KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA MAGISTERSKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA MAGISTERSKIE"

Transkrypt

1 NOWOŚĆ KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA MAGISTERSKIE

2 PRAKTYCZNY PROGRAM STUDIÓW AKTYWNA WSPÓŁPRACA Z PONAD 30 PARTNERAMI liderami branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej to możliwość zdobycia niezbędnego doświadczenia podczas praktyk i staży. Przedsiębiorcy wpływają na programy nauczania, aby absolwenci WSL stali się w przyszłości wartościowymi pracownikami. LOGISTICS LANGUAGE ACADEMY to dodatkowy KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO lub NIEMIECKIEGO, który rozwija umiejętności posługiwania się słownictwem logistycznym, niezbędnym w komunikacji wewnątrz firmy i w kontaktach zagranicznych. KOMPETENCJE JĘZYKOWE WSPÓŁPRACA Z GRUPĄ EDUKACYJNĄ PEARSON to dostęp do podręczników, platformy e-learningowej oraz możliwość zdobycia certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka angielskiego, UZNAWANEGO NA CAŁYM ŚWIECIE przez pracodawców i uczelnie wyższe. WIĘCEJ NIŻ DYPLOM WSPÓŁPRACA BEZ GRANIC Studiując w WSL możesz skorzystać z programu międzynarodowej wymiany studentów ERASMUS+. Wyjazd na zagraniczną uczelnię to szansa na opanowanie języka obcego, poznanie nowych kultur i ciekawych ludzi. Współpraca z Technische Hochschule Wildau k. Berlina daje możliwość zdobycia DYPLOMÓW DWÓCH UCZELNI JEDNOCZEŚNIE! Studia w WSL to czas zdobywania DODATKOWYCH KOMPETENCJI. W ofercie uczelni znajdziesz szereg szkoleń oraz programów certyfikujących z dziedziny logistyki (np. European Junior Logistician) oraz umiejętności interpersonalnych. SOLIDNY FUNDAMENT INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA w Poznaniu, założyciel WSL generuje innowacyjne rozwiązania dla wszystkich gałęzi gospodarki z zastosowaniem ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII. Naukowcy, specjaliści i praktycy prowadzą wykłady i ćwiczenia z zakresu logistyki i e-gospodarki.

3 PLANOWANIE KARIERY Biuro Praktyk i Karier Zawodowych dba o doświadczenie zawodowe i praktyczne przygotowanie studentów. Znajdziesz tu niezbędną pomoc w wyszukiwaniu ofert PRAKTYK, STAŻY I PRACY. Szanse na rozwój Twojej kariery zwiększy udział w spotkaniach i warsztatach z przyszłymi pracodawcami. SPOTKANIA I WARSZTATY Podczas tych spotkań masz okazję, aby poznać swoich POTENCJALNYCH PRACODAWCÓW, praktyków, którzy na co dzień pracują dla RENOMOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTW LOGISTYCZNYCH, organów rządowych i innych organizacji, w których logistyka odgrywa istotną rolę. NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA E-LEARNING ELASTYCZNA I WYGODNA FORMA NAUKI KLIMATYZOWANY BUDYNEK W CENTRUM MIASTA WYPOSAŻENIE INFORMATYCZNE: SAP, I-SCALA, MONZA, GRAFFITI, QGUAR, AUTOCAD, OPROGRAMOWANIE TIMOCOM E-INDEKS WSL-ONLINE INTERNETOWA PLATFORMA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNA PLATFORMA JĘZYKOWA PEARSON BIBLIOTEKA I E-KSIĘGARNIA RFID UNIKALNE NA SKALĘ KRAJU LABORATORIUM TECHNOLOGII IDENTYFIKACYJNYCH PLAN ZAJĘĆ W SMARTFONIE WI-FI BEZPŁATNY DOSTĘP DO INTERNETU STUDENT TV NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE NA MONITORACH NA TERENIE UCZELNI PROMOCJA NAJLEPSZYCH Firma Prologis, partner WSL, wspiera najlepszych studentów, nagradzając ich wysiłek włożony w studia i pisanie prac dyplomowych. Każdego roku firma funduje NAGRODY PIENIĘŻNE w kategoriach: Najlepsza Praca Dyplomowa, Najlepszy Absolwent. KOMFORT NAUKI NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA I KOMFORTOWE WARUNKI DO NAUKI

4 Wysoka jakość, specjalizacja i rozwój praktycznego kształcenia to cechy uczelni, która otwiera drogę do zawodowego sukcesu. To cele, które już od trzynastu lat konsekwentnie realizuje Wyższa Szkoła Logistyki przygotowując młode kadry logistyczne do podjęcia satysfakcjonującej pracy zawodowej. Silne zakorzenienie w realiach biznesowych i aktywna współpraca z przedsiębiorcami sprawia, że program nauczania i zdobywane kompetencje odpowiadają rzeczywistym oczekiwaniom pracodawców, są przez nich wysoko cenione i dają dobry początek samorealizacji. Wybierając studia w Wyższej Szkole Logistyki, dołączasz do grona tych, którzy będą w przyszłości tworzyć jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki. prof. zw. dr hab. ANDRZEJ KORZENIOWSKI dr h.c. REKTOR WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI Studia dualne PRAKTYCZNE STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM (50% ZAJĘĆ) GWARANCJA PŁATNEGO STAŻU W TRAKCIE STUDIÓW INTERNATIONAL LOGISTICS Czym są STUDIA DUALNE? Studia dualne I stopnia to innowacyjny projekt edukacyjny, zakładający zdobywanie wiedzy akademickiej i doświadczenia praktycznego jednocześnie. Twoje zajęcia na uczelni przeplatają się z okresami pracy w przedsiębiorstwie, z którym podpisujesz umowę stażową. Ukończenie studiów dualnych gwarantuje uzyskanie niezbędnego doświadczenia praktycznego związanego z procesami logistycznymi. Program studiów przygotowany jest we współpracy z firmami-organizatorami stażów. Twoja wiedza Zdobędziesz praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie logistyka w dużej międzynarodowej firmie. Uzyskasz kompleksową wiedzę na temat transportu i spedycji, zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania procesami i projektami, organizacji i funkcjonowania transportu, kosztów i controllingu logistyki, opakowań i logistyki zwrotnej w systemach logistycznych. Poznasz także zasady funkcjonowania systemów informacyjnych w logistyce.

5 TRANSPORT I SPEDYCJA Zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu organizacji transportu krajowego i międzynarodowego oraz przewozu towarów niebezpiecznych. Będziesz umiał stosować przepisy dotyczące opłat za przejazd i cenników oraz organizacji rynku drogowego w transporcie osób. Zdobędziesz międzynarodowe kwalifikacje do zarządzania firmą transportową i spedycyjną. Dodatkowo w ramach specjalności: Zwolnienie z części egzaminu pisemnego do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowej Przewoźnika Drogowego o specjalności transport rzeczy i osób; Przygotowanie do egzaminu na Doradcę ds. przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym i kolejowym (ADR i RID); Kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej; Międzynarodowe zaświadczenie uprawniające do kierowania wózkiem jezdniowym napędzanym. LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI Opanujesz zagadnienia związane z gospodarką magazynową oraz obrotem opakowaniami zwrotnymi. Nauczysz się projektować i wdrażać proste systemy logistyczne oraz posługiwać się aplikacjami informatycznymi stosowanymi w logistyce i dystrybucji, a także kalkulować koszty procesów logistycznych w handlu. Zrozumiesz ponadto strategie i struktury handlu, także elektronicznego. W ramach specjalności przygotujesz się do certyfikacji: Candidate of Senior Logistician (European Logistics Association); GS1 Barcode Certificate (GS1 Global Office); European Computer Driving Licence. LOGISTYKA MIEJSKA Zdobędziesz wiedzę na temat organizacji działalności jednostek operujących na terenie miasta, związanych z procesami logistyki miejskiej. Przygotujesz się do pełnienia obowiązków specjalisty ds. organizacji transportu i komunikacji miejskiej. Poznasz dobre praktyki logistyczne, stosowane w miastach całego świata oraz nauczysz się je projektować i wdrażać. E-COMMERCE I TECHNOLOGIE MOBILNE W LOGISTYCE Uzyskasz kompleksową wiedzę na temat logistycznej obsługi klienta, działań marketingowych, narzędzi informatycznych i technologii mobilnych stosowanych w e-commerce. Poznasz narzędzia służące do zarządzania łańcuchem dostaw, systemy informatyczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem i budowanie relacji z otoczeniem, narzędzia e-gospodarki, zasady projektowania aplikacji mobilnych i internetowych oraz modelowania procesów biznesowych w UML. INŻYNIERIA SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH Nauczysz się projektować, oceniać i doskonalić systemy logistyczne. Zdobędziesz wiedzę z zakresu obsługi specjalistycznego oprogramowania logistycznego, połączonego z analizą danych, technikami planowania i sterowania procesami produkcji oraz metodami planowania i sterowania zaopatrzeniem w relacji z gospodarką magazynową. Poznasz zasady eksploatacji obiektów magazynowych, wdrażania i działania systemów automatycznej identyfikacji oraz wytyczne dotyczące prowadzenia zakupów i dostaw w ramach sieci zaopatrzenia. W ramach specjalności przygotujesz się do certyfikacji: Candidate of Senior Logistician (European Logistics Association); GS1 Barcode Certificate (GS1 Global Office); European Computer Driving Licence. SYSTEMY INFORMATYCZNE W LOGISTYCE Opanujesz działania przedwdrożeniowe związane z zarządzaniem projektami i mapowaniem procesów. Poznasz programy, służące do tworzenia baz danych i wykorzystania ich w działalności przedsiębiorstwa, szczególnie w procesach logistycznych, a także narzędzia i systemy informatyczne, znajdujące zastosowanie w branży TSL w ujęciu zarówno firmy, jak i łańcucha dostaw. Wiedzę o zarządzaniu logistyką miejską możesz pogłębiać uczestnicząc aktywnie w pracach Studenckiego Naukowego Koła Logistyki CorLog, które jest organizatorem cyklicznych konferencji Logistyka miejska. Tu rozwiniesz nie tylko swoje naukowe zainteresowania, ale także umiejętności organizacyjne i autoprezentacyjne. LOGISTYKA W SPORCIE Podczas studiów dowiesz się, jak organizuje się imprezy sportowe oraz nauczysz się zarządzać logistyką w klubach sportowych. Poznasz prawne, finansowe i psychologiczne aspekty zarządzania organizacją sportową. Zdobędziesz umiejętność skutecznego komunikowania z instytucjami zewnętrznymi, poznasz także zasady sponsorowania i finansowania sportu.

6 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Zdobędziesz wiedzę i kompetencje spełniające aktualne wymagania zawodowe potrzebne do wykonywania funkcji doradczych w zarządzaniu firmą. Przygotujesz się do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów oraz procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, zgodnie z prawem polskim, europejskim i standardami światowymi. Zdobytą wiedzę połączysz z umiejętnościami i technikami skutecznego kierowania zespołami. EKOLOGISTYKA Poznasz rolę i zadania logistyki zwrotnej. Zrozumienie relacji pomiędzy logistyką i środowiskiem umożliwi podejmowanie racjonalnych decyzji. Poznasz znaczenie prawidłowej, systemowej gospodarki odpadami. Będziesz potrafił wykorzystywać rozwiązania logistyczne w organizacji, realizacji i kontroli gospodarki odpadami. Poznasz prawne uwarunkowania gospodarki odpadami i będziesz umiał wykorzystywać je w praktyce. Zdobędziesz wiedzę o technologiach przetwórstwa odpadów. Nauczysz się diagnozować i doskonalić organizację i działanie gospodarki odpadami w mieście/gminie. W ramach specjalności możesz zdobyć: Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy; Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla auditora wewnętrznego systemu zarządzania BHP; Świadectwo ukończenia pełnowymiarowego kursu dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy. ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ W MŚP Zdobędziesz kompleksową wiedzę i kompetencje z zakresu zarządzania logistyką zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Poznasz zasady zarządzania zapasami, łańcuchem dostaw i jakością w logistyce, a także niezbędne elementy prawa i ekonomiki transportu. Przygotujesz się do pełnienia funkcji kierowniczych w centrach logistycznych, samodzielnego specjalisty ds. logistyki w firmach handlowych i dystrybucyjnych, jak również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, związanej ze świadczeniem usług logistycznych. ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ Opanujesz umiejętności związane ze zdobywaniem klientów, prowadzeniem rozmów handlowych, tworzeniem relacji z klientami, sztuką prezentacji i negocjacjami. Będziesz umiał stworzyć interesującą ofertę handlową i skutecznie zaprezentować ją klientom. Poznasz zasady merchandisingu i budowania programów lojalnościowych. NIE WZROSNĄ w trakcie dalszych lat nauki. WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT KOSZTÓW STUDIÓW DUALNYCH I WYNAGRODZENIA NA STAŻU SZUKAJ NA

7 PROJEKTOWANIE PROCESÓW LOGISTYCZNYCH Opanujesz wiedzę z zakresu modelowania procesów logistycznych i analizy danych operacyjnych oraz wyników symulacji za pomocą narzędzi informatycznych. Na tej podstawie nauczysz się, jak optymalizować procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Program specjalności przygotowuje do zdobycia: Certyfikatu ze znajomości oprogramowania symulacyjnego igrafx; Certyfikatu ECDL STANDARD S1 - Użytkowanie baz danych; Certyfikatu ECDL ADVANCE A2 - Zaawansowane arkusze kalkulacyjne. MENEDŻER LOGISTYKI Zdobędziesz umiejętności związane z organizacją i projektowaniem, koordynacją oraz bezpośrednim nadzorem funkcjonowania logistyki i łańcuchów dostaw. Poznasz sposoby efektywnego zarządzania procesami logistycznymi, aby uzyskać najlepszą efektywność pracy i sprawność organizacji oraz zapewnić wymagany poziom obsługi klienta. Zdobędziesz kwalifikacje do pracy jako specjalista lub menedżer w obszarze logistyki, łańcucha dostaw i koordynacji operacji w sieciach dostaw, współpracy z dostawcami, magazynowania, logistyki produkcji, transportu, dystrybucji czy obsługi klienta. LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTW Nauczysz się sprawnie zarządzać przepływem surowców, materiałów i produktów w obrębie przedsiębiorstwa oraz między podmiotami gospodarczymi w ramach łańcucha dostaw, poczynając od źródeł zaopatrzenia, a kończąc na obsłudze klienta finalnego. Poznasz rozwiązania z zakresu zarządzania przepływem informacji dzięki czemu będziesz umiał efektywnie odpowiadać na potrzeby rynku. Posiądziesz wiedzę i praktyczne umiejętności zarządzania procesami magazynowania, transportu i obsługi zapasów realizując zamówienia klienta w taki sposób, aby czuł się wyróżniony jakością obsługi. ZARZĄDZANIE USŁUGAMI KURIERSKIMI Poznasz zasady działania rynku usług kurierskich, w tym podstawowe regulacje prawne dotyczące rynku usług kurierskich, ekspresowych i pocztowych. Zdobędziesz kompetencje niezbędne do planowania, organizowania i kontroli zadań na poziomie operacyjnym harmonogramowanie dostaw, sposoby naliczania opłat i ubezpieczenia przesyłek, obieg dokumentów, systemy doręczeń przesyłek kurierskich, ekspresowych i pocztowych. Poznasz zastosowanie nowoczesnych technologii transportu i zarządzania flotą pojazdów, znajomością efektywnego przygotowania, rozliczania i analizy procesów kurierskich. MENEDŻER SPRZEDAŻY Nabędziesz umiejętności związane ze zdobywaniem klientów, negocjacjami i prowadzeniem rozmów handlowych, tworzeniem relacji z klientami, tworzeniem programów lojalnościowych, analizą wyników sprzedaży oraz podstawy zarządzania działem sprzedaży (działem handlowym) w przedsiębiorstwie. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI Nauczysz się zarządzać wszelkiego rodzaju nieruchomościami - mieszkaniowymi, instytucjonalnymi, logistycznymi, handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi. Poznasz zasady wyceny nieruchomości z zastosowaniem podejścia porównawczego. Dowiesz się, na czym polega pośrednictwo w transakcjach przenoszenia praw do nieruchomości i będziesz potrafił wskazać właścicielowi nieruchomości alternatywne sposoby jej użytkowania. RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW Zdobędziesz umiejętności związane z prowadzeniem rachunkowości w przedsiębiorstwie oraz wykorzystywaniem wiedzy z zakresu rachunkowości na potrzeby analizy finansowej, a także zarządzania przedsiębiorstwem. Poznasz metody kalkulacji kosztów przedsiębiorstwa oraz sposoby efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami osobowymi i rzeczowymi. Nauczysz się określać rentowność działalności przedsiębiorstwa, wartościować stanowiska pracy i zarządzać ryzykiem.

8 LOGISTYKA PRZYKŁADOWE STANOWISKA PRACY SPECJALISTA DS. INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ SPEDYTOR KOLEJOWY Decydując się na studia spójrz na szerszy kontekst wybranej dziedziny. Logistyka jest procesem planowania, realizacji i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów i wyrobów gotowych i związanych z nimi informacjami, z punktu ich pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia potrzeb klienta. Jako absolwent studiów logistycznych masz szansę na ZATRUDNIENIE NIEMAL W KAŻDEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ. SPEDYTOR LOTNICZY SPECJALISTA DS. CELNYCH MENEDŻER DS. ZARZĄDZANIA FLOTĄ SPEDYTOR DROGOWY SPECJALISTA DS. STANDARDÓW KURIERSKICH DYSPOZYTOR SEKCJI UTRZYMANIA PROCESÓW SORTOWNICZYCH SPECJALISTA DS. EKSPORTU I IMPORTU SPEDYTOR MORSKI KIEROWNIK MAGAZYNU SPECJALISTA DS. ZAOPATRZENIA I TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO KONTAKT Z BIUREM REKRUTACJI: INŻYNIER PROCESÓW MAGAZYNOWYCH KIEROWNIK DS. KONTROLI STANÓW MAGAZYNOWYCH Wyższa Szkoła Logistyki ul. E. Estkowskiego 6 (wejście B od ul. Szyperskiej) pokój 7, parter Poznań KIEROWNIK TERMINALA KONTENEROWEGO MENEDŻER ŁAŃCUCHA DOSTAW tel , fax GG INŻYNIER JAKOŚCI KIEROWNIK PLANOWANIA PROCESU PRODUKCJI I LOGISTYKI Godziny otwarcia: pon. - pt sob INŻYNIER SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH DYREKTOR DS. SYSTEMÓW IDENTYFIKACYJNYCH

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Kształcenie ustawiczne. Katalog Produktów

Kształcenie ustawiczne. Katalog Produktów Kształcenie ustawiczne Katalog Produktów WSTĘP Syntea SA działa na rynku edukacyjnym od ponad 10 lat. Od czasu powstania spółki przemierzyliśmy drogę od niewielkiej, wyspecjalizowanej w szkoleniach informatycznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery

Akademickie Centrum Kariery Akademickie Centrum Kariery Akademia Ekonomiczna w Krakowie Transfer innowacji poprzez staże w przedsiębiorstwach projekt staży innowacyjnych Projekt został zrealizowany w ramach ZPORR Priorytetu 2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

nastudia.ath.bielsko.pl

nastudia.ath.bielsko.pl STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU Doradca zawodowy Edukacja dla bezpieczeństwa Informatyka i technologie informacyjne Szkoła systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

XI FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI

XI FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI Doroczne spotkanie najlepszych ekspertów branży logistycznej 7-8 października 2014 r., Regent Warsaw Hotel XI FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI 2014 2014 Szanowni Państwo, Już po raz 11. zapraszamy do

Bardziej szczegółowo