Drobnoustroje jako biologiczne źródło nowych potencjalnych leków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Drobnoustroje jako biologiczne źródło nowych potencjalnych leków"

Transkrypt

1 Drobnoustroje jako biologiczne źródło nowych potencjalnych leków Drobnoustroje prokariotyczne i eukariotyczne wytwarzają olbrzymią ilość małocząsteczkowych metabolitów wtórnych, z których wiele wykazuje selektywną toksyczność wobec innych drobnoustrojów (antybiotyki przeciwdrobnoustrojowe), działanie przeciwnowotworowe (antybiotyki przeciwnowotworowe), ale także obniżające ciśnienie, hamujące biosyntezę cholesterolu, o działaniu przeciwbólowym, immunosupresyjnym i innym. - wyizolowano i opisano około metabolitów wtórnych; - połowa z nich działa antybiotycznie lub cytostatycznie - zastosowanie medyczne około 150 Potencjalne dalsze możliwości: - z gatunków bakterii poznano około z 1,5 mln gatunków grzybów poznano około bardzo słabo poznane: drobnoustroje morskie, ekstremofilne

2 Przedmiot: TECHNOLOGIA CHEMICZNA Metabolizm wtórny przemiany peryferyjne Biosynteza metabolitów wtórnych rozpoczyna się w momencie wyczerpania źródeł substratu pokarmowego limitującego wzrost drobnoustrojów

3 ANTYBIOTYKI Substancje małocząsteczkowe wytwarzane przez organizmy żywe (głównie drobnoustroje) hamujące wzrost lub zabijające drobnoustroje

4

5 Promieniowce są głównymi producentami antybiotyków

6 NIETYPOWI PRODUCENCI Wytwarzane przez cis kalifornijski (Taxus brevifolia) Wytwarzane przez żabę afrykańską (Xenopus laevis) Wytwarzana przez rekina (Squalus acanthias)

7 CHEMOTERAPIA leczenie poprzez działanie chemoterapeutyku, czyli substancji chemicznej selektywnie toksycznej, tzn. takiej, która hamuje wzrost lub zabija czynniki inwazyjne (baterie, grzyby, komórki nowotworowe, wirusy), czyniąc jednocześnie jak najmniejsze szkody komórkom organizmu leczonego ANTYBIOTYKI substancje chemiczne pochodzenia naturalnego, tzn. produkowane przez organizmy, które hamują wzrost lub zabijają inne organizmy SELEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA oddziaływanie tylko z jednym rodzajem celu molekularnego w czynniku inwazyjnym CEL MOLEKULARNY biomakromolekuła (białko, kwas nukleinowy) lub struktura supramolekularna (błona biologiczna, ściana komórkowa), z którą oddziałuje chemoterapeutyk. Wynikiem tego oddziaływania jest efekt toksyczny wobec czynników inwazyjnych zawierających cel molekularny

8 Paul Ehrlich Urodzony w roku 1854 w Strzelinie (wówczas Strehlen) Wprowadził pojęcie magicznej kuli Pierwszy nowoczesny chemoterapeutyk arsfenamina - stosowany w latach w leczeniu syfilisu, odkryty został przez pracującego w zespole Ehrlicha Japończyka Sachahiro Hata Arsfenamina produkowana była przez koncern Hoetsch pod nazwą Salvarsan

9 Penicylina G została odkryta przez Aleksandra Fleminga 1921 odkrycie lizozymu 1929 odkrycie penicyliny G Pomnik Aleksandra Fleminga w Madrycie

10 Cefalosporyny Główne klasy antybiotyków Tetracykliny Penicyliny Aminoglikozydy Makrolidy

11 CEL- ŚCIANA KOMÓRKOWA (biosynteza i organizacja) Penicyliny Peptydoglikan

12 Penicylina G działa tylko na bakterie gramdodatnie, nie wytwarzające β-laktamazy. Rozpada się w żołądku. Ampicylina (u góry) i amoksycylina (u dołu) działają na bakterie gramujemne. Penicylina V jak Penicylina G, ale trwała w żołądku

13 CEL BIOSYNTEZA BIAŁKA

14

15 CEL DNA

16 Antybiotyki przeciwnowotworowe Antybiotyki antracyklinowe Daunorubicyna producent Streptomyces peuceticus. Łączą się DNA, hamując replikację Komórki nowotworowe rozmnażają się intensywnie, w sposób niekontrolowany Spośród normalnych: komórek organizmu Intensywnie namnażają się tylko komórki włosów i szpiku kostnego. Chemoterapia antybiotykami przeciwnowotworowymi może prowadzić do uszkodzenia szpiku

17 CEL BŁONA KOMÓRKOWA Walinomycyna

18 Antybiotyki przeciwgrzybowe Łączą się z ergosterolem, składnikiem grzybowej błony cytoplazmatycznej, powodując tworzenie kanałów W błonie komórek ludzkich występuje zamiast ergosterolu cholesterol, z którym antybiotyki przeciwgrzybowe łączą się nieco mniej chętnie Efekty uboczne chemoterapii Amfoterycyną B Wymioty, biegunka, bóle głowy, gorączka, uszkodzenie nerek i wątroby, neurotoksyczność, drastyczne obniżenie ilości erytrocytów

19 Oporność na antybiotyki oporność specyficzna wobec określonego związku lub grupy podobnych strukturalnie substancji oporność wielolekowa (krzyżowa, MDR) utrata wrażliwości na działanie wielu niepodobnych strukturalnie leków

20 OPORNOŚĆ SWOISTA Przedmiot: Podstawy Biotechnologii TECHNOLOGIA CHEMICZNA Przykład: aktywność enzymu β-laktamazy jest przyczyną oporności swoistej bakterii na działanie penicyliny G Floksacylina półsyntetyczna penicylina działająca na bakterie produkujące β-laktamazę Kwas klawulanowy inhibitor β-laktamazy

21 OPORNOŚĆ WIELOLEKOWA Do wyrzucania cząstek leku potrzebna jest energia Rodzaje transporterów wielolekowych Białka typu ABC Wykorzystują energię hydrolizy ATP do wyrzucania cząsteczek leku Białka typu MFS Wykorzystują energię gradientu protonowego do wyrzucania cząsteczek leku

22 Drobnoustroje jako źródło nowych substancji czynnych

23 Poszukiwanie antybiotyków Wysokowydajne techniki przesiewowe (high throughput screening) (próbki ze środowiska, biblioteki związków) - skrining chemiczny - skrining biologiczny - skrining ukierunkowany Racjonalne projektowanie: - de novo - modyfikacje istniejących związków

24 Przemysłowymi producentami antybiotyków są szczepy wysokowydajne Cechy szczepu wysokowydajnego maksymalna wydajność pożądanego produktu minimalizacja wytwarzania niepożądanych produktów ubocznych stabilność genetyczna odporność na zakażenia wirusowe Klasyczne metody otrzymywania i hodowli szczepów wysokowydajnych nieukierunkowane zmiany genetyczne - mutageneza wytwarzanie, fuzja i odnawianie protoplastów optymalizacja warunków wzrostu Przykład wyniku optymalizacji szczepu: Penicillium chrysogenum wytwarzający Penicylinę G oryginalny szczep producencki szczep zoptymalizowany 0.1 mg/ml 30 mg/ml

25 Mutagenizacja szczepów mutagen (1) (4) komórki zabite (5) genotyp wyjściowy genotyp uszkodzony (3) genotyp trwale zmutowany (2) (6) 1 mutacje pierwotne 2 mechanizm naprawczy; odtworzenie stanu pierwotnego 3 mechanizm naprawczy; mutacje wtórne 4 śmierć komórki 5 śmierć komórki 6 namnażanie zmutowanych komórek Kierunki i skutki zmian genotypu w wyniku mutagenezy populacja mutantów

26

27 Schemat etapów procesu fermentacyjnego wytwarzania idiolitu

28 Produkcja penicyliny G lub V Producent: Penicillum chrysogenum Szczepy produkcyjne wytwarzają do 70 g z litra hodowli. Wydajność szczepu wyjściowego 60 mg z litra Główny sposób konstrukcji szczepów wysokowydajnych powielenie genów biosyntezy (do 20 kopii) Prekursor kwas fenylooctowy lub fenoksyoctowy

29 Schemat procesu wyodrębniania penicyliny G

30 Antybiotyki β-laktamowe wytwarzane na drodze fermentacyjnej jako źródło półproduktów do otrzymywania penicylin i cefalosporyn półsyntetycznych Półprodukty do otrzymywania penicylin i cefalosporyn półsyntetycznych kwas 6-aminopenicylanowy (6-APA) kwas 7-aminocefalosporanowy (7-ACA)

31 Alternatywne możliwości otrzymywania 6APA z penicyliny G

32 Eliminacja chlorowcowanych rozpuszczalników organicznych, toksycznych odczynników i odpadów oraz potrzeby stosowania ciekłego azotu do chłodzenia; prowadzenie reakcji w umiarkowanych warunkach; łatwa kontrola ph, temperatury; zwiększenie wydajności, brak produktów ubocznych. Wykład 8 Biotechnologie otrzymywania antybiotyków i statyn Wytwarzanie kwasu 6-aminopenicylanowego (6APA) Możliwe metody: hydroliza chemiczna lub enzymatyczna Warunki hydrolizy enzymatycznej Biotransformacja 12-15% (w/v) roztworu soli penicyliny G lub V przez immobilizowaną amidazę penicylinową. Podczas reakcji utrzymuje się ph na poziomie 7 8 poprzez dodawanie KOH lub NaOH. Produkty: 6APA oraz odpowiedni kwas (fenylooctowy lub fenoksyoctowy). 6APA izoluje się poprzez zakwaszenie mieszaniny poreakcyjnej do ph = 4.0 w obecności rozpuszczalnika organicznego nie mieszającego się z wodą. W tych warunkach 6APA wytrąca się, a kwas prekursorowy przechodzi do fazy organicznej i jest zwykle zawracany jako dodatek do nowej fermentacji Korzyści z zastąpienia chemicznej hydrolizy penicyliny G do 6APA przez hydrolizę enzymatyczną

33 Antybiotyki makrolidowe Biosynteza erytromycyny Producent: Streptomyces erythreus Podłoża: kwas propionowy lub propanol jako prekursor i induktor Inne pochodne półsyntetyczne: klarytromycyna, cykliczny węglan (Davercin, opracowany w Polsce), Roksytromycyna, dirytromycyna Erytromycyna Klarytromycyna R = CH 3 R = H

34 Biosynteza i izolacja erytromycyny Producent: Streptomyces erythreus Podłoże produkcyjne: Skład: glukoza i/lub skrobia, mąka sojowa lub kukurydziana, drożdże, siarczan amonu, NaCl, CaCO 3, fosforany (5 15 mm), propanol lub kwas propionowy (dawki po 5 ml/l podłoża w pierwszej połowie procesu); Warunki: ph: 7 7,2, maleje do 6,0, potem rośnie do 8,0; temperatura: C w fazie wzrostu, C w fazie produkcji. Proces biosyntezy trwa h, Ograniczenie represji katabolicznej poprzez dozowanie glukozy z mniejszą szybkością w idiofazie i obecność skrobi. Ograniczenie represji azotowej poprzez dodatek zeolitu, dodatek WNK Wyodrębnianie produktu: produkt jest wydzielany pozakomórkowo; po zakończeniu biosyntezy zawiesinę pohodowlaną alkalizuje się do ph 7,5 8,0 lub zakwasza do ph 5,5, następnie oddzielenie grzybni na filtrze próżniowym z dodatkiem ziemi okrzemkowej; produkt z przesączu ekstrakcją octanem butylu lub ketonem metyloizobutylowym i reekstrakcją wodą o ph 5,5; zatężenie, krystalizacja z roztworu o ph 9,5, rekrystalizacja z roztworu wodno-acetonowego, suszenie. Alternatywnie wytrącenie z rozpuszczalnika organicznego w postaci kompleksu z KNCS. Ew. oczyszczanie chromatografia jonowymienna lub adsorpcyjna,

35 Statyny Statyny leki obniżające poziom cholesterolu wprowadzono do lecznictwa w latach 90- tych XX wieku. Należą do najczęściej stosowanych leków. Przyjmuje je na świecie około 80 milionów ludzi, a wartość ich sprzedaży wynosi około 30 miliardów dolarów. Powodują one udowodnione korzyści kliniczne, m.in. zmniejszają: - ryzyko nowych zdarzeń sercowych, - umieralność z przyczyn sercowo-naczyniowych, - umieralność całkowitą, - konieczność wykonywania zabiegów rewaskularyzacji serca oraz częstość hospitalizacji.

36 F HO N N O OH OH O Atorwastatyna (Lipitor) Statyny naturalne (szereg górny) i syntetyczne (szereg dolny)

37 Mikroorganizmy zdolne do biosyntezy statyn Producenci statyn to grzyby strzępkowe należące do rodzajów: - Penicillium - Aspergillus - Monascus Monascus ruber (lowastatyna) Penicillium citrinum (mewastatyna) Aspergillus terreus (lowastatyna)

38 Szczepy produkcyjne Produkcja i izolacja lowastatyny Produkt uboczny biosyntezy u Aspergillus terreus - sulochryna mykotoksyna zanieczyszczająca podłoża hodowlane, utrudniająca odzysk pożądanych metabolitów. Eliminacja problemu na drodze inżynierii metabolicznej usunięcie genów odpowiedzialnych za biosyntezę poliketydową antronowej pochodnej emodyny, prekursora sulochryny. Warunki hodowli Biosynteza w procesie okresowym z zasilaniem: fermentacja wgłębna w podłożu płynnym lub fermentacja powierzchniowa w podłożu stałym (SSF) źródło węgla (+) mąka owsiana (podłoże wzrostowe) (+) laktoza >100 g/l lub 48g/l, fruktoza, glicerol (podłoże produkcyjne) (-) glukoza (szybkie przyswajanie, wyczerpywanie) Ważny jest wysoki stosunek C:N. Optymalny wynosi Wydajność procesu: od kilkuset mg/l do kilkunastu g/l pożywki 16,65 mg/g dry solid Biocon (Indie) Aspergillus flavipes 16 g/l uzyskuje fińska firma Metkinen OY mutanty szczepu A. terreus ATCC20542 źródło azotu witaminy mikroelementy prekursory natlenienie (+) namok kukurydziany, pasta pomidorowa (podłoże wzrostowe) (+) mleko odtłuszczone + ekstrakt drożdżowy (podłoże hodowlane) (-) NH 4+ (zakwaszają podłoże) (+) z grupy B, np. nikotynamid żelazo, miedź, wapń, bor, cynk, magnez, molibden, mangan L,D-metionina (w różnych czasach hodowli) 20%

39 Produkcja i izolacja lowastatyny Kwas mineralny 20 o C Brzeczka pofermentacyjna ph 3,4-3,6 Filtracja Brzeczka pofermentacyjna ph 3,4-3,6 Układ dwufazowy Rozpuszczalnik organiczny Przepuszczenie gazu obojętnego Podgrzanie, o C Placek filtracyjny ph 3,4-3,6 Układ dwufazowy Przepuszczenie gazu obojętnego o Podgrzanie, C Separacja faz Separacja faz Faza organiczna Faza organiczna Faza organiczna Przemycie roztworem zasadowym Przemycie wodą Faza organiczna Przemycie roztworem zasadowym Przemycie wodą Odparowanie Krystalizacja Filtracja i suszenie próżniowe Odparowanie Krystalizacja Filtracja i suszenie próżniowe Surowa lowastatyna (94%) Surowa lowastatyna (94%)

40 Produkcja i izolacja lowastatyny Surowa lowastatyna (94%) dichlorometan/toluen Mieszanie, 10 min, 8-12 Filtracja o C Rozpuszczalnik organiczny Klarowny roztwór Wę giel aktywny Podgrzanie, 30 min, C o Klarowny roztwór Odparowanie Sch łodzenie Filtracja i suszenie pró żniowe Lowastatyna oczyszczona (99%) Produkt poddawany jest jeszcze rekrystalizacji z izopropanolu lub acetonu

PROCES PRODUKCJI PIWA. Jakość

PROCES PRODUKCJI PIWA. Jakość 81 PROCES PRODUKCJI PIWA Autor: Adam Dąbek Kierownik Warzelni Browaru Leżajsk S.A., Grupa Żywiec S.A. Piwo jest to napój otrzymywany w wyniku fermentacji brzeczki piwnej, roztworu przygotowanego z wody

Bardziej szczegółowo

Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna. Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera

Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna. Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera Cursiva 2010 Recenzenci Wydanie I 2010 Cursiva http://www.cursiva.pl ISBN 978-83-62108-04-6 Spis treści

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Omeprazol Mylan, 40 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka z proszkiem zawiera 42,5

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY. I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej. Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w.

MATERIAŁY. I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej. Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w. MATERIAŁY I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w. Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biologiczno-Rolniczy

Bardziej szczegółowo

Technologie produkcji cukierniczej

Technologie produkcji cukierniczej Magdalena Kaźmierczak Podręcznik część 1 Wyroby cukiernicze. Tom II Technologie produkcji cukierniczej cukiernik technik technologii żywności kwalifikacja T.4 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA. Zajęcia prowadzone przez Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Regulacji Metabolizmu

BIOTECHNOLOGIA. Zajęcia prowadzone przez Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Regulacji Metabolizmu BIOTECHNOLOGIA Zajęcia prowadzone przez Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Regulacji Metabolizmu Materiały do ćwiczeń dla studentów kierunku Biotechnologia w roku akademickim 2009/2010 opracowane przez

Bardziej szczegółowo

Wytyczne 20: Wytwarzanie artykułów farmaceutycznych. Komisja Europejska

Wytyczne 20: Wytwarzanie artykułów farmaceutycznych. Komisja Europejska Wytyczne dotyczące zastępowania i redukcji LZO z rodzajów działalności podlegających Dyrektywie w sprawie emisji LZO z rozpuszczalników (Dyrektywa 1999/13/WE) Wytyczne 20: Wytwarzanie artykułów farmaceutycznych

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Jacek A. Pietrzyk. Autorzy wydania VI uzupełnionego i poprawionego:

Redakcja: Jacek A. Pietrzyk. Autorzy wydania VI uzupełnionego i poprawionego: Redakcja: Jacek A. Pietrzyk Autorzy wydania VI uzupełnionego i poprawionego: Paweł Dyras, Elżbieta Gabrowska, Włodzimierz Kubiak, Małgorzata Liber, Iwona Mazur, Jacek A. Pietrzyk, Małgorzata Równicka,

Bardziej szczegółowo

Autorka: dr inż. Katarzyna Sadowska. Moduł I. 4.3. Fosfolipidy

Autorka: dr inż. Katarzyna Sadowska. Moduł I. 4.3. Fosfolipidy Moduł I 1. Wprowadzenie do nauki o żywieniu człowieka. Podstawowy skład chemiczny żywności 1.1. Żywienie człowieka jako dyscyplina naukowa 1.2. Rys historyczny nauki o żywieniu 1.3. Podstawowy skład chemiczny

Bardziej szczegółowo

Poradnik żywieniowy. dla chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Poradnik żywieniowy. dla chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego Poradnik żywieniowy dla chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego mgr inż. Urszula Grochowska Konsultacja: dr hab. n. med. Piotr Albrecht Polskie Towarzystwo Wspierania

Bardziej szczegółowo

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Atorgamma, 40 mg, tabletki powlekane (Atorvastatinum) 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 40 mg atorwastatyny

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE 1 Zasady postępowania w przypadku zakażeń ośrodkowego układu nerwowego...

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii

Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii 1 Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii Pierre Singer 1, Mette M. Berger 2, Greet Van den Berghe 3, Gianni Biolo 4, Philip Calder 4, AlastairForbes 6, Richard Griffiths 7, Georg Kreyman

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE st. kpt. mgr inż. Daniel MAŁOZIĘĆ Zespół Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych CNBOP kpt. mgr inż. Ariadna KONIUCH Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH

Bardziej szczegółowo

OYDEIS NEMO WITAMINY PRAWDA I MITY. Θ Ουδεις MMX

OYDEIS NEMO WITAMINY PRAWDA I MITY. Θ Ουδεις MMX OYDEIS NEMO WITAMINY PRAWDA I MITY Θ Ουδεις MMX Każdy zna słowo witamina, cóż to takiego? Od dawna znane były pewne choroby o niewyjaśnionej etiologii. Na Archipelagu Malajskim występowała przypadłość

Bardziej szczegółowo

ENZYMY WSPOMAGAJĄCE TRAWIENIE

ENZYMY WSPOMAGAJĄCE TRAWIENIE ŻYWIENIE I ZDROWIE NUTRITION & HEALTH ROCZNIK 9, NR 4 (35) CALIVITA INTERNATIONAL-POLSKA Wrzesień 2006 Prof. dr n. med. Valeria Szedlak-Vadocz Przewodnicząca Zespołu Doradców Medycznych CaliVita International

Bardziej szczegółowo

PROCESY MEMBRANOWE W TECHNOLOGIACH JĄDROWYCH

PROCESY MEMBRANOWE W TECHNOLOGIACH JĄDROWYCH ISSN 1425-7343 Grażyna Zakrzewska-Trznadel pl0601833 RAPORTY IChTJ. SERIA A nr 1/2006 PROCESY MEMBRANOWE W TECHNOLOGIACH JĄDROWYCH INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ WARSZAWA 2006 Grażyna Zakrzewska-Trznadel

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Gdański Uniwersytet Medyczny DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA TOM I pod redakcją Andrzeja Szutowicza i Anny Raszei-Specht Gdańsk 2009 Wydano za zgodą Senackiej Komisji Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PRODUKCJI I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

TECHNOLOGIA PRODUKCJI I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KOMITET NAUK O ŻYWNOŚCI PAN TECHNOLOGIA PRODUKCJI I BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

rozszerzające (na stopień dobry) dopełniające (na stopień bardzo dobry)

rozszerzające (na stopień dobry) dopełniające (na stopień bardzo dobry) Wymagania edukacyjne BIOLOGIA KLASA 1 zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika Biologia na czasie zakres podstawowy.

Bardziej szczegółowo

TOM 5 PRODUKCJA PIEKARSKA

TOM 5 PRODUKCJA PIEKARSKA ALMANACH CUKIERNICZO PIEKARSKI SZYMON KONKOL TOM 5 PRODUKCJA PIEKARSKA ALMAMACH CUKIERNICZO PIEKARSKI tom 5 PRODUKCJA PIEKARSKA Spis treści WIADOMOSCI PODSTAWOWE... 3 CECHY PIECZYWA... 6 ZASADY PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

ANNA ROGOWSKA ROZPRAWA DOKTORSKA

ANNA ROGOWSKA ROZPRAWA DOKTORSKA ANNA ROGOWSKA ROZPRAWA DOKTORSKA ANNA ROGOWSKA ANALIZA WOLTAMPEROMETRYCZNA WYBRANYCH SUBSTANCJI LECZNICZYCH W PREPARATACH FARMACEUTYCZNYCH ROZPRAWA DOKTORSKA WYKONANA W KATEDRZE I ZAKŁADZIE CHEMII ANALITYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Specyficzne metody otrzymywania leków i ich różnych form (leki o przedłużonym działaniu)

Specyficzne metody otrzymywania leków i ich różnych form (leki o przedłużonym działaniu) Specyficzne metody otrzymywania leków i ich różnych form (leki o przedłużonym działaniu) dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur E-mail: agadomska@ch.pw.edu.pl Lab. 22 Pawilon, nr tel. 234 54 63 1 Zagadnienia:

Bardziej szczegółowo

Państwo Członkowskie Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Nazwa Moc Postać farmaceutyczna Droga podania

Państwo Członkowskie Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Nazwa Moc Postać farmaceutyczna Droga podania ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE POSIADAJĄCE POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH 1 Państwo Członkowskie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA PRODUKTÓW ROŚLINNYCH

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA PRODUKTÓW ROŚLINNYCH TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA PRODUKTÓW ROŚLINNYCH PPRRZZEEWODNIKK DO ZZAJ JĘĘĆĆ LLABBORRATTORRYYJ JNYYCCH DR INŻ. MAŁGORZATA TAŃSKA, DR INŻ. SYLWESTER CZAPLICKI, DR INŻ. JUSTYNA BOJARSKA, MGR INŻ.

Bardziej szczegółowo

Tetrachlorek węgla. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego

Tetrachlorek węgla. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2006, nr 2(48), s.189-214 prof. dr hab. MAREK JAKUBOWSKI Instytut Medycyny Pracy im.prof.dr.med.jerzego Nofera 90-950 Łódź ul. św. Teresy 8 Tetrachlorek węgla Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

I Konferencja Naukowa RÓŻE OWOCOWE W UPRAWIE, PRZETWÓRSTWIE, ŻYWIENIU I OCHRONIE ZDROWIA

I Konferencja Naukowa RÓŻE OWOCOWE W UPRAWIE, PRZETWÓRSTWIE, ŻYWIENIU I OCHRONIE ZDROWIA I Konferencja Naukowa RÓŻE OWOCOWE W UPRAWIE, PRZETWÓRSTWIE, ŻYWIENIU I OCHRONIE ZDROWIA Warszawa 2011 I Konferencja Naukowa RÓŻE OWOCOWE W UPRAWIE, PRZETWÓRSTWIE, ŻYWIENIU I OCHRONIE ZDROWIA Warszawa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Atoris, 10 mg, tabletki powlekane Atoris, 20 mg, tabletki powlekane Atoris, 40 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Revolade 25 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Każda tabletka powlekana zawiera eltrombopag

Bardziej szczegółowo