Zarządzenie Wewnętrzne nr 26/2011 Dyrektora Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem z dnia 29 czerwca 2011r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Wewnętrzne nr 26/2011 Dyrektora Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem z dnia 29 czerwca 2011r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Wewnętrzne nr 26/2011 Dyrektora Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie : Cennika usług Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Podstawa prawna : Art. 34 ust. 2 oraz art. 44 ust. 2 Ustawy z dnia r. o zakładach opieki zdrowotnej ( tj. Dz. U. z 2007r., Nr. 14, poz. 89 z późn. zmianami ). 1. Wprowadzam,, Cennik usług Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, który stanowi : Załącznik nr 1 Badania laboratoryjne, Załącznik nr 2 Rentgenodiagnostyka i Ultrasonografia, Załącznik nr 3 Zabiegi Rehabilitacyjne, Załącznik nr 4 Pozostałe usługi medyczne. do nin. Zarządzenia 2. Cennik dotyczy usług świadczonych dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz osób nie ubezpieczonych i nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych i obcokrajowców Należności za usługi należy pobierać zgodnie z cennikiem wymienionym w 1 oraz rejestrować w kasach fiskalnych, które znajdują się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Laboratorium oraz w Kasie w budynku administracji. 2. W przypadku nieuregulowania należności jak w ust. 1winien być wystawiony wniosek o wystawienie faktury, który stanowi załącznik nr 5 do nin. Zarządzenia. Faktura może być wystawiona również na życzenie pacjenta. 1) Wniosek o wystawienie faktury po wypełnieniu winien być podpisany przez kierownika komórki organizacyjnej. 2) Wnioski o wystawienie faktury należy składać w Dziale Finansowo Księgowym pokój nr 45 codziennie w dni robocze. 3) Faktura może być płatna przelewem lub gotówką w kasie zakładu. Odp. za wykonanie : Ordynatorzy oddziałów, Lekarze kierujący oddziałami Kierownicy komórek organizacyjnych. 3 Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam : Ordynatorom Oddziałów, Lekarzom Kierującym Oddziałami, Kierownikom komórek organizacyjnych, Głównemu Księgowemu każdemu w swoim zakresie.

2 4 Traci moc Zarządzenie Wewnętrzne nr 5/2010 Dyrektora Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem z dnia r. w sprawie : Cennika usług Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia. DYREKTOR Sprawdzono pod względem formalno prawnym mgr Małgorzata Musiał Fecko. mgr Regina Tokarz

3 L.P Cennik usług Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Nazwa usługi Hematologia I Czas oczekiwania na badanie Załącznik nr 1 Badania Laboratoryjne Materiał Cena w zł. 1. Morfologia - 22 parametry 1 Krew wers. 10,00 2. Morfologia dziecka 22 param. 1 Krew wers. 8,00 3. Rozmaz mikroskopowy 1 Krew wers. 6,00 4. Retikulocyty 1 Krew wers. 7,00 5. OB 1 Krew cytryn. 4,00 6. Płytki (metodą manualną) 1 Krew wers. 5,00 7. Morfologia - 8 parametrów 1 Krew wers. 8,00 8. OB u dziecka 1 Krew cytryn. 6,00 9. Oporność osmotyczna 1 Krew wers. 7,00 Koagulologia 10. APTT-czas kaol-kefalinowy 1 Osocze 10, Czas protrombinowy PT -INR 1 Osocze 10, Fibrynogen 2 Osocze 10, D-Dimery - ilościowo 1 Osocze 50, LA antykoagulant tocznia 8 Osocze 80,00 Biochemia 15. Cholesterol LDL bezpośredni 1 Surowica 8, Glukoza 1 Surowica 5, Cholesterol 1 Surowica 6, Cholesterol HDL bezpośredni 1 Surowica 7, Cholesterol LDL- wyliczany 2 Surowica 7, Triglicerydy 1 Surowica 7, ALAT 1 Surowica 6, AspAT 1 Surowica 6, Amylaza w surowicy 1 Surowica 7, Fosfataza alkaliczna 1 Surowica 8, Fosfataza kwaśna 2 Surowica 10, Fosfataza sterczowa 2 Surowica 10, Gamma GT 1 Surowica 10, Białko całkowite 1 Surowica 5, Kreatynina 1 Surowica 6, Mocznik 1 Surowica 6, Kwas moczowy 1 Surowica 5, Bilirubina całkowita 1 Surowica 5, Bilirubina bezpośrednia 1 Surowica 6,00

4 34. Bilirubina pośrednia 1 Surowica 6, CK - kinaza kreatyny 1 Surowica 10, CK-MB 1 Surowica 25, Albumina 1 Surowica 10, LDH 1 Surowica 12, Azot mocznika 1 Surowica 6, Fosfor nieorganiczny 1 Surowica 7, Magnez 1 Surowica 7, Wapń całkowity 1 Surowica 6, Chlorki 1 Surowica 4, Żelazo 1 Surowica 6, TIBC 1 Surowica 13, Sód 1 Surowica 4, Potas 1 Surowica 4, ASO ilościowo 1 Surowica 12, RF ilościowo 2 Surowica 12, Odczyn Waaler-Rose jakośc. 1 Surowica 13, CRP ilościowo 1 Surowica 12, Mononukleoza 1 Surowica 26, Test SLE w surowicy 1 Surowica 10, Mioglobina w surowicy 1 Surowica 25, Profil lipidowy 1 Surowica 27, Gazometria 1 Krew 35, ASO - jakościowo (latex) 1 Surowica 9, RF - jakościowo (latex) 1 Surowica 7, Glukoza po 120' (75g) 1 Surowica 8, Glukoza po 60' (50g) 1 Surowica 8, Glukoza po 120' (50g) 1 Surowica 8, Prokalcytonina 1 Surowica 100, Alkohol etylowy we krwi Surowica 15,00 Białka, Lipidy 64. Proteinogram 3 Surowica 30, Hemoglobina glikowana HbA1C 1 Krew wers. 25,00 Serologia 66. Próba zgodn.serol.dzieci 1 Surowica 30, Grupa krwi 1 Surowica 28, Alloprzeciwciała odporność. 1 Surowica 25, Próba zgodności serologiczn. 1 Surowica 50, VDRL 1 Surowica 7, Próba zgodn.serolog. 2j. 1 Surowica 20, Próba zgodn.serolog. 3j. 1 Surowica 20, Próba zgodn.serolog. 4j. 1 Surowica 20, Próba zgodn.serolog. 5j. 1 Surowica 20,00

5 Analityka I 75. Mocz-analiza ogólna 1 Mocz 7, Białkomocz dobowy 1 Mocz 5, Glukoza w moczu dobowym 1 Mocz 5, Mocz-liczba Addisa 1 Mocz 7, Białko w moczu porannym 1 Mocz 5, Wapń w moczu dobowym 1 Mocz 6, Kreatynina w moczu dobowym 1 Mocz 6, Amylaza w moczu porannym 1 Mocz 7, Test ciążowy w moczu 1 Mocz 10, Klirens kreatyniny 1 Mocz 12, Mikroalbumina w DZM 7 Mocz 20,00 Analityka II 86. PMR - badanie ogólne 1 PMR 26, Płyn z jam ciala-b.ogólne 1 PzJC 25,00 Analityka III 88. Kał na krew utaj. bez diety 1 Kał 14, Kał na pasożyty (1 ozn.) 1 Kał 11, Badanie w kierunku owsików 1 Kał 10,00 Analityka IV 91. Lamblie w kale (ELISA) 1 Kał 18,00 Białka specyf. 92. IgA 2 Surowica 20, IgM 2 Surowica 20, IgG 2 Surowica 20, C Surowica 75, C Surowica 75, Transferyna 1 Surowica 25,00 Immunodiagnost. 98. TSH 1 Surowica 18, T3 2 Surowica 11, T4 2 Surowica 11, ft3 1 Surowica 18, ft4 1 Surowica 18, P/c anty-tg 2 Surowica 25, P/c anty-tpo 2 Surowica 26,00

6 105. P/c przeciw receptorom TSH 15 Surowica 80,00

7 106. FSH 2 Surowica 16, LH 2 Surowica 16, Prolaktyna (PRL) 2 Surowica 20, Estradiol (E2) 2 Surowica 20, Progesteron 2 Surowica 20, Testosteron 2 Surowica 20, Androstendion 11 Surowica 40, DHEA-S 2 Surowica 28, Prolaktyna po Mtc 2 Surowica 20, HCG 2 Surowica 21, Kortyzol 2 Surowica 25, ACTH 6 Krew wers. 30, Parathormon (PTH) 2 Surowica 35, Hormon wzrostu (GH) 2 Surowica 33, Ferrytyna 2 Surowica 38, Witamina B12 5 Surowica 38, Kwas foliowy 5 Surowica 38, C-peptyd 2 Surowica 34, Insulina 2 Surowica 30, SHBG 5 Surowica 30, Aldosteron 11 Surowica 40, Wolne Beta HCG 2 Surowica 50, Tyreoglobulina 11 Surowica 70, Troponina 1 Krew wers. 40, Test potrójny PRISCA 21 Surowica 110, NT-ProBNP 5 Surowica 100, Beta -Cross Laps 11 Surowica 75, Osteokalcyna 11 Krew wers. 38,00 Markery nowotworowe 134. PSA 1 Surowica 26, PSA-wolny 2 Surowica 35, AFP 2 Surowica 30, CEA 1 Surowica 30, Ca 125 OM-MA 1 Surowica 30, Ca 15-3 BR-MA 2 Surowica 30, Ca 19-9 GI-MA 1 Surowica 30, TPS 8 Surowica 40, Cyfra Surowica 110,00 Diag. żółtaczek 143. P/c HCV ekspoz. zawodowa 2 Surowica 28, HBs antygen 1 Surowica 12, P/c anty HBS 2 Surowica 25, P/c anty- HCV 2 Surowica 28,00

8 Bad. infekcyjne 147. TPHA 6 Surowica 16, Różyczka (Rubella) IgG 2 Surowica 26, Różyczka (Rubella) IgM 2 Surowica 26, Toxoplasma gondii IgG 2 Surowica 25, Toxoplasma gondii IgM 2 Surowica 25, CMV (Cytomegalia) IgG 8 Surowica 30, CMV (Cytomegalia) IgM 9 Surowica 33, Borrelia burgdorferi IgG 14 Surowica 35, Borrelia burgdorferi IgM 14 Surowica 35, Helicobacter pylori IgG 2 Surowica 25, Helicobacter pylori IgA 2 Surowica 25, HIV Combo (Ag/Ab) 2 Surowica 30, FTA 6 Surowica 16, FTA - ABS 6 Surowica 16,00 Autoimmunologia 161. Transglutaminaza IgG 21 Surowica 100, Transglutaminaza IgA 21 Surowica 100, P/c endomysium IgA EmA 21 Surowica 100, P/c endomysium IgG EmA 21 Surowica 80, P/c gliadynowe IgA 21 Surowica 20, P/c gliadynowe IgG 21 Surowica 20, P/c p.jądrowe ANA 1 14 Surowica 55, P/c p.jądrowe ANA 2 21 Surowica 120, P/c p. mitochondrialne AMA 28 Surowica 140, P/c p. m. gładkim ASMA 21 Surowica 85, P/c p. m. poprz. prążk. ASKA 21 Surowica 115, P/c p. cytopl. leuk. ANCA 28 Surowica 50, P/c p. kom.mięśnia sercowego 21 Surowica 80, P/c dsdna IMF 21 Surowica 120, P/c cytrulinowe anty-ccp IgG 21 Surowica 120, P/c a-kardiol. IgG 21 Surowica 85, P/c a-kardiol. IgM 21 Surowica 85, P/c anty-pemphigoid IMF 21 Surowica 20, P/c anty-pemphigus IMF 21 Surowica 50, P/c p. plemnikom SPAK (ASA) 21 Surowica 95, GBM-błona podstawna kłębuszk. 21 Surowica 120, P/c p. nadnerczom IMF 21 Surowica 85, P/c p. czynnikowi Castle'a 21 Surowica 95,00

9 Katecholaminy

10 184. Noradrenalina w DZM 11 Mocz 50, Metanefryna w DZM 11 Mocz 50, MHM w DZM 11 Mocz 50, HIO w DZM 11 Mocz 50,00 Alergeny 188. IgE całkowite 1 Surowica 25, F1 IgE białko jaja 8 Surowica 33, F75 IgE żółtko jaja 8 Surowica 33, F2 IgE mleko krowie 8 Surowica 33, F4 IgE sp. mąka pszenna 8 Surowica 33, F8 IgE sp. mąka kukurydziana 8 Surowica 33, F9 IgE sp. ryż 8 Surowica 33, F14 IgE sp. soja 8 Surowica 33, F25 IgE sp. pomidor 8 Surowica 33, F44 IgE sp. truskawka 8 Surowica 33, F33 IgE sp. pomarańcza 8 Surowica 33, F49 IgE sp. jabłko 8 Surowica 33, F92 IgE banan 8 Surowica 33, F31 IgE sp. marchew 8 Surowica 33, F85 IgE sp. seler 8 Surowica 33, F35 IgE sp. ziemniak 8 Surowica 33, I75 IgE sp. jad szerszenia 8 Surowica 33, F83 IgE sp. kurczak 8 Surowica 33, F26 IgE sp. wieprzowina 8 Surowica 33, F27 IgE sp. wołowina 8 Surowica 33, F284 IgE sp. indyk 8 Surowica 33, F79 IgE sp. gluten (gliadyna ) 8 Surowica 33, F13 IgE sp. orzech ziemny 8 Surowica 33, F5 IgE sp. mąka żytnia 8 Surowica 33, GP2 IgE sp. trawy - panel 8 Surowica 33, TX5 IgE drzewa wczesne 8 Surowica 33, TX6 IgE sp. drzewa późne 8 Surowica 33, WX1 IgE sp. chwasty - panel 8 Surowica 33, TP1 IgE sp. drzewa - panel 8 Surowica 33, D1 IgE sp. roztocze pterony. 8 Surowica 33, D2 IgE sp. roztocze farinae 8 Surowica 33, H1 IgE kurz domowy 8 Surowica 33, MX1 IgE sp. grzyby, pleśnie 8 Surowica 33, T3 IgE sp. brzoza 8 Surowica 33, E2 IgE sp. sierść psa 8 Surowica 33, E1 IgE sp. sierść kota 8 Surowica 33, I1 IgE sp. jad pszczoły 8 Surowica 33, I4 IgE sp. jad osy 8 Surowica 33, I71 IgE sp. komar 8 Surowica 33,00

11 227. IgE specyficzne czekolada 8 Surowica 33, PolyCheck-p.pokarm. (FPC) 8 Surowica 150, PolyCheck-p.oddech (IPC) 8 Surowica 150, PolyCheck-p.pediatr.(PPC) 8 Surowica 150, P1 IgE sp. glista ludzka 8 Surowica 33, GX1 Trawy wczesne 8 Surowica 33, GX4 Trawy póżne 8 Surowica 33, W6 Bylica pospolita 8 Surowica 33, F94 IgE sp. gruszka 8 Surowica 33, F17 IgE sp. orzech laskowy 8 Surowica 33, F256 IgE sp. orzech włoski 8 Surowica 33, F221 IgE sp. kawa 8 Surowica 33, D3 IgE sp. roztocza kurzu domowego 8 Surowica 33, TX9 IgE sp. drzewa panel 8 Surowica 33,00 Leki, Narkotyki 241. Kwas walproinowy w surowicy 6 Surowica 33, Karbamazepina ( Tegretol = CBZ ) 6 Surowica 33, Digoksyna w surowicy 6 Surowica 38, Panel narkotykowy 1 Mocz 70, Amfetamina w moczu 1 Mocz 30, Fenytoina w surowicy 6 Surowica 33,00 Metale 247. Ołów we krwi 14 Krew wers. 60, Miedź w surowicy 14 Surowica 20, Lit w surowicy 5 Surowica 20,00 Bakteriologia 250. Posiew krwi - podł. z inhib. 3 Krew 60, Posiew PMR - podł. z inhib. 3 PMR 30, Posiew PzJC 3 PzJC 30, Posiew plwociny ilościowy 7 Plwocina 25, Posiew w kierunku beztlen. 7 30, Posiew moczu 3 Mocz 25, Wymaz laryngologiczny 3 Wymaz 30, Wymaz ginekologiczny 3 Wymaz 30, Wymaz z worka spojówkowego 7 Wymaz 25, Bakteriologiczne bad. ropy 7 Wymaz 30, Bad. zawarości pęcherz. żółc 7 Pozostałe 30, Bad. mykologiczne 21 Pozostałe 18, Kontrola jałowości 3 Wymaz 10, Kontrola sterylizacji 3 Wymaz 10, Bad. w kierunku gruźlicy 3 Pozostałe 30,00 Pobranie mat.

12 265. Pobranie materiału (żyła) - - 2, Materiał do odwirowania ,00 L.P Nazwa usługi Załącznik nr 2 Rentgenodiagnostyka Ultrasonografia Cena w zł. 1. Cystografia 100,00 2. Cystografia mikcyjna 120,00 3. Skopia klatki piersiowej 50,00 4. RTG kończyn/stawów 1 projekcja 30,00 5. RTG kończyn/stawów 2 projekcja 50,00 6. RTG mózgoczaszki 3 projekcje 60,00 7. RTG twarzoczaszki 1 projekcja 20,00 8. RTG oczodołów 2 projekcje 30,00 9. RTG zatok 1 projekcja 14, RTG uszu 55, Badanie radiologiczne żołądka, XII-cy 125, Badanie radiologiczne jelita grubego (kolografia) 260, RTG klatki piersiowej 1 projekcja 35, RTG klatki piersiowej 2 projekcje 65, RTG przegląd jamy brzusznej 1 projekcja 35, RTG kręgosłupa szyjnego 2 projekcje (C) 50, RTG kręgosłupa szyjnego 4 projekcje 90, RTG kręgosłupa piersiowego 2 projekcje (Th) 60, RTG żeber 2 projekcje 50, RTG kręgosłupa lędźwiowego 2 projekcje (LS) 60, RTG miednicy 1 projekcja 35, RTG miednicy 2 projekcje (stawy biodrowe) 55, RTG kończyn /stawów kości długich 2 projekcje 55, Opis zdjęcia RTG 10, Badanie radiologiczne przełyku 110, Urografia 220, Cholangiografia 175, USG jamy brzusznej 50, USG tarczycy 40, USG gruczołu krokowego przezbrzuszne 40, USG miednicy mniejszej 40, USG stawów biodrowych u dzieci 40, USG ginekologiczne 40, USG położnicze 45, USG piersi 60, USG serca 90, HSG 120, Doppler naczyń tętnic szyjnych 70, Doppler naczyń tętnic lub żył kończyn górnych lub dolnych 120,00

13 40. Wykonanie tomografii komputerowej głowy bez kontrastu 250, Wykonanie tomografii komputerowej głowy z kontrastem 350, Wykonanie tomografii komputerowej klatki piersiowej 450, Wykonanie tomografii komputerowej brzucha 450, Wykonanie tomografii komputerowej kręgosłupa 1 odcinka 250, Wykonanie tomografii komputerowej głowy z kontrastem i bez kontrastu 260, Wykonanie tomografii komputerowej jednego lub więcej odcinków tułowia i / lub kończyn 260, Wykonanie tomografii komputerowej jednego lub więcej odcinków tułowia i / lub kończyn z kontrastem 340, Wykonanie tomografii komputerowej jednego lub więcej odcinków tułowia i/ lub kończyn bez kontrastu i z kontrastem 420, Wykonanie tomografii komputerowej wielokrotne głowy z kontrastem 400, Wykonanie tomografii komputerowej wielokrotne jednego lub więcej odcinków tułowia i/lub kończyn z kontrastem 360, Wykonanie tomografii komputerowej głowy z wtórnym opracowaniem naczyniowym i/lub przestrzennym i/lub objętościowym 400, Wykonanie tomografii komputerowej jednego lub więcej odcinków tułowia i/lub kończyn z wtórnym opracowaniem naczyniowym i/lub przestrzennym i/lub objętościowym 470,00 Załącznik nr 3 Zabiegi Rehabilitacyjne L.P Nazwa usługi Cena w zł. 1. Sollux 3,00 2. Światło spolaryzowane 5,00 3. Galwanizacja 6,00 4. Diadynamik 7,00 5. Prądy interferencyjne 7,00 6. Jonoforeza 8,00 7. Prądy Tens 8,00 8. Prąd Treabert.A 8,00 9. Fonoforeza 9, Ultradźwięki 9, Elektrostymulacja 9, Terapuls 8, Magnetoterapia 8, Laseroterapia - skaner 8, Laseroterapia - punktowa 10, Masaż wirowy KKG 6, Masaż wirowy KKD 10, Masaż wirowy kręgosłupa 10, Termożele 5, Krioterapia Miejscowa Co2 10, Masaż kręgosłupa 25,00

14 22. Masaż częściowy 15, Ćwiczenia 7, Ćwiczenia czynno-bierne 15,00 Załącznik nr 4 Pozostałe usługi medyczne L.P Nazwa usługi Cena w zł. 1. EKG z oceną lekarską 35,00 2. EKG bez opisu lekarza 15,00 3. KTG 20,00 4. Kolposkopia 30,00 5. Cytologia 35,00 6. Gastrofiberoskopia 160,00 7. Kolonoskopia 270,00 8. Holter 100,00 9. Próba wysiłkowa na bieżni ruchomej 120, Audiogram 70, Badanie spirometryczne 50, Rectoscopia 70, Pomiar ciśnienia tętniczego 3, Wydanie zaświadczenia lekarskiego lub recepty 30, Badanie, porada lekarska 100, Konsultacja specjalistyczna 150, Konsultacja ordynatorska 200, Założenie venflonu 12, Wykonanie iniekcji dożylnej 20. Wprowadzanie kaniuli dożylnej ze wstrzyknięciem jednego leku 21. Wstrzyknięcie lub wlew każdego następnego leku przez kaniulę 22. Wykonanie iniekcji domięśniowej lub podskórnej 25,00 + koszt leku 30,00 + koszt leku 15,00 + koszt leku 20 + koszt leku 23. Pobranie krwi do badań biochemicznych za każdą probówkę 10, Założenie cewnika do żyły centralnej 150, Cewnikowanie pęcherza moczowego 45, Wlewka doodbytnicza 30, Płukanie kanału słuchowego 30, Usunięcie ciała obcego z ucha, nosa lub oka 40, Tamponada przednia nosa 40, Nacięcie ropniaka tkanek miękkich 55, Wycięcie powierzchniowego guzka (bez badania hist.-pat.) 65, Płukanie żołądka 150,00

15 33. Punkcja stawu 100, Nastawianie złamania, zwichnięcia (drobne kości i stawy np. dłoń, stopa) 70, Nastawianie złamania, zwichnięcia (duże kości i stawy) 120, Nastawienie złożone (wielokrotne złamania lub zwichnięcia) 160, Założenia unieruchomienia gipsowego (do 5 opasek) 35, Założenie unieruchomienia gipsowego (powyżej 5 opasek) 50, Zdjęcie unieruchomienia gipsowego 20, Usunięcie szwów 20, Usunięcie powierzchownej zmiany skórnej ( ograniczonej do skóry ) 30, Usunięcie zmiany skórnej ( skóra, tkanka podskórna ) 45, Zaopatrzenie i szycie rany powierzchniowej (skóra) 50, Zaopatrzenie i szycie rany głębokiej (skóra i tkanka podskórna) 70, Zaopatrzenie i szycie rozległych ran (skóra, ścięgna, mięśnie) 150, Założenie opatrunku na drobną ranę(np. palec, ucho, nos) 20, Założenie opatrunku na dużą ranę (np. głowa, kończyny) 35, Założenie licznych opatrunków na rozległe rany 50, Sedacja monitorowana opieka anestezjologiczna (do 30 minut) 80, Znieczulenie ogólne (do 30 minut) 150, Znieczulenie miejscowe (nasiękowe) 50, Znieczulenie miejscowe (blokady nerwów i splotów) 100, Podstawowe zabiegi reanimacyjne 200, Zaawansowane zabiegi reanimacyjne 300, Pobyt diagnostyczny (za godzinę) 10, Poród rodzinny 350, Pobyt hotelowy rodziców lub opiekunów 13,50 + VAT 58. Tlenoterapia Poradnia POZ /porada-lekarz/ 45, Świadczenia pielęgniarki POZ 12, Porada lekarska w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 80, Świadczenie pielęgniarki w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 30, Poradnia Chirurgii Ogólnej /porada/ 64. Poradnia Chirurgii Dziecięcej /porada/ 50, Poradnia Onkologiczna /porada/ 40, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej /porada/ 50,00

16 67. Poradnia Preluksacyjna /porada/ 68. Poradnia Zdrowia Psychicznego /porada/ 69. Poradnia Okulistyczna /porada/ 70. Poradnia Otolaryngologiczna /porada/ 71. Poradnia Neurologiczna /porada/ 72. Poradnia Dermatologiczna /porada/ 73. Poradnia Kardiologiczna /porada/ 74. Poradnia dla Kobiet /porada/ 75. Poradnia Leczenia Bólu /porada / 76. Poradnia Urologiczna /porada/ 77. Poradnia Neonatologiczna /porada/ 78. Poradnia Rehabilitacyjna /porada/ 79. Poradnia Chorób Naczyń /porada/ 80. Zespół ratownictwa medycznego S 81. Zespół ratownictwa medycznego P 82. Transport Sanitarny 40,00 35,00 45,00 45,00 40,00 30,00 55,00 45,00 30,00 50,00 35,00 40,00 50, zł + 4 zł za przejechany kilometr + koszt leków i materiałów opatrunkowych 450 zł + 3 zł za przejechany kilometr + koszt leków i materiałów opatrunkowych Za 1 km przebiegu tam i z powrotem od 11 do 10 km pow. 25 km do 25 km 8,50 6,00 4, Oddziały szpitalne Wartość punktowa procedur (y) zgodnie z Katalogiem świadczeń szpitalnych x cena za 1 pkt Do wartości jak wyżej należy doliczyć pobyt hotelowy pacjenta w wysokości 100 zł

17 za osobodzień pobytu. 84. Pobyt pacjenta w sali o podwyższonym standardzie 500,00 Za 1 godzinę zespół ratownictwa zespół ratownictwa Zabezpieczenie medyczne imprez 85. medycznego - medycznego - masowych, sportowych podstawowy specjalistyczny 200,00 250, Prowadzenie szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy 100,00 za 1 osobę Załącznik nr 5

18 WNIOSEK O WYSTAWIENIE RACHUNKU Imię i nazwisko pacjenta Nr historii choroby Adres zamieszkania.... Wartość punktowa procedur/y/ zgodnie z Katalogiem świadczeń x cena z 1 pkt. Pobyt pacjenta od do Ilość udzielonych porad.. Nr paszportu ( dotyczy obcokrajowców ). Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Cennik usług Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Cennik usług Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem L.P Cennik usług Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Nazwa usługi Hematologia I Czas oczekiwania na badanie Załącznik nr 1 Badania Laboratoryjne Materiał Cena w zł. 1. Morfologia

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 8 2 A - amylaza 656 3 ACTH 16 4 AFP 4 5 ALAT 27 864 6 Albumina 64 7 Aldosteron 8 8 ANA1 160 9 ANA2 76 10 Androstendion 164 11 anty - Rh 428 12 Anty-CCP 220 13 Antygen HE4 4 14 Antykoagulant

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Cennik usług Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Załącznik nr 1 Cennik usług Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem LP. RODZAJ USŁUGI Cena w zł A N A L I T Y K A O G Ó L N A 1. Mocz badanie ogólne 7 2. Mocz poziom glukozy 5 3.

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 567 3 AFP 13 192 4 ALAT 11 197 5 Albumina 3 220 6 Aldosteron 81 7 ANA1 291 8 Androstendion 179 9 Anty-RH 739 10 Anty-CCP 2 146 11 APTT 3 343 12 ASO - ilościowo 9 300

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1.

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1. FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP Nr konta bankowego Nr tel: nr faksu: e mail: w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na:

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 632 3 ACTH 14 4 AFP 7 5 ALAT 26 588 6 Albumina 61 7 Aldosteron 10 8 ANA1 146 9 ANA2 titration 17 10 Androstendion 156 11 Anty-RH 415 12 Anty-CCP 211 13 Antygen HE4 3

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem (5diff) 12 zł 1 dzień Morfologia

Bardziej szczegółowo

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH dla pacjentów Medar-Pro Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem

Bardziej szczegółowo

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Cennik badań laboratoryjnych obowiązujący od 01.07.2011 HEMATOLOGIA, KOAGUOLOGIA, ANALITYKA OGÓLNA Nr NAZWA BADANIA Cena 1 Morfologia

Bardziej szczegółowo

Czas oczekiwania na wynik (dni)

Czas oczekiwania na wynik (dni) Nazwa badania Cena badania Czas oczekiwania na wynik (dni) H E M A T O L O G I A Morfologia 5 diff 5,00 zł. 1 Morfologia 3 diff 4,50 zł. 1 Rozmaz krwi obwodowej 4,50 zł. 1 Retikulocyty 4,00 zł. 1 OB 5,00

Bardziej szczegółowo

DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343

DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343 PLR i LS "KO-MED"ul. Staszica 1 A, 63-100 Śrem ALFABETYCZNY WYKAZ BADAŃ WYKONYWANYCH W LABORATORIUM KO-MED DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343 1 17 OH PROGESTERON

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 651 3 ACTH 14 4 AFP 7 5 ALAT 27 370 6 Albumina 63 7 Aldosteron 11 8 ANA1 151 9 ANA2 titration 18 10 Androstendion 161 11 Anty-RH 427 12 Anty-CCP 217 13 Antygen HE4 4

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYCZNE

LABORATORIUM ANALITYCZNE 1. Analiza moczu 1 Mocz-badanie ogólne 5 1 2 Białko w moczu 5 2 3 Amylaza w moczu 5 2 4 Wapń w moczu 5 1 5 Mikroalbuminuria - mocz 10 2 6 B2 Mikroglobulina 20 2 2. Analiza kału 7 Badanie kału na krew utajoną

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne Cena zł

Badania laboratoryjne Cena zł Badania laboratoryjne Cena zł 1 Pobranie krwi żylnej do celów własnych 7 Badania hematologiczne 1 OB 5 2 Morfologia 5 dif długa 12 3 Morfologia 3 dif krótka 7 4 Rozmaz krwi- (leukogram) 5 5 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Pełna nazwa oferenta :... Numer NIP, REGON.. Numer wpisu do właściwego rejestru wojewody...;

FORMULARZ OFERTOWY. Pełna nazwa oferenta :... Numer NIP, REGON.. Numer wpisu do właściwego rejestru wojewody...; FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr /2012 Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu z dnia. Zawiercie, dnia... NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ( wpisać zakres zgodnie z treścią ogłoszenia)......

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 120 2 Mocz - posiew + antybiogram 60 3 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 120 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka +antybiogram 60 5 Plwocina - posiew

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań. Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu

Wykaz badań. Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Wykaz badań NAZWA BADANIA RODZAJ MATERIAŁU CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK ILOŚĆ DNI CENA BRUTTO

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj badania Cena

CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj badania Cena Załącznik Nr 7 do zarządzenia nr 14 /2015 Dyrektora SPMZOZ z dnia 01.06.2015r. CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo - cenowy zał. nr 5 do SWKO

Formularz asortymentowo - cenowy zał. nr 5 do SWKO Formularz asortymentowo - cenowy zał. nr 5 do SWKO L.p. Nazwa badania laboratoryjnego Ilość badań w roku (w sztukach) Hematologia 1 Leukocyty z rozmazem 35 2 Retikulocyty 2 3 Płytki (metoda manualna) 25

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. 3 Morfologia + retikulocyty 1 15,00 18,45

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. 3 Morfologia + retikulocyty 1 15,00 18,45 CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Hematologia Cena+Vat (PLN) 1 Morfologia 3 Diff 1 dzień 8,00 9,84 2 Morfologia CBC 1 6,00 7,38 3 Morfologia + retikulocyty

Bardziej szczegółowo

Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena

Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena - Mocz: badanie ogólne + osad MoczBadOgólne+osad 22,00 zł - DZM oznaczenie stężenia cukru w moczu DZMStężCukruWmoczu

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH mgr PIOTR ZIELIŃSKI 44 200 Rybnik, ul. Marii Skłodowskiej Curie 7 tel. 32 42 38 313 www.laborpz.pl labor.pz@wp.pl punkt pobrań czynny: poniedziałek piątek : 6:30 17:00 sobota:

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM. Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM. Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/15 Dyrektora SPSK Nr 1 z dnia 24.02.2015 r. Pobranie materiału do badań 2,00 zł Lp. Kod

Bardziej szczegółowo

BADANIE. załacznik nr 2

BADANIE. załacznik nr 2 załacznik nr 2 BADANIE liczba badań przewidziana na 24 miesiące 1. Elektroforeza białek w surowicy (Proteinogram) 40 2. Białko do elektroforezy 25 3. AFP Alfa-fetoproteina 2 4. P/c anty-hcv 10 5. Albuminy

Bardziej szczegółowo

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej Kierownik - mgr Beata Drozdowska - tel. 89 5386 230 Pracownie

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. 1 Morfologia 3 Diff 1 dzień 8,00 9,84

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. 1 Morfologia 3 Diff 1 dzień 8,00 9,84 CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Hematologia Cena+Vat (PLN) 1 Morfologia 3 Diff 1 dzień 8,00 9,84 2 Morfologia CBC 1 dzień 6,00 7,38 3 Morfologia + retikulocyty

Bardziej szczegółowo

Koszt bada (1x2) Cena badania 1 2 3

Koszt bada (1x2) Cena badania 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 120 2 Mocz - posiew + antybiogram 60 3 Posiew z pochwy i okolic odbytu w kierunku GBS 3 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 90 5 Wymaz z nosa,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS

ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS I. Poradnie lekarskie, diagnostyka, rehabilitacja 1. POZ - internistyczna 2. Poradnia okulistyczna 3. Poradnia neurologiczna 4. Poradnia laryngologiczna 5. Poradnia urazowo-ortopedyczna

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej Laboratorium Laboratorium SP ZOZ Kazimierza Wielka {gallery}lab1{/gallery} {gallery}lab2{/gallery} CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W LABORATORIUM ANALITYCZNYM SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej NRNAZWA

Bardziej szczegółowo

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ BADANIA LABORATORYJNE Lp. Rodzaj badania (nazwa) CENA (w zł.) Termin realizacji badania 1 17-OH-Progesteron 24,00 do 5 dni (roboczych) 2 Anty CCP 36,00 do 3 dni (roboczych)

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016 CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016 Lp. Materiał Nazwa usługi Cena w PLN HEMATOLOGIA 1. krew żylna pełna Morfologia krwi 2. krew żylna pełna Morfologi krwi i rozmaz 15,00

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY KONKURS OFERT NR 5/2015

FORMULARZ OFERTOWY KONKURS OFERT NR 5/2015 Załącznik nr 1 do Warunków Szczegółowych Konkurs Ofert Nr 5/2015 Nazwa i adres Zamawiającego: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice FORMULARZ OFERTOWY KONKURS OFERT

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy wraz z wykazem świadczeń i liczbą szacunkową ich wykonań w trakcie trwania Umowy.

Formularz cenowy wraz z wykazem świadczeń i liczbą szacunkową ich wykonań w trakcie trwania Umowy. Załącznik Nr 7. Formularz cenowy wraz z wykazem świadczeń i liczbą szacunkową ich wykonań w trakcie trwania Umowy. Lp. Nazwa badania Materiał Ilość badań w okresie 36 miesięcy Cena netto Wartość netto

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 01.01.2013 R.

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 01.01.2013 R. CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 01.01.2013 R. Lp Rodzaj badania/ usługi Cena w zł BADANIA RTG 1 Badanie RTG bez opisu jedna płaszczyzna 33,00 2 Badanie RTG z opisem

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY (BADANIA PRYWATNE) SYMBOL NAZWA PROCEDURY CENA RODZAJ

CENNIK PODSTAWOWY (BADANIA PRYWATNE) SYMBOL NAZWA PROCEDURY CENA RODZAJ CENNIK PODSTAWOWY (BADANIA PRYWATNE) SYMBOL NAZWA PROCEDURY CENA RODZAJ MATERIAŁU HEMATOLOGIA C55.083.02 MORFOLOGIA KRWI (PROFIL) 8,70 zł krew EDTA C59.082.22 OB. ODCZYN BIERNACKIEGO 5,00 zł krew na cytrynian

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 02.10.2013 R.

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 02.10.2013 R. CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 02.10.2013 R. Lp Rodzaj badania/ usługi Cena w zł BADANIA RTG 1 Badanie RTG bez opisu jedna płaszczyzna 33,00 2 Badanie RTG z opisem

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 200 2 Mocz - posiew + antybiogram 130 3 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 280 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka +antybiogram 150 5 Plwocina - posiew

Bardziej szczegółowo

(PLN) ANALITYKA OGÓLNA

(PLN) ANALITYKA OGÓLNA % Załącznik Nr 1 Cennik Laboratorium Analitycznego dla pacjentów nie posiadających uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ~ obowiązuje od dnia 15 listopada 2015 r. ~ L.p.

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne Badania laboratoryjne Lp. 1. 17-hydroksyprogesteron 8 2. acth 3 3. alat 10 882 4. albuminy 44 5. aldosteron 3 6. alfafetoproteina 22 7. aminotransferazy got, gtp 3 206 8. amylaza (diastaza) krwi 624 9.

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Medycznych

Cennik Usług Medycznych Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Cennik Usług Medycznych I. ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNE 1 Konsultacja psychiatryczna w Izbie Przyjęć 120,00 zł 2 Konsultacja psychiatryczna wyjazdowa 150,00 zł

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH SP ZOZ MSW w Zielonej Górze ul. Wazów 42

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH SP ZOZ MSW w Zielonej Górze ul. Wazów 42 BADANIA PODSTAWOWE Nazwa badania Materiał Czas oczekiwania na wynik (dni robocze) HEMATOLOGIA I KOAGULOLOGIA Morfologia DIFF Krew EDTA Morfologia CBC Krew EDTA OB Krew cytrynianowa Płytki krwi na cytrynian

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 /do Szczegółowych Warunków/ Formularz CENOWY. Wartość [zł]

Załącznik Nr 2 /do Szczegółowych Warunków/ Formularz CENOWY. Wartość [zł] Formularz CENOWY Załącznik Nr 2 /do Szczegółowych Warunków/ Lp. Nazwa badania Liczba badań Cena [zł] 1 17-OH KETOSTERYDY W DZM 1 2 17-OH PROGESTERON 60 3 2-OH VITAMINA D3 10 4 ACTH-HORMON ADRENOKORTYKOTROPOWY

Bardziej szczegółowo

CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH

CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH Oferujemy szeroki wachlarz badań laboratoryjnych w atrakcyjnych cenach Nie możesz znaleźć badania? Zdzwoń lub napisz do nas tel. 71 300 12 72, email:

Bardziej szczegółowo

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury. Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury. Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki 1 A01.24.191 Mocz - badanie ogólne 28,00 2 A03.29.191 Płyn mózgowo-rdzeniowy - badanie ogólne

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH. Cena w zł RODZAJ BADANIA. Lp. I

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH. Cena w zł RODZAJ BADANIA. Lp. I Szpital św. Józefa Sp. z o.o. cennik nr 2 ul. Okrzei 27, Mikołów CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH Lp. I HEMATOLOGIA 1 Morfologia (12 parametrów) 7 2 Rozmaz krwi obwodowej 10 3 Retikulocyty 6 4 OB. 5 II KOAGULOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWKO stanowiący załącznik Nr 1 do umowy nr ZP/BP/ 2015

Załącznik nr 1 do SWKO stanowiący załącznik Nr 1 do umowy nr ZP/BP/ 2015 Załącznik nr 1 do SWKO stanowiący załącznik Nr 1 do umowy nr ZP/BP/ 2015 FORMULARZ OFERTOWY Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej tj. badań analitycznych i bakteriologicznych Udzielający

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG SPZZOZ Przysucha

CENNIK USŁUG SPZZOZ Przysucha CENNIK USŁUG SPZZOZ Przysucha Spis treści 1. BADANIA LABORATORYJNE... 2 a. Hematologia... 2 b. Koagulologia... 2 c. Serologia grup krwi... 2 d. Biochemia... 4 e. Analityka ogólna... 5 f. Immunodiagnostyka...

Bardziej szczegółowo

BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA

BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA Kod Nazwa badania Materiał BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA Czas oczekiwania na wynik** 1 Mocz - badanie ogólne + badanie osadu mocz 1 2 OB krew pełna cytrynian 1 3 Morfologia krwi (pełna) (5diff)

Bardziej szczegółowo

Witamina D3 Metabolit 25 (OH) 115,00 ACTH 35,00 Kortyzol 35,00 17-hydroksykortykosteroidy w DZM 100,00 17-ketosterydy w DZM 90,00 Aldosteron 45,00

Witamina D3 Metabolit 25 (OH) 115,00 ACTH 35,00 Kortyzol 35,00 17-hydroksykortykosteroidy w DZM 100,00 17-ketosterydy w DZM 90,00 Aldosteron 45,00 Cennik ZUM M-P-K Mocz - badanie ogólne 10,00 OB 6,00 Morfologia krwi (pełna) 14,00 Morfologia krwi (podstawowa) 10,00 Rozmaz krwi (manualnie) 8,00 PT (INR) 12,00 APTT 12,00 Fibrynogen 14,00 D-dimer- ilościowo

Bardziej szczegółowo

SA M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J w S U L E C H O W I E

SA M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J w S U L E C H O W I E SA M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J w S U L E C H O W I E ul. Zwycięstwa 1 tel./fax (0-68) 385 22 19 (Dyrekcja) 66-100 S U L E C H Ó W NIP 927 16 77-943 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA

WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA 1 Mocz badanie ogólne 2 Mikroolbuminuria 3 Białko Bence Jonesa ( jakościowo) 4 Glukoza w moczu ( oznaczenie ilościowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie badań formularz cenowy

Zestawienie badań formularz cenowy Załącznik nr 2 L.p. Nazwa badania Zestawienie badań formularz cenowy Ilość badań w ujęciu dwuletnim 1 Mocz - badanie ogólne 4 536 2 OB 3 083 3 Morfologia krwi (pełna) 5 079 4 Rozmaz krwi (manualnie) 109

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA OGÓLNA. LP Badanie Cena 1. 5,- Mocz badanie ogólne 2. 1 Kał badanie na pasożyty 15,- 2 Kał badanie na Lamblie (Giardia) 23,-

ANALITYKA OGÓLNA. LP Badanie Cena 1. 5,- Mocz badanie ogólne 2. 1 Kał badanie na pasożyty 15,- 2 Kał badanie na Lamblie (Giardia) 23,- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2 tel. 62 588 03 90 fax. 62 588 04 02 e-mail: spzoz@krotoszyn.pl Internet: http://www.spzoz.krotoszyn.pl /Zarz. Dyrektora SP

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ Laboratorium: NZOZ Południe - Laboratorium Centralne

CENNIK BADAŃ Laboratorium: NZOZ Południe - Laboratorium Centralne Nazwa Cena Materiał do badań Pobranie materiału,00 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KRAKÓW- POŁUDNIE ul. Szwedzka 27, 30-3 Kraków, Tel. CENNIK BADAŃ Laboratorium: NZOZ Południe - Laboratorium Centralne

Bardziej szczegółowo

Badania Laboratorium

Badania Laboratorium Cennik usług Badania Laboratorium Nazwa badania HEMATOLOGIA Morfologia 5 Diff krew EDTA 1 dzień 7,00 zł Morfologia 5 Diff z rozmazem krew EDTA 1 dzień 10,00 zł OB krew cytrynianowa/krew EDTA 1 dzień 5,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu CENNIK USŁUG SZPITAL CHORÓB PŁUC W ORZESZU

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu CENNIK USŁUG SZPITAL CHORÓB PŁUC W ORZESZU Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu CENNIK USŁUG SZPITAL CHORÓB PŁUC W ORZESZU Obowiązujący w okresie 01.01.2014 31.12.2014 Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Bardziej szczegółowo

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o.

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. L.p. Nazwa pakietu Cena pakietu 1. Pakiet badań podstawowych (mocz badanie ogólne, OB, morfologia krwi, glukoza, cholesterol całkowity, ALT, mocznik) 90,00

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Chemia kliniczna 1 Albuminy 18,00 zł 2 Aminotransferaza alaninowa (ASPAT) 7,00 zł 3 Aminotransferaza asparaginowa (ALAT) 7,00 zł 4 Amylaza w moczu 9,00 zł 5 Amylaza w

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ 17-OH progesteron po obc. 17-OH progesteron Alfa1 kwaśna glikoproteina Adrenalina - Osocze Adrenalina - DZM Alfafetoproteina Przeciwciała antykardiolipinowe IgG,IgM Albuminy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 Rodzaj usługi Cena netto w Stawka VAT w % Cena brutto w pobranie krwi 3,00 zw 3,00 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 Erytrocyty - oporność osmotyczna 18,00 zw 18,00 Leukocyty

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Zarządzenia nr 46 / 2015

Załącznik 1 do Zarządzenia nr 46 / 2015 Załącznik 1 do Zarządzenia nr 46 / 2015 CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH obowiązujący od dnia 01.01.2016 r. L.p. NAZWA BADANIA MATERIAŁ CENA ( w PLN) HEMATOLOGIA 1. Morfologia krwi obwodowej krew pełna 8 2.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490 INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490 ID: 1/KON/14 Warszawa, dnia 22.01.2014 r. WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie w związku z zapytaniami oferenta wyjaśnia:

INFORMACJA NR 1. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie w związku z zapytaniami oferenta wyjaśnia: Nadarzyn, dnia 14.12.2009r SPGZOZ 1/2009 INFORMACJA NR 1 Dotyczy: konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAŃ 2014. I ANALITYKA OGÓLNA Mocz-badanie ogólne z osadem mocz 1 Mocz- mikroalbuminuria mocz 2

OFERTA BADAŃ 2014. I ANALITYKA OGÓLNA Mocz-badanie ogólne z osadem mocz 1 Mocz- mikroalbuminuria mocz 2 Nazwa badania OFERTA BADAŃ 2014 Materiał do badania Czas oczekiwania na wynik I ANALITYKA OGÓLNA Mocz-badanie ogólne z osadem mocz 1 Mocz- mikroalbuminuria mocz 2 Kamienie moczowe kamień moczowy Kał badanie

Bardziej szczegółowo

Cennik Laboratorium Analitycznego dla jednostek zewnętrznych na podstawie zawartych umów. ~ obowiązuje od dnia 15 listopada 2015 r.

Cennik Laboratorium Analitycznego dla jednostek zewnętrznych na podstawie zawartych umów. ~ obowiązuje od dnia 15 listopada 2015 r. ( Załącznik Nr 1 Cennik Laboratorium Analitycznego dla jednostek zewnętrznych na podstawie zawartych umów ~ obowiązuje od dnia 15 listopada 2015 r. ~ L.p. Nazwa badania Cena netto badania (PLN) Materiał

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Płock, ul. Kościuszki 28, ul. Miodowa 2, ul. Zielona 40

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Płock, ul. Kościuszki 28, ul. Miodowa 2, ul. Zielona 40 DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Płock, ul. Kościuszki 28, ul. Miodowa 2, ul. Zielona 40 cena netto cena brutto ANALITYKA Amfetamina w moczu 20,00 20,00 Badanie nasienia 40,00 40,00 Barbiturany w moczu 20,00

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 20.07.2015r.

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 20.07.2015r. Kod Nazwa badania Cena 104 ALAT 5,00 213 AMH antymulerian hormon 250,00 22 Amniopunkcja - wraz z oznaczeniem kariotypu płodu 1400,00 118 Amylaza 5,00 117 Amylaza trzustkowa 9,00 172 Androstendion 60,00

Bardziej szczegółowo

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o.

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. L.p. Nazwa pakietu Cena pakietu Pakiet dla kobiet planujących poczęcie dziecka z grupą krwi 1. (grupa krwi, morfologia, OB., mocz - badanie ogólne, glukoza,

Bardziej szczegółowo

Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych.

Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych. Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych. Lp. Nazwa badania Badania hematologiczne 1 Morfologia krwi obwodowej 2 Rozmaz liczony w mikroskopie 3 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Oferta cenowa

Załącznik Nr 1 Oferta cenowa Załącznik Nr 1 Oferta cenowa Lp Rodzaj badania proponowana cena szacunkowa ilość wartość 1 Mocz - badanie ogólne (ICD-9: A01) 9000 2 OB (ICD-9: C9) 600 3 Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C) 200 4 Morfologia

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie Pakiet podstawowy 76,00 zł morfologia krwi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim CENNIK ŚWIADCZEŃ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

Cennik badań laboratoryjnych*

Cennik badań laboratoryjnych* Cennik badań laboratoryjnych* Dopłata za wykonanie badania w formie CITO Badania biochemiczne krwi Adrenalina poziom we krwi 90,00 zł Albuminy Aminotransferaza alaninowa (ALT) Aminotransferaza asparaginianowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Szczegółowa oferta cenowa Lista badań

Załącznik nr 3 Szczegółowa oferta cenowa Lista badań Lista wymaganych przez zamawiającego badań laboratoryjnych ( badania analityczne, hematologiczne, koagulologiczne, biochemiczne, serologiczne, epidemiologiczne, mikrobiologiczne wykonywane w Medycznym

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka Laboratoryjna

Diagnostyka Laboratoryjna Diagnostyka Laboratoryjna ul. Kościuszki 28, ul. Miodowa 2, ul. Zielona 40, ul. Jana Pawła II 39 (Budynek NZOZ Centrum Medyczne RODZINA) Cena jednostkowa Analityka Mocz badanie ogólne 10,00 Białko w moczu

Bardziej szczegółowo

P a k i e t P O D S T A W O W Y

P a k i e t P O D S T A W O W Y P a k i e t P O D S T A W O W Y Lp. Nazwa świadczenia medycznego Świadczenia medyczne dostępne w ramach pakietu Dodatkowe informacje 2. Konsultacja lekarska specjalistyczna Lekarz specjalista: Chirurg

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3. ilość badań x. Ilość badań cena przewidywana/1 jednostkowa L.p Nazwa/rodzaj badania

ZAŁĄCZNIK NR 3. ilość badań x. Ilość badań cena przewidywana/1 jednostkowa L.p Nazwa/rodzaj badania Ilość badań cena przewidywana/1 jednostkowa L.p Nazwa/rodzaj badania 2 mc badania 1 17-OHPRG 4 2 ACTH 4 3 AFP 12 4 ALAT 6576 5 ALBUMINA 73 6 AMFETAMINA 1 7 AMYLAZA w sur 330 8 AMYLAZA w moczu 109 9 ANALIZA

Bardziej szczegółowo

BADANIA LABORATORYJNE

BADANIA LABORATORYJNE BADANIA LABORATORYJNE 1. OB. 2. MORFOLOGIA 3. ROZMAZ KRWI MIKROSKOPOWY 4. RETICULOCYTY 5. CZAS KRWAWIENIA BADANIA MOCZU 6. MOCZ POBRANIE 7. BADANIE OGÓLNE + OSAD MOCZU 8. CUKIER W MOCZU 9. ACETON W MOCZU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY Załącznik Nr 3 do SWKO FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY L. p. Nazwa Badania Przewidywana liczba badań wykonywanych w skali 1 roku Cena jedn. netto Wartość netto (kol. 3 x kol. 4) Stawka podatku VAT Wartość

Bardziej szczegółowo

P a k i e t P O D S T A W O W Y

P a k i e t P O D S T A W O W Y Pakiety Medyczne w ramach Programu Prywatnej Opieki Medycznej dla Klientów Indywidualnych P a k i e t P O D S T A W O W Y Lp. Nazwa świadczenia medycznego Świadczenia medyczne dostępne w ramach pakietu

Bardziej szczegółowo

KOD Opis świadczenia Nazwa systemowa Cena VAT. zw DZMStężCukruWmoczu 10,00 zł - DZM - oznaczenie stężenia białka w

KOD Opis świadczenia Nazwa systemowa Cena VAT. zw DZMStężCukruWmoczu 10,00 zł - DZM - oznaczenie stężenia białka w CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH KOD Opis świadczenia Naa systemowa Cena VAT ANALITYKA 1101 - Mocz: badanie ogólne + osad MoczBadOgólne+osad 10,00 zł - DZM oznaczenie stężenia cukru w 1102 moczu DZMStężCukruWmoczu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3 z dnia 11.01.2011

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3 z dnia 11.01.2011 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3 z dnia 11.01.2011 CENNIK USŁUG REALIZOWANYCH POZA MEDYCYNĄ PRACY VAT 23 W ZOZ MSWiA w Lublinie LP. RODZAJ I ZAKRES BADANIA Cena badania w PLN UWAGI 1. Badanie i wydanie

Bardziej szczegółowo

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP:.. Regon:.., reprezentowanym przez:., zwanym dalej Przyjmującym zamówienie

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP:.. Regon:.., reprezentowanym przez:., zwanym dalej Przyjmującym zamówienie Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie nadzoru merytorycznego nad laboratorium w SPZOZ w Barcinie oraz wykonywania badań laboratoryjnych zawarta w dniu r. w Barcinie, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do konkursu A.I.420-4/15 (Załącznik Nr 1b do umowy)

Załącznik Nr 4 do konkursu A.I.420-4/15 (Załącznik Nr 1b do umowy) Diagnostyka Laboratoryjna Załącznik Nr 4 do konkursu A.I.420-4/15 (Załącznik Nr 1b do umowy) Lp. BADANIE Ilość badań Cena jednostkowa 1 2 3 4 1. Mocz - badanie ogólne 1636 2. Glukoza 1803 3. TSH 47 4.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj badania Ilość Cena jednostkowa w zł

Rodzaj badania Ilość Cena jednostkowa w zł Załącznik nr 1 PAKIET I Lp w zł 1 Helicobacter pylori IgM w surowicy 2 Helicobacter pylori IgG w surowicy 3 Toksoplazmoza IgM 500 4 Toksoplazmoza IgG 500 5 Toksawidność IgG 6 Borelioza IgM - ilościowo

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2 ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Przedmiot zamówienia: wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych obowiązujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz wykonanie usług zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWO - ASORTYMENTOWY

FORMULARZ OFERTOWO - ASORTYMENTOWY Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWO - ASORTYMENTOWY Wskazane w formularzu ofertowym ilości przedmiotu zamówienia są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia innej ilości badań w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO sp. z o. o.

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO sp. z o. o. Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Podmiotu Leczniczego Informacja o wysokości opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych oraz za dokumentację medyczną

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 18/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 18/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach z dnia 10 kwietnia 2015 r. Załącznik do Zarządzenia nr 18/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach z dnia 10 kwietnia 2015 r. Lp. Nazwa badania Cena badania w zł 1. ACTH 30 2. AFP 30 3. Albumina

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 10.02.2016r.

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 10.02.2016r. Kod Nazwa badania Cena 242 17 OH progesteron 80,00 104 ALAT 5,00 213 AMH antymulerian hormon 250,00 22 Amniopunkcja - wraz z oznaczeniem kariotypu płodu 1400,00 118 Amylaza 5,00 117 Amylaza trzustkowa

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2 ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej /RTG/ obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań laboratoryjnych Przeciętny czas oczekiwania na wynik Cennik

Wykaz badań laboratoryjnych Przeciętny czas oczekiwania na wynik Cennik BIOCHEMIA/IMMUNOCHEMIA ACTH (Hormon adenokortykotropowy) 38,00 zł ALAT (Aminotransferaza alaninowa) 5.00 zł ALBUMINY 20,00 zł AMYLAZA (Diastaza) 6,00 zł OSOCZE/ MOCZ ANTY TPO (P.ciała przeciw peroksydazie

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej tj. badań analitycznych i bakteriologicznych*

Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej tj. badań analitycznych i bakteriologicznych* Załącznik Nr 1 do umowy CENNIK BADAŃ Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej tj. badań analitycznych i bakteriologicznych* Udzielający Zamówienia: Beskidzki Zespół Leczniczo Rehabilitacyjny

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Medycznych Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie (obowiązuje od 01.03.2015r )

Cennik Usług Medycznych Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie (obowiązuje od 01.03.2015r ) Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej (obowiązuje od 01.03.2015r ) Załącznik Nr.1 - Porady i badania Zabiegi pielęgniarskie i położnicze Załącznik Nr.2 - Badania diagnostyczne Badania

Bardziej szczegółowo

Adres: Tel.: Fax: e-mail: Jaworzno, ul. Farna 14 32 614 14 11 32 615 00 66 laboratorium@farna14.pl Formularz kontaktowy. {gallery}lab2{/gallery}

Adres: Tel.: Fax: e-mail: Jaworzno, ul. Farna 14 32 614 14 11 32 615 00 66 laboratorium@farna14.pl Formularz kontaktowy. {gallery}lab2{/gallery} Adres: Tel.: Fax: e-mail: Jaworzno, ul. Farna 14 32 614 14 11 32 615 00 66 laboratorium@farna14.pl Formularz kontaktowy {gallery}lab2{/gallery} Pełny zakres usług diagnostyki laboratoryjnej Ze względu

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490 INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490 ID: 1/KON/14 Warszawa, dnia 21.01.2014 r. WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie Pakiet podstawowy 76,00 zł morfologia

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Płock, ul. Kościuszki 28, ul. Miodowa2, ul. Reja 15, ul. Zielona 40

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Płock, ul. Kościuszki 28, ul. Miodowa2, ul. Reja 15, ul. Zielona 40 DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Płock, ul. Kościuszki 28, ul. Miodowa2, ul. Reja 15, ul. Zielona 40 ANALITYKA Amfetamina w moczu Badanie nasienia Barbiturany w moczu Benzodiazepina w moczu Białko Bence-Jonesa

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie W trosce o zdrowie i wygodę Panów, przygotowaliśmy

Bardziej szczegółowo

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ BADANIA LABORATORYJNE Lp. Rodzaj badania (nazwa) CENA (w zł.) Termin realizacji badania 1 17-OH-Progesteron 24,00 do 5 dni (roboczych) 2 Anty CCP 36,00 do 3 dni (roboczych)

Bardziej szczegółowo