Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9"

Transkrypt

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9 Opis usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 20 uczestników Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Uczestnicy szkolenia: 20 osób (5 mężczyzn i 15 kobiet), osoby nieaktywne zawodowo lub bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne w wieku lat Termin realizacji usługi: 26 czerwiec 31 lipiec 2014 roku tj. 26, 27, 28, 30 czerwiec, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 19:00 oraz 4, 7, 9, 11, 14, 16 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 10:00 Miejsce i czas: Wykonawca przeprowadzi poszczególne szkolenia zawodowe w ramach Klubu Integracji Społecznej w Programie Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji na terenie Stalowej Woli, poza szkoleniami zawodowymi Metoda dobrego startu z treningiem zastępowania agresji oraz Operator koparko ładowarki. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić miejsca w których możliwe będzie przeprowadzenie niniejszych szkoleń. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wszystkich szkoleń zawodowych w dniach tygodnia od poniedziałku do soboty w godz. od z uwzględnieniem, iż w ciągu

2 jednego dnia szkolenia nie może być przeprowadzonych więcej niż 8 godzin szkoleniowych zajęć, poza szkoleniem zawodowym Metoda dobrego startu z treningiem zastępowania agresji. Godzina szkoleniowa zajęć będzie wynosić 60 minut. Forma płatności: Faktura lub rachunek Wykonawcy płatne przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia. Faktura lub rachunek wystawiane będą przez Wykonawcę po każdym zakończonym szkoleniu zawodowym i wówczas płatność za każde szkolenie dokonywana będzie przez Zamawiającego odrębnie. Dokumentacja wymagana od Wykonawcy do rozliczenia poszczególnego szkolenia zawodowego: - dziennik zajęć; - oryginały zaświadczeń każdego z uczestników KIS o ukończeniu szkolenia zawodowego; - komplet materiałów szkoleniowych, w tym skrypt z zajęć; - ankiety ewaluacyjne poszkoleniowe z krótkim raportem; - oryginały list obecności na zajęciach; - oryginał listy odbioru materiałów szkoleniowych/ pomocniczych; - oryginały list skorzystania z wyżywienia/cateringu; - oryginał listy odbioru zaświadczeń; - zdjęcia z przeprowadzonych zajęć na płycie CD lub DVD (dobrej jakości i uwzględniające w szczególności uczestników); - kserokopię polisy ubezpieczeniowej. Wykonawca zobowiązuje się każdy z wymienionych powyżej dokumentów oznaczyć logotypami UE, PO KL, CRZL, MOPS, zgodnie z dokumentem Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 31 grudnia 2013 roku. Logotypy MOPS i CRZL zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych po podpisaniu umowy w wersji papierowej i elektronicznej.

3 Dokumentacja wymagana od Wykonawcy do rozliczenia zorganizowania staży zawodowych po zakończonych szkoleniach zawodowych: - wniosek pracodawcy o odbycie stażu zawodowego przez uczestników KIS w ich zakładzie pracy. Wniosek powinien być wystawiony odrębnie dla każdego uczestnika KIS. Warunki dodatkowe: 1. Wykonawca ubezpieczy wszystkich 20 uczestników szkoleń zawodowych od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). Natomiast w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku wszelkie czynności z tym związane przeprowadzić będzie Wykonawca, a w szczególności dotyczące sporządzania protokołów wypadkowych oraz zgłoszeń i korespondencji z instytucją ubezpieczeniową. 2. Wystawienie 2 sztuk zaświadczenia z ukończenia poszczególnego szkolenia zawodowego dla każdego uczestnika (jedno przekazane na własność uczestnikowi danego szkolenia lub warsztatu, drugie dołączone do dokumentacji rozliczeniowej) według wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 3. Opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych do poszczególnego szkolenia zawodowego dla każdego z 20 uczestników KIS tj. skrypt z zajęć oraz materiały szkoleniowe (teczka kartonowa z gumką formatu A4, długopis, notatnik formatu A5, pendrive 4 GB zawierający wersję elektroniczną skrytpu z zajęć, które będą przekazane na własność uczestnikom podczas poszczególnego warsztatu lub szkolenia). 4. Wykonawca w ramach każdego ze szkoleń zawodowych zorganizuje oraz przeprowadzi na wstępie programu zajęć szkolenie BHP i PPOŻ dla każdego z 20 uczestników KIS, które zostanie wliczone w cenę poszczególnego szkolenia zawodowego. 5. Wykonawca na okres trwania szkoleń zawodowych zapewni i wyposaży sale zajęciowe i pracowanie w odpowiedni sprzęt i materiały niezbędne do prawidłowej pracy podczas określonego szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy i nauki. Sale/ pracownie powinny mieścić minimalnie liczbę osób uczestniczących w danym szkoleniu zawodowym, temperatura w salach C. Wykonawca zapewni uczestnikom zaplecze socjalne i sanitarne tj. łazienka, WC ze sprawnymi technicznie urządzeniami.

4 6. Wykonawca w ramach zajęć zobowiązuje się zapewnić 20 uczestniczkom szkoleń zawodowych catering w formie co najmniej dwóch przerw kawowych tj. kawę rozpuszczalną w jednorazowych saszetkach, kawę drobno mieloną, rozpuszczalny napój kawowy 3 w 1 w jednorazowych saszetkach, herbatę ekspresową czarną i herbatę owocową w torebkach, cukier, mleko, wodę mineralną w plastikowych pół litrowych butelkach (gazowaną i niegazowaną po co najmniej 1 butelce każdego rodzaju wody na osobę w ciągu jednego dnia szkolenia), suche ciastka (w ilości co najmniej 10 sztuk na jedną osobę w ciągu jednego dnia szkolenia zawodowego) lub 2 pączki/ drożdżówki oraz czajnik elektryczny do zagotowania wody na kawę lub herbatę. Koszt cateringu w formie przerw kawowych nie może wynosić mniej niż 10 zł na osobę w ciągu jednego dnia szkolenia. Natomiast w przypadku zajęć przekraczających 4 godziny w ciągu jednego dnia szkolenia zawodowego tj. 4 x 60 minut zapewni catering w postaci przerwy obiadowej. W ramach przerwy obiadowej Wykonawca zapewni dla każdego z uczestników szkoleń zawodowych obiad tj. zupa + drugie danie z surówką + sok/kompot. Koszt cateringu w formie przerwy obiadowej nie może wynosić mniej niż 25 zł na osobę w ciągu jednego dnia szkolenia. 7. Wykonawca zapewnia Każdemu uczestnikowi szkolenia zawodowego publikację książkową związaną z tematyką szkolenia zawodowego, która pomoże mu opanować omawiane zagadnienia. Koszt zakupu książki Wykonawca ujmuje w cenie łącznej szkolenia zawodowego dla każdego z uczestników KIS i nie może on być niższy niż 25 zł na osobę. 8. Wykonawca każdemu uczestnikowi szkolenia zawodowego zapewnia odzież ochroną niezbędną w trakcie uczestnictwa w szkoleniu zawodowym i dostosowaną do jego specyfiki m. in. rękawice, obuwie, fartuch, strój roboczy. 9. Wykonawca w ramach realizacji usługi szkoleń zawodowych zobowiązuje się zatrudnić osoby prowadzące dane szkolenie zawodowe, które posiadają odpowiednią wiedzę, kompetencje i kwalifikacje, aby we właściwy sposób przekazały zakres wiedzy oraz nauczyły umiejętności zawodowych uczestników KIS biorących udział w danym szkoleniu zawodowym. Zamawiający dopuszcza możliwość po podpisaniu umowy lub w trakcie realizacji umowy, zażądania kserokopii uprawnień osób prowadzących dane szkolenie zawodowe w celu weryfikacji wierzytelności ich kompetencji, wykształcenia i kwalifikacji.

5 10. Wykonawca po zakończonym szkoleniu zawodowym organizuje dla każdego z 20 uczestników KIS staż zawodowy u pracodawcy na terenie Stalowej Woli i okolic (ewentualny dojazd do maksymalnie 25 km), trwający 4 miesiące jednak nie trwający dłużej niż do 30 listopada 2014 roku. Staż zawodowy musi odpowiadać i być zgodny z zakresem szkolenia zawodowego w którym dana osoba uczestniczyła. Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru pracodawcy przez uczestnika szkolenia zawodowego w KIS i wówczas ta propozycja musi zostać uwzględniona przez Wykonawcę. Potwierdzeniem zapewnienia stażu zawodowego jest wniosek o odbycie stażu przez uczestnika KIS w danym zakładzie pracy, który zostanie w ramach rozliczenia przedłożony przez Wykonawcę Zamawiającemu. Ten natomiast zweryfikuje, czy faktycznie wniosek jest złożony przez odpowiedniego pracodawcę i czy jest on zgodny z wymogami projektu. 11. Wykonawca wlicza w cenę szkoleń zawodowych: Metoda dobrego startu z treningiem zastępowania agresji oraz Operator koparko ładowarki koszt dojazdu do miejsca szkolenia i z powrotem dla każdego z uczestników wskazanych powyżej szkoleń. Charakterystyka poszczególnych szkoleń zawodowych w KIS: 1. Kurs zawodowy Tokarz dla 1 osoby (mężczyzna) w dniach 26, 27, 28, 30 czerwiec, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 19:00 (120 godzin zajęć we wskazanym okresie): Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prac tokarskich godzinny program szkolenia zawodowego musi zawierać zagadnienia z zakresu: MODUŁ I - Podstawy technologiczne (Podstawy tokarstwa, noże tokarskie, tokarki, wyposażenie tokarek); MODUŁ II - Toczenie (Toczenie zewnętrznych powierzchni cylindrycznych, obróbka otworów na tokarce, przecinanie na tokarce, toczenie stożków, obróbka gwintów, toczenie wałków mimośrodowych, toczenie kształtowe, zataczanie, szlifowanie, dogładzane i docieranie na tokarkach, radełkowanie); MODUŁ III - Wiercenie, rozwiercanie i pogłębianie (Wiercenie, rozwiercanie, pogłębianie); MODUŁ IV - Uchwyty obróbcze (Mocowanie przedmiotów obrabianych na tokarce, wiadomości ogólne, zamocowanie w kłach nakiełki, kły tokarski, tarcze zabierakowe

6 i zabieraki, specjalne przypadki mocowania przedmiotów w kłach. Mocowanie w uchwytach szczękowych - uchwyty samocentrujące, uchwyty z niezależnym ustawieniem szczęk, uchwyty szczękowe kombinowane, uchwyty szczękowe zmechanizowane, przykłady specjalnego mocowania w uchwytach samocentrujących. Tarcze tokarskie, mocowanie przy użyciu podtrzymki, uchwyty rozprężne, trzpienie tokarskie, trzpienie tokarskie stałe, trzpienie tokarskie rozprężne, trzpienie tokarskie z wysuwnymi szczękami MODUŁ V - Rysunek techniczny maszynowy (Układ rysunku technicznego, wymiarowanie, oznaczanie chropowatości powierzchni, oznaczanie dokładności kształtu i położenia, symbole używane na schematach obrabiarek, wykorzystanie technik CAD/CAM, proces technologiczny wraz z dokumentacją); MODUŁ VI - Zajęcia na obrabiarkach - Wykonawca zapewnia opiekuna podczas szkolenia zawodowego, który będzie prowadził nadzór i kontrolę nad uczestnikiem oraz planem i programem zajęć. Opiekun może być 2. Szkolenie zawodowe Operator koparko ładowarki dla 1 osoby (mężczyzna) w dniach 26, 27, 28, 30 czerwiec, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 19:00 oraz 4, 7, 9, 11, 14, 16 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 10:00 (202 godzin zajęć we wskazanym okresie): Cel szkolenia: przygotowanie w części teoretycznej i praktycznej do wykonywania zawodu operatora koparko ładowarki oraz zdobycie uprawnień do obsługi koparko ładowarki. Zakres szkolenia obejmuje: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa wszystkich typów koparko-ładowarek, technologia robót, zajęcia praktyczne. Szkolenie obejmuje 202 godziny (teoria 116 godzin, praktyka 86 godzin) i musi kończyć się egzaminem państwowym przeprowadzonym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma certyfikat państwowy potwierdzający zdobyte uprawnienia, respektowany w UE.

7 - Wykonawca zapewnia opiekuna podczas szkolenia zawodowego, który będzie prowadził nadzór i kontrolę nad uczestnikiem oraz planem i programem zajęć. Opiekun może być 3. Szkolenie zawodowe Sprzedawca, magazynier z obsługą kasy fiskalnej dla 4 osób (kobiety) w dniach 26, 27, 28, 30 czerwiec, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 19:00 (100 godzin zajęć we wskazanym okresie): MODUŁ I - Teoria sprzedaży (podstawy towaroznawstwa, sprzedaż detaliczna i hurtowa, zapasy magazynowe); MODUŁ II - Przepisy BHP i sanitarne (przepisy i zasady BHP i p.poż, system pracy - zmiany, czas pracy, przerwy); MODUŁ III - Dokumentacja handlowa i magazynowa (zagadnienie rachunkowości oraz jej funkcje, definicja i podział dowodów księgowych oraz klasyfikacja, zasady oraz metody sporządzania dokumentacji handlowej, klasyfikacja dokumentacji handlowej zapoznanie z dokumentacją magazynową, prowadzenie ewidencji dokumentów magazynowych); MODUŁ IV - Podstawy obsługi komputera (obsługa systemu Windows, obsługa programu Microsoft Office, zastosowanie programu komputerowego w handlu); MODUŁ V - Kasy fiskalne (przedstawienie rynku kas fiskalnych zmiany w przepisach i sprzęcie, rodzaje kas fiskalnych i ich przynależności do różnych typów placówek handlowych, kasy fiskalne jako źródło dokumentacji handlowej dla podatników i urzędów ich kontrolujących, sprzęt współpracujący z kasami fiskalnymi (komputery, wagi elektroniczne, czytniki kodów, kreskowych, modemy telefoniczne i inne, nauka pracy na stanowisku kasowym zajęcia praktyczne). - Wykonawca zapewnia opiekuna podczas szkolenia zawodowego, który będzie prowadził nadzór i kontrolę nad uczestniczkami oraz planem i programem zajęć. Opiekun może być 4. Szkolenie zawodowe Kurs kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacji paznokci dla 1 osoby (kobieta) w dniach 26, 27, 28, 30 czerwiec, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 19:00

8 oraz 4, 7, 9, 11, 14, 16 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 10:00 (150 godzin zajęć we wskazanym okresie): Celem kursu jest nabycie umiejętności związanych z kosmetyką i makijażem. Program szkolenia: - Zasady funkcjonowania i organizacja salonu kosmetycznego; - Pielęgnacja skóry twarzy i włosów; - Zastosowanie masek kosmetycznych; - Pełna diagnostyka kosmetyczna; - Higieniczne oczyszczanie skóry; - Preparaty kosmetyczne - podział i ich praktyczne zastosowanie; - Kosmetyka zachowawcza, poradnictwo.; - Pielęgnowanie i upiększanie oprawy oczu, henna; - Podstawowe zagadnienia masażu kosmetycznego; - Zabiegi regeneracji kosmetycznej, nawilżające, odżywcze, hydromasaż; - Specjalistyczne techniki aplikacji preparatów; - Podstawy ziołolecznictwa w Kosmetyce. Właściwości mięśni twarzy, szyi, dekoltu; - Pielęgnacja dłoni i stóp. Manicure i pedicure biologiczny. Manicure francuski; - Masaż dłoni i stóp; - Depilacja; - Zabiegi z zakresu odnowy biologicznej, antycellulitowe, parafinowe; - Pielęgnacja biustu i dekoltu, w tym zabiegi liftingujące; - Kompleksowe planowanie, wykonywanie, łączenie zabiegów; - Schorzenia skóry; - Lecznicze oczyszczanie skóry, lecznicze złuszczanie naskórka; - Nauka przekłuwania uszu, piercing; - Aromoterapia w formie nawilżania; - Analiza kolorystyczna; - Przygotowanie skóry do makijażu; - Akcesoria i kosmetyki;

9 - Makijaż i stylizacja (makijaż dzienny, makijaż ślubny, makijaż wieczorowy, aplikacje dodatków, makijaż kobiety dojrzałej); - Stylizacja paznokci - różne rodzaje elementów zdobiących paznokcie oraz techniki ich nakładania, wykonywanie popularnych wzorów na paznokciach. Wykonawca zapewnia opiekuna podczas szkolenia zawodowego, który będzie prowadził nadzór i kontrolę nad uczestniczką oraz planem i programem zajęć. Opiekun może być 5. Szkolenie zawodowe Kurs fryzjerski dla 1 osoby (kobieta) w dniach 26, 27, 28, 30 czerwiec, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 19:00 (120 godzin zajęć we wskazanym okresie): MODUŁ I Wiadomości wstępne (Organizacja stanowiska pracy fryzjera zgodnie z wymogami bhp; zapoznanie z wyposażeniem salonu fryzjerskiego; produkty do pielęgnacji, stylizacji i koloryzacji włosów); MODUŁ II Budowa, funkcje, właściwości i pielęgnacja włosów i skóry głowy (Typy i funkcje skóry, choroby skóry i ich diagnozowanie, budowa, funkcje i właściwości włosów, diagnoza stanu skóry i włosów, uszkodzenia struktury włosów i sposoby ich regeneracji, pielęgnacja włosów); MODUŁ III Stylizacja (Zasady dobierania fryzur do kształtu twarzy, techniki masażu skóry głowy, strzyżenie damskie i męskie: strzyżenie warstwowe; strzyżenie geometryczne; cieniowanie; strzępienie; degażowanie, piórkowanie, koloryzacja włosów: farbowanie całościowe, częściowe, refleksy, koloryzacja zmywalna, balleyage, tonowanie, tlenienie włosów, trwała ondulacja, modelowanie włosów - układanie na szczotce; zakładanie wałków; zastosowanie lokówki i prostownicy; upięcia); MODUŁ IV Obsługa klienta w salonie (Komunikacja z klientem - umiejętność słuchania i badanie potrzeb, radzenie sobie z trudnym klientem). - Wykonawca zapewnia opiekuna podczas szkolenia zawodowego, który będzie prowadził nadzór i kontrolę nad uczestniczką oraz planem i programem zajęć. Opiekun może być

10 6. Szkolenie zawodowe Profesjonalna obsługa biura i sekretariatu z językiem angielskim w stopniu średniozaawansowanym dla 2 osób (kobiety) w dniach 26, 27, 28, 30 czerwiec, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 19:00 (100 godzin zajęć we wskazanym okresie): Szkolenie ma na celu naukę pracy na stanowiskach biurowych w firmach krajowych i międzynarodowych, wymagających obsługi komputera i znajomości języka angielskiego biznesowego. Szkolenie obejmuje 100 godzin, w tym 50 godzin nauki języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym. Program szkolenia: MODUŁ I - Organizacja pracy biura (Schemat organizacyjny, zadania sekretariatu, organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji, klasyfikacja dokumentów i systemy przechowywania akt, korespondencja biurowa, redagowanie pism i listów); MODUŁ II -Obsługa komputera (Microsoft Word 2007, Excel 2007, MS PowerPoint); MODUŁ III - Komunikacja interpersonalna w firmie (Rola pierwszego kontaktu, znaczenie mowy ciała, efektywna komunikacja, elementy pozytywnej autoprezentacji, podstawowe techniki asertywności); MODUŁ IV - Profesjonalna obsługa klienta i gościa firmy (Etapy profesjonalnej obsługi klienta, typy trudnych klientów i sposoby radzenia sobie z nimi, sztuka skutecznego komunikowania się przez telefon); MODUŁ V - Język angielski z elementami angielskiego biznesowego (Efektywna komunikacja biznesowa i codzienna, zwroty grzecznościowe/business and everyday communications polite phrases, korespondencja biznesowa/business correspondence, obsługa klienta/customer service, organizacja firmy - stanowiska, tytuły, branża, prezentacja firmy/company structure, przyjmowanie gości w biurze/welcoming visitors, rozmowy telefoniczne/telephoning, terminy - daty, godziny, dane adresowe - nazwy, skróty, adres e- mail, strona internetowa, literowanie/dates, hours, addresses.

11 - Wykonawca zapewnia opiekuna podczas szkolenia zawodowego, który będzie prowadził nadzór i kontrolę nad uczestniczkami oraz planem i programem zajęć. Opiekun może być 7. Szkolenie zawodowe Profesjonalna obsługa biura i sekretariatu dla 1 osoby (kobieta) w dniach 26, 27, 28, 30 czerwiec, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 19:00 (50 godzin zajęć we wskazanym okresie): Szkolenie ma na celu naukę pracy na stanowiskach biurowych w firmach krajowych i międzynarodowych, wymagających obsługi komputera i znajomości języka angielskiego biznesowego. Szkolenie obejmuje 100 godzin, w tym 50 godzin nauki języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym. Program szkolenia: MODUŁ I - Organizacja pracy biura (Schemat organizacyjny, zadania sekretariatu, organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji, klasyfikacja dokumentów i systemy przechowywania akt, korespondencja biurowa, redagowanie pism i listów); MODUŁ II -Obsługa komputera (Microsoft Word 2007, Excel 2007, MS PowerPoint); MODUŁ III - Komunikacja interpersonalna w firmie (Rola pierwszego kontaktu, znaczenie mowy ciała, efektywna komunikacja, elementy pozytywnej autoprezentacji, podstawowe techniki asertywności); MODUŁ IV - Profesjonalna obsługa klienta i gościa firmy (Etapy profesjonalnej obsługi klienta, typy trudnych klientów i sposoby radzenia sobie z nimi, sztuka skutecznego komunikowania się przez telefon). - Wykonawca zapewnia opiekuna podczas szkolenia zawodowego, który będzie prowadził nadzór i kontrolę nad uczestniczką oraz planem i programem zajęć. Opiekun może być 8. Kursy Warsztat doskonalący Metoda dobrego startu. Warsztat kwalifikacyjny Trener Grupowy Treningu zastępowania Agresji TZA ART. dla 2 osób (kobiet) w dniach 26, 27,

12 28, 30 czerwiec, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 19:00 (60 godzin zajęć we wskazanym okresie): Program kursu Warsztat kwalifikacyjny Trener Grupowy Treningu zastępowania Agresji TZA ART. (40 godzin): KOMPONENT I - Trening umiejętności prospołecznych (co robić?), pozwala na przygotowanie się do radzenia sobie w przyszłych trudnych sytuacjach życiowych. Realizowany jest w oparciu o procedury modelowania, trenowania umiejętności, informacji zwrotnej, treningu uogólniającego skoncentrowanym na zwiększenie transferu. Umiejętności prospołeczne są podzielone na grupy: (wstępne umiejętności społeczne, zaawansowane umiejętności społeczne, umiejętności emocjonalne, umiejętności alternatywne wobec agresji, umiejętności kontroli stresu, umiejętności planowania. KOMPONENT II - Trening kontroli złości (czego nie robić?), uczy samokontroli, ponoszenia odpowiedzialności za swoją złość, co ma bezpośrednie przełożenie na rozwiązanie sytuacji problemowej. W tym celu wykorzystuje się kroki kontroli złości zgodnie z przyjętą procedurą: wyzwalacze, sygnały, reduktory, monity, samoocenę, zastosowanie umiejętności społecznej. KOMPONENT III - Wnioskowanie moralne (jak odróżnić to co robić od tego czego nie robić?), uczy procedur podejmowania decyzji, które zwiększają prawdopodobieństwo decyzji zaspokajających poczucie przyzwoitości, sprawiedliwości i uwzględnianie potrzeb i praw innych osób. Teoretycznymi podstawami dla procedur wnioskowania moralnego jest koncepcja rozwoju moralnego wg Lawrenca Kohlberga. Kurs kończy się uzyskaniem przez każda uczestniczkę certyfikatu z hologramem ART. Program kursu Warsztat doskonalący Metoda dobrego startu. (20 godzin): - teoretyczne wprowadzenie do Metody Dobrego Startu; - przykładowe zajęcia praktyczne wprowadzenie wzoru graficznego na podstawie piosenki z publikacji Piosenki do rysowania ; - przykładowe zajęcia praktyczne wprowadzenie litery na podstawie piosenki z publikacji Od piosenki do literki cz. 1 ; - prezentacja wzorów graficznych oraz wierszyków i piosenek (wraz z ćwiczeniami ruchowo słuchowo wzrokowymi) z publikacji Piosenki do rysowania i Od wierszyka do rysunku dla 3-4 latków i 5-latków ;

13 - samodzielne układanie wzorów graficznych i odpowiadających im piosenek; - ćwiczenia ruchowo słuchowe i ruchowo słuchowo wzrokowe na podstawie piosenek i wierszyków oraz wzorów graficznych (liter) z publikacji Od piosenki do literki cz. 1 i 2 ; - konstruowanie scenariusza zajęć prowadzonych Metoda Dobrego Startu. Warsztat kończy się uzyskaniem przez każda uczestniczkę certyfikatu zaświadczającego o uczestnictwie w warsztacie szkoleniowym z Metody Dobrego startu prowadzonym przez współautorów - osoby upoważnione przez prof. M. Bogdanowicz do prowadzenia szkolenia z MDS. - Wykonawca zapewnia opiekuna podczas szkolenia, który będzie prowadził nadzór i kontrolę nad uczestniczkami oraz planem i programem zajęć. Opiekun może być 9. Szkolenie zawodowe Kucharz małej gastronomii dla 2 osób (kobiety) w dniach 26, 27, 28, 30 czerwiec, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 19:00 oraz 4, 7, 9, 11, 14, 16 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 10:00 (160 godzin zajęć we wskazanym okresie): Cel szkolenia: Opanowanie przez uczestników kursu podstawowych czynności niezbędnych do wykonywania zawodu kucharza małej gastronomii. Program szkolenia: - stosowanie zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywności; - przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych; - stosowanie zasad prawidłowego żywienia; - obliczanie wartości odżywczej i energetycznej potraw; - dokonywanie oceny jakościowej surowców, półproduktów i gotowych potraw; - ocenianie przydatności surowców i półproduktów do obróbki kulinarnej; - przeprowadzanie obróbki wstępnej i obróbki cieplnej; - sporządzanie zup, sosów i potraw z różnych produktów oraz ciast, deserów i napojów; - dobieranie dodatków do różnych potraw; - obsługiwanie maszyn i urządzeń;

14 - sporządzanie kalkulacji; - podejmowanie prostych działań marketingowych. - Wykonawca zapewnia opiekuna podczas szkolenia zawodowego, który będzie prowadził nadzór i kontrolę nad uczestniczkami oraz planem i programem zajęć. Opiekun może być 10. Szkolenie zawodowe Magazynier, spedytor z kursem prawo jazdy kategorii B dla 2 osób (mężczyźni) w dniach 26, 27, 28, 30 czerwiec, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 19:00 oraz 4, 7, 9, 11, 14, 16 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 10:00 (140 godzin zajęć we wskazanym okresie): Program szkolenia: - zapasy magazynowe, budowle magazynowe, technologie prac magazynowych, wyposażenie magazynu, organizację prac magazynowych, organizacje spedycji, podstawy obsługi komputera, programy magazynowe FAKT i WF-MAG, typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, czynności operatora w czasie pracy wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu bhp, praktyczna naukę jazdy i manewrowania osprzętem wózków. Zakres szkolenia zawodowego: - magazynier, spedytor (80 godzin); - prawo jazdy kategorii B (60 godzin). Wykonawca wlicza w cenę kursu prawo jazdy koszt pierwszego podejścia do egzaminu teoretycznego i praktycznego, w sytuacji nie zdania ich uczestnik KIS biorący udział w danym szkoleniu zawodowym koszt kolejnego egzaminu na prawo jazdy pokrywa sam. 11. Szkolenie zawodowe Przedstawiciel handlowy z prawo jazdy kategorii B dla 2 osób (kobiety) w dniach 26, 27, 28, 30 czerwiec, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 19:00 oraz

15 4, 7, 9, 11, 14, 16 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 10:00 (140 godzin zajęć we wskazanym okresie): Cel szkolenia: Przygotowanie uczestniczek do pracy w charakterze przedstawiciela handlowego. Program szkolenia: MODUŁ I przedstawiciel handlowy (80 godzin, rola i zadania przedstawiciela handlowego, zakres obowiązków przedstawiciela handlowego, rozpoznanie produktu i branży w której pracujemy, monitorowanie rynku pod względem popytu i podaży, reklama i dystrybucja, pozyskiwanie klientów, utrzymanie kontaktów handlowych, techniki i etapy sprzedaży, sprzedaż w terenie, organizowanie dostaw towarów do klientów, marketing wystawienniczy, komunikacja międzyludzka, negocjacje, techniki negocjacyjne, zarzadzanie celami i czasem, zagadnienia finansowo prawne dotyczące sprzedaży i zawodu handlowca, rozpatrywanie zażaleń, reklamacji); MODUŁ II Prawo jazdy kategorii B (60 godzin, w tym 30 godzin teorii i 30 godzin praktyki) Wykonawca wlicza w cenę kursu prawo jazdy koszt pierwszego podejścia do egzaminu teoretycznego i praktycznego, w sytuacji nie zdania ich uczestnik KIS biorący udział w danym szkoleniu zawodowym koszt kolejnego egzaminu na prawo jazdy pokrywa sam. 12. Szkolenie zawodowe Pracownik remontowo budowlany dla 1 osoby (mężczyzna) w dniach 26, 27, 28, 30 czerwiec, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 19:00 oraz 4, 7, 9, 11, 14, 16 lipiec 2014 roku w godzinach od 7:00 do 10:00 (180 godzin zajęć we wskazanym okresie): Cel szkolenia: Przygotowanie uczestnika szkolenia do wykonywania prac wykonywanych przez pracownika remontowo budowlanego, nabycie i opanowanie wiedzy (teoria) oraz umiejętności (praktyka). Program szkolenia: - rysunek i dokumentacja techniczna; - materiałoznawstwo i technologia robót budowlanych; - zasady obmiarowywania robót budowlanych;

16 - kalkulacja kosztów; - bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej; - praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu. Zakres szkolenia zawodowego: - zajęcia teoretyczne (28 godzin); - zajęcia praktyczne (152 godzin).

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 - Harmonogram szkoleń i warsztatów oraz lista wymagań stawianych wykonawcom. Szkolenia i warsztaty dla uczestników projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola 38 osób bezrobotnych i

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5 W Z Ó R U M O W Y Nr /2013 Zawarta w dniu. 2013 roku w Stalowej Woli, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 10 Opis usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu cyklu szkoleń i warsztatów dla 20 uczestników Klubu Integracji Społecznej przy MOPS w

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU Lp. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników Przewidywany

Bardziej szczegółowo

Projekt "My też możemy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Projekt My też możemy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Postępowanie Nr: MGOPS.POKL.PN.02.2012 Przedbórz, dn. 12.11.2012r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1a do SIWZ FZ.271.1.2013 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno logistyczna usług szkoleniowych (Trening kompetencji

Bardziej szczegółowo

1. Szkoła dla rodziców (30 godzin przypadających na 1 osobę tj. 10 spotkań po 3 godziny w okresie 9 wrzesień

1. Szkoła dla rodziców (30 godzin przypadających na 1 osobę tj. 10 spotkań po 3 godziny w okresie 9 wrzesień Załącznik nr 2 - Harmonogram szkoleń i warsztatów oraz lista wymagań stawianych wykonawcom. I. Szkolenia i warsztaty dla uczestników projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola 10 kobiet nieaktywnych

Bardziej szczegółowo

MGOPS/60/2011/POKL Węgliniec, dn. 14.10.2011 r.

MGOPS/60/2011/POKL Węgliniec, dn. 14.10.2011 r. MGOPS/60/2011/POKL Węgliniec, dn. 14.10.2011 r. Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.75 77 11 049 fax.75 77 12 508 Na podstawie art.4

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 342620-2011 z dnia 2011-10-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Magazynier z obsługą komputera

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień

Lp. Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień SZCZEGÓŁOWY PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĄDZIE PRACY W OPOLU LUBELSKIM ZAPLANOWANYCH DO REALIZOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2014 Lp. Nazwa i zakres

Bardziej szczegółowo

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r.

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r. Część I Projekt Nowe perspektywy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu 04.04.2014r. Magazynier z obsługą

Bardziej szczegółowo

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8)

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym + bezpieczna obsługa/wymiana butli gazowym (propanbutan).

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni zaprasza Wykonawców do złoŝenia oferty cenowej w zakresie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni zaprasza Wykonawców do złoŝenia oferty cenowej w zakresie: Jastarnia, dnia 14.01.2010r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia projektu systemowego Moja droga do aktywności zatrudnienie przez szkolenie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych, zgodnie z przewidzianymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 135880-2013 data 08.04.2013

Bardziej szczegółowo

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie z wykształceniem minimum zasadniczym zawodowym. 2. Miejsce szkolenia: a) zajęcia teoretyczne:

Bardziej szczegółowo

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I III ) Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 03.10.2012r. Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego Liczba godzin: minimum 72

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części nr 2 postępowania szkolenia/kursy zawodowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części nr 2 postępowania szkolenia/kursy zawodowe. Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części nr 2 postępowania szkolenia/kursy zawodowe. Ustalenia wstępne a) Szkolenia/kursy zawodowe o charakterze zawodowym dla 23 uczestników

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Starachowice 23.07.2012 r. Informacja dla Wykonawców nr 3 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pt. Klub Integracji Społecznej jako narzędzie

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w ramach kontraktów socjalnych dla 20 uczestników projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Miłakowo, dnia10.10.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie w związku z realizacją projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie w wieku do 29 r. ż. z wykształceniem minimum podstawowym/gimnazjalnym 2. Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży I. Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r.

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Wykonawcy Strona Internetowa Tablica Ogłoszeń Dotyczy: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

PLA SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB UPRAW IO YCH DO SZKOLE IA A 2010 R.

PLA SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB UPRAW IO YCH DO SZKOLE IA A 2010 R. POWIATOWY URZĄD PRACY W BUSKU-ZDROJU 28-100 Busko-Zdrój ul. Różana 2 tel. 378-30-54 fax. 370-91-20 PLA SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB UPRAW IO YCH DO SZKOLE IA A 2010 R. Lp. azwa i zakres szkolenia Liczba miejsc

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia Załącznik nr 1 dotyczący organizacji usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia Przedmiotem niniejszej procedury jest organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSU FRYZJER 170H

HARMONOGRAM KURSU FRYZJER 170H HARMONOGRAM KURSU FRYZJER 170H HARMONOGRAM ZAJĘĆ KURSU "FRYZJER" DATA GODZINY ZAJĘĆ 2015-04-30 9.00-15.35 8H 2015-05-04 9.00-15.35 8H 2015-05-05 9.00-15.35 8H MIEJSCE ZAJĘĆ teoretycznych i prakt. Salon

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Przedstawiciel handlowy. - zapoznanie z technikami sprzedaży, - prowadzenie negocjacji, - sposoby pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

1. Dla 25 osób, z którymi zawarto kontrakty socjalne i umowy w ramach Programu Aktywności Lokalnej:

1. Dla 25 osób, z którymi zawarto kontrakty socjalne i umowy w ramach Programu Aktywności Lokalnej: Załącznik nr 1 do SIWZ Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 euro pn. Usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej"

Bardziej szczegółowo

Projekt "Własnymi siłami" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własnymi siłami współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZCZEGÓŁOWY OPIS SZKOLEŃ 1. NAZWA SZKOLENIA: POMOC KUCHARZA Z MINIMUM SANITARNYM Liczba osób: dla ok. 11 Czas trwania: minimum 120 godz. (45 teoretyczne) przy założeniu 1 godz. = 45 min. Tematyka szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy: Zad. 3.10. Trener kursów zawodowych na potrzeby projektu pn: Puckie Centrum Integracji Społecznej-etap II

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy: Zad. 3.10. Trener kursów zawodowych na potrzeby projektu pn: Puckie Centrum Integracji Społecznej-etap II ZAPYTANIE OFERTOWE Puck, 08.04.04r Dotyczy: Zad. 3.0. Trener kursów zawodowych na potrzeby projektu pn: Puckie Centrum Integracji Społecznej-etap II I. Nazwa i adres Lokalna Grupa Działania Małe Morze

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

str. 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A Znak sprawy: PCPR.K.EB.III/383/04/14 Parczew, dnia 08.08.2014r.

str. 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A Znak sprawy: PCPR.K.EB.III/383/04/14 Parczew, dnia 08.08.2014r. Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A Znak sprawy: PCPR.K.EB.III/383/04/14 Parczew, dnia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KURSÓW ZAWODOWYCH 1 Załącznik nr 1 do WZnUS 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 20

Bardziej szczegółowo

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8)

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Z A P Y TA N I E O F E R T O W E na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Załącznik nr 1. pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:, Dmosin 9, 95 061 Dmosin, powiat brzeziński, woj.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r.

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r. PLAN SZKOLEŃ NA r. Szkolenia będą finansowane ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 9 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w ramach kontraktów socjalnych dla 40 uczestników projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń/kursów dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

str. 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A Parczew, dnia 22.08.2014r.

str. 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A Parczew, dnia 22.08.2014r. Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A Znak sprawy: PCPR.K.EB.III/383/05/14 Parczew, dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 312764-2012 z dnia 2012-08-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Magazynier z obsługą komputera

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu ul. Grota Roweckiego 4a Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Żółkiewka, dnia 15 maj 2014r.

Żółkiewka, dnia 15 maj 2014r. Żółkiewka, dnia 15 maj 2014r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żółkiewce zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania powierzonego w ramach projektu Wiedza Twoim sukcesem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKCIE:

INFORMACJE O PROJEKCIE: INFORMACJE O PROJEKCIE: Numer i nazwa Priorytetu Numer i nazwa Działania: Okres realizacji projektu: Partner nr. 1: Partner nr. 2: CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU: 1. Zapewnienie uczniom Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA Milówka, dnia 20.04.2015 r. szkolenia skierowane do uczestników projektu systemowego pn. Milówka. Nowe umiejętności

Bardziej szczegółowo

2. Opis zadania, informacje szczegółowe.

2. Opis zadania, informacje szczegółowe. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, 39-300 Mielec ul. Łukasiewicza 1c zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Pierzchnica, dn. 14.04.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy zwraca

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I: 1) Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia,,kurs prawa jazdy kat.b współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Rozeznanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Rozeznanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Lębork, dnia 29.04.2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów, kursów zawodowych i kursów na prawo jazdy oraz wywiadu grupowego zogniskowanego FGI w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szkolenie Grafika komputerowa z elementami tworzenia stron www 2 grupy: I grupa - 6 osób, II grupa 5 osób głuchoniemych zamawiający zapewnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1: KURS OBSŁUGI URZĄDZEŃ ŻURAWI PRZEŁADUNKOWYCH I PRZENOŚNYCH HDS zawodowego w zakresie obsługi urządzeń żurawi przeładunkowych i przenośnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ Załącznik Nr 8 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przeprowadzenie kursów zawodowych oraz szkoleń dla

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r.

MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r. MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r. L. p. 1. 2. Nazwa szkolenia POMOC KUCHENNA Z OBSŁUGĄ SPRZĘTU SPRZĄTAJĄCEGO + KASA FISKALNA + KSIĄŻECZKA KOMPUTEROWE Zakres szkolenia przestrzeganie zasad BHP, organizacja

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr POKL 2/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr POKL 2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr POKL 2/2014 W związku z realizacją projektu,,wojcieszków Aktywna integracja w ramach Podziałania 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 1. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 3 osoby Nr modułu Temat Czas realizacji (w godz.) Teoria 1 Zestaw A: 1. Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego. 2.

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY. Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY. Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 PROGRAM SZKOLENIOWY 1. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 2 osoby Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty

Bardziej szczegółowo

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 2 x 10 II i III kwartał min. 120 godzin

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 2 x 10 II i III kwartał min. 120 godzin PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2015 Lp. Nazwa szkolenia Liczba miejsc 1. Nowoczesny sprzedawcafakturzysta z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych 2x15 Przewidywany

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację szkoleń/kursów zawodowych

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację szkoleń/kursów zawodowych Pierzchnica, dn. 05.06.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację szkoleń/kursów zawodowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn Operator koparko ładowarki w zakresie III klasy uprawnień.

Bardziej szczegółowo

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.(075) 77 11 049 fax.

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.(075) 77 11 049 fax. Węgliniec, dnia 31 sierpień 2011 r. MGOPS/21/2011/POKL Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.(075) 77 11 049 fax.(075) 77 12 508 Na

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.2013 Długosiodło, dnia 12.07.2013r. I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle w związku z realizacją projektu systemowego pn. Uwierzyć w siebie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 CZĘŚĆ I Nazwa kursu Liczba osób Opis szkolenia Kurs kucharski II stopnia 1 Min. 70 godz. Minimum programowe : Sporządzanie potraw jarskich i półmięsnych.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn. Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku zrealizowane zrealizowane zrealizowane Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia w BZP: 135489-2011; data zamieszczenia: 12.05.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 106686-2011 data 10.05.2011

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Nr postępowania: BWK-KG-271-5/III/13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy VI Pakiet. Umowa nr

Wzór umowy VI Pakiet. Umowa nr Wzór umowy VI Pakiet Umowa nr Priorytet VII Działanie 7.1 Nazwa projektu Twój wybór Twoja szansa Zawarta w dniu w Rawiczu pomiędzy Miejsko -Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu ul. Gen. Grota

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32602 Oświęcim www.pup.oswiecim.pl PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK INFROMUJEMY, ŻE W 2011 ROKU URZĄD NIE BĘDZIE FINANSOWAŁ

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn. Sprzedawca z umiejętnością obsługi komputera, kas fiskalnych

Bardziej szczegółowo

Projekt Czas na aktywność w gminie Ropczyce współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Czas na aktywność w gminie Ropczyce współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Czas na aktywność w gminie Ropczyce współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. Szanowni Państwo! ZAPYTANIE OFERTOWE Olszewo-Borki, dnia 29.04.2014 r. O wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Ładna 4-6 31-444 Kraków Numer postępowania: 16/ ZO/SZKOLENIE/KŁ/WRZ/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Wągrowiec: Wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia 3 szkoleń dla 45 osób bezrobotnych Numer ogłoszenia: 204662-2014; data zamieszczenia: 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy,

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy, 1. Operator koparko ładowarki klasy III 2. Spawanie metodami MAG 135, 3. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Ciechanów, dn. 20.06.2013 r. ZAMAWIAJĄCY: Mazowiecka Fundacja Rozwoju ul. Jureckiego 28, 06-400 Ciechanów Nr tel. 023/ 671-21-49, 515027918 Nr fax. 023/ 671-21-49 ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GOPS.271.2.2015 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K O W Z A M Ó W I E N I A Nazwa zamówienia : Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu PO KL Priorytet VII, Działanie

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 10 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 145626-2014 z dnia 2014-04-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Międzyrzec Podlaski Przedmiotem zamówienia jest organizacja kursów zawodowych wraz z obowiązkowymi

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 366098-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 366098-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 6 10-09-2013 22:40 Temat: Nadawca: Data: 10-09-2013 11:22 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 356994-2013 z dnia 2013-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn. Wizaż i stylizacja paznokci. W związku z powyższym zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015

Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015 Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015 ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ w progu wartości 10.000-50.000 PLN Postępowanie prowadzona zgodnie z ZARZĄDZENIEM nr 0050 58 /2014 Wójta Gminy Milówka

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2012 ROK

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2012 ROK URZĄD PRACY PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2012 ROK PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KOZIENICACH W RAMACH PROJEKTÓW - PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Projekty

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH (aktualizacja):

PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH (aktualizacja): PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH (aktualizacja): a) W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NA 2014 ROK Lp. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc Przewidywany termin realizacji /rozpoczęcia/ Orientacyjny

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Znak: Bytom Odrzański dnia 16.05.2012 r.... (pieczęć Zleceniodawcy)......... Zapytanie ofertowe Działając w imieniu

Bardziej szczegółowo

Projekt Stajemy się lepsi jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Stajemy się lepsi jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący poniższych części: Część I Podstawy obsługi komputera Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Zorganizowanie szkolenia Podstawy obsługi komputera dla 8 osób. 2. Kod CPV:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia jako element specyfikacji stanowi jej najistotniejszą część, która pozwala na wskazanie potrzeb zamawiającego, oszacowanie wartości zamówienia, sporządzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: D.0321.5.2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

projektu Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakielskiego, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu

projektu Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakielskiego, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Nakło nad Notecią: Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakielskiego, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

MGOPS/2/1/09. Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.

MGOPS/2/1/09. Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm. MGOPS/2/1/09 Węgliniec 19.06.2009r Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.(075) 77 11 049 fax.(075) 77 12 508 Na podstawie art.4 pkt.8

Bardziej szczegółowo

Projekt "Głowa do góry" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Głowa do góry współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W związku z realizacją projektu systemowego Głowa do góry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie poszukuje usługodawcy w zakresie realizacji niżej opisanej usługi: W niniejszym zapytaniu pod pojęciem:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla 75 Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Kurs operatora koparkoładowarki, wszystkie typy, klasa trzecia. Liczba godzin szkolenia oraz zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo