Gmina Rabka Zdrój gmina miejsko - wiejska uzdrowiskowa. Urząd Miejski w Rabce-Zdroju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Rabka Zdrój gmina miejsko - wiejska uzdrowiskowa. Urząd Miejski w Rabce-Zdroju"

Transkrypt

1 Gmina Rabka Zdrój gmina miejsko - wiejska uzdrowiskowa

2 Gmina Rabka-Zdrój w liczbach: 17, 3 tys. mieszkańców Oświata : 7 przedszkoli i punktów przedszkolnych 3 szkoły podstawowe 3 zespoły szkół 1 gimnazjum W placówkach zatrudnionych jest 185 nauczycieli i 39 osób obsługi, a uczęszcza do nich 2003 uczniów Biblioteka zatrudniająca 5 osób, posiadająca 31 tys. woluminów Miejski Ośrodek Kultury zatrudniający 6 osób, organizujący 200 imprez rocznie

3 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zatrudniający 9 osób, obsługujący 450 mieszkań Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniający 11 osób, opiekujący 513 podopiecznych Szpital Miejski zatrudniający 248 osób z 4 oddziałami szpitalnymi i 11 poradniami specjalistycznymi Zakład Wodociągów i Kanalizacji zatrudniający 49 osób, obsługujący 2115 budynków Zakłady Komunalne zatrudniające 37 osób obsługującye 4000 gospodarstw domowych i podmiotów prywatnych Spółdzielnia Socjalna zatrudniająca 15 osób

4 Zadania realizowane przez gminę: * administracja (w tym: Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności) * oświata, kultura i sport * utrzymanie porządku * utrzymanie zieleni * opieka społeczna i świadczenia rodzinne * obsługa działalności gospodarczej * zadania inwestycyjne

5 Dochody w latach ,2 mln tj. 43,9 rocznie Wydatki w latach ,4 mln tj. 46,4 rocznie Wydatki na inwestycje w latach ,4 mln tj. 12,9 mln rocznie

6 Projekty zrealizowane przy wsparciu środków z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

7 Oś 6. Spójność wewnątrzregionalna Działanie 6.1. Rozwój miast Schemat B. Projekty w zakresie rekreacji i sportu Rozbudowa Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rabce-Zdroju Koszt inwestycji: ,47 zł Dofinansowanie : ,00 zł Sala jest zupełnie nowa, posiada boisko o wymiarach 24 m x 12 m do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną, halową piłkę nożną, kotarę grodzącą, która umożliwia podział płyty na dwa boiska, wysuwane trybuny, widownię, elektronicznie sterowaną tablicę wyników, nowoczesny sprzęt taki jak, kosze, siatki, drabinki i zupełnie nowe szatnie oraz zaplecze sanitarne.

8 Oś.3 Turystyka i przemysł kulturowy Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej Schemat B. Inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową Budowa typowej infrastruktury uzdrowiskowej w Parku Zdrojowym w postaci pijalni, tężni solankowych, kiwajki na źródle solankowym i muszli koncertowej: Koszt inwestycji : ,22 zł Dofinansowanie : ,94 zł Pierwszy etap zrealizowany w latach obejmował budowę pijalni wód mineralnych oraz tężni solankowej. Drugi etap zrealizowany w 2010 roku obejmował zabudowę ujęcia solanki Hellena w Parku Zdrojowym tzw. Kiwajki. Kolejny etap polegał na modernizacji Muszli Koncertowej Amfiteatru w latach

9 Pijalnia wód mineralnych i tężnia solankowa Zgodnie z projektem obiekt pijalni i tężni to dwa zbliżone wielkością i kształtem cylindryczne obiekty połączone zadaszoną przewiązką.

10 Rabczański Amfiteatr przed rewitalizacją

11 Rabczański Amfiteatr po rewitalizacji

12 Kompleksowa Rewitalizacja Parku Zdrojowego: Koszt inwestycji : ,91 zł Dofinansowanie: ,24 zł Oś.6 Spójność wewnątrzregionamla Działanie 6.1. Rozwój miast Schemat A. Projekty realizowane wyłącznie w ramach projektów rewitalizacji

13 Miejsce imprez kulturalnych, we wschodniej części Parku, tzw. strefie cienia, drewniana altana Grzybek Odnowiony Grzybek

14 Część zachodnia Parku Zdrojowego, tzw. strefa słońca, dawniej pełniąca funkcje reprezentacyjno-wypoczynkowe. obecnie

15 Alejki parkowe Dawniej: Obecnie:

16 Fontanna Nerka Miejsce relaksu i odpoczynku zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Powyżej: Fontanna Nerka dawniej Obok: Fontanna Nerka po rewitalizacji

17 Aktualnie w Rabce-Zdroju można odwiedzić 2 place zabaw. Place są wyposażone w nowe, atrakcyjne dla dzieci budowle i urządzenia w żywych kolorach. Dodatkowym atutem jest lokalizacja każdego z nich - obydwa znajdują się w Parku Zdrojowym: obok Tężni Solankowej i Pijalni Wód Mineralnych oraz nieopodal altany Grzybek".

18 Oś.3 Turystyka i przemysł kulturowy Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej Schemat C. Rozwój produktów i oferty. turystycznej regionu "Budowa Skateparku i Trialparku w Rabce-Zdroju, jako element rozbudowy ponadregionalnej oferty turystycznorekreacyjnej Uzdrowiska". Projekt zostanie dofinansowany kwotą ,67 zł. Kompleks trial i skateparku powstaje na terenach rekreacyjnych we wschodniej części zrewitalizowanego Parku Zdrojowego.

19 Budowa strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku w Ponicach na terenie Gminy Rabka-Zdrój projekt dofinansowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW Całkowita wartość zadania: ,08 zł dofinansowanie ,00 zł

20 Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla młodzieży szansą na ich świadomy wybór dalszej ścieżki edukacyjnej Koszt realizacji programu : ,00 zł Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Do projektu zakwalifikowano 260 uczniów gimnazjów. Cele projektu dotyczyły z jednej strony wyrównania szans edukacyjnych uczniów napotykających na problemy edukacyjne, z drugiej zaś strony wzmacniania kompetencji kluczowych w trakcie procesu nauczania. W ramach projektu uczniowie gimnazjów uczestniczyli w zajęciach dodatkowych realizowanych w 5 obszarach tematycznych: Inicjatywność i przedsiębiorczość, Język polski, Ekspresja kulturalna, Umiejętność uczenia się, kompetencje matematyczne, Zajęcia z języków obcych (język angielski i język niemiecki).

22 Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Rabka-Zdrój Koszt realizacji programu : ,90 zł

23 Projekt obejmował 356 uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Rabka-Zdrój, tj.: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rabce-Zdroju, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rabce-Zdroju, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rabce-Zdroju, Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład: ZSSPiG w Chabówce, ZSPiG w Rdzawce, ZSPiG w Ponicach.

24 W ramach realizacji projektu finansowane były: zajęcia dodatkowe, m.in.: logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej, rozwijające zainteresowania uczniów, dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu. doposażenie bazy dydaktycznej szkół w materiały dydaktyczne oraz sprzęt.

25 Bądź aktywny program aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych osób w gminie Rabka Zdrój : Koszt programu : ,87 zł: 2008 r.: ,41 zł 2009 r.: ,01 zł 2010 r.: ,61 zł 2011 r.: ,08 zł 2012 r.: ,76 zł Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

26 W ramach projektu zrealizowano: zawarcie 39 kontraktów socjalnych trudni klienci, uzyskanie zaświadczeń lekarskich o zdolności/ braku przeciwwskazań do wykonywania zawodów: kucharz, fryzjer przez uczestników projektu, szkolenia: Kucharz małej gastronomii, Fryzjerstwo, wizaż z elementami stylizacji fryzur, Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, Kucharz, Operator wózka widłowego, Kroju i szycia kursy: podnoszące kwalifikacje zawodowe, prawa jazdy kat. B, języka angielskiego dla dzieci i młodzieży szkolnej trening umiejętności i kompetencji społecznych oraz zarządzanie własnym budżetem domowym, zajęcia w ośrodku dziennego wsparcia dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Rabka Zdrój, doradztwo psychologiczne, doradztwo zawodowe.

27 ROZWÓJ e-administracji W GMINIE RABKA-ZDRÓJ Wartość całkowita projektu: ,79 zł Wartość dofinansowania: ,60 zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Projekt obejmuje wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) który zakłada integrację wewnętrznych aplikacji zarządzania gminą wraz z systemem obiegu dokumentów oraz systemem interakcji z klientem (e-urząd).

28 Małopolski System Informacji Turystycznej jednostka informacji turystycznej w Rabce-Zdroju: Koszt inwestycji : ,73 zł

29 Organizacja pierwszego Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego w Rabce-Zdroju Baśnie Gór operacja współfinansowana z EFRROW w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, objętego PROW na lata Kwota dofinansowanie ,00 zł

30 Słownik biograficzny Ukazał się drugi, uzupełniony i znacznie rozszerzony Słownik Biograficzny Rabki. Słownik powiększył się o ponad dziewięćdziesiąt biogramów. Uwzględniono go o postacie zasłużone dla miasta, a pominięte w pierwszym wydaniu, jednakże przypomniane i nadesłane przez rodziny i czytelników. operacja współfinansowana z EFRROW w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, objętego PROW na lata Kwota dofinansowanie zł

31 Coroczne konferencje miast partnerskich Dotacja ,9 euro na organizację konferencji Cztery Kraje Jedna Europa z udziałem delegacji z miast partnerskich w roku Dotacja w wyżej wymienionej kwocie została przyznana na wspomniany cel decyzją EACEA Komisji Europejskiej. Na rok 2013 został złożony kolejny wniosek do EACEA Komisji Europejskiej na kwotę prawie euro na organizację w Rabce konferencji pod nazwą Cztery kraje - spotkanie kultur

32 Kultywowanie tradycji i zwyczajów góralskich regionu Gorców dla dzieci w wieku przedszkolnym współfinansowana z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata Całkowita wartość zadania to ,29 zł Dofinansowanie: ,00 zł

33 Zakup wyposażenia imprez plenerowych dla Sołectwa Ponice współfinansowana z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata Całkowita wartość zadania to ,00 zł Dofinansowanie ,00 zł

34 "Promocja Gminy Rabka-Zdrój kluczem do wzrostu potencjału turystyczno-rekreacyjnego obszaru" współfinansowana z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata Całkowita wartość zadania: ,99 zł Dofinansowanie: ,00 zł

35 Inwestycje zrealizowane na terenie Rabki-Zdroju przez inne podmioty

36 Modernizacja Pensjonatu Wiosna w Rabce unowocześnieniem bazy noclegowej w celu zwiększenia jakości ruchu turystycznego Małopolski. Projekt obejmował remont kapitalny budynku, adaptację pomieszczeń pod powstałe zaplecze SPA oraz wymianę wyposażenia pokoi hotelowych i zakup urządzeń do odnowy biologicznej i rehabilitacji (kapsuła SPA, sauna, hydromasaż, kriokomora, urządzenie kosmetyczne).

37 "Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez wymianę istniejącego systemu ogrzewania Szkoły Podstawowej dla Dzieci Niewidomych w Rabce-Zdroju" Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Laski WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU ,17 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ,76 zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

38 Projekt pn. Przebudowa i rozbudowa wraz z wyposażeniem Kliniki Pneumonologii i Mukowiscydozy w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdrój ramach działania 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Koszt inwestycji: zł dofinansowanie: zł

39 Lp. Tytuł Projektu Cel Projektu Wartość projektu 1 Fundusz Utworzenie nowego funduszu pożyczkowego tylko dla mikroprzedsiębiorców w ,52 zł celu umożliwienia im uzyskania taniego finansowania zewnętrznego w formie Nowe Inwestycje w Małopolsce realizowany w pożyczki, co doprowadzi do wzrostu ich potencjału ekonomicznego (inwestycje, ramach Małopolskiego Regionalnego Programu przychody) oraz utrzymania zatrudnienia i stworzenia nowych miejsc pracy w Operacyjnego, Działanie 2.1D regionie. 2 Fundusz Utworzenie nowego funduszu pożyczkowego tylko dla mikroprzedsiębiorców ,52 zł działających w zakresie turystyki, sportu, rekreacji i gastronomii w celu Rozwój Turystyki w Małopolsce realizowany w umożliwienia im uzyskania taniego finansowania zewnętrznego w formie ramach Małopolskiego Regionalnego Programu pożyczki. Operacyjnego, Działanie 2.1D 3 Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla Celem projektu jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw (MŚP) w regionie ,00zł przedsiębiorców oraz osób zamierzających poprzez świadczenie kompleksowych usług informacyjnych oraz doradczych rozpocząć działalność gospodarczą w formie onestop-shops związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz w zakresie dostępnych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców. 4 Regionalny Ośrodka EFS w Oświęcimiu Zwiększenie gotowości i umiejętności potencjalnych projektodawców do udziału w procesie wdrażania EFS, promowanie wiedzy związanej z EFS oraz zachęcanie lokalnych organizacji i pomaganie im w przygotowywaniu wysokiej jakości ,00 zł projektów z EFS 5 Aktywne karpackie NGO finansowanego w Celem projektu jest rozwój potencjału NGO na terenie Karpat do końca 2014; cel ,00 zł ramach POKL Działanie Rozwój potencjału ten będzie realizowany poprzez prowadzenie doradztwa, szkoleń działań trzeciego sektora, Poddziałanie Rozwój informacyjnych i aktywizujących dialogu obywatelskiego. 6 Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Cel realizacji projektu jest rozwój przewagi konkurencyjnej mikro, małych i , 94 zł średnich małopolskich przedsiębiorców, dzięki rozwiązywaniu problemów Projekt realizowany przez FRRR w konsorcjum z 6 instytucjami otoczenia biznesu z Małopolski 7 Przekształcenie przedsiębiorstw w inteligentne organizacje wsparcie doradcze dla firm w Małopolsce biznesowych, dostosowując ich firmy do aktualnych wymogów rynku. Cel realizacji projektu jest rozwój przewagi konkurencyjnej mikro, małych i średnich małopolskich przedsiębiorców, dzięki rozwiązywaniu problemów biznesowych, dostosowując ich firmy do aktualnych wymogów rynku ,00 zł Projekt realizowany przez FRRR w konsorcjum z 2 partnerami z Małopolski 8 Czas na biznes Celem projektu jest powstanie nowych firm na terenie powiatów oświęcimskiego, chrzanowskiego, suskiego i nowotarskiego oraz zapewnienie im wsparcia na etapie wczesnej działalności w okresie od ,25 zł

40 Zadania już aplikujące o zewnętrzne wsparcie

41 Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Rabka-Zdrój Etap I. Wartość projektu: ,48 zł. Koszty kwalifikowane: ,79 zł. Dofinansowanie: ,00 zł Wniosek został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Instytucji Wdrążającej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM., Priorytetu I Gospodarka wodno ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

42 Budowa Domu Strażaka wraz z Wiejskim Centrum Kulturalno- Sportowym w Chabówce dofinansowane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata Całkowita wartość zadania: ,96 zł Dofinansowanie: ,00zł

43 Budowa strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rdzawce na terenie Gminy Rabka-Zdrój dofinansowane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata Całkowita wartość zadania: ,93 zł Dofinansowanie: ,00 zł

44 Najważniejsze przykładowe projekty przygotowywane do pozyskania środków w latach

45 Uzdrowiskowy park aktywnej rehabilitacji wraz z basenem rehabilitacyjnosolankowym na bazie ujęcia wody leczniczej IG 2. Wartość projektu ,00 PLN Szacunkowa wartość dofinansowania Okres realizacji projektu ,00 PLN z MRPO

46 Planowana jest także budowa "Tężni na ujęciu Krakus" obok muszli koncertowej Koszt inwestycji: zł

47 Bulwary nad Poniczanką Koncepcja została już przygotowana. Dokument uwzględnia zagospodarowanie pasa o szerokości kilkudziesięciu metrów na obu brzegach rzeki. Miałyby tam powstać ścieżki rowerowe, trakty spacerowe, oczka wodne, kawiarnie, wiaty z miejscem do grillowania. Szacowany koszt inwestycji: zł

48 Dziękuję za uwagę!

MAŁOPOLSKA. miasto nowy sącz oraz powiat. nowosądecki

MAŁOPOLSKA. miasto nowy sącz oraz powiat. nowosądecki MAŁOPOLSKA miasto nowy sącz oraz powiat nowosądecki Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. powiat. suski

MAŁOPOLSKA. powiat. suski MAŁOPOLSKA powiat suski Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin Małopolski.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz Strategia Rozwoju Powiat Pisz 1. Wstęp Zasadniczą częścią prac realizowanych w zakresie Planowania rozwoju lokalnego Etap C jest opracowanie programów operacyjnych, w których zostaną zapisane działania

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. powiat. bocheński

MAŁOPOLSKA. powiat. bocheński MAŁOPOLSKA powiat bocheński Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47 Zawartość dokumentu Wstęp...3 Struktura zawartości dokumentu...6 Priorytet I. Europejska metropolia miasto nowoczesnych przedsięwzięć...8 Priorytet II. Gospodarka innowacyjna i rozwój... 15 Priorytet III.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości cz.1

Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości cz.1 Projekt rewitalizacji dawnej papierni w Konstancinie Jeziornie by MAU Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości cz.1 Joanna Wis-Bielewicz, Katarzyna Dziamara-Rzucidło 19 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Załącznik nr 1 do Informacji Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Podlega obowiązkowi publikacji w rozumieniu ustawy o zasadach realizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ

MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ kadencja 2014-2018 INFORMACJA BILANS OTWARCIA 2014/2015 BURMISTRZ PIWNICZNEJ-ZDOJU Zbigniew Janeczek MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ powierzchnia miasto 3.830 ha gmina 8.840

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11

Bardziej szczegółowo