Zarządzenie Wewnętrzne nr 26/2011 Dyrektora Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem z dnia 29 czerwca 2011r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Wewnętrzne nr 26/2011 Dyrektora Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem z dnia 29 czerwca 2011r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Wewnętrzne nr 26/2011 Dyrektora Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie : Cennika usług Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Podstawa prawna : Art. 34 ust. 2 oraz art. 44 ust. 2 Ustawy z dnia r. o zakładach opieki zdrowotnej ( tj. Dz. U. z 2007r., Nr. 14, poz. 89 z późn. zmianami ). 1. Wprowadzam,, Cennik usług Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, który stanowi : Załącznik nr 1 Badania laboratoryjne, Załącznik nr 2 Rentgenodiagnostyka i Ultrasonografia, Załącznik nr 3 Zabiegi Rehabilitacyjne, Załącznik nr 4 Pozostałe usługi medyczne. do nin. Zarządzenia 2. Cennik dotyczy usług świadczonych dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz osób nie ubezpieczonych i nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych i obcokrajowców Należności za usługi należy pobierać zgodnie z cennikiem wymienionym w 1 oraz rejestrować w kasach fiskalnych, które znajdują się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Laboratorium oraz w Kasie w budynku administracji. 2. W przypadku nieuregulowania należności jak w ust. 1winien być wystawiony wniosek o wystawienie faktury, który stanowi załącznik nr 5 do nin. Zarządzenia. Faktura może być wystawiona również na życzenie pacjenta. 1) Wniosek o wystawienie faktury po wypełnieniu winien być podpisany przez kierownika komórki organizacyjnej. 2) Wnioski o wystawienie faktury należy składać w Dziale Finansowo Księgowym pokój nr 45 codziennie w dni robocze. 3) Faktura może być płatna przelewem lub gotówką w kasie zakładu. Odp. za wykonanie : Ordynatorzy oddziałów, Lekarze kierujący oddziałami Kierownicy komórek organizacyjnych. 3 Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam : Ordynatorom Oddziałów, Lekarzom Kierującym Oddziałami, Kierownikom komórek organizacyjnych, Głównemu Księgowemu każdemu w swoim zakresie.

2 4 Traci moc Zarządzenie Wewnętrzne nr 5/2010 Dyrektora Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem z dnia r. w sprawie : Cennika usług Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia. DYREKTOR Sprawdzono pod względem formalno prawnym mgr Małgorzata Musiał Fecko. mgr Regina Tokarz

3 L.P Cennik usług Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Nazwa usługi Hematologia I Czas oczekiwania na badanie Załącznik nr 1 Badania Laboratoryjne Materiał Cena w zł. 1. Morfologia - 22 parametry 1 Krew wers. 10,00 2. Morfologia dziecka 22 param. 1 Krew wers. 8,00 3. Rozmaz mikroskopowy 1 Krew wers. 6,00 4. Retikulocyty 1 Krew wers. 7,00 5. OB 1 Krew cytryn. 4,00 6. Płytki (metodą manualną) 1 Krew wers. 5,00 7. Morfologia - 8 parametrów 1 Krew wers. 8,00 8. OB u dziecka 1 Krew cytryn. 6,00 9. Oporność osmotyczna 1 Krew wers. 7,00 Koagulologia 10. APTT-czas kaol-kefalinowy 1 Osocze 10, Czas protrombinowy PT -INR 1 Osocze 10, Fibrynogen 2 Osocze 10, D-Dimery - ilościowo 1 Osocze 50, LA antykoagulant tocznia 8 Osocze 80,00 Biochemia 15. Cholesterol LDL bezpośredni 1 Surowica 8, Glukoza 1 Surowica 5, Cholesterol 1 Surowica 6, Cholesterol HDL bezpośredni 1 Surowica 7, Cholesterol LDL- wyliczany 2 Surowica 7, Triglicerydy 1 Surowica 7, ALAT 1 Surowica 6, AspAT 1 Surowica 6, Amylaza w surowicy 1 Surowica 7, Fosfataza alkaliczna 1 Surowica 8, Fosfataza kwaśna 2 Surowica 10, Fosfataza sterczowa 2 Surowica 10, Gamma GT 1 Surowica 10, Białko całkowite 1 Surowica 5, Kreatynina 1 Surowica 6, Mocznik 1 Surowica 6, Kwas moczowy 1 Surowica 5, Bilirubina całkowita 1 Surowica 5, Bilirubina bezpośrednia 1 Surowica 6,00

4 34. Bilirubina pośrednia 1 Surowica 6, CK - kinaza kreatyny 1 Surowica 10, CK-MB 1 Surowica 25, Albumina 1 Surowica 10, LDH 1 Surowica 12, Azot mocznika 1 Surowica 6, Fosfor nieorganiczny 1 Surowica 7, Magnez 1 Surowica 7, Wapń całkowity 1 Surowica 6, Chlorki 1 Surowica 4, Żelazo 1 Surowica 6, TIBC 1 Surowica 13, Sód 1 Surowica 4, Potas 1 Surowica 4, ASO ilościowo 1 Surowica 12, RF ilościowo 2 Surowica 12, Odczyn Waaler-Rose jakośc. 1 Surowica 13, CRP ilościowo 1 Surowica 12, Mononukleoza 1 Surowica 26, Test SLE w surowicy 1 Surowica 10, Mioglobina w surowicy 1 Surowica 25, Profil lipidowy 1 Surowica 27, Gazometria 1 Krew 35, ASO - jakościowo (latex) 1 Surowica 9, RF - jakościowo (latex) 1 Surowica 7, Glukoza po 120' (75g) 1 Surowica 8, Glukoza po 60' (50g) 1 Surowica 8, Glukoza po 120' (50g) 1 Surowica 8, Prokalcytonina 1 Surowica 100, Alkohol etylowy we krwi Surowica 15,00 Białka, Lipidy 64. Proteinogram 3 Surowica 30, Hemoglobina glikowana HbA1C 1 Krew wers. 25,00 Serologia 66. Próba zgodn.serol.dzieci 1 Surowica 30, Grupa krwi 1 Surowica 28, Alloprzeciwciała odporność. 1 Surowica 25, Próba zgodności serologiczn. 1 Surowica 50, VDRL 1 Surowica 7, Próba zgodn.serolog. 2j. 1 Surowica 20, Próba zgodn.serolog. 3j. 1 Surowica 20, Próba zgodn.serolog. 4j. 1 Surowica 20, Próba zgodn.serolog. 5j. 1 Surowica 20,00

5 Analityka I 75. Mocz-analiza ogólna 1 Mocz 7, Białkomocz dobowy 1 Mocz 5, Glukoza w moczu dobowym 1 Mocz 5, Mocz-liczba Addisa 1 Mocz 7, Białko w moczu porannym 1 Mocz 5, Wapń w moczu dobowym 1 Mocz 6, Kreatynina w moczu dobowym 1 Mocz 6, Amylaza w moczu porannym 1 Mocz 7, Test ciążowy w moczu 1 Mocz 10, Klirens kreatyniny 1 Mocz 12, Mikroalbumina w DZM 7 Mocz 20,00 Analityka II 86. PMR - badanie ogólne 1 PMR 26, Płyn z jam ciala-b.ogólne 1 PzJC 25,00 Analityka III 88. Kał na krew utaj. bez diety 1 Kał 14, Kał na pasożyty (1 ozn.) 1 Kał 11, Badanie w kierunku owsików 1 Kał 10,00 Analityka IV 91. Lamblie w kale (ELISA) 1 Kał 18,00 Białka specyf. 92. IgA 2 Surowica 20, IgM 2 Surowica 20, IgG 2 Surowica 20, C Surowica 75, C Surowica 75, Transferyna 1 Surowica 25,00 Immunodiagnost. 98. TSH 1 Surowica 18, T3 2 Surowica 11, T4 2 Surowica 11, ft3 1 Surowica 18, ft4 1 Surowica 18, P/c anty-tg 2 Surowica 25, P/c anty-tpo 2 Surowica 26,00

6 105. P/c przeciw receptorom TSH 15 Surowica 80,00

7 106. FSH 2 Surowica 16, LH 2 Surowica 16, Prolaktyna (PRL) 2 Surowica 20, Estradiol (E2) 2 Surowica 20, Progesteron 2 Surowica 20, Testosteron 2 Surowica 20, Androstendion 11 Surowica 40, DHEA-S 2 Surowica 28, Prolaktyna po Mtc 2 Surowica 20, HCG 2 Surowica 21, Kortyzol 2 Surowica 25, ACTH 6 Krew wers. 30, Parathormon (PTH) 2 Surowica 35, Hormon wzrostu (GH) 2 Surowica 33, Ferrytyna 2 Surowica 38, Witamina B12 5 Surowica 38, Kwas foliowy 5 Surowica 38, C-peptyd 2 Surowica 34, Insulina 2 Surowica 30, SHBG 5 Surowica 30, Aldosteron 11 Surowica 40, Wolne Beta HCG 2 Surowica 50, Tyreoglobulina 11 Surowica 70, Troponina 1 Krew wers. 40, Test potrójny PRISCA 21 Surowica 110, NT-ProBNP 5 Surowica 100, Beta -Cross Laps 11 Surowica 75, Osteokalcyna 11 Krew wers. 38,00 Markery nowotworowe 134. PSA 1 Surowica 26, PSA-wolny 2 Surowica 35, AFP 2 Surowica 30, CEA 1 Surowica 30, Ca 125 OM-MA 1 Surowica 30, Ca 15-3 BR-MA 2 Surowica 30, Ca 19-9 GI-MA 1 Surowica 30, TPS 8 Surowica 40, Cyfra Surowica 110,00 Diag. żółtaczek 143. P/c HCV ekspoz. zawodowa 2 Surowica 28, HBs antygen 1 Surowica 12, P/c anty HBS 2 Surowica 25, P/c anty- HCV 2 Surowica 28,00

8 Bad. infekcyjne 147. TPHA 6 Surowica 16, Różyczka (Rubella) IgG 2 Surowica 26, Różyczka (Rubella) IgM 2 Surowica 26, Toxoplasma gondii IgG 2 Surowica 25, Toxoplasma gondii IgM 2 Surowica 25, CMV (Cytomegalia) IgG 8 Surowica 30, CMV (Cytomegalia) IgM 9 Surowica 33, Borrelia burgdorferi IgG 14 Surowica 35, Borrelia burgdorferi IgM 14 Surowica 35, Helicobacter pylori IgG 2 Surowica 25, Helicobacter pylori IgA 2 Surowica 25, HIV Combo (Ag/Ab) 2 Surowica 30, FTA 6 Surowica 16, FTA - ABS 6 Surowica 16,00 Autoimmunologia 161. Transglutaminaza IgG 21 Surowica 100, Transglutaminaza IgA 21 Surowica 100, P/c endomysium IgA EmA 21 Surowica 100, P/c endomysium IgG EmA 21 Surowica 80, P/c gliadynowe IgA 21 Surowica 20, P/c gliadynowe IgG 21 Surowica 20, P/c p.jądrowe ANA 1 14 Surowica 55, P/c p.jądrowe ANA 2 21 Surowica 120, P/c p. mitochondrialne AMA 28 Surowica 140, P/c p. m. gładkim ASMA 21 Surowica 85, P/c p. m. poprz. prążk. ASKA 21 Surowica 115, P/c p. cytopl. leuk. ANCA 28 Surowica 50, P/c p. kom.mięśnia sercowego 21 Surowica 80, P/c dsdna IMF 21 Surowica 120, P/c cytrulinowe anty-ccp IgG 21 Surowica 120, P/c a-kardiol. IgG 21 Surowica 85, P/c a-kardiol. IgM 21 Surowica 85, P/c anty-pemphigoid IMF 21 Surowica 20, P/c anty-pemphigus IMF 21 Surowica 50, P/c p. plemnikom SPAK (ASA) 21 Surowica 95, GBM-błona podstawna kłębuszk. 21 Surowica 120, P/c p. nadnerczom IMF 21 Surowica 85, P/c p. czynnikowi Castle'a 21 Surowica 95,00

9 Katecholaminy

10 184. Noradrenalina w DZM 11 Mocz 50, Metanefryna w DZM 11 Mocz 50, MHM w DZM 11 Mocz 50, HIO w DZM 11 Mocz 50,00 Alergeny 188. IgE całkowite 1 Surowica 25, F1 IgE białko jaja 8 Surowica 33, F75 IgE żółtko jaja 8 Surowica 33, F2 IgE mleko krowie 8 Surowica 33, F4 IgE sp. mąka pszenna 8 Surowica 33, F8 IgE sp. mąka kukurydziana 8 Surowica 33, F9 IgE sp. ryż 8 Surowica 33, F14 IgE sp. soja 8 Surowica 33, F25 IgE sp. pomidor 8 Surowica 33, F44 IgE sp. truskawka 8 Surowica 33, F33 IgE sp. pomarańcza 8 Surowica 33, F49 IgE sp. jabłko 8 Surowica 33, F92 IgE banan 8 Surowica 33, F31 IgE sp. marchew 8 Surowica 33, F85 IgE sp. seler 8 Surowica 33, F35 IgE sp. ziemniak 8 Surowica 33, I75 IgE sp. jad szerszenia 8 Surowica 33, F83 IgE sp. kurczak 8 Surowica 33, F26 IgE sp. wieprzowina 8 Surowica 33, F27 IgE sp. wołowina 8 Surowica 33, F284 IgE sp. indyk 8 Surowica 33, F79 IgE sp. gluten (gliadyna ) 8 Surowica 33, F13 IgE sp. orzech ziemny 8 Surowica 33, F5 IgE sp. mąka żytnia 8 Surowica 33, GP2 IgE sp. trawy - panel 8 Surowica 33, TX5 IgE drzewa wczesne 8 Surowica 33, TX6 IgE sp. drzewa późne 8 Surowica 33, WX1 IgE sp. chwasty - panel 8 Surowica 33, TP1 IgE sp. drzewa - panel 8 Surowica 33, D1 IgE sp. roztocze pterony. 8 Surowica 33, D2 IgE sp. roztocze farinae 8 Surowica 33, H1 IgE kurz domowy 8 Surowica 33, MX1 IgE sp. grzyby, pleśnie 8 Surowica 33, T3 IgE sp. brzoza 8 Surowica 33, E2 IgE sp. sierść psa 8 Surowica 33, E1 IgE sp. sierść kota 8 Surowica 33, I1 IgE sp. jad pszczoły 8 Surowica 33, I4 IgE sp. jad osy 8 Surowica 33, I71 IgE sp. komar 8 Surowica 33,00

11 227. IgE specyficzne czekolada 8 Surowica 33, PolyCheck-p.pokarm. (FPC) 8 Surowica 150, PolyCheck-p.oddech (IPC) 8 Surowica 150, PolyCheck-p.pediatr.(PPC) 8 Surowica 150, P1 IgE sp. glista ludzka 8 Surowica 33, GX1 Trawy wczesne 8 Surowica 33, GX4 Trawy póżne 8 Surowica 33, W6 Bylica pospolita 8 Surowica 33, F94 IgE sp. gruszka 8 Surowica 33, F17 IgE sp. orzech laskowy 8 Surowica 33, F256 IgE sp. orzech włoski 8 Surowica 33, F221 IgE sp. kawa 8 Surowica 33, D3 IgE sp. roztocza kurzu domowego 8 Surowica 33, TX9 IgE sp. drzewa panel 8 Surowica 33,00 Leki, Narkotyki 241. Kwas walproinowy w surowicy 6 Surowica 33, Karbamazepina ( Tegretol = CBZ ) 6 Surowica 33, Digoksyna w surowicy 6 Surowica 38, Panel narkotykowy 1 Mocz 70, Amfetamina w moczu 1 Mocz 30, Fenytoina w surowicy 6 Surowica 33,00 Metale 247. Ołów we krwi 14 Krew wers. 60, Miedź w surowicy 14 Surowica 20, Lit w surowicy 5 Surowica 20,00 Bakteriologia 250. Posiew krwi - podł. z inhib. 3 Krew 60, Posiew PMR - podł. z inhib. 3 PMR 30, Posiew PzJC 3 PzJC 30, Posiew plwociny ilościowy 7 Plwocina 25, Posiew w kierunku beztlen. 7 30, Posiew moczu 3 Mocz 25, Wymaz laryngologiczny 3 Wymaz 30, Wymaz ginekologiczny 3 Wymaz 30, Wymaz z worka spojówkowego 7 Wymaz 25, Bakteriologiczne bad. ropy 7 Wymaz 30, Bad. zawarości pęcherz. żółc 7 Pozostałe 30, Bad. mykologiczne 21 Pozostałe 18, Kontrola jałowości 3 Wymaz 10, Kontrola sterylizacji 3 Wymaz 10, Bad. w kierunku gruźlicy 3 Pozostałe 30,00 Pobranie mat.

12 265. Pobranie materiału (żyła) - - 2, Materiał do odwirowania ,00 L.P Nazwa usługi Załącznik nr 2 Rentgenodiagnostyka Ultrasonografia Cena w zł. 1. Cystografia 100,00 2. Cystografia mikcyjna 120,00 3. Skopia klatki piersiowej 50,00 4. RTG kończyn/stawów 1 projekcja 30,00 5. RTG kończyn/stawów 2 projekcja 50,00 6. RTG mózgoczaszki 3 projekcje 60,00 7. RTG twarzoczaszki 1 projekcja 20,00 8. RTG oczodołów 2 projekcje 30,00 9. RTG zatok 1 projekcja 14, RTG uszu 55, Badanie radiologiczne żołądka, XII-cy 125, Badanie radiologiczne jelita grubego (kolografia) 260, RTG klatki piersiowej 1 projekcja 35, RTG klatki piersiowej 2 projekcje 65, RTG przegląd jamy brzusznej 1 projekcja 35, RTG kręgosłupa szyjnego 2 projekcje (C) 50, RTG kręgosłupa szyjnego 4 projekcje 90, RTG kręgosłupa piersiowego 2 projekcje (Th) 60, RTG żeber 2 projekcje 50, RTG kręgosłupa lędźwiowego 2 projekcje (LS) 60, RTG miednicy 1 projekcja 35, RTG miednicy 2 projekcje (stawy biodrowe) 55, RTG kończyn /stawów kości długich 2 projekcje 55, Opis zdjęcia RTG 10, Badanie radiologiczne przełyku 110, Urografia 220, Cholangiografia 175, USG jamy brzusznej 50, USG tarczycy 40, USG gruczołu krokowego przezbrzuszne 40, USG miednicy mniejszej 40, USG stawów biodrowych u dzieci 40, USG ginekologiczne 40, USG położnicze 45, USG piersi 60, USG serca 90, HSG 120, Doppler naczyń tętnic szyjnych 70, Doppler naczyń tętnic lub żył kończyn górnych lub dolnych 120,00

13 40. Wykonanie tomografii komputerowej głowy bez kontrastu 250, Wykonanie tomografii komputerowej głowy z kontrastem 350, Wykonanie tomografii komputerowej klatki piersiowej 450, Wykonanie tomografii komputerowej brzucha 450, Wykonanie tomografii komputerowej kręgosłupa 1 odcinka 250, Wykonanie tomografii komputerowej głowy z kontrastem i bez kontrastu 260, Wykonanie tomografii komputerowej jednego lub więcej odcinków tułowia i / lub kończyn 260, Wykonanie tomografii komputerowej jednego lub więcej odcinków tułowia i / lub kończyn z kontrastem 340, Wykonanie tomografii komputerowej jednego lub więcej odcinków tułowia i/ lub kończyn bez kontrastu i z kontrastem 420, Wykonanie tomografii komputerowej wielokrotne głowy z kontrastem 400, Wykonanie tomografii komputerowej wielokrotne jednego lub więcej odcinków tułowia i/lub kończyn z kontrastem 360, Wykonanie tomografii komputerowej głowy z wtórnym opracowaniem naczyniowym i/lub przestrzennym i/lub objętościowym 400, Wykonanie tomografii komputerowej jednego lub więcej odcinków tułowia i/lub kończyn z wtórnym opracowaniem naczyniowym i/lub przestrzennym i/lub objętościowym 470,00 Załącznik nr 3 Zabiegi Rehabilitacyjne L.P Nazwa usługi Cena w zł. 1. Sollux 3,00 2. Światło spolaryzowane 5,00 3. Galwanizacja 6,00 4. Diadynamik 7,00 5. Prądy interferencyjne 7,00 6. Jonoforeza 8,00 7. Prądy Tens 8,00 8. Prąd Treabert.A 8,00 9. Fonoforeza 9, Ultradźwięki 9, Elektrostymulacja 9, Terapuls 8, Magnetoterapia 8, Laseroterapia - skaner 8, Laseroterapia - punktowa 10, Masaż wirowy KKG 6, Masaż wirowy KKD 10, Masaż wirowy kręgosłupa 10, Termożele 5, Krioterapia Miejscowa Co2 10, Masaż kręgosłupa 25,00

14 22. Masaż częściowy 15, Ćwiczenia 7, Ćwiczenia czynno-bierne 15,00 Załącznik nr 4 Pozostałe usługi medyczne L.P Nazwa usługi Cena w zł. 1. EKG z oceną lekarską 35,00 2. EKG bez opisu lekarza 15,00 3. KTG 20,00 4. Kolposkopia 30,00 5. Cytologia 35,00 6. Gastrofiberoskopia 160,00 7. Kolonoskopia 270,00 8. Holter 100,00 9. Próba wysiłkowa na bieżni ruchomej 120, Audiogram 70, Badanie spirometryczne 50, Rectoscopia 70, Pomiar ciśnienia tętniczego 3, Wydanie zaświadczenia lekarskiego lub recepty 30, Badanie, porada lekarska 100, Konsultacja specjalistyczna 150, Konsultacja ordynatorska 200, Założenie venflonu 12, Wykonanie iniekcji dożylnej 20. Wprowadzanie kaniuli dożylnej ze wstrzyknięciem jednego leku 21. Wstrzyknięcie lub wlew każdego następnego leku przez kaniulę 22. Wykonanie iniekcji domięśniowej lub podskórnej 25,00 + koszt leku 30,00 + koszt leku 15,00 + koszt leku 20 + koszt leku 23. Pobranie krwi do badań biochemicznych za każdą probówkę 10, Założenie cewnika do żyły centralnej 150, Cewnikowanie pęcherza moczowego 45, Wlewka doodbytnicza 30, Płukanie kanału słuchowego 30, Usunięcie ciała obcego z ucha, nosa lub oka 40, Tamponada przednia nosa 40, Nacięcie ropniaka tkanek miękkich 55, Wycięcie powierzchniowego guzka (bez badania hist.-pat.) 65, Płukanie żołądka 150,00

15 33. Punkcja stawu 100, Nastawianie złamania, zwichnięcia (drobne kości i stawy np. dłoń, stopa) 70, Nastawianie złamania, zwichnięcia (duże kości i stawy) 120, Nastawienie złożone (wielokrotne złamania lub zwichnięcia) 160, Założenia unieruchomienia gipsowego (do 5 opasek) 35, Założenie unieruchomienia gipsowego (powyżej 5 opasek) 50, Zdjęcie unieruchomienia gipsowego 20, Usunięcie szwów 20, Usunięcie powierzchownej zmiany skórnej ( ograniczonej do skóry ) 30, Usunięcie zmiany skórnej ( skóra, tkanka podskórna ) 45, Zaopatrzenie i szycie rany powierzchniowej (skóra) 50, Zaopatrzenie i szycie rany głębokiej (skóra i tkanka podskórna) 70, Zaopatrzenie i szycie rozległych ran (skóra, ścięgna, mięśnie) 150, Założenie opatrunku na drobną ranę(np. palec, ucho, nos) 20, Założenie opatrunku na dużą ranę (np. głowa, kończyny) 35, Założenie licznych opatrunków na rozległe rany 50, Sedacja monitorowana opieka anestezjologiczna (do 30 minut) 80, Znieczulenie ogólne (do 30 minut) 150, Znieczulenie miejscowe (nasiękowe) 50, Znieczulenie miejscowe (blokady nerwów i splotów) 100, Podstawowe zabiegi reanimacyjne 200, Zaawansowane zabiegi reanimacyjne 300, Pobyt diagnostyczny (za godzinę) 10, Poród rodzinny 350, Pobyt hotelowy rodziców lub opiekunów 13,50 + VAT 58. Tlenoterapia Poradnia POZ /porada-lekarz/ 45, Świadczenia pielęgniarki POZ 12, Porada lekarska w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 80, Świadczenie pielęgniarki w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 30, Poradnia Chirurgii Ogólnej /porada/ 64. Poradnia Chirurgii Dziecięcej /porada/ 50, Poradnia Onkologiczna /porada/ 40, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej /porada/ 50,00

16 67. Poradnia Preluksacyjna /porada/ 68. Poradnia Zdrowia Psychicznego /porada/ 69. Poradnia Okulistyczna /porada/ 70. Poradnia Otolaryngologiczna /porada/ 71. Poradnia Neurologiczna /porada/ 72. Poradnia Dermatologiczna /porada/ 73. Poradnia Kardiologiczna /porada/ 74. Poradnia dla Kobiet /porada/ 75. Poradnia Leczenia Bólu /porada / 76. Poradnia Urologiczna /porada/ 77. Poradnia Neonatologiczna /porada/ 78. Poradnia Rehabilitacyjna /porada/ 79. Poradnia Chorób Naczyń /porada/ 80. Zespół ratownictwa medycznego S 81. Zespół ratownictwa medycznego P 82. Transport Sanitarny 40,00 35,00 45,00 45,00 40,00 30,00 55,00 45,00 30,00 50,00 35,00 40,00 50, zł + 4 zł za przejechany kilometr + koszt leków i materiałów opatrunkowych 450 zł + 3 zł za przejechany kilometr + koszt leków i materiałów opatrunkowych Za 1 km przebiegu tam i z powrotem od 11 do 10 km pow. 25 km do 25 km 8,50 6,00 4, Oddziały szpitalne Wartość punktowa procedur (y) zgodnie z Katalogiem świadczeń szpitalnych x cena za 1 pkt Do wartości jak wyżej należy doliczyć pobyt hotelowy pacjenta w wysokości 100 zł

17 za osobodzień pobytu. 84. Pobyt pacjenta w sali o podwyższonym standardzie 500,00 Za 1 godzinę zespół ratownictwa zespół ratownictwa Zabezpieczenie medyczne imprez 85. medycznego - medycznego - masowych, sportowych podstawowy specjalistyczny 200,00 250, Prowadzenie szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy 100,00 za 1 osobę Załącznik nr 5

18 WNIOSEK O WYSTAWIENIE RACHUNKU Imię i nazwisko pacjenta Nr historii choroby Adres zamieszkania.... Wartość punktowa procedur/y/ zgodnie z Katalogiem świadczeń x cena z 1 pkt. Pobyt pacjenta od do Ilość udzielonych porad.. Nr paszportu ( dotyczy obcokrajowców ). Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ORAZ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ORAZ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ Szpitala Powiatowego im.edmunda Biernackiego w Opocznie CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ORAZ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ RODZAJ BADANIA CENA HEMATOLOGIA, KOAGULOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Badania Rentgenowskie

Badania Rentgenowskie Badania Rentgenowskie Cena badania obejmuje: wykonanie badania, opis badania, płytkę CD Lp Rodzaj usługi Cena 1. Zdjęcie płuc PA 30,00 2. Zdjęcie płuc PA /dzieci do lat 6/ 25,00 3. Zdjęcie płuc boczne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ŚWIADCZEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM KONKURSU W OKRESIE ROKU. Czas wykonania badania. Wartość badań w PLN. Metodyka badania.

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ŚWIADCZEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM KONKURSU W OKRESIE ROKU. Czas wykonania badania. Wartość badań w PLN. Metodyka badania. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ŚWIADCZEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM KONKURSU W OKRESIE ROKU Lp. Rodzaj badań Szacunkowa ilość badań Cena jednostkowa badania w PLN Wartość badań w PLN Czas wykonania badania Metodyka badania

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu obowiązujący od 2 kwietnia 2015 r.

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu obowiązujący od 2 kwietnia 2015 r. CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu obowiązujący od 2 kwietnia 2015 r. L.P. Nazwa towaru / usługi (pełna nazwa ) Cena I ŚWIADCZENIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ

LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ Rodzaj badania Czas oczekiwania na wynik Cena brutto (zł) PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ Badanie ogólne moczu (pasek testowy +badanie osadu + ilościowe ozn. glukozy i białka)

Bardziej szczegółowo

Cennik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej

Cennik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Cennik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Badania w trybie CITO DOPŁATA 30% do podstawowej ceny badania HEMATOLOGIA POBRANIE KRWI 2,50 2,00 Morfologia krwi 18 parametrowa 6,50 4,50 Morfologia krwi włośniczkowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG obowiązujący od 01.12.2014 r.

CENNIK USŁUG obowiązujący od 01.12.2014 r. Internista Dworcowa Internista Narutowicza Internista Toruńska Laryngolog Laryngolog dziecięcy Alergolog Ortopeda dr A. Szumlański (wizyta+usg) 170,00 zł 14 dr K. Piechocki (wizyta+usg) 150,00 zł 15 dr

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia 01-184 Warszawa ul.

SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia 01-184 Warszawa ul. SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia 01-184 Warszawa ul.działdowska 1 tel.: 52-27-380 tel/fax : 621-41-55 e-mail: szpital@litewska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie obowiązuje od 1 lipca 2014 roku Lp. Kod Usługa Cena netto

Cennik usług Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie obowiązuje od 1 lipca 2014 roku Lp. Kod Usługa Cena netto Lp. Kod Usługa Cena netto I Koszty hotelowe jednego osobodnia w oddziale szpitalnym 1 4260 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2 4500 Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG obowiązujący od 01.12.2014 r.

CENNIK USŁUG obowiązujący od 01.12.2014 r. BADANIA LABORATORYJNE L.p. Profile badań Czas oczekiwania Cena Kod A Podstawowy (morfologia, OB, mocz badanie ogólne, glukoza, cholesterol, trójglicerydy, kwas moczowy, kreatynina) B Czterdziestolatka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CENNIK USŁUG OFERTA KOMERCYJNA

SPIS TREŚCI CENNIK USŁUG OFERTA KOMERCYJNA SPIS TREŚCI RADIOLOGIA... 2 REZONANS MAGNETYCZNY... 2 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA... 2 RTG... 3 PRACOWNIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH... 5 DIAGNOSTYKA OGÓLNA Z USG... 5 DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA... 5 DIAGNOSTYKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy: Senior Korporacyjny do 85 ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy: Senior Korporacyjny do 85 ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Załącznik nr 3 ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Świadczenia objęte zakresem Pogotowie Ratunkowe udzielane są przez Centra Medicover. W ramach zakresu Pogotowie Ratunkowe udzielane są wyłącznie wymienione poniżej

Bardziej szczegółowo

KORLAB NZOZ Rudzkie Laboratorium Analityczno Bakteriologiczne s.c (32) 248-17- 49, (32) 248-13- 04. biuro@korlab.pl, www.korlab.pl

KORLAB NZOZ Rudzkie Laboratorium Analityczno Bakteriologiczne s.c (32) 248-17- 49, (32) 248-13- 04. biuro@korlab.pl, www.korlab.pl HEMATOLOGIA KORLAB NZOZ Rudzkie Laboratorium Analityczno Bakteriologiczne s.c 41-703 Ruda Śląska ul. Solskiego 15 (32) 248-17- 49, (32) 248-13- 04 biuro@korlab.pl, www.korlab.pl Nazwa badania cena Czas

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O.

CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. Sosnowiec, 11.02.2015r. Strona 1 z 28 PRACOWNIA MR Kod art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK. Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK. Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie Czerwiec 2014 Lp. Nazwa badania / usługi Cena brutto w zł CZĘŚĆ A. BADANIA LABORATORYJNE 1. Morfologia

Bardziej szczegółowo

CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego (Aneks 3) Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Świadczenia objęte zakresem Pogotowie Ratunkowe udzielane są przez Centra Medicover. W ramach

Bardziej szczegółowo

CENTRUM Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. 08-110 Siedlce ul. Niklowa 9 tel/fax (025) 644 07 40 Obowiązuje od dnia 12.08.2014r.

CENTRUM Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. 08-110 Siedlce ul. Niklowa 9 tel/fax (025) 644 07 40 Obowiązuje od dnia 12.08.2014r. CENTRUM Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. 08-110 Siedlce ul. Niklowa 9 tel/fax (025) 644 07 40 Obowiązuje od dnia 12.08.2014r. L.P. KOD ICD 9 Nazwa badania Propozycja ceny dla pacjenta Materiał do badania

Bardziej szczegółowo

Czas. oczekiwania. Kod e- lab. Kod Cennik 100% v 3.0 05.01.2009 Materiał Cena 100% Hematologia, koagulologia

Czas. oczekiwania. Kod e- lab. Kod Cennik 100% v 3.0 05.01.2009 Materiał Cena 100% Hematologia, koagulologia Kod e- lab Czas Kod Cennik 100% v 3.0 05.01.2009 Materiał Cena 100% oczekiwania Hematologia, koagulologia Morfologia (3 diff) m.in.rbc, WBC,HGB,HCT, MCV, 1 MCH, PLT, limfocyty, neutrofile i inne 4 Krew

Bardziej szczegółowo

Cennik Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej. Obowiązujący od 01.07.2013r.

Cennik Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej. Obowiązujący od 01.07.2013r. Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej Cennik Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Obowiązujący od 01.07.2013r. Kod kasy

Bardziej szczegółowo

Cena Materiał. Wynik (ok. dni) Nazwa badania

Cena Materiał. Wynik (ok. dni) Nazwa badania CENNIK BADAŃ 2011-06-01 1 Hematologia, koagulologia 001 Morfologia (18 parametrów) m.in.rbc, WBC,HGB,HCT, MCV, MCH, 10,00 Krew EDTA 1 PLT, limfocyty, neutrofile i inne 081 Morfologia pełna - 24 parametrowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY BADANIA PŁATNE

CENNIK PODSTAWOWY BADANIA PŁATNE CENNIK PODSTAWOWY BADANIA PŁATNE nazwa podstawowa cena materiał do wynik (dni) BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE 1 Mocz - badanie ogólne 6,00 mocz 1 2 OB 5,00 cytrynian sodu 1 4 Morfologia krwi (podstawowa)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE

ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Świadczenia objęte zakresem Pogotowie Ratunkowe udzielane są przez Centra Medicover. W ramach zakresu Pogotowie Ratunkowe udzielane są wyłącznie wymienione poniżej usługi: 1.

Bardziej szczegółowo

C E N N I K Z A K Ł A D O W Y. na 2013 rok

C E N N I K Z A K Ł A D O W Y. na 2013 rok C E N N I K Z A K Ł A D O W Y na 2013 rok Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach Wadowice, dnia 6.12.2012r. Strona 1 z 13 2. BADANIA LABORATORYJNE Lp. Nazwa podstawowa badania Cena netto 1 pobranie

Bardziej szczegółowo

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kategoria czynności I

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kategoria czynności I tylko dla pacjentów nieubezpieczonych SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kategoria czynności I Nazwa procedury Kod produktu Kod procedury Cena dla pacjenta 1. Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe 5.09.01.0000001

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. LP Kod stary NAZWA USŁUGI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 567 3 AFP 13 192 4 ALAT 11 197 5 Albumina 3 220 6 Aldosteron 81 7 ANA1 291 8 Androstendion 179 9 Anty-RH 739 10 Anty-CCP 2 146 11 APTT 3 343 12 ASO - ilościowo 9 300

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Aktualizacja na dzień 11.08.2015. Lp. Kod Diagnostyka Laboratoryjna Cena * Uwagi 1 554 17-ketosterydy w moczu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI MEDYCZNEJ "ZDROWIE SENIOR" - ZAKRES USŁUG

PROGRAM OPIEKI MEDYCZNEJ ZDROWIE SENIOR - ZAKRES USŁUG Poniżej wymienione usługi udzielane są w Placówkach Medycznych Medicover. HOT LINE MEDICOVER Porady medyczne w nagłych wypadkach (24h). POGOTOWIE RATUNKOWE Usługi Pogotowia Ratunkowego są świadczone w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 20% ZNIŻKI NA ROCZNĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ W PRZYCHODNI AL. ZJEDNOCZENIA 36 OD 14 10 2014 r. 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym

REGULAMIN PROMOCJI 20% ZNIŻKI NA ROCZNĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ W PRZYCHODNI AL. ZJEDNOCZENIA 36 OD 14 10 2014 r. 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym REGULAMIN PROMOCJI 20% ZNIŻKI NA ROCZNĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ W PRZYCHODNI AL. ZJEDNOCZENIA 36 OD 14 10 2014 r. 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: PROMOCJA

Bardziej szczegółowo