TEMATY PRAC LICENCJACKICH ZATWIERDZONYCH PRZEZ RADĘ INSTYTUTU HISTORII W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEMATY PRAC LICENCJACKICH ZATWIERDZONYCH PRZEZ RADĘ INSTYTUTU HISTORII W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013"

Transkrypt

1 TEMATY PRAC LICENCJACKICH ZATWIERDZONYCH PRZEZ RADĘ INSTYTUTU HISTORII W ROKU AKADEMICKIM 2012/ Amor, potestas et religio - Bachanalia 186 r. przed Chr. 2. Antagonizmy dzielnicowe w czasach rządów andegaweńskich w Polsce 3. Antyrepublikanizm, antydemokratyzm i antyliberalizm w myśli Ch. Maurrasa 4. Aparat bezpieczeństwa III Rzeszy w latach Aspekty militarne roku czterech cesarzy (68-69 po Chr.) 6. Bazar poznański jako twierdza polskości pod zaborem pruskim 7. Bitwa pod Brdowem 29 kwietnia 1863 roku i pamięć o niej w społeczności lokalnej 8. Bitwa pod Kłuszynem Bogomilizm i jego społeczny kontekst 10. Bolesław Chrobry w kronikach Galla Anonima i Mistrza Wincentego Kadłubka 11. Bona Sforza i Katarzyna Medycejska. Rola królowej matki wobec monarszych dzieci w XVI wieku 12. Bóg Loki w średniowiecznej mitologii skandynawskiej i współczesnej kulturze masowej 13. Brytania w polityce Rzymu w okresie od Antoninusa Piusa do Karakalli 14. Cesarz August a plebs Rzymu 15. Cystersi w Wieleniu w XIII-XIX wieku 16. Dioklecjan reformator Imperium Romanum 17. Dokumentacja tworzona współcześnie przez Sąd Okręgowy w Poznaniu 18. Dolchstosslegende. Z dziejów pewnego mitu w Republice Weimarskiej 19. Dyplomacja amerykańsko-chińska w latach 70-tych XX wieku 20. Dyplomacja angielska w Polsce za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego 21. Dyscyplinie i morale oddziałów wielkopolskich w latach , a wartość bojowa 22. Działalność artystyczna Teatru Wielkiego poza siedzibą w latach

2 23. Działalność edukacyjna Archiwum Państwowego w poznaniu w latach Działalność Józefa Mehoffera w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku na podstawie materiałów archiwalnych zgromadzonych w Muzeum Rzemiosła Tkackiego 25. Działalność masonerii w Poznaniu, Krakowie i Warszawie w latach Działalność wychowawcza Szkoły Podstawowej w Margoninie w latach Działalność Wydziału Historyczno Literackiego PTPN w latach Działania bojowe jazdy wielkopolskiej w wojnie polsko-bolszewickiej Działania bojowe piechoty w terenie zurbanizowanym na podstawie bitwy pod Stalingradem r. 30. Dziedzictwo rzymskie w kulturze Hiszpanii wizygockiej - wybrane zagadnienia 31. Dzieje Isin od Lipit-Ištara do upadku państwa na pocz. XVIII w. przed Chr 32. Dzieje Isin od upadku III dynastii z Ur do Lipit-Ištara 33. Epidemie i choroby w świetle kronik zakonów poznańskich doby nowożytnej 34. Episkopat polski wobec prób zjednoczenia państwa na przełomie XIII i XIV w. 35. Etykieta i konwenanse. Kulturowo-obyczajowe aspekty balów w dziewiętnastowiecznym Poznaniu 36. Ewolucja polityki gospodarczej Republiki Federalnej Niemiec w świetle myśli ordoliberalnej w latach Festiwal w Jarocinie. Wczoraj i dziś 38. Fundacja i wczesne dzieje klasztoru w Wieleniu 39. Funkcjonowanie obozu Fort VII w Poznaniu podczas II wojny światowej 40. Geneza prohibicji w USA ( ) 41. Gorsety, krynoliny, turniury. Funkcje europejskiej mody kobiecej w drugiej połowie XIX wieku 42. Grodziskie miejsca pamięci 43. Heloci. Stosunki społeczne w archaicznej i klasycznej Sparcie 44. Heraldyczne dekoracje dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych obiektów sepulkralnych w katedrze poznańskiej 45. Historia Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie w wywiadach z nauczycielami metodą oral history 46. Historia w edukacji domowej

3 47. Historia w poglądach Ludwiga von Misesa 48. Historia Żydów w szkolnym przekazie wiedzy historycznej 49. Holocaust oczami kobiet. Analiza relacji świadków na wybranych przykładach 50. Hunowie w dziejach Cesarstwa Rzymskiego 51. Husycka wyprawa do Nowej Marchii i na Pomorze z 1433 r 52. I krucjata w Aleksjadzie Anny Komneny 53. Ideał świętości we wczesnośredniowiecznej Polsce na podstawie pism Brunona z Kwerfurtu 54. Instrukcja kancelaryjna, obieg dokumentów oraz ich rodzaje w Nadleśnictwie Karnieszewice 55. Izabela Czartoryska ( ) protektorka aktywności kulturalnej na przełomie XVIII i XIX wieku 56. Jagiełło i Witold w Rocznikach Jana Długosza 57. Katolickość w rozumieniu Euzebiusza z Cezarei 58. Klasztor franciszkanów i klarysek w Gnieźnie do końca XIV w 59. Klęski elementarne w osiemnastowiecznym Poznaniu w świetle kronik zakonnych 60. Kobieta i szachy w kulturze nowożytnej 61. Kobieta w myśli politycznej Johna Stuarta Milla i Augusta Bebela. Studium porównawcze 62. Kobiety w życiu i twórczości Jana Jakuba Rousseau 63. Kolonie francuskie w oczach osiemnastowiecznego podróżnika Maksymiliana Wiklińskiego 64. Kompetencje wojskowe Psellosa 65. Konflikt w Kosowie ( ) na łamach polskiej prasy 66. Konstytucja 3 Maja i jej główni architekci jak przebiegały prace nad polską rewolucją 67. Kościan. Współczesne praktyki aktualizacji przeszłości miasta. Pamięć. Tradycja 68. Kościół ewangelicki im. Żłóbka Chrystusowego we Wschowie po roku 1945 na przykładzie wybranych zasobów archiwalnych 69. Kościół Rzymskokatolicki wobec emancypacji kobiet w drugiej połowie XIX wieku w świetle dzieła Tak zwana emancypacyja, a chrześcijańskie stanowisko niewiasty Augustyna Lipnickiego. 70. Kult św. Stanisława jako impuls do zjednoczenia kraju

4 71. Kurtyzany w szesnastowiecznej Wenecji 72. Likwidacja Twierdzy Poznań a rozwój miasta w latach Listy ana šapirija (do przełożonego) w okresie starobabilońskim 74. Losy kościaniaków w czasie okupacji niemieckiej na wybranych przykładach 75. Losy Polaków w GUŁagu w latach Mechanizmy władzy. Małżeństwo dynastyczne w Anglii za panowania Marii Tudor i Elżbiety I 77. Muzeum Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Miejsce i rola ekspozycji w szkolnej edukacji historycznej 78. Muzyka sakralna Jana Sebastiana Bacha 79. Myśl Polityczna Jana Ludwika Popławskiego 80. Myśl polityczna w tekstach polskich pieśni rewolucyjnych w latach Myśl religijna i społeczna Braci Polskich 82. Myśl religijna Judy Loewa ben Bezalala zwanego Maharalem, rabina Pragi i Poznania 83. Nadzór archiwalny na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 84. Nadzwyczajne zachowania szlachty podczas obrad sejmiku woj. poznańskiego i kaliskiego w latach Naiwny marzyciel czy przenikliwy realista? Prorosyjskie spojrzenie Romana Dmowskiego na przyszłość Polski w latach Najstarsze klasztory polskich benedyktynów 87. Obraz Kościoła katolickiego w świetle dokumentów SB w pierwszych miesiącach stanu wojennego w Wielkopolsce 88. Obraz nowożytności u Carla Schmitta jako historyka idei 89. Obraz strajku dzieci wrzesińskich w szkolnych podręcznikach historii z lat Obraz Wersalu w pamiętnikach Saint-Simona ( ). 91. Obrona Gdyni we wrześniu 1939 roku 92. Od Christiego do Karcewa. Ewolucja sowieckiej broni pancernej w latach Od Jana Jakuba Rousseau do Marii Wollstonecraft. Przemiany w idei edukacji kobiet we Francji przedrewolucyjnej 94. Odwrót Wielkiej Armii spod Moskwy w wybranych wspomnieniach wielkopolskich oficerów armii Księstwa Warszawskiego

5 95. Okoliczności polityczne powstania Artykułów henrykowskich 96. Opracowanie spuścizny archiwalnej na przykładzie spuścizny prof. Jadwigi Krzyżaniakowej 97. Organizacja i stosunki wewnętrzne pństw krzyżowców na Bliskim Wschodzie w XII i XIII w. 98. Ostrów Tumski jako element przedlokacyjnego wrocławskiego ośrodka osadniczego 99. Outsourcing archiwalny z punktu widzenia użytkownika 100. Palestyna pod rządami prefektów rzymskich 101. Pamięć kulturowa w koncepcji Jana Assmanna 102. Pearl Harbour. Początek wojny na Pacyfiku 103. Perfekcyjna pani domu. Obraz nowoczesnej kobiety w publikacjach Lucyny Ćwierczakiewiczowej 104. Perspektywy postkolonialna i psychoanalityczna w Fantomowym ciele króla Jana Sowy. Studium z historii historiografii 105. Pieczęcie średniowiecznych Ostrorogów 106. Pierwsza fala punk rocka w Wielkiej Brytanii, Piętnastowieczna pełna zbroja płytowa 108. Planowanie gospodarcze w PRL na przykładzie planów 3-letniego i 6-letniego 109. Pochodzenie Litwinów w świetle historiografii polskiej drugiej połowy XVI w Początki zakonu krzyżackiego 111. Podstawa prawna outsourcingu archiwalnego 112. Poglądy społeczne i polityczne V. Hugo na przykładzie Nędzników 113. Pogrzeb władcy i jego symbolika religijna w okresie Nowego Państwa w Egipcie 114. Polacy w Wielkiej Brytanii po zakończeniu II wojny światowej ( ). Problemy społeczno gospodarcze 115. Polityka cesarzowej Ireny wobec państwa Franków 116. Polityka małżeńska Piastów i Przemyślidów w X i początku XI w 117. Polityka monetarna w Rosji od upadku Związku Radzieckiego do wielkiego kryzysu walutowego Polityka morska III Rzeszy w latach

6 119. Polityka Napoleona Bonaparte wobec kościoła katolickiego we Francji w latach Polska i Litwa wobec propozycji husyckich w czasach Władysława Jagiełły 121. Polska prawica wobec wyboru Gabriela Narutowicza na Prezydenta RP 122. Polski ruch feministyczny po 1989 roku 123. Polsko-litewskie polemiki prasowe na przełomie XIX i XX w Postawa ludności pochodzenia niemieckiego w Poznaniu doby rozbiorów 125. Powiązania rodzinne i małżeństwa Elżbiety (Halszki) Ostrogskiej 126. Powstanie Wielkopolskie na terenie Gniezna i okolic na podstawie pamiętników powstańców 127. Poznań średniowieczny jako miasto wielokrotne 128. Pozycja kobiet we współczesnej Turcji 129. Pozycja kobiety w rodzinie w okresie starobabilońskim w świetle Praw Hammurabiego 130. Problem emancypacji kobiet na łamach Głosu Wielkopolanek Procesy urbanizacyjne i rozwój kolei na ziemiach Królestwa Polskiego w latach Przebieg i znaczenie misji jezuickiej w Chinach w wieku XVII 133. Przemiany społeczno- gospodarcze w Lesznie w latach Przemiany społeczno-gospodarcze w Kutnie za czasów Andrzeja Zamoyskiego 135. Przestępstwo i kara w dawnej Rzeczypospolitej na przykładzie kariery i upadku Stanisława Stadnickiego 136. Przyczyny upadku I Rzeczypospolitej w myśli historycznej Michała Bobrzyńskiego i Władysława Konopczyńskiego 137. Przyroda i zjawiska przyrodnicze w średniowieczu na ziemiach polskich na podstawie kronik Thietmara, Galla Anonima i Janka z Czarnkowa 138. Reakcja prasy poznańskiej na politykę Bismarcka w dobie zjednoczenia Niemiec 139. Reformy osiemnastowiecznego szkolnictwa europejskiego na przykładzie Francji i Austrii 140. Reformy wojskowe w Japonii ery Meiji ( ) Rodziny Szamotulskich i Czarnkowskich w XIII i XIV w. studium prozopograficzne 142. Rola i miejsce kobiety w Japonii epoki Edo ( ).

7 143. Rola kobiety na dworze egipskim za panowania XVIII dynastii 144. Rola polityczna Zbigniewa Oleśnickiego w latach Rola samorządu terytorialnego w przeciwdziałaniu bezrobociu na przykładzie miasta Tomaszowa Mazowieckiego i powiatu tomaszowskiego w początkach XXI wieku 146. Rola Wielkopolski w gospodarce Rzeszy Niemieckiej ( Rola wojsk pancernych Izraela w konfliktach XX wieku 148. Rola Ziemi Kościańskiej w Powstaniu Wielkopolskim Roman Dmowski ideolog polskiego nacjonalizmu w okresie II Rzeczypospolitej 150. Rozwój lotnictwa myśliwskiego II Rzeczypospolitej w latach Rządy Władysława Hermana w świetle Kroniki Polskiej Galla Anomina 152. Solidarność na podstawie prasy Le Monde diplomatique 153. Sonderkommando. Relacje członków grupy specjalnej 154. Społeczne i ekonomiczne skutki rządów Janosa Kadara na Węgrzech w latach Sport a polityka Sport a polityka w Grecji archaicznej 156. Sport jako forma emancypacji kobiet w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie Wielkopolski 157. Sprawa aukcji wojska na sejmiku przedsejmowym woj. poznańskiego i kaliskiego 24 sierpnia 1744 r Stirnerowski bunt i twórcza nicość w dziele Jedyny i jego własność 159. Stosunek Akademii Krakowskiej do husytyzmu 160. Stosunki dyplomatyczne polskiego rządu na uchodźstwie z ZSRR Stosunki religijne w dobie rewolucji cromwellowskiej 162. Sylwetka intelektualna Anny Komeny 163. Sytuacja Albańczyków w Republice Macedonii w latach Sytuacja mniejszości polskiej w państwie litewskim a stosunki polsko-litewskie po 1989 roku 165. Sytuacja społeczno ekonomiczna społeczeństwa polskiego w Wielkopolsce w latach Sztuka pamiętania według zespołu Sabaton

8 167. Średniowieczne dzieje klasztoru kanoników regularnych w Trzemesznie 168. Średniowieczne pieczęcie wojewodów i kasztelanów poznańskich oraz kaliskich 169. Średniowieczni opaci lubińscy studium prozopograficzne 170. Teatr Polski w życiu politycznym i kulturalnym Poznania i Wielkopolski w latach Tertulian prześladowania jako element polityki Imperium Romanum, czy konflikt sąsiadów 172. Tortury w wymiarze sprawiedliwości Rzeczypospolitej w XVIII w Towarzystwo Krzewienia Sportu Siatkarz Jarocin historia i działalność 174. Transformacja gospodarcza Czech jako samodzielnego organizmu państwowego, Turnieje rycerskie w średniowiecznej Europie - stan i perspektywy badań 176. Turystyka zagraniczna w PRL w latach Problemy społeczno-gospodarcze 177. Tygodnik Polityka wobec wydarzeń Marca Udział Szarych Szeregów w powstaniu warszawskim 179. Układ w Krewie w Rocznikach Jana Długosza 180. Ukraina w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego 181. Ulica Jasna w Poznaniu w latach Uniwersytet Poznański w latach Walka o władzę w świecie bogów. Konflikt Horusa z Setem 184. Warunki pracy robotników przemysłowych w Poznaniu w latach Wenecja a wielkie odkrycia geograficzne 186. Wielkopolanie w granicach zaboru pruskiego wobec kwestii niepodległości Polski w latach Wielkopolska Brygada Kawalerii organizacja i działania bojowe we wrześniu 1939 roku 188. Wizerunek królowej w przedstawieniach Marii Antoniny 189. Wizerunek władczyni w przedstawieniach Elżbiety I Tudor 190. Wojna w Rocznikach Jana Długosza

9 191. Wojna rosyjsko-turecka Przyczyny, przebieg i skutki 192. Wpływ królowej Bony na politykę wewnętrzną Zygmunta Augusta 193. Wyjazd królowej Bony do Italii w świetle wybranych źródeł staropolskich 194. Zabawy i przyjemności siedemnastowiecznej szlachty polskiej 195. Zakon templariuszy. Od ubogich "Rycerzy Chrystusa" do bankierów średniowiecznej Europy Zamach majowy Józefa Piłsudskiego w prasie polskiej do 1939 roku 197. Zamach na Gabriela Narutowicza w świetle prasy 198. Zarządzanie oświatą przez samorząd terytorialny na przykładzie gminy Ostroróg w latach Zasób archiwalny i jego zabezpieczanie w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 200. Zmiany cywilizacyjne w Poznaniu w latach Znaczenie porcelany w kulturze chińskiej czasów nowożytnych 202. Życie codzienne w okupowanym Poznaniu w latach Życie codzienne w siedemnastowiecznych osadach angielskich na terenie Wirginii 204. Życie prywatne Stanisława Poniatowskiego

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA III etap edukacyjny I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania,

Bardziej szczegółowo

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI Rozkład zaj ç w klasach IV VI szkoły podatawowej 25 Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI KLASA IV ROZDZIAŁ I JA I MOJE OTOCZENIE Temat 1. Kim jestem? (PP) istota i znaczenie narodzin dziecka dla

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna.

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna. PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje

Bardziej szczegółowo

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

Historia myśli pedagogicznej

Historia myśli pedagogicznej UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie KATEDRA HISTORII OŚWIATY I WYCHOWANIA Historia myśli pedagogicznej ZARYS PROGRAMU KSZTAŁCENIA na kierunku pedagogika, wychowanie obronne

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą Dokument Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o

Bardziej szczegółowo

Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH

Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH ZAŁĄCZNIK NR 8 Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH Wstęp 1. Terminologia zakres pojęciowy 2. Cechy charakterystyczne polskich

Bardziej szczegółowo

Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI.

Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI. 1 Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI. Poziom podstawowy (ocena dopuszczająca i dostateczna): Uczeń potrafi: poprawnie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Program nauczania historii i społeczeństwa na IV etapie edukacyjnym. Gra o przyszłość. Autorzy: Izabela Lankosz, Grzegorz Szymanowski

Program nauczania historii i społeczeństwa na IV etapie edukacyjnym. Gra o przyszłość. Autorzy: Izabela Lankosz, Grzegorz Szymanowski Program nauczania historii i społeczeństwa na IV etapie edukacyjnym Gra o przyszłość utorzy: Izabela Lankosz, Grzegorz Szymanowski Program nauczania został przygotowany w ramach projektu Kształcenie Pełne

Bardziej szczegółowo

Państwo i Społeczeństwo

Państwo i Społeczeństwo Państwo i Społeczeństwo w numerze m.in.: Kazim ierz Z. Sowa - o tożsamości Europy Zbigniew Pucek - o więzi społecznej w wielokulturowej rzeczywistości Galicji Tadeusz Paleczny - o komunikacji międzykulturowej

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii w szkole ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii w szkole ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii w szkole ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji 1. System wersalski Zagadnienia postanowienia traktatu wersalskiego powstanie Ligi

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO

POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO Szkoła jest jedną z najstarszych instytucji społecznych tworzonych w celu przygotowania młodego pokolenia do życia dorosłego. "Jako miejsce, w którym przebiega kształcenie

Bardziej szczegółowo

Józef Maroszek. Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska Litwa Kaliningrad

Józef Maroszek. Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska Litwa Kaliningrad Józef Maroszek Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska Litwa Kaliningrad Białystok 2007 Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016. KANDYDAT

EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016. KANDYDAT EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016. KANDYDAT WNIOSEK POZNANIA O PRZYZNANIE TYTUŁU EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY 2016 SPIS TREŚCI 1 PROLOG 4 9 WPROWADZENIE 15 DLACZEGO POZNAŃ POWINIEN ZOSTAĆ EUROPEJSKĄ STOLICĄ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Wyspiańskiego 16/6, 60-750 Poznań tel. 61 851 01 18 e-mail: wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Wyspiańskiego 16/6, 60-750 Poznań tel. 61 851 01 18 e-mail: wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net. PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK IV NUMER 3/2011 (12) Poznań 2011 2 Recenzenci działów: Bezpieczeństwo Narodowe: prof. dr hab. inż. Józef Buczyński Bezpieczeństwo Wewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

www.rcin.org.pl Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488.

www.rcin.org.pl Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo Wschodniej XLVII PL ISSN 1230 5057 Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488. Omawiana

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór)

BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór) BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór) Prof. dr hab. Ryszard Kantor, etnolog. Kierownik Katedry Antropologii Kultury Współczesnej w Instytucie Studiów Regionalnych UJ. Pracuje

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 9 wrzesień 2010 poz. 25277-28720 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2012. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2012. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 Lipno 2014 Wstęp Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 jest rezultatem stałej współpracy władz miasta z przedstawicielami lokalnych środowisk

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo epok. Program nauczania historii i społeczeństwa

Dziedzictwo epok. Program nauczania historii i społeczeństwa 1 Grzegorz Szymanowski Program nauczania historii i społeczeństwa na IV etapie edukacyjnym ziedzictwo epok Wątki tematyczne Gospodarka Ojczysty panteon i ojczyste spory Rządzący i rządzeni Wojna i wojskowość

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024

Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 Kalisz 2014 rok SPIS TREŚCI Spis treści... 2 1. Diagnoza społeczno-gospodarcza... 4 1.1. Uwarunkowania ogólne... 4 1.1.1. Położenie geograficzne i dostępność

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KUTNA NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KUTNA NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KUTNA NA LATA 2014-2020 MATERIAŁ ROBOCZY kwiecień 2014 2 Zespół redakcyjny dr Michał Adamski, dr Piotr Łaszewski, Maciej Kostrzewa, Jarosław Kotliński, Jarosław Szałamacha Współpraca

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Osiński. Janusz Jędrzejewicz piłsudczyk i reformator edukacji (1885 1951)

Zbigniew Osiński. Janusz Jędrzejewicz piłsudczyk i reformator edukacji (1885 1951) 2 Zbigniew Osiński Janusz Jędrzejewicz piłsudczyk i reformator edukacji (1885 1951) Wydanie drugie, poprawione i uzupełnione. Lublin 2008 Wydanie pierwsze ukazało się w 2007 r. nakładem Wydawnictwa UMCS

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. 1) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych: a) publikacje w czasopismach posiadających

Bardziej szczegółowo