Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto."

Transkrypt

1 Protokół Nr LIV/14 z LIV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 marca 2014r. w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. św. Jana 10 w Pabianicach. Stan radnych -23 Obecnych 23 (zał. Nr 1) płyta CD - zał. Nr 2 Ad.1 Przewodniczący Rady Radosław Januszkiewicz -otworzył o godz LIV sesję Rady Miejskiej w Pabianicach. Powitał Radnych, Prezydenta z jego najbliższymi współpracownikami oraz pozostałych zaproszonych gości. Ad.2 Przewodniczący Rady Radosław Januszkiewicz poinformował, że rozszerzony porządek radni otrzymali (zał. Nr 3). Przeprasza, że zostały wprowadzone w trybie nagłym uchwały między innymi ze względu na RI, który miał uwagi. Do porządku innych uwagi nie było. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto. Ad.4 Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano radnych: Grażynę Wójcik, Rafała Boczkiewicza, Dariusza Wypycha. Radni wyrazili zgodę. Głosowanie: za przyjęciem składu 16, przeciw- 0, wstrzymało się -0. Przyjęto. Ad.5 Informacja o ważniejszych decyzjach i spotkaniach Prezydenta, Zastępcy Prezydenta oraz Sekretarza od dnia 22 lutego 2014 r. do 24 marca 2014 r. (zał. Nr 4). Prezydent wydał 36 zarządzeń. Prezydent Zbigniew Dychto: 1. W dniu 17 marca 2014 r. odbyło się spotkanie dot. ugody w sprawie 1

2 długu po SP ZOZ, w którym Starostwo Powiatowe w Pabianicach reprezentował radca prawny Powiatu. W związku z powyższym nie podjęto żadnych decyzji marca 2014 r. odbyła się rozprawa sądowa przeciw Starostwu Powiatowemu w Pabianicach w sprawie zwrotu długu za okres zarządzania SP ZOZ w Pabianicach. Przesłuchani zostali kolejni świadkowie. Następny termin rozprawy wyznaczono na 5 czerwca 2014 r. 3. Wysłano pismo do Pana Jarosława Dudy Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie pozyskania środków finansowych na adaptację obiektu dla WTZ marca 2014 r. PKO Bank Polski Regionalny Oddział Detaliczny w Łodzi i Urząd Miasta w Pabianicach wspólnie zorganizowali I Lokalne Forum Biznesowe w Pabianicach. W spotkaniu udział wzięło 48 przedstawicieli firm prowadzących działalność w Pabianicach oraz zainteresowani rozpoczęciem działalności. 5. Z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wpłynął protokół z kontroli projektu pn. Daj mi skrzydła, w którym nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących zwrotem środków finansowych. 6. Udział w komisjach Rady Miejskiej w Pabianicach. 7. Przyjęcia mieszkańców. Najważniejsze działania i spotkania p. G. Mackiewicza - Zastępcy Prezydenta Miasta: 1. Wyniki kontroli wykonawczej projektu Łaskowice. 2. Kontrola wykonawcza projektu Transport. 3. Przygotowanie wykazu kompleksowych remontów dróg i chodników. 4. Ustalenie zakresu prac na MOSiR Businka i Osiedlu Tysiąclecia. 5. Prace przy współorganizacji: 6. - Dni Pabianic, 7. - IV Półmaratonu ZHP, 8. - Dnia wody. 9. Udział w spotkaniach: Komitet sterujący projektem Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego, Konkurs wiedzy pożarniczej, Rada sportu. 13. Cotygodniowy objazd miasta. 14. Udział w komisjach Rady Miejskiej w Pabianicach i komisjach przetargowych. 15. Przyjęcia mieszkańców. 2

3 Najważniejsze działania i spotkania p. P. Rózgi Sekretarza Miasta: 1. Udział w pracach komisji przetargowych powołanych do wyłonienia wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. 2. Udział w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Udział w naradzie w Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej w sprawie organizacji w 2014 r. prac społecznie użytecznych w miejskich jednostkach organizacyjnych i innych podmiotach realizujących zadania publiczne. 4. Udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia, której przedmiotem obrad były m.in.: ocena racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy za rok 2013 oraz opinia dotycząca planu wydatków Funduszu Pracy na programy na rzecz promocji zatrudnienia i wyrażenie opinii dotyczącej Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy Udział w naradzie w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi dotyczącej organizacji i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. 6. Udział w oficjalnych spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez Urząd Miejski, instytucje i organizacje społeczne. 7. Wykonywanie stałych zadań określonych przepisami Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego dla Sekretarza Miasta oraz związanych z kierowaniem Kancelarią Prezydenta Miasta. Prezydent Miasta Zbigniew Dychto- poinformował, że w sprawie funkcjonowania sklepu z dopalaczami, jest umówiony z dyrektor sanepidu, komendant Policji też przyjdzie. Było skierowane pismo do Premiera i Ministerstwa Zdrowia, aby coś z tym zrobić,są następne miejsca w mieście i też chcą prowadzić tą sprzedaż. Radny Krzysztof Górny - zapytał o pismo dot. WTZ, kiedy zostało wysłane do Ministerstwa jak pan to ocenia i kiedy będzie odpowiedź. Nawiązał do sklepu z tzw. upominkami, pani z prokuratury wypowiadała się na temat walki z dopalaczami i my w świetle prawa prawie nic nie możemy zrobić. Radny Zbigniew Grabarz- ile firm w ubiegłym roku było w mieście, projekt Daj mi skrzydła co to jest. Radny Piotr Chrabelski zapytał o zarządzenie Nr 63, komisja opiniująca 3

4 dotację dla rozwoju sportu, kto wchodzi w skład i czym będzie się zajmowała. Prezydent Miasta Zbigniew Dychto- pismo wysłane czyli jest 30 dni na odpowiedź. Jaka jest realność otrzymania pieniędzy trudno powiedzieć. Sklep z upominkami- z-ca komendanta będzie zaproszony na Komisję Polityki Społecznej i powiedzą w którym miejscu jesteśmy. Do radnego Zbigniewa Grabarza- nie wie ile ale sprawdzi i powie. Pogram Daj mi skrzydła jest w szkołach dot. wyposażenia szkół.cały program to 600 tys. zł, a udział miasta 0. Z-ca prezydenta Grzegorz Mackiewicz- skład komisji jest 5 osobowy: G. Mackiewicz, G. Wójcik, P. Adamski, Ł. Stencel i W. Boryń -komisja będzie wyliczała ile pieniędzy dla klubów sportowych. Przewodniczący Rady Radosław Januszkiewicz- zapytał czy są pytania do Z- cy Prezydenta G. Mackiewicza. Radny Krzysztof Górny poprosił o rozwinięcie pkt. 4 ustalenie zakresu prac dot.businki i osiedla, Wykaz remontu dróg i chodników. Przewodniczący Rady Radosław Januszkiewicz- do dyr. Skowrońskiego zwrócił uwagę i poprosił o nieprzeszkadzanie w obradach. Radny Jacek Wróblewski- zapytał o wyniki kontroli inwestycji: Łaskowice i projektu Transport, jakie roszczenia z tego tytułu. Z-ca Prezydenta Grzegorz Mackiewicz zakres prac na MOSIR i osiedlu lecia, wynika to z sesji budżetowej i ustaleń klubowych, na Busince ma być wykonanie siłowni na wolnym powietrzu i urządzenie tego. Rozliczenie zadania to 50 tys. zł na zakup sprzętu - 14 elementów, 40 tys. zł na położenie kostki + chodnika, 10 tys. zł na doświetlenie. Osiedle lecia 25 tys. zł na teren wokół ul. Skłodowskiej utwardzenie nawierzchni i ustalono kwestie zmiany lokalizacji śmietnika, poszerzeni zatoki parkingowej. Wspólnoty się włączają, żeby pomóc w tym zadaniu,chodzi tam też o skwer i tam ma być trawnik + 1 lampa. -jeśli chodzi o pkt. 3 ustalono zakres ulic i chodników do remontów, były 4- krotne wyjazdy w teren, na chodniki więcej przeznaczono środków niż na ulice tys zł na chodniki --jeśli chodzi o pkt. 2- Kontrola Transport trwała 3 dni, objechali miejsca związane z inwestycją, wiaty, zatoki, nie powinno być większych zastrzeżeń. Łaskowice- to co prasa napisała jest prawdą, kontrola w ub. roku. Od pierwszego protokołu się odwołaliśmy. Drugi protokół wpłynął w piątek po południu. Chciałby podziękować tym osobom, którzy od lipca 2011r. się tym 4

5 zajmowali, stan jaki przejmowaliśmy był zły bo wykonawca się nie pojawiał, inwestor zastępczy nie chciał wejść na teren robót, były ograniczone środki, kwestia drogi serwisowych, obsypująca się skarpa, brak nasadzeń, słynna mapa rozstawienia kontenerów na makulaturę w 240 miejscach w mieście. Najważniejsze zastrzeżenia to dotyczące niezgodności zakupu pojemników ze studium, udało nam się wybronić bo inne pojemniki zakupiono spełniające wymogi i rozstawienie pojemników też udało nam się wybronić bo była zmiana ustawy. Słynna studia w Sudanie spełniła wymogi projektu i jest zgodna z ustawą i umową unijną, była sztywna liczba osób objęta programem na dzień realizacji studium było wpisanych 69 tys. mieszkańców, a jest 67 tys. Oceniając to stwierdza to był jeden wielki bałagan. Temat nie jest łatwy ale udało nam się wybronić. dziękuje P. Pietrzakowi, K. Klimkowi, A. Pietrowskiej. Na etapie kiedy go przejmowaliśmy ten projekt to było zagrożenie, że będzie do oddania cała kwota. Radny Krzysztof Górny -zapytał Z-cę prezydenta jak pan ocenia poziom swój poziom wiedzy pożarniczej. Z-ca Prezydenta G.Mackiewicz- jako strażaka po przeszkoleniu oceniam nieźle. Do informacji złożonej przez Sekretarza Pawła Rózgi. Radna Monika Cieśla- zapytała jak wyglądają przygotowania do Europarlamentu. Sekretarz Paweł Rózga- wybory odbywają się br. postępujemy wg nowego kodeksu, mamy stałe 46 obwody, do końca marca wyborcy mają prawo zgłaszać uwagi do zmiany siedzib OKW. Ad.6 Radny Piotr Chrabelski - w mieście odbył się półmaraton, który został zorganizowany profesjonalnie, w związku z tym ma 2 wnioski: -mimo wszystkich starań jakie były to nasz stadion nie jest przygotowany, jest fatalna bieżnia. Zgłasza wniosek, aby przygotować nawierzchnię spełniającą wymogi do takich zawodów. - drugi wniosek składa w imieniu klubu Niezablokowani, aby podkreślić rolę organizatora i wyróżnić Łukasza Ścibuta- nadając mu tytuł Zasłużony dla miasta Pabianic. Radny Jarosław Lesman- jest zbulwersowany dewastacją wiat autobusowych na ul. Piłsudskiego i Orla. Rodzice boją się wieczorem puszczać dzieci same z zajęć popołudniowych, zapytał czy zostały wzmożone patrole Straży 5

6 Miejskiej w tych okolicach. Czy te zajścia były zgłoszone na Policję. Radna Monika Cieśla zgłosiła interpelacje: - w sprawie instalacji tzw. sekundników informujących o zmianie światła ( zał.nr 5) - w sprawie budowy placów zabaw ( zał.nr 6) -zapytanie dot. dodatkowych zajęć dla dzieci dla 6- latków ( zał.nr 7) -podziękowała Naczelnik M. Szewczyk i jej wydziałowi za przyczynienie się do powstania Karty Dużej Rodziny -nawiązała do odpowiedzi jaką dostała na interpelację dot. ścieżek rowerowych co to za antagonizmy pomiędzy rowerzystami, a pieszymi. Radna Renata Uznańska-Bartoszek zgłosiła 4 interpelacje: -w sprawie miejsc parkingowych na ul. Smugowej ( zał.nr 8) - w sprawie naprawy chodnika Dąbrowskiego ( zał.nr 9) - w sprawie informacji nt. Wydatkowania środków w latach na remonty w MOSiR ( zał.nr 10) - w sprawie utwardzenia nawierzchni ul.15 pułku Wilków ( zał. Nr 11) Zapytała radnego Mariana Koczura- kiedy będą protokoły z zespołu Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Rady Radosław Januszkiewicz- poinformował, że pan M. Koczur dziś złożył protokół. Radna Grażyna Wójcik- zgłosiła 3 pytania: -jest okres wiosenny- czy urząd planuje jakieś nasadzenia drzew i krzewów nie tylko gazony i czy można pozyskać środki z WFOŚiGW GW, aby miasto bardziej zielone. -zniknęły plastikowe slupy ogłoszeniowe czy w to miejsce będą jakieś tablice czy inne słupy. - na działkach sprzedanych przez miasto lub powiat panuje straszny bałagan. np. ul. Pułaskiego, ul. Strażackiej, coś się powinno z tym zrobić. Radny Marian Koczur-zgłosił interpelację o przeznaczeniu rezerwy budżetowe na remonty mieszkań komunalnych ( zał. Nr 12). Radny Marcin Mieszkalski- w imieniu klubu Niezablokowani proponuje pomoc Prezydentowi w rozwiązaniu problemu sklepu z dopalaczami i umieszczenie tam kamery, sprawdził przepisy prawne i można kamerę umieścić na sygnalizatorze świetlnym. My jako klub pokryjemy koszt kamery. Proponuje, żeby przesył z kamery był na stronie internetowej urzędu miasta i stronach szkół. 6

7 Radny Andrzej Sauter- do Prezydenta -my niestety jako klub nie możemy zakupić tej kamery, Pan musi to zrobić ale zwrócimy koszt -350 zł. To jest pomysł klubu. Radny Krzysztof Górny zapytał kiedy podjęte będą działania w kwestii naprawy torowiska tramwajowego, wygląda fatalnie. Radny Krzysztof Rąkowski- poruszył 3 tematy: -brak odpowiedzi na jego interpelację z sesji październikowej, dot zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości, w celu zwiększenia zatrudniane. -stworzenie wodnego placu zabaw i wykorzystanie środków WFOŚiGW i NFOŚiGW, Spółka ZWiK tez mogłaby w tym uczestniczyć. -dot. poprawy estetyki w mieście przy udziale środków WFOŚiGW, w okresie zimowym na słupach mamy choinki świetlne, a latem może umieścić kwietniki. Daje to pod rozwagę. Radny Dariusz Wypych- dziękuje za decyzję zmiany kierunku na ul. Wolnościowej. -do dziś prosił o dokument, mówiący, że my nie możemy inwestować w związku z planem B, otrzymał dokument ale tam nie ma o tym ani słowa. - czeka na odpowiedź na jego propozycję podjęcia działań, aby podnieść dochody miasta w zgłosił zapytanie na piśmie dot. planowanych robót w Parku Słowackiego, czy to prawda, że ma być ogrodzony płotem i zamknięty (zał. Nr 13). Radny Marian Koczur- ma pytanie techniczne, związane z funkcjonowaniem Komisji Gospodarki Komunalnej, zawsze był wykaz ulic do remont do zaopiniowana przez komisję, teraz tego nie ma. Wczoraj rozmawiał z kolegą ze Stuttgartu, który powiedział, mu że ulica Ewangelicka ma być remontowana, a on o tym nie wiedział. Ad.7 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Górny przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach skarga nr 1.(zał. Nr 14). W dniu 11 lutego 2014 r. do Biura Rady Miejskiej w Pabianicach wpłynęła skarga Pani M. S., przekazana wg. Właściwości przez Wydział Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Przedmiotem skargi są nieprawidłowości w działaniu Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach w zakresie zmiany pracownika socjalnego oraz udzielenia 7

8 skarżącej znikomej pomocy finansowej. Skarżąca wskazuje na swoją złą sytuację materialną oraz na przewlekłą chorobę, na którą choruje mąż skarżącej. W kolejnym piśmie skarżąca wskazuje nieprawidłowości w udzieleniu odpowiedzi na pismo, na które odpowiedź powinien udzielić, zdaniem skarżącej, nie Dyrektor MCPS w Pabianicach a Prezydent Miasta Pabianic gdyż to do niego kierowane było pismo. Z wyjaśnień przedłożonych przez Prezydenta Miasta Pabianic, zawartych w piśmie skierowanym również do skarżącej z dnia r.ssg-i wynika, że,, pismo skarżącej z dnia r. dotyczące wyjaśnienia braku odpowiedzi na pismo z dnia r. skierowane do Prezydenta Miasta Pabianic o udzielenie zapomogi oraz zajęcie stanowiska w sprawie przyznania zapomogi przez Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach zostało przekazane do Dyrektora MCPS do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami w dniu r. Podstawą do przekazania wniosku do rozpatrzenia przez Dyrektora MCPS jest zapis art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, który stanowi: "Wójt (burmistrz, prezydent) udziela kierownikowi ośrodka pomocy społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnej w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. ". Z tego wynika, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie jest właściwy do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z pomocą społeczną, a jego decyzje wydane w tym zakresie mogą zostać w postępowaniu sądowym uznane za nieważne. W związku z powyższym wniosek skarżącej został przekazany do MCPS zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i powinien zostać rozpatrzony przez uprawniony do tego organ. Na mocy wyjaśnień złożonych przez Dyrektora MCPS w powyższej sprawie ustalono, że: - na złożony przez skarżącą wniosek z dnia r. (data wpływu do MCPS r.) oraz kolejny wniosek złożony w dniu r. z prośbą o pomoc na miesiąc luty 2014 r. w formie zasiłku celowego i okresowego, w dniu r. pracownik socjalny przeprowadził wywiad środowiskowy. Po przeprowadzeniu wywiadu i zebraniu materiału dowodowego Dyrektor MCPS wydała decyzje administracyjne na zasiłek celowy, okresowy, na posiłki w szkole dla syna itd. Zgodnie z treścią art. 2 ww. ustawy pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Z kolei art. 3 stanowi, iż pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w 8

9 warunkach odpowiadających godności człowieka. Ze złożonych przez Dyrektora wyjaśnień wynika, że MCPS wypełnia założenia ww. ustawy wobec rodziny skarżącej. Skarżąca jest systematycznie wspierana różnymi formami pomocy a zgłaszane przez nią potrzeby są zaspakajane w miarę możliwości finansowych ośrodka pomocy społecznej. Jednakże pomoc dla każdej rodziny musi być dystrybuowana zgodnie z planem finansowym MCPS tj. ogólną oceną potrzeb wszystkich mieszkańców w stosunku do możliwości budżetowych. Na wniosek złożony przez skarżącą w dniu 30 grudnia 2013 r., jak również wniosek z dnia 17 stycznia 2014 r., przekazany przez Urząd Miejski w Pabianicach do rozpatrzenia wg kompetencji oraz na wniosek z dnia 29 stycznia 2014 r. wydano decyzje administracyjne, od których zgodnie z zawartym w nich pouczeniem, przysługiwało skarżącej odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Ponadto odnosząc się do kwestii zmiany pracownika socjalnego informuję, że wniosek o zmianę pracownika socjalnego złożony w dniu r. został rozpoznany przez Dyrektora MCPS. Dyrektor nie znalazł jednak przesłanek do uznania prośby skarżącej za zasadną. Nadmienić tu należy, że na przestrzeni 21 lat sprawy rodziny skarżącej prowadzone były przez 11 pracowników socjalnych. Pracownicy ci często zmieniani byli na jej wniosek, co w przypadku innych rodzin znajdujących się pod opieką MCPS zdarza się wyjątkowo rzadko. Rada Miejska w Pabianicach po zapoznaniu się z treścią skargi, wyjaśnieniami Dyrektora MCPS w Pabianicach oraz opinią Komisji Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej uznaje podjęcie uchwały za zasadne. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Aleksandra Stasiak- przedstawiła pozytywną opinię komisji za oddaleniem skargi. Nie było głosów w dyskusji. Głosowanie: za przyjęciem uchwały w sprawie oddalenia skargi: za 19, przeciw-0, wstrzymało się -0. Podjęto uchwałę Nr LIV/690/14 (zał. Nr 15). Ad.8 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Górny przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach skarga nr 2.(zał. Nr 16). Postanowieniem z dnia 6 lutego 2014 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi zdecydowało o przekazaniu według właściwości Radzie Miejskiej w Pabianicach skargi Pana T.N. na pracownika socjalnego 9

10 Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach. Skarżący twierdzi, że pracownica MCPS jest gnębicielką, opiera się w swoich decyzjach na donosach sąsiadki. Skarżący twierdzi, że jest osobą niepełnosprawną, zamieszkuje z żoną w mieszkaniu na poddaszu o powierzchni 16m 2, którego nie jest w stanie wyremontować. Jest w trudnej sytuacji finansowej, która jest znana pracownikowi socjalnemu. Z wyjaśnień MCPS zawartych w piśmie MCPS/BB/8120/290/14 z dnia 6 marca 2014 r. wynika że:,, Pan w dn r złożył podanie do Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach z prośbą o przyznanie zasiłku stałego i opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z procedurą wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia faktycznej sytuacji klienta. Na skutek przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Miejskie Centrum Pomocy Społecznej uzyskało informacje z Urzędu Gminy w Pabianicach i Urzędu Miejskiego w Pabianicach, iż Pan figuruje w ewidencji podatników podatku od nieruchomości i podatku rolnego. Ustalono, że w/w jest współwłaścicielem gruntów przy ulicy..miejskie Centrum Pomocy Społecznej wydając decyzję administracyjną opiera się wyłącznie na zebranych dowodach, nie dopuszcza dowodów w postaci subiektywnych ocen innych osób. W toku postępowania wyjaśniającego na złożoną skargę, ustalono, że postępowanie wyjaśniające zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy, z zachowaniem wszystkich procedur, terminów i etyki zawodowej pracownika socjalnego.. Ponadto zwracam uwagę na kompetencje Pani B.B, która jest specjalistą pracy socjalnej I stopnia, od ponad 29 lat, rzetelnie wykonującym swoje obowiązki. W/w znana jest z ogromnej empatii w odniesieniu do problemów klientów Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach i realizacji zadań, jakie nakłada na nią ustawa o pomocy społecznej. Pan otrzymał decyzję administracyjną w dniu 8 stycznia 2014 roku, od której przysługiwało prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Decyzja ODM/223/2013 z dnia r. zawierała uzasadnienie i pouczenie o przysługującym prawie odwoławczym. Wobec braku zgody na odmowę przyznania zasiłku stałego i składek na ubezpieczenie zdrowotne, Pan mógł skorzystać z przysługującego prawa odwoławczego, ale odwołanie nie wpłynęło do MCPS. Po zapoznaniu się z treścią skargi, wyjaśnieniami Dyrektora MCPS w Pabianicach, oraz opinią Komisji Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej, Rada Miejska w Pabianicach uznaje podjęcie uchwały za zasadne. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Aleksandra Stasiak- przedstawiła pozytywną opinię komisji za oddaleniem skargi. 10

11 Nie było głosów w dyskusji. Głosowanie: za przyjęciem uchwały w sprawie oddalenia skargi: za 18, przeciw-0, wstrzymało się -0. Podjęto uchwałę Nr LIV/691/14 (zał. Nr 17). Pani Dyrektor MCPS- dziękuje za taką decyzję bo te 2 rodziny złożyły skargi niesłusznie, jedna dostaje co m-c 1680 zł, a druga miała możliwość odmowy do SKO i z tego nie skorzystała. Ad.9 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Górny przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Pabianic -skarga Nr 3 (zał. Nr 18) wraz z autopoprawką do uzasadnienia. W dniu 30 grudnia 2013 r. do Biura Rady Miejskiej w Pabianicach wpłynęła skarga Zarządcy Nieruchomości..na Prezydenta Miasta Pabianic, złożona w imieniu Pana J. B. Firma jest zarządcą nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul... Skarżący twierdzi, iż pomimo wielokrotnych prób porozumienia się z Urzędem Miejskim w Pabianicach nie jest możliwym wprowadzenia w tej nieruchomości zarządu właścicielskiego. Pełnomocnik skarżącego twierdzi ponadto, że Urząd nie przekazuje dokumentów dotyczących ww. nieruchomości oraz nie odpowiada na kierowane pisma w sprawie wypowiedzenia umów obecnym najemcom lokali. Jako przykład wskazuje pismo z dnia 27 lutego 2013r. kierowane do Prezydenta Miasta Pabianic, w którym skarżący proponuje ugodowe załatwienie sprawy. Pismo dotyczy możliwości zawarcia ugody dotyczącej nieruchomości położonej przy ul... polegającej na możliwości odkupienia przez Gminę ww. nieruchomości wraz z naniesieniami lub zamianie ww. nieruchomości na nieruchomość gruntową o porównywalnej wartości. Do skargi załączone zostało również pismo z 20 grudnia 2013 r. w których skarżący podnosi kwestie związane z wypowiedzeniem umów najmu, zmianą wysokości czynszu oraz udostępnienia dokumentów dotyczących nieruchomości przy ul... Z wyjaśnień złożonych przez Prezydenta Miasta Pabianic, zawartych w piśmie ZGM.Ns wynika: 1. Pismo z dnia r. przekazane do ZGM ( w Uzasadnieniu jest błędna data 22 luty 2013 r.) będące przedmiotem Skargi wyraża w opinii Radców Prawnych ZGM ofertę zawarcia umowy cywilno prawnej, jest przykładem zaproszenia do negocjacji strony, w tym przypadku Pana skierowane do Prezydenta Miasta Pabianic. W jego treści wielokrotnie pojawiają się sformułowania typu: proponuję, proszę rozważyć możliwość, itd. 2. Żaden przepis prawa nie nakłada obowiązku ustosunkowania się do tego typu 11

12 ofert i zaproszeń, tym bardziej do zastosowania trybu KPA. W treści tego pisma załączona jest w przedostatnim akapicie prośba o wyznaczenie terminu spotkania i propozycja uzgodnienia terminu za pośrednictwem Firmy. Takie spotkanie odbyło się z inicjatywy Pana Prezydenta Miasta Pabianic 16 stycznia 2014 r. 3. W świetle prowadzonego w tamtym czasie tj. 2012/2013 postępowania sądowego, na wniosek ZGM w sprawie nakazania właścicielkom przejęcia zarządu w/w nieruchomości oraz żądania zwrotu od ZGM kwoty około 80 tys. zł. Jako odszkodowania z tytułu władania przez ZGM tą nieruchomością, niezasadnym było ustosunkowywanie się w tym okresie do zarzutów stawianych ZGM - owi w omawianym piśmie sygnowanym przez Pana Prawnicy ZGM pozostawili wtedy sporne kwestie do rozstrzygnięcia przez sąd. Obecnie w I instancji zapadł wyrok Sądu Rejonowego orzeczony na korzyść ZGM- u i Gminy Miejskiej Pabianice. Współwłaścicielki złożyły apelację. Firma nie jest żadnym Zarządcą tej nieruchomości. W aktach ZGM znajduje się tylko pełnomocnictwo udzielone przez pana z dn. 20 lipca 2012 r. dla firmy do występowania w imieniu pełnomocnika współwłaścicielek jedynie w zakresie wszystkich czynności związanych z przejmowaniem przez właścicielki nieruchomości przy ul. Ale do dnia dzisiejszego tą nieruchomością zarządza cały czas z przymusu prawnego ZGM, bo właściciele unikają przejęcia tego zarządu, pomimo wielu wcześniejszych wezwań..po zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi skargi, opinią Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, Rada Miejska uznaje podjęcie uchwały za zasadne. Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji Marian Koczur komisja rozpatrywała, ale uzasadnienie było zbyt szerokie, wnioskowaliśmy żeby treść uchwały była zmieniona na przyjmuje, a nie oddala, dlatego nie opiniowała projektu. Prosi przewodniczącego o dyskusję nad formą skarg. Przewodniczący Rady Radosław Januszkiewicz- skoro komisja nie wydala opinii to prosi krótko, nie prowadźmy od nowa dyskusji. Prezydent Miasta Dychto- bezsporny jest fakt nieudzielenia odpowiedzi na pismo i tak proszę przyjąć. Radny Dariusz Wypych- sprawa 3 razy rozpatrywana, a fakt jest dziecinnie prosty bo do dziś skarżący nie dostał odpowiedzi i to jest przyczyną skargi. Jeśli ją oddalimy to jest to godzenie się na łamanie prawa. Tak naprawdę złożenie skargi na Prezydenta nie jest do końca trafne bo zawinił ZGM, który miał udzielić odpowiedzi bo była dekretacja Prezydenta. Bulwersuje go zachowanie ZGM który przysyła wyjaśnienia nie mające nic wspólnego ze skargą. Składa wniosek formalny zapis oddala zamienić na przyjmuję skargę. 12

13 Radny Andrzej Sauter- treść jednoznaczna sam wnioskodawca wyjaśnił, że Prezydent nie jest winny. Albo zamieńmy treść skargi na dyrektora ZGM, a jeśli na Prezydenta to tak jak jest. Prezydent powinien wyciągnąć konsekwencje wg ZGM. Radny Dariusz Wypych- pismo pana... było adresowane do Prezydenta podtrzymuje wniosek. Głosowanie: za przyjęciem wniosku, aby było przyjmuje skargę : za 9, przeciw-6, wstrzymało się -5. Podjęto. Radny Jacek Wróblewski dawniej był zwyczaj, że kiedyś podobne uchwały miały 2 wersje i wtedy mogły się wypowiedzieć komisje merytoryczne teraz wersja jednokierunkowa co wg niego jest to wiązanie rąk Rady. Wątpliwości jego też budzi to, że kiedyś były tylko skargi na prezydenta, a teraz są skargi na naczelników, dyrektorów czy to jest w zgodzie z ustawą o samorządzie chce opinie prawną. Radny Krzysztof Górny -zwyczajowy obyczaj może należy posłuchać strony ZGM. Radny Marian Koczur- przy okazji tej skargi jest kilka wątków. Skargi bywają od osób niezadowolonych z pewnych procedur, te procedury są jakie są. Trzeba rozpatrzyć skargę, a nie od razu wychodzić z ripostą. Uzasadnienie żeby było zmienione. Radny Rafał Boczkiewicz- zwrócił się do Przewodniczącego Rady o przestrzeganie regulaminu dot. czasu wypowiedzi do 3 minut. Sekretarz Miasta Paweł Rózga- zgodnie z przepisami KPA, skargi na wójta, burmistrza, prezydenta i kierowników jednostek organizacyjnych rozpatruje rada gminy. Skargi na pracowników rozpatruje kierownik jednostki. Radny Zbigniew Grabarz- sam składał wniosek, żeby rozpatrywać skargi dot. białego personelu szpitala i to radni Wróblewski i Koczur byli temu przeciwni. Dyrektor Skowroński wyjaśnił, że na piśmie, nie ma na nim takiej dekretacji Prezydenta, żeby przygotować odpowiedź do zainteresowanego. Zawsze na pismach jest dekretacja, proszę przygotować odpowiedź i tutaj tego nie było. To pismo było kierowane do Prezydenta i do nas przyszło tylko jako faks- świstek papieru. Dalej te sprawę prowadziła dyr Bryndziak, jest to 13

14 sprawa trudna. Prezydent Miasta Zbigniew Dychto- prosi zakończyć dyskusję i go ukarać, że nie udzielił odpowiedzi w ustawowym terminie. Głosowanie: za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia skargi: za 8, przeciw-3, wstrzymało się -6. Podjęto uchwałę Nr LIV/ 692 /14 (zał. Nr 19). Ad.10 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Górny przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni -skarga Nr 4 (zał. Nr 20). Pismem z dnia 5 marca 2014 r. Prezydent Miasta Pabianic przekazał Radzie Miejskiej w Pabianicach skargę na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach złożoną przez adwokata Panią... Skarżąca twierdzi, że wskutek działań Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach doszło do powstania szkody majątkowej, która wskutek opieszałości działań zwiększa się. W dniu 31 stycznia 2014 r. Na ul. Gen. W. Janke doszło do powstania szkody w samochodzie osobowym skarżącej, której przyczyną była dziura w ulicy i kawałek asfaltu, który uderzył w podwozie samochodu. Na miejsce zdarzenia wezwana została Policja, która poinformowała skarżącą, że zdarzenie jest drugim w tym samym miejscu w dniu 31stycznia 2014 r. i że o wcześniejszym poinformowany był ZDiZM. W dniu 3 lutego 2014 r. skarżąca wypełniła stosowny druk zgłoszenia szkody. 17 lutego 2014 r. odbyły się oględziny pojazdu przez rzeczoznawcę majątkowego ubezpieczyciela ZDiZM w Pabianicach. 3 marca 2014 r. skarżąca uzyskała informacje, że do dnia 3 marca 2014 r. ZDiZM nie doręczył odpowiedzi na pismo wysłane przez ubezpieczyciela. Skarżąca zwraca uwagę na art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. -o pracownikach samorządowych, który stanowi, że,,do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych, oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli. Skarżąca przytacza również art.817 1, art , k.c.,które nakładają na ubezpieczającego obowiązek niezwłocznego działania w przypadku zajścia zdarzenia objętego ryzykiem ubezpieczeniowym, obowiązek działania ubezpieczającego w celu zapobieżenia szkodzie, zmniejszeniu jej rozmiarów. W opinii skarżącej działanie ZDiZM jest wbrew ww. przepisom, doprowadza do coraz większych rozmiarów szkody w postaci rosnących kosztów wynajmu samochodu zastępczego w miejsce uszkodzonego środka trwałego należącego do skarżącej. Ponadto działania ZDiZM nie doprowadzają do pogłębiania zaufania do władz Miasta i pracowników samorządowych. 14

15 Z odpowiedzi Dyrektora ZDiZM na skargę Pani. zawartej w piśmie ZDiZM-SZ-S-1/1/1/686/2014/A/J z dnia 6 marca 2014 r. wynika :,, do Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej na piśmie przez Poszkodowaną została zgłoszona szkoda w dniu 3 lutego 2014 r. Pismem z dnia 10 lutego 2014 r. Zarząd skierował dokumentację szkody do ubezpieczyciela, w którym informował, że ubytek w jezdni mógł być powodem powstania szkody. W dniu 12 lutego 2014 r. przesyłka została wysłana z Pabianic przez Pocztę Polską. Do adresata przesyłka dotarła w dniu 14 lutego 2014 r. - na potwierdzenie tego faktu załączona jest kopia potwierdzenia odbioru. Przed wysłaniem pisma do ubezpieczyciela zarządza drogi jest zobowiązany do przygotowania pełnej dokumentacji szkody, łącznie z dokumentacją fotograficzną. W tym przypadku od momentu zgłoszenia szkody do zakończenia procedurysporządzenia dokumentacji, opisania szkody i wysłania upłynęło dziewięć dni kalendarzowych (siedem dni roboczych). W dniu 24 lutego 2014 r. ubezpieczyciel pismem z dnia 17 lutego 2014 r. (data wpływu 24 luty 2014 r.) przesłał potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o szkodzie z dnia 31 stycznia 2014 r. w rejonie skrzyżowania ulic Waltera Janke/Nawrockiego. Po trzech dniach ZDiZM wystosował ponownie w dniu 27 lutego 2014 r. pismo potwierdzające o wykruszeniu masy bitumicznej i powstaniu w jezdni w ww. Lokalizacji. Zdaniem zarządy drogi czynności podjęte przez ZDiZM były poprawne, bez opóźnień i nie można mówić o jakichkolwiek zaniechaniach czy opieszałości.po zapoznaniu się z treścią skargi, wyjaśnieniami Dyrektora ZDiZM w Pabianicach oraz opinią Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji Rada Miejska w Pabianicach uznaje podjęcie uchwały za zasadne. Pani skarżąca- uważa, że są nieścisłości w treści skargi ponieważ było to zdarzenie drugie w tym samym dniu. Przedstawiła zdarzenie. Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji Marian Koczur komisja zaopiniowała pozytywnie za oddaleniem skargi. Wyraża swoje oburzenie bo nie powiadomiono skarżącej o terminie posiedzenia i nie mogła swoich argumentów przedstawić. Radny Marian Koczur- dziś jechał ul Zachodnią i tam są spowalniacze i myślał o pani, jeśli dopuszczalne są spowalniacze to dziury też mogą być dopuszczalne jako spowalniacze. Radny Krzysztof Górny- skoro pani przytoczyła fakty może też wysłuchać pana dyrektora przed głosowaniem, aby uzyskać pełną wiedzę. Radny Rafał Boczkiewicz- jeśli dyrektor zabierze głos to chciałby dowiedzieć się co z pana pracownicą, i tym że nie wykonała pewnych czynności, jak 15

16 jest to uregulowane w przepisach. Uważa uwagi radnego, że w tym świetle i emocjach mówić o tych spowalniaczach za wstydliwe uwagi. Radny Marian Koczur- on się z tego nie śmiał. Dyrektor ZDIZM- to co pani mówiła, wkradł się błąd, było 9 dni kalendarzowych było wysłane zgłoszenie. Po 2 tygodniach mieli już przyjęcie szkody w Warszawie, istnieje obieg dokumentów między innymi: robienie dokumentacji, zdjęć, wysłanie przez pocztę i to trwa. Radny Krzysztof Górny-należy wyjaśnić czy pana pracownica udzieliła takiej informacji, że w ciągu 2 dni to będzie załatwione. Głosowanie: za przyjęciem uchwały w sprawie oddalenia skargi: za 18, przeciw-0, wstrzymało się -1. Podjęto uchwałę Nr LIV/ 693 /14 (zał. Nr 21). Ad.11 Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta przedstawiła projekt uchwały sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2014r proj. Nr 1 (zał. Nr 22). Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta -dot. kwoty zł, przewidywanej i zmniejszonych wpływów w dziale -Pomoc społeczna. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Rąkowski przedstawił pozytywną opinię komisji. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Aleksandra Stasiak- przedstawiła pozytywną opinię komisji. Nie było głosów w dyskusji. Głosowanie: za przyjęciem uchwały 21, przeciw-0, wstrzymało się -0. Podjęto uchwałę Nr LIV/ 694 /14 (zał. Nr 23) Ad.12 Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2014 r. - proj.2. ( zał. Nr 24 ) Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta -dot. kwoty zł. W związku z Decyzją z dnia 12 grudnia 2013 r. Prezydenta Miasta Pabianic o oddaniu od r. w trwały zarząd na rzecz Żłobka Miejskiego w Pabianicach z siedzibą przy ul. Konopnickiej 39 nieruchomości położonych : przy ul. P. Skargi 70, ul. Moniuszki 146 oraz ul. M. Konopnickiej 39 w/w jednostka zobowiązana jest do uiszczenia podatku od nieruchomości. Występuje konieczność przesunięcia środków z rezerwy ogólnej celem zabezpieczenia planu 16

17 wydatków żłobka w Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Rąkowski przedstawił pozytywną opinię komisji. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Aleksandra Stasiak- przedstawiła pozytywną opinię komisji. Nie było głosów w dyskusji. Głosowanie: za przyjęciem uchwały 20, przeciw-0, wstrzymało się -0. Podjęto uchwałę Nr LIV/ 695 /14 (zał. Nr 25). Ad.13 Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2014r proj. Nr 3 ( zał Nr 26 ); Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta -dot. kwoty 737 zł. W związku z Porozumieniem zawartym w dniu 31 października 2013 r między Gminą Miejską Pabianice a Burmistrzem Łasku dotyczącym zwrotu kosztów zatrudnienia katechety z tytułu uczęszczania na lekcję religii ucznia Gminy Łask w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym mieszczącym się przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Piotra i św. Pawła w Pabianicach ul. Zamkowa 8 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę wynikającą z Porozumienia a dotyczącą 2014 roku. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Rąkowski przedstawił pozytywną opinię komisji. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Aleksandra Stasiak- przedstawiła pozytywną opinię komisji. Nie było głosów w dyskusji. Głosowanie: za przyjęciem uchwały 19, przeciw-1, wstrzymało się 3. Podjęto uchwałę Nr LIV/ 696 /14 (zał. Nr 27). Ad.14 Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta przedstawiła uchwały zmian w budżecie miasta Pabianic na 2014r proj. Nr 4 ( zał 28 ); Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta- dot. kwoty zł. W związku z koniecznością dostosowania planowanych dochodów budżetu w zakresie 17

18 klasyfikacji budżetowej pochodzących z tytułu odpłatności rodziców za żywienia dzieci w grupie przedszkolnej objętej projektem UE Krasnale i Skrzaty bawią się i uczą w przedszkolu zachodzi potrzeba przeniesienia planowanych środków między paragrafami dochodowymi klasyfikacji budżetowej. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Rąkowski przedstawił pozytywną opinię komisji. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Aleksandra Stasiak- przedstawiła pozytywną opinię komisji. Nie było głosów w dyskusji. Głosowanie: za przyjęciem uchwały 22, przeciw-0, wstrzymało się -0. Podjęto uchwałę Nr LIV/ 697/14 (zał. Nr 29). Ad.15 Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta przedstawiła uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2013r proj. Nr 5 ( zał Nr 30); Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta- dot. kwoty zł. Zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej na 2014 r w kwocie zł przeznacza się na odszkodowanie zasądzone przez Sąd Okręgowy VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi dla pracownika Szkoły Podstawowej Nr 8 w Pabianicach. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Rąkowski przedstawił pozytywną opinię komisji. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Aleksandra Stasiak- przedstawiła pozytywną opinię komisji. Radny Marcin Mieszkalski w uzasadnieniu jest wypłata za odszkodowanie z jakiego tytułu, czego dotyczy. Skarbnik Elżbieta Pluta- dot odszkodowania z tytułu wypadku, spadła z drabiny. 18

19 Radny Marcin Mieszkalski -czy szkoła nie jest ubezpieczona. Naczelnik Waldemar Boryń- placówka ma ubezpieczenie ale z tytułu pracownika nie, bo gdyby wypadkowi uległo dziecko czy rodzic to byłoby ubezpieczenie. Radny Zbigniew Grabarz-inwestycja w ul. Karniszewickej była źle wykonana i nie można było dochodzić odszkodowania, nie rozumie tego bo oni się ubezpieczyli. Radny Andrzej Sauter- mamy 25 tys.zł za ubezpieczenie, wzięła to firma brokerska. Sprawa kuriozalna, że dziecko jest ubezpieczone, a pracownicy nie, czy coś zostało zrobione. Sekretarz Miasta Paweł Rózga- obecnie urząd i jednostki są ubezpieczone w drodze przetargu całe postępowanie przygotowuje firma brokerska. Pracownik jest ubezpieczony. Ta sytuacja dotyczy sprawy sprzed 2 lat kiedy placówki jeszcze same się ubezpieczały. Radny Marcin Mieszkalski do Prezydenta jedna z kolejnych uchwał, gdzie mamy taką sytuację bo 2 sprawy do tego samego worka, nie do końca zgadzam się z tym odszkodowaniem, dlaczego tego nie można rozbić na 2 osobne uchwały. Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta- odszkodowanie już było wypłacone i trzeba dołożyć te brakujące kwoty. Radny Andrzej Sauter- czyli najpierw płacimy, a potem uchwalamy. Przewodniczący Rady Radosław Januszkiewicz- szkoła musiała zapłacić i teraz im uzupełniamy. To jest wypadek sprzed 3 lat. Głosowanie: za przyjęciem uchwały 19, przeciw-2, wstrzymało się -2. Podjęto uchwałę Nr LIV/ 698 /14 (zał. Nr 31). Ad.16 Z-ca Prezydenta Grzegorz Mackiewicz przedstawił projekt uchwały opiniującej propozycję planu aglomeracji Łódź ( zał 32 ); Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne uprawnia sejmik województwa do wyznaczania aglomeracji po uzgodnieniu z właściwym 19

20 dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin. Aglomeracja ŁÓDŹ o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) została wyznaczona Rozporządzeniem NR 48/07 Wojewody Łódzkiego dnia 30 października 2007 r. Mając na uwadze potrzebę weryfikacji ww. aglomeracji zarówno w zakresie obszaru jak i wielkości, w kwietniu 2012 roku została przez Gminę Łódź przedłożona propozycja nowego planu zmieniającego wielkość RLM w aglomeracji. Wniosek o uaktualnienie RLM został opracowany na podstawie przedkładanych przez poszczególne Gminy objęte obszarem aglomeracji, w tym także i Miasto Pabianice, prognoz dotyczących ilości osób, które będą mogły skorzystać z systemu kanalizacji zbiorczej jak i zaktualizowanego zakresu rzeczowego inwestycji kanalizacyjnych. W dniu 19 lutego 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zwrócił się z prośbą o zaopiniowanie Propozycji Planu Aglomeracji Łódź uchwaloną dnia 10 lutego 2014 r., obejmującej obszar miast: Łódź, Pabianice, Konstantynów Łódzki oraz gmin: Ksawerów i Nowosolna. Do wniosku przedłożono Propozycję planu Aglomeracji Łódź, która składa się z części tabelarycznej, z części opisowej oraz z części graficznej. Wprowadzenie zmian ma nastąpić w zakresie wielkości aglomeracji, którą tworzą miejscowości: Łódź, Pabianice, Konstantynów Łódzki, Ksawerów, Wola Zaradzyńska, Natolin, Teolin. Konieczność tych zmian wynika z uwarunkowań demograficznych, które powodują zmniejszenie się równoważnej liczby ludności aglomeracji do Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji Marian Koczur- przedstawił pozytywną opinię komisji. 20

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00 i trwała do godz.. 13 25. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu w

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Nieobecni radni Krzysztof Gnacy, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 26 lutego 2015 r.

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 26 lutego 2015 r. Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 26 lutego 2015 r. Radny Jacek Kawka 96/V/15 ja mam interpelację, którą kieruję do Burmistrza Sawaryna, którego nie

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r.

przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r. PROTOKÓŁ NR LXXIV.2014 przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r. 1. OTWARCIE SESJI LXXIV sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorządu terytorialnego lata 2010-2014)

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

REJESTR INTERPELACJI, WNIOSKÓW I ZAPYTAŃ RADNEGO ADAMA KASZUBSKIEGO ZGŁOSZONYCH NA SESJACH RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE- VI KADENCJA

REJESTR INTERPELACJI, WNIOSKÓW I ZAPYTAŃ RADNEGO ADAMA KASZUBSKIEGO ZGŁOSZONYCH NA SESJACH RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE- VI KADENCJA REJESTR INTERPELACJI, WNIOSKÓW I ZAPYTAŃ RADNEGO ADAMA KASZUBSKIEGO ZGŁOSZONYCH NA SESJACH RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE- VI KADENCJA Lp. Data zgłoszenia, interpelacji wniosku 1. 29 grudnia 2010 roku Nazwa

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2013 OPRACOWANIE: Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa WYDAWCA: Fundacja Europejski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. P R O T O K Ó Ł N R XLV/2008 z czterdziestej piątej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 27 października 2008 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 Posiedzenie otworzył

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim ds. zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i porządku publicznego oraz Komisji ds. ds. finansów i budżetu, rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 1 P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 z XLIV sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 lutego 2013r. o godz.12.00 w sali audytoryjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.kos.gdyńskich

Bardziej szczegółowo

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/205 CZERWIEC 2009 W numerze: Wójt Kiwit w ogniu pytań mieszkańców gminy nadzwyczajna sesja rad: powiatu, miasta i gminy Ciechanów Laurka dla MOSiR Archeolodzy

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo