Zapytanie ofertowe nr 17/04_2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 17/04_2015"

Transkrypt

1 INSTYTUT JASKRY I CHORÓB OKA Warszawa, ul. Okrąg 1a Warszawa, dnia r. Zapytanie ofertowe nr 17/04_2015 W związku z realizacją przez Instytut Jaskry Sp. z o.o. projektu inwestycyjnego pod nazwą "Utworzenie innowacyjnego Centrum Badawczo-Diagnostycznego Chorób Oczu " zgodnie z umową o dofinansowanie UDA- POIG /09-00 w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Instytut Jaskry sp. z o.o. ( Zamawiający ) zaprasza do zapoznania się z zamieszczoną poniżej treścią Zapytania ofertowego oraz do wzięcia udziału w postępowaniu. Zamawiający: Instutut Jaskry i Chorób Oka, ul. Okrąg 1a Warszawa Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Podstawa prawna UDA-POIG /09-00 I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1. Sprzedaż systemu informatyzacji procesów diagnostycznych i programów B+R obejmującego całość procesu diagnostyki, leczenia i procesów badawczych prowadzonych przez dział B+R innowacyjnego Centrum Badawczo-Diagnostycznego Chorób Oczu. 2. Wdrożenie systemu informatyzacji procesów diagnostycznych i programów B+R obejmującego całość procesu diagnostyki, leczenia i procesów badawczych prowadzonych przez dział B+R innowacyjnego Centrum Badawczo-Diagnostycznego Chorób Oczu. II. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Zadania systemu: Kompletny i kompleksowy system informatyczny dostosowany funkcjonalnie do wymogów specjalistycznego 1

2 ośrodka diagnostyki i leczenia okulistycznego, wymogów specjalistycznej placówki medycznej oraz wymogów naukowego ośrodka badawczo-rozwojowego, umożliwiający wielopłaszczyznowe zarządzanie całą okulistyczną aparaturą medyczną, danymi obrazowymi, elektronicznymi danymi zgromadzonymi w elektronicznej kartotece pacjenta, danymi statystycznymi zgromadzonymi przez system, zawierający w sobie system EMR. System w szczególności musi spełnić następujące założenia: 1. System musi zawierać strukturę baz danych umożliwiającą dostęp do rejestru EUREQUO i GLAUCOCARD, a w szczególności: - zawierać funkcje raportowania umożliwiającą przygotowanie danych do eksportu do rejestru EUREQUO - posiadać interfejs umożliwiający eksport danych do rejestru EUREQUO - zawierać strukturalne bazy danych umożliwiające dostęp Zamawiającego do tworzonego systemu Ophthel/GlaucoCard 2. System musi zapewniać integrację poprzez interfejsy całej aparatury medycznej Zamawiającego w wielopłaszczyznową ścieżkę diagnostyczno-badawczą opracowaną dla następujących urządzeń medycznych: Haag-Streit Tomey Zeiss Heidelberg Quantel Med Heidelberg Heidelberg Heidelberg XCEL700 (3 szt) Slit Lamp (1 szt) 7CR (2 szt) ORA II (1 szt) ORA I (1 szt) RK700 (2 szt) EP-1000 Pro (1 szt) Cirrus HD OCT (1 szt) SL-OCT (1 szt) UBM/USG AVISO A/B (1 szt) HRT III (1 szt) HRT II (1 szt) Spectralis HRA+OCT (1 szt) 2

3 Zeiss Zeiss Haag-Streit Cenetrvue Cenetrvue Topcon Ziemer Opth Zeiss Haag-Streit Tomey Medmont Topcon Nikon GDX Pro (1 szt) HFA II (1 szt) Octopus 900 (1 szt) DRS Non Mydriatic (1 szt) MAIA (1 szt) 3D OCT (1 szt) Pascal (1 szt) FDT Matrix (1 szt) Pascal Tonometer (1 szt.) Tonometer (1 szt.) Pachymeter SP-3000 (1 szt.) Perimeter (1 szt.) Tonometer CT-80 (1 szt.) Autorefraktometer 5500 (1 szt.) 3. Zapewniać pełną kompatybilność z systemami co najmniej powyższych dostawców aparatury okulistycznej oraz zapewniać bieżącą aktualizację oprogramowania przez okres minimum 3 lat od dnia realizacji zamówienia 4. Zapewniać diagności w pełni zautomatyzowane wspomaganie w podejmowaniu decyzji diagnostycznych oraz terapeutycznych. W tym celu musi spełniać minimum następujące funkcje: 4.1. Funkcje zarządzania danymi standardowymi - dane demograficzne pacjenta - kody diagnostyczne w formacie ICD - wpisy tekstowe 4.2. Funkcje importowania i zarządzania danymi i obrazami z badań - w tym: OCT, RT, biometrii, perymetrii, topografii, fundus kamer, autorefraktrometrii, keratometrii, nagrań i obrazów z lamp szczelinowych, zabiegów laserowych i chirurgicznych, schematów graficznych oka rysowanych w układzie automatycznym i indywidualnie opracowywanych przez lekarza 3

4 4.3. Funkcje zarządzania danymi z aparatury - obiektywny pomiar refrakcji - subiektywny pomiar refrakcji - ciśnienie wewnątrzgałkowe - ciśnienie wewnątrzgałkowe w kontekście stosowanych procedur - dane z keratometru - tonometria w kontekście zastosowanych procedur - wykres krzywych IOP - ostrość wzroku z graficzną prezentacją progresji 4.4. Funkcje zarządzania danymi wyjściowymi i obrazami w oknie wielopłaszczyznowego porównywania i analizy danych diagnostycznych: - jaskra - siatkówka - zaćma - zez - okuloplastyka - ostrość widzenia - IOP 4.5 Funkcje raportowania zabiegów chirurgicznych i laserowych zintegrowane z danymi diagnostycznymi z aparatów wymienionych w pkt Funkcja monitoringu i zarządzania bazą danych wg kryteriów diagnostycznych, terapeutycznych, czasowych, indywidualnie ustalanych przez diagnostę 4.7. Funkcja asysty: - raportowanie symptomów - rutyny diagnostyczne - procedury uzupełniające - harmonogramy terapii 4

5 - kody ICD - indeks leków - słowniki - literatura - komunikacja z pacjentem 4.8. Funkcje realizacji procedur: - rysowania na obrazach - porównywania obrazów - systemu graficznej prezentacji oka wg międzynarodowej standaryzacji 4.9. zbiory danych strukturalnych wspierające analizy wyników badań klinicznych w zakresie: - ciśnienia wewnątrzgałkowego - gęstości plamki żółtej - ostrości wzroku - gonioskopii - zespołu suchego oka - wstrzyknięć doszklistkowych Funkcje automatycznego i samodzielnego kreowania raportów, generowania indywidualnych analiz na podstawie zebranych danych i obrazów Funkcje automatycznego generowania graficznych wskazówek diagnostycznych z wykorzystaniem gotowych wzorów i zdjęć wystandaryzowanej biblioteki (otwór rzekomy plamki, ogniska waty, obrzęk plamki), realizowane co najmniej dla następujących jednostek chorobowych: jaskra, obrzęk cukrzycowy plamki, AMD Specjalistyczne wymagania dla elektronicznej dokumentacji okulistycznej w zakresie jaskry, zaćmy, DR, AMD, chirurgii refrakcyjnej - pełna integracja z odpowiednią aparatura medyczną wymienioną w pkt. 2 - kody, wzory, terminologia, leksykony leków w standardzie międzynarodowym z opcją przystosowania do indywidulanych potrzeb - zintegrowany moduł rysowania płaszczyzn oka z wykorzystaniem gotowych szablonów wraz z możliwością indywidualnego ich dostosowania 5

6 - wizualizacja porównawcza trendów w celu szybkiej oceny zmian i postępów w leczeniu - wyniki trendu prezentowane dodatkowo w formie wykresów, obejmujących wyniki badań, reakcję na zastosowane leki i/lub wdrożoną procedurę zabiegową Wymagania dla międzynarodowej elektronicznej dokumentacji okulistycznej - zapis, podgląd i komunikacja w międzynarodowym standardzie DICOM - kodowanie zgodne z międzynarodowym standardem ICD-9 oraz ICD-10 - możliwość obsługi interfejsu użytkownika w języku polskim i języku angielskim 5. System musi umożliwiać przeprowadzanie wielowątkowych analiz ilościowych, jakościowych, statystycznych i porównawczych z zastosowaniem zróżnicowanych paradygmatów medycznych, finansowych, statystycznych, marketingowych i organizacyjnych oraz zapewniać pełen obieg dokumentacji i informacji w zarządzaniu okulistyczną placówką medyczną. W tym celu system musi spełniać co najmniej następujące funkcje: 5.1. umożliwia skanowanie, drukowanie i wysyłanie wszelkich dokumentów i obrazów pozyskanych z aparatury, z wewnętrznej bazy danych, jak i ze źródeł zewnętrznych umożliwia logowania się do systemu oraz odczytania danych, dokumentów i obrazów także ze stacji zewnętrznych oraz w systemie on-line. Dostęp i zakres dostępu ustalany indywidualnie dla danej stacji i użytkownika spełnia wymogi techniczne i prawne prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i udostępniania jej w ramach Systemu Informacji Medycznej umożliwia automatyczne wyszukiwanie zastosowanych procedur, leków, wystawionych recept w różnym ujęciu analitycznym dla indywidualnego pacjenta, dla grupy pacjentów, dla lekarza, w określonym przedziale czasowym Umożliwia różny dla różnych poziomów dostęp do przeglądu zastosowanych procedur zabiegowych i leczniczych Jest kompatybilny z systemem Windows i przenośnymi tabletami ios Posiada funkcje alarmowe Umożliwia rejestrację danych osoby wprowadzającej rejestrację Umożliwia automatyczne wyszukiwanie zarezerwowanych wizyt Prezentuje wskaźniki czasu oczekiwania pacjentów Prezentuje listy oczekujących dla każdego pokoju diagnostycznego Daje możliwość codziennego przenoszenia pozyskiwanych danych do głównego banku statystyk placówki (liczba przyjętych pacjentów w danym dniu, czas trwania wizyt, wykonane zabiegi, wykonane procedury, 6

7 zagospodarowanie urządzeń i personelu oraz danych ekonomicznych w różnym ujęciu analitycznym: koszty eksploatacyjne, obrót, dochód) Prezentuje rozdział danych z podziałem na różne sektory personelu Prezentuje selektywny obraz ruchu pacjentów w zależności od urządzenia/pokoju diagnostycznego/lekarza Umożliwia indywidualny dla stanowiska podgląd do listy aktualnie oczekujących pacjentów Terminarz wizyt automatycznie dostosowywalny do godzin pracy placówki, urlopów i planowanych przerw Możliwość rezerwacji seryjnej i powtórzenia rezerwacji w określonym segmencie czasowym Rezerwacja wizyty możliwa z dowolnej stacji roboczej stacjonarnej lub zdalnej Posiada funkcję ostrzeżenia dla konfliktów terminarzowych Umożliwia automatyczne wyszukiwanie wolnego terminu wizyty/zabiegu Umożliwia indywidualne dostosowanie funkcji terminarza dla wybranej stacji roboczej Automatyczne wybieranie numeru telefonicznego pacjenta z funkcją wysyłania smsów. 6. W ramach zamówienia Oferent zobowiązany jest do: a) Dostarczenia i zainstalowania interfejsów aparatury okulistycznej wymienionej w pkt.ii. 2 b) Dostarczenia i instalacji systemu EMR zgodnie ze specyfikacją określoną w punktach od II.1 do II.5 do następujących lokalizacji w budynku: Specyfikacja Liczba stanowisk Gabinety lekarskie 4 Gabinety zabiegowe 3 Pracownie diagnostyczne 9 Pracownie badawcze 2 Gabinet Dyrektora Medycznego 1 Recepcja 2 Księgowość 2 Razem 23 Uwaga: System musi umożliwiać równoległe (symultaniczne) korzystanie z niego co najmniej 16 użytkownikom. c) Instalacji serwera przy wykorzystaniu hardware u Zamawiającego. d) Inicjalnej kastomizacji systemu zgodnie ze specyfiką działalności Zamawiającego. e) Zapewnienia licencję na korzystanie z interfejsów na okres co najmniej 12 miesięcy od daty instalacji z możliwością bezterminowego przedłużenia. 7

8 f) Przeszkolenia kluczowych użytkowników w kastomizacji i obsłudze systemu. g) Przeszkolenia pozostałych użytkowników w obsłudze systemu. h) Zapewnienia konsultacji organizacyjnych w celu maksymalizacji wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez system. i) Tłumaczenia biblioteki ewaluacyjnej na język polski. j) Dostosowania systemu do wymogów technicznych i prawnych prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i udostępniania jej w ramach Systemu Informacji Medycznej. k) Zapewnienia zdalnego bezpłatnego wsparcia technicznego w okresie 12 miesięcy od zakończenia instalacji systemu. III. Warunki udziału w postępowaniu konkursowym 1. Do złożenia oferty przystępuje Oferent, który spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki: 1.1. W całości spełnia warunki Zapytania Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie tworzenia i implementacji okulistycznych systemów informatycznych oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności: a) Dysponuje co najmniej 10-letnim doświadczeniem w obszarze elektronicznej dokumentacji medycznej w zakresie okulistyki. b) Dysponuje udokumentowanym doświadczeniem we wdrażaniu okulistycznych systemów informatyzacji procesów diagnostycznych i badawczo-rozwojowych oraz może przedstawić przynajmniej 2 (dwie) pozytywne referencje od jednostek okulistycznych (przychodnie, szpitale, kliniki) o zakresie działania i skali operowania porównywalnych lub większych od Zamawiającego, dla których Oferent w ciągu 5 lat poprzedzających złożenie oferty zaprojektował, zrealizował i wdrożył okulistyczny system informatyzacji procesów diagnostycznych, leczenia i badawczo-rozwojowych. c) Dysponuje udokumentowanym doświadczeniem w budowie i wdrażaniu struktury baz danych umożliwiających dostęp do rejestru EUREQUO. d) Zapewnia ciągłość aktualizacji oprogramowania w okresie co najmniej 3 lat od realizacji zamówienia. e) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia. IV. Istotne warunki Umowy: 1. Terminy dostaw i wdrożenia: 1.1. Instalacja systemu i interfejsów umożliwiająca pracę w oparciu o system bez wykorzystania polskojęzycznej, kastomizowanej biblioteki 6 tygodni od dnia podpisania umowy i wpłacenia zaliczki jeśli będzie wymagana umową Testy i wdrożenie polskojęzycznej, kastomizowanej biblioteki 9 tygodni od podpisania umowy i wpłacenia zaliczki jeśli będzie wymagana umową. 2. Miejsce dostawy i wdrożenia: ul. Hołubcowa 32, Warszawa 3. W przypadku opóźnień w realizacji dostaw i wdrożenia z przyczyn leżących po stronie Oferenta Zamawiający naliczy następujące kary z tytułu opóźnienia w realizacji projektu: 8

9 3.1. Opóźnienie od 1 do 4 dni kalendarzowych 1% wartości kontraktu brutto za każdy dzień zwłoki 3.2. Opóźnienie od 5 do 10 dni kalendarzowych 2% wartości kontraktu brutto za każdy dzień zwłoki 3.3. Opóźnienie powyżej 11 dni kalendarzowych 3% wartości kontraktu brutto za każdy dzień zwłoki 4. Oferowany system musi spełniać wszystkie parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym. Jeżeli oferowany system nie spełnia wszystkich wymaganych parametrów, oferta jest odrzucana bez dalszej oceny. 5. W przypadku, gdy w Zapytaniu ofertowym zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 6. Oferta powinna zawierać następujące elementy: a) wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego b) oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań z pkt. III a, d, e. c) dokumenty potwierdzające fakty określone w pkt. III b i c d) aktualny, wystawiony nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed terminem złożenia oferty, odpis lub wydruk mu odpowiadający z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru czy ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy i umocowanie osób go reprezentujących. Jeżeli z danych wpisanych do KRS nie wynika sposób reprezentacji podmiotu, wraz z ofertą należy złożyć dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących Wykonawcy oraz zakres umocowania. W przypadku Oferenta zagranicznego należy załączyć odpis lub wydruk dokumentów potwierdzających w sposób zwyczajowy dla kraju rejestracji Oferenta fakt prowadzenia działalności gospodarczej, jej formę prawną oraz umocowanie osób reprezentujących Oferenta. e) cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto wyrażone w złotych polskich (PLN) lub euro (EUR). Dla potrzeb porównania ofert wyrażonych w różnych walutach Zamawiający stosować będzie średni kurs euro w NBP na dzień rozstrzygnięcia konkursu. f) potwierdzenie realizacji dostaw i wdrożenia w terminach określonych w zapytaniu. 7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 8. Wykonawca składa ofertę w całości w języku polskim lub angielskim. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Naruszenie tej zasady skutkuje niespełnieniem wymogów formalnych i odrzuceniem oferty. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Naruszenie tej zasady skutkuje niespełnieniem wymogów formalnych i odrzuceniem oferty. 11. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Naruszenie tej zasady skutkuje niespełnieniem wymogów formalnych i odrzuceniem każdej z ofert złożonych przez tego samego Wykonawcę. 12. W przypadku, podania w ofercie nieprawdziwych danych oferta zostanie odrzucona. 13. W przypadku braków formalnych w ofercie Zamawiający może wezwać Oferenta do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wskazanych dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem złożonej oferty. 14. Oferowana cena musi zawierać całkowity koszt związany z wykonaniem zamówienia w terminach i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 15. W przypadku, jeśli wybór najkorzystniejszej oferty nie byłby możliwy z uwagi na fakt złożenia ofert o takiej samej cenie i warunkach przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. 16. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, gdy ta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta nie będzie ważna. 17. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 18. O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany Wykonawca zostanie poinformowany drogą mailową. 19. Wybór najkorzystniejszej oferty będzie ostateczny i nie będzie podlegać procedurze odwoławczej. 9

10 20. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 21. Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania Umowy na realizację Zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od wyboru zwycięskiej oferty. 22. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej: oraz w siedzibie Zmawiającego w miejscu publicznie dostępnym. 23. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena waga 100%. V. Miejsce oraz termin składania ofert 1. Termin składania ofert upływa w dniu 17 kwietnia 2015 roku o godz Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w kopercie w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą kurierską: Instytut Jaskry Sp. z o.o., ul. Okrąg 1a, Warszawa z dopiskiem Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 17/04_2105 nie otwierać przed 17 kwietnia 2015 godzina 11:00 lub odpowiednikiem dopisku w języku angielskim. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 3. Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Wymaga się, aby wszystkie strony oferty były zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale złączone w celu zapobieżenia ich dekompletacji. 4. Wymaga się, aby oferta przetargowa posiadała spis treści zawierający wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty na której dany dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty. 5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę, a w szczególności wypełnić wszystkie załączniki bez wyjątku, bez dokonywania w nich zmian zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji. 6. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 1 nie będą rozpatrywane. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny. Osoba uprawniona do prowadzenia kontaktów z Wykonawcami : Piotr Obraniak Dodatkowych informacji udzielamy pod adresem Z poważaniem, 10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy 139/2013 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ul. Sportowa 2 05-190 Nasielsk tel. (23) 691 25 03 fax. (23) 691 26 06 w 27 www.zoz.nasielsk.pl e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Nr przetargu: ŚOT/7/3.3/2011 Katowice, 22 sierpnia 2011r. ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice NIP : 9542494931 Tel : 0048 32 207 2071, fax. : 0048 32 207 2072 www.silesia-sot.pl,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Znak sprawy 77/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na rozbudowę i wyposażenie serwerowni oraz sieci komputerowej przedsiębiorstwa w celu przygotowania ich do wykorzystania przez nowo wdrażany system ERP

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NIEPUBLICZNYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PWiK /./ 2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie p.n. Zakup i uruchomienie specjalistycznego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym Zgodna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA CUPT Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 10.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 10.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 10.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na zakup, instalację i uruchomienie oprogramowania narzędziowego i systemowego w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBUD S.A. w ramach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120A-71/12 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo