Instrukcja obsługi. Lodówka BioFresh o pełnej wysokości, do zastosowań zintegrowanych, z systemem door-ondoor IB LP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Lodówka BioFresh o pełnej wysokości, do zastosowań zintegrowanych, z systemem door-ondoor IB LP"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Lodówka BioFresh o pełnej wysokości, do zastosowań zintegrowanych, z systemem door-ondoor IB LP

2 Urządzenie w skrócie Spis treści 1 Urządzenie w skrócie Opis urządzenia i wyposażenia Zakres wykorzystania urządzenia Zgodność Oszczędność energii Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa Elementy sterowania i wyświetlacze Elementy obsługi i sterowania Wyświetlacz temperatury Włączanie Włączanie urządzenia Kontrola Blokada przed dziećmi Alarm drzwi Przechowywanie produktów spożywczych Czas przechowywania Ustawianie temperatury Regulacja wilgotności Szuflady System informacyjny FlexSystem Półki TOC 5.11 VarioSpace Konserwacja Odszranianie za pomocą NoFrost Czyszczenie urządzenia Obsługa klienta Usterki Wyłączenie Wyłączanie urządzenia Wyłączenie urządzenia z eksploatacji Utylizacja urządzenia Producent stale pracuje nad dalszym rozwojem wszystkich typów i modeli. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia modyfikacji związanych z projektem, wyposażeniem oraz modyfikacji technicznych. W celu zapoznania się z wszystkimi zaletami nowego urządzenia, należy uważnie przeczytać informacje zawarte w niniejszych instrukcjach. Instrukcje dotyczą kilku modeli. Mogą wystąpić różnice. Tekst odnoszący się tylko do określonych urządzeń jest oznaczony gwiazdką (*). Instrukcje dotyczące działania oznaczone są symbolem, a wyniki działania oznaczono symbolem. 1 Urządzenie w skrócie 1.1 Opis urządzenia i wyposażenia Rys. 1 (1) Elementy obsługi i (5) Tabliczka znamionowa sterowania (2) System informacyjny (6) Mech. "miękkiego zatrzymania" (3) Szuflady (7) Regulowane stopki (4) VarioSpace Uwaga Półki, szuflady i kosze są przystosowane do optymalnej efektywności energetycznej przy dostawie. 1.2 Zakres wykorzystania urządzenia Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Urządzenie jest przeznaczone tylko do chłodzenia produktów spożywczych w domu lub środowisku domowym. Są to na przykład takie zastosowania, jak: - w kuchniach dla personelu, obiektach noclegowych, - przez gości w domach wypoczynkowych, w hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych, - przez firmy cateringowe i podobne działalności z zakresu handlu hurtowego. Wszelkie inne zastosowanie jest niedozwolone. Przewidywalne niewłaściwie wykorzystanie Poniższe zastosowania są wyraźnie zabronione: - Przechowywanie oraz chłodzenie leków, osocza krwi, preparatów laboratoryjnych lub podobnych substancji i produktów, zgodnie z Dyrektywą 2007/47/WE dotyczącą wyrobów medycznych. - Zastosowanie w miejscach zagrożonych wybuchem. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może doprowadzić do uszkodzenia przechowywanych towarów lub ich zepsucia. Klasyfikacja klimatyczna W zależności od klasyfikacji klimatycznej urządzenie jest przeznaczone do pracy w ograniczonych temperaturach otoczenia. Klasyfikacja klimatyczna dotycząca danego urządzenia jest nadrukowana na tabliczce znamionowej. 2 * W zależności od modelu i opcji

3 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa Uwaga W celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy utrzymać określoną temperaturę otoczenia. urządzenia Klasyfikacja klimatyczna dla temperatury otoczenia SN 10 C do 32 C N 16 C do 32 C ST 16 C do 38 C T 16 C do 43 C 1.3 Zgodność Obieg czynnika chłodniczego został przetestowany pod kątem wycieków. Zainstalowane urządzenie spełnia wymagania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i dyrektyw 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2009/125/ EG, 2011/65/UE i 2010/30/UE. Komora BioFresh spełnia wymogi dotyczące komory chłodniczej, zgodnie z DIN EN Oszczędność energii - Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych ani siatki. - Utrzymuj szczeliny powietrza wentylatora w czystości. - Nie instaluj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym, obok piekarnika, grzejnika lub podobnych urządzeń. - Zużycie energii zależy od warunków instalacji, np. temperatura otoczenia (patrz 1.2). Jeśli temperatura otoczenia odbiega od standardowej temperatury 25 C, zużycie energii może się różnić. - Urządzenie powinno zostawać otwarte tak krótko, jak to tylko możliwe. - Im niższa temperatura została ustawiona, tym wyższe zużycie energii. - Przed uporządkowaniem posortuj produkty spożywcze (patrz Urządzenie w skrócie) - Wszystkie przechowywane produkty spożywcze powinny być odpowiednio zapakowane i osłonięte. Zapobiega to tworzeniu się szronu. - Wkładanie gorącej żywności: najpierw ostudź do temperatury pokojowej. 2 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa Niebezpieczeństwo dla użytkownika: - To urządzenie może być używane przez dzieci i osoby z zaburzeniami fizycznymi, zmysłowymi lub umysłowymi lub bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są nadzorowane lub uzyskały instrukcje dotyczące bezpiecznego używania tego urządzenia oraz o wynikających z tego zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem. Prace związane z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru dorosłych. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą załadować i rozładować urządzenie. Dzieci poniżej 3 roku życia należy trzymać z dala od * W zależności od modelu i opcji 3

4 chyba że są pod ciągłym nadzorem dorosłych. - Podczas odłączania urządzenia od zasilania należy zawsze trzymać za wtyczkę. Nie ciągnij za kabel. - W przypadku usterki wyciągnąć wtyczkę sieciową lub wyłączyć bezpiecznik. - Zachowaj ostrożność, by nie uszkodzić przewodu zasilającego. Nie używaj urządzenia z wadliwym kablem sieciowym. - Wszelkie naprawy lub interwencje w urządzeniu oraz wszelkie zmiany kabla sieciowego, powinny być przeprowadzane wyłącznie przez obsługę klienta lub przez inny personel przeszkolony w tym celu. - Zainstalowanie, podłączanie i usuwanie urządzenia należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami. - Używaj urządzenia tylko wtedy, gdy jest zainstalowane. - Należy zachować niniejsze instrukcje w bezpiecznym miejscu i przekazać je każdemu kolejnemu właścicielowi. Zagrożenie pożarowe: - Czynnik chłodniczy R 600a jest przyjazny dla środowiska, ale palny. Wyciek czynnika chłodniczego może się zapalić. Zachowaj ostrożność, by nie uszkodzić przewodów obiegu czynnika chłodniczego. Nie używaj otwartego płomienia lub innego źródła zapłonu wewnątrz urządzenia. Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz urządzenia (np. Parowych środków czyszczących, grzejników, urządzeń do produkcji lodów itp.). W przypadku wycieku czynnika chłodniczego: usuń źródła otwartego ognia i zapłony z okolic wycieku. Odpowiednio wywietrz pomieszczenie. Poinformuj dział obsługi klientów. - Nie przechowuj materiałów wybuchowych ani rozpylaczy wykorzystujących palne materiały miotające, takie jak butan, propan, pentan itp. w urządzeniu. W celu identyfikacji takich puszek rozpylających należy poszukać listy zawartości wydrukowanej na puszce lub symbolu płomienia. Gazy, które mogą wyciekać, mogą się zapalić przez elementy elektryczne. 4 - Napoje alkoholowe lub inne opakowania zawierające alkohol należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Wyciekający alkohol może się zapalić przez elementy elektryczne. Niebezpieczeństwo przewrócenia i upadku: - Nie należy używać cokołu, szuflad, drzwi itp. jako schodka lub podparcia. Dotyczy to szczególnie dzieci. Zagrożenie zatruciem pokarmowym: - Nie spożywaj zbyt długo przechowywanej żywności. Niebezpieczeństwo odmrożeń, drętwienia i bólu: - Należy unikać długotrwałego kontaktu zimnych powierzchni lub schłodzonych/zamrożonych produktów spożywczych ze skórą * W zależności od modelu i opcji

5 Elementy sterowania i wyświetlacze lub podjąć kroki zapobiegawcze, np. nałożyć rękawiczki. Nie należy spożywać lodów, lodu wodnego lub kostek lodu zaraz po zrobieniu i zbyt zimnych. Niebezpieczeństwo obrażeń i uszkodzenia: - Gorąca para może prowadzić do obrażeń ciała. Nie należy używać elektrycznych urządzeń do czyszczenia parą lub ogrzewających, otwartego ognia oraz rozpylaczy do odszraniania. - Nie używać ostrych narzędzi do usuwania lodu Niebezpieczeństwo zgniecenia: - Podczas otwierania i zamykania drzwi nie należy trzymać zawiasu. Może to grozić przyskrzynieniem palców. Symbole na urządzeniu: Ten symbol może być umieszczony na kompresorze. Dotyczy oleju w kompresorze i wskazuje na następujące niebezpieczeństwo: Połykanie lub wdychanie może spowodować śmierć. Ma to zastosowanie tylko w przypadku recyklingu. W normalnych warunkach nie ma niebezpieczeństwa. Proszę zapoznać się z informacjami w kolejnych sekcjach: NIEBEZPIECZEŃSTWO wskazuje na sytuację obejmującą bezpośrednie zagrożenie, które, jeśli nie zostanie usunięte, może doprowadzić do śmierci lub poważnego uszkodzenia ciała. UWAGA OSTRZEŻENIE SPOSTRZEŻENIE Nota Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli nie zostanie usunięta, może spowodować śmierć lub ciężkie obrażenia ciała. Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli nie zostanie usunięta, może spowodować niewielkie lub średnie obrażenia ciała. Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli nie zostanie usunięta, może spowodować uszkodzenie mienia. Wskazuje użyteczne informacje i porady. 3 Elementy sterowania i wyświetlacze 3.1 Elementy obsługi i sterowania 3.2 Wyświetlacz temperatury Podczas normalnej pracy na wyświetlaczu pojawia się: - ustawienie temperatury BioFresh Wskaźnik temperatury miga, jeśli: - Zmienia się ustawienie temperatury Poniższe ekrany informują o błędzie. Możliwe przyczyny i rozwiązania: (patrz Usterki). - F0 do F9 4 Uruchomienie 4.1 Włączanie urządzenia Otwórz drzwi Wciśnij przycisk On/Off Rys. 2 (1). >Wyświetlacz temperatury pokazuje temperaturę zadaną. > Jeśli wyświetla się DEMO aktywowany jest tryb demo. Skontaktuj się z serwisem posprzedażnym. 5 Kontrola 5.1 Zabezpieczenie przed dziećmi Funkcja zabezpieczenia przed dziećmi pozwala upewnić się, że urządzenie nie zostało przypadkowo wyłączone przez dzieci Ustawianie blokady przed dziećmi Aby uaktywnić tryb ustawień: wciśnij przycisk Suchy/Hydro Rys. 2 (4) przez ok. 6 sekund. > Wyświetlacz pokazuje c. > Symbol menu Rys. 2 (8) świeci się. Krótko wciśnij przycisk Suchy/Hydro Rys. 2 (4), aby potwierdzić. Gdy na wyświetlaczu pojawia się c1: Krótko wciśnij przycisk Suchy/Hydro Rys. 2 (4) aby aktywować blokadę przed dziećmi. > Świeci się symbol blokady Fig. 2 (9). Na wyświetlaczu miga c. Gdy na wyświetlaczu pojawia się c0: Krótko wciśnij przycisk Suchy/Hydro Rys. 2 (4) aby aktywować blokadę przed dziećmi. > Symbol blokady przed dziećmi Rys. 2 (9) gaśnie. Na wyświetlaczu miga c. Aby wyłączyć tryb ustawień: Wciśnij przycisk On/Off Rys. 2 (1). -lub- Poczekaj 5 minut. > Na wyświetlaczu temperatury pojawia się ponownie wskazanie temperatury. 5.2 Alarm drzwi Rys. 2 (1) Przycisk On/Off (6) Przycisk alarmowy (2) Wyświetlacz temperatury (7) Symbol alarmu (3) Przycisk W górę / W dół (8) Symbol menu (4) Przycisk Suchy / Hydro (9) Symbol blokady przed dziećmi (5) Symbol Suchy/Hydro Jeżeli drzwi otwarte są dłużej, niż 60 sekund, rozlega się sygnał dźwiękowy. Sygnał dźwiękowy wyłącza się automatycznie, gdy drzwi zostaną zamknięte. * W zależności od modelu i opcji 5

6 5.2.1 Wyciszenie alarmu drzwi Alarm dźwiękowy można wyciszać, gdy drzwi są otwarte. Funkcja wyłączania dźwięku jest aktywna, dopóki drzwi są otwarte. Wciśnij przycisk alarmu Rys. 2 (6). > Alarm drzwi zostaje wyciszony. 5.3 Przechowywanie produktów spożywczych Uwaga Warzyw wrażliwych na zimno, takich jak ogórki, oberżyna, pół dojrzałe pomidory, cukinia i wszystkich owoców tropikalnych wrażliwych na zimno, nie należy przechowywać w komorze BioFresh. Aby zapobiec zepsuciu żywności z powodu przenoszenia zarazków: Niezapakowane produkty zwierzęce i warzywne należy przechowywać oddzielone od siebie w szufladach. Odnosi się to również do różnych rodzajów mięsa. Jeśli produkty spożywcze ma być przechowywane razem ze względu na brak miejsca: owiń produkty. Każda szuflada może pomieścić max. 25 kg. Półki mogą udźwignąć 35 kg każda. 5.4 Czas przechowywania Standardowe wartości czasu przechowywania przy małej wilgotności Masło do 90 dni Twardy ser do 110 dni Mleko do 12 dni Kiełbasa, zimne mięso do 9 dni Drób do 6 dni Wieprzowina do 7 dni Wołowina do 7 dni Dziczyzna do 7 dni Standardowe wartości czasu przechowywania przy dużej wilgotności Grzyby do 7 dni Rzodkiewki do 10 dni Brukselka do 20 dni Szparagi do 18 dni Szpinak do 13 dni Kapusta włoska do 20 dni Owoce Morele do 13 dni Jabłka do 80 dni Gruszki do 55 dni Jeżyny do 3 dni Daktyle do 180 dni Truskawki do 7 dni Figi do 7 dni Jagody do 9 dni Maliny do 3 dni Porzeczki do 7 dni Czereśnie do 14 dni Kiwi do 80 dni Brzoskwinie do 13 dni Śliwki do 20 dni Żurawina do 60 dni Rabarbar do 13 dni Agrest do 13 dni Winogrona do 29 dni Kontrola Nota Należy pamiętać, że żywność bogata w białka psuje się szybciej, tzn. mięczaki i skorupiaki psują się szybciej niż ryby, ryby szybciej niż mięso. Standardowe wartości czasu przechowywania przy dużej wilgotności Warzywa, sałata Karczochy do 14 dni Seler do 28 dni Kalafior do 21 dni Brokuły do 13 dni Cykoria do 27 dni Roszponka do 19 dni Groszek do 14 dni Jarmuż do 14 dni Marchew do 80 dni Czosnek do 160 dni Kalarepa do 55 dni Sałata do 13 dni Zioła do 13 dni Por do 29 dni Ustawianie temperatury Temperatura jest regulowana automatycznie do temperatury powyżej 0 C. Możesz ustawić nieco wyższą lub niższą temperaturę. Temperaturę można ustawić pomiędzy b1 (temperatura najniższa) a b9 (temperatura najwyższa). Temperatura domyślna to b5. Przy poziomach b1 do b4 the temperatura może spaść poniżej 0 C, dzięki czemu produkty spożywcze mogą zamarzać. Ustawianie wyższej temperatury: Wciśnij przycisk w górę/w dół Rys. 2 (3) do momentu, gdy temperatura zacznie migać na wyświetlaczu. zwolnij przycisk. Ustawianie niższej temperatury: Wciśnij przycisk w górę/w dół Rys. 2 (3) do momentu, gdy temperatura zacznie migać na wyświetlaczu. zwolnij przycisk. > Na wyświetlaczu temperatury wskazywana jest wcześniejsza wartość. Aby zmienić temperaturę stopniowo: Krótko naciśnij przycisk. -lubu Aby zmienić temperaturę w sposób ciągły: Przytrzymaj przycisk. Podczas zmiany wyświetlane są b1 do b9. Rzeczywista temperatura jest wyświetlana około 5 sekund po ostatnim naciśnięciu przycisku. Temperatura powoli dostosowuje się do nowej wartości. 5.6 Regulacja wilgotności Wilgotność w urządzeniu może być regulowana w zależności od rodzaju produktów spożywczych umieszczonych wewnątrz. * W zależności od modelu i opcji

7 Kontrola Suche ustawienia wytwarzają suchą atmosferę, odpowiednią do przechowywania suchych lub zapakowanych produktów spożywczych (nabiał, mięso, ryby, kiełbasa). Urządzenie ma najniższe zużycie energii w tym trybie pracy. Ustawienie hydro zapewnia atmosferę wilgotną, która nadaje się do przechowywania niezapakowanej sałaty, warzyw i owoców o wysokiej wewnętrznej wilgotności. Gdy szuflady są dobrze napełnione, ustawiona zostaje wilgotna atmosfera o wilgotności do 90% max. Wilgotność w komorze zależy od wilgotności przechowywanych produktów i od częstotliwości otwarcia. Ustawienia trybu suche to ustawienia fabrycznie. Ustawianie trybu hydro: Wciśnij przycisk suchy/ hydro Rys. 3 (4) do momentu pojawienia się symbolu. Zwolnij przycisk. > Symbol suche/hydro Rys. 3 (5) zapala się. Ustawianie trybu suche: Wciśnij przycisk suche/hydro Rys. 3 (4) do momentu, gdy Rys. 3 symbol gaśnie. Zwolnij przycisk. 5.7 Szuflady Rys. 5 FlexSystem można zdemontować do czyszczenia Półki W celu przechowywania produktów spożywczych bezpośrednio na półkach: Pociągnij szufladę do przodu i wyciągnij ją. 5.8 System informacyjny Przenoszenie półek Aby wyjąć półkę: podnieś ją z przodu i wyciągnij. Aby włożyć półkę: wystarczy ją wsunąć tak daleko, jak się da. Rys. 4 (1) Ryba (4) Owoce (2) Mięso (5) Warzywa (3) Ser (6) Owoce Krople wskazują na środowisko przechowywania produktów spożywczych Usuwanie półek Półki można zdemontować do czyszczenia. : Środowisko suche 5.11 VarioSpace : Środowisko wilgotne Oprócz możliwości wyjęcia szuflad można również usunąć półki, tworząc przestrzeń dla 5.9 Korzystanie z systemu FlexSystem dużych elementów mrożonej FlexSystem pomaga przechowywać i organizować produkty żywności. Drób, mięso, duże spożywcze w jasny i elastyczny sposób. Pozwala jasno kawałki dziczyzny oraz podzielić produkty na owoce, warzywa lub według daty do wysokie produkty piekarnicze spożycia, na przykład. mogą zostać zamrożone przygotowane i w jednym kawałku. Maksymalne obciążenie mrożonymi produktami dla każdej z szuflad wynosi 25 kg, a dla półek 35 kg. * W zależności od modelu i opcji 7

8 Obsługa techniczna 6 Obsługa techniczna 6.1 Odszranianie za pomocą NoFrost. System NoFrost automatycznie odszrania urządzenie. Wilgotność skraplająca się na parowniku, jest okresowo odmrażana i odparowuje. u Urządzenie nie musi być ręcznie odmrażane. 6.2 Czyszczenie urządzenia UWAGA Niebezpieczeństwo obrażeń i uszkodzenia na skutek gorącej pary! Gorąca para może prowadzić do poparzeń i może uszkodzić powierzchnie. u Nie używaj żadnych parowych urządzeń czyszczących! SPOSTRZEŻENIE Nieprawidłowe czyszczenie spowoduje uszkodzenie urządzenia! Nie używać środków czyszczących w stężonej formie. Nie używać szorstkich lub ściernych gąbek lub wełny stalowej. Nie używać żadnych ostrych lub ściernych środków czyszczących ani żadnych zawierających piasek, chlorek lub kwas. Nie używać rozpuszczalników chemicznych. Nie uszkodzić i nie usuwać tabliczki znamionowej znajdującej się wewnątrz urządzenia. Jest ona bardzo ważna dla działu obsługi klienta. Nie odciągać, nie zginać ani nie uszkodzić kabli lub innych elementów. Nie dopuścić do przedostania się wody do kanału spustowego, kratki wentylacyjnej lub części elektrycznych. Proszę używać miękkich ściereczek do czyszczenia i środka czyszczącego o uniwersalnym ph. Proszę używać środków czyszczących i pielęgnacyjnych odpowiednich do kontaktu z produktami spożywczymi wewnątrz urządzenia. u Opróżnij urządzenie. u Wyciągnij wtyczkę zasilania. Regularnie czyść kratkę odpowietrzającą. w Osady kurzu zwiększają zużycie energii. Wyczyść plastikową powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną letnią wodą i niewielką ilością płynu do mycia naczyń. Wyczyść elementy urządzenia ręcznie przy użyciu letniej wody i niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń. Po czyszczeniu: Wytrzyj do sucha urządzenie i jego elementy. Podłącz urządzenie i włącz je ponownie Gdy temperatura jest dostatecznie niska: Włóż produkty spożywcze do środka. 6.3 Obsługa klienta Najpierw sprawdź, czy możesz naprawić usterkę samodzielnie sprawdzając listę (patrz Usterki). Jeśli tak nie jest, skontaktuj się z działem obsługi klienta, którego adres znajduje się na załączonej liście obsługi klienta. UWAGA Jeśli prace naprawcze nie są wykonywane profesjonalnie istnieje ryzyko zranienia! Wszelkie naprawy i działania - nie określone konkretnie - przeprowadzane na urządzeniu i kablu sieciowym powinny być realizowane wyłącznie przez personel serwisowy. (patrz Konserwacja) 8 Odczytaj oznaczenie urządzenia Rys. 6 (1), Nr serwisowy Rys. 6 (2) oraz numer seryjny Rys. 6 (3) z tabliczki znamionowej umieszczonej wewnątrz urządzenia po lewej stronie. Rys. 6 Powiadom dział obsługi klienta, podając usterkę, oznaczenie urządzenia Rys. 6 (1), numer serwisowy Rys. 6 (2) oraz numer seryjny Rys. 6 (3). > Pomoże nam to zapewnić szybsze i dokładniejsze usługi. Utrzymuj urządzenie zamknięte do momentu przyjazdu obsługi serwisowej. > Produkty spożywcze dłużej pozostaną chłodne. Wyciągnij wtyczkę sieciową (nie wyciągając przewodu łączącego) lub wyłącz bezpiecznik. 7 Usterki Urządzenie jest zaprojektowane i wyprodukowane w celu zapewnienia długiej żywotności i niezawodnego działania. Jeśli podczas pracy wystąpi nieprawidłowe działanie, sprawdź, czy jest to spowodowane błędem w obsłudze. W tym przypadku zostaniesz obciążony poniesionymi kosztami, nawet w okresie gwarancyjnym. Poniższym usterkom można zaradzić samodzielnie: Urządzenie nie działa: Urządzenie nie jest włączone. Włącz urządzenie. Wtyczka nie jest prawidłowo włożona do gniazda ściennego. Sprawdź wtyczkę. Bezpiecznik gniazda ściennego nie jest w porządku. Sprawdzić bezpiecznik. Kompresor działa przez długi czas. Kompresor przełącza się na niską prędkość, gdy potrzebna jest niezbyt niska temperatura. Chociaż czas pracy w takim przypadku jest zwiększony, energia jest oszczędzana. Jest to normalne w modelach oszczędności energii. Dioda LED na dolnym końcu urządzenia (w kompresorze) miga co 5 sekund *. Wystąpił błąd. Skontaktuj się z serwisem posprzedażnym (zobacz Konserwacja). Nadmierny hałas. Ze względu na różne prędkości obrotowe, kompresory o regulowanej prędkości* mogą generować różne hałasy. Bulgotanie. Ten hałas powoduje czynnik chłodniczy płynący w obiegu chłodniczym. Ciche klikanie. Hałas jest wytwarzany, gdy agregat chłodniczy (silnik) automatycznie włącza się lub wyłącza. Szumy. Trochę głośniejszy w momencie włączania się agregatu chłodniczego (silnika). Chłodzenie zwiększa się automatycznie po włożeniu świeżych produktów spożywczych do urządzenia lub gdy drzwi pozostawały otwarte przez dłuższą chwilę. Temperatura otoczenia jest za wysoka. Rozwiązanie: (patrz 1.2) * W zależności od modelu i opcji

9 Wyłączenie Niskie szumy Dźwięk jest spowodowany przepływem powietrza przez wentylator. Wentylator działa przez długi czas. Przy ustawieniach trybu hydro wentylator musi działać dłużej ze względów funkcjonalnych. To jest normalne. Hałasy wibracyjne Urządzenie nie stoi stabilnie na podłodze. W rezultacie, podczas działania lodówki, obiekty i jednostki w pobliżu zaczynają wibrować. Sprawdź instalację i wyreguluj urządzenie. Butelki i słoiki przechowuj oddzielone. Dźwięk przepływu przy mechanizmie miękkiego zatrzymywania. Dźwięk pojawia się przy otwieraniu i zamykaniu drzwi. Wyświetlacz temperatury wskazuje" F0 do F9 Wystąpił błąd. Skontaktuj się z serwisem posprzedażnym (zobacz Konserwacja). Na wyświetlaczu temperatury świeci się DEMO. Aktywowano tryb demo. Skontaktuj się z serwisem posprzedażnym (zobacz Konserwacja). Zewnętrzne powierzchnie urządzenia są ciepłe*. Ciepło obiegu chłodniczego jest używane do zapobiegania tworzeniu się kondensatu. To jest normalne. Temperatura nie jest wystarczająco niska. Drzwi urządzenia nie są prawidłowo zamknięte. Zamknij drzwi urządzenia. Niewystarczająca wentylacja. Utrzymuj kratkę wentylacyjną w czystości i oczyść ją. Temperatura otoczenia jest za wysoka. Rozwiązanie: (patrz 1.2). Urządzenie było zbyt często lub zbyt długo otwierane. Poczekaj i sprawdź, czy urządzenie samodzielnie osiągnie wymaganą temperaturę. u Jeśli nie, skontaktuj się z serwisem posprzedażnym (zobacz Konserwacja). Temperatura jest nieprawidłowo ustawiona. Ustaw temperaturę na niższą i sprawdź po 24 godzinach. Urządzenie jest zbyt blisko źródła ciepła (kuchenka, grzejnik itp.). Zmień położenie urządzenia lub źródła ciepła. Urządzenie nie zostało prawidłowo ułożone w zagłębieniu. Sprawdź, czy urządzenie zostało ułożone prawidłowo, a drzwi zamykają się prawidłowo. eksploatacji Opróżnij urządzenie. Wyłącz urządzenie (patrz Wyłączanie) Usuń złącze sieciowe. Wyczyść urządzenie (patrz 6.2). Zostaw otwarte drzwi, aby uniknąć brzydkiego zapachu. 9 Utylizacja urządzenia. Urządzenie zawiera materiały wielokrotnego użytku i należy je odpowiednio usuwać - nie należy wyrzucać go wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi. Niepotrzebnych urządzeń należy pozbywać się w sposób profesjonalny i odpowiedni, zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Podczas utylizacji urządzenia należy upewnić się, że obwód chłodniczy nie jest uszkodzony, aby zapobiec niekontrolowanemu wyciekowi zawartego w nim czynnika chłodniczego (dane na tabliczce znamionowej) i oleju. Wyłączyć urządzenie. Wyciągnąć wtyczkę. Przeciąć przewód zasilający. 8 Wyłączenie 8.1 Wyłączanie urządzenia. Wciśnij przycisk On/Off Rys. 2 (1) przez ok. 2 sekundy. > Emitowany jest długi sygnał dźwiękowy. Wyświetlacz temperatury jest ciemny. Urządzenie jest wyłączone. > Jeżeli urządzenie nie może zostać wyłączone, aktywna jest funkcja blokady przed dziećmi (patrz 5.1). 8.2 Wyłączenie urządzenia z * W zależności od modelu i opcji 9

10 Utylizacja urządzenia 1 0 * W zależności od modelu i opcji

11 Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH Memminger Straße Ochsenhausen Niemcy home.liebherr.com * W zależności od modelu i opcji 1 1

FRYTKOWNICA NA GORĄCE POWIETRZE R-2810

FRYTKOWNICA NA GORĄCE POWIETRZE R-2810 Instrukcja obsługi FRYTKOWNICA NA GORĄCE POWIETRZE R-2810 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Einkochautomat PC-EKA 1066

Einkochautomat PC-EKA 1066 Bedienungsanleitung/Garantie Einkochautomat PC-EKA 1066 3 Bedienfeld Instrukcja obsługi - radość. Symbole użyte w tej instrukcji obsługi - OSTRZEŻENIE: - UWAGA: nia lub innych przedmiotów. q WSKAZÓWKA:

Bardziej szczegółowo

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu:

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: 841289 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Chłodziarka jest przeznaczona do chłodzenia i podgrzewania jedzenia. Posiada przełącznik

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr cyfrowy TFA

Termohigrometr cyfrowy TFA INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001268315 Termohigrometr cyfrowy TFA 30.5033.02 Strona 1 z 7 Dziękujemy za zakup produktu firmy TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

R-331. Instrukcja obsługi ŻELAZKO PAROWE. Żelazko parowe R-331

R-331. Instrukcja obsługi ŻELAZKO PAROWE. Żelazko parowe R-331 Instrukcja obsługi ŻELAZKO PAROWE R-331 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Instrukcję należy zachować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Suszarka do owoców i warzyw

Suszarka do owoców i warzyw Suszarka do owoców i warzyw Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup suszarki do owoców i warzyw. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Strona 8 PL Chłodziarka Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Instrukcja obsługi. Strona 8 PL Chłodziarka Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcja obsługi Strona 8 PL Chłodziarka Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 7085 693-01 FKDv 4203, FKDv 4213 Uwagi dotyczące usuwania W skład urządzenia

Bardziej szczegółowo

NAWILŻACZ POWIETRZA R-9503

NAWILŻACZ POWIETRZA R-9503 Instrukcja obsługi NAWILŻACZ POWIETRZA R-9503 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Urządzenie należy używać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Automatyczny stół obrotowy do urządzenia wielofunkcyjnego

Instrukcja Obsługi Automatyczny stół obrotowy do urządzenia wielofunkcyjnego Instrukcja Obsługi Automatyczny stół obrotowy do urządzenia wielofunkcyjnego Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 34-125 Sułkowice, ul. Racławicka 162, Polska www.lyson.com.pl,

Bardziej szczegółowo

MIKSER DO FRAPPE R-447

MIKSER DO FRAPPE R-447 Instrukcja obsługi MIKSER DO FRAPPE R-447 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY OCZYSZCZACZ POWIETRZA R-9100

SAMOCHODOWY OCZYSZCZACZ POWIETRZA R-9100 Instrukcja obsługi SAMOCHODOWY OCZYSZCZACZ POWIETRZA R-9100 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Mobicool Nr produktu

Mobicool Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Mobicool Nr produktu 841298 Strona 1 z 5 3 Przeznaczenie do użycia Urządzenie chłodzące służy do chłodzenia żywności. Urządzenie posiada także dodatkową funkcję podgrzewania. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ODKURZACZ DO PODŁÓG R-139

Instrukcja obsługi ODKURZACZ DO PODŁÓG R-139 Instrukcja obsługi ODKURZACZ DO PODŁÓG R-139 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zamrażarka skrzyniowa Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Strona GTI

Instrukcja obsługi Zamrażarka skrzyniowa Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Strona GTI Instrukcja obsługi Zamrażarka skrzyniowa Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Strona 8 7084 079-00 GTI Spis treści instrukcji obsługi Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRODUKCIE

INFORMACJE O PRODUKCIE INFORMACJE O PRODUKCIE DiCHO Ozonator TIENS II Generacji powstał w wyniku połączenia wiedzy z dziedzin mikrobiologii, elektroniki oraz inżynierii przemysłowej. Urządzenie zaopatrzone w chip sterujący,

Bardziej szczegółowo

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie,

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie, Kostkarka do lodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kostkarki do lodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672765 Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, 0 - +50 C -Budzik Kwarcowy TFA 60.2011, Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm Strona 1 z 7 Rys 1. Rys 2. Strona 2 z 7

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672433 Termohigrometr TFA 30.5024, zew. -40 do +70 Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenia marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

SUSZARKA DO WŁOSÓW HM-5025

SUSZARKA DO WŁOSÓW HM-5025 Instrukcja obsługi SUSZARKA DO WŁOSÓW HM-5025 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenie należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK MICA R-070/R-075

GRZEJNIK MICA R-070/R-075 Instrukcja obsługi GRZEJNIK MICA R-070/R-075 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza Medisana 60300, 60 m², 1.5 W, biały

Oczyszczacz powietrza Medisana 60300, 60 m², 1.5 W, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1295723 Oczyszczacz powietrza Medisana 60300, 60 m², 1.5 W, biały Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Strona 3 z 8 Strona 4 z 8 Informacje zawarte w tej instrukcji Niemniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

SCHŁADZACZ POWIETRZA R-876

SCHŁADZACZ POWIETRZA R-876 Instrukcja obsługi SCHŁADZACZ POWIETRZA R-876 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW Instrukcja montażu i obsługi Termowentylator Nr zamówienia: hl185-d_ba 1 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa EN-6 2 Dane techniczne EN-6 3 Instalacja EN-6

Bardziej szczegółowo

ROZDRABNIACZ ŻYWNOŚCI R-516

ROZDRABNIACZ ŻYWNOŚCI R-516 Instrukcja obsługi ROZDRABNIACZ ŻYWNOŚCI R-516 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Panel sterowania Wskaźnik prędkości nawiewu Duża wilgotność (75%) Średnia wilgotność (65%) Mała wilgotność (50%) Wskaźnik wilgotności Wskaźnik odszraniania Wskaźnik pełnego zbiornika

Bardziej szczegółowo

SCHŁADZACZ POWIETRZA R-877

SCHŁADZACZ POWIETRZA R-877 Instrukcja obsługi SCHŁADZACZ POWIETRZA R-877 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻNA SUSZARKA DO WŁOSÓW HM-5026

PODRÓŻNA SUSZARKA DO WŁOSÓW HM-5026 Instrukcja obsługi PODRÓŻNA SUSZARKA DO WŁOSÓW HM-5026 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Higrometr TFA "Klima Bee", Kat.Nr

Higrometr TFA Klima Bee, Kat.Nr w INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001299970 Higrometr TFA "Klima Bee", Kat.Nr. 30.5036.13 Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenie firmy TFA 1. Przed pierwszy użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnej torby do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

A. Korzystanie z panelu sterowania

A. Korzystanie z panelu sterowania A. Korzystanie z panelu sterowania EN PL Timer Timer Memory/Screen lock (unlock) Blokada (odblokowanie) pamięci/ekranu Downward movement Przesunięcie w dół Upward movement Przesunięcie w górę Memory 1/2/3

Bardziej szczegółowo

MINI PIEKARNIK R-2148

MINI PIEKARNIK R-2148 Instrukcja obsługi MINI PIEKARNIK R-2148 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

GRILL DO RACLETTE R-2740

GRILL DO RACLETTE R-2740 Instrukcja obsługi GRILL DO RACLETTE R-2740 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ELEKTRYCZNA SZCZOTKA DO WŁOSÓW HM-3016

Instrukcja obsługi ELEKTRYCZNA SZCZOTKA DO WŁOSÓW HM-3016 Instrukcja obsługi ELEKTRYCZNA SZCZOTKA DO WŁOSÓW HM-3016 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenie należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, cyfrowy termometr do grilla

Bezprzewodowy, cyfrowy termometr do grilla Bezprzewodowy, cyfrowy termometr do grilla Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego termometru na grilla. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

testo Instrukcja obsługi Nr produktu: Strona 1 z 9

testo Instrukcja obsługi  Nr produktu: Strona 1 z 9 testo 410-1 Instrukcja obsługi Nr produktu: 101405 Strona 1 z 9 Opis produktu W skrócie 1. Nasadka ochronna: pozycja wyjściowa 2. Wirnik 3. Czujnik temperatury 4. Wyświetlacz 5. Przyciski kontrolne 6.

Bardziej szczegółowo

OPIS URZĄDZENIA ELEMENTY STEROWANIA

OPIS URZĄDZENIA ELEMENTY STEROWANIA OPIS URZĄDZENIA A. KOMORA CHŁODZIARKI 1. Pojemnik na owoce i warzywa 2. Półki i obszar półek 3. Zespół termostatu z oświetleniem 4. Półki drzwiowe 5. Półka na butelki 6. Zdejmowany wspornik butelki 7.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do wygłuszania dźwięków Dohm

Urządzenie do wygłuszania dźwięków Dohm INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do wygłuszania dźwięków Dohm 700904 Produkt nr 860598 Opis produktu Strona 1 z 7 1 Pokrywa 2 Obudowa boczna 3 Przełącznik (I/II) 4 Otwory wylotowe Dostawa: Urządzenie do wygłuszania

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WENTYLATOR STOJĄCY 16 (40 cm) MODEL: FS-1601CII Przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia, należy przeczytać całą instrukcję. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: 1. Należy

Bardziej szczegółowo

Trójwymiarowy zegar Lunartec

Trójwymiarowy zegar Lunartec Trójwymiarowy zegar Lunartec Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup trójwymiarowego zegara Lunartec (NX5704). Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ RĘCZNY 2 w 1 R-101

Instrukcja obsługi BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ RĘCZNY 2 w 1 R-101 Instrukcja obsługi BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ RĘCZNY 2 w 1 R-101 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SKY PHOTO 230 SKY PHOTO 330. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058)

Instrukcja obsługi SKY PHOTO 230 SKY PHOTO 330. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 LAminator

Bardziej szczegółowo

FRYTKOWNICA NA GORĄCE POWIETRZE R-286

FRYTKOWNICA NA GORĄCE POWIETRZE R-286 Instrukcja obsługi FRYTKOWNICA NA GORĄCE POWIETRZE R-286 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Obrotowa gofrownica ze stali szlachetnej

Obrotowa gofrownica ze stali szlachetnej Obrotowa gofrownica ze stali szlachetnej Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup obrotowej gofrownicy ze stali szlachetnej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Elektryczny siekacz / rozdrabniacz do warzyw

Elektryczny siekacz / rozdrabniacz do warzyw Elektryczny siekacz / rozdrabniacz do warzyw Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup elektrycznego siekacza / rozdrabniacza do warzyw. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNY GARNEK DO GOTOWANIA RYŻU RC-12

ELEKTRYCZNY GARNEK DO GOTOWANIA RYŻU RC-12 Instrukcja obsługi ELEKTRYCZNY GARNEK DO GOTOWANIA RYŻU RC-12 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Urządzenie należy używać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Regulator wilgotności powietrza Nr produktu 561600 Strona 1 z 5 Regulator wilgotności powietrza wersja 12/10 Numer produktu 56 16 00 Używaj zgodnie ze wskazówkami producenta Regulator

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

Termometr kuchenny do grilla Rosenstein & Söhne (NC3183) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Termometr kuchenny do grilla Rosenstein & Söhne (NC3183) INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr kuchenny do grilla Rosenstein & Söhne (NC3183) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: termometr na grilla z czujnikiem temperatury wyświetlacz instrukcja obsługi. Dane techniczne: zasilanie termometru:

Bardziej szczegółowo

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie,

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie, Maszyna do popcornu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup maszyny do popcornu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster UR101SW, Pamięć programów: 10, czarny

Radiobudzik FM SoundMaster UR101SW, Pamięć programów: 10, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001299772 Radiobudzik FM SoundMaster UR101SW, Pamięć programów: 10, czarny Strona 1 z 8 Informacje dotyczące utylizacji a) Produkt Urządzenie elektroniczne są odpadami do

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Termometr gastronomiczny bagnetowy testo 104 HACCP. Strona 1 z 8

Termometr gastronomiczny bagnetowy testo 104 HACCP. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr gastronomiczny bagnetowy testo 104 HACCP Nr produktu : 123565 Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 1. INFORMACJA OGÓLNA Proszę przeczytać uważnie ten dokument i zapoznać się z działaniem

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr Bresser Optik GYE000

Termohigrometr Bresser Optik GYE000 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001494344 Termohigrometr Bresser Optik 7000010GYE000 Strona 1 z 6 Podstawowe ostrzeżenia Niebezpieczeństwo Ten symbol znajduje się przed każdą sekcją tekstu która obejmuje

Bardziej szczegółowo

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFA 30-1046, 0-69 C, prysznicowy Nr produktu 672446 Strona 1 z 5 Termometr prysznicowy Dziękujemy za wybór tego termometru cyfrowego prysznicowego TFA. 1. Przed użyciem termometru

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Z przyczyn bezpieczeństwa, nieautoryzowane zmiany i/lub modyfikacje urządzenia są niedozwolone.

Z przyczyn bezpieczeństwa, nieautoryzowane zmiany i/lub modyfikacje urządzenia są niedozwolone. Palnik gazowy MT- 770S Instrukcja obsługi Nr produktu: 588476 Przeznaczenie Palnik wytwarza regulowany, zwarty płomień o temperaturze maks. 1300. Posiada wbudowany mechanizm zapalny. Ilość gazu oraz mieszanki

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu

Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu 0001171624 Strona 1 z 7 Chłodziarka termoelektryczna 3 Przeznaczenie do użycia Chłodziarka przeznaczona jest do chłodzenia żywności. Chłodziarka

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOCAL 100. dla użytkownika instalacji. Vitocal 100 Typ AWC (230/400 V) Odwracalna pompa ciepła powietrze/woda

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOCAL 100. dla użytkownika instalacji. Vitocal 100 Typ AWC (230/400 V) Odwracalna pompa ciepła powietrze/woda Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Vitocal 100 Typ AWC (230/400 V) Odwracalna pompa ciepła powietrze/woda VITOCAL 100 10/2006 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa Dla własnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: ,

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: , Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji BEMAR Kitchen Line Kod produktu: 238905, 238912 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 1 Szanowny Kliencie,

Bardziej szczegółowo

Przenośny wentylator (2w1)

Przenośny wentylator (2w1) Przenośny wentylator (2w1) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wentylatora z funkcją mgiełki dla zapewniania równomiernie chłodnej temperatury powietrza. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Szafa chłodnicza/ mroźnicza MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Szafa chłodnicza/ mroźnicza MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Szafa chłodnicza/ mroźnicza MODEL: 880600, 880601 v2.0-06.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

testo 460 Instrukcja obsługi

testo 460 Instrukcja obsługi testo 460 Instrukcja obsługi pl 2 Krótka instrukcja obsługi Krótka instrukcja obsługi testo 460 1 Nakładka ochronna: Pozycja wyjściowa 2 Fototranzystor 3 Wyświetlacz 4 Przyciski sterujące 5 Przedział na

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Timer i stoper TFA, , czarny, (DxS) 70 mm x 83 mm

Elektroniczny Timer i stoper TFA, , czarny, (DxS) 70 mm x 83 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1525034 Elektroniczny Timer i stoper TFA, 38.2021.01, czarny, (DxS) 70 mm x 83 mm Strona 1 z 5 Dziękujemy za wybór produktu marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKI DO PYŁKU 6, 8, 10 SZUFLAD

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKI DO PYŁKU 6, 8, 10 SZUFLAD INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKI DO PYŁKU 6, 8, 10 SZUFLAD Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 34-125 Sułkowice, ul. Racławicka 162, Polska www.lyson.com.pl, email;

Bardziej szczegółowo

Koncentrator Tlenu Cronos XY-3

Koncentrator Tlenu Cronos XY-3 Koncentrator Tlenu Cronos XY-3 1.Wprowadzenie Spis treści 2 Środki bezpieczeństwa Przed instalacją Nie można odwracać urządzenia gdy napięcie nie jest stabilne. Gdy używasz zasilania w zakresie 220V +-

Bardziej szczegółowo

TOSTER R-210B. Instrukcja obsługi. Toster R-210B

TOSTER R-210B. Instrukcja obsługi. Toster R-210B Instrukcja obsługi TOSTER R-210B Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kompresor powietrza HP Autozubehör Produkt nr Strona 1 z 8

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kompresor powietrza HP Autozubehör Produkt nr Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor powietrza HP Autozubehör 21264 Produkt nr 1484528 Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 KOMPRESOR SAMOCHODOWY ZAKRES ZASTOSOWANIA Ten produkt służy do pompowania opon, piłek, nadmuchiwanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Infra Instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi

Infra Instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi CT BRAND Infra 2000 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Dziękujemy Państwu za zakup stacji INFRA 2000. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 4. Sterownik przewodowy CZ-RE2C2 (uproszczony) Oznaczenia i funkcje Przyciski sterujące A. Przycisk włączania/wyłączania Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA! Przed użyciem kuchenki dokładnie zapoznaj się z instrukcją Zachowaj niniejszą instrukcję przez cały okres użytkowania kuchenki

Bardziej szczegółowo

Piec do pizzy Rosenstein&Sohne

Piec do pizzy Rosenstein&Sohne Piec do pizzy Rosenstein&Sohne Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup pieca do pizzy Rosenstein&Sohne. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA MODEL: ELS 30 M (400V) INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

Dozownik ciepłej wody / podgrzewacz (1,8 l)

Dozownik ciepłej wody / podgrzewacz (1,8 l) Dozownik ciepłej wody / podgrzewacz (1,8 l) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup dozownika ciepłej wody. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania Conrad RSL, 433 MHz, zasięg do 30 m

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania Conrad RSL, 433 MHz, zasięg do 30 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00526925 Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania Conrad RSL, 433 MHz, zasięg do 30 m Strona 1 z 5 Przeznaczenie Należy używać tego produktu aby opcjonalnie wyłączyć gniazda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Nr produktu Przyrząd TFA

Nr produktu Przyrząd TFA INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000759782 Przyrząd TFA Strona 1 z 6 1. Przed użyciem Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. Postępowanie zgodnie z instrukcja obsługi pozwoli uniknąć uszkodzenia przyrządu

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr Voltcraft HT-100

Termohigrometr Voltcraft HT-100 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termohigrometr Voltcraft HT-100 Nr produktu 123488 Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do pomiaru temperatury i wilgotności, może dostarczać informacji o maksymalnej

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo