ZESTAWY ODCZYNNIKOWE POINTE SCIENTIFIC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESTAWY ODCZYNNIKOWE POINTE SCIENTIFIC"

Transkrypt

1 ZESTAWY ODCZYNNIKOWE POINTE SCIENTIFIC 1825ºC 28ºC ALBUMINA A A ALKOHOL A A odczynnik ciekły, gotowy uŝycia, metoda: kolorymetryczna, BCG, 630 nm 6x6.5 ml odczynnik proszkowy, metoda: enzymatyczna, ADH, 340 nm 7 dni AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA/ALT A A A odczynnik proszkowy, metoda: kinetyczna, IFCC, 340 nm A x100,1x20 ml odczynnik ciekły, dwuskładnikowy 2 dni 14 dni AMINOTRANSFERAZA ASPARAGINOWA/AST A A odczynnik proszkowy, metoda: kinetyczna, IFCC, 340 nm A A x100,1x20 ml odczynnik ciekły, dwuskładnikowy 2 dni 14 dni AMONIAK A x6,5,10x2ml odczynnik proszkowy, metoda: αketoglutaran, 340 nm 15 dni AMYLAZA A x30 ml A x30 ml BIAŁKO CAŁKOWITE T ml T odczynnik ciekły, gotowy uŝycia, metoda: CNPG3, kinetyczna, 405 nm odczynnik ciekły, gotowy uŝycia, metoda: biuret, BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA B x100,1x3 ml odczynnik ciekły, dwuskładnikowy, metoda: diazo, B x500,1x15 ml BILIRUBINA CAŁKOWITA B x100,1x3 ml odczynnik ciekły, dwuskładnikowy, metoda: diazo/dmso B x500,1x15 ml (dwumetylosulfotlenek), BUN AZOT MOCZNIKOWY B B B B B CHLORKI C C x300,2x30 ml 1x500,1x CHOLESTEROL C x50ml C C75091L 4x250 ml C C CHOLESTEROL HDL H x30 ml H x30 ml 24 godziny 10 dni odczynnik proszkowy, metoda: ureaza, kinetyczna, 340 nm odczynnik ciekły, dwuskładnikowy, metoda: ureaza, kinetyczna, 340 nm odczynnik ciekły, gotowy uŝycia, metoda: rodanek, kolorymetryczna, 500 nm odczynnik proszkowy, metoda: enzymatyczna, kolorymetryczna, 520 nm odczynnik ciekły, gotowy uŝycia, metoda: enzymatyczna, 3 dni 14 dni 60 dni odczynnik strącający, metoda: PEG (polietylenoglikol) ul. Rumiana 76, Warszawa, tel./fax: (+48 22) ,

2 1825ºC 28ºC autohdl CHOLESTEROL H x30,1x10 ml H x30,1x20 ml H x240,1x80 ml autoldl CHOLESTEROL L x30,1x10 ml L x30,1x20 ml CRP (hs) WR C x20 ml C x25 ml odczynnik ciekły, metoda: oznaczanie bezpośrednie, 546/660 nm odczynnik ciekły, metoda: oznaczanie bezpośrednie, 546/660nm metoda: immunoturbidymetryczna, ilościowa, 570 nm, liniowość 0,1320 mg/l DEHYDROGENAZA MAŚLANOWA (HBDH) H x6,5 ml odczynnik proszkowy, metoda: kinetyczna, 340nm 5 dni DEHYDROGENAZA MLECZANOWA (LDH) L L x6,5 ml odczynnik proszkowy, metoda: Wacker / Tris, kinetyczna, 340 nm L x120,1x30 ml odczynnik ciekły, dwuskładnikowy, metoda: Wacker / Tris, L x120,1x90 ml kinetyczna, 340 nm FOSFATAZA ALKALICZNA (ALP) A odczynnik proszkowy, metoda: pnpp A (pnitrofenylofosforan), kinetyczna, AMP, 405 nm A A x100,1x20 ml odczynnik ciekły, dwuskładnikowy, metoda: pnpp A x300,2x60 ml (pnitrofenylofosforan), kinetyczna, AMP, 405 nm FOSFATAZA KWAŚNA (ACP) A x10 ml odczynnik proszkowy, oznaczanie fosfatazy kwaśnej całkowitej i sterczowej, metoda: αnaftylofosforan, kinetyczna, 405 nm FOSFOR P P FRUKTOZAMINA odczynnik ciekły, gotowy uŝycia, metoda: molibdenian, kolorymetryczna, 340 nm 8 godzin 21 dni 14 dni 7 dni 60 dni 14 dni 24 godziny 14 dni F x11 ml + std zestaw, odczynnik proszkowy, metoda: NBT, 550 nm 7 dni 30 dni GAMMA GLUTAMYLOTRANSFERAZA (GGTP) G x10 ml odczynnik proszkowy, metoda: Szasz, kinetyczna, 405 nm 21 dni G odczynnik ciekły, dwuskładnikowy, metoda: Szasz, 1x100,1x20 ml kinetyczna, 405 nm 21 dni GLUKOZA (HEXO) G x50 ml G odczynnik proszkowy, metoda: heksokinaza/g6pdh, 340 nm 5 dni 60 dni G ml odczynnik ciekły, gotowy uŝycia, metoda: G heksokinaza/g6pdh, 340 nm G75171L 1x1L GLUKOZA (OXY) G x odczynnik proszkowy, metoda: oksydaza/trinder, 30 dni G75192L 10x200 ml kolorymetryczna, 500 nm G odczynnik ciekły, gotowy uŝycia, metoda: oksydaza/trinder, G kolorymetryczna, 500 nm GLUKOZO6FOSFORAN (G6PD) G x6,1x120ml odczynnik proszkowy, metoda: kinetyczna, 340 nm 8 godz. 5 dni ul. Rumiana 76, Warszawa, tel./fax: (+48 22) ,

3 1825ºC 28ºC HEMOGLOBINA odczynnik ciekły, gotowy uŝycia, metoda: Drabkin, H HEMOGLOBINA GLIKOWANA (HbA1c) G ozn. metoda: Ŝywica jonowymienna, kolorymetryczna, 500 nm G ozn. zestaw, standard; 2 kontrole, probówki testowe H ml oznaczanie bezpośrednie, metoda: immunoturbidymetryczna, 650 H ml nm H7541LYS odczynnik lizujący βhydroksymaślan H ml zestaw ze standardem; metoda: kolorymetryczna, 505nm KINAZA FOSFOKREATYNOWA (CK) C x6,5 ml C odczynnik proszkowy, metoda: kinetyczna, 340 nm 24 godziny 30 dni C x120,1x30 ml C x120,1x90 ml odczynnik ciekły, dwuskładnikowy, metoda: kinetyczna, 340 nm KINAZA FOSFOKREATYNOWA FRAKCJA MB (CKMB) C x6,5 ml odczynnik proszkowy, metoda: immunoinhibicja, kinetyczna, 340 nm KREATYNINA C x85,1x17 ml odczynnik ciekły, dwuskładnikowy, metoda: Jaffe, kinetyczna, C x420,1x85 ml 510 nm 30 dni KWAS MLEKOWY L ml KWAS MOCZOWY U U U U U LIPAZA L x10 ml + kalib. LIPOPROTEINA (a) odczynnik ciekły, dwuskładnikowy, metoda: oksydaza/trinder, 550 nm odczynnik proszkowy, metoda: oksydaza moczanowa, odczynnik ciekły, metoda: oksydaza moczanowa, zestaw, metoda: 1,2 dwugliceryd, kinetyczna, enzymatyczna, 550 nm L x30,2x10ml metoda: immunoturbidymetryczna, ilościowa, 340 nm MAGNEZ M x110,1x15 ml M x500,2x30 ml MIKROALBUMINA (ITA) odczynnik ciekły, dwuskładnikowy, metoda: kalmagit, M x20,2x10 ml metoda: immunoturbidymetryczna, ilościowa, 340 nm MIKROPROTEINA P ml + kal. zestaw, oznaczenie w moczu, metoda: czerwień pyrogallolowa, 600 nm 4 dni 21 ni 2 dni ul. Rumiana 76, Warszawa, tel./fax: (+48 22) ,

4 1825ºC 28ºC TRÓJGLICERYDY T T T T T WAPŃ C C C C C C C WODA 8x50ml 2x120ml 4x120 ml odczynnik proszkowy, metoda: GPOTrinder, odczynnik ciekły, gotowy uŝycia, metoda: GPOTrinder, odczynnik proszkowy, metoda: CPC, kolorymetryczna, 570 nm 5 dni 30 dni odczynnik ciekły, dwuskładnikowy, metoda: CPC, kolorymetryczna, 570 nm odczynnik ciekły, gotowy uŝycia, metoda: arsenazo III, kolorymetryczna, 650 nm, 48 godzin W czysta analiz, metoda: odwrócona osmoza 90 dni śelazo I x100, 1x3 ml I x500,1x15 ml śelazotibc odczynnik ciekły, dwuskładnikowy, metoda: ferrozyna, kolorymetryczna, 560 nm I ozn. + std. metoda: ferrozyna, kolorymetryczna, 560 nm AAT/MON01L Alpha1Antytrypsin 122A002 Alpha1Glycoprotein AMG/MON01L Alpha2Macroglobulin ASL/LAT250 ASL(0) AT3/AUT500 Anthitrombin III APA/MON01L Apo A1 APA/AUT500 Apo A2 APB/MON01L Apo B BMG/LAT250 Beta2Microglobulin C1I/AUT500 C1 Esterase Inhibitor 118A002 Ceruloplasmin C3C/AUS000 Complement C3 C4C/AUS000 Complement C4 ZESTAWY UZUPEŁNIAJĄCE TDM CBZ/TDM000 Carbamazepine DIT/TDM000 Digotoxin DIG/TDM000 Digoxin GEN/TDM000 Gentamicin BAR/TDM000 Phenobarbital PHE/TDM000 Phenytoin TEO/TDM000 Theophylin VAL/TDM000 Valproic Acid ITA 132K002 Ferritin (2nd gen.) FIB/AUT250 Fibrinogen FIN/AUT5R00 Fibronectin HAP/AUT500 Haptoglobin 104K002 IgA (2nd gen.) IGD/AUS000 IgD IGG/AUS000 IgG (2nd gen.) 106C002 IgM (2nd gen.) KAP/AUT500 Kappa Light Chain LAM/AUT500 Lambda Light Chain PAL/AUT500 Prealbumin 100C011 RF (3rd gen.) TRF/AUT500 Transferin ul. Rumiana 76, Warszawa, tel./fax: (+48 22) ,

5 KALIBRATORY KONTROLE STANDARDY nr kat. nazwa stęŝenie opak. A7502STD ALBUMINA standard 4,0 g/dl 15 ml A7504STD ALKOHOL standard 91 mg/dl 5 ml A7504CTL ALKOHOL/AMONIAK kontrola, poziom niski wartość kaŝrazowo uaktualniana 2 x 5 ml A7553STD5 500 µmol/l 4 ml AMONIAK standard A7553STD1 100 µmol/l 4 ml T7528STD BIAŁKO CAŁKOWITE standard 8,0 g/dl 15 ml B7538CAL BILIRUBINA kalibrator całk. 5,0 mg/dl, bezp. 3,0 mg/dl 3 ml B7550STD BUN standard 20,0 mg/dl 15 ml C7501STD CHLORKI standard 100,0 meq/l 15 ml C7510STD CHOLESTEROL standard 200,0 mg/dl 15 ml H7511STD CHOLESTEROL HDL standard met. strąceniowa 50,0 mg/dl 15 ml H7545CAL autocholesterol HDL/LDL kalibrator wartość kaŝrazowo uaktualniana 2 ml C7562CTL CKMB kontrola I, II wartość kaŝrazowo uaktualniana 2 x 3 ml C7564CAL CRP zestaw kalibratorów 025 mg/dl 5 x 2 ml C7564CTL CRP kontrola I, II wartość kaŝrazowo uaktualniana 2 x 3 ml P7516STD FOSFOR standard 5,0 mg/dl 15 ml F7546CAL FRUKTOZAMINA kalibrator wartość kaŝrazowo uaktualniana 2 ml F7546CTL FRUKTOZAMINA kontrola 2 ml G7521STD GLUKOZA standard 100,0 mg/dl 15 ml G7583CTL G6PD kontrola 6x0,5ml H7504CAL HEMOGLOBINA kalibrator 15,0 g/dl 30 ml G7540STD HEMOGLOBINA GLIKOWANA standard 10,0% 1 ml G75402 HEMOGLOBINA GLIKOWANA kontrola 2 x 1ml H7541CAL HEMOGLOBINA GLIKOWANA zestaw kalibrat. 4 x 1ml G7541CTL HEMOGLOBINA GLIKOWANA zestaw kontroli 4 x 1ml H7587CTL βhydroksymaślan kontrola poziomu leków (βhydroksymaślan, paracetamol, salicylany, teofilina) wartość kaŝrazowo uaktualniana 3 x 5ml C7513STD KREATYNINA standard 2,5 mg/dl 15 ml L7596STD KWAS MLEKOWY standard 5 mmol/l 15 ml U7580STD KWAS MOCZOWY standard 5,0 mg/dl 15 ml M7527STD MAGNEZ standard 2,0 meq/l 15 ml M7562CAL MIKROALBUMINA zestaw kalibratorów wartość kaŝrazowo uaktualniana 6 x 1 ml P7582STD MIKROPROTEINA standard (białko: mocz/pmr) 50 mg/dl 15 ml P 7582CTL MOCZ kontrola oznaczeń bioch. 2 poziomy wartość kaŝrazowo uaktualniana 2x 10ml C MULTIKALIBRATOR CHEMICZNY (MCC) 5 x 5 ml P7520CAL POTAS kalibrator wartość kaŝrazowo uaktualniana 5 ml L75796 SUROWICA KONTROLNA lipidy 2 poziomy 2 x 2 ml C SUROWICA KONTROLNA normalna (N) 5 x 5 ml C SUROWICA KONTROLNA patologiczna (P) 5 x 5 ml T7531STD TRÓJGLICERYDY standard 200,0 mg/dl 15 ml C7529STD WAPŃ standard 10,0 mg/dl 15 ml I7505STD śelazo standard 500,0 µg/dl 30 ml ul. Rumiana 76, Warszawa, tel./fax: (+48 22) ,

Nr katalogowy 3001230 3000650 E3000550 3801230 3800650 E3805100 E3800550 3701230 3700650 E3705100 E3700550 1701230 1700650 E1705100 E1700550

Nr katalogowy 3001230 3000650 E3000550 3801230 3800650 E3805100 E3800550 3701230 3700650 E3705100 E3700550 1701230 1700650 E1705100 E1700550 ODCZYNNIKI LABORATORYJNE Odczynniki laboratoryjne do ogólnego stosowania- metoda dwuodczynnikowa Firma Gesan, utworzona na początku lat dziewięćdziesiątych, dziś jest jednym z najbardziej znanych producentów

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH DO CELÓW PROFILAKTYCZNYCH. Obowiązujący od 03.03.2014

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH DO CELÓW PROFILAKTYCZNYCH. Obowiązujący od 03.03.2014 CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH DO CELÓW PROFILAKTYCZNYCH Obowiązujący od 03.03.2014 Lp. Nazwa analizy Cena/zł HEMATOLOGIA 1 OB 6,50 zł 2 Leukocytoza 8,00 zł 3 Morfologia krwi z płytkami ( 16

Bardziej szczegółowo

CENNIK badań wykonywanych w Centralnym Laboratorium Klinicznym Akademickie Centrum Medycyny Laboratoryjnej ACK Szpital AMG

CENNIK badań wykonywanych w Centralnym Laboratorium Klinicznym Akademickie Centrum Medycyny Laboratoryjnej ACK Szpital AMG CENNIK badań wykonywanych w Centralnym Laboratorium Klinicznym Akademickie Centrum Medycyny Laboratoryjnej ACK Szpital AMG L.p. Badanie cena 1 17 hydroksykortykoidy w moczu 90 2 17 ketogenne sterydy w

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań laboratoryjnych Przeciętny czas oczekiwania na wynik Cennik

Wykaz badań laboratoryjnych Przeciętny czas oczekiwania na wynik Cennik BIOCHEMIA/IMMUNOCHEMIA ACTH (Hormon adenokortykotropowy) 38,00 zł ALAT (Aminotransferaza alaninowa) 5.00 zł ALBUMINY 20,00 zł AMYLAZA (Diastaza) 6,00 zł OSOCZE/ MOCZ ANTY TPO (P.ciała przeciw peroksydazie

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA OGÓLNA. Strona 1/10 CZAS RODZAJ BADANIA METODY ANALITYCZNE OCZEKIWANIA NA ZAKRES REFERENCYJNY SPRAWOZDANIE

ANALITYKA OGÓLNA. Strona 1/10 CZAS RODZAJ BADANIA METODY ANALITYCZNE OCZEKIWANIA NA ZAKRES REFERENCYJNY SPRAWOZDANIE Uwaga: Czas oczekiwania na sprawozdanie z badania laboratoryjnego może ulec zmianie z przyczyn technicznych np.: (awaria aparatu, która może skutkować wydłużeniem czasu wydania sprawozdania). Jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 567 3 AFP 13 192 4 ALAT 11 197 5 Albumina 3 220 6 Aldosteron 81 7 ANA1 291 8 Androstendion 179 9 Anty-RH 739 10 Anty-CCP 2 146 11 APTT 3 343 12 ASO - ilościowo 9 300

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM. Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM. Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/15 Dyrektora SPSK Nr 1 z dnia 24.02.2015 r. Pobranie materiału do badań 2,00 zł Lp. Kod

Bardziej szczegółowo

Cena netto HEMATOLOGIA 1 Morfologia (3 diff) 2 Rozmaz barwionk krwi obwodowej

Cena netto HEMATOLOGIA 1 Morfologia (3 diff) 2 Rozmaz barwionk krwi obwodowej cennik z dnia 11.09.2014 r. BADANIA LABORATORYJNE HEMATOLOGIA 1 Morfologia (3 diff) 2 Rozmaz barwionk krwi obwodowej 3 Retikutocyty 4 Osczyn opadania krwinek czerwonych (OB) 5 Płytki krwi, metoda mikroskopowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ŚWIADCZEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM KONKURSU W OKRESIE ROKU. Czas wykonania badania. Wartość badań w PLN. Metodyka badania.

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ŚWIADCZEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM KONKURSU W OKRESIE ROKU. Czas wykonania badania. Wartość badań w PLN. Metodyka badania. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ŚWIADCZEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM KONKURSU W OKRESIE ROKU Lp. Rodzaj badań Szacunkowa ilość badań Cena jednostkowa badania w PLN Wartość badań w PLN Czas wykonania badania Metodyka badania

Bardziej szczegółowo

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakład Diagnostyki Obrazowej LP RODZAJ BADANIA CENA Zakład Diagnostyki Obrazowej 1. RTG zęba 8 zł 2. RTG klatki piersiowej a-p 21 zł 3. RTG boczne klatki piersiowej 21 zł 4. RTG boczne klatki piersiowej z barytem 21 zł 5. RTG czaszki

Bardziej szczegółowo

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ BADANIA LABORATORYJNE Lp. Rodzaj badania (nazwa) CENA (w zł.) Termin realizacji badania 1 17-OH-Progesteron 24,00 do 5 dni (roboczych) 2 Anty CCP 36,00 do 3 dni (roboczych)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY Załącznik Nr 3 do SWKO FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY L. p. Nazwa Badania Przewidywana liczba badań wykonywanych w skali 1 roku Cena jedn. netto Wartość netto (kol. 3 x kol. 4) Stawka podatku VAT Wartość

Bardziej szczegółowo

Cennik na 2014 rok. I. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - siedziba ul. Św. Józefa 53-59 HEMATOLOGIA DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Cennik na 2014 rok. I. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - siedziba ul. Św. Józefa 53-59 HEMATOLOGIA DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA załącznik nr 2 do regulaminu organizacyjnego Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu ul. Św. Józefa 53-59 87-100 Toruń Cennik na 2014 rok DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA (obowiązuje od 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

Lista oferowanych badań wraz z normami.

Lista oferowanych badań wraz z normami. Lista oferowanych badań wraz z normami. Zakład Opieki Zdrowotnej LAB-DAN ul.trauguta 7, 00-950 Warszawa NIP: 608-17-35-235 tel. 022 5463746 Uwaga: w przypadku braku oddzielnych norm dla kobiety należy

Bardziej szczegółowo

LABORATORY REFERENCE RANGE VALUES

LABORATORY REFERENCE RANGE VALUES LABORATORY REFERENCE RANGE VALUES WARTOŚCI REFERENCYJNE BADAŃ Wartości referencyjne LABORATORYJNYCH badań laboratoryjnych Show-Hong Duh, PhD, DABCC, Department of Pathology, University of Maryland School

Bardziej szczegółowo

CENNIK LABORATORIUM 06.08.2015

CENNIK LABORATORIUM 06.08.2015 CENNIK LABORATORIUM 06.08.2015 Nazwa Badania CENA 17-hydroksykortykosteroidy całkowite w moczu (17-OHCS) 17-hydroksyprogesteron (17-OHP) 17-ketosterydy całkowite w moczu (17-KS) Albumina - dobowe wydalanie

Bardziej szczegółowo

L.P CENNIK EVI-MED LABORATORIUM WAŻNY OD 13.03.2015 Cena. 140,00 zł 2 17-hydroksyprogesteron (17-OHP)

L.P CENNIK EVI-MED LABORATORIUM WAŻNY OD 13.03.2015 Cena. 140,00 zł 2 17-hydroksyprogesteron (17-OHP) L.P CENNIK EVI-MED LABORATORIUM WAŻNY OD 13.03.2015 Cena 1 17-hydroksykortykosteroidy całkowite w moczu (17-OHCS) 2 17-hydroksyprogesteron (17-OHP) 3 17-ketosterydy całkowite w moczu (17-KS) 4 ACTH hormon

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI BIOCHEMICZNEJ I MOLEKULARNEJ (ul. SKAWIŃSKA 8) dla pacjentów indywidualnych na rok 2015

CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI BIOCHEMICZNEJ I MOLEKULARNEJ (ul. SKAWIŃSKA 8) dla pacjentów indywidualnych na rok 2015 CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI BIOCHEMICZNEJ I MOLEKULARNEJ (ul. SKAWIŃSKA 8) dla pacjentów indywidualnych na rok 2015 Pracownia Analityki i Biochemii - badania podstawowe (morfologia,

Bardziej szczegółowo

Analityka lekarska. Biochemia kliniczna (enzymy, substraty, witaminy, hormony)

Analityka lekarska. Biochemia kliniczna (enzymy, substraty, witaminy, hormony) Cennik - Klient Indywidualny cennik obowiązujący od 01.12.2013 nr Symbol Nazwa badania Analityka lekarska 1. BBJ Białko Bence-Jonesa 55,00 2. BILTLU Bilans tłuszczowy 11 3. GLU-DM Glukoza w dobowej zbiórce

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.1: Zakresy normy OB Kobiety w mm po 1 godz. Mê czyÿni w mm po 1 godz. < 50 r.ż. < 20 < 50 r.ż. < 15 > 50 r.ż. < 30 > 50 r.ż.

Tabela 1.1: Zakresy normy OB Kobiety w mm po 1 godz. Mê czyÿni w mm po 1 godz. < 50 r.ż. < 20 < 50 r.ż. < 15 > 50 r.ż. < 30 > 50 r.ż. Odczyn Biernackiego (OB) Wskazania i podstawy fizjologiczne Niespecyficzny test przesiewowy wykonywany w przypadku podejrzenia chorób zapalnych lub w celu monitorowania przebiegu procesów zapalnych. Istota

Bardziej szczegółowo

Cena sprzedaży. 39 Androstendion 50,00 40 TSH 12,00 41 FT3 14,00 42 FT4 14,00 43 T3 14,00

Cena sprzedaży. 39 Androstendion 50,00 40 TSH 12,00 41 FT3 14,00 42 FT4 14,00 43 T3 14,00 Lp Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku z dnia 30.04.2014r. Nazwa usługi Cena sprzedaży Hematologia i koagulogia 1 Morfologia z rozmazem (automat)

Bardziej szczegółowo

KOD BADANIA LABORATORYJNE CENA

KOD BADANIA LABORATORYJNE CENA KOD BADANIA LABORATORYJNE CENA 001 1,25 OH2 Witamina D3 330,00 002 17 ketosterydy 34,00 003 17-OH - kortykosteroidy 40,50 004 17-OH progesteron 32,00 005 25OH Witamina D3 145,00 006 a-amylaza (diastaza)

Bardziej szczegółowo

C E N N I K Z A K Ł A D O W Y. na 2013 rok

C E N N I K Z A K Ł A D O W Y. na 2013 rok C E N N I K Z A K Ł A D O W Y na 2013 rok Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach Wadowice, dnia 6.12.2012r. Strona 1 z 13 2. BADANIA LABORATORYJNE Lp. Nazwa podstawowa badania Cena netto 1 pobranie

Bardziej szczegółowo

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o.

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. L.p. Nazwa pakietu Cena pakietu Pakiet dla kobiet planujących poczęcie dziecka z grupą krwi 1. (grupa krwi, morfologia, OB., mocz - badanie ogólne, glukoza,

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1. Cena jednego badania (cena jednostkowa z VAT) Szacunkowa liczba badań rocznie. cena całkowita w zł

Strona 1. Załącznik nr 1. Cena jednego badania (cena jednostkowa z VAT) Szacunkowa liczba badań rocznie. cena całkowita w zł Załącznik nr Lp. Rodzaj badania Szacunkowa liczba badań rocznie Cena jednego badania (cena jednostkowa z VAT) cena całkowita w zł Termin wykonania badania od chwili pobrania materiału 7-OHPRG 29 2 ACTH

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE. wynik (dni robocze) numer badania. nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania. tel.

CENNIK BADAŃ BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE. wynik (dni robocze) numer badania. nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania. tel. 65-036 Zielona Góra ul. Wyspiańskiego 13 www. Cardiomed.net.pl tel. 68 451115 numer badania CENNIK BADAŃ podstawowy 2013-1 nazwa podstawowa badania Cena materiał do badania BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYCZNE

LABORATORIUM ANALITYCZNE LABORATORIUM ANALITYCZNE Lp. nazwa pełna cena HEMATOLOGIA 1 Leukocyty 4,50 2 Morfologia - 18 parametrów 9,00 3 OB. 3,00 4 OB. - mikro 4,00 5 Retikulocyty 6,00 6 Trombocyty 7,00 7 Wzór krwinek białych-

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (16)/2009. Magazyn informacyjny PZ Cormay S.A.

Nr 1 (16)/2009. Magazyn informacyjny PZ Cormay S.A. Nr ()/9 Magazyn informacyjny PZ Cormay S.A. TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 Twoje laboratorium Drodzy i uważni Czytelnicy, Z przyjemnością przekazuję w Państwa ręce kolejny numer naszego biuletynu, po raz

Bardziej szczegółowo

BADANIE. załacznik nr 2

BADANIE. załacznik nr 2 załacznik nr 2 BADANIE liczba badań przewidziana na 24 miesiące 1. Elektroforeza białek w surowicy (Proteinogram) 40 2. Białko do elektroforezy 25 3. AFP Alfa-fetoproteina 2 4. P/c anty-hcv 10 5. Albuminy

Bardziej szczegółowo

OFERTA Program MÓJ ONKOLOG

OFERTA Program MÓJ ONKOLOG OFERTA Program dla klientów TU ZDROWIE S.A. str. 1 z 17 Zakres usług zakresu : 1. stały bezpośredni kontakt z Konsultantem Medycznym TU ZDROWIE S.A. 2. niezbędne konsultacje specjalistyczne 3. laboratoryjne

Bardziej szczegółowo