Wykaz podstawowych, wewnętrznych aktów prawnych dotyczących systemu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz podstawowych, wewnętrznych aktów prawnych dotyczących systemu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu:"

Transkrypt

1 Wykaz podstawowych, wewnętrznych aktów prawnych dotyczących systemu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: I. Środowisko wewnętrzne 1. Przestrzeganie wartości etycznych: 1) Uchwała nr 60 Senatu UMK z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia w UMK Kodeksu Dobre praktyki w szkołach wyŝszych, 2) Uchwała nr 33 Senatu UMK z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu UMK z późn. zm., 3) Uchwała nr 13 Senatu UMK z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie przestrzegania przez członków społeczności Uniwersytetu zasad etycznych, 4) Uchwała nr 67 Senatu UMK z 16 grudnia 2003 w sprawie podejmowania przez pracowników UMK dodatkowego zatrudnienia, 5) Obwieszczenie nr 6 Rektora UMK z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2. Kompetencje zawodowe: 1) Uchwała nr 99 Senatu UMK z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. Efektów Kształcenia Uniwersytetu do końca kadencji , 2) Uchwała nr 95 Senatu UMK z dnia 20 grudnia 2011 r. zawierająca wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia oraz programy i plany studiów wyŝszych, 3) Uchwała nr 15 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie Regulaminu Nagród Rektora UMK dla nauczycieli akademickich, 4) Uchwała nr 16 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie Regulaminu nagród i wyróŝnień Rektora UMK dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z późn. zm., 5) Uchwała nr 105 Senatu UMK z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia w UMK Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, 6) Uchwała nr 13 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie kierunków polityki kadrowej oraz zasad i trybu zatrudniania nauczycieli akademickich w UMK, 7) Uchwała nr 33 Senatu UMK z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu UMK z późn. zm, 8) Uchwała nr 90 senatu UMK z dnia 25 października 2005 r. w sprawie oceny parametrycznej jednostek naukowych, 9) Uchwała nr 5 Senatu UMK z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie zasad i trybu zatrudniania nauczycieli akademickich oraz kierunków polityki zatrudniania pracowników naukowo-dydaktycznych, 10) Zarządzenie nr 86 Rektora UMK z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Uniwersytetu w ramach studiów podyplomowych, na które skierowani zostali w zawiązku z wykonywanymi obowiązkami słuŝbowymi, 1

2 11) Zarządzenie nr 73 Rektora UMK z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie ankietowego badania opinii studentów o zajęciach dydaktycznych realizowanych w UMK, 12) Zarządzenie nr 72 Rektora UMK z dnia 5 września 2007 r. w sprawie regulaminu premiowania pracowników niebędących pracownikami akademickimi, 13) Pismo Okólne nr 3 Rektora UMK z dnia 1 września 2008 r. w sprawie godzin urzędowania, podziału kompetencji oraz podległości funkcjonalno-słuŝbowej jednostek organizacyjnych prorektorów UMK oraz pełnomocnika Rektora na kadencję , 14) Obwieszczenie nr 6 Rektora UMK z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 15) Obwieszczenie nr 2 Rektora z UMK z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie kierunków polityki kadrowej oraz zasad i trybu zatrudniania nauczycieli akademickich w UMK. 3. Struktura Organizacyjna: 1) Uchwała nr 15 Komisji Wyborczej Uniwersytetu z dnia 4 czerwca 2012 r. o wyborze przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję , 2) Uchwała nr 13 Komisji Wyborczej Uniwersytetu dnia 23 kwietnia 2012 r. o stwierdzeniu dokonania wyborów dziekanów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję , 3) Uchwała nr 10 Komisji Wyborczej Uniwersytetu z dnia 26 marca 2012 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru prorektorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję , 4) Uchwała nr 8 Komisji Wyborczej Uniwersytetu z dnia 13 marca 2012 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję , 5) Uchwała nr 85 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 49 Senatu UMK z dnia 18 września 2001 r. Regulamin Uczelnianego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 6) Uchwała nr 36 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich UMK, 7) Uchwała nr 97 Senatu UMK z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, 8) Uchwała nr 89 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, 9) Uchwała nr 59 Senatu UMK z dnia 11 czerwca 2011 r. Strategia UMK na lata , 10) Uchwała nr 26 Senatu UMK z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Studiów w UMK, 11) Uchwała nr 79 Senatu UMK z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zasad wyodrębnienia finansowego Collegium Medicum im Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, 2

3 12) Uchwała nr 46 Senatu UMK z dnia 27 czerwca 2006 w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w UMK, 13) Uchwała nr 33 Senatu UMK z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu UMK z późn. zm,, 14) Uchwała nr 32 Senatu UMK z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum i Liceum Akademickie 15) Zarządzenie nr 109 Rektora UMK z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w UMK, 16) Zarządzenie nr 73 Rektora UMK z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przekształcenia Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi w Wydział Biologii i Ochrony Środowiska i Wydział Nauk o Ziemi, 17) Zarządzenie nr 53 Rektora UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Alliance Française przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 18) Zarządzenie nr 51 Rektora UMK z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Centrum Brytyjskiego przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 19) Zarządzenie nr 106 Rektora UMK z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie opracowania Planu operacyjnego funkcjonowania UMK w warunkach zewnętrznego zagroŝenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu politycznomilitarnego) i wojny, 20) Zarządzenie nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie rzeczowych zakresów zadań dla komórek administracji w Collegium Medicum w Bydgoszczy, 21) Zarządzenie nr 71 Rektora UMK z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie rzeczowych zakresów zadań dla komórek administracji centralnej UMK w kampusie toruńskim, 22) Zarządzenie nr 142 Rektora UMK z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie ramowych zakresów zadań rzeczowych dla komórek administracji w jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność podstawową lub pomocniczą, 23) Zarządzenie nr 57 rektora UMK z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie odpowiedzialności kierowników jednostek organizacyjnych UMK w zakresie przestrzegania przepisów bhp wynikających z dyrektywy 89/391/EWG Rady Unii Europejskiej, 24) Zarządzenie nr 3 Rektora UMK z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie podległości słuŝbowo-funkcjonalnej jednostek administracji Uniwersytetu, 25) Zarządzenie nr 173 Rektora UMK z dnia 7 grudnia 2009 r. Regulamin Organizacyjny UMK ze zm., 26) Zarządzenie nr 49 Rektora UMK z dnia 29 maja 2007 w sprawie prowadzenia studiów w Zamiejscowym Ośrodku dydaktycznym w Grudziądzu, 27) Zarządzenie nr 48 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zasad funkcjonowania Collegium Medicum UMK, 28) Pismo Okólne nr 3 Rektora UMK z dnia 1 września 2008 r. w sprawie godzin urzędowania, podziału kompetencji oraz podległości funkcjonalno-słuŝbowej jednostek organizacyjnych prorektorów UMK oraz pełnomocnika Rektora na kadencję , 29) Obwieszczenie nr 6 Rektora UMK z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 3

4 4. Delegowanie uprawnień: 1) Uchwała nr 47 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, 2) Uchwała nr 33 Senatu UMK z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu UMK z późn. zm., 3) Zarządzenie nr 11 Rektora UMK z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Restrukturyzacji Szpitali Uniwersyteckich 4) Zarządzenie nr 116 Rektora UMK z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w UMK w kampusie toruńskim Regulaminu zamówień Publicznych, 5) Zarządzenie nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie rzeczowych zakresów zadań dla komórek administracji w Collegium Medicum w Bydgoszczy, 6) Zarządzenie nr 71 Rektora UMK z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie rzeczowych zakresów zadań dla komórek administracji centralnej UMK w kampusie toruńskim, 7) Zarządzenie nr 75 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2010 w sprawie mechanizmów kontroli operacji finansowych i gospodarczych w ramach systemu kontroli zarządczej w UMK, 8) Zarządzenie nr 142 Rektora UMK z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie ramowych zakresów zadań rzeczowych dla komórek administracji w jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność podstawową lub pomocniczą, 9) Zarządzenie nr 3 Rektora UMK z dnia 50stycznia 2009 r. w sprawie podległości słuŝbowo-funkcjonalnej jednostek administracji UMK 10) Zarządzenie nr 173 Rektora UMK z dnia 7 grudnia 2009 r. Regulamin Organizacyjny UMK ze zm., 11) Zarządzenie nr 13 Rektora UMK z dnia12 marca 2005 r. w sprawie zawierania umów/porozumień przez jednostki organizacyjne UMK z podmiotami zewnętrznymi, 12) Zarządzenie nr 48 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zasad funkcjonowania gospodarki finansowej i rachunkowości w Collegium Medicum UMK, 13) Pismo Okólne nr 6 Rektora UMK z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielonych przez rektora pełnomocnictw dla prorektorów UMK oraz pełnomocnika rektora na kadencję , 14) Pismo Okólne nr 3 Rektora UMK z dnia 1 września 2008 r. w sprawie godzin urzędowania, podziału kompetencji oraz podległości funkcjonalno-słuŝbowej jednostek organizacyjnych prorektorów UMK oraz pełnomocnika rektora na kadencję , 15) Obwieszczenie nr 6 Rektora UMK z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 4

5 II. Cele i zarządzanie ryzykiem: 1. Misja: 1) Uchwała nr 59 Senatu UMK z dnia 21 czerwca 2011 r. Strategia UMK na lata , 2) Uchwała nr 19 Senatu UMK z dnia 28 listopada 2000 r. misja UMK. 2. Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji: 1) Uchwała nr 59 Senatu UMK z dnia 21 czerwca 2011 r. Strategia UMK na lata , 2) Uchwały Senatu UMK dotyczące zatwierdzania planu rzeczowo-finansowego UMK oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego UMK za poszczególne lata, 3) Uchwała nr 90 Senatu UMK z dnia 25 października 2005 r. w sprawie oceny parametrycznej jednostek naukowych, 4) Zarządzenie nr 75 Rektora UMK z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania środków na badania finansowane z grantów rektora. 3. Identyfikacja Ryzyka: funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej w UMK w Toruniu, 2) Zarządzenie nr 156 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kontroli Zarządczej w UMK, 3) Zarządzenie nr 160 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w UMK. 4. Analiza ryzyka: funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej w UMK w Toruniu, 2) Zarządzenie nr 156 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kontroli Zarządczej w UMK, 3) Zarządzenie nr 160 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w UMK, 4) Zarządzenie nr 52 Rektora UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wykonywania ocen ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w UMK. 5. Reakcja na ryzyko: funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej w UMK w Toruniu, 2) Zarządzenie nr 156 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kontroli Zarządczej w UMK, 5

6 III. Mechanizmy kontroli: 1. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej: 1) Uchwała nr 36 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich UMK, 2) Uchwała nr 57 Senatu UMK z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, 3) Uchwała nr 26 Senatu UMK z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu studiów UMK, 4) Uchwała nr 105 Senatu UMK z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia w UMK wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, 5) Uchwała UMK nr 46 Senatu UMK z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów podyplomowych w UMK, 6) Uchwała nr 33 Senatu UMK z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu UMK z późn.zm., 7) Uchwała nr 39 Senatu UMK z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie nadawania tytułów zawodowych absolwentom UMK, 8) Uchwała nr 90 Senatu UMK z dnia 25 października 2005 r. w sprawie oceny parametrycznej jednostek naukowych, 9) Uchwała nr 8 senatu UMK z dnia 29 stycznia 2002 w sprawie nadawania tytułów zawodowych absolwentom UMK, 10) Uchwała nr 9 Senatu UMK z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad współdziałania UMK z wyŝszymi szkołami niepublicznymi, 11) Zarządzenie nr 81 Rektora UMK z dnia 4 czerwca 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 176 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 12) Zarządzenie nr 75 Rektora UMK z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie udostępniania i korzystania z zasobu Archiwum UMK, 13) Zarządzenie nr 69 Rektora UMK z dnia 23 maja 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 98 Rektora UMK z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 14) Zarządzenie nr 51 Rektora UMK z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 116 Rektora UMK z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim Regulaminu Zamówień Publicznych, 15) Zarządzenie nr 36 Rektora UMK z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 116 Rektora UMK z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim Regulaminu Zamówień Publicznych, 16) Zarządzenie nr 27 Rektora UMK z dnia 23 lutego 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 24 Rektora UMK z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło, wzorów druków umów i rachunków oraz miejsca i terminów składania dokumentacji, 17) Zarządzenie nr 98 Rektora UMK z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości, 18) Zarządzenie nr 109 Rektora UMK z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy UMK, 6

7 19) Zarządzenie nr 116 Rektora UMK z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w UMK w kampusie toruńskim Regulaminu zamówień publicznych, 20) Zarządzenie nr 142 Rektora UMK z dnia 20 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów w CM UMK, 21) Zarządzenie nr 6 Rektora UMK z dnia 25 stycznia 2010 r. Regulamin kontroli wewnętrznej UMK, 22) Zarządzenie nr 45 Rektora UMK z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie funkcjonowania audytu wewnętrznego w UMK, 23) Zarządzenie nr 56 Rektora UMK z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zasad i trybu zbywania lub oddawania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości, których uczelnia jest właścicielem, 24) Zarządzenie nr 58 Rektora UMK z dnia 7 czerwca 2010 r. Regulamin Ochrony Dóbr Niematerialnych i Projektów Racjonalizatorskich w UMK, 25) Zarządzenie nr 81 Rektora UMK z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w celu wyegzekwowania naleŝnych opłat za świadczone usługi dydaktyczne, 26) Zarządzenie nr 154 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników UMK za pracę świadczoną w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, 27) Zarządzenie nr 159 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych UMK za rok poprzedni, 28) Zarządzenie nr 19 Rektora UMK z dnia 26 lutego 2009 r. Instrukcja inwentaryzacyjna, 29) Zarządzenie nr 46 Rektora UMK z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów finansowych i ewidencjonowania w księgach rachunkowych projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE, 30) Zarządzenie nr 96 z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie zasad prowadzenia ewidencji kosztów podstawowej działalności statutowej jednostek, 31) Zarządzenie nr 173 Rektora UMK z dnia 7 grudnia 2009 r. Regulamin Organizacyjny UMK, 32) Zarządzenie nr 8 Rektora UMK z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie działalności wydawniczej i zasad jej finansowania w UMK, 33) Zarządzenie nr 9 Rektora UMK z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie instrukcji magazynowej UMK, 34) Zarządzenie nr 49 Rektora UMK z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie prowadzenia studiów w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Grudziądzu, 35) Zarządzenie nr 76 Rektora UMK z dnia 18 września 2007 r. Regulamin Sieci Komputerowej UMK 36) Zarządzenie nr 9 Rektora UMK z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie obiegu przesyłek niejawnych, 37) Zarządzenie nr 5 Rektora UMK z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjno-archiwalnych w UMK 38) Zarządzenie nr 87 Rektora UMK z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w UMK, 39) Zarządzenie nr 20 Rektora UMK z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie funkcjonowania BIP w UMK, 40) Zarządzenie nr 29 Rektora UMK z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont w UMK, 7

8 41) Zarządzenie nr 30 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie wdroŝenia standardów kontroli finansowej w UMK, 42) Zarządzenie nr 33 Rektora UMK z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie Regulaminu Audytu Wewnętrznego w UMK, 43) Obwieszczenie nr 6 Rektora UMK z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 44) Zarządzenie 7 Kanclerza UMK z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie prac projektowych inwestycji, modernizacyjnych, jak równieŝ ich odbiorów prowadzonych w Uniwersytecie w kampusie toruńskim. 2. Nadzór: 1) Uchwała nr 33 Senatu UMK z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu UMK z późn. zm., 2) Zarządzenie nr 109 Rektora UMK z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy UMK, 3) Zarządzenie nr 116 Rektora UMK z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w UMK w kampusie toruńskim Regulaminu Zamówień Publicznych, 4) Zarządzenie nr 156 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kontroli zarządczej w UMK, 5) Zarządzenie nr 6 Rektora UMK z dnia 25 stycznia 2010 r. Regulamin kontroli wewnętrznej w UMK, 6) Zarządzenie nr 75 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie mechanizmów kontroli operacji finansowych i gospodarczych w UMK, 7) Zarządzenie nr 57 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie odpowiedzialności kierowników jednostek organizacyjnych UMK w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z dyrektywy 89/391/EWG Rady Unii Europejskiej, 8) Zarządzenie nr 65 Rektora UMK z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie powołania administratora systemu oraz inspektora systemu oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, 9) Zarządzenie nr 173 Rektora UMK z dnia 7 grudnia 2009 r. Regulamin Organizacyjny UMK, 10) Zarządzenie nr 76 Rektora UMK z dnia 18 września 2007 r. Regulamin Sieci Komputerowej UMK, 11) Zarządzenie nr 54 z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie uŝywania oprogramowania komputerowego w UMK, 12) Zarządzenie nr 24 rektora UMK z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie uŝywania sprzętu, będącego własnością UMK poza siedzibą Uczelni, 13) Uchwała nr 49 Senatu UMK z dnia 18 września 2001 r. Regulamin Uczelnianego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 14) Pismo Okólne nr 3 Rektora UMK z dnia 1 września 2008 r. w sprawie godzin urzędowania, podziału kompetencji oraz podległości funkcjonalno-słuŝbowej jednostek organizacyjnych prorektorów UMK oraz pełnomocnika rektora na kadencję , 15) Pismo Okólne nr 2 Rektora UMK dnia 15 marca 2005 r. w sprawie zasad nadzoru nad realizacją projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, 8

9 16) Obwieszczenie nr 6 Rektora UMK z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 3. Ciągłość działalności: 1) Uchwała nr 33 Senatu UMK z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu UMK z późn. zm., 2) Uchwała nr 6 Senatu UMK dnia z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim, 3) Zarządzenie nr 106 Rektora UMK z dnia 4 sierpnia 2011 r. w spawie opracowania Planu operacyjnego funkcjonowania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w warunkach zewnętrznego zagroŝenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny, 4) Zarządzenie nr 109 Rektora UMK dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 5) Zarządzenie nr 65 Rektora UMK z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie powołania administratora systemu oraz inspektora systemu oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, 6) Zarządzenie nr 173 Rektora UMK z dnia 7 grudnia 2009 r. Regulamin Organizacyjny UMK, 7) Zarządzenie nr 76 Rektora UMK z dnia 18 września 2007 r. Regulamin Sieci Komputerowej UMK, 8) Zarządzenie nr 18 Rektora UMK z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Stałego DyŜuru w UMK w warunkach zewnętrznego zagroŝenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu politycznomilitarnego) i wojny /tajne/, 9) Pismo Okólne nr 6 Rektora UMK z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielonych przez rektora pełnomocnictw dla prorektorów UMK oraz pełnomocnika rektora na kadencję , 10) Obwieszczenie nr 6 Rektora UMK z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 4. Ochrona zasobów: 1) Uchwała nr 33 Senatu UMK z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu UMK z późn. zm., 2) Uchwała nr 49 Senatu UMK z dnia 18 września 2001 r. Regulamin Uczelnianego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 3) Zarządzenie nr 106 Rektora UMK z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie opracowania Planu operacyjnego funkcjonowania UMK w warunkach zewnętrznego zagroŝenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu politycznomilitarnego) i wojny, 4) Zarządzenie nr 58 Rektora UMK z dnia 7 czerwca 2010 r. Regulamin Ochrony Dóbr Niematerialnych i Projektów Racjonalizatorskich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 5) Zarządzenie nr 124 Rektora UMK z dnia 19 października 2010 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz obowiązków i uprawnień administratora bezpieczeństwa informacji w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 9

10 6) Zarządzenie nr 173 Rektora UMK z dnia 7 grudnia 2009 r. Regulamin Organizacyjny UMK, 7) Zarządzenie nr 76 Rektora UMK z dnia 18 września 2007 r. Regulamin Sieci Komputerowej UMK, 8) Zarządzenie nr 54 Rektora UMK z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie uŝywania oprogramowania komputerowego w UMK, 9) Zarządzenie nr 54 Rektora UMK z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony danych osobowych w systemach informatycznych, 10) Zarządzenie nr 6 Rektora UMK z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie opracowania Planu operacyjnego funkcjonowania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w warunkach zewnętrznego zagroŝenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny, 11) Pismo Okólne nr 3 Rektora UMK z dnia 1 września 2008 r. w sprawie godzin urzędowania, podziału kompetencji oraz podległości funkcjonalno-słuŝbowej jednostek organizacyjnych prorektorów UMK oraz pełnomocnika rektora na kadencję , 12) Obwieszczenie nr 6 Rektora UMK z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 13) Zarządzenie Kanclerza nr 8 z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa pracowników i studentów przebywających w obiektach Uniwersytetu zlokalizowanych na terenie miasta Torunia. 5. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych: 1) Uchwała nr 79 Senatu UMK z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zasad wyodrębnienia finansowego Collegium Medicum im Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, 2) Zarządzenie nr 81 Rektora UMK z dnia 4 czerwca 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 176 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 3) Zarządzenie nr 69 Rektora UMK z dnia 23 maja 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 98 Rektora UMK z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 4) Zarządzenie nr 98 Rektora UMK z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości, 5) Zarządzenie nr 116 Rektora UMK z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w UMK w kampusie toruńskim Regulaminu zamówień publicznych, 6) Zarządzenie nr 6 Rektora UMK z dnia 25 stycznia 2010 r. Regulamin kontroli wewnętrznej UMK, 7) Zarządzenie nr 45 Rektora UMK z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie funkcjonowania audytu wewnętrznego w UMK, 8) Zarządzenie nr 56 Rektora UMK z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zasad i trybu zbywania lub oddawania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości, których uczelnia jest właścicielem, 9) Zarządzenie nr 58 Rektora UMK z dnia 7 czerwca 2010 r. Regulamin Ochrony Dóbr Niematerialnych i Projektów Racjonalizatorskich w UMK, 10

11 10) Zarządzenie nr 75 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2010 w sprawie mechanizmów kontroli operacji finansowych i gospodarczych w ramach systemu kontroli zarządczej w UMK, 11) Zarządzenie nr 160 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w UMK, 12) Zarządzenie nr 19 Rektora UMK z dnia 26 lutego 2009 r. Instrukcja inwentaryzacyjna, 13) Zarządzenie nr 46 Rektora UMK z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów finansowych i ewidencjonowania w księgach rachunkowych projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE, 14) Zarządzenie nr 173 Rektora UMK dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim Regulaminu Zamówień Publicznych, 15) Zarządzenie nr 173 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 16) Zarządzenie nr 9 Rektora UMK z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie instrukcji magazynowej UMK, 17) Zarządzenie nr 76 Rektora UMK z dnia 18 września 2007 r. Regulamin Sieci Komputerowej UMK, 18) Zarządzenie nr 100 Rektora UMK z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Regulaminu określającego zasady i tryb zbywania lub oddania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości, których Uczelnia jest właścicielem, 19) Zarządzenie nr 13 Rektora UMK dnia 12 marca 2005 r. w sprawie zawierania umów/porozumień przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu z podmiotami zewnętrznymi oraz zmiany zarządzenia Nr 30 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wdroŝenia standardów kontroli finansowej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, 20) Zarządzenie nr 15 Rektora UMK z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Pism Okólnych nr 18/05 i nr 19/05 Prorektora ds. Collegium Medicum w sprawie przyjmowania darowizn, spadków i zapisów na rzecz Collegium Medicum w Bydgoszczy, 21) Zarządzenie nr 26 Rektora UMK z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6 Rektora UMK z dnia 10 marca 1993 r. dotyczącego zasad ustalania odpłatności za prowadzenie studiów podyplomowych i kursów specjalnych oraz zasad dysponowania środkami finansowymi uzyskanymi z opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych i kursach specjalny, 22) Zarządzenie nr 87 Rektora UMK z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w UMK, 23) Zarządzenie nr 29 Rektora UMK z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont w UMK, 24) Zarządzenie nr 30 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie wdroŝenia standardów kontroli finansowej w UMK, 25) Zarządzenie 7 Kanclerza UMK z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie prac projektowych inwestycji, modernizacyjnych, jak równieŝ ich odbiorów prowadzonych w Uniwersytecie w kampusie toruńskim. 11

12 6. Mechanizmy kontroli dotyczące systemu informatycznego: 1) Uchwała nr 49 Senatu UMK z dnia 18 września 2001 r. Regulamin Uczelnianego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2) Zarządzenie nr 124 Rektora UMK z dnia 19 października 2010 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz obowiązków i uprawnień administratora bezpieczeństwa informacji w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 3) Zarządzenie nr 65 Rektora UMK z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie powołania administratora systemu oraz inspektora systemu oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego pod kryptonimem UMK-2 przetwarzającego informacje niejawne do klauzuli poufne. (niejawne - niepublikowane), 4) Zarządzenie nr 144 Rektora UMK dnia 19 października 2009 r. w sprawie korzystania w celach słuŝbowych z adresów słuŝbowych przez pracowników UMK, 5) Zarządzenie nr 148 Rektora UMK z dnia 27 października 2009 r. w sprawie udostępniania w sieci komputerowej niektórych danych o pracownikach, 6) Zarządzenie nr 76 Rektora UMK z dnia 18 września 2007 r. Regulamin Sieci Komputerowej UMK, 7) Zarządzenie nr 58 Rektora UMK z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony danych osobowych w systemach informatycznych, 8) Zarządzenie nr 10 Rektora UMK z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie zasad realizacji stron Mikołaja Kopernika. IV. Informacja i komunikacja: 1. BieŜąca informacja: 1) Zarządzenie nr 144 Rektora UMK dnia 19 października 2009 r. w sprawie korzystania w celach słuŝbowych z adresów słuŝbowych przez pracowników UMK, 2) Zarządzenie nr 173 Rektora UMK z dnia 7 grudnia 2009 r. Regulamin Organizacyjny UMK, 3) Zarządzenie nr 20 Rektora UMK z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie funkcjonowania BIP w UMK, 4) Zarządzenie nr 10 Rektora UMK z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie zasad realizacji stron www. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 2. Komunikacja wewnętrzna: 1) Uchwała nr 33 Senatu UMK z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu UMK z późn. zm., 2) Zarządzenie nr 109 Rektora UMK z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy UMK, 3) Zarządzenie nr 142 Rektora UMK z dnia 20 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów w CM UMK, 4) Zarządzenie nr 144 Rektora UMK dnia 19 października 2009 r. w sprawie korzystania w celach słuŝbowych z adresów słuŝbowych przez pracowników UMK, 12

13 5) Zarządzenie nr 173 Rektora UMK z dnia 7 grudnia 2009 r. Regulamin Organizacyjny UMK, 6) Zarządzenie nr 5 Rektora UMK z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjno-archiwalnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 7) Zarządzenie nr 52 Rektora UMK dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika Biura Głosu Uczelni, 8) Zarządzenie Kanclerza nr 6 z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie przesyłania drogą elektroniczną aktów prawnych wydawanych w Uniwersytecie, 9) Obwieszczenie nr 6 Rektora UMK z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 3. Komunikacja zewnętrzna: 1) Uchwała nr 33 Senatu UMK z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu UMK z późn. zm., 2) Uchwała nr 82 Senatu UMK dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia oficjalnej nazwy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w języku angielskim 3) Zarządzenie nr 144 Rektora UMK dnia 19 października 2009 r. w sprawie korzystania w celach słuŝbowych z adresów słuŝbowych przez pracowników UMK, 4) Zarządzenie nr 8 Rektora UMK dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie działalności wydawniczej i zasad jej finansowania w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, 5) Zarządzenie nr 78 Rektora UMK dnia 22 lipca 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 47 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie pieczęci urzędowych oraz pieczątek słuŝbowych obowiązujących w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 6) Zarządzenie nr 20 Rektora UMK z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie funkcjonowania BIP w UMK, 7) Zarządzenie nr 10 Rektora UMK z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie zasad realizacji stron Mikołaja Kopernika, 8) Pismo Okólne nr 1 z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 9) Obwieszczenie nr 6 Rektora UMK z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 10) Obwieszczenie nr 2 Rektora z UMK z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie kierunków polityki kadrowej oraz zasad i trybu zatrudniania nauczycieli akademickich w UMK. 4. Monitorowanie i ocena: funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej w UMK w Toruniu, 2) Zarządzenie nr 156 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kontroli Zarządczej w UMK, 3) Zarządzenie nr 160 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w UMK, 13

14 4) Zarządzenie nr 159 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych UMK za rok poprzedni. 5. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej: funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej w UMK w Toruniu. 6. Samoocena: funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej w UMK w Toruniu. 7. Audyt wewnętrzny: funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej w UMK w Toruniu, 2) Zarządzenie nr 45 Rektora UMK z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie funkcjonowania audytu wewnętrznego w UMK, 3) Zarządzenie nr 173 Rektora UMK z dnia 7 grudnia 2009 r. Regulamin Organizacyjny UMK, 4) Zarządzenie nr 33 Rektora UMK z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie Regulaminu Audytu Wewnętrznego w UMK, 5) Zarządzenie nr 14 Rektora UMK z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie powołania Działu Audytu Wewnętrznego. 8. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej: funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej w UMK w Toruniu, 2) Zarządzenie nr 159 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych UMK za rok poprzedni. Dział Organizacji UMK Lipiec 2012 r. 14

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W Załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej I poziomu w Starostwie Powiatowym w Pułtusku DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 29 października 2014 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 29 października 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 205 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 października 2014 r. w sprawie trybu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło, wzorów

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 93/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w. 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 czerwca 2008 roku

Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 czerwca 2008 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO-0130/42/2008 Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 czerwca 2008 roku w sprawie: organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 81. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 10 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 10 czerwca 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 81 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie trybu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło, wzorów druków

Bardziej szczegółowo

REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ

REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2012/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 2 stycznia 2012 r. REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ (stan aktualny na dzień 30 czerwca 2012 r.) I. ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 203/14-15 Rektora APS z dnia 17 lutego 2015 r. Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 1. Zbiór wskazówek do

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ

DOKUMENTACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0161/09/2010 Dyrektora Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie z dnia 18.03.2010r. DOKUMENTACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ w Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie S t r o n a 1.... (pieczęć miejskiej jednostki organizacyjnej ) SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013 W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie I. Działania podjęte

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Nr 1. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE Nr 1. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 139 OBWIESZCZENIE Nr 1 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wysokości czesnego za drugi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Skarbowym w Otwocku. 1.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Skarbowym w Otwocku. 1. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego, wydanych Skarbowym w Otwocku przez Naczelnika Urzędu 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 19 listopada 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 10/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 19 listopada 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 10/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw i upoważnień oraz prowadzenia ich rejestru Działając na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 92/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Garwolinie 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 54. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 31 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 54. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 31 marca 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 54 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Na

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 91/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. 1. Zarządzenie: Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 25 lutego 2011 roku

Zarządzenie Nr 15/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 25 lutego 2011 roku BR. 082-1/2011 Zarządzenie Nr 15/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zasad i trybu działania kontroli zarządczej Na podstawie art. 69 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. GOSPODARKA FINANSOWA

1. GOSPODARKA FINANSOWA Załącznik Nr 5 do Regulaminu Kontroli Zarządczej w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu WYKAZ AKTÓW REGULUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU (podstawowy element dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Załącznik do uchwały Nr 000-2/9/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu

Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28.04.2010 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej Na podstawie art. 53 w zw. z art.

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II Organizacja wewnętrzna

DZIAŁ II Organizacja wewnętrzna - 5 - DZIAŁ II Organizacja wewnętrzna Rozdział 1 Struktura jednostek administracyjnych 5 Administrację Uczelni tworzą: 1) jednostki administracyjne i samodzielne stanowiska pracy w pionie Rektora i prorektorów,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 31 grudnia 2010 r. ISSN 1640-6583 Nr 9B Poz. 228 ZARZĄDZENIE NR 54 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ 1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Po zapoznaniu się z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231/2015

Zarządzenie Nr 231/2015 Zarządzenie Nr 231/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Mieście Czeladź Na podstawie art.69 ust.1 pkt 2 i pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 154 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 roku

Załącznik do zarządzenia nr 154 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 roku Załącznik do zarządzenia nr 154 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 roku Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych

Bardziej szczegółowo

Program Zapewnienia Jakości Kształcenia PWSZ w Raciborzu

Program Zapewnienia Jakości Kształcenia PWSZ w Raciborzu Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu Nr 80/2008 z dnia 5 czerwca 2008r. PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Program Zapewnienia Jakości Kształcenia PWSZ w Raciborzu Racibórz, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 1/2013/2014 Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 1 Ilekroć w niniejszych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kontroli Zarządczej

Regulamin Kontroli Zarządczej Regulamin Kontroli Zarządczej A. Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 23/2010 Ustalenia niniejszego regulaminu dotyczą sposobu organizacji i zasad przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 / 2008 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 13 / 2008 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 lipca 2008 r. Zarządzenie Nr 13 / 2008 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie: Biuletynu Informacji Publicznej Na podstawie: -) art. 66 ust. 1 i ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Procedura ankietyzacji

Procedura ankietyzacji Załącznik do zarządzenia nr 25/2013 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 30 października 2013r. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu NAZWA PROCEDURY Procedura ankietyzacji Data zatwierdzenia: 30.10.2013r.

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 15 /12 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-46/2012

ZARZĄDZENIE R-46/2012 ZARZĄDZENIE R-46/202 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 3 września 202 r. w sprawie: powołania Biura Rektora Politechniki Radomskiej. Na podstawie: - art. 66 ust. 2 pkt 4)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia r.

Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia r. Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie określenia organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI 1/ ZARZĄDZANIE ZASOBAMI.1 Zapewnienie zasobów Kierownictwo PWSZ w Elblągu określa i zapewnia zasoby niezbędne do utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz do spełniania wymagań

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 59/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

Standardy kontroli zarządczej

Standardy kontroli zarządczej Zespół Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Standardy kontroli zarządczej Podstawa prawna: 1. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240). 1 Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Dział V ZARZĄDZANIE MIENIEM I FINANSAMI UCZELNI. ADMINISTRACJA UCZELNI. Rozdział 1 Mienie, przychody Uczelni. Oddział 1 Mienie Uczelni

Dział V ZARZĄDZANIE MIENIEM I FINANSAMI UCZELNI. ADMINISTRACJA UCZELNI. Rozdział 1 Mienie, przychody Uczelni. Oddział 1 Mienie Uczelni Dział V ZARZĄDZANIE MIENIEM I FINANSAMI UCZELNI. ADMINISTRACJA UCZELNI Rozdział 1 Mienie, przychody Uczelni Oddział 1 Mienie Uczelni 50 1. Mienie Uczelni obejmuje własność i inne prawa majątkowe. 2. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Rozporządzenie MNiSW z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradni Alergii Oddechowych dla Studentów. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradni Alergii Oddechowych dla Studentów. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 83 Senatu UMK z dnia 19 czerwca 2012 r. STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradni Alergii Oddechowych dla Studentów ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

2 Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają: 1. Procedura Procedura kontroli zarządczej obowiązująca w Miejskiej Bibliotece

2 Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają: 1. Procedura Procedura kontroli zarządczej obowiązująca w Miejskiej Bibliotece Zarządzenie nr 12/11 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Władysława Studenckiego w Bytomiu z dnia 15-09 - 2011 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli zarządczej w Miejskiej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 553 Senatu UZ z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU

Załącznik do uchwały nr 553 Senatu UZ z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU Załącznik do uchwały nr 553 Senatu UZ z dnia 27.01.2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU Spis treści ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2 STRUKTURA WYDZIAŁU I

Bardziej szczegółowo

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor. mgr inż. Jerzy Bryś

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor. mgr inż. Jerzy Bryś Zarządzenie nr 71/10/2010 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie z dnia 25 października 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II Strona 1 z 5 Opracował Sprawdził Zatwierdził Ewa Flis Halina Gąsior Pełnomocnik ds. SZJ Ewa Flis Wójt Gminy Edwin Gortat 25.10.2011r.... 25.10.2011r.... 25.10.211r.... 25.10.2011r.... data podpis data

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 6 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 6.1 Zapewnienie zasobów

KSIĘGA JAKOŚCI 6 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 6.1 Zapewnienie zasobów 1/ ZARZĄDZANIE ZASOBAMI.1 Zapewnienie zasobów Kierownictwo PWSZ w Elblągu określa i zapewnia zasoby niezbędne do utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz do spełniania wymagań

Bardziej szczegółowo

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Rozdział 1 Wydziały 35 1. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział. Poza siedzibą Uczelni mogą być tworzone wydziały zamiejscowe. 2. Wydziały tworzy,

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 84/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII 10.12/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 września 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXIII 10.12/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 września 2013 r. UCHWAŁA Nr XXIII 10.12/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie studiów podyplomowych i kursów dokształcających Na podstawie art. 62 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia

Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia 10.12.2010 Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej z dnia 21.11.2011 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Zarządzenie nr 98/2012 Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Na podstawie art. 53 ust. 1, art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 13 ZARZĄDZENIE NR 16 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 13 ZARZĄDZENIE NR 16 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 27 marca 2014 r. ccccc DZIENNIK URZĘDOWY AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 13 ZARZĄDZENIE NR 16 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 101/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 5 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 101/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 5 września 2014 r. Zarządzenie Nr 101/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 5 września 2014 r. w sprawie procedury rozliczania oraz terminów zapłaty wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych i umów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Regulacje wewnętrzne Uchwała Nr 1/2012 Senatu Politechniki Koszalińskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 września 2011 roku

Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 września 2011 roku Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 września 2011 roku w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 82/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

Kwestionarisz samooceny

Kwestionarisz samooceny Kwestionarisz samooceny 1) Przynajmniej raz w roku należy przeprowadzić samoocenę systemu kontroli zarządczej przez osoby zarzadzające, tj. Dyrektora jednostki, Kierowników jednostek organizacyjnych. Proces

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku za 2015 r.

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku za 2015 r. Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku za 2015 r. W celu wdrożenia Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych w OPS w Pruchniku ustalono

Bardziej szczegółowo

1. GOSPODARKA FINANSOWA

1. GOSPODARKA FINANSOWA WYKAZ AKTÓW REGULUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO w RACIBORZU ul. Klasztorna 9 (podstawowy element dokumentacji kontroli zarządczej) 1. GOSPODARKA FINANSOWA 1) Ustawa o finansach

Bardziej szczegółowo

publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole

publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ Podstawa prawna: Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU R E G U L A M I N ARCHIWUM UNIWERSYTECKIEGO na podstawie 19 ust. 1 Statutu U M K Senat u c h w a l a, co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Archiwum Uniwersyteckie,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach UDA-POKL.07.02.

Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach UDA-POKL.07.02. Zarządzenie nr 29 / 2011 z dnia 20 maja 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie realizacji Projektu pt. Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2006 roku

Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2006 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO-0130/14/2006 Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2006 roku w sprawie: ochrony danych osobowych przetwarzanych w Uniwersytecie Jagiellońskim Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-8/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 19 stycznia 2009 r.

Zarządzenie Nr R-8/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 19 stycznia 2009 r. Zarządzenie Nr R-8/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk odbywanych przez studentów Politechniki Lubelskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu kontroli zarządczej Sądu Okręgowego w Krakowie. Zarządzenia, procedury, instrukcje, wytyczne i inne dokumenty

Dokumentacja systemu kontroli zarządczej Sądu Okręgowego w Krakowie. Zarządzenia, procedury, instrukcje, wytyczne i inne dokumenty Załącznik nr 3 Do Zasad Kontroli Zarządczej Sądu Okręgowego w Krakowie Dokumentacja systemu kontroli zarządczej Sądu Okręgowego w Krakowie Obszar Zarządzenia, procedury, instrukcje, wytyczne i inne dokumenty

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 124 Rektora UMK z dnia 19 października 2010 r. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych 1. Cel i zakres W związku z prowadzoną działalnością, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY ZARZĄDZENIE NR 50/2009 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 8 lipca 2009 r.

TEKST UJEDNOLICONY ZARZĄDZENIE NR 50/2009 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 8 lipca 2009 r. TEKST UJEDNOLICONY ZARZĄDZENIE NR 50/2009 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim form kształcenia Zmiany: - Zarządzenie nr 90/2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 roku DO-0130/18/2013 Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych Na podstawie art. 66 ust. 2

Bardziej szczegółowo

5 Kierownicy jednostek organizacyjnych w ramach wykonywanych zadań obronnych zobowiązani są do:

5 Kierownicy jednostek organizacyjnych w ramach wykonywanych zadań obronnych zobowiązani są do: Zarządzenie Nr 21/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ranach powszechnego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-17/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 5 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE R-17/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 5 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE R-17/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie: 1) utworzenia Stanowiska Pracy ds. Wydziałowych Budżetów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku 75.0200.97.2015 Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Symbol: Data: WSZJK-USOS-BL 15.03.2011 r. Procedura. Wydanie: Stron: I 9

Symbol: Data: WSZJK-USOS-BL 15.03.2011 r. Procedura. Wydanie: Stron: I 9 Załącznik do Uchwały nr 48 RW z dnia 15 marca 2011r. Procedura Symbol: Data: WSZJK-USOS-BL 15.03.2011 r. Wydanie: Stron: I 9 DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU STUDIÓW OD IMMATRYKULACJI DO MOMENTU ZALICZENIA OSTATNIEGO

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), ZARZĄDZENIE NR 4 / 2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

funkcjonowania kontroli zarządczej w... w r. ARKUSZ SAMOOCENY Uwagi Odpowiedzi TAK NIE 1.1. Przestrzeganie wartości etycznych Lp.

funkcjonowania kontroli zarządczej w... w r. ARKUSZ SAMOOCENY Uwagi Odpowiedzi TAK NIE 1.1. Przestrzeganie wartości etycznych Lp. Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 13 505 Poz. 67 Za³¹cznik do decyzji nr 250 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 grudnia 2010 r. ARKUSZ SAMOOCENY funkcjonowania kontroli zarządczej w....

Bardziej szczegółowo

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R - 14/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-4/1/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 38 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 27 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 38 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 27 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 38 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie realizacji działania kontroli zarządczej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

1) Politechnika Politechnika Gdańska w Gdańsku,

1) Politechnika Politechnika Gdańska w Gdańsku, Załącznik do Zarządzenia Rektora PG nr 24/2015 z 28 września 2015 r. Wykaz informacji oraz zbiór zasad przekazywania i publikowania informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę i zasady działania Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-16/12 Warszawa, dnia 23 stycznia 2013 roku PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 1. Planowane zadania zapewniające Lp Temat planowanego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 126/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 126/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 126/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2011 w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej.

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2011 w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej. Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2011 w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej. W celu wdrożenia Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych w Starostwie

Bardziej szczegółowo

5. Dla kandydatów do zatrudnienia spoza Uniwersytetu, którzy będą zatrudniani w grupie

5. Dla kandydatów do zatrudnienia spoza Uniwersytetu, którzy będą zatrudniani w grupie Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów badawczych krajowych finansowanych

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 27 stycznia 2011 roku

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 27 stycznia 2011 roku Zarządzenie Nr 2/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki ogólnouczelnianej Uniwersyteckie Centrum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia i jego doskonalenia na

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 2 UCHWAŁA NR 7 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w kadencji 2016-2020 Na podstawie 75 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Procedura badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych

Procedura badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych Procedura badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych Załącznik 1a do Zarządzenia Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku 1. Cel Celem procedury jest przeprowadzenie badania i zebranie opinii

Bardziej szczegółowo