za wynajem mieszkania w większości dużych polskich miast spadły. Największych obniżek doświadczyli wynajmujący

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Luty 2013 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Stawka WIBOR jest niemal najniższa w historii. Jednocześnie ustabilizował się poziom oferowanych marż. Spada więc oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku nieruchomości Polska Październik 2014. Przegląd Rynku Nieruchomości III kwartał 2014 r.

Przegląd rynku nieruchomości Polska Październik 2014. Przegląd Rynku Nieruchomości III kwartał 2014 r. Przegląd rynku nieruchomości Polska Październik 2014 Przegląd Rynku Nieruchomości III kwartał 2014 r. Spis treści Gospodarka... 3 Zarys ogólny... 3 Prognozy... 3 Rynek biurowy... 4 Zarys ogólny... 4 Rynek

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Raport 29 stycznia 2013 Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Od początku 2012 roku ceny mieszkań w większości dużych polskich miast wyraźnie spadły. Najwięcej, bo aż ponad 10 procent ceny zaoszczędzili

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI. Lipiec 2011

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI. Lipiec 2011 - POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Lipiec 2011 W SKRÓCIE W tym roku średnie ceny transakcyjne mieszkań z rynku wtórnego wzrosły w pięciu na siedem analizowanych miast Łódź jest jedynym miastem, w którym znacząco

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

on point Sierpień 2013 Rynek powierzchni magazynowych w Polsce Pierwsza połowa 2013 r.

on point Sierpień 2013 Rynek powierzchni magazynowych w Polsce Pierwsza połowa 2013 r. on point Sierpień 213 Rynek powierzchni magazynowych w Polsce Pierwsza połowa 213 r. 2 On Point Industrial Market in Poland Summary of the First Half of 212 July 212 Podsumowanie rynku powierzchni magazynowych

Bardziej szczegółowo

średnia cena mieszkania o pow. 50 mkw.* (PLN)

średnia cena mieszkania o pow. 50 mkw.* (PLN) PO STAGNACJI NORMALIZACJA Październik nie przyniósł radykalnych zmian sytuacji na rynku nieruchomości. Wg wyników badań ofert zamieszczonych w ub. miesiącu w serwisie OFERTY.NET w największych aglomeracjach

Bardziej szczegółowo

Marketbeat Polska Wiosna 2012

Marketbeat Polska Wiosna 2012 Marketbeat Polska Wiosna 2012 Jak wynika z raportu Marketbeat Polska Wiosna 2012, przygotowanego przez firmę Cushman & Wakefield, rok 2011 był sprzyjający dla rynku nieruchomości komercyjnych. Wartość

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje

Bardziej szczegółowo