RESULTATIVE PRODUCT INNOVATIVENESS AND SALES PROFITABILITY BASED ON THE EXAMPLE OF IT COMPANIES QUOTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RESULTATIVE PRODUCT INNOVATIVENESS AND SALES PROFITABILITY BASED ON THE EXAMPLE OF IT COMPANIES QUOTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE"

Transkrypt

1 Tomaz NAWROCK oltechnka Śląka Wdzał Organzacj Zarządzana nttut Ekonom nformatk Wżza Szkoła Bankoośc Fnanó Belku-Bałej REZULTATYWNA NNOWACYJNOŚĆ RODUKTOWA A RENTOWNOŚĆ SRZEDAŻY NA RZYKŁADZE SÓŁEK NFORMATYCZNYCH NOTOWANYCH NA GEŁDZE AERÓW WARTOŚCOWYCH W WARSZAWE Strezczene. W nnejzm artkule zaprezentoano możlość przeproadzena ocen nnoacjnośc produktoej gełdoch półek nformatcznch, oparcu o model przedtaon artkule pt. Model rozmt ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej gełdoch półek nformatcznch oraz możlość korztana otrzmanch nkó do zbadana zależnośc pomędz rezultatną nnoacjnoścą produktoą badanch półek a ch rentonoścą przedaż. RESULTATVE RODUCT NNOVATVENESS AND SALES ROFTABLTY BASED ON THE EXAMLE OF T COMANES QUOTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE Summar. Th artcle preent poblt of evaluatng product nnovatvene of T compane quoted on tock echange, baed on model preented n artcle Fuzz model of reultatve product nnovatvene aement for T compane quoted on tock echange and ung obtaned reult to eamne the relatonhp beteen reultatve product nnovatvene of nvetgated compane and ther ale proftablt. 1. Wproadzene ommo totnch nedogodnośc, zązanch z proadzanem zman o charakterze nnoacjnm, lteraturze można napotkać poro argumentó głozącch ch

2 116 T. Narock podejmoana. M.n. zraca ę uagę na fakt, że pozotane prz dotchczaoch praktkach tarzane tale tch amch produktó za pomocą tch amch metod dłużzm okree może przcznć ę do trat przeżzającch kozt dzałalnośc nnoacjnej kutek nekorztana możlośc adaptacj organzacj do arunkó, którch przjdze jej funkcjonoać przzłośc 1. onadto podkreśla ę róneż totne znaczene noch produktó oraz dzałalnośc badaczo-rozojoej dla rozoju przedębort oraz popra ch nkó fnanoch pozcj konkurencjnej na rnku 2. Netet, mmo neątplej łuznośc przedtaonej żej argumentacj, nadal znajdzem tounkoo neele badań emprcznch na jej poparce. Z tego też zględu kolejnch punktach nnejzego artkułu przedtaono przebeg ocen nnoacjnośc produktoej, przeproadzonej oparcu o model zaprezentoan częśc teoretcznej, zattułoanej Model rozmt ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej gełdoch półek nformatcznch, a natępne uzkane nk korztano do zbadana zależnośc pomędz rezultatną nnoacjnoścą produktoą badanch półek nformatcznch a ch rentonoścą przedaż. 2. Ocena rezultatnej nnoacjnośc produktoej gełdoch półek nformatcznch Badane rezultatnej nnoacjnośc produktoej, oparcu o model zaprezentoan artkule Model rozmt ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej gełdoch półek nformatcznch, przeproadzono lpcu 2007 roku. Jako jego podmot przjęto elekcjonoane 3 półk nformatczne notoane na Gełdze aperó Wartoścoch Warzae: ABG-Sterrojekt, Aeco oland, Aeco Slovaka, ATM, Betacom, Comarch, ComputerLand, LS Softare, Macrologc, One-2-One, cguard, rocad, rokom Softare, Qumak-Sekom, Smple, Softbank, Spn, Techme, Teta, Wako. Dane potrzebne do przeproadzena ocen nnoacjnośc pozkano z raportó rocznch propektó emjnch opublkoanch przez badane półk latach Śtalk W.: nnoacje konkurencjność. Unertet Warzak, Warzaa 2005, Janaz W., Kozoł K.: Determnant dzałalnośc nnoacjnej przedębort. WE, Warzaa 2007,. 11; Bogdanenko J. red.: Zarządzane nnoacjam. SGH, Warzaa 1998,. 10; Sudoł S.: rzedęborto: odta nauk o przedęborte. WE, Warzaa 2006,. 301; Gurgul H.: roduct Emboded Dffuon of nnovaton n oland: R&D Multpler Anal. Ekonoma Menedżerka, nr 1, 2007, oneaż proponoanm modelu ocen nnoacjnośc półek nformatcznch przjęto, że dzałalność nformatczna proadza ę ujęcu enu trcto do torzena oprogramoana oraz uług z nm zązanch drożene er, toteż pośród półek, na podtae którch oblczan bł 2007 roku ndek WG-nformatka, rnkoej ocene rezultatnej nnoacjnośc produktoej poddano łączne te półk, którch oferta produktoa obejmoała ch łane rozązana programoe lub też uług torzena temó komputeroch na zamóene.

3 Rezultatna nnoacjność produktoa 117 Z uag na znaczną obzerność oblczeń zązanch z ocenam rezultatnej nnoacjnośc produktoej dla pozczególnch półek ch przebeg przedtaono uprozczonej forme na przkładze jednej z nch ABG-Sterrojekt, a natępne zaprezentoano czątkoe końcoe nk tejże ocen dla ztkch gełdoch półek nformatcznch poddanch badanu. Zgodne z tokem potępoana, przedtaonm artkule Model rozmt ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej półek gełdoch, perzej kolejnośc, przeproadzono ocenę nnoacjnośc pozczególnch produktó znajdującch ę ofertach rnkoch badanch półek nformatcznch oparcu o model rozmt ocen nnoacjnośc -tego produktu. W celu przeproadzena nokoana rozmtego najper rażono zmenne ejścoe dla pozczególnch produktó potac rozmtej poprzez oblczene topna ch prznależnośc do pozczególnch zboró rozmtch fuzfkacja. oneaż rozpatranm module ztke korztane zbor rozmte mają kztałt trójkątn, toteż operację tą przeproadzono za pomocą metod protej nterpolacj lnoej. Dla zmennch ejścoch półk ABG-Sterrojekt nk oblczeń przedtaa tabela 1. Z uag na fakt, że ocenę nnoacjnośc pozczególnch produktó torzonch oferoanch przez półkę ABG-Sterrojekt przeproadzono oparcu o jeden ten am moduł rozmt moduł rozmt ocen nnoacjnośc -tego produktu, a także borąc pod uagę znaczną obzerność oblczeń z tm zązanch, ch przebeg ogranczono do jednego z produktó SR przedtaono uprozczonej forme. W przpadku pozotałch produktó półk ABG-Sterrojekt nk, uzkane toku nokoana rozmtego, zaprezentoano tabel zborczej. W przpadku produktu SR zmenne ejścoe prezentują ę natępująco: ZLF SR = 0,2/nk + 0,8/średn, NR SR = 1/zupełne no, MD SR = 0,8/małe + 0,2/średne. Wnokoane rozmte przeproadzono na podtae baz edz zaprezentoanej częśc teoretcznej Baza edz na potrzeb ocen nnoacjnośc pozczególnch produktó znajdującch ę ofertach produktoch badanch gełdoch półek nformatcznch. W omaanm przpadku topeń dopaoana żz od zera tąpł dla czterech reguł: R17, R19, R20 R23. Dla reguł R17, mającej potać: JEŻEL ZLF SR jet nk NR SR jet zupełne no MD SR ą małe TO SR jet średna topeń dopaoana do jej arunkó nół: h 17 = ROD0,2; 1; 0,8 = 0,2 1 0,8 = 0,16.

4 118 T. Narock Rozmte artośc zmennch ejścoch do modułó rozmtch ocen nnoacjnośc pozczególnch produktó torzonch proadzonch na rnek latach przez półkę ABG-Sterrojekt Tabela 1 Naz produktó programoch torzonch proadzonch na rnek przez półkę ABG-Sterrojekt latach SR ACS OFSA ROW SFK dla UFG JALLC Smbol zmennej ejścoej Wartość otra zmennej ejścoej Wartość funkcj prznależnośc do danch zboró rozmtch dla pozczególnch zmennch ejścoch Zbór rozmt dla zmennej: Zbór rozmt dla zmennej: Zbór rozmt dla zmennej: ZLF {nk} ZLF {średn} ZLF {ok} {neznaczne {raźne {zupełne NR NR NR ulepzon} ulepzon} no} MD {małe} MD {średne} MD {duże} Wartość rozmta zmennej ejścoej ZLF 4 0,2 0,8-0,2/nk + 0,8/średn NR ,0 1/zupełne no MD 1 0,8 0,2-0,8/małe + 0,2/średne ZLF 1 0,8 0,2-0,8/nk + 0,2/średn NATO C3 ORTAL NR ,0 1/zupełne no MD 1 0,8 0,2-0,8/małe + 0,2/średne ZLF 4 0,2 0,8-0,2/nk + 0,8/średn ZSZK dla ARMR RZ NR 4 0,2 0,8-0,2/neznaczne ulepzon + 0,8/raźne ulepzon MD 1 0,8 0,2-0,8/małe + 0,2/średne ZLF 4 0,2 0,8-0,2/nk + 0,8/średn Broker Uług ublcznch NR ,0 1/zupełne no MD 2 0,6 0,4-0,6/małe + 0,4/średne Źródło: Oblczena łane. Na podtae nformacj ujanonch przez półkę ABG-Sterrojekt raportach rocznch za lata oraz na frmoej trone o noch, lub totne udokonalonch, produktach programoch torzonch proadzanch przez ną na rnek.

5 Rezultatna nnoacjność produktoa 119 Wnkem dzałana reguł R17 jet zbór rozmt, którego funkcja prznależnośc przedtaa ę natępująco: B17 = MN średna ; 0,16 = 0,16/średna. Dla reguł R19 mającej potać: JEŻEL ZLF SR jet nk NR SR jet zupełne no MD SR ą średne TO SR jet średna topeń dopaoana do jej arunkó nół: h 19 = ROD0,2; 1; 0,2 = 0,2 1 0,2 = 0,04. Wnkem dzałana reguł R19 jet zbór rozmt, którego funkcja prznależnośc przedtaa ę natępująco: B19 = MN średna ; 0,04 = 0,04/średna. Dla reguł R20 mającej potać: JEŻEL ZLF SR jet średn NR SR jet zupełne no MD SR ą małe TO SR jet średna topeń dopaoana do jej arunkó nół: h 20 = ROD0,8; 1; 0,8 = 0,8 1 0,8 = 0,64. Wnkem dzałana reguł R20 jet zbór rozmt, którego funkcja prznależnośc przedtaa ę natępująco: B20 = MN średna ; 0,64 = 0,64/średna. Dla reguł R23 mającej potać: JEŻEL ZLF SR jet średn NR SR jet zupełne no MD SR ą średne TO SR jet średno-oka topeń dopaoana do jej arunkó nół: h 23 = ROD0,8; 1; 0,2 = 0,8 1 0,2 = 0,16. Wnkem dzałana reguł R23 jet zbór rozmt, którego funkcja prznależnośc przedtaa ę natępująco: B23 = MN średno-oka ; 0,16 = 0,16/średno-oka. Otateczne po calenu nkó reguł R17, R19, R20 R23 otrzmano: B = SUMB1,, BK = B17 + B19 + B20 + B23 = 0,16/średna + 0,04/średna + 0,64/średna + 0,16/średno-oka, gdze B jet rozmtą artoścą ocen nnoacjnośc produktu programoego SR, co można przedtać natępująco r. 1: SR = 0,16/średna + 0,04/średna + 0,64/średna + 0,16/średno-oka.

6 120 T. Narock u nk nko-średn średn średno-ok ok nk nko-średn średn średno-ok ok 1,00 u 1,00 0,75 0,75 0,50 0,50 0,25 0,16 0,00 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 0,25 0,04 0,00 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 u nk nko-średn średn średno-ok ok nk nko-średn średn średno-ok ok 1,00 u 1,00 0,75 0,64 0,50 0,75 0,50 0,25 0,00 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 0,25 0,16 0,00 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 R. 1. Grafczna lutracja ocen nnoacjnośc produktu programoego SR Fg. 1. Graphc llutraton of nnovatvene evaluaton for product SR Natępne celu otrzmana otrego nerozmtego nku nokoana, przeproadzono defuzfkację za pomocą metod środka um. o podtaenu do zoru konanu odpoednch oblczeń otrzmano natępując nk ocen nnoacjnośc produktu SR: SR l 1 l m K 1 m 1 K 1 B B * K * K 1,08 0,504 2 Z kole tabel 2 zaprezentoano nk nokoana rozmtego dotczącego ocen nnoacjnośc dla pozczególnch produktó torzonch proadzonch na rnek latach przez półkę ABG-Sterrojekt. Lp Tabela 2 Ocen nnoacjnośc pozczególnch produktó, które zotał torzone proadzone na rnek latach przez półkę ABG-Sterrojekt, uzkane nku zatooana logk rozmtej Naz produktó programoch torzonch proadzonch na rnek latach przez półkę ABG-Sterrojekt Wartośc otre krteró ocen -tego produktu programoego ozom złożonośc lczba funkcjonalnośc -tego produktu programoego Stopeń noośc, pochodzene rodzaj -tego produktu programoego Możlośc dfuzj -tego produktu programoego Ocena nnoacjnośc -tego produktu ZLF NR MD 1 Broker Uług ublcznch ,580 2 ACS ,540 3 JALLC ,540 4 OFSA ,540 5 ROW ,540 6 SFK dla UFG ,540 7 SR ,540 8 NATO C3 ortal ,510 9 RZ , ZSZK dla ARMR ,255 Źródło: Oblczena łane.

7 Rezultatna nnoacjność produktoa 121 Jak nka z przeproadzonch, na podtae przjętch krteró ocen najżzą nnoacjnoścą oblczeń, pośród produktó torzonch proadzonch na rnek latach przez półkę ABG-Sterrojekt, charakterzuje ę Broker Uług ublcznch 0,580. Kolejnch ześć produktó ACS, JALLC, OFSA, ROW, SFK dla UFG oraz SR, mmo ż charakterzują ę takm amm artoścam krteró ZLF oraz NR, uzkało nżzą ocenę nnoacjnośc 0,540 ze zględu na nżze od Brokera Uług ublcznch możlośc dfuzj. Spośród pozotałch produktó jezcze tlko produkt NATO C3 ortal uzkał ocenę nnoacjnośc pożej 0,5 dokładne 0,510. ozotałe da RZ oaz ZSZK dla ARMR zotał znaczne nżej ocenone pod zględem nnoacjnośc z racj tego, ż bł one udokonalenam produktó już tnejącch. Natępne, zgodne z przedtaonm częśc teoretcznej modelem, oparcu o uzkane ocen nnoacjnośc pozczególnch produktó oraz przjęt poób kantzacj przetrzen ch artośc, dla każdego produktu, korztając z metod protej nterpolacj lnoej, oblczono topeń jego prznależnośc do danego zboru rozmtego: n zbór rozmt produkt programoe o nkm pozome nnoacjnośc, zbór rozmt produkt programoe o średnm pozome nnoacjnośc, zbór rozmt produkt programoe o okm pozome nnoacjnośc. Wnk oblczeń dla produktó torzonch proadzonch na rnek latach przez półkę ABG-Sterrojekt przedtaono tabel 3. rezentacja nkó oblczeń dla produktó pozotałch półek nformatcznch poddanch badanu zajęłab zbt dużo mejca, tąd też zdecdoano ę ją pomnąć. Lp. Tabela 3 Stopne prznależnośc produktó, torzonch proadzonch na rnek latach przez półkę ABG-Sterrojekt, do zboró rozmtch Naz produktó programoch torzonch proadzonch na rnek latach przez półkę ABG- Sterrojekt Ocena nnoacjnośc -tego roduktu programoego Stopeń prznależnośc -tego produktu programoego do zboru rozmtego produkt programoe o nkm pozome nnoacjnośc Stopeń prznależnośc -tego produktu programoego do zboru rozmtego produkt programoe o średnm pozome nnoacjnośc Stopeń prznależnośc -tego produktu programoego do zboru rozmtego produkt programoe o okm pozome nnoacjnośc μ n μ μ 1 Broker Uług ublcznch 0,580-0,84 0,16 2 ACS 0,540-0,92 0,08 3 JALLC 0,540-0,92 0,08 4 OFSA 0,540-0,92 0,08

8 T. Narock 122 cd. tabel 3 5 ROW 0,540-0,92 0,08 6 SFK dla UFG 0,540-0,92 0,08 7 SR 0,540-0,92 0,08 8 NATO C3 ortal 0,510-0,98 0,02 9 RZ 0,255 0,49 0,51-10 ZSZK dla ARMR 0,255 0,49 0,51 - Źródło: Oblczena łane. Borąc pod uagę przedtaone tabel 3 topne prznależnośc pozczególnch produktó półk ABG-Sterrojekt do różnonch zboró rozmtch, oblczena moc nerozmtch tch zboró przebegał natępująco: dla zboru rozmtego n produkt programoe o nkm pozome nnoacjnośc : 0,98 0,49 0, n n n n n ; dla zboru rozmtego produkt programoe o średnm pozome nnoacjnośc : 8,36; 0,51 0,51 0,98 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0, n dla zboru rozmtego produkt programoe o okm pozome nnoacjnośc : 0,66. 0,02 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0, n Netet, ze zględu na obzerność, przedtaene nkó pożzch oblczeń dla pozotałch półek nformatcznch poddanch badanu zdecdoano ę pomnąć. Natępne ocen dokonań pozczególnch półek obzarach produktó programoch o nkej, średnej okej nnoacjnośc połużł jako zmenne ejścoe do modułu rozmtego ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej. oneaż menone zmenne rażone ą artoścach otrch, przed prztąpenem do nokoana rozmtego przeproadzono ch fuzfkację celem utalena topn prznależnośc tch zmennch do pozczególnch zboró rozmtch {nk, średn, ok}. oneaż rozpatranm przpadku menone zbor rozmte mają kztałt trójkątn, do znaczena topn prznależnośc pozczególnch zmennch do danego zboru rozmtego korztano metodę protej nterpolacj lnoej. o przeproadzenu maganch oblczeń rozmte artośc omaanch zmennch dla półk ABG-Sterrojekt

9 Rezultatna nnoacjność produktoa 123 prezentują ę natępująco: n = 0,75/nk + 0,25/średn, = 1/ok, n = = 0,56/nk + 0,44/średn. Wnokoane rozmte przeproadzono na podtae baz edz zaprezentoanej częśc teoretcznej Baza edz na potrzeb ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej półk R. W omaanm przpadku topeń dopaoana żz od zera tąp dla czterech reguł: R10, R11, R19 R20. Dla reguł R10 mającej potać: JEŻEL n jet nka jet oka n jet nka TO R jet średna topeń dopaoana do jej arunkó nół: h 10 = ROD0,75; 1; 0,56 = 0,75 1 0,56 = 0,42. Wnkem dzałana reguł R10 jet zbór rozmt, którego funkcja prznależnośc przedtaa ę natępująco: B10 = MN średna ; 0,42 = 0,42/średna. Dla reguł R11 mającej potać: JEŻEL n jet średna jet oka n jet nka TO R jet średna topeń dopaoana do jej arunkó nół: h 11 = ROD0,25; 1; 0,56 = 0,25 1 0,56 = 0,14. Wnkem dzałana reguł R11 jet zbór rozmt, którego funkcja prznależnośc przedtaa ę natępująco: B11 = MN średna ; 0,14 = 0,14/średna. Dla reguł R19 mającej potać: JEŻEL n jet nka jet oka n jet średna TO R jet średno-oka topeń dopaoana do jej arunkó nół: h 19 = ROD0,75; 1; 0,44 = 0,75 1 0,44 = 0,33. Wnkem dzałana reguł R19 jet zbór rozmt, którego funkcja prznależnośc przedtaa ę natępująco: B19 = MN średno-oka ; 0,33 = 0,33/średno-oka. Dla reguł R20 mającej potać: JEŻEL n jet średna jet oka n jet średna TO R jet średno-oka topeń dopaoana do jej arunkó nół: h 20 = ROD0,25; 1; 0,44 = 0,25 1 0,44 = 0,11. Wnkem dzałana reguł R20 jet zbór rozmt, którego funkcja prznależnośc przedtaa ę natępująco: B20 = MN średno-oka ; 0,11 = 0,11/średno-oka.

10 124 T. Narock Otateczne po calenu nkó reguł R10, R11, R19 R20 otrzmano: B = SUMB1,, BK = B10 + B11 + B19 + B20 = = 0,42/średna + 0,14/średna + 0,33/średno-oka + 0,11/średno-oka, gdze B jet rozmtą artoścą ocen ogólnej rezultatnej nnoacjnośc produktoej półk ABG-Sterrojekt, co można przedtać natępująco r. 2: R ABG-Sterrojekt = 0,42/średna + 0,14/średna + 0,33/średno-oka + 0,11/średno-oka. u nk nko-średn średn średno-ok ok nk nko-średn średn średno-ok ok 1,00 u 1,00 0,75 0,75 0,50 0,42 0,25 0,00 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 0,50 0,25 0,14 0,00 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 u nk nko-średn średn średno-ok ok nk nko-średn średn średno-ok ok 1,00 u 1,00 0,75 0,75 0,50 0,33 0,25 0,00 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 0,50 0,25 0,11 0,00 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 R. 2. Grafczna lutracja ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej dla półk ABG-Sterrojekt Fg. 2. Graphc llutraton of reultatve nnovatvene evaluaton for compan ABG-Sterrojekt Natępne, celu otrzmana otrego nerozmtego nku nokoana, przeproadzono defuzfkację za pomocą metod środka um. o podtaenu do zoru konanu odpoednch oblczeń otrzmano natępując nk ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej półk ABG-Sterrojekt: R ABG Ster r ojekt l 1 l m K 1 m 1 K 1 B B * K * K 1,220 0,610 2 Z kole tabel 4 zaprezentoano nk nokoana rozmtego dotczącego ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej dla ztkch poddanch badanu półek nformatcznch. Jak nka z przeproadzonch oblczeń zdecdoane najżzą ocenę ogólnej rezultatnej nnoacjnośc produktoej uzkała półka ComArch R = 1,00. W badanm okree półka ta prezentoała ę zdecdoane najlepej śród poddanch badanu półek nformatcznch, zaróno jeśl chodz o ogólną lczbę produktó programoch torzonch proadzonch na rnek okree objętm badanem, jak róneż o ocenę dokonań obzarach produktó o średnm okm pozome

11 Rezultatna nnoacjność produktoa 125 nnoacjnośc. Drugą co do okośc ocenę ogólnej rezultatnej nnoacjnośc produktoej uzkała półka Teta R = 0,741, która plauje ę róneż na drugm mejcu pod zględem ocen dokonań obzarze produktó programoch o okm pozome nnoacjnośc. Kolejne pęć pozcj zajmują półk, które uzkał ocen ogólnej rezultatnej nnoacjnośc produktoej przedzale 0,6-0,7. Są to: ComputerLand, Softbank, rokom, ATM oraz ABG-Sterrojekt. Spółk te mogą pochalć ę ponadprzecętnm ocenam obzarach produktó o średnm okm pozome nnoacjnośc Softbank ATM lub też oką oceną obzarze produktó o średnej nnoacjnośc ComputerLand, rokom, ABG-Sterrojekt. Jeśl chodz o pozotałe poddane badanu półk nformatczne, to jezcze: Aeco oland, Macrologc oraz Aeco Slovaka uzkał ocenę ogólnej rezultatnej nnoacjnośc produktoej pożej lub blko 0,5. Z kole najłabej pod tm zględem, z ocenam ponżej 0,2 zaprezentoał ę półk Betacom Qumak-Sekom. Tabela 4 Ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej dla poddanch badanu półek nformatcznch, uzkane nku zatooana logk rozmtej Lp. Naza półk Ocena dokonań danej półk obzarze produktó o nkm pozome nnoacjnośc Ocena dokonań danej półk obzarze produktó o średnm pozome nnoacjnośc Ocena dokonań danej półk obzarze produktó o okm pozome nnoacjnośc Ocena ogólnej rezultatnej nnoacjnośc produktoej n R Ogólna lczba produktó torzonch proadzonch na rnek badanm okree przez daną półkę 1 ComArch 5,569 13,716 3,715 1, Teta 0,583 4,611 2,806 0, ComputerLand 6,758 8,194 1,048 0, Softbank 1,327 5,787 1,886 0, rokom 4,943 8,257 0,800 0, ATM 0,000 5,137 1,863 0, ABG-Sterrojekt 0,981 8,359 0,660 0, Aeco oland 5,735 4,919 1,346 0, Macrologc 0,420 4,508 1,072 0, Aeco Slovaka 5,428 4,524 1,048 0, Spn 8,000 5,634 0,366 0, cguard 1,863 4,777 0,360 0, One-2-One 0,000 3,200 0,800 0, Wako 12,025 4,975 0,000 0, LS Softare 0,583 1,396 1,021 0, rocad 0,000 2,680 0,320 0, Smple 1,186 0,934 0,880 0, Techme 0,800 3,200 0,000 0, Betacom 2,530 1,470 0,000 0, Qumak-Sekom 3,774 1,226 0,000 0,110 5 Źródło: Oblczena łane.

12 ComArch ComputerLand rokom ABG-Sterrojekt Macrologc Spn One-2-One LS Softare Smple Betacom Ogólna lczba produktó torzonch proadzonch na rnek latach przez poddane badanu półk nformatczne Ocena ogólnej rezultatnej nnoacjnośc produktoej badanch półek nformatcznch 126 T. Narock Ab lepej zobrazoać tuację zakree rezultatnej nnoacjnośc produktoej poddanch badanu półek nformatcznch, na runku 3 przedtaono lczbę produktó torzonch proadzonch na rnek latach przez pozczególne półk, z uzględnenem ocen ch dokonań obzarach produktó programoch o nkej, średnej okej nnoacjnośc. 25 1, , , , , ,000 Ocena dokonań półek obzarze produktó o okej nnoacjnośc Ocena dokonań półek obzarze produktó o średnej nnoacjnośc Ocena dokonań półek obzarze produktó o nkej nnoacjnośc R - Ocena ogólnej rezultatnej nnoacjnośc produktoej R. 3. Lczba produktó torzonch proadzonch na rnek latach przez poddane badanu półk nformatczne, z uzględnenem ch dokonań obzarach produktó o nkej, średnej okej nnoacjnośc Fg. 3. Number of product developed and launched on the market n the ear b nvetgated T compane, ncludng ther achevement n area of lo, medum and hgh nnovatvene product Źródło: Opracoane łane. Na podtae oblczeń przedtaonch tabel 4. Jak dać na runku 3, najżza ocena rezultatnej nnoacjnośc produktoej dla ComArchu nka z domnacj tej półk nad pozotałm poddanm badanu półkam nformatcznm pod zględem ogólnej lczb torzonch proadzonch na rnek analzoanm okree produktó oraz ocen dokonań obzarach produktó o średnm okm pozome nnoacjnośc. Warto zauażć, że poza półką ComArch znaczną lczbą produktó nformatcznch torzonch proadzonch na rnek badanm

13 Rezultatna nnoacjność produktoa 127 okree mogą pochalć ę róneż ComputerLand, rokom, Aeco oland, Aeco Slovaka, Spn Wako. Jednakże, z racj dużo nżzch ocen dokonań obzarze produktó o okej nnoacjnośc, półk te uzkał znaczne nżze ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej od półk ComArch. Warto tm mejcu róneż zrócć uagę na porą grupę półek Teta, Softbank, ATM, ABG-Sterrojekt, Macrologc, które mmo tego, że badanm okree torzł proadzł na rnek mnejzą lczbę produktó, anżel cześnej menone półk, to uzkał relatne żze ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej. Zaadnczą przczną takego tanu rzecz bł żze ocen dokonań tch półek obzarach produktó o średnej okej nnoacjnośc. Jeśl chodz o pozotałe półk to ch nżze ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej nkają bezpośredno, bądź to z neelkej lczb produktó torzonch proadzonch na rnek analzoanm okree, bądź też z nżzch ocen ch dokonań obzarach produktó o średnej okej nnoacjnośc. Uzkane toku przeproadzonch żej oblczeń ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej badanch półek nformatcznch, poza możloścą torzena różnorodnch rankngó, można róneż korztać do przeproadzena dalzch badań np. analz korelacj pomędz oceną rezultatnej nnoacjnośc produktoej badanch półek a rentonoścą oąganą przez ne na podtaoej dzałalnośc. 3. Analza korelacj pomędz oceną rezultatnej nnoacjnośc produktoej gełdoch półek nformatcznch a ch rentonoścą na podtaoej dzałalnośc Dla potrzeb zbadana zależnośc pomędz rezultatną nnoacjnoścą produktoą badanch półek nformatcznch a ch rentonoścą na podtaoej dzałalnośc, jako zmenne przjęto, uzkane toku cześnejzch oblczeń, ocen nnoacjnośc oraz oblczone na podtae raportó rocznch za 2006 rok, kaźnk rentonośc brutto na przedaż Zk brutto na przedaż/rzchod netto ze przedaż ogółem. Jednakże przed prztąpenem do badana zązku korelacjnego mędz kazanm żej zmennm, należ zauażć, że podtaoa dzałalność operacjna przedębort nformatcznch, tm róneż badanch półek nformatcznch, charakterzuje ę bardzo dużm zróżncoanem kupać ę może mnejzm lub ękzm topnu na torzenu przedaż łanch rozązań programoch oraz śadczenu różnego rodzaju uług nformatcznch, nekoneczne z nm zązanch np. uług drażana obcch rozązań, uług zkolenoe, uług eroe. W zązku z pożzm, zaadnm daje ę korgoać uzkane toku cześnejzch oblczeń ocen kaźnkam udzału

14 128 T. Narock ch przchodach netto ze przedaż ogółem, przchodó ze przedaż łanego oprogramoana oraz zązanch z nm uług. Dzęk temu zabego ocena rezultatnej nnoacjnośc produktoej będze odpoadała faktcznemu zaangażoanu pozczególnch półek nformatcznch podtaoą dzałalność operacjną, rozumaną ąko jako torzene przedaż łanego oprogramoana uług z nm zązanch. Z uag na fakt, że ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej badanch półek nformatcznch, uzkane toku cześnejzch oblczeń, ą ocenam jakoścom 4, badane kazanej żej zależnośc korelacjnej przeproadzono oparcu o półcznnk korelacj rang Spearmana dan zorem 5 : 2 6 d 1 r 1 2 n n 1 gdze: d = r 1 r 2, r 1 ranga -tego obektu perzm uporządkoanu, r 2 ranga -tego obektu drugm uporządkoanu, n lczba badanch obektó. n odtaoe dane korztane do oblczeń oraz nk proceu rangoana badanch półek nformatcznch ze zględu na analzoane zmenne przedtaono tabel 5. o podtaenu do zoru 3-1 otrzmano: r 1 0, Otrzmaną artość półcznnka korelacj rang Spearmana, róną 0,725, można znterpretoać jako totną dodatną zależność pomędz badanm zmennm. Nemnej jednak należ odnotoać, że przpadku klku półek nformatcznch różnce rangach uporządkoana dla badanch zmennch bł tounkoo duże -7 dla ABG-Sterrojekt, Comarch, oraz Softbank, 6 7 dla LS Softare, rocad oraz Smpe. enm tłumaczenem tch różnc może bć zakre pecfka dzałalnośc pozczególnch półek nformatcznch. Take półk jak ABG-Sterrojekt, Comarch, cz też Softbank: poza łanm rozązanam programom dedkoanm dla konkretnch podmotó, oferują róneż na zeroką kalę uług torzena komplekoch temó nformatcznch na pecjalne zamóene klenta, co ąże ę z korztanem ne tlko łanch rozązań, lecz róneż obcch częto totne obnża uzkaną marżę brutto na przedaż. Z kole półk take, jak LS Softare, rocad, cz Smple proadzą dzałalność na mnejzą kalę, 1 4 Ocen te uzkano oparcu o baz edz opracoane na podtae adó ketonaruzoch przeproadzonch z analtkam netoram gełdom. 5 Otaecz S., Runak Z., Sedlecka U.: Stattka. Akadema Ekonomczna e Wrocłau, Wrocła 1999,

15 Ocena rezultatnej nnoacjnośc produktoej A Udzał przchodach netto ze przedaż ogółem przchodó ze przedaż oprogramoana łanego oraz uług bezpośredno z nm zązanch B Skorgoana ocena rezultatnej nnoacjnośc produktoej A B Rentoność brutto na przedaż Ranga uporządkoana dla korgoanch ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej r 1 Ranga uporządkoana dla kaźnkó rentonośc brutto na przedaż r 2 Różnca mędz rangam d Rezultatna nnoacjność produktoa 129 koncentrując ę na przedaż łanch rozązań programoch poadającch pecfczne funkcjonalnośc keroanch do ścśle określonej grup podmotó, dzęk czemu uzkane przez ne marże brutto na przedaż ą żze. Tabela 5 Rang uporządkoana dla ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej oraz kaźnka rentonośc brutto na przedaż badanch półek nformatcznch Lp. Naza półk 1 ABG-Sterrojekt 0,610 39,32% 0,240 23,28% Aeco oland 0,532 40,05% 0,213 27,57% Aeco Slovaka 0,457 78,61% 0,360 42,41% ATM 0,624 32,97% 0,206 33,46% Betacom 0,144 10,40% 0,015 14,72% ComArch 1,000 33,04% 0,330 25,87% ComputerLand 0,675 22,26% 0,150 24,11% LS Softare 0,279 42,78% 0,119 33,34% Macrologc 0,460 79,22% 0,365 57,01% One-2-One 0,344 33,48% 0,115 17,23% cguard 0,359 90,27% 0,324 68,00% rocad 0,245 12,00% 0,029 26,64% rokom 0,633 49,35% 0,313 42,40% Qumak-Sekom 0,110 14,02% 0,015 17,26% Smple 0,237 74,67% 0,177 38,83% Softbank 0,663 56,70% 0,376 29,55% Spn 0,413 42,79% 0,177 23,44% Techme 0,222 18,26% 0,040 18,42% Teta 0,741 69,46% 0,515 38,76% Wako 0,311 16,42% 0,051 15,46% Źródło: Oblczena łane. 4. odumoane Wnk oblczeń przeproadzonch oparcu o model zaprezentoan częśc teoretcznej, zattułoanej Model rozmt ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej gełdoch półek nformatcznch oraz o dane pochodzące z opublkoanch przez badane półk nformatczne latach raportó rocznch propektó

16 130 T. Narock emjnch, pozalają terdzć, że najlepej pod zględem rezultatnej nnoacjnośc produktoej prezentuje ę półka Comarch, która uzkała najżzą możlą ocenę, róną 1. Na kolejnch pozcjach, z ocenam rezultatnej nnoacjnośc produktoej na pozome 0,75-0,65, znalazł ę take półk jak: Teta, ComputerLand Softbank. Natomat najłabej pod tm zględem zaprezentoał ę półk Betacom Qumak-Sekom ocen ponżej 0,15. Natępne otrzmane nk rezultatnej nnoacjnośc produktoej badanch półek nformatcznch korztano do zerfkoana taanej lteraturze tez o poztnm zązku mędz nnoacjnoścą a nkam fnanom przedębort. W efekce analz korelacj rang Spearmana uzkano artość półcznnka korelacj na pozome 0,725, co można znterpretoać, jako totną dodatną zależność mędz badanm zmennm. W zązku z pożzm, emprczną erfkację modelu, zaprezentoanego częśc teoretcznej zattułoanej Model rozmt ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej gełdoch półek nformatcznch, należ uznać za poztną. Bblografa 1. Gurgul H.: roduct-emboded Dffuon of nnovaton n oland: R&D Multpler Anal. Ekonoma Menedżerka, nr 1, Janaz W., Kozoł K.: Determnant dzałalnośc nnoacjnej przedębort. WE, Warzaa Otaecz S., Runak Z., Sedlecka U.: Stattka. Akadema Ekonomczna e Wrocłau, Wrocła Sudoł S.: rzedęborto: odta nauk o przedęborte. WE, Warzaa Śtalk W.: nnoacje konkurencjność. Unertet Warzak, Warzaa Bogdanenko J. red.: Zarządzane nnoacjam. SGH, Warzaa Abtract The reult of calculaton performed on the ba of model, preented n the theoretcal part enttled Fuzz model of reultatve product nnovatvene aement for T compane quoted on tock echange, and data from annual report and propectue publhed b nvetgated T compane n the ear , allo to a that bet n repect of reultatve product nnovatvene preent Comarch, hch receved the hgher poble ratng of 1. On the follong poton, th reultatve product nnovatvene aement beteen

17 Rezultatna nnoacjność produktoa 131 0,75 and 0,65, are located uch compane a Teta, ComputerLand and Softbank. On the other hand, leat n th repect preent compane Betacom and Qumak-Sekom aement le than 0,15. Net, the reult of reultatve product nnovatvene, obtaned for nvetgated T compane, ere ued to verf popular n the lterature the of potve relatonhp beteen nnovatvene and fnancal performance of enterpre. A a reult of Spearman correlaton anal, there a a correlaton factor obtaned at 0,725, hat can be nterpreted a a gnfcant pootove correlaton beteen eamned varable. Therefore, emprcal verfcaton of the model preented n theoretcal part, enttled Fuzz model of reultatve product nnovatvene aement for T compane quoted on tock echange, hould be condered potve.

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Agata Gnadkowska * Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe Wstęp Płynność aktywów na rynku kaptałowym rozumana jest przez nwestorów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Internet w służbie samorządu

Andrzej Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Internet w służbie samorządu Andrzej Kansy, Internet służbe samorządu, Rocznk Samorządoy 2013, tom 2, ISSN: 2300-2662, ss. 98-114. Andrzej Kansy, Toarzysto Naukoe Płocke, Szkoła Wyższa m. Pała Włodkoca Płocku Internet służbe samorządu

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SYMULACJI STOCHASTYCZNEJ DO BADANIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALNYCH PORTFELI AKCJI

WYKORZYSTANIE SYMULACJI STOCHASTYCZNEJ DO BADANIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALNYCH PORTFELI AKCJI ZESZYTY AUKOWE UIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO R 768 FIASE, RYKI FIASOWE, UBEZPIECZEIA R 63 2013 IWOA KOARZEWSKA Unwersytet Łódzk WYKORZYSTAIE SYMULACJI STOCHASTYCZEJ DO BADAIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALYCH

Bardziej szczegółowo

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych Jerzy Kselnck Problemy etyczne w organzacjach wrtualnych Organzacja wrtualna jej charakterystyka W lteraturze pojęce organzacja wrtualna pojawło sę stosunkowo nedawno. Jednak ne jest ono w powszechnym

Bardziej szczegółowo

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu Podstawy statystyczne unwersalna funkcjonalność scorngu Leszek Boguszewsk Barbara Gelńska Przy Katedrze Statystyk Unwersytetu Gdańskego II edycja Konferencj Naukowej Interdyscyplnarne wykorzystane metod

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy zapewnienia wysokiej dostępności aplikacji. wielowarstwowych korzystających SQL. z relacyjnych baz danych Microsoft SQL.

Mechanizmy zapewnienia wysokiej dostępności aplikacji. wielowarstwowych korzystających SQL. z relacyjnych baz danych Microsoft SQL. Materały konferencyjne Bazy Danych Busness Intellgence Mechanzmy zapenena ysokej dostępnośc aplkacj eloarstoych korzystających z relacyjnych baz danych Mcrosoft SQL 1 Dr nż. Jacek Markus Warszaska Wyższa

Bardziej szczegółowo

TYPOWE OPERATORY KRZYŻOWANIA OBLICZENIA EWOLUCYJNE FUNKCJE TESTOWE F. RASTRIGINA F. ACKLEYA ... 3. ( x) = x i 30 -30. minimum globalne.

TYPOWE OPERATORY KRZYŻOWANIA OBLICZENIA EWOLUCYJNE FUNKCJE TESTOWE F. RASTRIGINA F. ACKLEYA ... 3. ( x) = x i 30 -30. minimum globalne. FUNKCJE TESTOWE OBLICENIA EWOLUCJNE FITNESS F. START COMPUTATION FITNESS F. COMPUTATION INITIAL SUBPOPULATION SENDING CHROM. TO COMPUTERS chromoome EVOLUTIONAR OPERATORS AND RECEIVING FITNESS F. wykład

Bardziej szczegółowo

MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO *

MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO * Jacek Osewalsk, Jerzy Marzec, Kaedra Ekonomer Badań Operacyjnych, Unwersye Ekonomczny w Krakowe MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO * Jacek Osewalsk e-mal:

Bardziej szczegółowo

Porównanie dostępności różnych, nadmiarowych konfiguracji zasilania szaf przemysłowych

Porównanie dostępności różnych, nadmiarowych konfiguracji zasilania szaf przemysłowych Porównne dotępnośc różnych, ndmrowych konfgurcj zln zf przemyłowych Whte Pper 48 Strezczene Przełącznk źródeł zln orz dwutorow dytrybucj zln przętu IT łużą zwękzenu dotępnośc ytemów oblczenowych. Sttytyczne

Bardziej szczegółowo

Sieć neuronowa jako system ekspercki na rynku instrumentów pochodnych

Sieć neuronowa jako system ekspercki na rynku instrumentów pochodnych Rozdzał monograf: 'Bazy Danych: Rozó metod technoog', ozesk S., Małysak B., asprosk P., Mrozek D. (red.), WŁ 8.bdas.p Rozdzał 7 Seć neuronoa ako system eksperck na rynku nstrumentó pochodnych Streszczene.

Bardziej szczegółowo

Bayesowskie testowanie modeli tobitowych w analizie spłaty kredytów detalicznych

Bayesowskie testowanie modeli tobitowych w analizie spłaty kredytów detalicznych Jerzy Marzec, Katedra Ekonometr Badań Oeracyjnych, Unwersytet Ekonomczny w Krakowe 1 Bayesowske testowane model tobtowych w analze słaty kredytów detalcznych Wstę Podstawowym narzędzem wsomagającym racę

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii WYTYCZNE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA PLANOWANEGO EFEKTU ENERGETYCZNEGO I EKOLOGICZNEGO PROJEKTU, OBLICZANIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PROJEKTU ORAZ OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU WRAZ Z UPROSZCZONYM

Bardziej szczegółowo

Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM).

Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM). Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM). Zagadnene optymalzac zwane problemem plecakowym swą nazwę wzęło z analog do sytuac praktyczne podobne do problemu pakowana plecaka. Chodz o to, by zapakować maksymalne

Bardziej szczegółowo

METODA RÓśNIC SKOŃCZONYCH WYśSZEGO RZĘDU I JEJ ZASTOSOWANIA W JEDNOWYMIAROWYCH PROBLEMACH BRZEGOWYCH MECHANIKI

METODA RÓśNIC SKOŃCZONYCH WYśSZEGO RZĘDU I JEJ ZASTOSOWANIA W JEDNOWYMIAROWYCH PROBLEMACH BRZEGOWYCH MECHANIKI Słaomr Mesk Krakó, dn. -- Mecanka Komputeroa V rok Wydzał InŜyner Lądoe Potecnka Krakoska PRACA DYPLOMOWA METODA RÓśNIC SKOŃCZONYCH WYśSZEGO RZĘDU I J ZASTOSOWANIA W JEDNOWYMIAROWYCH PROBLEMACH BRZEGOWYCH

Bardziej szczegółowo

MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE

MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE Mateusz Ppeń Unwersytet Ekonomczny w Krakowe MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE Wprowadzene W analzach emprycznych przeprowadzonych z wykorzystanem welorównanowych

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Dagnostów Laboratoryjnych Dagnosta Laboratoryjny Rok 6, numer 1 (16) kweceñ / maj 008 GAZETA GAZETA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH BEZP ATNA BEZP ATNA Na trakce do samorz¹du

Bardziej szczegółowo

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RNKÓW W WARUNKACH KRZSU FINANSOWEGO ANTONI WILISKI Zachodnopomorsk Unwersytet Technczny Streszczene W artykule rozwaany jest odweczny problem dokładnoc predykcj na rynkach

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA 27. Rada programowa

DIAGNOSTYKA 27. Rada programowa DIAGNOSTYKA 7 Rada rogramowa Przewodnczący: rof. dr hab. Czesław Cemel Poltechnka Poznańska Redaktor Naczelny: rof. dr hab. nż. Ryszard Mchalsk UWM w Olsztyne rof. dr hab. nż. Jan Adamczyk AGH w Krakowe

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Architektura 13(3) (2014) 235-242. Marcin Górski. Rzeszowska, e mail: mgorski@prz.edu.pl. 1. Wprowadzenie (1) gdzie: t p f.

Budownictwo i Architektura 13(3) (2014) 235-242. Marcin Górski. Rzeszowska, e mail: mgorski@prz.edu.pl. 1. Wprowadzenie (1) gdzie: t p f. Budownctwo Archtektura 13(3) (014) 35-4 Oblczane podstaw słupów zgnanych dwukerunkowo Katedra Konstrukcj Budowlanych, Wydzał Budownctwa Inżyner Środowska, Poltechnka Rzeszowska, e mal: mgorsk@prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA InŜynera Rolncza 7/2005 Jan Radoń Katedra Budownctwa Weskego Akadema Rolncza w Krakowe PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA Streszczene Opsano nawaŝnesze

Bardziej szczegółowo

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE 3. KRYTERIA OCENY HAŁASU I DRGAŃ Hałas to każdy dźwęk nepożądany, przeszkadzający, nezależne od jego natury, kontekstu znaczena. Podobne rzecz sę ma z drganam. Oba te zjawska oddzałują nekorzystne na człoweka

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE

MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE Danel Iskra Unwersye Ekonomczny w Kaowcach MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE Wprowadzene Wraz z rozwojem eor nwesycj fnansowych, nwesorzy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MOŻLIWOŚCI WSPOMAGANIA INWESTYCJI

WYBRANE MOŻLIWOŚCI WSPOMAGANIA INWESTYCJI WYBRANE MOŻLIWOŚCI WSPOMAGANIA INWESTYCJI GIEŁDOWYCH PRZY UŻYCIU ALGORYTMÓW GENETYCZNYCH mgr ż. Marc Klmek Katedra Iformatyk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa m. Papeża Jaa Pawła II w Bałej Podlaskej Streszczee:

Bardziej szczegółowo

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006 [Informaton on standardsaton] P02 11-04- Jaap Hogelng ISSO Char CEN-BT WG173 on EPBD Holanda wwwbuldngsplatformeu Dyrektywa wymaga od Krajów Członkowskch UE wprowadzenu regulacj w następujących kwestach:

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Dany jest szereg rozdzielczy przedziałowy, wyznaczyć następujące miary: 0 5 5 wariancja, odchylenie standardowe

Zadanie 2. Dany jest szereg rozdzielczy przedziałowy, wyznaczyć następujące miary: 0 5 5 wariancja, odchylenie standardowe Zadane 1. Dany jet zereg przedzałowy, wyznaczyć natępujące mary: x n średna arytmetyczna 1 10 warancja, odchylene tandardowe 15 domnanta 3 0 medana 4 35 kurtoza 5 0 6 15 Zadane. Dany jet zereg rozdzelczy

Bardziej szczegółowo