CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH I NIEMEDYCZNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY INFORMACJE OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH I NIEMEDYCZNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY INFORMACJE OGÓLNE"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH I NIEMEDYCZNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY INFORMACJE OGÓLNE 1. Świadczenia medyczne i usługi ponadstandardowe zawarte w cenniku są świadczeniami dobrowolnymi i nie są objęte refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia. 2. Cennik obowiązuje: A. pacjentów indywidualnych w zakresie lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnego oraz diagnostyki, którzy wnoszą opłaty za usługi medyczne w następujących przypadkach: 1) pacjenci nieubezpieczeni 2) pacjenci ubezpieczeni, zgłaszający się na badania diagnostyczne ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który nie zawarł stosownej umowy ze Szpitalem w zakresie diagnostyki, 3) pacjenci chcący uzyskać świadczenie zdrowotne na własne żądanie, bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, przy czym uzyskanie świadczenia zdrowotnego przez pacjenta nie może naruszać ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. (tekst jednolity 2008r. Dz. U. 164, poz z późn. zm.) 4) pracownicy kierowani na badania profilaktyczne i diagnostyczne przez zakłady pracy, które nie podpisały ze Szpitalem umowy na świadczenia z zakresu medycyny pracy i/lub badania diagnostyczne. 5) pacjenci zobowiązani do pokrycia kosztów hospitalizacji, jeżeli nie przedstawią dowodu ubezpieczenia zdrowotnego w wymaganym ustawowo terminie 7 dni od zakończenia hospitalizacji. 6) pacjenci zobowiązani do pokrycia kosztów pomocy ambulatoryjnej, jeżeli nie posiadali przy sobie dowodu ubezpieczenia lub skierowania w dniu udzielania świadczenia. 7) pacjenci ubezpieczeni w różnych firmach ubezpieczeniowych. Pacjent odzyskuje zwrot kosztów od firmy ubezpieczeniowej we własnym zakresie. 8) w przypadkach opisanych w ust. 2 A pkt. 5, 6 i 7, pacjent ma prawo do zwrotu kosztów leczenia, jeżeli okaże wymagany, ważny w dniu świadczenia, dowód ubezpieczenia zdrowotnego w późniejszym terminie. W przypadku zwrotu kosztów leczenia pacjent powinien zostać zgłoszony do rozliczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia 9) pacjenci ubezpieczeni ponoszą całkowitą lub częściową odpłatność za korzystanie ze środków transportu sanitarnego zleconego przez lekarza, jeżeli transport ten nie wynika z potrzeby zachowania ciągłości leczenia oraz dysfunkcji narządu ruchu, uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego. B. podmioty gospodarcze w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego i diagnostyki, którzy wnoszą opłaty w następstwie podpisanej ze Szpitalem umowy, za udzielone świadczenia zdrowotne dla kierowanych przez siebie pacjentów w zakresie: 1) konsultacji specjalistycznych, 2) konsultacji w poradniach specjalistycznych w trakcie hospitalizacji pacjenta w swojej jednostce 3) badań diagnostycznych i laboratoryjnych 4) medycyny pracy W przypadku badań diagnostycznych i laboratoryjnych zlecanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz zakłady pracy w ramach dwustronnych umów mogą zawierać rabaty. Na ewentualne rabaty cenowe ma wpływ wartość zlecanych badań z

2 danej jednostki. 3. Cennik obowiązuje także obcokrajowców i obywateli polskich odprowadzających składki na ubezpieczenie zdrowotne poza granicami Polski, którzy nie posiadają uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. 4. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18,19,20 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. u. Nr 54, poz. 535) z późn. zm. świadczenia opieki zdrowotnej podlegają: 1) zwolnieniu z podatku VAT w przypadku usług związanych z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą zdrowia oraz dostawą towarów i świadczeniem usług ściśle z tymi usługami związanymi, 2) naliczeniu podatku VAT w przypadku usług nie związanych z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą zdrowia oraz dostawą towarów i świadczeniem usług ściśle z tymi usługami związanymi. 5. Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

3 CENNIK ROK 2013 PODMIOTY GOSPODARCZE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej KRS: Id: NIP: ul. Iwaszkiewicza Legnica tel. centrala: tel. sekretariat: fax: mobil:

4 Kod ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Nazwa procedury ( usługi z 23 % VAT, nie związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia) BIOCHEMIA I09 ALBUMINY 5,00 zł 6,15 zł I17 ALAT 7,00 zł 8,61 zł I19 ASPAT 6,00 zł 7,38 zł I25 AMYLAZA W SUROWICY 8,00 zł 9,84 zł I25.1 AMYLAZA W MOCZU 8,00 zł 9,84 zł I77 BIAŁKO 5,00 zł 6,15 zł I81 BIAŁKO OSTREJ FAZY CRP ilościowo 10,00 zł 12,30 zł I87 BILIRUBINA ZWIĄZANA / bezpośrednia 6,00 zł 7,38 zł I89 BILIRUBINA CAŁKOWITA 6,00 zł 7,38 zł I97 CHLORKI W SUROWICY 9,00 zł 11,07 zł I97.1 CHLORKI W MOCZU 9,00 zł 11,07 zł I99 CHOLESTEROL CAŁKOWITY 6,00 zł 7,38 zł K01 CHOLESTEROL HDL 8,00 zł 9,84 zł K03 CHOLESTEROL LDL 15,00 zł 18,45 zł K21.1 CZYNNIK REUMATOIDALNY RF-test Waaler-Rose 10,00 zł 12,30 zł K33 LDH 8,00 zł 9,84 zł L11 FOSFATAZA ALKALICZNA ALP 7,00 zł 8,61 zł L23 FOSFOR NIEORGANICZNY W SUROWICY 7,00 zł 8,61 zł L23.1 FOSFOR NIEORGANICZNY W MOCZU 7,00 zł 8,61 zł L31 GGTP 7,00 zł 8,61 zł L43 GLUKOZA W SUROWICY 5,00 zł 6,15 zł L43.1 GLUKOZA W MOCZU 5,00 zł 6,15 zł L55 HEMOGLOBINA GLIKOWANA 21,00 zł 25,83 zł L85 IgA 70,00 zł 86,10 zł L93 IgG 40,00 zł 49,20 zł L95 IgM 100,00 zł 123,00 zł M19 CKMB 12,00 zł 14,76 zł M21 KINAZA KREATYNINOWA CK 8,00 zł 9,84 zł M37 KREATYNINA W SUROWICY 6,00 zł 7,38 zł M37.1 KREATYNINA W MOCZU 6,00 zł 7,38 zł M37.2 KLIRENS KREATYNINY 23,00 zł 28,29 zł M87 MAGNEZ W SUROWICY 7,00 zł 8,61 zł M87.1 MAGNEZ W MOCZU 7,00 zł 8,61 zł M87.2 DOBOWE WYDALANIE MAGNEZU 7,00 zł 8,61 zł N13 MOCZNIK W SUROWICY 6,00 zł 7,38 zł N13.1 MOCZNIK W MOCZU 6,00 zł 7,38 zł N45 POTAS W SUROWICY 4,00 zł 4,92 zł N45.1 POTAS W MOCZU 4,00 zł 4,92 zł N45.2 DOBOWE WYDALANIE POTASU 4,00 zł 4,92 zł O35 SÓD W SUROWICY 4,00 zł 4,92 zł O35.1 SÓD W MOCZU 4,00 zł 4,92 zł O35.2 DOBOWE WYDALANIE SODU 4,00 zł 4,92 zł O49 TRÓJGLICERYDY 5,00 zł 6,15 zł O75 WAPŃ W SUROWICY 7,00 zł 8,61 zł O75.1 WAPŃ W MOCZU 7,00 zł 8,61 zł O75.2 DOBOWE WYDALANIE WAPNIA 7,00 zł 8,61 zł O93 TIBC 20,00 zł 24,60 zł O95 śelazo 8,00 zł 9,84 zł M45 KWAS MOCZOWY W SUROWICY 7,00 zł 8,61 zł M45.1 KWAS MOCZOWY W MOCZU 7,00 zł 8,61 zł M45.2 DOBOWE WYDALANIE KWASU MOCZOWEGO 7,00 zł 8,61 zł KLE KOMÓRKI LE 17,00 zł 20,91 zł O29 GAZOMETRIA RKZ 10,00 zł 12,30 zł O29.1 TLENKOWA/KARBOKSYHEMOGLOBINA 50,00 zł 61,50 zł M83 WOLNE ŁAŃCUCHY KAPPA 65,00 zł 79,95 zł M85 WOLNE ŁAŃCUCHY LAMBDA 65,00 zł 79,95 zł KOAGULOLOGIA G03 ANTYTROMBINA AT III 25,00 zł 30,75 zł G49 D-DIMERY ILOŚCIOWO 23,00 zł 28,29 zł G25 CZAS TROMBINOWY TT 7,00 zł 8,61 zł G21 CZAS PROTROMBINOWY PT 12,00 zł 14,76 zł G53 FIBRYNOGEN 8,00 zł 9,84 zł I79 ELEKTROFOREZA BIAŁEK 15,00 zł 18,45 zł IMM IMMUNOFIKSACJA 95,00 zł 116,85 zł G11 CZAS KAOLINOWO-KEFALINOWY APTT 7,00 zł 8,61 zł ANALITYKA OGÓLNA A24 BADANIE OGÓLNE MOCZU 5,00 zł 6,15 zł A13,A14,24 ERYTROCYTY I LEUKOCYTY W MOCZU/liczba Addisa 8,00 zł 9,84 zł A17 KREW UTAJONA W KALE 20,00 zł 24,60 zł A23 RESZTKI POKARMOWE W KALE 6,00 zł 7,38 zł A03 BADANIE PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO 25,00 zł 30,75 zł A05 BADANIE PŁYNU Z JAMY CIAŁA 12,00 zł 14,76 zł WP.01 WYMAZ NA OBECNOŚĆ PLAMNIKÓW 8,00 zł 9,84 zł A07 BIAŁKOMOCZ DOBOWY 5,00 zł 6,15 zł

5 IMMUNOCHEMIA I41 ANTYGEN Ca ,00 zł 36,90 zł I43 ANTYGEN Ca ,00 zł 36,90 zł I45 ANTYGEN Ca ,00 zł 36,90 zł I53 ANTYGEN KARCYNOEMBRIONALY CEA 30,00 zł 36,90 zł I61 ANTYGEN SWOISTY DLA STERCZA CAŁKOWITY PSA 20,00 zł 24,60 zł K91 ERYTROPOETYNA 60,00 zł 73,80 zł K99 ESTRADIOL 27,00 zł 33,21 zł L07 ALFA FETOPROTEINA AFP 27,00 zł 33,21 zł L65 HORMON FOLIKULOTROPOWY FSH 27,00 zł 33,21 zł L67 HORMON LUTEINIZUJĄCY LH 27,00 zł 33,21 zł L69 HORMON TYREOTROPOWY TSH 20,00 zł 24,60 zł L89 IMMUNOGLOBULINY E CAŁKOWITE IgE 30,00 zł 36,90 zł M31 KORTYZOL 30,00 zł 36,90 zł XIgM TOKSOPLAZMA IgM 50,00 zł 61,50 zł XIgG TOKSOPLAZMA IgG 35,00 zł 43,05 zł L47 GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA HCG 25,00 zł 30,75 zł WIgG MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG 36,00 zł 44,28 zł WIgM MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM 36,00 zł 44,28 zł Vanty HBs ANTY HBs 58,50 zł 71,96 zł Vanty HCV ANTY HCV 35,00 zł 43,05 zł HBsAg HBsAg 15,00 zł 18,45 zł CMV IgG CYTOMEGALOWIRUS IgG 55,00 zł 67,65 zł CMV IgM CYTOMEGALOWIRUS IgM 55,00 zł 67,65 zł CHPG CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgG 36,00 zł 44,28 zł CHPM CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgM 36,00 zł 44,28 zł CHTG CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG 26,00 zł 31,98 zł CHTM CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM 30,00 zł 36,90 zł T33 KARBAMAZEPINA 80,00 zł 98,40 zł T59 KWAS WALPROINOWY 55,00 zł 67,65 zł HPG HELICOBACTER PYLORI IgG 26,00 zł 31,98 zł O41 TESTOSTERON 30,00 zł 36,90 zł O55 TRIJODOTYRONINA FT3 25,00 zł 30,75 zł O69 TYROKSYNA WOLNA FT4 20,00 zł 24,60 zł O59 TROPONINA 20,00 zł 24,60 zł O83 WITAMINA B12 35,00 zł 43,05 zł T17 DIGOKSYNA 40,00 zł 49,20 zł L05 FERRYTYNA 30,00 zł 36,90 zł N55 PROGESTERON 27,00 zł 33,21 zł N59 PROLAKTYNA 26,00 zł 31,98 zł O09 P/CIAŁA PRZECIW PEROKSYDAZIE TARCZYCOWEJ TPO 35,00 zł 43,05 zł VMONL MONONUKLEOZA LATEX 10,00 zł 12,30 zł N58 PROKALCYTONINA 65,00 zł 79,95 zł HEMATOLOGIA C59 CZERWONYCH/OB. 4,00 zł 4,92 zł C63 PŁYTKI KRWI - METODA Z GENTAMYCYNĄ 10,00 zł 12,30 zł C69 RETIKULOCYTY 6,00 zł 7,38 zł C51 MIELOGRAM 70,00 zł 86,10 zł C53 MORFOLOGIA 3 DIFF 7,00 zł 8,61 zł C55 MORFOLOGIA 5 DIFF 9,00 zł 11,07 zł C55.1 ROZMAZ KRWI 20,00 zł 24,60 zł C03 ERYTROCYTY - OPORNOŚĆ OSMOTYCZNA 15,00 zł 18,45 zł C64 PŁYTKI KRWI METODĄ FONIO 20,00 zł 24,60 zł C11 FOSFOTAZA ZASADOWA GRANULOCYTÓW 70,00 zł 86,10 zł PP/ POBRANIE KRWI DO BADAŃ 3,00 zł 3,69 zł WYDANIE DUPLIKATY WYNIKU BADANIA 5,69 zł 7,00 zł BADANIA CITO O 50% DROśSZE

6 ZAKŁAD DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ * POSIEW MATERIAŁÓW - cena badania obejmuje identyfikację i lekooporność dla 1 bakterii chorobotwórczej, przy izolacji kolejnych obowiązuje dopłata za identyfikację i oznaczenie lekooporności. Kod Materiał UWAGI ( usługi z 23 % VAT, nie związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia) ŚR U111/U112 U113 WYMAZ Z :GARDŁA, NOSA, JĘZYKA, JAMY USTNEJ 45,00 zł 55,35 zł WYMAZ Z: GARDŁA LUB NOSA W KIERUNKU MRSA * dla pacjentów przed operacją 30,00 zł 36,90 zł U001.1 WYMAZ Z GARDŁA- badanie w kierunku Streptococcus pyogenes (gr.a) * z oznaczeniem lekooporności na makrolidy 35,00 zł 43,05 zł U114 MOCZ- posiew BADANIE ILOŚCIOWE I Wynik ujemny 20,00 zł 24,60 zł U135 KaŜda identyfikacja Dopłata 18,00zł 22,14 zł JAKOŚCIOWE U136 KaŜdy antybiogram Dopłata 20,00zł 24,60 zł ŚRU119/120 WYMAZ Z:OKA, WORKA SPOJÓWKOWEGO 45,00 zł 55,35 zł ŚRU121/122 WYMAZ Z UCHA PLWOCINA I POPŁUCZYNY w warunkach tlenowych 55,00 zł 67,65 zł ŚRU123/124 OSKRZELOWE 55,00 zł 67,65 zł U048 OCENA MIKROSKOPOWA PLWOCINY 14,00 zł 17,22 zł KAŁ W KIERUNKU : SS, YERSINIA, U117 GRZYBY (= badanie ogólne) 1 próbka 75,00 zł 92,25 zł U116 KAŁU (WYMAZ) W KIERUNKU SS * 3 próbki 90,00 zł 110,70 zł IDENTYFIKACJA E. coli enteroparogennych U081 EPEC W POSIEWIE KAŁU 40,00 zł 49,20 zł V U118 U118.GBS ŚRU126/U127 ŚRU128/U129 U033+U135+U13 6 U024+U135+U136 LUB U134 +U102+U098+W W U U024+U135+U136 LUB U134 +U102+U098+W W U U044 U045 WYKRYWANIE ROTA I ADENO WIRUSÓW W KALE 1 próbka 32,00 zł 39,36 zł WYMAZ Z POCHWY, SZYJKI MACICY, CEWKI MOCZOWEJ, NASIENIA 65,00 zł 79,95 zł POSIEW W KIERUNKU GBS (POCHWA + Badanie przed porodem- ODBYT) * nosicielstwo paciorkowców gr.b 35,00 zł 43,05 zł ROPA z czyraków, WYMAZ ZE ZMIAN SKÓRNYCH, MLEKO KOBIECE w warunkach tlenowych 75,00 zł 92,25 zł w warunkach tlenowych i ROPA, PŁYN STAWOWY I INNE beztlenowych 75,00 zł 92,25 zł KOŃCÓWKA CEWNIKÓW W Przy wyniku dodatnim dopłata WARUNKACH TLENOWYCH za identyfikację i antybiogram WYNIK UJEMNY poz 35,00 zł 43,05 zł KREW i inne materiały w systemie Bactec(bakterie,grzyby,prątki kwasooporne) WYNIK UJEMNY 1 butelka 55,00zł 67,65 zł KREW,PMR i inne materiały w systemie Bactec,bakterie i grzyby WYNIK DODATNI POSIEWY I BADANIA POWIĄZANE Dopłata za identyfikację i lekooporność MIC antybiotyków wg. Poz GRUŹLICA * 55,00 zł + dopłaty 67,65 zł POSIEW MATERIAŁU W KIERUNKU PRĄTKÓW GRUŹLICY 1próbka 53,00 zł 65,19 zł BADANIE MIKROSKOPEM ŚWIETLNYM DIAGNOSTYKA Mycobacterium ssp 28,00 zł 34,44 zł U046 IDENTYFIKACJA PRĄTKÓW 15,00 zł 18,45 zł POSIEW MATERIAŁÓW W KIERUNKU U044.1 PRĄTKÓW - SZYBKA HODOWLA metoda MGIT Przyspieszona hodowla na podłoŝu płynnym wzrost po 7-90,00 zł 110,70 zł U047.1 OZNACZANIE LEKOOPORNOŚCI PRĄTKÓW -SZYBKI TEST MET. MGIT 21dni, szybka identyfikacjia- 30 min- stosowana do materiałów 260,00 zł 319,80 zł U046.1 IDENTYFIKACJA PRĄTKÓW SZYBKI TEST IMMUNOCHKOMATOGRAFICZNY skąpoprątkowych lub na zlecenie* 63,00 zł 77,49 zł

7 U134 GRZYBY * POSIEW MATERIAŁU W KIERUNKU CANDIDA wynik ujemny 25,00 zł 30,75 zł U133 IDENTYFIKACJA LEKOOPORNOŚĆ CANDIDA - Dopłata za identyfikację 20,00 zł 24,60 zł U102 MYKOGRAM Dopłata za lekooporność 60,00 zł 73,80 zł PASOśYTY U055 JAJA I CYSTY PASOśYTÓW 3 próbki 30,00 zł 36,90 zł U056 OWSIKI - WYMAZ CELOFANOWY 1 próbka 12,00 zł 14,76 zł W002 WYKRYWANIE ANTYGENU GIARGIA LAMBLIA W KALE 25,00 zł 30,75 zł X WYKRYWANIE DEMODEX 25,00 zł 30,75 zł BADANIA INNE U052 ASO 32,00 zł 39,36 zł U053 WR WYKRYWANIE ANTYGENÓW 13,00 zł 15,99 zł U140 STREPTOCOCUS PNEUMONIAE W MOCZU szybki test do wykorzystania w diagnostyce zapalenia płuc 83,00 zł 102,09 zł U140.1 WYKRYWANIE ANTYGENÓW LEGIONELLA PNEUMOPHILA W MOCZU szybki test do wykorzystania w diagnostyce zapalenia płuc 80,00 zł 98,40 zł V001. WYKRYWANIE ANTYGENÓW RSV szybki test do wykorzystania w diagnostyce zapalenia płuc 40,00 zł 49,20 zł U WYKRYWANIE ANTYGENY HELICOBACTER PYROLI W KALE 40,00 zł 49,20 zł U154. WYKRYWANIE TOKSYNY CLOSTRIDIUM DIFFICILAE W KALE szybki test do wykorzystania w diagnostyce biegunek polekowych 65,00 zł 79,95 zł U057 POBRANIE WYMAZU Z GARDŁA,NOSA I ZMIAN SKÓRNYCH 8,00 zł 9,84 zł U058 BADANIA CZYSTOŚCIOWE POWIERZCHNI wynik ujemny Przy wyniku dodatnim dopłata za identyfikację poz.45 25,00 zł 30,75 zł U050 PREPARAT BARWIONY METODĄ GRAMMA 10,00 zł 12,30 zł BADANIA PŁYNU MÓZGOWO RDZENIOWEGO U017+ POSIEW PŁYNU MÓZGOWO- RDZENIOWEGO wynik ujemny 50,00 zł 61,50 zł U135+U136 LUB Dopłata za identyfikację, U134 POSIEW PŁYNU MÓZGOWO- lekooporność i MIC 50,00 zł + * +U102+U098 RDZENIOWEGO- WYNIK DODATNI antybiotyków wg. poz uwagi 61,50 zł U049 OCENA MIKROSKOPOWA PŁYNU MÓZGOWO-RDZEŃ. Preparat barwiony 32,00 zł 39,36 zł U018 WYKRYWANIE ANTYGENÓW BAKTERYJNYCH W PŁYNIE MÓZGOWO- RDZEŃ, W MOCZU LUB SUROWICY Metoda aglutynacji lateksowej 55,00 zł 67,65 zł DOPŁATA- IDENTYFIKACJA IDENTYFIKACJA KOLEJNEGO SZCZEPU U135 BAKTERII metody manualne 15,00 zł 18,45 zł IDENTYFIKACJA SZCZEPU BAKTERII Wykonywane dla szczepów z zakaŝeń inwazyjnych 53,00 zł 65,19 zł U070 IDENTYFIKACJA AUTOMATYCZNA- BEZTLENOWCE 55,00 zł 67,65 zł U lekooporności paciorkowców PHENIX z określeniem MIC Wykonywane dla szczepów z zakaŝeń inwazyjnych 60,00 zł 73,80 zł U IDENTYFIKACJA i oznaczenie lekoopornośći pałeczek G(-) automat PHENIX z określeniem MIC Wykonywane dla szczepów z zakaŝeń inwazyjnych 65,00 zł 79,95 zł IDENTYFIKACJA i oznaczenie lekooporności gronkowców i enterokoków Wykonywane dla szczepów z U PHENIX z określeniem MIC zakaŝeń inwazyjnych 65,00 zł 79,95 zł DOPŁATA- OZNACZANIE LEKOOPORNOŚCI U U U U U U098 U061 ANTYBIOGRAM DLA KOLEJNEGO SZCZEPU BAKTERII wykonywane na zlecenie oraz 25,00 zł 30,75 zł ANTYBIOGRAM OZNACZENIE MIC 1 w przypadku obowiązującej ANTYBIOTYKU procedury krajowej w 40,00 zł 49,20 zł NAMNOśENIE SZCZEPÓW BAKTERYJNYCH Do badań w innych laboratoriach (np.na fagi) na Ŝyczenie zleceniodawcy 5,00 zł 6,15 zł D1 ODPIS WYNIKU 6,00 zł 7,20 zł BADANIA WYKONYWANE W DNI WOLNE OD PRACY DROśSZE O 50 % * Na zleceniu naleŝy zawsze określić kierunek badania ** Badanie wykonywane włącznie z posiewem z wyjątkiem moczu. Laboratorium nie przyjmuje zlecenia na sam preparat w kierunku prątków

8 PRACOWNIA SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Kod Nazwa procedury ( usługi z 23 % VAT, nie związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia) E01 E01.1 E05 E05.1 E27.1 E27.2 E27.3 E27.4 E27.5 E27.6 E11.1 E27.7 E01.2 E01.3 Oznaczenie grupy krwi układu A,B,O,Rh(D) z oceną hemolizyn-metoda manualna,szkiełkowa 38,00 zł 46,74 zł Oznaczenie grupy krwi układu A,B,O,Rh(D) z oceną hemolizyn-metoda manualna,probówkowa 40,00 zł 49,20 zł Próba zgodności serologicznej -mikrometoda 55,00 zł 67,65 zł Próba zgodności serologicznej -metoda manualna/szkiełkowa,probówkowa/ 55,00 zł 67,65 zł Wykrywanie obecności antygenów z odczynnikiem DIA CLON ABD -GRUPA KRWI -mikrometoda 30,00 zł 36,90 zł Wykrywanie obecności antygenów z odczynnikiem DIA CLON ABO/Rh-GRUPA KRWI U NOWORODKÓW - mikrometoda 30,00 zł 36,90 zł Wykrywanie obecności antygenów z odczynnikiem DIA CLON ABO/D-GRUPA KRWI mikrometoda 40,00 zł 49,20 zł Wykrywanie obecności p/ciał test potwierdzający,mikrometoda P/CIAŁA IgG 40,00 zł 49,20 zł Wykrywanie obecności p/ciał mikrometoda P/CIAŁA, PTA-LIS 25,00 zł 30,75 zł Wykrywanie obecności p/ciał mikrometoda P/CIAŁA BTA 25,00 zł 30,75 zł Próba krzyŝowa dla kaŝdej dodatkowej jednostki krwimetoda manualna /probówkowa,szkiełkowa/ 35,00 zł 43,05 zł Próba krzyŝowa dla kaŝdej dodatkowej jednostki krwimikrometoda 40,00 zł 49,20 zł Oznaczenie grupy krwi do wpisu na kartę (2 oznaczenia+ krewkarta) w tym koszt pobrania krwi 65,00 zł 79,95 zł Oznaczenie grupy krwi do wpisu na kartę (1 oznaczenie + krewkarta) dla pacjentów którzy posiadają orginał oznaczenia grupy krwi wykonanym w pracowni transfuzjologii WSS po w tym koszt pobrania krwi 45,00 zł 55,35 zł D1 Wydanie duplikatu wyniku badania 5,69 zł 7,00 zł D2 Wydanie duplikatu krewkarty 8,13 zł 10,00 zł Pobranie krwi do badań 3,00 zł 3,69 zł

9 ZAKŁAD PATOMORFOLOGII Kod Nazwa procedury ( usługi z 23 % VAT, nie związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia) YSZ Y90 Y90.1 YBŚ Y Y91 SEKCJA ZWŁOK (bez badań histopatologicznych) 750,00 zł 922,50 zł BADANIE HISTOPATOLOGICZNE 40,00 zł 49,20 zł BADANIE HISTOPATOLOGICZNE Z BARWIENIEM DODATKOWYM 80,00 zł 98,40 zł BADANIE ŚRÓDOPERACYJNE 100,00 zł 123,00 zł BARWIENIE PREPARATÓW CYTOLOGICZNYCH 5,00 zł 6,15 zł BIOPSJA ASPIRACYJNA CIENKOIGŁOWA POD KONTROLĄ USG 70,00 zł 86,10 zł BADANIE CYTOLOGICZNE 30,00 zł 36,90 zł WYDANIE DUPLIKATU BADANIA 5,69 zł 7,00 zł Uwaga! Cena badania sekcji zwłok zawiera: wykonanie sekcji, pobranie wycinków, opracowanie rozpoznania i protokołu. Do ceny sekcji zwłok naleŝy doliczyć koszty analizy histopatologicznej pobranego materiału tkankowego wg ceny badań histopatologicznych.

10 PRACOWNIA EEG Kod Nazwa Procedury 2012 ( usługi z 23 % VAT, nie związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia) EEG SPOCZYNKOWE (BEZ OPISU) 50,00 zł 61,50 zł EEG SPOCZYNKOWE ( Z OPISEM) 70,00 zł 81,10 zł EEG WE ŚNIE ( BEZ OPISU) 60,00 zł 73,80 zł EEG WE ŚNIE ( Z OPISEM) 80,00 zł 93,40 zł VIDEOMETRYCZNE MONITOROWANIE EEG (Video) - do 1 godziny 150,00 zł 184,50 zł VIDEOMETRYCZNE MONITOROWANIE EEG (Video) - do 2 godzin 250,00 zł 307,50 zł

11 PRACOWNIA DIAGNOSTYKI ULTRASONOGRAFICZNEJ (USG) Kod Nazwa Świadczenia (usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 18 ustawy o VAT, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i ( usługi z 23 % VAT, nie związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia) DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA GŁOWY LUB SZYI (tarczyce, przytarczyce: szyjne, karkowe,obojczyk,ślinianski, Ŝuchwa,uszy) 70,00 zł 86,10 zł DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA KLATKI PIERSIOWEJ (klatka piersiowa, płuca, jamy opłucnowe) 60,00 zł 73,80 zł DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA PIERSI (piersi, sutki) 70,00 zł 86,10 zł DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA PRZEWODU POKARMOWEGO ( drogi Ŝółciowe, wątroba,trzustka,śledziona) 55,00 zł 67,65 zł DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA UKŁADU MOCZOWEGO (pęcherz moczowy,nerki,gruczoł krokowy ) 60,00 zł 73,80 zł DIAGNOSTYKA ULTARASONOGRAFICZNA BRZUCHA I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ (j.brzuszna, jelita,miednica,pachwiny, macica) 70,00 zł 86,10 zł DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA - INNE (układ ruchu, układ kostny i inne nie ujęte w pozostałych procedurach) 55,00 zł 67,65 zł

12 PRACOWNIA EKG I BADAŃ WYSIŁKOWYCH Kod Nazwa procedury ( usługi z 23 % VAT, nie związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia) BADANIE WYSIŁKOWE SERCA NA BIEśNI RUCHOMEJ 130,00 zł 159,90 zł BADANIE WYSIŁKOWE SERCA NA ERGOMETRZE ROWEROWYM 120,00 zł 147,60 zł

13 Pracownia Holtera + USG Serca Kod Nazwa procedury ratowaniem, przywracaniem i ( usługi z 23 % VAT, nie związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia) DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA SERCA - Echokardiografia DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA SERCA - Echokardiografia przezprzełykowa MONITOROWANIE CZYNNOŚCI SERCA (typu Holter) MONITOROWANIE CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI (typu Holter) 150,00 zł 184,50 zł 250,00 zł 307,50 zł 120,00 zł 147,60 zł 100,00 zł 123,00 zł

14 GABINET ZABIEGOWY Z PUNKTEM SZCZEPIEŃ Kod Nazwa procedury WSTRZYKNIĘCIE LUB WLEW SUBSTANCJI LECZNICZEJ LUB PROFILAKTYCZNEJ- 1 iniekcja domięśniowa WSTRZYKNIĘCIE LUB WLEW SUBSTANCJI LECZNICZEJ LUB PROFILAKTYCZNEJ- 1 iniekcja domięśniowa co najmniej 2 leki WSTRZYKNIĘCIE LUB WLEW SUBSTANCJI LECZNICZEJ LUB PROFILAKTYCZNEJ - 1 iniekcja doŝylna WSTRZYKNIĘCIE LUB WLEW SUBSTANCJI LECZNICZEJ LUB PROFILAKTYCZNEJ- 1 iniekcja podskórna WYKONANIE PRÓB UCZULENIOWYCH (PENICYLINA) Z ODCZYTEM 10,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 7,00 zł 20,00 zł SZCZEPIENIA OCHRONNE PRZECIW GRYPIE 30,00 zł SZCZEPIENIA OCHRONNE PRZECIW KLESZCZOWEMU ZAPALENIU MÓZGU- DLA DOROSŁCH 102,00 zł SZCZEPIENIA OCHRONNE PRZECIW KLESZCZOWEMU ZAPALENIU MÓZGU - DLA DZIECI 94,00 zł SZCZEPIENIA OCHRONNE PRZECIW WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYP -A 134,00 zł SZCZEPIENIA OCHRONNE PRZECIW WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYP- B 39,00 zł SZCZEPIENIA OCHRONNE PRZECIW ZAKAśENIOM MENINGOKOKOWYM SZCZEPIENIA OCHRONNE PRZECIW ZAKAśENIOM PNEUMOKOKOWYM GABINET ZABIEGOWY PORADNI P/GRUŹLICZEJ 150,00 zł 72,00 zł PRÓBA TUBERKULINOWA 20,00 zł

15 GABINET ZABIEGOWY PRZY PORADNI ALERGOLOGICZNEJ Kod Nazwa procedury Próby spirometryczne z opisem 25,00 zł Iniekcja odczulająca ( badanie lekarskie + iniekcja) 35,00 zł Testy skórne - seria podstawowa 50,00 zł Testy skórne - seria podstawowa + badanie lekarskie 100,00 zł Nebulizacja (z lekiem pacjenta) 12,00 zł Nebulizacja (z podaniem leku) 20,00 zł

16 BADANIA PROFILAKTYCZNE - PORADNIA MEDYCYNY PRACY L.p Rodzaj świadczenia : 1 Wpis do ksiąŝeczki sanepidowskiej (badanie lekarskie podstawowe/ lekarz uprawniony do badań profilaktycznych) 20,00 zł Badanie pracowników do pracy / kandydatów do szkół badanie lekarskie podstawowe/ lekarz uprawniony do badań profilaktycznych + wydanie zaświadczenia / orzeczenia o zdolności do pracy badanie lekarskie związane z wydaniem orzeczenia o koniecznośći pracy w szkłach korekcyjnych badanie wstępne kandydatów do szkół dodatkowe: badania okulistyczne,laboratoryjne, konsultacje na zalecenie lekarza medycyny pracy Badanie pracowników na stanowiskach decyzyjnych: badanie lekarskie podstawowe/ lekarz uprawniony do badań profilaktycznych+ wydanie zaświadczenia/orzeczenia dodatkowo:badanie laboratoryjne wg cennika; badanie EKG spoczynkowe z opisem Badanie pacjentów naraŝonych na promieniowanie jonizujące i elektromagnetyczne: badanie lekarskie podstawowe +wydanie zaświadczenia/ orzeczenia o zdolności do pracy dodatkowo:badanie laboratoryjne - wg cennika; badanie okulistyczne 30,00 zł 25,00 zł 30,00 zł wg. cennika 30,00 zł wg. cennika 30,00 zł wg cennika 5 Badanie okresowe + badanie d/c sanitarno-epidemiologicznych z wpisem do ksiąŝeczki zdrowia 40,00 zł 6 Inne badania lekarza medycyny pracy ( kwalifikacja do szczepienia) 25,00 zł 7 Udział lekarza Medycyny Pracy w pracach komisji BHP ( za kaŝde posiedzenie ) 100,00 zł POSZCZEGÓLNE BADANIA I KONSULTACJE wykonywane podczas badań profilaktycznych: (zakres badań ustala lekarz w oparciu o informacje zawarte w skierowaniu na badania i inne informacje dotyczące pracownika i środowiska pracy) A Pobranie krwi do badań Morfologia 3 diff Morfologia 5 diff Morfologia z rozmazem krwi Cholesterol całkowity Cholesterol HDL Retikulocyty Badanie moczu ogólne EKG bez opisu EKG z opisem Badanie spirometryczne z opisem Audiogram Badanie pola widzenia - komputerowe RTG klatki piersiowej z opisem zdjęcia RTG kręgosłupa L-S z opisem zdjęcia BADANIA 3,00 zł 7,00 zł 9,00 zł 20,00 zł 6,00 zł 8,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 17,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 30,00 zł 40,00 zł 22,00 zł 33,00 zł B. KONSULTACJE SPECJALISTÓW DO BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH 1 Badanie okulistyczne 30,00 zł 2 Badanie okulistyczne u pracowników zatrudnionych przy monitorach z jednoczesnym doborem szkieł korekcyjnych 50,00 zł 3 Badanie laryngologiczne 30,00 zł 4 Badanie neurologiczne 30,00 zł 5 Badanie kardiologiczne 40,00 zł 6 Wydanie duplikatu zaświadczenia dla badania profilaktycznego (wydanego wcześniej) 15,00 zł * NiezaleŜnie od w/w zakresu badań lekarz medycyny pracy w oparciu o skierownie moŝe zlecić wykonanie innych badań dodatkowych wg cennika szpitalnego

17 CENTRALNA STERYLIZACJA Wielkość pakietu Sterylizacja parowa 2 - usługa obejmuje: dezynfekcję, zapakowanie w rękaw sterylizacyjny i sterylizację sprzętu (materiały sterylizacyjne usługodawcy) (usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 18 ustawy o VAT, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia) (usługi z 23 % VAT, nie związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą stanu zdrowia) Pakiet w rękawie papierowo-foliowym o wymiarach 300 x 400 mm Pakiet w rękawie papierowo-foliowym o wymiarach 250 x 300 mm Pakiet w rękawie papierowo-foliowym o wymiarach 150 x 200 mm Pakiet w rękawie papierowo-foliowym o wymiarach 75 x 250 mm Sterylizacja niskotemperaturowa plazmowa - usługa obejmuje: dezynfekcję, zapakowanie w rękaw sterylizacyjny i sterylizację sprzętu (materiały sterylizacyjne usługodawcy) Pakiet w rękawie papierowo-foliowym o wymiarach 150 mm x 200 mm Pakiet w rękawie papierowo-foliowym o wymiarach 150 mm x 500 mm Pakiet w rękawie papierowo-foliowym o wymiarach 250 mm x 300 mm Pakiet w rękawie papierowo-foliowym o wymiarach 250 mm x 500 mm Pakiet w rękawie papierowo-foliowym o wymiarach 400 mm x 300 mm Pakiet w rękawie papierowo-foliowym o wymiarach 400 mm x 500 mm 6,81 zł 8,37 zł 5,67 zł 6,97 zł 4,53 zł 5,57 zł 3,40 zł 4,18 zł 13,91 zł 17,10 zł 15,45 zł 19,00 zł 14,94 zł 18,37 zł 17,00 zł 20,90 zł 17,00 zł 20,90 zł 20,09 zł 24,70 zł

18 KONSULTACJE LEKARSKIE Konsultacja pacjentów hospitalizowanych w innych zakładach opieki zdrowotnej -konsultacja obejmuje wywiad, badanie przedmiotowe, analizę dokumentacji i ocenę wyników laborat-diagnost, diagnozę, zalecenia. Uwaga! jeŝeli konsultacji towarzyszy procedura zabiegowa, naleŝy jej koszty doliczyć do kosztu konsultacji. 90,00 zł

19 PRACOWNIA BRONCHOSKOPOWO -SPIROMETRYCZNA Kod Nazwa procedury Bronchoskopia fiberoskopowa 200,00 zł Bronchoskopia z pobraniem materiałów do badań (popłuczyny,wycinek Hist-Pat, biopsja szczoteczkowa) - do ceny doliczone zostaną koszty dodatkowych badań pobranego materiału 300,00 zł

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH dla pacjentów Medar-Pro Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem (5diff) 12 zł 1 dzień Morfologia

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 567 3 AFP 13 192 4 ALAT 11 197 5 Albumina 3 220 6 Aldosteron 81 7 ANA1 291 8 Androstendion 179 9 Anty-RH 739 10 Anty-CCP 2 146 11 APTT 3 343 12 ASO - ilościowo 9 300

Bardziej szczegółowo

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury. Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury. Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki 1 A01.24.191 Mocz - badanie ogólne 28,00 2 A03.29.191 Płyn mózgowo-rdzeniowy - badanie ogólne

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 632 3 ACTH 14 4 AFP 7 5 ALAT 26 588 6 Albumina 61 7 Aldosteron 10 8 ANA1 146 9 ANA2 titration 17 10 Androstendion 156 11 Anty-RH 415 12 Anty-CCP 211 13 Antygen HE4 3

Bardziej szczegółowo

BADANIE. załacznik nr 2

BADANIE. załacznik nr 2 załacznik nr 2 BADANIE liczba badań przewidziana na 24 miesiące 1. Elektroforeza białek w surowicy (Proteinogram) 40 2. Białko do elektroforezy 25 3. AFP Alfa-fetoproteina 2 4. P/c anty-hcv 10 5. Albuminy

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 120 2 Mocz - posiew + antybiogram 60 3 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 120 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka +antybiogram 60 5 Plwocina - posiew

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne Cena zł

Badania laboratoryjne Cena zł Badania laboratoryjne Cena zł 1 Pobranie krwi żylnej do celów własnych 7 Badania hematologiczne 1 OB 5 2 Morfologia 5 dif długa 12 3 Morfologia 3 dif krótka 7 4 Rozmaz krwi- (leukogram) 5 5 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

Koszt bada (1x2) Cena badania 1 2 3

Koszt bada (1x2) Cena badania 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 120 2 Mocz - posiew + antybiogram 60 3 Posiew z pochwy i okolic odbytu w kierunku GBS 3 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 90 5 Wymaz z nosa,

Bardziej szczegółowo

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Cennik badań laboratoryjnych obowiązujący od 01.07.2011 HEMATOLOGIA, KOAGUOLOGIA, ANALITYKA OGÓLNA Nr NAZWA BADANIA Cena 1 Morfologia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA

WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA 1 Mocz badanie ogólne 2 Mikroolbuminuria 3 Białko Bence Jonesa ( jakościowo) 4 Glukoza w moczu ( oznaczenie ilościowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH

CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH Oferujemy szeroki wachlarz badań laboratoryjnych w atrakcyjnych cenach Nie możesz znaleźć badania? Zdzwoń lub napisz do nas tel. 71 300 12 72, email:

Bardziej szczegółowo

SA M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J w S U L E C H O W I E

SA M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J w S U L E C H O W I E SA M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J w S U L E C H O W I E ul. Zwycięstwa 1 tel./fax (0-68) 385 22 19 (Dyrekcja) 66-100 S U L E C H Ó W NIP 927 16 77-943 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ BADANIA LABORATORYJNE Lp. Rodzaj badania (nazwa) CENA (w zł.) Termin realizacji badania 1 17-OH-Progesteron 24,00 do 5 dni (roboczych) 2 Anty CCP 36,00 do 3 dni (roboczych)

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 Rodzaj usługi Cena netto w Stawka VAT w % Cena brutto w pobranie krwi 3,00 zw 3,00 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 Erytrocyty - oporność osmotyczna 18,00 zw 18,00 Leukocyty

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA OGÓLNA. LP Badanie Cena 1. 5,- Mocz badanie ogólne 2. 1 Kał badanie na pasożyty 15,- 2 Kał badanie na Lamblie (Giardia) 23,-

ANALITYKA OGÓLNA. LP Badanie Cena 1. 5,- Mocz badanie ogólne 2. 1 Kał badanie na pasożyty 15,- 2 Kał badanie na Lamblie (Giardia) 23,- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2 tel. 62 588 03 90 fax. 62 588 04 02 e-mail: spzoz@krotoszyn.pl Internet: http://www.spzoz.krotoszyn.pl /Zarz. Dyrektora SP

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 8 2 A - amylaza 656 3 ACTH 16 4 AFP 4 5 ALAT 27 864 6 Albumina 64 7 Aldosteron 8 8 ANA1 160 9 ANA2 76 10 Androstendion 164 11 anty - Rh 428 12 Anty-CCP 220 13 Antygen HE4 4 14 Antykoagulant

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej Laboratorium Laboratorium SP ZOZ Kazimierza Wielka {gallery}lab1{/gallery} {gallery}lab2{/gallery} CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W LABORATORIUM ANALITYCZNYM SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej NRNAZWA

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Medycznych

Cennik Usług Medycznych Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Cennik Usług Medycznych I. ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNE 1 Konsultacja psychiatryczna w Izbie Przyjęć 120,00 zł 2 Konsultacja psychiatryczna wyjazdowa 150,00 zł

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 200 2 Mocz - posiew + antybiogram 130 3 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 280 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka +antybiogram 150 5 Plwocina - posiew

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1.

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1. FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP Nr konta bankowego Nr tel: nr faksu: e mail: w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na:

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016 CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016 Lp. Materiał Nazwa usługi Cena w PLN HEMATOLOGIA 1. krew żylna pełna Morfologia krwi 2. krew żylna pełna Morfologi krwi i rozmaz 15,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Zarządzenia nr 46 / 2015

Załącznik 1 do Zarządzenia nr 46 / 2015 Załącznik 1 do Zarządzenia nr 46 / 2015 CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH obowiązujący od dnia 01.01.2016 r. L.p. NAZWA BADANIA MATERIAŁ CENA ( w PLN) HEMATOLOGIA 1. Morfologia krwi obwodowej krew pełna 8 2.

Bardziej szczegółowo

(PLN) ANALITYKA OGÓLNA

(PLN) ANALITYKA OGÓLNA % Załącznik Nr 1 Cennik Laboratorium Analitycznego dla pacjentów nie posiadających uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ~ obowiązuje od dnia 15 listopada 2015 r. ~ L.p.

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY (BADANIA PRYWATNE) SYMBOL NAZWA PROCEDURY CENA RODZAJ

CENNIK PODSTAWOWY (BADANIA PRYWATNE) SYMBOL NAZWA PROCEDURY CENA RODZAJ CENNIK PODSTAWOWY (BADANIA PRYWATNE) SYMBOL NAZWA PROCEDURY CENA RODZAJ MATERIAŁU HEMATOLOGIA C55.083.02 MORFOLOGIA KRWI (PROFIL) 8,70 zł krew EDTA C59.082.22 OB. ODCZYN BIERNACKIEGO 5,00 zł krew na cytrynian

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań. Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu

Wykaz badań. Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Wykaz badań NAZWA BADANIA RODZAJ MATERIAŁU CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK ILOŚĆ DNI CENA BRUTTO

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 651 3 ACTH 14 4 AFP 7 5 ALAT 27 370 6 Albumina 63 7 Aldosteron 11 8 ANA1 151 9 ANA2 titration 18 10 Androstendion 161 11 Anty-RH 427 12 Anty-CCP 217 13 Antygen HE4 4

Bardziej szczegółowo

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej Kierownik - mgr Beata Drozdowska - tel. 89 5386 230 Pracownie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH mgr PIOTR ZIELIŃSKI 44 200 Rybnik, ul. Marii Skłodowskiej Curie 7 tel. 32 42 38 313 www.laborpz.pl labor.pz@wp.pl punkt pobrań czynny: poniedziałek piątek : 6:30 17:00 sobota:

Bardziej szczegółowo

CENNIK ROK 2015 PODMIOTY GOSPODARCZE. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

CENNIK ROK 2015 PODMIOTY GOSPODARCZE. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej CENNIK ROK 2015 PODMIOTY GOSPODARCZE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej KRS: 0000163872 Id: 390999441 NIP: 691-22-04-853 ul. Iwaszkiewicza 5 59-220 Legnica tel. centrala: 076 72 11 000 tel.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYCZNE

LABORATORIUM ANALITYCZNE 1. Analiza moczu 1 Mocz-badanie ogólne 5 1 2 Białko w moczu 5 2 3 Amylaza w moczu 5 2 4 Wapń w moczu 5 1 5 Mikroalbuminuria - mocz 10 2 6 B2 Mikroglobulina 20 2 2. Analiza kału 7 Badanie kału na krew utajoną

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Gabinet przyjęć czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 14:35. Pozostałe godziny i dni świąteczne w systemie dyżurowym pod numerem telefonu (089) 539-82-66

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj badania Cena

CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj badania Cena Załącznik Nr 7 do zarządzenia nr 14 /2015 Dyrektora SPMZOZ z dnia 01.06.2015r. CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Cennik badań laboratoryjnych*

Cennik badań laboratoryjnych* Cennik badań laboratoryjnych* Dopłata za wykonanie badania w formie CITO Badania biochemiczne krwi Adrenalina poziom we krwi 90,00 zł Albuminy Aminotransferaza alaninowa (ALT) Aminotransferaza asparaginianowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWKO stanowiący załącznik Nr 1 do umowy nr ZP/BP/ 2015

Załącznik nr 1 do SWKO stanowiący załącznik Nr 1 do umowy nr ZP/BP/ 2015 Załącznik nr 1 do SWKO stanowiący załącznik Nr 1 do umowy nr ZP/BP/ 2015 FORMULARZ OFERTOWY Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej tj. badań analitycznych i bakteriologicznych Udzielający

Bardziej szczegółowo

PEŁNY ZAKRES BADAŃ LABORATORYJNYCH

PEŁNY ZAKRES BADAŃ LABORATORYJNYCH Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych CENTRALNE LABORATORIUM ul. Lompy 16, 40-038 Katowice, tel./fax. : 32 255 29 50 PEŁNY ZAKRES BADAŃ LABORATORYJNYCH L.p. NAZWA BADANIA MATERIAŁ HEMATOLOGIA

Bardziej szczegółowo

DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343

DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343 PLR i LS "KO-MED"ul. Staszica 1 A, 63-100 Śrem ALFABETYCZNY WYKAZ BADAŃ WYKONYWANYCH W LABORATORIUM KO-MED DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343 1 17 OH PROGESTERON

Bardziej szczegółowo

Cennik badań laboratoryjnych ZEWNĘTRZNY na podstawie zawartych umów obowiązuje od dnia 1 października 2016 r

Cennik badań laboratoryjnych ZEWNĘTRZNY na podstawie zawartych umów obowiązuje od dnia 1 października 2016 r LABORATORIUM ANALITYCZNE Cennik badań laboratoryjnych ZEWNĘTRZNY na podstawie zawartych umów obowiązuje od dnia 1 października 2016 r L. p ANALITYKA OGÓLNA Nazwa badania Koszt badania ( zł ) Materiał,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie w związku z zapytaniami oferenta wyjaśnia:

INFORMACJA NR 1. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie w związku z zapytaniami oferenta wyjaśnia: Nadarzyn, dnia 14.12.2009r SPGZOZ 1/2009 INFORMACJA NR 1 Dotyczy: konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Szczegółowa oferta cenowa Lista badań

Załącznik nr 3 Szczegółowa oferta cenowa Lista badań Lista wymaganych przez zamawiającego badań laboratoryjnych ( badania analityczne, hematologiczne, koagulologiczne, biochemiczne, serologiczne, epidemiologiczne, mikrobiologiczne wykonywane w Medycznym

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy wraz z wykazem świadczeń i liczbą szacunkową ich wykonań w trakcie trwania Umowy.

Formularz cenowy wraz z wykazem świadczeń i liczbą szacunkową ich wykonań w trakcie trwania Umowy. Załącznik Nr 7. Formularz cenowy wraz z wykazem świadczeń i liczbą szacunkową ich wykonań w trakcie trwania Umowy. Lp. Nazwa badania Materiał Ilość badań w okresie 36 miesięcy Cena netto Wartość netto

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Chemia kliniczna 1 Albuminy 18,00 zł 2 Aminotransferaza alaninowa (ASPAT) 7,00 zł 3 Aminotransferaza asparaginowa (ALAT) 7,00 zł 4 Amylaza w moczu 9,00 zł 5 Amylaza w

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH SP ZOZ MSW w Zielonej Górze ul. Wazów 42

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH SP ZOZ MSW w Zielonej Górze ul. Wazów 42 BADANIA PODSTAWOWE Nazwa badania Materiał Czas oczekiwania na wynik (dni robocze) HEMATOLOGIA I KOAGULOLOGIA Morfologia DIFF Krew EDTA Morfologia CBC Krew EDTA OB Krew cytrynianowa Płytki krwi na cytrynian

Bardziej szczegółowo

Cennik Laboratorium Analitycznego dla jednostek zewnętrznych na podstawie zawartych umów. ~ obowiązuje od dnia 15 listopada 2015 r.

Cennik Laboratorium Analitycznego dla jednostek zewnętrznych na podstawie zawartych umów. ~ obowiązuje od dnia 15 listopada 2015 r. ( Załącznik Nr 1 Cennik Laboratorium Analitycznego dla jednostek zewnętrznych na podstawie zawartych umów ~ obowiązuje od dnia 15 listopada 2015 r. ~ L.p. Nazwa badania Cena netto badania (PLN) Materiał

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 01.01.2013 R.

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 01.01.2013 R. CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 01.01.2013 R. Lp Rodzaj badania/ usługi Cena w zł BADANIA RTG 1 Badanie RTG bez opisu jedna płaszczyzna 33,00 2 Badanie RTG z opisem

Bardziej szczegółowo

Badania Laboratorium

Badania Laboratorium Cennik usług Badania Laboratorium Nazwa badania HEMATOLOGIA Morfologia 5 Diff krew EDTA 1 dzień 7,00 zł Morfologia 5 Diff z rozmazem krew EDTA 1 dzień 10,00 zł OB krew cytrynianowa/krew EDTA 1 dzień 5,00

Bardziej szczegółowo

CENNIK ROK 2016 PODMIOTY GOSPODARCZE. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

CENNIK ROK 2016 PODMIOTY GOSPODARCZE. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej CENNIK ROK 2016 PODMIOTY GOSPODARCZE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej KRS: 0000163872 NIP: 691-22-04-853 ul. Iwaszkiewicza 5 59-220 Legnica tel. centrala: 076 72 11 000 tel. sekretariat:

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM. Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM. Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/15 Dyrektora SPSK Nr 1 z dnia 24.02.2015 r. Pobranie materiału do badań 2,00 zł Lp. Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS

ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS I. Poradnie lekarskie, diagnostyka, rehabilitacja 1. POZ - internistyczna 2. Poradnia okulistyczna 3. Poradnia neurologiczna 4. Poradnia laryngologiczna 5. Poradnia urazowo-ortopedyczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do konkursu A.I.420-4/15 (Załącznik Nr 1b do umowy)

Załącznik Nr 4 do konkursu A.I.420-4/15 (Załącznik Nr 1b do umowy) Diagnostyka Laboratoryjna Załącznik Nr 4 do konkursu A.I.420-4/15 (Załącznik Nr 1b do umowy) Lp. BADANIE Ilość badań Cena jednostkowa 1 2 3 4 1. Mocz - badanie ogólne 1636 2. Glukoza 1803 3. TSH 47 4.

Bardziej szczegółowo

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ BADANIA LABORATORYJNE Lp. Rodzaj badania (nazwa) CENA (w zł.) Termin realizacji badania 1 17-OH-Progesteron 24,00 do 5 dni (roboczych) 2 Anty CCP 36,00 do 3 dni (roboczych)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 /do Szczegółowych Warunków/ Formularz CENOWY. Wartość [zł]

Załącznik Nr 2 /do Szczegółowych Warunków/ Formularz CENOWY. Wartość [zł] Formularz CENOWY Załącznik Nr 2 /do Szczegółowych Warunków/ Lp. Nazwa badania Liczba badań Cena [zł] 1 17-OH KETOSTERYDY W DZM 1 2 17-OH PROGESTERON 60 3 2-OH VITAMINA D3 10 4 ACTH-HORMON ADRENOKORTYKOTROPOWY

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ 17-OH progesteron po obc. 17-OH progesteron Alfa1 kwaśna glikoproteina Adrenalina - Osocze Adrenalina - DZM Alfafetoproteina Przeciwciała antykardiolipinowe IgG,IgM Albuminy

Bardziej szczegółowo

BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA

BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA Kod Nazwa badania Materiał BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA Czas oczekiwania na wynik** 1 Mocz - badanie ogólne + badanie osadu mocz 1 2 OB krew pełna cytrynian 1 3 Morfologia krwi (pełna) (5diff)

Bardziej szczegółowo

Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych.

Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych. Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych. Lp. Nazwa badania Badania hematologiczne 1 Morfologia krwi obwodowej 2 Rozmaz liczony w mikroskopie 3 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

CENNIK - DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ

CENNIK - DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ (obowiązuje od 01 czerwca 2015 roku) załącznik nr 4 do regulaminu organizacyjnego CENNIK - DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej - siedziba ul. Św. Józefa 53-59 oraz ul. Konstytucji

Bardziej szczegółowo

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o.

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. L.p. Nazwa pakietu Cena pakietu Pakiet dla kobiet planujących poczęcie dziecka z grupą krwi 1. (grupa krwi, morfologia, OB., mocz - badanie ogólne, glukoza,

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie Pakiet podstawowy 76,00 zł morfologia

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań laboratoryjnych Przeciętny czas oczekiwania na wynik Cennik

Wykaz badań laboratoryjnych Przeciętny czas oczekiwania na wynik Cennik BIOCHEMIA/IMMUNOCHEMIA ACTH (Hormon adenokortykotropowy) 38,00 zł ALAT (Aminotransferaza alaninowa) 5.00 zł ALBUMINY 20,00 zł AMYLAZA (Diastaza) 6,00 zł OSOCZE/ MOCZ ANTY TPO (P.ciała przeciw peroksydazie

Bardziej szczegółowo

Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena

Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena - Mocz: badanie ogólne + osad MoczBadOgólne+osad 22,00 zł - DZM oznaczenie stężenia cukru w moczu DZMStężCukruWmoczu

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH. Cena w zł RODZAJ BADANIA. Lp. I

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH. Cena w zł RODZAJ BADANIA. Lp. I Szpital św. Józefa Sp. z o.o. cennik nr 2 ul. Okrzei 27, Mikołów CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH Lp. I HEMATOLOGIA 1 Morfologia (12 parametrów) 7 2 Rozmaz krwi obwodowej 10 3 Retikulocyty 6 4 OB. 5 II KOAGULOLOGIA

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie Pakiet podstawowy 76,00 zł morfologia krwi

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie W trosce o zdrowie i wygodę Panów, przygotowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Oferta cenowa

Załącznik Nr 1 Oferta cenowa Załącznik Nr 1 Oferta cenowa Lp Rodzaj badania proponowana cena szacunkowa ilość wartość 1 Mocz - badanie ogólne (ICD-9: A01) 9000 2 OB (ICD-9: C9) 600 3 Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C) 200 4 Morfologia

Bardziej szczegółowo

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o.

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. L.p. Nazwa pakietu Cena pakietu 1. Pakiet badań podstawowych (mocz badanie ogólne, OB, morfologia krwi, glukoza, cholesterol całkowity, ALT, mocznik) 90,00

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH I LABORATORYJNYCH

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH I LABORATORYJNYCH Załącznik Nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostynie CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH I LABORATORYJNYCH

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490 INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490 ID: 1/KON/14 Warszawa, dnia 22.01.2014 r. WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej tj. badań analitycznych i bakteriologicznych*

Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej tj. badań analitycznych i bakteriologicznych* Załącznik Nr 1 do umowy CENNIK BADAŃ Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej tj. badań analitycznych i bakteriologicznych* Udzielający Zamówienia: Beskidzki Zespół Leczniczo Rehabilitacyjny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / UMOWY

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / UMOWY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / UMOWY 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie badań laboratoryjnych wg wykazu: 1 ACTH 4 2 Albuminy 8 3 Aldosteron 4 4 ALT 3176 5 Amylaza całkowita 228 6 Amylaza

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Punkty pobrań materiałów do badań:

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Punkty pobrań materiałów do badań: PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Punkty pobrań materiałów do badań: III piętro, pion B, gab. 343 tel. 22 42-91-271 VI piętro, pion B, gab. 615 tel. 22 42-91-119 1 / 13 Koordynator Pracowni Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

Adres: Tel.: Fax: e-mail: Jaworzno, ul. Farna 14 32 614 14 11 32 615 00 66 laboratorium@farna14.pl Formularz kontaktowy. {gallery}lab2{/gallery}

Adres: Tel.: Fax: e-mail: Jaworzno, ul. Farna 14 32 614 14 11 32 615 00 66 laboratorium@farna14.pl Formularz kontaktowy. {gallery}lab2{/gallery} Adres: Tel.: Fax: e-mail: Jaworzno, ul. Farna 14 32 614 14 11 32 615 00 66 laboratorium@farna14.pl Formularz kontaktowy {gallery}lab2{/gallery} Pełny zakres usług diagnostyki laboratoryjnej Ze względu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWO - ASORTYMENTOWY

FORMULARZ OFERTOWO - ASORTYMENTOWY Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWO - ASORTYMENTOWY Wskazane w formularzu ofertowym ilości przedmiotu zamówienia są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia innej ilości badań w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie badań formularz cenowy

Zestawienie badań formularz cenowy Załącznik nr 2 L.p. Nazwa badania Zestawienie badań formularz cenowy Ilość badań w ujęciu dwuletnim 1 Mocz - badanie ogólne 4 536 2 OB 3 083 3 Morfologia krwi (pełna) 5 079 4 Rozmaz krwi (manualnie) 109

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 02.10.2013 R.

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 02.10.2013 R. CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 02.10.2013 R. Lp Rodzaj badania/ usługi Cena w zł BADANIA RTG 1 Badanie RTG bez opisu jedna płaszczyzna 33,00 2 Badanie RTG z opisem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu CENNIK USŁUG SZPITAL CHORÓB PŁUC W ORZESZU

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu CENNIK USŁUG SZPITAL CHORÓB PŁUC W ORZESZU Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu CENNIK USŁUG SZPITAL CHORÓB PŁUC W ORZESZU Obowiązujący w okresie 01.01.2014 31.12.2014 Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne Badania laboratoryjne Lp. 1. 17-hydroksyprogesteron 8 2. acth 3 3. alat 10 882 4. albuminy 44 5. aldosteron 3 6. alfafetoproteina 22 7. aminotransferazy got, gtp 3 206 8. amylaza (diastaza) krwi 624 9.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2014 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2014 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2014 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH BADANIE Badania biochemiczne CENA PLN Albuminy 10,0 Aminotransferaza alaninowa (ALT) 7,0 Aminotransferaza asparaginianowa (AST) 7,0 Amylaza w moczu 10,0 Amylaza w surowicy

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na: Świadczenia zdrowotne badania okresowe i RTG dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu nr sprawy 55/2014

Przetarg nieograniczony na: Świadczenia zdrowotne badania okresowe i RTG dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu nr sprawy 55/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 55/204 Zadanie nr BADANIE OKULISTYCZNE Wartość brutto za badanie. Ogólne badanie okulistyczne 2. Badanie dna oka. 3. Badanie ostrości wzroku 4. Badanie rozróżniania barw

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. 1 Morfologia 3 Diff 1 dzień 8,00 9,84

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. 1 Morfologia 3 Diff 1 dzień 8,00 9,84 CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Hematologia Cena+Vat (PLN) 1 Morfologia 3 Diff 1 dzień 8,00 9,84 2 Morfologia CBC 1 dzień 6,00 7,38 3 Morfologia + retikulocyty

Bardziej szczegółowo

Czas oczekiwania na wynik (dni)

Czas oczekiwania na wynik (dni) Nazwa badania Cena badania Czas oczekiwania na wynik (dni) H E M A T O L O G I A Morfologia 5 diff 5,00 zł. 1 Morfologia 3 diff 4,50 zł. 1 Rozmaz krwi obwodowej 4,50 zł. 1 Retikulocyty 4,00 zł. 1 OB 5,00

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH DO CELÓW PROFILAKTYCZNYCH. Obowiązujący od 03.03.2014

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH DO CELÓW PROFILAKTYCZNYCH. Obowiązujący od 03.03.2014 CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH DO CELÓW PROFILAKTYCZNYCH Obowiązujący od 03.03.2014 Lp. Nazwa analizy Cena/zł HEMATOLOGIA 1 OB 6,50 zł 2 Leukocytoza 8,00 zł 3 Morfologia krwi z płytkami ( 16

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY Załącznik Nr 3 do SWKO FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY L. p. Nazwa Badania Przewidywana liczba badań wykonywanych w skali 1 roku Cena jedn. netto Wartość netto (kol. 3 x kol. 4) Stawka podatku VAT Wartość

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAŃ 2014. I ANALITYKA OGÓLNA Mocz-badanie ogólne z osadem mocz 1 Mocz- mikroalbuminuria mocz 2

OFERTA BADAŃ 2014. I ANALITYKA OGÓLNA Mocz-badanie ogólne z osadem mocz 1 Mocz- mikroalbuminuria mocz 2 Nazwa badania OFERTA BADAŃ 2014 Materiał do badania Czas oczekiwania na wynik I ANALITYKA OGÓLNA Mocz-badanie ogólne z osadem mocz 1 Mocz- mikroalbuminuria mocz 2 Kamienie moczowe kamień moczowy Kał badanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz Badań laboratoryjnych wykonywanych w trybie rutynowym do realizacji zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

Wykaz Badań laboratoryjnych wykonywanych w trybie rutynowym do realizacji zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej Załącznik nr 3A do Zarządzenia nr 228/2012 Dyrektora Szpitala Wolskiego z dnia 31 sierpnia 2012 roku 1. 2. 3. 4. 5. Lp. Załącznik nr 1A do umowy nr /2012 na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

5. Lista badań wraz z zakresem wartości referencyjnych :

5. Lista badań wraz z zakresem wartości referencyjnych : 5. Lista badań wraz z zakresem wartości referencyjnych : Pracownia Analityki Ogólnej Rodzaj badania Wartości referencyjne Jednostki 1. Mocz badanie ogólne ph Ciężar właściwy Związki nitrowe Białko całkowite

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Lp Badanie Materiał BIOCHEMIA W dni robocze do 15:00 CENA w PLN Po 15:00 oraz w soboty czas oczekiwania na wynik 1 Mocznik surowica 5,50 6,05 w tym samym dniu 2 Kreatynina surowica

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A L A B O R A T O R Y J N E

B A D A N I A L A B O R A T O R Y J N E CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM OBOWIĄZUJE OD 01.01.2015 r. Lp. Rodzaj badania / usługi Cena w zł B A D A N I A L A B O R A T O R Y J N E I. Badania biochemiczne: 1. Albuminy

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490 INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490 ID: 1/KON/14 Warszawa, dnia 21.01.2014 r. WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

CENNIK KOMERCYJNY Diagnostyka Laboratoryjna

CENNIK KOMERCYJNY Diagnostyka Laboratoryjna Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2014 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej z dnia 5.05.2014r. CENNIK KOMERCYJNY Diagnostyka Laboratoryjna kod badania Nazwa badania

Bardziej szczegółowo

Puławy: Usługi medyczne Numer ogłoszenia: 38581-2012; data zamieszczenia: 16.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Puławy: Usługi medyczne Numer ogłoszenia: 38581-2012; data zamieszczenia: 16.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Puławy: Usługi medyczne Numer ogłoszenia: 38581-2012; data zamieszczenia: 16.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

PAKIETY BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA KOBIET

PAKIETY BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA KOBIET Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg www. szpital.elblag.pl PAKIETY BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA KOBIET Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Rejestracja: tel. 55 239 59

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim CENNIK ŚWIADCZEŃ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2 ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Przedmiot zamówienia: wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych obowiązujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz wykonanie usług zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

CENNIK ROK 2013 PODMIOTY GOSPODARCZE. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

CENNIK ROK 2013 PODMIOTY GOSPODARCZE. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej CENNIK ROK 2013 PODMIOTY GOSPODARCZE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej KRS: 0000163872 Id: 390999441 NIP: 691-22-04-853 ul. Iwaszkiewicza 5 59-220 Legnica tel. centrala: 076 72 11 000 tel.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 18/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 18/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach z dnia 10 kwietnia 2015 r. Załącznik do Zarządzenia nr 18/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach z dnia 10 kwietnia 2015 r. Lp. Nazwa badania Cena badania w zł 1. ACTH 30 2. AFP 30 3. Albumina

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo - cenowy zał. nr 5 do SWKO

Formularz asortymentowo - cenowy zał. nr 5 do SWKO Formularz asortymentowo - cenowy zał. nr 5 do SWKO L.p. Nazwa badania laboratoryjnego Ilość badań w roku (w sztukach) Hematologia 1 Leukocyty z rozmazem 35 2 Retikulocyty 2 3 Płytki (metoda manualna) 25

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. 3 Morfologia + retikulocyty 1 15,00 18,45

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. 3 Morfologia + retikulocyty 1 15,00 18,45 CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Hematologia Cena+Vat (PLN) 1 Morfologia 3 Diff 1 dzień 8,00 9,84 2 Morfologia CBC 1 6,00 7,38 3 Morfologia + retikulocyty

Bardziej szczegółowo

Część 1 WSB/PN/23/04/2009 SUMA. Zał. nr 4 do SIWZ. Ilość wykonywanych testów/badań w okresie 3 lat. Ilość potrzebnych opakowań

Część 1 WSB/PN/23/04/2009 SUMA. Zał. nr 4 do SIWZ. Ilość wykonywanych testów/badań w okresie 3 lat. Ilość potrzebnych opakowań Część Lp. Nazwa badania wykonywanych testów/badań w okresie 3 lat Nr katalogowy Wielkość opakowania potrzebnych opakowań netto opakowania Wartość netto Kwota podatkiem. Odczynniki do analiz moczu.. Paski

Bardziej szczegółowo

Koszty świadczeń medycznych określonych w Załączniku 2 do niniejszej oferty. BASIC PLUS OPTIMAL 1. Ubezpieczenie indywidualne 69 zł 99 zł

Koszty świadczeń medycznych określonych w Załączniku 2 do niniejszej oferty. BASIC PLUS OPTIMAL 1. Ubezpieczenie indywidualne 69 zł 99 zł Warszawa, 27.02.2014r OFERT A SPECJALNA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA M EDI-CARE Niniejsza oferta została złożona w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Leczenia MEDI-CARE zatwierdzone uchwałą

Bardziej szczegółowo