Ocena ryzyka sercowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena ryzyka sercowego"

Transkrypt

1 Ocena ryzyka sercowego Zautomatyzowane testy dla analizatorów klinicznych pozwalające ocenić ryzyko zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego

2 Ocena ryzyka sercowego Z wykorzystaniem profilu lipidowego Randox i testu na oznaczanie białka C-reaktywnego wysokiej czułości (hscrp) Ocena ryzyka sercowego odnosi się do grupy badań krwi i innych czynników zdrowotnych, które są wykorzystywane do określenia ryzyka wystąpienia u danego pacjenta ataku serca lub udaru. Profil lipidowy, omówienie Badanie profilu lipidowego to prawdopodobnie najważniejszy z testów określania ryzyka sercowego, który dobrze wskazuje czy dany pacjent jest zagrożony incydentem wieńcowym spowodowanym zablokowaniem lub miażdżycą naczyń krwionośnych czy też nie. Badanie profilu lipidowego Randox obejmuje następujące testy: Cholesterol całkowity Cholesterol HDL Cholesterol LDL Czynniki zdrowotne prowadzące do chorób układu sercowo-naczyniowego (CVD) Płeć Wiek Występowanie w rodzinie Etniczność Palenie Siedzący tryb życia Otyłość Cukrzyca Nadciśnienie Dieta Oprócz standardowych czynników ryzyka takich jak profil lipidowy, istnieją również inne biomarkery, które są kojarzone ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. rozszerzony profil lipidowy Apolipoproteina A-I Apolipoproteina B wyłaniające się czynniki ryzyka Białko C-reaktywne wysokiej czułości (hscrp) Lipoproteina (a) sldl Apolipoproteina A-II Apolipoproteina C-II Apolipoproteina C-III Apolipoproteina E Randox jest wiodącym dostawcą odczynników diagnostycznych do oceny ryzyka związanego z wystąpieniem chorób układu sercowo-naczyniowego. Nasz szeroki wachlarz biomarkerów sercowych oferuje doskonałą wydajność i może zostać wykorzystany w licznych analizatorach chemicznych.

3 PROFIL LIPIDOWY Cholesterol całkowity Badanie cholesterolu całkowitego mierzy wszystkie podklasy lipoprotein, by ocenić całkowity poziom cholesterolu pacjenta. Wysoki poziom cholesterolu we krwi kojarzony jest z miażdżycą i zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób serca. Badanie poziomu cholesterolu odgrywa niezwykle istotną rolę w profilaktyce. Zarówno Amerykański Narodowy Program Edukacji Cholesterolowej (NCEP) jak i Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC) zalecają poziomy poniżej 5 mmol/l. Test na oznaczenie cholesterolu całkowitego Randox opiera się na metodzie kolorymetrycznej CHOD-PAP. Wszystkie odczynniki są w gotowej do użycia płynnej formie i można je stosować w licznych analizatorach chemicznych. Wysoki poziom trójglicerydów zwiększa aterogenność cholesterolu HDL i LDL. Poziom trójglicerydów podnosi się zaraz po posiłku, a wysoki poziom znacząco wpływa na dokładność pomiarów stężenia HDL i LDL. Pożądane jest stężenie trójglicerydów poniżej 1,7 mmol/l. Wyższy poziom może wskazywać nie tylko na zwiększone ryzyko wystąpienia chorób serca, lecz również na cukrzycę typu 2, chorobę nerek, niedoczynność tarczycy czy zapalenie trzustki. Test do oznaczania poziomu trójglicerydów Randox opiera się na metodzie kolorymetrycznej GPO-PAP i jest dostępny zarówno w postaci płynnej jak i liofilizowanej a zautomatyzowana aplikacja sprawia, że może być on wykorzystany w licznych analizatorach chemicznych. Dane o wynikach cholesterolu całkowitego (CH 3810) 0,865-16,6 mmol/l 3,73% przy 1,71 mmol/l 3,84% przy 7,70 mmol/l Precyzja pomiędzy seriami 1,33% przy 1,67 mmol/l 1,39% przy 7,52 mmol/l Stabilność w analizatorze 28 dni w 10ºC Bilirubina wolna 25 mg/dl 600 mg/dl 800 mg/dl Dane o wynikach Trójglicerydów (TR 3823) 0,134-12,7 mmol/l 3,29% przy 0,308 mmol/l 1,77% przy 5,61 mmol/l Precyzja pomiędzy seriami 3,51% przy 0,642 mmol/l 1,33% przy 3,03 mmol/l Stabilność odczynnika roboczego 21 dni w + 2-8ºC Bilirubina wolna 18,75 mg/dl Współczynnik korelacji r = 0,99 został otrzymany przez zastosowanie metody konkurencji A Trójgliceryd triglyceride Współczynnik korelacji r = 0,99 został otrzymany przez zastosowanie metody konkurencji

4 PROFIL LIPIDOWY Cholesterol HDL Lipoproteiny wysokiej gęstości (HDL) są jedną z głównych klas lipoprotein osocza. Cholesterol HDL jest często nazywany dobrym cholesterolem, ponieważ transportuje cholesterol z tkanek do wątroby, by mógł on zostać usunięty z organizmu. Wysoki poziom cholesterolu HDL może obniżyć ryzyko wystąpienia chorób serca u danego pacjenta. Jeśli cholesterol HDL stanowi 20% cholesterolu całkowitego u pacjenta to ryzyko wystąpienia u niego chorób serca znajduje się poniżej średniej. Amerykański Narodowy Program Edukacji Cholesterolowej (NCEP) zaleca: Stężenie niskie Graniczne Pożądane <1,01 mmol/l 1,01 1,54 mmol/l 1,54 mmol/l Zestaw do oznaczania cholesterolu HDL Randox wykorzystuje metodę bezpośrednią, by wyniki były jeszcze lepsze. Ponadto wszystkie odczynniki są w gotowej do użycia płynnej formie i można je stosować w wielu różnych analizatorach chemicznych. Zalety bezpośredniej metody Randox Opracowano kilka metod bezpośredniego oznaczania cholesterolu HDL, jednak wiele z nich sprawdza się tylko przy użyciu zwykłych próbek. Wykazują one zmniejszoną swoistość i często zaniżają stężenie cholesterolu HDL w próbkach zawierających nieprawidłowe stężenia lipoprotein, np. pobranych od pacjentów z podwyższonym poziomem trójglicerydów lub uszkodzeniem wątroby. Bezpośrednia metoda Randox oferuje lepszą wydajność i polega na całkowitym usunięciu wszystkich elementów poza HDL, co przekłada się na znakomitą dokładność i swoistość, nawet przy nieprawidłowych próbkach. Zasada reakcji: Krok 1. Eliminacja chylomikronów, cholesterolu VLDL i cholesterolu LDL przy udziale esterazy cholesterolowej, oksydazy cholesterolowej a następnie katalazy. Ester cholesterolu Cholesterol + O ² Esteraza cholesterolowa Oksydaza cholesterolowa Cholesterol + kwas tłuszczowy Cholestenon + H O ² ² 2H O ² ² Katalaza 2H O +O ² ² Krok 2. Swoisty pomiar cholesterolu HDL po uwolnieniu cholesterolu HDL przez detergenty zawarte w odczynniku 2. 2H O Ester cholesterolu Esteraza cholesterolowa Cholesterol + kwas tłuszczowy ² ² Aminoantypiryna Peroksydaza Pigment chinon Cholesterol + O ² Oksydaza cholesterolowa Cholestenon + H O ² ² + HDAOS +4H ² O W drugiej reakcji katalaza jest hamowana przez azydek sodu w odczynniku enzymatycznym 2. HDAOS = N-(2-hydroksy-3-sulfopropylo)-3,5- dimetoksyanilina Wyniki sprzecznych próbek pacjentów Poniższe wykresy porównują wyniki bezpośredniej metody firmy Randox i dwóch innych metod bezpośrednich z maskowaniem z referencyjną metodą wirowania dla dwóch nieprawidłowych próbek. Metoda bezpośrednia Randox wypada dobrze w porównaniu z metodą wirowania a dwie pozostałe dostępne na rynku bezpośrednie metody z maskowaniem poważnie zaniżyły stężenie HDL Randox Method 1 Method Randox Method 1 Method 2 Dane o wynikach dla cholesterolu HDL (ch3811) 0,189-3,73 mmol (7, mg/dl) 1,80% przy 0,788 mmol/l 3,11% przy 2,00 mmol/l 2,81% przy 0,817 mmol/l 2,73% przy 2,01 mmol/l Bilirubina wolna 25 mg/dl 800 mg/dl Współczynnik korelacji r = 0,99 został otrzymany po porównaniu z referencyjną metodą wirowania

5 PROFIL LIPIDOWY Cholesterol LDL Cholesterol LDL, często nazywany złym cholesterolem, transportuje cholesterol do tkanek i jest związany z rozwojem zmian miażdżycowych. Dokładne oznaczenie stężenia cholesterolu LDL ma kluczowe znaczenie w leczeniu prowadzącym do obniżenia stężenia lipidów w celu zapobiegania miażdżycy lub zwolnienia tempa narastania zmian oraz zapobiegania pękaniu blaszek miażdżycowych. Amerykański Narodowy Program Edukacji Cholesterolowej (NCEP) zaleca: Stężenie optymalne Prawie optymalne Granicznie wysokie Wysokie Bardzo wysokie Zasada reakcji: <2,56 mmol/l 2,56 3,3 mmol/l 3,3 4,0 mmol/l 4,1 4,85 mmol/l >4,85 mmol/l Zestaw do oznaczania cholesterolu LDL Randox wykorzystuje metodę bezpośrednią, by wyniki były jeszcze lepsze. Ponadto wszystkie odczynniki są w gotowej do użycia płynnej formie i można je stosować w wielu różnych analizatorach chemicznych. Metoda bezpośrednia LDL a równanie Friedewalda Wiele laboratoriów oblicza stężenie cholesterolu LDL, stosując równanie Friedewalda. Równanie Friedewalda było wykorzystywane na początku, zanim komercyjne testy oznaczania stężenia cholesterolu LDL stały się dostępne. Pozwala ono na określenie stężenia LDL, gdy znane są stężenia trójglicerydów i HDL, jednakże jest ono dokładne tylko gdy poziom trójglicerydów wynosi < 400 mg/dl, chylomikrony nie są obecne a próbka nie zawiera beta lipoprotein o bardzo małej gęstości (beta-vldl). Krok 1. Eliminacja chylomikronów, cholesterolu VLDL i cholesterolu HDL przez esterazę cholesterolu, oksydazę cholesterolu a następnie katalazę. Ester cholesterolu Cholesterol + O ² Esteraza cholesterolowa Cholesterol + kwas tłuszczowy Oksydaza cholesterolowa Cholestenon + H O ² ² 2H O ² ² Katalaza 2H O +O ² ² % of samples misestimated by more than 10% Krok 2. Pomiar stężenia cholesterolu HDL po uwolnieniu cholesterolu LDL przez detergenty zawarte w odczynniku 2. 2H O Ester cholesterolu Esteraza cholesterolowa Cholesterol + kwas tłuszczowy ² ² Aminoantypiryna Peroksydaza Pigment chinon Cholesterol + O ² Oksydaza cholesterolowa Cholestenon + H O +4H O ² ² + HDAOS ² W drugiej reakcji katalaza jest hamowana przez azydek sodu w odczynniku enzymatycznym 2. TOOS = N-etylo-N-(2-hydroksy-3- sulfopropylo)-3-metyloanilina. Dlaczego warto korzystać z metody bezpośredniej przy oznaczaniu stężenia cholesterolu LDL? Dostępne na rynku testy do oznaczania stężenia LDL, podobnie jak zestaw firmy Randox, opierają się na metodzie bezpośredniej, jednakże wykorzystywane detergenty i systemy buforujące różnią się, co prowadzi do powstawania różnic w wynikach testów. Test do oznaczania stężenia LDL metodą bezpośrednią Randox nie wymaga wstępnej obróbki próbki i pozostaje w idealnej korelacji z metodami wirowania i wytrącania. Ponadto nasze zaawansowane receptury odczynników umożliwiają szybkie usuwanie zmętnienia, co skutkuje minimalną interferencją ze strony próbki pacjenta Błędna ocena stężenia LDL w metodzie obliczeniowej przy wzrastającym poziomie trójglicerydów Triglyceride concentration (mg/dl) 50 0 UC RANDOX Friedewald TG <400mg/dl TG >400mg/dl UC = Ultracentrifugation Dane o wynikach dla cholesterolu LDL (ch3841) 0,189-22,2 mmol (7,3-860 mg/dl) 1,47% przy 2,74 mmol/l 2,99% przy 4,42 mmol/l 2,5% przy 2,52 mmol/l 1,58% przy 5,34 mmol/l 600 mg/dl Bilirubina 25 mg/dl 1000 g/dl Współczynnik korelacji r = 0,99 został otrzymany po porównaniu z referencyjną metodą wirowania

6 ROZSZERZONY PROFIL LIPIDOWY Apolipoproteina A-I Głównym zadaniem apolipoproteiny A-I (Apo A-I) jest usuwanie nadmiaru cholesterolu z tkanek pozawątrobowych. Podobnie do cholesterolu HDL, Apo A-I nie powoduje miażdżycy i nie przyczynia się do powstawania ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia. U pacjentów z chorobami układu krążenia poziom Apo A-I jest zazwyczaj obniżony a poziom Apo B podwyższony. Test Apo A-I firmy Randox opiera się na metodzie immunoturbidymetrycznej. Wszystkie odczynniki są w gotowej do użycia płynnej formie i można je stosować w wielu różnych analizatorach chemicznych. Apolipoproteina B Apolipoproteina B (Apo B) jest głównym białkiem cholesterolu LDL i ligandem zaangażowanym we wchłanianie cholesterolu. Podwyższony poziom Apo B wskazuje na zwiększone ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia nawet, gdy poziomy cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL są w normie. Apo B jest często badana wraz z Apo A-I, by określić stosunek Apo B/Apo A-I, który czasem jest stosowany jako alternatywa do stosunku cholesterol całkowity/cholesterol HDL przy ocenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Test Apo B firmy Randox opiera się na metodzie immunoturbidymetrycznej. Wszystkie odczynniki są w gotowej do użycia płynnej formie i można je stosować w wielu różnych analizatorach chemicznych. Dlaczego warto mierzyć poziom apolipoprotein? Apolipoproteiny i ich proporcje są pomocne w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego. Mają szczególne znaczenia w monitorowaniu leczenia obniżania poziomu lipidów, kiedy na podstawie cholesterolu HDL i LDL nie można już tak dokładnie przewidzieć wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych w przyszłości. Dane o wynikach APO-A-I (LP3838) 6,5-233 mg/dl Dane o wynikach APO-B (LP3839) 11,2-184 mg/dl 2,67% przy 76 mg/dl 4,1% przy 221 mg/dl 3,19% przy 70 mg/dl 3,22% przy 2,22 mg/dl 3,86% przy 52,7 mg/dl 4,1% przy 154 mg/dl 1,79% przy 49,4 mg/dl 2,57% przy 127 mg/dl Nie odnotowano interferencji w przypadku stężeń Bilirubina wolna 25 mg/dl 200 mg/dl 800 mg/dl Nie odnotowano interferencji w przypadku stężeń Bilirubina wolna 25 mg/dl 400 mg/dl 800 mg/dl Współczynnik korelacji r = 0,99 został otrzymany po porównaniu z referencyjną metodą wirowania Współczynnik korelacji r = 0,95 został otrzymany po porównaniu z referencyjną metodą wirowania

7 Wyłaniające się czynniki ryzyka Białko C-reaktywne wysokiej czułości (hscrp) Białko C-reaktywne wysokiej czułości (hscrp), oprócz oceny lipidów i systemów oceny ryzyka, pomaga w określeniu ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia (CVD). Amerykańskie Stowarzyszenie Chorób Serca (AHA) i Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC) zaleca stosowanie hscrp jako bardziej czułego markera w ocenie ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia w porównaniu z tradycyjnymi testami białka C-reaktywnego (CRP). Test hscrp jest szczególnie przydatny przy przewidywaniu przyszłych incydentów sercowych u pacjentów bez chorób układu krążenia w wywiadzie. Zdrowe osoby, u których poziom CRP jest wyższy niż 3 mg/l, są 2-4-krotnie bardziej narażone na wystąpienie ataku serca lub udaru. Około połowa wszystkich ataków serca występuje u pacjentów z prawidłowym profilem lipidowym, którzy zostali zakwalifikowani do grupy niskiego ryzyka na podstawie tradycyjnych metod oceny ryzyka. Dlatego oznaczanie hscrp może pomóc analitykom we wcześniejszym zidentyfikowaniu takich pacjentów i może zostać również wykorzystane do oceny ryzyka nawracających incydentów sercowych. Istnieją pewne przesłanki, by w grupach wysokiego ryzyka wykorzystywać oznaczanie CRP jako narzędzie prognostyczne. Wytyczne AHA/CDC w ocenie ryzyka: Niskie ryzyko Średnie ryzyko Wysokie ryzyko <1 mg/l 1 3 mg/l >3 mg/l Test hscrp firmy Randox opiera się na metodzie immunoturbidymetrycznej. Wszystkie odczynniki są w gotowej do użycia płynnej formie i można je stosować w wielu różnych analizatorach chemicznych. Dane o wynikach hscrp (cp3885) 0,477-10,0 mg/dl Lipoproteina (a) Lipoproteina (a), (Lp(a)) w połączeniu z innymi testami lipidowymi może dostarczyć analitykom bardzo potrzebnych, dodatkowych informacji o ryzyku zachorowania danego pacjenta na choroby układu krążenia. Wiadomo, że wysoki poziom Lp(a) występuje u osób, których profil lipidowy jest w normie, jednakże może przyczynić się do zwiększonego ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia niezależne od innych lipidów. Poziom ten ma również szczególne znaczenie w ocenie wystąpienia ryzyka choroby wieńcowej w poszczególnych populacjach, ponieważ stężenie Lp(a) jest uwarunkowane genetycznie i różni wśród populacji etnicznych. Mimo że to badanie nie jest rutynowe, Europejskie Towarzystwo Miażdżycowe (EAS), amerykański Narodowy Program Edukacji Cholesterolowej oraz Narodowa Akademia Chemii Klinicznej (NACB) uznają przydatność Lp(a) i zalecają badanie pacjentów z przedwczesnym wystąpieniem chorób sercowo-naczyniowych w wywiadzie rodzinnym lub pacjentów z grup średniego i wysokiego ryzyka. Test Lp(a) firmy Randox opiera się na metodzie immunoturbidymetrycznej. Wszystkie odczynniki są w gotowej do użycia płynnej formie i można je stosować w wielu różnych analizatorach chemicznych. Dlaczego warto korzystać z testu Lp(a) firmy Randox? Lp(a) jest cząstką podobną do LDL, w której cząsteczka Apo B-100 łączy się mostkiem dwusiarczkowym z Apo(a). Apo (a) jest unikatowa, ponieważ jest niezwykle niejednorodna w rozmiarach dzięki domenie typu 2 K4 ( Kringle ), która może być obecna w aż 40 kopiach. Rozmiary niejednorodności Apo(a) w różnym stopniu wpływają na wyniki wielu zestawów do badań Lp(a) dostępnych na rynku, co może prowadzić do zawyżania wyników próbek zawierających duże cząsteczki apo(a) i do zaniżania wyników próbek, które zawierają małe cząsteczki apo(a). Badania potwierdziły, że metoda firmy Randox jest jedną z nielicznych, która wykazuje minimalne błędy związane z rozmiarem. Dane o wynikach LP(a) (LP3403) 3,4-90 mg/dl 2,57% CV przy 1,10 mg/l 1,21% CV przy 4,91 mg/l 4,44% CV przy 1 mg/l 1,22% CV przy 4,98 mg/l 2,3% CV przy 19,9 mg/dl 1,72 CV przy 59,14 mg/dl 6,09% przy 22,8 mg/dl 2,99 przy 57,7 mg/dl Nie odnotowano interferencji w przypadku stężeń Bilirubina wolna 25 mg/dl 800 mg/dl Współczynnik korelacji r = 0,99 został otrzymany po porównaniu z referencyjną metodą wirowania Nie odnotowano interferencji w przypadku stężeń Kwas askorbinowy 50 mg/dl Bilirubina 35 mg/dl 1040 mg/dl 5% 493 mg/dl Plazminogen 200 mg/dl Apo B 200 mg/dl Wpływ nadmiaru antygenów nie został odnotowany przy stężeniach <341 mg/dl. Współczynnik korelacji r = 0,99 został otrzymany po porównaniu z referencyjną metodą wirowania.

8 Wyłaniające się czynniki ryzyka Małe, gęste LDL (sldl) Uważa się, że cholesterol LDL jest najbardziej miażdżycogennym składnikiem cholesterolu i stanowi główny czynnik ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego (CVD). Istnieją dwa główne typy LDL, które różnią się od siebie pod względem wielkości, gęstości i składu; duże, lekkie LDL i małe, gęste LDL. Cholesterol frakcji małych, gęstych LDL (sldl) łatwiej przedostaje się przez ściany tętnic, ma mniejsze powinowactwo wiązania dla receptora LDL i dłuższy czas połowicznego rozpadu w osoczu, co sprawia, że jest bardziej aterogenny niż podtyp większych LDL. Badania wykazały, że osoby, u których dominuje sldl, są trzykrotnie bardziej narażone na ryzyko wystąpienia zawału mięśnia serca. Apolipoproteina A-II Alipoproteina A-II (APO A-II) to główny składnik cholesterolu HDL, który odgrywa ważną rolę w zwrotnym transporcie cholesterolu i gospodarce lipidowej. Dystrybucja Apo A-I w cząstce HDL zależy głównie od wytwarzania Apo A-II. Zwiększona produkcja Apo A-II sprzyja miażdżycy zmniejszając proporcje występowania antymiażdżycowego HDL zawierającego Apo A-I. Test Apo A-II firmy Randox opiera się na metodzie immunoturbidymetrycznej. Wszystkie odczynniki są w gotowej do użycia płynnej formie i można je stosować w wielu różnych analizatorach chemicznych. Określenie stężenia sldl pozwala analitykom na otrzymanie pełniejszego obrazu lipidowych czynników ryzyka i na zastosowanie odpowiedniego leczenia. Oznaczenia są przydatne w przypadkach: Choroby wieńcowej lub choroby tętnic obwodowych Hiper-/dyslipidemii Nadciśnienia Cukrzycy Do tej pory do oznaczania cholesterolu sldl wykorzystywano metody oparte na wirowaniu i elektroforezie, jednakże są one żmudne i czasochłonne. Randox proponuje bezpośrednią metodę z płynnymi odczynnikami gotowymi do użycia do ilościowego oznaczania cholesterolu sldl w wielu różnych zautomatyzowanych analizatorach chemicznych. Dane o wynikach SLDL (562616) mg/dl została oceniona na podstawie 10 powielonych pomiarów a CV zawsze wynosiło poniżej 3% Kwas askorbinowy 50 mg/dl Bilirubina (związana) 30 mg/dl Bilirubina (niezwiązana) 30 mg/dl 500 mg/dl Współczynnik korelacji r = 0,99 został otrzymany po porównaniu z referencyjną metodą wirowania. Dane o wynikach APO A-II (LP3867) Precyzja pomiędzy seriami 6,75-61,1 mg/dl 2,64% CV przy 15,4 mg/dl 1,41% CV przy 46,3 mg/dl 1,56% CV przy 15,8 mg/dl 2,00% CV przy 45,8 mg/dl Bilirubina wolna 25 mg/dl 1 Austin MA et al: JAMA 1988: Wzory podklas lipoprotein niskiej gęstości a ryzyko zawału mięśnia sercowego. (Low density lipoprotein subclass patterns and risk of myocardial infraction) Współczynnik korelacji r = 0,98 został otrzymany po porównaniu z referencyjną metodą wirowania

9 Wyłaniające się czynniki ryzyka Apolipoproteina C-II Apolipoproteina C-II (APO C-II) jest kofaktorem lipazy lipoproteinowej, enzymu, który rozbija lipoproteiny i hydrolizuje trójglicerydy zawarte w chylomikronach i VLDL, by mogły zostać wchłonięte przez komórki tkanek. Niedobór Apo C-II jest łączony z hipertrójglicerydemią. Test Apo C-II firmy Randox opiera się na metodzie immunoturbidymetrycznej. Wszystkie odczynniki są w gotowej do użycia płynnej formie i można je stosować w wielu różnych analizatorach chemicznych. Apolipoproteina C-III Apolipoproteina C-III (Apo C-III) krąży w osoczu wraz z lipoproteinami bogatymi w trójglicerydy (chylomikrony, VLDL i IDL) i HDL. Apo C-III moduluje wchłanianie lipoprotein bogatych w trójglicerydy przez białko skojarzone z receptorem LDL poprzez hamowanie lipazy lipoproteinowej. Podwyższony poziom Apo C-III jest kojarzony zarówno z hipertrójglicerydemią pierwotną jak i wtórną. Genetycznie uwarunkowany niedobór Apo C-III u ludzi zwiększa 6-7-krotnie klirens trójglicerydów z osocza. Odnotowano, że poziomy Apo C-III są wyższe w wielu stanach patologicznych włączając cukrzycę typu 2, hiperbilirubinemię, niewydolność nerek i niedoczynność tarczycy. Test Apo C-III firmy Randox opiera się na metodzie immunoturbidymetrycznej. Wszystkie odczynniki są w gotowej do użycia płynnej formie i można je stosować w wielu różnych analizatorach chemicznych. Dane o wynikach APO C-II (LP3866) Dane o wynikach APO C-III (LP3865) 1,48-9,7 mg/dl 2,16-21,7 mg/dl 4,33% CV przy 0,672 mg/dl 1,40% CV przy 5,66 mg/dl 4,91% CV przy 0,786 mg/dl 1,07% CV przy 5,32 mg/dl 1,40% CV przy 3,74 mg/dl 1,23% CV przy 13 mg/dl 1,44% CV przy 3,88 mg/dl 1,23% CV przy 13,2 mg/dl Stabilność w analizatorze 28 dni w 10 o C Bilirubina wolna 25 mg/dl Bilirubina wolna 25 mg/dl Współczynnik korelacji r = 1,00 został otrzymany przez zastosowanie metody konkurencji Współczynnik korelacji r = 1,00 został otrzymany przez zastosowanie metody konkurencji

10 Wyłaniające się czynniki ryzyka Apolipoproteina E Apolipoproteina E (APO E) pełni różne funkcje włączając w to transport trójglicerydów do wątroby i dystrybucję cholesterolu między komórkami. Niedobór Apo E powoduje wzrost cholesterolu w surowicy i poziomów trójglicerydów i w rezultacie prowadzi do przedwczesnej miażdżycy. Wykazano, że ma ona wpływ na tworzenie się zmian miażdżycowych poprzez hamowanie agregacji płytek krwi. Test Apo E firmy Randox opiera się na metodzie immunoturbidymetrycznej. Wszystkie odczynniki są w gotowej do użycia płynnej formie i można je stosować w wielu różnych analizatorach chemicznych. Dane o wynikach APO E (LP3864) 1,04-12,3 mg/dl 2,79% CV przy 0,82 mg/dl 1,03% CV przy 6,22 mg/dl 4,66% CV przy 0,85 mg/dl 0,84% CV przy 6,14 mg/dl Stabilność w analizatorze 28 dni w 10 o C Bilirubina wolna 25 mg/dl Współczynnik korelacji r = 1,00 został otrzymany przez zastosowanie metody konkurencji

11 Profil lipidowy Opis Metoda Wielkość Nr katal. Cholesterol (Płynny) CHOD-PAP 6 x 30 ml CH200 Cholesterol (Płynny) CHOD-PAP 6 x 100 ml CH201 Cholesterol (Płynny) CHOD-PAP 8 x 250 ml CH202 Cholesterol (Dimension) CHOD-PAP 240 testów CH2823 Cholesterol (Płynny, serie RX) CHOD-PAP 8 x 51 ml CH3810 Cholesterol EP (Płynny) CHOD-PAP 9 x 50 ml CH7945 Cholesterol (Płynny) CHOD-PAP 12 x 66 ml CH9715 Cholesterol (Płynny, RX suzuka) CHOD-PAP 4 x 68 ml CH8019 GPO-PAP 6 x 15 ml TR210 GPO-PAP 5 x 100 ml TR212 GPO-PAP 10 x 50 ml TR213 (Płynne) GPO-PAP 4 x 100 ml TR1697 (Dimension) GPO-PAP 240 testów TR2820 (Płynne, serie RX) GPO-PAP 6 x 51 ml TR3823 (Płynne) GPO-PAP 6 x 500 ml TR7663 GPO-PAP 6 x 50 ml TR7971 GPO-PAP 12 x 66 ml TR9728 (RX suzuka) GPO-PAP RI 4 x 58 ml R2 4 x 2 ml TR8067 Cholesterol HDL (Płynny) Klirens R1 3 x 2,5 l R21 x 2,5 l CH1383 Cholesterol HDL (Płynny) Klirens R1 6 x 30 ml R2 3 x 20 ml CH2652 Cholesterol HDL (Płynny) Klirens R1 6 x 78 ml R2 3 x 52 ml CH2655 Cholesterol HDL (Płynny) Klirens R1 5 x 252 ml CH2664 Cholesterol HDL (Płynny) Klirens R2 3 x 150 ml CH2665 Cholesterol HDL (Dimension) Klirens 240 testów CH2849 Cholesterol HDL (Dimension AHDL) Klirens 240 testów CH2861 Cholesterol HDL (Płynny, serie RX) Klirens R1 3 x 51 ml R2 3 x 20 ml CH3811 Cholesterol HDL (Synchron) Klirens 540 testów CH5730 Cholesterol HDL (Płynny) Klirens R1 6 x 20 ml R2 2 x 20 ml CH9701 Cholesterol HDL (Płynny) Phosphotung 4 x 80 ml CH203 Cholesterol HDL (Płynny, RX suzuka) Klirens R1 4 x 38,2 ml R2 4 x 15,2 ml CH8033 Cholesterol LDL (Płynny) Klirens R1 3 x 2,5 l R2 1 x 2,5 l CH1384 Cholesterol LDL (Płynny) Klirens R1 6 x 78 ml R2 3 x 52 ml CH2657 Cholesterol LDL (Dimension) Klirens 160 testów CH2850 Cholesterol LDL (Płynny, serie RX) Klirens R1 3 x 51 ml R2 3 x 20 ml CH3841 Cholesterol LDL (Synchron) Klirens 540 testów CH5731 Cholesterol LDL (Płynny) Klirens R1 5 x 20 ml R2 2 x 20 ml CH9702 Cholesterol LDL (Płynny, RX suzuka) Klirens R1 4 x 19,2 ml R2 4 x 8,2 ml CH8032 Rozszerzony profil lipidowy Apolipoproteina A-I (Płynna) Immunoturbidymetryczna R1 4 x 40 ml R2 4 x 17 ml LP2116 Apolipoproteina A-I (Dimension) Immunoturbidymetryczna 160 testów LP2866 Apolipoproteina A-I (Płynna) Immunoturbidymetryczna R1 4 x 60 ml R2 4 x 36 ml LP2989 Apolipoproteina A-I (Płynna, serie RX) Immunoturbidymetryczna R1 4 x 30 ml LP3838 Apolipoproteina A-I (Płynna, RX suzuka) Immunoturbidymetryczna R12 x 10 ml R2 2 x 4,9 ml LP8007 Apolipoproteina B (Płynna) Immunoturbidymetryczna R1 4 x 50 ml R2 4 x 9 ml LP2117 Apolipoproteina B (Dimension) Immunoturbidymetryczna 160 testów LP2867 Apolipoproteina B (Płynna) Immunoturbidymetryczna R1 4 x 60 ml R2 4x15 ml LP2990 Apolipoproteina B (Płynna, serie RX) Immunoturbidymetryczna R1 4 x 20 ml R2 4 x 6 ml LP3839 Apolipoproteina B (Płynna, RX suzuka) Immunoturbidymetryczna R1 2 x 10 ml R2 2 x 4,9 ml LP8008 Wyłaniające się czynniki ryzyka Białko C-reaktywne wysokiej czułości (hscrp) Immunoturbidymetryczna R1 2 x 11 ml R2 2 x 11 ml CP3885 Białko C-reaktywne wysokiej czułości - hscrp (RX suzuka) Immunoturbidymetryczna R1 2 x 13 ml R2 2 x 13 ml CP8029 Lipoproteina (a) Immunoturbidymetryczna R1 1 x 30 ml R2 1 x 15 ml LP2757 Lipoproteina (a) Dimension Immunoturbidymetryczna 160 testów LP2878 Lipoproteina (a) Immunoturbidymetryczna R1 1 x10 ml R2 1 x 6 ml LP3403 Cholesterol sldl Klirens R1 1 x 19,8 ml R2 1 x 8,6 ml Apolipoproteina A-II (Płynna, serie RX) Immunoturbidymetryczna R1 2 x 11 ml R2 2 x 5 ml LP3867 Apolipoproteina C-II (Płynna, serie RX) Immunoturbidymetryczna R1 2 x 11 ml R2 2 x 5 ml LP3866 Apolipoproteina C-III Immunoturbidymetryczna R1 2 x11 ml LP3865 Apolipoproteina E (Płynna, serie RX) Immunoturbidymetryczna R1 2 x 11 ml R2 2 x 5 ml LP3864

12 ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI Kontrola lipidów 100% surowicy ludzkiej Wartości docelowe i zakresy dla tradycyjnych metod strąceniowych Azydek sodu jest nieobecny i dlatego nie dochodzi do interferencji w metodach klirensu Dostępne 3 poziomy umożliwiające ocenę na poziomach niskiego, granicznego i wysokiego ryzyka Stabilność po odtworzeniu siedem dni w +2-8 o C lub cztery tygodnie w -20 o C Anality Apolipoproteina A-1 Apolipoproteina B Cholesterol HDL Cholesterol LDL Lipoproteina (a) Cholesterol całkowity Kontrola apolipoproteiny 100% surowicy ludzkiej Wartość testów przewidziana dla 4 specjalnych apolipoprotein Stabilność po odtworzeniu do 28 dni w +2-8 o C Anality Apolipoproteina A-II Apolipoproteina C-II Apolipoproteina C-III Apolipoproteina E Kontrola sldl Liofilizowane, by zwiększyć stabilność 100% surowicy ludzkiej Stabilność po odtworzeniu pięć dni w +2-8 o C Kontrola białka C-reaktywnego wysokiej czułości (hscrp) Płynne, gotowe do użycia 100% materiał ludzki Stabilność po otworzeniu fiolki 30 dni w +2-8 o C - Międzynarodowy Program Kontroli Jakości Randox (RIQAS) RIQAS to największy na świecie program zewnętrznego zapewniania jakości (EQA), w którym bierze udział ponad uczestników w ponad 90 krajach na całym świecie. Wszystkie produkty lipidowe i kardiologiczne firmy Randox zostały oznaczone znakiem CE. Randox Laboratories Limited, ul. Wolnosc 7 lok. 15, , Warszawa t +48 (0) f +48 (0) e I Randox Laboratories Limited, 55 Diamond Road, Crumlin, County Antrim, BT29 4QY, United Kingdom T +44 (0) f +44 (0) E I LT147POL DEC11 Information correct at time of print. All Randox products made in the UK. Randox Laboratories Limited is a company registered within Northern Ireland with company number N.I VAT Registered Number: GB Product availability may vary from country to country. Please contact your local Randox representative for information.

ROZDZIAŁ 15. Lipoproteiny osocza. Tomasz Francuz. Dorota Polańska

ROZDZIAŁ 15. Lipoproteiny osocza. Tomasz Francuz. Dorota Polańska ROZDZIAŁ 15 Lipoproteiny osocza Tomasz Francuz Dorota Polańska Związki tłuszczowe osocza, jako nierozpuszczalne w wodzie transportowane są w kompleksie z białkami tworząc lipoproteiny. Wyjątkiem są wolne

Bardziej szczegółowo

Dysk z odczynnikami panelu lipidowego Piccolo

Dysk z odczynnikami panelu lipidowego Piccolo Dysk z odczynnikami panelu lipidowego Piccolo Obsługa klienta i pomoc techniczna: 800-822-2947 W innych krajach obsługę klienta zapewnia lokalny przedstawiciel firmy Abaxis Kwiecień 2014 PN: 400-7144 Rev.:

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (11) wrzesień 2008. Konsensus Rady Redakcyjnej PFP dotyczący dyslipidemii

Nr 2 (11) wrzesień 2008. Konsensus Rady Redakcyjnej PFP dotyczący dyslipidemii Członkowie Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (PFP) Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (PFP) ISSN 1734 9591 P R O F I L AK T Y K I Kolegium Redakcyjne Redaktor Naczelny:

Bardziej szczegółowo

HIPERCHOLESTEROLEMIA rodzinna PORADNIK DLA PACJENTÓW

HIPERCHOLESTEROLEMIA rodzinna PORADNIK DLA PACJENTÓW HIPERCHOLESTEROLEMIA rodzinna PORADNIK DLA PACJENTÓW Jak rozpoznać? Jak leczyć? Jak ochronić siebie i rodzinę przed zawałem serca? Krajowe Centrum Diagnostyki i Leczenia Hipercholesterolemii Rodzinnej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Maria Cisek Edukacja zdrowotna a zmiana częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn do 50 roku życia Praca

Bardziej szczegółowo

Państwo Członkowskie Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Nazwa Moc Postać farmaceutyczna Droga podania

Państwo Członkowskie Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Nazwa Moc Postać farmaceutyczna Droga podania ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE POSIADAJĄCE POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH 1 Państwo Członkowskie

Bardziej szczegółowo

Obniżamy cholesterol ze smakiem 2013 SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII. dr inż. D. Gajewska

Obniżamy cholesterol ze smakiem 2013 SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII. dr inż. D. Gajewska SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII dr inż. D. Gajewska Choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD) są główną przyczyną przedwczesnej śmiertelności i życia z niepełnosprawnością (DALYs) w Europie. W większości

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Gdański Uniwersytet Medyczny DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA TOM I pod redakcją Andrzeja Szutowicza i Anny Raszei-Specht Gdańsk 2009 Wydano za zgodą Senackiej Komisji Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

obniżyć cholesterol Jak Jak obniżyć cholesterol Jak obniżyć cholesterol Specjalny plan dla Twojego zdrowia na 12 tygodni ZDROWO ŻYJ

obniżyć cholesterol Jak Jak obniżyć cholesterol Jak obniżyć cholesterol Specjalny plan dla Twojego zdrowia na 12 tygodni ZDROWO ŻYJ READER S DIGEST: ŻYJ ZDROWO READER S DIGEST: ŻYJ ZDROWO Ta książka jest nie tylko o cholesterolu, bo nie tylko on jest odpowiedzialny za choroby serca. Winowajcami są również nadciśnienie tętnicze, cukrzyca

Bardziej szczegółowo

Pracownia Edukacji, Diagnostyki i Leczeni Otyłości Centrum Medyczne Gizińscy www.gizinscy.pl, www.rajewski.eu

Pracownia Edukacji, Diagnostyki i Leczeni Otyłości Centrum Medyczne Gizińscy www.gizinscy.pl, www.rajewski.eu Pracownia Edukacji, Diagnostyki i Leczeni Otyłości Centrum Medyczne Gizińscy www.gizinscy.pl, www.rajewski.eu Na samym początku każdy pacjent z nadmierną masą ciała zgłaszający sie do lekarza zajmującego

Bardziej szczegółowo

x ± SD (min max) 7,676 ± 2,821 (4,7 19,1) 4,35 ± 0,48 (3,4 5,33) 13,36 ± 1,66 (7,1 16,6) 39,6 ± 4,3 (25 47) 216,2 ± 61,7 (72 349)

x ± SD (min max) 7,676 ± 2,821 (4,7 19,1) 4,35 ± 0,48 (3,4 5,33) 13,36 ± 1,66 (7,1 16,6) 39,6 ± 4,3 (25 47) 216,2 ± 61,7 (72 349) 4. WYNIKI 4. 1. Ocena parametrów laboratoryjnych u chorych z bólem w klatce piersiowej w chwili przyjęcia do Izby Przyjęć /Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. U wszystkich osób zakwalifikowanych do grupy

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (16)/2009. Magazyn informacyjny PZ Cormay S.A.

Nr 1 (16)/2009. Magazyn informacyjny PZ Cormay S.A. Nr ()/9 Magazyn informacyjny PZ Cormay S.A. TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 Twoje laboratorium Drodzy i uważni Czytelnicy, Z przyjemnością przekazuję w Państwa ręce kolejny numer naszego biuletynu, po raz

Bardziej szczegółowo

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2 259 G E R I A T R I A 21; 4: 259-273 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 11.9.21 Zaakceptowano/Accepted: 13.9.21 Miejsce atorwastatyny w redukcji ryzyka sercowonaczyniowego

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 12/2013 Nr 3(44) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Stanowisko Forum Ekspertów Lipidowych/Position of the Lipid Expert Forum Postępowanie w rodzinnej hipercholesterolemii u dzieci

Bardziej szczegółowo

PRACE ORYGINALNE. Balneofizjoterapia a gospodarka lipidowa ustroju. Balneotherapy in Regard to Organism s Lipid Parameters

PRACE ORYGINALNE. Balneofizjoterapia a gospodarka lipidowa ustroju. Balneotherapy in Regard to Organism s Lipid Parameters PRACE ORYGINALNE Piel. Zdr. Publ. 2015, 5, 2, 151 158 ISSN 2082-9876 Copyright by Wroclaw Medical University Jadwiga Kuciel-Lewandowska A D, Małgorzata Paprocka-Borowicz E, F Balneofizjoterapia a gospodarka

Bardziej szczegółowo

Najnowsze standardy diagnostyczne i terapeutyczne dyslipidemii

Najnowsze standardy diagnostyczne i terapeutyczne dyslipidemii Najnowsze standardy diagnostyczne i terapeutyczne dyslipidemii The latest diagnostic and therapeutic standards dyslipidemia Katarzyna Grabańska, Matylda Kręgielska-Narożna, Paweł Bogdański, Danuta Pupek-Musialik

Bardziej szczegółowo

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM Wstęp Nadciśnienie tętnicze jest schorzeniem układu sercowo-naczyniowego należącym do grupy najbardziej rozpowszechnionych chorób cywilizacyjnych. Według

Bardziej szczegółowo

Leczenie hipercholesterolemii w 2013 roku

Leczenie hipercholesterolemii w 2013 roku Choroby Serca i Naczyń 2013, tom 10, nr 3, 141 150 F A R M A K O T E R A P I A C H O R Ó B U K Ł A D U K R Ą Ż E N I A Redaktor działu: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon Leczenie hipercholesterolemii

Bardziej szczegółowo

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Autor: Waldemar Kosiba Praca doktorska Promotor: dr hab. prof. UR Sławomir Snela Rzeszów 2015 Serdeczne

Bardziej szczegółowo

STOP UDAROM. Informator Edukacyjny dla pacjenta jak zapobiec udarowi mózgu

STOP UDAROM. Informator Edukacyjny dla pacjenta jak zapobiec udarowi mózgu STOP UDAROM Informator Edukacyjny dla pacjenta jak zapobiec udarowi mózgu Udar mózgu to szybko rozwijające się zaburzenia ogniskowe funkcji mózgu, które są wywołane uszkodzeniem naczyniowym. Udar jest

Bardziej szczegółowo

MeridianHealth.com. Ścieżka zdrowia dla serca Podręcznik dla kobiet

MeridianHealth.com. Ścieżka zdrowia dla serca Podręcznik dla kobiet MeridianHealth.com Spis treści Określenie ryzyka Czym jest choroba serca...5 Główne czynniki ryzyka chorób serca...7 W jakiej grupie ryzyka się Pani znajduje...7 Dziewięć istotnych pytań, jakie zadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Postępowanie dietetyczne w profilaktyce i leczeniu miażdżycy. Prof. dr hab. med. Władysław Sinkiewicz Klinika Kardiologii, Szpital Uniwersytecki nr 2

Postępowanie dietetyczne w profilaktyce i leczeniu miażdżycy. Prof. dr hab. med. Władysław Sinkiewicz Klinika Kardiologii, Szpital Uniwersytecki nr 2 Postępowanie dietetyczne w profilaktyce i leczeniu miażdżycy Prof. dr hab. med. Władysław Sinkiewicz Klinika Kardiologii, Szpital Uniwersytecki nr 2 W krajach wysoko rozwiniętych choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Odżywianie organizmu kwasami tłuszczowymi EPA + DHA grupy omega-3 korzystnie zmienia jego strukturę.

Odżywianie organizmu kwasami tłuszczowymi EPA + DHA grupy omega-3 korzystnie zmienia jego strukturę. 11 Odżywianie organizmu kwasami tłuszczowymi EPA + DHA grupy omega-3 korzystnie zmienia jego strukturę. NASZĄ PASJĄ JEST ZDROWIE, NASZĄ INSPIRACJĄ SĄ LUDZIE PRODUCENT: 93-446 Łódź, ul. Placowa 4 www.marinex.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok ZALECENIA Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego Zespół redagujący: Krystyna Widecka, Tomasz Grodzicki, Krzysztof Narkiewicz, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii

Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii 1 Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii Pierre Singer 1, Mette M. Berger 2, Greet Van den Berghe 3, Gianni Biolo 4, Philip Calder 4, AlastairForbes 6, Richard Griffiths 7, Georg Kreyman

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia gospodarki lipidowej jako czynnik ryzyka sercowonaczyniowego.

Zaburzenia gospodarki lipidowej jako czynnik ryzyka sercowonaczyniowego. Zaburzenia gospodarki lipidowej jako czynnik ryzyka sercowonaczyniowego. Wykład 11 Dr Agnieszka Jaźwa agnieszka.jazwa@uj.edu.pl Główne przyczyny zgonów w EU Causes of death - standardised death rate, EU-

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. BD Diagnostics Preanalytical Systems 2014/15

Katalog produktów. BD Diagnostics Preanalytical Systems 2014/15 Katalog produktów BD Diagnostics Preanalytical Systems 2014/15 1 2 Każdego dnia w szpitalach na całym świecie wykorzystuje się do pobierania krwi miliony probówek BD Vacutainer. BD jest wiodącą, globalną,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

Jacek Jóźwiak Śląskie Laboratoria Analityczne, Dział Badań Naukowych, Katowice

Jacek Jóźwiak Śląskie Laboratoria Analityczne, Dział Badań Naukowych, Katowice OCENA GOSPODARKI LIPIDOWEJ, STANU ODŻYWIENIA I ŚWIADOMOŚCI PROZDROWOTNEJ POPULACJI OBJĘTEJ OPIEKĄ LEKARZY RODZINNYCH 21 Jacek Jóźwiak Śląskie Laboratoria Analityczne, Dział Badań Naukowych, Katowice 1

Bardziej szczegółowo

III.4.2. Masa ciała, układ sercowo-naczyniowy, hiperandrogenizm młodych kobiet, wiek okołomenopauzalny a niskodawkowe DSA z dezogestrelem

III.4.2. Masa ciała, układ sercowo-naczyniowy, hiperandrogenizm młodych kobiet, wiek okołomenopauzalny a niskodawkowe DSA z dezogestrelem [169]. Prof. Kamiński przeprowadził interesujące badania doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających norgestimat (NGS) i dezogestrel (DSG). 57 zdrowych kobiet stosowało przez 36 tygodni Cilest, Marvelon

Bardziej szczegółowo