Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto."

Transkrypt

1 Protokół Nr LIV/14 z LIV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 marca 2014r. w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. św. Jana 10 w Pabianicach. Stan radnych -23 Obecnych 23 (zał. Nr 1) płyta CD - zał. Nr 2 Ad.1 Przewodniczący Rady Radosław Januszkiewicz -otworzył o godz LIV sesję Rady Miejskiej w Pabianicach. Powitał Radnych, Prezydenta z jego najbliższymi współpracownikami oraz pozostałych zaproszonych gości. Ad.2 Przewodniczący Rady Radosław Januszkiewicz poinformował, że rozszerzony porządek radni otrzymali (zał. Nr 3). Przeprasza, że zostały wprowadzone w trybie nagłym uchwały między innymi ze względu na RI, który miał uwagi. Do porządku innych uwagi nie było. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto. Ad.4 Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano radnych: Grażynę Wójcik, Rafała Boczkiewicza, Dariusza Wypycha. Radni wyrazili zgodę. Głosowanie: za przyjęciem składu 16, przeciw- 0, wstrzymało się -0. Przyjęto. Ad.5 Informacja o ważniejszych decyzjach i spotkaniach Prezydenta, Zastępcy Prezydenta oraz Sekretarza od dnia 22 lutego 2014 r. do 24 marca 2014 r. (zał. Nr 4). Prezydent wydał 36 zarządzeń. Prezydent Zbigniew Dychto: 1. W dniu 17 marca 2014 r. odbyło się spotkanie dot. ugody w sprawie 1

2 długu po SP ZOZ, w którym Starostwo Powiatowe w Pabianicach reprezentował radca prawny Powiatu. W związku z powyższym nie podjęto żadnych decyzji marca 2014 r. odbyła się rozprawa sądowa przeciw Starostwu Powiatowemu w Pabianicach w sprawie zwrotu długu za okres zarządzania SP ZOZ w Pabianicach. Przesłuchani zostali kolejni świadkowie. Następny termin rozprawy wyznaczono na 5 czerwca 2014 r. 3. Wysłano pismo do Pana Jarosława Dudy Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie pozyskania środków finansowych na adaptację obiektu dla WTZ marca 2014 r. PKO Bank Polski Regionalny Oddział Detaliczny w Łodzi i Urząd Miasta w Pabianicach wspólnie zorganizowali I Lokalne Forum Biznesowe w Pabianicach. W spotkaniu udział wzięło 48 przedstawicieli firm prowadzących działalność w Pabianicach oraz zainteresowani rozpoczęciem działalności. 5. Z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wpłynął protokół z kontroli projektu pn. Daj mi skrzydła, w którym nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących zwrotem środków finansowych. 6. Udział w komisjach Rady Miejskiej w Pabianicach. 7. Przyjęcia mieszkańców. Najważniejsze działania i spotkania p. G. Mackiewicza - Zastępcy Prezydenta Miasta: 1. Wyniki kontroli wykonawczej projektu Łaskowice. 2. Kontrola wykonawcza projektu Transport. 3. Przygotowanie wykazu kompleksowych remontów dróg i chodników. 4. Ustalenie zakresu prac na MOSiR Businka i Osiedlu Tysiąclecia. 5. Prace przy współorganizacji: 6. - Dni Pabianic, 7. - IV Półmaratonu ZHP, 8. - Dnia wody. 9. Udział w spotkaniach: Komitet sterujący projektem Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego, Konkurs wiedzy pożarniczej, Rada sportu. 13. Cotygodniowy objazd miasta. 14. Udział w komisjach Rady Miejskiej w Pabianicach i komisjach przetargowych. 15. Przyjęcia mieszkańców. 2

3 Najważniejsze działania i spotkania p. P. Rózgi Sekretarza Miasta: 1. Udział w pracach komisji przetargowych powołanych do wyłonienia wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. 2. Udział w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Udział w naradzie w Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej w sprawie organizacji w 2014 r. prac społecznie użytecznych w miejskich jednostkach organizacyjnych i innych podmiotach realizujących zadania publiczne. 4. Udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia, której przedmiotem obrad były m.in.: ocena racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy za rok 2013 oraz opinia dotycząca planu wydatków Funduszu Pracy na programy na rzecz promocji zatrudnienia i wyrażenie opinii dotyczącej Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy Udział w naradzie w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi dotyczącej organizacji i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. 6. Udział w oficjalnych spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez Urząd Miejski, instytucje i organizacje społeczne. 7. Wykonywanie stałych zadań określonych przepisami Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego dla Sekretarza Miasta oraz związanych z kierowaniem Kancelarią Prezydenta Miasta. Prezydent Miasta Zbigniew Dychto- poinformował, że w sprawie funkcjonowania sklepu z dopalaczami, jest umówiony z dyrektor sanepidu, komendant Policji też przyjdzie. Było skierowane pismo do Premiera i Ministerstwa Zdrowia, aby coś z tym zrobić,są następne miejsca w mieście i też chcą prowadzić tą sprzedaż. Radny Krzysztof Górny - zapytał o pismo dot. WTZ, kiedy zostało wysłane do Ministerstwa jak pan to ocenia i kiedy będzie odpowiedź. Nawiązał do sklepu z tzw. upominkami, pani z prokuratury wypowiadała się na temat walki z dopalaczami i my w świetle prawa prawie nic nie możemy zrobić. Radny Zbigniew Grabarz- ile firm w ubiegłym roku było w mieście, projekt Daj mi skrzydła co to jest. Radny Piotr Chrabelski zapytał o zarządzenie Nr 63, komisja opiniująca 3

4 dotację dla rozwoju sportu, kto wchodzi w skład i czym będzie się zajmowała. Prezydent Miasta Zbigniew Dychto- pismo wysłane czyli jest 30 dni na odpowiedź. Jaka jest realność otrzymania pieniędzy trudno powiedzieć. Sklep z upominkami- z-ca komendanta będzie zaproszony na Komisję Polityki Społecznej i powiedzą w którym miejscu jesteśmy. Do radnego Zbigniewa Grabarza- nie wie ile ale sprawdzi i powie. Pogram Daj mi skrzydła jest w szkołach dot. wyposażenia szkół.cały program to 600 tys. zł, a udział miasta 0. Z-ca prezydenta Grzegorz Mackiewicz- skład komisji jest 5 osobowy: G. Mackiewicz, G. Wójcik, P. Adamski, Ł. Stencel i W. Boryń -komisja będzie wyliczała ile pieniędzy dla klubów sportowych. Przewodniczący Rady Radosław Januszkiewicz- zapytał czy są pytania do Z- cy Prezydenta G. Mackiewicza. Radny Krzysztof Górny poprosił o rozwinięcie pkt. 4 ustalenie zakresu prac dot.businki i osiedla, Wykaz remontu dróg i chodników. Przewodniczący Rady Radosław Januszkiewicz- do dyr. Skowrońskiego zwrócił uwagę i poprosił o nieprzeszkadzanie w obradach. Radny Jacek Wróblewski- zapytał o wyniki kontroli inwestycji: Łaskowice i projektu Transport, jakie roszczenia z tego tytułu. Z-ca Prezydenta Grzegorz Mackiewicz zakres prac na MOSIR i osiedlu lecia, wynika to z sesji budżetowej i ustaleń klubowych, na Busince ma być wykonanie siłowni na wolnym powietrzu i urządzenie tego. Rozliczenie zadania to 50 tys. zł na zakup sprzętu - 14 elementów, 40 tys. zł na położenie kostki + chodnika, 10 tys. zł na doświetlenie. Osiedle lecia 25 tys. zł na teren wokół ul. Skłodowskiej utwardzenie nawierzchni i ustalono kwestie zmiany lokalizacji śmietnika, poszerzeni zatoki parkingowej. Wspólnoty się włączają, żeby pomóc w tym zadaniu,chodzi tam też o skwer i tam ma być trawnik + 1 lampa. -jeśli chodzi o pkt. 3 ustalono zakres ulic i chodników do remontów, były 4- krotne wyjazdy w teren, na chodniki więcej przeznaczono środków niż na ulice tys zł na chodniki --jeśli chodzi o pkt. 2- Kontrola Transport trwała 3 dni, objechali miejsca związane z inwestycją, wiaty, zatoki, nie powinno być większych zastrzeżeń. Łaskowice- to co prasa napisała jest prawdą, kontrola w ub. roku. Od pierwszego protokołu się odwołaliśmy. Drugi protokół wpłynął w piątek po południu. Chciałby podziękować tym osobom, którzy od lipca 2011r. się tym 4

5 zajmowali, stan jaki przejmowaliśmy był zły bo wykonawca się nie pojawiał, inwestor zastępczy nie chciał wejść na teren robót, były ograniczone środki, kwestia drogi serwisowych, obsypująca się skarpa, brak nasadzeń, słynna mapa rozstawienia kontenerów na makulaturę w 240 miejscach w mieście. Najważniejsze zastrzeżenia to dotyczące niezgodności zakupu pojemników ze studium, udało nam się wybronić bo inne pojemniki zakupiono spełniające wymogi i rozstawienie pojemników też udało nam się wybronić bo była zmiana ustawy. Słynna studia w Sudanie spełniła wymogi projektu i jest zgodna z ustawą i umową unijną, była sztywna liczba osób objęta programem na dzień realizacji studium było wpisanych 69 tys. mieszkańców, a jest 67 tys. Oceniając to stwierdza to był jeden wielki bałagan. Temat nie jest łatwy ale udało nam się wybronić. dziękuje P. Pietrzakowi, K. Klimkowi, A. Pietrowskiej. Na etapie kiedy go przejmowaliśmy ten projekt to było zagrożenie, że będzie do oddania cała kwota. Radny Krzysztof Górny -zapytał Z-cę prezydenta jak pan ocenia poziom swój poziom wiedzy pożarniczej. Z-ca Prezydenta G.Mackiewicz- jako strażaka po przeszkoleniu oceniam nieźle. Do informacji złożonej przez Sekretarza Pawła Rózgi. Radna Monika Cieśla- zapytała jak wyglądają przygotowania do Europarlamentu. Sekretarz Paweł Rózga- wybory odbywają się br. postępujemy wg nowego kodeksu, mamy stałe 46 obwody, do końca marca wyborcy mają prawo zgłaszać uwagi do zmiany siedzib OKW. Ad.6 Radny Piotr Chrabelski - w mieście odbył się półmaraton, który został zorganizowany profesjonalnie, w związku z tym ma 2 wnioski: -mimo wszystkich starań jakie były to nasz stadion nie jest przygotowany, jest fatalna bieżnia. Zgłasza wniosek, aby przygotować nawierzchnię spełniającą wymogi do takich zawodów. - drugi wniosek składa w imieniu klubu Niezablokowani, aby podkreślić rolę organizatora i wyróżnić Łukasza Ścibuta- nadając mu tytuł Zasłużony dla miasta Pabianic. Radny Jarosław Lesman- jest zbulwersowany dewastacją wiat autobusowych na ul. Piłsudskiego i Orla. Rodzice boją się wieczorem puszczać dzieci same z zajęć popołudniowych, zapytał czy zostały wzmożone patrole Straży 5

6 Miejskiej w tych okolicach. Czy te zajścia były zgłoszone na Policję. Radna Monika Cieśla zgłosiła interpelacje: - w sprawie instalacji tzw. sekundników informujących o zmianie światła ( zał.nr 5) - w sprawie budowy placów zabaw ( zał.nr 6) -zapytanie dot. dodatkowych zajęć dla dzieci dla 6- latków ( zał.nr 7) -podziękowała Naczelnik M. Szewczyk i jej wydziałowi za przyczynienie się do powstania Karty Dużej Rodziny -nawiązała do odpowiedzi jaką dostała na interpelację dot. ścieżek rowerowych co to za antagonizmy pomiędzy rowerzystami, a pieszymi. Radna Renata Uznańska-Bartoszek zgłosiła 4 interpelacje: -w sprawie miejsc parkingowych na ul. Smugowej ( zał.nr 8) - w sprawie naprawy chodnika Dąbrowskiego ( zał.nr 9) - w sprawie informacji nt. Wydatkowania środków w latach na remonty w MOSiR ( zał.nr 10) - w sprawie utwardzenia nawierzchni ul.15 pułku Wilków ( zał. Nr 11) Zapytała radnego Mariana Koczura- kiedy będą protokoły z zespołu Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Rady Radosław Januszkiewicz- poinformował, że pan M. Koczur dziś złożył protokół. Radna Grażyna Wójcik- zgłosiła 3 pytania: -jest okres wiosenny- czy urząd planuje jakieś nasadzenia drzew i krzewów nie tylko gazony i czy można pozyskać środki z WFOŚiGW GW, aby miasto bardziej zielone. -zniknęły plastikowe slupy ogłoszeniowe czy w to miejsce będą jakieś tablice czy inne słupy. - na działkach sprzedanych przez miasto lub powiat panuje straszny bałagan. np. ul. Pułaskiego, ul. Strażackiej, coś się powinno z tym zrobić. Radny Marian Koczur-zgłosił interpelację o przeznaczeniu rezerwy budżetowe na remonty mieszkań komunalnych ( zał. Nr 12). Radny Marcin Mieszkalski- w imieniu klubu Niezablokowani proponuje pomoc Prezydentowi w rozwiązaniu problemu sklepu z dopalaczami i umieszczenie tam kamery, sprawdził przepisy prawne i można kamerę umieścić na sygnalizatorze świetlnym. My jako klub pokryjemy koszt kamery. Proponuje, żeby przesył z kamery był na stronie internetowej urzędu miasta i stronach szkół. 6

7 Radny Andrzej Sauter- do Prezydenta -my niestety jako klub nie możemy zakupić tej kamery, Pan musi to zrobić ale zwrócimy koszt -350 zł. To jest pomysł klubu. Radny Krzysztof Górny zapytał kiedy podjęte będą działania w kwestii naprawy torowiska tramwajowego, wygląda fatalnie. Radny Krzysztof Rąkowski- poruszył 3 tematy: -brak odpowiedzi na jego interpelację z sesji październikowej, dot zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości, w celu zwiększenia zatrudniane. -stworzenie wodnego placu zabaw i wykorzystanie środków WFOŚiGW i NFOŚiGW, Spółka ZWiK tez mogłaby w tym uczestniczyć. -dot. poprawy estetyki w mieście przy udziale środków WFOŚiGW, w okresie zimowym na słupach mamy choinki świetlne, a latem może umieścić kwietniki. Daje to pod rozwagę. Radny Dariusz Wypych- dziękuje za decyzję zmiany kierunku na ul. Wolnościowej. -do dziś prosił o dokument, mówiący, że my nie możemy inwestować w związku z planem B, otrzymał dokument ale tam nie ma o tym ani słowa. - czeka na odpowiedź na jego propozycję podjęcia działań, aby podnieść dochody miasta w zgłosił zapytanie na piśmie dot. planowanych robót w Parku Słowackiego, czy to prawda, że ma być ogrodzony płotem i zamknięty (zał. Nr 13). Radny Marian Koczur- ma pytanie techniczne, związane z funkcjonowaniem Komisji Gospodarki Komunalnej, zawsze był wykaz ulic do remont do zaopiniowana przez komisję, teraz tego nie ma. Wczoraj rozmawiał z kolegą ze Stuttgartu, który powiedział, mu że ulica Ewangelicka ma być remontowana, a on o tym nie wiedział. Ad.7 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Górny przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach skarga nr 1.(zał. Nr 14). W dniu 11 lutego 2014 r. do Biura Rady Miejskiej w Pabianicach wpłynęła skarga Pani M. S., przekazana wg. Właściwości przez Wydział Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Przedmiotem skargi są nieprawidłowości w działaniu Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach w zakresie zmiany pracownika socjalnego oraz udzielenia 7

8 skarżącej znikomej pomocy finansowej. Skarżąca wskazuje na swoją złą sytuację materialną oraz na przewlekłą chorobę, na którą choruje mąż skarżącej. W kolejnym piśmie skarżąca wskazuje nieprawidłowości w udzieleniu odpowiedzi na pismo, na które odpowiedź powinien udzielić, zdaniem skarżącej, nie Dyrektor MCPS w Pabianicach a Prezydent Miasta Pabianic gdyż to do niego kierowane było pismo. Z wyjaśnień przedłożonych przez Prezydenta Miasta Pabianic, zawartych w piśmie skierowanym również do skarżącej z dnia r.ssg-i wynika, że,, pismo skarżącej z dnia r. dotyczące wyjaśnienia braku odpowiedzi na pismo z dnia r. skierowane do Prezydenta Miasta Pabianic o udzielenie zapomogi oraz zajęcie stanowiska w sprawie przyznania zapomogi przez Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach zostało przekazane do Dyrektora MCPS do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami w dniu r. Podstawą do przekazania wniosku do rozpatrzenia przez Dyrektora MCPS jest zapis art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, który stanowi: "Wójt (burmistrz, prezydent) udziela kierownikowi ośrodka pomocy społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnej w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. ". Z tego wynika, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie jest właściwy do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z pomocą społeczną, a jego decyzje wydane w tym zakresie mogą zostać w postępowaniu sądowym uznane za nieważne. W związku z powyższym wniosek skarżącej został przekazany do MCPS zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i powinien zostać rozpatrzony przez uprawniony do tego organ. Na mocy wyjaśnień złożonych przez Dyrektora MCPS w powyższej sprawie ustalono, że: - na złożony przez skarżącą wniosek z dnia r. (data wpływu do MCPS r.) oraz kolejny wniosek złożony w dniu r. z prośbą o pomoc na miesiąc luty 2014 r. w formie zasiłku celowego i okresowego, w dniu r. pracownik socjalny przeprowadził wywiad środowiskowy. Po przeprowadzeniu wywiadu i zebraniu materiału dowodowego Dyrektor MCPS wydała decyzje administracyjne na zasiłek celowy, okresowy, na posiłki w szkole dla syna itd. Zgodnie z treścią art. 2 ww. ustawy pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Z kolei art. 3 stanowi, iż pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w 8

9 warunkach odpowiadających godności człowieka. Ze złożonych przez Dyrektora wyjaśnień wynika, że MCPS wypełnia założenia ww. ustawy wobec rodziny skarżącej. Skarżąca jest systematycznie wspierana różnymi formami pomocy a zgłaszane przez nią potrzeby są zaspakajane w miarę możliwości finansowych ośrodka pomocy społecznej. Jednakże pomoc dla każdej rodziny musi być dystrybuowana zgodnie z planem finansowym MCPS tj. ogólną oceną potrzeb wszystkich mieszkańców w stosunku do możliwości budżetowych. Na wniosek złożony przez skarżącą w dniu 30 grudnia 2013 r., jak również wniosek z dnia 17 stycznia 2014 r., przekazany przez Urząd Miejski w Pabianicach do rozpatrzenia wg kompetencji oraz na wniosek z dnia 29 stycznia 2014 r. wydano decyzje administracyjne, od których zgodnie z zawartym w nich pouczeniem, przysługiwało skarżącej odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Ponadto odnosząc się do kwestii zmiany pracownika socjalnego informuję, że wniosek o zmianę pracownika socjalnego złożony w dniu r. został rozpoznany przez Dyrektora MCPS. Dyrektor nie znalazł jednak przesłanek do uznania prośby skarżącej za zasadną. Nadmienić tu należy, że na przestrzeni 21 lat sprawy rodziny skarżącej prowadzone były przez 11 pracowników socjalnych. Pracownicy ci często zmieniani byli na jej wniosek, co w przypadku innych rodzin znajdujących się pod opieką MCPS zdarza się wyjątkowo rzadko. Rada Miejska w Pabianicach po zapoznaniu się z treścią skargi, wyjaśnieniami Dyrektora MCPS w Pabianicach oraz opinią Komisji Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej uznaje podjęcie uchwały za zasadne. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Aleksandra Stasiak- przedstawiła pozytywną opinię komisji za oddaleniem skargi. Nie było głosów w dyskusji. Głosowanie: za przyjęciem uchwały w sprawie oddalenia skargi: za 19, przeciw-0, wstrzymało się -0. Podjęto uchwałę Nr LIV/690/14 (zał. Nr 15). Ad.8 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Górny przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach skarga nr 2.(zał. Nr 16). Postanowieniem z dnia 6 lutego 2014 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi zdecydowało o przekazaniu według właściwości Radzie Miejskiej w Pabianicach skargi Pana T.N. na pracownika socjalnego 9

10 Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach. Skarżący twierdzi, że pracownica MCPS jest gnębicielką, opiera się w swoich decyzjach na donosach sąsiadki. Skarżący twierdzi, że jest osobą niepełnosprawną, zamieszkuje z żoną w mieszkaniu na poddaszu o powierzchni 16m 2, którego nie jest w stanie wyremontować. Jest w trudnej sytuacji finansowej, która jest znana pracownikowi socjalnemu. Z wyjaśnień MCPS zawartych w piśmie MCPS/BB/8120/290/14 z dnia 6 marca 2014 r. wynika że:,, Pan w dn r złożył podanie do Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach z prośbą o przyznanie zasiłku stałego i opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z procedurą wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia faktycznej sytuacji klienta. Na skutek przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Miejskie Centrum Pomocy Społecznej uzyskało informacje z Urzędu Gminy w Pabianicach i Urzędu Miejskiego w Pabianicach, iż Pan figuruje w ewidencji podatników podatku od nieruchomości i podatku rolnego. Ustalono, że w/w jest współwłaścicielem gruntów przy ulicy..miejskie Centrum Pomocy Społecznej wydając decyzję administracyjną opiera się wyłącznie na zebranych dowodach, nie dopuszcza dowodów w postaci subiektywnych ocen innych osób. W toku postępowania wyjaśniającego na złożoną skargę, ustalono, że postępowanie wyjaśniające zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy, z zachowaniem wszystkich procedur, terminów i etyki zawodowej pracownika socjalnego.. Ponadto zwracam uwagę na kompetencje Pani B.B, która jest specjalistą pracy socjalnej I stopnia, od ponad 29 lat, rzetelnie wykonującym swoje obowiązki. W/w znana jest z ogromnej empatii w odniesieniu do problemów klientów Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach i realizacji zadań, jakie nakłada na nią ustawa o pomocy społecznej. Pan otrzymał decyzję administracyjną w dniu 8 stycznia 2014 roku, od której przysługiwało prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Decyzja ODM/223/2013 z dnia r. zawierała uzasadnienie i pouczenie o przysługującym prawie odwoławczym. Wobec braku zgody na odmowę przyznania zasiłku stałego i składek na ubezpieczenie zdrowotne, Pan mógł skorzystać z przysługującego prawa odwoławczego, ale odwołanie nie wpłynęło do MCPS. Po zapoznaniu się z treścią skargi, wyjaśnieniami Dyrektora MCPS w Pabianicach, oraz opinią Komisji Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej, Rada Miejska w Pabianicach uznaje podjęcie uchwały za zasadne. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Aleksandra Stasiak- przedstawiła pozytywną opinię komisji za oddaleniem skargi. 10

11 Nie było głosów w dyskusji. Głosowanie: za przyjęciem uchwały w sprawie oddalenia skargi: za 18, przeciw-0, wstrzymało się -0. Podjęto uchwałę Nr LIV/691/14 (zał. Nr 17). Pani Dyrektor MCPS- dziękuje za taką decyzję bo te 2 rodziny złożyły skargi niesłusznie, jedna dostaje co m-c 1680 zł, a druga miała możliwość odmowy do SKO i z tego nie skorzystała. Ad.9 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Górny przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Pabianic -skarga Nr 3 (zał. Nr 18) wraz z autopoprawką do uzasadnienia. W dniu 30 grudnia 2013 r. do Biura Rady Miejskiej w Pabianicach wpłynęła skarga Zarządcy Nieruchomości..na Prezydenta Miasta Pabianic, złożona w imieniu Pana J. B. Firma jest zarządcą nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul... Skarżący twierdzi, iż pomimo wielokrotnych prób porozumienia się z Urzędem Miejskim w Pabianicach nie jest możliwym wprowadzenia w tej nieruchomości zarządu właścicielskiego. Pełnomocnik skarżącego twierdzi ponadto, że Urząd nie przekazuje dokumentów dotyczących ww. nieruchomości oraz nie odpowiada na kierowane pisma w sprawie wypowiedzenia umów obecnym najemcom lokali. Jako przykład wskazuje pismo z dnia 27 lutego 2013r. kierowane do Prezydenta Miasta Pabianic, w którym skarżący proponuje ugodowe załatwienie sprawy. Pismo dotyczy możliwości zawarcia ugody dotyczącej nieruchomości położonej przy ul... polegającej na możliwości odkupienia przez Gminę ww. nieruchomości wraz z naniesieniami lub zamianie ww. nieruchomości na nieruchomość gruntową o porównywalnej wartości. Do skargi załączone zostało również pismo z 20 grudnia 2013 r. w których skarżący podnosi kwestie związane z wypowiedzeniem umów najmu, zmianą wysokości czynszu oraz udostępnienia dokumentów dotyczących nieruchomości przy ul... Z wyjaśnień złożonych przez Prezydenta Miasta Pabianic, zawartych w piśmie ZGM.Ns wynika: 1. Pismo z dnia r. przekazane do ZGM ( w Uzasadnieniu jest błędna data 22 luty 2013 r.) będące przedmiotem Skargi wyraża w opinii Radców Prawnych ZGM ofertę zawarcia umowy cywilno prawnej, jest przykładem zaproszenia do negocjacji strony, w tym przypadku Pana skierowane do Prezydenta Miasta Pabianic. W jego treści wielokrotnie pojawiają się sformułowania typu: proponuję, proszę rozważyć możliwość, itd. 2. Żaden przepis prawa nie nakłada obowiązku ustosunkowania się do tego typu 11

12 ofert i zaproszeń, tym bardziej do zastosowania trybu KPA. W treści tego pisma załączona jest w przedostatnim akapicie prośba o wyznaczenie terminu spotkania i propozycja uzgodnienia terminu za pośrednictwem Firmy. Takie spotkanie odbyło się z inicjatywy Pana Prezydenta Miasta Pabianic 16 stycznia 2014 r. 3. W świetle prowadzonego w tamtym czasie tj. 2012/2013 postępowania sądowego, na wniosek ZGM w sprawie nakazania właścicielkom przejęcia zarządu w/w nieruchomości oraz żądania zwrotu od ZGM kwoty około 80 tys. zł. Jako odszkodowania z tytułu władania przez ZGM tą nieruchomością, niezasadnym było ustosunkowywanie się w tym okresie do zarzutów stawianych ZGM - owi w omawianym piśmie sygnowanym przez Pana Prawnicy ZGM pozostawili wtedy sporne kwestie do rozstrzygnięcia przez sąd. Obecnie w I instancji zapadł wyrok Sądu Rejonowego orzeczony na korzyść ZGM- u i Gminy Miejskiej Pabianice. Współwłaścicielki złożyły apelację. Firma nie jest żadnym Zarządcą tej nieruchomości. W aktach ZGM znajduje się tylko pełnomocnictwo udzielone przez pana z dn. 20 lipca 2012 r. dla firmy do występowania w imieniu pełnomocnika współwłaścicielek jedynie w zakresie wszystkich czynności związanych z przejmowaniem przez właścicielki nieruchomości przy ul. Ale do dnia dzisiejszego tą nieruchomością zarządza cały czas z przymusu prawnego ZGM, bo właściciele unikają przejęcia tego zarządu, pomimo wielu wcześniejszych wezwań..po zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi skargi, opinią Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, Rada Miejska uznaje podjęcie uchwały za zasadne. Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji Marian Koczur komisja rozpatrywała, ale uzasadnienie było zbyt szerokie, wnioskowaliśmy żeby treść uchwały była zmieniona na przyjmuje, a nie oddala, dlatego nie opiniowała projektu. Prosi przewodniczącego o dyskusję nad formą skarg. Przewodniczący Rady Radosław Januszkiewicz- skoro komisja nie wydala opinii to prosi krótko, nie prowadźmy od nowa dyskusji. Prezydent Miasta Dychto- bezsporny jest fakt nieudzielenia odpowiedzi na pismo i tak proszę przyjąć. Radny Dariusz Wypych- sprawa 3 razy rozpatrywana, a fakt jest dziecinnie prosty bo do dziś skarżący nie dostał odpowiedzi i to jest przyczyną skargi. Jeśli ją oddalimy to jest to godzenie się na łamanie prawa. Tak naprawdę złożenie skargi na Prezydenta nie jest do końca trafne bo zawinił ZGM, który miał udzielić odpowiedzi bo była dekretacja Prezydenta. Bulwersuje go zachowanie ZGM który przysyła wyjaśnienia nie mające nic wspólnego ze skargą. Składa wniosek formalny zapis oddala zamienić na przyjmuję skargę. 12

13 Radny Andrzej Sauter- treść jednoznaczna sam wnioskodawca wyjaśnił, że Prezydent nie jest winny. Albo zamieńmy treść skargi na dyrektora ZGM, a jeśli na Prezydenta to tak jak jest. Prezydent powinien wyciągnąć konsekwencje wg ZGM. Radny Dariusz Wypych- pismo pana... było adresowane do Prezydenta podtrzymuje wniosek. Głosowanie: za przyjęciem wniosku, aby było przyjmuje skargę : za 9, przeciw-6, wstrzymało się -5. Podjęto. Radny Jacek Wróblewski dawniej był zwyczaj, że kiedyś podobne uchwały miały 2 wersje i wtedy mogły się wypowiedzieć komisje merytoryczne teraz wersja jednokierunkowa co wg niego jest to wiązanie rąk Rady. Wątpliwości jego też budzi to, że kiedyś były tylko skargi na prezydenta, a teraz są skargi na naczelników, dyrektorów czy to jest w zgodzie z ustawą o samorządzie chce opinie prawną. Radny Krzysztof Górny -zwyczajowy obyczaj może należy posłuchać strony ZGM. Radny Marian Koczur- przy okazji tej skargi jest kilka wątków. Skargi bywają od osób niezadowolonych z pewnych procedur, te procedury są jakie są. Trzeba rozpatrzyć skargę, a nie od razu wychodzić z ripostą. Uzasadnienie żeby było zmienione. Radny Rafał Boczkiewicz- zwrócił się do Przewodniczącego Rady o przestrzeganie regulaminu dot. czasu wypowiedzi do 3 minut. Sekretarz Miasta Paweł Rózga- zgodnie z przepisami KPA, skargi na wójta, burmistrza, prezydenta i kierowników jednostek organizacyjnych rozpatruje rada gminy. Skargi na pracowników rozpatruje kierownik jednostki. Radny Zbigniew Grabarz- sam składał wniosek, żeby rozpatrywać skargi dot. białego personelu szpitala i to radni Wróblewski i Koczur byli temu przeciwni. Dyrektor Skowroński wyjaśnił, że na piśmie, nie ma na nim takiej dekretacji Prezydenta, żeby przygotować odpowiedź do zainteresowanego. Zawsze na pismach jest dekretacja, proszę przygotować odpowiedź i tutaj tego nie było. To pismo było kierowane do Prezydenta i do nas przyszło tylko jako faks- świstek papieru. Dalej te sprawę prowadziła dyr Bryndziak, jest to 13

14 sprawa trudna. Prezydent Miasta Zbigniew Dychto- prosi zakończyć dyskusję i go ukarać, że nie udzielił odpowiedzi w ustawowym terminie. Głosowanie: za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia skargi: za 8, przeciw-3, wstrzymało się -6. Podjęto uchwałę Nr LIV/ 692 /14 (zał. Nr 19). Ad.10 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Górny przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni -skarga Nr 4 (zał. Nr 20). Pismem z dnia 5 marca 2014 r. Prezydent Miasta Pabianic przekazał Radzie Miejskiej w Pabianicach skargę na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach złożoną przez adwokata Panią... Skarżąca twierdzi, że wskutek działań Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach doszło do powstania szkody majątkowej, która wskutek opieszałości działań zwiększa się. W dniu 31 stycznia 2014 r. Na ul. Gen. W. Janke doszło do powstania szkody w samochodzie osobowym skarżącej, której przyczyną była dziura w ulicy i kawałek asfaltu, który uderzył w podwozie samochodu. Na miejsce zdarzenia wezwana została Policja, która poinformowała skarżącą, że zdarzenie jest drugim w tym samym miejscu w dniu 31stycznia 2014 r. i że o wcześniejszym poinformowany był ZDiZM. W dniu 3 lutego 2014 r. skarżąca wypełniła stosowny druk zgłoszenia szkody. 17 lutego 2014 r. odbyły się oględziny pojazdu przez rzeczoznawcę majątkowego ubezpieczyciela ZDiZM w Pabianicach. 3 marca 2014 r. skarżąca uzyskała informacje, że do dnia 3 marca 2014 r. ZDiZM nie doręczył odpowiedzi na pismo wysłane przez ubezpieczyciela. Skarżąca zwraca uwagę na art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. -o pracownikach samorządowych, który stanowi, że,,do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych, oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli. Skarżąca przytacza również art.817 1, art , k.c.,które nakładają na ubezpieczającego obowiązek niezwłocznego działania w przypadku zajścia zdarzenia objętego ryzykiem ubezpieczeniowym, obowiązek działania ubezpieczającego w celu zapobieżenia szkodzie, zmniejszeniu jej rozmiarów. W opinii skarżącej działanie ZDiZM jest wbrew ww. przepisom, doprowadza do coraz większych rozmiarów szkody w postaci rosnących kosztów wynajmu samochodu zastępczego w miejsce uszkodzonego środka trwałego należącego do skarżącej. Ponadto działania ZDiZM nie doprowadzają do pogłębiania zaufania do władz Miasta i pracowników samorządowych. 14

15 Z odpowiedzi Dyrektora ZDiZM na skargę Pani. zawartej w piśmie ZDiZM-SZ-S-1/1/1/686/2014/A/J z dnia 6 marca 2014 r. wynika :,, do Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej na piśmie przez Poszkodowaną została zgłoszona szkoda w dniu 3 lutego 2014 r. Pismem z dnia 10 lutego 2014 r. Zarząd skierował dokumentację szkody do ubezpieczyciela, w którym informował, że ubytek w jezdni mógł być powodem powstania szkody. W dniu 12 lutego 2014 r. przesyłka została wysłana z Pabianic przez Pocztę Polską. Do adresata przesyłka dotarła w dniu 14 lutego 2014 r. - na potwierdzenie tego faktu załączona jest kopia potwierdzenia odbioru. Przed wysłaniem pisma do ubezpieczyciela zarządza drogi jest zobowiązany do przygotowania pełnej dokumentacji szkody, łącznie z dokumentacją fotograficzną. W tym przypadku od momentu zgłoszenia szkody do zakończenia procedurysporządzenia dokumentacji, opisania szkody i wysłania upłynęło dziewięć dni kalendarzowych (siedem dni roboczych). W dniu 24 lutego 2014 r. ubezpieczyciel pismem z dnia 17 lutego 2014 r. (data wpływu 24 luty 2014 r.) przesłał potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o szkodzie z dnia 31 stycznia 2014 r. w rejonie skrzyżowania ulic Waltera Janke/Nawrockiego. Po trzech dniach ZDiZM wystosował ponownie w dniu 27 lutego 2014 r. pismo potwierdzające o wykruszeniu masy bitumicznej i powstaniu w jezdni w ww. Lokalizacji. Zdaniem zarządy drogi czynności podjęte przez ZDiZM były poprawne, bez opóźnień i nie można mówić o jakichkolwiek zaniechaniach czy opieszałości.po zapoznaniu się z treścią skargi, wyjaśnieniami Dyrektora ZDiZM w Pabianicach oraz opinią Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji Rada Miejska w Pabianicach uznaje podjęcie uchwały za zasadne. Pani skarżąca- uważa, że są nieścisłości w treści skargi ponieważ było to zdarzenie drugie w tym samym dniu. Przedstawiła zdarzenie. Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji Marian Koczur komisja zaopiniowała pozytywnie za oddaleniem skargi. Wyraża swoje oburzenie bo nie powiadomiono skarżącej o terminie posiedzenia i nie mogła swoich argumentów przedstawić. Radny Marian Koczur- dziś jechał ul Zachodnią i tam są spowalniacze i myślał o pani, jeśli dopuszczalne są spowalniacze to dziury też mogą być dopuszczalne jako spowalniacze. Radny Krzysztof Górny- skoro pani przytoczyła fakty może też wysłuchać pana dyrektora przed głosowaniem, aby uzyskać pełną wiedzę. Radny Rafał Boczkiewicz- jeśli dyrektor zabierze głos to chciałby dowiedzieć się co z pana pracownicą, i tym że nie wykonała pewnych czynności, jak 15

16 jest to uregulowane w przepisach. Uważa uwagi radnego, że w tym świetle i emocjach mówić o tych spowalniaczach za wstydliwe uwagi. Radny Marian Koczur- on się z tego nie śmiał. Dyrektor ZDIZM- to co pani mówiła, wkradł się błąd, było 9 dni kalendarzowych było wysłane zgłoszenie. Po 2 tygodniach mieli już przyjęcie szkody w Warszawie, istnieje obieg dokumentów między innymi: robienie dokumentacji, zdjęć, wysłanie przez pocztę i to trwa. Radny Krzysztof Górny-należy wyjaśnić czy pana pracownica udzieliła takiej informacji, że w ciągu 2 dni to będzie załatwione. Głosowanie: za przyjęciem uchwały w sprawie oddalenia skargi: za 18, przeciw-0, wstrzymało się -1. Podjęto uchwałę Nr LIV/ 693 /14 (zał. Nr 21). Ad.11 Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta przedstawiła projekt uchwały sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2014r proj. Nr 1 (zał. Nr 22). Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta -dot. kwoty zł, przewidywanej i zmniejszonych wpływów w dziale -Pomoc społeczna. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Rąkowski przedstawił pozytywną opinię komisji. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Aleksandra Stasiak- przedstawiła pozytywną opinię komisji. Nie było głosów w dyskusji. Głosowanie: za przyjęciem uchwały 21, przeciw-0, wstrzymało się -0. Podjęto uchwałę Nr LIV/ 694 /14 (zał. Nr 23) Ad.12 Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2014 r. - proj.2. ( zał. Nr 24 ) Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta -dot. kwoty zł. W związku z Decyzją z dnia 12 grudnia 2013 r. Prezydenta Miasta Pabianic o oddaniu od r. w trwały zarząd na rzecz Żłobka Miejskiego w Pabianicach z siedzibą przy ul. Konopnickiej 39 nieruchomości położonych : przy ul. P. Skargi 70, ul. Moniuszki 146 oraz ul. M. Konopnickiej 39 w/w jednostka zobowiązana jest do uiszczenia podatku od nieruchomości. Występuje konieczność przesunięcia środków z rezerwy ogólnej celem zabezpieczenia planu 16

17 wydatków żłobka w Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Rąkowski przedstawił pozytywną opinię komisji. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Aleksandra Stasiak- przedstawiła pozytywną opinię komisji. Nie było głosów w dyskusji. Głosowanie: za przyjęciem uchwały 20, przeciw-0, wstrzymało się -0. Podjęto uchwałę Nr LIV/ 695 /14 (zał. Nr 25). Ad.13 Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2014r proj. Nr 3 ( zał Nr 26 ); Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta -dot. kwoty 737 zł. W związku z Porozumieniem zawartym w dniu 31 października 2013 r między Gminą Miejską Pabianice a Burmistrzem Łasku dotyczącym zwrotu kosztów zatrudnienia katechety z tytułu uczęszczania na lekcję religii ucznia Gminy Łask w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym mieszczącym się przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Piotra i św. Pawła w Pabianicach ul. Zamkowa 8 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę wynikającą z Porozumienia a dotyczącą 2014 roku. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Rąkowski przedstawił pozytywną opinię komisji. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Aleksandra Stasiak- przedstawiła pozytywną opinię komisji. Nie było głosów w dyskusji. Głosowanie: za przyjęciem uchwały 19, przeciw-1, wstrzymało się 3. Podjęto uchwałę Nr LIV/ 696 /14 (zał. Nr 27). Ad.14 Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta przedstawiła uchwały zmian w budżecie miasta Pabianic na 2014r proj. Nr 4 ( zał 28 ); Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta- dot. kwoty zł. W związku z koniecznością dostosowania planowanych dochodów budżetu w zakresie 17

18 klasyfikacji budżetowej pochodzących z tytułu odpłatności rodziców za żywienia dzieci w grupie przedszkolnej objętej projektem UE Krasnale i Skrzaty bawią się i uczą w przedszkolu zachodzi potrzeba przeniesienia planowanych środków między paragrafami dochodowymi klasyfikacji budżetowej. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Rąkowski przedstawił pozytywną opinię komisji. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Aleksandra Stasiak- przedstawiła pozytywną opinię komisji. Nie było głosów w dyskusji. Głosowanie: za przyjęciem uchwały 22, przeciw-0, wstrzymało się -0. Podjęto uchwałę Nr LIV/ 697/14 (zał. Nr 29). Ad.15 Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta przedstawiła uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2013r proj. Nr 5 ( zał Nr 30); Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta- dot. kwoty zł. Zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej na 2014 r w kwocie zł przeznacza się na odszkodowanie zasądzone przez Sąd Okręgowy VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi dla pracownika Szkoły Podstawowej Nr 8 w Pabianicach. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Rąkowski przedstawił pozytywną opinię komisji. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Aleksandra Stasiak- przedstawiła pozytywną opinię komisji. Radny Marcin Mieszkalski w uzasadnieniu jest wypłata za odszkodowanie z jakiego tytułu, czego dotyczy. Skarbnik Elżbieta Pluta- dot odszkodowania z tytułu wypadku, spadła z drabiny. 18

19 Radny Marcin Mieszkalski -czy szkoła nie jest ubezpieczona. Naczelnik Waldemar Boryń- placówka ma ubezpieczenie ale z tytułu pracownika nie, bo gdyby wypadkowi uległo dziecko czy rodzic to byłoby ubezpieczenie. Radny Zbigniew Grabarz-inwestycja w ul. Karniszewickej była źle wykonana i nie można było dochodzić odszkodowania, nie rozumie tego bo oni się ubezpieczyli. Radny Andrzej Sauter- mamy 25 tys.zł za ubezpieczenie, wzięła to firma brokerska. Sprawa kuriozalna, że dziecko jest ubezpieczone, a pracownicy nie, czy coś zostało zrobione. Sekretarz Miasta Paweł Rózga- obecnie urząd i jednostki są ubezpieczone w drodze przetargu całe postępowanie przygotowuje firma brokerska. Pracownik jest ubezpieczony. Ta sytuacja dotyczy sprawy sprzed 2 lat kiedy placówki jeszcze same się ubezpieczały. Radny Marcin Mieszkalski do Prezydenta jedna z kolejnych uchwał, gdzie mamy taką sytuację bo 2 sprawy do tego samego worka, nie do końca zgadzam się z tym odszkodowaniem, dlaczego tego nie można rozbić na 2 osobne uchwały. Skarbnik Miasta Elżbieta Pluta- odszkodowanie już było wypłacone i trzeba dołożyć te brakujące kwoty. Radny Andrzej Sauter- czyli najpierw płacimy, a potem uchwalamy. Przewodniczący Rady Radosław Januszkiewicz- szkoła musiała zapłacić i teraz im uzupełniamy. To jest wypadek sprzed 3 lat. Głosowanie: za przyjęciem uchwały 19, przeciw-2, wstrzymało się -2. Podjęto uchwałę Nr LIV/ 698 /14 (zał. Nr 31). Ad.16 Z-ca Prezydenta Grzegorz Mackiewicz przedstawił projekt uchwały opiniującej propozycję planu aglomeracji Łódź ( zał 32 ); Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne uprawnia sejmik województwa do wyznaczania aglomeracji po uzgodnieniu z właściwym 19

20 dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin. Aglomeracja ŁÓDŹ o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) została wyznaczona Rozporządzeniem NR 48/07 Wojewody Łódzkiego dnia 30 października 2007 r. Mając na uwadze potrzebę weryfikacji ww. aglomeracji zarówno w zakresie obszaru jak i wielkości, w kwietniu 2012 roku została przez Gminę Łódź przedłożona propozycja nowego planu zmieniającego wielkość RLM w aglomeracji. Wniosek o uaktualnienie RLM został opracowany na podstawie przedkładanych przez poszczególne Gminy objęte obszarem aglomeracji, w tym także i Miasto Pabianice, prognoz dotyczących ilości osób, które będą mogły skorzystać z systemu kanalizacji zbiorczej jak i zaktualizowanego zakresu rzeczowego inwestycji kanalizacyjnych. W dniu 19 lutego 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zwrócił się z prośbą o zaopiniowanie Propozycji Planu Aglomeracji Łódź uchwaloną dnia 10 lutego 2014 r., obejmującej obszar miast: Łódź, Pabianice, Konstantynów Łódzki oraz gmin: Ksawerów i Nowosolna. Do wniosku przedłożono Propozycję planu Aglomeracji Łódź, która składa się z części tabelarycznej, z części opisowej oraz z części graficznej. Wprowadzenie zmian ma nastąpić w zakresie wielkości aglomeracji, którą tworzą miejscowości: Łódź, Pabianice, Konstantynów Łódzki, Ksawerów, Wola Zaradzyńska, Natolin, Teolin. Konieczność tych zmian wynika z uwarunkowań demograficznych, które powodują zmniejszenie się równoważnej liczby ludności aglomeracji do Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji Marian Koczur- przedstawił pozytywną opinię komisji. 20

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PNK-IV.431.9.2012 Łódź, 4 czerwca 2012 r. Pan Andrzej Sauter Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Pan Zbigniew Dychto Prezydent Miasta Pabianic WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/490/14 RADY MIASTA KUTNO. z dnia 16 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/490/14 RADY MIASTA KUTNO. z dnia 16 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR LII/490/14 RADY MIASTA KUTNO z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 czerwca 2014 r. na działalność Prezydenta Miasta Kutno Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9 / 2015

PROTOKÓŁ NR 9 / 2015 PROTOKÓŁ NR 9 / 2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej PIONIER w Kętrzynie z dnia 26.10.2015 r. W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie Rady Nadzorczej: 1) Kot Tadeusz

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 46/11. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Marcin Mieszkalski.

Protokół Nr 46/11. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Marcin Mieszkalski. Protokół Nr 46/11 Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się dnia 22.12.2011r.o godz.13.00. w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Nadany został jako: Załącznik do uchwały Nr XLVIII/480/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU Uchwała nr 15/41/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 lipca 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 listopada 2013 r.

Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX/103/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2015 r.

UCHWAŁA Nr IX/103/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2015 r. UCHWAŁA Nr IX/103/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Marszałka Województwa Opolskiego. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r.

PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r. 1 BO.0022.17.2015 PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KUTNO. z dnia... 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 czerwca 2014 r. na działalność Prezydenta Miasta Kutno

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KUTNO. z dnia... 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 czerwca 2014 r. na działalność Prezydenta Miasta Kutno Projekt z dnia 9 lipca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KUTNO z dnia... 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 czerwca 2014 r. na działalność Prezydenta Miasta Kutno Na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

PROTOKÓŁ KONTROLI. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 02 czerwca 2009 roku w Urzędzie Miejskim w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99 200 Poddębice, posiadającym numer statystyczny REGON 000524275. Kontrolę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 22 sierpnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia... 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 29/08. Obecni wg załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 29/08. Obecni wg załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 29/08 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 21.04.2008r. o godz. 11.00 13.00 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej

Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku O godzinie 15 30 posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Filip Rżewski, przywitał wszystkich zebranych i stwierdził

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 227 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 227 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 227 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/10. Stan radnych 23 Obecnych 19

PROTOKÓŁ NR LXV/10. Stan radnych 23 Obecnych 19 PROTOKÓŁ NR LXV/10 PROTOKÓŁ Z LXV SESJI RADY POWIATU PABIANICKIEGO która odbyła się 29 lipca 2010 roku o godzinie 10.00 w Sali Kominkowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2. Stan radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 18/16. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Protokół Nr 18/16. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Protokół Nr 18/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej oraz Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 20 kwietnia 2016 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DOMOWEGO OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU

REGULAMIN KOMITETU DOMOWEGO OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU REGULAMIN KOMITETU DOMOWEGO OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU 1 1. Komitet Domowy jest organem samorządu mieszkańców i działa na podstawie: 1) Statutu OSM Przyszłość zarejestrowanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/247/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/247/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/247/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Pawła D. dotyczącej nieprawidłowości w działaniach dyrektora Przedszkola Publicznego Nr

Bardziej szczegółowo

Pani Jadwiga Myczkowska przewidywane wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami to około 1 mln.zł.

Pani Jadwiga Myczkowska przewidywane wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami to około 1 mln.zł. Protokół Nr 82/09 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 04.12.2009r. o godz.9.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY 1. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa w szczególności na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN R a d y P e d a g o g i c z n e j Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Elblągu

REGULAMIN R a d y P e d a g o g i c z n e j Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Elblągu REGULAMIN R a d y P e d a g o g i c z n e j Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Elblągu P o d s t a w a p r a w n a : Ustawa z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/11. z X sesji Rady Miejskiej w Pabianicach, która odbyła się 27 maja 2011r. w sali USC ul. Św Jana 4 w Pabianicach.

Protokół Nr X/11. z X sesji Rady Miejskiej w Pabianicach, która odbyła się 27 maja 2011r. w sali USC ul. Św Jana 4 w Pabianicach. Protokół Nr X/11 z X sesji Rady Miejskiej w Pabianicach, która odbyła się 27 maja 2011r. w sali USC ul. Św Jana 4 w Pabianicach. Stan radnych - 23 Obecnych - 21 Ad. 1 Przewodniczący Rady Andrzej Sauter

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/565/14. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XLVII/565/14. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XLVII/565/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie skargi zgłoszonej w dniu 15 listopada 2013 r. na Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w zakresie braku udzielenia

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu we Wrześni

Zarząd Powiatu we Wrześni Zarząd Powiatu we Wrześni UCHWAŁA NR 108/2015 ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r.

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Rozpoczęcie: godz. 9,30 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek obrad: 1. Ustalenie

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Druk Nr 28/25 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Baranek na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie przewlekłego załatwienia sprawy o usunięcie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie skargi z dnia 15 kwietnia 2015 r. na działalność Burmistrza Miasta Oleśnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4. Robert Kozłowski Członek Zarządu 5. Barbara Rzońca Członek Zarządu 6. Marcin Wójcik

Bardziej szczegółowo

BRM P r o t o k ó ł nr XI/2015 sesji Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytej 27 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia...

BRM P r o t o k ó ł nr XI/2015 sesji Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytej 27 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia... BRM.0002.2.7.2015 P r o t o k ó ł nr XI/2015 sesji Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytej 27 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia... Ad.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Tomasz Marcinkowski,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ IŁAWA z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ IŁAWA z dnia 2016 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ IŁAWA z dnia 2016 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA BIELSK PODLASKI

RADA MIASTA BIELSK PODLASKI PRZEWODNICZĄCY Bielsk Podlaski, 14 kwietnia 2015 r. RADY MIASTA 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Br.1510.5.2015 RADA MIASTA BIELSK PODLASKI WNIOSEK o podjęcie uchwały Stosownie do postanowień 70

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r.

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. I część posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4).

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4). BRM.0012.4.5.2015 Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 19 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.740.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 10.10.2014r. Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.740.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 10.10.2014r. Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała ZARZĄDZENIE NR OR.0050.740.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 10.10.2014r. Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.9.2015.PS Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 13.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki PNK-IV.431.17.2012 Łódź, 8 czerwca 2012 r. Pan Witold Małecki Burmistrz Miasta Tuszyna Pan Andrzej Małecki Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/196/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2008 roku

Uchwała Nr XXVIII/196/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2008 roku Uchwała Nr XXVIII/196/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez mieszkańców Al. Piastów na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/2011. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 10 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr 6/2011. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 10 czerwca 2011 roku. Protokół Nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 10 czerwca 2011 roku. Przewodniczyli Przewodniczący Komisji Paweł Prochota Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 20/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 20/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 14.11.2007r. o godz. 9.00 12.30 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Komisja Rewizyjna (Komisja) jest organem Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r.

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. W sesji uczestniczyło 14 radnych wg załączonej listy obecności : 1. Maria Bąk 2. Wioletta Dzioba 3.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 WOR.6220.2.20.2013.IK /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/ Kietrz, dnia 06.12.2013 r. D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie, ponieważ wszyscy obecni członkowie wstrzymali się od

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/41/2015

UCHWAŁA Nr VII/41/2015 UCHWAŁA Nr VII/41/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Dział 2 Przedmiot i zakres działania

Dział 2 Przedmiot i zakres działania załącznik do uchwały Nr IV/21/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 maja 2012 roku zmieniony uchwałą Nr V/7/1/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2015 roku (tekst ujednolicony)

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo