Cel i zakres tematyczny szkolenia. Przygotowanie do podjęcia pracy w charakterze pracownika recepcji rejestracji medycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cel i zakres tematyczny szkolenia. Przygotowanie do podjęcia pracy w charakterze pracownika recepcji rejestracji medycznej"

Transkrypt

1 PROGRAM SZKOLENIA PRACOWNIK RECEPCJI REJESTRACJI MEDYCZNEJ 2 Podstawy obsługi komputera 3 Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy 4 Statystyka medyczna 5 Dokumentacja medyczna i archiwizacja dokumentów 6 Elektroniczny obieg dokumentów 7 Blok psychologiczno-aktywizujący 8 Pierwsza pomoc medyczna 9 Obsługa kasy fiskalnej 10 Kultura zawodu 11 Stres a zadowolenie klienta Cel główny szkolenia: Cel i zakres tematyczny szkolenia. Przygotowanie do podjęcia pracy w charakterze pracownika recepcji rejestracji medycznej Pozostałe cele szkolenia to nabycie umiejętności: racjonalnej organizacji pracy własnej organizacji pracy recepcji - rejestracji, przygotowywanie i organizacja pracy pracowników firmy spoza recepcji rejestracji, np. lekarzy obsługi kasy fiskalnej i sporządzania podstawowych dokumentów sprzedaży, stosowania narzędzi statystyki medycznej, sporządzania dokumentacji medycznej oraz jej archiwizowania, organizacji i korzystania z elektronicznego obiegu dokumentów, posługiwania się językiem angielskim, wyszukiwania, przetwarzanie i przekazywanie informacji w powierzonym zakresie, redagowania i opracowania korespondencji wychodzącej, korzystania z komputerowych programów użytkowych - szczególnie w zakresie nedytorów tekstu i korespondencji obsługiwania urządzeń i sprzętu technicznego stosowanego w pracy biurowej, tworzenie miłej atmosferę pracy i dbać o pozytywny imane firmy,

2 swobodnej pracy w środowisku Microsoft Windows, sprawnego korzystanie z edytora Microsoft Word dla redagowania i drukowania dokumentów umiejętnego korzystania z arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel dla wykonywania obliczeń i analizy danych, korzystania z poczty elektronicznej oraz Internetu. Celami szkolenia psychologiczno-aktywizacyjnego będzie : doskonalenie umiejętności nawiązywania relacji interpersonalnych, pracy w zespole, działań zadaniowych oraz funkcjonowania w rolach społecznych, umiejętność wykorzystywania technik automotywacji i automobilizacji; pozyskanie wiedzy na temat umiejętności pozwalających na określenie kompetencji zawodowych, przedstawienie zagadnień z zakresu selekcji i rekrutacji; opracowanie przez uczestników CV i listu motywacyjnego; umiejętność autoprezentacji i prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej; dostarczenie wiedzy z wybranych elementów prawa pracy; omówienie czynników sprzyjających utrzymaniu się w zatrudnieniu 2. Podstawy obsługi komputera A. Podstawowe informacje BHP i stanowisko pracy przy komputerze Budowa komputera Z czego składa się komputer osobisty Z czego składa się zestaw komputerowy Urządzenia wewnętrzne komputera Urządzenia zewnętrzne komputera Rozpoczęcie pracy z komputerem Pojęcia podstawowe: pulpit, menu, okno, mysz, klawiatura, kliknięcie Korzystanie z myszy i klawiatury podczas poruszania się w systemie Windows Obsługa pulpitu i menu Start Foldery osobiste użytkownika Elementy okien Windows i operowanie nimi Zarządzanie folderami, plikami i skrótami Napędy dysków i ich oznaczenia Tworzenie, otwieranie, kopiowanie i przeglądanie folderów Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie plików Wyszukiwanie folderów i plików w systemie Windows Podsumowanie i testowe sprawdzenie wiedzy

3 B. Obsługa edytora tekstów Word - podstawowe wiadomości Praca z edytorem tekstu Pisanie tekstu, dobór czcionki, alfabetu, stylu Akapit formatowanie akapitów Wstawianie gotowych elementów graficznych do dokumentu Tworzenie własnej grafiki w dokumencie WordArt, autokształty i inne. Listy numerowane, punktowane i konspekty Tabele w dokumencie tworzenie, rysowanie, obramowanie, cieniowanie, modyfikacja, scalanie i dzielenie komórek Korespondencja seryjna pismo główne, baza teleadresowa, pismo korespondencji seryjnej Formatowanie dokumentu strona, stopki i nagłówki, ustawienia i podgląd wydruku, opcje drukowania C. Obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel - podstawowe wiadomości Praca z arkuszem kalkulacyjnym Arkusz kalkulacyjny jego przeznaczenie i budowa Rodzaje danych i ich wprowadzanie Operacje przeprowadzane na komórkach kopiowanie, formatowanie, obramowania i cieniowania, zaznaczanie, usuwanie, scalanie Operacje bazodanowe na komórkach arkusza sortowanie i filtrowanie Działania obliczeniowe na komórkach arkusza podstawowe formuły i korzystanie z kreatorów funkcji Wykresy zakresy komórek, tworzenie i formatowanie wykresu Formatowanie wydruku obszar wydruku, podgląd wydruku, opcja Ustawienia D. Tworzenie prezentacji w PowerPoint - podstawowe wiadomości Praca z kreatorem prezentacji Przeznaczenie prezentacji Zasady tworzenia prezentacji Tworzenie i modyfikacja poszczególnych slajdów prezentacji Formatowanie elementów slajdu Dodawanie efektów animacji do elementów slajdu Dodawanie przejść pomiędzy slajdami Edycja prezentacji Publikowanie prezentacji

4 Obsługa Internetu Podstawowe pojęcia związane z Internetem Przeznaczenie Internetu, bezpieczeństwo w Internecie Omówienie rodzajów, przeznaczenia i obsługi przeglądarek Wyszukiwanie informacji w Internecie Pobieranie danych z Internetu Usługi oferowane w Internecie F. Poczta elektroniczna Posługiwanie się pocztą elektroniczną Zakładanie skrzynki pocztowej Konfigurowanie swojej skrzynki Wysyłanie i odbieranie listów elektronicznych Wysyłanie i odbieranie korespondencji z załącznikami Klasyfikacja korespondencji postępowanie ze spamem i reklamami F. Obsługa dodatkowych urządzeń komputerowych Instalowanie i obsługa urządzeń zewnętrznych Instalacja i użytkowanie drukarki Instalacja i obsługa skanera Instalacja urządzenia wielofunkcyjnego drukarka, skaner i fax Obsługa urządzenia wielofunkcyjnego Korzystanie z pamięci przenośnych Rodzaje zewnętrznych nośników danych Obsługa pamięci zewnętrznych Obsługa aparatu cyfrowego Zasady obsługi aparatu cyfrowego Transfer zdjęć z aparatu do komputera Katalogowanie zdjęć Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy 1. Identyfikacja warunków organizacyjnych niezbędnych dla efektywnego zarządzania czasem i organizacji pracy własnej zarówno kierownika jak i podwładnego, diagnoza ról, zadań i funkcji kierowniczych 2. Praca w grupach, budowanie harmonogramu działania w sytuacji natłoku zadań i ograniczonych możliwości czasowych 3. Zasady zarządzania czasem i organizacji pracy własnej

5 4. "Macierz Eisenhower"a" prezentacja przez trenera 5. Nadawanie priorytetów zadaniom zgodnie z macierzą Eisenhower a zasad zarządzania czasem i organizacji pracy własnej 7. Omówienie podstawowych błędów w zarządzaniu czasem i organizacji pracy własnej 8. Skuteczne delegowanie zadań zaplanowanie pracy nad realizacją zadania, reguły i metody planowania, wytypowanie czynności do delegowania, wytypowanie osób, którym należy delegować, przygotowanie rozmowy delegującej 9. Rozmowy delegujące i błędy w delegowaniu 10. Organizacja pracy własnej Statystyka medyczna 1. Resortowa statystyka sprawozdawcza w jednostce ochrony zdrowia 2. Wybrane metody analizy statystycznej 3. System informacji w ochronie zdrowia 4. Badanie chorobowości szpitalnej i rejestr nowotworowy 5. Jednostki chorobowe 6. Systemy informacyjne w ochronie zdrowia 7. Sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna. 8. Rozliczanie umów na świadczenia medyczne z NFZ 9. Kontraktowanie usług medycznych Dokumentacja medyczna i archiwizacja dokumentów. 1. Rodzaje dokumentacji medycznej 2. Przebieg i sposób załatwiania spraw 3. Dobieranie i dostosowanie opakowań do różnych zbiorów dokumentów 4. Opracowanie projektów organizacji przechowywania zbiorów dokumentów

6 5. Produkty, służące do przechowywania dokumentów 6. Archiwizacja danych o pacjentach, zabiegach, pracownikach 7. Instrukcja archiwalna 8. Spis dokumentów w archiwum, w tym w formie elektronicznej Elektroniczny obieg dokumentów 1. Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej 2. Etapy obsługi poszczególnych typów dokumentów 3. Proces obsługi dokumentów 4. Elektroniczne repozytorium dokumentów 5. Bezpieczeństwo dokumentów ochrona na poziomie logistycznym i informatycznym 6. Masowa rejestracja danych 7. Automatyzacja przetwarzania faktur 8. Systemy obiegu dokumentów 9. Centrum obsługi klienta 10. Praca w sieci wielodostęp do danych 11. Wprowadzanie, edycja, usuwanie, zarządzanie danymi pacjentów 12. Wprowadzanie, edycja, usuwanie, zarządzanie danymi pracowników 13. Planowanie terminów wizyt 14. Zróżnicowany poziom dostępu do danych 15. I ndywidualne saldo pacjenta szczegółowa wycena zabiegów Blok psychologiczno-aktywizacyjny 1. Znaczenie pracy w życiu człowieka 2.. Reakcja człowieka na zmianę 3.Konstruktywne postawy wobec trudności

7 4. Przyczyny i objawy stresu. 5. Niwelowanie negatywnych skutków stresu 6. Techniki automobilizacji i automotywacji. Samoorganizacja. 7. Pozyskiwanie wsparcia innych 8.. Relacje interpersonalne 9.Wymagania współczesnego rynku pracy Oczekiwania pracodawców 10. Określenie słabych imocnych stron kandydata 11.Dokumenty aplikacyjne 12.Opracowanie CV 13.Opracowanie listu motywacyjnego. 14. Cechy dobrej autoprezentacji Autoprezentacje uczestników 17.Prowadzenie rozmowy rekrutacyjnej 18. Oceny wybranych rozmów rekrutacyjnych 19. Sposoby przeciwdziałania utracie zatrudnienia Elementy prawa pracy: umowy o pracę, zakres obowiązków, czas pracy, urlopy pracownicze, rozwiązanie umowy 22. Sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu 23. Uzyskiwanie satysfakcji z pracy. 24. Radzenie sobie ze stresem w miejscu pracy Pierwsza pomoc medyczna 1. Ogólna ocena stanu chorego ocena podstawowych funkcji życiowych czynności oddychania i krążenia oraz stanu przytomności 2. Ocena stopnia zagrożenia życia rozmiarów obrażeń, urazu, stopnia utraty krwi,

8 nasilenia bólu 3. Organizacja warunków udzielenia pierwszej pomocy. 4. Zapewnianie bezpieczeństwa poszkodowanemu i ratownikowi. 5. Pozyskanie osób do współpracy w udzielaniu pierwszej pomocy. 6. Udzielenie pomocy przedlekarskiej zgodnie z obowiązującymi procedurami postępowania w określonych stanach 7. Ocena stanu poszkodowanego pod kątem możliwości transportu do szpitala. 8. Wezwanie pomocy lekarskiej. Obsługa kasy fiskalnej 1. Obowiązki osoby sprzedającej w zakresie kas fiskalnych. 2. Rozpoczęcie działalności gospodarczej. 3. Podatek od towarów i usług VAT. 4. Ćwiczenia z zakresu obsługi klienta. 5. Budowa i opis zewnętrzny kasy fiskalnej na przykładzie wybranej kasy 6. Obsługa techniczna oraz współpraca z urządzeniami zewnętrznymi. 7. Tryby pracy kasy fiskalnej. 8. Rodzaje operacji dokonywanych na kasie. 9. Sprzedaż za pomocą działów towarowych. 10. Sprzedaż za pomocą kodów towarowych 11. Sprzedaż za pomocą bezpośrednich klawiszy PLU. 12. Ćwiczenia praktyczne 13 Dokumentacja finansowa. 14 Ćwiczenia z zakresu dokumentacji finansowej 15 Praca kontrolna Kultura zawodu

9 1. Normy społeczne (prawne, etyczne, estetyczne, zwyczajowe itp.) obowiązujące w zakładzie pracy, 2. Dbanie o wygląd zewnętrzny, utrzymywanie higieny osobistej, a także kondycji psychofizycznej i dobrego samopoczucia, 3. dostosowanie ubioru, makijażu, fryzury, ozdób itp. do miejsca pracy i określonej sytuacji zawodowej, 4. Nawiązanie i kształtowanie właściwych kontaktów z przełożonymi i współpracownikami oraz stosowanie właściwych form grzecznościowych, 5. Kształtowanie prawidłowych kontaktów z pacjentami i osobami współpracującymi 6. Dokonywanie samooceny w celu korygowania takich cech charakteru, które utrudniają kształtowanie prawidłowych stosunków interpersonalnych (złość, agresja), 7. unikanie konfliktów poprzez zapobieganie im, a w sytuacji ich powstania - rozwiązywanie ich, 8. Stosowanie zasady dobrego zachowania w: miejscu pracy 9. Komunikowanie się zgodnie z zasadami kultury języka, 10. Utożsamianie się z zakładem pracy i kształtowanie pozytywnych o nim opinii poprzez rozumienie celów zakładu i wiązanie ich z celami własnymi, 11. Kształtowanie estetyki własnego stanowiska pracy, 12. Grupa formalna i grupa nieformalna w zakładzie pracy, Stres a zadowolenie klienta 1. Wypełnianie obowiązków pracowniczych, 2. Radzenie sobie ze stresem w sytuacji utraty pracy 3. Otwartość na kontakty z ludźmi i umiejętność współdziałania i współżycia 4. Umiejętność panowania nad emocjami i temperamentem oraz poczucie humoru 5. Skuteczność działania 6. Oceny dokonywane przez pacjentów

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn. POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.pl CAZ DU 9419-1/MZ/13 Cieszyn, 08.01.2013r. Zapytanie na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla firm i instytucji AKREDYTACJA

Oferta szkoleń dla firm i instytucji AKREDYTACJA Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin tel. 81 442 08 09, tel./faks: 81 534 89 32 www.kursor.edu.pl.lublin@kursor.edu.pl oddziały: Zamość

Bardziej szczegółowo

Zakres merytoryczny szkoleo. Szkolenie MS 50022. TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows

Zakres merytoryczny szkoleo. Szkolenie MS 50022. TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows Zakres merytoryczny szkoleo Moduł I. Administrator sieci informatycznych Microsoft 176 godzin Szkolenie MS 50022. TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows 1. Wstęp do TCP/IP, 2. Przegląd architektury

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 342[01]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW. Na lata 2012-2013

KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW. Na lata 2012-2013 KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW Na lata 2012-2013 Kursy i szkolenia BHP i Ppoż. SZKOLENIE OKRESOWE BHP - dla osób kierujących pracownikami, - dla pracowników inżynieryjno-technicznych, - dla pracowników administracyjno-biurowych,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

Szkolenia e-learning.,,e-learning nauka na odległośd

Szkolenia e-learning.,,e-learning nauka na odległośd Szkolenia e-learning,,e-learning nauka na odległośd Warszawa 2010 Spis szkoleo -------------------------------------------------------------------------------------------- ECDL podstawy Podstawy technik

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE

COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE O FIRMIE Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą specjalizującą

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Administrator sieci informatycznych Microsoft 176 godzin. Szkolenie MS 50022. TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows

Moduł I. Administrator sieci informatycznych Microsoft 176 godzin. Szkolenie MS 50022. TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows Załącznik nr 1. Zakres merytoryczny szkoleń Moduł I. Administrator sieci informatycznych Microsoft 176 godzin Szkolenie MS 50022. TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows 1. Wstęp do TCP/IP, 2. Przegląd

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2.

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Dostawa systemu CRM (18 stanowisk) wraz z systemem pocztowym

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA. w Jarocinie. kierunek: ADMINISTRACJA

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA. w Jarocinie. kierunek: ADMINISTRACJA WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Jarocinie kierunek: ADMINISTRACJA (specjalność: administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe) studia zawodowe stacjonarne Plan studiów i program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Broker edukacyjny (242401)

Broker edukacyjny (242401) Broker edukacyjny (242401) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru krajowych standardów

Bardziej szczegółowo