POWIAT NIŻAŃSKI. Szkoły Ponadgimnazjalne w Powiecie Niżańskim zapraszają... BIULETYN SAMORZĄDOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIAT NIŻAŃSKI. Szkoły Ponadgimnazjalne w Powiecie Niżańskim zapraszają... BIULETYN SAMORZĄDOWY"

Transkrypt

1 POWIAT NIŻAŃSKI BIULETYN SAMORZĄDOWY Nisko, Plac Wolności 2 tel , , fax ISSN Nr 1 (16) egzemplarz bezpłatny Liceum Ogólnokształcące w Nisku Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku Liceum Ogólnokształcące w Rudniku nad Sanem Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem Zespół Szkół w Jeżowem Zespół Szkół w Ulanowie Szkoły Ponadgimnazjalne w Powiecie Niżańskim zapraszają...

2 Z KART HISTORII Nr 1 (16) W tym numerze: Mord Katyński... 2 Pamięć o przeszłości jest tą opoką OŚWIATA I WYCHOWANIE Mord Pasja prowadzi do twórczości i sukcesu... 5 Liceum Ogólnokształcące w Rudniku nad Sanem wielki urok małej szkoły... 7 RCEZ w Nisku Szkołą Promującą Zdrowie... 9 Zespół Szkół w Jeżowem Sto Lat Tradycji Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem Co dalej? Jaka szkoła? Jaki zawód? Dni Otwarte w Szkołach Ponadgimnazjalnych w Powiecie Niżańskim Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych powiatu niżańskiego na rok szk. 2008/ SPORT Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Niżańskiego Rozwój kultury fizycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Rudniku nad Sanem PRAWO Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi POMOC SPOŁECZNA Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku za 2007 rok Bądźmy uczniami Chrystusa RYNEK PRACY Standardy usług rynku pracy BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Bliżej siebie dalej od narkotyków! Halo! Straż? Pali się trawa Z ŻYCIA GMIN Seniorzy w Rudniku nad Sanem Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Nisku zakończona Katyński Mord katyński jest jedną z największych zbrodni II wojny światowej, niestety dzisiaj jeszcze nie osądzonej przez międzynarodowy trybunał. Jej ofiarami stali się polscy jeńcy wojenni: oficerowie wojska i policji, funkcjonariusze służby więziennej, urzędnicy państwowi, właściciele ziemscy, lekarze, profesorowie, prawnicy, nauczyciele, duchowni, pisarze, dziennikarze, przemysłowcy, kupcy, działacze społeczni i polityczni, którzy we wrześniu 1939 r. zostali wzięci do niewoli przez Armię Czerwoną. Agresja radziecka na Polskę 17 września 1939 r. była skutkiem paktu Ribbentrop Mołotow podpisanego 23 sierpnia 1939 r. Po zajęciu ziem polskich na wschodzie Rosjanie przystąpili do eksterminacji naszego Narodu. Zadanie mieli ułatwione, gdyż wielu przedstawicieli polskiej inteligencji było przetrzymywanych w obozach i więzieniach. Kluczową datą dla zrozumienia tła zbrodni dokonanej na polskich jeńcach był 5 marca 1940 r. W tym dniu Biuro Polityczne partii bolszewickiej poleciło rozpatrzeć w trybie specjalnym sprawę polskich jeńców przetrzymywanych w trzech obozach specjalnych: Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku oraz więzieniach zachodniej Białorusi i Ukrainy. W ówczesnej sowieckiej nomenklaturze tryb specjalny oznaczał zastosowanie najwyższego wymiaru kary śmierć przez rozstrzelanie. Wyrok miał być wykonany bez przedstawienia aktu oskarżenia i bez procesu. Dokument ten podpisał Józef Stalin. Rozkaz o rozpoczęciu egzekucji wydano najpóźniej 1 kwietnia 1940 roku. W tym czasie w obozie w Starobielsku przebywało jeńców wojennych, w Kozielsku a w Ostaszkowie Łącznie w trzech obozach specjalnych NKWD więziło oficerów wojska polskiego, policjantów i żandarmów, 189 strażników więziennych oraz 22 księży. Na listach śmierci umieszczono 97 % wszystkich jeńców z tych trzech obozów. Na liście życia pozostawało 2 POWIAT NIŻAŃSKI biuletyn samorządowy

3 Nr 1 (16) Z KART HISTORII 395 osób. Od początku kwietnia wysyłano ich do obozu juchnowskiego (Pawliszczew Bór) a w połowie czerwca przetransportowano do Griazowca nad Wołgą. Przyczyn dla których ocalono życie tym osobom, jest kilka. Częścią jeńców interesował się sowiecki wywiad ze względu na ich cenną wiedzę i szerokie kontakty międzynarodowe, część osób wywieziono do obozu juchnowskiego na skutek interwencji ambasady niemieckiej w Moskwie, część na skutek interwencji Misji Litewskiej, jednak największą grupę stanowili podoficerowie, szeregowcy, junacy, osoby cywilne. Zaczął się okrutny mord niewinnych osób, tylko dlatego, że byli Polakami. Mordowano indywidualnie, strzałem w tył głowy, przez ponad 2 miesiące. Około 20 kwietnia 1940 r. rozpoczęły się wywózki na miejsca egzekucji Polaków z więzień z Mińska, Kijowa, Charkowa i Chersonia. Dokąd? Miejsca te po 68 latach od zbrodni nie zostały ujawnione przez Rosjan. Z pisma z 5 marca 1959 r. przewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego A. Szelepina, skierowanego na ręce N. Chruszczowa, dowiadujemy się, iż w wyniku tej zbrodniczej decyzji zastrzelono łącznie osób, w tym w lesie katyńskim osób, w Charkowie osób, w Twerze osób i w innych więzieniach i obozach zachodniej Białorusi i Ukrainy. Świat dowiedział się o zbrodni 13 kwietnia 1943 r., gdy Niemcy poinformowali opinię międzynarodową o odkryciu w Lesie Katyńskim grobów pomordowanych polskich oficerów. Propaganda sowiecka winą za tę zbrodnię obciążyła armię niemiecką. Ta informacja wywołała ogromny szok wśród Polaków. Ekshumacja prowadzona pod patronatem Międzynarodowego Czerwonego Krzyża potwierdziła, że zbrodni dokonano w 1940 r., a ofiarami są polscy oficerowie, jeńcy Kozielska. W 1990 roku odkryto kolejne dwa miejsca spoczynku polskich oficerów w Charkowie (jeńcy ze Starobielska) i Miednoje (jeńcy z Ostaszkowa). W 2000 roku po 60 latach od tamtych tragicznych wydarzeń, zostały otwarte trzy cmentarze: w Katyniu, Miednoje i Charkowie, upamiętniające ofiary tej potwornej zbrodni. Przez pół wieku propaganda komunistyczna kłamała wbrew zbiorowej wiedzy narodu, że tych grobów nie ma. W dniu 13 kwietnia 1990 r., ówczesny prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow wyznał publicznie winę NKWD za dokonanie masakry w Lesie Katyńskim. Przez 50 lat Rosjanie twardo podtrzymywali tezę o swej niewinności i podejmowali nadzwyczajne środki dla obrony takiego stanowiska. W tej postawie utwierdzali ich ówcześni przywódcy świata zachodniego Churchill i Roosevelt. Obaj wiedzieli, że na wschodnich terenach Polski przeprowadzone zostały masowe deportacje, mające ułatwić sowietyzację tych ziem. Jednak obaj obawiali się, zwłaszcza w 1943 roku, że Stalin może podpisać jednostronny układ z Hitlerem. Zachodni przywódcy wiedzieli również, że podstawowy cel tej wojny zniszczenie Rzeszy Niemieckiej byłby znacznie trudniejszy bez potencjału demograficznego i gospodarczego Związku Radzieckiego. Nie mogli dopuścić do osłabienia jedności Wielkiej Trójki. W imię zachowania owej jedności przymknęli oczy na oczywiste dowody winy Rosjan w sprawie Katynia. W latach specjalna komisja amerykańskiego Kongresu przeprowadziła śledztwo w sprawie zbrodni katyńskiej. Materiały z prac tejże komisji jeszcze wyraźniej ukazują wysiłki władz amerykańskich podejmowane w latach w celu ukrycia dowodów winy Rosjan. Zbrodnia katyńska jest aktem ludobójstwa wobec naszego narodu. Rosjanie przyznali się do tej okrutnej, zaplanowanej zbrodni, nie chcą natomiast uznać jej za ludobójstwo. Musimy bardzo zdecydowanie domagać się od Rosjan udostępnienia wszystkich dokumentów archiwalnych, które do końca wyjaśnią kulisy tej zbrodni.w dalszym ciągu nie znamy bezpośrednich morderców polskich oficerów. W 1995 roku prezydent Rosji, Borys Jelcyn wyraził sprzeciw wobec głośnych żądań Polski, aby rosyjski rząd potępił oprawców z Katynia, wypłacił odszkodowania rodzinom ofiar i uznał to przestępstwo za ludobójstwo. Te żądania polskie wywołały niespodziewany sprzeciw rosyjskiej opinii publicznej, co przyczyniło się do usztywnienia stanowiska rządu rosyjskiego. Uznanie tej zbrodni za ludobójstwo zmusiłoby władze Rosji do wypłacenia odszkodowań. Przeciętny Rosjanin uważa, że wycierpiał więcej pod rządami Stalina niż Polacy. W związku z tym uznają polskie żądania za umniejszające ich wojenny trud. W tej chwili obserwujemy impas w śledztwie Katyńskim spowodowany ogłoszeniem przez naczelnego prokuratora wojskowego Rosji 4 marca 2006 roku, iż Katyń nie był zbrodnią stalinowską. Śledztwo trwające 15 lat nie przyniosło widocznych rezultatów. W dalszym ciągu nie mamy dostępu do rosyjskich materiałów archiwalnych, które ukazałyby do końca kulisy tej okrutnej zbrodni. Zamknięciu sprawy znacznie pomogłoby przekazanie przez Rosjan relacji na temat losu Polaków zesłanych do Związku Radzieckiego w latach W ten sposób oddamy należną cześć wszystkim Polakom zamordowanym na Wschodzie. Tadeusz Fedorowski Liceum Ogólnokształcące w Nisku POWIAT NIŻAŃSKI biuletyn samorządowy 3

4 Z KART HISTORII Nr 1 (16) Pamięć o przeszłości jest tą opoką, na której trzeba budować teraźniejszość i przyszłość w każdej dziedzinie życia społecznego i całego narodu Stańmy raz jeszcze jak to jest utwierdzone wieloletnią tradycją przed Tablicą Katyńską umieszczoną na frontonie Sanktuarium Św. Józefa w Nisku, by oddać cześć pomordowanym oficerom Wojska Polskiego, funkcjonariuszom Policji Państwowej, urzędnikom państwowym, pracownikom sądownictwa i polskiej inteligencji. Byli to ludzie bezprzykładnie oddani sprawie wolności i niepodległości Polski. Pamiętajmy też o rodzinach, które utraciły tam na nieludziej ziemi swoich bliskich i wszystkich, którzy zachowali nam tę pamięć o Katyniu, Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku, Twerze, Charkowie, Miednoje, Workucie, Bykowni, Kuropatach i wielu innych miejscach Golgoty Wschodu. Najwierniej nasze stanowisko oddaje cytat z uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2005 r.: Składając hołd niewinnym ofiarom zbrodni katyńskiej, dziękujemy zarazem wszystkim, którzy w minionych dziesięcioleciach nie zważając na zakazy, szykany i rozpowszechniane oficjalnie kłamstwa nie ustawali w wysiłkach podtrzymywania pamięci o Katyniu i dążeniu do wyjaśnienia okoliczności mordu. Chylimy czoła przed rodzinami pomordowanych, które w najcięższych czasach z wielkim poświęceniem pielęgnowały pamięć o tej tragedii oraz domagały się prawdy o losach najbliższych. Dziękujemy wszystkim Polakom w kraju i na emigracji, którzy mieli odwagę odkrywać i głosić prawdę o Katyniu. (Monitor Polski z 2005 r. Nr 18, poz. 293) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Lech Kaczyński awansował wszystkich pomordowanych oficerów w Katyniu o jeden stopień wojskowy, a Sejm RP obecnej kadencji podniósł do rangi święta 13 kwietnia jako Dzień Katyński. Rada Powiatu Niżańskiego przyjęła przez aklamację ustanowienie tego dnia, dniem corocznego hołdu dla pomordowanych oficerów, przedstawicieli administracji, sądownictwa i inteligencji. Jest on też dniem pamięci o rodzinach pomordowanych i wszystkich, którzy przechowywali pamięć o przeszłości. Honorowy patronat nad tymi uroczystościami objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Zygmunt Cholewiński. Zapraszam wszystkich w imieniu Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Niżańskiego do wzięcia udziału w uroczystej akademii, która odbędzie się 11 kwietnia 2008 r. o godz w sali widowiskowej NCK Sokół w Nisku. Kulminacyjnym punktem obchodów będzie Msza Św. odprawiona w dniu 13 kwietnia 2008 r. o godz w Sanktuarium Św. Józefa w Nisku w intencji ofiar i rodzin pomordowanych. Spadkobiercy tradycji rycerskich i żołnierskich, oficerowie i żołnierze Jednostki Wojskowej w Nisku, jak również oficerowie Komendy Powiatowej Policji w Nisku, harcerze i samorządowcy wezmą udział w tych uroczystościach. Dzień 13 kwietnia, dzień pamięci o Katyniu, niech stanie się czasem refleksji, abyśmy bogaci pamięcią przeszłości umieli budować teraźniejszość i mądrze wybierać przyszłość. Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Trzuskot Tablica Katyńska znajdująca się na frontonie Sanktuarium Św. Józefa w Nisku 4 POWIAT NIŻAŃSKI biuletyn samorządowy

5 Nr 1 (16) OŚWIATA I WYCHOWANIE Pasja prowadzi do twórczości i sukcesu Jednym ze specyficznych zadań szkoły ponadgimnazjalnej, zawartych w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego, jest zapewnienie uczniom poznania wymaganych pojęć i zdobycie rzetelnej wiedzy w zakresie umożliwiającym podjęcie studiów wyższych bądź ułatwiającym zdobycie zawodu oraz stworzenie warunków do rozwijania sprawności umysłowych i osobistych zainteresowań. Szkoła z tych zadań potrafi się doskonale wywiązać. Świadczą o tym chociażby wysokie wyniki, dające gwarancję podjęcia studiów wyższych, jakie maturzyści uzyskują podczas egzaminu maturalnego. Dla pewnych grup młodzieży nauczyciele muszą poszukiwać innych form pracy, gdyż w ramach zajęć dydaktycznych przewidzianych w planach nauczania potrzeby uczniów nie są w pełni zaspokajane. Jedną grupę stanowią uczniowie mający trudności w nauce z bardzo różnych powodów. Na drugim biegunie znajdują się uczniowie o wybitnych uzdolnieniach kierunkowych. Każdy z nich inaczej będzie widział swój sukces. I tu dochodzimy do roli, jaką w każdym sukcesie odgrywa nauczyciel, grupa nauczycieli. To nie programy nauczania, kolorowe podręczniki, wspaniałe wskazówki metodyczne rozwiną zainteresowania ucznia. Sprawia to osobowość nauczyciela, jego fascynacja przedmiotem, osobiste poświęcenie. To właśnie ci młodzi ludzie są dla każdego nauczyciela swoistym wyzwaniem, a bogata oferta zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych daje im szansę wszechstronnego rozwoju. Odbywa się to poprzez zajęcia wyrównawcze, indywidualne konsultacje, warsztaty przedmiotowe, zajęcia sportowe. Pozyskiwanie dodatkowych środków z różnych źródeł na tego typu działalność, pozwala na zakup pomocy dydaktycznych, które sprawiają, że forma zajęć jest atrakcyjna dla ucznia.pragniemy poinformować, że w okresie od września do grudnia 2007 roku nasza szkoła realizowała zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w ramach autorskich projektów pod nazwą EkoNisko 2007 oraz Biblioteka otwarta dla wszystkich, objętych dofinansowaniem Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. W związku ze społecznym i środowiskowym charakterem prowadzonych przedsięwzięć, chcielibyśmy krótko je opisać. EkoNisko 2007 Uczestnicy Przeprowadzone w ramach projektu EkoNisko 2007 zajęcia obejmowały swym zasięgiem uczniów z terenu gminy, ale przede wszystkim z terenu powiatu niżań- skiego, miejscowości: Żuk Stary, Rudnik, Krzeszów, Zarzecze, Podwolina, Przędzel, Kopki. Termin realizacji, każdy wtorek godz , to zajęcia z geografii i informatyki. A może szlaki? Kiedyś ktoś zapytał: Jak można połączyć te dwa przedmioty? Można wspólne zainteresowania i pasja nauczycieli wyzwoliły pomysł. Turystyka, topografia, wędrówki i te nieszczęsne widoki, które budzą niepokój masa śmieci w okolicy Podwoliny i pięknej Doliny Sanu, zainspirowały nas. Dawno marzyło nam się utworzenie tras rowerowych pomiędzy Niskiem a Nowosielcem oraz Niskiem a Rudnikiem. Tereny te oddalone są od ruchliwych traktów. Nisko nie ma szlaków rowerowych. Wielu mieszkańców jest takim pomysłem zainteresowanych. Mała pomoc ze strony władz lokalnych załatwiłaby ten problem. Mamy przecież utalentowaną młodzież z niezwykłymi pomysłami i chęcią do działania, tylko trzeba w nich coś zaszczepić Dzikie śmietniki Jak dotrzeć do ludzi w celu wyeliminowania dzikich wysypisk śmieci? Żadne ogłoszenia, kamery czy policja. Dotarcie do świadomości mieszkańców to jedyna droga uniknięcia tego problemu. Młodzież jest w tym doskonała. Wysypiska tworzą ludzie i trzeba do nich dotrzeć. Przeprowadzimy więc szlaki rowerowe z uwzględnieniem zagrożonych terenów. Projektowane szlaki mają uczulić przejeżdżających tam turystów na zjawiska zanieczyszczania środowiska naturalnego w zestawieniu z pięknymi obszarami ekologicznymi, które służą celom rekreacyjnym mieszkańców Niska i okolic. Mapy Pawła Nasz geograf dzięki swojemu doskonałemu doświadczeniu i fascynacji wędrówkami zdobył mapy elektroniczne. Dziękujemy za udostępnienie materiałów w takiej formie. Pieniądze mieliśmy zagwarantowane w projekcie. Wspaniała pomoc naukowa. Trasowanie Przygotowując się do wędrówki, wycinaliśmy interesujące nas fragmenty drogą elektroniczną, w czym pomagały nam dwie pracownie informatyczne ze stosownym sprzętem i oprogramowaniem. Obróbka elektroniczna map tablica Eko R.Rębisz POWIAT NIŻAŃSKI biuletyn samorządowy 5

6 OŚWIATA I WYCHOWANIE Nr 1 (16) wymaga sprzętu wysokiej klasy. Trasowaliśmy ścieżki rowerowe, które miały doprowadzić do celu i wytyczyć trasy rowerowe. Pracownie szkolne okazały się do tego wystarczające.po zlokalizowaniu wysypisk (dużą pomocą okazała się młodzież i nasze prywatne eskapady w terenie) pomyśleliśmy o oszacowaniu masy wysypywanych śmieci i stworzeniu stosownego raportu w tej sprawie. Pojechaliśmy na Podwolinę, a później w okolice Sanu i wykonaliśmy pomiary istniejących tam śmietników. Są to potężne powierzchnie. Kilka wysypisk o długości kilkuset metrów. Oszacowana przez uczniów masa odpadów nie zmieściłaby się na kilku wagonach. Problem istnieje więc już od lat.przeprowadzone z okoliczną ludnością wywiady dostarczyły informacji o dochodzących do pobliskich zabudowań zapachach, szczególnie w porze porannej i deszczowej. Pomiary zajęły nam około 15 godzin. Oszacowaliśmy ilość masy tworzyw sztucznych, metali, szkła (reszta to inne różności odpadowe). Dokumentacja strona internetowa Wszystkie informacje na bieżąco były gromadzone i aktualizowane na stronie internetowej szkoły: Naszym celem jest pokazanie piękna okolicy, oraz zagrożeń na nią czyhających. Potem powstanie plakat i folder, dotrzemy do mieszkańców. Rozczarowanie? Młodzież początkowo reagowała sceptycznie. Wycieczka rowerowa na śmietniki? Po wykonaniu zadania z lokalizacją dzikich wysypisk i określeniu rozmiaru zjawiska pomyśleliśmy o uatrakcyjnieniu naszych zajęć. Przedłużeniem trasy prowadzącej do dzikich wysypisk w rejonie Podwoliny była trasa do Kończyc. Wykorzystując mapy topograficzne opracowaliśmy projekty utwardzonych ścieżek rowerowych, które prowadzą przez piękne lasy zapewniając bezpieczeństwo dla turysty, idealny spokój oraz komfort jazdy. Gromadziliśmy materiały zdjęciowe z wytyczonych tras, a także skrupulatnie analizowaliśmy możliwość dotarcia do celu jak najlepszą i najciekawszą turystycznie drogą. Informatyka, geografia, ekologia i plastyka, jak to możliwe? Po piętnastu godzinach wędrówek zaczęliśmy dokumentować naszą pracę. Tutaj pomocna okazała się wiedza z informatyki i kartografii, a także ekologii. Zaplanowane działania miały obejmować oddzielnie zajęcia z geografii, informatyki oraz ekologii i plastyki. Okazało się, że młodzież szybko się integruje i porozumiewa. Integracja, to takie proste. Ścieżki edukacyjne w praktyce Grupa informatyków zaczęła współpracować z grupą geografów i ekologów. Wszyscy przedstawiciele wymienionych grup zainspirowali grupę plastyków prowadzoną przez grafika komputerowego Niżańskiego Centrum Kultury w Nisku. Powstały plakaty i foldery, wiele podstron internetowych pokazujących piękno naszej ziemi, które mają uświadomić społeczności Niska i powiatu niżańskiego wagę zjawiska dzikich wysypisk i zanieczyszczania środowiska przez ludzi, którzy przecież w nim żyją. Uczniowie poznali nowe techniki dotyczące tworzenia stron internetowych, zagadnienia obróbki grafiki. Zgłębili tajniki kartografii, obróbki graficznej map. Tutaj okazało się, jak ważna jest współpraca i wiedza z kilku dziedzin nauki oraz wymiana doświadczeń. Refleksja Na planowych zajęciach mówi się dużo o korelacji międzyprzedmiotowej tzw. ścieżkach edukacyjnych. Jak zrealizować ścieżki, kiedy zagadnienia omawiane na lekcji nie występują jednocześnie? Obróbka map elektronicznych za pomocą profesjonalnych programów graficznych, wiedza kartograficzna, statystyczna i plastyczna te dziedziny musiały występować jednocześnie, by można było zrealizować zamierzony cel. Sztywność programów nauczania pomimo teoretycznych założeń nie pozwala realizować wiedzy z zastosowaniem praktycznych rozwiązań. Szkoła, studia, mnóstwo nauki, lecz gdzie zastosowanie tej wiedzy? Wspaniały Dyrektor, wspaniali uczniowie. Nie omówimy tutaj wszystkich aspektów, które towarzyszyły realizacji projektu EkoNisko 2007.Dziękujemy Naszemu Dyrektorowi, który wyzwolił w nas szansę poszukiwania. Zawsze mobilizował nas do działań, które były w pewnych okresach realizacji zadań bardzo trudne. A uczniowie? Bez nich nie byłoby żadnych sukcesów. Na zajęciach w terenie poznajemy się nawzajem i tworzymy wielkie rzeczy. fot. P. Niećko A bobry mają się dobrze Tyle jest ciekawych miejsc w naszej okolicy, tyle pięknych zachodów słońca. Realizacja projektu miała ograniczony czas. Zastała nas zima. Ostatnie zajęcia to sesje fotograficzne poświęcone okolicom Sanu, zacho- 6 POWIAT NIŻAŃSKI biuletyn samorządowy

7 Nr 1 (16) OŚWIATA I WYCHOWANIE dom słońca i rzeźbom wykonanym przez nasze bobry. Powrócimy tutaj wiosną. Do zobaczenia na szlaku. Biblioteka otwarta dla wszystkich O tym, że uczyć się warto nie trzeba nikogo przekonywać. Szczególnie wiedza zdobywana w szkole średniej przynosi ogromną satysfakcję i możliwość wszechstronnego rozwoju. Przekonali się o tym uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, którzy brali udział w realizowanym zadaniu trwającym od 3 września do 21 grudnia 2007 r. Biblioteka otwarta dla wszystkich. Celem projektu było podniesienie i wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ze środowisk wiejskich, wykazującej problemy w nauce, o nierównym statusie materialnym, nie posiadającej tradycji czytelniczej. Plan projektu zakładał kilka form współpracy z uczniami wszystkich klas. Zgodnie z celami edukacyjnymi i wychowawczymi szkoły prowadzone były zespołowe zajęcia ścieżki czytelniczo-medialnej dla klas pierwszych i drugich. Wyjątkowe zainteresowanie wśród uczniów wzbudziły dwa konkursy: literacki i plastyczny. W konkursie literackim Z wizytą na Olimpie wzięło udział 15 osób. Konkurs odbywał się w październiku, w dwóch etapach: pisemnym i ustnym. Wyłonił 5 laureatów z pierwszych i drugich klas: I miejsce Dominik Gut i Katarzyna Krawiec II miejsce Krzysztof Koń i Anna Strojny III miejsce Magdalena Łuczak Uczniowie mieli również okazję do sprawdzenia swoich talentów artystycznych w drugim konkursie plastycznym: Książka w twórczości artystycznej uczniów, który trwał 4 tygodnie. Cieszył się ogromną popularnością, wzięły w nim udział 42 osoby. Jury konkursowe wyróżniło następujących laureatów: I miejsce Beata Tomczyk II miejsce Ewa Gutek, Agnieszka Kasprzyk III miejsce -Natalia Michałkiewicz Ponadto młodzież uczestniczyła w zorganizowanym Kole Bibliotecznym. W ramach zajęć koła zwiedziła w Bibliotece Miejskiej stałą wystawę poświęconą regionalnemu twórcy Janowi M. Gisgesowi. Kolejną niezwykle ciekawą wystawą była prezentacja w hallu biblioteki poświęcona życiu i twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Uczniowie zapoznali się z najważniejszymi dziełami mistrza. Niezwykle ważnym punktem projektu były zajęcia uzupełniające i wyrównawcze, przygotowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Nisku. Pod opieką nauczyciela młodzież klas trzecich uczestniczyła w lekcjach bibliotecznych dla maturzystów. Zajęcia te przyczyniły się do integracji środowiska szkolnego z instytucjami lokalnymi. W grudniu, który był miesiącem podsumowującym całokształt działań edukacyjno-wychowawczych uczestnicy dwóch konkursów przygotowali, wg scenariusza inscenizację pt. Olimp, po której wręczono laureatom konkursu literackiego i plastycznego nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. Oprawę plastyczną stanowiły nagrodzone i wyróżnione prace konkursu plastycznego. Jeżeli uczniowie zostali zachęceni, zmotywowani do sięgnięcia po książkę, jeżeli młodzież częściej odwiedza szkolną bibliotekę i oczekuje dalszych lekcji bibliotecznych, to cele zawarte w projekcie zostały zrealizowane. Jerzy Stelmach, Beata Michałowska, Ryszard Rębisz, Paweł Niećko Nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Nisku Liceum Ogólnokształcące w Rudniku nad Sanem wielki urok małej szkoły Jeśli sięgnąć do historii jest się czym chlubić. Chlubą napawa z pewnością historia liceum powstałego w 1944 roku z inicjatywy miejscowych działaczy i gorącym poparciu społeczeństwa świadomego, że istnienie szkoły średniej doda miasteczku prestiżu i przyniesie wymierne korzyści mieszkańcom. To początki warte pamięci współczesnych bez nich trudno byłoby wytłumaczyć trwałość i ogromnie długą tradycję Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem. Szkoły, która przez lata rozwijała się dzięki niejednokrotnie bezinteresownej pracy i staraniu mądrych i zacnych ludzi nie można nie nazwać wspólnym dobrem. Dzisiejsze liceum dziedziczy wszystkie niegdysiejsze zasługi kilku pokoleń Rudniczan i nosi w pamięci setki absolwentów, którzy w ciągu tych kilkudziesięciu lat tu rozpoczynali swoje dorosłe życie. Prócz wielkich, choć niewymiernych owoców wieloletniej działalności pracowników liceum i przychylnych mu ludzi jest ten najbardziej oczywisty, którym jest materialny testament budynek szkoły wraz z całą jego bazą lokalową, służącą uczniom do realizacji zadań edukacyjnych. Dzisiejsi uczniowie za wielki atut lokalowy szkoły, na pierwszym miejscu wymieniają specjalistyczne i doskonale wyposażone klasopracownie, przestronne i jasne korytarze szkolne, obecność pięknej sali gimnastycznej, siłowni, nowoczesnej pracowni multimedialnej, zasobnej biblioteki szkolnej z czytelnią, małej świetlicy a wreszcie auli szkolnej, która służy niejednokrotnie jako sala spotkań i centrum licznie odbywających się w szkole wydarzeń kulturalnych. Ostatnie kilka lat to w naszej placówce szereg remontów na czele z wymianą dachu, remontem sali POWIAT NIŻAŃSKI biuletyn samorządowy 7

8 OŚWIATA I WYCHOWANIE Nr 1 (16) fot. Janina Reichert gimnastycznej, wymianą okien na nowe we wszystkich klasopracowniach, zakupem nowych ławek szkolnych i krzeseł oraz nowoczesnych pomocy naukowych niezbędnych do podniesienia efektywności nauczania a wreszcie uzupełnieniem księgozbioru bibliotecznego. Wszystkie te działania z pewnością wpłynęły znacząco na ulepszenie jakości i komfortu nauki. Za tą zewnętrzną atrakcyjną otoczką kryje się duch szkoły, obecny przede wszystkim w jej uczniach, wśród których nie brak talentów i osobowości (w jak najlepszym słów tych znaczeniu). Jest to młodzież wrażliwa na potrzeby innych, czego dowodem jest wielkie zaangażowanie uczniów w akcje charytatywne, wolontariat, różnorodne inicjatywy kulturalne podejmowane nie tylko na terenie szkoły ale także gminy czy powiatu. Przytoczyć można choćby przykład corocznego uczestnictwa w Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej Eutrapelia. Dzięki uzdolnieniom plastycznym, wokalnym tanecznym czy aktorskim a także pomysłowości i kreatywności naszych uczniów, możemy się pochwalić pięknymi i twórczymi akademiami szkolnymi o charakterze patriotycznym, ekologicznym, profilaktyczno zdrowotnym, edukacyjnym czy refleksyjno okolicznościowym, w których uczestniczą oni z ogromnym zaangażowaniem i pasją. W szkole istnieją: koło taneczne, teatralne, szkolny chór męski, SKS. Redagowana jest gazetka szkolna New TCT, a także prowadzona przez uczniów radiola. Uczestniczymy w promowaniu zdrowia, przynależąc do Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Uczniowie niezwykle chętnie uczestniczą w różnorodnych inicjatywach edukacyjnych, a przede wszystkim: olimpiadach przedmiotowych, konkursach językowych, szkolnych konkursach wiedzy, konkursach artystycznych i sportowych. Dzięki harmonijnej współpracy z rodzicami i ich ogromnemu zaangażowaniu w życie szkoły organizowane są wspólne zabawy, imprezy klasowe i szkolne np. studniówki, półmetki, dyskoteki i ogniska klasowe. Ofertę edukacyjną staramy się uatrakcyjniać organizacją wycieczek klasowych lub ogólnoszkolnych o charakterze turystyczno krajoznawczym (Tatry, Bieszczady, Pieniny, Kraków, Warszawa, Lublin) a także kulturalno edukacyjnym (muzea, teatry, kina, biblioteki, miejsca pamięci narodowej). Ducha tworzą także nauczyciele, których praca znacząco wpływa na codzienność szkolną. Dla wszystkich, którzy znają rzeczywistość naszej szkoły nie będą wyświechtanym sloganem słowa, że otwartość i wzajemne zrozumienie panuje zarówno wśród kadry nauczycielskiej, jak i w relacjach: nauczyciel uczeń. Jako nauczyciele niewielkiej szkoły, mamy głęboką świadomość, że bez przyjaznej i przychylnej uczniom atmosfery, praca w niej byłaby niemożliwa. Kadrę nauczycielską tworzą więc ludzie niezmiernie oddani swojej pracy, traktujący ją niezwykle odpowiedzialnie. Kto baczniejszy, dostrzeże to np. w dużej ilości oferowanych zajęć pozalekcyjnych rozwijających wiedzę lub indywidualne talenty i zainteresowania uczniów. Prowadzone są zajęcia zarówno z uczniami szczególnie uzdolnionymi, jak i wszystkimi pragnącymi poszerzać swoją wiedzę z poszczególnych przedmiotów nauczania i rozwijać własną sprawność fizyczną. Szczególny nacisk kładziemy na realizację warsztatów dla maturzystów w ramach wszystkich przedmiotów wybieranych przez nich na egzaminie maturalnym. Liceum Ogólnokształcące w Rudniku nad Sanem jest szkołą przyjazną i otwartą dla wszystkich, którzy szukają spokojnej i dobrej przestrzeni dla rozwijania własnych pasji i zainteresowań. Ogromnym atutem szkoły jest jej klimat bo choć niewielka, posiada niepowtarzalny urok, o którym wiele razy mówią absolwenci uczący się tutaj od ponad sześćdziesięciu lat. Dlatego zapraszamy dziś do nas kolejne młode pokolenie gimnazjalistów stańcie się częścią historii szkoły, która stawia przede wszystkim na wychowanie do mądrego życia i dojrzałego człowieczeństwa. Wszystkim nam zależy na Waszej przyszłości, abyście dobrze przygotowali się do zadań jakie na Was czekają Jan Paweł II Joanna Anielska nauczycielka języka polskiego Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem fot. Janina Reichert 8 POWIAT NIŻAŃSKI biuletyn samorządowy

9 Nr 1 (16) OŚWIATA I WYCHOWANIE RCEZ w Nisku Szkołą Promujacą Zdrowie Z inicjatywy pani Dyrektor Grażyny Habigier-Pipskiej i koordynatora powiatowego Szkół Promujących Zdrowie pani Małgorzaty Frączek, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 12 lutego 2008 r. uchwałą Rady Pedagogicznej, przystąpiło do projektu Szkoła Promująca Zdrowie. Został powołany Zespół Promujący Zdrowie, w skład, którego wchodzą: p. Dyrektor jako przewodnicząca, dwóch koordynatorów (nauczyciele biologii), higienistka szkolna, pedagog szkolny, nauczyciele chemii i wychowania fizycznego, przedstawiciele rodziców. Zespół ten w oparciu o dokumentację szkolną, przystąpił do opracowania projektu działania na najbliższy rok. W projekcie szczególnie uwzględnia uzależnienia (alkohol, tytoń, narkotyki), wady postawy, złe nawyki żywieniowe oraz ekologię. Ruch Szkół Promujących Zdrowie (SzPZ) rozwija się w Europie od 15 lat i obejmuje obecnie 43 kraje stowarzyszone w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ), którym wspólnie patronują Światowa Organizacja Zdrowia (Biuro Regionalne dla Europy), Rada Europy i Komisja Europejska. Te trzy organizacje międzynarodowe wiążą z rozwojem tego ruchu nadzieje na lepszą jakość życia ludzi w zjednoczonej Europie. W Polsce popularyzację idei SzPZ rozpoczęto projektem Szkoła Promująca Zdrowie, realizowanym pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Wojnarowskiej. Od 1992 r. zaczęły powstawać wojewódzkie sieci szkół promujących zdrowie. Aktualnie sieci zorganizowano we wszystkich województwach i należy do nich 1200 szkół. Co kryje się pod nazwą Szkoła Promująca Zdrowie? Szkoła jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje, ale także żyje nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć, jest elementem środowiska lokalnego, oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują, jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania zdrowych wyborów. Promująca tworząca warunki (fizyczne i społeczne) sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia, umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia. Zdrowie ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii, decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych. Pierwszym działaniem koordynatorów, było stworzenie Gazetki Ściennej Szkoła Promująca Zdrowie, na której zamieszczane zostały materiały informacyjne dotyczące problematyki zdrowotnej. Rozpisany został konkurs plastyczny dla wszystkich uczniów na logo Szkoła Promująca Zdrowie. Szkolni koordynatorzy przygotowali dwuetapowy konkurs szkolny Olimpiada Zdrowia Wiesz Co Jesz?. 21 lutego 2008 r. wystawiona została tablica w holu przy wejściu głównym do budynku RCEZ, z materiałami pozwalającymi przygotować się uczniom do konkursu. Pierwszy etap Olimpiady odbył się 27 lutego 2008 r. Drugi etap odbył się 13 marca, na którym zostali wyłonieni laureaci. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na logo Szkoły Promującej Zdrowie oraz wystawa prac odbyło się 19 marca 2008 r., w trakcie wręczania dyplomów laureatom dwuetapowego konkursu Olimpiada Zdrowia Wiesz Co Jesz?. W ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie, RCEZ podejmowało następujące akcje: 1. Akcja uświadamiająca Sprzątanie świata r. 2. Zorganizowanie imprezy pod hasłem Rzuć palenie. Debata i konkurs nt. szkodliwości palenia fot. E. Cichocki POWIAT NIŻAŃSKI biuletyn samorządowy 9

10 OŚWIATA I WYCHOWANIE Nr 1 (16) tytoniu 22 listopada 2007 r. Akcja o szkodliwości palenia tytoniu trwała od listopada 2007 r. 3. Zorganizowanie Dnia Bez Papierosa. 4. Przeprowadzenie pogadanki wychowawców i pedagoga szkolnego na temat społecznych aspektów palenia papierosów. 5. Przeprowadzenie spotkań z uczniami przez pielęgniarkę szkolną, w ramach oświaty zdrowotnej, na temat szkodliwości palenia papierosów, wpływu substancji psychoaktywnych na organizm człowieka (nikotynizm, alkoholizm, narkomania), czynników ryzyka chorób układu krążenia. 6. W miejscach, w których uczniowie najczęściej palą papierosy wzmocnienie dyżurów nauczycieli. 7. Wprowadzenie za zgodą Rady Rodziców kary pracy porządkowej na terenie szkoły dla uczniów przyłapanych na paleniu papierosów. 8. Podjęcie współpracy z Policją w celu ograniczenia palenia na placu szkolnym i poza terenem szkoły. 9. Zorganizowanie konkursu szkolnego Olimpiada Zdrowia, promującego zdrowy styl życia, także bez papierosa. 10. Zrealizowanie w klasie 3E i 3G na lekcjach biologii 4 tematów dotyczących profilaktyki i zapobiegania HIV/AIDS. 11. Przeprowadzenie w dniu 28 listopada 2007 r. konkursu wiedzy o HIV/AIDS, w którym udział wzięło 45 uczniów. 12. Przygotowanie akcji informacyjnej z okazji Światowego dnia walki z AIDS, która odbyła się 30 listopada pod hasłem: W życiu jak w tańcu każdy krok ma znaczenie. 13. Zorganizowanie etapu szkolnego konkursu plastycznego pt. Porozmawiajmy o AIDS, oraz wysłanie prac na III Edycję Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego. 14. Na lekcjach wychowawczych uczniowie 9 klas oglądali film pt.,,aids w pigułce i uczestniczyli w pogadankach przygotowanych przez higienistkę szkolną listopada 2007 roku, z okazji,,światowego Dnia Walki z AIDS, 12 klas obejrzało prezentację multimedialną dotyczącą w/w tematu. Uczniowie, laureaci konkursu plastycznego i konkursu wiedzy o HIV/AIDS otrzymali z rąk pani Dyrektor dyplomy. Tego dnia uczniowie na znak solidarności z chorymi na AIDS przypinali czerwone wstążeczki wszystkim pracownikom szkoły i uczniom. 16. W ramach działalności Szkolnego Koła LOP stworzono Kącik Młodego Ekologa. 17. Przystąpienie szkoły do programu zbierania zużytych baterii Program REBA. Marianna Chudy, Andrzej Habigier nauczyciele biologii RCEZ Nisko fot. E. Cichocki Zespół Szkół w Jeżowem Tradycja szkolnictwa średniego w Jeżowem sięga roku Obecnie nasza szkoła kształci w wielu atrakcyjnych kierunkach i zawodach. Dobre warunki do nauki, nowoczesna, ciągle modernizowana pracownia informatyczna z dostępem do internetu, warsztaty szkolne, nowoczesne pracownie przedmiotowe, siłownia oraz wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej, otwartej na potrzeby i aspiracje poznawcze młodzieży to atuty szkoły. W ostatnim okresie szkoła odnosi spore sukcesy na polu dziennikarskim i twórczym w wymiarze ogólnopolskim a nawet międzynarodowym. Gazetka Post Scriptum została uznana najlepszą gazetką ponadgimnazjalną w Polsce, zdobywając Pałuckie Pióro 2005 w Wągrowcu oraz II nagrodę w konkursie Potęga Prasy w Łodzi. Ponadto wygrała obie edycje Podkarpackiego Konkursu Gazetek Szkolnych w Leżajsku. Dwoje naszych uczniów uzyskało tytuł Pismaka Roku 2007 i 2008 w konkursie Forum Pismaków w Wałbrzychu, który przysługuje najlepszym dziennikarzom szkolnym w Polsce. Uczniowie szkoły odnosili sukcesy w ogólnopolskich konkursach literackich w Warszawie ( Rytmy nieskończoności ), w Słupsku i w Rzeszowskich Dniach Kultury Szkolnej. Kilku uczniów szkoły dotarło do okręgowego szczebla olimpiad przedmiotowych (historia, biologia, matematyka, informatyka). Do sukcesów szkoły można niewątpliwie zaliczyć najlepsze wyniki maturalne oraz z egzaminów zawodowych w powiecie niżańskim w ostatnich dwóch la- 10 POWIAT NIŻAŃSKI biuletyn samorządowy

11 Nr 1 (16) OŚWIATA I WYCHOWANIE tach. Wyniki te nie odbiegają od średnich krajowych, a nawet często są od nich lepsze. Cechuje naszą szkołę ponadto swoisty mikroklimat, tworzony przez młodych nauczycieli, traktujących uczniów w sposób partnerski. Szkoła, w której wszyscy się znają i szukają zrozumienia, łagodzi wychowawcze problemy i zagrożenia. Warunki w niej panujące sprzyjają także nadrobieniu ewentualnych braków czy opóźnień dydaktycznych, by móc kontynuować naukę i podjąć studia. Lokalizacja szkoły umożliwia dogodny dojazd do niej z różnych kierunków. Uczęszcza do niej młodzież nie tylko z gminy Jeżowe, ale i innych gmin powiatu niżańskiego. Stanisław Haduch Dyrektor ZS w Jeżowem Dyrektor Zespołu Szkół w Jeżowem fot. Ł. Chmielik Sto Lat Tradycji Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem informują o planowanych na miesiąc październik tego roku uroczystych obchodach 100- lecia naszej Szkoły. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych (absolwentów, nauczycieli- emerytów, rodziców, sponsorów, przyjaciół szkoły i innych) do współpracy w celu przygotowania tej tak doniosłej uroczystości. Zainteresowanych prosimy o kontakt ze szkołą w sprawie: Zjazdu Absolwentów Balu Absolwentów Spotkań z wychowawcami Spotkań towarzyskich klas lub roczników Sponsorowania imprez Patronat honorowy na obchodami Stulecia Szkoły zgodzili się przyjąć: Starosta Niżański Pan Władysław Pracoń, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Pan Waldemar Grochowski. Edward Wołoszyn Dyrektor Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem POWIAT NIŻAŃSKI biuletyn samorządowy 11

12 Wybór kierunku kształcenia to decyzja skomplikowana i zwłaszcza w obecnych czasach naznaczona dużym ryzykiem. Trudno bowiem dokładnie przewidzieć zdobycie jakiego zawodu zagwarantuje pracę, dobre zarobki, możliwość awansu. Jakie wybory pozwolą uniknąć stresów bezrobocia czy długotrwałego poszukiwania miejsca zatrudnienia. Młodzież, która ma za zadanie zaplanowanie własnej kariery zawodowej czuje się nierzadko do tego nieprzygotowana. Wielu młodych ludzi niechętnie zastanawia się nad swoją przyszłością, odkłada decyzję na ostatnią chwilę albo kieruje się w swoich wyborach mało istotnymi przesłankami (np. wyborami przyjaciół lub kolegów). Młodzież często ma trudności w odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie mam zainteresowania? Co pragnę w życiu osiągnąć? Co jest dla mnie ważne?. Niektórzy przyjmują postawę bierną, oczekują, że ktoś rodzice, szkoła zadecyduje za nich. Część młodych ludzi mimo dobrego potencjału intelektualnego, z powodu nadwrażliwości, małej odporności na stres, braku wiary w siebie dokonuje wyborów znacznie poniżej swoich możliwości. Są też osoby posiadające szerokie zainteresowania i wiele osiągnięć na różnych polach, których problem polega na nieumiejętności dokonania wyboru tego, co ma się stać wiodącym kierunkiem działań, ustalenia hierarchii celów. Niektórzy znają siebie, posiadają adekwatną samoocenę i określone plany na przyszłość, ale poszukują konkretnych informacji na temat szkół, zawodów. Nie wolno wybierać za młodzież. Ważne jest też, aby nie zostawiać młodych ludzi samym sobie, ale towarzyszyć Im w procesie podejmowania decyzji. Młodzież najczęściej zwraca się o poradę do swoich rodziców. Czasami prosi o zdanie także cenionych i lubianych nauczycieli, pedagogów szkolnych. Chętnie wymienia uwagi na temat swoich planów z kolegami. Wykorzystując tę chęć przedyskutowania problemu, jakim jest wybór szkoły, trzeba ukierunkować myślenie i działania młodzieży na: l. Poszerzanie wiedzy o sobie Pomocne będą tu odpowiedzi na pytania: Jaki jesteś? Jakie masz zainteresowania? Z jakich przedmiotów osiągasz najlepsze oceny? Z jakich dziedzin najchętniej pogłębiasz wiedzę? Jakie masz mocne strony-uzdolnienia, umiejętności? Co sprawia Ci trudność? Jaki jest Twój stan zdrowia? (w przypadku młodzieży z problemem zdrowotnym, warto odpowiednio wcześniej ustalić, jeszcze przed złożeniem dokumentów, zwłaszcza do szkoły zawodowej, czy budowa ciała i ogólny stan fizyczny nie będą przeszkodą w sprostaniu wymaganiom stawianym przez dany zawód). OŚWIATA I WYCHOWANIE Co dalej? Jaka szkoła? Jaki zawód? Nr 1 (16) 2. Poszerzanie wiedzy o zawodach Ważna jest tu obserwacja pracy osób z najbliższego środowiska, ale także poznawanie innych, mniej popularnych zawodów. Zdobywanie informacji o warunkach pracy, używanych narzędziach, zarobkach, możliwościach zatrudnienia. 3. Zdobywanie wiadomości o możliwościach dalszego kształcenia Niezbędne jest zapoznanie się z siecią lokalnych szkół oraz ustalenie poziomu kształcenia. Przed wyborem szkoły trzeba dowiedzieć się o niej jak najwięcej pytać wszystkich, do których mamy zaufanie, a którzy o danej szkole coś wiedzą (znajomych, rodzinę, uczniów tej szkoły, znajomych nauczycieli). Warto przeanalizować zebrane informacje o wybranej placówce. Trzeba też koniecznie odwiedzić szkołę osobiście poczuć jej klimat, atmosferę. Można skorzystać także z pomocy w wyborze kierunku dalszego kształcenia, jaką oferuje Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna. Do Poradni uczeń może zgłosić się sam lub za pośrednictwem rodziców lub szkoły. Czasem wystarczy tylko szczera, wnikliwa rozmowa z psychologiem lub pedagogiem, czasem niezbędne są badania specjalistyczne. W każdym przypadku, pracownicy poradni udzielą uczniowi niezbędnej pomocy. Aby odpowiedzieć na potrzeby uczniów i ich rodziców oraz udzielić fachowej pomocy, pracownicy działu poradnictwa zawodowego: systematycznie diagnozują zapotrzebowanie uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej gromadzą, aktualizują i udostępniają informacje o szkołach i zawodach wskazują młodzieży, rodzicom i nauczycielom inne źródła informacji zawodowych, takie jak: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej czy Urząd Pracy udzielają indywidualnych porad zawodowych uczniom i ich rodzicom prowadzą specjalistyczne badania psychologicznopedagogiczne określające możliwości i predyspozycje zawodowe ucznia, i na tej podstawie ukierunkowują wybór pomagają uczniom z problemami zdrowotnymi, wspólnie z lekarzem prowadzącym określają wskazania i przeciwwskazania do pracy zawodowej wydają Opinie w sprawie przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej. Uczniowie posiadający takie opinie przy równej ilości punktów mają pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły 12 POWIAT NIŻAŃSKI biuletyn samorządowy

13 Nr 1 (16) OŚWIATA I WYCHOWANIE ukierunkowują uczniów kształcących się w systemie szkolnictwa specjalnego w wyborze kształcenia ponadgimnazjalnego w oparciu o diagnozę psychologiczno-pedagogiczną. Pracownicy działu poradnictwa zawodowego dużą część swoich zadań realizują bezpośrednio w szkołach. Tam również udzielają indywidualnych porad, prowadzą konsultacje z nauczycielami i pedagogami szkolnymi, a przede wszystkim prowadzą Warsztaty aktywizujące wybór szkoły i zawodu. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi. Uczestnicząc w nich, młodzież ma okazję nie tylko słuchać i uczyć się, ale również działać, przeżywać i doświadczać. Pracownicy poradni pokazują jak: poznać własne zainteresowania i zamiłowania, uzdolnienia, cechy charakteru i stan zdrowia zdobyć informacje o szkołach i aktualnych kierunkach kształcenia poznać interesujące zawody uświadomić sobie własne mocne strony i ograniczenia skonfrontować własne możliwości z wymaganiami zawodu, a w konsekwencji trafnie wybrać zawód dla siebie. Rezultatem wszystkich tych działań powinien być świadomy, możliwie zgodny z zainteresowaniami, uzdolnieniami, predyspozycjami oraz potrzebami społeczno ekonomicznymi regionu, wybór zawodu lub adekwatnej szkoły czy uczelni. mgr Krystyna Brzóskiewicz pedagog mgr Monika Sakowska psycholog Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku Dni Otwarte w Szkołach Ponagimnazjalnych w Powiecie Niżańskim 9 kwietnia 2008 r. Zespół Szkół w Jeżowem 9 10 kwietnia 2008 r. Liceum Ogólnokształcące w Rudniku nad Sanem kwietnia 2008 r. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 19 kwietnia 2008 r. Liceum Ogólnokształcące w Nisku 25 kwietnia 2008 r. Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem POWIAT NIŻAŃSKI biuletyn samorządowy 13

14 OŚWIATA I WYCHOWANIE Nr 1 (16) OFERTA EDUKACYJNA szkół ponadgimnazjalnych powiatu niżańskiego na rok szkolny 2008/2009 Liceum Ogólnokształcące w Nisku prowadzi nabór do następujących klas: Klasa humanistyczno prawnicza (2 oddziały) z rozszerzonym: językiem polskim, historią oraz wiedzą o społeczeństwie. Oferta przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych prawem, kulturoznawstwem, psychologią, naukami politycznymi, stosunkami międzynarodowymi, historią, socjologią, polonistyką czy europeistyką. Klasa biologiczno chemiczna (1 oddział) z rozszerzoną biologią i chemią oraz fizyką i astronomia w zakresie podstawowym ze zwiększoną liczbą godzin na nauczanie tego przedmiotu. Oferta dla uczniów interesujących się przedmiotami przyrodniczymi. Absolwenci mogą podjąć studia na kierunkach: biologia, chemia, ochrona środowiska oraz na akademii medycznej i na akademii rolniczej. Klasa matematyczno jezykowa (1 oddział) z rozszerzoną matematyką i językiem angielskim oraz zwiększona liczba godzin technologii informacyjnej, fizyka i astronomia w zakresie podstawowym ze zwiększoną liczbą godzin na nauczanie tego przedmiotu. Oferta przeznaczona dla uczniów wykazujących predyspozycje językowe i interesujących się matematyką i fizyką. Oferta pozwoli przyszłym absolwentom kontynuować naukę na kierunkach ścisłych, jak i filologicznych. Liceum Ogólnokształcące w Rudniku nad Sanem prowadzi nabór do następujących klas: klasa humanistyczno językowa z rozszerzonym językiem polskim, historią, językiem angielskim klasa przyrodniczo matematyczna z rozszerzoną biologią, matematyką, językiem angielskim klasa turystyczno sportowa z rozszerzoną geografią, biologią, językiem angielskim oraz dodatkowymi godzinami z wychowania fizycznego. 14 POWIAT NIŻAŃSKI biuletyn samorządowy

15 Nr 1 (16) OŚWIATA I WYCHOWANIE Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 26 miejsce na Podkarpaciu w Ogólnopolskim rankingu szkół średnich 2007 roku dla Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku znalazło się na 26 miejscu w dziewiątym rankingu szkół ponadgimnazjalnych ogłoszonym przez redakcję dziennika Rzeczpospolita i miesięcznika Perspektywy. W roku szkolnym 2006/2007 osiągnięcia RCEZ w Nisku to: 3 finalistów w Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości, 3 laureatów (III miejsce w kategorii: Pomoc dydaktyczna) w Olimpiadzie Turniej Młodych Mistrzów Techniki, 9 laureatów w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym: III miejsce i wyróżnienie w kategorii: Badania na rzecz środowiska (5 uczniów), III miejsce i wyróżnienie w kategorii: Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony środowiska naturalnego (4 uczniów), 1 laureat wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackim Moją młodość buduję potęgą dobra, 2 finalistów w X Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej, 1 uczeń uczestniczył w finale IX Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Prawie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 2 uczniów uczestniczyło w finale Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego z okazji Jubileuszowego Roku Rodziny. RCEZ prowadzi nabór do następujących klas: 1) na podbudowie gimnazjum: Technikum 4-letnie w zawodach: technik informatyk (1 oddział) technik elektronik (1 oddział) technik elektryk (1 oddział) technik mechatronik (1 oddział) technik telekomunikacji (1 oddział) W ofercie edukacyjnej są również różnorodne zajęcia pozalekcyjne: kółko biologiczne, chemiczne, elektroniczne, elektrotechniczne, historyczne, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyczne, plastyczne, projektowania graficznego CAD/CAM/CAE, kółko przygotowujące do Konkursu Fizycznego Lwiątko, teatralne, wiedzy o kulturze, wiedzy pożarniczej, kółko projektów fizycznych. Uczniowie naszej szkoły działają w Szkolnym Klubie Geograficznym, Szkolnym Klubie Przedsiębiorczości, Szkolnym Kole LOP, Programie Edukacyjnym Newsweeka, redakcji gazetki szkolnej News, zespole muzycznym, uczestniczą w zajęciach sportowych w ramach szkolnej Ligi Piłki Nożnej, Siatkowej, Koszykowej i Ręcznej. Szkoła posiada bardzo dobrze wykształconą i stale doskonalącą się kadrę pedagogiczną. RCEZ w Nisku posiada odpowiednią do nowoczesnego kształcenia bazę technodydaktyczną i sportową. Szkoła posiada internat z 60 miejscami oraz stołówkę oferująca całodzienne wyżywienie. mgr Grażyna Habigier-Pipska Dyrektor RCEZ w Nisku fot. S. Straczyski Liceum Profilowane o profilu: ekonomiczno-administracyjnym (1 oddział) Zasadnicza Szkoła Zawodowa: elektryk (1 oddział) monter elektronik (1 oddział) elektromechanik (1 oddział) 2) na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej: Technikum Uzupełniające, 3-letnie w zawodzie: technik elektryk (1 oddział) fot. S. Straczyski POWIAT NIŻAŃSKI biuletyn samorządowy 15

16 OŚWIATA I WYCHOWANIE Nr 1 (16) Zespół Szkół w Jeżowem prowadzi nabór do następujących klas: Liceum Ogólnokształcące: Klasa humanistyczno dziennikarska przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym to język polski, historia i języki obce (dodatkowe zajęcia dziennikarskie) Klasa informatyczno językowa przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym to informatyka i języki obce: angielski, niemiecki (wakacyjna szkoła j. angielskiego) fot. Ł. Chmielik Technikum specjalność: technik technologii odzieży, technik budownictwa, oferta zajęć pozalekcyjnych: fot. Ł. Chmielik kółko dziennikarskie (gazetka szkolna) warsztaty poetyckie kółko teatralno recytatorskie kółka przedmiotowe dodatkowe zajęcia dla maturzystów zespół muzyczny zajęcia sportowe (sks, siłownia) Zespół Szkół w Ulanowie prowadzi nabór do następujących klas: Klasa filologiczno prawnicza z rozszerzonym językiem polskim, językiem obcym (angielski, niemiecki) i historią. W klasie filologiczno prawniczej proponujemy dla zainteresowanych uczniów zajęcia innowacyjne Niemcy bliżej. Klasa medyczno przyrodnicza z rozszerzoną biologią, geografią, chemią W tej klasie pomożemy zainteresowanym uczniom zgłębić tajniki wiedzy z zakresu chemii, biologii i geografii w zajęciach innowacyjnych Natura i medycyna: nauka pasja wyzwanie. Klasa matematyczno informatyczna z rozszerzoną informatyką, matematyką, językiem obcym (angielski, niemiecki) Nasza dodatkowa propozycja dla uczniów zainteresowanych tą klasą to zajęcia innowacyjne Z komputerem w przyszłość. Szkoła jako jedna z nielicznych w regionie posiada INTERNETOWY DZIENNIK UCZNIA, w którym uczniowie i ich rodzice lub opiekunowie, mogą fot. Dorota Nowak 16 POWIAT NIŻAŃSKI biuletyn samorządowy

17 Nr 1 (16) OŚWIATA I WYCHOWANIE sprawdzać aktualne oceny, obecność na lekcjach oraz wiadomości od wychowawcy klasy. fot. Dorota Nowak Zespół Szkół w Ulanowie to: 64 lata tradycji, Bezpieczeństwo, Solidna praca, Odpowiedzialność za każdego ucznia, Przyjacielskie grono, Otwartość na innowacje Wysoki procent zdawalności matury, Wysoki procent zdawalności na studia wyższe Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem prowadzi nabór do następujących klas: 1) na podbudowie gimnazjum: Technikum mechaniczne (4-letnie) kierunek (zawód): technik mechanik specjalizacje (do wyboru): obsługa i naprawa pojazdów samochodowych komputerowe wspomaganie projektowania programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC spawalnictwo i obróbka skrawaniem fot. W. Pisarski Technikum przemysłu drzewnego (4-letnie) kierunek (zawód): technik technologii drewna specjalizacje (do wyboru): meblarstwo i stolarka budowlana wikliniarstwo Zasadnicza szkoła zawodowa (3-letnia) kierunki (zawody): mechanik pojazdów samochodowych stolarz fot. W. Pisarski 2) na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej Technikum uzupełniające dla dorosłych (3-letnie) kierunek (zawód): technik mechanik specjalizacje: fot. W. Pisarski obsługa i naprawa pojazdów samochodowych komputerowe wspomaganie projektowania programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC spawalnictwo i obróbka skrawaniem POWIAT NIŻAŃSKI biuletyn samorządowy 17

18 SPORT Nr 1 (16) Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Niżańskiego fot. P. Potocki W dniu 1 marca 2008 r. w Rudniku nad Sanem odbył się Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Niżańskiego. Wyniki turnieju przedstawiają się następująco: Grupa A IMPORT-EXPORT Domostawa THE POLICE Nisko 2:1 (25-21); (20-25); (15-10) HOTEL GALICJA Ulanów TPD Racławice 2:0 (25-11); (25-13) IMPORT-EXPORT Domostawa TPD Racławice 2:0 (25-14); (25-18) HOTEL GALICJA Ulanów THE POLICE Nisko 2:0 (25-17); (25-20) IMPORT-EXPORT Domostawa - HOTEL GALICJA Ulanów 2:0 (25-19); (25-15) THE POLICE Nisko TPD Racławice 2:0 (25-22); (25-21) Tabela Grupy A 1. IMPORT-EXPORT Domostawa HOTEL GALICJA Ulanów THE POLICE Nisko TPD Racławice Grupa B WIKLINA Rudnik - ZS Rudnik nad Sanem 2:0 (25-9) ; (25-14) LO Ulanów - KARABACH Zarzecze 2:0 (25-17); (25-23) LO Ulanów WIKLINA Rudnik 2:1 (22-25); (25-15); (15-12) KARABACH Zarzecze ZS Rudnik nad Sanem 2:0 (26-24); (25-19) WIKLINA Rudnik - KARABACH Zarzecze 2:1 (18-25); (25-21); (15-9) LO Ulanów - ZS Rudnik nad Sanem 2:0 (25-10); (25-19) Tabela Grupy B LO Ulanów WIKLINA Rudnik nad Sanem KARABACH Zarzecze ZS Rudnik nad Sanem Grupa C BELFER Nisko - LEŚNIK Rudnik nad Sanem 2:0 (25-17); (25-22) NIESPODZIEWANKA Huta Krzeszowska BELFER Nisko 2:1 (25-18); (17-25); (15-13) LEŚNIK Rudnik nad Sanem NIESPODZIEWANKA Huta Krzeszowska 2:0 (25-10); (25-14) Tabela Grupy C 1. BELFER Nisko LEŚNIK Rudnik nad Sanem NIESPODZIEWANKA Huta Krzeszowska Mecze półfinałowe: LEŚNIK Rudnik nad Sanem - IMPORT-EXPORT Domostawa 2:0 (26-24); (25-21) BELFER Nisko - LO Ulanów 2:0 (25-19); (25-15) Mecz o 3 miejsce: IMPORT-EXPORT Domostawa LO Ulanów 2:0 (25-14); (25-20) Finał: LEŚNIK Rudnik nad Sanem BELFER Nisko 2-0 (25-22); (25-21) WYNIKI KOŃCOWE 1. LEŚNIK Rudnik nad Sanem 2. BELFER Nisko 3. IMPORT-EXPORT Domostawa 4. LO Ulanów 5. WIKLINA Rudnik nad Sanem 6. HOTEL GALICJA Ulanów 7-9. THE POLICE Nisko KARABACH Zarzecze NIESPODZIEWANKA Huta Krzeszowska ZS Rudnik nad Sanem TPD Racławice 18 POWIAT NIŻAŃSKI biuletyn samorządowy

19 Nr 1 (16) SPORT Wybrano najlepszych zawodników z drużyn które zajęły miejsca 1-4 Radosław Korzeniewicz / LEŚNIK Rudnik nad Sanem Sławomir Jarosz / BELFER Nisko Paweł Nalepa / IMPORT-EXPORT Domostawa Paweł Cudziło / LO Ulanów Zdobywcy miejsc 1-4 otrzymali puchary oraz nagrody rzeczowe, najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe które wręczali: Władysław Pracoń Starosta Niżański Waldemar Grochowski Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Piotr Potocki dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem Turniej rozegramy został w salach gimnastycznych: Publicznego Gimnazjum w Rudniku nad Sanem oraz Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem. Organizatorami turnieju byli: Starostwo Powiatowe w Nisku oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem. Piotr Potocki Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Rudniku nad Sanem fot. P. Potocki Rozwój kultury fizycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem Założenie i prowadzenie działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego Koszyczek przy SOSW w Rudniku nad Sanem Widząc potrzeby wychowanków placówki założyłem w październiku 2005 r. Uczniowski Klub Sportowy Koszyczek przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem. Klub realizuje swoje zadania współpracując z Dyrektorem, Radą Rodziców, Starostą Niżańskim, Burmistrzem Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz władzami samorządowymi i sportowymi. Różnorodność form zajęć pozwala wychowankom w atrakcyjny sposób spędzić czas wolny, rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania, umożliwia udziału w imprezach integracyjnych, zawodach sportowych z uczniami innych szkół oraz przedstawicielami różnych instytucji. Dzięki utworzeniu UKS-u życie sportowe Ośrodka nabrało rozmachu, a wychowankowie mogą realizować swoje pasje i rozwijać talenty. Przykładem mogą być zajęcia ruchowe na basenie, które pozwalają wszystkim dzieciom na pokonywanie lęku i panowanie nad emocjami w kontakcie z wodą. Kolejnym przykładem są spotkania integracyjne, które organizowane są cyklicznie ze środowiskiem uczniowskim zaprzyjaźnionych szkół masowych z Huciska i Rudnika nad Sanem oraz KPP i KPPSP z Niska. Celem spotkań jest integracja i przyjaźń wśród młodzieży poprzez uczestnictwo w zawodach i propagowanie tym samym kultury fizycznej i właściwej postawy sportowej. Udział naszych wychowanków w zawodach sportowych Olimpiad Specjalnych Polska i Sprawni Razem - stowarzyszeń na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie Sprawność fizyczna i zdobyte umiejętności w różnych dyscyplinach sportu muszą być sprawdzane i porównywane. Stanowi to dla sportowców zachętę i bodziec do dalszego doskonalenia się i rozwijania. Sport w życiu codziennym ludzi upośledzonych umysłowo, podobnie jak w życiu osób zdrowych odgrywa bardzo ważną rolę. Jako nauczyciel wychowania fizycznego doskonale wiem jak uprawianie sportu i podjęcie rywalizacji służy osiąganiu zadowolenia i poczucia osiągniętego sukcesu. Widząc potrzebę częstszego udziału naszych uczniów w różnego rodzaju zawodach wychowankowie zaczęli uczestniczyć z dużym sukcesem w imprezach sportowych Olimpiady Specjalne Polska międzynarodowego stowarzyszenia, którego oddziały funkcjonują w większości państw całego świata. Założyłem, że udział w zawodach sportowych różnego szczebla, jeszcze bardziej zmotywuje uczniów do pracy na treningach. Moja inicjatywa spotkała się POWIAT NIŻAŃSKI biuletyn samorządowy 19

20 SPORT Nr 1 (16) fot. M. Chmielowiec z aprobatą Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, nauczycieli i rodziców. Dzięki temu, że Ośrodek czynnie uczestniczy w zawodach Olimpiad Specjalnych, wychowankowie zyskali dwie godziny tygodniowo dodatkowych zajęć sportowych oraz możliwość wyjazdów na zawody sportowe na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. W czasie wyjazdów mieli okazję do poznawania nowych osób i nowych miejsca także możliwość uczestniczenia w zdrowej rywalizacji. Sprawdzają swoje możliwości i porównują się z innymi uczestnikami. Medale zdobywane na zawodach sportowych to ogromne przeżycie dla uczniów niepełnosprawnych i powód do dumy w ich środowisku lokalnym. Atmosfera życzliwości jaka panuje podczas zawodów pozytywnie wpływa na kształtowanie charakterów tych młodych ludzi, a uzyskiwane przez wychowanków wysokie osiągnięcia sportowe dają Ośrodkowi wiele satysfakcji, stanowią dodatkową motywację do dalszej systematycznej ciężkiej pracy. Organizowane do Zakopanego i Karpacza obozy sportowe przyczyniają się do osiągania lepszych wyników sportowych i równocześnie dają możliwość wypoczynku. Największym indywidualnym osiągnięciem sportowym naszego Ośrodka było zajęcie przez naszego wychowanka Piotra Matysiaka I-go miejsca w biegu na 200 m, II-go miejsca w biegu na 100 m i III-go miejsca w biegu sztafetowym 4x 100m, reprezentując Podkarpacie na IX Igrzyskach Ogólnopolskich w Warszawie w 2006r. Podczas ogólnopolskich turniejów piłki nożnej, które odbyły się w 2005r. w Olsztynie, w 2006r. w Łodzi i w 2007r. w Koninie jako koordynator ds. piłki nożnej byłem odpowiedzialny za przygotowanie reprezentacji Podkarpacia do udziału zawodach. Największy sukces drużyny to zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej w Koninie w 2007r. i II miejsca w Łodzi w 2006r. Aktywne uczestnictwo w imprezach sportowych, częste wyjazdy na zawody oraz uzyskiwane przez uczniów sukcesy, to dodatkowa możliwość promocji SOSW Współpraca z instytucjami miasta Rudnik na Sanem działającymi na rzecz kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej Od wielu lat mamy stały kontakt z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem. Wiele działań organizujących życie sportowe dzieci i młodzieży naszego Ośrodka wykonujemy współpracując z MOSiR-em. Dzieci uczestniczą w imprezach rekreacyjno-sportowych, które organizujemy na obiektach sportowych. Przykładem są organizowane cyklicznie turnieje piłki nożnej o randze wojewódzkiej, spotkania integracyjne oraz coroczny mityng lekkoatletyczny im. Bronisława Gancarza. Dzięki stałym kontaktom nasi wychowankowie mogą korzystać bezpłatnie z obiektów sportowych. Ma to bardo duże znaczenie, gdyż niesie to za sobą wzbogacenie oferty szkoły o dodatkowe zajęcia, nieujęte w programie nauczania. Ostatnio została nawiązana współpraca polegająca na organizowaniu wspólnych imprez sportowo rekreacyjnych z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Rudniku. Bardzo chętnie bierzemy udział we wszelkiego rodzaju działaniach integrujących naszych wychowanków. Spotykamy się na wspólnych piknikach integracyjnych, podczas których dzieci i młodzież z naszych placówek rywalizuje w zawodach sportowych. Udaną imprezą był wspólny turniej piłki nożnej na obiektach MOSiR w Rudniku nad Sanem oraz spotkanie z olimpijczykami w chodzie sportowym do Pekinu Grzegorzem Sudołem i Benjaminem Kucińskim. Dzięki współpracy z instytucjami państwowymi, samorządowymi i sportowymi wychowankowie naszego Ośrodka biorą udział w licznych imprezach, gdzie mogą wykazać się swoimi możliwościami, rywalizować z młodzieżą ze szkół masowych oraz zaproszonymi gośćmi. Mirosław Chmielowiec nauczyciel SOSW w Rudniku nad Sanem fot. M. Chmielowiec 20 POWIAT NIŻAŃSKI biuletyn samorządowy

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE NAUCZYCIELSKA EDUKACJA BIULETYN CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

Metoda projektów. Podsumowanie wdrożenia w 105 szkołach na podstawie projektu eszkoła Moja Wielkopolska

Metoda projektów. Podsumowanie wdrożenia w 105 szkołach na podstawie projektu eszkoła Moja Wielkopolska Metoda projektów Podsumowanie wdrożenia w 105 szkołach na podstawie projektu eszkoła Moja Wielkopolska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia.

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. 2010 Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. Opisanych 20 projektów zostało wyłonionych w ramach regionalnego konkursu.

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji

Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji i podsumowań. 10 lat niby niewiele, ale ile przez ten czas udało się zrobić. Ile ważnych rzeczy się wydarzyło! Nie jest łatwo na stronach tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

Promocja placówki oświatowej na przykładzie działań Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu.

Promocja placówki oświatowej na przykładzie działań Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu. Promocja placówki oświatowej na przykładzie działań Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu. Wstęp Metody promocji bezpośredniej są skuteczne i tanie. Najważniejsze z nich to wystąpienia publiczne,

Bardziej szczegółowo

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6 ISSN 2080-1831 Nr 6 (16) Czerwiec 2010 Narodziny tradycji akademickiej str. 8 Parzno dla śp. Prezydentów RP str. 9 Ścieżka w Domiechowicach, Emilinie i Parznie str. 11 Oldboy przy piłce str. 12 Uśmiech

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo