Dział 600 Transport i łączność. Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział 600 Transport i łączność. Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu"

Transkrypt

1 VII. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2010 rok Wydatki Środki z Unii Europejskiej ,38 zł ,38 zł Projekt pn. "Przebudowa ulicy Lwowskiej w Chełmie od dworca PKS do ulicy Orląt Lwowskich wraz z przebudową skrzyżowania z Aleją I Armii Wojska Polskiego i Aleją Armii Krajowej" realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego , Priorytet V "Transport", Działanie 5.1 "Regionalny układ transportowy", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, które w zakresie rzeczowym wykonane zostało w całości, natomiast rozliczenie środków zewnętrznych nastapi w 2011 roku. Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wydatki majątkowe ,35 zł ,35 zł ,35 zł W ramach projektu została wykonana przebudowa ulicy Lwowskiej w Chełmie. Wykonano roboty budowlane, prowadzono nadzór inwestorski, dokonano promocji projektu, reklamy w prasie i radiu oraz wizualizacji. Projekt pn. "Przebudowa ulicy Lubelskiej od ulicy Szpitalnej do ulicy Podwalnej wraz z przebudową Ronda Jana Pawła II oraz od ulicy Przechodniej do ulicy Hrubieszowskiej w Chełmie" realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego , Priorytet V "Transport", Działanie 5.1 "Regionalny układ transportowy", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, które w zakresie rzeczowym wykonane zostało w całości, natomiast rozliczenie środków zewnętrznych nastapi w 2011 roku. 193

2 Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wydatki majątkowe ,74 zł ,74 zł ,74 zł W ramach projektu została wykonana przebudowa ulicy Lubelskiej w Chełmie. Wykonano roboty budowalne, prowadzono nadzór inwestorski oraz dokonano promocji projektu. Projekt pn. "Profesjonalizacja w Urzędzie Miasta Chełm" realizowany przez Urząd Miasta Chełm Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V "Dobre Rządzenie", Działanie 5.2 "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej", Poddziałanie "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 22%. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,74 zł ,74 zł ,82 zł W ramach projektu dokonano zakupu materiałów biurowych, szafy aktowej, komputera przenośnego, drukarki, switch'y LAN, drukarek i czytników kodów kreskowych na potrzeby wdrożenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów. Zamieszczono ogłoszenia w prasie, zakupiono materiały promocyjne projektu oraz licencje do sieciowego systemu serwerowego, licencje oprogramowania elektronicznego systemu obiegu dokumentów, systemu operacyjnego i oprogramowania do komputera przenośnego. Wydatki zostały przeznaczone również na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zespołu zarządzającego projektem. wydatki majątkowe ,92 zł W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy i serwerowy: serwery, macierze, UTM, urządzenia wielofunkcyjne na potrzeby wdrożenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów. Projekt pn. "Jesteśmy razem młodzi w Europie" realizowany przez Urząd Miasta Chełm Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Priorytet VII "Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna", Działanie 7.3 "Współpraca międzyregionalna", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 50%. 194

3 Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,53 zł ,53 zł ,53 zł W ramach projektu dokonano zakupu usług związanych z organizacją konferencji inauguracyjnej, zakupu sprzętu na potrzeby warsztatów szkoleniowo artystycznych z dziedzin: nauki jazdy na deskorolce, rolkach, nauki tworzenia muzyki DJ, nauki tańca break dance oraz nauki malowania w stylu graffiti. Dokonano zakupu usług związanych z organizacją dwudniowej imprezy plenerowej "Pozytywna kultura młodych Europejczyków Festiwal", z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników organizowanych imprez z miast będących partnerami projektu, organizacją wizyty do miast będących partnerami projektu Utena (Litwa) i Liepaja (Łotwa), organizacją techniczną targów i wystawy "Sztuka ulicy". Wydatki przeznaczono również na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu. Projekt pn. "Praktyka i wiedza drogą do sukcesu" realizowany przez Urząd Miasta Chełm Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III "Wysoka jakość systemu oświaty", Działanie 3.3 "Poprawa jakości kształcenia", Poddziałanie "Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2013 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 10%. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Pozostała działalność 5 779,68 zł 5 799,68 zł 5 779,68 zł W ramach zadania wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla osób (animator i koordynator ds. obsługi finansowej) realizujących projekt partnerski z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie. Miasto Chełm współpracowało z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w realizacji zadań dotyczących promocji projektu oraz rekrutacji nauczycieli opiekunów praktyk. Projekt pn. "Budowa sieci teleinformatycznej z systemem taniego internetu dla mieszkańców Chełma" realizowany przez Urząd Miasta Chełm Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Priorytet IV "Społeczeństwo informacyjne", Działanie 4.1 "Społeczeństwo informacyjne", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane został w około 25%. 195

4 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Pozostała działalność wydatki majątkowe 4 319,56 zł 4 319,56 zł 4 319,56 zł W 2010r. rozpoczęto rzeczową realizację projektu, przeprowadzając działania promocyjne projektu. Projekt pn. "Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną w Chełmie" realizowany przez Urząd Miasta Chełm Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Priorytet VIII "Infrastruktura społeczna", Działanie 8.2 "Infrastruktura szkolna i sportowa", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 10%. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Gimnazja wydatki majątkowe ,73 zł ,73 zł ,73 zł W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację zadania, wykonano roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim oraz dokonano promocji projektu. Projekt pn. "Matura z matematyki" realizowany przez Urząd Miasta Chełm wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 46%. Rozdział Licea ogólnokształcące ,04 zł ,04 zł Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 196

5 Poddziałanie "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" ,04 zł zrealizowano następujące zadania merytoryczne: przeprowadzono rekrutację beneficjentów ostatecznych projektu, przeprowadzono zajęcia pozalekcyjnych z matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym, II Liceum Ogólnokształcącym, III Liceum Ogólnokształcącym, IV Liceum Ogólnokształcącym oraz Liceum Ogólnokształcącym Nr 6. Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zarządzających projektem, wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne, członków komisji rekrutacyjnych. Dokonano zakupów pomocy dydaktycznych (podręczniki, materiały biurowe, bryły geometryczne). Przeprowadzono działania informacyjno -promocyjne (emisja spotów reklamowych, zlecenie wykonania plakatów, ulotek, naklejek, tablic). Ponadto zlecono opracowanie badania ankietowego do pomiaru rezultatów miękkich projektu oraz zorganizowano obóz edukacyjny dla 50 uczestników projektu. Projekt pn. "Wiedza to przyszłość" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Chełmie Zadanie realizowano w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie "Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 26% ,81 zł ,81 zł ,81 zł zrealizowano następujące zadania merytoryczne: 24 godziny zajęć warsztatowych z zakresu autoprezentacji i komunikacji, 24 godziny zajęć warsztatowych z zakresu nowoczesnych technik uczenia się i zapamiętywania, 22 godziny zajęć matematycznych oraz 22 godziny zajęć z języka angielskiego oraz przyrodniczych dla uczniów szkoły podstawowej, po 44 godziny zajęć matematyczno fizycznych, biologiczno chemicznych, po 22 godziny z języka angielskiego i niemieckiego dla uczniów gimnazjum. Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektem, wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli i specjalistów prowadzacych zajęcia, zakup materiałów biurowych, programów do zajęć dydaktycznych, zeszytów, ćwiczeń i słowników dla uczniów. Projekt pn. "Wysoka jakość kształcenia gwarancją sukcesu na rynku pracy" realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych w Chełmie 197

6 Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2013 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 8% ,45 zł ,45 zł ,45 zł przeprowadzono rekrutację uczestników projektu oraz zrealizowano nastepujące działania merytoryczne: 60 godzin zajęć z języka angielskiego zawodowego dla 45 uczniów, 36 godzin zajęć w ramach programu autorskiego "Aktywny absolwent na rynku pracy", 40 godzin doradztwa zawodowego (w tym doradztwo indywidulane, warsztaty "Trening motywacyjny" oraz doradztwo grupowe). Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektem. Dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia (laptop z systemem operacyjnym, urzadzenie wielofunkcyjne, meble biurowe), zakupu materiałow biurowych, zestawów dla uczniów (teczka, notatnik, długopis, kalkulator), podręczników i słowników specjalistycznych, magnetofonów do prowadzenia zajęć, opłaty eksploatacyjne, koszty pośrednie. Projekt pn. "Chcemy umieć więcej - wzrost kompetencji zawodowych kluczem do sukcesu" realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Chełmie Zadanie realizowano w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2012 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 16% ,45 zł ,45 zł ,45 zł przeprowadzono rekrutację uczestników projektu oraz zrealizowano nastepujące działania merytoryczne: warsztaty językowe z języka angielskiego, niemieckeigo i rosyjskiego, warsztaty informatyczne z elementami rachunkowości, zajęcia z przedsiębiorczości, warsztaty "Przekąski i desery jako dania cateringowe", warsztaty turystyczne, cukiernicze. Ponadto w ramach współpracy z przedsiębiorcami w pięciu restauracjach młodzież odbywała praktyki, natomiast młodzież kształcąca się w specjalnościach hotelarskiej i gastronomicznej wzięła udział w wycieczce zawodoznawczej na Targi Wyposażenia Hotelarstwa i Gastronomii do Krakowa. 198

7 Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektem, wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia. Dokonano zakupu podręczników i artykułów biurowych dla uczniów, środków czystości, artykułów żywnościowych, naczyń i drobnego sprzętu kuchennego na warsztaty, notebooka z oprogramowaniem, drukarki oraz programu do prowadzenia firmy na warsztaty informatyczne z elementami rachunkowości. Projekt pn. "Kwalifikacje na start" realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i III LO w Chełmie wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 32% ,60 zł ,60 zł ,60 zł przeprowadzono rekrutację uczestników projektu oraz zrealizowano nastepujące działania merytoryczne: 302 godziny indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym dla 151 uczniów, 50 godzin wsparcia w zakresie poradnictwa psychologiczno pedagogicznego dla 151 uczniów, 124 godziny zajęć wyrównawczych z języka angielskiego, 152 godziny zajęć z języka angielskiego biznesowego, 100 godzin zajęć w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej, 102 godziny zajęć w zakresie obsługi programów finansowo księgowych (każde z zajęć dla 50 uczniów), wycieczka edukacyjna do NBP w Warszawie. Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektem, wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli i specjalistów prowadzacych zajęcia. Dokonano zakupu materiałów biurowych i wyposażenia (komputer, drukarka, wizualizer, notebook, ekran podwieszany, radiomagnetofon), podręczniki do realizacji zajęć warsztatowych, artykułów spożywczych, koszty opracowań programów specjalistycznych do zajęć językowych, koszty wycieczek edukacyjnych (transport, ubezpieczenie itp.) Projekt pn. "Siódmy Nobel" realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 51%. 199

8 ,04 zł ,04 zł ,04 zł przeprowadzono rekrutację uczestników projektu oraz zrealizowano nastepujące działania merytoryczne: przeprowadzono 45 godzin zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego, 24 godziny zajęć z języka niemieckiego, 22 godziny zajęć z języka francuskiego, 44 godziny zajęć z matematyki, 30 godzin z fizyki, 24 godziny z chemii, 38 godzin zajęć z geografii, 26 godzin z historii, 44 godziny z biologii, 24 godziny z języka polskiego oraz 20 godzin zajęć z informatyki. Ponadto przeprowadzono 80 godzin spotkań indywidulanych w zakresie doradztwa zawodowego. Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektem, nauczycieli prowadzacych zajęcia. Dokonano zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, podręczników, tablicy informacyjnej. Projekt pn. "Piątka plus" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Chełmie wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2012 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 23% ,18 zł ,18 zł ,18 zł Wydatki przeznaczono na sfinansowanie działań związanych z zarządzaniem i promocją projektu oraz działań merytorycznych: przeprowadzenie 70 godzin zajęć dydaktyczno wyrównawczych, 35 godzin zajęć specjalistycznych (trening psychologiczny), 35 godzin zajęć specjalistycznych (arterapia) dla 70 uczniów. Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektem, wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia. Dokonano zakupu materiałów biurowych, programów do zajęć dydaktycznych, zeszytów, ćwiczeń i słowników dla uczniów. Projekt pn. "Drogowskaz zawodu" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Chełmie 200

9 wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 45%. Dział 801 Oświata i wychowanie ,63 zł ,63 zł ,63 zł Wydatki przeznaczono na sfinansowanie działań związanych z zarządzaniem i promocją projektu oraz działań merytorycznych: przeprowadzono zajęcia wyrównawcze z fizyki, chemii, geografii i biologii po 48 godzin, 160 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki, 48 godzin zajęć w ramach kół zainteresowań z matematyki, fizyki, chemii i biologii, 72 godziny zajęć z przedsiębiorczości. Uczniowie brali udział w wycieczkach edukacyjnych. Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektem, wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli i specjalistów prowadzacych zajęcia. Dokonano zakupu materiałów biurowych, programów do zajęć dydaktycznych, zeszytów, ćwiczeń i słowników dla uczniów. Projekt pn. "Z wiedzą ku przyszłości" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Chełmie, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Chełmie, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Chełmie, Urząd Miasta Chełm wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2009 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2012 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 44%. Rozdział Pozostała działalność ,93 zł ,93 zł ,93 zł Wydatki przeznaczono na sfinansowanie działań związanych z zarządzaniem i promocją projektu oraz działań merytorycznych: przeprowadzenie indywidualnych zajęć logopedycznych dla 15 beneficjentów, przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci z ADHD w Szkole Podstawowej Nr 4 w Chełmie, przeprowadzenie warsztatów motywacyjno 201

10 zajęciowych dla 32 grup dzieci, połączonych z wystawami prac dzieci, przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki dla 32 grup uczniów, przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z języka polskiego dla 32 grup uczniów. Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektem, wynagrodzenie wraz z pochodnymi informatyków zajmujących się aktualizacją stron internetowych poświęconych projektowi, wynagrodzenia wraz z pochodnymi specjalistów (psychologów i logopedów) prowadzących zajęcia specjalistyczne i grupy wsparcia, wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka polskiego. Dokonano zakupu materiałów biurowych, drobnego sprzętu biurowego i wyposażenia (szafki do przechowywania pomocy dydaktycznych, stół biurowy), sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby warsztatów motywacyjno zajęciowych, materiałów papierniczych i plastycznych na zajęcia wyrównawcze gier i zabaw dydaktycznych, koszty wyżywienia uczestników podczas zajęć w soboty. Projekt pn. "Społeczeństwo wykształcone - największy kapitał współczesnego kraju" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2009 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 67% ,03 zł ,03 zł ,03 zł Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie 200 godzin zajęć pozalekcyjnych z matematyki (w tym warsztatów i lekcji akademickiej), 64 godzin z języka angielskiego, funkcjonowania platformy e-learningowej, przeprowadzenie 108 godzin zajęć warsztatowych przygotowujących do egzaminu zawodowego dla zawodu technik mechanik, technik mechatronik, technik informatyk, technik elektronik, 163 godzin zajęć z doradztwa edukacyjno zawodowego, 48 godzin zajęć w zakresie korzystania z oprogramowania CAD do tworzenia dokumentacji technicznej (zakończonych egzaminem) oraz 48 godzin zajęć praktycznych z obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Młodzież wzięła udział w wycieczce edukacyjnej do Centrum Kompetencyjno Edukacyjnego "Brebistom". Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia, wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem, wynagrodzenie specjalistów za opracowanie kursów na platformie e-learningowej, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, w tym podręczników do matury i publikacji z zakresu doradztwa zawodowego, filmów DVD, testów psychologicznych, kompletów brył geometrycznych, sterowników, lutownic, rzutnika, notebooka wraz z oprogramowaniem, pokrycie kosztów abonamentu za bezprzewodowy internet, refundację, w ramach kosztów pośrednich, wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki. 202

11 wydatki majątkowe 4 505,00 zł Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie tablicy interaktywnej. Projekt pn. "Wiedza i umiejętności drogą do sukcesu zawodowego" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2012 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 38% ,07 zł ,07 zł ,07 zł zrealizowano zadania merytoryczne: przeprowadzono rekrutację beneficjentów ostatecznych projektu, przeprowadzono 40 godzin zajęć pozalekcyjnych z zakresu ekonomii, 40 godzin z zakresu budowy i administrowania siecią komputerową, 60 godzin zajęć poświęcono systemom operacyjnym i sieciom komputerowym, 36 godzin na zajęcia doskonalenia i doradztwa zawodowego, 30 godzin na zawodowy język angielski. Uczestnicy projektu wzięli udział w 16 godzinach szkoleń przeprowadzonych w zakładach pracy. Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zarządzających projektem, wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne. Dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia do biura projektu (urządzenie wielofunkcyjne, laptop z oprogramowaniem, meble biurowe), zakupiono: router, punkt dostępowy Linksys WRT, 8 portów switch linksys, karty Wi-Fi USB. Pracownię komputerową wyposażono w oprogramowanie i licencję Windows XP Professional oraz MS Office Ponadto dokonano zakupów pomocy dydaktycznych (podręczniki, filmy dydaktyczne i druki księgowe), przygotowano pakiety dla uczestników projektu (pendrive, zeszyt, długopis). Wydatki przeznaczono także na zakup wyżywienia dla uczestników zajęć. Projekt pn. "Centrum Doradztwa Edukacyjnego Twoją szansą" realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmie wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.3 "Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2012 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 23%. Dział 801 Oświata i wychowanie ,62 zł ,62 zł 203

12 ,62 zł przeprowadzono rekrutację uczestników projektu oraz zrealizowano nastepujące działania merytoryczne: przeprowadzono 300 godzin doradztwa edukacyjnego, 100 godzin doradztwa zawodowego, przygotowano 21 Indywidualnych Planów Działania, zorganizowano konferencję i dwa seminaria poświęcone celom projektu. Wydatki zostały przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektem, wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli i specjalistów prowadzacych zajęcia. Dokonano zakupu materiałów biurowych, programów do zajęć dydaktycznych, zeszytów, ćwiczeń i słowników dla uczniów. Projekt pn. "Razem wśród ludzi" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja Integracji Społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Zadanie rozpoczęto w 2008 roku i wykonano w całości. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,75 zł ,75 zł ,09 zł W ramach projektu wydatki przeznaczono na realizację kontraktów socjalnych z wychowankami placówek opiekuńczo - wychowawczych. Rozdział Rodziny zastępcze ,80 zł W ramach projektu wydatki przeznaczono na dofinansowanie do nauki oraz na pomoc rzeczową w ramach zawartych kontraktów socjalnych. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emarytalne i rentowe ,88 zł W ramach projektu wydatki przeznaczono na opłatę za naukę, kursy kwalifikacyjne (szkolenia, indywidualne poradnictwo psychologiczne, itp.) w ramach zawartych kontraktów socjalnych oraz na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej ,91 zł W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 5 pracowników socjalnych oraz na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących pracę. Dokonano również zakupu zestawów komputerowych, szaf oraz mebli biurowych, tonerów, papieru do drukarek i materiałów biurowych. 204

13 Rozdział Pozostała działalność ,07zł W ramach projektu wydatki przeznaczono na realizację zadań wynikających z umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci "O uśmiech dziecka" z przeznaczeniem na sfinansowanie działań o charakterze aktywizującym, które pozwolą nabyć umiejętności zawodowe i społeczne przez osoby niepełnosprawne uczestniczące w projekcie oraz na aktywizację zawodową i społeczną w ramach zatrudnienia socjalnego realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w Chełmie. Projekt pn. "Spróbujmy jeszcze raz..." realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Chełmie Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.2 "Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Zadanie rozpoczęto w 2009 roku i wykonano w całości. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Centra integracji społecznej ,67 zł ,67 zł Wydatki przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów biurowych, środków czystości i ubrań roboczych dla beneficjentów oraz materiałów do realizacji programu edukacji ogólnej i zawodowej (grupy: remontowo - porządkowej, grupy kulinarno - porządkowej, grupy porządkowej i grupy opiekuńczo porządkowej), zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie beneficjentów i pracowników Centrum), zakup wyżywienia uczestników Centrum, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, dojazdy do miejsc praktyk, wydatki związane z opieką nad osobą zależną, opłaty alternatywne formy spędzania czasu wolnego reintegrację społeczną oraz na wydatki za energię elektryczną, wodę, centralne ogrzewanie, wynagrodzenia osobowe pracowników, tj. kierownika CIS, głównej księgowej, specjalisty ds. kadr i administracji, pracownika administracyjno - biurowego, socjoterapeuty, psychologa, 4 instruktorów reintegracji zawodowej, pracownika socjalnego oraz na składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, składki na Fundusz Pracy oraz na wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych na umowę zlecenie - terapeuty, radcy prawnego, informatyka i ratownika medycznego. Projekt pn. "Nowa szansa" realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Chełmie Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.2 "Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2012 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 6%. 205

14 Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Centra Integracji Społecznej ,78 zł ,78 zł ,78 zł Wydatki przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów biurowych, środków czystości i ubrań roboczych dla beneficjentów oraz materiałów do realizacji programu edukacji ogólnej i zawodowej (grupy: remontowo - porządkowej, grupy kulinarno - porządkowej, grupy porządkowej i grupy opiekuńczo porządkowej), zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie beneficjentów i pracowników Centrum), zakup wyżywienia dla uczestników Centrum, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, dojazdy do miejsc praktyk, wydatki związane z opieką nad osobą zależną, alternatywne formy spędzania czasu wolnego reintegrację społeczną oraz dotyczące zakupu energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania, ubezpieczenie beneficjentów i majątku Centrum Integracji Społecznej, usługi internetowe i telefoniczne, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupiono papier do drukarki oraz programy komputerowe. Wydatki przeznaczono również na wynagrodzenia osobowe pracowników, tj. kierownika CIS, głównej księgowej, specjalisty ds. kadr i administracji, pracownika administracyjno biurowego, socjoterapeuty, psychologa, 4 instruktorów reintegracji zawodowej, pracownika socjalnego oraz na składniki ubezpieczenia społecznego, składki na Fundusz Pracy oraz na wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych na umowę zlecenie - terapeuty, radcy prawnego, informatyka i ratownika medycznego. Projekt pn. "Zagospodarowanie rzeki Uherki wraz ze ścieżką rowerową w mieście Chełm" realizowany przez Urząd Miasta Chełm Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Priorytet VII "Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna", Działanie 7.1 "Infrastruktura kultury i turystyki", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2012 rok. W 2010 roku wykonano promocję projektu. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Pozostała działalność wydatki majątkowe 1 260,00 zł 1 260,00 zł 1 260,00 zł W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe związane z wyborem wykonawcy na nadzór inwestorski oraz przygotowano postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W ramach zadania poniesiono wydatki związane z promocją projektu. 206

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014 Zbiorczy 204 Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 204 Plan pierwotny podmioty: Jednostka budżetowa jst: Gmina Podmiot - Nazwa Cel CENTRUM WIDOWISKOWO-SPORTOWE Organizacja imprez i udostępnianie Hali

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł Nazwa projektu Beneficjent Koszt całkowity projektu w zł Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Aktywizacja społeczno zawodowa osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację warsztatów

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Chełm, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CEL STRATEGICZNY 1: WZROST JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013

GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 SPRAWOZDANIE ROCZNE GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 I. DANE TELEADRESOWE ul. Żyrardowska 4 96-320 Mszczonów Tel./fax: 46 857 11 99, Tel. 46 857 30 71 www.gci.mszczonow.pl,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 28 Łódź, dnia 21 grudnia 27 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Bardziej szczegółowo