RESULTATIVE PRODUCT INNOVATIVENESS AND SALES PROFITABILITY BASED ON THE EXAMPLE OF IT COMPANIES QUOTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RESULTATIVE PRODUCT INNOVATIVENESS AND SALES PROFITABILITY BASED ON THE EXAMPLE OF IT COMPANIES QUOTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE"

Transkrypt

1 Tomaz NAWROCK oltechnka Śląka Wdzał Organzacj Zarządzana nttut Ekonom nformatk Wżza Szkoła Bankoośc Fnanó Belku-Bałej REZULTATYWNA NNOWACYJNOŚĆ RODUKTOWA A RENTOWNOŚĆ SRZEDAŻY NA RZYKŁADZE SÓŁEK NFORMATYCZNYCH NOTOWANYCH NA GEŁDZE AERÓW WARTOŚCOWYCH W WARSZAWE Strezczene. W nnejzm artkule zaprezentoano możlość przeproadzena ocen nnoacjnośc produktoej gełdoch półek nformatcznch, oparcu o model przedtaon artkule pt. Model rozmt ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej gełdoch półek nformatcznch oraz możlość korztana otrzmanch nkó do zbadana zależnośc pomędz rezultatną nnoacjnoścą produktoą badanch półek a ch rentonoścą przedaż. RESULTATVE RODUCT NNOVATVENESS AND SALES ROFTABLTY BASED ON THE EXAMLE OF T COMANES QUOTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE Summar. Th artcle preent poblt of evaluatng product nnovatvene of T compane quoted on tock echange, baed on model preented n artcle Fuzz model of reultatve product nnovatvene aement for T compane quoted on tock echange and ung obtaned reult to eamne the relatonhp beteen reultatve product nnovatvene of nvetgated compane and ther ale proftablt. 1. Wproadzene ommo totnch nedogodnośc, zązanch z proadzanem zman o charakterze nnoacjnm, lteraturze można napotkać poro argumentó głozącch ch

2 116 T. Narock podejmoana. M.n. zraca ę uagę na fakt, że pozotane prz dotchczaoch praktkach tarzane tale tch amch produktó za pomocą tch amch metod dłużzm okree może przcznć ę do trat przeżzającch kozt dzałalnośc nnoacjnej kutek nekorztana możlośc adaptacj organzacj do arunkó, którch przjdze jej funkcjonoać przzłośc 1. onadto podkreśla ę róneż totne znaczene noch produktó oraz dzałalnośc badaczo-rozojoej dla rozoju przedębort oraz popra ch nkó fnanoch pozcj konkurencjnej na rnku 2. Netet, mmo neątplej łuznośc przedtaonej żej argumentacj, nadal znajdzem tounkoo neele badań emprcznch na jej poparce. Z tego też zględu kolejnch punktach nnejzego artkułu przedtaono przebeg ocen nnoacjnośc produktoej, przeproadzonej oparcu o model zaprezentoan częśc teoretcznej, zattułoanej Model rozmt ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej gełdoch półek nformatcznch, a natępne uzkane nk korztano do zbadana zależnośc pomędz rezultatną nnoacjnoścą produktoą badanch półek nformatcznch a ch rentonoścą przedaż. 2. Ocena rezultatnej nnoacjnośc produktoej gełdoch półek nformatcznch Badane rezultatnej nnoacjnośc produktoej, oparcu o model zaprezentoan artkule Model rozmt ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej gełdoch półek nformatcznch, przeproadzono lpcu 2007 roku. Jako jego podmot przjęto elekcjonoane 3 półk nformatczne notoane na Gełdze aperó Wartoścoch Warzae: ABG-Sterrojekt, Aeco oland, Aeco Slovaka, ATM, Betacom, Comarch, ComputerLand, LS Softare, Macrologc, One-2-One, cguard, rocad, rokom Softare, Qumak-Sekom, Smple, Softbank, Spn, Techme, Teta, Wako. Dane potrzebne do przeproadzena ocen nnoacjnośc pozkano z raportó rocznch propektó emjnch opublkoanch przez badane półk latach Śtalk W.: nnoacje konkurencjność. Unertet Warzak, Warzaa 2005, Janaz W., Kozoł K.: Determnant dzałalnośc nnoacjnej przedębort. WE, Warzaa 2007,. 11; Bogdanenko J. red.: Zarządzane nnoacjam. SGH, Warzaa 1998,. 10; Sudoł S.: rzedęborto: odta nauk o przedęborte. WE, Warzaa 2006,. 301; Gurgul H.: roduct Emboded Dffuon of nnovaton n oland: R&D Multpler Anal. Ekonoma Menedżerka, nr 1, 2007, oneaż proponoanm modelu ocen nnoacjnośc półek nformatcznch przjęto, że dzałalność nformatczna proadza ę ujęcu enu trcto do torzena oprogramoana oraz uług z nm zązanch drożene er, toteż pośród półek, na podtae którch oblczan bł 2007 roku ndek WG-nformatka, rnkoej ocene rezultatnej nnoacjnośc produktoej poddano łączne te półk, którch oferta produktoa obejmoała ch łane rozązana programoe lub też uług torzena temó komputeroch na zamóene.

3 Rezultatna nnoacjność produktoa 117 Z uag na znaczną obzerność oblczeń zązanch z ocenam rezultatnej nnoacjnośc produktoej dla pozczególnch półek ch przebeg przedtaono uprozczonej forme na przkładze jednej z nch ABG-Sterrojekt, a natępne zaprezentoano czątkoe końcoe nk tejże ocen dla ztkch gełdoch półek nformatcznch poddanch badanu. Zgodne z tokem potępoana, przedtaonm artkule Model rozmt ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej półek gełdoch, perzej kolejnośc, przeproadzono ocenę nnoacjnośc pozczególnch produktó znajdującch ę ofertach rnkoch badanch półek nformatcznch oparcu o model rozmt ocen nnoacjnośc -tego produktu. W celu przeproadzena nokoana rozmtego najper rażono zmenne ejścoe dla pozczególnch produktó potac rozmtej poprzez oblczene topna ch prznależnośc do pozczególnch zboró rozmtch fuzfkacja. oneaż rozpatranm module ztke korztane zbor rozmte mają kztałt trójkątn, toteż operację tą przeproadzono za pomocą metod protej nterpolacj lnoej. Dla zmennch ejścoch półk ABG-Sterrojekt nk oblczeń przedtaa tabela 1. Z uag na fakt, że ocenę nnoacjnośc pozczególnch produktó torzonch oferoanch przez półkę ABG-Sterrojekt przeproadzono oparcu o jeden ten am moduł rozmt moduł rozmt ocen nnoacjnośc -tego produktu, a także borąc pod uagę znaczną obzerność oblczeń z tm zązanch, ch przebeg ogranczono do jednego z produktó SR przedtaono uprozczonej forme. W przpadku pozotałch produktó półk ABG-Sterrojekt nk, uzkane toku nokoana rozmtego, zaprezentoano tabel zborczej. W przpadku produktu SR zmenne ejścoe prezentują ę natępująco: ZLF SR = 0,2/nk + 0,8/średn, NR SR = 1/zupełne no, MD SR = 0,8/małe + 0,2/średne. Wnokoane rozmte przeproadzono na podtae baz edz zaprezentoanej częśc teoretcznej Baza edz na potrzeb ocen nnoacjnośc pozczególnch produktó znajdującch ę ofertach produktoch badanch gełdoch półek nformatcznch. W omaanm przpadku topeń dopaoana żz od zera tąpł dla czterech reguł: R17, R19, R20 R23. Dla reguł R17, mającej potać: JEŻEL ZLF SR jet nk NR SR jet zupełne no MD SR ą małe TO SR jet średna topeń dopaoana do jej arunkó nół: h 17 = ROD0,2; 1; 0,8 = 0,2 1 0,8 = 0,16.

4 118 T. Narock Rozmte artośc zmennch ejścoch do modułó rozmtch ocen nnoacjnośc pozczególnch produktó torzonch proadzonch na rnek latach przez półkę ABG-Sterrojekt Tabela 1 Naz produktó programoch torzonch proadzonch na rnek przez półkę ABG-Sterrojekt latach SR ACS OFSA ROW SFK dla UFG JALLC Smbol zmennej ejścoej Wartość otra zmennej ejścoej Wartość funkcj prznależnośc do danch zboró rozmtch dla pozczególnch zmennch ejścoch Zbór rozmt dla zmennej: Zbór rozmt dla zmennej: Zbór rozmt dla zmennej: ZLF {nk} ZLF {średn} ZLF {ok} {neznaczne {raźne {zupełne NR NR NR ulepzon} ulepzon} no} MD {małe} MD {średne} MD {duże} Wartość rozmta zmennej ejścoej ZLF 4 0,2 0,8-0,2/nk + 0,8/średn NR ,0 1/zupełne no MD 1 0,8 0,2-0,8/małe + 0,2/średne ZLF 1 0,8 0,2-0,8/nk + 0,2/średn NATO C3 ORTAL NR ,0 1/zupełne no MD 1 0,8 0,2-0,8/małe + 0,2/średne ZLF 4 0,2 0,8-0,2/nk + 0,8/średn ZSZK dla ARMR RZ NR 4 0,2 0,8-0,2/neznaczne ulepzon + 0,8/raźne ulepzon MD 1 0,8 0,2-0,8/małe + 0,2/średne ZLF 4 0,2 0,8-0,2/nk + 0,8/średn Broker Uług ublcznch NR ,0 1/zupełne no MD 2 0,6 0,4-0,6/małe + 0,4/średne Źródło: Oblczena łane. Na podtae nformacj ujanonch przez półkę ABG-Sterrojekt raportach rocznch za lata oraz na frmoej trone o noch, lub totne udokonalonch, produktach programoch torzonch proadzanch przez ną na rnek.

5 Rezultatna nnoacjność produktoa 119 Wnkem dzałana reguł R17 jet zbór rozmt, którego funkcja prznależnośc przedtaa ę natępująco: B17 = MN średna ; 0,16 = 0,16/średna. Dla reguł R19 mającej potać: JEŻEL ZLF SR jet nk NR SR jet zupełne no MD SR ą średne TO SR jet średna topeń dopaoana do jej arunkó nół: h 19 = ROD0,2; 1; 0,2 = 0,2 1 0,2 = 0,04. Wnkem dzałana reguł R19 jet zbór rozmt, którego funkcja prznależnośc przedtaa ę natępująco: B19 = MN średna ; 0,04 = 0,04/średna. Dla reguł R20 mającej potać: JEŻEL ZLF SR jet średn NR SR jet zupełne no MD SR ą małe TO SR jet średna topeń dopaoana do jej arunkó nół: h 20 = ROD0,8; 1; 0,8 = 0,8 1 0,8 = 0,64. Wnkem dzałana reguł R20 jet zbór rozmt, którego funkcja prznależnośc przedtaa ę natępująco: B20 = MN średna ; 0,64 = 0,64/średna. Dla reguł R23 mającej potać: JEŻEL ZLF SR jet średn NR SR jet zupełne no MD SR ą średne TO SR jet średno-oka topeń dopaoana do jej arunkó nół: h 23 = ROD0,8; 1; 0,2 = 0,8 1 0,2 = 0,16. Wnkem dzałana reguł R23 jet zbór rozmt, którego funkcja prznależnośc przedtaa ę natępująco: B23 = MN średno-oka ; 0,16 = 0,16/średno-oka. Otateczne po calenu nkó reguł R17, R19, R20 R23 otrzmano: B = SUMB1,, BK = B17 + B19 + B20 + B23 = 0,16/średna + 0,04/średna + 0,64/średna + 0,16/średno-oka, gdze B jet rozmtą artoścą ocen nnoacjnośc produktu programoego SR, co można przedtać natępująco r. 1: SR = 0,16/średna + 0,04/średna + 0,64/średna + 0,16/średno-oka.

6 120 T. Narock u nk nko-średn średn średno-ok ok nk nko-średn średn średno-ok ok 1,00 u 1,00 0,75 0,75 0,50 0,50 0,25 0,16 0,00 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 0,25 0,04 0,00 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 u nk nko-średn średn średno-ok ok nk nko-średn średn średno-ok ok 1,00 u 1,00 0,75 0,64 0,50 0,75 0,50 0,25 0,00 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 0,25 0,16 0,00 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 R. 1. Grafczna lutracja ocen nnoacjnośc produktu programoego SR Fg. 1. Graphc llutraton of nnovatvene evaluaton for product SR Natępne celu otrzmana otrego nerozmtego nku nokoana, przeproadzono defuzfkację za pomocą metod środka um. o podtaenu do zoru konanu odpoednch oblczeń otrzmano natępując nk ocen nnoacjnośc produktu SR: SR l 1 l m K 1 m 1 K 1 B B * K * K 1,08 0,504 2 Z kole tabel 2 zaprezentoano nk nokoana rozmtego dotczącego ocen nnoacjnośc dla pozczególnch produktó torzonch proadzonch na rnek latach przez półkę ABG-Sterrojekt. Lp Tabela 2 Ocen nnoacjnośc pozczególnch produktó, które zotał torzone proadzone na rnek latach przez półkę ABG-Sterrojekt, uzkane nku zatooana logk rozmtej Naz produktó programoch torzonch proadzonch na rnek latach przez półkę ABG-Sterrojekt Wartośc otre krteró ocen -tego produktu programoego ozom złożonośc lczba funkcjonalnośc -tego produktu programoego Stopeń noośc, pochodzene rodzaj -tego produktu programoego Możlośc dfuzj -tego produktu programoego Ocena nnoacjnośc -tego produktu ZLF NR MD 1 Broker Uług ublcznch ,580 2 ACS ,540 3 JALLC ,540 4 OFSA ,540 5 ROW ,540 6 SFK dla UFG ,540 7 SR ,540 8 NATO C3 ortal ,510 9 RZ , ZSZK dla ARMR ,255 Źródło: Oblczena łane.

7 Rezultatna nnoacjność produktoa 121 Jak nka z przeproadzonch, na podtae przjętch krteró ocen najżzą nnoacjnoścą oblczeń, pośród produktó torzonch proadzonch na rnek latach przez półkę ABG-Sterrojekt, charakterzuje ę Broker Uług ublcznch 0,580. Kolejnch ześć produktó ACS, JALLC, OFSA, ROW, SFK dla UFG oraz SR, mmo ż charakterzują ę takm amm artoścam krteró ZLF oraz NR, uzkało nżzą ocenę nnoacjnośc 0,540 ze zględu na nżze od Brokera Uług ublcznch możlośc dfuzj. Spośród pozotałch produktó jezcze tlko produkt NATO C3 ortal uzkał ocenę nnoacjnośc pożej 0,5 dokładne 0,510. ozotałe da RZ oaz ZSZK dla ARMR zotał znaczne nżej ocenone pod zględem nnoacjnośc z racj tego, ż bł one udokonalenam produktó już tnejącch. Natępne, zgodne z przedtaonm częśc teoretcznej modelem, oparcu o uzkane ocen nnoacjnośc pozczególnch produktó oraz przjęt poób kantzacj przetrzen ch artośc, dla każdego produktu, korztając z metod protej nterpolacj lnoej, oblczono topeń jego prznależnośc do danego zboru rozmtego: n zbór rozmt produkt programoe o nkm pozome nnoacjnośc, zbór rozmt produkt programoe o średnm pozome nnoacjnośc, zbór rozmt produkt programoe o okm pozome nnoacjnośc. Wnk oblczeń dla produktó torzonch proadzonch na rnek latach przez półkę ABG-Sterrojekt przedtaono tabel 3. rezentacja nkó oblczeń dla produktó pozotałch półek nformatcznch poddanch badanu zajęłab zbt dużo mejca, tąd też zdecdoano ę ją pomnąć. Lp. Tabela 3 Stopne prznależnośc produktó, torzonch proadzonch na rnek latach przez półkę ABG-Sterrojekt, do zboró rozmtch Naz produktó programoch torzonch proadzonch na rnek latach przez półkę ABG- Sterrojekt Ocena nnoacjnośc -tego roduktu programoego Stopeń prznależnośc -tego produktu programoego do zboru rozmtego produkt programoe o nkm pozome nnoacjnośc Stopeń prznależnośc -tego produktu programoego do zboru rozmtego produkt programoe o średnm pozome nnoacjnośc Stopeń prznależnośc -tego produktu programoego do zboru rozmtego produkt programoe o okm pozome nnoacjnośc μ n μ μ 1 Broker Uług ublcznch 0,580-0,84 0,16 2 ACS 0,540-0,92 0,08 3 JALLC 0,540-0,92 0,08 4 OFSA 0,540-0,92 0,08

8 T. Narock 122 cd. tabel 3 5 ROW 0,540-0,92 0,08 6 SFK dla UFG 0,540-0,92 0,08 7 SR 0,540-0,92 0,08 8 NATO C3 ortal 0,510-0,98 0,02 9 RZ 0,255 0,49 0,51-10 ZSZK dla ARMR 0,255 0,49 0,51 - Źródło: Oblczena łane. Borąc pod uagę przedtaone tabel 3 topne prznależnośc pozczególnch produktó półk ABG-Sterrojekt do różnonch zboró rozmtch, oblczena moc nerozmtch tch zboró przebegał natępująco: dla zboru rozmtego n produkt programoe o nkm pozome nnoacjnośc : 0,98 0,49 0, n n n n n ; dla zboru rozmtego produkt programoe o średnm pozome nnoacjnośc : 8,36; 0,51 0,51 0,98 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0, n dla zboru rozmtego produkt programoe o okm pozome nnoacjnośc : 0,66. 0,02 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0, n Netet, ze zględu na obzerność, przedtaene nkó pożzch oblczeń dla pozotałch półek nformatcznch poddanch badanu zdecdoano ę pomnąć. Natępne ocen dokonań pozczególnch półek obzarach produktó programoch o nkej, średnej okej nnoacjnośc połużł jako zmenne ejścoe do modułu rozmtego ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej. oneaż menone zmenne rażone ą artoścach otrch, przed prztąpenem do nokoana rozmtego przeproadzono ch fuzfkację celem utalena topn prznależnośc tch zmennch do pozczególnch zboró rozmtch {nk, średn, ok}. oneaż rozpatranm przpadku menone zbor rozmte mają kztałt trójkątn, do znaczena topn prznależnośc pozczególnch zmennch do danego zboru rozmtego korztano metodę protej nterpolacj lnoej. o przeproadzenu maganch oblczeń rozmte artośc omaanch zmennch dla półk ABG-Sterrojekt

9 Rezultatna nnoacjność produktoa 123 prezentują ę natępująco: n = 0,75/nk + 0,25/średn, = 1/ok, n = = 0,56/nk + 0,44/średn. Wnokoane rozmte przeproadzono na podtae baz edz zaprezentoanej częśc teoretcznej Baza edz na potrzeb ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej półk R. W omaanm przpadku topeń dopaoana żz od zera tąp dla czterech reguł: R10, R11, R19 R20. Dla reguł R10 mającej potać: JEŻEL n jet nka jet oka n jet nka TO R jet średna topeń dopaoana do jej arunkó nół: h 10 = ROD0,75; 1; 0,56 = 0,75 1 0,56 = 0,42. Wnkem dzałana reguł R10 jet zbór rozmt, którego funkcja prznależnośc przedtaa ę natępująco: B10 = MN średna ; 0,42 = 0,42/średna. Dla reguł R11 mającej potać: JEŻEL n jet średna jet oka n jet nka TO R jet średna topeń dopaoana do jej arunkó nół: h 11 = ROD0,25; 1; 0,56 = 0,25 1 0,56 = 0,14. Wnkem dzałana reguł R11 jet zbór rozmt, którego funkcja prznależnośc przedtaa ę natępująco: B11 = MN średna ; 0,14 = 0,14/średna. Dla reguł R19 mającej potać: JEŻEL n jet nka jet oka n jet średna TO R jet średno-oka topeń dopaoana do jej arunkó nół: h 19 = ROD0,75; 1; 0,44 = 0,75 1 0,44 = 0,33. Wnkem dzałana reguł R19 jet zbór rozmt, którego funkcja prznależnośc przedtaa ę natępująco: B19 = MN średno-oka ; 0,33 = 0,33/średno-oka. Dla reguł R20 mającej potać: JEŻEL n jet średna jet oka n jet średna TO R jet średno-oka topeń dopaoana do jej arunkó nół: h 20 = ROD0,25; 1; 0,44 = 0,25 1 0,44 = 0,11. Wnkem dzałana reguł R20 jet zbór rozmt, którego funkcja prznależnośc przedtaa ę natępująco: B20 = MN średno-oka ; 0,11 = 0,11/średno-oka.

10 124 T. Narock Otateczne po calenu nkó reguł R10, R11, R19 R20 otrzmano: B = SUMB1,, BK = B10 + B11 + B19 + B20 = = 0,42/średna + 0,14/średna + 0,33/średno-oka + 0,11/średno-oka, gdze B jet rozmtą artoścą ocen ogólnej rezultatnej nnoacjnośc produktoej półk ABG-Sterrojekt, co można przedtać natępująco r. 2: R ABG-Sterrojekt = 0,42/średna + 0,14/średna + 0,33/średno-oka + 0,11/średno-oka. u nk nko-średn średn średno-ok ok nk nko-średn średn średno-ok ok 1,00 u 1,00 0,75 0,75 0,50 0,42 0,25 0,00 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 0,50 0,25 0,14 0,00 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 u nk nko-średn średn średno-ok ok nk nko-średn średn średno-ok ok 1,00 u 1,00 0,75 0,75 0,50 0,33 0,25 0,00 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 0,50 0,25 0,11 0,00 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 R. 2. Grafczna lutracja ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej dla półk ABG-Sterrojekt Fg. 2. Graphc llutraton of reultatve nnovatvene evaluaton for compan ABG-Sterrojekt Natępne, celu otrzmana otrego nerozmtego nku nokoana, przeproadzono defuzfkację za pomocą metod środka um. o podtaenu do zoru konanu odpoednch oblczeń otrzmano natępując nk ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej półk ABG-Sterrojekt: R ABG Ster r ojekt l 1 l m K 1 m 1 K 1 B B * K * K 1,220 0,610 2 Z kole tabel 4 zaprezentoano nk nokoana rozmtego dotczącego ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej dla ztkch poddanch badanu półek nformatcznch. Jak nka z przeproadzonch oblczeń zdecdoane najżzą ocenę ogólnej rezultatnej nnoacjnośc produktoej uzkała półka ComArch R = 1,00. W badanm okree półka ta prezentoała ę zdecdoane najlepej śród poddanch badanu półek nformatcznch, zaróno jeśl chodz o ogólną lczbę produktó programoch torzonch proadzonch na rnek okree objętm badanem, jak róneż o ocenę dokonań obzarach produktó o średnm okm pozome

11 Rezultatna nnoacjność produktoa 125 nnoacjnośc. Drugą co do okośc ocenę ogólnej rezultatnej nnoacjnośc produktoej uzkała półka Teta R = 0,741, która plauje ę róneż na drugm mejcu pod zględem ocen dokonań obzarze produktó programoch o okm pozome nnoacjnośc. Kolejne pęć pozcj zajmują półk, które uzkał ocen ogólnej rezultatnej nnoacjnośc produktoej przedzale 0,6-0,7. Są to: ComputerLand, Softbank, rokom, ATM oraz ABG-Sterrojekt. Spółk te mogą pochalć ę ponadprzecętnm ocenam obzarach produktó o średnm okm pozome nnoacjnośc Softbank ATM lub też oką oceną obzarze produktó o średnej nnoacjnośc ComputerLand, rokom, ABG-Sterrojekt. Jeśl chodz o pozotałe poddane badanu półk nformatczne, to jezcze: Aeco oland, Macrologc oraz Aeco Slovaka uzkał ocenę ogólnej rezultatnej nnoacjnośc produktoej pożej lub blko 0,5. Z kole najłabej pod tm zględem, z ocenam ponżej 0,2 zaprezentoał ę półk Betacom Qumak-Sekom. Tabela 4 Ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej dla poddanch badanu półek nformatcznch, uzkane nku zatooana logk rozmtej Lp. Naza półk Ocena dokonań danej półk obzarze produktó o nkm pozome nnoacjnośc Ocena dokonań danej półk obzarze produktó o średnm pozome nnoacjnośc Ocena dokonań danej półk obzarze produktó o okm pozome nnoacjnośc Ocena ogólnej rezultatnej nnoacjnośc produktoej n R Ogólna lczba produktó torzonch proadzonch na rnek badanm okree przez daną półkę 1 ComArch 5,569 13,716 3,715 1, Teta 0,583 4,611 2,806 0, ComputerLand 6,758 8,194 1,048 0, Softbank 1,327 5,787 1,886 0, rokom 4,943 8,257 0,800 0, ATM 0,000 5,137 1,863 0, ABG-Sterrojekt 0,981 8,359 0,660 0, Aeco oland 5,735 4,919 1,346 0, Macrologc 0,420 4,508 1,072 0, Aeco Slovaka 5,428 4,524 1,048 0, Spn 8,000 5,634 0,366 0, cguard 1,863 4,777 0,360 0, One-2-One 0,000 3,200 0,800 0, Wako 12,025 4,975 0,000 0, LS Softare 0,583 1,396 1,021 0, rocad 0,000 2,680 0,320 0, Smple 1,186 0,934 0,880 0, Techme 0,800 3,200 0,000 0, Betacom 2,530 1,470 0,000 0, Qumak-Sekom 3,774 1,226 0,000 0,110 5 Źródło: Oblczena łane.

12 ComArch ComputerLand rokom ABG-Sterrojekt Macrologc Spn One-2-One LS Softare Smple Betacom Ogólna lczba produktó torzonch proadzonch na rnek latach przez poddane badanu półk nformatczne Ocena ogólnej rezultatnej nnoacjnośc produktoej badanch półek nformatcznch 126 T. Narock Ab lepej zobrazoać tuację zakree rezultatnej nnoacjnośc produktoej poddanch badanu półek nformatcznch, na runku 3 przedtaono lczbę produktó torzonch proadzonch na rnek latach przez pozczególne półk, z uzględnenem ocen ch dokonań obzarach produktó programoch o nkej, średnej okej nnoacjnośc. 25 1, , , , , ,000 Ocena dokonań półek obzarze produktó o okej nnoacjnośc Ocena dokonań półek obzarze produktó o średnej nnoacjnośc Ocena dokonań półek obzarze produktó o nkej nnoacjnośc R - Ocena ogólnej rezultatnej nnoacjnośc produktoej R. 3. Lczba produktó torzonch proadzonch na rnek latach przez poddane badanu półk nformatczne, z uzględnenem ch dokonań obzarach produktó o nkej, średnej okej nnoacjnośc Fg. 3. Number of product developed and launched on the market n the ear b nvetgated T compane, ncludng ther achevement n area of lo, medum and hgh nnovatvene product Źródło: Opracoane łane. Na podtae oblczeń przedtaonch tabel 4. Jak dać na runku 3, najżza ocena rezultatnej nnoacjnośc produktoej dla ComArchu nka z domnacj tej półk nad pozotałm poddanm badanu półkam nformatcznm pod zględem ogólnej lczb torzonch proadzonch na rnek analzoanm okree produktó oraz ocen dokonań obzarach produktó o średnm okm pozome nnoacjnośc. Warto zauażć, że poza półką ComArch znaczną lczbą produktó nformatcznch torzonch proadzonch na rnek badanm

13 Rezultatna nnoacjność produktoa 127 okree mogą pochalć ę róneż ComputerLand, rokom, Aeco oland, Aeco Slovaka, Spn Wako. Jednakże, z racj dużo nżzch ocen dokonań obzarze produktó o okej nnoacjnośc, półk te uzkał znaczne nżze ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej od półk ComArch. Warto tm mejcu róneż zrócć uagę na porą grupę półek Teta, Softbank, ATM, ABG-Sterrojekt, Macrologc, które mmo tego, że badanm okree torzł proadzł na rnek mnejzą lczbę produktó, anżel cześnej menone półk, to uzkał relatne żze ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej. Zaadnczą przczną takego tanu rzecz bł żze ocen dokonań tch półek obzarach produktó o średnej okej nnoacjnośc. Jeśl chodz o pozotałe półk to ch nżze ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej nkają bezpośredno, bądź to z neelkej lczb produktó torzonch proadzonch na rnek analzoanm okree, bądź też z nżzch ocen ch dokonań obzarach produktó o średnej okej nnoacjnośc. Uzkane toku przeproadzonch żej oblczeń ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej badanch półek nformatcznch, poza możloścą torzena różnorodnch rankngó, można róneż korztać do przeproadzena dalzch badań np. analz korelacj pomędz oceną rezultatnej nnoacjnośc produktoej badanch półek a rentonoścą oąganą przez ne na podtaoej dzałalnośc. 3. Analza korelacj pomędz oceną rezultatnej nnoacjnośc produktoej gełdoch półek nformatcznch a ch rentonoścą na podtaoej dzałalnośc Dla potrzeb zbadana zależnośc pomędz rezultatną nnoacjnoścą produktoą badanch półek nformatcznch a ch rentonoścą na podtaoej dzałalnośc, jako zmenne przjęto, uzkane toku cześnejzch oblczeń, ocen nnoacjnośc oraz oblczone na podtae raportó rocznch za 2006 rok, kaźnk rentonośc brutto na przedaż Zk brutto na przedaż/rzchod netto ze przedaż ogółem. Jednakże przed prztąpenem do badana zązku korelacjnego mędz kazanm żej zmennm, należ zauażć, że podtaoa dzałalność operacjna przedębort nformatcznch, tm róneż badanch półek nformatcznch, charakterzuje ę bardzo dużm zróżncoanem kupać ę może mnejzm lub ękzm topnu na torzenu przedaż łanch rozązań programoch oraz śadczenu różnego rodzaju uług nformatcznch, nekoneczne z nm zązanch np. uług drażana obcch rozązań, uług zkolenoe, uług eroe. W zązku z pożzm, zaadnm daje ę korgoać uzkane toku cześnejzch oblczeń ocen kaźnkam udzału

14 128 T. Narock ch przchodach netto ze przedaż ogółem, przchodó ze przedaż łanego oprogramoana oraz zązanch z nm uług. Dzęk temu zabego ocena rezultatnej nnoacjnośc produktoej będze odpoadała faktcznemu zaangażoanu pozczególnch półek nformatcznch podtaoą dzałalność operacjną, rozumaną ąko jako torzene przedaż łanego oprogramoana uług z nm zązanch. Z uag na fakt, że ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej badanch półek nformatcznch, uzkane toku cześnejzch oblczeń, ą ocenam jakoścom 4, badane kazanej żej zależnośc korelacjnej przeproadzono oparcu o półcznnk korelacj rang Spearmana dan zorem 5 : 2 6 d 1 r 1 2 n n 1 gdze: d = r 1 r 2, r 1 ranga -tego obektu perzm uporządkoanu, r 2 ranga -tego obektu drugm uporządkoanu, n lczba badanch obektó. n odtaoe dane korztane do oblczeń oraz nk proceu rangoana badanch półek nformatcznch ze zględu na analzoane zmenne przedtaono tabel 5. o podtaenu do zoru 3-1 otrzmano: r 1 0, Otrzmaną artość półcznnka korelacj rang Spearmana, róną 0,725, można znterpretoać jako totną dodatną zależność pomędz badanm zmennm. Nemnej jednak należ odnotoać, że przpadku klku półek nformatcznch różnce rangach uporządkoana dla badanch zmennch bł tounkoo duże -7 dla ABG-Sterrojekt, Comarch, oraz Softbank, 6 7 dla LS Softare, rocad oraz Smpe. enm tłumaczenem tch różnc może bć zakre pecfka dzałalnośc pozczególnch półek nformatcznch. Take półk jak ABG-Sterrojekt, Comarch, cz też Softbank: poza łanm rozązanam programom dedkoanm dla konkretnch podmotó, oferują róneż na zeroką kalę uług torzena komplekoch temó nformatcznch na pecjalne zamóene klenta, co ąże ę z korztanem ne tlko łanch rozązań, lecz róneż obcch częto totne obnża uzkaną marżę brutto na przedaż. Z kole półk take, jak LS Softare, rocad, cz Smple proadzą dzałalność na mnejzą kalę, 1 4 Ocen te uzkano oparcu o baz edz opracoane na podtae adó ketonaruzoch przeproadzonch z analtkam netoram gełdom. 5 Otaecz S., Runak Z., Sedlecka U.: Stattka. Akadema Ekonomczna e Wrocłau, Wrocła 1999,

15 Ocena rezultatnej nnoacjnośc produktoej A Udzał przchodach netto ze przedaż ogółem przchodó ze przedaż oprogramoana łanego oraz uług bezpośredno z nm zązanch B Skorgoana ocena rezultatnej nnoacjnośc produktoej A B Rentoność brutto na przedaż Ranga uporządkoana dla korgoanch ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej r 1 Ranga uporządkoana dla kaźnkó rentonośc brutto na przedaż r 2 Różnca mędz rangam d Rezultatna nnoacjność produktoa 129 koncentrując ę na przedaż łanch rozązań programoch poadającch pecfczne funkcjonalnośc keroanch do ścśle określonej grup podmotó, dzęk czemu uzkane przez ne marże brutto na przedaż ą żze. Tabela 5 Rang uporządkoana dla ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej oraz kaźnka rentonośc brutto na przedaż badanch półek nformatcznch Lp. Naza półk 1 ABG-Sterrojekt 0,610 39,32% 0,240 23,28% Aeco oland 0,532 40,05% 0,213 27,57% Aeco Slovaka 0,457 78,61% 0,360 42,41% ATM 0,624 32,97% 0,206 33,46% Betacom 0,144 10,40% 0,015 14,72% ComArch 1,000 33,04% 0,330 25,87% ComputerLand 0,675 22,26% 0,150 24,11% LS Softare 0,279 42,78% 0,119 33,34% Macrologc 0,460 79,22% 0,365 57,01% One-2-One 0,344 33,48% 0,115 17,23% cguard 0,359 90,27% 0,324 68,00% rocad 0,245 12,00% 0,029 26,64% rokom 0,633 49,35% 0,313 42,40% Qumak-Sekom 0,110 14,02% 0,015 17,26% Smple 0,237 74,67% 0,177 38,83% Softbank 0,663 56,70% 0,376 29,55% Spn 0,413 42,79% 0,177 23,44% Techme 0,222 18,26% 0,040 18,42% Teta 0,741 69,46% 0,515 38,76% Wako 0,311 16,42% 0,051 15,46% Źródło: Oblczena łane. 4. odumoane Wnk oblczeń przeproadzonch oparcu o model zaprezentoan częśc teoretcznej, zattułoanej Model rozmt ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej gełdoch półek nformatcznch oraz o dane pochodzące z opublkoanch przez badane półk nformatczne latach raportó rocznch propektó

16 130 T. Narock emjnch, pozalają terdzć, że najlepej pod zględem rezultatnej nnoacjnośc produktoej prezentuje ę półka Comarch, która uzkała najżzą możlą ocenę, róną 1. Na kolejnch pozcjach, z ocenam rezultatnej nnoacjnośc produktoej na pozome 0,75-0,65, znalazł ę take półk jak: Teta, ComputerLand Softbank. Natomat najłabej pod tm zględem zaprezentoał ę półk Betacom Qumak-Sekom ocen ponżej 0,15. Natępne otrzmane nk rezultatnej nnoacjnośc produktoej badanch półek nformatcznch korztano do zerfkoana taanej lteraturze tez o poztnm zązku mędz nnoacjnoścą a nkam fnanom przedębort. W efekce analz korelacj rang Spearmana uzkano artość półcznnka korelacj na pozome 0,725, co można znterpretoać, jako totną dodatną zależność mędz badanm zmennm. W zązku z pożzm, emprczną erfkację modelu, zaprezentoanego częśc teoretcznej zattułoanej Model rozmt ocen rezultatnej nnoacjnośc produktoej gełdoch półek nformatcznch, należ uznać za poztną. Bblografa 1. Gurgul H.: roduct-emboded Dffuon of nnovaton n oland: R&D Multpler Anal. Ekonoma Menedżerka, nr 1, Janaz W., Kozoł K.: Determnant dzałalnośc nnoacjnej przedębort. WE, Warzaa Otaecz S., Runak Z., Sedlecka U.: Stattka. Akadema Ekonomczna e Wrocłau, Wrocła Sudoł S.: rzedęborto: odta nauk o przedęborte. WE, Warzaa Śtalk W.: nnoacje konkurencjność. Unertet Warzak, Warzaa Bogdanenko J. red.: Zarządzane nnoacjam. SGH, Warzaa Abtract The reult of calculaton performed on the ba of model, preented n the theoretcal part enttled Fuzz model of reultatve product nnovatvene aement for T compane quoted on tock echange, and data from annual report and propectue publhed b nvetgated T compane n the ear , allo to a that bet n repect of reultatve product nnovatvene preent Comarch, hch receved the hgher poble ratng of 1. On the follong poton, th reultatve product nnovatvene aement beteen

17 Rezultatna nnoacjność produktoa 131 0,75 and 0,65, are located uch compane a Teta, ComputerLand and Softbank. On the other hand, leat n th repect preent compane Betacom and Qumak-Sekom aement le than 0,15. Net, the reult of reultatve product nnovatvene, obtaned for nvetgated T compane, ere ued to verf popular n the lterature the of potve relatonhp beteen nnovatvene and fnancal performance of enterpre. A a reult of Spearman correlaton anal, there a a correlaton factor obtaned at 0,725, hat can be nterpreted a a gnfcant pootove correlaton beteen eamned varable. Therefore, emprcal verfcaton of the model preented n theoretcal part, enttled Fuzz model of reultatve product nnovatvene aement for T compane quoted on tock echange, hould be condered potve.

Pozycjonowanie bazujące na wielosensorowym filtrze Kalmana. Positioning based on the multi-sensor Kalman filter

Pozycjonowanie bazujące na wielosensorowym filtrze Kalmana. Positioning based on the multi-sensor Kalman filter Scntfc ournal Martm Unvrt of Szczcn Zzt Naukow Akadma Morka w Szczcn 8, 13(85) pp. 5 9 8, 13(85). 5 9 ozcjonowan bazując na wlonorowm fltrz Kalmana otonng bad on th mult-nor Kalman fltr otr Borkowk, anuz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 6. MODEL REGRESJI, TREND LINIOWY ESTYMACJA, WNIOSKOWANIE

CZĘŚĆ 6. MODEL REGRESJI, TREND LINIOWY ESTYMACJA, WNIOSKOWANIE CZĘŚĆ 6. MODEL REGRESJI, TREND LINIOWY ESTYMACJA, WNIOSKOWANIE Zadane 1. Na podstawe obserwacj dotczącch welkośc powerzchn ekspozcjnej (cecha X w m kw.) oraz welkośc dzennego obrotu punktu sprzedaż płtek

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 3 Finanse II Robert Ślepaczuk. Teoria portfela papierów wartościowych

Ćwiczenia nr 3 Finanse II Robert Ślepaczuk. Teoria portfela papierów wartościowych Ćczea r 3 Fae II obert Ślepaczuk Teora portfela paperó artoścoych Teora portfela paperó artoścoych jet jedym z ajażejzych dzałó ooczeych faó. Dotyczy oa etycj faoych, a przede zytkm etycj dokoyaych a ryku

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Dany jest szereg rozdzielczy przedziałowy, wyznaczyć następujące miary: 0 5 5 wariancja, odchylenie standardowe

Zadanie 2. Dany jest szereg rozdzielczy przedziałowy, wyznaczyć następujące miary: 0 5 5 wariancja, odchylenie standardowe Zadane 1. Dany jet zereg przedzałowy, wyznaczyć natępujące mary: x n średna arytmetyczna 1 10 warancja, odchylene tandardowe 15 domnanta 3 0 medana 4 35 kurtoza 5 0 6 15 Zadane. Dany jet zereg rozdzelczy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO. Lidia Luty

WPŁYW AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO. Lidia Luty 74 LIDIA LUTY ROCZNIKI NAUKOWE EKONOMII ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, T. 11, z. 1, 214 WPŁYW AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Lda Lut Katedra Statstk Matematcznej

Bardziej szczegółowo

1. Wstępna geometria skrzyżowania (wariant 1a)

1. Wstępna geometria skrzyżowania (wariant 1a) . Wtępna geometra rzyżowana (warant a) 2. Strutura erunowa ruchu 3. Warun geometryczne Srzyżowane et zloalzowane w śródmeścu o newelm ruchu pezych. Pochylene podłużne na wlotach nr 3 ne przeracza 0,5%,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Masta Płocka z dna 29 grudna 2011 roku sprae ustalena Regulamnu przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

Portfel. Portfel pytania. Portfel pytania. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 2. Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem

Portfel. Portfel pytania. Portfel pytania. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 2. Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Katedra Ietycj Faoych Zarządzaa yzykem Aalza Zarządzae Portfelem cz. Dr Katarzya Kuzak Co to jet portfel? Portfel grupa aktyó (trumetó faoych, aktyó rzeczoych), które zotały yelekcjooae, którym ależy zarządzać

Bardziej szczegółowo

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ],

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ], STATECZNOŚĆ SKARP W przypadku obektu wykonanego z gruntów nespostych zaprojektowane bezpecznego nachylena skarp sprowadza sę do przekształcena wzoru na współczynnk statecznośc do postac: tgφ tgα = n gdze:

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ZADAŃ Z INFORMATYKI

ZESTAW ZADAŃ Z INFORMATYKI (Wpsue zdaąc przed rozpoczęcem prac) KOD ZDAJĄCEGO ZESTAW ZADAŃ Z INFORMATYKI CZĘŚĆ II (dla pozomu rozszerzonego) GRUDZIEŃ ROK 004 Czas prac 50 mnut Instrukca dla zdaącego. Proszę sprawdzć, cz zestaw zadań

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

KOINCYDENTNOŚĆ MODELU EKONOMETRYCZNEGO A JEGO JAKOŚĆ MIERZONA WARTOŚCIĄ WSPÓŁCZYNNIKA R 2 (K)

KOINCYDENTNOŚĆ MODELU EKONOMETRYCZNEGO A JEGO JAKOŚĆ MIERZONA WARTOŚCIĄ WSPÓŁCZYNNIKA R 2 (K) STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 31 Mchał Kolupa Poltechnka Radomska w Radomu Joanna Plebanak Szkoła Główna Handlowa w Warszawe KOINCYDENTNOŚĆ MODELU EKONOMETRYCZNEGO A JEGO

Bardziej szczegółowo

Evaluation of estimation accuracy of correlation functions with use of virtual correlator model

Evaluation of estimation accuracy of correlation functions with use of virtual correlator model Jadwga LAL-JADZIAK Unwersytet Zelonogórsk Instytut etrolog Elektrycznej Elżbeta KAWECKA Unwersytet Zelonogórsk Instytut Informatyk Elektronk Ocena dokładnośc estymacj funkcj korelacyjnych z użycem modelu

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013 ZESZYTY NAUKOWE NSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013 Hubert Sar, Potr Fundowcz 1 WYZNACZANE MASOWEGO MOMENTU BEZWŁADNOŚC WZGLĘDEM OS PODŁUŻNEJ DLA SAMOCHODU TYPU VAN NA PODSTAWE WZORÓW DOŚWADCZALNYCH 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI NA NIEPEWNOŚĆ WYNIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO

WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI NA NIEPEWNOŚĆ WYNIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO Walenty OWIECZKO WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI A IEPEWOŚĆ WYIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO STRESZCZEIE W artykule przedstaono ynk analzy nepenośc pomaru ybranych cech obektu obrazu cyfroego. Wyznaczono

Bardziej szczegółowo

Józef Beluch Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wpływ wag współrzędnych na wyniki transformacji Helmerta

Józef Beluch Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wpływ wag współrzędnych na wyniki transformacji Helmerta Józef Beluch Akadema Górczo-Hutcza w Krakowe płw wag współrzędch a wk trasformacj Helmerta . zór a trasformację współrzędch sposobem Helmerta: = c + b = d + a + a b () 2 2. Dwa modele wzaczea parametrów

Bardziej szczegółowo

Analiza korelacji i regresji

Analiza korelacji i regresji Analza korelacj regresj Zad. Pewen zakład produkcyjny zatrudna pracownków fzycznych. Ich wydajność pracy (Y w szt./h) oraz mesęczne wynagrodzene (X w tys. zł) przedstawa ponższa tabela: Pracownk y x A

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA I stopień ZESTAW ZADAŃ

STATYSTYKA I stopień ZESTAW ZADAŃ Stattka ZADAIA STATYSTYKA I topeń ZESTAW ZADAŃ dr Adam Sojda. Aalza truktur jedowmarowego rozkładu emprczego..... Badae wpółzależośc w dwuwmarowm rozkładze emprczm. 8 3. Aalza zeregów czaowch.... 4. Aalza

Bardziej szczegółowo

Analiza i zarządzanie portfelem studia ZI Przykładowe zadania z minimum programowego 1

Analiza i zarządzanie portfelem studia ZI Przykładowe zadania z minimum programowego 1 Zma 003/004 nalza zarządzane ortelem tuda ZI Przykładoe zadana z mnmum rogramoego 1 UTO: Paeł okta N INTEPETCJĘ POJĘĆ DOCHODU, YZYK I POTFEL EFEKTYWNEGO 1. Który ortel na eno ne jet eektyny: Naza ortela

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 6 Regresja lne regresj ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 Funkcja regresj I rodzaju cechy Y zależnej

Bardziej szczegółowo

Propozycja modyfikacji klasycznego podejścia do analizy gospodarności

Propozycja modyfikacji klasycznego podejścia do analizy gospodarności Jacek Batóg Unwersytet Szczecńsk Propozycja modyfkacj klasycznego podejśca do analzy gospodarnośc Przedsęborstwa dysponujące dentycznym zasobam czynnków produkcj oraz dzałające w dentycznych warunkach

Bardziej szczegółowo

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Autor: Joanna Wójcik

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych SPRAWOZDANIE Z BADAŃ   Autor: Joanna Wójcik Opracowane w ramach projektu System Przecwdzałana Powstawanu Bezroboca na Terenach Słabo Zurbanzowanych ze środków Europejskego Funduszu Społecznego w ramach Incjatywy Wspólnotowej EQUAL PARTNERSTWO NA

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Adranna Mastalerz-Kodzs Unwersytet Ekonomczny w Katowcach KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Wprowadzene W dzałalnośc nstytucj fnansowych, takch

Bardziej szczegółowo

METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ Porównanie obiektów przy ocenie wielokryterialnej. Ranking obiektów.

METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ Porównanie obiektów przy ocenie wielokryterialnej. Ranking obiektów. Opracowane: Dorota Mszczyńska METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ Porównane obektów przy ocene welokryteralnej. Rankng obektów. Porównane wybranych obektów (warantów decyzyjnych) ze względu na różne cechy (krytera)

Bardziej szczegółowo

Zestaw zadań 4: Przestrzenie wektorowe i podprzestrzenie. Liniowa niezależność. Sumy i sumy proste podprzestrzeni.

Zestaw zadań 4: Przestrzenie wektorowe i podprzestrzenie. Liniowa niezależność. Sumy i sumy proste podprzestrzeni. Zestaw zadań : Przestrzene wektorowe podprzestrzene. Lnowa nezależność. Sumy sumy proste podprzestrzen. () Wykazać, że V = C ze zwykłym dodawanem jako dodawanem wektorów operacją mnożena przez skalar :

Bardziej szczegółowo

Problem nośności granicznej płyt żelbetowych w ujęciu aktualnych przepisów normowych. Prof. dr hab. inż. Piotr Konderla, Politechnika Wrocławska

Problem nośności granicznej płyt żelbetowych w ujęciu aktualnych przepisów normowych. Prof. dr hab. inż. Piotr Konderla, Politechnika Wrocławska Proble nośnośc grancznej płt żelbetowch w ujęcu aktualnch przepsów norowch Prof. dr hab. nż. Potr Konderla Poltechnka Wrocławska 1. Wprowadzene Przedote analz jest płta żelbetowa zbrojona ortogonalne paraetrzowana

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku Uchała Nr 279/XVIII/2011 Rady Masta Płocka z dna 29 grudna 2011 roku sprae ustalena Regulamnu przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XVI/3, 2015, str. 248 257 ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ Sławomr

Bardziej szczegółowo

Teoria i praktyka. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii. Fizyka. WSTiE Sucha Beskidzka Fizyka

Teoria i praktyka. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii. Fizyka. WSTiE Sucha Beskidzka Fizyka Nepewośc pomarowe. Teora praktka. Prowadząc: Dr ż. Adrzej Skoczeń Wższa Szkoła Turstk Ekolog Wdzał Iformatk, rok I Fzka 014 03 30 WSTE Sucha Beskdzka Fzka 1 Iformacje teoretcze zameszczoe a slajdach tej

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Sera: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905 Adranna MASTALERZ-KODZIS Unwersytet Ekonomczny w Katowcach OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE

Bardziej szczegółowo

EKSPLORACJA ZASOBÓW INTERNETU - MIŁOSZ KADZIŃSKI LABORATORIUM IV WEB ADVERTISING + LATENT SEMANTIC INDEXING

EKSPLORACJA ZASOBÓW INTERNETU - MIŁOSZ KADZIŃSKI LABORATORIUM IV WEB ADVERTISING + LATENT SEMANTIC INDEXING EPLORACJA ZAOBÓW INERNEU - IŁOZ AZIŃI LABORAORIU IV WEB AVERIING + LAEN EANIC INEXING. Laboratorum IV.. Web advertng algorytm BALANCE oraz podtawy algorytmu Adword.2. Latent emantc Indexng algorytm redukcj

Bardziej szczegółowo

Laboratorium ochrony danych

Laboratorium ochrony danych Laboratorum ochrony danych Ćwczene nr Temat ćwczena: Cała skończone rozszerzone Cel dydaktyczny: Opanowane programowej metody konstruowana cał skończonych rozszerzonych GF(pm), poznane ch własnośc oraz

Bardziej szczegółowo

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie.

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie. Zaps nformacj, systemy pozycyjne 1 Lteratura Jerzy Grębosz, Symfona C++ standard. Harvey M. Detl, Paul J. Detl, Arkana C++. Programowane. Zaps nformacj w komputerach Wszystke elementy danych przetwarzane

Bardziej szczegółowo

KINEMATYKA MANIPULATORÓW

KINEMATYKA MANIPULATORÓW KIEMK MIULOÓW WOWDEIE. Manpulator obot można podzelć na zęść terująą mehanzną. Część mehanzna nazywana jet manpulatorem. punktu wdzena Mehank ta zęść jet najbardzej ntereująa. Manpulator zaadnzo można

Bardziej szczegółowo

METODY HODOWLANE - zagadnienia

METODY HODOWLANE - zagadnienia METODY HODOWLANE METODY HODOWLANE - zagadnena 1. Matematyczne podtawy metod odowlanyc. Wartość cecy loścowej defncje parametrów genetycznyc 3. Metody zacowana parametrów genetycznyc 4. Wartość odowlana

Bardziej szczegółowo

( ) ( ) 2. Zadanie 1. są niezależnymi zmiennymi losowymi o. oraz. rozkładach normalnych, przy czym EX. i σ są nieznane. 1 Niech X

( ) ( ) 2. Zadanie 1. są niezależnymi zmiennymi losowymi o. oraz. rozkładach normalnych, przy czym EX. i σ są nieznane. 1 Niech X Prawdopodobeństwo statystyka.. r. Zadane. Zakładamy, że,,,,, 5 są nezależnym zmennym losowym o rozkładach normalnych, przy czym E = μ Var = σ dla =,,, oraz E = μ Var = 3σ dla =,, 5. Parametry μ, μ σ są

Bardziej szczegółowo

Obliczanie średniej, odchylenia standardowego i mediany oraz kwartyli w szeregu szczegółowym i rozdzielczym?

Obliczanie średniej, odchylenia standardowego i mediany oraz kwartyli w szeregu szczegółowym i rozdzielczym? Oblczae średej, odchylea tadardowego meday oraz kwartyl w zeregu zczegółowym rozdzelczym? Średa medaa ależą do etymatorów tzw. tedecj cetralej, atomat odchylee tadardowe to etymatorów rozprozea (dyperj)

Bardziej szczegółowo

SZTUCZNA INTELIGENCJA

SZTUCZNA INTELIGENCJA SZTUCZNA INTELIGENCJA WYKŁAD 15. ALGORYTMY GENETYCZNE Częstochowa 014 Dr hab. nż. Grzegorz Dudek Wydzał Elektryczny Poltechnka Częstochowska TERMINOLOGIA allele wartośc, waranty genów, chromosom - (naczej

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

Prawdopodobieństwo i statystyka r. Prawdopodobeństwo statystya.05.00 r. Zadane Zmenna losowa X ma rozład wyładnczy o wartośc oczewanej, a zmenna losowa Y rozład wyładnczy o wartośc oczewanej. Obe zmenne są nezależne. Oblcz E( Y X + Y =

Bardziej szczegółowo

Zadane 1: Wyznacz średne ruchome 3-okresowe z następujących danych obrazujących zużyce energ elektrycznej [kwh] w pewnym zakładze w mesącach styczeń - lpec 1998 r.: 400; 410; 430; 40; 400; 380; 370. Zadane

Bardziej szczegółowo

ź ż ć ć Ę ż ż ż ż ż ż ż ć ż ź Ę ć ż ż ż Ę ż ż ż ż ż ż ż ź ź ż ż ć ź ź ż ź ź ć ź ż ź ć ź ź ć ź Ę ź ż ź ż ć Ę ż ż ż ć ż ż ż ź ż ż ż ż ż ż ż ć ć ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ć ć ć ć ć ć Ę ż Ę ż ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ą ż ż Ś Ą ż ż Ń Ę ż Ą ż ż Ą ć Ą ż ż Ą Ń ż ż Ę ż ż ż ż ćż ż Ś Ź ż Ź ć ż ż ż ż ż ć ż ż ć ż ć ż ż Ś ż ć ż ż ż ć ż ż ż ż ż ż ż Ź ż ć ż ż ż ć Ź ćż ż ć ż ż ż ż Ż Ń ż ż ż ż Ź ć ż ć ż ć ż ż ż ż ż ć ż ż ż Ź ć

Bardziej szczegółowo

NORMALiZACJA ZMIENNYCH W SKALI PRZEDZIAŁOWEJ I ILORAZOWEJ W REFERENCYJNYM SYSTEMIE GRANICZNYM

NORMALiZACJA ZMIENNYCH W SKALI PRZEDZIAŁOWEJ I ILORAZOWEJ W REFERENCYJNYM SYSTEMIE GRANICZNYM PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. XLIV - ZESZ\'T 1-1997 DANUTA STRAHL, MAREK WALESIAK NORMALZACJA ZMIENNYCH W SKALI PRZEDZIAŁOWEJ I ILORAZOWEJ W REFERENCYJNYM SYSTEMIE GRANICZNYM l. WPROWADZENIE Przy stosowanu

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI METODĄ TYPU B

OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI METODĄ TYPU B OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI METODĄ TYPU B W przypadku gdy e występuje statystyczy rozrzut wyków (wszystke pomary dają te sam wyk epewość pomaru wyzaczamy w y sposób. Główą przyczyą epewośc pomaru jest epewość

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH

ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH Grzegorz PRZEKOTA ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH Zarys treśc: W pracy podjęto problem dentyfkacj cykl gełdowych.

Bardziej szczegółowo

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20 Darusz Letkowsk Unwersytet Łódzk BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG0 Wprowadzene Teora wyboru efektywnego portfela nwestycyjnego zaproponowana przez H. Markowtza oraz jej rozwnęca

Bardziej szczegółowo

3 BADANIE WYDAJNOŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ. 1. Wprowadzenie

3 BADANIE WYDAJNOŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ. 1. Wprowadzenie 3 BADANIE WYDAJNOŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ. Wprowadzene Sprężarka jet podtawowym przykładem otwartego układu termodynamcznego. Jej zadanem jet medzy nnym podwyżzene cśnena gazu w celu: uzykane czynnka napędowego

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Agata Gnadkowska * Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe Wstęp Płynność aktywów na rynku kaptałowym rozumana jest przez nwestorów

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r.

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r. Mnster Edukacj arodowej Pan Katarzyna HALL Mnsterstwo Edukacj arodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 arszawa Dna 03 czerwca 2009 r. TEMAT: Propozycja zmany art. 30a ustawy Karta auczycela w forme lstu otwartego

Bardziej szczegółowo

Proste modele ze złożonym zachowaniem czyli o chaosie

Proste modele ze złożonym zachowaniem czyli o chaosie Proste modele ze złożonym zachowanem czyl o chaose 29 kwetna 2014 Komputer jest narzędzem coraz częścej stosowanym przez naukowców do ukazywana skrzętne ukrywanych przez naturę tajemnc. Symulacja, obok

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej w doborze spó³ek do portfela inwestycyjnego Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej...

Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej w doborze spó³ek do portfela inwestycyjnego Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej... Adam Waszkowsk * Adam Waszkowsk Zastosowane welowymarowej analzy porównawczej w doborze spó³ek do portfela nwestycyjnego Zastosowane welowymarowej analzy porównawczej... Wstêp Na warszawskej Ge³dze Paperów

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulatora ChemCad do modelowania złożonych układów reakcyjnych procesów petrochemicznych

Zastosowanie symulatora ChemCad do modelowania złożonych układów reakcyjnych procesów petrochemicznych NAFTA-GAZ styczeń 2011 ROK LXVII Anna Rembesa-Śmszek Instytut Nafty Gazu, Kraków Andrzej Wyczesany Poltechnka Krakowska, Kraków Zastosowane symulatora ChemCad do modelowana złożonych układów reakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Badania sondażowe. Braki danych Konstrukcja wag. Agnieszka Zięba. Zakład Badań Marketingowych Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa

Badania sondażowe. Braki danych Konstrukcja wag. Agnieszka Zięba. Zakład Badań Marketingowych Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Badana sondażowe Brak danych Konstrukcja wag Agneszka Zęba Zakład Badań Marketngowych Instytut Statystyk Demograf Szkoła Główna Handlowa 1 Błędy braku odpowedz Całkowty brak odpowedz (UNIT nonresponse)

Bardziej szczegółowo

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4.

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4. Modele weloczynnkowe Analza Zarządzane Portfelem cz. 4 Ogólne model weloczynnkowy można zapsać jako: (,...,,..., ) P f F F F = n Dr Katarzyna Kuzak lub (,...,,..., ) f F F F = n Modele weloczynnkowe Można

Bardziej szczegółowo

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch Za: Stansław Latoś, Nwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwczena z geodezj II [red.] J. eluch 6.1. Ogólne zasady nwelacj trygonometrycznej. Wprowadzene Nwelacja trygonometryczna, zwana równeż trygonometrycznym

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str. 461 466 Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMYSŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szkolimy z pasją. tel.(012)2623040; 0601457926; 0602581731 www.aiki-management.pl

Szkolimy z pasją. tel.(012)2623040; 0601457926; 0602581731 www.aiki-management.pl Szkolmy z pasją Warsztaty Samura Game Godność Przywództwo Integracja Komunkacja Budowane Zespołu Honor Samura Game www.samuragame.org jest unkalną rzucającą wyzwane symulacją z obszaru budowana zespołu

Bardziej szczegółowo

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak Ocena jakoścowo-cenowych strateg konkurowana w polskm handlu produktam rolno-spożywczym dr Iwona Szczepanak Ekonomczne, społeczne nstytucjonalne czynnk wzrostu w sektorze rolno-spożywczym w Europe Cechocnek,

Bardziej szczegółowo

± Δ. Podstawowe pojęcia procesu pomiarowego. x rzeczywiste. Określenie jakości poznania rzeczywistości

± Δ. Podstawowe pojęcia procesu pomiarowego. x rzeczywiste. Określenie jakości poznania rzeczywistości Podstawowe pojęca procesu pomarowego kreślene jakośc poznana rzeczywstośc Δ zmerzone rzeczywste 17 9 Zalety stosowana elektrycznych przyrządów 1/ 1. możlwość budowy czujnków zamenających werne każdą welkość

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sztywności zastępczej układu sprężyn

Wyznaczanie współczynnika sztywności zastępczej układu sprężyn Wyznaczane zastępczej sprężyn Ćwczene nr 10 Wprowadzene W przypadku klku sprężyn ze sobą połączonych, można mu przypsać tzw. współczynnk zastępczej k z. W skrajnych przypadkach sprężyny mogą być ze sobą

Bardziej szczegółowo

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA Krzysztof Serżęga Wyższa Szkoła Informatyk Zarządzana w Rzeszowe Streszczene Artykuł porusza temat zwązany

Bardziej szczegółowo

Oligopol dynamiczny. Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencji ilościowej jako gra jednokrotna z pełną i doskonalej informacją

Oligopol dynamiczny. Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencji ilościowej jako gra jednokrotna z pełną i doskonalej informacją Olgopol dynamczny Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencj loścowej jako gra jednokrotna z pełną doskonalej nformacją (1934) Dwa okresy: t=0, 1 tzn. frma 2 podejmując decyzję zna decyzję frmy 1 Q=q 1 +q

Bardziej szczegółowo

Jego zależy od wysokości i częstotliwości wypłat kuponów odsetkowych, ceny wykupu, oczekiwanej stopy zwrotu oraz zapłaconej ceny za obligację.

Jego zależy od wysokości i częstotliwości wypłat kuponów odsetkowych, ceny wykupu, oczekiwanej stopy zwrotu oraz zapłaconej ceny za obligację. Wrażlwość oblgacj Jedym z czyków ryzyka westowaa w oblgacje jest zmeość rykowych stóp procetowych. Iżyera fasowa dyspouje metodam pozwalającym zabezpeczyć portfel przed egatywym skutkam zma stóp procetowych.

Bardziej szczegółowo

Egzamin ze statystyki/ Studia Licencjackie Stacjonarne/ Termin I /czerwiec 2010

Egzamin ze statystyki/ Studia Licencjackie Stacjonarne/ Termin I /czerwiec 2010 Egzamn ze statystyk/ Studa Lcencjacke Stacjonarne/ Termn /czerwec 2010 Uwaga: Przy rozwązywanu zadań, jeśl to koneczne, naleŝy przyjąć pozom stotnośc 0,01 współczynnk ufnośc 0,99 Zadane 1 PonŜsze zestawene

Bardziej szczegółowo

Proces narodzin i śmierci

Proces narodzin i śmierci Proces narodzn śmerc Jeżel w ewnej oulacj nowe osobnk ojawają sę w sosób losowy, rzy czym gęstość zdarzeń na jednostkę czasu jest stała w czase wynos λ, oraz lczba osobnków n, które ojawły sę od chwl do

Bardziej szczegółowo

1. OKREŚLENIE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

1. OKREŚLENIE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH Projekt z fundamentowana: MUR OPOROWY (tuda mgr) POSADOWIENIE NA PALACH WG PN-83/B-02482. OKREŚLENIE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH grunt G π P d T/Nm P / P r grunt zayp. Tabl.II.. Zetawene parametrów geotechncznych.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH

ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH Potr Mchalsk Węzeł Centralny OŻK-SB 25.12.2013 rok ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH Celem ponższej analzy jest odpowedź na pytane: czy wykształcene radnych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Racborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmotu: Termnologa ekonomczna prawncza 2. Kod przedmotu: FGB-23 3. Okres ważnośc karty: 2015-2018 4. Forma kształcena: studa perwszego

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analza zagadneń różnczkowych 1. Układy równań lnowych P. F. Góra http://th-www.f.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letn 2006/07 Podstawowe fakty Równane Ax = b, x,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 3 PRAWO OHMA I KIRCHHOFFA Instrukcja dla studenta

Ćwiczenie nr 3 PRAWO OHMA I KIRCHHOFFA Instrukcja dla studenta Anlz nepenośc pomroch ekpermentch fzcznch dl pecjlnośc Bofzk molekulrn Ćczene nr 3 PRAWO OHMA I KIRCHHOFFA Intrukcj dl tudent I. WSTĘP Celem ćczen jet przpomnene podtoch pr rządzącch przepłem prądu tłego

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń... 5 Wykaz ważniejszych akronimów... 9

Wykaz ważniejszych oznaczeń... 5 Wykaz ważniejszych akronimów... 9 SPIS TREŚCI Wykaz ważnejzych oznaczeń... 5 Wykaz ważnejzych akronmów... 9 1. Wtęp... 11 1.1. Op uług WWW... 19 1.2. Klayfkacja ytemów webowych z jakoścą uług... 22 1.3. Sytemy z kryterum czaowym prezentowane

Bardziej szczegółowo

formularzy opisowych, ankiet lub innych dokumentów stanowi nieuporządkowany statystyczny, stanowi on podstawę dalszych

formularzy opisowych, ankiet lub innych dokumentów stanowi nieuporządkowany statystyczny, stanowi on podstawę dalszych Zebran materał statstczn w forme sprawozdań, formularz opsowch, anket lub nnch dokumentów stanow neuporządkowan surow materał statstczn, neprzdatn jeszcze do bezpośrednej analz, porównań wnosków. Materał

Bardziej szczegółowo

Zjawiska masowe takie, które mogą wystąpid nieograniczoną ilośd razy. Wyrazów Obcych)

Zjawiska masowe takie, które mogą wystąpid nieograniczoną ilośd razy. Wyrazów Obcych) Statystyka - nauka zajmująca sę metodam badana przedmotów zjawsk w ch masowych przejawach ch loścową lub jakoścową analzą z punktu wdzena nauk, do której zakresu należą.

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE METOD PROSTYCH ORAZ METODY REGRESJI HEDONICZNEJ DO KONSTRUOWANIA INDEKSÓW CEN MIESZKAŃ

PORÓWNANIE METOD PROSTYCH ORAZ METODY REGRESJI HEDONICZNEJ DO KONSTRUOWANIA INDEKSÓW CEN MIESZKAŃ PORÓWNANIE METOD PROSTYCH ORAZ METODY REGRESJI HEDONICZNEJ DO KONSTRUOWANIA INDEKSÓW CEN MIESZKAŃ Radosław Trojanek Katedra Inwestycj Neruchomośc Unwersytet Ekonomczny w Poznanu e-mal: r.trojanek@ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System fasowy gospodark Zajęca r 7 Krzywa retowośc, zadaa (mat. f.), marża w hadlu, NPV IRR, Ustawa o kredyce kosumeckm, fukcje fasowe Excela Krzywa retowośc (dochodowośc) Yeld Curve Krzywa ta jest grafczym

Bardziej szczegółowo

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja)

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja) Analza danych Dane trenngowe testowe. Algorytm k najblższych sąsadów. Jakub Wróblewsk jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajeca.jakubw.pl/ OGÓLNY SCHEMAT Mamy dany zbór danych podzelony na klasy decyzyjne, oraz

Bardziej szczegółowo

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Ewa Szymank Katedra Teor Ekonom Akadema Ekonomczna w Krakowe ul. Rakowcka 27, 31-510 Kraków STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Abstrakt Artykuł przedstawa wynk badań konkurencyjnośc

Bardziej szczegółowo

Dywersyfikacja portfela poprzez inwestycje alternatywne. Prowadzący: Jerzy Nikorowski, Superfund TFI.

Dywersyfikacja portfela poprzez inwestycje alternatywne. Prowadzący: Jerzy Nikorowski, Superfund TFI. Dywersyfkacja ortfela orzez nwestycje alternatywne. Prowadzący: Jerzy Nkorowsk, Suerfund TFI. Część I. 1) Czym jest dywersyfkacja Jest to technka zarządzana ryzykem nwestycyjnym, która zakłada osadane

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW (88)/01 Hubert Sar, Potr Fundowcz 1 WYZNACZANIE ASOWEGO OENTU BEZWŁADNOŚCI WZGLĘDE OSI PIONOWEJ DLA SAOCHODU TYPU VAN NA PODSTAWIE WZORU EPIRYCZNEGO 1. Wstęp asowy moment

Bardziej szczegółowo

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE 3. KRYTERIA OCENY HAŁASU I DRGAŃ Hałas to każdy dźwęk nepożądany, przeszkadzający, nezależne od jego natury, kontekstu znaczena. Podobne rzecz sę ma z drganam. Oba te zjawska oddzałują nekorzystne na człoweka

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE CZASU MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWEGO UKŁADU ZIARNISTEGO PODCZAS MIESZANIA Z RECYRKULACJĄ SKŁADNIKÓW

OKREŚLENIE CZASU MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWEGO UKŁADU ZIARNISTEGO PODCZAS MIESZANIA Z RECYRKULACJĄ SKŁADNIKÓW Inżynera Rolncza 8(96)/2007 OKREŚLENIE CZASU MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWEGO UKŁADU ZIARNISTEGO PODCZAS MIESZANIA Z RECYRKULACJĄ SKŁADNIKÓW Jolanta Królczyk, Marek Tukendorf Katedra Technk Rolnczej Leśnej,

Bardziej szczegółowo

N ( µ, σ ). Wyznacz estymatory parametrów µ i. Y które są niezależnymi zmiennymi losowymi.

N ( µ, σ ). Wyznacz estymatory parametrów µ i. Y które są niezależnymi zmiennymi losowymi. 3 Metody estymacj N ( µ, σ ) Wyzacz estymatory parametrów µ 3 Populacja geerala ma rozład ormaly mometów wyorzystując perwszy momet zwyły drug momet cetraly z prób σ metodą 3 Zmea losowa ma rozład geometryczy

Bardziej szczegółowo

TEMAT ĆWICZENIA. Wyznaczanie entalpii parowania (skraplaniu) wody

TEMAT ĆWICZENIA. Wyznaczanie entalpii parowania (skraplaniu) wody TEMAT ĆIZEIA znaczanie entalpii parowania (kraplani wod PODSTAY TEORETYZE DO SAMODZIELEGO OPRAOAIA Para nacona cha i para okra, para przegrzana, topień chości, taone ciepło parowania (taona entalpia parowania,

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu: Typowe dane. Jednoczynnikowa Analiza wariancji. Zasada: porównać zmienność pomiędzy i wewnątrz grup

Plan wykładu: Typowe dane. Jednoczynnikowa Analiza wariancji. Zasada: porównać zmienność pomiędzy i wewnątrz grup Jednoczynnkowa Analza Waranc (ANOVA) Wykład 11 Przypomnene: wykłady zadana kursu były zaczerpnęte z podręcznków: Statystyka dla studentów kerunków techncznych przyrodnczych, J. Koronack, J. Melnczuk, WNT

Bardziej szczegółowo

METODY KOMPUTEROWE 10

METODY KOMPUTEROWE 10 MEODY KOMPUEROWE RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE CZĄSKOWE Poechnka Poznańska Mchał Płokowak Adam Łodgowsk Mchał PŁOKOWIAK Adam ŁODYGOWSKI Konsace nakowe dr nż. Wod Kąko Poznań 00/00 MEODY KOMPUEROWE 0 RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE

Bardziej szczegółowo

Polityka dywidend w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1994 2002

Polityka dywidend w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1994 2002 Joanna Wyrobek Akadema Ekonomczna w Krakowe Poltyka dywdend w spółkach notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe w latach 1994 2002 1. Cel badań Celem badań była analza poltyk wypłaty dywdend

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie i jego wpływ na analizę opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie i jego wpływ na analizę opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych dr nż Andrze Chylńsk Katedra Bankowośc Fnansów Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawe Zarządzane ryzykem w rzedsęborstwe ego wływ na analzę ołacalnośc rzedsęwzęć nwestycynych w w w e - f n a n s e c o m

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie zadań optymalizacji w środowisku programu MATLAB

Rozwiązywanie zadań optymalizacji w środowisku programu MATLAB Rozwązywane zadań optymalzacj w środowsku programu MATLAB Zagadnene optymalzacj polega na znajdowanu najlepszego, względem ustalonego kryterum, rozwązana należącego do zboru rozwązań dopuszczalnych. Standardowe

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA W SELEKCJI

INFORMATYKA W SELEKCJI IFORMATYKA W SELEKCJI IFORMATYKA W SELEKCJI - zagadnena. Dane w prac hodowlanej praca z dużm zborem danch (Ecel). Podstaw prac z relacjną bazą danch w programe MS Access 3. Sstem statstczne na przkładze

Bardziej szczegółowo

Triangulacja bez pomiarów kątowych.

Triangulacja bez pomiarów kątowych. Mr 9 7 rln % Yl CZASOPISMO TECHNICZNE - Organ Mnsterstwa Robót Publcznch (w lkwdacj) laoz III. LL, L Ul. Z.vJ. Al. Polskego Towarzstwa Poltechncznego. TREŚć: Prof. Dr. K. "Wegel: Trangulacja bez pomarów

Bardziej szczegółowo

KO OF Szczecin:

KO OF Szczecin: 55OF D KO OF Szczecin: www.of.zc.pl L OLMPADA FZYZNA (005/006). Stopień, zadanie doświadczalne D Źródło: Komitet Główny Olimpiady Fizycznej A. Wymołek; Fizyka w Szkole nr 3, 006. Autor: Nazwa zadania:

Bardziej szczegółowo

SELEKCJA: JAK JEDNA POPULACJA (STRATEGIA) WYPIERA INNĄ

SELEKCJA: JAK JEDNA POPULACJA (STRATEGIA) WYPIERA INNĄ W stronę bolog: dnama oulacj Martn. owa Evolutonar Dnamcs elna Press 6 SELEKCJ: JK JED POPULCJ (STRTEGI) WYPIER IĄ Model determnstczn ( a ) ( b ) : Dodając stronam mam a b czl średne dostosowane (ftness).

Bardziej szczegółowo

dr Michał Konopczyński Ekonomia matematyczna ćwiczenia

dr Michał Konopczyński Ekonomia matematyczna ćwiczenia dr Mchł Koopczńsk Ekoom mtemtcz ćwcze. Ltertur obowązkow Eml Pek red. Podstw ekoom mtemtczej. Mterł do ćwczeń MD r 5 AE Pozń.. Ltertur uzupełjąc Eml Pek Ekoom mtemtcz AE Pozń. Alph C. Chg Podstw ekoom

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH.

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH. POLITECHIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ IŻYIERII ŚRODOWISKA EERGETYKI ISTYTUT MASZY URZĄDZEŃ EERGETYCZYCH Turbna arowa II Laboratoru oarów azyn celnych (PM 8) Oracował: dr nż. Grzegorz Wcak Srawdzł: dr

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZEGO ANALITYKA/ZESPÓŁ ANALITYCZNY

KONKURS NA NAJLEPSZEGO ANALITYKA/ZESPÓŁ ANALITYCZNY KONKURS NA NAJLEPSZEGO ANALTYKA/ZESPÓŁ ANALTYCZNY Celem konkuru jet wyłonene najlepzego zepołu analtyków profejonalne zajmującego ę prognozowanem wkaźnków (zmennych) makroekonomcznych dla gopodark polkej.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ AMI, zma 010/011 mgr Krzysztof Rykaczewsk System zalczeń Wydzał Matematyk Informatyk UMK SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ z Analzy Matematycznej I, 010/011 (na podst. L.G., K.L., J.M., K.R.) Nnejszy dokument dotyczy

Bardziej szczegółowo

Wpływ modernizacji gospodarki w sferze działalności proekologicznej na jakość środowiska naturalnego w Polsce w układzie regionalnym

Wpływ modernizacji gospodarki w sferze działalności proekologicznej na jakość środowiska naturalnego w Polsce w układzie regionalnym 194 Dr Marcn Salamaga Katedra Statystyk Unwersytet Ekonomczny w Krakowe Wpływ modernzacj gospodark w sferze dzałalnośc proekologcznej na jakość środowska naturalnego w Polsce w układze regonalnym WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Energia potencjalna jest energią zgromadzoną w układzie. Energia potencjalna może być zmieniona w inną formę energii (na przykład energię kinetyczną)

Energia potencjalna jest energią zgromadzoną w układzie. Energia potencjalna może być zmieniona w inną formę energii (na przykład energię kinetyczną) 1 Enega potencjalna jest enegą zgomadzoną w układze. Enega potencjalna może być zmenona w nną omę eneg (na pzykład enegę knetyczną) może być wykozystana do wykonana pacy. Sumę eneg potencjalnej knetycznej

Bardziej szczegółowo