Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu"

Transkrypt

1 Informator Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

2 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego Jarosław tel Redakcja i fotografie: mgr Magdalena Bojarska Informator powstał w oparciu o materiały przygotowane przez jednostki PWSTE w Jarosławiu DOŁĄCZ DO NAS DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! Punkt Rekrutacyjny znajduje się w Bibliotece PWSTE w Jarosławiu! ul. Czarnieckiego 16, Jarosław, tel Jarosław 2014 ISBN

3 Spis treści Słowo wstępne JM Rektora PWSTE w Jarosławiu prof. nadzw. dra hab. Wacława Wierzbieńca...5 Rekrutacja krok po kroku...7 Zasady rekrutacji...10 Prezentacja oferty dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu...14 Instytut Humanistyczny PEDAGOGIKA, FILOLOGIA ANGIELSKA...14 Kierunek: PEDAGOGIKA...15 Kierunek: FILOLOGIA...16 Instytut Stosunków Międzynarodowych ADMINISTRACJA, EUROPEISTYKA, TURYSTYKA I REKREACJA...18 Kierunek: ADMINISTRACJA...19 Kierunek: EUROPEISTYKA...20 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA...21 Instytut Ochrony Zdrowia PRACA SOCJALNA, PIELĘGNIARSTWO, KOSMETOLOGIA...24 Kierunek: PRACA SOCJALNA...25 Kierunek: PIELĘGNIARSTWO...26 Kierunek: KOSMETOLOGIA...27 Instytut Inżynierii Technicznej BUDOWNICTWO, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, GEODEZJA I KARTOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA...28 Kierunek: BUDOWNICTWO...29 Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA...30 Kierunek: GEODEZJA I KARTOGRAFIA...31 Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA...32 Kierunek: INFORMATYKA...33 Instytut Ekonomii i Zarządzania BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, ZARZĄDZANIE...34 Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE...35 Kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ...36 Kierunek: ZARZĄDZANIE I i II stopień...37 Działalność studencka...40 Studia podyplomowe...42 Atuty studiów...43 Program Erasmus Jednostki międzyinstytutowe PWSTE w Jarosławiu...46 Studium Języków Obcych...47 Studium Wychowania Fizycznego

4 4

5 Słowo wstępne JM Rektora PWSTE w Jarosławiu prof. nadzw. dra hab. Wacława Wierzbieńca Droga Młodzieży, zdaję sobie sprawę, że zbliża się najważniejszy dla Was czas wyboru kierunku studiów oraz uczelni i miasta, z którymi złączycie kilka najbliższych lat swojego życia. Tradycyjnie i w tym roku mam przyjemność zaprezentować ofertę Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno- -Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Chciałbym Was gorąco zaprosić do rozpoczęcia studiów i zdobywania wiedzy oraz doświadczenia w jarosławskiej Uczelni, której jestem Rektorem. O wyjątkowości naszej bogatej oferty dydaktycznej świadczy jej różnorodność oraz fakt, że stanowi największą na Podkarpaciu publiczną Uczelnię zawodową. Jesteśmy nowocześni, stawiamy na współpracę z lokalnym środowiskiem oraz rozwój studentów, dbając o ich przyszłość. W pięciu Instytutach PWSTE w Jarosławiu: Ekonomii i Zarządzania, Humanistycznym, Ochrony Zdrowia, Stosunków Międzynarodowych i Inżynierii Technicznej proponujemy studentom kształcenie na 29 specjalnościach w ramach 16 kierunków studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, zarządzanie, administracja, europeistyka, turystyka i rekreacja, filologia angielska, pedagogika, kosmetologia, pielęgniarstwo, praca socjalna (3-letnie studia licencjackie stacjonarne bezpłatne i niestacjonarne) oraz budownictwo, elektronika i telekomunikacja, geodezja i kartografia, informatyka, gospodarka przestrzenna (3,5-letnie studia inżynierskie stacjonarne bezpłatne i niestacjonarne). Do dotychczasowej oferty wprowadziliśmy dwuletnie uzupełniające studia magisterskie na kierunku zarządzanie w systemie stacjonarnym (bezpłatne) i niestacjonarnym. Tworzymy zaplecze znakomitych specjalistów, którzy, dzięki uzyskaniu fachowej wiedzy i konkretnych umiejętności zawodowych, zadbają o rozwój regionu i kraju. Jestem głęboko przekonany, że w naszej Uczelni znajdziecie Państwo bardzo dobre warunki do pogłębiania wiedzy niezbędnej do pracy w wymarzonym zawodzie. Zdobywanie kwalifikacji to jednak nie tylko nauka, ale także aktywność na płaszczyźnie rozwijania swoich zainteresowań w prężnie działających prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec organizacjach studenckich i kołach naukowych realizujcie zatem swoje pasje z nami! Przygotowaliśmy dla Was bogaty pakiet stypendiów w formie pomocy socjalnej dla studentów w trudnej sytuacji materialnej, ale też za dobre wyniki w nauce. Chcemy Wam częściowo pomóc w pokrywaniu wydatków związanych ze studiami w naszej Uczelni. Możecie liczyć na różnorodne metody wsparcia, do których należą: stypendium socjalne oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów, ale też stypendium specjalne dla niepełnosprawnych oraz jednorazowa zapomoga. Istotny do rozważenia wydaje się być fakt, że studia w Jarosławiu związane są z niższymi niż w pozostałych regionach Polski kosztami utrzymania. Ponadto współpracujemy z wieloma uczelniami zagranicznymi. W ramach programu Erasmus+ nasi studenci i pracownicy wyjeżdżają na studia za granicę, do wszystkich krajów Unii Europejskiej. Do Waszej dyspozycji jest Akademickie Biuro Karier z Inkubatorem Przedsiębiorczości, gdzie znajdziecie oferty pracy i staży oraz praktyczną pomoc i porady związane z przygotowaniem CV i listów motywacyjnych. Z myślą o Państwa oczekiwaniach poszerzamy naszą ofertę dydaktyczną, wprowadzając odpowiadające zmianom na rynku pracy kierunki. Ponadto PWSTE w Jarosławiu dysponuje komfortowymi akademikami oraz bogatą infrastrukturą sportową. Posiadamy nowoczesny i najbardziej malowniczy Kampus na Podkarpaciu, a na jego terenie multimedialną bibliotekę, halę sportową, siłownię i salę fitness oraz korty tenisowe i uczelniane boisko sportowe do piłki nożnej, koszykówki, a także siatkówki czy studio ćwiczeń rehabilitacyjno-rekreacyjnych. Dołącz do nas zostań studentem Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu! prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 5

6 STUDIA MAGISTERSKIE II STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STACJONARNE (bezpłatne) I NIESTACJONARNE 2 LATA (4 SEMESTRY) 16 kierunków 29 specjalności STUDIA LICENCJACKIE I STOPNIA STACJONARNE (BEZPŁATNE) I NIESTACJONARNE 3 LATA (6 SEMESTRÓW) PEDAGOGIKA FILOLOGIA ANGIELSKA ADMINISTRACJA EUROPEISTYKA TURYSTYKA I REKREACJA PIELĘGNIARSTWO KOSMETOLOGIA PRACA SOCJALNA ZARZĄDZANIE FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA INŻYNIERSKIE I STOPNIA STACJONARNE (BEZPŁATNE) I NIESTACJONARNE 3,5 ROKU (7 SEMESTRÓW) 6 BUDOWNICTWO ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA GEODEZJA I KARTOGRAFIA GOSPODARKA PRZESTRZENNA INFORMATYKA

7 Rekrutacja krok po kroku NASZE STUDIA SĄ BEZPŁATNE A ZASADY REKRUTACJI PROSTE! Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczeni będą kandydaci, którzy: dokonają rejestracji w punkcie rekrutacyjnym PWSTE w Jarosławiu lub w systemie elektronicznym IRKA dokonają opłaty rekrutacyjnej przedłożą w punkcie rekrutacyjnym wymagane dokumenty Niedopełnienie przez kandydata tej czynności jest równoznaczne z rezygnacją przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego. 7

8 8

9 Dzień Otwarty PWSTE w Jarosławiu 26 lutego 2014 r. 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 Prezentacja oferty dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu Instytut Humanistyczny PEDAGOGIKA, FILOLOGIA ANGIELSKA ul. Pruchnicka Jarosław tel

15 Kierunek: PEDAGOGIKA Studia licencjackie I stopnia stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne 3 lata (6 semestrów) Specjalności, których wyboru studenci dokonują w trakcie pierwszego roku studiów: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna resocjalizacja wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim Absolwenci pedagogiki będą mogli podjąć pracę (w zależności od ukończonej specjalności): w przedszkolach i szkołach podstawowych jako nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego w placówkach terapeutycznych, resocjalizacyjnych i opiekuńczo-resocjalizacyjnych w ośrodkach pomocy społecznej w działach socjalnych i personalnych firm w instytucjach i firmach organizujących czas wolny w szkołach i studenckich biurach karier w centrach pomocy rodzinie w organizacjach pozarządowych biorących udział w programach aktywnej walki z bezrobociem oraz w jednostkach policji i straży miejskiej 15

16 Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: filologia angielska Studia licencjackie I stopnia stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne 3 lata (6 semestrów) Specjalizacje: nauczycielska, tłumaczeniowa, język angielski w biznesie i multimediach Absolwent specjalności filologia angielska o specjalizacji tłumaczeniowej posiada funkcjonalną znajomość języka angielskiego i umiejętności w zakresie przekładu. Absolwent będzie mógł podjąć pracę: w administracji rządowej i samorządowej w firmach, przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych jako pracownik służb celnych, straży granicznej oraz w organizacjach pozarządowych jako pracownik branży turystycznej jako redaktor lub adiustator w wydawnictwach i instytucjach kulturalnych w sektorze usług jako asystent językowej obsługi instytucji i w innych organizacjach, instytucjach, jednostkach gospodarczych 16 Absolwent specjalności filologia angielska o specjalizacji nauczycielskiej będzie mógł podjąć pracę jako nauczyciel języka angielskiego w przedszkolach oraz szkołach podstawowych.

17 17

18 Instytut Stosunków Międzynarodowych ADMINISTRACJA, EUROPEISTYKA, TURYSTYKA I REKREACJA ul. Pruchnicka Jarosław tel

19 Kierunek: ADMINISTRACJA Studia licencjackie stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne 3 lata (6 semestrów) Kształcenie na kierunku administracja jest skoncentrowane na przygotowaniu absolwenta do pracy w szeroko rozumianej administracji. W odpowiedzi na stale rosnące wymagania rynku pracy i oczekiwania wobec potencjalnych pracowników administracji publicznej PWSTE w Jarosławiu stworzyła program studiów pozwalający słuchaczom na przyswojenie szerokiej wiedzy m.in. z zakresu uregulowań prawnych dotyczących działalności w obszarze polskiej administracji publicznej, zagadnień systemu prawnego Unii Europejskiej, organizacji i zasad funkcjonowania instytucji finansowych, sądownictwa, prawa gospodarczego, prawa pracy z uwzględnieniem statusu pracowników administracji samorządowej, rządowej i służby cywilnej. W programie studiów położono również duży nacisk na zagadnienia dotyczące gospodarowania podmiotami publicznymi, zarządzania kadrami i polityki rozwoju regionalnego. Treści kształcenia obejmują ponadto kwestie finansów publicznych i samorządu terytorialnego, a także problematykę dotyczącą polityki strukturalnej i sposobów jej finansowania w Unii Europejskiej. Celem kształcenia na kierunku administracja jest kreowanie pożądanych zachowań pracowników szeroko rozumianej służby publicznej w oparciu o obowiązujące normy prawne i przygotowanie absolwentów do efektywnego realizowania kompetencji w ramach przydzielonych zadań. Kształcenie przyszłych pracowników administracji publicznej oparte jest na przekazaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych urzeczywistniających właściwe praktyki administracyjne. Absolwenci przygotowani są ponadto do sprawnego i prawidłowego zarządzania oraz wykonywania zadań w jednostkach niepublicznych. Po ukończeniu studiów na kierunku administracja absolwent: posiada gruntowne przygotowanie do pracy na wszelkich stanowiskach urzędniczych w administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej; nabywa wiedzę z zakresu prawa i ekonomii niezbędną do realizacji zadań publicznych; potrafi interpretować przepisy prawne regulujące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych administracji publicznej; posiada wiedzę z zakresu zarządzania personelem i finansami jednostek administracji publicznej; nabywa wiedzę z zakresu odpowiedzialności za działania administracji publicznej. 19

20 Kierunek: EUROPEISTYKA Studia licencjackie I stopnia stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne 3 lata (6 semestrów) Nasi studenci wyjeżdżają na staże do UE, spotykają się z europarlamentarzystami, przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej oraz przedstawicielami instytucji europejskich i organizacji działających na rzecz integracji europejskiej. Specjalności: administracja europejska, obsługa ruchu granicznego, lobbing i doradztwo międzynarodowe, gospodarowanie środkami funduszy europejskich Absolwent europeistyki będzie przygotowany do pracy: w izbie celnej w straży granicznej w instytucjach Unii Europejskiej w krajowej administracji rządowej i samorządowej w organizacjach pozarządowych w firmach konsultingowych w przedsiębiorstwach międzynarodowych w biurach projektowych 20

21 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA Studia licencjackie I stopnia stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne 3 lata (6 semestrów) Proponujemy Ci obozy przetrwania, wycieczki rowerowe, wyprawy górskie, wspinaczkę, spływy kajakowe, a także zwiedzanie zabytków i odkrywanie tajemnic naszej kultury oraz wakacyjne praktyki w Grecji. Specjalności: gospodarka turystyczna i hotelarstwo, animacja w turystyce i rekreacji, dziedzictwo kulturowe, agroturystyka, turystyka międzynarodowa, turystyka uzdrowiskowa Absolwent turystyki i rekreacji będzie przygotowany do pracy: w biurach obsługi ruchu turystycznego i rekreacji w hotelach, domach wypoczynkowych oraz ośrodkach rekreacyjnych w działach kultury i turystyki administracji rządowej i samorządowej po ukończonych kursach może zostać pilotem wycieczek, wychowawcą lub kierownikiem placówek wypoczynku dzieci i młodzieży 21

22 22

23 23

24 Instytut Ochrony Zdrowia PRACA SOCJALNA, PIELĘGNIARSTWO, KOSMETOLOGIA ul. Czarnieckiego Jarosław tel./fax

25 Kierunek: PRACA SOCJALNA Studia licencjackie I stopnia stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne 3 lata (6 semestrów) Studiując na kierunku praca socjalna staniesz się zaradnym, kreatywnym specjalistą w zakresie aktywnej oraz skutecznej pracy dla drugiego człowieka w dziedzinie pomocy społecznej. Zdobyta wiedza filozoficzna, socjologiczna, psychologiczna oraz praktyczne umiejętności z obszaru komunikacji interpersonalnej pozwalają na skuteczne poznawanie istoty ludzkich zachowań i procesów społecznych. W czasie toku nauki student uczy się dokonywać diagnoz oraz stosować metody, techniki i środki służące rozwiązywaniu problemów. Kierunek polecamy wszystkim otwartym na ludzi i ich problemy, posiadającym umiejętności wczuwania się w położenie innych. Niezbędną właściwością tego zawodu jest łatwość nawiązywania kontaktów społecznych, umiejętność postępowania z ludźmi, przekonywania ich i nakłaniania do zmiany postaw, zachowań, do podjęcia określonych działań, zmiany modelu życia. Planowane specjalności: doradca socjalny i asystent rodziny asystent osoby starszej i/lub niepełnosprawnej Jak kształcimy: Program studiów pierwszego stopnia z zakresu pracy socjalnej został tak skonstruowany, aby wyposażyć studentów w gruntowną interdyscyplinarną wiedzę o wielowymiarowym funkcjonowaniu człowieka. Absolwent tego kierunku będzie dysponował wiedzą filozoficzną, socjologiczną, psychologiczną i medyczną, która pozwoli mu zgłębić podstawy funkcjonowania człowieka w życiu społecznym. Natomiast wiedza przyrodnicza da mu podstawy do zrozumienia relacji: człowiek środowisko i umożliwi zrozumienie procesów zachodzących w organiźmie człowieka, gwarantujących jego dobre funkcjonowanie biologiczne, psychiczne i społeczne. Z kolei wiedza ekonomiczna i prawnicza pozwoli bardziej zrozumieć mechanizmy rzutujące na system podziału i działalności służb społecznych oraz ich formalno-prawne aspekty instrumentalizmu. Sylwetka Absolwenta: Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku praca socjalna będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia, nabywając wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, umożliwiające dobre przygotowanie do podjęcia pracy w charakterze pracownika socjalnego jako doradca socjalny i asystent rodziny lub jako asystent osoby starszej i niepełnosprawnej, w różnego rodzaju instytucjach pomocy społecznej, takich jak: regionalne, powiatowe i gminne ośrodki pomocy społecznej schroniska dla bezdomnych, ciężarnych matek, ofiar przemocy ośrodki opiekuńczo-adaptacyjne zakłady opiekuńczo-lecznicze świetlice środowiskowe i terapeutyczne domy pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie placówki poradnictwa rodzinnego jednostki organizacyjne do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu ośrodki wsparcia, placówki dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów ośrodki samopomocy szpitale specjalistyczne zakłady karne ośrodki dla uchodźców organizacje pozarządowe zajmujące się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom społecznym prywatne praktyki pracy socjalnej (świadczące usługi asystenckie, opiekuńcze, socjalne) 25

26 Kierunek: PIELĘGNIARSTWO Studia licencjackie I stopnia stacjonarne (bezpłatne) 3 lata (6 semestrów) i niestacjonarne (pomostowe): TYP A, D 1 rok (2 semestry) TYP C 1,5 roku (3 semestry) Jeżeli nie jesteś osobą obojętną, lubisz ludzi i czerpiesz radość z tego, że możesz komuś pomóc, powinieneś studiować pielęgniarstwo. Studia u nas to: wykwalifikowana kadra, bardzo dobra baza dydaktyczna, profesjonalne praktyki zawodowe, wspaniała atmosfera, wiedza i umiejętności, które pozwolą Ci pracować w zawodzie w Polsce i przygotują Cię do pracy za granicą. Myślisz o swojej przyszłości zawodowej w dziedzinie pielęgniarstwa i jesteś zainteresowana/y rozwojem własnej osobowości, kreatywności i samodzielności? Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu jest dla Ciebie! 26

27 Kierunek: KOSMETOLOGIA Studia licencjackie I stopnia stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne 3 lata (6 semestrów) Interesujesz się technikami makijażu? Tematyka pielęgnacji urody nie jest Ci obca? wybierz studia na kosmetologii w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Wykonuj zabiegi pielęgnacyjno-kosmetyczne, dowiedz się jak skutecznie przeciwdziałać starzeniu się skóry, pomagaj innym. Kosmetologia odpowiada na potrzeby współczesnego rynku pracy. To doskonała propozycja dla młodych, przedsiębiorczych ludzi, którzy myślą o otwarciu i prowadzeniu własnego salonu kosmetycznego czy gabinetu odnowy biologicznej lub pracy w polskich i zagranicznych firmach produkujących i dystrybuujących kosmetyki. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy: w salonach fryzjersko-kosmetycznych i odnowy biologicznej w gabinetach i poradniach fryzjersko-kosmetyczno-higienicznych w firmach i zakładach produkujących i dystrybuujących kosmetyki, środki higieniczne i sprzęt fryzjerski w laboratoriach, ośrodkach analizujących i oceniających jakość i wartość produktów fryzjerskich, kosmetycznych i higienicznych w hurtowniach i sklepach wyrobów fryzjersko-kosmetyczno- -higienicznych i sprzętu fryzjerskiego oraz w różnego rodzaju szkołach fryzjerskich, kosmetycznych i medyczno-farmaceutycznych o profilu kosmetyki lekarskiej 27

28 Instytut Inżynierii Technicznej BUDOWNICTWO, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, GEODEZJA I KARTOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INFORMATYKA ul. Czarnieckiego Jarosław tel

29 Kierunek: BUDOWNICTWO Studia inżynierskie I stopnia stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne 3,5 roku (7 semestrów) Jeśli chcesz z nami budować przyszłość, to proponujemy Ci wysokiej jakości studia inżynierskie dzięki kadrze dydaktycznej z tak renomowanej uczelni, jak Politechnika Krakowska. Światowej klasy fachowcy, doskonale wyposażone laboratoria i sprzęt najnowszej generacji sprawiają, że kształcimy najlepszych specjalistów, którym pracodawcy gwarantują zatrudnienie już w trakcie studiów. Absolwent kierunku budownictwo po ukończeniu studiów może podjąć pracę: w biurach projektowych w wykonawczych przedsiębiorstwach budowlanych w przedsiębiorstwach inwestycyjnych w zarządach dróg w wydziałach gospodarki komunalnej w wytwórniach materiałów dla drogownictwa w przedsiębiorstwach produkcji i dystrybucji materiałów budowlanych w służbach inwestycyjnych budownictwa mieszkaniowego i ogólnego 29

30 Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Studia inżynierskie I stopnia stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne 3,5 roku (7 semestrów) Studiuj ambitnie! wybierz elektronikę i telekomunikację! Najlepsza kadra dydaktyczna z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Politechniki Lubelskiej, nowoczesne i doskonale wyposażone laboratoria, a także czterotygodniowa praktyka zawodowa realizowana w renomowanych przedsiębiorstwach gwarantują odpowiedni poziom kwalifikacji zawodowych absolwenta. Absolwenci elektroniki i telekomunikacji będą przygotowani do pracy: w przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych w firmach zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem systemów oraz sieci komputerowych w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt elektroniczny dla potrzeb sieci korporacyjnych, systemów militarnych, antyterrorystycznych, systemów automatyki i robotyki, specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej czy medycznej i rehabilitacyjnej w małych i dużych przedsiębiorstwach oferujących usługi telekomunikacyjne, w tym usługi multimedialne i łączności bezprzewodowej a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, użytkowania oraz serwisu sprzętu i urządzeń elektronicznych, telekomunikacyjnych i teleinformatycznych 30

31 Kierunek: GEODEZJA I KARTOGRAFIA Studia inżynierskie I stopnia stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne 3,5 roku (7 semestrów) Jeśli masz wyobraźnię przestrzenną i posiadasz umiejętność logicznego myślenia, a przy tym doskonale orientujesz się w terenie i lubisz pracę na otwartej przestrzeni to geodezja i kartografia jest kierunkiem dla Ciebie. Naszym studentom oferujemy dostęp do nowoczesnego sprzętu pomiarowego, wiele godzin praktycznej nauki, doskonale wyposażone sale dydaktyczne, a przede wszystkim najlepszą kadrę dydaktyczną z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Absolwent geodezji i kartografii będzie przygotowany do: pracy w firmach geodezyjnych w kraju i za granicą prowadzenia własnego przedsiębiorstwa geodezyjnego samodzielnego wykonywania usług geodezyjnych (po uzyskaniu niezbędnych państwowych uprawnień geodezyjnych) pracy w administracji samorządowej wszystkich szczebli oraz w szkolnictwie zawodowym 31

32 Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Studia inżynierskie I stopnia stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne 3,5 roku (7 semestrów) Chcesz wziąć udział w formułowaniu strategii rozwoju gmin, miast i regionów? Interesuje Cię efektywne zarządzanie przestrzenią, zasobami naturalnymi i nieruchomościami? Pragniesz uczestniczyć w ochronie i kształtowaniu środowiska i dziedzictwa kulturowego? Marzysz o kształtowaniu infrastruktury i inwestycji proekologicznych? Po studiach można podjąć pracę: w biurach projektowych w jednostkach administracji samorządowej i rządowej w agencjach rozwoju w agencjach nieruchomości w firmach konsultingowych i doradczych oraz w innych firmach otoczenia biznesu związanych z gospodarowaniem przestrzenią Zajęcia prowadzą wykładowcy z Politechniki Krakowskiej, AGH i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent kierunku gospodarka przestrzenna jest przygotowany do: sporządzania analiz zagospodarowania przestrzennego uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju współpracy w opracowywaniu programów rewitalizacji współuczestniczenia w opracowywaniu planów rozwoju euroregionów współpracy przy sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania w środowisko planowania rozwoju infrastruktury technicznej doradztwa w zakresie zarządzania gospodarką gruntami i nieruchomościami, przygotowywania ofert inwestycyjnych stosowania podstawowych narzędzi programów Systemu Informacji Geograficznej w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania przestrzenią 32

33 Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne 3,5 roku (7 semestrów) Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi technologiami, zapraszamy na informatykę. Nasza propozycja to nowoczesne laboratoria komputerowe, kursy i certyfikaty międzynarodowe, szkolenia, darmowe oprogramowanie, a przede wszystkim doskonała kadra naukowa z Politechniki Rzeszowskiej i Lubelskiej, AGH i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Te atuty pozwalają nam kształcić wysokiej klasy specjalistów, którzy bez trudu znajdują pracę na rynku regionalnym, krajowym i zagranicznym. Absolwent po ukończeniu studiów posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: obsługi i serwisu sprzętu informatycznego obsługi podstawowego oprogramowania narzędziowego oraz użytkowego oprogramowania w językach zarówno wysokiego, jak i niskiego poziomu wdrażania i zarządzania systemami informatycznymi w przedsiębiorstwach projektowania i administracji systemów baz danych wykorzystania usług sieciowych w komunikacji projektowania systemów informatycznych projektowania, instalowania, konfigurowania i administracji sieci komputerowych lokalnych i rozległych 33

34 Instytut Ekonomii i Zarządzania BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, ZARZĄDZANIE ul. Czarnieckiego Jarosław tel./fax

35 Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Studia licencjackie I stopnia stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne 3 lata (6 semestrów) Absolwent kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne będzie przygotowany do pracy: w służbach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, takich jak:»» Policja»» Straż Graniczna»» Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego»» Służba Celna»» Straż Pożarna»» Straż Ochrony Kolei»» Wojsko Polskie»» służby zarządzania kryzysowego»» Straż Miejska w firmach zajmujących się ochroną osób, mienia, obiektów w centrach operacji kryzysowych w organizacjach pozarządowych działających w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego, ochrony praw człowieka, zapobiegania przestępczości Swoje kwalifikacje zawodowe mogą podnosić RÓWNIEŻ OSOBY JUŻ ZATRUDNIONE w służbach i organach publicznych, zarówno rządowych, jak i samorządowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, zwłaszcza wobec pojawiających się zagrożeń nowego typu (np. cyberterroryzm, bioterroryzm). 35

36 Kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOSĆ Studia licencjackie I stopnia stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne 3 lata (6 semestrów) Kształcimy na trzech specjalnościach: 1. rachunkowość i audyt wewnętrzny 2. finanse przedsiębiorstw i controlling 3. bankowość i ubezpieczenia Po studiach będziesz przygotowany do pracy jako: główny księgowy specjalista do spraw księgowości i rachunkowości audytor wewnętrzny pracownik działu finansowego analityk gospodarczy doradca finansowy pracownik wydziału finansowego administracji rządowej i samorządowej Posiądziesz także kwalifikacje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i usługowej. Znajdziesz zatrudnienie: w bankach, urzędach skarbowych w zakładach ubezpieczeń, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych w biurach maklerskich, funduszach powierniczych, jako doradca finansowy, agent, broker ubezpieczeniowy, likwidator szkód majątkowych Jeżeli zależy Ci na zdobyciu fachowej wiedzy i umiejętności wyróżniających Cię na rynku pracy, studiuj na kierunku finanse i rachunkowość w PWSTE w Jarosławiu! 36

37 Kierunek: ZARZĄDZANIE Studia licencjackie I stopnia stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne 3 lata (6 semestrów) Specjalności: 1. zarządzanie jakością 2. zarządzanie nieruchomościami 3. zarządzanie firmą Miejsca, w których możesz pracować: przedsiębiorstwa o różnym profilu działalności (produkcyjne, handlowe, usługowe), firmy doradcze instytucje otoczenia biznesu organy administracji publicznej własna działalność gospodarcza instytucje zarządzające nieruchomościami firmy pośredniczące w obrocie nieruchomościami przedsiębiorstwa deweloperskie i budowlane Będziesz przygotowany do pracy m.in. jako: rzeczoznawca majątkowy pośrednik w obrocie nieruchomościami zarządca nieruchomości ekspert ds. organizacji i zarządzania samodzielny przedsiębiorca audytor jakości kontroler jakości produkcji specjalista ds. systemów zarządzania jakością doradca systemów zarządzania jakością Studia magisterskie uzupełniające II stopnia na kierunku zarządzanie stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne 2 lata (4 semestry) Moduły specjalnościowe dla studiów II stopnia (magisterskich): 1. zarządzanie marketingiem i sprzedażą 2. zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji 3. zarządzanie portfelem organizacji Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów predysponują absolwentów do zajmowania stanowisk menedżerskich, eksperckich i specjalistycznych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, grupach kapitałowych, jednostkach administracji publicznej oraz instytucjach non profit. 37

38 38

39 39

40 Działalność studencka Studenci PWSTE mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w organizacjach studenckich i kołach naukowych, które funkcjonują w ramach różnych kierunków i instytutów: 1. Uczelniany Samorząd Studencki 2. Akademicki Związek Sportowy 3. Duszpasterstwo Akademickie Gaudium 4. W Instytucie Ekonomii i Zarządzania a. Studenckie Koło Naukowe FOCUS b. Studenckie Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości KAPITAŁ c. Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego 5. W Instytucie Humanistycznym a. Studenckie Koło Naukowe Pedagogów i Terapeutów b. Literackie Koło Naukowe c. Chór Akademicki Appassionato 6. W Instytucie Inżynierii Technicznej a. Studenckie Koło Naukowe Informatyków b. Studenckie Koło Naukowe Geodetów POLIGON c. Studenckie Koło Naukowe Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu d. Koło Naukowe GEO-PLAN e. Koło Naukowe Elektronika i Telekomunikacja FOTON 7. Instytut Ochrony Zdrowia a. Studenckie Koło Naukowe PROMOTORZY ZDROWIA 8. Instytut Stosunków Międzynarodowych a. Studenckie Koło Naukowe Europeistów b. Studenckie Koło Naukowe NAUKA BEZ GRANIC c. Studenckie Koło Naukowe Marketingu Turystycznego d. Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Turystyką VOYAGER e. Klub PTTK 40

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 www.pwsz.nysa.pl 1 NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Spis treści Jeżeli szukasz informacji o:

Spis treści Jeżeli szukasz informacji o: Spis treści Jeżeli szukasz informacji o: Słowo od ektora...3 Warto wybrać Wałbrzych...4-7 Władze uczelni...8 Kilka słów o uczelni...9 Struktura uczelni... 10 Oferta dydaktyczna... 11-25 Kryteria kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego spis treści *Kliknij na nazwę, aby przejść do danego działu. R.01 S.03 R.02 S.04 R.03 S.14 R.04 S.26 R.05

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Kraków, ul. św. Filipa 17 INFORMATOR

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Kraków, ul. św. Filipa 17 INFORMATOR Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie Kraków, ul. św. Filipa 17 2000 INFORMATOR GAUDEAMUS IGITUR Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! Post iucundam iuventutem,

Bardziej szczegółowo

Prawa i Administracji

Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Informator rekrutacyjny 2014 2015 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 90-232 Łódź ul. Kopcińskiego 8/12 tel.: (42) 635 46 48 (42) 635 47 26 fax: (42) 635 47 85 e-mail: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo