Dział 600 Transport i łączność. Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział 600 Transport i łączność. Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu"

Transkrypt

1 VII. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2010 rok Wydatki Środki z Unii Europejskiej ,38 zł ,38 zł Projekt pn. "Przebudowa ulicy Lwowskiej w Chełmie od dworca PKS do ulicy Orląt Lwowskich wraz z przebudową skrzyżowania z Aleją I Armii Wojska Polskiego i Aleją Armii Krajowej" realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego , Priorytet V "Transport", Działanie 5.1 "Regionalny układ transportowy", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, które w zakresie rzeczowym wykonane zostało w całości, natomiast rozliczenie środków zewnętrznych nastapi w 2011 roku. Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wydatki majątkowe ,35 zł ,35 zł ,35 zł W ramach projektu została wykonana przebudowa ulicy Lwowskiej w Chełmie. Wykonano roboty budowlane, prowadzono nadzór inwestorski, dokonano promocji projektu, reklamy w prasie i radiu oraz wizualizacji. Projekt pn. "Przebudowa ulicy Lubelskiej od ulicy Szpitalnej do ulicy Podwalnej wraz z przebudową Ronda Jana Pawła II oraz od ulicy Przechodniej do ulicy Hrubieszowskiej w Chełmie" realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego , Priorytet V "Transport", Działanie 5.1 "Regionalny układ transportowy", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, które w zakresie rzeczowym wykonane zostało w całości, natomiast rozliczenie środków zewnętrznych nastapi w 2011 roku. 193

2 Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wydatki majątkowe ,74 zł ,74 zł ,74 zł W ramach projektu została wykonana przebudowa ulicy Lubelskiej w Chełmie. Wykonano roboty budowalne, prowadzono nadzór inwestorski oraz dokonano promocji projektu. Projekt pn. "Profesjonalizacja w Urzędzie Miasta Chełm" realizowany przez Urząd Miasta Chełm Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V "Dobre Rządzenie", Działanie 5.2 "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej", Poddziałanie "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 22%. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,74 zł ,74 zł ,82 zł W ramach projektu dokonano zakupu materiałów biurowych, szafy aktowej, komputera przenośnego, drukarki, switch'y LAN, drukarek i czytników kodów kreskowych na potrzeby wdrożenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów. Zamieszczono ogłoszenia w prasie, zakupiono materiały promocyjne projektu oraz licencje do sieciowego systemu serwerowego, licencje oprogramowania elektronicznego systemu obiegu dokumentów, systemu operacyjnego i oprogramowania do komputera przenośnego. Wydatki zostały przeznaczone również na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zespołu zarządzającego projektem. wydatki majątkowe ,92 zł W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy i serwerowy: serwery, macierze, UTM, urządzenia wielofunkcyjne na potrzeby wdrożenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów. Projekt pn. "Jesteśmy razem młodzi w Europie" realizowany przez Urząd Miasta Chełm Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Priorytet VII "Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna", Działanie 7.3 "Współpraca międzyregionalna", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 50%. 194

3 Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,53 zł ,53 zł ,53 zł W ramach projektu dokonano zakupu usług związanych z organizacją konferencji inauguracyjnej, zakupu sprzętu na potrzeby warsztatów szkoleniowo artystycznych z dziedzin: nauki jazdy na deskorolce, rolkach, nauki tworzenia muzyki DJ, nauki tańca break dance oraz nauki malowania w stylu graffiti. Dokonano zakupu usług związanych z organizacją dwudniowej imprezy plenerowej "Pozytywna kultura młodych Europejczyków Festiwal", z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników organizowanych imprez z miast będących partnerami projektu, organizacją wizyty do miast będących partnerami projektu Utena (Litwa) i Liepaja (Łotwa), organizacją techniczną targów i wystawy "Sztuka ulicy". Wydatki przeznaczono również na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu. Projekt pn. "Praktyka i wiedza drogą do sukcesu" realizowany przez Urząd Miasta Chełm Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III "Wysoka jakość systemu oświaty", Działanie 3.3 "Poprawa jakości kształcenia", Poddziałanie "Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2013 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 10%. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Pozostała działalność 5 779,68 zł 5 799,68 zł 5 779,68 zł W ramach zadania wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla osób (animator i koordynator ds. obsługi finansowej) realizujących projekt partnerski z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie. Miasto Chełm współpracowało z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w realizacji zadań dotyczących promocji projektu oraz rekrutacji nauczycieli opiekunów praktyk. Projekt pn. "Budowa sieci teleinformatycznej z systemem taniego internetu dla mieszkańców Chełma" realizowany przez Urząd Miasta Chełm Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Priorytet IV "Społeczeństwo informacyjne", Działanie 4.1 "Społeczeństwo informacyjne", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane został w około 25%. 195

4 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Pozostała działalność wydatki majątkowe 4 319,56 zł 4 319,56 zł 4 319,56 zł W 2010r. rozpoczęto rzeczową realizację projektu, przeprowadzając działania promocyjne projektu. Projekt pn. "Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną w Chełmie" realizowany przez Urząd Miasta Chełm Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Priorytet VIII "Infrastruktura społeczna", Działanie 8.2 "Infrastruktura szkolna i sportowa", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 10%. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Gimnazja wydatki majątkowe ,73 zł ,73 zł ,73 zł W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację zadania, wykonano roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim oraz dokonano promocji projektu. Projekt pn. "Matura z matematyki" realizowany przez Urząd Miasta Chełm wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 46%. Rozdział Licea ogólnokształcące ,04 zł ,04 zł Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 196

5 Poddziałanie "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" ,04 zł zrealizowano następujące zadania merytoryczne: przeprowadzono rekrutację beneficjentów ostatecznych projektu, przeprowadzono zajęcia pozalekcyjnych z matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym, II Liceum Ogólnokształcącym, III Liceum Ogólnokształcącym, IV Liceum Ogólnokształcącym oraz Liceum Ogólnokształcącym Nr 6. Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zarządzających projektem, wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne, członków komisji rekrutacyjnych. Dokonano zakupów pomocy dydaktycznych (podręczniki, materiały biurowe, bryły geometryczne). Przeprowadzono działania informacyjno -promocyjne (emisja spotów reklamowych, zlecenie wykonania plakatów, ulotek, naklejek, tablic). Ponadto zlecono opracowanie badania ankietowego do pomiaru rezultatów miękkich projektu oraz zorganizowano obóz edukacyjny dla 50 uczestników projektu. Projekt pn. "Wiedza to przyszłość" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Chełmie Zadanie realizowano w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie "Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 26% ,81 zł ,81 zł ,81 zł zrealizowano następujące zadania merytoryczne: 24 godziny zajęć warsztatowych z zakresu autoprezentacji i komunikacji, 24 godziny zajęć warsztatowych z zakresu nowoczesnych technik uczenia się i zapamiętywania, 22 godziny zajęć matematycznych oraz 22 godziny zajęć z języka angielskiego oraz przyrodniczych dla uczniów szkoły podstawowej, po 44 godziny zajęć matematyczno fizycznych, biologiczno chemicznych, po 22 godziny z języka angielskiego i niemieckiego dla uczniów gimnazjum. Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektem, wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli i specjalistów prowadzacych zajęcia, zakup materiałów biurowych, programów do zajęć dydaktycznych, zeszytów, ćwiczeń i słowników dla uczniów. Projekt pn. "Wysoka jakość kształcenia gwarancją sukcesu na rynku pracy" realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych w Chełmie 197

6 Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2013 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 8% ,45 zł ,45 zł ,45 zł przeprowadzono rekrutację uczestników projektu oraz zrealizowano nastepujące działania merytoryczne: 60 godzin zajęć z języka angielskiego zawodowego dla 45 uczniów, 36 godzin zajęć w ramach programu autorskiego "Aktywny absolwent na rynku pracy", 40 godzin doradztwa zawodowego (w tym doradztwo indywidulane, warsztaty "Trening motywacyjny" oraz doradztwo grupowe). Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektem. Dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia (laptop z systemem operacyjnym, urzadzenie wielofunkcyjne, meble biurowe), zakupu materiałow biurowych, zestawów dla uczniów (teczka, notatnik, długopis, kalkulator), podręczników i słowników specjalistycznych, magnetofonów do prowadzenia zajęć, opłaty eksploatacyjne, koszty pośrednie. Projekt pn. "Chcemy umieć więcej - wzrost kompetencji zawodowych kluczem do sukcesu" realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Chełmie Zadanie realizowano w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2012 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 16% ,45 zł ,45 zł ,45 zł przeprowadzono rekrutację uczestników projektu oraz zrealizowano nastepujące działania merytoryczne: warsztaty językowe z języka angielskiego, niemieckeigo i rosyjskiego, warsztaty informatyczne z elementami rachunkowości, zajęcia z przedsiębiorczości, warsztaty "Przekąski i desery jako dania cateringowe", warsztaty turystyczne, cukiernicze. Ponadto w ramach współpracy z przedsiębiorcami w pięciu restauracjach młodzież odbywała praktyki, natomiast młodzież kształcąca się w specjalnościach hotelarskiej i gastronomicznej wzięła udział w wycieczce zawodoznawczej na Targi Wyposażenia Hotelarstwa i Gastronomii do Krakowa. 198

7 Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektem, wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia. Dokonano zakupu podręczników i artykułów biurowych dla uczniów, środków czystości, artykułów żywnościowych, naczyń i drobnego sprzętu kuchennego na warsztaty, notebooka z oprogramowaniem, drukarki oraz programu do prowadzenia firmy na warsztaty informatyczne z elementami rachunkowości. Projekt pn. "Kwalifikacje na start" realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i III LO w Chełmie wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 32% ,60 zł ,60 zł ,60 zł przeprowadzono rekrutację uczestników projektu oraz zrealizowano nastepujące działania merytoryczne: 302 godziny indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym dla 151 uczniów, 50 godzin wsparcia w zakresie poradnictwa psychologiczno pedagogicznego dla 151 uczniów, 124 godziny zajęć wyrównawczych z języka angielskiego, 152 godziny zajęć z języka angielskiego biznesowego, 100 godzin zajęć w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej, 102 godziny zajęć w zakresie obsługi programów finansowo księgowych (każde z zajęć dla 50 uczniów), wycieczka edukacyjna do NBP w Warszawie. Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektem, wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli i specjalistów prowadzacych zajęcia. Dokonano zakupu materiałów biurowych i wyposażenia (komputer, drukarka, wizualizer, notebook, ekran podwieszany, radiomagnetofon), podręczniki do realizacji zajęć warsztatowych, artykułów spożywczych, koszty opracowań programów specjalistycznych do zajęć językowych, koszty wycieczek edukacyjnych (transport, ubezpieczenie itp.) Projekt pn. "Siódmy Nobel" realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 51%. 199

8 ,04 zł ,04 zł ,04 zł przeprowadzono rekrutację uczestników projektu oraz zrealizowano nastepujące działania merytoryczne: przeprowadzono 45 godzin zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego, 24 godziny zajęć z języka niemieckiego, 22 godziny zajęć z języka francuskiego, 44 godziny zajęć z matematyki, 30 godzin z fizyki, 24 godziny z chemii, 38 godzin zajęć z geografii, 26 godzin z historii, 44 godziny z biologii, 24 godziny z języka polskiego oraz 20 godzin zajęć z informatyki. Ponadto przeprowadzono 80 godzin spotkań indywidulanych w zakresie doradztwa zawodowego. Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektem, nauczycieli prowadzacych zajęcia. Dokonano zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, podręczników, tablicy informacyjnej. Projekt pn. "Piątka plus" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Chełmie wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2012 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 23% ,18 zł ,18 zł ,18 zł Wydatki przeznaczono na sfinansowanie działań związanych z zarządzaniem i promocją projektu oraz działań merytorycznych: przeprowadzenie 70 godzin zajęć dydaktyczno wyrównawczych, 35 godzin zajęć specjalistycznych (trening psychologiczny), 35 godzin zajęć specjalistycznych (arterapia) dla 70 uczniów. Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektem, wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia. Dokonano zakupu materiałów biurowych, programów do zajęć dydaktycznych, zeszytów, ćwiczeń i słowników dla uczniów. Projekt pn. "Drogowskaz zawodu" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Chełmie 200

9 wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 45%. Dział 801 Oświata i wychowanie ,63 zł ,63 zł ,63 zł Wydatki przeznaczono na sfinansowanie działań związanych z zarządzaniem i promocją projektu oraz działań merytorycznych: przeprowadzono zajęcia wyrównawcze z fizyki, chemii, geografii i biologii po 48 godzin, 160 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki, 48 godzin zajęć w ramach kół zainteresowań z matematyki, fizyki, chemii i biologii, 72 godziny zajęć z przedsiębiorczości. Uczniowie brali udział w wycieczkach edukacyjnych. Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektem, wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli i specjalistów prowadzacych zajęcia. Dokonano zakupu materiałów biurowych, programów do zajęć dydaktycznych, zeszytów, ćwiczeń i słowników dla uczniów. Projekt pn. "Z wiedzą ku przyszłości" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Chełmie, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Chełmie, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Chełmie, Urząd Miasta Chełm wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2009 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2012 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 44%. Rozdział Pozostała działalność ,93 zł ,93 zł ,93 zł Wydatki przeznaczono na sfinansowanie działań związanych z zarządzaniem i promocją projektu oraz działań merytorycznych: przeprowadzenie indywidualnych zajęć logopedycznych dla 15 beneficjentów, przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci z ADHD w Szkole Podstawowej Nr 4 w Chełmie, przeprowadzenie warsztatów motywacyjno 201

10 zajęciowych dla 32 grup dzieci, połączonych z wystawami prac dzieci, przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki dla 32 grup uczniów, przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z języka polskiego dla 32 grup uczniów. Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektem, wynagrodzenie wraz z pochodnymi informatyków zajmujących się aktualizacją stron internetowych poświęconych projektowi, wynagrodzenia wraz z pochodnymi specjalistów (psychologów i logopedów) prowadzących zajęcia specjalistyczne i grupy wsparcia, wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka polskiego. Dokonano zakupu materiałów biurowych, drobnego sprzętu biurowego i wyposażenia (szafki do przechowywania pomocy dydaktycznych, stół biurowy), sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby warsztatów motywacyjno zajęciowych, materiałów papierniczych i plastycznych na zajęcia wyrównawcze gier i zabaw dydaktycznych, koszty wyżywienia uczestników podczas zajęć w soboty. Projekt pn. "Społeczeństwo wykształcone - największy kapitał współczesnego kraju" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2009 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 67% ,03 zł ,03 zł ,03 zł Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie 200 godzin zajęć pozalekcyjnych z matematyki (w tym warsztatów i lekcji akademickiej), 64 godzin z języka angielskiego, funkcjonowania platformy e-learningowej, przeprowadzenie 108 godzin zajęć warsztatowych przygotowujących do egzaminu zawodowego dla zawodu technik mechanik, technik mechatronik, technik informatyk, technik elektronik, 163 godzin zajęć z doradztwa edukacyjno zawodowego, 48 godzin zajęć w zakresie korzystania z oprogramowania CAD do tworzenia dokumentacji technicznej (zakończonych egzaminem) oraz 48 godzin zajęć praktycznych z obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Młodzież wzięła udział w wycieczce edukacyjnej do Centrum Kompetencyjno Edukacyjnego "Brebistom". Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia, wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem, wynagrodzenie specjalistów za opracowanie kursów na platformie e-learningowej, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, w tym podręczników do matury i publikacji z zakresu doradztwa zawodowego, filmów DVD, testów psychologicznych, kompletów brył geometrycznych, sterowników, lutownic, rzutnika, notebooka wraz z oprogramowaniem, pokrycie kosztów abonamentu za bezprzewodowy internet, refundację, w ramach kosztów pośrednich, wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki. 202

11 wydatki majątkowe 4 505,00 zł Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie tablicy interaktywnej. Projekt pn. "Wiedza i umiejętności drogą do sukcesu zawodowego" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2012 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 38% ,07 zł ,07 zł ,07 zł zrealizowano zadania merytoryczne: przeprowadzono rekrutację beneficjentów ostatecznych projektu, przeprowadzono 40 godzin zajęć pozalekcyjnych z zakresu ekonomii, 40 godzin z zakresu budowy i administrowania siecią komputerową, 60 godzin zajęć poświęcono systemom operacyjnym i sieciom komputerowym, 36 godzin na zajęcia doskonalenia i doradztwa zawodowego, 30 godzin na zawodowy język angielski. Uczestnicy projektu wzięli udział w 16 godzinach szkoleń przeprowadzonych w zakładach pracy. Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zarządzających projektem, wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne. Dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia do biura projektu (urządzenie wielofunkcyjne, laptop z oprogramowaniem, meble biurowe), zakupiono: router, punkt dostępowy Linksys WRT, 8 portów switch linksys, karty Wi-Fi USB. Pracownię komputerową wyposażono w oprogramowanie i licencję Windows XP Professional oraz MS Office Ponadto dokonano zakupów pomocy dydaktycznych (podręczniki, filmy dydaktyczne i druki księgowe), przygotowano pakiety dla uczestników projektu (pendrive, zeszyt, długopis). Wydatki przeznaczono także na zakup wyżywienia dla uczestników zajęć. Projekt pn. "Centrum Doradztwa Edukacyjnego Twoją szansą" realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmie wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.3 "Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2012 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 23%. Dział 801 Oświata i wychowanie ,62 zł ,62 zł 203

12 ,62 zł przeprowadzono rekrutację uczestników projektu oraz zrealizowano nastepujące działania merytoryczne: przeprowadzono 300 godzin doradztwa edukacyjnego, 100 godzin doradztwa zawodowego, przygotowano 21 Indywidualnych Planów Działania, zorganizowano konferencję i dwa seminaria poświęcone celom projektu. Wydatki zostały przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektem, wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli i specjalistów prowadzacych zajęcia. Dokonano zakupu materiałów biurowych, programów do zajęć dydaktycznych, zeszytów, ćwiczeń i słowników dla uczniów. Projekt pn. "Razem wśród ludzi" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja Integracji Społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Zadanie rozpoczęto w 2008 roku i wykonano w całości. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,75 zł ,75 zł ,09 zł W ramach projektu wydatki przeznaczono na realizację kontraktów socjalnych z wychowankami placówek opiekuńczo - wychowawczych. Rozdział Rodziny zastępcze ,80 zł W ramach projektu wydatki przeznaczono na dofinansowanie do nauki oraz na pomoc rzeczową w ramach zawartych kontraktów socjalnych. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emarytalne i rentowe ,88 zł W ramach projektu wydatki przeznaczono na opłatę za naukę, kursy kwalifikacyjne (szkolenia, indywidualne poradnictwo psychologiczne, itp.) w ramach zawartych kontraktów socjalnych oraz na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej ,91 zł W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 5 pracowników socjalnych oraz na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących pracę. Dokonano również zakupu zestawów komputerowych, szaf oraz mebli biurowych, tonerów, papieru do drukarek i materiałów biurowych. 204

13 Rozdział Pozostała działalność ,07zł W ramach projektu wydatki przeznaczono na realizację zadań wynikających z umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci "O uśmiech dziecka" z przeznaczeniem na sfinansowanie działań o charakterze aktywizującym, które pozwolą nabyć umiejętności zawodowe i społeczne przez osoby niepełnosprawne uczestniczące w projekcie oraz na aktywizację zawodową i społeczną w ramach zatrudnienia socjalnego realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w Chełmie. Projekt pn. "Spróbujmy jeszcze raz..." realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Chełmie Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.2 "Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Zadanie rozpoczęto w 2009 roku i wykonano w całości. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Centra integracji społecznej ,67 zł ,67 zł Wydatki przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów biurowych, środków czystości i ubrań roboczych dla beneficjentów oraz materiałów do realizacji programu edukacji ogólnej i zawodowej (grupy: remontowo - porządkowej, grupy kulinarno - porządkowej, grupy porządkowej i grupy opiekuńczo porządkowej), zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie beneficjentów i pracowników Centrum), zakup wyżywienia uczestników Centrum, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, dojazdy do miejsc praktyk, wydatki związane z opieką nad osobą zależną, opłaty alternatywne formy spędzania czasu wolnego reintegrację społeczną oraz na wydatki za energię elektryczną, wodę, centralne ogrzewanie, wynagrodzenia osobowe pracowników, tj. kierownika CIS, głównej księgowej, specjalisty ds. kadr i administracji, pracownika administracyjno - biurowego, socjoterapeuty, psychologa, 4 instruktorów reintegracji zawodowej, pracownika socjalnego oraz na składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, składki na Fundusz Pracy oraz na wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych na umowę zlecenie - terapeuty, radcy prawnego, informatyka i ratownika medycznego. Projekt pn. "Nowa szansa" realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Chełmie Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.2 "Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2012 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 6%. 205

14 Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Centra Integracji Społecznej ,78 zł ,78 zł ,78 zł Wydatki przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów biurowych, środków czystości i ubrań roboczych dla beneficjentów oraz materiałów do realizacji programu edukacji ogólnej i zawodowej (grupy: remontowo - porządkowej, grupy kulinarno - porządkowej, grupy porządkowej i grupy opiekuńczo porządkowej), zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie beneficjentów i pracowników Centrum), zakup wyżywienia dla uczestników Centrum, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, dojazdy do miejsc praktyk, wydatki związane z opieką nad osobą zależną, alternatywne formy spędzania czasu wolnego reintegrację społeczną oraz dotyczące zakupu energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania, ubezpieczenie beneficjentów i majątku Centrum Integracji Społecznej, usługi internetowe i telefoniczne, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupiono papier do drukarki oraz programy komputerowe. Wydatki przeznaczono również na wynagrodzenia osobowe pracowników, tj. kierownika CIS, głównej księgowej, specjalisty ds. kadr i administracji, pracownika administracyjno biurowego, socjoterapeuty, psychologa, 4 instruktorów reintegracji zawodowej, pracownika socjalnego oraz na składniki ubezpieczenia społecznego, składki na Fundusz Pracy oraz na wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych na umowę zlecenie - terapeuty, radcy prawnego, informatyka i ratownika medycznego. Projekt pn. "Zagospodarowanie rzeki Uherki wraz ze ścieżką rowerową w mieście Chełm" realizowany przez Urząd Miasta Chełm Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Priorytet VII "Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna", Działanie 7.1 "Infrastruktura kultury i turystyki", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2012 rok. W 2010 roku wykonano promocję projektu. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Pozostała działalność wydatki majątkowe 1 260,00 zł 1 260,00 zł 1 260,00 zł W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe związane z wyborem wykonawcy na nadzór inwestorski oraz przygotowano postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W ramach zadania poniesiono wydatki związane z promocją projektu. 206

VI. Uzasadnienie do wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2012 rok

VI. Uzasadnienie do wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2012 rok VI. Uzasadnienie do wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2012 rok Wydatki 4 203 608,21 zł Projekt pn. "Praktyka i wiedza drogą do sukcesu"

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim

,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim ,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim - projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji programów z udziałem środków UE ZAŁĄCZNIK NR 4 na dzień 31 grudnia 2011 r.

Informacja z realizacji programów z udziałem środków UE ZAŁĄCZNIK NR 4 na dzień 31 grudnia 2011 r. Informacja z realizacji programów z udziałem środków UE ZAŁĄCZNIK NR 4 na dzień 31 grudnia 2011 r. Strona 175 L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Realizacja programu COMENIUS - Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miasto Będzin Prezydent Miasta Będzina ogłasza nabór na stanowiska w Projekcie pn. Wygraj swoją przyszłość realizowanym w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Wydział Oświaty i Wychowania. Urzędu Miasta Lublin

Wydział Oświaty i Wychowania. Urzędu Miasta Lublin Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin Konferencja podsumowująca realizację projektu MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą Projekt MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Mam zawód -mam pracę w regionie Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

Mam zawód -mam pracę w regionie Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Mam zawód -mam pracę w regionie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Zbigniew Zalas wicedyrektor CKZiU ds. kształcenia zawodowego i praktycznego zostało powołane do życia 1 września 2013 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE z 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2012-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 27 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach za 2013 r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

"Fundusze Unii Europejskiej w rozwoju miasta - Środy Wielkopolskiej"

Fundusze Unii Europejskiej w rozwoju miasta - Środy Wielkopolskiej "Fundusze Unii Europejskiej w rozwoju miasta - Środy Wielkopolskiej" Fundusze Europejskie Środki z budżetu Unii Europejskiej skąd i na co? Środki finansowe Unii Europejskiej gromadzone są przez państwa

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 1 940,48

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 1 940,48 L.P. PARAGRAF SPRAWOZDANIE GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010 KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW I WYDATKÓW** I WYDATKÓW PLANOWANA W ROKU 2010 I WYDATKÓW WYKONANA DO 31.12.2010r.

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 9.1.2 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- -Pomorskiego w Toruniu

Poddziałanie 9.1.2 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- -Pomorskiego w Toruniu Projektodawca Gmina Miasto Włocławek Termin realizacji do 30.06.2015 Poddziałanie 9.1.2 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- -Pomorskiego w Toruniu Tytuł projektu,,dołączymy do Reichsteina CEL GŁÓWNY

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 5. ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UNIJNE realizowane w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych

PROJEKTY UNIJNE realizowane w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych www.zsme.edu.pl www.bit.ly/zsm-e PROJEKTY UNIJNE realizowane w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych Zespół Szkół Mechaniczno Elektronicznych ul. Toszecka 25B

Bardziej szczegółowo

Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja

Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja Projekt realizowany w ramach PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009 Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009 str. 1 Szanowni Państwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w 2009 roku po

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim realizuje już po raz drugi projekt pn Czas na aktywność Priorytet VII Promocja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim realizuje już po raz drugi projekt pn Czas na aktywność Priorytet VII Promocja CZAS NA AKTYWNOŚĆ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim realizuje już po raz drugi projekt pn Czas na aktywność Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez Powiat Rypiński

Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Spotkanie poświęcone możliwości realizacji letnich staży dla uczniów szkół zawodowych (technika, zsz) i ogólnokształcących u pracodawców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego Projekty realizowane przez

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI Numer przetargu 1/2010/ZSO4 Rzeszów: Wykonanie usługi: prowadzenia zajęć dydaktyczno - wyrównawczych mających na celu przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno-przyrodniczej

Bardziej szczegółowo

Projekt Pakiet maturalny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pakiet maturalny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt WND-POKL.09.01.02-30-007/10 "Pakiet maturalny" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX "Rozwój

Bardziej szczegółowo

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Sobótka 6 czerwca 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 1 Spis treści CELE PROGRAMU AKTYWNOSCI LOKALNEJ ORAZ PRZEWIDYWANE REZULTATY 3 OCENA ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA ZAŁOŻONYCH CELÓW

Bardziej szczegółowo

POWIAT LUBARTOWSKI. Biuro Projektu: Zespół Szkół nr 2, ul. Chopina 6, 21-100 Lubartów, Tel. 81-8550110, fax. 81-8552770.

POWIAT LUBARTOWSKI. Biuro Projektu: Zespół Szkół nr 2, ul. Chopina 6, 21-100 Lubartów, Tel. 81-8550110, fax. 81-8552770. REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY określający zasady rekrutacji i udziału w projekcie Nowoczesna Edukacja Dla Wszystkich Rok szkolny 2011/2012 1 Informacje ogólne 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Projekcie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. DZIAŁANIE: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do Edukacji. TYTUŁ PROJEKTU:

Bardziej szczegółowo

WPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Projekt: ''Aktywizacja społeczno-zawodowa wybranej grupy mieszkańców powiatu przasnyskiego zagrożonej wykluczeniem społecznym Realizator: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRZASNYSZU Okres wdrażania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych przez nadrobienie zaległości, poszerzenie wiedzy i rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Postęp rzeczowy realizacji projektu Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan

Postęp rzeczowy realizacji projektu Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan Postęp rzeczowy realizacji projektu Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan I-III 2011 Nr projektu: POKL.09.01.02-02-047/10 Tytuł projektu: Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan Priorytet:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 011 888,00 0,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 011 888,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2010 Wójta Gminy Zlawieś Wielka z dnia 20 grudnia 2010 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 011 888,00 0,00

Bardziej szczegółowo

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok Wydatki Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 26 292 509,00 zł 7 389 500,00 zł Dotacje podmiotowe 6 000

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca projekt Z wiedzą ku przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja podsumowująca projekt Z wiedzą ku przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja podsumowująca projekt Z wiedzą ku przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Projekty oświatowe wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2010 Szanowni Państwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Treść pola tekstowego

Treść pola tekstowego Treść pola tekstowego Treść pola tekstowego Politechnika Świętokrzyska realizuje projekt pt. Zagwarantowany sukces z PolitechnikąŚwiętokrzyską - szanse na lepszą przyszłość uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne Miasta Bydgoszczy jako przykład dobrych praktyk

Projekty edukacyjne Miasta Bydgoszczy jako przykład dobrych praktyk Projekty edukacyjne Miasta Bydgoszczy jako przykład dobrych praktyk Włocławek, 10 grudnia 2012 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2

Bardziej szczegółowo

PARTNER Towarzystwo Inicjatyw Europejskich 90-408 Łódź ul. Próchnika 1 nr lok. 303, III piętro tel/fax: 42 681 80 08

PARTNER Towarzystwo Inicjatyw Europejskich 90-408 Łódź ul. Próchnika 1 nr lok. 303, III piętro tel/fax: 42 681 80 08 1 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania:9.1. Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT OSZACOWANIE RYNKU

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT OSZACOWANIE RYNKU Zespół Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic Pabianice, dnia 25.11.2011 roku OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT OSZACOWANIE RYNKU W związku z realizacja projektu pn. Teoria, praktyka, praca przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO REKRUTACYJNE W RAMACH PROJEKTU DAJ SOBIE SZANSĘ BRZEZNA r. PODEGRODZIE r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO REKRUTACYJNE W RAMACH PROJEKTU DAJ SOBIE SZANSĘ BRZEZNA r. PODEGRODZIE r. SPOTKANIE INFORMACYJNO REKRUTACYJNE W RAMACH PROJEKTU DAJ SOBIE SZANSĘ BRZEZNA 26.01.2011 r. PODEGRODZIE 27.01.2011 r. PLAN SPOTKANIA: 1. Ogólne założenia cel projektu, 2. Grupa docelowa kto może wziąć

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu Szkolny Ośrodek Kariery Szansa na Sukces

Podsumowanie realizacji projektu Szkolny Ośrodek Kariery Szansa na Sukces Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Podsumowanie realizacji projektu Szkolny Ośrodek Kariery Szansa na Sukces Projekt realizowany był w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/63/2015 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/63/2015 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/63/2015 RADY GMINY WARTKOWICE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach za 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 I. Fundacja IN POSTERUM ul. Strzegomska 7 53-611 Wrocław telefon: 071 359 09 50 - forma prawna Organizacja Pożytku Publicznego - numer w Krajowym

Bardziej szczegółowo

NAUKA BEZ GRANIC. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

NAUKA BEZ GRANIC. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach NAUKA BEZ GRANIC Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/143/2012 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/143/2012 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/143/2012 RADY GMINY WARTKOWICE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach za 2011 r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki W 2013 roku Gmina Troszyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie realizował projekt systemowy Nowa Szansa

Bardziej szczegółowo

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 1 Spis treści CELE PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim to jedyna szkoła ponadgimnazjalna w Powiecie Mińskim, która nie uległa modzie tworzenia klas ogólnokształcących o zachęcająco brzmiących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. BP.I.3021.2.31.2015 arządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

tworzenie przedszkoli, w tym równieŝ uruchamianie

tworzenie przedszkoli, w tym równieŝ uruchamianie W poszukiwaniu inspiracji, czyli prezentacja dobrych praktyk na podstawie projektów edukacyjnych zrealizowanych na obszarach wiejskich/ wiejsko--miejskich. wiejsko Kielce, 06.09.2013 r. Działanie 9.5 PO

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 2.132.498 zł w następujący sposób:

Uzasadnienie. Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 2.132.498 zł w następujący sposób: Uzasadnienie do zmian w dzielnicowym załączniku do budżetu m. st. Warszawy na 2007 r. Wydatki bieżące Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 122.400

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja ZAŁOŻENIA PROJEKTU: Nowa oferta edukacyjna szkoły, poszerzona o pakiet dodatkowych zajęć rozwijających i wyrównawczych, Wyższa efektywność kształcenia, Wykorzystanie nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Plany finansowe i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie

Plany finansowe i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie Czarnków, dnia 07.01.2014r. I. Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/278/2013 z dnia 30.12.2013r. 6 431 036 zł 6 277 020,71 zł

Bardziej szczegółowo

SB680 interaktywna SB680-H2-098288

SB680 interaktywna SB680-H2-098288 Projekty zrealizowane e-usługi e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko pomorskiego - moduł e-edukacja w województwie Kujawsko-Pomorskim Projekt

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej Projekty realizowane w 2009r. przez Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Tarnogórskiego w latach 2008 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program: Regionalny Program Operacyjny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program: Regionalny Program Operacyjny Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VI/7/11 Rady Powiatu w z dnia 27 stycznia 2011 roku L.p. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz, niepodlegających

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Europejskie?

Czym są Fundusze Europejskie? Czym są Fundusze Europejskie? Fundusze Europejskie to pieniądze przekazywane z budżetu UE najsłabszym ekonomicznie regionom i grupom społecznym (cel wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej, czyli

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 1 892 34 616 994 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 171 994 616 994 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 555 75 Dochody

Bardziej szczegółowo

TERAZ MŁODZIEŻ PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY. Projekt systemowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie

TERAZ MŁODZIEŻ PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY. Projekt systemowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie TERAZ MŁODZIEŻ PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY Projekt systemowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY Nowe Szanse w MOPS REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 30.04.2011r dysponuje kwotą środków w wysokości: 9 013 040 zł z tego:

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 30.04.2011r dysponuje kwotą środków w wysokości: 9 013 040 zł z tego: Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2008 Nr 69, poz.415 z późn.zm), stosując ustawę

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć Załącznik do zarządzenia nr 2704/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 15 września 2009 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA SZANSĄ NA LEPSZY START zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich

Bardziej szczegółowo

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok.

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Rada Gminy OŜarowice uchwaliła budŝet dla Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na rok 2009 w wysokości: - po stronie dochodów 331.232 - dział 801-Oświata

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Projekt Systemowy,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE KLUCZOWE I ZAWODOWE KLUCZEM DO SUKCESU CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KOMPETENCJE KLUCZOWE I ZAWODOWE KLUCZEM DO SUKCESU CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KOMPETENCJE KLUCZOWE I ZAWODOWE KLUCZEM DO SUKCESU Jaki projekt? Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012-2014 Źródło dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca. Wydatki w roku budżetowy m 2013. Okres realizacj i zadania

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca. Wydatki w roku budżetowy m 2013. Okres realizacj i zadania L.p. 1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok Projekt źródło kwota Urząd program Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. Zarządzenie nr 0050/77/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2014r. w związku z zarządzeniem nr 0050/76/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć z uczniami kl. IV-V Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzań

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć z uczniami kl. IV-V Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzań Ogłoszenie zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć z uczniami kl. IV-V Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim w Szkole Podstawowej w ramach Projektu W ogrodzie cudów. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Lekcja nieograniczonych możliwości

Lekcja nieograniczonych możliwości Lekcja nieograniczonych możliwości Projekt realizowany jest w ramach: Lider projektu: Miasto Rybnik Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

Seminarium końcowe 16 grudnia 2011 r. Łatwiejszy start pakiet działań edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej z Mszany Dolnej

Seminarium końcowe 16 grudnia 2011 r. Łatwiejszy start pakiet działań edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej z Mszany Dolnej Seminarium końcowe 16 grudnia 2011 r. Łatwiejszy start pakiet działań edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej z Mszany Dolnej Michał Baran, Faustyna Kaletka Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: Usługi edukacyjne obejmujące

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: Usługi edukacyjne obejmujące Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www. ugulhowek.bip.lubelskie.pl Ulhówek: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć szkolnych

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb. Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4. z Oddziałami Integracyjnymi

Diagnoza potrzeb. Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4. z Oddziałami Integracyjnymi Diagnoza potrzeb Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli 1. Zasoby osobowe szkoły: W szkole zatrudnionych jest 36 nauczycieli w tym: 31 nauczycieli zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacji Europejskiej

Fundacja Edukacji Europejskiej Scenariusz Indywidualnego Wywiadu Pogłębionego (IDI) ankieta badawcza na potrzeby innowacyjnego projektu pn. młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r.

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r. Załącznik do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Bardziej szczegółowo