Ocena ryzyka sercowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena ryzyka sercowego"

Transkrypt

1 Ocena ryzyka sercowego Zautomatyzowane testy dla analizatorów klinicznych pozwalające ocenić ryzyko zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego

2 Ocena ryzyka sercowego Z wykorzystaniem profilu lipidowego Randox i testu na oznaczanie białka C-reaktywnego wysokiej czułości (hscrp) Ocena ryzyka sercowego odnosi się do grupy badań krwi i innych czynników zdrowotnych, które są wykorzystywane do określenia ryzyka wystąpienia u danego pacjenta ataku serca lub udaru. Profil lipidowy, omówienie Badanie profilu lipidowego to prawdopodobnie najważniejszy z testów określania ryzyka sercowego, który dobrze wskazuje czy dany pacjent jest zagrożony incydentem wieńcowym spowodowanym zablokowaniem lub miażdżycą naczyń krwionośnych czy też nie. Badanie profilu lipidowego Randox obejmuje następujące testy: Cholesterol całkowity Cholesterol HDL Cholesterol LDL Czynniki zdrowotne prowadzące do chorób układu sercowo-naczyniowego (CVD) Płeć Wiek Występowanie w rodzinie Etniczność Palenie Siedzący tryb życia Otyłość Cukrzyca Nadciśnienie Dieta Oprócz standardowych czynników ryzyka takich jak profil lipidowy, istnieją również inne biomarkery, które są kojarzone ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. rozszerzony profil lipidowy Apolipoproteina A-I Apolipoproteina B wyłaniające się czynniki ryzyka Białko C-reaktywne wysokiej czułości (hscrp) Lipoproteina (a) sldl Apolipoproteina A-II Apolipoproteina C-II Apolipoproteina C-III Apolipoproteina E Randox jest wiodącym dostawcą odczynników diagnostycznych do oceny ryzyka związanego z wystąpieniem chorób układu sercowo-naczyniowego. Nasz szeroki wachlarz biomarkerów sercowych oferuje doskonałą wydajność i może zostać wykorzystany w licznych analizatorach chemicznych.

3 PROFIL LIPIDOWY Cholesterol całkowity Badanie cholesterolu całkowitego mierzy wszystkie podklasy lipoprotein, by ocenić całkowity poziom cholesterolu pacjenta. Wysoki poziom cholesterolu we krwi kojarzony jest z miażdżycą i zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób serca. Badanie poziomu cholesterolu odgrywa niezwykle istotną rolę w profilaktyce. Zarówno Amerykański Narodowy Program Edukacji Cholesterolowej (NCEP) jak i Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC) zalecają poziomy poniżej 5 mmol/l. Test na oznaczenie cholesterolu całkowitego Randox opiera się na metodzie kolorymetrycznej CHOD-PAP. Wszystkie odczynniki są w gotowej do użycia płynnej formie i można je stosować w licznych analizatorach chemicznych. Wysoki poziom trójglicerydów zwiększa aterogenność cholesterolu HDL i LDL. Poziom trójglicerydów podnosi się zaraz po posiłku, a wysoki poziom znacząco wpływa na dokładność pomiarów stężenia HDL i LDL. Pożądane jest stężenie trójglicerydów poniżej 1,7 mmol/l. Wyższy poziom może wskazywać nie tylko na zwiększone ryzyko wystąpienia chorób serca, lecz również na cukrzycę typu 2, chorobę nerek, niedoczynność tarczycy czy zapalenie trzustki. Test do oznaczania poziomu trójglicerydów Randox opiera się na metodzie kolorymetrycznej GPO-PAP i jest dostępny zarówno w postaci płynnej jak i liofilizowanej a zautomatyzowana aplikacja sprawia, że może być on wykorzystany w licznych analizatorach chemicznych. Dane o wynikach cholesterolu całkowitego (CH 3810) 0,865-16,6 mmol/l 3,73% przy 1,71 mmol/l 3,84% przy 7,70 mmol/l Precyzja pomiędzy seriami 1,33% przy 1,67 mmol/l 1,39% przy 7,52 mmol/l Stabilność w analizatorze 28 dni w 10ºC Bilirubina wolna 25 mg/dl 600 mg/dl 800 mg/dl Dane o wynikach Trójglicerydów (TR 3823) 0,134-12,7 mmol/l 3,29% przy 0,308 mmol/l 1,77% przy 5,61 mmol/l Precyzja pomiędzy seriami 3,51% przy 0,642 mmol/l 1,33% przy 3,03 mmol/l Stabilność odczynnika roboczego 21 dni w + 2-8ºC Bilirubina wolna 18,75 mg/dl Współczynnik korelacji r = 0,99 został otrzymany przez zastosowanie metody konkurencji A Trójgliceryd triglyceride Współczynnik korelacji r = 0,99 został otrzymany przez zastosowanie metody konkurencji

4 PROFIL LIPIDOWY Cholesterol HDL Lipoproteiny wysokiej gęstości (HDL) są jedną z głównych klas lipoprotein osocza. Cholesterol HDL jest często nazywany dobrym cholesterolem, ponieważ transportuje cholesterol z tkanek do wątroby, by mógł on zostać usunięty z organizmu. Wysoki poziom cholesterolu HDL może obniżyć ryzyko wystąpienia chorób serca u danego pacjenta. Jeśli cholesterol HDL stanowi 20% cholesterolu całkowitego u pacjenta to ryzyko wystąpienia u niego chorób serca znajduje się poniżej średniej. Amerykański Narodowy Program Edukacji Cholesterolowej (NCEP) zaleca: Stężenie niskie Graniczne Pożądane <1,01 mmol/l 1,01 1,54 mmol/l 1,54 mmol/l Zestaw do oznaczania cholesterolu HDL Randox wykorzystuje metodę bezpośrednią, by wyniki były jeszcze lepsze. Ponadto wszystkie odczynniki są w gotowej do użycia płynnej formie i można je stosować w wielu różnych analizatorach chemicznych. Zalety bezpośredniej metody Randox Opracowano kilka metod bezpośredniego oznaczania cholesterolu HDL, jednak wiele z nich sprawdza się tylko przy użyciu zwykłych próbek. Wykazują one zmniejszoną swoistość i często zaniżają stężenie cholesterolu HDL w próbkach zawierających nieprawidłowe stężenia lipoprotein, np. pobranych od pacjentów z podwyższonym poziomem trójglicerydów lub uszkodzeniem wątroby. Bezpośrednia metoda Randox oferuje lepszą wydajność i polega na całkowitym usunięciu wszystkich elementów poza HDL, co przekłada się na znakomitą dokładność i swoistość, nawet przy nieprawidłowych próbkach. Zasada reakcji: Krok 1. Eliminacja chylomikronów, cholesterolu VLDL i cholesterolu LDL przy udziale esterazy cholesterolowej, oksydazy cholesterolowej a następnie katalazy. Ester cholesterolu Cholesterol + O ² Esteraza cholesterolowa Oksydaza cholesterolowa Cholesterol + kwas tłuszczowy Cholestenon + H O ² ² 2H O ² ² Katalaza 2H O +O ² ² Krok 2. Swoisty pomiar cholesterolu HDL po uwolnieniu cholesterolu HDL przez detergenty zawarte w odczynniku 2. 2H O Ester cholesterolu Esteraza cholesterolowa Cholesterol + kwas tłuszczowy ² ² Aminoantypiryna Peroksydaza Pigment chinon Cholesterol + O ² Oksydaza cholesterolowa Cholestenon + H O ² ² + HDAOS +4H ² O W drugiej reakcji katalaza jest hamowana przez azydek sodu w odczynniku enzymatycznym 2. HDAOS = N-(2-hydroksy-3-sulfopropylo)-3,5- dimetoksyanilina Wyniki sprzecznych próbek pacjentów Poniższe wykresy porównują wyniki bezpośredniej metody firmy Randox i dwóch innych metod bezpośrednich z maskowaniem z referencyjną metodą wirowania dla dwóch nieprawidłowych próbek. Metoda bezpośrednia Randox wypada dobrze w porównaniu z metodą wirowania a dwie pozostałe dostępne na rynku bezpośrednie metody z maskowaniem poważnie zaniżyły stężenie HDL Randox Method 1 Method Randox Method 1 Method 2 Dane o wynikach dla cholesterolu HDL (ch3811) 0,189-3,73 mmol (7, mg/dl) 1,80% przy 0,788 mmol/l 3,11% przy 2,00 mmol/l 2,81% przy 0,817 mmol/l 2,73% przy 2,01 mmol/l Bilirubina wolna 25 mg/dl 800 mg/dl Współczynnik korelacji r = 0,99 został otrzymany po porównaniu z referencyjną metodą wirowania

5 PROFIL LIPIDOWY Cholesterol LDL Cholesterol LDL, często nazywany złym cholesterolem, transportuje cholesterol do tkanek i jest związany z rozwojem zmian miażdżycowych. Dokładne oznaczenie stężenia cholesterolu LDL ma kluczowe znaczenie w leczeniu prowadzącym do obniżenia stężenia lipidów w celu zapobiegania miażdżycy lub zwolnienia tempa narastania zmian oraz zapobiegania pękaniu blaszek miażdżycowych. Amerykański Narodowy Program Edukacji Cholesterolowej (NCEP) zaleca: Stężenie optymalne Prawie optymalne Granicznie wysokie Wysokie Bardzo wysokie Zasada reakcji: <2,56 mmol/l 2,56 3,3 mmol/l 3,3 4,0 mmol/l 4,1 4,85 mmol/l >4,85 mmol/l Zestaw do oznaczania cholesterolu LDL Randox wykorzystuje metodę bezpośrednią, by wyniki były jeszcze lepsze. Ponadto wszystkie odczynniki są w gotowej do użycia płynnej formie i można je stosować w wielu różnych analizatorach chemicznych. Metoda bezpośrednia LDL a równanie Friedewalda Wiele laboratoriów oblicza stężenie cholesterolu LDL, stosując równanie Friedewalda. Równanie Friedewalda było wykorzystywane na początku, zanim komercyjne testy oznaczania stężenia cholesterolu LDL stały się dostępne. Pozwala ono na określenie stężenia LDL, gdy znane są stężenia trójglicerydów i HDL, jednakże jest ono dokładne tylko gdy poziom trójglicerydów wynosi < 400 mg/dl, chylomikrony nie są obecne a próbka nie zawiera beta lipoprotein o bardzo małej gęstości (beta-vldl). Krok 1. Eliminacja chylomikronów, cholesterolu VLDL i cholesterolu HDL przez esterazę cholesterolu, oksydazę cholesterolu a następnie katalazę. Ester cholesterolu Cholesterol + O ² Esteraza cholesterolowa Cholesterol + kwas tłuszczowy Oksydaza cholesterolowa Cholestenon + H O ² ² 2H O ² ² Katalaza 2H O +O ² ² % of samples misestimated by more than 10% Krok 2. Pomiar stężenia cholesterolu HDL po uwolnieniu cholesterolu LDL przez detergenty zawarte w odczynniku 2. 2H O Ester cholesterolu Esteraza cholesterolowa Cholesterol + kwas tłuszczowy ² ² Aminoantypiryna Peroksydaza Pigment chinon Cholesterol + O ² Oksydaza cholesterolowa Cholestenon + H O +4H O ² ² + HDAOS ² W drugiej reakcji katalaza jest hamowana przez azydek sodu w odczynniku enzymatycznym 2. TOOS = N-etylo-N-(2-hydroksy-3- sulfopropylo)-3-metyloanilina. Dlaczego warto korzystać z metody bezpośredniej przy oznaczaniu stężenia cholesterolu LDL? Dostępne na rynku testy do oznaczania stężenia LDL, podobnie jak zestaw firmy Randox, opierają się na metodzie bezpośredniej, jednakże wykorzystywane detergenty i systemy buforujące różnią się, co prowadzi do powstawania różnic w wynikach testów. Test do oznaczania stężenia LDL metodą bezpośrednią Randox nie wymaga wstępnej obróbki próbki i pozostaje w idealnej korelacji z metodami wirowania i wytrącania. Ponadto nasze zaawansowane receptury odczynników umożliwiają szybkie usuwanie zmętnienia, co skutkuje minimalną interferencją ze strony próbki pacjenta Błędna ocena stężenia LDL w metodzie obliczeniowej przy wzrastającym poziomie trójglicerydów Triglyceride concentration (mg/dl) 50 0 UC RANDOX Friedewald TG <400mg/dl TG >400mg/dl UC = Ultracentrifugation Dane o wynikach dla cholesterolu LDL (ch3841) 0,189-22,2 mmol (7,3-860 mg/dl) 1,47% przy 2,74 mmol/l 2,99% przy 4,42 mmol/l 2,5% przy 2,52 mmol/l 1,58% przy 5,34 mmol/l 600 mg/dl Bilirubina 25 mg/dl 1000 g/dl Współczynnik korelacji r = 0,99 został otrzymany po porównaniu z referencyjną metodą wirowania

6 ROZSZERZONY PROFIL LIPIDOWY Apolipoproteina A-I Głównym zadaniem apolipoproteiny A-I (Apo A-I) jest usuwanie nadmiaru cholesterolu z tkanek pozawątrobowych. Podobnie do cholesterolu HDL, Apo A-I nie powoduje miażdżycy i nie przyczynia się do powstawania ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia. U pacjentów z chorobami układu krążenia poziom Apo A-I jest zazwyczaj obniżony a poziom Apo B podwyższony. Test Apo A-I firmy Randox opiera się na metodzie immunoturbidymetrycznej. Wszystkie odczynniki są w gotowej do użycia płynnej formie i można je stosować w wielu różnych analizatorach chemicznych. Apolipoproteina B Apolipoproteina B (Apo B) jest głównym białkiem cholesterolu LDL i ligandem zaangażowanym we wchłanianie cholesterolu. Podwyższony poziom Apo B wskazuje na zwiększone ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia nawet, gdy poziomy cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL są w normie. Apo B jest często badana wraz z Apo A-I, by określić stosunek Apo B/Apo A-I, który czasem jest stosowany jako alternatywa do stosunku cholesterol całkowity/cholesterol HDL przy ocenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Test Apo B firmy Randox opiera się na metodzie immunoturbidymetrycznej. Wszystkie odczynniki są w gotowej do użycia płynnej formie i można je stosować w wielu różnych analizatorach chemicznych. Dlaczego warto mierzyć poziom apolipoprotein? Apolipoproteiny i ich proporcje są pomocne w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego. Mają szczególne znaczenia w monitorowaniu leczenia obniżania poziomu lipidów, kiedy na podstawie cholesterolu HDL i LDL nie można już tak dokładnie przewidzieć wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych w przyszłości. Dane o wynikach APO-A-I (LP3838) 6,5-233 mg/dl Dane o wynikach APO-B (LP3839) 11,2-184 mg/dl 2,67% przy 76 mg/dl 4,1% przy 221 mg/dl 3,19% przy 70 mg/dl 3,22% przy 2,22 mg/dl 3,86% przy 52,7 mg/dl 4,1% przy 154 mg/dl 1,79% przy 49,4 mg/dl 2,57% przy 127 mg/dl Nie odnotowano interferencji w przypadku stężeń Bilirubina wolna 25 mg/dl 200 mg/dl 800 mg/dl Nie odnotowano interferencji w przypadku stężeń Bilirubina wolna 25 mg/dl 400 mg/dl 800 mg/dl Współczynnik korelacji r = 0,99 został otrzymany po porównaniu z referencyjną metodą wirowania Współczynnik korelacji r = 0,95 został otrzymany po porównaniu z referencyjną metodą wirowania

7 Wyłaniające się czynniki ryzyka Białko C-reaktywne wysokiej czułości (hscrp) Białko C-reaktywne wysokiej czułości (hscrp), oprócz oceny lipidów i systemów oceny ryzyka, pomaga w określeniu ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia (CVD). Amerykańskie Stowarzyszenie Chorób Serca (AHA) i Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC) zaleca stosowanie hscrp jako bardziej czułego markera w ocenie ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia w porównaniu z tradycyjnymi testami białka C-reaktywnego (CRP). Test hscrp jest szczególnie przydatny przy przewidywaniu przyszłych incydentów sercowych u pacjentów bez chorób układu krążenia w wywiadzie. Zdrowe osoby, u których poziom CRP jest wyższy niż 3 mg/l, są 2-4-krotnie bardziej narażone na wystąpienie ataku serca lub udaru. Około połowa wszystkich ataków serca występuje u pacjentów z prawidłowym profilem lipidowym, którzy zostali zakwalifikowani do grupy niskiego ryzyka na podstawie tradycyjnych metod oceny ryzyka. Dlatego oznaczanie hscrp może pomóc analitykom we wcześniejszym zidentyfikowaniu takich pacjentów i może zostać również wykorzystane do oceny ryzyka nawracających incydentów sercowych. Istnieją pewne przesłanki, by w grupach wysokiego ryzyka wykorzystywać oznaczanie CRP jako narzędzie prognostyczne. Wytyczne AHA/CDC w ocenie ryzyka: Niskie ryzyko Średnie ryzyko Wysokie ryzyko <1 mg/l 1 3 mg/l >3 mg/l Test hscrp firmy Randox opiera się na metodzie immunoturbidymetrycznej. Wszystkie odczynniki są w gotowej do użycia płynnej formie i można je stosować w wielu różnych analizatorach chemicznych. Dane o wynikach hscrp (cp3885) 0,477-10,0 mg/dl Lipoproteina (a) Lipoproteina (a), (Lp(a)) w połączeniu z innymi testami lipidowymi może dostarczyć analitykom bardzo potrzebnych, dodatkowych informacji o ryzyku zachorowania danego pacjenta na choroby układu krążenia. Wiadomo, że wysoki poziom Lp(a) występuje u osób, których profil lipidowy jest w normie, jednakże może przyczynić się do zwiększonego ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia niezależne od innych lipidów. Poziom ten ma również szczególne znaczenie w ocenie wystąpienia ryzyka choroby wieńcowej w poszczególnych populacjach, ponieważ stężenie Lp(a) jest uwarunkowane genetycznie i różni wśród populacji etnicznych. Mimo że to badanie nie jest rutynowe, Europejskie Towarzystwo Miażdżycowe (EAS), amerykański Narodowy Program Edukacji Cholesterolowej oraz Narodowa Akademia Chemii Klinicznej (NACB) uznają przydatność Lp(a) i zalecają badanie pacjentów z przedwczesnym wystąpieniem chorób sercowo-naczyniowych w wywiadzie rodzinnym lub pacjentów z grup średniego i wysokiego ryzyka. Test Lp(a) firmy Randox opiera się na metodzie immunoturbidymetrycznej. Wszystkie odczynniki są w gotowej do użycia płynnej formie i można je stosować w wielu różnych analizatorach chemicznych. Dlaczego warto korzystać z testu Lp(a) firmy Randox? Lp(a) jest cząstką podobną do LDL, w której cząsteczka Apo B-100 łączy się mostkiem dwusiarczkowym z Apo(a). Apo (a) jest unikatowa, ponieważ jest niezwykle niejednorodna w rozmiarach dzięki domenie typu 2 K4 ( Kringle ), która może być obecna w aż 40 kopiach. Rozmiary niejednorodności Apo(a) w różnym stopniu wpływają na wyniki wielu zestawów do badań Lp(a) dostępnych na rynku, co może prowadzić do zawyżania wyników próbek zawierających duże cząsteczki apo(a) i do zaniżania wyników próbek, które zawierają małe cząsteczki apo(a). Badania potwierdziły, że metoda firmy Randox jest jedną z nielicznych, która wykazuje minimalne błędy związane z rozmiarem. Dane o wynikach LP(a) (LP3403) 3,4-90 mg/dl 2,57% CV przy 1,10 mg/l 1,21% CV przy 4,91 mg/l 4,44% CV przy 1 mg/l 1,22% CV przy 4,98 mg/l 2,3% CV przy 19,9 mg/dl 1,72 CV przy 59,14 mg/dl 6,09% przy 22,8 mg/dl 2,99 przy 57,7 mg/dl Nie odnotowano interferencji w przypadku stężeń Bilirubina wolna 25 mg/dl 800 mg/dl Współczynnik korelacji r = 0,99 został otrzymany po porównaniu z referencyjną metodą wirowania Nie odnotowano interferencji w przypadku stężeń Kwas askorbinowy 50 mg/dl Bilirubina 35 mg/dl 1040 mg/dl 5% 493 mg/dl Plazminogen 200 mg/dl Apo B 200 mg/dl Wpływ nadmiaru antygenów nie został odnotowany przy stężeniach <341 mg/dl. Współczynnik korelacji r = 0,99 został otrzymany po porównaniu z referencyjną metodą wirowania.

8 Wyłaniające się czynniki ryzyka Małe, gęste LDL (sldl) Uważa się, że cholesterol LDL jest najbardziej miażdżycogennym składnikiem cholesterolu i stanowi główny czynnik ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego (CVD). Istnieją dwa główne typy LDL, które różnią się od siebie pod względem wielkości, gęstości i składu; duże, lekkie LDL i małe, gęste LDL. Cholesterol frakcji małych, gęstych LDL (sldl) łatwiej przedostaje się przez ściany tętnic, ma mniejsze powinowactwo wiązania dla receptora LDL i dłuższy czas połowicznego rozpadu w osoczu, co sprawia, że jest bardziej aterogenny niż podtyp większych LDL. Badania wykazały, że osoby, u których dominuje sldl, są trzykrotnie bardziej narażone na ryzyko wystąpienia zawału mięśnia serca. Apolipoproteina A-II Alipoproteina A-II (APO A-II) to główny składnik cholesterolu HDL, który odgrywa ważną rolę w zwrotnym transporcie cholesterolu i gospodarce lipidowej. Dystrybucja Apo A-I w cząstce HDL zależy głównie od wytwarzania Apo A-II. Zwiększona produkcja Apo A-II sprzyja miażdżycy zmniejszając proporcje występowania antymiażdżycowego HDL zawierającego Apo A-I. Test Apo A-II firmy Randox opiera się na metodzie immunoturbidymetrycznej. Wszystkie odczynniki są w gotowej do użycia płynnej formie i można je stosować w wielu różnych analizatorach chemicznych. Określenie stężenia sldl pozwala analitykom na otrzymanie pełniejszego obrazu lipidowych czynników ryzyka i na zastosowanie odpowiedniego leczenia. Oznaczenia są przydatne w przypadkach: Choroby wieńcowej lub choroby tętnic obwodowych Hiper-/dyslipidemii Nadciśnienia Cukrzycy Do tej pory do oznaczania cholesterolu sldl wykorzystywano metody oparte na wirowaniu i elektroforezie, jednakże są one żmudne i czasochłonne. Randox proponuje bezpośrednią metodę z płynnymi odczynnikami gotowymi do użycia do ilościowego oznaczania cholesterolu sldl w wielu różnych zautomatyzowanych analizatorach chemicznych. Dane o wynikach SLDL (562616) mg/dl została oceniona na podstawie 10 powielonych pomiarów a CV zawsze wynosiło poniżej 3% Kwas askorbinowy 50 mg/dl Bilirubina (związana) 30 mg/dl Bilirubina (niezwiązana) 30 mg/dl 500 mg/dl Współczynnik korelacji r = 0,99 został otrzymany po porównaniu z referencyjną metodą wirowania. Dane o wynikach APO A-II (LP3867) Precyzja pomiędzy seriami 6,75-61,1 mg/dl 2,64% CV przy 15,4 mg/dl 1,41% CV przy 46,3 mg/dl 1,56% CV przy 15,8 mg/dl 2,00% CV przy 45,8 mg/dl Bilirubina wolna 25 mg/dl 1 Austin MA et al: JAMA 1988: Wzory podklas lipoprotein niskiej gęstości a ryzyko zawału mięśnia sercowego. (Low density lipoprotein subclass patterns and risk of myocardial infraction) Współczynnik korelacji r = 0,98 został otrzymany po porównaniu z referencyjną metodą wirowania

9 Wyłaniające się czynniki ryzyka Apolipoproteina C-II Apolipoproteina C-II (APO C-II) jest kofaktorem lipazy lipoproteinowej, enzymu, który rozbija lipoproteiny i hydrolizuje trójglicerydy zawarte w chylomikronach i VLDL, by mogły zostać wchłonięte przez komórki tkanek. Niedobór Apo C-II jest łączony z hipertrójglicerydemią. Test Apo C-II firmy Randox opiera się na metodzie immunoturbidymetrycznej. Wszystkie odczynniki są w gotowej do użycia płynnej formie i można je stosować w wielu różnych analizatorach chemicznych. Apolipoproteina C-III Apolipoproteina C-III (Apo C-III) krąży w osoczu wraz z lipoproteinami bogatymi w trójglicerydy (chylomikrony, VLDL i IDL) i HDL. Apo C-III moduluje wchłanianie lipoprotein bogatych w trójglicerydy przez białko skojarzone z receptorem LDL poprzez hamowanie lipazy lipoproteinowej. Podwyższony poziom Apo C-III jest kojarzony zarówno z hipertrójglicerydemią pierwotną jak i wtórną. Genetycznie uwarunkowany niedobór Apo C-III u ludzi zwiększa 6-7-krotnie klirens trójglicerydów z osocza. Odnotowano, że poziomy Apo C-III są wyższe w wielu stanach patologicznych włączając cukrzycę typu 2, hiperbilirubinemię, niewydolność nerek i niedoczynność tarczycy. Test Apo C-III firmy Randox opiera się na metodzie immunoturbidymetrycznej. Wszystkie odczynniki są w gotowej do użycia płynnej formie i można je stosować w wielu różnych analizatorach chemicznych. Dane o wynikach APO C-II (LP3866) Dane o wynikach APO C-III (LP3865) 1,48-9,7 mg/dl 2,16-21,7 mg/dl 4,33% CV przy 0,672 mg/dl 1,40% CV przy 5,66 mg/dl 4,91% CV przy 0,786 mg/dl 1,07% CV przy 5,32 mg/dl 1,40% CV przy 3,74 mg/dl 1,23% CV przy 13 mg/dl 1,44% CV przy 3,88 mg/dl 1,23% CV przy 13,2 mg/dl Stabilność w analizatorze 28 dni w 10 o C Bilirubina wolna 25 mg/dl Bilirubina wolna 25 mg/dl Współczynnik korelacji r = 1,00 został otrzymany przez zastosowanie metody konkurencji Współczynnik korelacji r = 1,00 został otrzymany przez zastosowanie metody konkurencji

10 Wyłaniające się czynniki ryzyka Apolipoproteina E Apolipoproteina E (APO E) pełni różne funkcje włączając w to transport trójglicerydów do wątroby i dystrybucję cholesterolu między komórkami. Niedobór Apo E powoduje wzrost cholesterolu w surowicy i poziomów trójglicerydów i w rezultacie prowadzi do przedwczesnej miażdżycy. Wykazano, że ma ona wpływ na tworzenie się zmian miażdżycowych poprzez hamowanie agregacji płytek krwi. Test Apo E firmy Randox opiera się na metodzie immunoturbidymetrycznej. Wszystkie odczynniki są w gotowej do użycia płynnej formie i można je stosować w wielu różnych analizatorach chemicznych. Dane o wynikach APO E (LP3864) 1,04-12,3 mg/dl 2,79% CV przy 0,82 mg/dl 1,03% CV przy 6,22 mg/dl 4,66% CV przy 0,85 mg/dl 0,84% CV przy 6,14 mg/dl Stabilność w analizatorze 28 dni w 10 o C Bilirubina wolna 25 mg/dl Współczynnik korelacji r = 1,00 został otrzymany przez zastosowanie metody konkurencji

11 Profil lipidowy Opis Metoda Wielkość Nr katal. Cholesterol (Płynny) CHOD-PAP 6 x 30 ml CH200 Cholesterol (Płynny) CHOD-PAP 6 x 100 ml CH201 Cholesterol (Płynny) CHOD-PAP 8 x 250 ml CH202 Cholesterol (Dimension) CHOD-PAP 240 testów CH2823 Cholesterol (Płynny, serie RX) CHOD-PAP 8 x 51 ml CH3810 Cholesterol EP (Płynny) CHOD-PAP 9 x 50 ml CH7945 Cholesterol (Płynny) CHOD-PAP 12 x 66 ml CH9715 Cholesterol (Płynny, RX suzuka) CHOD-PAP 4 x 68 ml CH8019 GPO-PAP 6 x 15 ml TR210 GPO-PAP 5 x 100 ml TR212 GPO-PAP 10 x 50 ml TR213 (Płynne) GPO-PAP 4 x 100 ml TR1697 (Dimension) GPO-PAP 240 testów TR2820 (Płynne, serie RX) GPO-PAP 6 x 51 ml TR3823 (Płynne) GPO-PAP 6 x 500 ml TR7663 GPO-PAP 6 x 50 ml TR7971 GPO-PAP 12 x 66 ml TR9728 (RX suzuka) GPO-PAP RI 4 x 58 ml R2 4 x 2 ml TR8067 Cholesterol HDL (Płynny) Klirens R1 3 x 2,5 l R21 x 2,5 l CH1383 Cholesterol HDL (Płynny) Klirens R1 6 x 30 ml R2 3 x 20 ml CH2652 Cholesterol HDL (Płynny) Klirens R1 6 x 78 ml R2 3 x 52 ml CH2655 Cholesterol HDL (Płynny) Klirens R1 5 x 252 ml CH2664 Cholesterol HDL (Płynny) Klirens R2 3 x 150 ml CH2665 Cholesterol HDL (Dimension) Klirens 240 testów CH2849 Cholesterol HDL (Dimension AHDL) Klirens 240 testów CH2861 Cholesterol HDL (Płynny, serie RX) Klirens R1 3 x 51 ml R2 3 x 20 ml CH3811 Cholesterol HDL (Synchron) Klirens 540 testów CH5730 Cholesterol HDL (Płynny) Klirens R1 6 x 20 ml R2 2 x 20 ml CH9701 Cholesterol HDL (Płynny) Phosphotung 4 x 80 ml CH203 Cholesterol HDL (Płynny, RX suzuka) Klirens R1 4 x 38,2 ml R2 4 x 15,2 ml CH8033 Cholesterol LDL (Płynny) Klirens R1 3 x 2,5 l R2 1 x 2,5 l CH1384 Cholesterol LDL (Płynny) Klirens R1 6 x 78 ml R2 3 x 52 ml CH2657 Cholesterol LDL (Dimension) Klirens 160 testów CH2850 Cholesterol LDL (Płynny, serie RX) Klirens R1 3 x 51 ml R2 3 x 20 ml CH3841 Cholesterol LDL (Synchron) Klirens 540 testów CH5731 Cholesterol LDL (Płynny) Klirens R1 5 x 20 ml R2 2 x 20 ml CH9702 Cholesterol LDL (Płynny, RX suzuka) Klirens R1 4 x 19,2 ml R2 4 x 8,2 ml CH8032 Rozszerzony profil lipidowy Apolipoproteina A-I (Płynna) Immunoturbidymetryczna R1 4 x 40 ml R2 4 x 17 ml LP2116 Apolipoproteina A-I (Dimension) Immunoturbidymetryczna 160 testów LP2866 Apolipoproteina A-I (Płynna) Immunoturbidymetryczna R1 4 x 60 ml R2 4 x 36 ml LP2989 Apolipoproteina A-I (Płynna, serie RX) Immunoturbidymetryczna R1 4 x 30 ml LP3838 Apolipoproteina A-I (Płynna, RX suzuka) Immunoturbidymetryczna R12 x 10 ml R2 2 x 4,9 ml LP8007 Apolipoproteina B (Płynna) Immunoturbidymetryczna R1 4 x 50 ml R2 4 x 9 ml LP2117 Apolipoproteina B (Dimension) Immunoturbidymetryczna 160 testów LP2867 Apolipoproteina B (Płynna) Immunoturbidymetryczna R1 4 x 60 ml R2 4x15 ml LP2990 Apolipoproteina B (Płynna, serie RX) Immunoturbidymetryczna R1 4 x 20 ml R2 4 x 6 ml LP3839 Apolipoproteina B (Płynna, RX suzuka) Immunoturbidymetryczna R1 2 x 10 ml R2 2 x 4,9 ml LP8008 Wyłaniające się czynniki ryzyka Białko C-reaktywne wysokiej czułości (hscrp) Immunoturbidymetryczna R1 2 x 11 ml R2 2 x 11 ml CP3885 Białko C-reaktywne wysokiej czułości - hscrp (RX suzuka) Immunoturbidymetryczna R1 2 x 13 ml R2 2 x 13 ml CP8029 Lipoproteina (a) Immunoturbidymetryczna R1 1 x 30 ml R2 1 x 15 ml LP2757 Lipoproteina (a) Dimension Immunoturbidymetryczna 160 testów LP2878 Lipoproteina (a) Immunoturbidymetryczna R1 1 x10 ml R2 1 x 6 ml LP3403 Cholesterol sldl Klirens R1 1 x 19,8 ml R2 1 x 8,6 ml Apolipoproteina A-II (Płynna, serie RX) Immunoturbidymetryczna R1 2 x 11 ml R2 2 x 5 ml LP3867 Apolipoproteina C-II (Płynna, serie RX) Immunoturbidymetryczna R1 2 x 11 ml R2 2 x 5 ml LP3866 Apolipoproteina C-III Immunoturbidymetryczna R1 2 x11 ml LP3865 Apolipoproteina E (Płynna, serie RX) Immunoturbidymetryczna R1 2 x 11 ml R2 2 x 5 ml LP3864

12 ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI Kontrola lipidów 100% surowicy ludzkiej Wartości docelowe i zakresy dla tradycyjnych metod strąceniowych Azydek sodu jest nieobecny i dlatego nie dochodzi do interferencji w metodach klirensu Dostępne 3 poziomy umożliwiające ocenę na poziomach niskiego, granicznego i wysokiego ryzyka Stabilność po odtworzeniu siedem dni w +2-8 o C lub cztery tygodnie w -20 o C Anality Apolipoproteina A-1 Apolipoproteina B Cholesterol HDL Cholesterol LDL Lipoproteina (a) Cholesterol całkowity Kontrola apolipoproteiny 100% surowicy ludzkiej Wartość testów przewidziana dla 4 specjalnych apolipoprotein Stabilność po odtworzeniu do 28 dni w +2-8 o C Anality Apolipoproteina A-II Apolipoproteina C-II Apolipoproteina C-III Apolipoproteina E Kontrola sldl Liofilizowane, by zwiększyć stabilność 100% surowicy ludzkiej Stabilność po odtworzeniu pięć dni w +2-8 o C Kontrola białka C-reaktywnego wysokiej czułości (hscrp) Płynne, gotowe do użycia 100% materiał ludzki Stabilność po otworzeniu fiolki 30 dni w +2-8 o C - Międzynarodowy Program Kontroli Jakości Randox (RIQAS) RIQAS to największy na świecie program zewnętrznego zapewniania jakości (EQA), w którym bierze udział ponad uczestników w ponad 90 krajach na całym świecie. Wszystkie produkty lipidowe i kardiologiczne firmy Randox zostały oznaczone znakiem CE. Randox Laboratories Limited, ul. Wolnosc 7 lok. 15, , Warszawa t +48 (0) f +48 (0) e I Randox Laboratories Limited, 55 Diamond Road, Crumlin, County Antrim, BT29 4QY, United Kingdom T +44 (0) f +44 (0) E I LT147POL DEC11 Information correct at time of print. All Randox products made in the UK. Randox Laboratories Limited is a company registered within Northern Ireland with company number N.I VAT Registered Number: GB Product availability may vary from country to country. Please contact your local Randox representative for information.

SEMINARIUM 2 15. 10. 2015

SEMINARIUM 2 15. 10. 2015 SEMINARIUM 2 15. 10. 2015 Od tłuszczu pokarmowego do lipoprotein osocza, metabolizm, budowa cząsteczek lipoprotein, apolipoproteiny, znaczenie biologiczne, enzymy biorące udział w metabolizmie lipoprotein,

Bardziej szczegółowo

CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ. www.california-fitness.pl www.calivita.com

CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ. www.california-fitness.pl www.calivita.com CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ Co to jest cholesterol? Nierozpuszczalna w wodzie substancja, która: jest składnikiem strukturalnym wszystkich błon komórkowych i śródkomórkowych wchodzi w

Bardziej szczegółowo

Znaczenie niezależnej kontroli jakości w laboratorium. Bezstronna i wiarygodna ocena analityczna

Znaczenie niezależnej kontroli jakości w laboratorium. Bezstronna i wiarygodna ocena analityczna Znaczenie niezależnej kontroli jakości w laboratorium Bezstronna i wiarygodna ocena analityczna Kontrola jakości Kontrola jakości służy do wykrywnia błędów analitycznych w laboratorium w celu zagwarantowania

Bardziej szczegółowo

Analiza mutacji p.d36n i p.n318s oraz polimorfizmu p.s474x genu lipazy lipoproteinowej u chorych z hipercholesterolemią rodzinną.

Analiza mutacji p.d36n i p.n318s oraz polimorfizmu p.s474x genu lipazy lipoproteinowej u chorych z hipercholesterolemią rodzinną. Analiza mutacji p.d36n i p.n318s oraz polimorfizmu p.s474x genu lipazy lipoproteinowej u chorych z hipercholesterolemią rodzinną. Monika śuk opiekun: prof. dr hab. n. med. Janusz Limon Katedra i Zakład

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Jednym z pierwszych i podstawowych zadań lekarza jest prawidłowa i rzetelna ocena ryzyka oraz rokowania pacjenta. Ma

Bardziej szczegółowo

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY Poradnik dla pacjenta i jego rodziny Konsultacja: prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong CO TO JEST ZESPÓŁ METABOLICZNY Nadciśnienie tętnicze (inaczej podwyższone ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Uwaga: Niniejsze zmiany do streszczenia charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta są wersją obowiązującą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Długotrwały niedobór witaminy C (hipoascorbemia) powoduje miażdżycę oraz osadzanie się lipoproteiny(a) w naczyniach krwionośnych transgenicznych myszy

Długotrwały niedobór witaminy C (hipoascorbemia) powoduje miażdżycę oraz osadzanie się lipoproteiny(a) w naczyniach krwionośnych transgenicznych myszy Długotrwały niedobór witaminy C (hipoascorbemia) powoduje miażdżycę oraz osadzanie się lipoproteiny(a) w naczyniach krwionośnych transgenicznych myszy Nowa publikacja Instytutu Medycyny Komórkowej dr Ratha

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na terenie powiatu wieruszowskiego.

Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na terenie powiatu wieruszowskiego. Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na terenie powiatu wieruszowskiego. Konferencja otwierająca realizację projektu. Wieruszów, 28.04.2015 DLACZEGO PROFILAKTYKA?

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia chorób serca i naczyń

Epidemiologia chorób serca i naczyń Warszawa, 8.10.2007 Epidemiologia chorób serca i naczyń Codziennie w Polsce, na choroby układu sercowo-naczyniowego umiera średnio 476 osób. Co prawda w latach 90. udało się zahamować bardzo duży wzrost

Bardziej szczegółowo

Największe wyzwania w diagnostyce zaburzeń lipidowych. Cholesterol LDL oznaczany bezpośrednio, czy wyliczany ze wzoru Friedewalna, na czczo czy nie?

Największe wyzwania w diagnostyce zaburzeń lipidowych. Cholesterol LDL oznaczany bezpośrednio, czy wyliczany ze wzoru Friedewalna, na czczo czy nie? Największe wyzwania w diagnostyce zaburzeń lipidowych. Cholesterol LDL oznaczany bezpośrednio, czy wyliczany ze wzoru Friedewalna, na czczo czy nie? Bogdan Solnica Katedra Biochemii Klinicznej Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA - 2006 1. UZASADNIENIE POTRZEBY PROGRAMU Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność z tego

Bardziej szczegółowo

Ciśnienie tętnicze klucz do zdrowego serca. ciśnienia tętniczego składa się z dwóch odczytów ciśnienie skurczowe i rozkurczowe.

Ciśnienie tętnicze klucz do zdrowego serca. ciśnienia tętniczego składa się z dwóch odczytów ciśnienie skurczowe i rozkurczowe. Świadomość naszego zdrowia to oprócz odczuwania dolegliwości, wiedza na temat podstawowych parametrów pozwalających ocenić, czy nasz organizm funkcjonuje prawidłowo. Zapoznaj się z nimi i regularnie kontroluj

Bardziej szczegółowo

Aneks II. Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka dla pacjenta stanowią wynik procedury arbitrażowej.

Aneks II. Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka dla pacjenta stanowią wynik procedury arbitrażowej. Aneks II Zmiany dotyczące odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego oraz ulotki dla pacjenta przedstawione przez Europejską Agencję Leków (EMA) Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 38/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 38/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca CMC/2015/03/WJ/03 Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca Dane pacjenta Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Rozpoznane choroby: Nadciśnienie tętnicze Choroba wieńcowa Przebyty zawał

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do materiałów informacyjnych PRO

Załącznik nr 3 do materiałów informacyjnych PRO SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚWIADCZEŃ I ZASAD ICH UDZIELANIA ORAZ WYMAGANIA WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW W PROGRAMIE PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA 1. OPIS ŚWIADCZEŃ 1) objęcie przez świadczeniodawcę Programem świadczeniobiorców,

Bardziej szczegółowo

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Pieczątka świadczeniodawcy nr umowy z NFZ Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Uwaga! Kartę należy wypełnić drukowanymi literami, twierdzące odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

Wpływ egzogennych fosfolipidów na HDL

Wpływ egzogennych fosfolipidów na HDL Wpływ egzogennych fosfolipidów na HDL Praca wykonana w Katedrze Biochemii Klinicznej GUMed Anna Gliwińska V OML PROMOTOR prof. dr hab. Andrzej Szutowicz OPIEKUN Dr n. przyr. Małgorzata Wróblewska Krążenie

Bardziej szczegółowo

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Pieczątka świadczeniodawcy nr umowy z NFZ Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Uwaga! Kartę należy wypełnić drukowanymi literami, twierdzące odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

Cholesterol. Cholesterol jest przenoszony w krwi przez cząsteczki zwane lipoproteidami. Ich trzy główne rodzaje to:

Cholesterol. Cholesterol jest przenoszony w krwi przez cząsteczki zwane lipoproteidami. Ich trzy główne rodzaje to: Cholesterol Wprowadzenie Cholesterol jest lipidem (tłuszczem). Jest wytwarzany w wątrobie z pokarmów zawierających tłuszcz; organizm potrzebuje go do normalnego funkcjonowania. Cholesterol znajduje się

Bardziej szczegółowo

Hipercholesterolemia rodzinna - co warto wiedzieć

Hipercholesterolemia rodzinna - co warto wiedzieć I Katedra i Klinika Kardiologii Gdański Uniwersytet Medyczny Hipercholesterolemia rodzinna - co warto wiedzieć Dlaczego to takie ważne? Marcin Gruchała Czynniki ryzyka zawału serca 15 152 osób z pierwszym

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości

Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości Omówienie rozpowszechnienia choroby Rosnąca oczekiwana długość życia i starzejące się społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: DIETETYK przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ w rodzaju: programy profilaktyczne i promocja zdrowia

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie mocznika w płynach ustrojowych metodą hydrolizy enzymatycznej

Oznaczanie mocznika w płynach ustrojowych metodą hydrolizy enzymatycznej Oznaczanie mocznika w płynach ustrojowych metodą hydrolizy enzymatycznej Wprowadzenie: Większość lądowych organizmów kręgowych część jonów amonowych NH + 4, produktu rozpadu białek, wykorzystuje w biosyntezie

Bardziej szczegółowo

Co może zniszczyć nerki? Jak żyć, aby je chronić?

Co może zniszczyć nerki? Jak żyć, aby je chronić? Co może zniszczyć nerki? Jak żyć, aby je chronić? Co zawdzięczamy nerkom? Działanie nerki można sprowadzić do działania jej podstawowego elementu funkcjonalnego, czyli nefronu. Pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego

Bardziej szczegółowo

Klasyczne (tradycyjne) i nowe czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

Klasyczne (tradycyjne) i nowe czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych Klasyczne (tradycyjne) i nowe czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych Zasadnicze znaczenie dla opanowania epidemii chorób układu krążenia jest modyfikacja czynników ryzyka rozwoju miażdżycy tętnic

Bardziej szczegółowo

PAKIET KONSULTACJI GENETYCZNYCH GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH

PAKIET KONSULTACJI GENETYCZNYCH GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH PAKIET KONSULTACJI GENETYCZNYCH GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH Rodzaje pakietów Genodiet Pakiet konsultacji genetycznych Genodiet składaja się z 3 uzupełniających się modułów, stanowiących 3 kroki

Bardziej szczegółowo

Dyslipidemie Dr hab. med. prof. nadzw. Małgorzata Lelonek

Dyslipidemie Dr hab. med. prof. nadzw. Małgorzata Lelonek Dyslipidemie Dr hab. med. prof. nadzw. Małgorzata Lelonek 1 Klasyfikacja dyslipidemii 2 1. Hipercholesterolemia a) pierwotna (najczęściej uwarunkowana genetycznie) hipercholesterolemia rodzinna rodzinny

Bardziej szczegółowo

CHOLESTEROL NA CENZUROWANYM

CHOLESTEROL NA CENZUROWANYM CHOLESTEROL NA CENZUROWANYM Wszyscy doskonale wiemy, że utrzymanie prawidłowej i pełnowartościowej diety u osób przewlekle dializowanych i po przeszczepie nerki jest rzeczą bardzo ważną, ale również niezmiernie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 15. Lipoproteiny osocza. Tomasz Francuz. Dorota Polańska

ROZDZIAŁ 15. Lipoproteiny osocza. Tomasz Francuz. Dorota Polańska ROZDZIAŁ 15 Lipoproteiny osocza Tomasz Francuz Dorota Polańska Związki tłuszczowe osocza, jako nierozpuszczalne w wodzie transportowane są w kompleksie z białkami tworząc lipoproteiny. Wyjątkiem są wolne

Bardziej szczegółowo

GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH

GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH Rodzaje testów Genodiet Test Genodiet składają się z 3 uzupełniających się modułów, stanowiących 3 kroki do poznania indywidualnych zasad zdrowia. Identyfikacja typu

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 261/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. o projekcie programu zdrowotnego Program profilaktyki i wczesnego wykrywania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAZEM DLA SERCA Karta Badania Profilaktycznego

PROGRAM RAZEM DLA SERCA Karta Badania Profilaktycznego PROGRAM RAZEM DLA SERCA Karta Badania Profilaktycznego ETAP I (wypełni pielęgniarka) Imię i nazwisko:... Adres:... PESEL Wzrost:...cm Wykształcenie:... Masa ciała:...kg Zawód wykonywany:... Obwód talii:...cm

Bardziej szczegółowo

Klinika Kardiologii, Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Dyslipidemie

Klinika Kardiologii, Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Dyslipidemie Dyslipidemie Dr hab. med. prof. nadzw. Małgorzata Lelonek FESC 1 Klasyfikacja kliniczna dyslipidemii 2 1. Hipercholesterolemia a) pierwotna (uwarunkowana genetycznie) hipercholesterolemia rodzinna rodzinny

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć Cukrzyca jest chorobą metaboliczną, której głównym objawem jest podwyższone stężenie glukozy we krwi (hiperglikemia). Stan taki

Bardziej szczegółowo

CR3000 INFORMACJE O BADANIACH.

CR3000 INFORMACJE O BADANIACH. CHOLESTEROL FRAKCJI HDL 0344 Przeznaczenie Pakiet odczynników do samodzielnej diagnostyki in vitro, służący do ilościowego oznaczania cholesterolu HDL w krwi pełnej. Wstęp Ponieważ znajdujące się we krwi

Bardziej szczegółowo

CO NALEŻY WIEDZIEĆ O MIAŻDŻYCY?

CO NALEŻY WIEDZIEĆ O MIAŻDŻYCY? Wstęp Miażdżyca jest dziś chorobą bardzo rozpowszechnioną. Schorzenie to należy do chorób cywilizacyjnych, ponieważ wiąże się z trybem życia, jaki prowadzą mieszkańcy krajów rozwiniętych, a zwłaszcza mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Jednostka chorobowa. 3mc 1260. Czas analizy [dni roboczych] Literatura Gen. Cena [PLN] Badany Gen. Materiał biologiczny. Chorobowa OMIM TM.

Jednostka chorobowa. 3mc 1260. Czas analizy [dni roboczych] Literatura Gen. Cena [PLN] Badany Gen. Materiał biologiczny. Chorobowa OMIM TM. Jednostka chorobowa Jednostka Oznaczenie Chorobowa OMIM TM testu Badany Gen Literatura Gen OMIM TM Opis/cel badania Zakres analizy Materiał biologiczny Czas analizy [dni roboczych] Cena [PLN] HEMOFILIA

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka chorób układu krążenia - nowości zawarte w wytycznych ESC 2012

Profilaktyka chorób układu krążenia - nowości zawarte w wytycznych ESC 2012 Nowe wytyczne ESC/PTK w kardiologii Profilaktyka chorób układu krążenia - nowości zawarte w wytycznych ESC 2012 Przemysław Trzeciak Częstochowa 11.12.2012 Umieralność z powodu chorób ukł. krążenia w latach

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć Cukrzyca jest chorobą metaboliczną, której głównym objawem jest podwyższone stężenie glukozy we krwi (hiperglikemia). Stan taki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Odczynniki biochemiczne do oznaczania substratów i enzymów na analizator Konelab 30 ise Prime.

Załącznik nr 3 Odczynniki biochemiczne do oznaczania substratów i enzymów na analizator Konelab 30 ise Prime. Załącznik nr 3 Odczynniki biochemiczne do oznaczania substratów i enzymów na analizator Konelab 30 ise Prime. Nr kat. Opis przedmiotu zamówienia Wielkość opak. (ilość fiolek x ilość ) Odczynniki do kolorymetrycznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH dla części 2 L.p. Nazwa odczynnika (wymagane parametry) wielkość opakowania Opis parametrów oferowanych 1. 2. 3. 4. AST/GOT (IFCC) Zestaw do oznaczania

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca. epidemia XXI wieku

Cukrzyca. epidemia XXI wieku Cukrzyca epidemia XXI wieku Typy cukrzycy Cukrzyca typu 2 Cukrzyca typu 1 (Insulinozależna, Młodzieńcza) Cukrzyca ciążowa i przedciążowa Cukrzyca noworodków (wrodzona i przejściowa) Cukrzyca typu LADA

Bardziej szczegółowo

Sterydy (Steroidy) "Chemia Medyczna" dr inż. Ewa Mironiuk-Puchalska, WChem PW

Sterydy (Steroidy) Chemia Medyczna dr inż. Ewa Mironiuk-Puchalska, WChem PW Sterydy (Steroidy) Związki pochodzenia zwierzęcego, roślinnego i mikroorganicznego; pochodne lipidów, których wspólnącechą budowy jest układ czterech sprzężonych pierścieni węglowodorowych zwany steranem(cyklopentanoperhydrofenantren)

Bardziej szczegółowo

Trienyl. - kwas alfa-iinolenowy (C 18:3) - kwas eikozapentaenowy (EPA, C 20:3) - kwas dokozaheksaenowy (DCHA, C 22:6)

Trienyl. - kwas alfa-iinolenowy (C 18:3) - kwas eikozapentaenowy (EPA, C 20:3) - kwas dokozaheksaenowy (DCHA, C 22:6) Trienyl - kwas alfa-iinolenowy (C 18:3) - kwas eikozapentaenowy (EPA, C 20:3) - kwas dokozaheksaenowy (DCHA, C 22:6) Stosowany w leczeniu przeciwmiażdżycowym i w profilaktyce chorób naczyniowych serca

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 14 LIPIDY. Jan Gmiński. Dorota Polańska

ROZDZIAŁ 14 LIPIDY. Jan Gmiński. Dorota Polańska ROZDZIAŁ 14 LIPIDY Jan Gmiński Dorota Polańska Związki tłuszczowe osocza, jako nierozpuszczalne w wodzie transportowane są w kompleksie z białkami tworząc lipoproteiny. Wyjątkiem są wolne kwasy tłuszczowe

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne dla pacjentów

Materiały informacyjne dla pacjentów Materiały informacyjne dla pacjentów Choroba wieńcowa Rozdziały tego tematu: Wprowadzenie Objawy Przyczyny Rozpoznanie Leczenie Zapobieganie Wybrane linki Wprowadzenie Aby pracować, serce potrzebuje stałej

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W CUKRZYCY I OPIEKA NAD DZIECKIEM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

POSTĘPOWANIE W CUKRZYCY I OPIEKA NAD DZIECKIEM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH POSTĘPOWANIE W CUKRZYCY I OPIEKA NAD DZIECKIEM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH CUKRZYCA.? cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzujących się hiperglikemią (podwyższonym poziomem cukru we krwi) wynika

Bardziej szczegółowo

10 FAKTÓW NA TEMAT CUKRZYCY

10 FAKTÓW NA TEMAT CUKRZYCY 10 FAKTÓW NA TEMAT CUKRZYCY FAKT 1. Około 347 mln ludzi na świecie choruje na cukrzycę. Istnieje rosnąca globalna epidemia cukrzycy, u której podłoża leży szybki przyrost przypadków nadwagi i otyłości

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr I. Dostawa odczynników biochemicznych do analizatora Flexor E.

Pakiet nr I. Dostawa odczynników biochemicznych do analizatora Flexor E. Pakiet nr I. Dostawa odczynników biochemicznych do analizatora Flexor E. 1 Albumina 200 Odczynnik ciekły z zielenią bromokrezolową. Spójność pomiarowa CRM 470 2 ALT 8905 Odczynnik ciekły, Met. wg IFCC,

Bardziej szczegółowo

ABX Pentra Cholesterol CP

ABX Pentra Cholesterol CP 2015/09/09 A93A01227DPL A11A01634 90 ml Pentra C200 Odczynnik diagnostyczny do oznaczania ilościowego in vitro stężenia cholesterolu w surowicy krwi lub osoczu metodą kolorymetryczną. QUAL-QA-TEMP-0846

Bardziej szczegółowo

Nr katalogowy 3001230 3000650 E3000550 3801230 3800650 E3805100 E3800550 3701230 3700650 E3705100 E3700550 1701230 1700650 E1705100 E1700550

Nr katalogowy 3001230 3000650 E3000550 3801230 3800650 E3805100 E3800550 3701230 3700650 E3705100 E3700550 1701230 1700650 E1705100 E1700550 ODCZYNNIKI LABORATORYJNE Odczynniki laboratoryjne do ogólnego stosowania- metoda dwuodczynnikowa Firma Gesan, utworzona na początku lat dziewięćdziesiątych, dziś jest jednym z najbardziej znanych producentów

Bardziej szczegółowo

x ± SD (min max) 7,676 ± 2,821 (4,7 19,1) 4,35 ± 0,48 (3,4 5,33) 13,36 ± 1,66 (7,1 16,6) 39,6 ± 4,3 (25 47) 216,2 ± 61,7 (72 349)

x ± SD (min max) 7,676 ± 2,821 (4,7 19,1) 4,35 ± 0,48 (3,4 5,33) 13,36 ± 1,66 (7,1 16,6) 39,6 ± 4,3 (25 47) 216,2 ± 61,7 (72 349) 4. WYNIKI 4. 1. Ocena parametrów laboratoryjnych u chorych z bólem w klatce piersiowej w chwili przyjęcia do Izby Przyjęć /Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. U wszystkich osób zakwalifikowanych do grupy

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowane wg Kadowaki T in.: J Clin Invest. 2006;116(7):1784-92

Zmodyfikowane wg Kadowaki T in.: J Clin Invest. 2006;116(7):1784-92 Magdalena Szopa Związek pomiędzy polimorfizmami w genie adiponektyny a wybranymi wyznacznikami zespołu metabolicznego ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: Prof. zw. dr hab. med. Aldona Dembińska-Kieć Kierownik

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do zarządzania danymi międzylaboratoryjnymi

Oprogramowanie do zarządzania danymi międzylaboratoryjnymi Oprogramowanie do zarządzania danymi międzylaboratoryjnymi Skuteczne narzędzie do oceny jakości pracy laboratorium Gama materiałów do kontroli jakości Randox Acusera jest najbardziej dokładna, stabilna

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie Pakiet podstawowy 76,00 zł morfologia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne PTL/KLRwP/PTK postępowania w zaburzeniach lipidowych dla lekarzy rodzinnych 2016

Wytyczne PTL/KLRwP/PTK postępowania w zaburzeniach lipidowych dla lekarzy rodzinnych 2016 Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Wytyczne PTL/KLRwP/PTK postępowania w zaburzeniach lipidowych dla lekarzy rodzinnych 2016 Łódź, Kraków, Warszawa listopad 2016 r. Lekarz POZ 4/2016 251 Autorzy (członkowie

Bardziej szczegółowo

Cholesterol. Co powinieneś wiedzieć. Dr Maciej Starachowski www.swiatzdrowia.pl

Cholesterol. Co powinieneś wiedzieć. Dr Maciej Starachowski www.swiatzdrowia.pl Cholesterol Co powinieneś wiedzieć Dr Maciej Starachowski www.swiatzdrowia.pl Wstęp Cholesterol jest substancją, której organizm potrzebuje do produkcji hormonów, witaminy D oraz przemian tłuszczów w organizmie.

Bardziej szczegółowo

Barbara Ślusarska, Monika Połetek Wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób układu krążenia : rola pielęgniarki

Barbara Ślusarska, Monika Połetek Wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób układu krążenia : rola pielęgniarki Barbara Ślusarska, Monika Połetek Wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób układu krążenia : rola pielęgniarki Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 28, 11-17 2007 Wczesne Wykrywanie Czynników Ryzyka

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO FENARDIN, 160 mg, kapsułki twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka zawiera 160 mg fenofibratu. Każda kapsułka zawiera 8

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Załącznik do Uchwały nr Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA I ZAPOBIEGANIA CHOROBOM UKŁADU KRĄŻENIA Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 1 I. Diagnoza problemu i uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Punkty pobrań materiałów do badań:

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Punkty pobrań materiałów do badań: PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Punkty pobrań materiałów do badań: III piętro, pion B, gab. 343 tel. 22 42-91-271 VI piętro, pion B, gab. 615 tel. 22 42-91-119 1 / 13 Koordynator Pracowni Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

Sama Witamina C Pomaga Obniżyć Cholesterol, ale Dopiero Jej Synergia z Innymi Mikroelementami Otwiera Możliwość Efektywnej Ochrony przed Atakiem Serca

Sama Witamina C Pomaga Obniżyć Cholesterol, ale Dopiero Jej Synergia z Innymi Mikroelementami Otwiera Możliwość Efektywnej Ochrony przed Atakiem Serca Sama Witamina C Pomaga Obniżyć Cholesterol, ale Dopiero Jej Synergia z Innymi Mikroelementami Otwiera Możliwość Efektywnej Ochrony przed Atakiem Serca dr Aleksandra Niedzwiecki, dr Vadim Ivanov Dr. Rath

Bardziej szczegółowo

Zespół Metaboliczny w praktyce chirurga naczyniowego

Zespół Metaboliczny w praktyce chirurga naczyniowego Zespół Metaboliczny w praktyce chirurga naczyniowego Wacław Karakuła Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii U.M. w Lublinie Kierownik Kliniki prof. Tomasz Zubilewicz Lublin, 27.02.2016 Zespół

Bardziej szczegółowo

Nadciśnienie tętnicze punkt widzenia lekarza i dietetyka. prof. nadzw. dr hab. n. med. J. Niegowska dr inż. D. Gajewska

Nadciśnienie tętnicze punkt widzenia lekarza i dietetyka. prof. nadzw. dr hab. n. med. J. Niegowska dr inż. D. Gajewska Nadciśnienie tętnicze punkt widzenia lekarza i dietetyka prof. nadzw. dr hab. n. med. J. Niegowska dr inż. D. Gajewska Wszechnica Żywieniowa SGGW Warszawa 2016 Ciśnienie tętnicze krwi Ciśnienie wywierane

Bardziej szczegółowo

Rejestr codziennej praktyki lekarskiej dotyczący cy leczenia nadciśnienia nienia tętniczego t tniczego. czynnikami ryzyka sercowo- naczyniowego

Rejestr codziennej praktyki lekarskiej dotyczący cy leczenia nadciśnienia nienia tętniczego t tniczego. czynnikami ryzyka sercowo- naczyniowego Rejestr codziennej praktyki lekarskiej dotyczący cy leczenia nadciśnienia nienia tętniczego t tniczego współwyst występującego z innymi czynnikami ryzyka sercowo- naczyniowego Nr rejestru: HOE 498_9004

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH

PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH Edward Bańkowski PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH Wydanie trzecie Rozdział 18 Lipoproteiny osocza 18.1. Systematyka lipoprotein osoczowych 220 18.1.1. Metabolizm chylomikronów 221 18.1.2. Metabolizm

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Skróty...

Przedmowa... Skróty... VII Przedmowa.............................................................. Skróty................................................................... Przedmowa..............................................................

Bardziej szczegółowo

Acusera 24.7 - zarządzanie wynikami kontroli wewnątrzlaboratoryjnej

Acusera 24.7 - zarządzanie wynikami kontroli wewnątrzlaboratoryjnej Acusera 24.7 - zarządzanie wynikami kontroli wewnątrzlaboratoryjnej II Konferencja Diagnostów Laboratoryjnych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 14 września 2015 Acusera 24. 7 - główne funkcje: 1.Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Czynniki ryzyka w chorobach układu krążenia Szkolenie dla lekarzy POZ

Czynniki ryzyka w chorobach układu krążenia Szkolenie dla lekarzy POZ Realizator Projektu: Powiat Piotrkowski TWOJE SERCE TWOIM ŻYCIEM Program Zmniejszenia Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z Ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia Czynniki ryzyka

Bardziej szczegółowo

Wysoki poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1c)

Wysoki poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1c) Wysoki poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1c) Cukrzyca wieku dziecięcego Ulotka informacyjna dla pacjentów Wprowadzenie Otrzymaliście Państwo tę ulotkę ze względu na wysoki poziom hemoglobiny glikowanej

Bardziej szczegółowo

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2.1. Podsumowanie korzyści wynikających z leczenia Co to jest T2488? T2488

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie W trosce o zdrowie i wygodę Panów, przygotowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Korzyści z wegetarianizmu

Korzyści z wegetarianizmu Korzyści z wegetarianizmu QQ QQ Wegetarianizm a choroby cywilizacyjne Przemiana lipidowa ustroju Lipidy (tłuszcze) dostarczają z 1 grama 9 kcal. Są naturalną formą gromadzenia zapasów energii magazynowanej

Bardziej szczegółowo

Działania z zakresu promocji zdrowia w chorobach cywilizacyjnych

Działania z zakresu promocji zdrowia w chorobach cywilizacyjnych Rozdział 2 Działania z zakresu promocji zdrowia w chorobach cywilizacyjnych 2.1. PROFILAKTYKA CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA Alicja Marzec, Marta Muszalik CELE ROZDZIAŁU Po przestudiowaniu przedstawionych

Bardziej szczegółowo

Materiał i metody. Wyniki

Materiał i metody. Wyniki Abstract in Polish Wprowadzenie Selen jest pierwiastkiem śladowym niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Selen jest wbudowywany do białek w postaci selenocysteiny tworząc selenobiałka (selenoproteiny).

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Materiały edukacyjne Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Klasyfikacja ciśnienia tętniczego (mmhg) (wg. ESH/ESC )

Bardziej szczegółowo

www.polfawarszawa.pl ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa, tel. (0-22) 691 39 00, fax (0-22) 691 38 27

www.polfawarszawa.pl ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa, tel. (0-22) 691 39 00, fax (0-22) 691 38 27 Polfa Warszawa S.A. dziękuje Pani doc. dr hab. Idalii Cybulskiej wieloletniemu lekarzowi Instytutu Kardiologii w Aninie za pomoc w opracowaniu niniejszego materiału. ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POWIKŁANIA. Personal solutions for everyday life.

POWIKŁANIA. Personal solutions for everyday life. POWIKŁANIA Personal solutions for everyday life. Powikłania Cukrzyca występuje u osób, w przypadku których organizm nie potrafi sam kontrolować poziomu glukozy we krwi (określanego również jako poziom

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie Pakiet podstawowy 76,00 zł morfologia krwi

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Należy spożywać produkty z różnych grup żywności (dbać o urozmaicenie posiłków) Kontroluj masę ciała (dbaj o zachowanie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą 14 listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą Cukrzyca jest chorobą, która staje się obecnie jednym z najważniejszych problemów dotyczących zdrowia publicznego. Jest to przewlekły i postępujący proces

Bardziej szczegółowo

Osoby z cukrzycą pomagają innym prewencja cukrzycy w rodzinie

Osoby z cukrzycą pomagają innym prewencja cukrzycy w rodzinie 3 Osoby z cukrzycą pomagają innym prewencja cukrzycy w rodzinie Samokontrolne, przesiewowe rozpoznanie ryzyka stanu przedcukrzycowego lub cukrzycy utajonej mogą wykonać pacjenci w swoich rodzinach. W praktyce

Bardziej szczegółowo

Dysk z odczynnikami panelu lipidowego Piccolo

Dysk z odczynnikami panelu lipidowego Piccolo Dysk z odczynnikami panelu lipidowego Piccolo Obsługa klienta i pomoc techniczna: 800-822-2947 W innych krajach obsługę klienta zapewnia lokalny przedstawiciel firmy Abaxis Kwiecień 2014 PN: 400-7144 Rev.:

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i monitorowanie cukrzycy i chorób nerek

Diagnostyka i monitorowanie cukrzycy i chorób nerek Diagnostyka i monitorowanie cukrzycy i chorób nerek Business Development Manager Konferencja naukowo-szkoleniowa Ryn Badania laboratoryjne w chorobach nerek Wyzwaniem dla współczesnej medycyny jest badanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów Przedmiot zamówienia; automatyczny system do diagnostyki molekularnej:

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii

Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Diagnostyki i Leczenia

Bardziej szczegółowo

LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N

LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N Załącznik nr 42 do zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu: LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N 25.8 Inne zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Olej rybi z olejem z rokitnika i witaminą E. Omega-3. Wyjątkowa formuła wykorzystująca starożytną mądrość chińską i nowoczesną technologię

Olej rybi z olejem z rokitnika i witaminą E. Omega-3. Wyjątkowa formuła wykorzystująca starożytną mądrość chińską i nowoczesną technologię Olej rybi z olejem z rokitnika i witaminą E Wyjątkowa formuła wykorzystująca starożytną mądrość chińską i nowoczesną technologię Dlaczego kwasy tłuszczowe są tak ważne? Kwasy tłuszczowe należą do grupy

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 184/2015 z dnia 30 października 2015 r. o projekcie programu polityki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13 Spis treści Przedmowa................ 11 1. Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi.................. 13 Najważniejsze problemy diagnostyczne....... 13 Ból w klatce piersiowej........... 14 Ostry

Bardziej szczegółowo

Wpływ alkoholu na ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych

Wpływ alkoholu na ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych Wpływ alkoholu na ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych Badania epidemiologiczne i eksperymentalne nie budzą wątpliwości spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko rozwoju wielu nowotworów złośliwych, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook.

PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook. PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook.com KONCEPCJA SZPITALA DOMOWEGO Analiza chorób przewlekłych w Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO LIPANTHYL 267M, 267 mg, kapsułki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka zawiera 267 mg Fenofibratum (fenofibratu mikronizowanego).

Bardziej szczegółowo

Pakiet konsultacji genetycznych zawierający spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla pacjenta

Pakiet konsultacji genetycznych zawierający spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla pacjenta Pakiet konsultacji genetycznych zawierający spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla pacjenta CHOROBY DIETOZALEŻNE W POLSCE 2,150,000 osób w Polsce cierpi na cukrzycę typu II 7,500,000 osób w Polsce cierpi

Bardziej szczegółowo

Wydział Zdrowia Publicznego, Kierunek DIETETYKA, Studia I stopnia stacjonarne I rok, Rok akademicki 2013/2014

Wydział Zdrowia Publicznego, Kierunek DIETETYKA, Studia I stopnia stacjonarne I rok, Rok akademicki 2013/2014 Grupa 1 1 63571 2.1 3.1 4.1 8.1 12.1 14.1 2 63572 2.2 3.2 4.2 8.2 12.2 14.2 3 63573 2.3 3.3 4.3 8.3 12.3 14.3 4 63574 2.4 3.4 4.4 8.4 12.4 14.4 5 63575 2.5 3.5 4.5 8.5 12.5 14.5 6 63576 2.6 3.6 5.1 9.1

Bardziej szczegółowo